Marksist Teori. 5 Mart/Nisan [2012]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marksist Teori. 5 Mart/Nisan [2012]"

Transkript

1 Marksist Teori 5 Mart/Nisan [2012]

2 Marksist Teori - Yaygın Süreli Yayın Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Deniz Doğruer Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Deniz Doğruer Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt. No: 8/10 Aksaray/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta: Baskı: Ceylan Matbaacılık Tel: (0212) Abonelik: Yıllık 40 TL (Posta çekini yatırdıktan sonra bilgilerinizi e-posta veya faksla iletiniz.) Posta Çeki: Songül Akbay ISSN:

3 İçindekiler [5] MARKSİST TEORİ DEN [8] KENDI ZEMİNİNDE POLİTİKADA YENİ BİR DİL OLARAK ESP ibrahim Çiçek [23] [39] [48] [57] [76] [90] [94] [105] [111] [125] EMPERYALİST METROPOLLERDE İSYANIN YÖNÜ Çiçek Dağ Wall Street i İşgal Et Üzerine SORULAR ve YANITLAR Ray O. Light ARAP HALKLARININ İSYAN SÜRECİNE KARŞI EMPERYALİST TAKTİKLER Zilan Devrim TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINA DOĞRU AKIYOR ZAMAN Arif Çelebi İŞÇİ VE EMEKÇİ MEMUR HAKLARINA SALDIRI YASALARI Emin Orhan KENDİ YOLUNU AÇMAK Ali Tektaş EMEKÇİ SOLU UYARAN ORDU MEMURUNA BAK Ziya Ulusoy AYNADAKİ YÜZ YA DA KEMAL BURKAY GERÇEĞİ Bayram Namaz DEMOKRATİK ALEVİ HAREKETİ VE GÜNCEL DURUMU Cemil Cihan HDK PROGRAMI

4 MARKSİST TEORİ DEN Enternasyonal ve yerel özel tarihsel (takvimsel) günlerin, sokaklarda, meydanlarda yeni bir dünya özleminin, mücadele kararlılığının haykırışı olarak karşılandığı bir dönemin içindeyiz. Kazanmaya hasret ve tutkulu binler, yüz binler takvimsel günler e, sürecin özgün sorunları, savaşımın bugünkü politik görevleri ekseninde yeniden hayat verecekler. Onları içe dönük merasim günleri olmaktan çıkaracaklar. Bunun heyecanının ve hazırlıklarının yankıları şimdiden yüreklere dolmakta. Dönem aynı zamanda, faşist inkârcı sömürgeciliğin rüzgar eken hükümetin fırtına biçeceği günlerin habercisidir. Kürt halkımıza, işçi sınıfına, kadınlara, gençliğe, emekçi memurlara, yoksullara, emekçi köylülüğe, kent emekçilerine, halklarımızın Alevi bölüklerine meydan okuyan, onlara, yeni kölelik yasalarıyla, demokratik hakların fiili gaspıyla, vergi soygununu artırarak, emekçi semtlerde yıkımlara devam ederek, doğal çevrenin tahribatını sürdürerek, TMY yle, ÖYM lerle, hapishanelerde tecritle, gözaltı ve tutuklama terörüyle, yalana dayalı faşist psikolojik savaşla, cop, dipçik, biber gazı, panzer, tank, uçak, kurşun ve bombayla saldırıyı sürdüren, po- [ 4 ]

5 litikayı böylesi yöntem ve araçlarla yürüten AKP hükümeti, öncü bölüklerinden başlayarak ezilenlerin boyun eğmeyeceğini ve ileriye yürümeyi sürdüreceğini öğrenecektir. İrade ve umut kırma stratejisiyle hareket eden faşist sömürgeci egemenler ve AKP hükümeti, savaşım azminin, moralin, coşkunun ve umudun ışığıyla kuşanmış binlerin, on binlerin gücüyle yeniden yüzleşecekler. Onlar, aynı zamanda, kendilerini halklarımızın kurtuluşuna, özgürlük ve sosyalizm davasına adamış militanların engel tanımazlıklarının, devrimci cüretlerinin, yaratıcılıklarının ve politik kararlılıklarının dağlarda ve kentlerde bir boyun eğmezlik destanına ve zafer kararlılığına dönüştüğünü gördükçe, umut ve irade kırma heveslerinin dönüp kendilerini vuracağı dersini tadacaklardır. Bütün bunlar nedeniyledir ki, bu yıl, 8 Mart, Newroz ve 1 Mayıs, halklarımızın yeni kesimlerinin demokratik ve devrimci siyasi seferberliğe katıldığı, ezilenlerin gücünün Türkiye ve Kuzey Kürdistan meydanlarında ayağa dikildiği, geleceğe yeni ve sağlam köprülere dönüştüğü birer kilometre taşı olmaya adaydır. Diktatörlüğe ve AKP hükümetine karşı, antifaşist, antişovenist birleşik mücadele görevinin yerine getirilme başarısı ölçüsünde, süreç halklarımızın lehine hızlanacaktır. Bu açıdan, tüm yavaşlatıcı, sınırlandırıcı anlayış ve etkenlere karşın, Halkların Demokratik Kongresi nin, işçi sınıfı ve ezilenlerin sorun, talep ve özlemlerini gündemleştirme temelinde politika Marksist Teori 5 [ 5 ] yapma pratiğinin geliştiği artık karartılamaz bir olgudur. Enternasyonal ve yerel tarihsel günler bu konuda özel bir olanak ve ayna olacaktır. Devrimci ve antifaşist hareketin HDK dışındaki bölüklerinin neden ezilenlerin ve emekçilerin birleşik eylemi ve mücadelesi dışında kaldıklarının ikna edici bir açıklaması gittikçe zorlaşacaktır. Birleşik mücadelenin bir parçası olarak TMY nin kaldırılması ve ÖYM lerin kapatılması talepleriyle oluşturulan birlik, diktatörlüğe ve hükümete karşı, sonuç alıcı mücadele imkânlarından biri olarak çok değerlidir. Elde edilecek kazanımların, ezilenlerde müthiş bir moral, özgüven ve mücadele azmi yaratacağı ise her türlü kuşkunun ötesindedir. İçinden geçtiğimiz sürecin ve önümüzdeki dönemin gündemlerinden biri de, AKP hükümetinin Suriye de gerici bir iç savaşı kışkırtan, örgütleyen ve bundan sonuç alınamadığı ölçüde, NATO patentli bir saldırı geliştirilmesini teşvik eden tutumudur. ABD nin Ortadoğu planlarından, kendisi için kazançlar elde etmeye odaklanmış AKP politikası, Suriye özgülünde, Kürt ulusal sorununun demokratik ya da devrimci çözüm ihtimalini yok etme ve pazar imkânlarını büyütme hedeflerini güdüyor. Bunların en geniş yığınlar önünde ortaya konulması emperyalist saldırı hazırlıklarına karşı mücadele, sürecin önemli görevlerinden biri olacaktır. Dünyanın değişik bölgelerinde, işçilerin ve ezilenlerin kapitalist ekonomik krize, emperyalist küreselleş-

6 [ 6 ] me saldırılarına, demokratik hakların yerine faşist yasakların geçirilmesine, özgürlük ve toplumsal adaletten yoksunluğa karşı mücadeleleri, yeni ateşler tutuşturarak ve alevlerini büyüterek sürüyor. Filipinler den Peru ya, Kolombiya dan Kuzey Kürdistan ve Hindistan a, Yunanistan ve İspanya dan Filistin ve Fas a, ABD ve İtalya dan Türkiye ve Güney Kore ye işçilerin, işsizlerin, gençliğin, kadınların, ulusal boyunduruk altındaki halkların ve bilcümle ezilenlerin eylemleri canlanıp güçleniyor. Halklar, her fırsatta emperyalist saldırganlığa ve haksız savaşlara karşı öfkelerini ortaya koyuyorlar. Yeni bir yaşam ve yeni bir dünya özlemi tüm yerkürede mayalanıyor, halk ayaklanmalarını ve devrimci patlamaları hazırlıyor. Sevgili okur, Marksist Teori nin elinizdeki sayısında, bu olgu ve gündemleri değişik biçimlerde ele alan yazılara yer verdik. Yazıların tümü yazar adı taşıyor. Bu durum, imzalı yazı doğallığı dışında, marksist teori nin, ilkesel ve politik doğrultusu içinde kalmak koşuluyla, yazarlarının eksik veya kimi açılardan yetersiz bulduğu ya da katılmadığı bazı analiz ve değerlendirmelerini engel haline getirmeme ve ayrıca, yazma yeteneğini, deneyimini geliştirme ihtiyacındaki kalemlere omuz verme, onlar için bir okul olma perspektifinin ifadesi olarak anlaşılmalıdır. ESP yi yeni bir politik dil olarak ele alan ilk yazının konuyla ilgili süregiden kavrayış derinleşmesine hizmet edeceğine ve yararlı tartışmalara vesile olacağına inanıyoruz. İzleyen sayfalardaki yazıların ilk demeti (emperyalist metropollerde isyanın yönü, arap halklarının isyan sürecine karşı emperyalist taktikler, wall street i işgal et üzerine sorular ve yanıtlar, toplumsal devrim çağına doğru akıyor zaman), dünyayla birlikte nefes alma, dünya işçi sınıfı ve ezilenlerinin mücadelelerinin bir parçası olma ruhundan kopmama görüş açımızın ifadesidir. İkisi röportaj biçimindeki bu dört metin, ele aldıkları konularda aydınlatıcı olmak kadar, değerlendirmelere zenginlik katma, sorunlara değişik açılardan bakma imkanı sunuyorlar. Kuşkusuz, her biri değişik ideolojik ve politik görevlere işaret ediyor. İşçi ve emekçi memur haklarına saldırı yasaları ve Kendi yolunu açmak başlıklı yazılar işçilerin, emekçi memurların ve sosyalist gençliğin güncel mücadele konularına ve görevlerine ışık tutuyor. Emekçi solu uyaran ordu memuruna bak ve aynadaki yüz ya da Kemal Burkay gerçeği, başlıklı yazılar, ulusal sorun kapsamındaki gerici ve şovenist, ırkçı gayretlere ve tezlere yöneltilen komünist eleştirileri kapsıyor. Her iki yazı, ideolojik politik mücadelede ve ajitasyon çalışmasında militana görüş açısı genişliği ve güç katacaktır. Demokratik Alevi hareketi ve güncel durumu başlıklı yazının, sorunla ilgili derli toplu bir inceleme ve değerlendirme olarak, politik mücadele-

7 ye, alanın demokratik kitle örgütlerine yönelik örgütsel perspektiflere ve ajitasyon, propaganda çalışmalarına katkıda bulunacağını umuyoruz. Son metin, emekçi solun kimi bölüklerinin uzak durduğu, kuşkuyla baktığı veya hakkında güvensizlik yaydığı; İP vb. ırkçılıkla kol kola girmiş şovenist partilerin ise akamete uğraması için demagoji kampanyası yürüttükleri ve dua ettikleri Halkların Demokratik Kongresi nin programıdır. Bu belgenin, birleşik mücadele amaçlarının halklarımızın en geniş kesimleri arasında yayılması çalışmalarına ve mahallede, okulda, fabrikada, devlete ait çalışma mekânlarında yürütülecek ideolojik mücadeleye destek sunacağına inanıyoruz. Marksist teori, sınıf mücadelesinin yerel ve uluslararası gündemlerini ve sorunlarını ele alan teorik, politik metinlerle yoluna devam edecek. Okurun eleştiri, öneri ve yazı biçimindeki katkılarıyla, çabalarımıza omuz vereceğini umuyor ve bekliyoruz. 8 Mart ınız, Newroz unuz, 1 Mayıs ınız kutlu olsun!

8 KENDİ ZEMİNİNDE POLİTİKADA YENİ BİR DİL OLARAK ESP* İbrahim Çiçek Tarihte daima böyle olmuştur. Yeni bir düşünce, yeni hareket tarzı, yeni yöntem ve araçlar Hatta yalnızca kullananlar için yeni olduğunda bile yeni bir dil gerekir, yeni, yeni bir dil ihtiyacıyla ve bizzat ihtiyaç duyduğu dili yaratmaya, üretmeye başlayarak gelir. Öyle olduğu içindir ki, Ezilenlerin Sosyalist Partisi politikada yeni bir dil arayışı olarak da düşünülebilir ve düşünülmelidir. Ve keza dilinin de, politikalarının da ESP ile birlikte gelişeceğini düşünmek ve öngörmek de tamamen doğrudur. O halde üsluba, dile dair düşünce, öngörü ve öneriler, dil sorununu bugünden hemen doğrudan çözmek anlamına gelmez. Ama belli temel taşları konabilir. Ve bir yön tayini yapılabilir. Hareket geliştikçe dili de belirginleşecektir. Dil ve üslup, yaygın bir şekilde sanıldığı gibi, kullanılacak sözcüklerin seçimi, sıralanışı ve kurulacak cümlelerin yapısı konu ve sorunu değildir. Belki bunları da kapsar, ama açıkçası farklı bir şey ve başka bir şeydir de. Yeni bir dil derken, yeni bir politikadan, bu politikanın içeriğiyle olduğu gibi sözü, eylemi ve moral-ahlaki yapısıyla da kendini var edişi anlatılmaktadır. İçeriğiyle [ 8 ]

9 ve formuyla politikanın dilidir bu. ESP nin ayağına bastığı toprakta, Türkiye siyasal coğrafyasında, Türk ve Kürt ulusu ve birçok ulusal topluluk, kardeş halklar yaşıyor. Özellikle tarihsel olarak şekillenmiş iki ulus gerçeği hemen her bakımdan çok temel ve belirleyici bir durum. Her iki ulus gerçeğinde ekonomik ve toplumsal koşullar, siyasal koşullar, tarih, kültür ve gelenekler farklıdır. Keza toplumsal, siyasal çelişkilerin sıralanışı, temel devrimci görevlerin yapısı, öncelikleri vb çok farklıdır. Yani ezen ve ezilen ulus (ve ulusal topluluklar) temel gerçekliği söz konusudur burada. Fırat ın Doğu yakasında Mezopotamya da, Fırat ın Batı yakasında Anadolu da politikanın kendisi de, dili de farklı-çok farklı olmak zorunda... Ezen ulus devrimciliği, ezilen ulus devrimciliği; bu iki ayrı devrimci dil demektir. Tam da burada Fırat ın Batısında devrimciliğin yaşamakta olduğu ulusal kimlik krizini hatırlayalım. Birçok devrimci parti ve grup, kendisini, aynı zamanda, hem ezen ulus devrimcisi, hem de ezilen ulus devrimcisi olarak tanımlıyor! Tuhaf bir durum ama yürütmekte oldukları politikaları ile, aynı anda, hem ezilen, hem de ezen ulus devrimciliğini temsil ettiklerini ve edebileceklerini zannediyorlar. Tehlikeli bir yanılgı ve büyük bir yanılmasa içerisindeler. Sosyal şovenizm üreten ve bataklığa çeken vahim bir yanılgı bu. Marksist Teori 5 [ 9 ] Fırat ın doğusunda ESP nin dili Kürtçedir, ezilen ulusun işçi ve emekçilerinin devrimci dilidir. Sömürgeci inkar, imha ve asimilasyona karşı mücadelenin merkezde durduğu, Kürdistan işçi ve emekçilerinin sosyalist yurtsever politikasının dilidir. Fırat ın batısında ise ESP nin dili Türkçedir, ezen ulus işçileri ve emekçilerinin devrimci dilidir. Bütün sorunlar ezen ulusun, Türkiye devrimciliğinin görüş açısından ele alınır, çözümlenir. Devrimci politikanın merkezinde, burjuvazi ve egemen sınıflara, onların ırkçı, militarist terörist diktatörlüğüne karşı politik özgürlük ve siyasal demokrasi biçimi altında kendini gösteren sınıf mücadelesi vardır. Fakat bu, üst üste yığılmış ve acil çözüm isteyen sorunların tam merkezinde duran Kürt ulusunun varlığının kabulü ve kendini yönetme mücadelesine ilgisizlik anlamına gelmez. Batıdan, Kürt ulusal demokratik mücadelesi ile ezen ulus işçilerinin ve ezilenlerinin toplumsal konumlarından, sosyalist ve tutarlı demokratik görüş açısından ilgilenildiği ve ilişkilenildiği anlamına gelir. Türkiye deki politik özgürlük ve siyasal demokrasi mücadelesi, Kürdistan daki ulusal demokratik mücadelenin yoldaşıdır. Tabii tersi de doğru. Her iki durumda da emekçi çözüm perspektifi geçerlidir, ama emekçi çözüm perspektifinin gerekleri farklı somutlaşır, özgündür. İşte, politik dil böyle bir şey, içerik de var, içeriğin kendini ifade edişi dili, üslubu da var. Yeni dil, ye-

10 [ 10 ] ni politikanın dilidir. Politika dili konusunda ilk söylenmesi gereken, Türkiye de ezen ulus; Kürdistan da ezilen ulus devrimciliğinin dilinin geliştirilmesi sorumluluğudur. Bu dil, Fırat ın doğusunda Kürt işçi ve emekçilerinin, yoksullarının ve ezilenlerinin, Kürt halkının sosyalist yurtsever temsilcilerinin dilidir. Fırat ın batısında ise, Türk işçi ve emekçilerinin, Türk ezilenlerinin, Türk halkının devrimci sosyalist temsilcilerinin dilidir. Bu durum tutarlı devrimci enternasyonalist olmakla çelişmez, bilakis bu ayrım tutarlı proletarya enternasyonalizmin gereğidir. Bu görüş açısının ufuk çizgisinde bölge ve dünya devrimi durmaktadır. Politik dil; değişmek, yenilenmek, gelişmek zorundadır. Örneğin, Ey Türk halkı, Kürt halkının sana uzattığı barış elini tut deniyor. Bu Politik dil de, biz devrimci sosyalistler nerede duruyoruz? Bu politik çağrının ezilen ulus devrimciliğinin diliyle konuştuğu ne kadar söylenebilir? Oysa şöyle de söylenebilir: Biz Türk işçi ve emekçilerinin, Türk halkının sosyalist temsilcileri olarak, Kürt halkının uzattığı barış elini tutmaktan onur duyuyoruz, tüm halkımızı Kürt halkının barış elini tutmaya, kardeşleşmeye çağırıyoruz. Bir hayli farklı değil mi? Birden çok ulus ve ulusal topluluktan yoldaşların oluşturduğu parti gerçekliğimiz koşullarında, bu tarzda bir ajitasyon, propaganda çalışması için, Türk ulusundan yoldaşların görevlendirilmesi meselenin çözümü için yeterli olacaktır. Gereken şey iradedir, örgütlemedir. Devrimci sosyalistlerin politik dili, bu alanda dönüşümünü tamamlamalı, olgunlaşıp netleşmelidir. İşaret ettiğimiz gerçeklik; devrimci sosyalistlerin bir ulustan olmayı/veya bir ulusa ait olmayı, bir sınıfı ve halkı temsil etmeyi sindirebilmiş olmadıklarını yansıtıyor. Burada hem bir düşünüş ve hem de ideolojik-moral yanı olan bir öz güven zayıflığı sorunu var. O temsiliyet sorumluluğunu içselleştirmek ve bu temsiliyetin zihniyete, politika sorunlarına çözüm arayışının özüne ve ruhuna sirayet etmesini sağlamak, her halde, oldukça anlamlı bir gelişme, ilerleme olur. Türk işçi ve emekçileri, Türk ezilenleri, Türk proletaryası ve halkı ile aradaki mesafeyi kapatmak, yabancılığı, dışındalığı, yabancılaşmayı ifade eden, yansıtan her şeyle helalleşmek, kopmak, arınmak, güvenmek ve bağlanmaktır. İşçileri ve ezilenleri, halkımızı temsil etme özgüvenine tam bir kesinlikle kavuşmak, hemen çözülmesi gereken yakıcı bir görev ve sorumluluktur. Politikanın dili, aynı zamanda ESP nin kendini pratik-politik olarak ortaya koyuşu olabilir. Fiili meşru mücadele tarzı ESP nin politika dilinin temel bir çizgisidir. Geride kalan yıllarda uygulamalı olarak geliştirip, denenmiş, sınanıp test edilmiştir. Fakat politikada fiili meşru mücadele tarzının dili olmuş, bitmiş tamamlanmış bir şey de değildir. Onun nasıl ve hangi yönde geliştirileceği

11 ESP nin dili, tamı tamına teori ile pratiğin sosyalistler ile kitlelerin buluşmasının, birleşmesinin gerçekleşme güzergâhlarında açığa çıkabilir ve çıkacaktır. hâlâ temel önemdedir. ESP nin bütün örgütleri ve militanları, bu konuya kafa yormakla yükümlüdür. Fiili meşru mücadele tarzının nasıl ve hangi yönde geliştirilebileceği konusu/sorunu şimdi ESP nin misyonu ve vizyonu, keza barındırdığı imkânları bağlamında düşünülebilir ve düşünülmelidir. ESP nin devrimci sosyalistler ile işçilerin ve ezilenlerin, politik sınıf bilinci uyanan, birleşme ve mücadele isteği gelişen kesimleri/kitleleri politik mücadelenin bütün süreçlerinde birleştiren bir fermantasyon potası olması, bu birleşmenin dilini geliştirmeyi hem gerektiriyor ve hem de olanaklı, gerçekleştirilebilir kılıyor. Bu dil özneleşmekte, iradeleşmekte olan kitlelerin, kitlelere hücumun ötesine geçen, kitlelerle buluşan, birleşen, kitlelerle birlikte ve kitleler için haline gelen politika dili sökün edebilmelidir. Burada artık kitleler ile sosyalistler etkileşime girmekte, önderleşmenin dili, politika tarzı doğmakta, filiz vermektedir. ESP nin tanımlanmış misyon ve vizyonuna, yani işçi sınıfı ve ezilenleri aydınlatmak, birleştirip örgütleyerek özneleştirip iradeleştirerek, politik deneyim, politik bakımdan kolektif hareket etme yetenek ve disiplini kazandırarak, işçi sınıfı ve ezilenlerin, halklarımızın yüzleşme, hesaplaşma ve değişim isteğini en yakıcı temel sorunların köklü, işçi-emekçi halkçı çözümüne yöneltmenin gereklerine ve ihtiyaçlarına denk düşen politika dilidir, geliştirilmesi gereken ve beklenen. Şu basit gerçeği, sıkı sıkıya elde ve akılda tutmak gerekir. İşçi sınıfı ve ezilenlerin kır ve kent yoksullarının gücü her şeyden önce sayısal çokluklarındandır. Milyonlarla ve on milyonlarla sayılan nüfusun ezici çoğunluğudur onlar. Fakat bu toplumsal güç, hem politik bakımdan kendi çıkarlarının bilinciyle aydınlanmış değildir ve hem de dağınık, parçalanmış ve atomize durumdadır. Bu kaotik duruma müdahalenin muazzam zorlukları inkar edilemez. Burada politikanın dili bu kaotik, atomize duruma müdahalenin dili olmakla yükümlüdür. Atomize olmaktan, yalnız tek başına ve güçsüz, sermaye egemenliğinin katı ve zalim sistemi karşısında dayanışmadan yoksun ve çaresiz durumdaki işçi, yoksul, emekçi, ezilen kadın ve erkek bireyi, dayanışma ve örgütlenmeyle, birleşik sınıf mücadelesiyle bütünün bilinçli iradeli parçası haline getirerek, güçlendirmenin dili olmalıdır. ESP, hem işçileri ve ezilenleri birleştiren mayayı üreten fermantasyon kabı, hem de bu aydınlatıcı birleştirici iksirden payını alan [ 11 ]

12 işçileri, ezilenleri birleştiren araçtır, örgüttür. Devrimci hareketin kronikleşmiş politik güçsüzlüğünü kamufle eden ve meşrulaştıran önemli olan nicelik değil niteliktir formülasyonunda yansıyan zihniyetle hesaplaşmak ve kopuşmak, kitlelere yönelimin güçlenmesi için önemlidir. Nitelik kuşkusuz önemlidir, fakat sosyalizm ve devrimcilik işçi sınıfı ve ezilenler adına hareket eden, ama onları aydınlatıp örgütlemeyen; özneleştiremeyen, iradeleştiremeyen, sermaye egemenliğine ve diktatörlüğe karşı politik iktidar mücadelesinde ordulaştıramayan nitelik, nasıl bir niteliktir! Evet, nitelik önemlidir, burada bir sorun yok. Fakat nicelik niçin önemsiz olsun ki! Niceliğin sınırlılığı, zayıflığı, yetmezliği acaba niteliği boğmaz mı? Politik gücümüzün zayıflığı gerçeğini, ondan korkup görmezden mi geleceğiz? Gizleyecek ve göstermemeye mi çalışacağız? Niceliği önemsiz gören, gösteren yaklaşımlarla, düşünüş ve zihniyetle araya kesin, koyu ve geniş bir çizgi/sınır çekmek, niceliği, niceliğin her zerresini, her atomunu önemseyen, titizlenen duyarlı bir görüş açısını geliştirip yerleştirme çabası, hiç kuşkusuz ESP nin politika diline de yansıyacaktır. Her işçi, emekçi, ezilen, kadın erkek, genç önemlidir, değerlidir. Sınıf bilinci, sınıf aidiyetiyle yönelmek, ilişkilenmek, sahip çıkmak, dayanışmak, aydınlatmaya çalışmak, kolektif mücadeleye çağırmak gerekir. Politik bakımdan sınıf bilinci aydınlanmakta, Marksist Teori 5 [ 12 ] birleşme ve mücadele isteği uyanmakta olan her kadın ve erkek işçi, emekçi, yoksul, ezilen değerlidir! Zaten onlar olmaksızın istenen, beklenen ve hedeflenen niteliği yaratmak, elde etmek de olanaklı değildir. Her birinin yanına koşacak, adeta kaostan çekip alacak, emek verecek, enerji ve tutkuyu üretecek, politika ve çalışma tarzının dilini aramak, kurmak vb ESP nin politika dilinin gelişim yönüne işaret etmektedir. Bilindiği gibi, politikada fiili meşru mücadele tarzı, uygulayıcısının öncü güçler olması gerçekliği ile sınırlanmıştır. Politikada fiili meşru mücadele tarzının/dilinin öncü ile kitlelerin politik birliği, işbirliği temelinde kitleselleşme rotasında gelişebileceğini öngörmek zor değildir. Bu bakımdan, siyaset kavramının, siyaseti algılayışın özellikle şu yönde derinleşmesi oldukça anlamlı görünmektedir. Siyaset; kitlelerin bulunduğu yerde başlar ve ciddi siyasetin başladığı yer, binlerin değil, milyonların olduğu yerdir. Lenin (Aktaran E. H. Carr, Tarih Nedir?) Yüzlerce ve hatta binlerce devrimcinin, kendi başına ele alındığında politik bakımdan küçük ve ihmal edilebilir bir güç olduğu düşünülebilir. Bu küçük güç, on binler ve yüz binlerle sayılan kitlelere yönelerek örgütlü hareket ettiğinde ve kitlelerle ilişkilendiğinde, milyonlar ve on milyonları sarsıp uyandıran, aydınlatan, harekete geçiren, örgütleyen, özneleştiren, iradeleştiren güç ve enerjiyi açı-

13 [ 13 ] ğa çıkartabilir. Zaten siyasallaşmak da böyle bir şeydir. Devrimci hareketi çölleştiren apolitizmi aşmak, yalnızca işçi sınıfı ve ezilenleri ilgilendiren her önemli gelişmeye, sorun, durum ve talebe müdahale olarak değil, bununla birlikte aynı zamanda politik kitle ajitasyonu, aydınlatma çalışmasında milyonlara ve on milyonlara gitmeyi, seslenmeyi, politik eylemde binlerle birleşmek, işbirliği ve birlikte mücadeleye atılmak olarak anlaşılmalıdır. Yani siyasallaşmayı, on binler ve yüz binlerle politik eylemde buluşmayı, politik işbirliğini, politik pratiği yönlendiren bir kriter, bir politika ilkesi gibi kavramak ve uygulamak gerekecektir. ESP li sosyalistler olarak bu bağlamda kitlelere yönelimde nasıl bir değişim başarmamız gerektiğine kafa yormak, düşüncede ve eylemde yanıtlamak durumundayız. ESP nin politika dilini düşünürken bir bütün olarak politik etkinliklerde (nerede, ne zaman ve) kime seslenildiği, çağrıların hangi toplumsal kesime, hangi sınıfsal güçlere yöneltildiği bir an bile göz ardı ve ihmal edilemez. Anlaşılabilmek için; hitap ettiğimiz, seslendiğimiz kitleyi, toplumsal gerçekliği, halk gerçekliğini, bilincini, kültürünü, alışkanlıklarını, ulusal, inançsal özelliklerini vs. hesaba katmak, gözetmek ve derinliğine kavramak, devrimci kitle partisinin politika dilini açığa çıkartacak görevler, sorumluluklar arasındadır. On binler ve yüz binler, kitapların, teorik formüllerin, klişelerin dilinden anlamaz. ESP nin politika dili, yığınları politikaya katan, etkinleştiren bir dil, yani canlı, dinamik, rengârenk, cıvıl cıvıl, gürül gürül akıp giden yaşamın, bilhassa işçilerin ve ezilenlerin yaşamının dili olmalıdır. Bu teoriyi, sosyalist ilkeleri, devrimci programı, işçilerin ve ezilenlerin yaşamının diline çevirmeyi başarmakla, onlar için anlaşılır olmakla mükelleftir ESP nin politika dili. ESP nin dili, kitlelerle bağlanma, kitleleri özneleştirme, iradeleştirme devrimci eyleminden doğacağı içindir ki, kitlelerle bağ konusunun doğru anlaşılması oldukça önemlidir. Kitlelerle bağ, kitlelerle dolaysız fiziki temastan önce ve herşeyden önce, kitlelerin talep ve sorunları üzerinde kurulabilir ve kurulmalıdır. Parti örgütünün her kademesinde ve bütün parti sathında inkarcı sömürgeciliğin yürüttüğü kirli savaş gerçekliği ve ezilenler cephesinden yükseltilecek adil, onurlu, demokratik barış talebinden tutalım da, politik özgürlük ve siyasal demokrasiye, işsizlik ve yoksulluktan, kadına yönelik şiddete, demokratik Alevi hareketinin taleplerinden, türbanlı genç kadınların üniversite eğitimi hakkı talebine, emekçi memurların grev ve toplu iş sözleşmesi hakkına vb. kitlelerin sorun ve taleplerini anlama, çözümleme, kapsam, önem ve aciliyetini, sorun ya da taleple nasıl ilişkilenileceği, nasıl bir tavır takınılacağı, nasıl bir hareket tarzı izleneceği vb. bağlamında kitlelerle doğru bağ kurabilmek gerekir. Kuşkusuz kitlelerin kendi talep ve so-

14 runlarıyla, işçilerin ezilenlerin diğer bölüklerinin ve genel talep ve sorunlarıyla nasıl ve hangi düzeyde ilişkilendiklerini anlamak, çözümlemek de oldukça önemlidir. Kitlelerin sözcüsü ve temsilcisi olabilmek, kitlelerle bağ kurmak, sorunlarını doğru çözümlemekten, taleplerini doğru ifade etmek, çıkarlarını açıklık ve kararlılıkla yükseltmekten, savunmaktan ve keza mücadelesini doğru sahiplenmekten başlar. Eğer kitlelerle bağ konusu öncelikle böyle anlaşılamazsa, siyasal düşünce ve aydınlanma gelişemez. Kitlelerle bağ dendiğinde ilk akla gelenin fiziki temas, örgütsel bağ olması, devrimci kadro ve aktivistlerin, işçilerin, ezilenlerin sorun ve taleplerini anlama yönelimini zaafa uğratmakta ve zayıflatmaktadır. Böyle anlaşılırsa içerik ve organik bağ ihmal edilebilir. Devrimcilerin, sosyalistlerin kitlelerle kurdukları bağın değiştirici gücünün zayıflığı buradan da düşünülmelidir. Kuşkusuz, fiziki-örgütsel bağ da büyük öneme sahiptir, ihmal edilemez. Ancak organik bağ fiziki-örgütsel bağa ön gelmezse, fiziki-örgütsel ilişki içeriksiz kalır kurur. Açıklanagelenlerden şu sonuç çıkartılabilir: ESP nin dili, tamı tamına teori ile pratiğin sosyalistler ile kitlelerin buluşmasının, birleşmesinin gerçekleşme güzergâhlarında açığa çıkabilir ve çıkacaktır. Önemli olan bu yolda, tam bir tutkuyla beyin ve yürek gücünü, sezgi, bilgi, akıl ve duygu gücünü harekete geçirebilmektir. Marksist Teori 5 [ 14 ] ESP nin dili, devrimin, devrimciliğin, sosyalizmin, sosyalistliğin açık politik mücadelede meşruiyetinden güç almalı ve bizzat bu meşruiyet tarafından şekillendirilmelidir. Tarihin bu anında, devrimciliğin, sosyalistliğin meşruiyetinde düşünsel ve keza, zihniyet ve duygu olarak muazzam derinleşmek, pürüzsüz bir berraklık elde etmek esastır. İşçi sınıfı ve ezilenleri özneleştirip, iradeleştirerek, siyasi bir ordu olarak geliştirecek devrimci çalışma için, güç ve enerji, inanç ve tutku, parti çalışmasında adanmışlık ancak böyle bir pürüzsüz meşruiyet zihniyetinden sökün edebilir. Devrimciliğin, yani emperyalizmi ve kapitalist sömürü düzenini mezara göndermek, faşist diktatörlüğü ve burjuvazinin sınıf egemenliğini yıkmak, inkarcı sömürgeciliğe son vermek için mücadelenin meşruiyetiyle bilenmiş devrimciler, tarihin önlerine koyduğu görkemli ve muazzam büyüklükte görevlerin üstesinden gelebilirler. Devrimi, bütün yüreklerin dönüşmesi ve özgür insan onuru adına bütün ellerin havaya kalkması olarak anlıyorum diyordu, Marks. Çok duygusal, çok insancıl ve çok romantik bir tanım. Bu mükemmel tanımda teori; teori ile yaşamın, teori ile insanın birleştiği yerde duruyor. Marks ve Engels, birçok kez, işçiler ve ezilenlerin devrim yaparak kendilerini, kendi bilinç ve alışkanlıklarını, kendi zihniyetlerini değiş-

15 [ 15 ] tirdiklerini/değiştireceklerini vurgularlar. İşçi sınıfı ve ezilenlerin, milyonlarca ve on milyonlarca kadın ve erkek emekçinin akılları ve yürekleri, düşünceleri ve duyguları, özgür insan onuru adına dönüşmezse ve keza onların elleri birlikte havaya kalkmazsa asla ve asla gerçek bir halk devriminden söz edilemez. Devrimci bir partinin işi, rolü/ misyonu tam da burada düğümlenmektedir. Bu, işçilerin, ezilenlerin verili bilincinin (kuşkusuz sınıf bilincinin) geri düzeyinin, duygu ve alışkanlıklarının değişimi, devrimci dönüşümü için çalışmaktır. Onları dağınık, örgütsüz, kaos içerisinde atomize olmuş, kendini, kendi çıkarlarını ifade edemeyen, savunamayan bir kalabalık olmaktan çıkartarak, aydınlanan, birleşen, örgütlenen, kendi çıkarlarını ifade edip, savunabilen, kendisi için sınıf düzeyine sıçratan, özneleşmelerine, iradeleşmelerine, sermaye egemenliği düzenine karşı politik iktidar mücadelesi yürüten bir politik ordu olarak geliştirilmelerine çalışmak, hizmet etmek! Hem de işçi sınıfı ve ezilenlerin politik eğitiminin, daima pratiğin, politik eylemin içinde geliştiğini ve gelişebileceğini unutmadan. Politik devrim, kuşkusuz faşist diktatörlüğün veya aynı zamanda işbirlikçi tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin egemenliğinin yıkılması demektir. Bu toprakların devrimcileri, diktatörlüğe karşı yiğitçe; özverili, can bedeli mücadeleler yürüttüler, tüm mücadele biçimleri kullanıldı, denendi. Ancak özellikle de son çeyrek yüzyıllık dönemde kitleleri anlamada, kitlelere gitmede, kitlelerle buluşma ve birleşmede, işçileri ve emekçileri, ezilenleri dönüştürmede, aydınlatma ve inandırmada, birleştirme ve mücadeleye seferber etmede çok da kayda değer başarılar kazanamadılar. Hatta kendilerine döndüler, kitlelere yabancılaşmanın girdabına yuvarlandılar. Keza halen feci biçimde apolitizmden mustaripler. Kuşkusuz devrimcilik, daima mücadelenin yıkacağı hedefleri göstermeyi gerektirir. Ancak çeyrek yüz yıldır, bu devrimci görevi doğrultusunda kitleleri aydınlatma, birleştirme ve seferber etme söz konusu olduğunda maalesef devrimciliğimiz sınıfta kalmıştır. Her şeyden önce bu nedenle önderleşilemiyor. Doğru sınıfsal ve siyasal hedefleri belirlemekten ve onlara yönelmekten vazgeçmeksizin, şimdi devrimci siyaset çubuğunu kitlelerin dönüştürülmesi yönünde bükmek gerekiyor. Devrimcilik, işçi sınıfı ve ezilenleri, halklarımızı aydınlatma ve birleştirme, özneleştirme, iradeleştirme, ve politik iktidar mücadelesine yöneltme, seferber etme güç ve yeteneğiyle ölçülmelidir. Kuşkusuz bu, kitlelere güvende, onları anlama çabasında derinleşmeyi ve keza onları küçümseyen, önemsemeyen, tepeden bakan, güvenmeyen, anlamayan, anlama çabasına bile girmeyen tavır, düşünce ve yaklaşımlarla mücadeleyi gerektirir.

16 Halklarımızın saflarında mayalanmakta olan yüzleşme, hesaplaşma ve değişim isteğinin devrime yöneltilebilmesi, üst üste yığılmış bütün temel sorunların ve çözümsüzlüklerin sorumlusu burjuva kurum ve kesimleri hedef haline getirmeyi, onlara karşı, devrimci mücadelenin meşruiyetiyle işçi sınıfı ve ezilenleri aydınlatılabilmeyi gerektirir. Eğer emperyalist sömürü ve tahakküm dünyamız için bir gerçekse, o halde insanlığı bu beladan kurtarmak için mücadele de meşrudur. Eğer ulusal baskı bir gerçekse, eğer Türk burjuva devleti, Kürt ulusunu ve ulusal toplulukları boyunduruk altında tutuyorsa, bu boyunduruğu kırmak için mücadele de meşrudur. Eğer sermaye egemenliği ile birleşmiş erkek egemenliği bir gerçekse, erkek egemenliğine son vermek ve toplumsal cinsiyet bölünmesini ortadan kaldırmak için mücadele de meşrudur. Bu yaklaşım içinde devrimci meşruiyetin dili zenginleştirilebilir. Kitleler adına devrimciliği aşmak, kitlelerle birlikte devrimcilik, kitlelerin devrimciliği biçiminde gelişebilmelidir. ESP nin politik varoluşunun, politika tarzının ve dilinin temel bir karakteristiği olabilmelidir bu. ESP nin dili, her şeyden önce faşist 12 Eylül zulmüyle, darbenin kurumlaştırdığı diktatörlükle, onun kurumları ve yapılarıy la, faşist anayasadan, YÖK e, asker-sivil bürokrasinin dokunulmazlığı ile toplumu yüzleştirme ve hesaplaşmanın dilidir. Kitlelere tepeden bakan, küçümseyen tarzın iz ve etkilerinin parti saflarına yansımasına, bulaşmasına izin verilmemelidir. Keza Cumhuriyet tarihi boyunca işçilerin ve ezilenlerin politik özgürlük ve siyasal demokrasiden yoksunluğunun, burjuvazinin ve asker-sivil bürokrasisinin boyunduruğu altında tutulmasıyla yüzleşmenin hesaplaşmanın dilidir. İşçiler ve ezilenlerin politik özgürlüğü ve siyasal demokrasiyi fiilen gerçekleştirmesinin dilidir. Türk halkını, halklarımızı Kürt ulusunun varlığıyla, gerçekliğiyle, yaşadığı, had safhaya varmış baskıyla ve boyunduruk altında tutulmasıyla, asimilasyon, inkâr ve katliamlarla yüzleştirme, bütün bunların sorumlusu burjuva cumhuriyet, ırkçı, militarist terörist iktidarlarla yüzleştirmenin hesaplaşmanın dilidir. Alevi kültür ve inancından halkın varlığını yok sayan, baskı ve katliamlara uğratan, zorla asimile ederek sinikleştirme politikalarıyla toplumu yüzleştirme, yalanlarla, katliamlarla yüzleştirme, hesap sormanın dilidir. Müslüman-Sünni inancından halka zorla dayatılan devlet dini gerçeği ile yüzleşmenin, buna son vermenin dilidir. Cumhuriyetin sahiplendiği Ermeni tehciri, soykırımı ya da büyük [ 16 ]

Düzen cephesi ve rejim krizi

Düzen cephesi ve rejim krizi Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! Sayı: 290, Haziran 2013 Düzen cephesi ve rejim krizi 4 Haziran 2011 (12 Haziran 2011 seçimleri öncesi) H. Fırat Burada sunduğumuz rejim krizi konulu konferans, 2013

Detaylı

ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I-

ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- 2 ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATİK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), 2011 yılı sonunda

Detaylı

Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler

Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler Kürt Ulusal Sorunu-1 Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler EKSEN YAYINCILIK EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti Laleli Caddesi, No: 52/5 Aksaray/İstanbul Tel: (212) 638 28 Ş3 Fax: (212) 517

Detaylı

EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi

EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 119, 15 Nisan '95 EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi Mart ayı içinde toplanan EKÎM 3. Genel Konferansı çalışmalarını

Detaylı

SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM

SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM SAVAŞSıZ, SÖMÜRÜŞÜZ VE SıNıFSıZ BIR DÜNYA IÇIN MÜCADELEYE! Emperyalist güçler arasındaki rekabet giderek sertleşiyor, çıkar çatışmaları keskinleşiyor. Bunlar arasındaki

Detaylı

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR!

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 158 *Mart 2011 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR! GELECEKSİZSİNİZ ODTÜ TAHRİR ORTADOĞU HALKLARININ IŞIK SAÇAN İSYANI!

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME!

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 Üniversitelerin öğrencilerin İZİN VERME! İ Ç İ N D E K İ L E R İsyan... 2-3 Özgür Okul... 6 Forum... 9 Denge Ciwanan...

Detaylı

GEZİ DİRENİŞİ ile ERDOĞAN IN YIKILAN HAYALLERİ KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ YAYINLARI

GEZİ DİRENİŞİ ile ERDOĞAN IN YIKILAN HAYALLERİ KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ YAYINLARI lizmi ortadan kaldırabilecek gerçek güç ise toplumun sermaye tarafından sömürülen temel sınıfı işçi sınıfıdır. Bu yüzden Suriye üzerinde şekillenen emperyalist talana karşı gelebilecek yegâne güç de işçi

Detaylı

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır.

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır. Program GİRİŞ İnsanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişi sürmektedir. Eşitlik ve özgürlüğe, sömürünün yeryüzünden silineceği bir düzene doğru dev adımlar atılan 20. yüzyılın, bu

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYANLAR, TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GİDERLER. SUYUN AKIŞINA DİRENENLER, UÇURUMA SÜRÜKLENİRLER. ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN

ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYANLAR, TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GİDERLER. SUYUN AKIŞINA DİRENENLER, UÇURUMA SÜRÜKLENİRLER. ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYANLAR, TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GİDERLER. SUYUN AKIŞINA DİRENENLER, UÇURUMA SÜRÜKLENİRLER. ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları Basım Tarihi: Haziran

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır.

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır. Önsöz Tarihin insanlık için büyük gelişme imkanları ile ciddi tehlikeleri iç içe barındırdığı, Ortadoğu da Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırılan ciddi bir kaos ve çatışma durumunun yaşandığı, Kürdistanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları

Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı sayı: 216, Temmuz 00 Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları Geçmiş konumunu yitiren gençlik hareketi

Detaylı

Geride kalan yıldan çizgiler

Geride kalan yıldan çizgiler İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 184,1 Ocak '98,30.000 TL Geride kalan yıldan çizgiler Geride kalan yüa dünya ölçeğinde baktığımızda ilk göze

Detaylı

Mısır, Tunus ve Arap Ayaklanmaları: Nasıl Açmaza Düştüler Ve Bu Açmazdan Nasıl Çıkabilirler

Mısır, Tunus ve Arap Ayaklanmaları: Nasıl Açmaza Düştüler Ve Bu Açmazdan Nasıl Çıkabilirler Mısır, Tunus ve Arap Ayaklanmaları: Nasıl Açmaza Düştüler Ve Bu Açmazdan Nasıl Çıkabilirler Samuel Albert Yazarın Önsözü Bu makaleyi 2013 ün başlarında yazmaya başladım. "Arap Baharı Açmazda Çıkış Yolu

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu

Sosyal-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 1 SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Ziya Gökalp Caddesi Gonca Apartmanı 36/16 Kızılay - ANKARA Tel: 0312 430 17 73 Faks: 0312 432 39 63 web: www.sosyal-is.org.tr e-mail: sosyal-is@sosyal-is.org.tr 2 1.

Detaylı

Yeni saldırı hüküm eti

Yeni saldırı hüküm eti İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 140, 1 Mart '96 ANAYOUu Genelkurmay kurduruyor Yeni saldırı hüküm eti 24 Aralık seçimlerini izleyen günlerde

Detaylı

Açılış Toplantısı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, İran

Açılış Toplantısı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, İran Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 162 *Eylül 2011 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 YEKÎTÎ TEKOŞÎN SERKEFTIN! GENÇLİK ÇADIRI DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN DİNAMİĞİ GENÇLİK Açılış Toplantısı Amed in Sur ilçesinin

Detaylı

Devrimci Karargah. Ana Dava Tutsakları. Savunması

Devrimci Karargah. Ana Dava Tutsakları. Savunması Devrimci Karargah Ana Dava Tutsakları Savunması İSTANBUL 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ DEVRİMCİ KARARGÂH DAVASI HEYETİNE Dosya No:2009/213Es Okan DUMAN, Cemal BOZKURT, Fatih AYDIN SEREZ DEN BOSTANCI YA BU TARİH

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105 AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! l l l l l l SA Dünyaya yeni Ekimler gerek! Irak-Güney Kürdistan: Bağdat tan

Detaylı

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Sayı: 203 I Haziran 2009 I Masrafı: 2 Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Almanya da bu yılın sonunda 30 bin kişi sınırdışı edilecek. Sol Parti nin soru önergesine hükümet tarafından verilen

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 23 / Sayı: 273 / Eylül 2004. fib RL KÇ L K VE HANETE KARfiI. DEVR MC D REN fi B R HALKI SAVUNMAK

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 23 / Sayı: 273 / Eylül 2004. fib RL KÇ L K VE HANETE KARfiI. DEVR MC D REN fi B R HALKI SAVUNMAK SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Zihniyet savafl m moral de erlerle birlikte olmal d r. Moral, ahlak zihniyetle birlikte kazan lmad kça, sonuç alma kuflkulu ve geçici olur. Sistemin

Detaylı

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU MARKSİZM VE SEÇİMLER Sinan KARASU YEREL SEÇİMLER VE DEVRİMCİ PERSPEKTİFLER 2 Güncel Durum 2 Seçimler Nedir, Ne Değildir? 9 Seçimlerde Kime Oy Vermeli? 17 DARBE TEHDİDİ VE SEÇİMLER 19 Darbe Tehdidi ve Seçimler

Detaylı

Şerefle ölmek için insanın yanında başkalarının da bulunması gerekmez. Fidel Castro

Şerefle ölmek için insanın yanında başkalarının da bulunması gerekmez. Fidel Castro Orhan Yılmazkaya NİSAN KÖPRÜSÜ Derleyen: Onur Yücel Orhan Yılmazkaya'nın anısına kendisinin kaleme aldığı yazıları derleyerek bir araya getirmeye çalıştık. Kuşkusuz ki Orhan'ın devrimci kişiliği ve yaratıcılığının

Detaylı

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/21 1 Haziran 2007

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/21 1 Haziran 2007 2 Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER Seçim aldatmacasına, gerici-saldırgan politikalara karşı devrimci sınıf mücadelesi!....................... 3 Ordu savaş çığırtkanlığı ile düzen içi çatışmada yol almaya çalışıyor!.......

Detaylı

Kadın tutsaklara saldırı. Türk- İş içerisindeki

Kadın tutsaklara saldırı. Türk- İş içerisindeki Somali ye yardım uçakları havalanıyor; herkes, yüzünde bir yapış yapış, yardımsever beyaz pozları ile dolaşıyor. Cenneti garantilemenin huzuru mudur yoksa şovlarında rollerini hakkıyla oynamanın verdiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kabul etmediğim verili feodal yaşam ya da Avrupa yaşamı şahsımda doğuş yapamayacak sistemlerdi KOMÜNAR DAN. 3

İÇİNDEKİLER. Kabul etmediğim verili feodal yaşam ya da Avrupa yaşamı şahsımda doğuş yapamayacak sistemlerdi KOMÜNAR DAN. 3 İÇİNDEKİLER 4 KOMÜNAR DAN. 3 PKK NİN TARİHİ, AYNI ZAMANDA KÜRT TOPLUMSAL YAPISINDA BÜYÜK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERİN DE TARİHİDİR. 4-23 APOCU ÇİZGİDE ÖRGÜTLENEN KADIN ZAFERİN TEMİNATIDIR..... 24-28 DOĞUŞ GERÇEĞİMİZ....

Detaylı