Çok Yönlü İşbirlikçi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örnek Olay Çalışması Pilot Projesi: Sonuçlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok Yönlü İşbirlikçi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örnek Olay Çalışması Pilot Projesi: Sonuçlar"

Transkript

1 Dfait-bölüm-5-sonuçlar.doc Çok Yönlü İşbirlikçi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örnek Olay Çalışması Pilot Projesi: Sonuçlar Bölüm Beş Profesörler Kernaghan Webb, Hevina Dashwood, Bill Puplampu ve Bed Bradshow tarafından Çok Yönlü İşbirlikçi KSS Örnek Olay Çalışması Ekibi üyelerinin katkılarıyla yazılmıştır. Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi, Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Departmanı, Kanada İş Etiği Araştırma Ağı nın bu proje için sunduğu mali destek minnetle anılmaktadır. Bu bölümde açıklanan görüşler yazarların görüşlerini temsil etmektedir. 1

2 Bölüm Bir de belirtildiği gibi bu pilot proje çok yönlü, kurumsal KSS örnek olay çalışması yöntembilimini bahsi geçen yurtdışında faaliyet gösteren Kanadalı maden şirketlerinin üç örnek olay çalışmasının geliştirilmesi yoluyla test etmeyi amaçlamaktadır: Şili'de Kinross Gold Corporation'ın Maricunga madencilik faaliyetleri, Gana'da Golden Star Resources'un madencilik faaliyetleri ve Brezilya da Kinross Gold Corporation'ın Paracutu madencilik faaliyetleri. Bu pilot aşamasında, proje altı anahtar araştırma sorusunun yanıtlarını keşfetmeyi amaçlamaktadır: Kanadalı maden şirketleri yurtdışı faaliyetlerinde karşılaştıkları çevresel, sosyal ve ekonomik (ÇSE) zorlukları nasıl ele alıyorlar? Yurtdışında faaliyet gösteren Kanadalı maden şirketleri hangi yasal zorluklarla karşılaşıyorlar ve bu firmalar yasal gereklilikleri nasıl karşılıyorlar? Şirketler hangi gönüllü KSS standartları/araçları/girişimlerini kullanıyorlar ve hangi bağlamda? Karşılaştıkları ÇSE zorluklarına maden şirketlerinin yanıtlarından hangi dersleri çıkarabiliriz? Maden şirketleri faaliyet gösterdikleri toplumlara nasıl ekonomik, çevresel ve sosyal değer katıyorlar veya kaybettiriyorlar? İşbirlikçi, çok yönlü yöntembilimi nasıl çalışıyor? Bu altı sorunun her biri burada değerlendirilecektir. Kanadalı maden şirketleri yurtdışı faaliyetlerinde karşılaştıkları çevresel, sosyal ve ekonomik (ÇSE) zorlukları nasıl ele alıyorlar? Örnek olay çalışmaları; karşılaştıkları çevre, sosyal ve ekonomik (ÇSE) zorlukları ele almak için ÇSE kaygılarını karar verme ve eyleme geçme adımlarına dâhil eden şirket içi politikalar, prosedürler ve sistemler geliştirmekten; şirket dışı kılavuzları, standartları ve araçları kullanmaya; kamu politikası hedeflerini karşılamada kanunlara ve destekleyici idarelerin kurallarına uymaya; hedeflere ulaşmak için hükümetler, birlikler, özel sektör ve diğer kuruluşlar ile birlikte çalışmaya kadar firmaların yapabileceği birçok şeyin olduğu görüşünü destekleyici niteliktedir. Örnek olay çalışmalarından çıkarılan bir bulgu, şirketlerin başkalarının faaliyetlerini devraldıklarında hem şirket içi hem şirket dışı zorluklarla karşılaştığı ve dalgalanma etkisi ile paydaşlarının da bu durumlardan etkilendiğidir. Zorluklar önceki faaliyet sahiplerinin yarattığı geçmişe dayalı gerilimlerden ve yeni faaliyet sahiplerinin önceden uygulamada olanlardan daha farklı KSS yaklaşımları benimsemesinden kaynaklanabilir. Örnek olay çalışmaları, yeni sahipler ile kurumsal çapta ve bölgesel olarak KSS yaklaşımını uyumlu tutmanın zor olabileceğini göstermiştir. Bu ilke yaklaşımlarındaki değişiklikleri (örn. hayırsever bir yaklaşımdan daha entegre bir ortak proje yaklaşımına geçmek) ve personel ve karar alımında değişiklikleri içerebilir. Aynı zamanda, şirketin etkileşim içinde bulunduğu topluluklar ve diğerleri bu değişikliklerden etkilenebilir ve mevcut ÇSE yaklaşımlarını öncekinden ayırmakta zorluk çekebilirler. Böyle geçişler sırasında uyumun devam edeceğinden emin olmak 2

3 için kapsamlı bir paydaş katılımı gerekli olacaktır gibi gözükmektedir. Eğer bir şirket geçmişte yerel topluluklarla zayıf bir ilişki kurmuşsa, oluşmuş ÇSE gerçeklerini ve dolayısıyla bu değişen gerçekliklerin getireceği algıları değiştirmek gerçek bir zorluk olacaktır. Örnek olay çalışmalarından çıkarılan bir diğer bulgu da mevcut toplulukların yakın çevresinde konumlandırılan madencilik projeleriyle ilişkilendirilen zorluk türlerinin mevcut topluluklara uzak olan madencilik projelerininkilerden oldukça farklı olduğudur. Yakında olunca çok çeşitli ÇSE konuları hakkındaki fikir farklılıklarının oluşma ihtimali vardır ve bu farklılıklar günlük bazda ortaya çıkar. Madencilik faaliyetleri uzakta olduğunda, işe gidiş-geliş/ulaşım ile ilgili sorunların yanı sıra özel teknik zorluklar da (örn. son derece soğuk ve ayaz olan yüksek irtifalarda bulunan madenler için) olabilir. Asıl konu zorlukların son derece farklı olabileceği ve farklı yaklaşımlar gerektirebileceğidir (örn. topluluk yerleştirme sorunları ve benzeri; trafik ve uzun süreler için evlerinden uzak kalan işçiler için çalışma kampları ile ilgili sorunlar). Çıkarılan bir diğer bulgu da gelişmekte olan ülkelerin durumlarının birbirlerinden önemli ölçüde farklılık gösterdiğidir. Tarihi ve politik durumlar yasal sistemi, ekonomik sistemi ve benimsenen çevre koruma yaklaşımlarını etkiler ve şekillendirir. Bir bölgede diğerinde olmayan tarihsel olarak dezavantajlı yerli azınlık toplulukları olabilir, bir bölgedeki servet dağılımı diğer bir bölgeninkinden fazlasıyla farklı olabilir, yasal sistemler, yozlaşma seviyesi ve kültürel dinamikler farklı olabilir. Örnek olay çalışmasının konusu olan üç ülkeden birinde, hükümet bürokrasisi ve politik sistemin yanında paralel olarak çalışan bir şefler sistemi vardır. Diğer bir bulgu da farklı boyutlardaki şirketlerin farklı seviyelerde karmaşıklığı ve kapasitesi olduğudur ve bu şirketlerin boyut farklılıklarından doğan farklı zorluklarla karşılaştığıdır. Birden çok bölgede birden çok faaliyeti olan bir şirket geniş yelpazedeki farklı durumlarda istikrarlı ve sistematik ÇSE/KSS yaklaşımlarını korumakla ilgili zorluklarla karşılaşabilir. Tek bir bölgeye odaklanan daha ufak bir şirket ise farklı bölgelerde sahip oldukları diğer faaliyetlerden gelen ilk elden deneyimlerin avantajı olmadan detaylı ve farklı ÇSE/KSS yaklaşımları geliştirme konusunda önemli zorluklarla karşılaşabilir. Yurtdışında faaliyet gösteren Kanadalı maden şirketleri hangi yasal zorluklarla karşılaşıyorlar ve bu firmalar yasal gereklilikleri nasıl karşılıyorlar? Örnek olay çalışmaları gelişmekte olan ülkelerin yasal/düzenleyici sisteminin ÇSE ölçütlerini belirlemede dâhili bir rol oynadığı görüşünü destekler niteliktedir. Ama gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerinin kanunlara uyumu sağlaması ve hükümet yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi (örn. yerel nüfusa) sıklıkla standardın altındadır ve kanunların kendisi tam olarak toplum beklentilerini veya en son gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu şirketi, kendini mecbur hissettiği veya kanunun o anda gerektirdiğinden daha fazlasını yapmaya zorlandığı bir pozisyona sokar. Örnek olay çalışmaları aynı zamanda, gelişen ülkelerin kanunlarının barındırdığı ÇSE zorluklarını ele alma yaklaşımının ülkeden ülkeye önemli değişiklikler gösterebileceği görüşünü 3

4 de destekler niteliktedir. Örneğin, bazı ülkelerde ulusal hükümet kurumun doğrudan ortağı olabilirken diğer ülkelerde olamaz. Bu belki de düzenleyici olarak rolü ile çelişen bir biçimde ulusal hükümette şirketin maksimum üretime geçmesini destekleme isteği yaratır. Bazı ülkelerde belediyeler üretim payının bir bölümünü alırken (bu da onlarda madencilik projelerini destekleme isteği yaratır) diğerlerinde ise durum bu değildir. Şirketler hangi gönüllü KSS standartları/araçları/girişimlerini kullanıyorlar ve hangi bağlamda? Bu; firmaların KSS politikaları ve faaliyetleri aracılığıyla, harici KSS standartları, araçları ve topluluklar, diğerleri ile ortaklıklar ve anlaşmalar yoluyla yasal sistemdeki eksikliklerin yarattığı boşluğu doldurma anlamında KSS'nin anahtar bir rol oynayabileceği kritik alanlardan biridir. Aynı zamanda, bu boşluğu doldurma şirketler için son derece zorlayıcı olabilir, çünkü tüm paydaşlar ve gözlemciler bu boşluğun tabiatı veya onu doldurmak için benimsenecek yaklaşım konusunda anlaşamayabilirler. Örnek olay çalışmalarından çıkarılan bir diğer bulgu da Merkez Ofiste benimsenen politikaların ve yaklaşımların tüm faaliyetlerde "birleşme"yebileceğidir. Bu nedenle örneğin, bir şirket bir faaliyette belli üçüncü taraf belgelendirmeleri kullanırken diğerinde kullanmayabilir, bu da şirket için tutarsızlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Bu olaylar üzerine yapılan araştırma üçüncü taraf belgelendirmelerinin kullanımındaki farklılıkların geçmişe dayalı farklılıkları yansıtabileceğini göstermektedir (örn. Önceki şirket sahibin standartları kullanması). Diğer bir yandan da farklılıklar kurumsal çapta değişiklikleri tetikleyebilecek kurumsal öğrenme için fırsatları temsil eder. Örnek olay çalışmalarından çıkarılan bir diğer bulgu da kanun olmasa da bir şirketin kendini benimsemek zorunda hissedebileceği belli bir ülkede yaygın olan bir endüstri ÇSE "uygulaması" olabileceğidir. Örneğin bir ülkede diğer maden şirketleri halk maden danışmanlık komitelerini benimsediyse tüm madencilik şirketlerinin böyle komiteleri benimsemesi beklenir. Buna ek olarak, diğer şirketler üretilen her ons altın için bağış yapma temeline dayanan kurumsal vakıflar oluşturduysa bahsi geçen şirket de böyle bir vakıf oluşturur. Karşılaştıkları ÇSE zorluklarına maden şirketlerinin yanıtlarından hangi dersleri çıkarabiliriz? Bu proje için örnek olay çalışmalarında incelenen maden şirketlerinin karşılaştıkları ÇSE zorluklarına gösterdikleri yanıtlardan öğrenilebilecek önemli bir ders herkesin şirketin yanıtlarından memnun kalmasının nadir bir durum olacağı ama kanuna, dâhili KSS politikalarına ve süreçlerine uyarak, harici standartlar ve araçlar; hükümet, topluluklar, özel sektör ve diğerleri ile yapılan ortaklıklardan faydalanarak firmaların ÇSE zorluklarını ele almak için yapabilecekleri çok şey olduğudur. Alınan ikinci bir ders de her şirketin koşulları farklı olsa da şirketlerin denklerinin uygulamalarına "omuzları üzerinden bakmak" için politikalarında ifade edildiği, kurumsal karar alma yapılarında gösterildiği, benimsemeyi ve takip etmeyi tercih 4

5 ettikleri harici standartlar ve kılavuzlarda bildirildiği, sürdürülebilirlik/kss raporlarından raporlandığı gibi önemli çabalar sarf ettiğinin de net olduğudur. Maden şirketleri faaliyet gösterdikleri toplumlara nasıl ekonomik, çevresel ve sosyal değer katıyorlar veya kaybettiriyorlar? Örnek olay çalışmaları gösteriyor ki firmalar yasalara uyarak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve uzun dönemli, sürdürülebilir bir değer yaratacak şekilde onlara hitap etmek için etkilenen topluluklar, hükümet, özel sektör ve diğerleri ile birlikte çalışarak faaliyet gösterdikleri topluluklara ÇSE değeri katarlar. Değer işler, vergiler, üretim payı ve altyapı ile eğitime yatırım şeklini alabilir. Örnek olay çalışmaları firmaların bunları yapmadığında ÇSE değerini kaybettirdiğini gösterir. Paydaş katılımı neyin değerli olduğunu ve değerin kaybolmamasının aksine artırılmasının nasıl sağlanacağını belirlemenin anahtar bir yoludur. İfade edilmesi gereken son bir nokta da madencilik firmalarının çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin hükümetlerin, özel sektörün ve sivil toplumum sadece gelişmekte olan ülkelerdeki faaliyeti ile ilgili değil ama aynı zamanda Kanada gibi gelişmiş ülkelerde üstlenilen madencilik faaliyeti ile ilgili mücadele ettiği sorusudur. Yani örneğin, Kanada daki yerel duruma bakıldığında son dönemdeki Kanada mahkeme kararlarından, önerilen yasama reformu projesinden, Kanada madencilik öz-düzenleyici girişimlerden ve Kanada daki doğal madenleri işleme sektörü faaliyetlerine karşı topluluk faaliyetlerinden Kanada da böyle bir faaliyetin sosyal sorumluk çerçevesinin gelişmekte olan ülkelerdeki devam eden işler den çok da farklı olmaksızın devam eden bir iş" olduğu nettir. İşbirlikçi, çok yönlü yöntembilimi nasıl çalışıyor? Bu pilot örnek olay çalışması için ele alınan üç örnek olay çalışması çok yönlü işbirlikçi KSS örnek olay çalışması yöntembiliminin yurtdışında Kanada şirketleri tarafından üstlenilen doğal maden işleme sektörü faaliyetleri ile ilgili KSS zorluklarının doğru, dengeli ve incelikli tanımını geliştirmek için tutarlı bir yöntem olduğu konusunda birincil bir onay sağlar. Yöntembilimi yasal, politik, organizasyonel, çevresel, kültürel, antropolojik ve kurumsal bakış açılarına dayanarak süreç avantajları sunar. Yöntembilimi araştırmacılara hükümet, özel sektör ve sivil toplum uygulamaları, yaklaşımları ve bilgi kaynakları ile ilgili olan bireylere erişim şansı sağlar. Yöntembilimi araştırmacıları farklı ilgi alanları ve kavramsal pozisyonları olan pratisyenler ve bilim adamları topluluğunun önemli tetkiklerine tabi kılar. Bu da yorumlama sürecinin dâhili ve önemli bir bakış açısından faydalandığı anlamına gelir. Benimsenen yöntem raporların, konuların anlaşılmasının yuvarlanmasını mümkün kılar ve içeriği daha net olarak yakalar. Ve madencilik faaliyeti ile ilgili endişelerin, sorunların ve zorlukların yelpazesinin göstergesidir. 5

6 Diğer bir avantaj da her çalışmada ortaya konulan farklı sorunlardan belli olduğu gibi firmaların hepsi gelişmekte olan ülkelerde faaliyetleri olan Kanada bazlı firmalar olmasına karşın KSS dinamiklerinin benzer olmak zorunda olmadığıdır. Diğer bir avantaj da araştırmacıların böyle bir geribildirimden uzak kalmak yerine araştırma süreci boyunca aktif geribildirim alma imkânının olmasıdır. Erişimi görüşme, araştırmacıların ve ekip üyelerinin alternatif görüşlerini dengeleme ve ekip üyelerinin birden çok yorumundan dengeli sonuçlar çıkarma gibi zorlukları içerecek şekilde yöntem zorluklar ile ilişkilendirilir. Yöntembilimi, daha geleneksel araştırma yöntemlerinin yapamayacağı önemli zaman talepleri yapıyor gibi gözükmektedir. Yöntembilimi araştırmacıları birden çok bakış açısına maruz bırakmak, doğruluğu artırmak için tasarlanmıştır. Ama bunu belirtmekle birlikte şu da eklenmelidir ki herhangi bir araştırma yönteminin tam olarak bir bakış açısını yakaladığını ve kesinlikle "doğru" olduğunu söylemek bir mücadele olarak kalmaktadır. Örneğin, bireysel toplum üyeleri veya hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütleri ile ne kadar görüşme yapılırsa yapılsın, ne kadar anket uygulanırsa uygulansın; belli bir hesabın o bakış açısının tüm derinliğini ve karmaşıklığını yakaladığını söylemek hâlâ zordur. 6

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR FİRST YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR Kılavuz İlkeler Yeniliğe yönelik şirket planlaması AVRUPA BİRLİĞİ tarafından müşterek finanse dilmiştir. Avrupa Sosyal Fonu

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri. Ron Fisher

Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri. Ron Fisher Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri Ron Fisher Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri Ron Fisher Royal Roads University, Victoria, Kanada da Kriz Analizi ve Yönetimi dalında görev yapan Profesör Ron Fisher, Saskatchewan

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 [Avrupa] Birliği, yetkilerin Birlik ve Üye Devletler arasında nasıl paylaşılacağını gösteren açık ve kesin ilkelere ihtiyaç duymaktadır.

Detaylı