Tesisatlarda Sismik Koruma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tesisatlarda Sismik Koruma"

Transkript

1 Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele olarak belirtilmiştir. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına DEPREM denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapıların da hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremlerin meydana gelmesi; yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtünmeleri, birbirlerini sıkıştırmaları, birbirlerinin üstüne çıkmaları veya altına girmeleri gibi jeolojik hareketlerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla dünyada meydana gelen depremlerin hemen büyük çoğunluğunun, bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde oluştukları söylenebilir. Günümüzde dünya üzerinde varlığı bilinen ana tektonik levhalar Şekil 1 de görülmektedir. Şekil 1. Dünyadaki ana tektonik levhalar 2. Türkiye nin Depremselliği Dünyamızda en büyük ve en çok zarara yol açan depremlerin yaşandığı iki önemli deprem kuşağından biri, Japonya yı ve Kuzey Amerika kıtasının batısını etkileyen Pasifik Deprem Kuşağı, diğeri ise Türkiye yi etkileyen Akdeniz - Himalaya deprem kuşağıdır. Avrasya - Afrika - Arap ana tektonik levhaları arasında bulunan Türkiye nin (Şekil 1) bu büyük levhalar arasında yer alan nispeten küçük daha fazla sayıda levhadan ötürü neredeyse tamamının deprem kuşağı içinde olduğu bir gerçektir (Şekil 2).

2 Şekil 7. Esnek bağlantısız ekipman - boru birleşiminde hasar oluşumu 2. Tesisatlarda Deprem Hasarları Şekil 2. Türkiye deki tektonik levhalar Depremler tarih boyunca yıkıcı hasarlara ve can kayıplarına sebep olmuş doğal afetlerdir ve günümüzde büyük kayıplara sebep olmaktadırlar. Modern binalardaki tesisatların maliyeti, artık binaların toplam maliyeti içinde çok büyük oranlara varmaktadır. Soğutma grupları, soğutma kuleleri, kazanlar, klima santralleri, pompalar, hidroforlar, jeneratörler vb tesisat ekipmanları ve bu ekipmanlara bağlı boru ve kanal tesisatları ciddi bedellere mal olmaktadır. Ancak maddi kaygılardan çok daha önemlisi can güvenliğidir. Örneğin bir binadaki yangından korunma ve acil durum sistemleri, ancak tesisatlar sayesinde çalışır vaziyette olabilmektedir. Uluslararası sigorta kurumlarının yaptığı araştırmalara göre, bir deprem sonrasında meydana gelen hasarların ve kayıpların %80 e varan kısmı yangınlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki şekillerde önlem alınmamış ve/ veya yanlış alınmış bazı tesisatlarda ve ekipmanlarda meydana gelen deprem hasarları görülmektedir. Şekil 3. Kaideye bağlanmamış ekipmanlar Şekil 4. Sismik korumasız (açık yaylı) izolatörlü ekipmanda hasar oluşumu Şekil 5. Yetersiz dayanımda izolatör seçimi Şekil 6. Sertifikasız sismik sınırlandırıcı Şekil 8. Yanlış monte edilmiş sismik izolatörün kaidede yaptığı hasar Şekil 3 te kaidesine bağlanmamış bir soğutma grubunun devrildiği görülmektedir. Şekil 4 te açık yaylı izolatörlerle monte edilmiş bir çatı tipi klima (rooftop) cihazında meydana gelen hasar görülmektedir. Açık yaylı izolatörler birlikte sismik sınırlandırıcı kullanılması gerekmektedir. Şekil 5 te yetersiz dayanımda seçilmiş muhafazalı izolatörlerde hasar oluşumu görülmektedir. Şekil 6 da sismik yüklere karşı dayanımı hesap edilmemiş ve gelişigüzel imal edilmiş sınırlandırıcılardan kaynaklanan bir hasar görülmektedir. Sismik korum amacıyla kullanılacak tüm ürünlerin sertifikalı olması gerekliliği bu örnekte gözler önüne serilmiştir. Şekil 7 de bir soğutma grubuna esnek bağlantı elemanı kullanmadan bağlanmış boru hattının sebep olduğu hasar görülmektedir. Şekil 8 de ise bir sismik izolatörün beton kaideye yanlış bağlanmasından ötürü meydana gelen hasar görülmektedir. Yukarıdaki örneklerden görüldüğü üzere, tesisatların sismik koruması sadece bazı donanımların monte edilmesinden ibaret bir konu değildir. Öncelikle ilgili yönetmelik ve/veya bina kodlarına göre yapılacak sismik yük hesaplarına uygun donanımların seçilmesi, daha sonra ise bu donanımların yine doğru mühendislik detaylarına göre monte edilmeleri şarttır. Gerek donanımların gerekse mühendislik hizmetlerinin alanında uzman yetkin kuruluşlardan alınması, projenin doğru olması için hayati derecede önemlidir. Eylül-Ekim

3 4. Tesisatlarda Sismik Korumanın Tarihçesi Depremler eski çağlardan beri var olmaktadır. Ancak depremlere karşı oluşturulan tasarım kriterleri halen gelişmekte olan bir konudur. Günümüzde en gelişmiş deprem yönetmeliklerinin yazıldığı ülkelerden biri olan ABD de depreme karşı dayanımı konu alan ilk yönetmelik, 1906 yılındaki büyük San Francisco depreminden sonra şehrin yeniden kurulması sırasında hazırlanmıştır. Yönetmelikte belirtilen sismik yük, rüzgârdan veya depremden kaynaklanabilecek 30 PSF (1.436 Pa) bir yüktü. ABD de bir yönetmelikte sismik korumayla ilgili maddeler ilk kez UBC nin (Tekdüze Bina Kodu) 1927 basımında görülmüştür. Ancak bu maddelerde hiçbir zorlayıcı hüküm bulunmamaktaydı yılında California eyaletinde hazırlanan ve tüm eyalet içerisinde geçerli olan yönetmelik UBC de yer alıncaya kadar farklı şehirlerdeki çeşitli yönetmeliklerde farklı yaklaşımlara rastlandı. Bu tarihten sonra sismik koruma hakkındaki değişiklikler önce California daki yönetmeliklerde hazırlanıp, daha sonra UBC ye ve oradan da yerel yönetmeliklere uyarlandı San Fernando depremine kadar esnek olarak bağlanmış (titreşimi yalıtılmış) cihazlara mahsus sorunlara değinen olmamıştı. Bu deprem, mekanik tesisatların ve titreşim yalıtım sistemlerinin günümüzdeki standartlara oldukça benzediği binaların yoğunlukta olduğu teknik bir bölgede meydana gelen ilk büyük depremdi. Titreşim yalıtımı yapılmış cihazlar normal bir şekilde yerleştirilmediğinden, depremde oluşan yükler sismik sınırlandırılması yapılmamış yayların serbest bir şekilde salınmasına yol açmıştı. Bu salınımların sonuçları da yıkıcı olmuştu. Cihazlar yerlerinden hareket etmişti (bazıları devrilmiş, zıplamış ve yatayda ötelenmişti) ve boru bağlantıları kırılmıştı. O zamana kadar izolatörleri serbest yerleştirmek veya yerle olan bağlantılarını gevşek bırakmak çok yaygın bir uygulamaydı ve deprem bütün bu gevşek cıvataların kopmasına yol açmıştı. Bu olaydan sonra mühendislik çevreleri, tesisatların sismik korunması konusunun özel ilgi gerektiren bir çalışma alanı olduğunu fark etti. Deprem anında yeryüzünün yaptığı hareket, denizdeki dalgalara benzer yapıdadır. Hem düşey hem de yatay doğrultuda hareketlilik vardır. Yeryüzü, dalgalı ve çırpıntılı bir deniz yüzeyini andırır. İvme grafiklerinde devamlı değişen mertebeler gözlenirken, arada ani sıçrayışlar da meydana gelebilir. Her depremin karakteristiği ve yapısı kendisine özgüdür. Yerde oluşan kuvvetler doğrudan yapılara iletilir. Yapılan mühendislik analizlerinde düşey doğrultuda oluşan ivmelere karşı dayanım daha başarılıdır, çünkü binalar zaten 1 G (yerçekimi ivmesi) kadar düşey yüke ve hatta emniyet katsayısıyla birlikte daha da büyük düşey yüklere dayanacak şekilde tasarlanmaktadır. Emniyet katsayısında hesaba katılan fazladan yük 1 G ivmenin yanında küçük kalan bir yüktür ve depremde oluşan düşey yükü karşılayabileceği öngörülür. Bina şartnamelerinde öncelikli olarak dikkate alınan yükler yatay yüklerdir. Son zamanlarda bağlantı yerleri gibi bazı unsurlar için düşey ivmeler de özel olarak dikkate alınmaktadır. Binanın tabanında açığa çıkan deprem yükleri veya kayma gerilmeleri binayı hareket ettirmeye çalışır ve bu hareket binanın kendi doğal frekansında salınmaya başlamasına sebebiyet verir. Gözlemciler son birkaç sene içerisinde, özellikle Los Angeles taki Northridge depreminden sonra, düşey yüklerin de önemli olabileceğini keşfettiler. Böylece düşey yüklerin de hesaplamalarda yer alması gerekliliği doğmuş oldu. Yer hareketlerini gösteren grafiklerde yaklaşık 10 cm civarında olduğu gözlenen bir hareketin, yüksek binalarda yaklaşık 23 cm genlikli salınımlara yol açtığı gözlenmiştir. Hatta binanın bu 23 cm hareketi yer sarsıntısı dindikten sonra bile devam etmiştir. Bu senaryo her ne kadar çok korkutucuymuş gibi görünse de aynı binanın rüzgâr yüzünden 15 cm ile 20 cm arasındaki genliklerde salındığını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu salınımların bizim için bir sorun olup olmadığını belirleyen unsur, yerde meydana gelen ivmelenmenin miktarıdır. Binaların bu salınım hareketi, şartnamelerdeki tasarım yükünün hesaplanmasındaki bir etken olarak kullanılır. Kuvvet, periyodu (bir salınım turu için geçmesi gereken süre) hesaba katacak şekilde hesaplanır. Periyodun, binanın yüksekliği ve yere gömülme miktarıyla bir ilişkisi vardır. Burada hesaplanan kuvvetlerin, binanın çeşitli bileşenlerine (cihazlar vb dâhil) farklı biçimlerde ve farklı miktarlarda etkidiği düşünülür. Bu farklılıklar ve dağılımlar belli başlı prosedürlere göre belirlenir. Örneğin yay ile titreşim yalıtımı yapılmış cihazlarda yayın esnekliği ve doğal frekansı da hesaba katılır. Yatay kuvvetler sadece cıvataları kesmeye çalışmayıp, desteklenmiş cihazları da devirmeye çalışırlar. Analizlerde yatay ve düşey hareketler ayrı ayrı ele alınır, ancak sonuçta elde edilen hareket ne tam bir düşey ne de tam bir yatay harekettir. Deprem sırasında oluşan hareket daha çok değişken şiddetli sallanma ve devrilme tarzı bir harekettir. Eğer zorlayıcı kuvvet uzun süre yayın doğal frekansıyla aynı frekansta devam ederse, salınımın genliği giderek büyür. Ancak gerçekte yayla titreşim yalıtımı yapılmış cihazlar tam rezonansa girmiş gibi davranmazlar çünkü zorlayıcı kuvvet bir salınımdan çok, durup tekrar başlayan bir darbe yapısındadır. Bu çalkalanma hareketinin zararlarından, çok iyi tasarlanmış bir sınırlayıcı sistem sayesinde kurtulmak mümkün olabilir. Aynı zamanda sınırlayıcı sistem, titreşim yalıtımı yapılmış cihazın çalışması sırasında hafif bir hareket yapmasına izin vermeli, fakat bu hareket izolatörlerin fonksiyonelliğinde herhangi bir kısıtlamaya yol açmamalıdır. Birçok ulusal yönetmelikte şu cümle yer alır: Cihaz, makine ve bunların sabitlenmesini sağlayan bağlantıların tasarımı, bu cihaz ve makinelerin genel tasarım ve detay bilgilerinde yer almalıdır. 1 G ivmenin katları veya kesirleri olarak verilen zorlayıcı kuvvetler (burada sadece yatay) birçok faktör göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bunlar sismik katsayı, bina önem faktörü, bölge faktörü veya hızdan kaynaklanan ivme faktörü (Av) gibi etkenlerdir. Bölge ve (Av) faktörleri, olası bir depremin şiddetine yönelik bir tahmin belirtirler. Bölgenin sismik aktivitesine bağlı olarak bu etkenler artar. Birçok şartnamede, tasarım kuvvetine bir sismik katsayının ve bir performans kriteri çarpanının eklenmesi tavsiye edilir. Bunların yanı sıra bazı şartnamelerde bina içindeki konuma ve izolatörün çökme miktarına (destek noktasının periyodunun binanınkine oranı) bağlı olarak belirlenen kuvvet artımı gibi etkenler de hesaba katılır. Birçok şartname bu son unsurlardan dolaylı olarak bahseder. Ayrıca bazı şartnamelerde düşey kuvvetlerin, yatay kuvvetin 1/3 ü olacağından bahsedilir. Bu oran, yapılan gözlemlerle belirlenmiş bir değerdir ve düşey yer ivmelenmelerinin yatay yer ivmelenmelerine oranı olarak ifade edilir. Tasarım kuvvetleri, dört ana yönetmelikteki (BOCA, IBC, SBC, UBC) formüllerden faydalanılarak hesaplanır. Tasarımı yapan mühendis en güncel sismik tasarım ihtiyaçları için yerel otoritenin yönetmeliğine başvurmalıdır. Tasarım kuvvetleri, esnek bağlantılarla ve/veya bağlantının üst katlarda olup olmamasıyla ilgili etkenleri de içermeli ve sismik sınırlayıcı ile dübellerin karşılayacağı asgari kuvveti karşılayacak düzeyde olmalıdır. Sorumlu mühendis, aynı zamanda sismik sınırlayıcıların yerel veya ulusal yönetmeliklere uygunluğunu da kontrol etmelidir. Yönetmelikler detaylı analizlerin bulunmaması durumunda tasarım kuvvetini hesaplarken izlenecek yolları içerir. BOCA ve SBC şartnameleri burada fazla net bir bilgi verememektedirler. Sadece esnek olarak yerleştirilmiş cihazlar için cihazın ve yerleştiği yerin dinamik özellikleri göz önünde bulundurulacaktır demekle yetinirler. Ulusal ve yerel yönetmeliklerde yatay tasarım kuvveti, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak hesaplanır: (1) binanın yeri, (2) önem faktörü, (3) bölge faktörü, (4) tesisatın bina içerisindeki konumu, (5) cihaz bağlantısı (sabit veya esnek) ve (6) can güvenliği. Yönetmelikte hesaplanan tasarım ivmelenmeleri, fazla aktif olmayan bölgelerdeki esnek bağlı cihazlarda küçük gibi görünse de 1989 Loma Prieta (San Francisco) depreminde bir binanın giriş katındaki ivmelenmelerin tasarım ivmeleri mertebesinde olduğunun belirlendiği ve bu binanın çok yakınındaki bir köprüyolun çökmesi sonucu bir kişinin hayatını trajik bir biçimde kaybettiği örnek dikkat çekicidir. Bu küçük ivmelenmeler, tesisatı koruyabilecek bir şekilde mühendislerce dikkate alınmalıdır. Mühendisler bu ivmeleri hesaba katarak, 3 Eylül-Ekim 2006

4 cihazların şartnameye göre yerleştirilmesine özen göstermelidirler. Cihaz sabit veya esnek nasıl bağlanırsa bağlansın, cıvataların sismik analizi yapılmalıdır. Hiçbir yönetmelikte sürtünme kuvveti sismik kuvvete karşı bir direnç kuvveti olarak dikkate alınmaz. Yatay deprem kuvvetleri, cihazı devirmeye çalışan kuvvetleri ve her yöndeki dönel kuvvetleri de hesaba katarak dübellerin büyüklüğü hesaplanmalıdır. Her şartnamede bulunabilecek çeşitli dipnotlar çok büyük önem taşıyabilir. Tasarım kriterlerini seçebilmek için problemi iyi tanımlayabilmek ve çok teorik veya çok cılız olmayan çözümler üretebilmek gereklidir. Şartnamelerin gerektirdiği kriterler yemek tarifi gibidir; iyi tasarlanmış bir ürün için genellikle iyi bir aşçıya (mühendis/ tasarımcı) gereksinim duyulur. 5. Uluslararası Yönetmelikler Uluslararası alanda geçerliliği en fazla olan deprem yönetmelikleri, dünya üzerinde yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgelerin başında gelen A.B.D. de yayınlanmaktadır. Gerek bu ülkede gerekse dünyanın birçok bölgesinde halen yürürlükte olan şartnamelerin sırasıyla Tekdüze Bina Kodu (UBC Uniform Building Code) 1997 ve BOCA 1996 ile birlikte Kanada kökenli Ulusal Bina Kodu (NBC National Building Code) 1996 olduğu söylenebilir. Ancak Uluslararası Kod Konseyi (ICC International Code Council) tarafından yayınlanan ve 2006 yılı itibariyle yürürlükte olan en geçerli deprem standardı Uluslararası Bina Kodu (International Building Code) IBC 2003 tür. Yine büyük ve yıkıcı depremlerin yaşandığı bir ülke olan Japonya da geçerli deprem yönetmeliği, Japon Standart Bina Yasası (The Building Standard Law of Japan) 2004 ün içinde yer almaktadır. Ancak gerek Japon yönetmeliğine gerekse büyük depremlerin yaşandığı diğer ülkelerin (Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika ülkeleri, İran ve Hazar Denizi bölgesi ülkeleri) yerel yönetmeliklerine, uluslararası projelerde geçerli yönetmelikler olarak pek rastlanmamaktadır. Ayrıca Avrupa kıtasının deprem tehlikesinden nispeten uzak olması, sismik önlemlerle ilgili teknik şartnamelerin gelişmiş Avrupa devletlerinin ilgi alanına girmemesinin sebebi olarak gösterilebilir. IBC 2003 yönetmeliğinin yanı sıra, yine A.B.D. de deprem güvenliği konusunda faaliyet gösteren en büyük kuruluş olan Federal Afet Yönetim Kurumu FEMA (Federal Emergency Management Agency) tarafından yayınlanan standartlar gelmektedir. Bunlar arasında Mekanik Ekipmanlarda Sismik Sınırlandırma (FEMA 412), Elektrik Ekipmanlarında Sismik Sınırlandırma (FEMA 413) ve Hava Kanallarında ve Borularda Sismik Sınırlandırma (FEMA 414) gibi doğrudan tesisatlara yönelik olanlarıyla birlikte; Sağlık Tesislerinde Sismik Tedbirler (FEMA 150), İlk ve Orta Dereceli Okullarda Sismik Tedbirler (FEMA 149) vb gibi bina kullanım amacına yönelik olanları da mevcuttur. FEMA, 356 numaralı şartnamesinde bir deprem anında ve sonrasında binalardaki ve tesislerdeki yapısal olmayan elemanlardan (tesisatlar vb) beklenenleri derecelendirmiş ve böylelikle 4 kademeli bir performans düzeyi sıralaması oluşturmuştur. Bunların açıklaması aşağıda kısaca yapılmıştır: İşlevsellik Performans Seviyesi Yapısal olmayan elemanlarda işlevsellik performans seviyesi yapının deprem sonrası hasar durumunda, yapısal olmayan elemanlarının (tesisatların vb) deprem öncesindeki fonksiyonlarını aynı şekilde devam ettirebilmeleri durumu olarak tanımlanabilir. Bu performans seviyesi yapıdaki acil durum, yangından korunma, aydınlatma, mekanik ve elektrik tesisatları ve bilgi işlem sistemlerinin büyük bir bölümünün işlevlerini yerine getirmeye devam ettiği veya bu sistemlere yapılacak küçük tamirat işlemleri ile eski durumlarına devam etmelerinin mümkün olduğu durumdur. Bu özel yapısal olmayan performans seviyesi yapı mühendislerinin ilgi ve uzmanlık alanına girdiği için söz konusu elemanların deprem sonrasında bu performans seviyesini göstermesi, ancak sismik koruma yapılmasıyla mümkün olacaktır. Özellikle kuvvetli bir yer hareketi sonrası hastane, haberleşme merkezleri, elektrik üretim merkezleri gibi ilk kullanılacak yapılarda bulunan elektronik ve mekanik sistemlerin deprem güvenliği için sismik koruma yapılması hayati derecede önemlidir. Özellikle hastanelerdeki sistemlerin deprem esnasında dahi işlevlerini yerine getirebilmeleri, can güvenliğinin tam sağlanması için gereklidir. Hemen Kullanım Performans Seviyesi Yapısal olmayan elemanlarda hemen kullanım performans seviyesi deprem sonrasında yapıdaki giriş-çıkış kapıları, merdivenler, asansörler, acil aydınlatma sistemleri, yangın alarm sistemleri gibi sistemlerin genel olarak işlevlerini sürdürebilmekte olduğu durum olarak tanımlanabilir. Söz konusu performans seviyesinde bazı camlarda küçük kırıklar ve bazı yapısal olmayan elemanlarda hafif hasar meydana gelebilir, ancak binada yapısal olarak hiçbir tehlike yoktur. Binada genel bir temizlik ve düzenleme yeterli olacaktır. Genel olarak bu performans seviyesinde, yapıdaki elektrik ve mekanik sistemler için önlemler alınmalı ve işlevlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. Ancak bazı sistemlerin doğrultularında ve konumlarında küçük değişmeler ve sistemlerin içinde küçük hasarlar meydana gelmiş olabilir. Konut tarzı yapılarda bulunan ısıtma, su tesisatı, doğal gaz ve haberleşme sistemleri işlev dışı kalabilir, ancak yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek can kaybı riski oldukça düşüktür. Bu performans seviyesi özellikle hastaneler ve haberleşme merkezleri için yeterli güvenliği sağlayamayabilir. Ancak yüksek nitelikli ofis vb binalar için tercih edilebilir. Can Güvenliği Performans Seviyesi Yapısal olmayan elemanlarda can güvenliği performans seviyesi kısaca deprem sonrasında binadaki yapısal olmayan elemanlarda hasarın meydana geldiği, ancak bu hasarın can güvenliğini tehlikeye atacak boyutta olmadığı duruma karşılık gelmektedir. Söz konusu performans seviyesinde, binadaki yapısal olmayan elemanlar (tesisatlar vb) oldukça hasar görmüştür ve hasarın maddi boyutu oldukça fazladır, ancak yapısal olmayan elemanlar bulundukları yerlerden çıkıp düşmemiş ve binanın içinde veya dışındakilerin can güvenliğini tehdit edecek durumda değildirler. Binadaki hafif yapısal olmayan elemanların yarattığı enkazlar çıkışları kısmen kapatabilir; havalandırma, sıhhî tesisat ve yangın sistemleri zarar görebilir ve işlevlerini yitirebilir. Bu performans seviyesinde yapısal olamayan elemanlardan kaynaklanan yaralanmalar meydana gelebilir, ancak binada genel olarak can güvenliğini tehdit edecek riskler oldukça düşüktür. Yapıdaki yapısal olmayan elemanların yeniden işlevsel durumlarına getirilmesi zaman ve maliyet alan bir işlemdir. Bu performans seviyesi, ancak deprem sonrasında uzun süre kullanım dışı kalmasının mahsur teşkil etmeyeceği depo vb gibi binalarda tercih edilebilir. Riski Azaltılmış Performans Seviyesi Yapısal olmayan elemanların riski azaltılmış performans seviyesi kısaca deprem sonrası hasar gören yapısal olmayan elemanların düşme tehlikesi meydana gelebilecek durumu olarak tanımlanabilir. Bu durumda dış ortama yüksek zarar verebilecek olan yapısal olmayan elemanların, insanların çok bulunduğu yerlere düşmelerinin engellenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu performans seviyesinde, deprem sonrası yapısal olmayan elemanlarda oldukça ağır hasar meydana gelmektedir; ancak parapet, dış cephe panelleri, ağır kaplamalar, asma tavanlar, büyük raflar gibi düşme riski olan ve insanların can güvenliğine bir tehdit olabilecek ağır elemanların düşmelerinin engellemesi için önlem alınmalıdır. Bu hasar seviyesinde amaç, tüm yapıdaki yapısal olamayan elemanlarda meydana gelen hasarları belirlemek değil, insanlar için tehlike oluşturabilecek yapısal olmayan elemanların belirlenmesidir. Dolayısıyla bu performans seviyesi, ancak hiçbir nitelik beklenmeyen en alt sınıf binalar için ve sadece deprem esnasındaki can güvenliğinin sağlanması açısından tercih edilebilir. Eylül-Ekim

5 Son olarak, tesisatlarla ilgili özel bir konu olması itibariyle, yangından korunma sistemleri için geçerli standartlardan bahsetmek gerekir. BOCA, UBC, IBC, FEMA yayınları vb uluslararası yönetmeliklerin ve şartnamelerin hemen hiçbirinde bu konuya değinilmemiştir. Bunun sebebi ise, geçtiğimiz yüzyıl boyunca ve günümüzde halen bu konudaki tek otorite sahibi kurumun A.B.D. Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA National Fire Protection Association) olmasıdır. Bu kurumun otomatik yangın söndürme (sprinkler) sistemleriyle ilgili olarak yayınlamış olduğu NFPA 13 standardı, yangın tesisatlarında sismik önlemlerin nasıl alınacağına dair son derece ayrıntılı bilgiler ve yönergeler içermektedir. 6. Yerel Yönetmelikler Türkiye de 2006 yılı itibariyle halen yürürlükte olan deprem standardı T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 1997 yılında yayınlanmış ve halen geçerli olan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik tir. Bu yönetmeliğin numaralı maddesi altında mekanik ve elektrik donanıma etkiyen deprem yüklerinin nasıl hesaplanacağı anlatılmıştır. Ancak tesisatlar vb yapısal olmayan bileşenlerin depreme karşı nasıl korunacağına dair bilgiler bu yönetmelik kapsamında ele alınmamıştır. Bu konudaki en güncel gelişme tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik in, yayınlanma tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecek olmasıdır. Bu tarihten itibaren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkacaktır. Yeni yönetmelikte binalardan beklenen deprem performansları derecelendirmiş olmasına rağmen yapısal olmayan bileşenlerden yine bahsedilmemiş olması, ülkemizde bu konuya verilen önemin halen yetersiz olduğunun bir göstergesidir. 7. Sismik Yüklerin Hesaplanması Bir binanın herhangi bir katında yer alan bir tesisat donanımına deprem anında etkiyen kuvvet, donanımın bulunduğu noktada ortaya çıkan deprem ivmesinin bir sonucudur. Depremin sebep olduğu (a) ivmesine bağlı olarak (m) ağırlığındaki bir tesisat donanımına etkiyen deprem kuvveti (F), klasik fizikteki ( F = m. a ) denklemiyle hesaplanır (Şekil 9). Burada belirlenmesi gereken değer (a) ivmesidir ve bu değer çeşitli uluslararası standartlara göre farklı yöntemlerle belirlenir. Şekil 9. Tesisata etkiyen deprem kuvveti Dünyada 2006 yılı itibariyle yürürlükte olan en geçerli deprem standardı Uluslararası Kod Konseyi (ICC International Code Council) tarafından yayınlanan Uluslararası Bina Kodu (International Building Code) IBC tür. IBC-2003 e göre sismik korumanın gerekli görüldüğü durumlarda, sismik yükler aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır: Burada (Fp) ile gösterilen yatay deprem yükünün hesaplanmasında kullanılan denklem aşağıdaki bileşenleri içermektedir: ap : Bileşen yükseltgeme faktörü (tesisat bileşeninin deprem yükünü artırma oranı) SDS : Ani spektral karşılık ivmesi (zemin ivmesi hesabında belirtilir) Wp : Tesisat bileşeninin ağırlığı z : Tesisat bileşenin bina içindeki konumunun yüksekliği h : Binanın toplam yüksekliği Rp: Bileşen karşılık faktörü (tesisat bileşeninin deprem yüküne karşı koyma oranı) Ip : Bileşenin önem faktörü Denklem 1 den de görüldüğü üzere IBC-2003 yönetmeliği uyarınca tesisat bileşenlerine etkiyen deprem yüklerinin hesaplanmasında kullanılacak deprem zemin ivmesi değeri, ani spektral karşılık ivmesi (SDS) değerine bağlı olarak sismik tasarımcı tarafından belirlenir. Ayrıca (SDS) değerinin, binanın bulunduğu arazi şartlarını da içermesi sebebiyle, projeye özel çok hassas deprem yükü hesabı yapılması mümkün olmaktadır. Benzer şekilde bileşen önem faktörü (Ip) proje sahibi ve/veya tasarımcı tarafından, ihtiyaca ve beklentilere bağlı olarak belirlenebilmektedir. Türkiye de 2006 yılı itibariyle halen yürürlükte olan deprem standardı T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilk sürümü 1997 yılında yayınlanmış olan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik tir. Bu yönetmeliğin numaralı maddesi altında mekanik ve elektrik donanıma etkiyen deprem yüklerinin aşağıdaki denkleme göre hesaplanması gerektiği belirtilmektedir: fe = we Ao I (1 + Hi / HN) (2) Burada (fe) ile gösterilen yatay deprem yükünün hesaplanmasında kullanılan denklem, aşağıdaki bileşenleri içermektedir: Ao : Deprem zemin ivmesi I : Önem faktörü Hi : Tesisat bileşenin bina içindeki konumunun yüksekliği HN : Binanın toplam yüksekliği Denklem 2 den de görüldüğü üzere Türkiye de yürürlükte olan yönetmelik uyarınca tesisat bileşenlerine etkiyen deprem yüklerinin hesaplanmasında kullanılacak deprem zemin ivmesi değeri ve önem faktörü, tesisat şartnamesinde belirtilmiş olmalıdır. Hangi tesisat bileşenlerine sismik koruma yapılması gerektiğine dair detaylı bilgi veren bir bölüm ve/veya madde ise yönetmelikte yer almamaktadır. 8. TESİSATLARDA SİSMİK KORUMA UYGULAMALARI Depreme karşı korunması gereken bir tesisat bileşeni (ekipman, boru, kanal vs) için titreşim yalıtımı yapılıp yapılmayacağına bağlı olarak sismik koruma uygulamasının nasıl olması gerektiği, aşağıda çeşitli başlıklar altında anlatılmıştır Döşemeye Oturan Ekipmanlar Teraslarda, mekanik tesisat odalarında vb mekânlarda direk döşeme üstüne ya da beton veya çelik bir kaide üzerine monte ekipmanlar olarak soğutma kuleleri, soğutma grupları, kazanlar, pompalar, hidroforlar, kompresörler, klima santralleri, hücreli ve açık tip fanlar, genleşme tankları ve diğer tanklar, ısı değiştirgeçleri, elektrik panoları, kolektörler vb sayılabilir. Bunlar arasında titreşim yapan ekipmanlar için titreşim yalıtımı yapılması gerekebilir. Sismik koruma ise titreşim yalıtımı yapılıp yapılmayacağına bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Titreşim yalıtımı yapılmayacak bir ekipman doğrudan beton döşeme üzerine monte edilecekse sismik koruma açısından yapılması gereken tek şey, ekipmanın beton döşemeye sabit olarak bağlanmasıdır. Şayet ekipmanın kendi şasisi, hesaplanacak sismik yüklere karşı yeterli dayanımda ise ekipmanın kendi şasisinden bağlantı yapılabilir (Şekil 10). Burada önemli olan iki noktadan ilki, söz konusu ekipmana etkiyecek sismik yüklerin uygun yöntemlerle hesaplanması; ikincisi ise bu yüklere karşı yeterli dayanımı sağlayacak bağlantının yöntemi, ebatları ve benzeri bilgileri içerecek şekilde detaylı olarak projelendirilmesidir. Şekil 10. Ekipmanın kendi şasisinden döşemeye doğrudan sabitlenmesi Ekipmanın kendi şasisinin, hesaplanacak sismik yüklere karşı yeterli dayanımda olmadığı durumlarda, ekipman altına ilave bir şasi yapılabilir (Şekil 11) veya ekipmanın etrafına çelik malzemelerden takviyeler kulanılabilir (Şekil 12). Her iki durumda da ekipman ile ilave şasi ve/veya takviye arasındaki bağlantının, sismik yüke karşı yeterli dayanımda olduğundan emin olunmalıdır. 5 Eylül-Ekim 2006

6 Şekil 11. Ekipmanın altına yapılan ilave şasiden döşemeye sabitlenmesi Şekil 15. Köşe takviye parçasının yapıya kaynatılması Tankların ağırlık merkezlerinin yerden yüksekte olmasından ötürü döşemeye bağlanarak sismik korunması, ancak yapılacak hesaba göre yeterli dayanımda bağlantı parçaları kullanılabildiği taktirde mümkün olacaktır (Şekil 16). Aksi taktirde tankın ağırlık merkezinin üstünden halatlarla (Şekil 17) veya kuşaklarla (Şekil 18) bağlanması veya çevresi boyunca ilave bir çelik veya ahşap kafes içinde hapsedilmesi (Şekil 19) gerekebilir. Şayet ekipman açık tip izolatörler ile monte edilmişse, ilave sismik sınırlandırıcılar kullanılması gerekir (Şekil 20). Örneğin jeneratör vb bazı ekipmanlar, üretici firmadan titreşim izolatörleriyle temin edilebilmektedir. Benzer şekilde önceden titreşim izolatörleri üzerine monte edilmiş bir ekipman için sonradan sismik koruma istendiği taktirde ilave sismik sınırlandırıcılar kullanılması gerekir. Şekil 12. Ekipmanın ilave takviye ile döşemeye sabitlenmesi Bir tesisat ekipmanın döşemeye doğrudan bağlanmasında önemli bir nokta olarak, söz konusu ekipmana etkiyecek sismik yüklere karşı yeterli dayanımı sağlayacak bağlantının yöntemi, ebatları ve benzeri bilgileri içerecek şekilde detaylı olarak projelendirilmesinin gerekliliğini belirtmiştik. Buna bir örnek olarak Şekil 13 te görülen detay verilebilir. Burada kenarlarından boylu boyunca değil, sadece köşelerinden ilave takviyelerle desteklenerek sismik koruması yapılan bir ekipman görülmektedir. Köşe takviyelerin ekipmana ve döşemeye sadece birer cıvata ile bağlanması durumunda, herhangi bir sismik hareket esnasında bu noktalarda dönme hareketi oluşabileceğinden ötürü, takviye parçalar bir tarafta en az iki cıvata ile bağlanmalıdır. Bir başka seçenek ise takviye parçasının ekipmana (Şekil 14) veya yapıya (Şekil 15) kaynatılmasıdır. Şekil 16. Bir tankın döşemeye doğrudan bağlanması Şekil 18. Bir tankın ağırlık merkezinin üstünde bir noktadan kuşaklarla bağlanması Şekil 19. Bir tankın çevresi boyunca ilave çelik veya ahşap kafes içinde hapsedilmesi Şekil 13. Ekipmanın köşe takviye parçalarıyla bağlanması Şekil 17. Bir tankın ağırlık merkezinin üstünde bir noktadan halatlarla bağlanması Şekil 14. Köşe takviye parçalasının ekipmana kaynatılması Titreşim yalıtımı yapılması gereken bir ekipman beton döşeme veya çelik kaide üzerine titreşim izolatörleri ile monte edilmelidir. Böyle bir durumda sismik koruma için açık tip izolatörlerle birlikte sismik sınırlandırıcı kullanılır veya sismik koruma özelliğine sahip kombine izolatörler kullanılır. Burada önemli olan iki noktadan ilki; kullanılacak sismik sınırlandırıcının, uygun yöntemlerle hesaplanmış sismik yüklere karşı yeterli dayanımda olduğunun, bağımsız kuruluşlarca verilen sertifikalarla ispatlanması gerekliliğidir. İkinci önemli nokta ise sismik sınırlandırıcının uzman mühendislerce Eylül-Ekim

ELEKTRİK TESİSATLARINDA SİSMİK KORUMA UYGULAMALARI

ELEKTRİK TESİSATLARINDA SİSMİK KORUMA UYGULAMALARI ELEKTRİK TESİSATLARINDA SİSMİK KORUMA UYGULAMALARI Ö. Okan SEVER Ulus Yapı Tesisat Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş. okan.sever@ulusyapi.com.tr ÖZET Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir. Hiçbir insan

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Mekanik Ekipmanlar ve Tesisatın Titreşim Kontrolü ve Deprem Koruması

TEKNİK ŞARTNAME. Mekanik Ekipmanlar ve Tesisatın Titreşim Kontrolü ve Deprem Koruması TEKNİK ŞARTNAME Mekanik Ekipmanlar ve Tesisatın Titreşim Kontrolü ve Deprem Koruması Bu bölüm, mekanik ekipman ve tesisatın deprem esnasında hareketini sınırlama, kendisine, çevresine zarar vermesini engelleme

Detaylı

MEKANİK TESİSATLARDA SİSMİK KORUMA

MEKANİK TESİSATLARDA SİSMİK KORUMA MEKANİK TESİSATLARDA SİSMİK KORUMA OKAN SEVER Makine Yüksek Mühendisi EREN KALAFAT Makine Mühendisi, MBA BU SEMİNERİN SONUNDA Depremlerin nasıl oluştuğu hakkında kısa ve öz, tesisatlar üzerindeki etkileri

Detaylı

PERFORMANSA DAYALI BİNA TASARIMINDA YAPISAL OLMAYAN BİLEŞENLER

PERFORMANSA DAYALI BİNA TASARIMINDA YAPISAL OLMAYAN BİLEŞENLER ÖZET: PERFORMANSA DAYALI BİNA TASARIMINDA YAPISAL OLMAYAN BİLEŞENLER Deniz Hadzikurteş 1, Ömer Okan Sever 2 ve Eren Kalafat 3 1 Teknik Müdür, Ulus Yapı Tesisat Malz. San. ve Tic. A.Ş., İstanbul 2 Genel

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

DEPREM YALITIMLI BİNALARDA ELEKTRİK/MEKANİK TESİSATIN TASARIMI

DEPREM YALITIMLI BİNALARDA ELEKTRİK/MEKANİK TESİSATIN TASARIMI DEPREM YALITIMLI BİNALARDA ELEKTRİK/MEKANİK TESİSATIN TASARIMI OKAN SEVER Makine Yüksek Mühendisi DEPREM YALITIMLI BİNALARDA ELEKTRİK/MEKANİK TESİSATIN TASARIMI 1 Depremlerin tesisatlar üzerindeki yıkıcı

Detaylı

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar E.Tümay KÖSE Makine Y. Mühendisi 18.4.2013 1 1. Projelerde Isıl Genleşme 2. Isıl Genleşmeler 3. Sistem Elemanları a. Boru Askı ve Destekler b. Kompansatörler

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİN SİSMİK KORUMASI

ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİN SİSMİK KORUMASI TESKON 2017 / MEKANİK TESİSAT YALITIMI SEMİNERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ELEKTROMEKANİK

Detaylı

MEKANİK TESİSATIN SİSMİK KORUNMASI

MEKANİK TESİSATIN SİSMİK KORUNMASI 3 MEKANİK TESİSATIN SİSMİK KORUNMASI Ahmet ARISOY ÖZET Bu seminer notunda mekanik tesisatın deprem koruması verilmektedir. Öncelikle deprem ve geçerli olan kuvvetler tanımlanmaktadır. Kısaca deprem kuvvetlerinin

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

KAPSAM. Sismik İzolasyon Temel İlkeleri. İzolatör Tipleri. İzolatörlü Tasarım Genel Süreci. Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KAPSAM. Sismik İzolasyon Temel İlkeleri. İzolatör Tipleri. İzolatörlü Tasarım Genel Süreci. Sorunlar ve Çözüm Önerileri KAPSAM Sismik İzolasyon Temel İlkeleri İzolatör Tipleri İzolatörlü Tasarım Genel Süreci Sorunlar ve Çözüm Önerileri SİSMİK İZOLASYON TEMEL İLKELERİ Sismik izolasyon basitçe, yatay olarak esnek, düşey doğrultuda

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Sismik / Rüzgar Koruması ve Titreşim Yalıtımı Çözümleri. Yapısal olmayan bina sistemleri için

Sismik / Rüzgar Koruması ve Titreşim Yalıtımı Çözümleri. Yapısal olmayan bina sistemleri için Sismik / Rüzgar Koruması ve Titreşim Yalıtımı Çözümleri Yapısal olmayan bina sistemleri için Boru, Kanal, Kablo Tavası, Busbarlar dahil HVAC, Mekanik, Elektrik ve Yangın Söndürme Sistemleri www.acrefine.com

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Yıldırımdan korunma 1 Yıldırımdan korunma 2 Yasal Mevzuat BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör Yıldırımdan

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP)

STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) Strüktürel izoleli paneller (SIP), bir yalıtım tabakasının her iki yüzeyine

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

Makine Mühendisleri Odası - İzmir

Makine Mühendisleri Odası - İzmir Makine Mühendisleri Odası - İzmir Mekanik & Elektrik Sistemlerde Askı ve Support Sistemleri ile Sismik Koruma Önlemleri Ali Kemal Güney Makine Yük. Mühendisi 1 İçerik 1. Boru Askı ve Destek Sistemleri

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

TANITIM SUNUMU. Doç. Dr. Güven KIYMAZ

TANITIM SUNUMU. Doç. Dr. Güven KIYMAZ TANITIM SUNUMU Doç. Dr. Güven KIYMAZ PROGRAMIN AMACI: Programın genel hedefi; yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164)

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) ME401- Isıtma ve Havalandırma Bahar, 2017 Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Genel İlkeler Nedir? Yapısal hasarın kabul edilebilir sınırı

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

DÜBELLERDE DEPREM HESABı

DÜBELLERDE DEPREM HESABı DÜBELLERDE DEPREM HESABı NISAN 2017 BUŞRA YER AMACIMIZ Sismik Hesaplama 2 DÜBELLERIN ÇALıŞMA PRENSIPLERI Sürtünme Kilitlenme Yapışma Dübel sürtünmeden dolayı beton içinde genişler ve kalır Torklama nedeniyle

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ ENLEME BAĞLANTILARININ Çok parçalı basınç çubuklarının teşkilinde kullanılan iki tür bağlantı şekli vardır. Bunlar; DÜZENLENMESİ Çerçeve Bağlantı Kafes Bağlantı Çerçeve bağlantı elemanları, basınç çubuğunu

Detaylı

ALÇAK GERİLİM PANO SİSTEMLERİNE UYGULANACAK SİSMİK TESTLER VE İLGİLİ IEC STANDARTLARI

ALÇAK GERİLİM PANO SİSTEMLERİNE UYGULANACAK SİSMİK TESTLER VE İLGİLİ IEC STANDARTLARI ALÇAK GERİLİM PANO SİSTEMLERİNE UYGULANACAK SİSMİK TESTLER VE İLGİLİ IEC STANDARTLARI Taner AKSOY ABB Elektrik Sanayi A.Ş. taner.aksoy@tr.abb.com ÖZET Ülkemizin özel coğrafi konumu itibarı ile ülke topraklarımızın

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT Deprem Mühendisliğine Giriş Onur ONAT İşlenecek Konular Deprem ve depremin tanımı Deprem dalgaları Depremin tanımlanması; zaman, yer büyüklük ve şiddet Dünya ve Türkiye nin sismisitesi Deprem açısından

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

Kuvvetler ve hareketler. Tanımlamalar. Bükülmeyle ilgili olarak esnek üstyapı

Kuvvetler ve hareketler. Tanımlamalar. Bükülmeyle ilgili olarak esnek üstyapı Kuvvetler ve hareketler ile ilgili genel bilgiler Kuvvetler ve hareketler ile ilgili genel bilgiler Şasi çerçevesi sürüş yöntemine ve yol yüzeyinin doğasına bağlı olarak farklı yönlerde güçlere maruz kalır.

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU

PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU Bu rapor çelik yapıların yaygınlaşması anlamında yarışma düzenleyerek önemli bir teşvik sağlayan Prosteel in 2016 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması için hazırlanmıştır.

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI*

TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI* TESĐSAT KONGRESĐNDEN TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI* *Bu yazı J. Tesisat Mühendisliği Kongresi bildidiler kitabından alınmıştır. Tesisat Mühendisliği Dergisi, Kasım Davut BOLU Yıldız

Detaylı

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Mekanik Tesisat Sistemlerinde Askı ve Support Sistemleri ile Sismik Koruma Önlemleri 16 Haziran 2016 Ali Kemal Güney Makine Yük. Mühendisi 1 İçerik 1. Boru Askı ve

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü. Dr. Bahadır Şadan

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü. Dr. Bahadır Şadan İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü Dr. Bahadır Şadan 16 Mart 2016 Çarşamba Saat: 12:30 Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü Prof.Dr. Remzi Ülker Konferans

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe kadar

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR Destekleme sistemi v2014/01tr Güçlü ve esnek 02 Güvenilir Sadeliği ve Uluslararası Kalite Standardı İle Sınıfının En İyisi Bertour destekleme sistemi, inşaat

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme FlatGrid Montaj Kılavuzu Modül kıskacı Modül Temel profil Rapid 2+ L Koruyucu Paspas Gerekli Aletler Şerit metre Uçlu tornavida SW6 inbus uç Torx T40 uç Gerekli diğer belgeler Genel montaj kılavuzu - Montaj

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

BİNALARDA ELEKTRİK TESİSATI VE DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNALARDA ELEKTRİK TESİSATI VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖZET BİNALARDA ELEKTRİK TESİSATI VE DEPREM GÜVENLİĞİ Sabri GÜNAYDIN HB Teknik Elektrik Mühendisliği Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti. sabrigunaydin@hbteknik.com.tr Ülkemiz deprem gerçekleri doğrultusunda

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE TESİS EDİLECEK TRANSFORMATÖRLERİN SİSMİK DENEYLERİ, SERTİFİKALANMASI VE MONTAJ ÖNLEMLERİ

DEPREM BÖLGELERİNDE TESİS EDİLECEK TRANSFORMATÖRLERİN SİSMİK DENEYLERİ, SERTİFİKALANMASI VE MONTAJ ÖNLEMLERİ DEPREM BÖLGELERİNDE TESİS EDİLECEK TRANSFORMATÖRLERİN SİSMİK DENEYLERİ, SERTİFİKALANMASI VE MONTAJ ÖNLEMLERİ Burçin BARAN ELTAŞ Transformatör Sanayi ve Ticaret A.Ş burcin.baran@eltas.com.tr ÖZET Deprem

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017 Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Temmuz 2017 CEPHE SİSTEM EĞİTİMİ -2 NEVİN GÜNEY TOK --- 19/07/2017 CEPHE NEDİR Giydirme cephe, çağdaş mimari kavramları alüminyum, cam kombinasyonu ile çözen,

Detaylı

YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI

YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI GİRİŞ YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI Konferans salonları, fuar alanları, alışveriş merkezleri, depolar, müzeler, spor salonları, hava limanları,

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı