TEMEL KAVRAMLAR. Temel Omuz Artroskopisi Kursu GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL KAVRAMLAR. Temel Omuz Artroskopisi Kursu GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Temel Omuz Artroskopisi Kursu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D. ANKARA 30 Kasım 01 Aralık 2007 TEMEL KAVRAMLAR

2 Temel Omuz Artroskopisi Temel Omuz Artroskopisi Dr. Ulunay Kanatlı Dr. Erdinç Esen Tanı Radyolojik değerlendirme Ekipman Pozisyon Portaller Artroskopik Anatomi ve Tanı Temel Teknikler Düğüm Teknikleri Postop Rehabilitasyon 1 2 Temel Omuz Sorunları Tanı / Muyene Donuk Omuz Sıkışma Sendromu Akromioklaviküler eklem hastalıkları Rotator manşet hastalığı Biseps uzun başı sorunları İnstabilte SLAP 3 4 Hareket Genişliği Sıkışma Bulguları Tam Kısıtlı: Aktif Pasif: Donuk Omuz 1. Neer Bulgusu 2. Hawkins testi 3. Neer Testi Lokal anestezik enjeksiyonu Semptomların kaybolması Ağrının kaynağını belirler Sıkışma sendromu tanısını koydurmaz Sıkışma testi (+) %88, (-) %60 başarı Sıkışma testi prognostik önem taşır Mair SD: J Shoulder Elbow Surg, 2004 Lim JT: Arthroscopy,

3 Akromioklaviküler eklem Rotator Manşet Hastalığı Pasif cross-chest addüksiyon testi 1. Drop sign: Supraspinatus 2. Lift-off test Subskapularis 3. Belly press test Subskapularis Biseps Uzun Başı Sorunları 1. Speed Testi 2. Yergeson Testi 1. Anterior aprehension» Anterior İnstabilite 2. Relokasyon testi» Anterior İnstabilite 3. Drawer testi» Ant/Post İnstabilite 4. Sulkus bulgusu» İnferior İnstabilite 5. Posterior jerk testi» Posterior İnstabilite İnstabilite İnstabilite 1. Anterior aprehension Anterior İnstabilite 2. Relokasyon testi Anterior İnstabilite 3. Drawer testi Ant/Post İnstabilite 4. Sulkus bulgusu İnferior İnstabilite 5. Posterior jerk testi Posterior İnstabilite 3 O-Brien SLAP

4 Radyolojik Değerlendirme Radyolojik Değerlendirme Klasik radyografiler Bilgisayarlı tomografi USG MRI X-ray A-P 30º kaudal Aksiller grafi Supraspinatus çıkım grafisi X-ray Os akromiale Kalsifik tendinit AC dejeneratif artrit X-Ray Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı Tomografi Kompleks kemik lezyonları Glenoid ve humeral yönelim Akromion morfolojisi Hill-Sachs lezyonu

5 MRG; Teknik MRG Teknik Yüzeysel Sargı Supin Pozisyon Humerus Nötral Pozisyonda Aksiyel kesit; biseps t. st Aksi halde; kapsülde kontraksiyon/laksite KESİT PLANLARI: - Aksiyel - Oblik Sagittal - Oblik Koronal OMUZ MR ENDİKASYONLARI ROTATOR MANŞET SIKIŞMA SENDROMU Rotator Manşet Hastalığı - Klinik bir tanıdır Omuz İnstabilitesi Kıkırdağa Yönelik Ayrıntılı Görüntüleme Sinovyum Değerlendirmesi (Kıkırdak serbest fragman, enflamasyon, sinovyal reaksiyon) 21 - MRG ile ortaya konabilecek sebepler: - Akromial morfoloji - Subakromial spur - Akromioklavikular hipertrofi - Os Akromiale - Korakoakromial bağda kalınlaşma 22 AKROMİAL MORFOLOJİ BIGLIANI SINIFLAMASI: Tip 1: Düz inf yüzey Tip 2: Düzgün konkav inf yüzey Tip 3: Anterior inferior çengel SUBAKROMİAL SPUR OBLİK SAGİTTAL VE OBLİK KORONAL KESİTLER TİP 3 AKROMİON SUBAKROMİAL SPUR AYRIMI: * Akromion tipi oblik sagittal kesitte akromioklavikular eklem 23 lateralinde değerlendirilmelidir! Koronal kesit; korakoakromial bağ ve deltoid tendon ile karışabilir * Spurda normal kemik iliği sinyali mevcuttur! 24 4

6 ROTATOR MANŞET SIKIŞMA SENDROMU ROTATOR MANŞET TENDİNOZİSİ MRG de nonspesifik bulgu; Akromioklavikular hipertrofi Tip 3 akromion MRG nin en büyük rolü tendon ve bursa patolojilerinin ortaya konmasıdır! Enflamatuar değil, mukoid bir dejenerasyondur Tendonlar normalde tüm sekanslarda sinyallidir ROTATOR MANŞET TENDİNOZİSİ ROTATOR MANŞET PARSİYEL YIRTIĞI Tendinozis sinyalli izlenir KALSİFİK TENDİNOZİS Yeri - Boyutu T2AK lerde tendona dik seyirli sıvı ile benzer sinyalli YERLEŞİMİNE GÖRE: Artiküler yüzey / Bursal yüzey / İntratendinöz / Kompleks ROTATOR MANŞET PARSİYEL YIRTIĞI ROTATOR MANŞET TAM KAT YIRTIĞI PRİMER MRG BULGULARI: BOYUTUNA GÖRE: Grade 1: < 3 mm derinlik Grade 2: 3-6 mm derinlik T2AK lerde sıvı ile benzer sinyal Subakromial-subdeltoid bursal sıvı Kas-tendon bileşkesinde retraksiyon Grade 3: > 6 mm derinlik * Yerleşimi ve boyutu cerrahi kararını ve tekniğini değiştirir!

7 ROTATOR MANŞET TAM KAT YIRTIĞI SINIFLAMA: GENİŞLİK: Küçük yırtık: < 1 cm Orta yırtık: 1-3 cm Geniş yırtık: 3-5 cm Masif yırtık: > 5 cm ROTATOR MANŞET TAM KAT YIRTIĞI TENDON RETRAKSİYONU: TUTULAN TENDON: Küçük yırtık (Evre 1): Sadece supraspinatus Orta yırtık (Evre 2): Supraspinatus + infraspinatus Geniş yırtık (Evre 3): Supraspinatus + infraspinatus + subskapularis Rotator kas artropati (Evre 4) 31 Evre 1: Tendon tutunma yeri Evre 2: Humerus başı Evre 3: Glenoid kenar * MRG deki retraksiyona göre kas-tendon ünitesi onarımının uygunluğu değerlendirilir! 32 ROTATOR MANŞET TAM KAT YIRTIĞI ROTATOR MANŞET TAM KAT YIRTIĞI SEKONDER MRG BULGULARI: Humerus Başının Anterosuperiora Yer Değişikliği 2º ROTATOR MANŞET ARTROPATİSİ ROTATOR KASLARDA DENERVASYON: 1. AKUT EVRE: Kasta ödem; T2AK sinyal 2. SUBAKUT EVRE (6-12 Ay): Kasta yağlı dejenerasyon; T1AK sinyal 3. KRONİK EVRE: Kasta atrofi ve yağlı dejenerasyon * Subskapularis t. lifleri insersiyo yerinde transvers humeral bağ ile karışır Aksiyel kesit; biseps t. subskapularis t. arkasında Tam kat subskapularis tendon yırtığı! 33 * Yağlı dejenerasyon Cerrahiden yarar yok! 34 GOUTALLİER SINIFLAMASI GLENOİD LABRUM OBLİK SAGİTTAL KESİT: Evre 0: Yağ infiltrasyonu yok Evre 1: Birkaç yağ çizgisi Evre 2: Yağ sinyali < Kas sinyali Evre 3: Yağ sinyali = Kas sinyali Evre 4: Yağ sinyali > Kas sinyali Labrum 6 kadrana ayrılır; 1. Superior 2. Anterior superior 3. Anterior inferior 4. İnferior 5. Posterior inferior KAS ATROFİSİ: Oblik sagittal kesitde 6. Posterior superior spina skapulanın gövde ile birleştiği düzeyde değerlendirilir!

8 LABRUM ŞEKİL VE SİNYAL VARYASYONLARI GLENOİD LABRAL LEZYONLAR Transisyonel zon: Kartilaj ile labrum arasındaki orta sinyalli sublabral alan Sublabral Reses: Superiorda St Dejenerasyon: Labral yüzeye uzanım göstermeyen belirsiz sınırlı sinyal Yırtık: Labral yüzeye uzanım gösteren sinyalli lineer bant Sublabral foramen: Anterosuperiorda st 2 00 Sıklık %11 Buford kompleksi: Kord benzeri kalın orta GHL Anterosuperior labrum yok Sıklık % Erozyon: Belirgin küçük labrum veya labrum yokluğu 38 SUPERİOR LABRUM ANTERİOR POSTERİOR LEZYONU (SLAP) SLAP LEZYONU Biseps tendonu + Superior labrum = Bisipital-Labral Kompleks SLAP 1: Sup labrumda dejeneratif kontur düzensizliği SLAP 2: Sup. labrumda yırtık SLAP 3: Sup. labrumda kova sapı yırtık SLAP 4: Sup. labrumda bisepse uzanan kova sapı yırtık ANTERİOR OMUZ İNSTABİLİTESİ: Anterior inferior labrum + Anterior kapsül + İGHL = Anterior İnferior Labroligamentöz Kompleks (AİLLK) yaralanması ANTERİOR OMUZ İNSTABİLİTESİ Belirgin efüzyon varlığında MRG Efüzyon yoksa MR Artrografi Kontrastın labral defekt içerisine uzanması labral yırtığın en spesifik bulgusu! MRA: Kontrast ile eklemde distansiyon Labral ayrılma daha iyi gösterilir Labral morfolojik değişiklikler daha iyi gösterilir * Labral lezyonlar St arasında Labral varyasyonlar St arasında

9 ABER (Abduksiyon( Abduksiyon-Eksternal Rotasyonda) MR/MRA İGHL tutunma yeri yakınındaki ayrılmamış anterior labral yırtıklar daha iyi gösterilir Minimal deplase labral doku bile teşhis edilebilir BANKART LEZYONU AILL komplekste avülsiyon ve skapula periostunda harabiyet PERTHES LEZYONU AILL komplekste avülsiyon vardır. Skapula periostu mediale soyulur, fakat sağlamdır GLAD (GLENOİD LABRAL ARTİCULAR DİSRUPTİON) LEZYONU Yırtık anteroinf. labrum kopmuş eklem kartilajına tutunur Kapsül ve periost sağlamdır ALPSA (ANTERIOR LABROLIGAMENTOUS PERIOSTEAL SLEEVE AVULSION) LEZYONU Skapula periostu sağlam AİLLK tişört koluna benzer skapula boynuna doğru geriye soyulur KEMİK BANKART LEZYONU Humerus başı anteroinferiora yer değiştir Glenoid anteroinferior kenarında kırık olur MRG: Glenoid anteroinferiorunda kemik iliği ödemi, kırık, kistik değişiklikler ve skleroz HAGL (HUMERAL AVULSION OF THE GHL) LEZYONU İGHL humeral tutunma yerinden ayrılır Yırtık GHL kalın, ondülan,, düzensiz ve sinyalli MRA: Humeral insersiyoda kapsüler harabiyet boyunca kontrast eklem dışına sızar HILL-SACHS LEZYONU Ekipman Suprakorakoid düzeyde humerus başı posterolateralinde üçgen defekt Lezyonun yaşına bağlı olarak kemik iliği ödemi veya trabeküler skleroz * Korakoid inferior düzeyinde posterolateral düzleşme normal!

10 Ekipman Özel masa Şezong pozisyonu için yardımcı Traksiyon Aparatı Video-Görüntüleme Sistemi Artropump Shaver Radiofrekans El aletleri Sarf Malzeme Acufex Shoulder Holder Traksiyon Aparatı Artroskopik Görüntüleme Sistemi Artropump / Radiofrekans Monitör Kamera Işık kaynağı Kayıt Sistemi Shaver Ringer Laktat 2000cc Peristaltik sistem Yer çekimi 1 ayak=22mmhg Sistolik basınç Kanama kontrolü Debrislerin uzaklaştırılması Artropump Radiofekans El Aletleri El aletleri Sütür Geçiriciler Biyopsi Forsepsi Loosebody Grasper Up biter Punch Probe Spektrum (Linvatec) Arthropierce

11 El Aletleri Sarf Malzeme Radiofrekans Shaver Kanül 5,5mm Düğüm ittirici Caspari Punch --- Arthropierce Şezlong Lateral dekübit Pozisyon Portaller Giriş açısı ve yeri ameliyatın seyri için oldukça önemlidir Anatomik noktalar önceden belirlenmelidir; Akromion (ant / lateral / post kenarları) Klavikula Spina skapula Akromioklaviküler eklem Korakoid çıkıntı Başlangıç portalidir Posterolateral akromionun 2cm inferior, 1cm mediali Softpoint (infraspinatus-teres minör arası) Yönelim korakoid 1cm laterali Posterior Portal Rotator intervale karşılık gelir Dışarıdan içeriye görerek tespit edilerek açılır Korakoid çıkıntının 1cm lateralindedir Anterior Portal

12 Standart Lateral Portal Subakromial boşluk portalidir Klavikula ve spina skapulanın oluşturduğu çentikte klavikula posterioruna parallel akromion lateralinin 2cm distalindedir Spinal iğne ile yeri belirlenir Süperior lateral portal Anterior akromionun hemen lateralindedir Rotator manşet yırtık tamirinde kullanılır Neviaser Portali Posterior akromioklaviküler eklem ile spina skapula arasındaki çentiktedir Rotator manşet tamirinde kullanılır Supraskapuler sinir ve arter fossadan 3cm medialdedir Anterior İnferior Labral patolojiler tamirinde kullanılır Anterior inferior labruma ulaşmayı kolaylaştırır Anterolateral Portal (SLAP) Akromion anteriorunun 1cm lateralindedir Supraspinatus tendonuna zarar verir Posterior Portaler Sütür ankor yerleştirilmesinde uygun açı sağlayamazlar Wilmington Portali Akromion posterolateral köşesinin 1cm lateral ve 1cm anteriorunadır Posteriorsüperior labrum tamiri Posterolateral Portal Posterior inferior labruma plikasyon sütürü Standard posterior portalin 2cm inferiorundadır

13 Giriş Portali Posterior portal Oryantasyon Atroskopik Anatomi ve Tanı 67 Üçgeni Oluştur 68 Oryantasyon Sistematik İnceleme Giriş Portali Posterior portal Labrum / Glenoid Biseps Humerus Başı Anteriorsüperior bölge Anterior bölge Süperior bölge İnferior bölge Posterior bölge Subskapularis Üçgeni Oluştur Anterior Süperior Yapılar Biseps tendonu Rotator interval Süperior glenohumeral ligament Korakohumeral Ligament Anterior süperior labrum Anterior Süperior Yapılar Biseps Tendonu 71 Bisipital oluk 72 12

14 Anterior Süperior Yapılar Biseps Tendonu Anterior Süperior yapılar Rotator interval Süp: Biseps İnf: Subskapularis Lat: Humerus başı 73 Anterior portal 74 Anterior Süperior yapılar Rotator İnterval: Süperior Glenohumeral Ligament Anterior Süperior yapılar Rotator İnterval: Korakohumeral Ligament KHL Biseps Anterior Süperior yapılar Anterior Süperior yapılar Anterior-süperior Labrum: Birçok variasyon gösterir Sublabral foramen %60 izlenir (defekt) %10 delik şeklindedir (subskapulari resesi ile ilişkili) Labrumun olmaması Kordşeklindeki MGHL le Anterior süperior labrum variasyonları birlikte olması

15 Anterior Süperior yapılar Anterior süperior labrum variasyonları Süperior Bölge Süperior labrum Glenoid süperior artiküler yüzeyi Variasyonlar: Süperior Labrum Patolojiler: Süperior Labrum Anterior Bölge Subskapularis tendonu Orta Glenohumeral ligament Anterior labrum Anterior glenoid eklem yüzeyi İnferior glenohumeral ligamentin anterior bandı Anterior Bölge Subskapularis tendonu

16 Anterior Bölge Orta Glenohumeral Ligament İnce Kalın Kord Anterior Bölge Anterior Labrum Anterior glenoid eklem yüzeyi Anterior Bölge İnferior glenohumeral ligamentin anterior bandı Aksiller poş İnferior bölge Posterior Bölge Posterior Bölge İnferior GHL in posterior bandı Posterior Labrum Posterior glenoid eklem yüzü

17 Humerus Rotator manşet yapışma yeri Çıplak Bölge (Bare area) Humerus eklem yüzeyi Humerus Rotator manşet yapışma yeri Humerus Humerus Çıplak Bölge Eklem Yüzeyi Subakromial Bölge Akromion Korakoakromial ligament Rotator manşet Os Akromiale Akromioklaviküler eklem Korakoid Subakromial Bölge Akromion: Referans noktasıdır

18 Subakromial Bölge Akromion dejenerasyon Subakromial Bölge Korakoakromial Ligament Akromion KAL Subakromial Bölge Os Akromiale Pre Meso Meta Pre Subakromial Bölge Akromioklaviküler eklem Meso Subakromial Bölge Omuz Artroskopisi Rotator Manşet Öğrenme eğrisi uzun Deneyim önemli Anatomiye hakim Sistematik

19 Temel Teknikler Temel Teknikler Yırtılan dokunun kemiğe tekrar tututurulması Kemiğe sütür ankor yerleştirme Dokudan sütür geçirme Düğüm bağlama Ankorlar Omuzda; Humerus başı; kansellöz yumuşak Glenoid; kortikal sert Ankorlar Biyobozunur olan Biyobozunur olmayan Çift sütür Tek sütür Ankorlar Eyelet Oriyantasyonu önemli Dokunun yaklaştırma yönünde olmalı Ankorlar Absorbe olanlar İnflamatuar sinovit Kist formasyonu Pilot delik gerektirirler

20 Sütür Geçirme Sert monoflamen sütürler Kendileri direkt olarak dokudan geçerler Örgülü yumuşak sütürler Dokudan geçmek için bir geçiriciye ihtiyaç duyarlar Shuttle-Relay Sütür geçirici Prolen monoflamen Sütür Geçiriciler Spektrum sütür geçirici Dokudan geçirilir Shuttle Monoflamen sütür Caspari punch Arthropirce Sütür Geçirme Teknikeri Spektrum ile direkt olarak monoflamenin sütürün geçirilmesi Örgülü sütürler Taşıyıcı ile dokudan geçirilir Arthropierce ile doğrudan dokudan geçirme Sütürler PDS (polidiaksanon) Kısa süreli tespitlerde Posterior kapsülolabral plikasyon Rotator interval kapatma Bursal rotator manşet yırtığının dikilmesi Yeterli sağlıklı doku yakalanmalıdır Sütürler Ethibond: Örgülü Ankorlarla birlikte kolay uygulanır Tendon-tendon dikişlerinde uygun Sütürler Fiberwire İç tarafı polietilen Dıştarafı örgülü poliester

21 Düğüm Teknikleri Düğüm atmada amaç; Dokuyu gerilim altında sabitleyip biyolojik tamir ve iyileşme olana kadar doku uçlarını yan yana tutmaktır Düğüm ( Knot); Cerrahi düğüm, ipin iki serbest bacağının birbirleri etrafından an az iki kez dolanarak oluşturduğu, zorlandığı zaman çözülmemesi gereken konfigürasyondur. 117 Halka (Loop); Çember şeklinde olan ip. Bacak (Limb); Düğüm atarken kullanılan ipin her iki ucu. Bacak, uç, çıma olarak da adlandırılabilir. Sarmal ( Wrap); Bir ip bacağının diğerinin üzerinde dönmesi. İlmek ( Half Hitch Knot); Bir ip bacağının diğeri etrafından bir kez dolanması sonucunda meydana gelen çözülmesi kolay, sağlam olmayan eğreti düğümdür. 118 Sabit Bacak (Post Limb); Kayabilen düğümler için kullanılan bir terimdir. Düğüm atarken üzerinde ilmek ilerletilen bacağa sabit bacağa sabit bacak denir. Aksiyel kol olarak da bilinir Halka Bacağı (Loop Limb); Kayabilen düğümlerde kullanılır. Düğüm sırasında halka ve ilmek yapılırken kullanılan bacaktır. Dolama kolu, çalışan uç, dönen uç veya serbest uç olarak da bilinir. Alt İlmek (Underhand half hitch); Kayabilen düğümlerde halka bacağının sabit bacağın altından geçerek oluşturduğu ilmek. Üst İlmek (Overhand half hitch); Kayabilen düğümlerde halka bacağının sabit bacağın üzerinden dönerek oluşturduğu ilmek

22 Düğüm güvenliği, düğüm atıldıktan sonra yük uygulanması ile düğümün gevşemeye karşı olan direnci Güvenliği etkileyen faktörler; sürtünme, iç etkileşim düğümler arası boşluklar Sürtünme; sütür materyaline bağlıdır. Örneğin örgülü sütür, monofilaman sütüre göre daha yüksek bir sürtünme katsayısına sahiptir. İç etkileşim; düğümün yerleşimi ile ilgilidir ve düğümün kolları arasındaki kontakt yüzeyinin uzunluğu ile artar.. Düğüm kayması; 2-3 mm den fazla olursa doku iyileşmesi için uygun pozisyonun kaybolmasına yola açar Genellikle iki tip sütür materyali ve 1 veya 2 No Düğüm sökülmesi dört şekilde olabilir. 1- Düğümün gevşeyip kayması 2- Sütür kopması, 3- Doku yetmezliği, 4- Sütür ankorun dokudan çıkması 1- Kalıcı, örgülü, poliester, emilemeyen sütür: Ethibond ve Ticron daha yüksek esneklik yumuşaklık sürtünme katsayısı ve kuvvet daha esnek olduğu için düğüm hacmi küçüktür düğümler üst üste daha sıkıca kilitlenebilir DÜĞÜM TİPLERİ 2- Emilebilen, monofilaman sütür: PDS IIpolidiaksonon, Maxo-poliglikonat daha kolay kayarlar ve aşınmazlar sürtünme daha az enflamatuar yanıta yol açmaz dokuları altı hafta yan yana pozisyonda tutabilirler tamamen çözünme yaklaşık altı ayda olur 1-Kayan kilitlenebilen kilitlenmeyen 2-Kaymayan düğümler

23 Kilitsiz Kayan düğümler Doku üzerine yerleştirildikten sonra rahatlıkla geri kayabilir Birbirini takip eden farklı sabit bacaklarda atılan ilmekler ile güvenli şekilde kilitlenme sağlanır ve geri kayma engellenir Kilitsiz Kayan düğümler Duncan ( Hangman) Lafosse Fisherman (Balıkçı) Roeder French Tenessee Roeder düğümü Kilitli Kayan düğümler Kilitli Kayan düğümler Kilitlenebilmelerine rağmen bu düğümlerde de geri kayabilir Sabit bacak değiştirilerek ters düğümler atılmalı Field SMC Giant Weston Snyder slider Dines slider SMC düğümü Kaymayan düğümler Yumuşak doku ve fiksasyon materyaline bağlı olarak iplerin kaymadığı durumlarda Tek olarak ilmekler hazırlanır En sık kullanılan Revo düğümü Tek olarak hazırlanan düğümler sabit bacağın değiştirilmesi ile ters ve düz olarak atılır

24 Kaymayan düğümler- REVO İyi bir düğüm için 1- İyi görüntü 2- İplerin kayıp kaymadığı 3- Sabit bacağın redükte edilmek istenen dokudan geçen ip olup olmadığı 4- İp bacaklarının birbiri üzerinde çaprazlaşıp çaprazlaşmadığının dokuya kadar takipi 5- Sabit bacağın kısa tutulup, hareketli bacağın sabit bacağın en az iki kat uzunluğunda olup olmadığı İyi bir düğüm için 6- Düğümün yumuşak doku interpozisyonu olmadan tam olarak oturup oturmadığı 7- Yeterli sağlam düğüm atıldıktan sonra dokunun istenilen şekilde yaklaşıp yaklaşmadığı kontrol edilmelidir 8- En iyi, sağlam ve kısa yolun en iyi bilinen yol olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden iyi ve tam olarak öğrenilen düğüm metodunun, cerrah ve hasta için en iyi düğüm olduğu unutulmamalıdır Özet Birbirine benzeyen sayısız düğüm tekniği bulunabilir ve uygulamaya konulabilir ama dağcının işine yarayacak olan her türlü doğa koşuluna, karanlıkta, soğukta ve hatta sağanak yağmur altında atmak zorunda kalınan düğümün doğru olmasıdır Hangi teknik tercih edilirse edilsin düğüm sakin atılmalı, kuralına uygun atılarak düzgün gözükmeli ve atan kişinin fiziksel koşullarından bağımsız olarak yorgun ve bitkin halde bile hatasız yapılabilmelidir Sizin düğümünüz başkası tarafından atılsa bile düğümü mutlaka siz de kontrol etmelisiniz Düğümün doğru atılıp atılmadığını kontrol etmeniz bir nevi zorunluluktan öte alışkanlık haline gelmelidir Rehabilitasyon Glenohumeral Akromioklavikular Sternoklavikular Skapulotorasik

25 Omuz sabitleyicileri Dinamik Statik Grup I Eklem kapsülü, labrum ve Aksiyel iskeletten humerusa Latissimus dorsi, pectoralis major glenohumeral ligamentler Grup II Kapsül yüzey alanı başın 2 katıdır Skapuladan humerusa Süperior = İnferior translasyon Deltoid, teres major, korakobrakialis Orta = İnferior translasyon Subskapularis, teres minor, supraspinatus, infraspinatus İnferior = AP Translasyon / İnferior translasyon Eklem kapsülü ile integrasyon Anterior band Rotator manşet kaslarıı biseps yapışma yerinde Aksiller poş birleşir ve aşırı humerus baş deplasmanı oluşmasını engellerler Posterior band Rehabilitasyon Evreleri Evre veya faz I (ilk 6 hafta) Atrofiyi engelle, ağrıyı azalt ve yumuşak doku iyileşmesine zaman ver Kol askısı ile immobilizasyon El bilek ve dirsek egzersizleri Aktif ve yardımlı (asistif) NEH ( normal eklem hareket) egzersizleri Ekstansiyon ve abdüksiyondan korunarak 141 Evre II (6-12 haftalar) NEH egzersizleri, stabiliteyi arttırıcı kasların güçlendirilmesi İzotonik egzersizler Evre III; Germe egzersizleri Nöromusküler kontrol ve fonksiyonel aktiviteler dönüş Evre IV Normal aktiviteye dönüş haftalarda gerçekleşir Tam NEH, ağrı yok, normal klinik muayene bulguları ve yeterli kas kuvveti Spora tam dönüş genellikle aylar

26 AKROMİYOPLASTİ REHABİLİTASYONU 1-7. gün: Pandüler egzersizler ve pasif normal eklem hareketleri (NEH) gün: Aktif yardımlı NEH gün - 6. hafta: Askı sonlandırılır ve aktif NEH başlanır 6 haftadan sonra ağırlıkla çalışma ve güçlendirme egzersizlerine başlanır AKROMİYOPLASTİ VE ROTATOR KILIF TAMİRİ REHABİLİTASYONU gün: Pandüler egzersizler ve pasif NEH günler: Aktif yardımlı NEH

27 30. gün: Askı sonlandırılır ve aktif NEH yapılır 3. aydan itibaren kuvvetlendirme egzersizlerine başlanır OMUZ İNSTABİLİTE REHABİLİTASYONU 3-5. hafta: Pandüler egzersizler ve pasif NEH 1-3. hafta: Deltoid kası için izometrik egzersizler ve el- el bileği egzersizleri hafta: Aktif yardımlı NEH 7. haftada askı sonlandırılır ve aktif NEH başlanır

28 12. haftadan sonra kuvvetlendirme egzersizlerine başlanır

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı 9 Portaller Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Ekleme giriş açısı oldukça kritiktir. Bu özellikle ilk başlangıç portalimiz olan posterior portal için önemlidir. Bu nedenle anatomik noktalar doğru belirlenmelidir.

Detaylı

Omuz Sorunlarında Görüntüleme

Omuz Sorunlarında Görüntüleme 3 Omuz Sorunlarında Görüntüleme Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Omuz sorunlarının tanısında radyoloji özelikle de Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) önemli yer tutmaktadır. Tedavi öncesi iyi bir görüntüleme

Detaylı

Omuzun Artroskopik Anatomisi

Omuzun Artroskopik Anatomisi 3 Omuzun Artroskopik Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Omuz artroskopisinde her hastalıkta olduğu gibi tanının doğru konulması ve buna yönelik işlemlerin yapılması oldukça önemlidir. Patolojilerin normal

Detaylı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Omuz Anatomisi. Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi. Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri.

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. OMUZ AĞRISI Dr. DERYA YILMAZ 12.06.12 OMUZ AĞRISI Lokal nedenler? Omuz ağrısının diğer nedenleri 70 yaş bayan hasta 2 3 gündür sağ omuzda sızı şeklinde ağrı + Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı yok

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ

ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi & Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com M. Subskapularis Fossa subscapularis

Detaylı

02 04 MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL

02 04 MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL IV. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ 02 04 MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER Önyazı 4 Düzenleme Kurulu. 5 Bilimsel Program.. 7 Konuşma Özetleri. 11 Sözel Bildiriler. 35 Poster

Detaylı

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler 1 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler Remide Arkun 1, F. Bilge Ergen 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 1-15 Normal Anatomi/Fonksiyon/Varyasyonlar

Detaylı

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON Dr. MERT KESKINBORA Omuz dislokasyonları; Anterior 90-95% Posterior 2-5% Posterior instabilite tedavisi Anterior instabilite tedavisi (Labral Tamir)

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN HASTALARDA TRANSKUTAN ELEKTRİK SİNİR STİMULASYONU(TENS) TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN

Detaylı

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMUNDA ULTRASON VE MOBİLİZASYON TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMUNDA ULTRASON VE MOBİLİZASYON TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi:Doç.Dr.Afitap İÇAĞASIOĞLU SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMUNDA ULTRASON VE MOBİLİZASYON

Detaylı

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ

Detaylı

Anterior Omuz Ýnstabilitelerinde Artroskopik Rekonstrüksiyon

Anterior Omuz Ýnstabilitelerinde Artroskopik Rekonstrüksiyon Anterior Omuz Ýnstabilitelerinde Artroskopik Rekonstrüksiyon Anterior Omuz Ýnstabilitelerinde Artroskopik Rekonstrüksiyon Mustafa Karahan*, Rüþtü Nuran ** Yapýlan birçok çalýþmada; omuz dislokasyonu görülen

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Süperiyor Labrum Anteriyor-Posteriyor Lezyonları ve Biseps Tendon Patolojileri

Süperiyor Labrum Anteriyor-Posteriyor Lezyonları ve Biseps Tendon Patolojileri 53 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Süperiyor Labrum Anteriyor-Posteriyor Lezyonları ve Biseps Tendon Patolojileri F. Bilge Ergen ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 53-63 Süperiyor Labrum

Detaylı

ROTATOR CUFF PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN

ROTATOR CUFF PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANASİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR. ÇİÇEK BABUNA ROTATOR CUFF PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Arthroweek programı kapsamında 29-30 Ağustos 2016 tarihlerinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi nde Omuz Ekleminde Temel Artroskopik ve İnsizyonel Yaklaşımlar

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

Omuz İnstabilitesi TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. F. Bilge Ergen

Omuz İnstabilitesi TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. F. Bilge Ergen 44 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Omuz İnstabilitesi F. Bilge Ergen TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 44-52 ÖĞRENME HEDEFLERİ Klinik Sınıflama Anteriyor İnstabilite Labral Lezyonlar Kapsüler ve Ligamantöz

Detaylı

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU KONSERVATİF TEDAVİSİNDE LAZERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. (Uzmanlık Tezi) Dr.Muhammet Karabulut

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU KONSERVATİF TEDAVİSİNDE LAZERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. (Uzmanlık Tezi) Dr.Muhammet Karabulut T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL 70.YIL FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU KONSERVATİF TEDAVİSİNDE LAZERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı BĐSEPS TE DO PATOLOJĐLERĐ DE YAPILA BĐSEPS TE ODEZĐ VE BĐSEPS TE OTOMĐSĐ Đ KLĐ ĐK ve ĐZOKĐ ETĐK KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi

Detaylı

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği)

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği) OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI Çoğu kişinin omuz olarak tanımladığı organımız, sırtımızı kaşımaktan smaç vurmaya kadar birçok kol hareketini yapmamızı sağlayan, tendon ve kaslara bağlanan bir dizi eklemden oluşur.

Detaylı

Manyetik rezonans artrografi (MRA) son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir tanısal

Manyetik rezonans artrografi (MRA) son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir tanısal DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:80-85 Eklem görüntülemesinde son basamak: manyetik rezonans artrografi Ülkü Kerimo lu 1, Üstün Ayd ngöz 2 1 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Omuz Artroskopisi TEMEL KAVRAMLAR

Omuz Artroskopisi TEMEL KAVRAMLAR Omuz Artroskopisi TEMEL KAVRAMLAR Dr. Ulunay Kanatlı Omuz Artroskopisi TEMEL KAVRAMLAR Bu kitap, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anailim Dalı tarafından 14-15 Kasım 2008 tarihinde

Detaylı

GENEL BİLGİ. Glenohumeral İnstabilite

GENEL BİLGİ. Glenohumeral İnstabilite GİRİŞ Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sportif aktiviteler oldukça önem kazanmıştır. Spora büyük maddi yatırımların yapılması, beraberinde sporculardan da üst düzeyde performans beklentisini

Detaylı

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI TIPTA UZMANLIK TEZİ DR MEHMET ŞAHBEY İSTANBUL-2009

Detaylı

AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI

AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Akromiyoklavikuler Eklem Akromiyon medial faseti

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 64 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Rotator İnterval TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 64-74 Ülkü Kerimoğlu ÖĞRENME HEDEFLERİ Anatomi Görüntüleme Rotator İntervalin Fonksiyonel ve Klinik Lezyonları Kaynaklar

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

SUBAKROMĠAL SIKIġMA SENDROMU OLAN HASTALARDA TERAPOTĠK ULTRASON TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ ÜZERĠNE YAPILAN RANDOMĠZE KONTROLLÜ BĠR ÇALIġMA

SUBAKROMĠAL SIKIġMA SENDROMU OLAN HASTALARDA TERAPOTĠK ULTRASON TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ ÜZERĠNE YAPILAN RANDOMĠZE KONTROLLÜ BĠR ÇALIġMA T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI SUBAKROMĠAL SIKIġMA SENDROMU OLAN HASTALARDA TERAPOTĠK ULTRASON TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ ÜZERĠNE YAPILAN RANDOMĠZE KONTROLLÜ

Detaylı

Uzm. Fzt. Nihal BÜKER. Aralık 2010 DENİZLİ

Uzm. Fzt. Nihal BÜKER. Aralık 2010 DENİZLİ ARTROSKOPİK YARDIMLI MİNİ-AÇIK YÖNTEM İLE ROTATOR MANŞET TAMİRİ YAPILAN HASTALARDA FİZYO- TERAPİ PROGRAMI İLE EV PROGRAMININ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Uzm. Fzt. Nihal BÜKER Aralık

Detaylı

RILARI OMUZ AĞRILARIA. Dr.Kenan AKGÜN. Rehabilitasyon Anabilim Dalı

RILARI OMUZ AĞRILARIA. Dr.Kenan AKGÜN. Rehabilitasyon Anabilim Dalı OMUZ AĞRILARIA RILARI Dr.Kenan AKGÜN İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Fiziksel Tıp T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Omuz ağrısıa Bel ve boyun ağrısından a sonra üçünc ncü sıklıkta kta görülmektedirg

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ

KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ 24-26 Kasım 2006 Belek - Antalya KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı KLAVİKULA

Detaylı

OMUZ ARTROSKOPİSİ. Problemli Bir omuz

OMUZ ARTROSKOPİSİ. Problemli Bir omuz Problemli Bir omuz Omzumuz en hareketli eklemlerimizden birisidir. Fakat tüm bu hareketler becerisi kolayca sakatlanmasına da bir neden oluşturur. Bu problemler, omuzu başın üzerine kaldırma durumunda

Detaylı

ITiYADI OMUZ ÇIKIOININ TEDAVİSiNDE. BRISTCNl YÖNTEMİ SUMMARY. GENEL BİLGiLER DISLOCATION OF SHOULDER ÖZET

ITiYADI OMUZ ÇIKIOININ TEDAVİSiNDE. BRISTCNl YÖNTEMİ SUMMARY. GENEL BİLGiLER DISLOCATION OF SHOULDER ÖZET ITiYADI OMUZ ÇIKIOININ TEDAVİSiNDE BRISTCNl YÖNTEMİ BAISTOW OPEAATION in SUAGICAL TAEATMENT OF AECUA RENT DISLOCATION OF SHOULDER Op Or. Muzaffer YILD.IZ{*.). Op. Of. 1. Metin TÜRKMEN-(!!) ÖZET Bu yazımızda,

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Klavikula ve skapula kırıklarının tedavisi Humerus Diafiz ve Distal Uç

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Kliniği, Isparta, Türkiye

Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Kliniği, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 26 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniği nde rotator manşet yırtıklarının açık cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

Omuz Lezyonları Açık ve Artroskopik Tedavisi

Omuz Lezyonları Açık ve Artroskopik Tedavisi Kitap Bölümü DERMAN Omuz Lezyonları Açık ve Artroskopik Tedavisi Mehmet Çetinkaya, Mustafa Özer, Muhammet Baybars Ataoğlu Omuz eklemi aslında 4 ayrı eklemin birleşmesinden meydana gelir; sternoklavikuler

Detaylı

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TERAPİNİN ETKİSİ

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TERAPİNİN ETKİSİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TERAPİNİN ETKİSİ NUR SELİN ÖZTÜRK MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İZMİR-2011

Detaylı

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Sporcularda Omuz Yaralanmaları 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Amaç Sportif faaliyet sırasında omuzu yaralanan bir sporcuya tanı koymak ve ilk yardımı yapmak olmalıdır. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004

Detaylı

Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi. Dr. Ayhan Kılıç

Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi. Dr. Ayhan Kılıç Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi Dr. Ayhan Kılıç Açıklama Sunu içeriğinde yer alan implantların üreticisi ve temsilcileriyle

Detaylı

Rotator manşet yırtıklarının artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle tamiri

Rotator manşet yırtıklarının artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle tamiri Araştırmalar / Researches Rotator manşet yırtıklarının artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle tamiri Özgür Karaman 1, Gökhan Kaynak 2, Özgün Karakuş 3, Etem Aytaç Yazar 3, Baransel Saygı 4 ÖZET: Rotator

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA MANUEL TEDAVİ VE BANTLAMANIN AĞRI VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA MANUEL TEDAVİ VE BANTLAMANIN AĞRI VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA MANUEL TEDAVİ VE BANTLAMANIN AĞRI VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Fzt. Saniye AYDOĞAN ARSLAN Fizik

Detaylı

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı LATERAL EPİKONDİLİT En sık görülen dirsek patolojisidir.

Detaylı

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi.

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi. Anatomi Görüntüleme AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012 Spesifik bursalar/bursitler Spesifik tendinit Osteoartrit Tedaviler Görüntüleme Fizik muayene ve hikayeye yardımcı X-ray

Detaylı

Adım Adım Uygulama Kılavuzu - Noam Tyroler TAY AKUPRESÜR. Ortopedik Rahatsızlıklar İçin. Bangkok, Wat Pho Okulunda öğretilen şekliyle

Adım Adım Uygulama Kılavuzu - Noam Tyroler TAY AKUPRESÜR. Ortopedik Rahatsızlıklar İçin. Bangkok, Wat Pho Okulunda öğretilen şekliyle Adım Adım Uygulama Kılavuzu - Noam Tyroler TAY AKUPRESÜR Ortopedik Rahatsızlıklar İçin Bangkok, Wat Pho Okulunda öğretilen şekliyle 10 11 12 3 3 2 1 1 4 7 15 6 5 5 8 8 14 9 3. Sırt çizgisi 2. Sırt çizgisi

Detaylı

Tip 2 superior labrum anterior posterior lezyonlar n n artroskopik tedavisi

Tip 2 superior labrum anterior posterior lezyonlar n n artroskopik tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(5):349-355 Tip 2 superior labrum anterior posterior lezyonlar n n artroskopik tedavisi Arthroscopic treatment of type 2 superior

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir ESNEKLİK 1 ESNEKLİK Hareketleri büyük bir genlikte uygulama yetisi Hareketlilik olarak da bilinmektedir Bir sporcunun becerileri büyük açılarda ve kolay olarak gerçekleştirmesinde önde gelen temel gerekliliktir

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Safiye Tuncer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı TAHUD Sürekli Mesleki Gelişim ve Eğitim Sempozyumu 2 Nisan 2012 - Mardin Yumuşak

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Sİ KADAVRA KURSU (İleri

Sİ KADAVRA KURSU (İleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinik Anatomi Araştırma ve Uygulama Merkezi II. DİRSEK ARTROSKOPİSİ Sİ KADAVRA KURSU (İleri Artroskopi Kursu) 11 12 Haziran 2010,

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Donuk Omuz. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Donuk Omuz. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Donuk Omuz yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ Adeziv Kapsülit (AK), glenohumeral eklem kapsülünün ilerleyici fibrozisi ve kontraktürüne bağlı olarak gelişen ağrı ve hareket

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. DİRSEK GÖRÜNTÜLEME Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. Anatomi Normal grafiler AP ve Lateral grafide köşe taşları Lateral kondiler kırık Medial kondiler kırık Suprakondiler

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMU NDA LASER İN ETKİNLİĞİ ve LOKAL STEROİD ENJEKSİYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMU NDA LASER İN ETKİNLİĞİ ve LOKAL STEROİD ENJEKSİYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMU NDA LASER İN ETKİNLİĞİ ve LOKAL STEROİD ENJEKSİYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Bayram

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Anterior omuz instabilitesinde artroskopik stabilizasyon: Tek anterior portal

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Anterior omuz instabilitesinde artroskopik stabilizasyon: Tek anterior portal Anterior omuz instabilitesinde artroskopik stabilizasyon: Tek anterior portal ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(1):6-12 künyeli yazının Türkçe çevirisi Mehmet ARMANGİL 1, H. Çağdaş BASAT

Detaylı

Çok yönlü omuz instabiliteleri

Çok yönlü omuz instabiliteleri TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2013; vv:331 339 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2013.41 DERLEME Çok yönlü omuz instabiliteleri Multidirectional instabilities of

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

Subakromiyal sıkışma sendromu ile birlikte rotator manşet yırtığının, kısmi akromiyoplasti ile sınırlı açık rotator manşet tamiri sonuçları

Subakromiyal sıkışma sendromu ile birlikte rotator manşet yırtığının, kısmi akromiyoplasti ile sınırlı açık rotator manşet tamiri sonuçları Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Klinik Çalışma / Clinical Study 2010;21(2):73-79 Subakromiyal sıkışma sendromu ile birlikte rotator manşet yırtığının, kısmi akromiyoplasti

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa TUZAK NÖROPATİLER Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa dryukselozkan@yahoo.com Prof.Dr.Rıdvan EGE IV.Temel El Cerrahisi Kursu Ortopedia

Detaylı

RADYOTERAPİ ALMIŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA RADYASYONUN OMUZ EKLEMİNE ETKİSİNİN ULTRASONOGRAFİ İLE ARAŞTIRILMASI

RADYOTERAPİ ALMIŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA RADYASYONUN OMUZ EKLEMİNE ETKİSİNİN ULTRASONOGRAFİ İLE ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Banu ALICIOĞLU RADYOTERAPİ ALMIŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA RADYASYONUN OMUZ EKLEMİNE ETKİSİNİN ULTRASONOGRAFİ İLE

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

Hamstring yaralanmaları: Tanı ve Tedavi İlkeleri. Doç. Dr. Haluk H. Öztekin İZMİR

Hamstring yaralanmaları: Tanı ve Tedavi İlkeleri. Doç. Dr. Haluk H. Öztekin İZMİR Hamstring yaralanmaları: Tanı ve Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Haluk H. Öztekin İZMİR Kas dokusu organizasyonu Kas fibrilleri Yavaş kasılan lifler: Tip I Aerobik. Dayanıklı. Hızlı kasılan lifler: Anerobik.

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Gövde Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 7. hafta Gövde iskeletini arka tarafta omurga, önde ise göğüs ve kaburga kemikleri oluştururlar.

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı