BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI Eylül 2007

2 Bilgi ve iletiģim için: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Murat Yücer (Proje Sorumlusu) Birlik Mah. 2. Cadde, No:11 Çankaya, 06610, Ankara Tel.: (0312) Fax: (0312) web:

3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ FONU NUN TANITIMI Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Projesi Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu nun Amacı ve Kapsamı Yürütme Düzenlemeleri Kimler Katılabilir? Hangi projeler değerlendirmeye alınmaz? Projelerin Süresi Öncelikli Konular Öncelikli Konu 1: Kentlerde yoksulluğun azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması Öncelikli Konu 2: Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması Öncelikli Konu 3: Herkesin Temel Eğitim Almasını Sağlamak Öncelikli Konu 4: Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamak Diğer konular PROJE BAŞVURULARI Proje Başvurusunun Yapılması Proje Teklifi Formu PROJE SEÇİM SÜRECİ BKH Fonu Proje Seçim Kurulu Projelerin Değerlendirilmesi Desteklenmesi Uygun Görülmeyen Projeler Desteklenmesi Uygun Görülen Projeler PROJELERİN UYGULANMASI Proje Yöneticisi Proje Fonlarının Kullanımı

4 4.2.1 Fonların Tahsisi Harcamaların Yapılması KDV Muafiyeti Proje Uzmanları Görev Gezileri Mal ve Hizmet Alımları Basılı Malzeme Hibenin Devri ve Kullanılmayan Fonlar Bütçe Revizyonları Proje kapsamındaki Raporlama Gelişme Raporu Sonuç Raporu İzleme ve Değerlendirme İzleme ve Değerlendirme Toplantıları Projelerin Tanıtımı ve Çıktıların Paylaşımı Mali Denetim (Audit) EKLER

5 1. BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU NUN TANITIMI 1.1 Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Projesi Bu Proje; yılları arasında UNDP nin şemsiyesi altında yürütülen ve T.C. Bakanlar Kurulu nun ilgili kararlarıyla desteklenen, birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir dizi demokratik yönetişim projesini içeren Türkiye Yerel Gündem 21 (YG 21) Programı nın sağladığı ivmeden yararlanmaktadır. Türkiye YG 21 Programı kapsamındaki deneyime dayalı olarak, bu Proje, yerel düzeyde, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ne (BKH) en yüksek önceliğin verilmesinin teşviki yoluyla, merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesini amaçlamaktadır. Proje stratejisi, sivil toplumun ve vatandaşların yerel düzeyde, BKH nin gerçekleştirilmesine ve bu konudaki yetersizliklerin belirlenmesine yönelik harekete geçmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerin oynadığı önemli rolün vurgulanması ve merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesine, özel sektör dahil, toplumun daha geniş kesimlerinin dahil edilmesindeki temel araç olarak, katılımcı yerel yönetişime dayanmaktadır. Bu bağlamda, Proje nin öngörülen hedefleri şunlardır: (1) Ulusal ve yerel düzeylerde Binyıl Kalkınma Hedefleri nin (BKH) yerelleştirilmesi ve bu hedeflere ulaşılmasının temel ve vazgeçilmez yöntemi olarak yerel yönetişim in teşviki amacıyla, Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! başlıklı bir kampanya başlatılması; (2) Yerel yönetimlerin ve Kent Konseyleri nin, BKH nin gerçekleştirilmesini izleme ve destekleme konusundaki kapasitelerinin, yerel yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla güçlendirilmesi; (3) BKH nin yerelleştirilmesine yönelik destek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi; (4) BHK nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi konusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi odalar (ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları) ve ticaret borsaları ile bunların üyeleri ve diğer özel sektör kuruluşları ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki ve bu amaçla uluslararsı ve yerel düzeyde potansiyel ortaklar ile işbirliği yapılması. Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu, TOBB ile ortaklaşa bir program uygulanması ve BKH nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulamalar konusunda özel sektör ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki amacıyla, TOBB üyesi yerel odalar ve ticaret borsaları ile bunların üyeleri tarafından temsil edilen özel sektörle ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar yoluyla, belirli BKH ne ulaşılmasında tetikleyici bir etki yapması beklenen ve ilgili yerel yönetimler ve katılımcı mekanizmalarca bu hedeflerin teşviki ve içselleştirilmesine yönelik kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerine destek sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 3

6 1.2 Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Türkiye de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1997 yılından bu yana, IULA-EMME Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (dünya teşkilatındaki yeni yapılanma sonucu, yeni adıyla UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı) tarafından koordine edilen Yerel Gündem 21 Programı kapsamında, yerel yönetişim alanında ulusal ve yerel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Yerel Gündem 21 Programı, eşit ortaklar arasında geliştirilen iletişim ağına ve birlikte çalışmaya dayalı, yerinden yönetimci ve yapabilir kılan bir yaklaşım sergilemektedir. Başlıca yerel yönetişim mekanizması, Kent Konseyleri adıyla oluşturulan ve çalışma grupları, kadın ve gençlik konseyleri, çocuklar, yaşlılar ve engelliler platformlarınca desteklenen katılımcı yapılardır. Bu katılımcı yapılarla Program ın koordinatör birimleri arasındaki temel bağlantı, Program ortağı kentlerde oluşturulan YG-21 Genel Sekreterlikleri tarafından sürdürülmektedir. Bu Program, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları üçgeninde yerel karar alma süreçlerini oluşturarak, Türkiye de yeni bir yerel yönetişim modelinin gelişmesini sağlamıştır. Program ın geride kalan uygulama süreci, yerinden yönetimci yapıyı ve demokratikleşme sürecini hızlandırmanın yanısıra, ülkenin AB ye giriş sürecini de hızlandıran bir sosyal dönüşümü tetikleyecek güçte olduğunu ortaya koymuştur. Yerel Gündem 21 Programı nın yeni aşaması olarak, Eylül 2006 içerisinde başlatılan Türkiye de Yerel Gündem 21 YönetiĢim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin YerelleĢtirilmesi başlıklı projenin temel ortakları arasında, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yer almaktadır. TOBB nin temel amacı, odalar ve ticaret borsaları arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumak olarak özetlenebilir. TOBB, özel sektörün BKH ni ve YG 21 süreçlerini destekleme potansiyelinin geliştirilmesi konusunda, geniş ulusal temsil ağıyla ve yerel ve bölgesel düzeylerde, üyesi olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları (Türkiye genelindeki toplam 364 oda ve ticaret borsası) kanalıyla, kilit bir konuma ve role sahiptir Kent Konseyler inin Kurulmasının TeĢvik Edilmesi tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 76 ncı maddesinde öngörülerek kanuni dayanağa sahip olan ve kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesini, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlayan Kent Konseylerinin kurulmasının da bu çalıģmayla teģvik edilmesi öngörülmüģtür. 4

7 1.3 Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu nun Amacı ve Kapsamı Adı geçen Türkiye de YG 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi projesi kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) katkılarıyla, Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu (BKH Fonu) oluşturulmuştur. BKH Fonu, YG-21 Programı nın 2006 yılında tamamlanan üçüncü aşama projesi çerçevesinde uygulanan YPDP Yerel Projelere Destek Programı nda elde edilen deneyime dayalı olarak, yeni bir içerik ve kapsamda geliştirilmiştir. BKH Fonu, Binyıl Kalkınma Hedefleri nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi konusunda özel sektör kuruluşları ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. BKH Fonu kapsamında desteklenmesi uygun görülen yerel projelere, proje başına 20,000 ABD Doları nı aşmayacak şekilde, hibe katkı sağlanacaktır Yürütme Düzenlemeleri TOBB tarafından Türkiye de YG 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi projesi kapsamında oluşturulan BKH Fonu, BKH ne doğrudan yönelen küçük ölçekli uygulama projelerine hibe kaynak sağlayacaktır. Bu kapsamda, münhasıran yerel odalar ve ticaret borsalarından gelen ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri, Çalışma Grupları ve Özel İlgi Grupları ile birlikte, katılım ve ortaklık ilkelerine dayalı olduğunu gösteren küçük ölçekli uygulama projelerine destek verilecektir. Küçük ölçekli uygulama projeleri için sağlanacak TOBB hibesi, odalar veya ticaret borsalarının birbiriyle veya kendi üyeleri ile yürütecekleri ve Yerel Gündem 21 süreçleri bağlamında oluşturulmuş yukarıda belirtilen katılımcı yapılarla ortaklık içerisinde hazırlanan projelere verilecektir. BKH Fonu Proje Seçim Kurulu (UNDP-Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB, Habitat İçin Gençlik Derneği ve UCLG-MEWA ile Kurul tarafından davet edilmesi uygun görülen YG 21 Programı kapsamında işbirliği yapılan diğer kuruluşların temsilcileri BKH Fonunun idaresi, UNDP-Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve UCLG-MEWA ile yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülecektir. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı nın danışma organı olarak işlev gören ve Başbakanlık Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, AB Genel Sekreterliği, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve diğer davetli kamu kuruluşları ile Habitat için Gençlik Derneği, UNDP ve UCLG-MEWA dan oluşan Yerel Gündem Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu, BKH Fonu kapsamındaki uygulamaları yakından izleyecek ve yönlendirecektir. 5

8 1.3.2 Kimler Katılabilir? BKH FONU, Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi başlıklı yeni dönem projesinin onaylı proje dokümanının III.B: YG-21 Programı Ortaklığı bölümünde belirtilen şekilde Türkiye YG-21 Programı nın ortağı olan ve bu kapsamda, Kentimiz Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! kampanyasına katılan kentlerde TOBB üyesi Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ile Ticaret Borsalarına ve üyelerine bu oluşumlarla ortaklık kuran katılımcı yapılara (Kent Konseyi, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri v.b.) açıktır. BKH Fonu kapsamında sunulacak projelerin, münhasıran yerel odalar ve ticaret borsalarından doğrudan gelen, yerel odalar ve ticaret borsaları ile ortaklık içinde geliştirilen ve ilgili Yerel Gündem 21 süreçleri bağlamında oluşturulan Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri ve özel ilgi gruplarına yönelik katılımcı yapılarca hazırlanan veya sahip çıkılan çok-ortaklı projeler olması gerekmektedir. YG 21 sürecindeki iki veya daha çok kenti kapsayacak şekilde, kentler arasında işbirliğine dayalı olan ve özellikle, kurumsal kapasiteleri yeterli olmayan YG 21 kentlerine, Program ın öncelikli konularında destek verilmesini içeren ortak projeler oluşturulması özel tercih nedeni olacaktır. Başvuru sahiplerinin, proje tekliflerini ilgili kentin Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve/veya Ticaret Borsası kanalıyla ve YG 21 Genel Sekreterliği ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde hazırlamaları gerekmektedir. İlgili yerel oda ve/veya ticaret borsası ve YG 21 Genel Sekreterliği, kendi kentlerine ilişkin proje başvurularını inceleyerek, bunların BKH Fonu Rehberi ile uyum sağlamayan yönlerinin geliştirilmesi amacıyla, gerektiğinde başvuru sahiplerine teknik destek sağlayacaklardır. İlgili kentin oda ve/veya ticaret borsası ve YG 21 Genel Sekreteri tarafından BKH Fonu na gönderilmek üzere, hangi proje tekliflerine onay yazısı ve başvuru yazısı (Bölüm 2.1) verileceği konusunun, kentlerin Yerel Gündem 21 süreçleri bağlamında oluşturdukları katılımcı yapılar ile karara bağlanması gerekmektedir. Oda ve/veya Borsa nın kendisi tarafından, katılımcı yapılar ile yürüteceği projeler de aynı prosedüre tabidir. İlgili yerel oda ve/veya ticaret borsası ve YG 21 Genel Sekreterleri tarafından her başvuru dönemi için, kendilerine iletilen projeler arasından en çok 3 proje teklifine, aşağıdaki Bölüm 2.1 de belirtilen şekilde onay yazısı ve başvuru yazısı verecek ve bu çerçevede uygun görülen projeler, proje sahipleri tarafından, UNDP Proje Sorumlusu na gönderilecektir. Birden çok kentin ortaklığında bir proje sunulması durumunda, ilgili tüm kentlerin oda ve/veya ticaret borsasının ve YG 21 Genel Sekreterleri nin imzaları aranacaktır. 6

9 İlgili kentin oda ve/veya ticaret borsasının ve YG-21 Genel Sekreteri nin imzasını taşımayan proje başvuruları, değerlendirilmeye alınmadan, başvuru sahiplerine iade edilecektir Hangi projeler değerlendirmeye alınmaz? Yukarıdaki Bölüm ye uygun olarak sunulmuş olsa bile, aşağıda belirtilen kapsamdaki proje başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır: Bir başka program altında finanse edilen projelere ilave kaynak sağlanmasını içeren projeler. BKH Fonu önceliklerine uygun bir proje olmaktan çok, belirli bir etkinlik için sponsorluk arayışını yansıtan projeler (konferans organizasyonu, yurtdışı gezileri, spor karşılaşmaları, burslar, vb.) Uygulama özelliği olmayan, mevcut durumun tespitine veya sorun analizine yönelik çalışmalara (her türlü anket, kamuoyu yoklaması, araştırma, vb.) dayalı projeler. Aşağıdaki Bölüm 1.4 te belirtilen çerçevenin dışında kalan, BKH ile doğrudan bağlantısı kurulamamış ve belirli bir hedefin veya alt-hedefin yerelleştirilmesine yönelik olmayan projeler Projelerin Süresi BKH Fonu kapsamında sunulacak projelerin, başlangıcından bitimine kadar, en az 3 en fazla 8 aylık bir uygulama süresini aşmaması öngörülmektedir. 1.4 Öncelikli Konular BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin yerelleştirilmesi doğrultusunda, BKH Fonu kapsamında desteklenmek üzere, dört öncelikli konu başlığı belirlenmiştir: Kentlerde yoksulluğun azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması ; Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması Herkesin Temel Eğitim Almasının Sağlanması Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Adı geçen öncelikli konu başlıkları altında sunulması beklenen proje konuları, aşağıda belirtilmektedir Öncelikli Konu 1: Kentlerde yoksulluğun azaltılması ve yaģam kalitesinin arttırılması (Bu öncelikli konunun, aşağıda belirtilen alt-konuları arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.) 7

10 a) Kentlerde yoksulluğun azaltılmasını hedefleyen bütünleşik politikalar, stratejiler ve eylem önerileri geliştirilmesini hedefleyen projeler. b) BM Habitat Gecekondusuz Kentler girişimi doğrultusunda, sağlıksız kentsel alanlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam/gelir yaratılmasına yönelik projeler. c) Kadınların işgücüne katılımını destekleyen ve özellikle Binyıl Kalkınma Hedefi 3 Cinsler arası eşitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması ve 11. gösterge bağlamında kadınların tarım dışı işgücüne katılım oranında artışı teşvik eden yaratıcı girişimlere yol açan projeler. d) Gençler için iş edindirmeye yönelik mesleki eğitim projeleri (özel sektör kuruluşları ile işbirliği kapsamında, bu projelerin belirli ölçüde istihdam garantisi sağlaması veya yeni istihdam alanları yaratması, tercih nedeni olacaktır). e) YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu nun ve/veya ilgili YG-21 Gençlik Meclisleri nin yönlendiriciliğinde, BKH kampanyaları ile bağlantılı olacak şekilde, gençliğin yapabilir kılınması ve her düzeydeki karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanması konusunda örnek uygulamalar geliştirilmesine yönelik projeler. f) Özel ilgi gruplarının (çocuklar, yaşlılar ve engelliler), kentsel yaşama aktif katılımının sağlanmasına yönelik projeler (Sokakta çalıģan ve/veya yaģayan çocukların topluma kazandırılması, kuşaklararası diyalog, engelli dostu kent, vb.) g) Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı yoluyla, katılım, şeffaflık ve hesap verme mekanizmalarını içerecek şekilde, e-yönetişim projeleri (BHK 8. hedef ve 18. alt-hedef doğrultusunda, özel sektör ortaklığı tercih nedeni olacaktır.) h) Kentlerde yoksulluğun azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması ile doğrudan bağlantılı olduğu açıkça ortaya konabilen diğer projeler Öncelikli Konu 2: Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması (Bu öncelikli konunun, aşağıda belirtilen alt-konuları arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.) a) YG-21 Kadın Meclisleri ve iş camiası arasında yenilikçi ortaklıklar yoluyla, yerel düzeyde kadınların yönetim mekanizmalarına erişimini destekleyen projeler. b) YG-21 Kadın Meclisleri nin yönlendiriciliğinde, BKH kampanyaları ile bağlantılı olacak şekilde, YG-21 Kadın Zirveleri nde kabul edilen bildirgelerin ve eylem planlarının yerel düzeyde yaşama geçirilmesi konusunda örnek uygulamalar geliştirilmesine yönelik projeler. c) Belediye Kanunu nun, kadınlar için koruma evleri açılmasını içeren 14. Maddesi ile başta olmak üzere, yerel yönetim yasalarındaki ilgili 8

11 hükümlerin yaşama geçirilmesi konusunda örnek uygulamalar geliştirilmesine yönelik projeler (mekan temini ve döşenmesi gibi giderler, bu kapsamdaki projelerin dışında tutulmalıdır.) d) Kız ve erkek çocukların, eğitimin her aşamasında fırsat eşitliğine sahip olmalarının sağlanmasına yönelik projeler. e) Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile doğrudan bağlantılı olduğu açıkça ortaya konabilen diğer projeler Öncelikli Konu 3: Herkesin Temel Eğitim Almasının Sağlanması (Bu öncelikli konunun, aşağıda belirtilen alt-konuları arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.) a) YG-21 oluşumları ( Kent Konseyi, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri vb.) ile iş camiasının yerel sorunlarının ortak çözümüne yönelik olarak, uzun vadede ekonomik gelişme boyutlarını de göz önüne alan, kız ve erkek çocukların ilköğretimi eksiksiz olarak tamamlamalarını hedefleyen projeler b) 1. sınıfa başlayan kız çocuklarının 5.sınıf sonrası mecburi temel eğitimlerinin özel sektör tarafından özendirileceği, yerel yönetim ve sivil toplum tarafından uygulanabilecek, yerel toplumsal ve kültürel engellerin aşılmasına yönelik projeler. c) yaş grubunda okur-yazarlık oranında artışı teşvik eden, Kent Konseyleri ve Yerel Yönetim ile özel sektör işbirliğini ve yaratıcı girişimleri teşvik eden projeler Öncelikli Konu 4: Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlaması (Bu öncelikli konunun, aşağıda belirtilen alt-konuları arasında bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.) a) YG 21 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Meclis veya oluşumları ile yerel iş camiasının ortak olarak benimsediği BYKH 8 genel hedefi çerçevesinde, ısı etkinliğini, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik projeler. b) YG 21 Çevre veya Sürdürülebilir Kalkınma meclis veya oluşumlarının, gerek BYKH 1 gerekse 2 çerçevesinde, kent yönetimi ve yerel iş camiası ile ortak hazırladıkları alternatif enerji ve teknoloji kullanımını teşvik eden projeler. 9

12 c) Tüketimde sürdürülebilirliğin özendirilmesini hedefleyen projeler (Enerji kullanımında verimliliğin arttırılması, atıkların azaltılması, tüketimde çevresel duyarlılığın desteklenmesi, vb.) d) BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin yerel düzeyde yaşama geçirilmesine yönelik olarak, zengin biyolojik çeşitlilik alanlarının korunması, yönetimi ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen projeler. e) Deniz kıyıları ve tatlı su havzalarının bütünleşik/katılımcı yönetimini ve sürdürülebilir gelişmesini hedefleyen projeler. f) Sürdürülebilir tarım konusunda halk katılımının sağlanmasını, bilgi/bilinç düzeyinin arttırılmasını ve yerel kapasite geliştirilmesini hedefleyen projeler. g) Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile doğrudan bağlantılı olduğu açıkça ortaya konabilen diğer projeler Diğer konular BKH Fonu kapsamında, BKH ile doğrudan bağlantılı başka konularda da proje sunulabilecektir. Bununla birlikte, desteklenecek projelerin seçiminde, yukarıda belirtilen öncelikli konularda sunulan projelere ağırlık verilecektir. BKH Fonu altında desteklenebilecek (daha az öncelikli) diğer konulardaki alt başlıklar, aşağıda belirtilmektedir: a) Halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik projeler (Beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin azaltılması; gebelik, doğum ve loğusalık sırasında meydana gelen anne ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığının iyileştirilmesi; HIV-AIDS, sıtma, tüberküloz, vb. salgın hastalıkların yayılmasının durdurulması ve geriletilmesi; madde bağımlığı ile mücadele edilmesi, vb.) b) BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nden herhangi biri veya alt-hedefi ile doğrudan bağlantılı olduğu açıkça ortaya konabilen diğer projeler. 2. PROJE BAġVURULARI BKH Fonu kapsamında desteklenecek projelere ilişkin başvuru işlemleri aşağıda yer almaktadır. Proje teklifi ile birlikte, ekte verilen Proje Teklif Formu nun da doldurulması gerekmektedir. Proje sahipleri tarafından, Projenin yürütülmesi, takibi ve ilgili belgelerin düzenlenmesi ile finansal işlemleri yürütmek üzere bir Proje Yöneticisi belirlenecektir. 10

13 2.1 Proje BaĢvurusunun Yapılması A) Projenin Oda/Borsa ya Sunulması ve Onay Yazısı Alınması:YG 21 Programı ortağı kentlerdeki odalar ve/veya ticaret borsaları ve katılımcı yapılar tarafından, usulüne uygun olarak hazırlanmış ve değerlendirmeye esas oluşturacak Proje Teklifinin (veya teklifleri), ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları tarafından incelenmesi ve anılan oda ve borsalardan sözkonusu projeler için onay yazısı alınması gerekmektedir. B)YG 21 Genel Sekreterinin BaĢvuru Yazısı: Oda/borsa tarafından verilen Onay Yazısı ile birlikte proje teklifi, Proje Yöneticisi tarafından başvuru yazısı alınmak üzere, YG 21 Genel Sekreteri ne sunulmalıdır. Proje başvurularının UNDP Proje sorumlusuna iletilmesi işleminin, ilgili YG 21 Genel Sekreteri nin başvuru yazısıyla yapılması gerekmektedir. YG 21 Genel Sekreteri nin Başvuru Yazısı nda, önerilen projenin kısa bir özeti ile birlikte, proje teklifinin ilgili oda ve/veya ticaret borsalarıyla ortaklık prensiplerini esas alan bir süreç sonucu hazırlandığını tespit eden, desteklenme gerekçesinin de belirtilmesi beklenmektedir. İlgili YG 21 Genel Sekreteri nin uygun görüşü ve destekleyici başvuru yazısı olmaksızın yapılan proje başvuruları, dikkate alınmayacaktır. C) Proje Teklif Formlarının iletilmesi: Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları nın onay yazısı ile birlikte YG 21 Genel Sekreteri nin başvuru yazısı, ilgili başvuru dönemi için belirlenecek son başvuru tarihi öncesinde bu Rehber de belirtilen BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu nun iletişim adresine, proje sahibi tarafından iletilecektir. BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu, proje başvurusunun ulaştığını, en kısa zamanda, yazılı olarak bildirecektir. BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından yapılacak inceleme sonrasında, Proje Teklifi Formu nda eksik veya düzeltilmesi gereken bölümler olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili proje sahiplerinden, makul süre içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılması istenebilecektir. (Bu düzeltmelerin yapılması, ilgili proje teklifinin BKH Fonu Proje Seçim Kurulu nca eksik görülerek değerlendirme dışında bırakılmaması açısından gereklidir. Söz konusu düzeltmelerin yapılmış olması, hiçbir şekilde, ilgili projeye seçilme garantisi verileceği şeklinde yorumlanmamalıdır.) Proje başvurularında yer alan bilgilerin paylaşımı, değerlendirme süreci boyunca, yalnızca değerlendirmeden sorumlu kişilerle sınırlı tutulacaktır. Projelerin değerlendirme sürecinin tamamlanması ve sonuçların açıklanması sonrasında ise tüm projeler, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 2.2 Proje Teklifi Formu BKH Fonu kapsamında desteklenecek projelere ilişkin başvuruların, uygun formatta hazırlanmış proje teklifi şeklinde yapılması gerekmektedir. Proje teklifleri, başvuru sahiplerince PROJE TEKLĠFĠ FORMU na uygun olarak hazırlanacaktır. (Proje Teklif Formu, EK-1 de verilmektedir.) 11

14 3. PROJE SEÇĠM SÜRECĠ 3.1 BKH Fonu Proje Seçim Kurulu Belirtilen süre içerisinde sunulan ve (varsa) eksiklikleri proje sahipleri tarafından giderilen projeler, BKH Fonu Proje Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve desteklenmeye uygun olanlar seçilecektir. BKH Fonu Proje Seçim Kurulu, UNDP-Türkiye, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat için Gençlik Derneği ve UCLG-MEWA ile Kurul tarafından davet edilmesi uygun görülen YG 21 Programı kapsamında işbirliği yapılan diğer kuruluşların temsilcilerinden oluşur. 3.2 Projelerin Değerlendirilmesi BKH Fonu Proje Seçim Kurulu tarafından yapılacak proje değerlendirmesi ve seçimi süreci, DEĞERLENDĠRME VE SEÇĠM KRĠTERLERĠ esas alınarak yapılacaktır. (Değerlendirme ve Seçim Kriterleri, EK-2 de verilmektedir.) Desteklenmesi Uygun Görülmeyen Projeler Gerek proje başvurularına açık olmayan bir kapsamda (Madde ve 1.2.4) hazırlanmış olan projelerin ve gerekse BKH Fonu Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede kapsamı ve içeriği açısından yetersiz bulunarak desteklenmesi uygun görülmeyen projelerin sahiplerine, değerlendirmenin yapıldığı tarihin ardından 10 (on) takvim günü içerisinde BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından, ilgili projenin desteklenmesinin uygun görülmeme nedenlerini gerekçeli olarak ortaya koyan ve eksikliklerin giderilmesine yönelik önerileri içeren bir Proje Seçimi Sonuç Raporu gönderilecektir. Proje başvurularına açık olmayan bir kapsamda hazırlanmış olan projeler dışında kalan ve yapılan değerlendirme sonucunda kapsam ve içerik açısından yetersiz bulunarak, desteklenmesi uygun görülmeyen projeler, adı geçen Rapor da belirtilen eksikliklerin giderilmesinin ardından, bir sonraki başvuru döneminde yeniden sunulabilecektir. BKH FONU Seçim Kurulu tarafından ikinci kez (ve yine gerekçeli olarak) kabul edilmeyen projeler, aynı veya benzer kapsam ve içerikte, yeniden sunulamayacaktır Desteklenmesi Uygun Görülen Projeler Değerlendirme sonucunda bütünüyle veya kısmen desteklenmesi uygun görülen projelerin başvuru sahiplerine, değerlendirmenin yapıldığı tarihin ardından 10 (on) takvim günü içerisinde BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından, gerekçeli bir Proje Seçimi Sonuç Raporu gönderilecektir. Kurul tarafından seçilen proje teklifinin kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olması ve bu bağlamda, bütünüyle ve herhangi bir değişiklik 12

15 istenmeksizin desteklenmesinin kararlaştırılması durumunda, adı geçen Rapor, Nihai Bildirim niteliğini taşıyacak şekilde düzenlenecektir. Nihai Bildirim ile birlikte başvuru sahibine, ilgili projenin uygulanmasına ilişkin konuları düzenleyen Proje Sözleşmesi de gönderilecektir. Gerekli görüldüğünde, tarafların mutabakatı ile değiştirilerek son halini alacak olan Proje Sözleşmesi nin, Proje Yöneticisi tarafından 15 (onbeş) takvim günü içerisinde imzalanarak, BKH Fonu adına onaylanmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve UNDP ye gönderilmesi gerekmektedir. Desteklenmesi Kurul tarafından uygun görülmekle birlikte, bütçesinde veya faaliyetlerinde gözden geçirilmesi gereken belirli yönler olduğu belirlenen projelerin sahiplerinden, belirli bir süre içerisinde, gerekli düzeltmelerin yapılması veya belirtilen eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Bir anlamda Şartlı Kabul niteliğindeki bu ön kabul kapsamında proje sahibinden istenen değişiklikler ve düzeltmeler, değerlendirmenin yapıldığı tarihin ardından 10 (on) takvim günü içerisinde BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından gönderilecek olan Proje Seçimi Sonuç Raporu nda gerekçeli ve ayrıntılı olarak belirtilir. Belirtilen süre içerisinde proje sahibi tarafından, BKH Fonu Proje Seçim Kurulu nun önerileri doğrultusunda gözden geçirilerek, BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu na gönderilen projeler, Kurul un bir sonraki toplantısında ele alınarak yeniden değerlendirilir. İlgili düzeltmelerin Kurul tarafından yetersiz bulunması ve bu kapsamda, projenin desteklenmesinin uygun görülmemesi durumunda, yukarıdaki Madde in hükümleri uygulanacaktır. İlgili düzeltmelerin Kurul tarafından uygun görülmesi durumunda ise, proje sahibine BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu tarafından yapılacak duyuru, Nihai Bildirim niteliğini taşıyacak şekilde düzenlenecek ve bu madde altında yer alan hükümler uyarınca, taraflar arasında Proje Sözleşmesi imzalanacaktır. Proje Yöneticisi tarafından imzalanan Proje Sözleşmesi nin BKH Fonu adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve UNDP tarafından onaylandığı tarihten itibaren uygulama süreci başlamış kabul edilir. 4. PROJELERĠN UYGULANMASI 4.1 Proje Yöneticisi BKH Fonu kapsamında desteklenen projeler, ilgili proje teklifinde ismen belirtilen Proje Yöneticisi tarafından yürütülecektir. İlgili Proje Sözleşmesi ni imzalamaya ve proje kapsamındaki harcama belgelerinin düzenlenmesinde münhasıran Proje Yöneticisi yetkili olacaktır. Desteklenen projenin ortaklarınca, gerektiğinde Proje Yöneticisi nin nasıl değiştirileceğine ilişkin hükümler, ilgili Proje Sözleşmesi nde yer alacaktır. 13

16 4.2 Proje Fonlarının Kullanımı Fonların Tahsisi BKH Fonu kapsamında desteklenen projelerin yürütülmesi amacıyla, Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi projenin genel bütçesi altında, ilgili projelerin onaylı toplam bütçeleri tutarında bir fon tahsis edilecektir. İlgili küçük ölçekli uygulama projelerine tahsis edilen fon, projeleri onaylanma takvimine uygun olarak, TOBB tarafından UNDP hesaplarına aktarılacaktır. UNDP, küçük ölçekli uygulama proje sözleşmesine ait ilgili bedelleri TOBB tarafından UNDP hesabına aktarılan kaynaktan, de belirtilen ödeme talep yazısını esas alarak, karşılayacaktır. Bu finansal hareketler de belirtilen Gelişme Raporu çerçevesinde takip edilebilecektir Harcamaların Yapılması. BKH Fonu kapsamında desteklenen proje için yapılacak her türlü harcamaya, Proje Yöneticisi tarafından doldurulup onaylanan Doğrudan Ödeme Formu esas olacaktır. Doğrudan Ödeme Formu nda (Request for Direct Payment) ilgili harcamanın ait olduğu bütçe kalemi, harcamanın konusu ve gerekçesi gibi bilgiler ile harcamaların ekli belgeler itibariyle dökümü yer alacaktır. Ödemeler fatura fiş vs. üzerinde yer alan para birimi üzerinden hesaplanacaktır. Kur kullanımı gereken yerlerde, UNDP nin aylık olarak tespit edilen kurları esas alınarak, YTL olarak ödenecektir. Doğrudan Ödeme Formu ile Birlikte, yapılan harcamanın içeriği ile proje çerçevesindeki kullanım gerekçesi ve projenin gelişiminin takibi hakkında fikir sunabilmesi amacıyla, ekte yer alan Gelişme Raporu Formu nun da doldurularak, Doğrudan Ödeme Formu na eklenmesi gerekmektedir. Doğrudan Ödeme Formu na, ödemenin niteliğine göre, fatura, irsaliye belgesi, alınan teklifler (gerekli olduğu durumlarda), biletler, proje uzmanları ile yapılan sözleşmeler ve diğer destekleyici belgeler de eklenecektir. (Proje kapsamında yapılan tüm harcamalara ilişkin belgelerin asılları, UNDP Proje Sorumlusuna teslim edilecektir.) Doğrudan Ödeme Formu nda, ekli belgeler karşılığında ödeme yapılacak kişi veya kuruluşlara ait banka hesap numaraları da belirtilecektir. Ödemeler, UNDP Proje sorumlusu tarafından, Proje Yöneticisi nin Ödeme Talep Yazısı nda belirttiği banka hesaplarına havale edilmek suretiyle yapılacaktır KDV Muafiyeti UNDP nin vergi muafiyetine dayanılarak, proje fonlarından yapılan tüm harcamalar KDV den muaf tutulacaktır. Proje kapsamındaki harcamalara ilişkin faturalar, Diplomatik İstisna Belgesi nin numarası, YG-21 yeni dönem proje numarası ve diğer ilgili bilgileri içerecek şekilde, UNDP adına düzenlenecektir. 14

17 UNDP nin KDV muafiyetini belirten belge ve diğer ilgili fatura bilgileri, UNDP Proje Sorumlusu tarafından Proje Yöneticisi ne iletilecektir Proje Uzmanları Proje kapsamında ücret alacak uzmanların, görev süreleri içerisinde, herhangi bir kamu kuruluşundan ücret almadıklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Görevlendirilecek uzmanın bir kamu personeli olması ve proje fonlarından kendisine ödeme yapılacak olması durumunda, ilgili kamu kuruluşundan yazılı bir onay ve ücretsiz izin belgesi talep edilecektir. Bu belgeler temin edilmeden, söz konusu uzmana ödeme yapılmayacaktır Görev Gezileri Projeye tahsis edilen fondan finanse edilecek görev gezilerinde (yalnızca ilgili ilin sınırları dıģına yapılan geziler bu kapsama girmektedir) belirlenmiş UNDP Günlük Yolluk Ödeneği (DSA) kuralları uygulanacaktır. Tüm görev gezileri, Proje Yöneticisi nin yazılı onayı ile yapılacaktır. Görev gezisine çıkan kişilerin bilet, uçuş kartı ve benzeri belgelerinin aslı, YFF Kolaylaştırıcısı na gönderilecektir. Görev gezisine çıkan her kişinin, ilgili harcama belgelerine eklenmek üzere, bir Görev Gezisi Raporu hazırlaması gerekmektedir Mal ve Hizmet Alımları Desteklenen proje kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında, UNDP nin genel prosedürleri çerçevesinde, en üstün kaliteye ulaşma, ekonomi yapma ve verimli olma ilkeleri gözetilecektir. Proje Yöneticisi, (harcamanın ait olduğu ay için UNDP tarafından belirlenen kur esasında) 400 ABD Doları ve üzerindeki münferit mal ve hizmet alımlarında (bilgisayar, yazıcı, vb. elektronik gereçler ile diğer demirbaş alımı, demirbaş niteliğinde olmayan kırtasiye ve ofis tüketim malzemesi alımı, tasarım ve basım işleri, vb.) rekabet ilkelerine uygun olarak, en az üç teklife dayalı bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır. Proje Yöneticisi, ilgili proje kapsamında satın alınan demirbaş niteliğindeki tüm ekipman üzerinde, açıkça ve görünür biçimde, UNDP nin ve TOBB un logosunun bulunmasını sağlayacaktır. Söz konusu ekipman, mülkiyeti geçici olarak UNDP de kalmak kaydıyla, ilgili kentin uygulayıcı kurulusun demirbaş listesine kaydedilecek ve BKH Fonu kapsamındaki projenin tamamlanmasından sonra da mahallinde kullanımına devam edilecektir. Türkiye de YG-21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi başlıklı yeni dönem projesinin resmen tamamlanma prosedürleri kapsamında, UNDP tarafından ilgili ekipmanın kesin devri gerçekleştirilecektir Basılı Malzeme Desteklenen proje kapsamında basılan her türlü kitap, broşür, afiş ve benzeri basılı malzeme üzerinde, açıkça ve görünür biçimde, UNDP, TOBB ve 15

18 UCLG-MEWA nın logoları yer alacaktır. (İlgili logolar, Proje Yöneticisi ne, UNDP tarafından sağlanacaktır.) Hibenin Devri ve Kullanılmayan Fonlar BKH Fonu kapsamında desteklenen projenin yürütülmesi için sağlanan hibe, UNDP nin yazılı onayı olmadan, tamamen veya bir kısmen, bir başka kuruluşa ve/veya kişiye devredilemez veya projede belirtilen kapsam dışında kullanılamaz. BKH Fonu kapsamında desteklenen projenin onaylı uygulama süresi içinde (proje revizyonu ile yapılmış süre uzatımı dahil) herhangi bir nedenle kullanılmayan fonlar, başka projelere veya ilgili faaliyetlere kaydırılacaktır Bütçe Revizyonları Onaylı proje bütçesinde uygulamadan kaynaklanan değişiklikler yapılması gerekli görülürse, ilgili projenin yöneticisi, bütçe kalemleri arasında aktarma talebini, gerekçeleri ile birlikte, UNDP ye yazılı olarak bildirecektir. Bu talebin uygun görülmesi durumunda, BKH Fonu katkısının aynı düzeyde kalması (veya talebe göre azalması) kaydıyla, bütçe kalemleri arasında gerekli aktarmalar yapılacak ve ilgili revizyon sonrasında proje raporları, yeni bütçe esas alınarak hazırlanacaktır. 4.3 Proje kapsamındaki Raporlama GeliĢme Raporu Desteklenen projenin başlangıcından itibaren, her üç aylık uygulama döneminin sonunda (örneğin, 12 aylık bir projenin 3 üncü, 6 ncı ve 9 uncu uygulama aylarının bitiminde) Proje Yöneticisi tarafından UNDP ye, ilgili projeye ait finansal hareketleri de gösterecek, bir GELĠġME RAPORU sunulacaktır. (GeliĢme Raporu Formu, EK-3 te verilmektedir.) Gelişme Raporu nun, ilgili uygulama döneminin tamamlanmasından sonra mümkün olan en kısa zamanda, ancak bu sürenin bitimini izleyen 15 (onbeş) günlük süreyi aşmayacak şekilde, sunulması gerekmektedir. Proje hibesi kapsamında proje sahiplerine yapılacak ödemeler, Projenin geliģme raporları alınmak suretiyle kontrol edilerek gerçekleģtirilecektir. Gelişme Raporu içerisinde, ilgili dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar, gerçekleştirilemeyen faaliyetler ve karşılaşılan darboğazlar gibi uygulamaya ilişkin bilgiler ve o döneme ait finansal tablolar yer alacaktır Sonuç Raporu Desteklenen proje için belirlenen toplam uygulama döneminin sonunda, Proje Yöneticisi tarafından UNDP ye, ilgili formata uygun olarak 16

19 hazırlanmış bir SONUÇ RAPORU sunulacaktır. (Sonuç Raporu Formu, EK-4 te verilmektedir.) Sonuç Raporu nun, proje süresinin tamamlanmasından sonra mümkün olan en kısa zamanda, ancak bu sürenin bitimini izleyen 30 (otuz) günlük süreyi aşmayacak şekilde, sunulması gerekmektedir. Daha önceden sunulan Gelişme Raporlarına dayalı olarak hazırlanacak Sonuç Raporu içerisinde, proje süresince gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar, gerçekleştirilemeyen faaliyetler, karşılaşılan darboğazlar ve bunlara ilişkin değerlendirmeler yer alacaktır. 4.4 Ġzleme ve Değerlendirme Ġzleme ve Değerlendirme Toplantıları BKH Fonu kapsamında yürütülen Projenin yöneticisi ile UNDP nin (veya yetkili temsilcilerinin) katılımıyla, proje süresince en az bir izleme ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Adı geçen toplantılarda, proje uygulamaları ve faaliyetler gözden geçirilecek, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulacak ve raporlama veya başka konularda gerek duyulabilecek teknik destek sağlanacaktır. Toplantı tutanakları, BKH Fonu UNDP Proje Sorumlusu (veya yetkili temsilcisi) tarafından, ilgili Proje Yöneticisi ile mutabakat içerisinde hazırlanacaktır Projelerin Tanıtımı ve Çıktıların PaylaĢımı BKH Fonu kapsamında yürütülen projelerin tanıtımı, çıktıların paylaşımı ve Program ın bir bütün olarak tanıtımını, izlenmesini ve değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla, UNDP ve TOBB tarafından, ilgili projelerin yöneticileri ile yakın işbirliği içerisinde, genel ve özel amaçlı tanıtım filmleri, proje kitapçıkları ve benzeri görsel ve basılı materyal hazırlanacaktır. İlgili giderler, desteklenen projelerin kendi bütçelerinden değil, BKH Fonu kapsamında bu amaç için ayrılacak kaynaklardan karşılanacaktır Mali Denetim (Audit). BKH Fonu kapsamında yürütülen projeler, UNDP nin denetim kurallarına uygun olarak, uygulama dönemi boyunca en az bir kez mali denetimden (Audit) geçecektir. Bu denetim, ihale yöntemi ile seçilen bağımsız denetçiler tarafından UNDP finansal kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. EKLER 17

20 1. Proje Teklif Formu 2. Değerlendirme ve Seçim Kriterleri 3. Gelişme Raporu Formu 4. Sonuç Raporu Formu 5. Ödeme Talep Yazısı 18

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU Bütçe kalemi : İlgi: EuropeAid MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI Son başvuru tarihi : HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru Sahibinin Adı: Dosya No I. PROJE 1. TANIM 1 1.1. PROJENĠN ADI 1.1.1. ÖNCELĠK ALANI 1.2. YER 1.3

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7-

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ PROJE ONAYLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yatırımlarda

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 İDARİ ŞARTNAME 3.1 Maddesi ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014 d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00 ç) Hizmet Alımı son

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

TÜBİTAK PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, üniversite, araştırma kuruluşları ve özel

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Proje Önerileri Çağrısı

Proje Önerileri Çağrısı Proje Önerileri Çağrısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Suriye Kadınlarının Toplum Gönüllülüğü Temelli Çözümlerle Toplumsal ve Ekonomik Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Küçük Ölçekli Girişimler

Detaylı

YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ, UNDP ve TOBB tarafından ortak olarak yürütülen Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor başlıklı kampanyanın

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ (2013/1 Sayılı Genelge) Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler AB Uzmanı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 20 Kasım 2013 SUNUM PLANI I. GENELGENİN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI 1. OMÜ-YÖS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek a) OMÜ-YÖS sınavının yapılacağı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinin belirlenmesi,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı