ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN Mehmet UÇUM ANKARA

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ Tüm hakları saklıdır. İçerikle ilgili alıntılar, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Kitap, çoğaltma araçları, optik araçlar vb. yöntemlerle çoğaltılamaz. Grafik : Hüseyin MUTLUCAN Kapak : Hüseyin MUTLUCAN Redakte : ISBN: T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 109 (06570) Maltepe-ANKARA Tel: Faks: e-posta: İnternet adresi: 2

3 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Mustafa Kemal ATATÜRK i

4 SUNUŞ Genel anlamda mesleki eğitim bireyi işe hazırlama ve işi bir amaç olarak kullanarak bireyin yeteneklerini çok yönlü geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Mesleki ve teknik eğitim sisteminin temel işlevi ise bireyin istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonominin ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeterlilikleri kazanmış, gelişmelere uyum sağlayabilecek teknik eleman yetiştirmektir. Ülkelerin uyguladıkları mesleki eğitim programları iş alanlarındaki gelişmelere cevap verecek şekilde değiştirilmelidir. Bu bakış açısı ile programlar değerlendirildiğinde eğitimi veren mesleki eğitim kurumlarında, geleneksel programların yanı sıra çağın gerektirdiği sektörel programlara geçiş sağlanmalı; bu geçiş süreci eğitim-istihdam uyumu içinde değerlendirilerek gerçekleşmelidir. EARGED tarafından Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde güncelliğini yitirmiş bölümler ve yeni açılması gereken bölümlerin genel bir değerlendirmesi yapmak amacıyla Çıraklık Eğitiminde Güncelliğini Yitiren ve Öğretim Kapsamına Alınacak Yeni Mesleklerin Belirlenmesi araştırması yapılmıştır. Araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, araştırmanın gerçekleşmesinde görüşleri ile katkıda bulunan Türkiye İşveren Sendikaları yöneticilerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yöneticilerine, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yöneticilerine, Mesleki Eğitim Merkezi yöneticilerine, araştırma koordinatörü Ali AYTAŞ a, grafik-düzenleme ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN a ve tüm emeği geçenlere teşekkür eder, araştırmanın mesleki eğitim sistemine katkı sağlamasını dilerim. Dr. Halil Rahman AÇAR EARGED Başkanı ii

5 ÖZET Mesleki eğitim, bireye iş hayatında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitimdir. Eğitim gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde büyük bir titizlikle durdukları en önemli konudur. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler mesafeleri yok etmekte, dünyanın muhtelif noktalarında üretilen mal ve hizmetler tüm dünya tüketicilerinin hizmetine sunulmaktadır. Mal ve hizmetlerin sınır tanımayan bu dolaşımı, uluslar arası yok edici rekabeti gündeme getirmektedir. Bu koşullarda ülkemizin rekabet gücünün artırılabilmesi için eğitimin, özellikle mesleki ve teknik eğitimin geliştirilip yaygınlaştırılmasının geleceğimiz açısından son derece önemli olduğu görülmektedir. Yetişmiş iş gücü ekonomik başarının temelidir. Artık, bilgili ve becerikli insan sermayesi, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında fiziksel sermayenin önüne geçmiştir. Bilim ve teknolojinin hızlı değişimi mal ve hizmet üretiminde kullanılan makinelerin de hızlı gelişmesine bağlıdır. Değişen ve gelişen imalat ve hizmet sektörünün en önemli unsuru yetişmiş insan gücüdür. Eğitim kurumlarının en önemli görevleri imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan yeterli sayıda ve kalitede insan gücü yetiştirmektir. Bu nedenle bilim, teknoloji ve sanayi politikaları ile eğitim politikaları birbiri ile paralel olmalıdır. Ülkemizde 316 Mesleki Eğitim Merkezinde 36 alan ve 131 dalda mesleki eğitim verilmektedir. Bu araştırmada mesleki eğitim ile alakalı işçi ve işveren temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin, 316 mesleki eğitim merkezindeki yönetici ve öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Gelen görüşler sonunda 21 alanda revizyon yapılması, satış elemanlığı alanlarının tek meslek alanında toplanması, 89 yeni alanda eğitim öğretimin açılması, 43 dalda kapatılması teklif edilmiştir. iii

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... ii ÖZET...iii İÇİNDEKİLER... iv TABLOLAR LİSTESİ... v BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1 Araştırmanın Problemi Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürüğüne Bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri Faaliyet Alanları Sayısal Verileri Çıraklık Eğitimin Sağladığı Faydalar Türkiye de Çalışma Hayatı Sayısal Verileri Yılı Kayıtlı İşsiz Ve Açık İşler Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi İKİNCİ BÖLÜM 2.1 Araştırmanın Modeli Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi Veri Toplama Ve İstatistik Teknikleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mesleki Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA iv

7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo1.1. Aday Çırak, Çırak, Kalfalık, Ustalık Eğitimi verilen Alan ve Dallar...6 Tablo Öğretim yılı Ülke Geneli Mesleki Eğitim Merkezlerine İlişkin Sayısal veriler...10 Tablo.1.3 Mesleki Eğitim Merkezleri Aday Çırak, Çırak Ve Kalfa Sayılarının Meslek Dalı ve Mesleklere Göre Son 3 Yıllık Dağılımı...12 Tablo 1.4 Türkiye Genel Nüfus Ve Cinsiyetlere Göre Nüfus Grubu...19 Tablo 1.5 Çıraklık Eğitim Çağındaki Nüfus Grubu...19 Tablo 1.6 Türkiye de İş Gücü Durumu...20 Tablo 1.7 Türkiye de Çalışanların Meslek Gurubu...20 Tablo 1.8 Çıraklık Eğitim Yaşındaki Yaş Grubu (15-24) ve Meslek Gurubuna Göre İstihdam...21 Tablo 1.9 Çıraklık Eğitim Yaşındaki Yaş Grubu (15-24) ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam...22 Tablo Yılı İşkur Genel Müdürlüğü Açık İş Ve İşçi Sayıları...23 Tablo Yılı Kasım Ayı İtibariyle İşyeri, Zorunlu Sigortalı Sayıları Ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı...31 Tablo 1.12 MEGEP Projesinde Bu Güne Kadar Hazırlanan Alan Ve Dallar...36 Tablo 3.1 Mesleki Bilgilerin Kazanımı...53 Tablo 3.2 Mesleki Becerilerin Kazanımı...54 Tablo 3.3 Eğitim Programlarının Yeterliliği...55 Tablo 3.4 Teorik Meslek Derslerinin Yeterliliği...56 Tablo 3.5 Uygulamalı Meslek Derslerinin Yeterliliği...57 Tablo 3.6 İşyeri Ortamının Uygunluğu...58 Tablo 3.7 Beceri Eğitiminin İş Hayatına Hazırlama Durumu...59 Tablo 3.8 Mezunların Yörelerinde İş Bulma Durumu...60 Tablo 3.9 Mezunların Yöreleri Dışında İş Bulma Durumu...60 Tablo 3.10 Merkezlerin Yörenin Eleman İhtiyacını Karşılaması...61 Tablo 3.11 Mezunların Kendi İşyerini Açabilme Durumu...62 v

8 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Bu bölümde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanmakta olan programların güncellenmesine yönelik Çıraklık Eğitiminde Güncelliğini Yitiren ve Öğretim Kapsamına Alınacak Yeni Mesleklerin Belirlenmesi konulu araştırmanın problemi, amaçları, sınırlılıkları, önemi ve kullanılan başlıca terimlerin tanımları bulunmaktadır. 1.1 Araştırmanın Problemi Mesleki eğitim, bireye iş hayatında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitimdir (Alkan, Doğan ve Sezgin, 2001: 4). İş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün ekonomiye kazandırılması ve iş gücünün daha verimli hale getirilmesi, bireylerin eğitim sürecinden geçirilmelerini zorunlu hale getirmiştir. Eğitim, bir yandan bireyin kendine ve topluma yararlı bir insan olarak yetişmesini amaçlayan eğitim kurumlarını oluştururken, diğer yandan bireyi toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunacak nitelikte geliştirecek kurumları bir bütünlük için de planlamak durumundadır. Eğitim gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde büyük bir titizlikle durdukları en önemli konudur. Eğitim sistemlerini iyi oluşturan ve bunu çağın değişen şartlarına göre yenileyen ülkeler, dünya ulusları arasında önemli bir konuma ulaşmışken, bunu başaramayan ülkelerin dünya ulusları arasında saygın bir yer edindiklerini söylemek oldukça güçtür. Ulusal değerleri özümseyebilen ve evrensel değerlere açık, bilgi üretimine katkıda bulunabilen ve bilgiyi olumlu biçimde kullanabilen iyi yetişmiş genç nüfusumuz, 21. yüzyılda ülkemizin rekabet gücünün arttırılması açısından önemlidir. Büyük Önder Atatürk ün işaret ettiği gibi çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, hatta bu seviyenin üzerine çıkmak yolunda hızla gelişmekte olan ülkemizde eğitim, özellikle mesleki ve teknik eğitim, kalkınmanın en etkili araçlarından biri olarak kabul edilmelidir. 1

9 Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler mesafeleri yok etmekte, dünyanın muhtelif noktalarında üretilen mal ve hizmetler tüm dünya tüketicilerinin hizmetine sunulmaktadır. Mal ve hizmetlerin sınır tanımayan bu dolaşımı, uluslar arası yok edici rekabeti gündeme getirmektedir. Bu koşullarda ülkemizin rekabet gücünün artırılabilmesi için eğitimin, özellikle mesleki ve teknik eğitimin geliştirilip yaygınlaştırılmasının geleceğimiz açısından son derece önemli olduğu görülmektedir. Yetişmiş iş gücü ekonomik başarının temelidir. Artık, bilgili ve becerikli insan sermayesi, içinde bulunduğumuz bu teknoloji çağında fiziksel sermayenin önüne geçmiştir. Niteliksiz iş gücü arzı bir yandan verimliliği düşürürken diğer yandan da işsizliği körüklemektedir Durum böyle olunca, bir taraftan iş gücünün verimliliğini arttırmak ve küçük yaşlarda bir meslek edindirmek amacıyla bir çözüm yolu olarak ülkemizde çıraklık eğitimine başvurulmuştur Bilim ve teknolojinin hızlı değişimi mal ve hizmet üretiminde kullanılan makinelerin de hızlı gelişmesine bağlıdır. Değişen ve gelişen imalat ve hizmet sektörünün en önemli unsuru yetişmiş insan gücüdür. Onun için bilim, teknoloji ve sanayi politikaları ile eğitim politikaları birbiri ile paralel olmalıdır. Eğitim kurumlarının en önemli görevleri imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan yeterli sayıda ve kalitede insan gücü yetiştirmektir. Türkiye'de meslekî ve teknik öğretim, İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemleri olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Türkiye'de teknik öğretimin plânlı bir şekilde yayılması ve teknik öğretim kurumlarının ülke ihtiyaçlarına göre geliştirilmesine, ancak Cumhuriyet döneminde başlanabilmiştir. Ülkemizde 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar meslekî eğitim; geleneksel usullere dayalı bir sistem içerisinde esnaf ve sanatkâr teşkilatlarınca yürütülmüştür. Selçuklular döneminde Ahilik adıyla kurulmuş bulunan esnaf-sanatkâr teşkilatı; Osmanlılar döneminde de Lonca ve Gedik adları altında devam etmiştir. Ahilik, XIII. yüzyılda Anadolu da esnaf ve sanatkârlar arasında yaygın olarak ortaya çıkan sosyo-ekonomik bir örgütlenmenin adıdır. Anlamını kardeşim demek olan ahi ya da cömert, eli açık demek olan akı sözcüğünden aldığı sanılmaktadır. Kökü Orta Asya ya, Horasanlı esnaf ve sanatkârlara kadar uzanan ahiliği, bir kurum olarak, ilk kez XIII. yüzyılda 2

10 Kırşehir de, Ahi Evran ın örgütlediği sanılmaktadır. Ahi Evran, Anadolu ya gelen esnaf ve sanatkârları bir araya getirmiş ve sanatta ustalık ve mesleki birlik fikri ile sosyal yardım ve dayanışma duygusunu güçlendirmeye çalışmıştır. (Ankara da ahiler yönetimi ( ) meselesi araş. Gör. Celal metin) Ahî eğitiminin temel amacı dünya ve ahirette mutlu olacak insan yetiştirmek ve bireyleri bu noktaya eriştirecek özellikleri kazandırmaktır.19. yüzyılın başında dünyada teknolojinin diğer bilim dalları ile birlikte ilerlemesi ve bunların makine sanayiinde kullanılması sosyal hayatta önemli değişmelere sebep olmuştur. Batıda büyük endüstrinin kurulmasını sağlayan "Makine İnkılâbı"nın Ülkemizdeki etkisi sonucunda "Lonca Teşkilatı" içinde bulunan sanat ve ticaret kurallarını bozmuş, o zamana kadar loncalar içinde devam etmekte olan meslekî eğitim hizmetlerinin okul disiplini içinde yürütülmesinin zorunlu hale gelmesine sebep olmuştur. Tanzimatla birlikte mesleki eğitimde de yeni yönelmeler olmuş ve Ziraat Mektebi, Orman Mektebi ve Sanayi Mektebi diye adlandırılan çeşitli okullar açılmıştır yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi nde çıraklık okullarının açılması teklif edilmiştir yılında çıkartılan 818 sayılı Borçlar Kanunu nun ilgili maddelerinde, çırakların hizmet sözleşmesi, çalıştırılmaları ve eğitimleriyle alakalı hükümlere yer verilmiştir Meslekî ve teknik öğretim alanında atılan bu adımlardan sonra; öğretmen ve eğitim çalışmalarının ülkenin endüstriyel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir niteliğe kavuşması ve bu okullardan mezun olacak gençlerin teknik ve hayat şartlarını kavrayarak çevreye verimli bir vatandaş haline getirilebilmeleri için koordinasyon görevini yapacak bir kurula ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, 1934 yılında Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın onayı ile bakanlıklar arası bir komisyon kurulmuştur. Komisyonun aldığı en önemli kararlardan biri; çeşitli mesleki alanlarda ve kademelerde, ihtiyaç duyulan teknik insan gücü yetiştirmek üzere; Küçük sanat erbabının yanında veya fabrikalarda çalışan çıraklarla, sınaî müesseseler için ilerde lazım olacak çırakları yetiştirmek üzere ÇIRAKLIK OKULLARI'nın açılmasıdır yılında çıkarılan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Usta Kanunu ve 1986 yılında çıkarılan 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu günümüz çıraklık eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca 2001 yılında çıkartılan 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile çıraklık eğitim sistemine son hali verilerek halen uygulanmakta olan şeklini almıştır. 3

11 İlk çıraklık okulları, 1942 yılında Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü nce Eskişehir ve Sivas ta açılmıştır. Daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (Kırıkkale), Kayseri Uçak Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikaları, İzmit Selüloz ve Kâğıt Fabrikası çırak okulları açmıştır Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürüğüne Bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri Faaliyet Alanları Sayısal Verileri Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki eğitim merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan il ve meslek dallarında aday çırak, çırak kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Aday Çırak ve Çırakların Eğitimi İlköğretim okulunu bitirmiş ve çeşitli nedenlerle örgün eğitim kurumlarına devam etmeyip çıraklık sistemiyle bir meslek kazanmak ve geleceğini kurmak isteyen gençler, çıraklık eğitimine alınmaktadır. 14 yaşını doldurmuş olmak, 19 yaşından gün almamış olmak. En az ilköğretim okulu mezunu olmak. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Ancak, on dokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Aday çıraklara, eğitim süresi içerisinde meslekle ilgili ön bilgiler verilmekte ve ayrıca işyeri ortamı tanıtılarak mesleki rehberlikte bulunulmaktadır. Aday çıraklar haftada bir gün Mesleki Eğitim Merkezinde teorik eğitim görürler. Ders programları, genel bilgi dersleri ile mesleki bilgi derslerinden oluşmaktadır. 4

12 Çıraklık eğitimi süresi mesleklerin özelliği dikkate alınarak 2-4 yıl arasında belirlenmektedir. Çıraklar, eğitim süresince haftada bir gün (8-10 saat) teorik eğitim görmek üzere mesleki eğitim merkezlerine devam ederler. Bu eğitim kalfalık sınavının verilmesiyle son bulmaktadır. Çıraklık döneminde uygulanan haftalık ders dağıtımı mesleklere göre farklılık göstermesine rağmen, genel bilgi dersleri bütün meslek dallarında ortak uygulanmaktadır. Kalfalık Eğitimi Kalfalık dönemindeki eğitim genel olarak yoğunlaştırılmış kurslar şeklinde uygulanmaktadır. Kalfalık döneminde kişiye bir iş yerini bağımsız olarak yönetebilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu kurslara katılanlar kalfa olarak 3 yıl çalıştıktan sonra, katılmayanlar 5 yıl sonunda ustalık sınavlarına girebilmektedirler. Girdikleri sınavda başarılı olanlar kalfalık unvanı kazanır. Ustaların Eğitimi Ustaların eğitimi, sanatını çıraklara öğretmekle görevli ustaların katıldığı eğitimdir. Bu eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün değildir. Bu eğitimle çırak yetiştirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını başkasına en iyi biçimde öğretme yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Usta öğretici kurslarında uygulanan İş Pedagojisi Kurs Programı 40 saat sürelidir. 5

13 Tablo1.1.Aday Çırak, Çırak, Kalfalık, Ustalık Eğitimi verilen Alan ve Dallar Alan No 1 Ağaç İşleri Alan İsimleri Dal No Dal İsimleri 6 1 Ağaç Oymacılığı 2 Ahşap Yat ve Tekne Yapımı 3 Doğramacılık 4 Mobilyacılık 5 Mobilya İskeletçiliği 6 Üst Yüzey İşlemleri 2 Ahşap Karoserciliği 7 Ahşap Karoserciliği 3 Anahtarcılık ve Çilingirlik 8 Anahtarcılık ve Çilingirlik 4 Avize İmalatçılığı 9 Avize İmalatçılığı 5 Ayakkabı ve Saracıya Teknolojisi 6 Berberlik 7 Cam Teknolojisi 10 Ayakkabı İmalatçılığı 11 Çanta ve Saraciye 12 Sayacılık 13 Erkek Berberliği 14 Kuaförlük 15 Cam Ürün İşlemeciliği 16 Cam Ürün Üretimi 8 Cilt Bakımı ve Güzellik 17 Cilt Bakımı ve Güzellik 9 Çiçekçilik 18 Çiçekçilik 10 Dericilik 19 Deri İşlemeciliği 11 Döküm Teknolojisi 20 Dökümcülük 12 Döşemecilik 21 Mobilya Döşemeciliği 13 Elektrik Elektronik Teknolojisi 13 Elektrik Elektronik Teknolojisi 22 Oto Döşemeciliği 23 Bilgisayar Teknik Servisçiliği 24 Bobinajcılık 25 Büro Makineleri Teknik Servisçiliği 26 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği 27 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 28 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcılığı 29 Endüstriyel Bakım Onarım 30 Görüntü ve Ses Sistemleri 31 Güvenlik Sistemleri 32 Haberleşme Sistemleri 33 Otomasyon Sistemleri 34 Yüksek Gerilim Sistemleri

14 Alan No Alan İsimleri Dal No Dal İsimleri 14 El Dokuma 35 Kirkitli Dokuma 15 Fotoğrafçılık 36 Fotoğrafçılık 37 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı 16 Gaz ve Tesisat Teknolojisi 38 Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği 39 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık 7 40 Kalorifercilik 17 Gemi Yapımı 41 Gemi İnşa 18 Giyim Üretimi Teknolojisi 18 Giyim Üretimi Teknolojisi 19 İnşaat Teknolojisi 19 İnşaat Teknolojisi 42 Çocuk Giyim Modelistliği 43 Deri Giyim 44 Erkek Giyim Modelistliği 45 Erkek Terziliği 46 İç Giyim Modelistliği 47 Kadın Giyim Modelistliği 48 Kadın Terziliği 49 Kesimcilik 50 Model Makinecilik 51 Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı 52 Betonarme Demirciliği 53 Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık 54 Boyacılık ve Yüzey Hazırlama 55 Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı 56 Duvarcılık 57 Harita ve Kadastro 58 Pvc Doğrama İmalat ve Montajcılığı 59 Restorasyon 60 Sıvacılık 61 Yapı Teknik Ressamlığı (Mimari) 62 Yapı Teknik Ressamlığı (Statik) 20 Kâğıt Teknolojisi 63 Kâğıt Üretimi 21 Konaklama Hizmetleri 64 Kat Elemanlığı 65 Ön Büro Elemanlığı 22 Kuru Temizlemecilik 66 Kuru Temizlemecilik Kuyumculuk (Altın-Gümüş Kuyumculuk Teknolojisi İşlemeciliği) 68 Vitrin Kuyumculuğu

15 Alan No Alan İsimleri Dal No Dal İsimleri 69 Endüstriyel Kalıpçılık 70 Endüstriyel Modelleme 71 Frezecilik 24 Makine Teknolojisi 72 Makine Ressamlığı 73 Taşlama ve Alet Bilemeciliği 74 Tesviyecilik 75 Tornacılık 76 Baskı 25 Matbaa Teknolojisi 77 Baskı Öncesi 78 Baskı Sonrası 26 Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı 79 Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı 80 Çelik Yapılandırmacılığı 81 Isıl İşlemciliği 27 Metal İşleri 82 Kaynakçılık Metal Levha İşlemeciliği 83 (Bakırcılık) 84 Metal Doğramacılığı 85 Sac İşleri 27 Metal İşleri Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri 86 Bakım ve Onarımcılığı 87 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı 88 İş Makineleri Bakım Onarımcılığı 28 Motorlu Araçlar Teknolojisi 89 Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı 90 Motosiklet Tamirciliği 91 Otomotiv Boyacılığı 92 Otomotiv Elektrikçiliği 93 Otomotiv Elektro-Mekanikerliği 94 Otomotiv Gövdeciliği 28 Motorlu Araçlar Teknolojisi 95 Otomotiv Mekanikerliği 96 Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği 97 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 29 Plastikçilik 98 Plastik İşlemeciliği 30 Reklâm Tabelacılığı 99 Reklâm Tabelacılığı 31 Saatçilik 100 Saat Tamirciliği 8

16 Alan No Alan İsimleri Dal No Dal İsimleri 101 Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı 102 Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı 103 Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı 104 İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı 105 Kantin İşletmeciliği 32 Satış Elemanlığı 106 Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı 107 Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı 108 Mobilya Satış Elemanlığı 109 Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı 110 Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı 111 Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı 112 Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı 113 Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı 32 Satış Elemanlığı 114 Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı 115 Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı 116 Çini Dekorlama 33 Seramik 117 Model ve Kalıp Hazırlama 118 Seramik Dekorlama 119 Seramik Şekillendirme 34 Soğutma ve İklimlendirme 120 Soğutma ve İklimlendirme 121 Dokumacılık 35 Tekstil 122 İplikçilik 123 Örmecilik 35 Tekstil 124 Tekstil Terbiye 125 Aşçılık 126 Barmenlik 127 Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği 36 Yiyecek İçecek Hizmetleri 128 Fırıncılık Pastacılık, Tatlıcılık ve 129 Şekerlemecilik 130 Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği 131 Servis Elemanlığı 9

17 Tablo Öğretim yılı Ülke Geneli Mesleki Eğitim Merkezlerine İlişkin Sayısal veriler Meslek Merkez Meslek Dal İl sayısı Alanı sayısı Sayısı sayısı Öğretmen Ücretli Kadrolu Toplam Personel sayısı Sayısı Ust.Öğretici Ust. Öğret. Belge Alan Ust.Öğrt. Belgesi Alan Ustalık Kalfalık İşyeri Açma Belgesi Belgesi Belgesi Toplam Alan Alan Alan Öğrenci sayısı Erkek Kadın Yaş/ Yaş/ Aday Çırak Çırak Kalfa Toplam Yaş/ 45 Ve Üstü Mesleki eğitim merkezleri 81 il, 321 merkezde 18 alan ve 131 dalda eğitim vermektedir. Öğretmen Sayısı 3482, Ücretli Usta Öğretici 191, Kadrolu Usta Öğretici 52, Usta Öğreticilik belgesi alan 22959, Ustalık Belgesi Alan 54190, Kalfalık Belgesi Alan 66671, İşyeri Açma Belgesi Alan 6853, Öğrenci sayısı dir. Bu sayının si erkek, ı kadındır. 1.3 Çıraklık Eğitimin Sağladığı Faydalar Devlete Sağladığı Faydalar Çıraklık eğitimi sistemi ile hızlı bir sanayileşme süreci içerisinde bulunan ülkemizde, ihtiyaç duyulan vasıflı ara insan gücünün süratli, ekonomik ve etkin bir şekilde karşılanmasına önemli katkı sağlamaktadır. Çıraklık eğitimine devam edenle, belirli bir işyerinde zaten çalışmakta olduklarından herhangi bir istihdam problemleri bulunmamaktadırlar. Çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılmış bulunan gençlerimizin eğitim ihtiyacı karşılanmak suretiyle, eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. 10

18 Çırak Öğrencilere Sağladığı Faydalar Aday çırak ve çırak öğrenciler sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmakta iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar tecil edilmektedir. İşyerlerinden asgari ücretin %30 undan aşağı olmamak kaydı ile ücret almaları ve ailelerine yük olmamaları sağlanmaktadır. Diğer örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin faydalandığı bütün haklardan faydalanmaları sağlanmaktadır. Mesleki yeterlilikleri belgeye bağlanmıştır. Çıraklık eğitimlerini tamamlayanlar kalfalık, kalfalık eğitimlerini tamamlayanlar da ustalık belgesi almaktadır İşverene Sağladığı Faydalar İşyerinde çalışan ve eğitime alınan çırakların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenlerin maddi yükünü azaltmıştır. Çırak öğrencilere ödenen ücretler her türlü vergiden muaf tutulmuş ve işverence gider olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Teorik meslek eğitimi gören çıraklar işyerine daha faydalı olmakta, yapılan üretimin kalitesinin yükseltilmesine ve iş veriminin artmasına katkı sağlamaktadır. Eğitime bir sözleşme ile başlamak suretiyle, aday çırak ve çırakların gelişi güzel işyeri değiştirmeleri önlenmiş, iş hayatına çalışma disiplini getirilmiştir. İşyeri açmanın belli kurallara bağlanması sağlanmış ve gelişi güzel işyeri açması önlenmiştir. Okul ve işyerinde eğitiminin ortaklaşa yürütülmesi sağlanmıştır. Böylece işyeri yetkilileri ve eğitimden sorumlu bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında, işbirliği imkânları geliştirilmiş ve iş hayatının istek ve ihtiyaçlarına daha uygun elemanların yetiştirilmesi sağlanmıştır. 11

19 Tablo.1.3 Mesleki Eğitim Merkezleri Aday Çırak, Çırak Ve Kalfa Sayılarının Meslek Dalı ve Mesleklere Göre Son 3 Yıllık Dağılımı Meslek Dalı Meslek Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Bahçıvanlık Çiçekçilik Çini Dekorlama Kirkitli Dokuma Kuyumculuk (Altın - Gümüş El Sanat Becerileri Elektrik ve Enerji Elektronik ve Otomasyon İşlemeciliği) Seramik Dekorlama 4 16 Seramik Şekillendirme Vitrin Kuyumculuğu Bobinajcılık Büro Makineleri Kullanım, Bakım Ve Onarım Elektrik Montörü Yetiştirme Kursu Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Elektrik Tesisatçılığı Kursu Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği Kalorifercilik Soğutma ve İklimlendirme Yüksek Gerilim Sistemleri Bilgisayar Teknik Servisçiliği Büro Makinalari Teknik Servisçiliği Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcılığı Endüstriyel Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri

20 Meslek Dalı Meslek Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Elektronik ve Otomasyon Ev Hizmetleri Gıda İşleme Gıda İşleme Görsel ve İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Kimya ve işleme Malzemeler (Ağaç, Kağıt, Plastik, Cam) Mekanik ve Metal İşleri Güvenlik Sistemleri Haberleşme Sistemleri Otomasyon Sistemleri Kuru Temizlemecilik Ambalajlama Operatörlüğü 1 Bant Elemanı (Gıda) 2 Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Fırıncılık Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği Baskı Baskı Öncesi Baskı Sonrası Fotoğrafçılık Matbaacılık (Genel) Reklam Tabelacılığı Deri İşlemeciliği Ağaç Oymacılığı Ahşap Karoserciliği Ahşap Yat ve Tekne Yapımı Cam Ürün İşlemeciliği Cam Ürün Üretimi Doğramacılık Kağıt Üretimi Mobilya Döşemeciliği Mobilya İskeletçiliği Mobilyacılık Plastik İşlemeciliği Üst Yüzey İşlemleri Bizoteci/Rodajcı 10 Anahtarcılık ve Çilingirlik Avize İmalatçılığı Bilgisayar Destekli Makine Ressamı 2 Çelik Yapılandırmacılığı Dikiş-Nakış Makineleri Kullanım, Onarım Ve Bakım 2 Kursu Döküm Modelci Yetiştirme Kursu 9 Dökümcülük

21 Meslek Dalı Meslek Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Mekanik ve Metal İşleri Mimari ve Şehir Planlama Düz Boya Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Endüstriyel Kalıpçılık Endüstriyel Modelleme Fore-Kazık Makinesi Oparatörü Yetiştirme Kursu Frezecilik Gemi İnşa 12 Isıl İşlemciliği Kaynakçılık Makine Ressamlığı 2 Metal Doğramacılığı Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık) Saat Tamirciliği Sac İşleri Taslama ve Alet Bilemeciliği Tesviyecilik Tornacılık Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı 8 3 Betonarme Demirciliği Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık Boyacılık ve Yüzey Hazırlama Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı Duvarcılık Harita ve Kadastro 1 1 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatcılığı Isıtma ve Sıhhı Tesisatçılık Maket Yapım Elemanı 2 Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 5 PVC Doğrama ve İmalat ve Montajcılığı Restorasyon 1 Sıvacılık Yapı Teknik Ressamlığı (Mimari) Yapı, İnşaat ve İnşaat Mühendisliği

22 Meslek Dalı Meslek Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Aday Çırak Çırak Kalfa Motorlu Araçlar, Gemiler Ve Uçaklar Otel, Restoran ve Katering Dizel Motor. Yak. Pomp. ve Enj. Ayar İş Makinelerii Bakım ve Onarımcılığı Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı Motosiklet Tamirciliği Oto Döşemeciliği Otomotiv Boyacılığı Otomotiv Elektrikçiliği Otomotiv Elektro- Mekanikerliği Otomotiv Gövdeciliği Otomotiv Mekanikerliği Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı Döner Kepçeli Ekskavatörü Operatörü Yetiştirme Kursu Fortklift Oparatörü 1 Yetiştirme Kursu Galeri ve Tünel Açma Makinesi Operatörü 7 Yetiştirme Kursu İş Makineleri Kullanım (Operatör Yetiştirme) 3 Kursu İş Makineleri 12 Tamirciliği Kursu Kule Vinç Operatörü 1 Yetiştirme Kursu Oto Boyacılığı Kursu 3 Aile Ekonomisi 1 Aşçı Yardımcısı 2 Aşçılık Barmenlik 34 Kat Elemanlığı Kat Hizmetleri 87 Mutfak 32 Ön Büro Elemanlığı

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

SGK 2012 YILI GÜNCEL MESLEK KODLARI VE MESLEK ADLARI LİSTESİ

SGK 2012 YILI GÜNCEL MESLEK KODLARI VE MESLEK ADLARI LİSTESİ Sayfa 1 / 416 Güncellenme Tarihi: 27.06.2012 MESLEK KODU MESLEK ADI 8151.49 - Şönil İplik Üretim İşçisi 7112.09 - Şömine Ustası 8131.58 - Şurup İmal İşçisi 8161.19 - Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) 8332.06

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 -

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 - ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI 2007-1 - KOMİSYON ÜYELERİ KENAN TUĞAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI KENAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ 1 YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 DERLEYEN : ALPER DOLAMAÇ ( SINIF ÖĞRETMENİ ) 1984 YILI SAYI TARİH

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr

Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr GÜZEL SANATLAR Programlar Puan Türleri Graf i Sinema ve Televizyon TS-1 MESLEK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ Meslek seçimi, sadece gelecekte

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Zuhal ÖZCAN ATSO AR GE Personeli

Zuhal ÖZCAN ATSO AR GE Personeli GİRİŞ Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, Mustafa Kemal Üniversitesi nin ortağı olduğu Projenin amacı Hatay İlinde yaşamakta olan 18-55

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete: 24.03.2004 / 25412 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI

ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI 0210.00 Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları 0310.00 Silahlı kuvvetlerde diğer rütbelerdeki meslekler 1111.01 Cumhurbaşkanı 1111.02 TBMM başkanı 1111.03

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR TEŞVİK VE DESTEK SİSTEMİ (ESDES) KURULMASI PROJESİ YURT DIŞI İNCELEMELERİ ALMANYA RAPORU

ESNAF VE SANATKÂRLAR TEŞVİK VE DESTEK SİSTEMİ (ESDES) KURULMASI PROJESİ YURT DIŞI İNCELEMELERİ ALMANYA RAPORU ESNAF VE SANATKÂRLAR TEŞVİK VE DESTEK SİSTEMİ (ESDES) KURULMASI PROJESİ YURT DIŞI İNCELEMELERİ ALMANYA RAPORU Ankara Mart 2014 İÇİNDEKİLER Esnaf ve Sanatkârlar Teşvik ve Destek Sistemi (ESDES) Kurulması

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU İŞ YERİ AÇMA-KAPAMA SÜRECİ VE MALİYETLER BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCISI NAZMİ KÜÇÜKYAĞCI İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2011 İÇİNDEKİLER Giriş... 4 Bölüm 1:Esnaf

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı