Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N % , P% , K %0,7-1.43, Ca % , Mg % arasında değişimiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir."

Transkript

1 ANTALYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN NAR (Punica granatum L.Çeşit: Hicaznar) YAPRAKLARINDAKİ BAZI BİTKİ BESİN MADDELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Cevdet Fehmi ÖZKAN¹ Türkan ATE޹ Ahmet Emin ARPACIOĞLU¹ Hicran TİBET¹ 1Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü ANTALYA Bu çalışma Hicaznar yapraklarındaki N,P,K,Ca ve Mg un mevsimsel değişiminin incelenmesi ve en uygun yaprak örneği alma zamanının saptanması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N % , P% , K %0,7-1.43, Ca % , Mg % arasında değişimiştir. Yapraklardaki N ve K un vejetasyon boyunca azaldığı, Ca ve Mg un arttığı saptanmıştır. P ise temmuz ayı sonuna kadar azalmış, daha sonra artış eğilimi göstermiştir. Hicaznar yapraklarındaki bu elementlerin istatistiki olarak stabil kaldığı devreler saptanmış ve 26 Ağustos- 22 Eylül tarihleri arasındaki dönem en uygun yaprak örneği alma zamanı olarak önerilmiştir. VA MİKORİZA UYGULAMASININ BAZI TURUNÇGİL ANAÇLARININ ÇÖĞÜR GELİŞİMİNE ETKİSİ Cevdet Fehmi ÖZKAN¹, Türkan ATE޹, Mukaddes KELTEN¹, Tülay TAŞDEMİR¹, Ahmet ARPACIOĞLU¹ Bu çalışma ile Turunç (C.aurantium) ve Troyer (P.trifoliata) anaçlarına mikoriza uygulamasının çöğür gelişimine etkisi araştırılmıştır. Deneme konuları ; kontrol, mikoriza inokulümü(glomus sp.) (M), fosforlu gübreleme (300gr P2O5/ m3 harç) (P), mikoriza inokulümü+fosforlu gübreleme (M+P) uygulamalarıdır. Bitkiler torf/kum/pomza (6/2/1) ortamında, cam sera koşullarında yetiştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre her iki anaçta da M, P ve M+P uygulamalarının etkisiyle bitki boyu, yaş ve kuru kök ağırlığı ile kuru gövde ağırlığı önemli oranda artmıştır. Mikoriza ile infekte edilen bitkilerin gelişimi, fosforlu gübre verilenlerle aynı şekilde artış göstermiştir. Fosforlu gübre verilen mikorizalı bitkilerde de aynı durum belirlenmiştir.

2 Turuncun mikorizaya bağımlılık oranı troyere göre daha yüksek bulunmuştur. Fosforlu gübre uygulaması sonucu her iki anacı mikorizaya bağımlılığı azalmıştır. Anahtar Kelimeler: Turunç, troyer, mikoriza,fosfor. TOPRAĞA UYGULANAN KENTSEL ARITMA ÇAMURUNUN DOMATES BİTKİSİNDE GELİŞME VE MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Bülent TOPCUOĞLU 1 M. Kubilay ÖNAL 1 Nuri ARI 2 Ahmet E.ARPACIOĞLU 2 1 Akdeniz Ünv.Teknik Bilimler MYO Çevre Kirlenmesi ve Kontrolu Proğ.Antalya 2 Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANTALYA Sera denemesinde iki yıl yinelemeli olarak toprağa uygulanan farklı kentsel arıtma çamurlarının domates bitkisinde kuru madde, meyve ürün miktarları ve bazı meyve kalite özellikleri ile mineral içerikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Toprağa artan miktarlarda uygulanan arıtma çamurları ile ilgili olarak her iki yıl domates bitkisinin kuru madde ve meyve ürün miktarları, ve yaprak ve meyvede N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Pb, Ni ve Cd içerikleri artmıştır. Arıtma çamurlarının niteliklerindeki farklılık, uygulandığı toprakta yetişen bitkilerin gelişme ve mineral içeriklerine yansımıştır. Arıtma çamurlarının yinelemeli uygulamalarında bitkide daha yüksek mineral içerikleri belirlenmiştir. Toprağa uygulanan çamurlar düşük düzeylerde bitki gelişimini olumlu etkilemiş, fakat yinelemeli uygulamalarda ve yüksek uygulama düzeylerinde, fitotoksisite ve yüksek ağır metal içerikleri belirlenmiştir. Yüksek düzeyde tuz ve mineral içeren çamur tipinin ikinci yıl uygulamaları, domates bitkisinde gelişimde duraklama ve toksik etkisi yapmış, Cd ve Pb gibi ağır metaller yaprak ve meyvede insan sağlığı için izin verilen sınır değerleri aşmıştır. Toprağa kentsel arıtma çamurunun sera toprağına yinelemeli uygulamalarının sonucu olarak, bitkide fitotoksisite ve ağır metallerin birikimi, çamur etkilerinin farklılıkları üzerindeki bulgular arıtma çamurlarının tarımda güvenli geri kazanımı üzerindeki endişelere örnek teşkil etmektedir. Anahtar Kelimeler: Arıtma Çamuru, Domates, Mineraller, Ağır Metaller ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK KÖKENLİ KENTSEL KATI ATIK KOMPOST KULLANIMININ BİTKİNİN BESLENME DURUMU VE TOPRAK VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ ( ) E Işıl Demirtaş Nuri Arı Ahmet E. Arpacıoğlu Şule Çetinkaya Bülent Topçuoğlu

3 Bu çalışmada, farklı dozlarda ( ton/da ) uygulanan Kentsel Katı Atık Kompostunun domates bitkisinin beslenme durumu ve toprak verimliliği üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme cam sera koşullarında tek ürün domates yetiştirme döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür Deneme süresince her bir parselden yaprak meyve ve toprak örnekleri alınarak, analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre domates bitkisinin N, K, Ca, Fe, Mn, Zn içeriklerinde artış önemli bulunurken P ve Mg içeriklerinde artış önemli bulunmamıştır. Toprak organik maddesinde bir artış söz konusu iken, toprak ph değerlerinde bir düşüş gözlenmiştir. Ayrıca meyve ve toprak ağır metal içerikleri de insan sağlığı için izin verilebilir sınır değerleri aşmamıştır. Fakat bu sonuçlar her KKA kompostu için geçerli değildir. Çünkü bu tür materyaller homojen olmadığından her kullanımdan önce mutlaka analizleri yapılarak yeniden değerlendirilmelidirler. ANTALYA YÖRESİNDE KARANFİL YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN SERALARIN TOPRAK VERİMLİLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Nuri ARI 1 Tevfik AKSOY 2 1 Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü 2 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ANTALYA Bu araştırma Antalya Bölgesinde de son yıllarda giderek artan karanfil yetiştiriciliğinde, karanfil sera topraklarının bitki besleme ve toprak verimliliği bakımından durumlarını incelemek ve sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla karanfil yetiştiriciliği yapılan 29 seradan 0-20 cm ve cm derinliklerden toplam 58 adet toprak örneği alınmıştır. Toprak örneklerinde ph, CaCO 3, eriyebilir toplam tuz, bünye, organik madde, toplam N alınabilir, P, K, Ca, Mg Fe, Zn, Mn ve Cu tayinleri yapılmıştır. Toprak örneklerine ait analiz sonuçları sınır değerleri ile karşılaştırılarak incelenen karanfil seralarının beslenme durumları ve yörede yapılan yanlış ve eksik gübreleme uygulamaları ile ortaya çıkan beslenme sorunları saptanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Antalya Bölgesi, Karanfil Seraları, Toprak Verimliliği

4 DEĞİŞİK DOZLARDA UYGULANAN AZOT FOSFOR VE POTASYUMLU GÜBRELERİN NARIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Cevdet Fehmi ÖZKAN¹ Türkan ATE޹ Nuri ARI¹ Ahmet Emin ARPACIOĞLU¹ Hicran TİBET¹ Bu araştırma son yıllarda Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen Hicaznarının beslenme sorunlarına çözüm bulmak için; azotlu, fosforlu ve potasyumlu gübrelerin narın verim ve kalitesine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Deneme Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsünün Kayaburnu ndaki arazisinde 8 yaşlı Hicaznar bahçesinde tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş ve yılları arasında yürütülmüştür. Azot denemesinde grn/ ağaç, fosfor denemesinde gr P 2 O 5, / ağaç, potasyum denemesinde gr K 2 O / ağaç dozları uygulanmıştır. Ayrıca her denemede diğer uygulamaların üçüncü dozları sabit olarak uygulanmıştır. Azotlu gübre uygulaması sonucu yaprak örneklerindeki N ve Mg değerleri artmış, P, K ve Zn düşmüştür. Ca, Fe ve Mn değerleri ise etkilenmemiştir. Azotlu gübreleme verim miktarını önemli oranda etkilemiş; en düşük kontrol parselinde, en yüksek verim 450 gr N/ağaç uygulamasında saptanmıştır. Farklı dozlarda azot uygulaması sonucu dane verimi, usare verimi ve toplam asitlik artmış, meyve eni ve boyu, kabuk kalınlığı, 100 dane ağırlığı azalmıştır. Fosforlu gübrelemenin etkisiyle yaprak örneklerindeki P, Fe ve Zn değerleri artmış, K ise azalmıştır. Fosforlu gübreleme Hicaznarının verimini önemli oranda etkilememiştir. Kalite özelliklerinden sadece meyve ağırlığında kontrole göre artış belirlenmiştir. Potasyumlu gübreleme sonucu yaprak örneklerinde K miktarı artmış, N, P, Ca, Mg, Fe, Mn ve Zn değerleri etkilenmemiştir. Potasyum uygulamaları ile verim arasında önemli bir ilişki saptanamamıştır. Meyve kalite özelliklerinden ise sadece 100 dane ağırlığı azalmış, dane verimi ise artmıştır. Anahtar Kelimeler: Narın gübrelenmesi, verim, meyve kalitesi. ANTALYA BÖLGESİ WASHİNGTON PORTAKALI YAPRAKLARINDAKİ MİNERAL BESİN MADDELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ ( )

5 Nuri ARI 1 Türkan ATEŞ 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 1 Ahmet Emin ARPACIOĞLU 1 Bitkilerin beslenme durumlarını en iyi yansıtan organların yapraklar olduğu yapılan birçok araştırmalarla saptanmıştır Bu nedenle Yaprak analizleri bitkilerin beslenme durumlarının saptanmasında yararlanılan en önemli yöntemdir. Vejetasyon periyodu boyunca oluşan farklı fizyolojik olaylar bitkinin besin maddeleri düzeyinde önemli değişmeler meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu mevsimsel değişmelerin yaprak örneklerinin alınması sırasında ve yaprak analiz sonuçlarını değerlendirirken göz önüne alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Antalya ilinde Turunçgil yetiştiriciliği yapılan alanın %63 gibi önemli bir kısmını kaplayan Washington portakalı yapraklarında bitki besin maddelerinin mevsimsel yönelimlerini incelemek, mevsim boyunca meydana gelen stabil devreleri tesbit etmek ve en uygun yaprak örneği alma zamanının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Serik'te 1, Kumluca'da 2 ve Finike'de 2 olmak üzere seçilen 5 bahçeden Mayıs 1995 den itibaren her ayın son haftasında 13 ay yaprak örnekleri alınarak usulüne uygun analize hazırlanmış ve analizleri yapılmıştır. Yaprak analiz sonuçlarına uygulanan varyans analizi sonucunda yapraklar N, P, K, Ca, Mg ile Fe içerikleri üzerine yaprak yaşının etkisinin %1, Mn'da %5 düzeyinde önemli olduğu, Zn 'da ise önemli olmadığı saptanmıştır. Her elementin mevsim içerisindeki hareketi farklı farklı özellik göstermiş; N, Ca, Mg, Fe'de 4, P, Mn, Zn da 3 ve K'da 5 farklı stabil dönem belirlenmiştir. Sonuç olarak tüm elementleri göz önüne alarak yapılan değerlendirmede yaprak yaşının 5-6 aylık olduğu devre olan Eylül-Ekim ayları yapraklardaki değişimin en az olduğu ortak stabil dönem olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Antalya bölgesinde washington portakalında en uygun yaprak örneği alma zamanı olarak Eylül-Ekim ayları saptanmıştır. Bu sonuçlar Embleton ve Jones 1969, portakal ağaçlarından yaprak örnekleri ilkbahar sürgünlerinden besin maddelerindeki mevsimsel değişimin en düşük olduğu 5-7 aylık yapraklardan alınması gerektiğini belirten görüşleri ile paralellik göstermektedir. Anahtar kelimeler: Waşington navel portakalı, yaprak örneği alma tekniği, bazı elementlerin mevsimsel değişimi

6 KORKUTELİ OSMANKALFALAR KÖYÜ ETÜT HARİTALAMA RAPORU (1996) Işıl Demirtaş Mustafa Sarı,Kemal Sönmez,Sevda Altunbaş Bu çalışmada, Korkuteli sınırları içerisinde yer alan eski Manay (Söğüt) gölünün kurutulması sonucunda kazanılan araziler ile çevresindeki tanm arazilerinde fizyografya-toprak ilişkileri bakımından anlamlı farklılıkları olan topraklann bazı fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri, söz konusu bu toprakların bıılunduklan fizyoğrafik üniteler de dikkate alınarak pedon düzeyinde araştırılmış ve bu topraklann sahip oldukları özellikleri, tarimsal üretimdeki potansiyelleri yönünden değerlendirilmiştir. Alanda, aluviyal yelpaze, aluviyal sırt, aluviyal teras ve eski göl tabanı olmak üzere dört farklı fizyoğrafik ünite ve bu farklı üniteler üzerinde de özellikleri arazi kullanımı yönünden anlamlı farklılıkları bulunan beş toprak serisinin yer aldığı saptanmıştır. CAM SERADA ÇİFT MAHSÜL (SONBAHAR-İLKBAHAR) HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÜRÜNLE TOPRAKTAN KALDIRILAN BESİN MADDESİ MİKTARLARININ BELİRLENMESİ ( ) Türkan ATEŞ 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 1 Nuri ARI 1 Ahmet Emin ARPACIOĞLU 1 Turgut KÖSEOĞLU 2 Esat DURCEYLAN 1 1 Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü ANTALYA 2 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi - ANTALYA Bu çalışma ile, ilkbahar ve sonbahar hıyar yetiştiriciliğinde ürünle topraktan kaldırılan besin maddesi miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma yıllarında Antalya Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitünün Aksu bölümünde yürütülmüştür. İlkbahar döneminde Hana F1, sonbahar döneminde Luna F1 çeşidi kullanılmıştır. İlkbahar döneminde kontrol ile birlikte kg/da N, kg/da P 2 O 5, kg/da K 2 O dozları, sonbahar döneminde kg/da N, kg/da P 2 O 5,

7 kg/da K 2 O, dozları N1+P1+K1, N2+P2+K2,N3+P3+K3 şeklinde uygulanmıştır. Bu uygulamalarla verim, bitkinin organları ile ve toplam olarak topraktan kaldırdığı N, P, K, Ca ve Mg miktarları saptanmağa çalışılmıştır. İlkbahar döneminde N1+P1+K1 uygulaması yeterli bulunmuş olup, bu uygulama ile kg/da ürünle kg N, kg P 2 O 5, kg K 2 O, kg CaO ve kg MgO topraktan kaldırılmıştır. Sonbahar döneminde ise, en fazla verim ve kaldırılan besin maddesi N2+P2+K2 uygulamasından bulunmuş olup, kg/da verimle kg N, 7.44 kg P 2 O 5, kg K 2 O, kg CaO ve 7.29 kg MgO kaldırılmıştır. Her iki dönemde de N,P ve K un büyük bir kısmının meyve ile kaldırıldığı, Ca ve Mg un yaprak ile kaldırıldığı görülmüştür. Yine bu çalışma sonucunda 1 ton ürünle 1.61 kg N, 0.8 kg P 2 O 5, 3.2 kg K 2 O, 2.9 kg CaO ve 0.75 kg MgO kaldırıldığı saptanmıştır. Ayrıca N: P2O5: K2O: CaO: MgO arasındaki oran N baz alındığında 1:0.5: 2 : 1.8: 0.5 olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hıyar, ürünle kaldırılan besin maddesi miktarı ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA KULLANILAN FARKLI ARAZİ DERECELENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAP) ( ) Işıl DEMİRTAŞ Mustafa Sarı Bu çalışmada Korkuteli-Osmankalfalar köyü tarım arazileri toplulaştırma amacıyla FAO (1977) arazi değerlendirme ilkeleri çerçevesinde geliştirilen Şenol Arazi Değerlendirme yöntemi(1983) ile derecelendirilmiştir.. Arazi dereceleme ve toprak indeksi belirlemede yeni yöntem, FAO Arazi Değerlendirme İlkeleri çerçevesinde geliştirilmiş olan Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi (ŞADY) dir. Çalışmada, bu yöntemin ara sonucu olan Fiziksel Haritalama Birimi Endeksi değerleri (FHBE) kullanılarak dereceleme yapılmıştır. İkinci derecelendirme yöntemi olarak ta halihazırda kullanılmakta olan Storie Index arazi derecelendirme yöntemi kullanılmıştır. Her iki yöntemin uygulanması ile elde edilen toprak indeks değerleri, her bir farklı haritalama ünitesinin sahip olduğu arazi ve toprak karakteristikleri dikkate alınarak kıyaslanmış ve elde edilen sonuçlar, söz konusu yöntemlerin toplulaştırma amaçlı toprak indekslerinin belirlenmesinde kullanılabilirlikleri yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmada, arazi ve toprakların morfolojik, fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini, arazi kullanım türlerinin istekleri ile de ilişkilendirerek değerlendirme esasına dayanan ŞADY nin, bazı eksiklikleri bulunmakla birlikte, sadece dört farklı fiziksel arazi ve toprak özelliğini esas alan Storie Index Yönteminden daha güvenilir ve kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

8 ANTALYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN KARANFİLLERDE GÖRÜLEN KALİKS ÇATLAMASINA BORUN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR ( ) Cevdet Fehmi ÖZKAN¹ Adnan ÖZÇELİK¹ Nuri ARI¹ Türkan ATE޹ Ahmet Emin ARPACIOĞLU¹ Bu çalışmanın amacı borlu gübrelemenin Antalya Bölgesinde yetiştirilen karanfillerin verim ve kalitesine etkisini saptamaktır. Deneme Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsünde plastik sera koşullarında yılları arasında yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her parsel 2 m 2 den oluşmuştur. Bu çalışmada karanfile 6 ayrı dozda yapraktan ( % boraks) ve topraktan ( kg/da boraks) borlu gübre uygulanmıştır. Her iki uygulamada da yaprak B değerleri dozlar arttıkça artmıştır. Uygulamalar kaliks çatlaklı çiçek sayısını, toplam çiçek sayısını, çiçek çapı ve çiçek sapı uzunluğunu ise önemli oranda etkilememiştir. Anahtar kelimeler: Karanfil, Bor, Karanfilin Borla Gübrelenmesi, Kaliks Çatlaması ANTALYA BÖLGESİNDEKİ KARANFİL ÜRETİMİ YAPILAN SERA TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ( ) Filiz ÖKTÜREN Zeki ALAGÖZ Bu araştırmada Antalya Bölgesinde karanfil üretimi yapılan sera topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş ve toprak özellikleri arasındaki ilişkiler yorumlanmıştır. Bu amaçla, karanfil yetiştiriciliği yapmakta olan işletmelere ait değişik yörelerde bulunan 30 seradan bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde tekstür, organik madde, kireç, elektriksel iletkenlik, katyon değişim kapasitesi, agregat büyüklük dağılımı, toprak reaksiyonu gibi parametrelerin yanı sıra tarla kapasitesi, solma noktası, yarayışlı su miktarı ve hacim ağırlığı gibi özellikler belirlenmiştir. Genel olarak toprak örneklerinin çoğu, hafif alkali ve alkali reaksiyonlu olup,

9 kireç içerikleri bakımından aşırı kireçli sınıfına girmektedir. Topraklar organik madde içerikleri bakımından humusça fakir ve az humuslu sınıfına girmektedir. Elektriksel iletkenlik açısından ise genelde hafif ve orta tuzlu sınıfına dahil olmaktadırlar. Sera topraklarının tekstürel özellikleri farklılıklar göstermekle birlikte, genelde Killi tın ve Kumlu tın bünyeye sahip oldukları görülmektedir. Toprak örneklerinin agregat büyüklük dağılımı, hacim ağırlığı ve toprak nem sabiteleri toprak özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Sonuç olarak, belirlenen sera toprak özellikleri bakımından işletmelerin hem kendi içinde hemde işletmeler arasında önemli farklılıklara sahip olduğu saptanmıştır ANAHTAR KELİMELER: Karanfil yetiştiriciliği, sera toprakları, toprak verimliliği ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MANTAR KOMPOSTU ATIĞI KULLANIMININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ E Işıl Demirtaş Nuri Arı Ahmet E. Arpacıoğlu Şule Çetinkaya ( ) Bu çalışma, organik madde miktarı oldukça düşük seralarımızın organik madde miktarını artırmak ve mantar kompostu atıklarının çevreye zarar vermeden değerlendirilip, tarıma kazandırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, farklı dozlarda ( ton/da ) uygulanan mantar kompostu atığının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde bazı toprak özellikleri ve verim üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme cam sera koşullarında tek ürün domates yetiştirme döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme süresince, mantar kompostu uygulanan parsellerden alınan yaprak, toprak ve meyve örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Toprak analiz sonuçlarına göre; mantar kompostu atığı uygulanan parsellerin K, Mg, P, EC ve organik madde miktarlarında artış izlenirken, ph değerlerinde ise azalma tespit edilmiştir. Yine söz konusu çalışmanın her hasat döneminde verim değerleri alınmış ve kendi içinde değerlendirilmiştir. Mantar kompostu uygulanan parsellerden alınan verimin kontrole göre daha fazla ve meyve kalitesinin daha iyi olduğu belirlenmiştir. PERLİT YETİŞTİRME ORTAMINDA FARKLI DEMİR VE POTASYUM DÜZEYLERİNİN DOMATES BİTKİSİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ İLE ANTALYA YÖRESİ TOPRAKSIZ KÜLTÜR DOMATES SERALARININ BESLENME DURUMLARININ BELİRLENMESİ

10 ( ) Filiz ÖKTÜREN ASRİ Sahriye SÖNMEZ Bu araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın birinci aşamasında potasyum ve demirin meyve kalitesi, verim ve bitkinin mineral beslenmesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla kurulan denemede perlit yetiştirme ortamında 3 potasyum (150, 300 ve 450 mg/kg) ve 3 demir (1, 2 ve 3 mg/kg) düzeyi uygulanarak domates yetiştirilmiştir. Deneme 4 tekerrürlü olarak kurulmuş ve tesadüf parselleri deneme desenine göre faktöriyel olarak planlanmıştır. Deneme sonucunda K*Fe interaksiyonunun verim ve kuru madde verimi üzerine etkileri önemli ve arttırıcı yönde olmuştur. Artan düzeylerde uygulanan K un domates meyvelerinin suda çözünebilir kuru madde ve titre edilir asitlik içeriklerini arttırdığı; artan düzeylerdeki Fe uygulamalarının ise azalttığı; Uygulamaların meyve vitamin C içeriğini etkilemediği belirlenmiştir. Artan K uygulamaları meyve suyu ph sını arttırmıştır. K ve K*Fe interaksiyonunun meyve eti sertliği üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Artan Fe uygulamaları toplam klorofil içeriğini arttırmıştır. K uygulamalarının yaprak N, Zn ve Cu içeriklerini arttırdığı; Fe uygulamalarının azalttığı saptanmıştır. K ve K*Fe interaksiyonunun yaprak K içeriği üzerine etkileri önemli ve arttırıcı yönde bulunmuştur. Artan Fe uygulamaları yaprak Fe içeriğini arttırmış, K uygulamaları ise etkilememiştir. K ve Fe uygulamalarının bitkinin Ca ve Mg içeriklerini düşürdüğü, P ve Mn içeriklerini ise etkilemediği belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, Antalya bölgesinde topraksız kültür sistemiyle yetiştirilen domates bitkilerinin beslenme durumları araştırılmıştır. Bu amaçla yetiştirme sezonunun ortasında yaprak ve su örnekleri alınmıştır. Alınan yaprak örneklerinin N içeriklerinin % , P içeriklerinin % , K içeriklerinin % , Ca içeriklerinin % , Mg içeriklerinin % , Fe içeriklerinin mg/kg, Zn içeriklerinin mg/kg, Mn içeriklerinin mg/kg ve Cu içeriklerinin mg/kg arasında değiştiği saptanmıştır. Sulama suyu örneklerinin % 58.3 ü C2S1 ve % 41.7 si C1S1 sınıfına girdiği belirlenmiştir. Sera sulama suyu örneklerinin tamamı SAR, % Na, Cl ve SO 4-2 açısından sorun taşımadığı ve 1. sınıf sular olduğu tespit edilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Topraksız kültür, potasyum, demir, domates, Lycopersicum esculentum L. ANTALYA VE ÇEVRESİ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ, BİTKİ BESLEME, BAZI KALİTE VE STRES PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖZKAN, Cevdet Fehmi Doktora Tezi, Toprak Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nevin ERYÜCE

11 (Nisan 2008), 308 sayfa Çalışma, Antalya ve çevresi örtü altı, tek ürün domates (cv. Astona) üretiminde bazı meyve kalite özellikleri ile bitkinin beslenme durumu ve toprak verimliliği yanında, kimi ağır metalleri incelemek ve aralarındaki ilişkileri belirleyerek farklı boyutlarda değerlendirmek amacıyla, ve yıllarında yürütülmüştür. Topraklarda tuz, kireç, N, P ve K un yüksek, organik maddenin noksan; yapraklarda N ve Ca un yüksek, yaprak Zn ile toprak Fe nin ise noksan ve yüksek değerler gösterebildiği belirlenmiştir. Toprak ve meyve P, K, Ca u ile yaprak ve meyve N, P, K, Fe, Mn ve Zn içerikleri arasında pozitif ilişkiler elde edilmiştir. Meyve kalite özellikleri üzerinde araştırma konusu değişkenlerin farklı yönlerde etkileri saptanmış, Ca un tümünde ortak bir etmen olması dikkat çekici bulunmuştur. Meyve fiziksel özellikleri ve likopen ile toprak ve yaprak; SÇKM, titre edilebilir asitlik, toplam kuru madde ile toprak Ca içerikleri olumsuz yönde; antioksidan aktivitesiyle toprak ve yaprak, C vitaminiyle de yaprak Ca içerikleri olumlu yönde ilişkiler göstermiştir. Önemli bulunan toprak-bitki ilişkilerine dayanarak, yörede sera domates yetiştiriciliği için toprakta; mg kg -1 P, mg kg -1 K, mg kg -1 Mg ve mg kg -1 Mn bulunması gerektiği saptanmıştır. Toprakta Ni, yaprakta Cd, meyvede Pb açısından risk bulunmuş; ayrıca, yaprak ve toprak Pb içerikleri ile meyve ve yaprak Ni i arasında pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: Domates, toprak verimliliği, antioksidan aktivitesi, ağır metal, likopen, C vitamini, meyvede toplam asitlik, SÇKM.

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı :Nuri ARI Doğum Tarihi ve Yeri :01.10.1959 İletişim Bilgileri : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail:nuriari@gthb.gov.tr,

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI Projenin Adı: Türkiye tarım topraklarının bitki besin maddesi ve toksik element kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması

Detaylı

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur?

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARKLAR, HANGİ YÖNTEMLER İLE BULUNUR. Bilimsel yöntemleri kullanmadan farkları bulmak,

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi TURUNÇGÝLLERDE GÜBRELEME Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi Turunçgiller genel olarak su tutma ve havalanma özelliði iyi olan, 1.5-2.0 m derin profile sahip týnlý, milli týn, kumlu týn ve milli killi týn

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

Elma Ağaçlarında Gübreleme

Elma Ağaçlarında Gübreleme Yayın No: 40 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Elma Ağaçlarında Gübreleme Kadir UÇGUN, Hüseyin AKGÜL Lütfen Dikkat!.. Gübreleme, başarılı bir meyvecilik için gerekli uygulamalardan biridir ve yetiştiriciler tarafından

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. Tarih: 26.02.2013 KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA

TEKNĠK RAPOR. Tarih: 26.02.2013 KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Tarih: 26.02.2013 TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21167

Archived at http://orgprints.org/21167 ANTALYA SERİK KOŞULLARINDA ORGANİK STAR RUBY ALTINTOP YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEŞİL GÜBRELEME VE ZEYTİN KEKİ KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Zeynep ERYILMAZ 1 (zeyneperyilmaz@mynet.com), Dr. Cevdet Fehmi

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar .html Kimyevi Bitki Besleme Grubu Evo-Cu BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Ambalaj: 1-5 LT Geliştirici ve Bitkiye Direnç Sağlayan Özel Bir Formül Özel bir formülle üretilmiştir.

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı Ato Serisi Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli

Detaylı

MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF: FAX: Web: efsus.com.

MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF: FAX: Web: efsus.com. MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF:0312-387 33 33 FAX:0312-387 34 33 Web: efsus.com.tr e-mail:info@efsus.com.tr ÜRÜNLERİMİZ ORGANİK VE ORGANOMİNERAL

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Bitki Yaprak Analizi 1- Toplam Azot (N) 2- Toplam Fosfor (P) 3- Toplam Potasyum(K) 4- Toplam Kalsiyum (Ca) 5- Toplam Magnezyum(Mg) 6- Toplam Demir (Fe) 7- Toplam Mangan (Mn) 8- Toplam Çinko (Zn) 9- Toplam

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Akdem Tarım. Akdem Tarım. Bitki Besleme Ürünleri. www.akdemtarim.com.tr. Zahireciler Sitesi 3. Cad.

Akdem Tarım. Akdem Tarım. Bitki Besleme Ürünleri. www.akdemtarim.com.tr. Zahireciler Sitesi 3. Cad. Akdem Tarım Zahireciler Sitesi 3. Cad. No : 1 2 17 2 0 0 B i g a Çanakkale - TÜRK YE Tel : +90 286 316 71 62 Fax : +90 286 316 87 73 info@akdemtarim.com.tr www.akdemtarim.com.tr Akdem Tarım Bitki Besleme

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

FINDIK YETİŞTİRME TEKNİĞİ

FINDIK YETİŞTİRME TEKNİĞİ FINDIK YETİŞTİRME TEKNİĞİ Fındık YetiştirmeTekniği 1 - Toprak Hazırlığı ve Çeşit Seçimi - Dikim ve Terbiye Sistemleri - Budama - Gübreleme ve Bakım TOPRAK HAZIRLIĞI VE ÇEŞİT SEÇİMİ Toprak Hazırlığı ve

Detaylı

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI İçindekiler 1. Biyogaz tesislerinde sunduğumuz hizmetler...1 1.1 Probleme dair kısa bilgi...1 1.2 ALS Çek Cumhuriyeti'nin yeterlilikerine

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

ANTALYA-DEMRE YÖRESİNDE DOMATES YETİŞTİRİLEN SERA TOPRAKLARININ BAZI VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANTALYA-DEMRE YÖRESİNDE DOMATES YETİŞTİRİLEN SERA TOPRAKLARININ BAZI VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(1),29-35 ANTALYA-DEMRE YÖRESİNDE DOMATES YETİŞTİRİLEN SERA TOPRAKLARININ BAZI VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * İlker SÖNMEZ a Mustafa

Detaylı

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU Veteriner Hekim SALİH ÖNCÜ (Bozkır İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü)

Detaylı

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.)

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) 8.2.3. Storie İndex PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) PE: Parsel endeksi A: Toprak derinliği ve profil grubu B: Üst toprak bünyesi C: Eğim X: Diğer faktörler TE: A, B,

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014 ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ Şubat 2014 1 Hexaferm organomineral gübreleri nedir? Hexaferm organomineral gübreleri, organomineral gübre olarak anılan yeni cins bir gübredir. Organomineral gübrelerin özelliği;

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 22.10.2014 Aylin ÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sist. Daire Bşk.

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto-Zinc 15 Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için TABLO LİSTESİ Tablo 1.1: Marmara Bölgesi AAT listesi... 2 Tablo 1.2: Karadeniz Bölgesi AAT Listesi... 14 Tablo 1.3: Ege Bölgesi AAT Listesi... 22 Tablo 1.4: Akdeniz Bölgesi AAT Listesi... 33 Tablo 1.5:

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR Prof. Dr. Habil Çolakoğlu 1 Prof. Dr. Mehmet Yıldız 2 Bitkilerin yeterli ve dengeli beslenmesi ile ürün

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

Archived at

Archived at ORGANĠK NAR YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Dr. Kezban YAZICI 1 (kezbanyazici61@yahoo.com), Ziraat Yük. Müh. Alpaslan ŞAHİN 1 (alpsahin@hotmail.com), Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN 1 (cfozkan@mynet.com), Ziraat Yük. Müh. Betül

Detaylı

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit)

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit) Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

ERİĞİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

ERİĞİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN ERİĞİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Eriğin İklim İstekleri Soğuk ılıman, ılıman, sıcak ılıman ve hatta kış dinlenme süreleri kısa olanları yarı tropik iklime sahip bölgelerde

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02. KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.2005 ) Bu Bölgede Naturem'in Akdeniz Bölge Bayii Albi Tarım Ve Hayvancılık

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri.

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri. Docto-Fer Topraktan uygulama preparatı Demirin Bitkilerde Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil

Detaylı

Şehrin renklerinde biz varız!

Şehrin renklerinde biz varız! Şehrin renklerinde biz varız! www.gubretasbahcem.com.tr GÜBRETAŞ HAKKINDA Bu toprağın renklerinde biz varız! Tarımsal üretimde verimliliği artırmak hedefiyle 64 yıldır bu topraklara değer katan GÜBRETAŞ,

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN UYGULANAN YARASA GÜBRESİNİN DOMATES VE BİBER BİTKİLERİNDE BESLENME İLE ÜRÜN MİKTARI VE MEYVEDE BAZI KAL

ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN UYGULANAN YARASA GÜBRESİNİN DOMATES VE BİBER BİTKİLERİNDE BESLENME İLE ÜRÜN MİKTARI VE MEYVEDE BAZI KAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN UYGULANAN YARASA GÜBRESİNİN DOMATES VE BİBER BİTKİLERİNDE BESLENME İLE ÜRÜN MİKTARI VE MEYVEDE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir.

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar tohum, Netar Gübre ve Netar Biyoteknoloji adı altında faaliyetlerini

Detaylı

Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77

Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77 Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77 FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ MARULDA VERİM, KALİTE VE BİTKİ BESİN MADDELERİ ALIMINA ETKİLERİ Ersin POLAT 1 Sahriye

Detaylı

DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Işıl DEMİRTAŞ, Nuri ARI, Ahmet ARPACIOĞLU, Harun KAYA, Cevdet ÖZKAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 07100 ANTALYA ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ANTALYA BÖLGESİNDE KARANFİL YETİŞTİRİLEN SERA TOPRAKLARININ BAZI VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA BÖLGESİNDE KARANFİL YETİŞTİRİLEN SERA TOPRAKLARININ BAZI VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 19(1), 123-129 ANTALYA BÖLGESİNDE KARANFİL YETİŞTİRİLEN SERA TOPRAKLARININ BAZI VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Zeki ALAGÖZ Filiz ÖKTÜREN Erdem

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr KASIMPATI (KRZANTEM) YETİŞTİRİCİLİĞİ-1

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede 104*208 ölçülerindeki

Detaylı

Antalya Bölgesi Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Potasyumun Önemi

Antalya Bölgesi Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Potasyumun Önemi Antalya Bölgesi Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Potasyumun Önemi Cevdet Fehmi Özkan 1 Nuri Arı 1 Ahmet Emin Arpacıoğlu 1 Elif Işıl Demirtaş 1 Harun Kaya 1 ÖZET Ülkemiz sera varlığının yaklaşık % 47'

Detaylı

Antalya ili ve çevresindeki nar (Punica granatum) bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi

Antalya ili ve çevresindeki nar (Punica granatum) bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2013) 26(1): 65-71 Antalya ili ve çevresindeki nar (Punica granatum) bahçelerinin beslenme

Detaylı

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. Doküman No: LS.03 SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. İlk Yayın Tarihi: 20.10.2014 Revizyon Tarih/No: 12.01.2016/01 Sayfa No 1/4 Güncellenme Tarihi: 12.01.2016 ANALİZ HİZMET

Detaylı

KAYISININ GÜBRELENMESİ

KAYISININ GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlar da yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NUMUNE KAYIT SERVİSİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 1 1. KAYIT 2. NUMUNE ALIMI 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ FEYZA KOÇ TOPRAK ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı

Detaylı

ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ

ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ E. Işıl DEMİRTAŞ * Filiz ÖKTÜREN ASRİ Cevdet Fehmi ÖZKAN Nuri ARI Batı

Detaylı

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI...

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... İÇİNDEKİLER 1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... 1 1.1. TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASINDA GÜBRELERİN ÖNEMİ... 1 1.2. GÜBRELERİN TARİHİ GELİŞİMİ... 9 1.3. GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI...

Detaylı

*Sorumlu Yazar: Geliş Tarihi:11 Nisan 2012 E-mail: dasgan@cu.edu.tr Kabul Tarihi:3 Temmuz 2012

*Sorumlu Yazar: Geliş Tarihi:11 Nisan 2012 E-mail: dasgan@cu.edu.tr Kabul Tarihi:3 Temmuz 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 175-180, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Sera Koşullarında Toprağa Uygulanan Mikronize-Bentonitli-Kükürt ve Organik Maddenin Toprak ph

Detaylı

Hümik Asit Uygulamalarının Alınabilir Potasyum Üzerine Etkisi

Hümik Asit Uygulamalarının Alınabilir Potasyum Üzerine Etkisi Hümik Asit Uygulamalarının Alınabilir Potasyum Üzerine Etkisi Halil Can Alak 1 Nuray Mücellâ Müftüoğlu 1* 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 17020/Çanakkale. * Sorumlu yazar:

Detaylı

Leonardit ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi

Leonardit ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (2):42-48, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Z. KÜÇÜKYUMUK, H. DEMİREKİN, M. ALMAZ, İ. ERDAL ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelişimi ve Besin

Detaylı

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Patlıcan her türlü yemeği kolayca pişirilen, garnitür ve salata olarak değerlendirilen bir sebzedir. Bunun dışında reçeli ve turşusu da yapılabilir. 100 gr

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

DOMATESİN GÜBRELENMESİ

DOMATESİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

Organik. Ekstra Verimli. Bitki & Toprak Dostu

Organik. Ekstra Verimli. Bitki & Toprak Dostu Organik Ekstra Verimli Bitki & Toprak Dostu SOLOMCAN HAKKINDA HAKKIMIZDA Sölomcan Organik Gübre San. Tic. ve Ltd. Şti., 2014 yılında, yeni nesillerin daha sağlıklı üretilen gıdalar ile yetişmesini sağlamak

Detaylı