ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN Mehmet UÇUM ANKARA

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ Tüm hakları saklıdır. İçerikle ilgili alıntılar, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Kitap, çoğaltma araçları, optik araçlar vb. yöntemlerle çoğaltılamaz. Grafik : Hüseyin MUTLUCAN Kapak : Hüseyin MUTLUCAN Redakte : ISBN: T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 109 (06570) Maltepe-ANKARA Tel: Faks: e-posta: İnternet adresi: 2

3 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Mustafa Kemal ATATÜRK i

4 SUNUŞ Genel anlamda mesleki eğitim bireyi işe hazırlama ve işi bir amaç olarak kullanarak bireyin yeteneklerini çok yönlü geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Mesleki ve teknik eğitim sisteminin temel işlevi ise bireyin istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonominin ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeterlilikleri kazanmış, gelişmelere uyum sağlayabilecek teknik eleman yetiştirmektir. Ülkelerin uyguladıkları mesleki eğitim programları iş alanlarındaki gelişmelere cevap verecek şekilde değiştirilmelidir. Bu bakış açısı ile programlar değerlendirildiğinde eğitimi veren mesleki eğitim kurumlarında, geleneksel programların yanı sıra çağın gerektirdiği sektörel programlara geçiş sağlanmalı; bu geçiş süreci eğitim-istihdam uyumu içinde değerlendirilerek gerçekleşmelidir. EARGED tarafından Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde güncelliğini yitirmiş bölümler ve yeni açılması gereken bölümlerin genel bir değerlendirmesi yapmak amacıyla Çıraklık Eğitiminde Güncelliğini Yitiren ve Öğretim Kapsamına Alınacak Yeni Mesleklerin Belirlenmesi araştırması yapılmıştır. Araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, araştırmanın gerçekleşmesinde görüşleri ile katkıda bulunan Türkiye İşveren Sendikaları yöneticilerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yöneticilerine, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yöneticilerine, Mesleki Eğitim Merkezi yöneticilerine, araştırma koordinatörü Ali AYTAŞ a, grafik-düzenleme ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN a ve tüm emeği geçenlere teşekkür eder, araştırmanın mesleki eğitim sistemine katkı sağlamasını dilerim. Dr. Halil Rahman AÇAR EARGED Başkanı ii

5 ÖZET Mesleki eğitim, bireye iş hayatında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitimdir. Eğitim gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde büyük bir titizlikle durdukları en önemli konudur. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler mesafeleri yok etmekte, dünyanın muhtelif noktalarında üretilen mal ve hizmetler tüm dünya tüketicilerinin hizmetine sunulmaktadır. Mal ve hizmetlerin sınır tanımayan bu dolaşımı, uluslar arası yok edici rekabeti gündeme getirmektedir. Bu koşullarda ülkemizin rekabet gücünün artırılabilmesi için eğitimin, özellikle mesleki ve teknik eğitimin geliştirilip yaygınlaştırılmasının geleceğimiz açısından son derece önemli olduğu görülmektedir. Yetişmiş iş gücü ekonomik başarının temelidir. Artık, bilgili ve becerikli insan sermayesi, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında fiziksel sermayenin önüne geçmiştir. Bilim ve teknolojinin hızlı değişimi mal ve hizmet üretiminde kullanılan makinelerin de hızlı gelişmesine bağlıdır. Değişen ve gelişen imalat ve hizmet sektörünün en önemli unsuru yetişmiş insan gücüdür. Eğitim kurumlarının en önemli görevleri imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan yeterli sayıda ve kalitede insan gücü yetiştirmektir. Bu nedenle bilim, teknoloji ve sanayi politikaları ile eğitim politikaları birbiri ile paralel olmalıdır. Ülkemizde 316 Mesleki Eğitim Merkezinde 36 alan ve 131 dalda mesleki eğitim verilmektedir. Bu araştırmada mesleki eğitim ile alakalı işçi ve işveren temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin, 316 mesleki eğitim merkezindeki yönetici ve öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Gelen görüşler sonunda 21 alanda revizyon yapılması, satış elemanlığı alanlarının tek meslek alanında toplanması, 89 yeni alanda eğitim öğretimin açılması, 43 dalda kapatılması teklif edilmiştir. iii

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... ii ÖZET...iii İÇİNDEKİLER... iv TABLOLAR LİSTESİ... v BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1 Araştırmanın Problemi Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürüğüne Bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri Faaliyet Alanları Sayısal Verileri Çıraklık Eğitimin Sağladığı Faydalar Türkiye de Çalışma Hayatı Sayısal Verileri Yılı Kayıtlı İşsiz Ve Açık İşler Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi İKİNCİ BÖLÜM 2.1 Araştırmanın Modeli Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi Veri Toplama Ve İstatistik Teknikleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mesleki Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA iv

7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo1.1. Aday Çırak, Çırak, Kalfalık, Ustalık Eğitimi verilen Alan ve Dallar...6 Tablo Öğretim yılı Ülke Geneli Mesleki Eğitim Merkezlerine İlişkin Sayısal veriler...10 Tablo.1.3 Mesleki Eğitim Merkezleri Aday Çırak, Çırak Ve Kalfa Sayılarının Meslek Dalı ve Mesleklere Göre Son 3 Yıllık Dağılımı...12 Tablo 1.4 Türkiye Genel Nüfus Ve Cinsiyetlere Göre Nüfus Grubu...19 Tablo 1.5 Çıraklık Eğitim Çağındaki Nüfus Grubu...19 Tablo 1.6 Türkiye de İş Gücü Durumu...20 Tablo 1.7 Türkiye de Çalışanların Meslek Gurubu...20 Tablo 1.8 Çıraklık Eğitim Yaşındaki Yaş Grubu (15-24) ve Meslek Gurubuna Göre İstihdam...21 Tablo 1.9 Çıraklık Eğitim Yaşındaki Yaş Grubu (15-24) ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam...22 Tablo Yılı İşkur Genel Müdürlüğü Açık İş Ve İşçi Sayıları...23 Tablo Yılı Kasım Ayı İtibariyle İşyeri, Zorunlu Sigortalı Sayıları Ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı...31 Tablo 1.12 MEGEP Projesinde Bu Güne Kadar Hazırlanan Alan Ve Dallar...36 Tablo 3.1 Mesleki Bilgilerin Kazanımı...53 Tablo 3.2 Mesleki Becerilerin Kazanımı...54 Tablo 3.3 Eğitim Programlarının Yeterliliği...55 Tablo 3.4 Teorik Meslek Derslerinin Yeterliliği...56 Tablo 3.5 Uygulamalı Meslek Derslerinin Yeterliliği...57 Tablo 3.6 İşyeri Ortamının Uygunluğu...58 Tablo 3.7 Beceri Eğitiminin İş Hayatına Hazırlama Durumu...59 Tablo 3.8 Mezunların Yörelerinde İş Bulma Durumu...60 Tablo 3.9 Mezunların Yöreleri Dışında İş Bulma Durumu...60 Tablo 3.10 Merkezlerin Yörenin Eleman İhtiyacını Karşılaması...61 Tablo 3.11 Mezunların Kendi İşyerini Açabilme Durumu...62 v

8 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Bu bölümde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanmakta olan programların güncellenmesine yönelik Çıraklık Eğitiminde Güncelliğini Yitiren ve Öğretim Kapsamına Alınacak Yeni Mesleklerin Belirlenmesi konulu araştırmanın problemi, amaçları, sınırlılıkları, önemi ve kullanılan başlıca terimlerin tanımları bulunmaktadır. 1.1 Araştırmanın Problemi Mesleki eğitim, bireye iş hayatında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitimdir (Alkan, Doğan ve Sezgin, 2001: 4). İş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün ekonomiye kazandırılması ve iş gücünün daha verimli hale getirilmesi, bireylerin eğitim sürecinden geçirilmelerini zorunlu hale getirmiştir. Eğitim, bir yandan bireyin kendine ve topluma yararlı bir insan olarak yetişmesini amaçlayan eğitim kurumlarını oluştururken, diğer yandan bireyi toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunacak nitelikte geliştirecek kurumları bir bütünlük için de planlamak durumundadır. Eğitim gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde büyük bir titizlikle durdukları en önemli konudur. Eğitim sistemlerini iyi oluşturan ve bunu çağın değişen şartlarına göre yenileyen ülkeler, dünya ulusları arasında önemli bir konuma ulaşmışken, bunu başaramayan ülkelerin dünya ulusları arasında saygın bir yer edindiklerini söylemek oldukça güçtür. Ulusal değerleri özümseyebilen ve evrensel değerlere açık, bilgi üretimine katkıda bulunabilen ve bilgiyi olumlu biçimde kullanabilen iyi yetişmiş genç nüfusumuz, 21. yüzyılda ülkemizin rekabet gücünün arttırılması açısından önemlidir. Büyük Önder Atatürk ün işaret ettiği gibi çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, hatta bu seviyenin üzerine çıkmak yolunda hızla gelişmekte olan ülkemizde eğitim, özellikle mesleki ve teknik eğitim, kalkınmanın en etkili araçlarından biri olarak kabul edilmelidir. 1

9 Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler mesafeleri yok etmekte, dünyanın muhtelif noktalarında üretilen mal ve hizmetler tüm dünya tüketicilerinin hizmetine sunulmaktadır. Mal ve hizmetlerin sınır tanımayan bu dolaşımı, uluslar arası yok edici rekabeti gündeme getirmektedir. Bu koşullarda ülkemizin rekabet gücünün artırılabilmesi için eğitimin, özellikle mesleki ve teknik eğitimin geliştirilip yaygınlaştırılmasının geleceğimiz açısından son derece önemli olduğu görülmektedir. Yetişmiş iş gücü ekonomik başarının temelidir. Artık, bilgili ve becerikli insan sermayesi, içinde bulunduğumuz bu teknoloji çağında fiziksel sermayenin önüne geçmiştir. Niteliksiz iş gücü arzı bir yandan verimliliği düşürürken diğer yandan da işsizliği körüklemektedir Durum böyle olunca, bir taraftan iş gücünün verimliliğini arttırmak ve küçük yaşlarda bir meslek edindirmek amacıyla bir çözüm yolu olarak ülkemizde çıraklık eğitimine başvurulmuştur Bilim ve teknolojinin hızlı değişimi mal ve hizmet üretiminde kullanılan makinelerin de hızlı gelişmesine bağlıdır. Değişen ve gelişen imalat ve hizmet sektörünün en önemli unsuru yetişmiş insan gücüdür. Onun için bilim, teknoloji ve sanayi politikaları ile eğitim politikaları birbiri ile paralel olmalıdır. Eğitim kurumlarının en önemli görevleri imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan yeterli sayıda ve kalitede insan gücü yetiştirmektir. Türkiye'de meslekî ve teknik öğretim, İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemleri olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Türkiye'de teknik öğretimin plânlı bir şekilde yayılması ve teknik öğretim kurumlarının ülke ihtiyaçlarına göre geliştirilmesine, ancak Cumhuriyet döneminde başlanabilmiştir. Ülkemizde 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar meslekî eğitim; geleneksel usullere dayalı bir sistem içerisinde esnaf ve sanatkâr teşkilatlarınca yürütülmüştür. Selçuklular döneminde Ahilik adıyla kurulmuş bulunan esnaf-sanatkâr teşkilatı; Osmanlılar döneminde de Lonca ve Gedik adları altında devam etmiştir. Ahilik, XIII. yüzyılda Anadolu da esnaf ve sanatkârlar arasında yaygın olarak ortaya çıkan sosyo-ekonomik bir örgütlenmenin adıdır. Anlamını kardeşim demek olan ahi ya da cömert, eli açık demek olan akı sözcüğünden aldığı sanılmaktadır. Kökü Orta Asya ya, Horasanlı esnaf ve sanatkârlara kadar uzanan ahiliği, bir kurum olarak, ilk kez XIII. yüzyılda 2

10 Kırşehir de, Ahi Evran ın örgütlediği sanılmaktadır. Ahi Evran, Anadolu ya gelen esnaf ve sanatkârları bir araya getirmiş ve sanatta ustalık ve mesleki birlik fikri ile sosyal yardım ve dayanışma duygusunu güçlendirmeye çalışmıştır. (Ankara da ahiler yönetimi ( ) meselesi araş. Gör. Celal metin) Ahî eğitiminin temel amacı dünya ve ahirette mutlu olacak insan yetiştirmek ve bireyleri bu noktaya eriştirecek özellikleri kazandırmaktır.19. yüzyılın başında dünyada teknolojinin diğer bilim dalları ile birlikte ilerlemesi ve bunların makine sanayiinde kullanılması sosyal hayatta önemli değişmelere sebep olmuştur. Batıda büyük endüstrinin kurulmasını sağlayan "Makine İnkılâbı"nın Ülkemizdeki etkisi sonucunda "Lonca Teşkilatı" içinde bulunan sanat ve ticaret kurallarını bozmuş, o zamana kadar loncalar içinde devam etmekte olan meslekî eğitim hizmetlerinin okul disiplini içinde yürütülmesinin zorunlu hale gelmesine sebep olmuştur. Tanzimatla birlikte mesleki eğitimde de yeni yönelmeler olmuş ve Ziraat Mektebi, Orman Mektebi ve Sanayi Mektebi diye adlandırılan çeşitli okullar açılmıştır yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi nde çıraklık okullarının açılması teklif edilmiştir yılında çıkartılan 818 sayılı Borçlar Kanunu nun ilgili maddelerinde, çırakların hizmet sözleşmesi, çalıştırılmaları ve eğitimleriyle alakalı hükümlere yer verilmiştir Meslekî ve teknik öğretim alanında atılan bu adımlardan sonra; öğretmen ve eğitim çalışmalarının ülkenin endüstriyel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir niteliğe kavuşması ve bu okullardan mezun olacak gençlerin teknik ve hayat şartlarını kavrayarak çevreye verimli bir vatandaş haline getirilebilmeleri için koordinasyon görevini yapacak bir kurula ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, 1934 yılında Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın onayı ile bakanlıklar arası bir komisyon kurulmuştur. Komisyonun aldığı en önemli kararlardan biri; çeşitli mesleki alanlarda ve kademelerde, ihtiyaç duyulan teknik insan gücü yetiştirmek üzere; Küçük sanat erbabının yanında veya fabrikalarda çalışan çıraklarla, sınaî müesseseler için ilerde lazım olacak çırakları yetiştirmek üzere ÇIRAKLIK OKULLARI'nın açılmasıdır yılında çıkarılan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Usta Kanunu ve 1986 yılında çıkarılan 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu günümüz çıraklık eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca 2001 yılında çıkartılan 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile çıraklık eğitim sistemine son hali verilerek halen uygulanmakta olan şeklini almıştır. 3

11 İlk çıraklık okulları, 1942 yılında Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü nce Eskişehir ve Sivas ta açılmıştır. Daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (Kırıkkale), Kayseri Uçak Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikaları, İzmit Selüloz ve Kâğıt Fabrikası çırak okulları açmıştır Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürüğüne Bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri Faaliyet Alanları Sayısal Verileri Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki eğitim merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan il ve meslek dallarında aday çırak, çırak kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Aday Çırak ve Çırakların Eğitimi İlköğretim okulunu bitirmiş ve çeşitli nedenlerle örgün eğitim kurumlarına devam etmeyip çıraklık sistemiyle bir meslek kazanmak ve geleceğini kurmak isteyen gençler, çıraklık eğitimine alınmaktadır. 14 yaşını doldurmuş olmak, 19 yaşından gün almamış olmak. En az ilköğretim okulu mezunu olmak. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Ancak, on dokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Aday çıraklara, eğitim süresi içerisinde meslekle ilgili ön bilgiler verilmekte ve ayrıca işyeri ortamı tanıtılarak mesleki rehberlikte bulunulmaktadır. Aday çıraklar haftada bir gün Mesleki Eğitim Merkezinde teorik eğitim görürler. Ders programları, genel bilgi dersleri ile mesleki bilgi derslerinden oluşmaktadır. 4

12 Çıraklık eğitimi süresi mesleklerin özelliği dikkate alınarak 2-4 yıl arasında belirlenmektedir. Çıraklar, eğitim süresince haftada bir gün (8-10 saat) teorik eğitim görmek üzere mesleki eğitim merkezlerine devam ederler. Bu eğitim kalfalık sınavının verilmesiyle son bulmaktadır. Çıraklık döneminde uygulanan haftalık ders dağıtımı mesleklere göre farklılık göstermesine rağmen, genel bilgi dersleri bütün meslek dallarında ortak uygulanmaktadır. Kalfalık Eğitimi Kalfalık dönemindeki eğitim genel olarak yoğunlaştırılmış kurslar şeklinde uygulanmaktadır. Kalfalık döneminde kişiye bir iş yerini bağımsız olarak yönetebilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu kurslara katılanlar kalfa olarak 3 yıl çalıştıktan sonra, katılmayanlar 5 yıl sonunda ustalık sınavlarına girebilmektedirler. Girdikleri sınavda başarılı olanlar kalfalık unvanı kazanır. Ustaların Eğitimi Ustaların eğitimi, sanatını çıraklara öğretmekle görevli ustaların katıldığı eğitimdir. Bu eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün değildir. Bu eğitimle çırak yetiştirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını başkasına en iyi biçimde öğretme yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Usta öğretici kurslarında uygulanan İş Pedagojisi Kurs Programı 40 saat sürelidir. 5

13 Tablo1.1.Aday Çırak, Çırak, Kalfalık, Ustalık Eğitimi verilen Alan ve Dallar Alan No 1 Ağaç İşleri Alan İsimleri Dal No Dal İsimleri 6 1 Ağaç Oymacılığı 2 Ahşap Yat ve Tekne Yapımı 3 Doğramacılık 4 Mobilyacılık 5 Mobilya İskeletçiliği 6 Üst Yüzey İşlemleri 2 Ahşap Karoserciliği 7 Ahşap Karoserciliği 3 Anahtarcılık ve Çilingirlik 8 Anahtarcılık ve Çilingirlik 4 Avize İmalatçılığı 9 Avize İmalatçılığı 5 Ayakkabı ve Saracıya Teknolojisi 6 Berberlik 7 Cam Teknolojisi 10 Ayakkabı İmalatçılığı 11 Çanta ve Saraciye 12 Sayacılık 13 Erkek Berberliği 14 Kuaförlük 15 Cam Ürün İşlemeciliği 16 Cam Ürün Üretimi 8 Cilt Bakımı ve Güzellik 17 Cilt Bakımı ve Güzellik 9 Çiçekçilik 18 Çiçekçilik 10 Dericilik 19 Deri İşlemeciliği 11 Döküm Teknolojisi 20 Dökümcülük 12 Döşemecilik 21 Mobilya Döşemeciliği 13 Elektrik Elektronik Teknolojisi 13 Elektrik Elektronik Teknolojisi 22 Oto Döşemeciliği 23 Bilgisayar Teknik Servisçiliği 24 Bobinajcılık 25 Büro Makineleri Teknik Servisçiliği 26 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği 27 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 28 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcılığı 29 Endüstriyel Bakım Onarım 30 Görüntü ve Ses Sistemleri 31 Güvenlik Sistemleri 32 Haberleşme Sistemleri 33 Otomasyon Sistemleri 34 Yüksek Gerilim Sistemleri

14 Alan No Alan İsimleri Dal No Dal İsimleri 14 El Dokuma 35 Kirkitli Dokuma 15 Fotoğrafçılık 36 Fotoğrafçılık 37 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı 16 Gaz ve Tesisat Teknolojisi 38 Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği 39 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık 7 40 Kalorifercilik 17 Gemi Yapımı 41 Gemi İnşa 18 Giyim Üretimi Teknolojisi 18 Giyim Üretimi Teknolojisi 19 İnşaat Teknolojisi 19 İnşaat Teknolojisi 42 Çocuk Giyim Modelistliği 43 Deri Giyim 44 Erkek Giyim Modelistliği 45 Erkek Terziliği 46 İç Giyim Modelistliği 47 Kadın Giyim Modelistliği 48 Kadın Terziliği 49 Kesimcilik 50 Model Makinecilik 51 Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı 52 Betonarme Demirciliği 53 Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık 54 Boyacılık ve Yüzey Hazırlama 55 Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı 56 Duvarcılık 57 Harita ve Kadastro 58 Pvc Doğrama İmalat ve Montajcılığı 59 Restorasyon 60 Sıvacılık 61 Yapı Teknik Ressamlığı (Mimari) 62 Yapı Teknik Ressamlığı (Statik) 20 Kâğıt Teknolojisi 63 Kâğıt Üretimi 21 Konaklama Hizmetleri 64 Kat Elemanlığı 65 Ön Büro Elemanlığı 22 Kuru Temizlemecilik 66 Kuru Temizlemecilik Kuyumculuk (Altın-Gümüş Kuyumculuk Teknolojisi İşlemeciliği) 68 Vitrin Kuyumculuğu

15 Alan No Alan İsimleri Dal No Dal İsimleri 69 Endüstriyel Kalıpçılık 70 Endüstriyel Modelleme 71 Frezecilik 24 Makine Teknolojisi 72 Makine Ressamlığı 73 Taşlama ve Alet Bilemeciliği 74 Tesviyecilik 75 Tornacılık 76 Baskı 25 Matbaa Teknolojisi 77 Baskı Öncesi 78 Baskı Sonrası 26 Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı 79 Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı 80 Çelik Yapılandırmacılığı 81 Isıl İşlemciliği 27 Metal İşleri 82 Kaynakçılık Metal Levha İşlemeciliği 83 (Bakırcılık) 84 Metal Doğramacılığı 85 Sac İşleri 27 Metal İşleri Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri 86 Bakım ve Onarımcılığı 87 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı 88 İş Makineleri Bakım Onarımcılığı 28 Motorlu Araçlar Teknolojisi 89 Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı 90 Motosiklet Tamirciliği 91 Otomotiv Boyacılığı 92 Otomotiv Elektrikçiliği 93 Otomotiv Elektro-Mekanikerliği 94 Otomotiv Gövdeciliği 28 Motorlu Araçlar Teknolojisi 95 Otomotiv Mekanikerliği 96 Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği 97 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 29 Plastikçilik 98 Plastik İşlemeciliği 30 Reklâm Tabelacılığı 99 Reklâm Tabelacılığı 31 Saatçilik 100 Saat Tamirciliği 8

16 Alan No Alan İsimleri Dal No Dal İsimleri 101 Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı 102 Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı 103 Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı 104 İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı 105 Kantin İşletmeciliği 32 Satış Elemanlığı 106 Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı 107 Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı 108 Mobilya Satış Elemanlığı 109 Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı 110 Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı 111 Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı 112 Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı 113 Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı 32 Satış Elemanlığı 114 Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı 115 Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı 116 Çini Dekorlama 33 Seramik 117 Model ve Kalıp Hazırlama 118 Seramik Dekorlama 119 Seramik Şekillendirme 34 Soğutma ve İklimlendirme 120 Soğutma ve İklimlendirme 121 Dokumacılık 35 Tekstil 122 İplikçilik 123 Örmecilik 35 Tekstil 124 Tekstil Terbiye 125 Aşçılık 126 Barmenlik 127 Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği 36 Yiyecek İçecek Hizmetleri 128 Fırıncılık Pastacılık, Tatlıcılık ve 129 Şekerlemecilik 130 Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği 131 Servis Elemanlığı 9

17 Tablo Öğretim yılı Ülke Geneli Mesleki Eğitim Merkezlerine İlişkin Sayısal veriler Meslek Merkez Meslek Dal İl sayısı Alanı sayısı Sayısı sayısı Öğretmen Ücretli Kadrolu Toplam Personel sayısı Sayısı Ust.Öğretici Ust. Öğret. Belge Alan Ust.Öğrt. Belgesi Alan Ustalık Kalfalık İşyeri Açma Belgesi Belgesi Belgesi Toplam Alan Alan Alan Öğrenci sayısı Erkek Kadın Yaş/ Yaş/ Aday Çırak Çırak Kalfa Toplam Yaş/ 45 Ve Üstü Mesleki eğitim merkezleri 81 il, 321 merkezde 18 alan ve 131 dalda eğitim vermektedir. Öğretmen Sayısı 3482, Ücretli Usta Öğretici 191, Kadrolu Usta Öğretici 52, Usta Öğreticilik belgesi alan 22959, Ustalık Belgesi Alan 54190, Kalfalık Belgesi Alan 66671, İşyeri Açma Belgesi Alan 6853, Öğrenci sayısı dir. Bu sayının si erkek, ı kadındır. 1.3 Çıraklık Eğitimin Sağladığı Faydalar Devlete Sağladığı Faydalar Çıraklık eğitimi sistemi ile hızlı bir sanayileşme süreci içerisinde bulunan ülkemizde, ihtiyaç duyulan vasıflı ara insan gücünün süratli, ekonomik ve etkin bir şekilde karşılanmasına önemli katkı sağlamaktadır. Çıraklık eğitimine devam edenle, belirli bir işyerinde zaten çalışmakta olduklarından herhangi bir istihdam problemleri bulunmamaktadırlar. Çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılmış bulunan gençlerimizin eğitim ihtiyacı karşılanmak suretiyle, eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. 10

18 Çırak Öğrencilere Sağladığı Faydalar Aday çırak ve çırak öğrenciler sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmakta iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar tecil edilmektedir. İşyerlerinden asgari ücretin %30 undan aşağı olmamak kaydı ile ücret almaları ve ailelerine yük olmamaları sağlanmaktadır. Diğer örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin faydalandığı bütün haklardan faydalanmaları sağlanmaktadır. Mesleki yeterlilikleri belgeye bağlanmıştır. Çıraklık eğitimlerini tamamlayanlar kalfalık, kalfalık eğitimlerini tamamlayanlar da ustalık belgesi almaktadır İşverene Sağladığı Faydalar İşyerinde çalışan ve eğitime alınan çırakların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenlerin maddi yükünü azaltmıştır. Çırak öğrencilere ödenen ücretler her türlü vergiden muaf tutulmuş ve işverence gider olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Teorik meslek eğitimi gören çıraklar işyerine daha faydalı olmakta, yapılan üretimin kalitesinin yükseltilmesine ve iş veriminin artmasına katkı sağlamaktadır. Eğitime bir sözleşme ile başlamak suretiyle, aday çırak ve çırakların gelişi güzel işyeri değiştirmeleri önlenmiş, iş hayatına çalışma disiplini getirilmiştir. İşyeri açmanın belli kurallara bağlanması sağlanmış ve gelişi güzel işyeri açması önlenmiştir. Okul ve işyerinde eğitiminin ortaklaşa yürütülmesi sağlanmıştır. Böylece işyeri yetkilileri ve eğitimden sorumlu bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında, işbirliği imkânları geliştirilmiş ve iş hayatının istek ve ihtiyaçlarına daha uygun elemanların yetiştirilmesi sağlanmıştır. 11

19 Tablo.1.3 Mesleki Eğitim Merkezleri Aday Çırak, Çırak Ve Kalfa Sayılarının Meslek Dalı ve Mesleklere Göre Son 3 Yıllık Dağılımı Meslek Dalı Meslek Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Bahçıvanlık Çiçekçilik Çini Dekorlama Kirkitli Dokuma Kuyumculuk (Altın - Gümüş El Sanat Becerileri Elektrik ve Enerji Elektronik ve Otomasyon İşlemeciliği) Seramik Dekorlama 4 16 Seramik Şekillendirme Vitrin Kuyumculuğu Bobinajcılık Büro Makineleri Kullanım, Bakım Ve Onarım Elektrik Montörü Yetiştirme Kursu Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Elektrik Tesisatçılığı Kursu Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği Kalorifercilik Soğutma ve İklimlendirme Yüksek Gerilim Sistemleri Bilgisayar Teknik Servisçiliği Büro Makinalari Teknik Servisçiliği Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcılığı Endüstriyel Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri

20 Meslek Dalı Meslek Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Elektronik ve Otomasyon Ev Hizmetleri Gıda İşleme Gıda İşleme Görsel ve İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Kimya ve işleme Malzemeler (Ağaç, Kağıt, Plastik, Cam) Mekanik ve Metal İşleri Güvenlik Sistemleri Haberleşme Sistemleri Otomasyon Sistemleri Kuru Temizlemecilik Ambalajlama Operatörlüğü 1 Bant Elemanı (Gıda) 2 Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Fırıncılık Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği Baskı Baskı Öncesi Baskı Sonrası Fotoğrafçılık Matbaacılık (Genel) Reklam Tabelacılığı Deri İşlemeciliği Ağaç Oymacılığı Ahşap Karoserciliği Ahşap Yat ve Tekne Yapımı Cam Ürün İşlemeciliği Cam Ürün Üretimi Doğramacılık Kağıt Üretimi Mobilya Döşemeciliği Mobilya İskeletçiliği Mobilyacılık Plastik İşlemeciliği Üst Yüzey İşlemleri Bizoteci/Rodajcı 10 Anahtarcılık ve Çilingirlik Avize İmalatçılığı Bilgisayar Destekli Makine Ressamı 2 Çelik Yapılandırmacılığı Dikiş-Nakış Makineleri Kullanım, Onarım Ve Bakım 2 Kursu Döküm Modelci Yetiştirme Kursu 9 Dökümcülük

21 Meslek Dalı Meslek Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Mekanik ve Metal İşleri Mimari ve Şehir Planlama Düz Boya Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Endüstriyel Kalıpçılık Endüstriyel Modelleme Fore-Kazık Makinesi Oparatörü Yetiştirme Kursu Frezecilik Gemi İnşa 12 Isıl İşlemciliği Kaynakçılık Makine Ressamlığı 2 Metal Doğramacılığı Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık) Saat Tamirciliği Sac İşleri Taslama ve Alet Bilemeciliği Tesviyecilik Tornacılık Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı 8 3 Betonarme Demirciliği Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık Boyacılık ve Yüzey Hazırlama Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı Duvarcılık Harita ve Kadastro 1 1 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatcılığı Isıtma ve Sıhhı Tesisatçılık Maket Yapım Elemanı 2 Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 5 PVC Doğrama ve İmalat ve Montajcılığı Restorasyon 1 Sıvacılık Yapı Teknik Ressamlığı (Mimari) Yapı, İnşaat ve İnşaat Mühendisliği

22 Meslek Dalı Meslek Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Motorlu Araçlar, Gemiler Ve Uçaklar Otel, Restoran ve Katering Dizel Motor. Yak. Pomp. ve Enj. Ayar İş Makinelerii Bakım ve Onarımcılığı Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı Motosiklet Tamirciliği Oto Döşemeciliği Otomotiv Boyacılığı Otomotiv Elektrikçiliği Otomotiv Elektro- Mekanikerliği Otomotiv Gövdeciliği Otomotiv Mekanikerliği Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı Döner Kepçeli Ekskavatörü Operatörü Yetiştirme Kursu Fortklift Oparatörü 1 Yetiştirme Kursu Galeri ve Tünel Açma Makinesi Operatörü 7 Yetiştirme Kursu İş Makineleri Kullanım (Operatör Yetiştirme) 3 Kursu İş Makineleri 12 Tamirciliği Kursu Kule Vinç Operatörü 1 Yetiştirme Kursu Oto Boyacılığı Kursu 3 Aile Ekonomisi 1 Aşçı Yardımcısı 2 Aşçılık Barmenlik 34 Kat Elemanlığı Kat Hizmetleri 87 Mutfak 32 Ön Büro Elemanlığı

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan Meslek Alan ve Dalları (Modüler yapıda ve 20. Mesleki Eğitim Kurulu Kararına göre Güncellenen) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MESLEK KODU 12 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA GİRESUN İLİNDE KAPSAMA ALINAN ALAN/DALLAR

Detaylı

ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 22. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan, Alan ve Dal Adı Değişen Meslek Alan ve Dallarının

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK)

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN VE DAL İSİMLERİ İLKÖĞRETİM

Detaylı

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 1 Ağ İşletmenliği Bilişim Teknolojileri 3 1,5 2 12/09/2010 2 Ahşap Doğrama İmalatı Ahşap Teknolojisi 3 1,5 2 Ağaç İşleri Doğramacılık 30/07/1990

Detaylı

MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ

MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ 22.mesleki Eğitim Kurulunda,3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan,Alan ve dal Adı değişen Meslek Alan ve dallarının

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra No 28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu na Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamından Çıkarılan ve

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK DALLARI

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK DALLARI MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ U KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK LARI ALAN 1 2 3 4 5 AHŞAP TEKLOJİSİ AĞAÇ İŞLERİ 1 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI DOĞRAMACILIK 08.02.1987 3 1,5 2 2 AHŞAP İSKELET İMALATI

Detaylı

YENİ MODÜLER MESLEK DALI İSİMLERİ (ESKİ MODÜLER MESLEK DAL İSİMLERİ)

YENİ MODÜLER MESLEK DALI İSİMLERİ (ESKİ MODÜLER MESLEK DAL İSİMLERİ) İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİMİZDE 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINA GÖRE KANUN KAPSAMINA ALINAN MESLEK DALLARI EĞİTİM SÜRELERİ VE TARİHLERİ (2013) SIRA NO YENİ MODÜLER MESLEK ALANI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK DERS ÇİZELGESİ 2006 ANKARA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK DERS ÇİZELGESİ 2006 ANKARA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK DERS ÇİZELGESİ 2006 ANKARA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ORTAK MESLEK DERSLERİ USTALIK DÖNEMİ DERS ÇİZELGESİ...2 ALANA VE DALLARA

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii

ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii ANKARA UN0N OF TRADESMEN : 4/895 Konu ~ Kanun Kapsamında Olan AND CRAFTSMEN CHAMBERS Ankara: 4 Mayıs 0 Sayı Meslek Alanı ve Dalları. ODALARIMIZA (45 ) SAYILI

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No Dal Sıra No Ġlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) En Az Orta Öğretim Kurumu Mezunlar Ġçin Çıraklık Süresi (Yıl) Ustalık Eğitim Süresi(Yıl) ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar (Alan/Dal/Bölüm-FOET Kodu) Sıra No

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar (Alan/Dal/Bölüm-FOET Kodu) Sıra No Eğitim Kurumlarınca Vern Diplomalar 1 11UY0011 3 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) (ISCO 08:7114.20) İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları (581, 582, 215) (Tamamı) Yapı Ressamlığı (581), Teknik Resim (Yapı)(581),

Detaylı

2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI 2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ AŞÇILIK ÇALIŞMA HUKUKU U 18.06.2014 09:00 AŞÇILIK EKONOMİ U 18.06.2014 10:00 AŞÇILIK İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK ( 2012/ EYLÜL )SINAV PROGRAMI MESLEK KODU - MESLEK DAL ADI - (M) MODÜLER (Y) YENİ SİSTEM - USTALIK SINAVI TARİHLERİ 4001 KAYNAKÇILIK (M)

Detaylı

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SALON NO ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ) 10.06.2015 09:30 204-205-206

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Adli Takip Elemanı 100 2 Akvaryum Balıkları üreticisi 50 3 Ambalajlama 50 4 Animasyon 25 5 Anketör

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Ağ Tasarımcı-Bilgisayar 50 2 Ahşap CNC Makinası Operatörü 50 3 Aluminyum Doğramacı 20 4 Ambalajlama

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Ağ Tasarımcı-Bilgisayar 50 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ahşap CNC Makinası Operatörü 70 4 Aluminyum

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI NOTLAR 1 - Sınav Türü Bölümündeki; Y.M.K (Yeni Moduler Sistem) : 01.07.2010 tarihinden sonra merkezimize ilk defa kayıt olan kişilerin sınav tarihlerini ifade eder. 2 - Sınav Türü Bölümündeki; M.K (Moduler

Detaylı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) 2 Ahşap Boyamacı 50. 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) 2 Ahşap Boyamacı 50. 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500 2014 YILI MESLEKİ EĞİTİM PLANI SIRA NO 1 MESLEK ADI Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) KONTENJAN 6125 2 Ahşap Boyamacı 50 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500 4 Kartonpiyer

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER PROGRAM TARİH SAAT SALON NO AHŞAP SÜSLEME MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ) K 02.09.2015 09:30 301-204-205-206

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M)

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M) T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 003 Ekonomi 02.09.2014 10:00 001 Çalışma Hukuku 02.09.2014 10:00

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ Meslek Alan/Dalı... : AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ 1 PRATİK UYGULAMA 16.06.2015 09:00 SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16.06.2015 09:00 SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 3 MUHASEBE

Detaylı

19. MESLEKÎ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 15 Haziran 2006 Toplantı Yeri : MEB Merkez Bina Başöğretmen Salonu, Bakanlıklar Ankara

19. MESLEKÎ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 15 Haziran 2006 Toplantı Yeri : MEB Merkez Bina Başöğretmen Salonu, Bakanlıklar Ankara Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı 15 Haziran 2006 tarihinde yapılmıştır. Meslekî Eğitim Kurulu

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI. 4113 ELEKT. TES. ve PANO MONT. (Y)

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI. 4113 ELEKT. TES. ve PANO MONT. (Y) T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI ELEKT. TES. ve PANO MONT. (Y) 00 Ekonomi ELEKT. TES. ve PANO MONT. (Y) 00 Çalışma Hukuku ELEKT. TES. ve PANO MONT.

Detaylı

2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI 2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ AŞÇILIK MUTFAK UYGULAMALARI Y.M.K 09.06.2014 15:00 AŞÇILIK TÜRK MUTFAĞI Y.M.K 10.06.2014 14:00 AŞÇILIK TEMEL YİYECEK

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 4101 ELEKTRİK TES. ve PANO MONTÖR.

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 4101 ELEKTRİK TES. ve PANO MONTÖR. T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 0 00 KAYNAKÇILIK (M) Elektrik Ark Kaynağı 00 KAYNAKÇILIK (M) 0.0.0 :00 Elektrik Ark Kaynağı 00 KAYNAKÇILIK (M) 0.0.0

Detaylı

2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI 2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SALON NO AHŞAP DOĞRAMA İMALATI MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ ) Y.M.K 03.09.2014 09:30 204-205-206 AHŞAP

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında mevcut durumu ve

Detaylı

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER PROGRAM TARİH SAAT SALON NO AŞÇILIK ÖZEL SERVİS YİYECEKLERİ U 03.09.2015 10:00 204 AŞÇILIK ULUSLAR ARASI

Detaylı

T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ "KALFALIK" SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI

T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ "KALFALIK" SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI 10 Şubat 2017 11 Şubat 2017 BÜTÜN DALLARIN ORTAK ALAN

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

2017 EYLÜL KALFALIK-USTALIK SINAVLARI TARİH SAAT MESLEK DALI DERS SINAV TÜR 9/6/ TÜM MESLEKLER İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği USTALIK YENİ

2017 EYLÜL KALFALIK-USTALIK SINAVLARI TARİH SAAT MESLEK DALI DERS SINAV TÜR 9/6/ TÜM MESLEKLER İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği USTALIK YENİ 2017 EYLÜL KALFALIK-USTALIK SINAVLARI TARİH SAAT MESLEK DALI DERS SINAV TÜR 9/6/2017 10.00 TÜM MESLEKLER İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği USTALIK YENİ 9/6/2017 10.00 YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ Beslenme KALFALIK

Detaylı

19 MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 18.2.2014 10:00 MERAM MEM

19 MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 18.2.2014 10:00 MERAM MEM AŞÇILIK 1 BESLENME 10.2.2014 13:00 MERAM MEM 2 MUTFAK UYGULAMALARI 13.2.2014 12:00 MERAM MEM 3 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ 13.2.2014 14:00 MERAM MEM 4 TÜRKÇE 14.2.2014 13:00 MERAM MEM 5 MESLEKİ BİLGİSAYAR 14.2.2014

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ Meslek Alan/Dalı... : AŞÇILIK 1 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 10.02.2014 10:00 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 10.02.2014 11:00 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 3 İŞLETME 10.02.2014

Detaylı

ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No

ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI 1 3 Boyutlu Nesnel Modelleme(3D) 2 Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 3 Ağ Temelleri(Network) 4 Ağ ve Sistem Yöneticiliği 5

Detaylı

HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROĞRAMI

HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROĞRAMI 1 Sıra Türü Ders Adı Sınav ŞAçıklama Tarihi Saati 5 KALF. DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI YAZILI TÜM MESLEKLER 13.06.2017 10:00 6 KALF. MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ YAZILI TÜM MESLEKLER 13.06.2017 10:00

Detaylı

ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI BRANŞ 1 3 Boyutlu Nesnel Modelleme(3D) Radyo Televizyon Alanı 2 3

ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI BRANŞ 1 3 Boyutlu Nesnel Modelleme(3D) Radyo Televizyon Alanı 2 3 ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI BRANŞ 1 3 Boyutlu Nesnel Modelleme(3D) Radyo Televizyon Alanı 2 3 Ds Max Bilişim Teknolojisi Alanı 3 Ağ Sistemleri ve

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ Meslek Alan/Dalı... : AŞÇILIK 2 PRATİK UYGULAMA 24.06.2015 12:00 3 TÜRKÇE 16.06.2015 11:30 4 TÜRK MUTFAĞI 24.06.2015 10:00 5 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ 23.06.2015 12:00 6 MUTFAK UYGULAMALARI 23.06.2015 12:30

Detaylı

ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI MESLEK ADI

ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI MESLEK ADI Sıra No 1 3 Boyutlu Nesnel Modelleme(3D) 2 Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 3 Ağ Temelleri(Network) 4 Ağ ve Sistem Yöneticiliği MESLEK ADI 5 Ahşap Kapı Pencere Doğrama ve Montaj Elemanı 6 Akaryakıt Satış Elemanı

Detaylı

SEVİYE ALANI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT

SEVİYE ALANI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SEVİYE ALANI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT KALFALIK TÜM MESLEK DALLARI ORTAK BECERİ 09/02/2016 09:00 KALFALIK TÜM MESLEK DALLARI DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI 09/02/2016 11:00 KALFALIK TÜM MESLEK DALLARI

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından : Meslekî Eğitim Kurulu nun 22 23 Kasım 2005 tarihinde yapılan toplantısında; a) Mobilya İskeletçiliği, b) Dizel Motorları

Millî Eğitim Bakanlığından : Meslekî Eğitim Kurulu nun 22 23 Kasım 2005 tarihinde yapılan toplantısında; a) Mobilya İskeletçiliği, b) Dizel Motorları Millî Eğitim Bakanlığından : Meslekî Eğitim Kurulu nun 22 23 Kasım 2005 tarihinde yapılan toplantısında; a) Mobilya İskeletçiliği, b) Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı, c) Motorlu Araçlar

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2017 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2017 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 7 ALÇI MODEL KALIP AŞÇILIK BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT İŞLEMLERİ (CNC) CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Temel Seramik ve Cam 14.02.2017

Detaylı

2014 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

2014 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI 2014 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SALON NO AŞÇILIK ÖZEL SERVİS YİYECEKLERİ U 08.09.2014 14:00 205 AŞÇILIK ULUSLAR ARASI ÖZEL ÇORBALAR VE

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SALON NO AHŞAP SÜSLEME AHŞAP KAKMA TEKNİKLERİ 01.02.2016 14:00 204 AHŞAP SÜSLEME KONTROL VE DEPOLAMA

Detaylı

2013 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK - USTALIK SINAV PROGRAMI TARİH-SAAT MESLEK DERS SINAV TÜRÜ SİSTEM

2013 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK - USTALIK SINAV PROGRAMI TARİH-SAAT MESLEK DERS SINAV TÜRÜ SİSTEM T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ SULTANBEYLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK - USTALIK SINAV PROGRAMI TARİH-SAAT MESLEK DERS SINAV TÜRÜ SİSTEM 03.09.2013-1.OTURUM 03.09.2013-09:30 TÜM MESLEKLER

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 6 AŞÇILIK BETONERME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI İŞLEMLERİ (CNC) ÇELİK KONSTRÜKSİYON KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Servis Hazırlıkları 02.02.2016 10:00 KÖRFEZ MEM

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 0102 TORNACILIK 0202 KAYNAKÇILIK 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 0102 TORNACILIK 0202 KAYNAKÇILIK 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 0102 TORNACILIK 008 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 04.09.2014 10:00 009 İŞLETME BİLGİSİ VE KOOP. 04.09.2014 10:00 012 İŞ

Detaylı

2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ

2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ Meslek Alan/Dalı... : AHŞAP DOĞRAMA İMALATI 8 PRATİK UYGULAMA 04.09.2015 09:00 9 DIŞ MEKAN DOĞRAMASI

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 HAZİRAN (YAZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 HAZİRAN (YAZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 7 AŞÇILIK Temel Yiyecek Üretimi 07.06.2016 10:00 KÖRFEZ MEM Mutfak Uygulamaları 06.06.2016 13:00 KÖRFEZ MEM Türk Mutfağı 06.06.2016 11:00 KÖRFEZ MEM DEKORATİF EL SANATLARI DEKORATİF EV TEKSTİLİ

Detaylı

2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ

2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ 2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ Meslek Alan/Dalı... : ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 25/06/2014 10:00 2 TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME 27/06/2014 12:00 3 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ 10/06/2014 12:00 4 TEMEL

Detaylı

KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KALFALIK SINAV TARİHLERİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ AHŞAP DOĞRAMA İMALATI TARİH SAAT BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 21.02.2017 10:00 MESLEKİ UYGULAMA (PRATİK EĞİTİM) 08.02.2017 13:00 MOBİLYA İMALATI TARİH SAAT BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 1 Zabit Kâtipliği 380 1 ADALET 2 2 İnfaz ve Koruma 861 3 1 Çevre Hizmetleri 850 4 2 Tüketici Hizmetler 341

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ Meslek Alan/Dalı... : AŞÇILIK 1 PRATİK UYGULAMA 16.09.2015 11:30 2 ULUSLAR ARASI ÖZEL ÇORBALAR VE AÇIK BÜFE 16.09.2015 10:00 3 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 14.09.2015 10:30 4 ÖZEL SERVİS YİYECEKLERİ 16.09.2015

Detaylı

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi 29602 GENEL MUHASEBE 18/06/2016 14 : 40 29605 BİLİŞİM SİSTEMLERİ 20/06/2016 10 : 40 29613 MOBİLYA İÇ MEKAN RESMİ 1 29620 MALİYET HESABI 29634 GİYİM AKSESUARLARI 29636 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 22/06/2016 10 :

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Meslek Adı 1 Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 30 2 Ahşap İskelet, Mobilya ve Montaj Elemanı 50 3 Akaryakıt

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR MESLEK ALANI ALTINDA DİĞER MESLEK DALLARINDAN BELGE ALMAK İSTEYENLERİN MODÜLER YAPIYA GÖRE ALMASI GEREKEN FARK İ 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI 2014

YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI 2014 I- GENEL KURSLAR 885 1 Madenci (Genel) 25 2 Makineci (Dikiş) 75 3 Gaz Altı Kaynakçısı 25 4 Garson (Servis Elemanı) 15 5 Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi 25 6 Mobilya Montaj İşçisi 25 7 Tahin Ustası

Detaylı

BANDIRMA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROĞRAMI KALFALIK KALFALIK

BANDIRMA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROĞRAMI KALFALIK KALFALIK 0 Eylül 05 Salı TARİH SAAT BANDIRMA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 0-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROĞRAMI KALFALIK KALFALIK DERS MESLEK DALI SINAV SALONU 0:00 AHŞAP ÇATILAR BETONARME

Detaylı

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT 1-MESLEK LİSESİ MEZUNLARI İŞLETME VE İNSAN SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ SINAVLARINA MUAF OLDUKLARI İÇİN KATILMAYACAK 2-KİMLİK KARTI YANINDA OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAZLAR 3-SINAV

Detaylı

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT. Sınav Türü

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT. Sınav Türü ÖNEMLİ NOT KALFALIK SINAVLARI 1- LİSE MEZUNU OLANLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, İŞLETME BİLGİSİ TKY, DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDEN MUAF OLDUKLARI İÇİN SINAVA GİRMEYECEK 2- KİMLİK KARTI YANINDA

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Ağ Tasarımcı-Bilgisayar 50 2 Ahşap CNC Makinası Operatörü 70 3 Aluminyum Doğramacı 20 4 Ambalajlama

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI LİSTESİ

İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI LİSTESİ SIRA NO İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI LİSTESİ MESLEK ADI 3D STUDIO MAX PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1 PROGRAMI (AUTOCAD) 2 AHŞAP TEKNE İMALATI ELEMANI 3

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV YERLERİ LİSTESİ Meslek Alan/Dalı...: AHŞAP DOĞRAMA İMALATI 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 02.09.2016 10:00 SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZ 2 AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 1 02.09.2016 10:00 SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZ 3 TEKNİK

Detaylı

ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI 2016 - ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI * Bilgilendirme amaçlıdır. Hata durumunda Merkezimizdeki kayıtlar geçerlidir. : AŞÇILIK 2 PRATİK UYGULAMA 3 TÜRK MUTFAĞI 4 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ 5 MUTFAK UYGULAMALARI

Detaylı

KALFALIK SINAV PROGRAMIDIR. TARİH SAAT SIN. ŞEK. SEVİYE ALANI DALI DERS

KALFALIK SINAV PROGRAMIDIR. TARİH SAAT SIN. ŞEK. SEVİYE ALANI DALI DERS T.C. SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMLIĞI TEV MÜBECCEL ALBAY ŞERAFETTİN GEZGİÇ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ EYLÜL 2015 DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMIDIR. TARİH SAAT SIN. ŞEK. SEVİYE ALANI DALI DERS 02.09.2015 14:00 YAZILI

Detaylı

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İşgücü İstem Formu (Form 1) Meslek Adı: Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İstenen Meslek : Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK ( 2012/ EYLÜL ) SINAV PROGRAMI MESLEK KODU - MESLEK DAL ADI - (M) MODÜLER (Y) YENİ SİSTEM - KALFALIK SINAVI TARİHLERİ 4001 KAYNAKÇILIK

Detaylı

MAY IS 2010 BARTIN BARTIN

MAY IS 2010 BARTIN BARTIN MAYIS BARTIN Adres : Gölbucağı Mah. Gölbucağı Cad. No: 105 BARTIN Telefon : 0 378 228 14 10 Faks : 0 378 228 04 01 Web :http://www.bartinmesem.k12.tr/ E-posta Adresi : mesem@bartinmesem.k12.tr L.K. MESLEKİ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT 1- LİSE MEZUNU OLANLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, İŞLETME BİLGİSİ TKY, DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDEN MUAF OLDUKLARI İÇİN SINAVA GİRMEYECEK 2- KİMLİK KARTI YANINDA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI 1 İşgücü piyasasında meydana gelen değişme ve gelişmeleri izlemek, bu değişim ve gelişmelerin işgücü piyasasına olabilecek etkilerini ortaya

Detaylı

2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT

2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT 2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT AHŞAP DOĞRAMA İMALATI Pratik Uygulama KALFALIK 04.02.2017 10:00 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI Ahşap Yapım Teknikleri 1 KALFALIK 10.02.2017

Detaylı

SEYHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN(YAZ) DÖNEMİ USTALIK SINAV GÜNLERİ ÇİZELGESİ

SEYHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN(YAZ) DÖNEMİ USTALIK SINAV GÜNLERİ ÇİZELGESİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 - HAZİRAN(YAZ) DÖNEMİ USTALIK SINAV GÜNLERİ ÇİZELGESİ AŞÇILIK 8 ULUSLAR ARASI ÖZEL ÇORBALAR VE AÇIK BÜFE 21.06.2017 13.00 YAZILI 9 ÖZEL SERVİS YİYECEKLERİ 21.06.2017

Detaylı

HENDEK AKV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK/KALFALIK SINAV PROGRAMI. Tarih Seviye Meslek Ders Saat

HENDEK AKV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK/KALFALIK SINAV PROGRAMI. Tarih Seviye Meslek Ders Saat HENDEK AKV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ŞUBAT DÖNEMİ USTALIK/KALFALIK SINAV PROGRAMI Tarih Seviye Meslek Ders Saat 03/02/2015 Kalfalık TÜM MESLEKLER MESLEKİ GELİŞİM 09:00 03/02/2015

Detaylı

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT 1-MESLEK LİSESİ MEZUNLARI İŞLETME VE İNSAN SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ SINAVLARINA MUAF OLDUKLARI İÇİN KATILMAYACAK 2-KİMLİK KARTI YANINDA OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAZLAR 3-SINAV

Detaylı

Açılması Kursiyer S.N. Meslekler Sayısı Planlanan Kurs Sayısı

Açılması Kursiyer S.N. Meslekler Sayısı Planlanan Kurs Sayısı S.N. Meslekler Kursiyer Sayısı Açılması Planlanan Kurs Sayısı 1 Adalet Meslek Elemanı 5 1 2 Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 5 1 3 Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 5 1 4 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 5 1

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 14 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No 1 Meslek Adı Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Kişi Sayısı 2 Ahşap İskelet, Mobilya ve Montaj Elemanı 3 Akaryakıt

Detaylı

SEYHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL (GÜZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV GÜNLERİ ÇİZELGESİ

SEYHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL (GÜZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV GÜNLERİ ÇİZELGESİ SEYHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 - EYLÜL (GÜZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV GÜNLERİ ÇİZELGESİ 3 AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 1 9/19/2016 09.00 YAZILI 4 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 9/19/2016 13.00 YAZILI 5

Detaylı

AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH

AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH BÜTÜN MESLEKLER BÜTÜN MESLEKLER AŞÇILIK AYAKKABI ÜRETİMİ M2

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI 1 Auto Cad Eğitimi 2 Bilgisayar Bakım ve Onarımı 3 Triko

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI 1 Auto Cad Eğitimi 2 Bilgisayar Bakım ve Onarımı 3 Triko ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI 1 Auto Cad Eğitimi 2 Bilgisayar Bakım ve Onarımı 3 Triko Desinatörlüğü 4 Halı Desinatörlüğü 5 Bilgisayarlı Ön Muhasebe

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 4101 ELEKTRİK TES. ve PANO MONTÖR.

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 4101 ELEKTRİK TES. ve PANO MONTÖR. T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SINAV PROGRAMI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 162 Elektrik Ark Kaynağı 1 04.09.2015 14:00 163 Elektrik Ark Kaynağı 2 04.09.2015 14:00 045

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 SİNOP İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

MERKEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 ÖĞRETİM YILI 2016 ŞUBAT DÖNEMİNE AİT KALFALIK - USTALIK SINAV ÇİZEL

MERKEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 ÖĞRETİM YILI 2016 ŞUBAT DÖNEMİNE AİT KALFALIK - USTALIK SINAV ÇİZEL MERKEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 ÖĞRETİM LI 2016 ŞUBAT DÖNEMİNE AİT KALFALIK - USTALIK SINAV ÇİZEL Sıra TÜR MESLEK LER AT KALFALIK TÜM MESLEKLER MESLEKİ BİLGİYAR 55 01.02.2016 14:00 KALFALIK

Detaylı

GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO

GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 14 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO KİŞİ SAYISI 1 0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri 2 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri 3 Ağ Sistemleri ve Yönlendirme

Detaylı

MERAM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2014 USTALIK SINAV YERLERİ ve TARİHLERİ LİSTESİ AŞÇILIK Sıra Dersin Adı Tarihi Saati SINAVIN YERİ 1 İŞ

MERAM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2014 USTALIK SINAV YERLERİ ve TARİHLERİ LİSTESİ AŞÇILIK Sıra Dersin Adı Tarihi Saati SINAVIN YERİ 1 İŞ AŞÇILIK 9 ULUSLAR ARASI ÖZEL ÇORBALAR VE AÇIK BÜFE 21.2.2014 10:00 MERAM MEM 10 ÖZEL SERVİS YİYECEKLERİ 21.2.2014 13:00 MERAM MEM BERBERLİK 6 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 12..02.2014 10:00 MERAM MEM 8 PRATİK

Detaylı

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 MART DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 MART DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 MART DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SALON NO AHŞAP DOĞRAMA İMALATI DIŞ MEKAN DOĞRAMASI 19.03.2016 10:00 205 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri

Detaylı

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No Meslek Adı Kurs Saati 1 Ayakkabı Makinaları Bakım Onarım 400 2 Bilgisayarlı Ayakkabı Modelleme 400 3 Kesim 400 4 Model Ve Istampa

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BURSA İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BURSA İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı