SU YAPILARI. Su alma yapısı nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU YAPILARI. Su alma yapısı nedir?"

Transkript

1 SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su alma yapılarının giriş bölümleri su alma ağzı yada priz olarak adlandırılır. Su alma yapılarının tasarımında düzenli akım koşullarının sağlanması hedeflenmektedir. 1

2 Su alma yapısı tasarımında dikkat edilecek noktalar Gerekli olan suyun her zaman alınabilmesi Taşkın sırasında su alma ve iletim sisteminin zarar görmemesi Yüzen cisimlerin iletim sistemine girişinin engellenmesi Katı maddenin iletim sistemine geçişinin engellenmesi Balıkların iletim sistemine geçişinin engellenmesi Su alma yapısındaki yük kayıplarının az olması Gerektiğinde alınan su miktarının denetlenerek ölçülebilmesi İşletme bakımının kolay olması Su alma yapılarının sınıflandırılması Yapı özelliklerine göre Akarsu yatağından doğrudan su alma Akarsudan bir kabartma tesisi ile su alma Akım özelliklerine göre Serbest yüzeyli su alma Yandan su alma Karşıdan su alma Basınçlı su alma Yapı gövdesinden su alma Yamaçtan su alma Dipten su alma Kuleli su alma Kuyulu su alma

3 Serbest Yüzeyli Su Alma Yapısı Elemanları Giriş eşiği Dalgıç perde Giriş ızgaraları Kapaklar ve ayaklar Çökelim havuzu Yıkama kanalı Çökelim havuzu eşiği Geçiş kanalı ve dönüşler Ölçüm savağı Çevre duvarları 3

4 Çamlıdere Barajı Su alma yapısı 4

5 Yük Kayıpları_Serbest Yüzeyli Su Alma Yapıları Sürekli yük kayıpları: Akışın hidrolik eğimi (genellikle kanal taban eğimi) ile kanal uzunluğunun çarpımı ile hesaplanır Yersel yük kayıpları: Su alma yapısı elemanları nedeni ile oluşan yük kayıpları Parshall savağı yük kaybı Geçiş kanalı yük kaybı Dönüş yük kaybı Çökelim havuzu yük kaybı Kapak yuvaları yük kaybı Dalgıç perde yük kaybı Giriş eşiği yük kaybı Izgara kaybı Parshall Savağı Yük Kaybı V c V hk = 0. Hc g Geçiş Kanalı Yük Kaybı V V hk = K g g 1 Dönüş Yük Kaybı V V h k = 0. g 1 3 / Q =.88 B hk + h hk 3 Çökeltim Havuzu Eşiği Yük Kaybı 1 / Kapak Yuvaları Yük Kaybı V 1 a h k = 1. ( 1 β ) + g a β = bh /( bh + yh + 0.eb) 3 a = β Dalgıç Perde Yük Kaybı h k h Q = 1 h abµ g Giriş Eşiği Yük Kaybı 1 V V1 h k = µ g Izgara Kaybı 4 / s V = β sinα b g 3 5

6 Geçiş Kanalı h k = K g V 1 g V Örnek Soru_Geçiş Kanalı Yük Kaybı Hesabı Dikdörtgen kesitten yamuğa geçişi kırık düzlem şeklinde yapılan geçiş kanalının boyunu ve yük kaybını bulunuz. Yapının derinliği 1.8 m, hava payı 0.4 m, dikdörtgenin genişliği 4 m, yamuğun taban genişliği 3m, şev eğimi 1/1.5, geçen debi 7.5 m 3 /s dir. Genişlemede en küçük açı 15 o ve genişleme için k=0.5 alınacaktır. B=b+xmxd-xLxtgα B: dikdörtgenin genişliği 4m b: yamuğun taban genişliği 3m m: yamuğun şev eğimi 1.5 d: yapının derinliği 1.8 m L: geçiş kanalının uzunluğu?? Α: geçiş kanalının akış ekseni ile yaptığı açı 15 o L=(b+xmxd-B)/tgα L=8.15 m Geniş kanalında hız değişimi Dikdörtgende ıslak alan 1.4x4= 5.6 m Dikdörtgende hız V=7.5/5.6=1.34 m/s Yamukta ıslak alan=(b+mxh)xh= (3+1.5x1.4)x1.4= 7.14 m Yamukta hız V=7.5/7.14=1.05 m/s 6

7 h k = K g V 1 g V V1 dikdörtgen =1.34 m/s V yamuk= 1.05 m/s K= 0.5 h=0.0m Ölçüm Savağı-Parshall 7

8 Serbest Yüzeyli Su Alma Yapıları Yandan Su Alma Tabandan Su Alma Karşıdan Su Alma En yaygın su alma türüdür. Yandan su alma Akarsuyun yalnız bir kıyısından su alınacaksa yapı akarsu kıvrımının dış yüzüne yapılır Suyun su alma ağzını kolaylaştırmak (yönlendirmek) için ayırma duvarı yapılır. Akarsu ekseni ile su alma ağzı ekseni arasında 0 o -60 o dar açıların olması sağlanır. Su alma ağzında akış hızının m/s olması sağlanır. 8

9 Kıvrım doğrultusunda su yüzü eğiminin hesaplanması J=V /(rxg) V: akım hızı r: kıvrım yarı çapı g: yerçekim ivmesi Akarsu Kıvrımında Oluşacak Su Seviyesi ve Basınç Farklarının Hesabı_Örnek Ortalama genişliği 40 m, ve derinliği 0.8 m olan bir akarsuda 30 m eksen eğrilik yarı çaplı bir kıvrım bulunmaktadır. Kesitten geçen debi 40 m 3 /s olduğuna göre kıvrımın iki kıyısı arasında oluşacak su seviyesi farkını belirleyiniz. Kıvrım doğrultusunda su yüzü eğimi J=V /(rxg) V: akım hızı r: kıvrım yarı çapı g: yerçekim ivmesi V=Q/A V=40/(40x0.8)=1.5 m/s J=V /(rxg) J=1.5/(30x9.81)= Kıyılar arasında seviye değişimi: x40=0.1 m /=0.906 m /=0.694 m 9

10 Tabandan su alma_tirol Akarsu yatak eğiminin %5 den fazla olduğu durumlarda tercih edilir. Tabandan su alma bağlamanın üzerine yerleştirilen bir sistemdir. Izgaralar 10 o -30 o açı yapacak şekilde yerleştirilirler Tabandan Su Alma Yapılarında Debi Hesaplaması Q = µcbl(gh) 3 1 / µ: ızgaranın akımı büzme katsayısı (biçim katsayısı) B: ızgaralı kesitin genişliği L: ızgaralı kesitin uzunluğu c: ızgara katsayısı a c = 0.6 ϕ d + a 3 / ( cos ) φ: ızgaranın yatayla yaptığı açı d: ızgaranın kalınlığı a: ızgara aralığı h = 3 Kh o ho: bağlama başlangıcında enerji yüksekliği 10

11 Tabandan su alma sisteminde ızgara açıklığı 0.05 m, ızgara kalınlığı 0.08 m dir. Izgaralı kesit uzunluğu 40 m, genişliği 1.5 m olduğuna göre sistemden alınacak debiyi bulunuz. Bağlama membasında su napı 1.6 m, µ katsayısı 0.75, φ açısı 10 o olarak alınacaktır. c=0.6x0.05/( )x(cos10) 3/ =0.14 K=0.910 için Tabnadan Su Alma Yapılarında Debi Hesaplaması_Örnek h=(/3)x0.910x1.6=0.97 m Q=(/3)x0.75x0.14x40x1.5x(19.6x0.97) 1/ =18.3 m 3 /s a c = 0.6 cosϕ d + a h = Kh o 3 Q = µcbl(gh) 3 3 / ( ) 1 / Karşıdan su alma Tabandan su alma yapılarını etkileyen küçük çaplı katı maddelerin girişini engellemek için çakıl geçidi üzerine kirişşeklinde yerleştirilen su alma yapılarıdır. 11

12 Basınçlı Su Alma Yapıları Basınçlı su alma yapılarında su akarsu yada baraj haznesinden boru yada tünel ile alınır. Basınçlı Su Alma Yapı Elemanları Su alma ağzı Izgaralar Kapaklar ve Vanalar Borular ve Enkesit değişmeleri Dirsek, T bağlantı, kollara ayrılma, kare kesitten daire kesite geçiş parçaları Yük Kayıpları_Basınçlı Su Alma Yapıları Sürekli yük kayıpları: f:darcy-weisbach sürtünme katsayısı L: boru boyu D: boru çapı V: akım hızı Yersel yük kayıpları: Su alma yapısı elemanları nedeni ile oluşan yük kayıpları Giriş kaybı Izgara yük kaybı Dirsek yük kaybı Kesit daralması kaybı Kesit genişletme kaybı Kapak ve vana kayıpları Çıkış yük kaybı Diğer kayıplar L V h k = f D g 1

13 Basınçlı Su Alma Yöntemleri Yapı Gövdesinden Su Alma Yamaçtan Su Alma Dipten Su Alma Kuleli Su Alma Kuyulu Su Alma Yapı Gövdesinden Su Alma Su kabartma yapısı gövdesinden boru ile su almak için tasarlanır. Katı madde geçişini önlemek için ızgara, su almayı kontrol etmek için kapaklar ile donatılır. Giriş ağzı yük kayıplarının önlenmesi için keskin köşeler kullanılmaz. Beton barajlarda yaygın olarak kullanılan bir su alma yöntemidir. 13

14 Yamaçtan Su Alma Yapı gövdesine zarar vermemek için özellikle dolgu barajlarda kullanılan bir yöntemdir. Derivasyon yapıları inşaat sonrasında yamaçtan su alma yapısı olarak kullanılabilir Dipten Su Alma Ekonomik olduğu için özellikle küçük içme suyu projelerinde tercih edilir. Su kabartma yapılarına ihtiyaç duyulmaz ve akarsu ulaşımını engellemez Katı madde girişini azaltmak için akarsu yada hazne yatağından yukarıda yapılmalıdır. Kapakların bakım ve onarımı güçtür. 14

15 Kuleli Su Alma Kuleli su alma yöntemi nerelerde uygulanır? Yamaç morfolojisi nedeni ile yamaçtan su alınamıyorsa Gövde tasarımı nedeni ile yapı gövdesinden su alınamıyorsa Su seviyesi değişiminin büyük olduğu yerlerde Kuyulu Su Alma Yamaçtan ve gövdeden su alma yöntemlerinde su alma ağzını kıyı ve gövdeden uzaklaştırmak için kullanılır. Su şaft (kuyu) girişli su alma yapısı ile alınır. Kuyu ağzının akarsu/hazne tabanından yüksekliği önemlidir. 15

16 Çökeltim Havuzları Alınacak sudan askıda katı maddeler tabanda çökeltme yöntemi ile ayrılırlar. Çökeltme, çökeltilmesi istenen en küçük dane çapına göre planlanır. Alçak su kuvveti tesislerinde mm Orta yüksek düşümlerde mm 100 m den fazla düşümlerde mm İçme suyu tesislerinde 0.0 mm den büyük daneler çökeltilir. Sulama tesislerinde katı madde taşınımında daha toleranslı davranılır. Barajdan su alma yapılarında çökeltim havuzu planlanmaz, bağlama yapılaraından su alınırken mutlaka çökeltim havuzu tasarlanır. Çökeltim Havuzu Tasarımı Alınan debiye ve taban durumuna göre çökeltim havuzlarının derinlikleri m arasında seçilir. Genellikle birden çok bölme kullanılır. Akım hızı Havuz uzunluğu (askıda katı madde) Çökeltilmek istene dane boyu çapı 16

17 Çökeltim Havuzu Türleri Yıkama şekline göre Kesintili yıkanan çökeltim havuzlar Sürekli yıkanan çökeltim havuzlar Plan şekline göre Dikdörtgen yada yamuk planlı çökeltim havuzlar Daire planlı çökeltim havuzları Kesintili Yıkanan Çökeltim Havuzları Schoklitsch tipi havuzlar Havuz giriş akım hızının azaltılması için geniş olarak planlanır Havuz tabanı %1- eğimlidir. 17

18 Sürekli Yıkanan Çökeltim Havuzları Dufour tipi havuzlar Dar uzun bir havuz oluşturulur, sürekli yıkama nedeni ile %10 su kaybı gerçekleşir. Havuz girişlerinde yönlendirici ve akım hızını düşürmek için sakinleştiriciler kullanılır. Tabanda tıkanmalar gerçekleştiğinden sık sık bakım gerektirir. Daire Planlı Çökeltim Havuzları Dairesel planlı havuza giren su dönerek başka yerden çıkar. Suyun dönüşü sırasında ortaya toplanan katı madde tabana yerleştirilen vanalı bir çıkış ile akarsuya iletilir. Sürekli yıkama yapılan bu sistemde %3 su kaybı vardır. 18

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat 2 Hidroloji Bölüm-1 Hidrolojinin Tanımı ve Önemi Bölüm-2 Yağışlar (Precipitation)

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol yapım aşamaları Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır: 1-Yol güzergahının etüdü

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı