Ara Dönem Raporu 2012 Üçüncü Çeyrek ERSTE GROUP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ara Dönem Raporu 2012 Üçüncü Çeyrek ERSTE GROUP"

Transkript

1 Ara Dönem Raporu 2012 Üçüncü Çeyrek ERSTE GROUP

2 KĠLĠT FĠNANSAL VERĠLER milyon EUR cinsinden Gelir tablosu Net faiz geliri 3, ,134.1 Krediler ve avanslar için risk provizyonları -1, ,859.2 Net ücret ve komisyon gelirleri 1, ,352.0 Net işlem sonuçları Genel yönetim giderleri Diğer sonuçlar -2, , ,548.0 Vergi öncesi kar/zarar Ana Ģirketin sahiplerine isnat olunabilen Karlılık oranları Net faiz marjı %2,8 %3.0). Maliyet/gelir oranı %51,9 %52,4 Özkaynak karlılığı %6,3 -%9.7 Hisse başına kazanç Eyl 11 Ara Bilanço Kredi kurumlarına krediler ve avanslar 11,569 7,578 Müşterilere krediler ve avanslar 133, ,750 Krediler ve avanslar için risk provizyonları -7,796-7,027 İşlem gören aktifler, türev finansal araçlar 18,201 16,807 Mali varlıklar 42,601 38,132 Diğer varlıklar 18,908 19,766 Toplam varlıklar 216, ,006 Banka mevduatları 25,524 23,785 Müşteri mevduatları 122, ,880 İhraç edilen borçlanma senetleri 29,902 30,782 İşlem gören pasifler, türev finansal araçlar 11,293 9,873 Diğer borçlar 7,329 5,723 İkinci dereceden borçlar 4,293 5,783 Toplam özsermaye 16,400 15,180 Azınlık hisselerine isnat olunabilen 3,453 3,143 Ana şirketin sahiplerine isnat olunabilen 12,947 12,037 Toplam borçlar ve özsermaye 216, ,006 Toplam nitelikli sermayedeki değiģimler Bankacılık Kanununun 22 (1) 1 sayılı bölümü uyarınca risk 92,621 97, Basamak oranı - kredi riski (%) Basamak oranı - toplam risk (%) Ödeme gücü oranı (%) Borsa verileri (Viyana Menkul Kıymetler Borsası) Yüksek (Avro) Düşük (Avro) Kapanış Fiyatı (Avro) Piyasa değeri (milyar Avro) Eylül 2012 tarihindeki derecelendirmeler Fitch Uzun vadeli A Kısa vadeli F1 Genel Görünüm İstikrarlı Moody s Investors Service Uzun vadeli A3 Kısa vadeli P-2 Genel Görünüm Negatif Standard & Poor s Uzun vadeli A Kısa vadeli A-1 Genel Görünüm Negatif Erste Group Hisselerinin Performansı (endekslenmiş)

3 Ġçindekiler 2 CEO Mektubu 3 Sermaye Piyasalarında Erste Group 4 Ara Yönetim Raporu 13 KısaltılmıĢ Konsolide Mali Tablolar Önemli Noktalar Net faiz gelirleri çekirdek harici varlıklardaki azalmanın sürmesine ve ekonomik ortam sebebiyle baskılanan kredi talebine bağlı olarak 2012 yılının ilk dokuz ayında 3.968,9 milyon Avroya ( : 4.134,1 Avro) gerilemiģtir. Menkul kıymetler faaliyetlerinin zayıflamasına bağlı olarak net ücret ve komisyon gelirleri %5,0 düģüģle 1.284,3 milyon Avroya gerilemiģtir. Net iģlem sonuçları, 37,4 milyon Avro iken değerleme etkileri yüzünden düģüģ yaģanan 2011 yılının ilk dokuz ayına göre önemli derecede artıģ göstererek 191,4 milyon Avroya yükselmiģtir. _ Sonuç olarak, iģletme gelirleri %1,4 oranında hafif bir düģüģle 5.444,6 milyon Avro'ya gerilemiģtir ( : 5.523,5 milyon Avro). Katı maliyet yönetimi genel idari giderlerin 2012 yılının ilk dokuz ayında %2,3 düģüģle 2.891,6 milyon Avrodan 2.826,1 milyon Avroya gerilemesini sağlamıģtır. ĠĢletme sonuçları neredeyse hiç değiģmeksizin 2.618,5 milyon Avro olmuģtur ( : 2.631,9 milyon Avro). Maliyet / gelir oranı %51,9'a yükselmiģtir ( : %52,4). _ Risk maliyetleri 2011 yılının ilk dokuz ayına (1.859,2 milyon Avro) göre %21,2 düģüģle 1.456,3 milyon Avroya veya ortalama müģteri kredilerinin 146 baz puanına gerilemiģtir. Kaynak ayırma seviyeleri Romanya ve Hırvatistan hariç bütün merkez ülkelerde düģmüģtür veya istikrarını korumuģtur. Varlık kalitesi eğilimleri karıģık iken; Avusturya'da, Çek Cumhuriyeti'nde ve Slovakya'da yükselme eğilimi sürmüģtür. Ancak bir önceki çeyrek ile karģılaģtırıldığında Takipteki Kredi oluģumu Romanya'da ve Macaristan'da da düģmüģtür. Genel olarak, takipteki kredi oranı 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla değiģmeden %9,2 oranında kalırken (30 Haziran 2012: %9,2, 2011 yılı sonu: %8,5) takipteki kredi kapsama oranı %63,1'e yükselmiģtir (2011 yılı sonu %61,0). _ Diğer iģletme sonuçları 2012 yılının ilk dokuz ayında -214,0 milyon Avroya yükselmiģtir ( : ,4 milyon Avro). Bu kuvvetli geliģme, oldukça düģük tek seferlik etkilerin 2012 yılındaki genel olumlu etkisi ile ilgili idi. Özellikle 1. basamak ve 2. basamak araçlarının geri alınması 413,2 milyon Avro tutarında olumlu etkiye yol açmıģtır. Olumsuz etkiler, Banca Comercială Română için Ģerefiye ayarlaması yapılmasından (210,0 milyon Avro) ve Macaristan'daki dövizli ipotek faizi sübvansiyonu mevzuatı ile ilgili bir ücretten (60,6 milyon Avro) ileri gelmiģtir. Avusturya'da, Macaristan'da ve Slovakya'da bankacılık vergilerinin artması 173,0 milyon Avro tutarında olumsuz bir etkiye sebep olmuģtur ( : 140,2 milyon Avro) _ Dolayısıyla, 2012 yılının ilk dokuz ayında azınlıklar düģüldükten sonraki net kar 597,3 milyon Avro tutarında idi. ( : -973 milyon Avro) _ Özkaynaklar önemli bir artıģ göstererek 12,9 milyar Avroya yükselmiģtir (2011 yılı sonu: 12,0 milyar Avro) Çekirdek 1. basamak sermayesinin 11,3 milyar Avroya yükselmesi (2011 yılı sonu: 10,7 milyar Avro) çekirdek 1. basamak oranının (toplam risk; Basel 2.5) %10,4'e yükselmesine yol açmıģtır (2011 yıl sonu: %9,4). EBA sermaye oranı %9,9'a yükselmiģtir (2011 yıl sonu: %8,9). Sermaye oranlarındaki artıģın sürmesi 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla risk ağırlıklı varlıkların %4,7 düģüģle 108,7 milyar Avroya gerilemesi ile desteklenmiģtir (2011 yılı sonu: 114,0 milyar Avro). _ 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla toplam bilanço yılbaģından bugüne kadar %3,3 artıģ göstererek 217,0 milyon Avro olmuģtur. Kredi verme hacmi %0,9 oranında hafif bir düģüģle 133,5 milyar Avroya gerilerken, artıģ aslen mevduat büyümesine ve yüksek derecede likit varlıklara yapılan yatırımlara bağlı idi. Kredi-mevduat oranı %109,2'ye yükselmiģtir. (2011 yılı sonu: %113,3). 1 Azınlıklar düşüldükten sonra net dönem karı / zararı terimi "ana şirketin sahiplerine atfedilebilen net dönem karı / zararı" terimine tekabül etmektedir. 2 Özkaynak terimi, "ana şirketin sahiplerine atfedilebilen toplam özkaynak" terimine tekabül etmektedir. 1

4 CEO Mektubu Sayın Hissedarlar, Erste Group, 2012 yılının ilk dokuz ayında gittikçe daha zorlu bir hale gelen piyasa ortamında tatmin edici bir sonuç elde ederek 597,3 milyon Avro net kar kaydetmiştir. Bu performans, aslen Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya merkez piyasalarında elde edilen sağlam sonuçlara bağlı idi. Başka bir destekleyici unsur ise Romanya'da belirli bir derecede gerçekleşen istikrar idi: üçüncü çeyrekte marjlar son altı çeyrekte ilk kez yükselmiş oldu. Erste Group'un işletme sonucu istikrarını koruyarak 2.618,5 milyon Avro şeklinde kalırken, artan net işletme sonucu net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerinde yaşanan düşüşleri dengelemiştir. Maliyet / gelir oranı %51,9'a yükselmiştir. Orta ve Doğu Avrupa'da ekonomik şartlar 2012 yılının ilk dokuz ayı boyunca karışık idi. Tahvil ve para piyasalarında avro bölgesinin devlet borcu krizinin yol açtığı gerilimler bölgede artan güvene bağlı olarak yıl boyunca gerilese de, reel ekonomi hakim global düşüş eğiliminden az da olsa etkilenmiştir. Avusturya'da, hane tüketimi ekonomik faaliyete istikrar kazandırmıştır ancak kurumsal yatırımlar baskılanmış halde kalmaya devam etmiştir. Çek Cumhuriyetinde rekabetçi bir ihracat endüstrisine rağmen, ekonomi devlet tasarruflarına bağlı olarak durgun iç talep çerçevesinde yavaşlamıştır. Romanya'da tarım sektöründeki zayıflama ve devlet yatırım projelerinin geçici olarak askıya alınmasına yol açan siyasi çalkantı dolayısıyla yıl ilerledikçe ekonomik faaliyetler durgunlaşmıştır. Romanya kamu sektöründeki maaş artışları olumlu bir etki yaratmıştır. Macaristan'da belirli sektörlerin vergilendirilmesi yoluyla gelir elde etmeye yönelik istikrarsız ekonomik politikalardan oluşan zemin karşısında çıktı hafif düşüş göstermiştir. Bankacılık vergisi bir yıl daha uzatılmıştır ve 2013 yılı itibarıyla normal bankacılık faaliyetlerine bir mali işlem vergisi getirilecektir. Üçüncü çeyrekte IMF ile bir kredi tahsisi üzerinde mutabakata varılması hala mümkün olmamıştır. En iyi performans Slovakya'da görülmüştür: devlet müdahalesine rağmen ekonomi yılın ilk dokuz ayında genişlemiştir. Ekonomik belirsizlik Erste Group'un ana faaliyetlerinin gelişimine de yansımıştır. Slovakya hariç olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa'da kredi talebi baskılanmış halde kalmıştır. Dolayısıyla konsolide borç verme hacmi hafif düşüş göstermiştir. Kredi defterindeki ipotek faaliyetlerinin payı arttıkça, tüketici kredilerinin oranı düşüş göstermiştir. İlave olarak, çekirdek harici varlıkların neredeyse tamamlanan planlı küçülmesi de net faiz gelirlerinde bir düşüşe katkıda bulunmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri, esasen Avusturya'da müşteri aktvitesindeki zayıflığın sürmesiyle menkul kıymetler faaliyetlerinin gerilemesine bağlı olarak %5,0 düşüş göstermiştir. Bu gelişme, bir önceki yıl kaydedilen olağanüstü yüksek negatif değerleme sonuçları tekrarlanmadığından önemli derecede gelişme kaydeden net işletme sonuçları tarafından kısmen dengelenmiştir. Macaristan'da ve Romanya'da katı maliyet yönetimi, verimliliği artırma önlemleri ve katı maliyet azaltma genel idari giderlerde bir düşüşe yol açmıştır yılının ilk üç çeyreği için "diğer işletme sonuçları" kalemindeki önemli gelişme bir önceki yıla göre bir kerelik ücretlerin önemli derecede daha düşük olmasına bağlı idi. Karma sermayenin ve ikinci dereceden tahvillerin geri alınması, hem Romanya iştiraki Banca Comercialâ Românâ için gerçekleştirilen bir şerefiye ayarlamasını (210 milyon Avro) hem de Macaristan'da bireysel döviz borçluları için gerçekleştirilen faiz sübvansiyonu planının etkisini (yaklaşık 61 milyon Avro) dengeleyen 410 milyon Avro tutarında pozitif bir etki yaratmıştır. Avusturya'da, Macaristan'da ve Slovakya'da ödenmesi gereken bankacılık vergileri vergi öncesi gelirleri 173,0 milyon Avro azaltmıştır. Varlık kalitesindeki olumlu eğilim Avusturya'da, Çek Cumhuriyeti'nde ve Slovakya'da sürmüştür. Üçüncü çeyrekte, takipteki kredi oluşumu Romanya'da ve Macaristan'da da gerilemiştir. Genel itibarıyla 1.465,3 milyon Avro olan risk maliyetleri bir önceki yıla kıyasla %20'den fazla gelişme göstermiştir. Hala yüksek seviyelerde olmaları büyük ölçüde Romanya'daki bu sene tavan yapması beklenen karşılık ayırma gereksinimlerine bağlıdır. Müşteri kredileri ile ilgili takipteki krediler yılın başından bugüne kadar %9,2'ye yükselirken takipteki kredi oranı ikinci çeyreğe göre istikrarını korumuştur. Teminat harici takipteki kredi karşılama oranı, aslen Romanya'daki bir artışa bağlı olarak %63,1'e yükselmiştir yılının ilk dokuz ayında özellikle Avusturya'da, Çek Cumhuriyetinde ve Slovakya'da müşteri mevduatlarında güçlü bir artışa tanık olunmuştur. Genel itibarıyla müşteri mevduatları yılın başından bugüne kadar yaklaşık %3 artış göstererek 122,2 milyar Avro'ya yükselmiştir ve kredi-mevduat oranını %109,2'ye yükseltmiştir. Erste Group'un fonlama pozisyonu, hem sermaye piyasalarında hem de bireysel yatırımcılar bağlamında yine güçlü idi. Üçüncü çeyrekte Erste Group'un ihraç faaliyetleri Asyalı ve Avrupalı yatırımcılara başarıyla yatırılan ikinci dereceden iki tahvile (sırasıyla 500 milyon Avro ve 500 milyon Amerikan Doları) odaklanmış idi. İlk dokuz ayın performansı, Erste Group'un devam eden ekonomik belirsizlik ortamında bile - bir önceki yıla göre biraz daha düşük olsa bile - sağlam bir işletme sonucu sağlama yolunda olduğunu açıkça göstermektedir. Her halükarda, risk maliyetlerindeki bir düşüşün 2012 yılının tamamının sonucu üzerinde olumlu bir etkisi bulunmalıdır. Andreas Treichl mp 2

5 Sermaye Piyasalarında Erste Group ÖZKAYNAK PĠYASASININ ĠNCELENMESĠ Üçüncü çeyrekte, ABD endeksleri sağlam gelirler (Dow Jones Industrial Index +%4,3, Standard & Poor's 500 Index +%5,8) kaydederken Euro Stoxx50 Index %8,4 kazanmıştır ve daha geniş European Stoxx 600 Index %6,9 ilerlemiştir. Avrupa'da en iyi performans gösteren endeks, %12,5 artış gösteren Alman DAX endeksi idi. Austrian Traded Index (ATX) %5,8 artış göstererek 2.089,74 puana yükselmiştir. Birbirini izleyen yıllar boyunca İtalya ve İspanya hariç olmak üzere bütün büyük piyasalar yükselmiştir. Bu pozitif eğilim öncelikle dünyanın en önemli merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının devam etmesine bağlı idi. Yatırımcıların riskten kaçınmasının azalması ve devlet tahvillerinin getirileri düşük olduğundan hisse senetlerine alternatiflerin bulunmaması, baskılanan ekonomik verilere rağmen borsalara akışların artmasına yol açmıştır. Dünya çapında yavaşlayan ekonomik büyüme ve ekonomik tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesi Avrupa'daki, ABD'deki ve Japonya'daki merkez bankalarının genişlemeci para politikalarını sürdürmesini tetikledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), kilit faiz oranlarını avro bölgesinin tarihi olarak en düşük seviyelere çektikten sonra, avro kurtarma fonu çerçevesinde yardım için başvuran ve katı reformlar ile tasarruf tedbirlerini kabul eden kriz ülkelerinin devlet tahvillerini sınırsız olarak satın alacağını duyurdu. ABD merkez bankası (Fed) herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın ayda 40 milyar Amerikan Doları değerinde ipoteğe dayalı menkul kıymet almak istediğini duyurdu. İlaveten, düşük faiz oranı politikasını 2015 yılı boyunca sürdürecektir. Üçüncü çeyrekte, AB devlet başkanları ve devletleri Ekim başında yürürlüğe girecek olan ESM'nin (Avrupa İstikrar Mekanizması) oluşturulmasına karar vermiştir. ESM, avro bölgesi ülkeleri arasında avro ülkelerinin borç ödeme gücünü korumak ve selefi EFSF'nin (Avrupa Mali İstikrar Hesabı) yerine geçmek üzere tasarlanmış bir sözleşmedir. ESM çerçevesinde, mali zorluk çeken devletler belirli ekonomik koşullara tabi olarak avro ülkelerinden krediler alacaktır yılı için tekil bir Avrupa bankacılık denetim mekanizmasının devreye alınması beklenmektedir yılının birinci yarısında 1 milyar Avro ipotek teminatlı tahvil ve 500 milyon Avro birinci derece teminatsız tahvil plasmanını kapsayan faaliyetleri kolaylıkla gerçekleştirdikten sonra, üçüncü çeyrekte öncelikle perakende piyasasındaki hususlara odaklanılmıştır. Asya'da ve Avrupa'da gerçekleştirilen tanıtımları takip eden güçlü yatırımcı geri bildirimi iki başarılı sermaye piyasası işlemine yol açmıştır. Destekleyici bir piyasa ortamında, 500 milyon Amerikan Doları 2. basamak tahvilden hemen birkaç gün sonra Ekim ayının başında 500 milyon Avro tutarında 2. basamak tahvil ihraç edilmiştir. Yılın ilk yarısında mevcut 1. ve 2. basamak araçları (karma sermaye ve ikinci dereceden tahviller) için geri alım teklifleri ile beraber, bu iki işlem sermaye yapısının iyileştirilmesi ile neticelenmiştir. YATIRIMCI ĠLĠġKĠLERĠ 2012 yılının üçüncü çeyreğinde Erste Group'un yönetimi ve yatırımcı ilişkileri ekibi çok sayıda birebir toplantı ve grup toplantısı gerçekleştirmiştir ve uluslararası bankacılık ve yatırımcı konferanslarına katılmıştır. Erste Group görüşmelerde ve konferanslarda mevcut ekonomik ortamın zeminine karşı stratejisini ve planlarını sunmuştur. Yatırımcılar ve analistler için ek bir hizmet olarak, Erste Group iphone, ipad ve Android için ücretsiz bir Yatırımcı İlişkileri Uygulaması sunmuştur. Bu uygulama kullanıcıların Erste Group Bank AG hisse fiyatı bilgilerine, en son yatırımcı haberlerine, multimedya dosyalarına, mali raporlar ile sunumlara ve interaktif mali takvime ve Yatırımcı İlişkileri ekibinin irtibat bilgilerine erişmesine ve bunları indirmesine imkan tanımaktadır. ERSTE GROUP HĠSSELERĠNĠN PERFORMANSI Üçüncü çeyrekte, Erste Group hisseleri bir önceki çeyrekte maruz kalınan gerilemeyi fazlasıyla telafi eden iki haneli bir kazanç kaydetmiştir. Bu güçlü performans büyük ölçüde hisse senedi piyasalarındaki global yükselme eğilimine bağlı idi. Başka bir olumlu faktör ise, Avrupa Bankacılık Kurumu (EBA) tarafından gerçekleştirilen gerilim testinin sonucu idi. Erste Group EBA sermaye gereksinimini önemli ölçüde aşmıştır yılının Haziran ayı sonunda, EBA sermaye oranı (dağıtılmayan karlar hariç olmak üzere) %9,9 idi. Erste Group hisseleri, raporlama döneminde %16,2 artışla Avroya yükselmiş ve yılın başından bugüne kadar %27,8 kazanç sağlayarak ATX'ten (+%10,5) ve DJ Euro Stoxx Bank Endeksinden (+%1,2) üstün performans göstermiştir. FĠNANSMAN Erste Group 2012 yılı için finansman gereksinimlerinin tamamını karşılamıştır. 3

6 Ara Yönetim Raporu Ara yönetim raporunda 2012 yılının ilk dokuz ayında elde edilen finansal sonuçlar 2011 yılının ilk dokuz ayında elde edilen sonuçlar ile mukayese edilmiştir. Aksi belirtilmediği takdirde "önceki yılda", "2011" ve "2011 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla" gibi terimler 2011 yılının ilk dokuz ayıyla; "bu yıl", "2012" veya "2012 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla" gibi terimler 2012 yılının ilk dokuz ayıyla ilgili olacaktır. "Azınlıklardan sonraki net kar" terimi "ana şirketin sahiplerine atfedilebilen net kar"a tekabül etmektedir. KAZANÇLARIN PERFORMANSININ ÖZETĠ Düşen işletme gelirlerine ve işletme giderlerinin azaltılmasına bağlı olarak, işletme sonuçları (2011 yılının ilk dokuz ayında 2.631,9 milyon Avro iken -%0,5 düşüşle) 2012 yılının ilk dokuz ayında 2.618,5 milyon Avro seviyesinde kalarak istikrarını korumuştur. İşletme gelirleri 2012 yılının ilk dokuz ayında 5.444,6 milyon Avro idi ( : 5.523,5 milyon Avro). %1,4 gerileme esasen (-%4,0 ile 3.968,9 milyon Avroya) düşen net faiz gelirleri ile (-%5,0 ile 1.284,3 milyon Avroya)düşen net ücret ve komisyon gelirlerine ve bunların (2011 yılının ilk dokuz ayında 37,4 milyon Avro iken 191,4 milyon Avro olan) net işlem sonucundaki yükselme ile dengelenmemesine bağlı idi. GENEL GÖRÜNÜM Avrupa çapında zayıflayan makroekonomik beklentilere rağmen ve merkez harici varlıkların gerilemeye devam etmesi, gelir seviyelerinin düşmesi, toplu bazda kredi büyümesinin eksikliği ve menkul kıymetler faaliyetlerindeki sınırlı işlemler sonucunda Erste Group 2012 işletme sonuçlarının 2011 işletme sonuçlarının biraz gerisinde kalmasını beklemektedir. Bu yıl Romanya'da tavan yapan risk maliyetlerine rağmen risk maliyetlerinin 2012 yılında 2,0 milyar Avro civarında olması beklenmektedir. Buna rağmen, Romanya iştiraki Banca Comercialâ Românâ'nın 2013 yılında karlılığa dönmesi beklenmektedir. Erste Group bütün sermaye gereksinimlerine (EBA, Basel 3) rahatça ve sürdürülebilir bir şekilde uyacaktır. Genel idari giderler %2,3 düşüş ile 2.826,1 milyon Avro'ya gerilemiştir ( : 2.891,6 milyon Avro). Bu, maliyet / gelir oranının %51,9 olmasına yol açmıştır ( : %52,4). Azınlıklar düşüldükten sonra net kar, 2011 yılında yaşanan tek seferlik olumsuz etkiler 2012 yılında tekrarlanmadığından 2011 yılının ilk dokuz ayında -973,0 milyon Avro iken 2012 yılının ilk dokuz ayında 597,3 milyon Avroya yükselmiştir. Özkaynak nakit karlılığı, yani şerefiye nitelik bozulması ve müşteri ilişkilerinin doğrusal amortismanı gibi nakit harici masraflar için ayarlanan nakit karlılığı 2011 yılının ilk dokuz ayında elde edilen %0,1'e (bildirilen özkaynak karlılığı: -%9,7) kıyasla 2012 yılının ilk dokuz ayı için %8,5 (bildirilen özkaynak karlılığı: %6,3) idi. Hisse baģına nakit kazanç, 2011 yılının ilk dokuz ayı için -0,26 Avro (raporlanan hisse baģına kazanç: -2,87 Avro) iken 2012 yılının ilk dokuz ayı için 1,82 Avro (raporlanan hisse baģına kazanç: 1,26 Avro) olmuģtur. 217,0 milyar Avro olan toplam varlıklar 2011 yılının sonuna göre %3,3 artış göstermiştir. Müşteri mevduatlarındaki güçlü bir artış fazla likiditenin yüksek derecede likiditeye sahip finansal varlıklara yatırılmasına yol açmıştır. Risk ağırlıklı varlıklar 5,3 milyar Avro düşüşle 108,7 milyar Avroya gerilemiştir. Ödeme gücü oranı 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla %13,7 olarak, %8,0 olan zorunlu asgari gereksinimin oldukça üzerinde kalmıştır. Basel 2.5'te tanımlanan, toplam risk ile ilişkili çekirdek 1. basamak oranı; 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla %10,4 idi. 4

7 AYRINTILI PERFORMANS milyon EUR cinsinden Değişim Net faiz geliri 3, , %4.0 Krediler ve avanslar için risk provizyonları -1, , %21.2 Net ücret ve komisyon gelirleri 1, , %5.0 Net işlem sonuçları >%100.0 Genel yönetim giderleri -2, , %2,3 Diğer sonuçlar ,548.0 mevcut değil Vergi öncesi kar/zarar mevcut değil Net dönem karı/zararı mevcut değil Azınlık hisselerine isnat olunabilen %37,0 Ana Ģirketin sahiplerine isnat olunabilen mevcut değil Net faiz geliri Net faiz gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 4.134,1 milyon Avro iken 3.968,9 milyon Avroya düşmüştür. Aynı dönemde, net faiz marjı (ortalama faiz getiren varlıkların bir yüzdesi olarak net faiz gelirleri) %3,03'ten %2,82'ye gerilemiştir. Bu gelişme esasen özellikle tüketici kredileri için baskılanmış kredi talebine, çekirdek harici varlıkların azalmasına ve işlem gören varlıkların faiz getiren varlıklara dahil edilmesine bağlı idi. Net ücret ve komisyon gelirleri milyon EUR cinsinden Değişim Borç verme %-1,1 faaliyetleri Ödeme transferleri %0,4 Kart faaliyetleri %8.4 Menkul kıymet işlemleri %12.4 Yatırım fonu faaliyetleri %-4,9 Muhafaza ücretleri %4.4 Aracılık %23.2 Sigorta aracılığı %7.4 İnşaat şirketi aracılığı %21.1 Döviz işlemleri %5,0 Yatırım bankacılığı faaliyetleri %20.3 Diğer %19.3 Toplam 1, , %5.0 Net ücret ve komisyon gelirleri, 2012 yılının ilk dokuz ayında 1.352,0 milyon Avrodan 1.284,3 milyon Avroya gerilemiştir. Bu gelişme büyük ölçüde menkul kıymetler faaliyetlerindeki (özellikle Avusturya'da ve Çek Cumhuriyetinde) ve inşaat sektöründeki / sigorta aracılığındaki ve yatırım bankacılığındaki düşüşe bağlı idi. Erste Group'un faktoring iştiraki (1 Ağustos 2011 tarihinde konsolide edilen) Intermarket Bank AG'den ve kart faaliyetlerinden pozitif katkılar elde edilmiştir. Net iģlem sonuçları Net işletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında 37,4 milyon Avro iken 2012 yılının aynı döneminde 191,4 milyon Avroya yükselmiştir. Bu, aslen (geçen sürede kapatılan) CDS yatırım portföyünün gerçeğe uygun değerinde geçen yıl gerçekleşen, -204,5 milyon Avro tutarında olumsuz etkisi bulunan değişimlere bağlı idi. Bu, 2011 yılının dördüncü çeyreğinden beri net faiz gelirlerinde yer alan işlem gören aktiflerden elde edilen faiz gelirlerindeki değişim ile kısmen dengelenmiştir. Genel yönetim giderleri milyon EUR cinsinden Değişim Personel giderleri -1, ,720.3 %1,0 Diğer yönetim giderleri %4.8 Amortisman ve yıpranma %1,7 Toplam -2, , %2,3 5

8 Genel idari giderler %2,3 düşüş ile 2.891,6 milyon Avrodan 2.826,1 milyon Avroya gerilemiştir (kur ayarlaması: -%0,8). Personel giderleri %1,0 düşüş (kur ayarlaması: +%0,2) ile 1.720,3 milyon Avrodan 1.702,5 milyon Avroya gerilemiştir. Başlıca maliyet tasarrufları %4,8 düşüş ile (kur ayarlaması: -%2,9) 889,8 milyon Avrodan 846,9 milyon Avroya gerileyen diğer idari giderlerde (aslen ofis ile ilgili giderlerde), ve %1,7 düşüş ile (kur ayarlaması: değişim yok) 281,5 milyon Avrodan 276,7 milyon Avroya gerileyen yıpranma ve amortismanda elde edilmiştir. Bordrolu çalışan sayısı 2011 yılı sonundan beri %2,1 azaltılarak 49,380 çalışana düşürülmüştür. Bunun esas sebebi Macaristan'daki, Romanya'daki ve Ukrayna'daki yeniden örgütlenme tedbirleri idi. Dönem sonu itibarıyla çalıģan sayısı 12 Eyl 11 Ara Değişim Erste Grup tarafından istihdam edilen 49,380 50,452 %-2,1 Erste Group, EB Oesterreich ve iştirakler 8,622 8,773 -%1,7 Haftungsverbund tasarruf bankaları 7,444 7,416 %0.4 Ceskâ sporitelna Group 10,857 10,661 %1.8 Banca Comercialâ Românâ Group 8,537 9,245 -%7,7 Slovenskâ sporitel na Group 4,185 4,157 %0.7 Erste Bank Macaristan Grubu 2,614 2,948 -%11.3 Erste Bank Hırvatistan Grubu 2,648 2,599 %1.9 Erste Bank Sırbistan %1,0 Erste Bank Ukrayna 1,536 1,685 -%8.8 Tasarruf bankası iştirakleri ve yurtdışı şube ofisleri 1,150 1,117 %3.0). Diğer iştirakler ve yurtdışı şube ofisleri %7.8 ĠĢletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen seviyelerin altında kalan net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerindeki düşüşlere bağlı olarak, işletme gelirleri 2012 yılının aynı ayında %1,4 gerileyerek 5.444,6 milyon Avroya düşmüştür ( : 5.523,5 milyon Avro). Genel idari giderler 2.891,6 milyon Avrodan %2,3 düşüşle 2.826,1 milyon Avroya indirildiğinden, işletme sonuçları neredeyse değişmeksizin 2.618,5 milyon Avro şeklinde kalmıştır ( : 2.631,9 milyon Avro). Risk provizyonları Risk provizyonları (yani kredi verme faaliyeti için provizyonların tahsis edilmesi ve serbest bırakılması ile beraber halihazırda silinmiş kredilerin geri kazanımından elde edilen gelirlerle dengelenen doğrudan kredi silme maliyetleri) 2011 yılının ilk dokuz ayına göre %21,2 düşüşle 1.859,2 milyon Avrodan 1.465,3 milyon Avroya gerilemiştir. Bu, büyük ölçüde Macaristan'da (2011 yılının ilk dokuz ayında 450,0 milyon Avro tutarında tek seferlik ücret) ve Çek Cumhuriyetinde risk provizyonlarında gerçekleşen, Romanya'daki karşılık ayırma gereksinimlerini fazlasıyla dengeleyen düşüşe bağlı idi yılının ilk dokuz ayında müşteri kredilerinin ortalama hacmiyle ilgili risk maliyetleri 146 baz puan ( : 184 baz puan) idi. Diğer faaliyet sonuçları Diğer işletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında ,4 milyon Avro iken 2012 yılının ilk dokuz ayında -214,0milyon Avroya yükselmiştir. Bunun başlıca sebebi, Banca Comercialâ Românâ şerefiye ayarlamalarının, 2011 yılının ilk dokuz ayı için toplam (692,8 milyon Avrosu Rumen ve 312,7 milyon Avrosu Macar iştirakleri için, 36,4 milyon Avrosu ise Avusturya yatırımları için olan) 1.041,9 milyon Avro olan şerefiye ayarlamalarına kıyasla önemli ölçüde gerileyerek 210,0 milyon Avro olması idi. Macaristan'da dövizli ipotekler için değişen faiz sübvansiyonu mevzuatı 60,6 milyon Avro ücret ile neticelenmiştir. Diğer vergiler 160,5 milyon Avrodan 191,1 milyon Avroya yükselmiştir. Bunların büyük bir bölümü bankacılık vergilerinden oluşmuştur. Slovakya'da, 2012 yılında yeni bir bankacılık vergisi yürürlüğe koyulmuştur ve 2012 yılının ilk dokuz ayında 14,9 milyon Avro ödemeye yol açmıştır. Macaristan'da, bankacılık vergisi 33,8 milyon Avro tutarında idi. Avusturya'da, bankacılık vergisi %25 artırılmıştır ve toplam tutarı 123,7 milyon olmuştur. Diğer işletme sonuçları aynı zamanda maddi olmayan duran varlıkların (ör. müşteri ilişkileri) 49,8 milyon Avro tutarındaki doğrusal amortismanını ( : 52,1 milyon Avro) ile 61,9 milyon Avro tutarındaki mevduat sigortası primlerini ( : 65,5 milyon Avro) kapsamakta idi. Pozitif katkılar 413,2 milyon Avro tutarında bir kerelik gelir getiren 1. ve 2. basamak araçların geri alınmasından ve mülk satışlarından elde edilen 42,7 milyon Avro tutarındaki gelirlerden ileri gelmekte idi. Finansal varlık sonuçları Bütün finansal varlık kategorilerinin genel sonucu 2011 yılının ilk dokuz ayında -87,6 milyon Avro iken 2012 yılının ilk dokuz ayında 36,2 milyon Avroya yükselmiştir. Gerçeğe uygun değer ve satılmaya hazır portföylerinde tutulan varlıkların değerleme kazançları, çekirdek dışı varlıkların satışlarından ileri gelen zararlar ile vadeye kadar elde tutulacak portföylerindeki değerleme kayıplarını 2012 yılının ilk dokuz ayında fazlasıyla karşılamıştır. 6

9 Ana ortaklık sahiplerine atfedilebilen vergi öncesi kar ve net kar Vergi öncesi kar, 2011 yılının aynı dönemindeki 775,3 milyon Avro vergi öncesi zarara kıyasla 2012 yılının ilk dokuz ayında 975,4 milyon Avro olmuştur. Azınlıklar düşüldükten sonraki net kar, 2011 yılının ilk dokuz ayında 973,0 milyon Avro olan azınlıklar düşüldükten sonraki net zarara kıyasla 2012 yılının ilk dokuz ayında 597,3 milyon Avroya yükselmiştir. FĠNANSAL SONUÇLAR - ARDIġIK ÇEYREK DÖNEMLERĠN MUKAYESE EDĠLMESĠ 1.317,2 milyon Avro tutarındaki net faiz gelirleri 2012 yılının üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine (1.314,8 milyon Avro) göre istikrarlı idi. Net ücret ve komisyon gelirleri 2012 yılının ikinci çeyreğinde 435,2 milyon Avro iken kredi verme faaliyetlerinde komisyonların düşmesine bağlı olarak %3,8 gerilemeyle üçüncü çeyrekte 418,8 milyon Avroya düşmüştür (ardışık çeyrek dönemlerde %15,2 düşüş ile 63,0 milyon Avro). Net işlem sonuçları 2012 yılının ikinci çeyreğinde 27,9 milyon Avro iken %150,5 artışla 69,9 milyon Avroya yükselmiştir. Bu, aslen menkul kıymetler ve türev faaliyetlerindeki bir gelişmeye bağlı idi. Genel idari giderler; (%0,7 düşüşle 2012 yılının ikinci çeyreğinde 568,1 milyon Avro iken yılın üçüncü çeyreğinde 563,9 milyon Avroya) düşen personel giderleri, (%0,1 artışla 281,7 milyon Avrodan 281,9 milyon Avroya) yükselen diğer idari giderlerdeki hafif artışları ve yıpranma ve amortismandaki (%0,4 artışla 92,5 milyon Avrodan 92,9 milyon Avroya) yükselmeyi fazlasıyla dengelediğinden, birbirini takip eden iki çeyrekte %0,4'lük hafif bir düşüşle 942,3 milyon Avrodan 938,7 milyon Avroya gerilemiştir. Maliyet / gelir oranı, 2012 yılının ikinci çeyreğinde %53,0 iken üçüncü çeyrekte %52,0'a yükselmiştir. Kredi ve avanslar için risk provizyonları ardışık iki çeyrek arasında %20,5 artışla 401,2 milyon Avrodan 483,5 milyon Avroya yükselmiştir. Macaristan'daki yasa değişikliklerinin ardından, ilk çeyrekte oluşturulan 75,6 milyon Avro tutarındaki risk provizyonlarının büyük bir bölümü (60,6 milyon Avro) ikinci çeyrekte yeniden sınıflandırılarak diğer işletme sonuçlarına aktarılmıştır. Diğer işletme sonuçları üçüncü çeyrekte iyileşme göstererek -145,9 milyon Avro seviyesine ulaşmıştır (2012 yılının ikinci çeyreği: 199,3 milyon Avro). İyileşme, aslen ikinci çeyrekte kaydedilen, Banca Comercialâ Românâ için 210,0 milyon Avro tutarında şerefiye değer düşüklüğü gibi tek seferlik etkilerin tekrarlanmamasına bağlı idi. İkinci çeyrekte görülen diğer bir olumsuz etken ise Macaristan'da döviz üzerinden verilen ipotek kredilerinin sübvansiyonuna dair mevzuata dayanan 60,6 milyon Avro tutarındaki ücret idi. Diğer taraftan, 126,5 milyon Avro tutarında 1. ve 2. basamak araçların geri alınmasının ve mülk satışlarından 42,7 milyon Avro tutarında gelir elde edilmesinin olumlu bir etkisi olmuştur. Maddi duran varlıkların ve (esasen Çek Cumhuriyetinde) finansal yatırımlar olarak tutulan diğer taşınır malların değerleme ayarlamaları 2012 yılının üçüncü çeyreğinde -34,3 milyon Avro tutarında idi (2012 yılının ikinci çeyreği: -10,8 milyon Avro). Bütün finansal varlık kategorilerinin genel sonucu 2012 yılının ikinci çeyreğinde 5,5 milyon Avro iken üçüncü çeyrekte 9,9 milyon Avroya yükselmiştir. Bu, esasen 2012 yılının ikini çeyreğinde vadeye kadar elde tutulacak portföyde tutulan değerleme ayarlamalarına bağlı idi. Vergi öncesi kar 2012 yılının ikinci çeyreğinde 240,6 milyon Avro iken 2012 yılının üçüncü çeyreğinde 247,7 milyon Avroya yükselmiştir. Azınlıklar düşüldükten sonra net kar ikinci çeyrekte 107,1 milyon Avro iken üçüncü çeyrekte 143,7 milyon Avroya yükselmiştir. 7

Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu ÖNEMLĠ FĠNANSALGÖSTERGELER VE PAYLAġILAN VERĠLER 1-3-13 1-3-12 Gelir Tablosu Net faiz geliri 1,240.6 1,336.9 Krediler ve avanslar risk karşılıkları

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ Dünyada ve Türkiye de 2012 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünya Ekonomisi Genel 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER EKİM 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu

Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu 1 Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu 2 3 Faaliyetler hakkında rapor Intesa Sanpaolo Mali olaylar ve alternatif performans ölçümleri Gelir tablosu rakamları (Milyon Euro) Değişiklikler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

GÜÇLÜ SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014

GÜÇLÜ SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014 GÜÇLÜ VE SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER 1 Kısaca İş Yatırım 2 İş Yatırım ın Tarihçesinden Satırbaşları 3 İş Yatırım ın İlkleri 4 Başlıca Finansal Göstergeler 5 Kurumsal Değerler, Misyon, Vizyon

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Eylül Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

30 Haziran 2015. BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin. Sunum

30 Haziran 2015. BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin. Sunum 30 Haziran 2015 BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum 2Ç 15 Olumsuz küresel koşullar ve uzayan siyasi belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönem Küresel piyasalarda oynaklık devam etti Destekleyici

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 İLETİŞİM ve BEYAN Rapor dönemi : 1 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Banka nın ticaret ünvanı : Burgan Bank A.Ş. (Eski ünvanıyla Eurobank Tekfen A.ġ.) Banka nın yönetim merkezinin adresi

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2011 YILI II. DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011-30.06.2011 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere

Detaylı