Kullanım kılavuzunuz LG HT202SF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz LG HT202SF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917299"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT202SF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Prizlere aßiri yükleme yapmayin. Aßiri yüklenmiß prizler, gevßek veya hasarli prizler, uzatma kablolari, yipranmiß güç kablolari veya zarar görmüß ya da yarilmiß kablo yalitimi tehlikelidir. Bu koßullar elektrik çarpmasi veya yangina yol açabilir. Düzenli olarak cihazinizin kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördü ünüzde kablonun fißini çikarin, cihazi kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis personelinin kabloyu tam uygun bir kabloyla de ißtirmesini sa layin. cihazinizi imha etme 1. Ürününüzde, üzerinde çarpi ißareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunmasi, ürününüzün 2002/96/EC sayili Avrupa Direktifi kapsaminda oldu unu gösterir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafindan belirlenen özel olarak tasarlanmiß toplama merkezleri aracili iyla belediye atik sisteminden ayri olarak imha edilmelidir. 3. Eski cihazinizin do ru ßekilde imha edilmesi çevre ve insan sa li i için do abilecek olumsuz sonuçlari engellemenize yardimci olur. 4. Eski cihazinizin imha edilmesiyle ilgili daha ayrintili bilgi için ßehir ofisinizle, atik imha servisinizle veya ürünü satin aldi iniz bayi ile irtibat kurun. Bu ürün 2004/108/EC ve 2006/95/EC D REKT FLER NE uyacak ßekilde üretilmißtir. Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yildirim ißareti, ürün içinde elektrik çarpmasi tehlikesi olußturabilecek derecede tehlikeli, yalitilmamiß bir voltaj varli i konusunda kullanicilari uyarmak amaciyla kullanilmißtir. Üçgen içindeki ünlem ißareti, ürünle birlikte verilen yazili belgelerde bulunan önemli kullanim ve bakim (servis) talimatlari hakkinda kullanicilari uyarmak amaciyla kullanilmißtir. UYARI: YANGIN VEYA ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES N ÖNLEMEK Ç N ÜRÜNÜ YAMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN. UYARI: Bu cihazi, kitaplik, vb. gibi dar bir alana yerleßtirmeyin. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER D KKAT: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadir. Ürünün do ru bir ßekilde kullanilmasini sa lamak için lütfen bu kullanici kilavuzunu dikkatli bir ßekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayin. Ünitenin bakima ihtiyaç duymasi durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Kumanda kullanimi, ayarlar ya da burada belirtilenler dißindaki yordamlarin uygulanmasi, tehlikeli radyasyona maruz kalinmasina neden olabilir. Lazer ißinina do rudan maruz kalinmasini önlemek için, cihaz muhafazasini açmayi denemeyin. Muhafazanin açilmasi durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çikar. IÍINA UZUN SÜRE BAKMAYIN. Not: Ürün ißaretlemeleri cihazin diß yüzünde yer alacaktir. 2 Giriß Bakim ve Servis... Kullanmadan önce. Ön Panel/Arka Panel Uzaktan Kumanda Bakim ve Servis Servis teknisyeniyle irtibat kurmadan önce bu bölümdeki bilgilere baßvurun. Montaj ve Ayarlar TV Ba lantisi Hoparlör Sistemi Ba lantisi Disk Bilgilerini ekranda görüntüleme..9 Baßlangiç Ayarlari Genel ßlem...9 LANGUAGE (D L) DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) AUDIO (SES) Hoparlör Ayarlari LOCK (K L T) (Ebeveyn Kontrolü)

3 OTHER (D ERLER )...12 ÜNITEYI KULLANMA Ünite sevkiyati sirasinda Lütfen orijinal sevkiyat kartini ve ambalaj malzemelerini saklayin. Üniteyi sevk etmeniz gerekirse, maksimum korumayi sa lamak için üniteyi fabrikadan geldi i ßekilde yeniden paketleyin. Diß yüzeyleri temiz tutma Böcek ilaci spreyi gibi uçucu sivilari ünitenin yakininda kullanmayin. Yüzeyde leke birakabilece inden, lastik veya plastik ürünleri uzun süre üniteyle temas halinde birakmayin. Üniteyi temizleme Oynaticiyi temizlemek için yumußak ve kuru bir bez kullanin. Yüzeyler çok kirliyse, yumußak deterjan solüsyonuyla nemlendirilmiß yumußak bir bez kullanin. Ünitenin yüzeyine zarar verebilece inden, alkol, benzin veya tiner gibi güçlü çözücüler kullanmayin. Ünitenin bakimini yapma DVD/CD Alici, ileri teknoloji ürünü bir duyarlik aygitidir. Optik aktarim lensi ve disk sürücü parçalari kirli ya da yipranmißsa, görüntü kalitesi bozulabilir. Çalißma ortamina ba li olarak her 1000 saatlik kullanimin ardindan düzenli inceleme ve bakim yapilmasi önerilir. Ayrintilar için lütfen en yakin yetkili servis merkezinizle irtibat kurun. Çalißma Genel özellikler Ek özellikler Ses CD'si veya MP3/WMA dosyasi oynatma.15 Programlanmiß Oynatma.15 JPEG dosyasini görüntüleme DivX Film dosyasini oynatma...17 Uyku Zamanlayicisi Ayari Selektör Sesi kapatma Giriß kayna i seçme XTS/XTS pro VIRTUAL (SANAL) ses...18 Ses Modu Referans Dil Kodlari...19 Alan Kodlari Sorun Giderme.

4 Teknik Özellikler Giriß Kullanmadan önce Ürünün do ru bir ßekilde kullanilmasini sa lamak için lütfen bu kullanici kilavuzunu dikkatli bir ßekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayin. Bu kilavuz, DVD/CD Alicinizin çalißmasi ve bakimi hakkinda bilgi sa lar. Ünitenin servise ihtiyaç duymasi durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Oynatilabilir Disk Türleri DVD (8 cm / 12 cm disk) Ses CD'si (8 cm / 12 cm disk) Bu ürün ayrica ses baßliklari, MP3, WMA, JPEG veya DivX dosyalarini içeren DVD±R, DVD±RW, CD-R veya CD-RW oynatabilir.

5 Notlar: Kayit cihazinin veya CD-R/RW (ya da DVD-RW, DVD+RW) diskinin koßullarina ba li olarak, bazi CDR/RW (ya da DVD-RW, DVD+RW) diskleri ünitede oynatilamayabilir. Diskin herhangi bir tarafina (etiketli tarafi ya da kayitli tarafi) mühür veya etiket yapißtirmayin. Normal ßekle sahip olmayan CD'leri (örn. kalp ßeklinde veya sekizgen) kullanmayin. Aksi takdirde ariza olußabilir. Sembolünün Görüntülenmesi hakkinda Çalißma sirasinda görüntülenen " " sembolü, bu kullanici kilavuzunda açiklanan ißlevin söz konusu DVD video diskinde kullanilamadi ini belirtir. Bu Kilavuzda Kullanilan Semboller Not: Özel notlari ve çalißma özelliklerini belirtir. pucu: Görevin kolaylaßtirilmasina yönelik ipuçlari ve taktikleri belirtir. Baßli inda aßa idaki sembollerden biri bulunan bir bölüm, yalnizca o sembolün temsil etti i disk için geçerlidir. DVD ACD MP3 WMA JPEG DivX Bölge Kodu Bu ünitenin arka kisminda bölge kodu bulunmaktadir. Bu ünite yalnizca arkasindaki bölge koduyla ayni etikete veya "ALL" (TÜMÜ) etiketine sahip DVD diskleri oynatabilir. Bölge Kodlari hakkinda notlar Ço u DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranin yer aldi i bir küre ißareti vardir. Bu numara, DVD oynaticinizin bölge koduyla ayni olmalidir, aksi takdirde disk oynatilamaz. Oynaticinizdakinden farkli bir bölge koduna sahip DVD'yi oynatmaya çalißirsaniz, TV ekraninda "Check Regional Code" (Bölge Kodunu Kontol Edin) mesaji görüntülenir. DVD Ses CD'leri MP3 dosyalari WMA dosyalari JPEG dosyalari DivX dosyalari Dolby Laboratories lisansiyla üretilmißtir. "Dolby", "Pro Logic" ve çift-d sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalaridir. Gizli Yayinlanmamiß çalißma. Telif Hakki Dolby Laboratories. Tüm haklari saklidir. Digital Theater Systems, Inc. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 ABD Patent Numaralari ve yayinlanmiß veya beklemedeki di er ABD ve dünya çapindaki patentlerin lisansiyla üretilmißtir. "DTS" ve "DTS Digital Surround", Digital Theater Systems, Inc.'in tescilli ticari markalaridir. Telif Hakki 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Tüm Haklari Saklidir.. 4 Ön Panel/Arka Panel POWER OPEN/CLOSE (AÇ/KAPA) dü mesi DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) Penceresi Bu dü meyi 3 saniye basili tutun ve sonra di er ißlevi seçmek için bu dü meye art arda basin. VOLUME (SES) denetleyicisi Uzaktan kumanda sensörü MONO/ST./ PAUSE/STEP STOP (DURDUR) TUNING(-/+)/SKIP/.> SEARCH(./>) (AYARLA/ ATLA/ARA) Güç Kablosu SPEAKER (HOPARLÖR) konektörleri ÇIKIÍ (TV'YE) EURO AV soketi SCART jakiyla TV'ye ba lanir. C O M P. S C A R T COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENT V DEO ÇIKIÍI) terminallleri Y PB PR girißleriyle TV'ye ba lanir. VIDEO OUT SE: DVD/CD Alicinin do rudan TV'ye ba landi indan emin olun. TV'nizde do ru AV girißini seçin. DVD/CD Aliciyi VCR yoluyla TV'ye ba lamayin. Kopya koruma sisteminden dolayi DVD görüntüsü bozulabilir. TV'nin Arka Kismi Rear of TV COMPONENT VIDEO / PROGRESSIVE SCAN INPUT SCART INPUT SCART ba lantisi Scart kablosunu (T) kullanarak, DVD/CD Alicidaki EURO AV OUTPUT (TO TV) (EURO AV ÇIKIÍI (TV'YE)) soketini TV'deki karßilik gelen jaklara ba layin. Dikkat VIDEO OUT SELECTOR (V DEO ÇIKIÍI SEÇ C ) dü mesi Güç kapali durumdayken, üniteyi TV'ye ba lama ßeklinize göre EURO AV TO TV (EURO AV TV'YE) terminalinin COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) (KOMPONENT V DEO ÇIKIÍI (AÍAMALI TARAMA)) veya SCART sinyalini seçin. C O M P. S C A R T Komponent Video ba lantisi Bir Y PB PR (C) kablosu kullanarak, DVD/CD Alicidaki COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENT V DEO &Ccedidisk menüsü için tercih etti iniz dili seçin. Original (Orijinal) Diskin kaydedildi i orijinal dili ifade eder. Other (Di er) Baßka bir dil seçmek için, numara dü melerine ve ardindan ENTER (G R Í) dü mesine basarak sayfa 19'teki dil kodu listesine göre ilgili 4 basamakli sayiyi girin. Yanliß dil kodunu girerseniz, CLEAR (TEM ZLE) dü mesine basin. Baßlangiç Ayarlari Ayar menüsünü kullanarak görüntü ve ses gibi ö eler üzerinde çeßitli ayarlar yapabilirsiniz. Di er ßeyler arasinda altyazilar ve Ayar menüsü için de bir dil belirleyebilirsiniz. Ayar menüsü ö elerinin her biriyle ilgili ayrintilar için bkz. sayfa Menüyü görüntülemek ve Menüden çikmak için: SETUP (AYAR) dü mesine basarak menüyü görüntüleyin. SETUP (AYAR) dü mesine ikinci kez basti inizda baßlangiç ekranina geri dönersiniz. Bir sonraki seviyeye gitmek için: Uzaktan kumandada B dü mesine basin. Bir önceki seviyeye gitmek için: Uzaktan kumandada b dü mesine basin. 9 Montaj ve Ayarlar LANGUAGE (D L) DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) Aßamali Tarama Aßamali Taramali Video en yüksek kalitede resim sunarken en az titreßimi sa lar. C HAZ VIDEO ÇIKIÍ soketlerini kullaniyorsaniz ve standart (analog) bir televizyon seti kullaniyorsaniz, Aßamali Taramayi Kapali pozisyona getirin. C HAZ VIDEO ÇIKIÍ soketlerinin aßamali tarama sinyallerini alabilecek bir monitör veya televizyon setine ba landi i durumlarda Aßamali Taramayi Açik konuma getirin. Aßamali taramayi AÇMAK için: DVD/CD Alicisinin komponent çikißini monitör veya televizyonunuzun girißine ba layin ve monitör veya televizyonunuzu komponent girdisi için ayarlayin. 1. Görüntülenen Menü üzerinden "Aßamali Tarama" yi seçin ve B'e basin. 2. "Açik" seçene ini v/v dü melerini kullanarak seçin. 3. G R Í'e basarak oynaticiyi Aßamali tarama moduna almiß olacaksiniz. Not: Aßamali Tarama ayarlar menüsünde VIDEO ÇIKIÍ SELEKTÖRÜ, SCART pozisyonuna ayarlanmiß ise seçilemeyebilir.

6 Uyari: Aßamali Tarama çikißi ayarlari girildikten sonra, herhangi bir görüntü aßamali tarama uyumlu bir televizyon setinde veya monitörde izlenebilecektir. Yanlißlik ile Aßamali Tarama ayarini Açik konuma getirdiyseniz, cihazi resetlemeniz gerekecektir. lk önce DVD/CD Alicisi içindeki diski çikarin. Bundan sonra, uzaktan kumanda üzerindeki (x) basarak birakmadan önce beß saniye kadar basili tutun. Video çikiß tekrardan standart ayarlarina gelecektir ve görüntü konvansiyonel analog televizyon veya monitörlerden izlenebilecektir. TV Aspect (TV En Boy Orani) 4:3 Standart 4:3 TV ba landi inda bu seçene i belirleyin. 16:9 16:9 geniß TV ba landi inda bu seçene i belirleyin. Display Mode (Görüntüleme Modu) Görüntüleme Modu ayari yalnizca TV En Boy Orani modu "4:3" olarak ayarlandi inda çalißir. Letterbox Geniß bir görüntüyü ekranin üst ve alt kisimlarinda ßeritlerle birlikte görüntüler. Panscan Geniß bir görüntüyü otomatik olarak ekranin tamaminda görüntüler ve si mayan kisimlari keser. 10 AUDIO (SES) Her DVD diskinin çeßitli ses çikißi seçene i vardir. Alicinin AUDIO (SES) seçeneklerini, kullandi iniz ses sistemi türüne göre ayarlayin. 5.1 Hoparlör Ayarlari Dahili 5. 1 kanal surround dekoder için aßa idaki ayarlari yapin. 1. ENTER (G R Í) dü mesine basin, böylece 5.1 Hoparlör Ayarlari menüsü görüntülenir. Dinamik Aralik Kontrolü (DRC) 3. v / V / b / B dü melerini kullanarak seçenekleri ayarlayin. 4. Seçiminizi onaylamak için ENTER (G R Í) dü mesine basin. Bir önceki menüye dönersiniz. Speaker (Hoparlör) seçimi Ayarlamak istedi iniz bir hoparlörü seçin. [Ön hoparlör (Ön Sol), Ön hoparlör (Ön Sa ), Orta hoparlör (Orta), Subwoofer (SubWoofer), Arka hoparlör (Arka Sol), Arka hoparlör (Arka Sa )] Not: Belirli hoparlör ayarlari Dolby Digital lisans sözleßmesiyle yasaklanmißtir. Ancak ses çikißinin dinamik arali ini (en yüksek ses ile en düßük ses arasindaki fark) sikißtirmak isteyebilirsiniz. Böylece filmi daha düßük ses seviyesinde ses netli ini kaybetmeden izleyebilirsiniz. Bu efekti sa lamak için DRC'yi On (Açik) konumuna getirin. *1: Yalnizca Dolby Digital Vocal Yalnizca çoklu kanal karaoke DVD oynatilirken Vocal'i On (Açik) konumuna getirin. Diskteki karaoke kanallari, normal stereo sesle karißtirilir. Size (Boyut) Hoparlör ayarlari sabit oldu undan, bu ayarlari de ißtiremezsiniz. Volume (Ses Seviyesi) Seçilen hoparlörün çikiß seviyesini ayarlamak için b / B dü mesine basin. (-5dB ~ 5dB) Distance (Mesafe) Hoparlörlerinizi DVD/CD Alicisina ba ladi inizda, aradaki mesafenin ayarlanmasi ile hoparlör sizin belirledi iniz dinleme noktasina sesin ne kadar süre içerisinde gidece ini bilecektir. Böylelikle her hoparlörden sesin dinleyiciye ayni anda ulaßmasi mümkün olacaktir. b / B'a basarak seçili hoparlöre olan Mesafeyi ayarlayin. (Ön ve alçak frekans hoparlöründe (woofer) bu ayari yapamazsaniz) Test Her hoparlörün sinyalini test etmek için b / B dü mesine basin. Ses seviyesini, sistemde belle e alinan test sinyallerinin ses seviyesiyle eßleßtirmek için ayarlayin. Ön Sol (Ön L) Orta (Orta) Ön Sa (Ön R) Arka Sa (Arka R) Arka Sol (Arka L) 11 Montaj ve Ayarlar Dijital ses teknolojisi sayesinde, DVD*1 formatiyla bir programin müzi ini en do ru ve gerçekçi sunumla dinleyebilirsiniz. 2. stedi iniz hoparlörü seçmek için b / B dü mesini kullanin. LOCK (K L T) (EBEVEYN KONTROLÜ) US Rating (Derecelendirme) çerikleri temel alinarak derecelendirilmiß DVD'lerin oynatimini engeller. Tüm diskler derecelendirilmez. 1. LOCK (K L T) menüsünde "Rating" (Derecelendirme) seçene ini belirleyin ve B dü mesine basin. 2. LOCK (K L T) seçeneklerine erißmek için, olußturdu unuz parolayi girmeniz gerekir. Parola girmediyseniz, parolayi girmeniz istenir. Parolayi girin ve ENTER (G R Í) dü mesine basin. Parolayi tekrar girin ve do rulamak için ENTER (G R Í) dü mesine basin. ENTER (G R Í) dü mesine basmadan önce hata yaparsaniz, CLEAR (TEM ZLE) dü mesine basin. 3. v / V dü melerini kullanarak 1-8 arasinda bir derecelendirme seçin. Derecelendirme 1-8: Derecelendirme bir (1) en fazla kisitlamayi, derecelendirme sekiz (8) ise en düßük kisitlamayi içerir. Unlock (Kilidi Aç): Kilidi açmayi seçerseniz, ebeveyn kontrolü etkinli ini kaybeder ve diskin tamami oynatilir. 4. Derecelendirme seçiminizi onaylamak için ENTER (G R Í) dü mesine basin ve ardindan SETUP (AYAR) dü mesine basarak menüden çikin. Password (Parola) Parola girebilir veya parolayi de ißtirebilirsiniz. 1. LOCK (K L T) menüsünde Password (Parola) seçene ini belirleyin ve B dü mesine basin. 2. Yukarida gösterildi i gibi (Rating (Derecelendirme) baßli i) adim 2'yi izleyin. Parolayi de ißtirmek için, "Change" (De ißtir) seçene i vurgulandi inda ENTER (G R Í) dü mesine basin. Parolayi girin ve ENTER (G R Í) dü mesine basin. Parolayi tekrar girin ve do rulamak için ENTER (G R Í) dü mesine basin. 3. SETUP (AYAR) dü mesine basarak menüden çikin. Parolanizi unutursaniz Parolanizi unutursaniz, aßa idaki adimlari uygulayarak parolanizi temizleyebilirsiniz: 1. Ayar menüsünü görüntülemek için SETUP (AYAR) dü mesine basin fazla bilgi için, adresini ziyaret edin. 1. Çikmak için ENTER (G R Í) dü mesine basin. da >) dü mesine basin. mesine basin. takdirde disk menüsü görüntülenebilir.

7 Disk menüsü ekranda görüntülenir. do ru sayilari girin. 4. Onaylamak ENTER (G R Í) dü mesine basin. Oynatma, seçilen zamandan baßlar. ißaretleyici girmek için, diskte istedi iniz noktada MARKER ( ÍARETLEY C ) dü mesine basin. TV ekraninda kisa süreyle ßaretleyici simgesi görüntülenir. Dokuza kadar ißaretleyici girmek için bu ißlemi tekrarlayin. ßaretli Bir Sahneyi Hatirlamak veya Temizlemek için 1. Disk oynatilirken SEARCH (ARA) dü mesine basin. ßaretleyici arama menüsü ekranda görüntülenir. 2. Hatirlamak veya temizlemek istedi iniz bir ißaretleyici numarasini seçmek için 10 saniye içinde b / B dü mesine basin. 3. ENTER (G R Í) dü mesine basin, oynatma ißaretli sahneden baßlar. CLEAR (TEM ZLE) dü mesine basin, böylece ißaretleyici numarasi listeden silinir. 4. ßaretleyici arama menüsüne numarasini girerek herhangi bir ißaretleyiciyi oynatabilirsiniz. Ekran Koruyucu Üniteyi yaklaßik beß dakika Durdurma modunda birakti inizda ekran koruyucu görüntülenir. 1,5 kat hizli oynatma DVD ACD MP3 WMA 1,5 kat hizli oynatma yapabilirsiniz. 1,5 kat hiz, diskteki normal hizda oynatmaya göre daha çabuk görüntüleri izleyip sesleri duymaniza olanak verir. 1. Oynatma sirasinda 1,5 kat hizda oynatmak için PLAY(OYNAT) dü mesine basin. Ekranda "BX1.5" görüntülenir. 2. Çikmak için tekrar PLAY(OYNAT) dü mesine basin. Sistem Seçimi TV sisteminiz için uygun bir sistem modunu seçmeniz gerekir. Görüntüleme penceresinde NO DISC (D SK YOK) uyarisi görüntülenirse, bir sistem (PAL, NTSC veya AUTO) seçebilmek için ön paneldeki P./STEP dü mesini veya uzaktan kumandadaki P./STEP dü mesini en az 5 saniye basili tutun. Seçilen sistem, TV'nizin sistemiyle uyumlu de ilse, normal renkli görüntü gösterilmeyebilir. NTSC: DVD/CD Alici, NTSC-TV ile ba landi inda bu seçene i belirleyin. PAL: DVD/CD Alici, PAL-TV ile ba landi inda bu seçene i belirleyin. AUTO: DVD/CD Alicisinin Multi Sistem TV'ye ba li oldu u durumda seçin. 14 Ses CD'si veya MP3/WMA dosyasi oynatma Bu ünite Ses CD'lerini veya MP3/WMA dosyalarini oynatabilir. MP3/ WMA/ Ses CD'si MP3/WMA dosya kayit ortamini veya Ses CD'sini taktiktan sonra, TV ekraninda bir menü görüntülenir. Bir parça/dosya seçmek için v / V dü mesine ve ardindan PLAY (OYNAT) ya da ENTER (G R Í) dü mesine basin, böylece oynatma baßlar. Çeßitli oynatma ißlevlerini kullanabilirsiniz. Sayfa 15'e bakin. ID3 TAG (ID3 ET KET ) Parça baßliklari gibi bilgiler içeren bir dosyayi oynatirken, DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) dü mesine basarak söz konusu bilgileri görebilirsiniz. (Íarki, Sanatçi, Albüm, Tür, Açiklama) puçlari: Bir sonraki sayfaya gitmek için MENU (MENÜ) dü mesine basin. kullanarak kaydederseniz, MP3 / WMA dosyalari oynatilamaz. /? * : " < > l vb. gibi özel karakterler içermemelidir. Diskteki toplam dosya sayisi 999'dan az olmalidir. bu izni verme hakki yoktur. program 300 parça içerebilir. 1. Bir disk takin. Ses CD'si ve MP3/WMA Diskleri: 2. mesine basin ya da " (Add)" (Ekle) simgesini seçip ENTER (G R Í) dü mesine basin. Listeye baßka parçalar eklemek için de ayni ißlemi tekrarlayin. Not: Diskteki tüm parçalari ekleyebilirsiniz. " (Add All)" (Tümünü Ekle) simgesini seçip ENTER (G R Í) dü mesine basin. 3. "Program" listesinde oynatmaya baßlamak istedi iniz parçayi seçin. Bir sonraki sayfaya gitmek için MENU (MENÜ) dü mesine basin. 4. Baßlatmak için PLAY (OYNAT) veya ENTER (G R Í) dü mesine basin. Parçalari programladi iniz sirayla oynatma baßlar. "Program" listesindeki parçalarin tümü birer defa çalindiktan sonra oynatma durur. 5. Programlanmiß oynatmadan normal oynatmayi devam ettirmek için AUDIO CD (SES CD'si) (veya MP3/WMA) listesinden bir parça seçin ve PLAY (OYNAT) dü mesine basin. Programlanmiß Parçalari Tekrarlama 1. Diski oynatirken REPEAT (TEKRAR) dü mesine basin. Tekrar simgesi görüntülenir. 2. stedi iniz tekrar modunu seçmek için REPEAT (TEKRAR) dü mesine basin. TRACK (PARÇA): geçerli parçayi tekrarlar ALL (TÜMÜ): programlanmiß listedeki tüm parçalari tekrarlar. Off (Kapali) (Görüntüleme yok): art arda oynatma yapmaz. "Program" Listesinden Parça Silme 1. Program listesinden silmek istedi iniz parçayi seçmek için v V dü mesini kullanin. 2. CLEAR dü mesine basin. Alternatif olarak, seçilen parçayi Program listesinden silmek için " (Delete) (Sil)" simgesini seçip ENTER dü mesine basin. Listedeki baßka parçalari silmek için de ayni ißlemi tekrarlayin. Tüm Program Listesini Silme " (Del all) (Tümünü sil)" seçene ini belirlemek için v / V dü mesini kullanin ve ardindan ENTER dü mesine basin. Not: Disk çikarildi inda da programlar silinir. 15 Çalißma JPEG dosyasini görüntüleme JPEG Yakinlaßma(Zoom) Her seferinde Zoom'a basildi inda ayarlar aßa idaki gibi de ißecektir. Zoom on(zoom açik) y Zoom off (Zoom kapali) v/b/m basildi inda video görüntüsü büyüyecektir. V/b/m basildi inda video görüntüsü küçülecektir. Bu ünite, JPEG dosyalarini içeren diskleri de oynatabilir. JPEG kayitlarini oynatmadan önce, sa daki JPEG Kayitlari hakkindaki notlari okuyun. 1. Bir disk takip tepsiyi kapatin. TV ekraninda PHOTO (FOTORAF) menüsü görüntülenir. PHOTO List JPEG Folder 1 JPEG Folder 2 JPEG Folder 3 JPEG Folder 4 JPEG Folder 5 JPEG Folder 6 JPEG Folder 7 JPEG Folder 8 Preview Bu oynatici ile JPEG disk uyumlulu u ßu ßekilde sinirlandirilmißtir: JPEG dosyalarinin boyutuna ve sayisina ba li olarak DVD/CD Alicinin diskin içeriklerini okumasi uzun sürebilir.

8 Birkaç dakika geçti i halde ekran menüsünü görmezseniz, dosyalarin bazilari çok büyük olabilir -- JPEG dosyalarin çözünürlü ünü 2760 x 2048 piksel olarak 2M pikselden düßük de ere indirin ve baßka bir diske yazdirin. Diskteki toplam dosya ve klasör sayisi 999'dan az olmalidir. Bazi diskler farkli kayit formati ya da disk koßulundan dolayi çalißmayabilir. CD düzenine kopyalama sirasinda tüm seçili dosyalarin ".jpg" uzantisina sahip oldu undan emin olun. Dosyalarin uzantilari ".jpe" veya ".jpeg" ise, bunlari ".jpg" dosyasi olarak yeniden adlandirin. Bu DVD/CD Alici, ". jpg" uzantisi olmayan dosya adlarini okuyamaz. Dosyalar Windows Gezgini'nde JPEG resim dosyalari olarak gösterilseler de bu durum de ißmez. 2. Bir klasör seçmek için v / V dü mesini kullanin ve ardindan ENTER (G R Í) dü mesine basin. Klasördeki dosyalarin listesi görüntülenir. Bir dosya listesindeyseniz ve önceki Klasör listesine dönmek istiyorsaniz, uzaktan kumandadaki v / V dü melerini kullanarak ö esini vurgulayin ve ENTER dü mesine basin. 3. Belirli bir dosyayi görüntülemek istiyorsaniz v / V dü mesine basarak bir dosyayi vurgulayin ve ENTER ya da PLAY dü mesine basin. Bir dosyayi görüntülerken, bir önceki menüye (JPEG menüsü) gitmek için STOP dü mesine basabilirsiniz. puçlari: Dört farkli Slayt Hizi seçene i vardir : > (Yavaß), >> (Normal), >>> (Hizli) ve II (kapali). Speed (Hiz) ö esini vurgulamak için v /V /b /B dü melerini kullanin. Ardindan, kullanmak istedi iniz seçene i belirlemek için b / B dü mesini kullanin ve ENTER dü mesine basin. Speed (Hiz) seçene ini Off (Kapali) ayarina getirirseniz, slayt etkin olmaz. Slayt Gösterisi (Slide Show) (Slayt Gösterisi) ö esini vurgulamak için v V b Bdü melerini kullanin ve ENTER dü mesine basin. Hareketsiz Görüntü 1. Slayt gösterisi sirasinda PAUSE/STEP (DURAKLAT/ADIM) dü mesine basin. DVD/CD Alici ßimdi PAUSE (DURAKLAT) moduna geçer. 2. Slayt gösterisine geri dönmek için PLAY (OYNAT) dü mesine veya tekrar PAUSE/STEP (DURAKLAT/ADIM) dü mesine basin. Baßka bir Dosyaya geçme Resim görüntülemesi sirasinda bir sonraki ya da bir önceki dosyaya ilerlemek için SKIP (. veya >) dü mesine basin. Resmi döndürme Resim görüntülemesi sirasinda resmi saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürmek için v V b B dü melerine basin. 16 DivX Film dosyasini oynatma Bu DVD/CD Aliciyi kullanarak DivX disklerini oynatabilirsiniz. 1. Bir disk takip tepsiyi kapatin. TV ekraninda MOVIE (F LM) menüsü görüntülenir. MOVIE 0:00:00 List Movie Folder 1 Movie Folder 2 Movie Folder 3 Movie Folder 4 Movie Folder 5 Movie Folder 6 Movie Folder 7 Movie Folder 8 Bu oynatici ile DivX disk uyumlulu u ßu ßekilde sinirlandirilmißtir: DivX dosyasinin kullanilabilir çözünürlük boyutu 800x600 (G x Y) pikselin altindadir. DivX altyazinin dosya adi en fazla 45 karakter olabilir. DivX dosyasinda ifade edilemeyen kod varsa bu, ekranda " _ " ißaretiyle görüntülenebilir. Ekran çerçevesi sayisi saniyede 30'un üzerindeyse, bu ünite normal çalißmayabilir. Kayitli dosyalarin video ve ses yapisi birleßtirilmiß (interleaved) de ilse, video veya ses çikißi yapilir. 2. Bir klasör seçmek için v / V dü mesini kullanin ve ardindan ENTER (G R Í) dü mesine basin. Klasördeki dosyalarin listesi görüntülenir. Bir dosya listesindeyseniz ve Klasör listesine dönmek istiyorsaniz, uzaktan kumandadaki v / V dü melerini kullanarak ö esini vurgulayin ve ENTER dü mesine basin. 3. Belirli bir dosyayi önizlemek istiyorsaniz v / V dü mesine basarak bir dosyayi vurgulayin ve ENTER ya da PLAY dü mesine basin. 4. Çikmak için STOP dü mesine basin. puçlari: Bir sonraki sayfaya gitmek için MENU (MENÜ) dü mesine basin. MP3/WMA, JPEG ve MOVIE dosyasi içeren bir CD'de, MUSIC, PHOTO ve MOVIE (F LM) menüsü arasinda geçiß yapabilirsiniz. TITLE (BAÍLIK) dü mesine basin, böylece menünün üst kisminda MUSIC, PHOTO ve MOVIE sözcü ü vurgulanir. Notlar: Bir DivX dosyasini her oynatmadan önce altyazi dosyasina basarak "SUBTITLE ON" (ALTYAZI AÇIK) modunu seçti inizden emin olun. Dosyada altyazinin ikiden fazla dili varsa, yalnizca orijinal altyazi kullanilabilir. DivX dosyasi oynatilirken ses modunu ve VIRTUAL (SANAL) sesi ayarlayamazsiniz. Oynatilabilir DivX dosyasi ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx" Oynatilabilir Altyazi formati SubRip(*. srt/*.txt) SAMI(*.smi) SubStation Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt) VobSub(*. sub) Oynatilabilir Codec formati "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ". Oynatilabilir Ses formati "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ". Örnekleme frekansi: khz içinde (MP3), 24-48kHz içinde (WMA) Bit hizi: kbps içinde (MP3), kbps içinde (WMA) Divx altyazisini görüntülemeye yönelik uyari Oynatma sirasinda altyazi düzgün görüntülenmezse, yaklaßik 3 saniye SUBTITLE (ALTYAZI) dü mesini basili tutun ve ardindan altyazi düzgün görüntüleninceye kadar SUBTITLE dü mesine basarak baßka bir dil kodu seçin 17 Çalißma Uyku Zamanlayicisi Ayari DVD/CD Aliciyi belirtilen bir saatte otomatik olarak kapanacak ßekilde ayarlayabilirsiniz. 1. stedi iniz uyku saatini ayarlamak için SLEEP dü mesine basin. Görüntüleme penceresinde SLEEP (UYKU) göstergesi ve uyku saati görüntülenir. XTS/XTS pro XTS pro dü mesine her basti inizda ayar aßa idaki sirayla de ißir.

9 XTS-P ON XTS ON NORMAL... XTS-P ON LG Technology'nin benzersiz ses kalitesi, orijinal sesin mükemmel ßekilde çalinmasi ve canli ses kayna inin hissedilmesi için optimum sesi olußturur. XTS ON Genel müzi e göre daha zayif bas sesine sahip bir filmi oynatti inizda bu, woofer'daki ses hissini sizi tatmin edecek ölçüde güçlendirir. 2 CH BYPASS modunda, ön hoparlörlerle ayni ßekilde arka hoparlörlerden de ses kayna ini oynatarak yüksek görüntü efekti olußturur. Not 2.1 CH'den (2.1 KANAL) 5.1 CH'ye (5. 1 KANAL) geçiß yapildi inda XTS modu geçici olarak devre dißi birakilir ve 2.1 CH'ye geçildi inde etkinleßtirilir. 2. SLEEP dü mesine her basti inizda ayar aßa idaki sirayla de ißir. SLEEP OFF (Görüntü yok) Not: DVD/CD Alici kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. SLEEP (UYKU) dü mesine basin. Görüntüleme penceresinde kalan süre görüntülenir. Selektör Bu ißlev, güç açik durumdayken, ön paneldeki görüntüleme penceresinin parlaklik düzeyini de ißtirir. Art arda DIMMER (SELEKTÖR) dü mesine basin. NORMAL XTS-P ve XTS modu ayari kapalidir Sesi kapatma Ünitenizin sesini kapatmak için MUTE dü mesine basin. Ünitenizin sesini, örne in bir telefonu yanitlamak için kapatabilirsiniz, görüntüleme penceresinde "MUTE" göstergesi yanip söner. VIRTUAL (SANAL) ses VIRTUAL (SANAL) sesi ayarlamak için VSM dü mesine basin. Kaynak 2.1 ch ch Görüntü vir vir Efekt 3D STEREO Multichannel sound Giriß kayna i seçme EURO AV konnektöre ba li VCR ünitelerini veya di er üniteleri kullanabilirsiniz. Kullanim ile ilgili olarak daha fazla bilgi için cihaz ile verilen kullanim kilavuzuna baßvurun. Uzaktan kumanda üzerindeki AUX'ye basin. SCART: SCART üzerinden TV Audio sinyali seçmek için. 3B STEREO Stereo kaynaklarla gerçek zamanli 3B konumlu ses olußturma teknolojisi olup stereo hoparlörler için optimize edilmißtir. Dinleyiciler kendi multimedya oynaticilariyla büyüleyici sanal surround efektleri hisseder. Çoklu kanal ses Çoklu kanal ses, 5.1 knl. sesi 10.1 knl. sanal sese dönüßtürerek sa, sol ve orta hoparlörlerden eßzamanli olarak ses duyuyormußsunuz hissi verir. Notlar Ön paneldeki FUNC. ( ÍLEV) dü mesine basarak da giriß kayna ini seçebilirsiniz. Bu dü meyi 3 saniye basili tutun ve sonra di er ißlevi seçmek için bu dü meye art arda basin. Ses Modu Dinlemek istedi iniz programa göre, önceden programlanmiß ses alanlarindan birini seçerek surround sesin keyfini çikarabilirsiniz. (yalnizca 2 knl. ses) Art arda SOUND (SES) dü mesine basin. bpass(bypass) OnStR(ON STAGE) STU(STUDIO) CLUb(CLUB) HALL(HALL) THEA(THEATER) Chur(CHURCH) PL ll-1(pl ll MOVIE) PL ll-2(pl ll MUSIC) PL ll-3(pl ll MTRX) bpass(bypass)... Not: Baßlangiç ses modu BYPASS'dir. 18 Referans Dil Kodlari Aßa idaki baßlangiç ayarlari için istedi iniz dili girmek üzere bu listeyi kullanin: Disk Sesi, Disk Altyazisi, Disk Menüsü. Dil Abkhazian Dili Afar Dili Afrikaans Dili Arnavutça Ameharic Dili Arapça Ermenice Assamese Dili Aymara Dili Azerice Bashkir Dili Baskça Bengal Dili Bhutan Dili Bihar Dili Bretanya Dili Bulgarca Birmanya Dili Belarus Dili Komboçya Dili Katalonya Dili Çince Korsika Dili Hirvatça Çek Dili Danca Flemenkçe ngilizce Esperanto Dili Estonya Dili Faroese Dili Kodu Dil Fiji Fin Dili Fransizca Frizye Dili Galicia Dili Gürcü Dili Almanca Yunanca Grönland Dili Guarani Dili Gujarati Dili Hausa Dili branice Hintçe Macarca zlanda Dili Endonezya Dili Interlingua rlanda Dili talyanca Japonca Cava Dili Kannada Dili Kashmir Dili Kazak Dili Kirgizca Korece Kürtçe Lao Dili Latince Letonya Dili Kodu Dil Kodu Lingala Dili 7678 Litvanya Dili 7684 Makendonya Dili 7775 Madagaskar Dili 7771 Malaya Dili 7783 Malayalam 7776 Malta Dili 7784 Maori Dili 7773 Marathi 7782 Moldovya Dili 7779 Mo olca 7778 Nauru Dili 7865 Nepal Dili 7869 Norveç Dili 7879 Oriya Dili 7982 Panjabi Dili 8065 Pushto 8083 Farsça 7065 Lehçe 8076 Portekizce 8084 Keçua 8185 Rhaeto-Romanic 8277 Rumence 8279 Rusça 8285 Samoan 8377 Sanskritçe 8365 skoçyaca 7168 Sirpça 8382 Sirp Hirvatça 8372 Shona Dili 8378 Sindhi Dili 8368 Dil Seylan Dili Slovakça Slovence Somali Dili spanyolca Sudan Dili Savahilice sveççe Tagalog Tacikistan Dili Tamil Dili Tatar Dili Telugu Tai Dili Tibetçe Tigrinya Dili Tonga Dili Türkçe Türkmence Twi Ukraynaca Urduca Özbekçe Vietnam Dili Volapük Dili Gal Dili Wolof Xhosa Dili Eskenazi Dili Yoruba Zulu Dili Kodu Alan Kodlari Bu listeden bir alan kodu seçin. Alan Afganistan Arjantin Avustralya Avusturya Belçika Bhutan Bolivya Brezilya Kamboçya Kanada Íili Çin Kolombiya Kongo Kosta Rika Hirvatistan Çek Cumhuriyeti Danimarka Ekvator Misir El Salvador Code AF AR AU AT BE BT BO BR KH CA CL CN CO CG CR HR CZ DK EC EG SV Alan Code Etiyopya ET Fiji FJ Finlandiya FI Fransa FR Almanya DE Büyük Britanya GB Yunanistan GR Grönland GL Heard and McDonald Adalari HM Hong Kong HK Macaristan HU Hindistan IN Endonezya ID srail IL talya IT Jameika JM Japonya JP Kenya KE Kuveyt KW Libya LY Lüksemburg LU Alan Malezya Maldivler Meksika Monako Mo olistan Fas Nepal Hollanda Hollanda Antilleri Yeni Zelanda Nijerya Norveç Oman Pakistan Panama Paraguay Filipinler Polonya Portekiz Romanya Rusya Federasyonu Kodu MY MV MX MC MN MA NP NL AN NZ NG NO OM PK PA PY PH PL PT RO RU Alan Kodu Suudi Arabistan SA Senegal SN Singapur SG Slovak Cumhuriyeti SK Slovenya SI Güney Afrika ZA Güney Kore KR spanya ES Sri Lanka LK sveç SE sviçre CH Tayvan TW Tayland TH Türkiye TR Uganda UG Ukrayna UA Birleßmiß Devletler US Uruguay UY Özbekistan UZ Vietnam VN Zimbabve ZW 19 Reference Sorun Giderme Servisle ba lanti kurmadan önce aßa idaki kilavuzdan soruna yönelik olasi nedeni kontrol edin.

10 Belirti Güç gelmiyor. Güç açik oldu u halde DVD/CD Alici çalißmiyor. Görüntü yok. Nedeni Güç kablosu takili de ildir. Disk takilmamißtir. Düzeltme Güç kablosunu sikica prize takin. Bir disk takin. (DVD ekraninda DVD veya ses CD'si göstergesinin yanip yanmadi ini kontrol edin.) DVD/CD Alicidaki görüntünün TV'de görüntülenmesi için TV'de uygun video girißi modunu seçin. Video kablosunu sikica jaklara ba layin. TV'yi açin. DVD/CD Alicidan gelen sesin ißitilmesi için ses alicisinin do ru giriß modunu seçin. Ses kablosunu sikica jaklara ba layin. Ses kablosuyla ba lanmiß olan ekipmani açin. Yenisiyle de ißtirin. Diski temizleyin. Bir disk takin. (DVD ekraninda DVD veya ses CD'si göstergesinin yanip yanmadi ini kontrol edin.) Oynatilabilir bir disk takin. (Disk türünü, renk sistemini ve Bölge kodunu kontrol edin.) Diski oynatma yüzü aßa i bakacak ßekilde yerleßtirin. Diski disk tepsisinde do ru ßekilde kilavuzlarin içine yerleßtirin. Diski temizleyin. Diski temizleyin. Hoparlör ve Komponentleri sikica ba layin. Video kablosu sikica takilmamißtir. Ses kablolari sikica takilmamißtir. Ses kablosuyla ba lanmiß olan ekipmanin gücü kapatilmißtir. Ses ba lanti kablosu zarar görmüßtür. Oynatilan görüntü kötü. DVD/CD Alici oynatmayi baßlatmiyor. Disk kirlenmißtir. Disk takilmamißtir. Oynatilamayan bir disk takilmißtir. Disk ters yerleßtirilmißtir. Disk kirlenmißtir. TV ekraninda bir menü açiktir. Uzaktan kumanda, DVD/CD Alicinin çok uza indadir. Uzaktan kumanda ile DVD/CD Alicisi arasindaki yolda bir engel vardir. Uzaktan kumandadaki piller yassidir. Düzeltme Uzaktan kumandayi, DVD/CD Alicinin uzaktan kumanda sensörüne yöneltin. Uzaktan kumandayi en fazla 7 m (23 ft) mesafede kullanin. Engeli kaldirin. Pilleri yenisiyle de ißtirin. Uzaktan kumandada DIMMER (SELEKTÖR) dü mesine basin. Ön panel ekrani çok karanlik. Ön panelde herhangi bir ßey görüntülenmiyordur Reference Teknik Özellikler Güç kayna i Güç tüketimi Net A irlik Diß boyutlar (G x Y x D) Çalißma koßullari Çalißma nemi Lazer Sinyal sistemi Frekans tepkisi (ses) Ana etikete bakin. Ana etikete bakin. 2,4 kg 360 x 63 x 307 mm Sicaklik: 5 C - 35 C arasi, Çalißma durumu: Yatay %5 - %85 arasi Yari iletken lazer, 650 nm dalga uzunlu u PAL 625/50, NTSC 525/ Hz - 18 khz arasi CD/DVD Genel Video Sinyal/gürültü orani (ses) Dinamik aralik (ses) Harmonik bozulma (Ses) Video çikißi KOMPONENT V DEO ÇIKIÍI Stereo modu Surround modu (* Ses modu ayarlarina ve kayna a ba li olarak herhangi bir ses veya çikiß olmayabilir.) 75 db'den yüksek (1 khz, NOP -6 db, 20 khz LPF/A-Filtresi) 70 db'den yüksek %0,5 (1W konumunda 1 khz) (20 khz LPF) 1. 0 V (p-p), 75 ohm, negatif eßitleme/ SCART (TV'YE) (Y) 1,0 V (p-p), 75 ohm, negatif eßitleme, RCA jaki x 1 (PB)/(PR) 0,7 V (p-p), 75 ohm, RCA jaki x 1 30 W + 30 W (Nominal Çikiß Gücü 20W, 1 khz'de 4, THD %10) Ön: 30 W + 30 W (Nominal Çikiß Gücü 20W, THD %10) Orta*: 30 W Surround*: 30 W + 30 W (Nominal Çikiß Gücü 20W, 1 khz'de 4, THD %10) Subwoofer*: 50 W (Nominal Çikiß Gücü 40W, 70 Hz'de 3, THD %10) Ön Hoparlör/Rear/Orta hoparlör (SH22SF-S) 1 Yönlü 1 Hoparlör 4 ohm ,000 Hz 83 db/w (1m) 30 W 60 W 94 x 102 x 88 mm 0,35kg Pasif Subwoofer (SH22SF-W) 1 Yönlü 1 Hoparlör 8 ohm 65-1,500 Hz 84 db/w (1m) 50 W 100 W 144 x 250 x 230 mm 2,81kg Amplifikatör Tür Empedans (Öz direnç) Frekans Tepkisi Ses Basinci Seviyesi Derecelendirilmiß Giriß Gücü Maks. Giriß Gücü Net Boyutlar (G x Y x D) Net A irlik Tasarim ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin de ißtirilme hakki saklidir. 22 Hoparlörler No City ADANA ADANA ADANA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ÇEL ÇEL K.MARAÍ ELAZIG ERZURUM KARS MALATYA DENIZLI IZMIR IZMIR IZMIR MANISA MUGLA MUGLA ADIYAMAN ASC Name BULUT ELEKTRON K-CAH T BULUT Data Teknik TEKN K ELEK. ERTUNÇ ELEKTRON K - HAKKI ERTUNÇ OLCAY ELEK. ÍENGÖZ ELEK. V ZYON ELEKTRON K YILDIRIM ELEK HAKAN ELEK. ÖZEMEK ELEKTRON K TAAH. T C.VE SAN. LTD.ÍT GÜNGÖR ELEKTRON K GRUP ELEK. ERZURUM ELEKTRON K T CARET SANAY L M TED Í RKET ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRON K TAYFUN ELEK. CEZAY RL ELEKTRON K-M.EROL CEZAY RL BULENT CIKIKCI- DIGITAL ELEKTRON K ÇAVUÍOLU ELEK TEKN K ELEK. BALABAN ELEK. B RCAN ELEKT. ÖZLÜK ELEK. RIFAT ERD NÇ-TEKN K ELEKTRON K Phone Adress Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan Reßatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan Güzelyali mah. U ur Mumcu bulvari Tohumcuo lu apt. No:10/D Seyhan Íekerhane mh. Yunusgücüo lu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya Yukari Pazarci Mah. Mehmet Akif Cad sk. No:5 Manavgat Saray Mah. Mehmet Çavuß Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya Íirinyali Mah Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1 Kizilsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24 Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli hsaniye mah.4902 Sok. Íaman Apt. No: 26/ A Hayrullah Mah. Malik ejder cad. Arikan Sitesi B blok No 24/c zzet Paßa Mah. H. Tevfik Efendi Sok. No:30/A Íerif Efendi Cad. Íair Nefi lkö retim Okulu karßisi No.

11 Powered by TCPDF ( 136 stasyon Mah. stasyon Cad. No:185 Kanalboyu Kernek Camii karßisi Mistoglu apt alti No.9 a-b zmir Bulvari Bakirli kavßa i No: sk No:17/1A Sigortaci ßhani Çankaya Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiß Çakmak Cd. No:137/B Íirinyar 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B CUMHUR YET CAD. NO:137 Ortaca Recayi Güreli Cad. Bakkalo lu Pasaji No:30/22 Gölebatmaz cd. No:32/A Kurtismailpaßa 7. Sok. Gençkalan apt. alti No:9 De irmiçem Mah. Muammer Aksoy Bulvari No:58/B Íehitkamil Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.abuzero ullari Apt. 8/C Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören DIYARBAKIR TELEV ZYON HASTANES GAZIANTEP ÜNAL ÍENSÖYLER ELEK. ÍANLIURFA ANKARA BAYER ELEK. GÜNEÍ ELEK. 23 Referans No City ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA KAYSERI KIRIKKALE R ZE SAMSUN TRABZON BURSA BURSA STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL KOCAEL ASC Name MERKEZ ELEK. ONUR ELEK. LTD. Simge Elektronik TÜDEÍ ELEK MIZRAK ELEKTRON K-MEHMET MIZRAK KARDEÍLER ELEKTRON K-AL ÍIH GAÇKA CEYLAN ELEK. MEGA ELEKTRON K EÍYA MOB L.AV ZE DAY. TÜK.MALL. M.SAN.T C. LTD.ÍT. NATURAL SOUND KURTULUÍ ELEK. ULUDA ELEKTRON K AL ÖZDEM R AYDIN V DEO ELEKTRON K TEKN K H Z. SAN. T C. LTD. ÍT. Do u Elektronik ECE ELEKTRON K ELEKTRO CENTER LTD.ÍT HAKAN ELEK. KAFKAS ELEK. MTV ELEK. ULUDAG ELEKTRON K ANIT ELEKTRON K NAZM AYDOAN Phone Adress Yeni Bati mah. 12.cad. 2.Mesa Çarßisi No:61 Batikent Hoßdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya Ba ci cad. No:20 /A Etlik Keçiören Beßiktaß sk. No:28/C Keçiören Fatih mah. O uz Cad. Sergen Apt. Alti No:11/A Kocasinan GÜZELTEPE MAH. CELALAT K CAD. NO:4/B Palandöken Cad. No:3 Bahçeli Evler Mah. Yüzyil Bulv. No:273 Fatih Mh. Haci Ziya Habibo lu Cd. No:21 Beyazit Cad. Kasapo lu Plaza No:24 Íehreküstü Mah. De irmen Sok. No:7 Halicio lu ß Hani No:46 Hamidiye Cad. Íah As. ßhani Kat:2 No:36/28 Sirkeci Fatih Bulvari Íen Caddesi No:7 Sultanbeyli Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICED D Hat boyu Cd. Canik pasaji No:69 Yeßilköy Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece HAREKET ORDUSU SK.NO :20 NC RL Büyükçekmece Nuh Kuyusu Cd.Lokmacio lu Sk.No:11A Altunizade 19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD. N.19 ß ßL Atatürk Bulvari No:27-29 Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt. No:4 GAZIANTEP Ateß So utma 24 LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi P/NO : MFL

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG DV-380B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917227

Kullanım kılavuzunuz LG DV-380B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917227 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG DV-380B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG DV-382 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917228

Kullanım kılavuzunuz LG DV-382 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917228 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT353SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917303

Kullanım kılavuzunuz LG HT353SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917303 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT353SD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzu LG DV692 Kullanma kılavuzu LG DV692 Kullanma talimati LG DV692 Kullanıcı kılavuzu LG DV692 Kullanıcı el kitabı LG DV692

Kullanım kılavuzu LG DV692 Kullanma kılavuzu LG DV692 Kullanma talimati LG DV692 Kullanıcı kılavuzu LG DV692 Kullanıcı el kitabı LG DV692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT303SU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917300

Kullanım kılavuzunuz LG HT303SU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917300 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT303SU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken TR Ağ Ortam Oynatıcısı NSZ-GS7 Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken: ON/STANDBY Oynatıcıyı açar veya kapatır. Bağlı cihazların

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kapı Deliği Görüntüleyicisi Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kullanım Kılavuzu WEEE Yönetmeliği & Ürünün İmha Edilmesi Bu ürün, kullanım süresinin sonunda standart ev atıkları gibi imha

Detaylı

Yurt Dışı Çalışma Dünyası

Yurt Dışı Çalışma Dünyası Yurt Dışı Çalışma Dünyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Yurt Dışı Teşkilatının

Detaylı

HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT-356SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3926519

Kullanım kılavuzunuz LG HT-356SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3926519 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT-356SD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

İŞSİZLİK (2008-2010) Sn BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

İŞSİZLİK (2008-2010) Sn BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 İŞSİZLİK (2008-2010) Sn BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) 2008 2009 2010 Sn 2008 2009 2010 1 TRA13 Bayburt 4.7 4.5 4.7 2 TR905 Artvin 5.7 5.6 5.7 42 TR424

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DVP3310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3436358

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DVP3310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3436358 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: 21.01.2009 KONU 2008 Yılı Dönem Sonu Değerleme Kurları Maliye Bakanlığı 17.01.2009 tarih, 27113 sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu 390 Sıra Numaralı Genel Tebliğini

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Ürün bilgileri

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Ürün bilgileri Ürün bilgileri C Kurulum A B D A: USB fişi B: Koruyucu kapak C: Bağlantı LED göstergesi [yavaşça yanıp söner = kullanıma hazır] [hızl ı yan ıp söner = Bluetooth etkinliği] D: USB uzatma kablosu 1 ON Bilgisayarınızı

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV7-1110EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV7-1110EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No: 380)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No: 380) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.01.2008 Sirküler No: 2008/16 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 380) 22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 380 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/7 İstanbul, 17 Ocak 2007 KONU : 31.12.2006 Tarihi İtibariyle

Detaylı

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ 380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak 2008 22 Ocak 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26764 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:423)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:423) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 29.01.2013 Sirküler No : 2013 / 7 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:423) 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 423 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/12 İstanbul, 06 Şubat 2006 KONU : 31.12.2005 Tarihi İtibariyle

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS OLMAK ÜZERE UYGULANACAK KURLAR HAKKINDA DUYURU Duyuru No : 2006/03

TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS OLMAK ÜZERE UYGULANACAK KURLAR HAKKINDA DUYURU Duyuru No : 2006/03 1 İstanbul, 06.02.2006 31.12.2005 tarihli döviz mevcudu (kasa, banka) ve dövizli alacak ve borç tutarlarının değerlenmesinde dikkate alınacak olan kurlara ilişkin 355 seri no.lu VUK Genel Tebliği ekte

Detaylı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları A 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

4-138-183-31(1) DVD Writer. Kullanım kılavuzu DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-183-31(1) DVD Writer. Kullanım kılavuzu DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-183-31(1) DVD Writer Kullanım kılavuzu DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Güvenlik Yönetmelikleri UYARI Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/ 20 İstanbul, 19 Ocak 2009 KONU :31.12.2008 Tarihi İtibariyle

Detaylı