KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD"

Transkript

1 KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2 Mantar ve yabancı cisim infeksiyonları Mantar biyomateryaller Yabancı cisim infeksiyonları Kateter Protez kalp kapağı Kalp pili Eklem protezi Ventriküler şant Periton diyalizi fistülü İmplant

3 Yabancı cisim ilişkili infeksiyonlarda mantarlar Candida Pneumocystis Cryptococcus Rhodotorula Blastoschizomyces Malassezia Saccharomyces Aspergillus Coccidioides Aureobasidium Trichosporon

4 Kanserli hastalarda kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ)-maya kan kültürü pozitifliği 2984 maya (%5.8) 3382 mantar (%6.5) Kokominant KDİ 21 (%51) 7 (%33 mantar) Candida Fusarium Aureobasidium Candida 2890 (%96.9) Non-Candida ve non- Cryptococcus 94 (%3.1), 41 hasta Chitasombat MN, et al. J Infect ;64(1):68-75

5 Kan dolaşımı infeksiyonları-maya Kateter ilişkili 16 (%76) Non-Candida ve non-cryptococcus 94 (%3.1), 41 hasta Kateter ilişkili 21 (%51) Rhodotorul a 21(%51) Geotrichum 2 (%5) Trichosporo n 8 (%20) Pichia anomala 1(%2) Saccharomyce s cerevisiae 8 (%20) Malassezia furfur 1 (%2) Chitasombat MN, et al. J Infect ;64(1):68-75

6 Bu etkenler, 20 %49) hastada breakthrough infeksiyon olarak ortaya çıkmış. Chitasombat MN, et al. J Infect 2012 ;64(1):68-75

7 Nadir görülen mayalarda sağkalıma etkileyen faktörler Chitasombat MN, et al. J Infect ;64(1):68-75

8 Kanserli hastalarda kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ)-maya kan kültürü pozitifliği 3382 mantar (%6.5) 2984 maya (%5.8) Candida 2890 (%96.9) Chitasombat MN, et al. J Infect ;64(1):68-75

9 Kandidaya bağlı KDİ Yoğun bakım üniteleri Hematoloji Onkoloji Cerrahi

10 Kandidaya bağlı kan dolaşım infeksiyonları (KDİ) Nozokomiyal kan dolaşım infeksiyonları arasında 4. sırada Yoğun bakım kan dolaşım infeksiyonları arasında 3. sırada Wisplinghoff H, et al. Clin Infect Dis 2004; 39: Kandidemi vakalarının yarısı yoğun bakım ünitelerinde oluşmaktadır. Kullberg BJ, et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17 (Suppl. 5): 1

11 İnvaziv kandidoz Nozokomiyal kandida infeksiyonlarının çoğu endojen olarak hastanın GIS florasından veya mukokutanöz kolonizasyonundan kaynaklanmaktadır. Ancak nozokomiyal bulaş da tanımlanmıştır. Sağlık çalışanının elleri ve kontamine sıvılarla bulaş sonucu salgınlar Pfaller MA. Clin Infect Dis 1996; 22 (suppl 2): S73 S88

12 Olgu ; MA, 67 yaşında, erkek hasta, ateş 6 ay önce pankreas Ca nedeniyle opere edilmiş. Üç hafta önce kemoterapi almış. Seftriakson alıyor. Ateşleri devam ediyor. Kan K de gram negatif basil alarmı var. İmipeneme geçildi Kan K: GSBL negatif E. coli Ateş ve CRP yüksekliği nedeniyle imipenem tedavisinin 13. günde konsultasyon isteniyor. Santral venöz kateteri var. TPN alıyor.

13 Kandidaya bağlı KDİ nin izlemindeki basamaklar Kandidemi için risk belirlenmeli Tanı Tedavi Santral venöz kateterin çıkarılması İnfeksiyon kaynağının ve metastatik komplikasyonların taranması Kan kültürlerinin takibi Klinik ve mikrobiyolojik olarak oral tedaviye geçişin değerlendirilmesi Tedavi süresi

14 Mayr A, et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17 (Suppl. 1): 1 12 Mikulska M, et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2012; 8(8): Kandidemi risk faktörleri Kandida türleri Risk faktörleri Tüm Kandida türleri İnvaziv cerrahi işlemler (özl. GIS cerrahisi) Santral venöz kateter Total Parenteral Nutrisyon Nötropeni İmmün baskılayıcı tedavi Diabetes mellitus Ağır pankreatit

15 Kandidemi risk faktörleri Kandida türleri Tüm Kandida türleri Risk faktörleri Yoğun bakımda uzun yatış süresi Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı 4 Kanser kemoterapisi, transplantasyon 5 H2 reseptör blokörü kullanımı Prematüre yenidoğan Renal yetmezlik/hemodiyaliz Mukozal kandida kolonizasyonu 6 Bakteriyel infeksiyon Mayr A, et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17 (Suppl. 1): 1 12 Mikulska M, et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2012; 8(8):

16 Solid organ transplantasyonu Mayr A, et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17 (Suppl. 1): 1 12 Mikulska M, et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2012; 8(8): Kandidemi risk faktörleri Kandida türleri Risk faktörleri Candida krusei Nötropeni Kortikosteroid tedavi Önceden antifungal kullanımı Hematolojik kanser Candida glabrata Kök hücre transplantasyonu 7 8 İleri yaş, kanser, ±Diabetes mellitus

17 Kandidemi risk faktörleri Kandida türleri Risk faktörleri Candida parapsilosis Candida tropicalis Yakın zamanda geçirilmiş cerrahi Santral venöz kateter varlığı TPN 1 0 Yenidoğan Nötropeni Kök hücre transplantasyonu 9 Mayr A, et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17 (Suppl. 1): 1 12 Mikulska M, et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2012; 8(8): 755

18 C. difficile infeksiyonu kan dolaşım infeksiyonunu artırıyor mu? Ocak 2014-Aralık 2014, İtalya CDİ epizodu sonrası vakaların %18.3 ünde nozokomiyal KDİ gelişmiş. CDİ/KDİ(+) (30 gün içinde): 72 vaka CDİ/KDİ (-) 321 vaka Falcone M, et al. Antimicrob. Agents Chemother 2015 (baskıda)

19 %61

20 C. difficile infeksiyonu sırasında primer KDİ için risk faktörleri Değişken p değeri OR GA (%95) Ribotip 027 < CDİ rekürrensi < Ciddi CDİ infeksiyonu < Oral vankomisin >500 mg/gün < CDİ/KDİ grubunda mortalite daha yüksek! Falcone M, et al. Antimicrob. Agents Chemother 2015 (baskıda

21 Kandidemi ve mortalite Mortalite oranı %15-49 Gudlaugsson O, et al. Clin Infect Dis 2003; 37: Arendrup MC, et al. Clin Microbiol 2011; 49: Tedavinin geciktiği her bir saat mortaliteyi yaklaşık %8 artırmakta Glockner A, Karthaus M. Mycoses 2011; 54,

22 Mortalite (%) Kandidemide Flukonazol Tedavisi Başlangıç Zamanı ile Mortalite İlişkisi P= %34.4 %41.4 %23.7 % Flukonazol başlama zamanı (gün) Garey KW, et al. Clin Infect Dis 2006;43(1):25-31

23 Kandidemi tedavisi izlemindeki basamaklar Kandidemi için risk belirlenmeli Tanı Tedavi Santral venöz kateterin çıkarılması İnfeksiyon kaynağının ve metastatik komplikasyonların taranması Kan kültürlerinin takibi Klinik ve mikrobiyolojik olarak oral tedaviye geçişin değerlendirilmesi Tedavi süresi

24 İnvaziv kandidoz için tanı testleri Kan kültürü: Duyarlılık %50-75 (C. glabrata da daha düşük) Beta D- glukan testi: Duyarlılık >%65, özgüllük >%80 Yalancı pozitiflik: Bakteriyemi ile birliktelik, hemofiltrasyon, albumin, İmmünoglobulin kullanımı, gazlı bez, çeşitli antibiyotikler (TMT-SMX, ertapenem, sefepim, kolistin, ) Mannan antijeni ve anti-mannan antikoru: Duyarlılık %80, özgüllük %85 Polimeraz zincir reaksiyonu: Duyarlılık ve özgüllüğü >%85 Candida albicans germ tüp antikor testi: Duyarlılık %71, özgüllük %57.3 ESCMID. Clin Microbiol Infect 2012; 18 (Suppl. 7): 9 1 Leon C, et al. Intensive Care Med 2012; 38:

25 Mantar spesifik kan kültür şişesine ne zaman ekim yapalım? Öncesinde flukonazol profilaksisi almış ise Beraberinde bakteriyel infeksiyon olma olasılığı yüksek ise yapalım! C. glabrata, mantar kültür şisesinde izolasyon şansı artmakta. Anaerop kültürde daha hızlı üremekte, izolasyon şansı artmakta. Hsu JL, et al. Critical Reviews in Microbiology 2011; 37(4): 277

26 Kandidemi tedavisi izlemindeki basamaklar Kandidemi için risk belirlenmeli Tanı Tedavi Santral venöz kateterin çıkarılması İnfeksiyon kaynağının ve metastatik komplikasyonların taranması Kan kültürlerinin takibi Klinik ve mikrobiyolojik olarak oral tedaviye geçişin değerlendirilmesi Tedavi süresi

27 Kandidemide tedavi yaklaşımları Risk faktörü (+) Biyomarker (-) Kinik bulgu (-) Mikoloji (-) Risk faktörü (+) Biyomarker (+) Kinik bulgu (±) Mikoloji (-) Risk faktörü (+) Biyomarker (-) Kinik bulgu (+) Mikoloji (-) Profilaks Pre-emptive i tedavi Risk faktörü (±) Biyomarker (±) Kinik bulgu (±) Mikoloji (+) Ampirik tedavi Hedeflenmiş tedavi Paramythiotou E, et al. Molecules 2014; 19:

28 Hangi antifungal ilacı seçmeliyim?

29 Antifungal tedavi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar Son dönemde azol kullanımı Lokal epidemiyoloji Baskın olan Candida türü, duyarlılık verileri Antifungal dirençli Candida türleri ile kolonizasyon Antifungal ilaca intolerans öyküsü, ilaç etkileşimleri Hastalığın şiddeti Eşlik eden hastalıklar, SVK bulunması İmmün baskılanmanın derecesi Santral sinir sistemi, kardiyak kapak ve/veya

30 Antifungal tedavi seçimi Orta veya şiddetli kandidemi, nötropeni, daha öncesinde azol kullanımı veya C. glabrata veya C. krusei ile infeksiyon varsa ekinokandin Flukonazol duyarlılığı gösterilirse, C. glabrata infeksiyonunda flukonazol da kullanılabilir. Hastalığı hafif olan, daha öncesinde azol kullanımı olmayan veya flukonazol duyarlı bir tür ile infeksiyon oluşmuş ise

31 Nötropenik olmayan kandidemili hastalarda tedavi (IDSA) Erişkin hastalar: Flukonazol-AI Ekinokandin-AI Yakın zamanda azol grubu antifungal alan, orta veya ağır hastalığı olanlarda, yaşlılar, DM, kanserli hastalarda: Ekinokandin-AIII Kritik olmayan hasta ve azol kullanımı olmayanlarda Flukonazol-AIII Pappas PG, et al. Clin Infect Dis 2009; 48:503 35

32 Nötropenik olmayan kandidemili hastalarda tedavi (IDSA) Alternatif tedavi sağlanamıyorsa veya yapılamıyorsa, Ekinokandinlere veya azollere intolerans varsa, Diğer tedavilere refrakterse, Diğer antifungallere direnç varsa, Kriptokok gibi kandida dışı maya olasılığı varsa, AmB-d mg/kg/gün (AI) L-AmB 3-5 mg/kg/gün (AI)

33 Nötropenik olmayan kandidemili hastalarda tedavi (ESCMID 2012) Anidulafungin 200/100 mg (A I) Caspofungin 70/50 mg (A I) Mikafungin 100 mg (A I) Liposomal Amfoterisin B 3 mg/kg (B I) Vorikonazol 6/3 mg/kg/gün (B I) Flukonazol mg (C)

34 Nötropenik olmayan kandidemili hastalarda tedavi (ESCMID 2012) Erişkin YBÜ Geniş spektrumlu AB Ateş devam ediyor APACHE II > 16 Flukonazol (DI) Primer tedavide ekinokandinler önerilmekte Lipozomal Amfoterisin B ve vorikonazol alternatif tedavide önerilmekte Flukonazol, C. parapsilosis tedavisinde önerilmektedir.

35 Nötropenik olan kandidemili hastalarda tedavi (ESCMID 2012) Anidulafungin 200/100 mg (B-II) Caspofungin 70/50 mg (A II) Mikafungin 100 mg (A II) Liposomal Amfoterisin B 3 mg/kg (B II) Amfoterisin B deoksikolat (DII) Vorikonazol 6/3 mg/kg/gün (C II) Flukonazol mg (CII)

36 Nötropenik kandidemili hastalarda tedavi (IDSA) Kaspofungin -AII Mikafungin -AII Anidulofungin- AIII Lipozomal Amfoterisin B- AII Yakın zamanda azol grubu antifungal almamış, kritik olmayan hastalarda: Flukonazol -BIII Vorikonazol -BIII Pappas PG, et al. Clin Infect Dis 2009; 48:503 35

37 Nötropenik kandidemili hastalarda tedavi (IDSA) C. glabrata Ekinokandin-BIII Lipozomal amfoterisin B - BIII Flukonazol/vorikonazol alıyor, kültürleri negatifleşmiş ve klinik stabilse devam ise devamı öneriliyor -BIII Pappas PG, et al. Clin Infect Dis 2009; 48:503 35

38 Nötropenik kandidemili hastalarda tedavi (IDSA) C. parapsilosis Flukonazol -BIII Lipozomal amfoterisin B -BIII Ekinokandin almış, kültürleri negatifleşmiş ve klinik stabilse devamı öneriliyor. Pappas PG, et al. Clin Infect Dis 2009; 48:503 35

39 Kandidemi tedavisinde Flukonazol 400 mg/gün, 800 mg/gün? IDSA 2009 kandida klavuzunda 400mg/gün ESCMID 2012 klavuzunda 400/800 mg/gün Komplike olmayan C. glabrata kandidemi tedavisinde ekinokandin, flukonazol 400/800 mg/gün European expert opinion on the management of invasive candidiasis in adults. Clin Microbiol Infect 2011; 17 (Suppl. 5): 1 12

40 Çok merkezli, retrospektif çalışma 1 Ocak 2002 Kasım olgu dahil edilmiş. Eschenauer GA, et al. J Antimicrob Chemother 2013; 68: 92

41 Kaspofungin ve flukonazol sonuçlarının değerlendirilmesi Çoklu analizde; 14 günlük tam cevap Yoğun bakımda yatmak [OR ( ), P=0.038] Ekinokandin tedavisi [OR ( ), P=0.023]. 28 günlük sağkalım sonuçları Flukonazol ve ekinokandin grubunda benzer. Antifungal tedavi mortaliteyi etkilememekte Eschenauer GA, et al. J Antimicrob Chemother 2013; 68: 92

42 Flukonazol MİK değerleri Flukonazol MİK, mg/l n (%) 14 gün sonrası tam yanıt, % 8 56 (46) (40) 55 MİK (14) 24 Eschenauer GA, et al. J Antimicrob Chemother 2013; 68:

43 C. glabrata - flukonazol MİK değerleri ve tedavi başarısı fauc:mik tedavi başarısı ile ilişkili Sağlıklı erişkinlerde flukonazol AUC, günlük doz ile benzer. Doz/MİK fauc/mik 14 günlük sonrası doz/mik. P değeri >12.5 % %20 tam yanıt, % P=0.025 C. glabrata MİK 32 mg/l (doza bağımlı duyarlılık) MİK=32 mg/l, 800 mg/ gün doz/mik oranı > 12.5 Eschenauer GA, et al. J Antimicrob Chemother 2013; 68: 92

44 Enfeksiyon semptom ve bulguları olan hasta Kandidemi için risk faktörlerini değerlendir: Çoklu kandida kolonizasyonu, antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, santral venöz kateter varlığı, TPN alımı, cerrahi (özellikle GIS), yoğun bakımda uzun süreli yatış, Çoklu risk faktörlerinin olması, kandida kolonizasyonu saptanması ve bilinen ateş nedeninin olmaması

45 Kandidemiden şüphelen Son dönemde flukonazol kullanımı, C. albicans dışı Candida türleri ile kolonizasyonu var mı veya hemodinamik olarak stabil değil mi? Evet Ampirik ekinokandin başla Hayır Ampirik flukonazol başla Chowdhry R, Marshall WL. J Intensive Care Med : 15

46 Olgu de ilk gün 2x800 mg, idame flukonazol 800 mg/gün başlandı de Perikolanjitik abse ve girişimsel radyoloji tarafından drenaj yapıldı, biliyer drenaj kateteri yerleştirildi de Kan K: Maya alarmı Enfeksiyon kons: Ateşi var. Flukonazole devam. Kültürlerinin takibi önerildi.

47 Klinisyen düşünmeli! Antifungal tedavinin kapsayıcılığı ve dozu yeterli mi? Santral venöz kateter ya da infekte olma riski olan başka bir yabancı cisim varsa çıkartılmalı mı? Endokardit, septik tromboz veya abse var mı? Diğer patojenlerle süperinfeksiyon kanıtı var mı?

48 Tedavi başarısızlığı Klinik bulguların kötüleşmesi veya klinik iyileşmenin olmaması Kan kültürlerinin tedavi başlangıcından üç günden sonra devam etmesi Tedavi başarısızlığında tedavi değişiminden önce organ tutulumları dışlanmalıdır.

49 Antifungal tedaviye rağmen devam eden ateş Organ tutulumu araştır! Klinik Transösefagial olarak stabil EKO olmayan bir hastada, tedavinin başlangıcından Abdominal ultrasonagrafi üç-dört gün veya sonra bilgisayarlı halen klinik olarak tomografi düzelme yoksa tedavi değişikliği düşünülmelidir! Göz muayenesi Periferal veya santral venöz kateterde trombus

50 Olgu Enfeksiyon Kons: Ateşi sürekli. Flukonazol kesilip, anidulofungin başlandı Drenaj kültürü: C. albicans üredi Uygun antifungal tedaviye rağmen kandideminin devam etmesinin yaklaşık yarısının nedeni kaynağın santral venöz kateter olmasıdır Enfeksiyon Kons: Kan K de tekrar maya alarmı var. Maya tipinin belirlenmesi ve kateterin çekilmesi önerildi Enfeksiyon Kons: Ateşi devam ediyor. Hem periferden hem santralden kan kültürlerinin alınması, göz kons. ve EKO yapılması önerildi.

51 Persistan kandidemi için bağımsız risk faktörleri Değişkenler OR GA p değeri Kateter ilişkili kandidemi Kandidemilerin %30-40 ının damar içi kateterlerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. <0.001 Nötropeni Ortega M, et al. J Hosp Infect 2011;77(2):157-61

52 Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu tanımı Kateter ilişkili kandidemi tanısında üreme zama Kateterden alınan kan kültüründe, eş zamanlı alınan periferik kan kültürüne göre üreme için farkının > 2 satten fazla olması; geçen sürenin en az iki saat daha kısa olması Duyarlılık %85 Kateter içinden alınan kan kültüründe üreyen mikroorganizma Özgüllük %82 sayısının eş zamanlı alınan periferik kan kültüründe üreyen mikroorganizma C. glabrata için sürenin > 6 saat olması; sayısından üç kat ve daha fazla olması Duyarlılık %63 Periferik kan kültüründe üreyen mikroorganizmanın Özgüllük %75 semikantitatif kateter ucu kültüründe >15 cfu O'Grady NP, al. Clin Infect Dis 2011;52(9):e Kantitatif kateter kültüründe >10 2 cfu üreme Park KH, et al. Journal of Clinical Microbiology 2014;52:

53 Kateter ilişkili KDİ Yaklaşık %8-15 i Candida türleri ile oluşmaktadır. Candida parapsilosis ve Candida albicans en sık saptanan türlerdir. C. parapsilosis: Antifungal tedaviye rağmen breaktrough kandidemi Persistan kandidemi daha sık görülmektedir.

54 Tüm kandidemili olguların %9.86 sı kateter ilişkili KDİ KİKDİ ile non-kdi de mortalite oranları benzer. Uygun antifungal tedavi ve kateterin çıkarılması ile mikrobiyolojik klirens oranı: P<0.001 KİKDİ %67.9

55 Hu B, et al. BMC Infectious Diseases 2014, 14:594

56 Çoklu değişkenli analiz ile KİKDİ için potansiyel risk faktörleri Değişkenler OR %95 GA p değeri Solid tümör Kr. KC yetm Yaş Hu B,et al. BMC Infectious Diseases 2014, 14:59

57 Candida türleri ikinci sıklıkta KİKDİ etkeni

58 Kandidemi tedavisi izlemindeki basamaklar Kandidemi için risk belirlenmeli Tanı Tedavi Santral venöz kateterin çıkarılması İnfeksiyon kaynağının ve metastatik komplikasyonların taranması Kan kültürlerinin takibi Klinik ve mikrobiyolojik olarak oral tedaviye geçişin değerlendirilmesi Tedavi süresi

59 Nötropenik olmayan hastalarda santral venöz kateter çekilmeli mi? Kateter çekilmeli (ESCMID AII, IDSA AII). Ciddi sepsis, 72 saatlik tedaviye rağmen, kandideminin devam etmesi, antifungal tedavi sırasında breakthrough infeksiyon oluşması durumunda SVK nin çekilmesini önermekte (Brezilya klavuzu) Colombo AL, et al. Braz J Infect Dis 2013;17:

60 Santral venöz kateter Santral venöz kateterin çekilmesi kandidemi süresini azaltmaktadır. 5.6 ± 0.8 gün 2.6 ± 0.5 gün (P < 0.001) Bu durum özellikle C. albicans ve C. parapsilosis ve daha az olarak diğer Candida türleri için bildirilmiştir. Rex JH et al. Clin Infect Dis 1995;21:994 6.

61 Kateterin <72 saat önce çekilmesinin antifungal tedavi cevabına etkisi Raad I, et al. Clinical Infectious Diseases 2004; 38:

62 Çoklu değişkenli analizde tedavi Çok merkezli, randomize, çift kör çalışma başarısını Tedavi; Ekinokandin, lipozomal amfoterisin etkileyen B risk faktörleri; APACHI Santral venöz skoru kateterin erken çekilmesinin İleri klinik yaş yararı gösterilmemiş.

63 Kandidemi ve kandidozda tedavi stratejilerinin mortaliteyi etkileri Değişken OR GA % P değeri Yaş APACHE II skoru ; İmmünbaskılayıcı ted C. tropicalis Kateterin çıkarılması Andes DR, et al. Clin Infect Dis 2012 ;54(8):

64 Primer kandidemide (kateter ilişkili); Uygun tedavi alan olgularda mortalite %28 İlk 48 saatte kateterin çekilmesi mortaliteyi %17.7 e azaltmakta. ahr 0.46; 95% CI ; P=0.07 Kateter ilişkili olmayan sekonder kandidemide; Kateterin çekilmesinin mortaliteye etkisi bulunmamaktadır.

65 Kateter ilişkili kandidemi (ESCMID 2012) Kandidemide damar içi kateter çıkarılmalıdır (A11) Eğer çıkarılması mümkün değilse, lipid formulasyonlu Amfoterisin B preperatları veya bir ekinokandin tercih edilmesi önerilmekte (B11) Cornely OA, et al. Clin Microbiol Infect 2012; 18 (Suppl. 7): 19 37

66 Biyofilm ve antifungaller Biyofilmdeki Candida hücreleri var etkinlik yok Lipozomal amfoterisin B Amfoterisin B lipid kompleks Kaspofungin Anidulofungin Mikofungin Amfoterisin B deoksikolat Flukonazol Ravukonazol Vorikonazol

67 Kandidaya bağlı KİKDİ-antifungal kilit tedavisi Ekinokandinler Lipozomal amfoterisin B Etanol Yararlı olabilir ama henüz önerilmesi için yeterli kanıt yok

68 Kandidemi tedavisi izlemindeki basamaklar Kandidemi için risk belirlenmeli Tanı Tedavi Santral venöz kateterin çıkarılması İnfeksiyon kaynağının ve metastatik komplikasyonların taranması Kan kültürlerinin takibi Klinik ve mikrobiyolojik olarak oral tedaviye geçişin değerlendirilmesi Tedavi süresi

69 Kandidemi-Göz tutulumu Kandidemi %16 Göz tutulumu Korioretinit %1.6 Risk faktörleri Endoftalm it Kandidemi saptandığında göz muayenesi normal %18 İmmün baskılanma Tekrarlayan kan kültürü pozitifliği Yüksek serum beta-glukan düzeyi Göz tutulumu etken C. albicans ise daha fazla, C. parapsilosis ise, daha az sıklıkta görülmektedir. Oude Lashof AM, et al. Clin Infect Dis 2011; 53: Nagao M, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2012;73:

70 Ruhnke M, et al. Mycoses 2011;54: Alman Klavuzu: Antifungal tedavi kesilmesinden önce Oftalmik inceleme ne zaman yapılmalı? IDSA; Kandidemi kontrol altına alındıktan sonra ESCMID; Zaman belirtilmemiş Brezilya; Tedavi başlangıcından 1 hafta sonra Colombo AL, et al. Braz J Infect Dis 2013;17:

71 Kandidemi-infektif endokardit Gözlemsel çalışma Kandidemili hastalar %8.3 Vasküler Risk faktörleri Kandida endokarditi protez Persistan kandidemi Kandida endokarditli vakaların %30 unda ne persistan kandidemi ne de kalp kapak hastalığı tespit Oude Lashof AM, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2003;22(1):43-8. edilmiştir. Fernández-Cruz1 A, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015; 34:

72 Kandidemi-Ekokardiyografi İngiliz Antimikrobiyal Topluluğu nun İnfektif endokardit klavuzunda tedavinin ilk haftasında veya infektif endokarditin diğer bulguları varsa 24 saat içinde transtorasik EKO yapılması, eğer EKO da infektif endokardit bulgusu saptanmazsa 7-10 gün sonra transösefagial veya transtorasik EKO önerilmektedir. Gould FK, et al. J Antimicrob Chemother 2012;67:269

73 Ekokardiyografi ESCMID; Kandidemili hastalarda transösefagial EKO yu rutin olarak önermektedir. Alman klavuzunda ise, persistan ve relaps gösteren kandidemi varlığında önerilmektedir. Diğer klavuzlarda rutin olarak

74 Olgu Enfeksiyon kons: Ateşi var. Anidulofungin 26. gününde. SVK (+) ve drenaj kateteri (+). Kanda C. parapsilosis ürediğinde çoğunlukla Göz muayenesi normal ( ). EKO yapılamamış. kateter ilişkilidir, antifungal tedavi ile birlikte Kan K de üreyen mayanın C. parapsilosis kateterin olduğu öğrenildi. çekilmesi gerekmektedir Enfeksiyon Kons: Kan K de C. parapsilosis üremesi devam ediyor. EKO, Göz kons. tekrarı, kateterin çekilmesi önerildi.

75 Derin yerleşimli kandida infeksiyonlu kandidemi Endoftalmit/ Piyelonefrit Peritonit/ Ampiyem Endokardit Klinik olarak stabil Vorikonazol* /flukonazol veya lipozomal Amf. B Ciddi sepsis ve septik şok *: Piyelonefritte kullanma! Ekinokandin+vorikonazo l* / flukonazol veya lipozomal Amfoterisin B Lipozomal Amfoterisin B + flusitozin+/- Ekinokandin Vorikonazol * / flukonazole deeskalasyon Pea F. Expert Rev Anti Infect Ther 2013;11 (10):9

76 De-eskalasyon Nötropenik olmayan hastalarda klinik stabil olunca veya C. albicans veya flukonazol duyarlı Candida türü ürerse, ekinokandinden flukonazole geçilmesi Guarascio AJ, et al. Int J Clin Pharm 2013; 35:

77 Olgu II. Göz muayenesi normal ( ) Transtorasik EKO da vejetasyon saptanmadı. Batın usg ve HRCT normal. Hastanın ateş pikleri azaldı. PTK ( ) ve port kateteri ( ) çekildi. Hastanın ateşi düştü.

78 Kandidemi tedavisi izlemindeki basamaklar Kandidemi için risk belirlenmeli Tanı Tedavi Santral venöz kateterin çıkarılması İnfeksiyon kaynağının ve metastatik komplikasyonların taranması Kan kültürlerinin takibi Klinik ve mikrobiyolojik olarak oral tedaviye geçişin değerlendirilmesi Tedavi süresi

79 Kontrol kan kültürleri ne zaman alınmalı? ESCMID; Günde en az bir tane IDSA; Her gün veya gün aşırı Brezilya klavuzu; Seri kan kültürü (en azından 3. ve 5. günlerde)

80 Kan kültürü Ortalama ilk kan kültür negatifliği ikinciüçüncü günlerde ortaya çıkmaktadır. Bir çalışmada beşinci günde hastaların %80 inde, yedinci günde %85-90 ında kandan Candida nın temizlendiği bulunmuştur. Kullberg BJ, et al. Lancet 2005;366:

81 Olgu 14 farklı günde alınan kan kültürlerinde C. parapsilosis üredi. Bir kez drenaj kültüründe C. albicans üredi.

82 C. parapsilosis in duyarlılık sonuçları (MİK (mg/dl) Tarih Amf B Flu Vori Kasp. Anidu > >32

83 C. parapsilosis için duyarlılık sınırları Antifungal Duyarlı MİK (mg/dl) Orta duyarlı Dirençli Amfoterin B* Flukonazol 2 - >4 Vorikonazol >0.12 Kaspofungin* Anidulofungin * > 4 *: CLSI ye göre EUCAST 2015

84 Antifungal kullanımı Antifungal kullanımının artması MİK değerlerinin artması Azoller Ekinokandinler Polyenler Fournier P, et al. J Antimicrob Chemother 2011; 66(12):

85 Kandida Kaspofungin Amfoterisin B Flukonazol C. parapsilosis MİK p< NS NS C. glabrata MİK P=0.03 MİK P= NS C. albicans NS MİK P= MİK P<0.001

86 Direnç veya duyarlılık azalması C. glabrata, C. krusei ve C. guilliermondii Azollere karşı azalmış duyarlılık veya direnç C. parapsilosis ve C. guilliermondii Ekinokandinlere karşı azalmış duyarlılık C. galabrata da çoklu antifungal direnci artmakta!

87 Kandidemi tedavisi izlemindeki basamaklar Kandidemi için risk belirlenmeli Tanı Tedavi Santral venöz kateterin çıkarılması İnfeksiyon kaynağının ve metastatik komplikasyonların taranması Kan kültürlerinin takibi Klinik ve mikrobiyolojik olarak oral tedaviye geçişin değerlendirilmesi Tedavi süresi

88 Parenteral tedaviden oral tedaviye geçelim mi? Hastanın oral tedaviyi tolere edebilmesi En az 24 saattir ateşinin olmaması Kan kültürlerinin negatifleşmesi Klinik iyileşmesinin olması Diyare, kusma veya ileusunun olmaması İzole edilen Candida nın oral verilecek ilaca duyarlı olması Glöckner A, et al. Mycoses. 2013;56(1):11-20.

89 Parenteral tedaviden oral tedaviye ne zaman geçelim? Hasta stabil ve oral ilaca duyarlı ise; ESCMID 10 günlük tedavi sonrası IDSA 3-5 günlük tedavi sonrası Alman klavuzu: Hastanın klinik bulgularının düzelmesi, kan kültürlerinin negatifleşmesi ve maya duyarlı ise 4-10 gün sonra Ruhnke M, et al. Mycoses 2011;54:

90 Kandidemi tedavisi izlemindeki basamaklar Kandidemi için risk belirlenmeli Tanı Tedavi Santral venöz kateterin çıkarılması İnfeksiyon kaynağının ve metastatik komplikasyonların taranması Kan kültürlerinin takibi Klinik ve mikrobiyolojik olarak oral tedaviye geçişin değerlendirilmesi Tedavi süresi

91 Kandidemide tedavi süresi Metastatik komplikasyon gelişmemişse, kan dolaşımından Candida nın temizlenmesi ve semptomların kaybolmasından sonra 14 gün daha tedavi önerilir. IDSA, ESCMID

92 Olgu Kan K de C. parapsilosis üredi (son üreme) tarihinden itibaren Kan K de üreme Ø de anidulofungin kesildi.

93 Nötropenik olmayan hastalarda kandidemi için tedavi demetleri Tedavi başlangıcında 1. Santral venöz kateterin 24 saat içinde çıkartılması 2. Uygun antifungal ilaç seçimi 3. Uygun antifungal ilaç dozunun düzenlenmesi Takesue Y, et al. J Antimicrob Chemother. 2015;70(2):587-93

94 Nötropenik olmayan hastalarda kandidemi için tedavi demetleri Tedavi başlandıktan sonra 4. Göz muayenesi, EKO yapılması 5. Kan kültürleri negatifleşene kadar kan kültürlerinin alınması 6. Tedavinin üçüncü-beşinci günlerinde klinik etkinliğin değerlendirilmesi, gerekirse alternatif tedavi düşünülmesi 7. Uygun alternatif antifungal ilaçların seçimi Takesue Y, et al. J Antimicrob Chemother. 2015;70(2):587-93

95 Nötropenik olmayan hastalarda kandidemi için tedavi demetleri 8. Tedavinin, semptomların kaybolması ve kan dolaşımından Candida nın temizlenmesinden Bu tedavi demetlerine sonra uyum 14 gün arttığında daha uygulanması klinik başarı artmakta, (organ tutulumu mortalite varlığında azalmaktadır. daha uzun süreli tedavi) 9. Klinik seyri iyi olan olgularda parenteral tedaviden oral tedaviye geçişin Takesue Y, et al. J Antimicrob Chemother. 2015;70(2):587-93

96 TEŞEKKÜR EDERİM

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Sunum Planı Düşman: Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDA REHBERLERİ Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDALAR Lycaste candida Clematis candida KANDİDALAR KANDİDALAR Bunun için tedavide

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir Candida Epidemiyolojisi Dr. Nur Yapar 12-13 Aralık 2009 Çeşme İzmir Sunum Planı İnvazif Fungal İnfeksiyon (İFİ) etkenleri Candida infeksiyonlarının sıklığı Etken dağılımındaki değişiklikler Direnç durumu

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD.

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. 1 Gaziantep Klasiği 2 Temel Sorunlar: 1. Mortalite ve Morbitidesi Yüksek 2. Her Geçen

Detaylı

Dünden Bugüne Kandida

Dünden Bugüne Kandida Dünden Bugüne Kandida Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Kandidaya İlişkin İyi Bilinenler En sık rastlanan fungal infeksiyon

Detaylı

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 KANDİDA PROFİLAKSİSİ Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 Kandidemi oranı 0.20-0.38 /1000 hastane başvurusu Kandida

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları KANDİDÜRİ Olgu Sunumları Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. ÇeĢme / Aralık 2009 Olgu - 1 56 yaģında, erkek hasta ġikayeti yok

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI: Curr Opin Infect Dis 2012, 25:107 115 Hastaların daha iyi tedavi

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Profilaksi TEDAVİ İHTİYACI OLMAYAN

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR Artan farkındalık ve tanısal gelişmeler

Detaylı

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi Dr. Sabri ATALAY SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK 2017 Kongresi -

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

KANDİDA ENDOKARDİTİ. Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KANDİDA ENDOKARDİTİ. Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDA ENDOKARDİTİ Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Fungal Endokardit Tüm infektif endokarditlerin %1.3-6 sı Candida spp. Aspergillus spp.

Detaylı

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ Son 20 yılda IFH sıklığı arttı Hematolojik maligniteler Kompleks hastalar ve hastalıklar

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

İnfektif Endokarditin Antibiyotik Tedavisinde Antimikrobiyal Direnç Bir Sorun mu? Penisilin

İnfektif Endokarditin Antibiyotik Tedavisinde Antimikrobiyal Direnç Bir Sorun mu? Penisilin İnfektif Endokarditin Antibiyotik Tedavisinde Antimikrobiyal Direnç Bir Sorun mu? Penisilin Dr Emel YILMAZ UÜTF-Enf Hast ve Kl Mikrob AD İEÇG-KLİMİK 21.10.2017 İnfektif Endokardit Koruyucu uygulamalara

Detaylı

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Literatürde Rapor Edilen Oranları (%)

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Ahmet KALKAN* * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri

YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. AD (5.Haziran.2015-Afyon) İnvaziv Fungal

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER Yrd.Doç.Dr. Onur KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Sepsisli olgu sayısı Gram-negatif bakteriler Gram-pozitif bakteriler

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları

Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları OLGU SUNUMU/CASE REPORT Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları Recurrent Candidemia and Pacemaker Wire Infection with Candida albicans Sibel

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Yoğun Bakımlarda Nozokomiyal

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

ESCMID Kandida Kılavuzu Nötropenik Olmayan Hastalar

ESCMID Kandida Kılavuzu Nötropenik Olmayan Hastalar Prof. Dr. Murat AKOVA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi ANKARA 21 Mayıs 2013 Salı Saat: 12 15 ESCMID Kandida Kılavuzu Nötropenik Olmayan

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD PROFİLAKSİ Önlemek istediğimiz şeyin tedavisi

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Vincent JL et al. JAMA. 2009;302(21):2323-2329 EMPİRİK TEDAVİ

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR. Dr. Murat Sungur Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.

YOĞUN BAKIMDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR. Dr. Murat Sungur Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu. YOĞUN BAKIMDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR Dr. Murat Sungur Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr FUNGAL ENFEKSİYON Artmış mortalite Artmış morbidite YB kalış süresinde

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL Üreten Enterik Bakterilerin Tedavisi: Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL (+) Enterik Bakteriler Önemli sağlık sorunu GSBL İzolatlarda

Detaylı

Antifungal duyarlılık testleri

Antifungal duyarlılık testleri KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA MANTAR ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Antifungal duyarlılık testleri Dr.Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara DİRENÇ

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken 22.02.2017 Sunum Planı 1. Stewardship tanımı 2. Antifungal yönetimi gerekli mi? 3. Antifungal yönetimi nasıl yapılmalı? 4. Karşılaşılan sorunlar 5. Öneriler Stewardship

Detaylı

OLGU SUNUMU. Yard. Doç. Dr. Elif Tükenmez Tigen. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Yard. Doç. Dr. Elif Tükenmez Tigen. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Yard. Doç. Dr. Elif Tükenmez Tigen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 66 yaş erkek Evli, 5 çocuk Emekli (Orman İşletme Müdürlüğü) Kastamonu

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu Febril Nötropeni Simpozyumu 24. 02.2008, Ankara Profilaksiler HPERCVAD (metotreksat+ siklofosfamid+vinkristin+adriablastin+deksametazon) protokolü alan

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımının Demet Bileşeni Olarak Yeri

Akılcı Antibiyotik Kullanımının Demet Bileşeni Olarak Yeri Akılcı Antibiyotik Kullanımının Demet Bileşeni Olarak Yeri DR. ESRA TANYEL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Hedefler Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonların

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Yeni Tedavi Rehberlerine Bakış (Olgular Eşliğinde)

Yeni Tedavi Rehberlerine Bakış (Olgular Eşliğinde) Yeni Tedavi Rehberlerine Bakış (Olgular Eşliğinde) Dr. Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anamnez 80 yaş, kadın, evhanımı, İstanbul Yakınma Ateş

Detaylı

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD BAMÇAG Mantar Sempozyumu 13 Aralık 2015-Kuşadası HIV/AIDS Epidemiyoloji

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Doç Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Antifungal Uygulama Stratejileri Profilaksi:

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM Dr.Rabin SABA Medstar Hastanesi Antalya EKMUD İZMİR 18.02.2016 EPİDEMİYOLOJİ Hematolojik malignite ve KH nakillerinde en önemli mortalite ve morbidite nedeni

Detaylı

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antifungal profilaksi Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Tedavi Stratejileri Tedavi Profilaksi Ampirik Pre-emptif Etkene yönelik 4 40 1 39

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı?

Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı? Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı? Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji AD Türkiye EKMUD YK Üyesi Antimikrobiyal

Detaylı

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi Dr.Hava YILMAZ 08.12.2012 Rehberler Rehberler IDSA ECIL NCCN ESCMID ESMO ECIL (European Conference on Infections Leukemia ) IDSA ( Infectious Diseases

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar, 2014.

Detaylı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İFİ Diagnostik Yöntemler Chandrasekar P, Eur J Hematol, 2010 GALAKTOMANNAN TESTİ Double sandwich -

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

İntraabdominal İnfeksiyonlar

İntraabdominal İnfeksiyonlar Daha Kısa Tedaviler Mümkün mü? İntraabdominal İnfeksiyonlar Dr. A. Seza İnal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD 1 İntraabdominal Enfeksiyonların Sınıflandırması

Detaylı

Olgu Sunumu. Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu. Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 42 y E, 10 gündür halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı 2 gündür ateş İnfeksiyon odağı yok Total lökosit 3500/mm

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

DAMAR İÇİ KATETER YRD. DOÇ. DR. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI AD

DAMAR İÇİ KATETER YRD. DOÇ. DR. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI AD DAMAR İÇİ KATETER İNFEKSİYONLARIİ EPİDEMİYOLOJİ İ İ İ VE PATOGENEZ YRD. DOÇ. DR. DAVUT ÖZDEMİRİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI AD Damar içi kateterler

Detaylı

Yoğun Bakım Ortamında Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Mikroorganizmalar: Yeni ve Yeniden Sorun Olan Mantarlar

Yoğun Bakım Ortamında Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Mikroorganizmalar: Yeni ve Yeniden Sorun Olan Mantarlar Yoğun Bakım Ortamında Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Mikroorganizmalar: Yeni ve Yeniden Sorun Olan Mantarlar Salih HOŞOĞLU* * Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Bu anketteki sorulara göre hazırlanacak posterin sahibi meslekdaşımız, 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında

Detaylı

EKĠNOKANDĠNLER. Dr. Tuba TURUNÇ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

EKĠNOKANDĠNLER. Dr. Tuba TURUNÇ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı EKĠNOKANDĠNLER Dr. Tuba TURUNÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BAMÇAĞ 16-18 Aralık 2011 Sunum Planı Etki Mekanizmaları Farmakolojik Özellikleri

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

HASTANESİNDE İZLENEN KANDİDEMİ OLGULARININ EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ

HASTANESİNDE İZLENEN KANDİDEMİ OLGULARININ EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Figen KULOĞLU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE İZLENEN KANDİDEMİ

Detaylı

Antifungal Duyarlılık Testleri

Antifungal Duyarlılık Testleri 6. Türkiye EKMUD Kongresi 11-15 Mayıs 2016, Antalya KURS 3: SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA TANI ve TEDAVİ Antifungal Duyarlılık Testleri Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.

Detaylı

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Giriş Nötropeni genellikle malign bir hastalık tedavisi sırasında kemoterapinin

Detaylı

KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI

KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI Dr.Rahmet ÇAYLAN S.B.Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Santral venöz kateterler;

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A. ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D 2012 ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ (AFDT) İÇİN GEREKÇELER

Detaylı

Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dissemine hastalık invazif kandidiyaz Direkt inokülasyon (cerrahi / travma) Kontamine odak

Detaylı

FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN

FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 27 Mayıs 2013 VAN Fungal Enfeksiyon İnsidansı Abelson ve ark Pediatrics 2005 DEĞİŞEN

Detaylı

Candida İnfeksiyonları

Candida İnfeksiyonları Dr. Murat Akova Candida İnfeksiyonları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Yıllık infeksiyon hızı Hematolojik Kanserli Hastalarda

Detaylı

KILAVUZLAR VE GERÇEK HAYAT. Prof.Dr. Nur YAPAR Doç.Dr.Hüsnü PULLUKÇU

KILAVUZLAR VE GERÇEK HAYAT. Prof.Dr. Nur YAPAR Doç.Dr.Hüsnü PULLUKÇU KILAVUZLAR VE GERÇEK HAYAT Prof.Dr. Nur YAPAR Doç.Dr.Hüsnü PULLUKÇU KILAVUZLAR Artan tanı ve tedavi amaçlı invazif girişimler, gelişen cerrahi teknikler, bağışıklığı baskılanan hasta sayılarının artışına

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ FEBRİL L NÖTROPENN TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI AD/HEMATOLOJİ BD GENEL PRENSİPLER PLER Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD PROFİLAKTİK AMPİRİK PRE-EMPTİF HEDEFE YÖNELİK FUNGAL İNFEKSİYON OLASILIĞI NE

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı