T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Đstanbul- 2006

2 Marmara Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu aşağıdaki MÜADEK üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Prof. Dr. Ayla OKTAY Prof. Dr. Adnan AYDIN Prof. Dr. Metin YURDAGÜR Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ Yrd.Doç. Dr. Levent ÇĐNKO Volkan KANBUROĞLU Marmara Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (MÜADEK) Marmara Üniversitesi Rektörlüğü MÜADEK Ofisi Göztepe Kampüsü Rektörlük Binası Đstanbul Tel: +90 (216) Faks: +90 (216)

3 Marmara Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof.Dr. Necla PUR Prof. Dr. Aypar USLU Prof. Dr. Ayla OKTAY Prof. Dr. Suat OKTAR Prof. Nazan ERKMEN Prof. Dr. Münir ŞAKRAK Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ Prof. Dr. Adnan AYDIN Prof. Dr. Aydın SAV Prof. Dr. Serap ARBAK Prof. Dr. Metin YURDAGÜR Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN Prof. Dr. Mehmet KOZ Prof. Dr. M.Akif EYLER Prof. Dr. Hoşcan ENSARĐ Prof. Dr. Ayşe GÜNER Yrd. Doç. Dr. Levent ÇĐNKO Öğrenci Konseyi Temsilcisi Kurul Başkanı Kurul Başkan Yrd. Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye i

4 ĐÇĐNDEKĐLER S GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Kuvvetli ve Zayıf Yönlerimiz, Fırsatlarımız ve Tehditlerimiz Kuvvetli Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Fırsatlarımız Tehditlerimiz Tarihsel Gelişim Yönetim ve Organizasyon Yapısı Rektörlük Yönetim Organizasyon Şeması Fakülte,Yüksek Okul ve Enstitü Yönetim Organizasyon Şeması Yerleşim Đletişim Bilgileri ÖĞRENCĐLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Đlişkin Kontenjan Bilgileri Taban Puan Bilgileri Kayıtlı ve Mezun Öğrenciler Lisansüstü Programları ve Öğrencilerine Đlişkin Bilgiler ÖĞRETĐM KADROSUNA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Akademik Personelin Birimler Đtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Dağılımı Akademik Eserler Yayın Listesi BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ ĐDARĐ PERSONELE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Đdari Personelin Görevlerine Göre Dağılımı FĐZĐKSEL OLANAKLAR ve HĐZMETLER Barınma Hizmetleri Misafirhane Yurt Hizmetleri Burs Đmkanları Ayni ve Nakdi Burslar Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Ulaşım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Hastane Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Mediko-Sosyal Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Kültürel Hizmetler Öğrenci Kulüpleri Kütüphane Hizmetleri ii

5 Kitap Kapasitesi Süreli Yayın Kapasitesi Elektronik Veri Tabanları Internet Hizmetleri Kütüphane Otomasyonu Ödünç Verme ve Kütüphaneler Arası Đşbirliği Ciltleme Fiziki Durum Spor Hizmetleri Çok Amaçlı Büyük Spor Salonları Kapalı Yüzme Havuzu Cimnastik Salonu Büyük Futbol Sahası ve Tartan Atletizm Pisti Küçük Futbol Sahası ve Fitness Salonu Tenis Kortları Golf Temel Eğitim Merkezi FĐNANSAL DURUM Gelir Kaynakları Harcama Kalemleri Akademik Birimlerin Döner Sermaye Gelir Gider Dağılımı SONUÇ GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Kuvvetli ve Zayıf Yönlerimiz, Fırsatlarımız ve Tehditlerimiz Kuvvetli Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Fırsatlarımız Tehditlerimiz Tarihsel Gelişim Yönetim ve Organizasyon Yapısı Rektörlük Yönetim Organizasyon Şeması Fakülte,Yüksek Okul ve Enstitü Yönetim Organizasyon Şeması Yerleşim Đletişim Bilgileri ÖĞRENCĐLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Đlişkin Kontenjan Bilgileri Taban Puan Bilgileri Kayıtlı ve Mezun Öğrenciler Lisansüstü Programları ve Öğrencilere Đlişkin Bilgiler ÖĞRETĐM KADROSUNA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Akademik Personelin Birimler Đtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Dağılımı Akademik Eserler Yayın Listesi... iii

6 4. BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ ĐDARĐ PERSONELE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Đdari Personelin Görevlerine Göre Dağılımı FĐZĐKSEL OLANAKLAR VE HĐZMETLER Barınma Hizmetleri Misafirhane Yurt Hizmetleri Burs Đmkanları Ayni ve Nakdi Burslar Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Ulaşım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Hastane Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Mediko-Sosyal Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Kültürel Hizmetler Öğrenci Kulüpleri Kütüphane Hizmetleri Kitap Kapasitesi Süreli Yayın Kapasitesi Elektronik Veri Tabanları Internet Hizmetleri Kütüphane Otomasyonu Ödünç Verme ve Kütüphaneler Arası Đşbirliği Ciltleme Fiziki Durum Spor Hizmetleri Çok Amaçlı Büyük Spor Salonları Kapalı Yüzme Havuzu Cimnastik Salonu Büyük Futbol Sahası ve Tartan Atletizm Pisti Küçük Futbol Sahası ve Fitness Salonu Tenis Kortları Golf Temel Eğitim Merkezi FĐNANSAL DURUM Gelir Kaynakları Harcama Kalemleri Akademik Birimlerin Döner Sermaye Gelir Gider Dağılımı SONUÇ... GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Kuvvetli ve Zayıf Yönlerimiz, Fırsatlarımız ve Tehditlerimiz Kuvvetli Yönlerimiz... iv

7 Zayıf Yönlerimiz Fırsatlarımız Tehditlerimiz Tarihsel Gelişim Yönetim ve Organizasyon Yapısı Rektörlük Yönetim Organizasyon Şeması Fakülte,Yüksek Okul ve Enstitü Yönetim Organizasyon Şeması Yerleşim Đletişim Bilgileri ÖĞRENCĐLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Đlişkin Kontenjan Bilgileri Taban Puan Bilgileri Kayıtlı ve Mezun Öğrenciler Lisansüstü Programları ve Öğrencilere Đlişkin Bilgiler ÖĞRETĐM KADROSUNA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Akademik Personelin Birimler Đtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Dağılımı Akademik Eserler Yayın Listesi BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ ĐDARĐ PERSONELE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Đdari Personelin Görevlerine Göre Dağılımı FĐZĐKSEL OLANAKLAR VE HĐZMETLER Barınma Hizmetleri Misafirhane Yurt Hizmetleri Burs Đmkanları Ayni ve Nakdi Burslar Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Ulaşım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Hastane Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Mediko-Sosyal Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Kültürel Hizmetler Öğrenci Kulüpleri Kütüphane Hizmetleri Kitap Kapasitesi Süreli Yayın Kapasitesi Elektronik Veri Tabanları Internet Hizmetleri Kütüphane Otomasyonu Ödünç Verme ve Kütüphaneler Arası Đşbirliği Ciltleme Fiziki Durum Spor Hizmetleri... v

8 Çok Amaçlı Büyük Spor Salonları Kapalı Yüzme Havuzu Cimnastik Salonu Büyük Futbol Sahası ve Tartan Atletizm Pisti Küçük Futbol Sahası ve Fitness Salonu Tenis Kortları Golf Temel Eğitim Merkezi FĐNANSAL DURUM Gelir Kaynakları Harcama Kalemleri Akademik Birimlerin Döner Sermaye Gelir Gider Dağılımı SONUÇ... GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Kuvvetli ve Zayıf Yönlerimiz, Fırsatlarımız ve Tehditlerimiz Kuvvetli Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Fırsatlarımız Tehditlerimiz Tarihsel Gelişim Yönetim ve Organizasyon Yapısı Rektörlük Yönetim Organizasyon Şeması Rektörlük Yönetim Organizasyon Şeması Fakülte,Yüksek Okul ve Enstitü Yönetim Organizasyon Şeması Yerleşim Đletişim Bilgileri ÖĞRENCĐLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Đlişkin Kontenjan Bilgileri Taban Puan Bilgileri Kayıtlı ve Mezun Öğrenciler Lisansüstü Programları ve Öğrencilere Đlişkin Bilgiler ÖĞRETĐM KADROSUNA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Akademik Personelin Birimler Đtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Dağılımı Akademik Eserler Yayın Listesi BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ ĐDARĐ PERSONELE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Đdari Personelin Görevlerine Göre Dağılımı FĐZĐKSEL OLANAKLAR VE HĐZMETLER Barınma Hizmetleri Misafirhane Yurt Hizmetleri vi

9 6.2. Burs Đmkanları Ayni ve Nakdi Burslar Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Ulaşım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Hastane Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Mediko-Sosyal Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Kültürel Hizmetler Öğrenci Kulüpleri Kütüphane Hizmetleri Kitap Kapasitesi Süreli Yayın Kapasitesi Elektronik Veri Tabanları Internet Hizmetleri Kütüphane Otomasyonu Ödünç Verme ve Kütüphaneler Arası Đşbirliği Ciltleme Fiziki Durum Spor Hizmetleri Çok Amaçlı Büyük Spor Salonları Kapalı Yüzme Havuzu Cimnastik Salonu Büyük Futbol Sahası ve Tartan Atletizm Pisti Küçük Futbol Sahası ve Fitness Salonu Tenis Kortları Golf Temel Eğitim Merkezi FĐNANSAL DURUM Gelir Kaynakları Harcama Kalemleri Akademik Birimlerin Döner Sermaye Gelir Gider Dağılımı SONUÇ vii

10 ŞEKĐL LĐSTESĐ Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 14 nk Şekil 1. Özdeğerlendirme Modeli... 1 Şekil 2. Yerleşim Planı Şekil 1. Özdeğerlendirme Modeli... Şekil 2. Yerleşim Planı... TABLO LĐSTESĐLAR Tablo Eğitim Öğretim yılı Öğrenci Kontenjanları Tablo Eğitim Öğretim Yılı ÖSS Yerleştirme Puanlarının Dağılım Çizelgesi 2626 Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Dağılım Çizelgesi Tablo 4. Aktif Lisansüstü Eğitim Programları Tablo 5. Yeni Kayıtlı Öğrenciler ile Mezun Öğrenciler Arası Denge Çizelgesi Tablo 6. Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenci Profilleri Tablo 7. Programlara Göre Lisansüstü Öğrenci Dağılımı Tablo 8. Lisansüstü Eğitim Birimlerinde Görevli Akademik Personel Dağılımı Tablo 9. Akademik Birimler Bazında Lisansüstü Öğrenci ile Öğretim Üyesi Sayıları Tablo Tezlerle Proje Üretimi Tablo 11. Enstitülerin Yıllara Göre Proje Dağılımları Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Tez ve Tezden Yayın Üretimi Tablo 13. Lisansüstü Eğitime Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dağılımı Tablo 14. Lisansüstü Eğitim Programında Kayıtlı Öğrencilerin Dağılım Çizelgesi Tablo 15. Lisansüstü Eğitim Programından Mezun Olan Öğrencilerin Dağılım Çizelgesi Tablo 16. Akademik Personel Dağılım Çizelgesi Tablo 17. Akademik Personelin Yaş Dağılım Çizelgesi Tablo 18. Akademik Eserlerin Bölümlere Göre Dağılım Çizelgesi Tablo 19. Proje ve Patent Sayıları Tablo 20. Yıllara Göre Proje Dağılımı Tablo 21. Yıllara Göre Proje Bütçe Dağılımı Tablo 22. Proje Türlerine Göre Proje Sayıları Tablo 23. Proje Türlerine Göre Bütçe Dağılımı Tablo 24. Đdari Personel Kadroları Tablo 25. Akademik Birimlerde Görev yapan Đdari Personel Dağılım Çizelgesi Tablo 26. Marmara Üniversitesi Hastanesi Hasta Takip Çizelgesi Tablo 27. Dişhekimliği Fakültesi 2005 Yılı Bölüm Gelirleri Tablo 28. Dişhekimliği Fakültesi 2006 Yılı Bölüm Gelirleri Tablo 29. Dişhekimliği Fakültesi Yıllara Göre Toplam Hasta Sayısı Tablo 30. Dişhekimliği Fakültesi Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı Tablo 31. Mediko-Sosyal Merkezleri ve Çalışan Sayısı Tablo 32. Aktif Öğrenci Kulüpleri Listesi Tablo 33. Yıllara Göre Gelir Kaynakları Dağılımı Çizelgesi Tablo 34. Yıllara Göre Harcama Kalemlerinin Hizmet Dağılımı Çizelgesi Tablo 35. Kurumun Yıllık Harcama Miktarının Gider Kalemlerine Göre Dağılımı Tablo Yılı Döner Sermaye Gelir Gider Dağılımı Çizelgesi Tablo Eğitim Öğretim yılı Öğrenci Kontenjanları... Tablo Eğitim Öğretim Yılı ÖSS Yerleştirme Puanlarının Dağılım Çizelgesi... Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Dağılım Çizelgesi... Tablo 4. Aktif Lisansüstü Eğitim Programları... Tablo 5. Yeni Kayıtlı Öğrenciler ile Mezun Öğrenciler Arası Denge Çizelgesi... Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 14 nk, Kalın Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 14 nk, Kalın Biçimlendirilmiş: Ortadan viii

11 Tablo 6. Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenci Profilleri... Tablo 7. Programlara Göre Lisansüstü Öğrenci Dağılımı... Tablo 8. Lisansüstü Eğitim Birimlerinde Görevli Akademik Personel Dağılımı... Tablo 9. Akademik Birimler Bazında Lisansüstü Öğrenci ile Öğretim Üyesi Sayıları... Tablo Tezlerle Proje Üretimi... Tablo 11. Enstitülerin Yıllara Göre Proje Dağılımları... Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Tez ve Tezden Yayın Üretimi... Tablo 13. Lisansüstü Eğitime Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dağılımı... Tablo 14. Lisansüstü Eğitim Programında Kayıtlı Öğrencilerin Dağılım Çizelgesi... Tablo 15. Lisansüstü Eğitim Programından Mezun Olan Öğrencilerin Dağılım Çizelgesi... Tablo 16. Akademik Personel Dağılım Çizelgesi... Tablo 17. Akademik Personelin Yaş Dağılım Çizelgesi... Tablo 18. Akademik Eserlerin Bölümlere Göre Dağılım Çizelgesi... Tablo 19. Proje ve Patent Sayıları... Tablo 20. Yıllara Göre Proje Dağılımı... Tablo 21. Yıllara Göre Proje Bütçe Dağılımı... Tablo 22. Proje Türlerine Göre Proje Sayıları... Tablo 23. Proje Türlerine Göre Bütçe Dağılımı... Tablo 24. Đdari Personel Kadroları... Tablo 25. Akademik Birimlerde Görev yapan Đdari Personel Dağılım Çizelgesi... Tablo 26. Marmara Üniversitesi Hastanesi Hasta Takip Çizelgesi... Tablo 27. Dişhekimliği Fakültesi 2005 Yılı Bölüm Gelirleri... Tablo 28. Dişhekimliği Fakültesi 2006 Yılı Bölüm Gelirleri... Tablo 29. Dişhekimliği Fakültesi Yıllara Göre Toplam Hasta Sayısı... Tablo 30. Dişhekimliği Fakültesi Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı... Tablo 31. Mediko-Sosyal Merkezleri ve Çalışan Sayısı... Tablo 32. Aktif Öğrenci Kulüpleri Listesi... Tablo 33. Yıllara Göre Gelir Kaynakları Dağılımı Çizelgesi... Tablo 34. Yıllara Göre Harcama Kalemlerinin Hizmet Dağılımı Çizelgesi... Tablo 35. Kurumun Yıllık Harcama Miktarının Gider Kalemlerine Göre Dağılımı... Tablo Yılı Döner Sermaye Gelir Gider Dağılımı Çizelgesi... Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15 Tablo 16 Biçimlendirilmiş: Ortadan Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 14 nk Açıklama [A1]: Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın ix

12 Tablo 17 Tablo 18 Tablo 19 Tablo 20 Tablo 21 Tablo 22 Tablo 23 Tablo 24 Tablo 25 Tablo 26 Tablo 27 Tablo 28 Tablo 29 Tablo 30 Tablo 31 Tablo 32 Tablo 33 Tablo 34 Biçimlendirilmiş: Ortadan x

13 ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU GĐRĐŞ Yükseköğretim Kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sistemlerini oluşturma çabaları, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin nin yürürlüğe girmesiyle hukuki alt yapısını tamamlamış, böylece tüm Yükseköğretim Kurumlarında eğitim, öğretim, araştırma ve idari çalışmalarının kalite düzeylerini geliştirme sürecine girilerek kurumsal değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsal değerlendirme sürecinin amacı, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi ne göre: Stratejik Planlama Çalışmaları ile Yükseköğretim Kurumunun değerlendirilmesini gerçekleştirmek ve Yükseköğretim Kurumlarının zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatların ve karşılaşacakları tehditlerin ortaya çıkarılması olarak belirtilmektedir. Aynı kaynakta sürecin hedefleri, kapsamı ve sınırları, sahibi, girdileri değerlendirmede dikkate alınacak olan temel ilkeler, sürecin eylemleri, değerlendirme ekiplerini oluşturma, yol haritasının çıkartılması, bir önceki yılın iyileştirmeye açık alanlarının değerlendirilmesi, kurumsal değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. (YÖDEK Rehberi, 2006). Şekil 1. Özdeğerlendirme Modeli.1 Biçimlendirilmiş: şekil yazısı, Sola YÖDEK Rehberindeki özdeğerlendirme modeline göre bir yükseköğretim kurumunda özdeğerlendirme yapmak için girdiler, kurumsal niteliklerin ve özelliklerinin, eğitim-öğretim süreçlerinin, araştırma ve geliştirme süreçlerinin, uygulama ve hizmet süreçlerinin, idari süreçler ve destek süreçlerinin, yönetsel özelliklerin, sonuçların, yükseköğretim misyonunu başarma performansının, çevre değerlendirmesi, yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin, yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi ve sürecin çıktılarının belirlenmesi, kontrolü gerekmektedir. Özdeğerlendirme Raporu 1

14 1. GENEL BĐLGĐLER 1.1. Misyon Bildirimi Çağdaşlığın sembolü olan bilgi teknolojilerine yatırım yapan; toplumun gereksinimlerine yanıt veren; araştırma ve geliştirme projelerini önemseyen; disiplinler arası işbirliğini sürekli kılan; katılımcı bir yönetim anlayışı ile akademik sorumluluğun gereklerini yerine getiren; gerektiğinde risk almaktan çekinmeyen; evrensel bilgiyi ve teknolojiyi uluslar arası düzeyde ve en yüksek verimde kullanan, kurumsal aidiyet duygusunu geliştirerek köklü geçmişinin kazandırdığı birikimleri değerlendiren kurumsal bir üniversite oluşturmak Vizyon Bildirimi Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı; Cumhuriyetin temel kazanımlarını koruyup geliştiren; demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen; bilgiyi üreten, uygulayan ve paylaşan; girişken, soran ve sorgulayan özgür genç kuşaklar yetiştirme ilkesinden hareketle evrensel, demokratik, kurumsal ve toplumsal iletişime açık ; sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, uluslar arası alanda adını duyuran öncü bir üniversitesi olmak Kuvvetli ve Zayıf Yönlerimiz, Fırsatlarımız ve Tehditlerimiz Üniversitemizin durum değerlendirmesini yapabilmek için öncelikleıldıktan sonra kuvvetli yanlarımızı, iyileştirmeye açık alanlarımızı belirlemek içinüzere iç çevre; tehditlerimizi-fırsatlarımızı belirlemek içinde dış çevre analizi (SWOT) yapılmıştır. Bu analizde ortaya çıkan hususlarkonular aşağıda listelenmiştir: Kuvvetli Yönlerimiz Üniversitemizin Đstanbul gibi çok önemli bir kültür ve medeniyet merkezinde olması, Üniversitemizi ÖSS de yüksek puanlı, nitelikli ve başarı düzeyi yüksek öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesi, Öğrencilere en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan bir üst yönetimin varlığı, Uluslararası eğitim ve tecrübe birikimi olan kaliteli akademik kadromuzun büyük ölçüde sayıca yeterli, nitelikli, yeniliklere açık ve, öğrencileriyle iyi ilişkiye sahip kişilerden oluşması, Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarıyla verimli işbirliği geliştirme kabiliyeti, Üniversitemizde yoğun bir şekilde bilimsel ve halka açık toplantıların yoğun bir şekilde düzenlenmesi, Üniversitemizde öğrencilerin gelişimine sadece teoride değil pratikte de gelişimine ortam ve olanak sağlanması, Biçimlendirilmiş: Đki Yana Yasla Özdeğerlendirme Raporu 2

15 Üniversitemizin bazı program ve merkezlerinin (Kadın Đş Gücü ve Đstihdamı; Bankacılık; Avrupa Topluluğu; Orta Doğu Araştırmaları gibi.vb) kuruluş açısından Devlet üniversiteleri içinde öncü konumda olupması ve ülkede yüksek itibara sahip olması, Üniversitemizdeki eğitimin başarılı profesyonellerin katılımlarıyla desteklenmesi, Bazı Fakültelerde Uzmanlığa yönelik eğitim verilmesi, Ulaşım rahatlığı, Disiplinler arası çalışma potansiyeli Zayıf Yönlerimiz Üniversitemizin tüm birimlerindeki fiziksel olanakların (Bina, Derslik, Laboratuar, Spor alanları vb) ve fiziki mekanların yetersizliği; fakültelerdeki öğrenci yoğunluğu nedeniyle akademik, idari personel ve öğrenciler arasında istenilen düzeyde iletişimin sağlanamaması, Fiziki koşulların yetersizliği sebebiyle akademik ve idari personel için istenilen düzeyde çalışma mekanı düzenlemelerinin yapılamaması, Üniversitemizde çalışan idari ve akademik personel için kültürel ve sosyal etkinliklerin yetersizliği, Fiziki koşulların yetersizliği nedeni ile öğrenci kulüplerine istenen düzeyde mekan sağlanamaması, Bilgisayar, laboratuar, yazılım ve donanım eksiklikleri, Đdari personel yetersizliği, Öğretim elemanlarının Araştırma Fonlarına başvurmak üzere yeterli sayıda proje teklifi üretilememelersi, Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan bilimsel makale oranının düşük olması, Üniversitemizde emekli öğretim elemanları ve mezunlarla ilişkileri sürekli kılacak bir yapılanmaya gidilememiş olması, Üniversitemiz bütçesinin yetersizliği, Merkezi atölyelerin ( Mekanik, Elektronik, Cam )bulunmaması ( Mekanik, Elektronik, Cam ), Özdeğerlendirme Raporu 3

16 Yüksek performanslı bir bilgisayar merkezinin ve eleman desteğinin yokluğubulunmaması, Teknopark ve benzeri oluşumun yokluğu. Üniversite için projelerden öğrencilere ücret verilememesi Biçimlendirilmiş: Madde Đşaretleri ve Numaralandırma Fırsatlarımız Üniversitenin birçok toplumsal projede rol alıyor olması, Üniversitemizin yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve özel üniversiteler ile olumlu ilişki ve işbirliği geliştirmiş olması, Avrupa ülkelerindeki üniversiteler ile üniversitemizin öğrencileri arasında değişim programı bulunması., Üniversitemiz lisanüstü programlarının çeşitliliğinin olması, Üniversitemiz birimlerine ÖSS de yüksek puanlı öğrenci alımının eğitim kalitesinein yükseltilmesine imkân sağlaması olumlu etkileri, Mezunlarımız, mensuplarımız ve akademisyenlerimizin çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda önemli ve etkin görevlerde bulunması, Çeşitli alanlarda Disiplinler arası Lisansüstü programlar açabilme imkanlarımızın olması, Ulusal ve uuluslar arası kaynaklardan proje alma imkan ları ve niyetlerinnin artması, Yurt dışı araştırmacılarla ortak tez yönetme imkanı ve çalışma imkanılarının artması, Socrates, A.B. ilişkileri Tehditlerimiz Özel üniversitelerin açılmasıyla, öğretim elemanlarımızın özel üniversitelere geçmeleri., Devletin, özel üniversitelerde okuyan öğrencilerine sağladığı finansal desteğink verirken, kendi öğrencilerimizine sağlanılamamasıaynı imkanlardan yararlanamamaları., Yeni çıkacak 2007 de yürürlüğe girecek olan Sosyal Güvenlik Kanunununolan emeklilik kanununun eski çalışanları da kapsamamının doğurduğu belirsizlik ve tereddütlersı., Özdeğerlendirme Raporu 4

17 Kadro ve kaynak sağlama konusunda sıkıntı yaşanması., Yetişmiş idari personel sayısının bazıirçok birimlerimiz de yeterli olmaması,. Alt yapı eksikliklerine rağmen bazı yeni birimlerin açılıyor olması, Öğrenci ve Personel Đşleriyle ilgili Otomasyonunun üniversitemiz genelinde çalışıyor olmaması, Eğitime ayrılan kaynakların sürekli olarak azalması, Üniversite mali özerkliğinin henüz kazanılamamış olmaması, Üniversite akademik ve idari personel maaşlarının ve ücretlerinin yetersizliği,. Đhtiyaç duyulan alanlarda birimlere araştırma görevlisi kadrolarının su tahsis edilmemesi, Kampüslerdeki bazı binaların deprem takviyesinin veya yenilemelerinin henüz yapılmamış olması, Eğitimleri sırasında başarılı olan öğrencilerin mezuniyet sonrasında akademik kadroları tercih etmemesi, Akademik yükselmelerde yaşanan kadro ların yetersizliğisıkıntıları, Öğretim elemanlarının bilimsel eserlerinin üniversite yayını olarak basılamaması. Biçimlendirilmiş: Đki Yana Yasla Biçimlendirilmiş: Đki Yana Yasla 1.4. Tarihsel Gelişim tarihin de Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti ne bağlı olarak Cağaloğlu nda Đstanbul Kız Lisesi nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan kurumumuz 1887 de ilk mezunlarını (13 kişi) vermiştir. 21 Eylül 1889 da Maârif Nezâreti ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz 1959 yılında Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında da gerçekleştirilen düzenlemelerlede Marmara Üniversitesi olarakadıyla Türk yyüksek Öğretim Kurumları arasındaki seçkin yerini almıştır. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Marmara Üniversitesi, eğitim- öğretim yılında dokuz fakülte, bir yüksekokul, bir enstitü ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Bugün fakülte sayısı on dörde, yüksekokul sayısı dokuza, enstitü sayısı da on bire yükselmiştir. Üniversitemizde halen açık olan Önlisans, ve lisans program sayısı 136 dır. Marmara Üniversitesi, Türkiye nin bilimsel birikimine 123 yıllık şerefli mazisi, 2900 civarında seçkin öğretim elemanı ve e yaklaşan öğrenci sayısıyla ülkemizin, en büyük kenti olanmiz olan Đstanbul dan katkıda bulunmaya çalışan önemli, Türkiye nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren Đktisadi ve Đdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri ni bünyesinde toplayan Marmara Özdeğerlendirme Raporu 5

18 Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye nin tek POLYGLOD (çok dilli) Üniversitesi dir.üniversitemizde eğitim kalitesinin yükselmesi, bilimsel faaliyetlerin en etkin hale getirilmesi, akademik ve idari kadrolarımızın ve gençlerimizin, olanak ve tesislerimizi en üst düzeyde kullanmarlarınınk ve, özverili çalışmalarının sonucu çok güzel bir gerçekleştirilmektedisonucudurr. Üniversitemiz, 1982 den sonra yaşanan aradan geçen tam 24 yıllık süredçte yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş Üniversite kimliği içinde, 14 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul ve Rrektörlüğe bağlı 2 Bölüm, 30 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 104 bölüm, 44 programda eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanısıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, Ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında onurla temsil etmektedir. Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk Đlke ve Đnkılapları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 560 profesör, 239 doçent, 568 yardımcı doçent, 228 öğretim görevlisi, 1019 araştırma görevlisi, 183 okutman, 77 uzman, toplam 2878 öğretim elemanı ile 3 çevirmen, 1 eğitim-öğretim plânlamacısıyla birlikte çalışmakta; 1375 idarî personeli, çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Mezunlarımızn, kamu ve özel sektör de, yurtiçi veyaya da yurtdışında yahut kendi işletmelerinin başında, Üniversitemizin adını onurla taşımaktadır. Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitemizsi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya bunlara ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi gelişim ifade eden tüm yeni terimler, daima Üniversitemizin gündeminde olup ilgili birimlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerindeimizde hayat bulmaktadır. Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği nin ( EUA) nin, Türkiye de değerlendirmeye aldığı nadir üniversitelerden biridir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir. Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz, Avrupa da işletme ve ekonomi eğitiminde akreditasyon yapan EQUIS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir. Sosyal Bilimler Enstitümüz, kısa adı efmd olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu na (European Foundation for Management Development) kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Üniversitemiz, birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapmış bulunmaktadır. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi rengi: Otomatik Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil 1.5. Yönetim ve Organizasyon Yapısı Rektörlük Yönetim Organizasyon Şeması Özdeğerlendirme Raporu 6

19 Özdeğerlendirme Raporu 7

20 1.5. Yönetim ve Organizasyon Yapısı Rektörlük Yönetim Organizasyon Şeması Senato REKTÖR Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Genel Sekreter FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ENSTĐTÜLER MERKEZLER Genel Sekreter Yrd. Genel Sekreter Yrd. Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Y.Okulu Đst. Zeynep Kamil Sağ.Hiz.M.Y.O. Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk Đlk.ve Đnk.Tar.Arş. ve Uyg.Merkezi Bilgi Đşlem Daire Başk. Mühendislik Fakültesi Hemşirelik Y.Okulu Đlahiyat Meslek Y. Okulu Fen Bilimleri Enstitüsü Avrupa Birliği Arş. ve Dök. Merkezi Đdari ve Mali Đşler Daire Başk. Tıp Fakültesi Bankacılık ve Sig. Y.Okulu Sosyal Bilimler Meslek Y. Okulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Đnsan Hakları, Ceza Huk.Kr.Arş. ve Uyg.Mer. Yapı Đşleri ve Teknik Daire Baş. Diş Hekimliği Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Y. Okulu Nörolojik Bilimler Enstitüsü Çevre Sorunları Arş. ve Uyg. Merkezi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başk. Eczacılık Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Okulu Bankacılık ve Sig. Enstitüsü Doğa Bit. ve Su Ürünleri Arş. ve Uyg. Mer. Personel Daire Başk. Veterinerlik Fakültesi Avrupa Birliği Enstitüsü Geleneksel El San.ve Tas. Arş. Gel. Merkezi Öğrenci Đşleri Daire Başk. Hukuk Fakültesi Türkiyat Araş. Enstitüsü Đstatistik ve Ekonometri Arş. ve Uyg. Merkezi Kütüphane ve Dök. Daire Başk. Đlahiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi Üniversite Hastanesi Başhekimliği Güzel Sanatlar Fakültesi Ortadoğu Araştırmaları Enst. Đşletme Bilimleri Arş. ve Uyg. Merkezi Hukuk Müşavirliği Atatürk Eğitim Fakültesi Gastroentroloji Enstitüsü Kadın Đş Gücü ve Đstihdamı Arş. ve Uyg. Mer. Döner Sermaye Đşletme Müd. Sağlık Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Muhasebe Arş. ve Uyg. Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Başk. Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Uyg. ve Arş. Merkezi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Türkiyat Uyg. ve Arş. Merkezi Đletişim Fakültesi Grafoloji Arş. ve Uyg. Merkezi Uluslararası Ekon. Đlişk. Arş. ve Uyg. Merkezi Uluslararası Stratejik Arş. Merkezi Uluslararası Teks.ve Konf.Tek. Arş. Merkezi Maliye Arş. ve Uyg. Merkezi Finansal Piyasalar Arş. ve Uyg. Merkezi Yeni Teknolojiler Arş. Geliştirme Merkezi Biyolojik ve Klinik Bilimler Arş. ve Uyg. Mer Uluslararası Đlet. ve Sor.Arş. ve Uyg. Merkezi Uluslararası Đlişkiler Arş. ve Uyg. Merkezi Sayısal Yöntemler Arş. ve Uyg. Merkezi Sağlık Hizmet Politikaları Uyg. ve Arş. Mer. Đnsan Hakları Uyg. ve Arş. Merkezi Osmanlı Tarihi Uyg. ve Arş. Merkezi Deniz Huk.ve Deniz Çev.Sor.Arş.ve Uyg.Mer. Özdeğerlendirme Raporu 8

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı Konu : B.30.2.MAR.0.70.82.02/ : 2006 Yılı Faaliyet Raporu D U Y U R U 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Programı REKTÖRÜN SUNUŞU Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in de söylediği gibi cehalet artık "okuma

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı