Ara Dönem Raporu 2012 Üçüncü Çeyrek ERSTE GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ara Dönem Raporu 2012 Üçüncü Çeyrek ERSTE GROUP"

Transkript

1 Ara Dönem Raporu 2012 Üçüncü Çeyrek ERSTE GROUP

2 KĠLĠT FĠNANSAL VERĠLER milyon EUR cinsinden Gelir tablosu Net faiz geliri 3, ,134.1 Krediler ve avanslar için risk provizyonları -1, ,859.2 Net ücret ve komisyon gelirleri 1, ,352.0 Net işlem sonuçları Genel yönetim giderleri Diğer sonuçlar -2, , ,548.0 Vergi öncesi kar/zarar Ana Ģirketin sahiplerine isnat olunabilen Karlılık oranları Net faiz marjı %2,8 %3.0). Maliyet/gelir oranı %51,9 %52,4 Özkaynak karlılığı %6,3 -%9.7 Hisse başına kazanç Eyl 11 Ara Bilanço Kredi kurumlarına krediler ve avanslar 11,569 7,578 Müşterilere krediler ve avanslar 133, ,750 Krediler ve avanslar için risk provizyonları -7,796-7,027 İşlem gören aktifler, türev finansal araçlar 18,201 16,807 Mali varlıklar 42,601 38,132 Diğer varlıklar 18,908 19,766 Toplam varlıklar 216, ,006 Banka mevduatları 25,524 23,785 Müşteri mevduatları 122, ,880 İhraç edilen borçlanma senetleri 29,902 30,782 İşlem gören pasifler, türev finansal araçlar 11,293 9,873 Diğer borçlar 7,329 5,723 İkinci dereceden borçlar 4,293 5,783 Toplam özsermaye 16,400 15,180 Azınlık hisselerine isnat olunabilen 3,453 3,143 Ana şirketin sahiplerine isnat olunabilen 12,947 12,037 Toplam borçlar ve özsermaye 216, ,006 Toplam nitelikli sermayedeki değiģimler Bankacılık Kanununun 22 (1) 1 sayılı bölümü uyarınca risk 92,621 97, Basamak oranı - kredi riski (%) Basamak oranı - toplam risk (%) Ödeme gücü oranı (%) Borsa verileri (Viyana Menkul Kıymetler Borsası) Yüksek (Avro) Düşük (Avro) Kapanış Fiyatı (Avro) Piyasa değeri (milyar Avro) Eylül 2012 tarihindeki derecelendirmeler Fitch Uzun vadeli A Kısa vadeli F1 Genel Görünüm İstikrarlı Moody s Investors Service Uzun vadeli A3 Kısa vadeli P-2 Genel Görünüm Negatif Standard & Poor s Uzun vadeli A Kısa vadeli A-1 Genel Görünüm Negatif Erste Group Hisselerinin Performansı (endekslenmiş)

3 Ġçindekiler 2 CEO Mektubu 3 Sermaye Piyasalarında Erste Group 4 Ara Yönetim Raporu 13 KısaltılmıĢ Konsolide Mali Tablolar Önemli Noktalar Net faiz gelirleri çekirdek harici varlıklardaki azalmanın sürmesine ve ekonomik ortam sebebiyle baskılanan kredi talebine bağlı olarak 2012 yılının ilk dokuz ayında 3.968,9 milyon Avroya ( : 4.134,1 Avro) gerilemiģtir. Menkul kıymetler faaliyetlerinin zayıflamasına bağlı olarak net ücret ve komisyon gelirleri %5,0 düģüģle 1.284,3 milyon Avroya gerilemiģtir. Net iģlem sonuçları, 37,4 milyon Avro iken değerleme etkileri yüzünden düģüģ yaģanan 2011 yılının ilk dokuz ayına göre önemli derecede artıģ göstererek 191,4 milyon Avroya yükselmiģtir. _ Sonuç olarak, iģletme gelirleri %1,4 oranında hafif bir düģüģle 5.444,6 milyon Avro'ya gerilemiģtir ( : 5.523,5 milyon Avro). Katı maliyet yönetimi genel idari giderlerin 2012 yılının ilk dokuz ayında %2,3 düģüģle 2.891,6 milyon Avrodan 2.826,1 milyon Avroya gerilemesini sağlamıģtır. ĠĢletme sonuçları neredeyse hiç değiģmeksizin 2.618,5 milyon Avro olmuģtur ( : 2.631,9 milyon Avro). Maliyet / gelir oranı %51,9'a yükselmiģtir ( : %52,4). _ Risk maliyetleri 2011 yılının ilk dokuz ayına (1.859,2 milyon Avro) göre %21,2 düģüģle 1.456,3 milyon Avroya veya ortalama müģteri kredilerinin 146 baz puanına gerilemiģtir. Kaynak ayırma seviyeleri Romanya ve Hırvatistan hariç bütün merkez ülkelerde düģmüģtür veya istikrarını korumuģtur. Varlık kalitesi eğilimleri karıģık iken; Avusturya'da, Çek Cumhuriyeti'nde ve Slovakya'da yükselme eğilimi sürmüģtür. Ancak bir önceki çeyrek ile karģılaģtırıldığında Takipteki Kredi oluģumu Romanya'da ve Macaristan'da da düģmüģtür. Genel olarak, takipteki kredi oranı 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla değiģmeden %9,2 oranında kalırken (30 Haziran 2012: %9,2, 2011 yılı sonu: %8,5) takipteki kredi kapsama oranı %63,1'e yükselmiģtir (2011 yılı sonu %61,0). _ Diğer iģletme sonuçları 2012 yılının ilk dokuz ayında -214,0 milyon Avroya yükselmiģtir ( : ,4 milyon Avro). Bu kuvvetli geliģme, oldukça düģük tek seferlik etkilerin 2012 yılındaki genel olumlu etkisi ile ilgili idi. Özellikle 1. basamak ve 2. basamak araçlarının geri alınması 413,2 milyon Avro tutarında olumlu etkiye yol açmıģtır. Olumsuz etkiler, Banca Comercială Română için Ģerefiye ayarlaması yapılmasından (210,0 milyon Avro) ve Macaristan'daki dövizli ipotek faizi sübvansiyonu mevzuatı ile ilgili bir ücretten (60,6 milyon Avro) ileri gelmiģtir. Avusturya'da, Macaristan'da ve Slovakya'da bankacılık vergilerinin artması 173,0 milyon Avro tutarında olumsuz bir etkiye sebep olmuģtur ( : 140,2 milyon Avro) _ Dolayısıyla, 2012 yılının ilk dokuz ayında azınlıklar düģüldükten sonraki net kar 597,3 milyon Avro tutarında idi. ( : -973 milyon Avro) _ Özkaynaklar önemli bir artıģ göstererek 12,9 milyar Avroya yükselmiģtir (2011 yılı sonu: 12,0 milyar Avro) Çekirdek 1. basamak sermayesinin 11,3 milyar Avroya yükselmesi (2011 yılı sonu: 10,7 milyar Avro) çekirdek 1. basamak oranının (toplam risk; Basel 2.5) %10,4'e yükselmesine yol açmıģtır (2011 yıl sonu: %9,4). EBA sermaye oranı %9,9'a yükselmiģtir (2011 yıl sonu: %8,9). Sermaye oranlarındaki artıģın sürmesi 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla risk ağırlıklı varlıkların %4,7 düģüģle 108,7 milyar Avroya gerilemesi ile desteklenmiģtir (2011 yılı sonu: 114,0 milyar Avro). _ 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla toplam bilanço yılbaģından bugüne kadar %3,3 artıģ göstererek 217,0 milyon Avro olmuģtur. Kredi verme hacmi %0,9 oranında hafif bir düģüģle 133,5 milyar Avroya gerilerken, artıģ aslen mevduat büyümesine ve yüksek derecede likit varlıklara yapılan yatırımlara bağlı idi. Kredi-mevduat oranı %109,2'ye yükselmiģtir. (2011 yılı sonu: %113,3). 1 Azınlıklar düşüldükten sonra net dönem karı / zararı terimi "ana şirketin sahiplerine atfedilebilen net dönem karı / zararı" terimine tekabül etmektedir. 2 Özkaynak terimi, "ana şirketin sahiplerine atfedilebilen toplam özkaynak" terimine tekabül etmektedir. 1

4 CEO Mektubu Sayın Hissedarlar, Erste Group, 2012 yılının ilk dokuz ayında gittikçe daha zorlu bir hale gelen piyasa ortamında tatmin edici bir sonuç elde ederek 597,3 milyon Avro net kar kaydetmiştir. Bu performans, aslen Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya merkez piyasalarında elde edilen sağlam sonuçlara bağlı idi. Başka bir destekleyici unsur ise Romanya'da belirli bir derecede gerçekleşen istikrar idi: üçüncü çeyrekte marjlar son altı çeyrekte ilk kez yükselmiş oldu. Erste Group'un işletme sonucu istikrarını koruyarak 2.618,5 milyon Avro şeklinde kalırken, artan net işletme sonucu net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerinde yaşanan düşüşleri dengelemiştir. Maliyet / gelir oranı %51,9'a yükselmiştir. Orta ve Doğu Avrupa'da ekonomik şartlar 2012 yılının ilk dokuz ayı boyunca karışık idi. Tahvil ve para piyasalarında avro bölgesinin devlet borcu krizinin yol açtığı gerilimler bölgede artan güvene bağlı olarak yıl boyunca gerilese de, reel ekonomi hakim global düşüş eğiliminden az da olsa etkilenmiştir. Avusturya'da, hane tüketimi ekonomik faaliyete istikrar kazandırmıştır ancak kurumsal yatırımlar baskılanmış halde kalmaya devam etmiştir. Çek Cumhuriyetinde rekabetçi bir ihracat endüstrisine rağmen, ekonomi devlet tasarruflarına bağlı olarak durgun iç talep çerçevesinde yavaşlamıştır. Romanya'da tarım sektöründeki zayıflama ve devlet yatırım projelerinin geçici olarak askıya alınmasına yol açan siyasi çalkantı dolayısıyla yıl ilerledikçe ekonomik faaliyetler durgunlaşmıştır. Romanya kamu sektöründeki maaş artışları olumlu bir etki yaratmıştır. Macaristan'da belirli sektörlerin vergilendirilmesi yoluyla gelir elde etmeye yönelik istikrarsız ekonomik politikalardan oluşan zemin karşısında çıktı hafif düşüş göstermiştir. Bankacılık vergisi bir yıl daha uzatılmıştır ve 2013 yılı itibarıyla normal bankacılık faaliyetlerine bir mali işlem vergisi getirilecektir. Üçüncü çeyrekte IMF ile bir kredi tahsisi üzerinde mutabakata varılması hala mümkün olmamıştır. En iyi performans Slovakya'da görülmüştür: devlet müdahalesine rağmen ekonomi yılın ilk dokuz ayında genişlemiştir. Ekonomik belirsizlik Erste Group'un ana faaliyetlerinin gelişimine de yansımıştır. Slovakya hariç olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa'da kredi talebi baskılanmış halde kalmıştır. Dolayısıyla konsolide borç verme hacmi hafif düşüş göstermiştir. Kredi defterindeki ipotek faaliyetlerinin payı arttıkça, tüketici kredilerinin oranı düşüş göstermiştir. İlave olarak, çekirdek harici varlıkların neredeyse tamamlanan planlı küçülmesi de net faiz gelirlerinde bir düşüşe katkıda bulunmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri, esasen Avusturya'da müşteri aktvitesindeki zayıflığın sürmesiyle menkul kıymetler faaliyetlerinin gerilemesine bağlı olarak %5,0 düşüş göstermiştir. Bu gelişme, bir önceki yıl kaydedilen olağanüstü yüksek negatif değerleme sonuçları tekrarlanmadığından önemli derecede gelişme kaydeden net işletme sonuçları tarafından kısmen dengelenmiştir. Macaristan'da ve Romanya'da katı maliyet yönetimi, verimliliği artırma önlemleri ve katı maliyet azaltma genel idari giderlerde bir düşüşe yol açmıştır yılının ilk üç çeyreği için "diğer işletme sonuçları" kalemindeki önemli gelişme bir önceki yıla göre bir kerelik ücretlerin önemli derecede daha düşük olmasına bağlı idi. Karma sermayenin ve ikinci dereceden tahvillerin geri alınması, hem Romanya iştiraki Banca Comercialâ Românâ için gerçekleştirilen bir şerefiye ayarlamasını (210 milyon Avro) hem de Macaristan'da bireysel döviz borçluları için gerçekleştirilen faiz sübvansiyonu planının etkisini (yaklaşık 61 milyon Avro) dengeleyen 410 milyon Avro tutarında pozitif bir etki yaratmıştır. Avusturya'da, Macaristan'da ve Slovakya'da ödenmesi gereken bankacılık vergileri vergi öncesi gelirleri 173,0 milyon Avro azaltmıştır. Varlık kalitesindeki olumlu eğilim Avusturya'da, Çek Cumhuriyeti'nde ve Slovakya'da sürmüştür. Üçüncü çeyrekte, takipteki kredi oluşumu Romanya'da ve Macaristan'da da gerilemiştir. Genel itibarıyla 1.465,3 milyon Avro olan risk maliyetleri bir önceki yıla kıyasla %20'den fazla gelişme göstermiştir. Hala yüksek seviyelerde olmaları büyük ölçüde Romanya'daki bu sene tavan yapması beklenen karşılık ayırma gereksinimlerine bağlıdır. Müşteri kredileri ile ilgili takipteki krediler yılın başından bugüne kadar %9,2'ye yükselirken takipteki kredi oranı ikinci çeyreğe göre istikrarını korumuştur. Teminat harici takipteki kredi karşılama oranı, aslen Romanya'daki bir artışa bağlı olarak %63,1'e yükselmiştir yılının ilk dokuz ayında özellikle Avusturya'da, Çek Cumhuriyetinde ve Slovakya'da müşteri mevduatlarında güçlü bir artışa tanık olunmuştur. Genel itibarıyla müşteri mevduatları yılın başından bugüne kadar yaklaşık %3 artış göstererek 122,2 milyar Avro'ya yükselmiştir ve kredi-mevduat oranını %109,2'ye yükseltmiştir. Erste Group'un fonlama pozisyonu, hem sermaye piyasalarında hem de bireysel yatırımcılar bağlamında yine güçlü idi. Üçüncü çeyrekte Erste Group'un ihraç faaliyetleri Asyalı ve Avrupalı yatırımcılara başarıyla yatırılan ikinci dereceden iki tahvile (sırasıyla 500 milyon Avro ve 500 milyon Amerikan Doları) odaklanmış idi. İlk dokuz ayın performansı, Erste Group'un devam eden ekonomik belirsizlik ortamında bile - bir önceki yıla göre biraz daha düşük olsa bile - sağlam bir işletme sonucu sağlama yolunda olduğunu açıkça göstermektedir. Her halükarda, risk maliyetlerindeki bir düşüşün 2012 yılının tamamının sonucu üzerinde olumlu bir etkisi bulunmalıdır. Andreas Treichl mp 2

5 Sermaye Piyasalarında Erste Group ÖZKAYNAK PĠYASASININ ĠNCELENMESĠ Üçüncü çeyrekte, ABD endeksleri sağlam gelirler (Dow Jones Industrial Index +%4,3, Standard & Poor's 500 Index +%5,8) kaydederken Euro Stoxx50 Index %8,4 kazanmıştır ve daha geniş European Stoxx 600 Index %6,9 ilerlemiştir. Avrupa'da en iyi performans gösteren endeks, %12,5 artış gösteren Alman DAX endeksi idi. Austrian Traded Index (ATX) %5,8 artış göstererek 2.089,74 puana yükselmiştir. Birbirini izleyen yıllar boyunca İtalya ve İspanya hariç olmak üzere bütün büyük piyasalar yükselmiştir. Bu pozitif eğilim öncelikle dünyanın en önemli merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının devam etmesine bağlı idi. Yatırımcıların riskten kaçınmasının azalması ve devlet tahvillerinin getirileri düşük olduğundan hisse senetlerine alternatiflerin bulunmaması, baskılanan ekonomik verilere rağmen borsalara akışların artmasına yol açmıştır. Dünya çapında yavaşlayan ekonomik büyüme ve ekonomik tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesi Avrupa'daki, ABD'deki ve Japonya'daki merkez bankalarının genişlemeci para politikalarını sürdürmesini tetikledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), kilit faiz oranlarını avro bölgesinin tarihi olarak en düşük seviyelere çektikten sonra, avro kurtarma fonu çerçevesinde yardım için başvuran ve katı reformlar ile tasarruf tedbirlerini kabul eden kriz ülkelerinin devlet tahvillerini sınırsız olarak satın alacağını duyurdu. ABD merkez bankası (Fed) herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın ayda 40 milyar Amerikan Doları değerinde ipoteğe dayalı menkul kıymet almak istediğini duyurdu. İlaveten, düşük faiz oranı politikasını 2015 yılı boyunca sürdürecektir. Üçüncü çeyrekte, AB devlet başkanları ve devletleri Ekim başında yürürlüğe girecek olan ESM'nin (Avrupa İstikrar Mekanizması) oluşturulmasına karar vermiştir. ESM, avro bölgesi ülkeleri arasında avro ülkelerinin borç ödeme gücünü korumak ve selefi EFSF'nin (Avrupa Mali İstikrar Hesabı) yerine geçmek üzere tasarlanmış bir sözleşmedir. ESM çerçevesinde, mali zorluk çeken devletler belirli ekonomik koşullara tabi olarak avro ülkelerinden krediler alacaktır yılı için tekil bir Avrupa bankacılık denetim mekanizmasının devreye alınması beklenmektedir yılının birinci yarısında 1 milyar Avro ipotek teminatlı tahvil ve 500 milyon Avro birinci derece teminatsız tahvil plasmanını kapsayan faaliyetleri kolaylıkla gerçekleştirdikten sonra, üçüncü çeyrekte öncelikle perakende piyasasındaki hususlara odaklanılmıştır. Asya'da ve Avrupa'da gerçekleştirilen tanıtımları takip eden güçlü yatırımcı geri bildirimi iki başarılı sermaye piyasası işlemine yol açmıştır. Destekleyici bir piyasa ortamında, 500 milyon Amerikan Doları 2. basamak tahvilden hemen birkaç gün sonra Ekim ayının başında 500 milyon Avro tutarında 2. basamak tahvil ihraç edilmiştir. Yılın ilk yarısında mevcut 1. ve 2. basamak araçları (karma sermaye ve ikinci dereceden tahviller) için geri alım teklifleri ile beraber, bu iki işlem sermaye yapısının iyileştirilmesi ile neticelenmiştir. YATIRIMCI ĠLĠġKĠLERĠ 2012 yılının üçüncü çeyreğinde Erste Group'un yönetimi ve yatırımcı ilişkileri ekibi çok sayıda birebir toplantı ve grup toplantısı gerçekleştirmiştir ve uluslararası bankacılık ve yatırımcı konferanslarına katılmıştır. Erste Group görüşmelerde ve konferanslarda mevcut ekonomik ortamın zeminine karşı stratejisini ve planlarını sunmuştur. Yatırımcılar ve analistler için ek bir hizmet olarak, Erste Group iphone, ipad ve Android için ücretsiz bir Yatırımcı İlişkileri Uygulaması sunmuştur. Bu uygulama kullanıcıların Erste Group Bank AG hisse fiyatı bilgilerine, en son yatırımcı haberlerine, multimedya dosyalarına, mali raporlar ile sunumlara ve interaktif mali takvime ve Yatırımcı İlişkileri ekibinin irtibat bilgilerine erişmesine ve bunları indirmesine imkan tanımaktadır. ERSTE GROUP HĠSSELERĠNĠN PERFORMANSI Üçüncü çeyrekte, Erste Group hisseleri bir önceki çeyrekte maruz kalınan gerilemeyi fazlasıyla telafi eden iki haneli bir kazanç kaydetmiştir. Bu güçlü performans büyük ölçüde hisse senedi piyasalarındaki global yükselme eğilimine bağlı idi. Başka bir olumlu faktör ise, Avrupa Bankacılık Kurumu (EBA) tarafından gerçekleştirilen gerilim testinin sonucu idi. Erste Group EBA sermaye gereksinimini önemli ölçüde aşmıştır yılının Haziran ayı sonunda, EBA sermaye oranı (dağıtılmayan karlar hariç olmak üzere) %9,9 idi. Erste Group hisseleri, raporlama döneminde %16,2 artışla Avroya yükselmiş ve yılın başından bugüne kadar %27,8 kazanç sağlayarak ATX'ten (+%10,5) ve DJ Euro Stoxx Bank Endeksinden (+%1,2) üstün performans göstermiştir. FĠNANSMAN Erste Group 2012 yılı için finansman gereksinimlerinin tamamını karşılamıştır. 3

6 Ara Yönetim Raporu Ara yönetim raporunda 2012 yılının ilk dokuz ayında elde edilen finansal sonuçlar 2011 yılının ilk dokuz ayında elde edilen sonuçlar ile mukayese edilmiştir. Aksi belirtilmediği takdirde "önceki yılda", "2011" ve "2011 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla" gibi terimler 2011 yılının ilk dokuz ayıyla; "bu yıl", "2012" veya "2012 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla" gibi terimler 2012 yılının ilk dokuz ayıyla ilgili olacaktır. "Azınlıklardan sonraki net kar" terimi "ana şirketin sahiplerine atfedilebilen net kar"a tekabül etmektedir. KAZANÇLARIN PERFORMANSININ ÖZETĠ Düşen işletme gelirlerine ve işletme giderlerinin azaltılmasına bağlı olarak, işletme sonuçları (2011 yılının ilk dokuz ayında 2.631,9 milyon Avro iken -%0,5 düşüşle) 2012 yılının ilk dokuz ayında 2.618,5 milyon Avro seviyesinde kalarak istikrarını korumuştur. İşletme gelirleri 2012 yılının ilk dokuz ayında 5.444,6 milyon Avro idi ( : 5.523,5 milyon Avro). %1,4 gerileme esasen (-%4,0 ile 3.968,9 milyon Avroya) düşen net faiz gelirleri ile (-%5,0 ile 1.284,3 milyon Avroya)düşen net ücret ve komisyon gelirlerine ve bunların (2011 yılının ilk dokuz ayında 37,4 milyon Avro iken 191,4 milyon Avro olan) net işlem sonucundaki yükselme ile dengelenmemesine bağlı idi. GENEL GÖRÜNÜM Avrupa çapında zayıflayan makroekonomik beklentilere rağmen ve merkez harici varlıkların gerilemeye devam etmesi, gelir seviyelerinin düşmesi, toplu bazda kredi büyümesinin eksikliği ve menkul kıymetler faaliyetlerindeki sınırlı işlemler sonucunda Erste Group 2012 işletme sonuçlarının 2011 işletme sonuçlarının biraz gerisinde kalmasını beklemektedir. Bu yıl Romanya'da tavan yapan risk maliyetlerine rağmen risk maliyetlerinin 2012 yılında 2,0 milyar Avro civarında olması beklenmektedir. Buna rağmen, Romanya iştiraki Banca Comercialâ Românâ'nın 2013 yılında karlılığa dönmesi beklenmektedir. Erste Group bütün sermaye gereksinimlerine (EBA, Basel 3) rahatça ve sürdürülebilir bir şekilde uyacaktır. Genel idari giderler %2,3 düşüş ile 2.826,1 milyon Avro'ya gerilemiştir ( : 2.891,6 milyon Avro). Bu, maliyet / gelir oranının %51,9 olmasına yol açmıştır ( : %52,4). Azınlıklar düşüldükten sonra net kar, 2011 yılında yaşanan tek seferlik olumsuz etkiler 2012 yılında tekrarlanmadığından 2011 yılının ilk dokuz ayında -973,0 milyon Avro iken 2012 yılının ilk dokuz ayında 597,3 milyon Avroya yükselmiştir. Özkaynak nakit karlılığı, yani şerefiye nitelik bozulması ve müşteri ilişkilerinin doğrusal amortismanı gibi nakit harici masraflar için ayarlanan nakit karlılığı 2011 yılının ilk dokuz ayında elde edilen %0,1'e (bildirilen özkaynak karlılığı: -%9,7) kıyasla 2012 yılının ilk dokuz ayı için %8,5 (bildirilen özkaynak karlılığı: %6,3) idi. Hisse baģına nakit kazanç, 2011 yılının ilk dokuz ayı için -0,26 Avro (raporlanan hisse baģına kazanç: -2,87 Avro) iken 2012 yılının ilk dokuz ayı için 1,82 Avro (raporlanan hisse baģına kazanç: 1,26 Avro) olmuģtur. 217,0 milyar Avro olan toplam varlıklar 2011 yılının sonuna göre %3,3 artış göstermiştir. Müşteri mevduatlarındaki güçlü bir artış fazla likiditenin yüksek derecede likiditeye sahip finansal varlıklara yatırılmasına yol açmıştır. Risk ağırlıklı varlıklar 5,3 milyar Avro düşüşle 108,7 milyar Avroya gerilemiştir. Ödeme gücü oranı 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla %13,7 olarak, %8,0 olan zorunlu asgari gereksinimin oldukça üzerinde kalmıştır. Basel 2.5'te tanımlanan, toplam risk ile ilişkili çekirdek 1. basamak oranı; 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla %10,4 idi. 4

7 AYRINTILI PERFORMANS milyon EUR cinsinden Değişim Net faiz geliri 3, , %4.0 Krediler ve avanslar için risk provizyonları -1, , %21.2 Net ücret ve komisyon gelirleri 1, , %5.0 Net işlem sonuçları >%100.0 Genel yönetim giderleri -2, , %2,3 Diğer sonuçlar ,548.0 mevcut değil Vergi öncesi kar/zarar mevcut değil Net dönem karı/zararı mevcut değil Azınlık hisselerine isnat olunabilen %37,0 Ana Ģirketin sahiplerine isnat olunabilen mevcut değil Net faiz geliri Net faiz gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 4.134,1 milyon Avro iken 3.968,9 milyon Avroya düşmüştür. Aynı dönemde, net faiz marjı (ortalama faiz getiren varlıkların bir yüzdesi olarak net faiz gelirleri) %3,03'ten %2,82'ye gerilemiştir. Bu gelişme esasen özellikle tüketici kredileri için baskılanmış kredi talebine, çekirdek harici varlıkların azalmasına ve işlem gören varlıkların faiz getiren varlıklara dahil edilmesine bağlı idi. Net ücret ve komisyon gelirleri milyon EUR cinsinden Değişim Borç verme %-1,1 faaliyetleri Ödeme transferleri %0,4 Kart faaliyetleri %8.4 Menkul kıymet işlemleri %12.4 Yatırım fonu faaliyetleri %-4,9 Muhafaza ücretleri %4.4 Aracılık %23.2 Sigorta aracılığı %7.4 İnşaat şirketi aracılığı %21.1 Döviz işlemleri %5,0 Yatırım bankacılığı faaliyetleri %20.3 Diğer %19.3 Toplam 1, , %5.0 Net ücret ve komisyon gelirleri, 2012 yılının ilk dokuz ayında 1.352,0 milyon Avrodan 1.284,3 milyon Avroya gerilemiştir. Bu gelişme büyük ölçüde menkul kıymetler faaliyetlerindeki (özellikle Avusturya'da ve Çek Cumhuriyetinde) ve inşaat sektöründeki / sigorta aracılığındaki ve yatırım bankacılığındaki düşüşe bağlı idi. Erste Group'un faktoring iştiraki (1 Ağustos 2011 tarihinde konsolide edilen) Intermarket Bank AG'den ve kart faaliyetlerinden pozitif katkılar elde edilmiştir. Net iģlem sonuçları Net işletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında 37,4 milyon Avro iken 2012 yılının aynı döneminde 191,4 milyon Avroya yükselmiştir. Bu, aslen (geçen sürede kapatılan) CDS yatırım portföyünün gerçeğe uygun değerinde geçen yıl gerçekleşen, -204,5 milyon Avro tutarında olumsuz etkisi bulunan değişimlere bağlı idi. Bu, 2011 yılının dördüncü çeyreğinden beri net faiz gelirlerinde yer alan işlem gören aktiflerden elde edilen faiz gelirlerindeki değişim ile kısmen dengelenmiştir. Genel yönetim giderleri milyon EUR cinsinden Değişim Personel giderleri -1, ,720.3 %1,0 Diğer yönetim giderleri %4.8 Amortisman ve yıpranma %1,7 Toplam -2, , %2,3 5

8 Genel idari giderler %2,3 düşüş ile 2.891,6 milyon Avrodan 2.826,1 milyon Avroya gerilemiştir (kur ayarlaması: -%0,8). Personel giderleri %1,0 düşüş (kur ayarlaması: +%0,2) ile 1.720,3 milyon Avrodan 1.702,5 milyon Avroya gerilemiştir. Başlıca maliyet tasarrufları %4,8 düşüş ile (kur ayarlaması: -%2,9) 889,8 milyon Avrodan 846,9 milyon Avroya gerileyen diğer idari giderlerde (aslen ofis ile ilgili giderlerde), ve %1,7 düşüş ile (kur ayarlaması: değişim yok) 281,5 milyon Avrodan 276,7 milyon Avroya gerileyen yıpranma ve amortismanda elde edilmiştir. Bordrolu çalışan sayısı 2011 yılı sonundan beri %2,1 azaltılarak 49,380 çalışana düşürülmüştür. Bunun esas sebebi Macaristan'daki, Romanya'daki ve Ukrayna'daki yeniden örgütlenme tedbirleri idi. Dönem sonu itibarıyla çalıģan sayısı 12 Eyl 11 Ara Değişim Erste Grup tarafından istihdam edilen 49,380 50,452 %-2,1 Erste Group, EB Oesterreich ve iştirakler 8,622 8,773 -%1,7 Haftungsverbund tasarruf bankaları 7,444 7,416 %0.4 Ceskâ sporitelna Group 10,857 10,661 %1.8 Banca Comercialâ Românâ Group 8,537 9,245 -%7,7 Slovenskâ sporitel na Group 4,185 4,157 %0.7 Erste Bank Macaristan Grubu 2,614 2,948 -%11.3 Erste Bank Hırvatistan Grubu 2,648 2,599 %1.9 Erste Bank Sırbistan %1,0 Erste Bank Ukrayna 1,536 1,685 -%8.8 Tasarruf bankası iştirakleri ve yurtdışı şube ofisleri 1,150 1,117 %3.0). Diğer iştirakler ve yurtdışı şube ofisleri %7.8 ĠĢletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen seviyelerin altında kalan net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerindeki düşüşlere bağlı olarak, işletme gelirleri 2012 yılının aynı ayında %1,4 gerileyerek 5.444,6 milyon Avroya düşmüştür ( : 5.523,5 milyon Avro). Genel idari giderler 2.891,6 milyon Avrodan %2,3 düşüşle 2.826,1 milyon Avroya indirildiğinden, işletme sonuçları neredeyse değişmeksizin 2.618,5 milyon Avro şeklinde kalmıştır ( : 2.631,9 milyon Avro). Risk provizyonları Risk provizyonları (yani kredi verme faaliyeti için provizyonların tahsis edilmesi ve serbest bırakılması ile beraber halihazırda silinmiş kredilerin geri kazanımından elde edilen gelirlerle dengelenen doğrudan kredi silme maliyetleri) 2011 yılının ilk dokuz ayına göre %21,2 düşüşle 1.859,2 milyon Avrodan 1.465,3 milyon Avroya gerilemiştir. Bu, büyük ölçüde Macaristan'da (2011 yılının ilk dokuz ayında 450,0 milyon Avro tutarında tek seferlik ücret) ve Çek Cumhuriyetinde risk provizyonlarında gerçekleşen, Romanya'daki karşılık ayırma gereksinimlerini fazlasıyla dengeleyen düşüşe bağlı idi yılının ilk dokuz ayında müşteri kredilerinin ortalama hacmiyle ilgili risk maliyetleri 146 baz puan ( : 184 baz puan) idi. Diğer faaliyet sonuçları Diğer işletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında ,4 milyon Avro iken 2012 yılının ilk dokuz ayında -214,0milyon Avroya yükselmiştir. Bunun başlıca sebebi, Banca Comercialâ Românâ şerefiye ayarlamalarının, 2011 yılının ilk dokuz ayı için toplam (692,8 milyon Avrosu Rumen ve 312,7 milyon Avrosu Macar iştirakleri için, 36,4 milyon Avrosu ise Avusturya yatırımları için olan) 1.041,9 milyon Avro olan şerefiye ayarlamalarına kıyasla önemli ölçüde gerileyerek 210,0 milyon Avro olması idi. Macaristan'da dövizli ipotekler için değişen faiz sübvansiyonu mevzuatı 60,6 milyon Avro ücret ile neticelenmiştir. Diğer vergiler 160,5 milyon Avrodan 191,1 milyon Avroya yükselmiştir. Bunların büyük bir bölümü bankacılık vergilerinden oluşmuştur. Slovakya'da, 2012 yılında yeni bir bankacılık vergisi yürürlüğe koyulmuştur ve 2012 yılının ilk dokuz ayında 14,9 milyon Avro ödemeye yol açmıştır. Macaristan'da, bankacılık vergisi 33,8 milyon Avro tutarında idi. Avusturya'da, bankacılık vergisi %25 artırılmıştır ve toplam tutarı 123,7 milyon olmuştur. Diğer işletme sonuçları aynı zamanda maddi olmayan duran varlıkların (ör. müşteri ilişkileri) 49,8 milyon Avro tutarındaki doğrusal amortismanını ( : 52,1 milyon Avro) ile 61,9 milyon Avro tutarındaki mevduat sigortası primlerini ( : 65,5 milyon Avro) kapsamakta idi. Pozitif katkılar 413,2 milyon Avro tutarında bir kerelik gelir getiren 1. ve 2. basamak araçların geri alınmasından ve mülk satışlarından elde edilen 42,7 milyon Avro tutarındaki gelirlerden ileri gelmekte idi. Finansal varlık sonuçları Bütün finansal varlık kategorilerinin genel sonucu 2011 yılının ilk dokuz ayında -87,6 milyon Avro iken 2012 yılının ilk dokuz ayında 36,2 milyon Avroya yükselmiştir. Gerçeğe uygun değer ve satılmaya hazır portföylerinde tutulan varlıkların değerleme kazançları, çekirdek dışı varlıkların satışlarından ileri gelen zararlar ile vadeye kadar elde tutulacak portföylerindeki değerleme kayıplarını 2012 yılının ilk dokuz ayında fazlasıyla karşılamıştır. 6

9 Ana ortaklık sahiplerine atfedilebilen vergi öncesi kar ve net kar Vergi öncesi kar, 2011 yılının aynı dönemindeki 775,3 milyon Avro vergi öncesi zarara kıyasla 2012 yılının ilk dokuz ayında 975,4 milyon Avro olmuştur. Azınlıklar düşüldükten sonraki net kar, 2011 yılının ilk dokuz ayında 973,0 milyon Avro olan azınlıklar düşüldükten sonraki net zarara kıyasla 2012 yılının ilk dokuz ayında 597,3 milyon Avroya yükselmiştir. FĠNANSAL SONUÇLAR - ARDIġIK ÇEYREK DÖNEMLERĠN MUKAYESE EDĠLMESĠ 1.317,2 milyon Avro tutarındaki net faiz gelirleri 2012 yılının üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine (1.314,8 milyon Avro) göre istikrarlı idi. Net ücret ve komisyon gelirleri 2012 yılının ikinci çeyreğinde 435,2 milyon Avro iken kredi verme faaliyetlerinde komisyonların düşmesine bağlı olarak %3,8 gerilemeyle üçüncü çeyrekte 418,8 milyon Avroya düşmüştür (ardışık çeyrek dönemlerde %15,2 düşüş ile 63,0 milyon Avro). Net işlem sonuçları 2012 yılının ikinci çeyreğinde 27,9 milyon Avro iken %150,5 artışla 69,9 milyon Avroya yükselmiştir. Bu, aslen menkul kıymetler ve türev faaliyetlerindeki bir gelişmeye bağlı idi. Genel idari giderler; (%0,7 düşüşle 2012 yılının ikinci çeyreğinde 568,1 milyon Avro iken yılın üçüncü çeyreğinde 563,9 milyon Avroya) düşen personel giderleri, (%0,1 artışla 281,7 milyon Avrodan 281,9 milyon Avroya) yükselen diğer idari giderlerdeki hafif artışları ve yıpranma ve amortismandaki (%0,4 artışla 92,5 milyon Avrodan 92,9 milyon Avroya) yükselmeyi fazlasıyla dengelediğinden, birbirini takip eden iki çeyrekte %0,4'lük hafif bir düşüşle 942,3 milyon Avrodan 938,7 milyon Avroya gerilemiştir. Maliyet / gelir oranı, 2012 yılının ikinci çeyreğinde %53,0 iken üçüncü çeyrekte %52,0'a yükselmiştir. Kredi ve avanslar için risk provizyonları ardışık iki çeyrek arasında %20,5 artışla 401,2 milyon Avrodan 483,5 milyon Avroya yükselmiştir. Macaristan'daki yasa değişikliklerinin ardından, ilk çeyrekte oluşturulan 75,6 milyon Avro tutarındaki risk provizyonlarının büyük bir bölümü (60,6 milyon Avro) ikinci çeyrekte yeniden sınıflandırılarak diğer işletme sonuçlarına aktarılmıştır. Diğer işletme sonuçları üçüncü çeyrekte iyileşme göstererek -145,9 milyon Avro seviyesine ulaşmıştır (2012 yılının ikinci çeyreği: 199,3 milyon Avro). İyileşme, aslen ikinci çeyrekte kaydedilen, Banca Comercialâ Românâ için 210,0 milyon Avro tutarında şerefiye değer düşüklüğü gibi tek seferlik etkilerin tekrarlanmamasına bağlı idi. İkinci çeyrekte görülen diğer bir olumsuz etken ise Macaristan'da döviz üzerinden verilen ipotek kredilerinin sübvansiyonuna dair mevzuata dayanan 60,6 milyon Avro tutarındaki ücret idi. Diğer taraftan, 126,5 milyon Avro tutarında 1. ve 2. basamak araçların geri alınmasının ve mülk satışlarından 42,7 milyon Avro tutarında gelir elde edilmesinin olumlu bir etkisi olmuştur. Maddi duran varlıkların ve (esasen Çek Cumhuriyetinde) finansal yatırımlar olarak tutulan diğer taşınır malların değerleme ayarlamaları 2012 yılının üçüncü çeyreğinde -34,3 milyon Avro tutarında idi (2012 yılının ikinci çeyreği: -10,8 milyon Avro). Bütün finansal varlık kategorilerinin genel sonucu 2012 yılının ikinci çeyreğinde 5,5 milyon Avro iken üçüncü çeyrekte 9,9 milyon Avroya yükselmiştir. Bu, esasen 2012 yılının ikini çeyreğinde vadeye kadar elde tutulacak portföyde tutulan değerleme ayarlamalarına bağlı idi. Vergi öncesi kar 2012 yılının ikinci çeyreğinde 240,6 milyon Avro iken 2012 yılının üçüncü çeyreğinde 247,7 milyon Avroya yükselmiştir. Azınlıklar düşüldükten sonra net kar ikinci çeyrekte 107,1 milyon Avro iken üçüncü çeyrekte 143,7 milyon Avroya yükselmiştir. 7

10 Bilançonun geliģimi milyon EUR cinsinden 12 Eyl 11 Ara Değişim Kredi kurumlarına krediler ve avanslar 11,569 7,578 %52.7 Müşterilere krediler ve avanslar 133, ,750 -%0,9 Krediler ve avanslar için risk provizyonları -7,796-7,027 %10.9 İşlem gören aktifler, türev finansal araçlar 18,201 16,807 %8.3 Mali varlıklar 42,601 38,132 %11.7 Diğer varlıklar 18,908 19,766 -%4.3 Toplam varlıklar 216, ,006 %3.3 milyon EUR cinsinden 12 Eyl 11 Ara Değişim Banka mevduatları 25,524 23,785 %7.3 Müşteri mevduatları 122, ,880 %2,8 İhraç edilen borçlanma senetleri 29,902 30,782 -%2,9 İşlem gören pasifler, türev finansal araçlar 11,293 9,873 %14,4 Diğer borçlar 7,329 5,723 %28.1 İkinci dereceden borçlar 4,293 5,783 -%25.8 Toplam özsermaye 16,400 15,180 %8,0 Azınlık hisselerine isnat olunabilen 3,453 3,143 %9.9 Ana şirketin sahiplerine isnat olunabilen 12,947 12,037 %7.6 Toplam borçlar ve özsermaye 216, ,006 %3.3 Kredi kurumlarına verilen krediler ve avanslar 31 Aralık 2011 tarihinde 7,6 milyar Avro seviyesinde iken önemli bir artışla 30 Eylül 2012 tarihinde 11,6 milyar Avroya yükselmiştir. Bu artış, büyük ölçüde merkez bankalarına yatırılan fazla likiditeye bağlı idi. Müşterilere verilen krediler ve avanslar 31 Aralık 2011 tarihinde 134,8 milyar Avro iken Macaristan'da verilen kredilerin azalması ile kur etkilerine bağlı olarak hafif düşüşle 133,5 milyar Avroya gerilemiştir. Risk provizyonları ilave tahsisatlara bağlı olarak 7,0 milyar Avrodan 7,8 milyar Avroya yükselmiştir. Takipteki kredi oranı (müşterilere verilen kredilerin bir yüzdesi olarak takipteki krediler) 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla %9,2 oranında idi (31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla %8,5). Takipteki kredi karşılama oranı 2011 yılı sonunda %61,0 iken %63,1'e yükselerek daha da gelişmiştir. Çeşitli finansal varlık kategorilerinde tutulan yatırım amaçlı menkul kıymetler yıl sonunda 38,1 milyar Avro iken, 2011 satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulan portföylere tahsis edilen tahvillere yapılan yatırımların artmasına bağlı olarak %11,7 artışla 42,6 milyar Avroya yükselmiştir. Bu, yeni Basel 3 likidite kurallarına hazırlanırken yüksek derecede likit varlıkların iktisap edilmesini ve fazla likidite ile yatırım yapılmasını yansıtmaktadır. Müşteri mevduatları 118,9 milyar Avro iken %2.8 artışla 30 Eylül 2012 tarihinde 122,2 milyar Avroya yükselmiştir. Bu gelişme esasen Avusturya'daki, Çek Cumhuriyetindeki ve Slovakya'daki ayni tevdiat gelirleri ile kur etkilerine bağlı idi. Bankaların mevduatlarının artışı çoğunlukla Avrupa Merkez Bankasının 1,1 milyar Avro tutarındaki 3 yıllık uzun vadeli refinansman operasyonunun ikinci tranşının kullanılmasına isnat edilebilir. Kredi - mevduat oranı 30 Eylül 2012 tarihinde %109,2 ile 31 Aralık 2011 tarihinde olduğundan (%113,3) daha düşük idi. İhraç edilen borçlanma senetleri, özellikle tahviller ve mevduat sertifikaları 30,8 milyar Avro iken 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla %2,9 düşüşle 29,9 milyar Avroya gerilemiştir. 5,8 milyar Avro olan ikinci dereceden borçların önemli bir düşüş göstererek 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 4,3 milyar Avroya gerilemesi aslen yaklaşık 1,3 milyar Avro kavramsal tutardaki 1. ve 2. basamak araçların geri alınmasından ileri gelmiştir. Erste Group un özkaynakları 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 12,9 milyar Avroya yükselmiştir (2011 yıl sonu: 12,0 milyar Avro). Bu, 2012 yılının ilk dokuz ayında elde edilen kara ve satılmaya hazır rezervdeki bir artışa bağlı idi. Avusturya Bankacılık Kanununda tanımlanan kesintilerden sonra 1. basamak sermayesi 11,7 milyar Avro tutarında idi (2011 yılı sonu: 11,9 milyar Avro). Çekirdek 1. basamak sermaye (2012 yılının ilk dokuz ayı için dağıtılmayan karlar hariç olmak üzere) de Romanya'da temerrüde düşen krediler için tam teminat muhasebeleştirilmesine bağlı olarak önemli derecede artış göstererek 11,3 milyar Avroya yükselmiştir (2011 yılı sonu: 10,7 milyar Avro). 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 108,7 milyar Avro olan toplam risk ağırlıklı varlıklar 31 Aralık 2011 tarihine göre (114,0 milyar Avro) %4,7 daha düşük idi. Bu düşüş, çekirdek harici varlıkların satışına ve EBA'nın 2012 yılının Haziran ayı sonuna kadar %9 olması gereken özsermaye gereksinimine uymak üzere alınan bir dizi ilave tedbire bağlı idi. 8

11 Erste Group kredi kurumu grubunun Avusturya Bankacılık Kanunu tarafından tanımlanan toplam uygun nitelikli sermayesi 2011 yılı sonunda 16,4 milyar Avro iken 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 14,9 milyar Avroya gerilemiştir. Raporlama tarihindeki zorunlu asgari gereksinime istinaden karşılama oranı (8,7 milyar Avro) %171,3 idi (2011 yılı sonu: %179,9). Piyasa ve işletme riski (toplam risk) için sermaye gereksinimlerini kapsayan 1. basamak oranı %10,8'e yükselmiştir (2011 yılı sonu: %10,4). 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla çekirdek 1. basamak oranı %10,4'e yükselmiştir. (2011 yılı sonu: %9,4). 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla EBA sermaye oranı %9,9 idi. (2011 yılı sonu: %8,9). Toplam riske ilişkin toplam ödeme gücü oranı (Avusturya Bankacılık Kanununun 1. Maddesinin 22. fıkrası uyarınca toplam risk için değerleme tabanı olarak toplam uygun nitelikli sermaye) 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla %8,0 zorunlu asgari gereksinimin oldukça üzerinde olan %13,7 oranında değişmeden kalmıştır (2011 yılı sonu: %14,4). SEGMENT RAPORLAMA Bireysel Bankacılık ve KOBĠ Erste Bank Avusturya Erste Bank Oesterreich segmenti, Erste Bank Oesterreich'ın çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu bütün yatırım bankaları (Salzburg, Tirol ve Hainburg'da bulunan yatırım bankaları) ile Bausparkasse dahil olmak üzere Erste Bank Oesterreich'ın ve iştiraklerinin bireysel ve KOBİ faaliyetlerinden oluşmaktadır yılının ilk dokuz ayında 501,8 milyon Avro olan net faiz gelirlerinin 34,3 milyon Avro ya da %6,8 düşüşle 2012 yılının ilk dokuz ayında 467,5 milyon Avroya gerilemesi aslen son aylarda faiz oranlarının gelişmesine bağlı olarak banka defterinden elde edilen gelirlerin düşmesine bağlı idi. Menkul kıymet faaliyetlerindeki bir düşüşe rağmen net ücret ve komisyon gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 239,1 milyon Avro iken 1,7 milyon Avro veya %0,7 artışla 2012 yılının ilk dokuz ayında 240,8 milyon Avroya yükselmiştir. Bunun başlıca sebebi, kurumsal faaliyetlerden elde edilen net ücret ve komisyon gelirlerindeki yükselme ile 2011 yılının Ağustos ayında Intermarket Bank AG'nin iktisap edilmesi idi yılının ilk dokuz ayında 9,8 milyon Avro olan net işlem sonuçlarının 11,7 milyon Avro düşüşle 2012 yılının aynı döneminde -1,9 milyon Avroya gerilemesi, 2012 yılının ilk çeyreğindeki negatif değerleme sonuçlarına bağlı idi. İşletme giderlerinin 454,5 milyon Avro iken 4,0 milyon Avro veya %0,9 artışla az miktarda yükselerek 458,5 milyon Avroya erişmesi 2011 yılının Ağustos ayında Intermarket Bank AG'nin birleşmesinden ileri gelmiştir. İşletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında 296,2 milyon Avro iken 48,3 milyon Avro veya %16,3 düşüşle 247,9 milyon Avroya gerilemiştir. Maliyet / gelir oranı 2011 yılının ilk dokuz ayında %60,5 iken %64,9'a yükselmiştir. Bir önceki yıl 92,7 milyon Avro olan risk provizyonlarının 11,2 milyon ya da %12,1 oranında bir düşüşle 81,5 milyon Avroya gerilemesi bireysel ve KOBİ portföylerindeki risk profilinin süren istikrarını yansıtmaktadır yılının ilk dokuz ayında "Diğer sonuçlar"ın 57,6 milyon Avro artışla 23,4 milyon Avroya erişmesi aslen satılmaya hazır portföyünde tutulan menkul kıymetlerin satışından ve emlak satışından elde edilen gelirlere bağlı idi. Önceki yıl, "Diğer finansal varlıklar" değerleme kayıplarından da etkilenmiş idi. Bankacılık vergisi 2012 yılının ilk üç çeyreğinde 7,2 milyon Avro tutarında idi. Azınlıklar düşüldükten sonra net kar 2011 yılının ilk dokuz ayında 128,2 milyon Avro iken 15,2 milyon Avro veya %11,9 artışla 143,4 milyon Avroya yükselmiştir. Özkaynak karlılığı önceki yıl %15,5 iken %14,8'e düşmüştür. Haftungsverbund / Tasarruf Bankaları 742,0 milyon Avro olan net faiz gelirlerinin 40,3 milyon Avro ya da %5,4 düşüşle 2012 yılının ilk dokuz ayında 701,7 milyon Avroya gerilemesi aslen aktif-pasif yönetiminden elde edilen gelirlerin düşmesine bağlı idi. Net ücret ve komisyon gelirleri 2012 yılının ilk dokuz ayında 0,9 milyon Avro veya %0,3 artışla 291,4 milyon Avroya yükselmiştir. Net işletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında -2,1 milyon Avro iken 2011 daha iyi değerleme sonuçlarına bağlı olarak 22,2 milyon Avro artışla 2012 yılının ilk dokuz ayında 20,1 milyon Avroya yükselmiştir. İşletme giderleri 3,7 milyon Avro veya %0,5 oranında küçük bir artışla 706,6 milyon Avroya yükselmiştir. İşletme sonuçları 327,5 milyon Avro iken 20,9 milyon Avro veya %6,4 düşüş göstererek 20,9 milyon Avroya gerilemiştir. Maliyet / gelir oranı bir önceki yıl %68,2 iken %69,7 olmuştur. Risk provizyonları 2011 yılının ilk dokuz ayında 190,0 milyon Avro iken 30,8 milyon Avro veya %16,2 oranında ciddi bir düşüşle 159,2 milyon Avroya gerilemiştir. "Diğer sonuçlar"ın -49,6 milyon Avro iken 47,5 milyon Avro artışla -2,1 milyon Avroya yükselmesi büyük ölçüde 2012 yılında satılmaya hazır portföyündeki satışlardan elde edilen kazançlara ve 2011 yılında menkul kıymetler portföyündeki değerleme kayıplarına bağlı idi. Bankacılık vergisi 2012 yılının ilk dokuz ayında 6,3 milyon Avro tutarında idi. Azınlıklar düşüldükten sonraki net kar 2011 yılının ilk dokuz ayında 0,6 milyon Avro iken 8,5 milyon Avro artışla 2012 yılının ilk dokuz ayında 9,1 milyon Avroya yükselmiştir. Orta ve Doğu Avrupa Orta ve Doğu Avrupa segmenti aslen Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Hungary, Banca Comercială Română, Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia, ve Erste Bank Ukraine bireysel ve KOBİ faaliyetlerini kapsamaktadır. Bölümlenmiş faaliyet alanlarının - Grup Kurumsal Bankacılık & Yatırım Bankacılığı ve Grup Piyasaları - katkıları ilgili segmentlerde raporlanır. 9

12 Çek Cumhuriyeti Çek bireysel ve KOBİ faaliyetlerindeki net faiz gelirleri 900,3 milyon Avro iken 57,7 milyon Avro veya %6,4 (kur ayarlaması: -%3,3) gerileme ile 842,6 milyon Avroya düşmüştür. Bu gelişmenin başlıca sebebi mevduat faaliyetlerinde daralan marjlar ile düşen piyasa faiz oranları ve baskılanan kredi talebi idi. Aslen kredi verme ve menkul kıymetler faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin düşmesine bağlı olarak, net ücret ve komisyon gelirleri bir önceki yıl 372,4 milyon Avro iken 37,9 milyon Avro veya %10,2 (kur ayarlaması: -%7,2) düşüşle 334,5 milyon Avroya gerilemiştir yılının ilk dokuz ayında -19,2 milyon Avro olan net işlem sonuçları, sağlam dayanak müşteri faaliyetlerine ve bir önceki yıl görülen negatif değerleme etkilerine bağlı olarak 33,2 milyon Avro artışla 14,0 milyon Avroya yükselmiştir. İşletme giderleri 2012 yılının ilk dokuz 12,6 milyon Avro veya %2,3 düşüşle 531,1 milyon Avroya gerilemiştir. Kur ayarlaması gerçekleştirilen işletme giderleri %0,9 artmıştır. İşletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında 709,8 milyon Avro iken 49,8 milyon Avro veya %7,0 düşüşle (kur ayarlaması: -%3,9) 660,0 milyon Avroya gerilemiştir. Portföy niteliği istikrar kazandıkça risk provizyonları 2012 yılının ilk dokuz ayında 68,1 milyon Avro veya %36,1 (kur ayarlaması: -%34,0) düşüşle 120,5 milyon Avroya gerilemiştir. -114,3 milyon Avro olan "Diğer sonuçlar"ın 57,8 milyon Avro artarak -56,5 milyon Avroya yükselmesine esasen finansal varlık gelirlerinin artışı ve emlak yeniden değerlemelerinin azalması sebep olmuştur. 370,6 milyon Avro olan azınlıklardan sonraki net kar, 2011 yılının ilk dokuz ayına (323,0 milyon Avro) göre 47,6 milyon Avro veya %14,7 (kur ayarlaması: +%18,5) artış göstermiştir. Maliyet / gelir oranı 2011 yılının ilk dokuz ayında %43,4 iken %44,6'ya yükselmiştir. Özkaynak karlılığı %39,9'dan %39,0'a gerilemiştir. Romanya Romanya bireysel ve KOBİ faaliyetlerinin sonuçları bir kere daha olumsuz ekonomik ortamdan etkilenmiştir. Net faiz gelirleri 93,9 milyon Avro veya %18,1 gerileyerek (kur ayarlaması: -%14,6) 423,7 milyon Avroya düşmüştür. Bu gelişme esasen düşük müşteri kredi talebi ile bireysel ve kurumsal faaliyetlerdeki daralan marjlara bağlı idi. Net ücret ve komisyon gelirlerinin 2011 yılının ilk dokuz ayında 97,5 milyon Avro iken 7,0 milyon Avro veya %7,2gerileyerek (kur ayarlaması: %3,1) 2012 yılının ilk dokuz aynıda 90,5 milyon Avroya düşmesi esasen havalelerden elde edilen gelirlerin düşmesine bağlı idi yılının ilk dokuz ayında 39,2 milyon Avro olan net işlem sonuçlarının 15,7 milyon Avro artışla 54,9 milyon Avroya yükselmesi büyük ölçüde kur pozisyonlarının yeniden değerleme kazançlarından ileri gelmiştir. Kapsamlı iyileştirme önlemleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 282,7 milyon Avro olan işletme giderlerini 31,3 milyon Avro ya da %11,1 (kur ayarlaması: -%7,2) düşürerek 2012 yılının ilk dokuz ayında 251,4 milyon Avroya geriletmiştir. Kurumsal faaliyetlerdeki ve emlak faaliyetlerindeki ilave karşılık ayırma gereksinimleri risk maliyetlerinin 186,4 milyon Avro ya da %49,9 (kur ayarlaması: +%56,4) artarak 373,7 milyon Avrodan 2012 yılının ilk dokuz ayında 560,1 milyon Avroya yükselmesine yol açmıştır. Bu, 2011 yılının sonunda %50,1 olan takipteki kredi kapsama oranın 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla %57,6'ya yükselmesine yol açmıştır. "Diğer sonuçlar" kaleminin -41,3 milyon Avrodan 11,9 milyon Avro veya %28,8 (kur ayarlaması: +%25,7) artışla 2012 yılının ilk dokuz ayında -29,4 milyon Avroya yükselmesi aslen finansal varlıklardan elde edilen gelirlerin yükselmesine ve leasing faaliyetlerinin yeniden değerleme masraflarının düşmesine bağlı idi. 206,2 milyon Avro olan azınlıklardan sonraki net zarar bir önceki yıl 19,4 milyon Avro olan azınlıklardan sonra net zarara kıyasla 186,8 milyon Avro gerilemiştir. İyileştirme önlemlerinin azimle uygulanmasına bağlı olarak maliyet/gelir oranı bir önceki yıl %43,2 iken hafif bir artışla %44,2 olmuştur. Slovakya Slovak bireysel ve KOBİ faaliyetlerindeki net faiz gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 334,4 milyon Avro iken 16,4 milyon Avro veya %4,9 gerileme ile 2012 yılının ilk dokuz ayında 318 milyon Avroya düşmüştür. Bunun başlıca sebebi, finansal varlıklar için uygulanan yatırım stratejisindeki değişiklik ile perakende faaliyet marjlarındaki hafif daralma idi. 82,8 milyon Avro olan net faiz ve komisyon gelirleri bir önceki yıla kıyasla neredeyse değişmemiş idi. Net işletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında -3,9 milyon Avro iken 6,9 milyon Avro artışla 3,0 milyon Avroya yükselmiştir. İşletme giderleri 166,6 milyon Avro iken daha yüksek IT amortisman ücretlerine bağlı olarak 8,1 milyon Avro veya %4,9 artışla 174,7 milyon Avroya yükselmiştir. Risk provizyonları 2011 yılının ilk dokuz ayına göre piyasa ortamındaki gelişmeyi yansıtmakta idi. Bireysel faaliyetler ve emlak faaliyetleri en fazla fayda sağlayarak 2011 yılının ilk dokuz ayında 56,7 milyon Avro iken 13,3 milyon Avro veya %23,5 düşüşle 43,4 milyon Avroya gerilemeye yol açmıştır. "Diğer sonuçlar" kalemi 11,3 milyon Avro bankacılık vergisi içermekte idi. "Diğer sonuçlar"ın 2011 yılının ilk dokuz ayına göre 15,2 milyon Avroya artış göstermesine esasen finansal varlık değerleme sonuçları, emlak yeniden değerlemelerinin azalması ve mevduat sigortası gelirlerinin düşmesi sebep olmuştur. Azınlıklardan sonra net kar 9,7 milyon Avro veya %7,7 düşüşle 135,2 milyon Avroya gerilemiştir yılının ilk dokuz ayında %40,3 milyon Avro olan maliyet / gelir oranı 2012 yılının ilk dokuz ayında %43,3 milyon Avroya yükselmiştir. Özkaynak karlılığı %41,0'dan %41,7'ye yükselmiştir. Macaristan Macar bireysel ve KOBİ faaliyetlerindeki net faiz gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 303,1 milyon Avro iken 45,5 milyon Avro veya %15,0 (kur ayarlaması: -%7,5) gerileme ile 2012 yılının ilk dokuz ayında 257,6 milyon Avroya düşmüştür. Döviz kredilerinin piyasa dışı oranlar üzerinden zorunlu olarak erken ödenmesinden ileri gelen faiz geliri azalması işlem gören varlıklardan elde edilen faiz gelirlerinin net faiz gelirlerine kaydırılması ile karşılanmıştır. 10

13 Net ücret ve komisyon gelirleri 6,0 milyon Avro veya %8,1 düşüşle 67,8 milyon Avroya gerilemiştir. Bununla beraber, kur ayarlaması yapılmış net ücret ve komisyon gelirleri istikrarını korumuştur. 14,2 milyon Avro olan net işlem sonuçlarının 22,8 milyon Avro düşüşle 2012 yılının ilk dokuz ayında -8,6 milyon Avroya gerilemesi büyük ölçüde işlem görmek üzere elde tutulan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin raporlanmasındaki bir değişikliğe ve döviz alım satımından elde edilen gelirlerin düşmesine bağlı idi yılının dördüncü çeyreğinde uygulanan yeniden yapılandırma tedbirlerine bağlı olarak işletme giderleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 158,1 milyon Avro iken 33,1 milyon Avro veya %20,9 (kur ayarlaması: -%14,0) düşüşle 2012 yılının ilk dokuz ayında 125,0 milyon Avroya gerilemiştir. Maliyet / gelir oranı 2011 yılında oldukça zorlu piyasa şartlarına rağmen %39,5'ten %40,4'e yükselmiştir. Risk provizyonları 2011 yılının ilk dokuz ayında 701,3 milyon Avro iken 554,2 milyon Avro gerilemeyle 2012 yılının ilk dokuz ayında 147,1 milyon Avroya düşmüştür. Bu düşüş, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde döviz kredilerinin dönüştürülmesine izin veren yeni mevzuatın tetiklediği tek seferlik ilave provizyonların tahsis edilmesine ve zorlu bir ekonomik ortama bağlı idi. -57,3 milyon Avro olan "Diğer sonuçlar" kaleminin 2012 yılının ilk dokuz ayında 50,1 milyon Avro düşüşle -107,4 milyon Avroya gerilemesi, takip eden beş yıl boyunca bireysel döviz kredileri için sübvansiyon planına dair kanundaki bir değişikliğe bağlı idi. Bu bağlamda, gelecekteki ilave vergi ödemelerine dair provizyonlar yaklaşık 60,6 milyon Avro tutarında oluşturulmuştur. Azınlıklar düşüldükten sonraki net zarar, 2011 yılının ilk dokuz ayında 531,7 milyon Avro olan azınlıklar düşüldükten sonraki net zarara kıyasla 64,1 milyon Avro olmuştur. Hırvatistan Hırvatistan'da, bireysel ve KOBİ faaliyetlerinden elde edilen net faiz gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 194,7 milyon Avro iken 2,9 milyon Avro veya %1,5 gerilemeyle 191,8 milyon Avroya düşmüştür ancak kur ayarlaması bakımından değişmeksizin kalmıştır. Kredi kartı işlemlerini idare eden iştirakin 2011 yılının Ekim ayında devrini ve dolayısıyla Kurumsal Merkez segmentine tahsis edilmesini yansıtan net ücret ve komisyon gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 58,5 milyon Avro iken 7,5 milyon Avro veya %12,8 (kur ayarlaması: -%11,4) düşüşle 51,0 milyon Avroya gerilemiştir yılının ilk dokuz ayında 7,4 milyon Avro olan net işlem sonuçlarının 0,8 milyon Avro veya %10,8 (kur ayarlaması: +%12,6) artışla 8,2 milyon Avroya yükselmesi büyük ölçüde yeniden değerleme sonuçlarından ileri gelmiştir. İşletme giderlerinin 2011 yılının ilk dokuz ayında 108,3 milyon Avro iken 6,5 milyon Avro veya %6,0 gerileyerek (kur ayarlaması: -%4,4) 2012 yılının ilk dokuz ayında 101,8 milyon Avroya düşmesi de benzer bir şekilde kredi kartı işlem faaliyetlerinin devredilmesine atfedilebilir idi. İşletme sonuçları 152,3 milyon Avro iken 3,1 milyon Avro veya %2,0 (kur ayarlaması: -%0,4) düşüşle 149,2 milyon Avroya gerilemiştir. Maliyet / gelir oranı 2011 yılının ilk dokuz ayında %40,6 iken %41,6'ya yükselmiştir. Emlak faaliyetlerindeki ve kurumsal faaliyetlerdeki artan karşılık ayırma gereksinimleri risk maliyetlerinin 35,3 milyon Avro ya da %48,8 (kur ayarlaması: +%51,3) artarak 72,3 milyon Avrodan 2012 yılının ilk dokuz ayında 107,6 milyon Avroya yükselmesine yol açmıştır. Azınlıklar düşüldükten sonra net kar 2011 yılının ilk dokuz ayında 37,6 milyon Avro iken 20,9 milyon Avro veya %55,6 (kur ayarlaması: -%54,8) düşüşle 16,7 milyon Avroya gerilemiştir. Özkaynak karlılığı 2011 yılının ilk dokuz ayında %19,6 iken %7,6 olmuştur. Sırbistan Erste Bank Sırbistan'ın 26,6 milyon Avro olan net faiz gelirleri 2012 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre neredeyse değişmeden kalmıştır. Kur ayarlaması sonrasında bu rakam %6,9 yükselmiştir. Bu artış bireysel ve kurumsal müşterilere kredi verme hacimlerindeki yükselmeye ve bireysel faaliyetlerdeki marjların genişlemesine bağlı idi. Net ücret ve komisyon gelirleri 9,0 milyon Avro iken 0,8 milyon Avro veya %8,9 (kur ayarlaması: +%18,6) artışla 9,8 milyon Avroya yükselmiştir. Net işlem sonuçları, döviz faaliyetlerinden elde edilen gelirin artmasıyla 1,4 milyon Avro yükselmiştir. Kur ayarlaması yapılan işletme giderleri 2012 yılının ilk dokuz ayında diğer idari giderlerin yükselmesine bağlı olarak %6,3 artış göstererek 24,5 milyon Avro olmuştur. Maliyet / gelir oranı 2011 yılında %69,0 iken önemli bir gelişme göstererek %64,3 olmuştur. Risk maliyetleri neredeyse hiç değişmeksizin 6,1 milyon Avro olmuştur. Azınlıklardan sonra net kar 1,8 milyon Avro artışla 4,8 milyon Avroya yükselmiştir. Özkaynak karlılığı önceki yıl %9,8 iken %15,7'ye yükselmiştir. Ukrayna Erste Bank Ukrayna'da net faiz gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 18,3 milyon Avro iken 2,0 milyon Avro veya %10,9 (kur ayarlaması: +%3,1) artışla 20,3 milyon Avroya yükselmiştir. Bu artış, menkul kıymet faaliyetlerinden elde edilen gelirin artmasıyla elde edilmiştir. Havalelerden elde edilen gelirlerin yükselmesi net ücret ve komisyon gelirlerinin 2012 yılının ilk dokuz ayında 0,8 milyon Avro artışla 4,5 milyon Avroya yükselmesine yol açmıştır. Döviz ve menkul kıymetler faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin düşmesinden etkilenen net işletme sonuçları 5,7 milyon Avro iken 6,7 milyon Avro düşüşle -1,0 milyon Avroya gerilemiştir. İşletme giderleri 0,6 milyon Avro veya %1,7 artışla 36,5 milyon Avroya yükselmiştir. Bununla beraber, kur ayarlaması gerçekleştirilen işletme giderleri %5,5 düşüş göstermiştir. Risk provizyonlarının 2,1 milyon Avro veya %29,6 (kur ayarlaması: +%20,5) artarak 9,2 milyon Avroya yükselmesi doğrudan silinen kalemlerden ileri gelmiştir. "Diğer sonuçlar" kalemi, satılmaya hazır portföy ile ilgili satışlardan kaynaklanan kayıplara bağlı olarak 6,7 milyon Avrodan -3,5 milyon Avroya gerilemiştir. Azınlıklardan sonra net zarar 13,3 milyon Avro düşüşle -25,4 milyon Avroya gerilemiştir. Grup Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı (GCIB) Grup Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı segmenti büyük kurum faaliyetlerini, Erste Group'un büyük kurumsal müşteriler ile emlak faaliyetlerini, (2012'nin ikinci çeyreğinden itibaren) özsermaye piyasalarını ve Orta ve Doğu Avrupa'daki yatırım bankacılığı iştirakleri ile Uluslararası Faaliyetler birimini (maliye faaliyetleri hariç olmak üzere) kapsamaktadır. 11

14 Leasing iştiraki Erste Group Immorent de bu segmentte yer almaktadır. Net faiz gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayına göre 13,3 milyon Avro veya %3,3 gerileyerek 381,0 milyon Avroya düşmüştür. Uluslararası Faaliyetlerden elde edilen net faiz gelirlerinin hacmin düşmesine (risk ağırlıklı varlıklar %45,4 azaltıldığından) bağlı olarak 22,6 milyon Avro veya %27,5 düşüşle 59,7 milyon Avroya gerilemesine rağmen büyük kurum faaliyetlerinden elde edilen net faiz gelirleri 9,6 milyon Avro veya %3,1 yükselmiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri 30,1 milyon Avro veya %32,4 düşüşle 62,9 milyon Avroya gerilemiştir. Bu, yeni faaliyetlerdeki düşüşe ve emlak proje geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirin azalmasına bağlı idi. Net işlem sonuçları 151,8 milyon Avro artışla 6,2 milyon Avroya yükselmiştir yılının ilk dokuz ayında net işletme sonuçları Uluslararası Faaliyetler biriminin bu esnada tamamen kapatılmış olan CDS yatırım portföyü ile ilgili olumsuz değerleme sonuçlarından etkilenmiş idi. İşletme giderleri 7,4 milyon Avro veya %5,4 artışla 145,0 milyon Avroya yükselmiştir. Bu gelişme aslen organizasyon değişikliğine, (yani birimlerin Grup Piyasaları segmentinden Grup Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı segmentine kaydırılmasına) bağlı idi. Risk provizyonları 60,1 milyon Avro veya %35,2 artışla 230,6 milyon Avroya yükselmiştir. Bunun başlıca sebebi Romanya'daki emlak faaliyetlerindeki ve büyük kurum faaliyetlerindeki daha yüksek risk provizyonları idi. İşletme sonuçları 2011 yılının ilk dokuz ayında 203,8 milyon Avro iken 101,3 milyon Avro veya %49,7 artışla 2012 yılının ilk dokuz ayında 305,1 milyon Avroya yükselmiştir. Emlak faaliyetlerine dair ve Uluslararası Faaliyetler varlıklarının azalmasının devam etmesinden ileri gelen olumsuz değerleme sonuçları ve satış zararları "Diğer sonuçlar" kaleminin 36,5 milyon Avro düşüşle -69,1 milyon Avroya gerilemesine sebep olmuştur. Azınlıklar düşüldükten sonraki net kar -13,3 milyon Avro iken 3,0 milyon Avro artışla -10,3 milyon Avroya yükselmiştir. Maliyet / gelir oranı 2011 yılının ilk üç çeyreğinde %40,3 iken gelişme göstererek %32,2 olmuştur. Grup Piyasaları Grup Piyasaları segmenti, Grup Maliye ve Sermaye Piyasaları bölümlenmiş faaliyet alanlarından oluşmaktadır ve Erste Group Bank AG'nin, Orta ve Doğu Avrupa iştiraklerinin, Hong Kong, New York, Berlin ve Stuttgart'taki yurtdışı şube ofislerinin maliye faaliyetleri ile Erste Varlık Yönetiminin sonuçlarını kapsamaktadır. Grup Piyasaları segmentinin işletme gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında 355,7 milyon Avro iken 56,8 milyon Avro veya %16,0 artışla 412,5 milyon Avroya yükselmiştir. Net faiz gelirleri ve net işletme sonuçları yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri -özellikle Varlık Yönetimi biriminden elde edilenler- hafif düşüş göstermiştir. Net faiz gelirlerindeki 55,4 milyon Avro veya %55,7 artış, aslen devlet tahvillerinden elde edilen yüksek gelire ve finansman maliyetleri ile faiz gelirlerinin işlem portföyündeki menkul kıymetlerden sapmasına bağlı idi. 94,9 milyon Avro olan net ücret ve faiz gelirleri, 2012 yılının ilk dokuz ayında 2011 yılına göre 4,0 milyon Avro veya %4,0 daha düşük idi. 159,4 milyon Avro tutarındaki işletme giderleri 2012 yılının ilk dokuz ayında 2011 yılına göre 20,7 milyon Avro veya %11,5 daha düşük idi. Bu düşüş bütün faaliyet birimlerinde maliyet kesintisine ve örgütsel değişikliklere (birimlerin Grup Piyasaları segmentinden Grup Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığına transferi) bağlı idi. Maliyet / gelir oranı %50,6 iken gelişme göstererek %38,6 olmuştur. Azınlıklardan sonraki net kar 2012 yılının ilk dokuz ayında 61,6 milyon Avro veya %45,9 artışla 195,7 milyon Avroya yükselmiştir. Özkaynak karlılığı %57,9'dan %73,9'a yükselmiştir. Kurum Merkezi Kurum Merkezi segmenti doğrudan bir faaliyet segmentine tayin edilemeyen şirketlerden, segmentler arasındaki grup içi konsolidasyondan, müşteri ilişkilerinin doğrusal amortismanından özellikle Banca Comercială Română, Erste Card Club ve Ringturm KAG için elde edilen sonuçlar ile tutarlılık amacıyla ve benzerlerin mukayese edilmesi için herhangi bir faaliyet segmentine tayin edilmeyen bir kerelik etkileri kapsamaktadır. Ayrıca, Erste Group Bank AG'nin (Holding) aktif / pasif yönetimi bu segmentte yer almaktadır. Yerel aktif / pasif yönetimi birimlerinin sonuçları tekabül eden faaliyet segmentlerine tayin edilir. Net faiz gelirlerinin 101,4 milyon Avrodan 183,3 milyon Avroya yükselmesi aslen aktif / pasif yönetiminden gelen katkıların artmasından ileri gelmekte idi. Net ücret ve komisyon gelirlerinin olumlu gelişimi ve işletme giderlerindeki artış büyük ölçüde bankacılık destek operasyonlarının grup içinde konsolidasyonuna bağlı idi. Aktif / pasif yönetimindeki değerleme sonuçlarının düşüşlerine bağlı olarak net işletme sonuçları -25,8 milyon Avrodan -68,0 milyon Avroya düşmüştür. "Diğer sonuçlar" kalemi 49,8 milyon Avro tutarındaki müşteri ilişkilerinin amortismanını, Romanya iştiraki Banca Comercialâ Românâ'nın 210,0 milyon Avro tutarındaki şerefiye ayarlamasını, 1. ve 2. basamak araçların (karma sermaye ve ikinci dereceden tahviller) geri alımından elde edilen 413,2 milyon Avro tutarındaki gelirleri ve emlak satışından elde edilen 38,2 milyon Avro tutarındaki gelirleri kapsamaktadır. Holding (Erste Group Bank AG) tarafından ödenen 110,2 milyon Avro tutarındaki bankacılık vergisi de "Diğer sonuçlar" kaleminde raporlanmıştır. 12

15 KısaltılmıĢ Konsolide Mali Tablolar I. KısaltılmıĢ Kapsamlı Gelir Tablosu 1 Ocak - 30 Eylül 2012 Gelir beyanı milyon EUR cinsinden Notlar Faiz ve benzeri gelirler 6, ,926.0 Faiz ve benzeri giderler -2, ,810.6 Özkaynak yöntemi yatırımlarından elde edilen gelirler Net faiz geliri (1) 3, ,134.1 Krediler ve avanslar için risk provizyonları (2) -1, ,859.2 Ücret ve komisyon gelirleri 1, ,787.0 Ücret ve komisyon giderleri Net ücret ve komisyon gelirleri (3) 1, ,352.0 Net işlem sonuçları (4) Genel yönetim giderleri (5) -2, ,891.6 Diğer faaliyet sonuçları (6) ,460.4 Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal araç sonuçları (7) Satılmaya hazır finansal varlık sonuçları (8) Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık sonuçları (9) Vergi öncesi kar/zarar Gelir üzerinden alınan vergiler (10) Net dönem karı/zararı Azınlık hisselerine isnat olunabilen Ana Ģirketin sahiplerine isnat olunabilen Kapsamlı gelir tablosu milyon EUR cinsinden Net dönem karı/zararı Diğer kapsamlı gelirler Satılmaya hazır rezerv (kur çevrimi dahil) Dönem esnasındaki kar/zarar Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri Nakit akış riskinden korunma rezervi (kur çevrimi dahil) Dönem esnasındaki kar/zarar Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri Aktüeryal karlar ve zararlar Kur çevrimi Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen kalemlerdeki ertelenen vergiler Dönem esnasındaki kar/zarar Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri Diğer kapsamlı gelirler - toplam Toplam kapsamlı gelirler 1, Azınlık hisselerine isnat olunabilen Ana Ģirketin sahiplerine isnat olunabilen

16 Hisse baģına kazanç Ana ortaklık sahiplerine atfedilebilen net dönem karı/zararı milyon EUR cinsinden İştirak sermayesi temettüsü İştirak sermayesinin temettüsü mahsup edildikten sonra ana ortaklık sahiplerine atfedilebilen net dönem karı/zararı ,078.8 Tedavüldeki hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalaması Sayı 391,429, ,322,542 Hisse baģına kazanç Euro cinsinden Seyreltme etkisinin göz önünde bulundurulduğu hisse sayısının ağırlıklı ortalaması Sayı 393,621, ,318,605 Hisse başına seyreltilmiş kazanç Euro cinsinden Hisse ve katılım sermayesi tahvili sayısındaki değiģiklikler Birim hisse Ocak tarihi itibarıyla tedavüldeki hisseler 371,443, ,988,924 Kasa hisselerinin iktisap edilmesi -18,810,387-16,807,218 Kasa hisselerinin elden çıkarılması 18,975,141 18,791,450 ESOP'a bağlı sermaye artışları 0 289,663 BCR'deki azınlık hissesi iktisabına bağlı sermaye artışı 3,801, Eylül tarihi itibarıyla tedavüldeki hisseler 375,409, ,262,819 Kasa hisseleri 19,158,704 14,203, Eylül tarihi itibarıyla hisse sayısı 394,568, ,466,384 Tedavüldeki hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalaması 391,429, ,322,542 ESOP'a bağlı seyreltme 2,192,326 1,996,062 Opsiyonlara bağlı seyreltme 0 0 Seyreltme etkisinin göz önünde bulundurulduğu hisse sayısının ağırlıklı ortalaması 393,621, ,318,605 Birim katılım sermayesi tahvili Ocak tarihi itibarıyla tedavüldeki katılım sermayesi tahvilleri 1,763,274 1,763,478 Kendi katılım sermayesi tahvillerinin iktisap edilmesi -4,575-2,683 Kendi katılım sermayesi tahvillerinin elden çıkarılması 4,916 2, Eylül tarihi itibarıyla tedavüldeki katılım sermayesi tahvilleri 1,763,615 1,763,419 Katılım sermayesi tahvilleri Eylül tarihi itibarıyla katılım sermayesi tahvili sayısı 1,763,744 1,763,744 14

17 Çeyrek sonuçları milyon EUR cinsinden 2011 yılının 2011 yılının 2012 yılının yılının üçüncü çeyreği dördüncü birinci çeyreği yılının üçüncü Net faiz geliri 1, ,434.9 çeyreği 1, ,314.8 ikinci 1,317.2 çeyreği çeyreği Krediler ve avanslar için risk provizyonları Net ücret ve komisyon gelirleri Net işlem sonuçları Genel yönetim giderleri Diğer faaliyet sonuçları -1, Finansal araçlardan elde edilen sonuçlar - FV Finansal varlıklardan elde edilen sonuçlar - AfS Finansal varlıklardan elde edilen sonuçlar - HtM Vergi öncesi kar/zarar -1, Gelir üzerinden alınan vergiler Net dönem karı/zararı -1, Azınlık hisselerine isnat olunabilen Ana Ģirketin sahiplerine isnat olunabilen -1, Diğer kapsamlı gelirler Satılmaya hazır rezerv (kur çevrimi dahil) Nakit akış riskinden korunma rezervi (kur çevrimi dahil) Aktüeryal karlar ve zararlar Kur çevrimi Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen kalemlerdeki ertelenen vergiler Diğer kapsamlı gelirler - toplam Toplam kapsamlı gelirler -1, Azınlık hisselerine isnat olunabilen Ana Ģirketin sahiplerine isnat olunabilen -1,

18 II. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Erste Group KısaltılmıĢ Bilançosu milyon EUR cinsinden Notlar 12 Eyl 11 Ara AKTĠFLER Merkez bankalarındaki nakit ve bakiyeler (11) 8,675 9,413 Kredi kurumlarına krediler ve avanslar (12) 11,569 7,578 Müşterilere krediler ve avanslar (13) 133, ,750 Krediler ve avanslar için risk provizyonları (14) -7,796-7,027 Türev finansal araçlar (15) 13,015 10,931 Ticari varlıklar (16) 5,186 5,876 Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar (16) 810 1,813 Satılmaya hazır finansal varlıklar (16) 23,142 20,245 Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar (16) 18,649 16,074 Özkaynak yöntemi yatırımları Maddi olmayan duran varlıklar 3,168 3,532 Maddi duran varlıklar 2,213 2,361 Cari vergi varlıkları Ertelenmiş vergi varlıkları Satış amaçlı elde tutulan varlıklar Diğer varlıklar (17) 3,932 3,382 Toplam varlıklar 216, ,006 BORÇLAR VE ÖZSERMAYE Banka mevduatları (18) 25,524 23,785 Müşteri mevduatları (19) 122, ,880 İhraç edilen borçlanma senetleri (20) 29,902 30,782 Türev finansal araçlar (21) 10,934 9,337 Ticari borçlar Karşılıklar (22) 1,539 1,580 Cari vergi borçları Ertelenmiş vergi borçları Diğer borçlar (23) 5,383 3,764 İkinci dereceden borçlar (24) 4,293 5,783 Toplam özsermaye 16,400 15,180 Azınlık hisselerine isnat olunabilen 3,453 3,143 Ana şirketin sahiplerine isnat olunabilen 12,947 12,037 Toplam borçlar ve özsermaye 216, ,006 16

19 III. KısaltılmıĢ Toplam Özsermaye DeğiĢim Tablosu A) 30 EYLÜL 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM ĠÇĠN TOPLAM ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU milyon EUR cinsinden Ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primi Birikmiş karlar Nakit akışı riskinde n korunma rezervi Satılmaya hazır rezerv Kur çevrimi Ertelenm iş vergi Ana ortaklığın bütün sahipleri Azınlık hisseleri Toplam özserm aye 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla 2,539 6,413 3, ,037 3,143 15,180 toplam özsermaye Kasa hisselerindeki değişimler Temettüler Sermaye artırımları 1) Katılım sermayesi 0 0 Bağlı ortaklık hisselerindeki değişim 0 0 Azınlık hisselerinin iktisabı Toplam kapsamlı gelirler ,409 Net dönem karı/zararı Diğer kapsamlı gelirler Eylül 2012 tarihi itibarıyla toplam özsermaye 2,547 6,472 4, ,947 3,453 16,400 1) Banka Comercială Română SA'daki ilave hisselerin iktisabı ile ilgili yeni adi hisselerin ihracı ile bağlantılı sermaye art ırımı 67 milyon Avro tutarındaydı. B) 30 EYLÜL 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM ĠÇĠN TOPLAM ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU milyon EUR cinsinden 1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla Ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primi Birikmiş karlar Nakit akışı riskinden korunma rezervi Satılmaya hazır rezerv Kur çevrimi Ertelenm iş vergi Ana ortaklığın bütün sahipleri Azınlık hisseleri Toplam özserm aye 2,513 6,177 4, ,114 3,444 16,558 toplam özsermaye Kasa hisselerindeki değişimler Temettüler Sermaye artırımları Katılım sermayesi 0 0 Bağlı ortaklık hisselerindeki değişim Azınlık hisselerinin iktisabı 0 0 Toplam kapsamlı gelirler Net dönem karı/zararı Diğer kapsamlı gelirler Eylül 2012 tarihi itibarıyla toplam özsermaye 2,514 6,185 3, ,886 3,555 15,441 17

20 I. KısaltılmıĢ nakit akıģı tablosu milyon EUR cinsinden Bir önceki yıl sonundaki nakit ve nakit benzerleri 9,413 5,839 İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı 3,363 1,654 Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı -2,765-1,403 Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı -1, Kur çevriminin etkisi Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 8,675 5,743 18

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2014 30 Eylül 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 mali yılına ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkındaki inceleme raporu için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama

Detaylı

Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu ÖNEMLĠ FĠNANSALGÖSTERGELER VE PAYLAġILAN VERĠLER 1-3-13 1-3-12 Gelir Tablosu Net faiz geliri 1,240.6 1,336.9 Krediler ve avanslar risk karşılıkları

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Erste Group 2013 Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Erste Group 2013 Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu Erste Group 2013 Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu ÖNEMLİ FİNANSALGÖSTERGELER VE PAYLAŞILAN VERİLER EURO milyon 1-9-13 1-9-12 Gelir Tablosu Net faiz geliri 3,651.6 3,968.9 Krediler ve avanslar risk

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda yer verilen finansal bilgiler de Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda yer verilen finansal bilgiler de Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda ki finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda ki finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2013-31 Mart 2014 tarih aralığını kapsayan 2013/2014 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal rapora ait Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel Bilgiler DO &

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2015 31 Mart 2016 tarih aralığını kapsayan 2015/2016 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel Bilgiler

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda yer verilen finansal bilgiler de Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda yer verilen finansal bilgiler de Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2014 31 Aralık 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2015 30 Eylül 2015 tarih aralığını kapsayan 2015/2016 mali yılına ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkındaki inceleme raporu için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama

Detaylı

30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası

Detaylı

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 HALKBANK Güçlü komisyon gelirleri ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ (değişmedi) Halkbank'ın 2Ç12 konsolide olmayan net karı TL709mn olarak gerçekleşti (bizim beklentimiz: TL632mn, piyasa

Detaylı

TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları 22.10.15 22.11.15 22.12.15 22.01.16 22.02.16 22.03.16 22.04.16 22.05.16 22.06.16 22.07.16 22.08.16 22.09.16 22.10.16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 25 Ekim 2016 TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

TÜRK TELEKOM 2Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 2Ç16 Sonuçları 05.08.15 05.09.15 05.10.15 05.11.15 05.12.15 05.01.16 05.02.16 05.03.16 05.04.16 05.05.16 05.06.16 05.07.16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2016 TÜRK TELEKOM 2Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2016 30 Haziran 2016 tarih aralığını kapsayan 2016/2017 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2016 31 Aralık 2016 tarih aralığını kapsayan 2016/2017 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş özet konsolide finansal rapor için düzenlenen Adhoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel

Detaylı

TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları 27.07.16 27.08.16 27.09.16 27.10.16 27.11.16 27.12.16 27.01.17 27.02.17 27.03.17 27.04.17 27.05.17 27.06.17 27.07.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Temmuz 2017 TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

SABANCI HOLDİNG 1Ç2017 Sonuçları

SABANCI HOLDİNG 1Ç2017 Sonuçları May 16 Haz 16 Tem 16 Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 Şub 17 Mar 17 Nis 17 May 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 12 Mayıs 2017 SABANCI HOLDİNG 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr İlk

Detaylı

2016/2017 Mali yılı 1 Nisan Haziran 2016 dönemi sonuçları ek'te pdf olarak yer almaktadır.

2016/2017 Mali yılı 1 Nisan Haziran 2016 dönemi sonuçları ek'te pdf olarak yer almaktadır. Gönderim Tarihi 18.08.2016 10:06:35 ÖDA Bildirim Tipi Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi 2016/2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016-30 Haziran 2016 Dönemi Sonuçları Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları

GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Temmuz 2017 GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel) DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO [] 02.06.2015 10:22:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Stephansplatz 12, 1010 Viyana / Avusturya Telefon ve Faks Numarası : 0043 1 7007 31320-0043 125

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları

VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 10 Ağustos 2017 VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Vakıfbank ın Net Karı 2Ç2017 de 896,7mn TL ile Beklentileri

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,40TL

İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 12 Ağustos 2014 İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: EKLE Hedef Fiyat: 6,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr İş Bankası nın 2Ç2014'teki Karı Çeyreksel Bazda %1,7 Artmasına Rağmen

Detaylı

2016/2017 mali yılı dönemi sonuçları ek'te pdf olarak yer almaktadır.

2016/2017 mali yılı dönemi sonuçları ek'te pdf olarak yer almaktadır. Gönderim Tarihi 16.02.2017 11:04:59 ÖDA Bildirim Tipi Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi 2016/2017 Mali Yılı 01.04.2016-31.12.2016 Dönemi Sonuçları Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ GÖRÜNÜM VE TAVSİYELERİMİZ

BANKACILIK SEKTÖRÜ GÖRÜNÜM VE TAVSİYELERİMİZ BANKACILIK SEKTÖRÜ GÖRÜNÜM VE TAVSİYELERİMİZ 2010 yılının ilk çeyreğinde sektörün aktif toplamı %3,64 artarak 664,4 milyar TL ye yükselmiştir. Bankacılık sektöründe 2010 yılının ilk çeyreğinde mevduat

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

YAPI KREDİ BANKASI 4Ç2016 Sonuçları

YAPI KREDİ BANKASI 4Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 7 Şubat 2017 YAPI KREDİ BANKASI 4Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Yapı Kredi Bankası nın 2016 Net Dönem Karı Bir Önceki

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu 10.04.2014 1 İşbu rapor; Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili ( Panora GYO veya Şirket ) 07.05.2013 tarihinde

Detaylı

VAKIFBANK 1Ç2017 Sonuçları

VAKIFBANK 1Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 11 Mayıs 2017 VAKIFBANK 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Vakıfbank ın Net Karı 1Ç2017 de 1.225mn TL ile Beklentileri Aştı

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları

HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2017 HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Halkbank ın 2Ç2017 deki Net Dönem Karı 1.009mn TL ile Beklentiler

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 5,20TL

YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 5,20TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 5,20TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Yapı Kredi Bankası 2Ç2014 te Net Ücret ve Komisyon Gelirleri

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, birinci çeyrek konsolide BDDK finansallarını açıkladı. Buna göre 1Ç08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %61 artarak 720mn YTL olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye getirisi ise 30.2% oldu. Bununla

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları

YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 2 Ağustos 2017 YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Yapı Kredi Bankası nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

1Y08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Y08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, 1Y08 BDDK konsolide finansallarını açıkladı. Buna göre 1Y08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %1 artarak 1,215mn YTL (990mn ABD$) olarak açıklandı. Bankanın özsermaye getirisi ise %24.2 oldu.

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Haziran 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Haziran 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Ekonomik Görünüm > Türkiye 1. Çeyrekte %3.2 büyümüş, ilk çeyrek büyümesi > Bütçe, ilk yarı yılda 6,7 milyar TL açık vermiştir, bu yumuşak iniş senaryosuna uygun gerçekleşmiştir.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı