EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4)"

Transkript

1 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; 10 ila 1500 litre arasında depolama hacmine sahip olan, şebeke enerjisi ile çalışan, ev dışında kullanılmak üzere ve gıda maddesi dışındaki ürünlerin soğutulması için satılanlar ve ankastreler de dahil ev tipi soğutma cihazları ile şebeke enerjisinin yanısıra pille de çalışabilen ev tipi soğutma cihazlarını kapsar. (2) Bu Tebliğ; a) Esas itibarıyla sıvılaştırılmış petrol gazı, gazyağı ve biyo-dizel yakıt gibi elektrik dışındaki enerji kaynakları ile çalışan soğutma cihazlarını, b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü üzerinden şebekeye bağlanmak suretiyle pille çalışan soğutma cihazlarını, c) Başka cihaz modellerine denk olmayan ve tek olarak imal edilen, özel yapım soğutma cihazlarını, ç) Soğutulmuş gıda maddesinin çıkartılmasının elektronik olarak algılandığı ve bu bilginin bir ağ bağlantısı üzerinden sayım için bir uzaktan kumanda sistemine otomatik olarak gönderilebildiği üçüncü sektör soğutma cihazlarını, d) Bağımsız buz makineleri veya soğutulmuş içecek makineleri gibi, asli işlevi soğutarak gıda maddesi saklama olmayan cihazları, kapsamaz. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ; a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Etiketlenmesine Dair EU/1060/2010 sayılı Tüzüğüne paralel olarak, hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen; a) Absorpsiyonlu soğutma cihazı: Soğutmanın, enerji kaynağı olarak ısı kullanan bir absorpsiyon süreci ile sağlandığı soğutma cihazını, b) Ankastre ev tipi soğutma cihazı: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer bir konuma yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren sabit soğutma cihazını, c) Buzdolabı: Taze gıda ve/veya şarap dahil içecek saklamaya uygun en az bir bölmesi bulunan, gıda maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik soğutma cihazını, ç) Buzdolabı-derin dondurucu: En az bir taze gıda saklama bölmesi ve en az bir tane de üç yıldızlı saklama şartlarında taze gıda dondurmaya veya donmuş gıda maddelerini saklamaya uygun bölmesi bulunan soğutma cihazını, d) Çok kullanımlı cihaz: Bir veya daha fazla çok kullanımlı bölmesinden başka bölmesi olmayan soğutma cihazını, e) Donmuş gıda saklama kabini: Donmuş gıda saklamaya uygun bir veya daha çok bölmesi bulunan soğutma cihazını, f) Eşdeğer soğutma cihazı: Aynı imalatçı tarafından farklı bir ticari kod altında piyasaya arz edilen başka bir soğutma cihazı modeli ile aynı brüt hacimlere ve depolama hacimlerine, aynı teknik, verimlilik ve performans özelliklerine ve aynı bölme tiplerine sahip olarak piyasaya arz edilen ev tipi soğutma cihazı modelini, g) Ev tipi soğutma cihazı: Kurulumu son kullanıcı tarafından yapılmak üzere bina kitleri şeklinde satılan cihazlar dahil olmak üzere, enerji tüketen bir veya daha çok süreç ile soğutulan, profesyonel olmayan amaçla gıda maddelerini soğutmaya veya dondurmaya yönelik veya soğutulmuş veya dondurulmuş gıda maddelerini saklamaya

2 yönelik bir veya daha çok bölmesi bulunan yalıtımlı kabini, ğ) Gıda dondurucu: Ortam sıcaklığından -18 C ye kadar değişen sıcaklıklarda gıda maddelerini dondurmaya ve ayrıca donmuş gıda maddelerini üç yıldızlı şartlarda saklamaya uygun bir veya daha çok bölmesi bulunan ve bölme veya kabin içindeki iki yıldızlı kısımları da kapsayabilen soğutma cihazını, h) Gıda maddesi: Gıda, karışımlar, şarap dahil içecekler ve belli sıcaklıklarda soğutma gerektiren, esas olarak tüketim amaçlı diğer ürünleri, ı) Kompresörlü soğutma cihazı: Soğutmanın motorlu bir kompresörle sağlandığı soğutma cihazını, i) Satış noktası: Ev tipi soğutma cihazlarının sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri, j) Son kullanıcı: Ev tipi çamaşır makinasını alan veya alması beklenen tüketiciyi, k) Şarap muhafaza cihazı: Bir veya daha çok şarap saklama bölmesinden başka bölmesi olmayan soğutma cihazını, ifade eder. Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri piyasaya arz edenler; a) Her bir ev tipi soğutma cihazında Ek-II de belirtilen şekle ve bilgi içeriğine uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak, b) Ek-III te belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak, c) Talep halinde, Ek-IV te belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak, ç) Belirli bir tipteki ev tipi soğutma cihazına yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını sözkonusu reklamda belirtmek, d) Belirli bir modeldeki ev tipi soğutma cihazına yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek, zorundadırlar. Satıcıların yükümlülükleri MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin satıcıları; a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen piyasaya arz eden tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir ev tipi soğutma cihazının dış ön yüzünde veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak, b) Son kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde ev tipi soğutma cihazlarının satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, piyasaya arz edenler tarafından Ek-V te belirtilen şekilde hazırlanmış bilgiler ile birlikte sözkonusu ürünlerin pazarlamasını yapmak, c) Belirli bir tipteki ev tipi soğutma cihazına yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek, ç) Belirli bir modeldeki ev tipi soğutma cihazına yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek, zorundadır. Ölçüm yöntemleri MADDE 7 (1) 5 inci maddede belirtilen bilgiler, Ek-VI da belirtildiği gibi, kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir. Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü MADDE 8 (1) Beyan edilen enerji verimlilik sınıfının, yıllık enerji tüketiminin, taze ve dondurulmuş gıda hacimlerinin, dondurma kapasitesinin ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonunun piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-VII de yer alan prosedür uygulanır. Mevzuata uygunluk MADDE 9 (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce, 30/1/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeliğe (94/2/AT) uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ev tipi soğutma cihazlarında bu Tebliğe uygunluk aranmaz. (2) Bu Tebliğin hükümlerine uygun olarak bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce satış, kiralama ve taksitli satış amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi soğutma cihazlarının birinci fıkrada belirtilen Yönetmeliğe uygun olduğu kabul edilir. Zorunlu uygulamaya geçiş GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğ hükümleri, ikinci ve üçüncü fıkralar saklı kalmak kaydıyla, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, 1/9/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır. (2) Bu Tebliğ, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri için, basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır.

3 Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/9/2013 tür. 1/9/2013 tarihine kadar basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır. (3) Bu Tebliğ, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri için, basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/9/2013 tür. 1/9/2013 tarihine kadar basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır. (4) 1/9/2012 tarihine kadar, isteğe bağlı olarak bu Tebliği uygulamayanlar, bu tarihe kadar 9 uncu maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Yürürlük MADDE 10 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

4 Ek-II den Ek-IX a kadar geçerli olan tanımlar Ek-I Ek-II den Ek-IX a kadar eklerin amaçları bakımından aşağıdaki tanımlar geçerlidir: a) Buzsuz sistem: Kalıcı buz oluşumunu önlemek üzere otomatik çalışan, soğutmanın cebri hava dolaşımı ile sağlandığı, evaporatör veya evaporatörlerin otomatik bir defrost sistemi ile defrost edildiği ve defrost işleminden gelen suyun otomatik olarak atıldığı sistemi ifade eder. b) Buzsuz bölme: Buzsuz sistem tarafından defrost edilen her türlü bölmeyi ifade eder. c) Buzdolabı mahzen: En az bir taze gıda saklama bölmesi ve bir mahzen bölmesi bulunan ancak donmuş gıda saklama, soğutma veya buz yapma bölmeleri bulunmayan soğutma cihazını ifade eder. d) Mahzen: Sadece bir veya daha çok mahzen bölmesi bulunan soğutma cihazını ifade eder. e) Buzdolabı soğutucu: En az bir taze gıda saklama bölmesi ve bir soğutma bölmesi bulunan ancak donmuş gıda saklama bölmeleri bulunmayan soğutma cihazını ifade eder. f) Bölmeler: Aşağıdaki (g) ile (n) bendleri arasında sıralanan bölmeleri ifade eder. g) Taze gıda saklama bölmesi: Donmamış gıda maddelerinin saklanması için tasarlanmış ve kendi içinde alt bölmelere ayrılabilen bölmeyi ifade eder. h) Mahzen bölmesi: Belli gıda maddelerinin veya içeceklerin, taze gıda saklama bölmesinin sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklıkta saklanması için tasarlanmış bölmeyi ifade eder. i) Soğutma bölmesi: Çabuk bozulan gıda maddelerinin saklanması için özel olarak tasarlanmış bölmeyi ifade eder. j) Buz yapma bölmesi: Buz yapma ve muhafaza için özel olarak tasarlanmış düşük sıcaklık bölmesini ifade eder k) Donmuş gıda saklama bölmesi: Donmuş gıda maddelerinin saklanması için özel olarak tasarlanmış ve sıcaklığa göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış düşük sıcaklık bölmesini ifade eder: (i) Bir yıldızlı bölme: Sıcaklığın -6 o C den yüksek olmadığı, donmuş gıda saklama bölmesi (ii) İki yıldızlı bölme: -12 o C den yüksek olmadığı, donmuş gıda saklama bölmesi (iii) Üç yıldızlı bölme: -18 o C den yüksek olmadığı, donmuş gıda saklama bölmesi (iv) Gıda dondurucu bölme (veya dört yıldızlı bölme): 100 litre depolama hacmi başına en az 4,5 kg ve hiçbir durumda 2 kg dan az olmayan gıda maddesini 24 saat içinde ortam sıcaklığından -18 o C ye dondurmaya uygun ve üç yıldızlı koşullarda donmuş gıda saklamaya da uygun ve bölme içinde iki yıldızlı kısımları da bulunabilen bölme. (v) 0 yıldızlı bölme: Sıcaklığın 0 o C nin altında olduğu ve buz yapma ve muhafaza etme için de kullanılabilen ancak çabuk bozulan gıda maddelerinin saklanması için tasarlanmamış donmuş gıda saklama bölmesi. l) Şarap saklama bölmesi: Şarapları ideal içme sıcaklığına getirmek için kısa süreli şarap saklama veya şarabın olgunlaşmasını sağlamak üzere uzun süreli şarap saklama için özel olarak tasarlanmış ve aşağıdaki özelliklere sahip bölmeyi ifade eder. (i) +5 o C ile +20 o C aralığında önceden ayarlı veya imalatçının talimatlarına göre elle ayarlı sürekli saklama sıcaklığı;

5 (ii) (iii) (iv) Ev tipi soğutma cihazları için iklim sınıfı ile belirtilen her beyan edilen ortam sıcaklığında zamana bağlı 0,5 K den düşük saklama sıcaklığı / sıcaklıkları değişimi; %50 ile %80 aralığında aktif veya pasif bölme nem kontrolü; Buzdolabı kompresöründen veya herhangi bir dış kaynaktan gelen titreşimin bölmeye iletilmesini azaltacak şekilde yapılmış. m) Çok kullanımlı bölme: Bir veya daha çok bölme tipi sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmış ve imalatçının tavsiyelerine göre her bölme tipi için geçerli çalışma sıcaklığı aralığını sürekli olarak muhafaza edecek şekilde son kullanıcı tarafından ayarlanabilen bölmeyi ifade eder; ancak bir bölmedeki sıcaklıkları sadece sınırlı bir süreyle farklı bir çalışma sıcaklığı aralığına değiştirme özelliğine (hızlı dondurma özelliği gibi) sahip bölme, bu Tebliğde tanımlandığı şekilde bir çok kullanımlı bölme değildir. n) Diğer bölme: Belli gıda maddelerinin +14 o C nin üzerinde bir sıcaklıkta saklanması için tasarlanmış, şarap saklama bölmesi dışındaki bölmeyi ifade eder. o) İki yıldızlı kısım: Bir gıda dondurucunun, gıda dondurucu bölmenin, üç yıldızlı bölmenin veya üç yıldızlı donmuş gıda saklama kabininin, kendi bağımsız kapısı veya kapağı olmayan ve sıcaklığı - 12 o C den yüksek olmayan bölümünü ifade eder. p) Kutu tipi derin dondurucu: Bölmesine/bölmelerine cihazın üst tarafından ulaşılabilen veya hem üstten açılır tipte hem de dik tip bölmeleri olan ancak üstten açılır tip bölmenin/bölmelerin brüt hacminin cihazın toplam brüt hacminin %75 inden fazla olduğu gıda dondurucuyu ifade eder. q) Üstten açılır tip veya kutu tipi: Bölmesine/bölmelerine cihazın üst tarafından ulaşılabilen soğutma cihazını ifade eder. r) Dik tip: Bölmesine/bölmelerine cihazın ön tarafından ulaşılabilen soğutma cihazını ifade eder. s) Hızlı dondurma: İmalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından devreye alınacak olan ve dondurucunun veya dondurucu bölmenin saklama sıcaklığını donmamış gıda maddelerini daha hızlı donduracak şekilde düşüren iki taraflı özelliği ifade eder. t) Model tanımlayıcısı: Belirli bir soğutma cihazı modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan, diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kodu ifade eder.

6 Ek-II Etiket 1. A +++ İLA C ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFINA AİT SOĞUTMA CİHAZLARININ ETİKETİ

7 ENERJİ kwh/yıl 1) Etiket aşağıdaki bilgileri içerir; I. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari ünvanı,

8 II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, III. Bu Tebliğin Ek-IX unda yeralan şekilde belirlenen enerji verimliliği sınıfı (Ev tipi soğutma cihazının enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verililiği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir), IV. Bu Tebliğin Ek-VIII inin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hesaplanarak yıllık kwh cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi (AE C ), V. Yıldız sınıfı olmayan (Diğer bir ifadeyle çalışma sıcaklığı > 6 C olan) tüm bölmelerin saklama kapasitelerinin en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan toplamı, VI. Yıldız sınıfı olan (Diğer bir ifadeyle çalışma sıcaklığı 6 C olan) tüm donmuş gıda saklama bölmelerin saklama kapasitelerinin en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan toplamı ve bu toplam içerisinde en yüksek paya sahip olan bölmenin yıldız sınıfı (Ev tipi soğutma cihazının donmuş gıda depolama bölmesinin bulunmadığı durumlarda, ürünü piyasaya arz eden kişi bir değer yerine - L beyanında bulunur ve yıldız sınıfı bölümünü boş bırakır), VII. db(a) re 1 pw cinsinden belirtilmiş ve en yakın tamsayıya yuvarlanmış olan havayla yayılan akustik gürültü emisyonu. Ancak, şarap depolama amaçlı cihazlar için, V inci ve VI ncı maddelerde, imalatçının talimatları doğrultusunda yerleştirilebilen 75 santilitrelik standart şişelerin sayısı cinsinden anma kapasitesi kullanılır. 2) Etiketin tasarım özellikleri bu Ek in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği nin Ekoetiket düzenlemesine göre AB Ekoetiketi aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir.

9 2. D İLA G ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFINA AİT SOĞUTMA CİHAZLARININ ETİKETİ ENERJİ kwh/yıl (1) Bu Ek in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında listelenen bilgiler etikete eklenir.

10 (2) Etiketin tasarım özellikleri bu Ek in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği nin Ekoetiket düzenlemesine göre AB Ekoetiketi aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir 3. ETİKET TASARIMI 1) Şarap saklama amaçlı cihazlar hariç, A +++ ila C enerji verimlilik sınıfına ait ev tipi soğutma cihazlarının etiket tasarımı aşağıdaki şekilde olmalıdır:

11 ENERJİ kwh/yıl

12 Bu kapsamda: a) Etiket en az 110 mm genişliğinde ve 220 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha geniş basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olmalıdır. b) Arka plan beyaz olmalıdır. c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK cam göbeği, magenta, sarı ve siyah olmalıdır. Örnek: X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olmalıdır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): EU etiketi çerçeve kalınlığı: 5 punto (pt) renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. EU logosu renkler: X and X-00. Enerji etiketi: renk: X Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu: en: 92 mm, yükseklik: 17 mm. Logoların alt sınırı: 1 pt renk: cam göbeği 100 % uzunluk: 92,5 mm. A-G skalası Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 0,75 mm renkler: En yüksek sınıf: X-00-X-00, İkinci sınıf: X-00, Üçüncü sınıf: X-00, Dördüncü sınıf: X-00, Beşinci sınıf: X-00, Altıncı sınıf: X-00, Son sınıf: 00-X-X-00. Metin: Calibri koyu 19 pt, büyük harflerle ve beyaz; + sembolleri: Calibri koyu 13 pt, büyük harflerle, beyaz ve tek bir sıra halinde. Enerji verimlilik sınıfı Ok: en: 26 mm, yükseklik: 14 mm, 100 % siyah. Metin: Calibri koyu 29 pt, büyük harflerle ve beyaz; + sembolleri: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle beyaz ve tek bir sıra halinde.

13 Enerji: metin: Calibri normal 11 pt, büyük harflerle, 100 % siyah. Yıllık enerji tüketimi: Sınır: 3 pt renk: Cyan 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 45 pt, 100 % siyah. İkinci sıra: Calibri normal 17 pt, 100 % siyah. Yıldız sınıfı olmayan bölmelerin saklama kapasitesi: Sınır: 3 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 25 pt, 100 % siyah İkinci sıra : Calibri normal 17 pt, 100 % siyah. Havayla yayılan akustik gürültü emisyonu : Sınır: 3 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 25 pt, 100 % siyah. Calibri normal 17 pt, 100 % siyah. Yıldız sınıfı olan tüm donmuş gıda saklama bölmelerin saklama kapasitesi: Sınır: 3 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 25 pt, 100 % siyah İkinci sıra : Calibri normal 17 pt, 100 % siyah. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı mm lik bir alanda belirtilir. Mevzuat Numarası: Metin: Calibri koyu 11 pt.

14 2) Şarap saklama amaçlı cihazlar hariç, D ila G enerji verimlilik sınıfına ait ev tipi soğutma cihazlarının etiket tasarımı aşağıdaki şekilde olmalıdır:

15 ENERJİ kwh/yıl

16 Bu kapsamda: Etiketin tasarımı, aşağıdaki 8 inci madde hariç, bu Ek in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olmalıdır. 8 inci madde için, aşağıda belirtilenler geçerli olur: Yıllık enerji tüketimi: Sınır: 3 pt renk: Cyan 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 32 pt, 100 % siyah. İkinci sıra: Calibri normal 14 pt, 100 % siyah. 3) Şarap saklama amaçlı cihazlarının etiket tasarımı aşağıdaki şekilde olmalıdır:

17 ENERJİ kwh/yıl

18 Bu kapsamda: a) Etiket en az 110 mm genişliğinde ve 220 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha geniş basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olmalıdır. b) Arka plan beyaz olmalıdır. c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): EU etiketi çerçeve kalınlığı: 5 punto (pt) renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. EU logosu renkler: X and X-00. Enerji logosu: renk: X Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu: en: 92 mm, yükseklik: 17 mm. Logoların alt sınırı: 1 pt renk: cam göbeği 100 % uzunluk: 92,5 mm. A-G skalası Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 0,75 mm renkler: En yüksek sınıf: X-00-X-00, İkinci sınıf: X-00, Üçüncü sınıf: X-00, Dördüncü sınıf: X-00, Beşinci sınıf: X-00, Altıncı sınıf: X-00, Son sınıf: 00-X-X-00. Metin: Calibri koyu 19 pt, büyük harflerle ve beyaz; + sembolleri: Calibri koyu 13 pt, büyük harflerle, beyaz ve tek bir sıra halinde. Enerji verimlilik sınıfı Ok: en: 26 mm, yükseklik: 14 mm, 100 % siyah. Metin: Calibri koyu 29 pt, büyük harflerle ve beyaz; + sembolleri: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle beyaz ve tek bir sıra halinde. Enerji: metin: Calibri normal 11 pt, büyük harflerle, 100 % siyah.

19 Yıllık enerji tüketimi: Sınır: 2 pt renk: Cyan 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 30 pt, 100 % siyah. İkinci sıra: Calibri normal 14 pt, 100 % siyah. Standart şarap şişesi sayısı itibariyle anma kapasitesi: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 28 pt, 100 % siyah. Calibri normal 15 pt, 100 % siyah. Havayla yayılan akustik gürültü emisyonu : Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 25 pt, 100 % siyah. Calibri normal 17 pt, 100 % siyah. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı mm lik bir alanda belirtilir. Mevzuat Numarası: Metin: Calibri koyu 11 pt. Ek-III Ürün bilgi formu 1. Ürün bilgi formundaki bilgiler, aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde, ürün broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde yer alır; a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası, b) Ürünü piyasaya arz edenin bu Tebliğin Ek-I inin (t) maddesinde tanımlanan model tanımlayıcısı, c) Bu Tebliğin Ek-VIII sinin 1 inci maddesinde tarif edildiği şekliyle ev tipi soğutma cihazı model kategorisi d) Bu Tebliğin Ek-IX unda tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı,

20 e) Modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği nin Ekoetiket düzenlemesine göre AB Ekoetiketi aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir, f) Bu Tebliğin Ek-VIII sinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında hesaplanan ve yıllık kwh cinsinden ifade edilerek en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi (AE C ) ( 24 saatlik test sonuçları temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi XYZ kwh. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilecektir şeklinde ifade edilecektir), g) Her bir bölmenin bu Tebliğin Ek-II sinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının VI numaralı bendinde belirtildiği şekilde hesaplanan saklama hacmi ve varsa, uygulanabilen yıldız sınıfı, h) Bu Tebliğin Ek-I inin (n) maddesinde tanımlanan diğer bölmeler in tasarım sıcaklığı (Şarap saklama bölmeleri için, bu bölmede öncesinde ayarlanmış olan veya imalatçının talimatları doğrultusunda son kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve kesintisiz muhafaza edilebilen en soğuk saklama sıcaklığı verilecektir), i) İlgili bölme/bölmeler için bu Tebliğin Ek-I inin (b) maddesinde tanımlanan buzsuz ifadesine atıf; j) Sıcaklık artış süresi olarak tanımlanan enerji kesilmesi anında güvenli olma durumu X saat, k) kg/24 s cinsinden ifade edilen dondurma kapasitesi, l) Bu Tebliğin Ek-VIII inin 1 inci maddesinde yer alan Tablo 3 e uygun şekilde, iklim sınıfı ( İklim sınıfı: W [iklim sınıfı]. Bu cihazın, X [en düşük sıcaklık] C ve X [en yüksek sıcaklık] C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılması amaçlanmıştır şeklinde ifade edilecektir), m) db(a) re1 pw cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, n) Model ankastre amaçlı ise, bu yönde bilgi, o) Şarap saklama cihazları açısından, Bu cihaz tamamen şarap saklama amacıyla kullanıma yöneliktir şeklinde bilgi (bu hüküm, özellikle şarap saklama amacıyla tasarlanmamış, fakat bu amaç içinde kullanılabilen ev tipi soğutma cihazları ile diğer herhangi bir bölme tipiyle bileşik şarap saklama bölmesi bulunan ev tipi soğutma cihazları için uygulanmaz). 2. Bir bilgi formu, aynı kişi tarafından piyasaya arz edilen birden fazla ev tipi soğutma cihazı modeline yönelik olabilir. 3. Bilgi formunda yer alan bilgiler, renkli veya siyah-beyaz olarak, etiketin bir örneği mahiyetinde verilebilir. Bu durumda, bu Ek in 1 inci maddesinde sıralanan ve etiket üzerinde bulunmayan bilgiler de verilir. Teknik dosya Ek-IV 1. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen teknik dosya aşağıdakileri içerir: a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi ve adresi, b) Soğutma cihazı modelinin, kolaylıkla ve net bir biçimde tanınmasını sağlayacak genel tanımlaması, c) Uygun olan durumlarda, uygulanan uyumlaştırılmış standardların referans numaraları, d) Uygun olan durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler, e) Ürünü piyasaya arz edeni temsil eden kişinin kimlik ve imzası,

21 f) Ölçümlere dair bu Tebliğin Ek-VIII ine uygun belirlenmiş parametreler; (i) Toplam ölçüler, (ii) Kullanımda gerekli toplam boş yer, (iii) Toplam brüt hacim/hacimler, (iv) Depolama hacmi/hacimler ve toplam depolama hacmi/hacimleri, (v) Donmuş gıda saklama bölmesinin/bölmelerinin yıldız sınıfı/sınıfları, (vi) Buz çözme tipi, (vii) Saklama sıcaklığı, (viii) Enerji tüketimi, (ix) Sıcaklık artış süresi, (x) Dondurma kapasitesi, (xi) Güç tüketimi, (xii) Şarap saklama bölmesi nem değeri, (xiii) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları. g) Bu Tebliğin Ek-VIII ine uygun şekilde gerçekleştirilen hesaplamaların sonuçları. 2. Belli bir ev tipi soğutma cihazı modelinin teknik dosyasında yer alan bilgiler tasarım esas alınarak yapılan hesaplamadan veya başka eşdeğer ev tipi soğutma cihazlarından değerlendirme yoluyla veya her iki yöntem de kullanılarak elde edilmiş ise, teknik dosyada bu hesaplama ve/veya değerlendirmelerin ayrıntıları ve imalatçının yapılan hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmek için yaptığı testlerin ayrıntıları bulur. Bu tür durumlarda, teknik dosyada ayrıca, teknik dosyada bulunan bilgilerin esasını teşkil eden diğer bütün eşdeğer ev tipi soğutma cihazı modellerinin bir listesi de bulunmalıdır. Ek-V Son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği durumlarda temin edilecek bilgiler 1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde temin edilir; a) Bu Tebliğin Ek-IX unda tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı, b) Bu Tebliğin Ek-VIII inde tarif edildiği şekilde, yıl başına düşen kwh cinsinden hesaplanarak en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi, c) Bu Tebliğin Ek-II sinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun şekilde, her bir bölmenin saklama hacmi ve varsayıldız sınıfı, d) Bu Tebliğin Ek-VIII inin 1 inci bölümünde yer alan Tablo 3 e uygun şekilde iklim sınıfı, e) db(a) re1 pw cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, f) Model ankastre amaçlı ise, bu yönde bilgi, g) Şarap saklama cihazları açısından, Bu cihaz tamamen şarap saklama amacıyla kullanıma yöneliktir. şeklinde bilgi (bu hüküm, özellikle şarap saklama amacıyla tasarlanmamış, fakat bu amaç içinde kullanılabilen ev tipi soğutma cihazları ile diğer herhangi bir bölme tipiyle bileşik şarap saklama bölmesi bulunan ev tipi soğutma cihazları için uygulanmaz).

22 2. Ürün bilgi formunda yer alan bilgilerin de temin edildiği durumlarda, bu bilgiler bu Tebliğin Ek- III ünde belirtilen şekil ve sıralamaya uygun olmalıdır. 3. Bu Ek te belirtilen bilgilerin basılması veya gösterilmesi sırasında kullanılan tüm boyut ve yazı tipleri görülebilir nitelikte olmalıdır. Ek-VI Ölçümler 1- Bu Tebliğ de belirtilen gereklere uygunluk ve söz konusu uygunluğun doğrulanması amaçları kapsamında yapılan ölçümlerde, ilgili Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve yenilenebilir prosedürler kullanılır. 2. TEST İÇİN GENEL ŞARTLAR Test için aşağıdaki genel şartlar geçerlidir: 1. Son kullanıcı tarafından çalıştırılıp durdurulabilen yoğuşma önleyici ısıtıcılar varsa, bunlar maksimum ısıtmada çalıştırılacak ve ayarlanabiliyorsa maksimum ısıtmaya ayarlanacaktır. 2. Son kullanıcı tarafından çalıştırılıp durdurulabilen kapı üstü tertibatlar (Buz veya soğuk su/içecek matikler gibi) varsa, bunlar enerji tüketim ölçümü sırasında devreye alınacak ancak çalıştırılmayacaktır. 3. Çok kullanımlı cihazlar ve bölmeler için, enerji tüketim ölçümü sırasındaki saklama sıcaklığı, imalatçının talimatlarına göre sürekli normal kullanım için istenen en soğuk bölme tipinin anma sıcaklığı olacaktır. 4. Bir soğutma cihazının enerji tüketimi, bu Tebliğin Ek-VIII inde yer alan Tablo 5 te tanımlandığı şekilde diğer bölme için sürekli normal kullanım için imalatçının talimatlarına göre en soğuk düzenlemede belirlenecektir. 3. TEKNİK PARAMETRELER Aşağıdaki parametreler belirlenecektir; a) Milimetre hassasiyetinde ölçülen toplam ölçüler, b) Milimetre hassasiyetinde ölçülen kullanımda gerekli toplam boş yer, c) Tam desimetreküp veya litre hassasiyetinde ölçülen toplam brüt hacim/hacimler, d) Tam desimetreküp veya litre hassasiyetinde ölçülen depolama hacmi/hacimler ve toplam depolama hacmi/hacimleri, e) Buz çözme tipi, f) Saklama sıcaklığı, g) Üç ondalık haneye kadar 24 saatte kilowatt saat (kwh/24h) cinsinden ifade edilen enerji tüketimi ; h) Sıcaklık artış süresi, i) Dondurma kapasitesi, j) En yakın tam sayıya yuvarlanmış yüzde cinsinden ifade edilen şarap saklama bölmesi nem değeri ve k) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları. Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü Ek-VII

23 Bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen gereklere uygunluğu kontrol etmek amacıyla Bakanlık tek bir ev tipi soğutma cihazını test eder. Ölçülen parametreler, Tablo 1 de belirtilen aralık dahilinde ürünü piyasaya arz edenin beyan ettiği değerleri karşılamıyorsa, ölçümler üç ilave ev tipi soğutma cihazı üzerinde yapılır. Bu üç ilave ev tipi soğutma cihazının değerlerinin aritmetik ortalaması, gerekleri, Tablo 1 de belirtilen aralık dahilinde karşılanır. Aksi takdirde, model ve diğer bütün eşdeğer ev tipi soğutma cihazı modellerinin uygun olmadığı kabul edilir. Bakanlık, bu Tebliğin Ek-VI sında belirtilen prosedure ilave olarak, ilgili Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm prosedürlerini kullanır. Ölçülen parametre Anma brüt hacim Anma depolama hacmi Dondurma kapasitesi Enerji tüketimi Şarap saklama cihazları Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları Tablo 1 Doğrulama toleransları Ölçülen değer, anma değerinin %3 ü veya 1 litre değerlerinden hangisi daha büyük ise o değer ile anma değeri arasındaki farktan daha fazla düşük olamaz. Ölçülen değer, anma değerinin %3 ü veya 1 litre değerlerinden hangisi daha büyük ise o değer ile anma değeri arasındaki farktan daha fazla düşük olamaz. Mahzen bölmesinin hacmi ve taze gıda saklama bölmesinin hacmi kullanıcı tarafından birbirine göre ayarlanabiliyorsa, bu ölçüm belirsizliği mahzen bölmesi asgari hacme ayarlandığı zaman geçerlidir. Ölçülen değer, anma değerin %10 dan daha fazla altında olmayacaktır. Ölçülen değer, anma değerin (E 24h ) %10 dan daha fazla üzerinde olmayacaktır. Bağıl nem için ölçülen değer, nominal aralığı %10 dan daha fazla aşmayacaktır. Ölçülen değer anma değerini sağlamalıdır. (*) Anma değer, imalatçı tarafından beyan edilen değeri ifade eder. Ek-VIII Ev tipi soğutma cihazlarının sınıflandırılması, eşdeğer hacminin ve enerji verimlilik endeksinin hesaplama yöntemi 1. EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI Ev tipi soğutma cihazları Tablo 1 deki gibi kategorilere ayrılmıştır. Her kategori, Tablo 2 de belirtildiği şekilde özel bölme bileşimi ile tanımlanır ve kapı ve/veya çekmece sayısından bağımsızdır.

24 Kategori Tablo 1 Ev tipi soğutma cihazı kategorileri Adı Bir veya daha çok taze gıda saklama bölmesine sahip buzdolabı Buzdolabı-mahzen, mahzen ve şarap saklama cihazları Buzdolabı-soğutucu ve 0 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı 1 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı 2 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı 3 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı Buzdolabı-dondurucu Dik tip dondurucu Kutu tipi dondurucu Çok kullanımlı ve diğer soğutma cihazları Bölme sıcaklığı nedeniyle 1 den 9 a kadar olan kategorilere konamayan ev tipi soğutma cihazları 10 uncu Kategoriye konur. Anma sıcaklık (EEI için) ( o C) Tasarım T Bölme tipleri Diğer Şarap saklama Tablo 2 Ev tipi soğutma cihazı sınıflandırması ve ilgili bölme bileşimi Mahzen Taze gıda saklam a Soğutm a 0 yıldızlı / Buz yapma 1 yıld ızlı 2 yıldız lı 3 yıldız lı 4 yıldız lı Cihaz Kategorisi Bölme bileşimi BİR VEYA Y Y Y V Y Y Y Y Y Y 1 DAHA ÇOK TAZE GIDA SAKLAMA BÖLMESİNE SAHİP BUZDOLABI BUZDOLABI- O O O V Y Y Y Y Y Y 2 MAHZEN, O O V Y Y Y Y Y Y Y MAHZEN VE ŞARAP SAKLAMA CİHAZLARI Y V Y Y Y Y Y Y Y Y BUZDOLABI- O O O V V O Y Y Y Y 3 SOĞUTUCU VE 0 YILDIZLI BÖLMEYE SAHİP BUZDOLABI O O O V O V Y Y Y Y 1 YILDIZLI O O O V O O V Y Y Y 4 BÖLMEYE SAHİP BUZDOLABI 2 YILDIZLI O O O V O O O V Y Y 5 Katego ri (sayı)

25 BÖLMEYE SAHİP BUZDOLABI 3 YILDIZLI BÖLMEYE SAHİP BUZDOLABI BUZDOLABI- DONDURUCU DİK TİP DONDURUCU KUTU TİPİ DONDURUCU ÇOK KULLANIMLI VE DİĞER SOĞUTMA CİHAZLARI O O O V O O O O V Y 6 O O O V O O O O O V 7 Y Y Y Y Y Y Y Y V( a ) V 8 Y Y Y Y Y Y Y O Y V 9 O O O O O O O O O O 10 Notlar: V = Bölme var; Y = Bölme yok; O = Bölme isteğe bağlı; ( a ) 3 yıldızlı donmuş gıda kabinlerini de kapsar. Ev tipi soğutma cihazları, Tablo 3 te gösterildiği gibi bir veya daha çok iklim sınıfına ayrılmaktadır. Tablo 3 İklim sınıfları Sınıf Sembol Ortalama ortam sıcaklığı o C Çok ılıman SN +10 ile +32 aralığı Ilıman N +16 ile +32 aralığı Alt tropikal ST +16 ile +38 aralığı Tropikal T +16 ile +43 aralığı Soğutma cihazı gerekli saklama sıcaklıklarını farklı bölmelerde aynı anda ve Tablo 4 te farklı tipte ev tipi soğutma cihazları ve uygun iklim sınıfları için tanımlanan izin verilen sıcaklık sapmaları dahilinde (Defrost çevrimi sırasında) koruyabilmelidir. Çok kullanımlı cihazlar ve/veya bölmeler, imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından ayarlanabiliyorsa, farklı bölme tiplerinin gerekli saklama sıcaklıklarını koruyabilmelidir. Başka bölme Şarap saklama bölmesi Mahzen bölmesi Tablo 4 Saklama sıcaklıkları Saklama sıcaklıkları ( o C) Taze gıda saklama bölmesi t om t wma t cm t 1m, t sm, t 3m, > t wma t cm t lm, t 2m, t 3m +8; t ma Soğutma bölmesi Bir yıldızlı bölme İki yıldızlı bölme Gıda dondurm a ve üç yıldızlı bölme / kabin t cc t* t** t*** -2 t cc ( a ) -18 ( a )

26 Notlar: t om t wma t cm t ma +4 : Başka bölmenin saklama sıcaklığı : 0,5 K değişimle, şarap saklama bölmesinin saklama sıcaklığı : Mahzen bölmesinin saklama sıcaklığı t 1m, t 2m, t 3m : Taze gıda bölmesinin saklama sıcaklığı t ma : Taze gıda bölmesinin ortalama saklama sıcaklığı t cc : Soğutma bölmesinin anlık saklama sıcaklığı t*, t**, t*** : Donmuş gıda saklama bölmesinin azami sıcaklıkları ( a ) ev tipi buzsuz soğutma cihazları için defrost çevrimi sırasında, hangisi daha kısa ise, 4 saat içinde veya çalışma çevrimi süresinin %20 si içinde 3 K den fazla olmayan bir sıcaklık sapmasına izin verilir. 2. EŞDEĞER HACMİN HESAPLANMASI Bir ev tipi soğutma cihazının eşdeğer hacmi, bütün bölmelerin eşdeğer hacimlerinin toplamıdır. Aşağıdaki şekilde litre cinsinden hesaplanarak en yakın tam sayıya yuvarlanır: - n: Bölme sayısı - Vc: Bölmenin / bölmelerin depolama hacmi - Tc: Tablo 2 de belirtildiği şekilde, bölmenin / bölmelerin nominal sıcaklığı - (25 Tc) / 20: Tablo 5 te belirtilen termodinamik faktör - FFc, CC ve BI: Tablo 6 da belirtilen düzeltme faktörleri Termodinamik düzeltme faktörü (25 Tc) / 20, bir bölmenin nominal sıcaklığı (Tc) (Tablo 2 de tanımlanan) ile standart test koşullarında +25 o C olan ortam sıcaklığı arasındaki farkın, +5 o C deki bir taze gıda bölmesi için bir oran şeklindeki ifadesidir. Ek-I in (g) ile (n) bendleri arasında açıklanan bölmelere ait termodinamik faktörler Tablo 5 te belirtilmiştir. Tablo 5 Soğutma cihazı bölmelerine ait termodinamik faktörler Bölme Nominal sıcaklık (25 Tc) / 20 Başka bölme Tasarım sıcaklığı (25 Tc) / 20 Mahzen bölmesi / Şarap saklama bölmesi +12 o C 0,65 Taze gıda saklama bölmesi +5 o C 1,00 Soğutma bölmesi 0 o C 1,25 Buz yapma bölmesi ve 0 yıldızlı bölme 0 o C 1,25 Bir yıldızlı bölme -6 o C 1,55 İki yıldızlı bölme -12 o C 1,85 Üç yıldızlı bölme -18 o C 2,15 Gıda dondurucu bölme (dört yıldızlı bölme) -18 o C 2,15 Notlar: (i) (ii) Çok kullanımlı bölme için termodinamik faktör, en soğuk bölme tipinin Tablo 2 de verilen ve imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve sürekli olarak muhafaza edilen nominal sıcaklığı ile belirlenir; İki yıldızlı bir bölüm (dondurucu içinde) için termodinamik faktör, Tc = -12 o C de belirlenir;

27 (iii) Diğer bölmeler için termodinamik faktör, imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve sürekli olarak muhafaza edilen en düşük tasarım sıcaklığı ile belirlenir. Tablo 6 Düzeltme faktörlerinin değeri Düzeltme faktörü Değer Şartlar FF (Buzsuz) 1,2 Buzsuz donmuş gıda saklama bölmeleri için 1 Başka şekilde CC (iklim sınıfı) 1,2 T sınıfı (tropikal) cihazlar için 1,1 ST sınıfı (alt tropikal) cihazlar için 1 Başka şekilde BI (ankastre) 1,2 Genişliği 58 cm nin altındaki ankastre cihazlar için 1 Başka şekilde Notlar: (i) (ii) (iii) FF, buzsuz bölmelere ait hacim düzeltme faktörüdür. CC, belli bir iklim sınıfına ait hacim düzeltme faktörüdür. Bir soğutma cihazı birden fazla iklim sınıfında yer alıyorsa, eşdeğer hacmin hesaplanmasında en yüksek düzeltme faktörüne sahip iklim sınıfı kullanılır. BI, ankastre cihazlara ait hacim düzeltme faktörüdür. 3. ENERJİ VERİMLİLİK ENDEKSİNİN HESAPLANMASI Bir ev tipi soğutma cihazı modelinin Enerji Verimlilik Endeksinin (EEI) hesaplanmasında, ev tipi soğutma cihazının yıllık enerji tüketimi, cihazın standart yıllık enerji tüketimi ile karşılaştırılır. 1. Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde hesaplanarak ilk ondalık haneye yuvarlanır: AE C = Ev tipi soğutma cihazının yıllık enerji tüketimi SAE C = Ev tipi soğutma cihazının standart yıllık enerji tüketimi 2. Yıllık enerji tüketimi (AE C ), aşağıdaki şekilde kwh/yıl cinsinden hesaplanarak iki ondalık haneye yuvarlanır: - E 24h, ev tipi soğutma cihazının kwh/24h cinsinden enerji tüketimi olup, üç ondalık haneye yuvarlanır. 3. Standart yıllık enerji tüketimi (SAE C ), aşağıdaki şekilde kwh/yıl cinsinden hesaplanarak iki ondalık haneye yuvarlanır: - V eq, ev tipi soğutma cihazının eşdeğer hacmidir. - CH, en az 15 litre depolama hacmine sahip, soğutma bölmeli ev tipi soğutma cihazları için 50 kwh/yıl dır. - M ve N değerleri, Tablo 7 de her ev tipi soğutma cihazı kategorisi için verilmiştir.

28 Tablo 7 Ev tipi soğutma cihazı kategorilerine göre M ve N değerleri Kategori M N 1 0, , , , , , , , , (*) (*) Not: (*) 10 uncu Kategorideki ev tipi soğutma cihazları için M ve N değerleri imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve sürekli olarak muhafaza edilen en düşük saklama sıcaklığına sahip bölmenin sıcaklığına ve yıldız sınıfına bağlıdır. Sadece Tablo 2 ve Ek-I in (n) maddesinde tanımlandığı şekilde bir diğer bölme varsa, 1 inci Kategoriye ait M ve N değerleri kullanılır. Üç yıldızlı bölmeleri veya gıda dondurma bölmeleri olan cihazlar buzdolabı dondurucu olarak kabul edilecektir. Ek-IX Enerji Verimlilik Sınıfları Bir ev tipi soğutma cihazının enerji verimilik sınıfı, 1/6/2012 tarihinden 30/6/2014 tarihine kadar Tablo 1 de belirtilen, 1/7/2014 tarihinden itibaren Tablo 2 de belirtilen Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) temel alınarak hesaplanır Bir ev tipi soğutma cihazının Enerji Verimlilik Endeksi, bu Tebliğin Ek-VIII inin 3 üncü maddesi kapsamında hesaplanır. Tablo 1 30/6/2014 tarihine kadar Enerji Verimlilik Sınıfları Enerji Verimlilik Sınıfı Enerji Verimlilik Endeksi A+++ (en verimli) EEI < 22 A++ 22 EEI < 33

29 A+ 33 EEI < 44 A 44 EEI < 55 B 55 EEI < 75 C 75 EEI < 95 D 95 EEI < 110 E 110 EEI < 125 F 125 EEI < 150 G (en az verimli) EEI 150 Tablo 2 1/7/2014 tarihinden İtibaren Enerji Verimlilik Sınıfları Enerji Verimlilik Sınıfı Enerji Verimlilik Endeksi A+++ (en verimli) EEI < 22 A++ 22 EEI < 33 A+ 33 EEI < 42 A 42 EEI < 55 B 55 EEI < 75 C 75 EEI < 95 D 95 EEI < 110 E 110 EEI < 125 F 125 EEI < 150 G (en az verimli) EEI 150

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6)

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6) 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Ek-I. Etiket 1. Etiket ENERJİ. kwh/yıl. L/yıl

Ek-I. Etiket 1. Etiket ENERJİ. kwh/yıl. L/yıl Ek-I Etiket 1. Etiket ENERJİ kwh/yıl L/yıl 1) Etiket aşağıdaki bilgileri içerir; I. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari ünvanı, II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade

Detaylı

EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/5)

EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/5) 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ

22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TĠPĠ SOĞUTMA CĠHAZLARININ ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE DAĠR TEBLĠĞ (SGM-2012/4) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SGM-2012/14) (TASLAK)

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SGM-2012/14) (TASLAK) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SGM-2012/14) (TASLAK) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257

Detaylı

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11) Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28861 KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar

Detaylı

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/8) Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. ev tipi klimalarin enerji etiketlemesine İLİŞKİN YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. ev tipi klimalarin enerji etiketlemesine İLİŞKİN YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 14 ralık 2006 PERŞEMBE Resmî azete Sayı : 26376 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ev tipi klimalarin enerji etiketlemesine İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM maç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar maç

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2)

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) 7 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28197 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN 18 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29123 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLİĞ KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT)

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT) EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TRKGM(2002/01) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TRKGM(2002/01) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Amaç TRKGM(2002/01) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27478

Resmi Gazete Tarihi: 30.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27478 Resmi Gazete Tarihi: 30.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27478 EV TĠPĠ BUZDOLAPLARI, DERĠN DONDURUCULAR-BUZDOLABI-DERĠN DONDURUCULAR VE BUNLARIN BĠLEġĠMLERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (94-2-AT)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28648 EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/6)

Resmî Gazete Sayı : 28648 EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/6) 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/6) Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete 22.01.2003 Çarşamba Sayı: 25001 (Asıl) Yönetmelikler

Resmi Gazete 22.01.2003 Çarşamba Sayı: 25001 (Asıl) Yönetmelikler Resmi Gazete 22.01.2003 Çarşamba Sayı: 25001 (Asıl) Yönetmelikler Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT) Sanayi

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15) Resmi Gazete Tarihi: 23.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28063 BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15) Amaç MADDE

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ısı ve elektrik ve/veya mekanik

Detaylı

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26376

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26376 Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26376 EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: EV TİPİ KLİMLRIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM maç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar maç MDDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerji

Detaylı

TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ

TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ ENERJİ ETİKETLEMESİ ÖLÇÜM METOTLARI VE LABORATUVAR KABİLİYETLERİ Hazırlayanlar: Safiye DEMİR - Erdem BOSTANOĞLU Elektrik-Elektronik Müh. - Elektronik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29267 TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 29267 TEBLİĞ 14 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29267 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/9) Amaç MADDE

Detaylı

TELEVİZYONLARIN ENERJİ ETİKETİ ÖLÇÜMÜ VE ÜRETİCİ BEYANLARININ İSABET ORANI ANALİZİ

TELEVİZYONLARIN ENERJİ ETİKETİ ÖLÇÜMÜ VE ÜRETİCİ BEYANLARININ İSABET ORANI ANALİZİ TELEVİZYONLARIN ENERJİ ETİKETİ ÖLÇÜMÜ VE ÜRETİCİ BEYANLARININ İSABET ORANI ANALİZİ Burcu PALA Elektronik ve Haberleşme Mühendisi bpala@tse.org.tr Güvenir Kaan ESEN Elektrik Yüksek Mühendisi gkesen@tse.org.tr

Detaylı

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ ESKĠġEHĠR VE ĠSKENDERUN DA TEMĠZ HAVA ĠÇĠN EL ELE BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ESKĠġEHĠR 3 Temmuz 2009 Enerji kullanımı konusunda bildiklerimiz

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG1.2015/1058-10416 Ankara, 05/06/2015 Konu: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Hazırlanan Tebliğ Taslakları Sayın

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT)

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 26/2/2003 Sayısı: 25032 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/9)

ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/9) Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29267 ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/9) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli

Detaylı

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; şarabın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam

Detaylı

Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/02 ( 98/11/AT )

Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/02 ( 98/11/AT ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/02 ( 98/11/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji kullanımının en

Detaylı

Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; enerji tüketiminde

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

A++ SINIFI DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR

A++ SINIFI DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR ÇİNDEKİLER A++ DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR DERİN DONDURUCULAR ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI DÜZ SÜRME DÜZ CAM KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI DÜZ SÜRME

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Yasal Dayanak/Tebliğ Amaç ve kapsam ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ 1 (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Akıllı buzdolapları-650/1400lt

Akıllı buzdolapları-650/1400lt Electrolux Ağır İş Amaçlı buzdolapları serisinde, pazardaki en sofistike depo tipi buzdolaplarından birini bulabilirsiniz. Bu buzdolaplarının içi-dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir; çalışma sıcaklığı normal

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT)

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 11.04.2002 Sayı: 24723 1. Değişiklik Resmi Gazete tarih ve sayısı : 01 Haziran 2003 / 25125 2.

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/606-8180 TAREKS Uygulaması Hk./Kullanılmış Eşya İthali Ankara, 24/04/2014 SİRKÜLER (M/2014) Türkiye İhracatçılar

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1-

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bedelsiz Tanıtım Numunesi Dağıtımı ve Basın Duyurusu Başvuru Kılavuzu

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bedelsiz Tanıtım Numunesi Dağıtımı ve Basın Duyurusu Başvuru Kılavuzu Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bedelsiz Tanıtım Numunesi Dağıtımı ve Basın Duyurusu Başvuru Kılavuzu Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, ürünlerin bedelsiz

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Kompakt buzdolapları. Electrolux Roll-in/Pass-through

Kompakt buzdolapları. Electrolux Roll-in/Pass-through Electrolux Roll-in ve Roll-in/Pass-Through serisi buzdolapları büyük miktarda üretim yapılan mutfaklar, hastaneler, havaalanı catering firmaları ve fabrikalar gibi serviste en üst düzeyde verimlilik gerektiren

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasası

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Akıllı buzdolapları-650/1400lt

Akıllı buzdolapları-650/1400lt Electrolux Ağır İş Amaçlı buzdolapları serisinde, pazardaki en sofistike depo tipi buzdolaplarından birini bulabilirsiniz. Bu buzdolaplarının içi-dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir; çalışma sıcaklığı normal

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUYRUK MİLİ VE KORUYUCUSU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Yasal Dayanak/Tebliğ ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı uluslararası

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT)

Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT) Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI 17 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28885 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

( T R.G.)

( T R.G.) 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

Soğutmalı tezgah - 160 lt

Soğutmalı tezgah - 160 lt Electrolux 160 litre soğuk tezgah; güvenilir, kompakt ve kullanım kolay soğuk depolamaya ihtiyaç duyan müşteriler için ideal çözümdür. Tüm iç yüzeyler, ticari sınıf darbeye dayanklı Polistren'den üretilmiştir.

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Dijital Derin Dondurucular 650 litre

Dijital Derin Dondurucular 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi, GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tel : / 7

Tel : / 7 Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği Yönetmeliği (2000/55/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren florasan

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü, GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMAS EDEN AMBALAJ MATERYALLERİNİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Tebliğ No: 2003/31 R.Gazete: 01.09.2003-25216

Detaylı

Samsung Smart Freezer buzdolapları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.samsung.com.tr adresini ziyaret edin.

Samsung Smart Freezer buzdolapları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.samsung.com.tr adresini ziyaret edin. Hold 3 sec. Hold 3 sec. Hold 3 sec. Hold 3 sec. A k ı l l ı k a d ı n l a r ı n Freezer a k ı l l ı b u z d o l a b ı Smart Freezer teknolojisi ile ister buzluk ister buzdolabı Freezer On/Off Freezer Fridge

Detaylı

MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden

MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden EK-2 MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği'nin 2 nci maddesi aşağıdaki

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 28 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/3/2009 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

Dijital dondurucular - 600 lt

Dijital dondurucular - 600 lt Bu sayfada ayrıntları verilen modeller, performans ve verimlilik konusunda mükemmel standartlar sunan 600 litrelik fan soğutmalı buzdolaplardır. Bu buzdolapların; farklı malzeme seenekleri (304 AISI, 430

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Sirküler Rapor 22.09.2014/169-1 YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) DE MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK DÜZENLEMESİ

Sirküler Rapor 22.09.2014/169-1 YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) DE MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK DÜZENLEMESİ Sirküler Rapor 22.09.2014/169-1 YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) DE MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK DÜZENLEMESİ ÖZET : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çıkarılan YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35)

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı