Marksist Teori. 5 Mart/Nisan [2012]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marksist Teori. 5 Mart/Nisan [2012]"

Transkript

1 Marksist Teori 5 Mart/Nisan [2012]

2 Marksist Teori - Yaygın Süreli Yayın Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Deniz Doğruer Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Deniz Doğruer Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt. No: 8/10 Aksaray/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta: Baskı: Ceylan Matbaacılık Tel: (0212) Abonelik: Yıllık 40 TL (Posta çekini yatırdıktan sonra bilgilerinizi e-posta veya faksla iletiniz.) Posta Çeki: Songül Akbay ISSN:

3 İçindekiler [5] MARKSİST TEORİ DEN [8] KENDI ZEMİNİNDE POLİTİKADA YENİ BİR DİL OLARAK ESP ibrahim Çiçek [23] [39] [48] [57] [76] [90] [94] [105] [111] [125] EMPERYALİST METROPOLLERDE İSYANIN YÖNÜ Çiçek Dağ Wall Street i İşgal Et Üzerine SORULAR ve YANITLAR Ray O. Light ARAP HALKLARININ İSYAN SÜRECİNE KARŞI EMPERYALİST TAKTİKLER Zilan Devrim TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINA DOĞRU AKIYOR ZAMAN Arif Çelebi İŞÇİ VE EMEKÇİ MEMUR HAKLARINA SALDIRI YASALARI Emin Orhan KENDİ YOLUNU AÇMAK Ali Tektaş EMEKÇİ SOLU UYARAN ORDU MEMURUNA BAK Ziya Ulusoy AYNADAKİ YÜZ YA DA KEMAL BURKAY GERÇEĞİ Bayram Namaz DEMOKRATİK ALEVİ HAREKETİ VE GÜNCEL DURUMU Cemil Cihan HDK PROGRAMI

4 MARKSİST TEORİ DEN Enternasyonal ve yerel özel tarihsel (takvimsel) günlerin, sokaklarda, meydanlarda yeni bir dünya özleminin, mücadele kararlılığının haykırışı olarak karşılandığı bir dönemin içindeyiz. Kazanmaya hasret ve tutkulu binler, yüz binler takvimsel günler e, sürecin özgün sorunları, savaşımın bugünkü politik görevleri ekseninde yeniden hayat verecekler. Onları içe dönük merasim günleri olmaktan çıkaracaklar. Bunun heyecanının ve hazırlıklarının yankıları şimdiden yüreklere dolmakta. Dönem aynı zamanda, faşist inkârcı sömürgeciliğin rüzgar eken hükümetin fırtına biçeceği günlerin habercisidir. Kürt halkımıza, işçi sınıfına, kadınlara, gençliğe, emekçi memurlara, yoksullara, emekçi köylülüğe, kent emekçilerine, halklarımızın Alevi bölüklerine meydan okuyan, onlara, yeni kölelik yasalarıyla, demokratik hakların fiili gaspıyla, vergi soygununu artırarak, emekçi semtlerde yıkımlara devam ederek, doğal çevrenin tahribatını sürdürerek, TMY yle, ÖYM lerle, hapishanelerde tecritle, gözaltı ve tutuklama terörüyle, yalana dayalı faşist psikolojik savaşla, cop, dipçik, biber gazı, panzer, tank, uçak, kurşun ve bombayla saldırıyı sürdüren, po- [ 4 ]

5 litikayı böylesi yöntem ve araçlarla yürüten AKP hükümeti, öncü bölüklerinden başlayarak ezilenlerin boyun eğmeyeceğini ve ileriye yürümeyi sürdüreceğini öğrenecektir. İrade ve umut kırma stratejisiyle hareket eden faşist sömürgeci egemenler ve AKP hükümeti, savaşım azminin, moralin, coşkunun ve umudun ışığıyla kuşanmış binlerin, on binlerin gücüyle yeniden yüzleşecekler. Onlar, aynı zamanda, kendilerini halklarımızın kurtuluşuna, özgürlük ve sosyalizm davasına adamış militanların engel tanımazlıklarının, devrimci cüretlerinin, yaratıcılıklarının ve politik kararlılıklarının dağlarda ve kentlerde bir boyun eğmezlik destanına ve zafer kararlılığına dönüştüğünü gördükçe, umut ve irade kırma heveslerinin dönüp kendilerini vuracağı dersini tadacaklardır. Bütün bunlar nedeniyledir ki, bu yıl, 8 Mart, Newroz ve 1 Mayıs, halklarımızın yeni kesimlerinin demokratik ve devrimci siyasi seferberliğe katıldığı, ezilenlerin gücünün Türkiye ve Kuzey Kürdistan meydanlarında ayağa dikildiği, geleceğe yeni ve sağlam köprülere dönüştüğü birer kilometre taşı olmaya adaydır. Diktatörlüğe ve AKP hükümetine karşı, antifaşist, antişovenist birleşik mücadele görevinin yerine getirilme başarısı ölçüsünde, süreç halklarımızın lehine hızlanacaktır. Bu açıdan, tüm yavaşlatıcı, sınırlandırıcı anlayış ve etkenlere karşın, Halkların Demokratik Kongresi nin, işçi sınıfı ve ezilenlerin sorun, talep ve özlemlerini gündemleştirme temelinde politika Marksist Teori 5 [ 5 ] yapma pratiğinin geliştiği artık karartılamaz bir olgudur. Enternasyonal ve yerel tarihsel günler bu konuda özel bir olanak ve ayna olacaktır. Devrimci ve antifaşist hareketin HDK dışındaki bölüklerinin neden ezilenlerin ve emekçilerin birleşik eylemi ve mücadelesi dışında kaldıklarının ikna edici bir açıklaması gittikçe zorlaşacaktır. Birleşik mücadelenin bir parçası olarak TMY nin kaldırılması ve ÖYM lerin kapatılması talepleriyle oluşturulan birlik, diktatörlüğe ve hükümete karşı, sonuç alıcı mücadele imkânlarından biri olarak çok değerlidir. Elde edilecek kazanımların, ezilenlerde müthiş bir moral, özgüven ve mücadele azmi yaratacağı ise her türlü kuşkunun ötesindedir. İçinden geçtiğimiz sürecin ve önümüzdeki dönemin gündemlerinden biri de, AKP hükümetinin Suriye de gerici bir iç savaşı kışkırtan, örgütleyen ve bundan sonuç alınamadığı ölçüde, NATO patentli bir saldırı geliştirilmesini teşvik eden tutumudur. ABD nin Ortadoğu planlarından, kendisi için kazançlar elde etmeye odaklanmış AKP politikası, Suriye özgülünde, Kürt ulusal sorununun demokratik ya da devrimci çözüm ihtimalini yok etme ve pazar imkânlarını büyütme hedeflerini güdüyor. Bunların en geniş yığınlar önünde ortaya konulması emperyalist saldırı hazırlıklarına karşı mücadele, sürecin önemli görevlerinden biri olacaktır. Dünyanın değişik bölgelerinde, işçilerin ve ezilenlerin kapitalist ekonomik krize, emperyalist küreselleş-

6 [ 6 ] me saldırılarına, demokratik hakların yerine faşist yasakların geçirilmesine, özgürlük ve toplumsal adaletten yoksunluğa karşı mücadeleleri, yeni ateşler tutuşturarak ve alevlerini büyüterek sürüyor. Filipinler den Peru ya, Kolombiya dan Kuzey Kürdistan ve Hindistan a, Yunanistan ve İspanya dan Filistin ve Fas a, ABD ve İtalya dan Türkiye ve Güney Kore ye işçilerin, işsizlerin, gençliğin, kadınların, ulusal boyunduruk altındaki halkların ve bilcümle ezilenlerin eylemleri canlanıp güçleniyor. Halklar, her fırsatta emperyalist saldırganlığa ve haksız savaşlara karşı öfkelerini ortaya koyuyorlar. Yeni bir yaşam ve yeni bir dünya özlemi tüm yerkürede mayalanıyor, halk ayaklanmalarını ve devrimci patlamaları hazırlıyor. Sevgili okur, Marksist Teori nin elinizdeki sayısında, bu olgu ve gündemleri değişik biçimlerde ele alan yazılara yer verdik. Yazıların tümü yazar adı taşıyor. Bu durum, imzalı yazı doğallığı dışında, marksist teori nin, ilkesel ve politik doğrultusu içinde kalmak koşuluyla, yazarlarının eksik veya kimi açılardan yetersiz bulduğu ya da katılmadığı bazı analiz ve değerlendirmelerini engel haline getirmeme ve ayrıca, yazma yeteneğini, deneyimini geliştirme ihtiyacındaki kalemlere omuz verme, onlar için bir okul olma perspektifinin ifadesi olarak anlaşılmalıdır. ESP yi yeni bir politik dil olarak ele alan ilk yazının konuyla ilgili süregiden kavrayış derinleşmesine hizmet edeceğine ve yararlı tartışmalara vesile olacağına inanıyoruz. İzleyen sayfalardaki yazıların ilk demeti (emperyalist metropollerde isyanın yönü, arap halklarının isyan sürecine karşı emperyalist taktikler, wall street i işgal et üzerine sorular ve yanıtlar, toplumsal devrim çağına doğru akıyor zaman), dünyayla birlikte nefes alma, dünya işçi sınıfı ve ezilenlerinin mücadelelerinin bir parçası olma ruhundan kopmama görüş açımızın ifadesidir. İkisi röportaj biçimindeki bu dört metin, ele aldıkları konularda aydınlatıcı olmak kadar, değerlendirmelere zenginlik katma, sorunlara değişik açılardan bakma imkanı sunuyorlar. Kuşkusuz, her biri değişik ideolojik ve politik görevlere işaret ediyor. İşçi ve emekçi memur haklarına saldırı yasaları ve Kendi yolunu açmak başlıklı yazılar işçilerin, emekçi memurların ve sosyalist gençliğin güncel mücadele konularına ve görevlerine ışık tutuyor. Emekçi solu uyaran ordu memuruna bak ve aynadaki yüz ya da Kemal Burkay gerçeği, başlıklı yazılar, ulusal sorun kapsamındaki gerici ve şovenist, ırkçı gayretlere ve tezlere yöneltilen komünist eleştirileri kapsıyor. Her iki yazı, ideolojik politik mücadelede ve ajitasyon çalışmasında militana görüş açısı genişliği ve güç katacaktır. Demokratik Alevi hareketi ve güncel durumu başlıklı yazının, sorunla ilgili derli toplu bir inceleme ve değerlendirme olarak, politik mücadele-

7 ye, alanın demokratik kitle örgütlerine yönelik örgütsel perspektiflere ve ajitasyon, propaganda çalışmalarına katkıda bulunacağını umuyoruz. Son metin, emekçi solun kimi bölüklerinin uzak durduğu, kuşkuyla baktığı veya hakkında güvensizlik yaydığı; İP vb. ırkçılıkla kol kola girmiş şovenist partilerin ise akamete uğraması için demagoji kampanyası yürüttükleri ve dua ettikleri Halkların Demokratik Kongresi nin programıdır. Bu belgenin, birleşik mücadele amaçlarının halklarımızın en geniş kesimleri arasında yayılması çalışmalarına ve mahallede, okulda, fabrikada, devlete ait çalışma mekânlarında yürütülecek ideolojik mücadeleye destek sunacağına inanıyoruz. Marksist teori, sınıf mücadelesinin yerel ve uluslararası gündemlerini ve sorunlarını ele alan teorik, politik metinlerle yoluna devam edecek. Okurun eleştiri, öneri ve yazı biçimindeki katkılarıyla, çabalarımıza omuz vereceğini umuyor ve bekliyoruz. 8 Mart ınız, Newroz unuz, 1 Mayıs ınız kutlu olsun!

8 KENDİ ZEMİNİNDE POLİTİKADA YENİ BİR DİL OLARAK ESP* İbrahim Çiçek Tarihte daima böyle olmuştur. Yeni bir düşünce, yeni hareket tarzı, yeni yöntem ve araçlar Hatta yalnızca kullananlar için yeni olduğunda bile yeni bir dil gerekir, yeni, yeni bir dil ihtiyacıyla ve bizzat ihtiyaç duyduğu dili yaratmaya, üretmeye başlayarak gelir. Öyle olduğu içindir ki, Ezilenlerin Sosyalist Partisi politikada yeni bir dil arayışı olarak da düşünülebilir ve düşünülmelidir. Ve keza dilinin de, politikalarının da ESP ile birlikte gelişeceğini düşünmek ve öngörmek de tamamen doğrudur. O halde üsluba, dile dair düşünce, öngörü ve öneriler, dil sorununu bugünden hemen doğrudan çözmek anlamına gelmez. Ama belli temel taşları konabilir. Ve bir yön tayini yapılabilir. Hareket geliştikçe dili de belirginleşecektir. Dil ve üslup, yaygın bir şekilde sanıldığı gibi, kullanılacak sözcüklerin seçimi, sıralanışı ve kurulacak cümlelerin yapısı konu ve sorunu değildir. Belki bunları da kapsar, ama açıkçası farklı bir şey ve başka bir şeydir de. Yeni bir dil derken, yeni bir politikadan, bu politikanın içeriğiyle olduğu gibi sözü, eylemi ve moral-ahlaki yapısıyla da kendini var edişi anlatılmaktadır. İçeriğiyle [ 8 ]

9 ve formuyla politikanın dilidir bu. ESP nin ayağına bastığı toprakta, Türkiye siyasal coğrafyasında, Türk ve Kürt ulusu ve birçok ulusal topluluk, kardeş halklar yaşıyor. Özellikle tarihsel olarak şekillenmiş iki ulus gerçeği hemen her bakımdan çok temel ve belirleyici bir durum. Her iki ulus gerçeğinde ekonomik ve toplumsal koşullar, siyasal koşullar, tarih, kültür ve gelenekler farklıdır. Keza toplumsal, siyasal çelişkilerin sıralanışı, temel devrimci görevlerin yapısı, öncelikleri vb çok farklıdır. Yani ezen ve ezilen ulus (ve ulusal topluluklar) temel gerçekliği söz konusudur burada. Fırat ın Doğu yakasında Mezopotamya da, Fırat ın Batı yakasında Anadolu da politikanın kendisi de, dili de farklı-çok farklı olmak zorunda... Ezen ulus devrimciliği, ezilen ulus devrimciliği; bu iki ayrı devrimci dil demektir. Tam da burada Fırat ın Batısında devrimciliğin yaşamakta olduğu ulusal kimlik krizini hatırlayalım. Birçok devrimci parti ve grup, kendisini, aynı zamanda, hem ezen ulus devrimcisi, hem de ezilen ulus devrimcisi olarak tanımlıyor! Tuhaf bir durum ama yürütmekte oldukları politikaları ile, aynı anda, hem ezilen, hem de ezen ulus devrimciliğini temsil ettiklerini ve edebileceklerini zannediyorlar. Tehlikeli bir yanılgı ve büyük bir yanılmasa içerisindeler. Sosyal şovenizm üreten ve bataklığa çeken vahim bir yanılgı bu. Marksist Teori 5 [ 9 ] Fırat ın doğusunda ESP nin dili Kürtçedir, ezilen ulusun işçi ve emekçilerinin devrimci dilidir. Sömürgeci inkar, imha ve asimilasyona karşı mücadelenin merkezde durduğu, Kürdistan işçi ve emekçilerinin sosyalist yurtsever politikasının dilidir. Fırat ın batısında ise ESP nin dili Türkçedir, ezen ulus işçileri ve emekçilerinin devrimci dilidir. Bütün sorunlar ezen ulusun, Türkiye devrimciliğinin görüş açısından ele alınır, çözümlenir. Devrimci politikanın merkezinde, burjuvazi ve egemen sınıflara, onların ırkçı, militarist terörist diktatörlüğüne karşı politik özgürlük ve siyasal demokrasi biçimi altında kendini gösteren sınıf mücadelesi vardır. Fakat bu, üst üste yığılmış ve acil çözüm isteyen sorunların tam merkezinde duran Kürt ulusunun varlığının kabulü ve kendini yönetme mücadelesine ilgisizlik anlamına gelmez. Batıdan, Kürt ulusal demokratik mücadelesi ile ezen ulus işçilerinin ve ezilenlerinin toplumsal konumlarından, sosyalist ve tutarlı demokratik görüş açısından ilgilenildiği ve ilişkilenildiği anlamına gelir. Türkiye deki politik özgürlük ve siyasal demokrasi mücadelesi, Kürdistan daki ulusal demokratik mücadelenin yoldaşıdır. Tabii tersi de doğru. Her iki durumda da emekçi çözüm perspektifi geçerlidir, ama emekçi çözüm perspektifinin gerekleri farklı somutlaşır, özgündür. İşte, politik dil böyle bir şey, içerik de var, içeriğin kendini ifade edişi dili, üslubu da var. Yeni dil, ye-

10 [ 10 ] ni politikanın dilidir. Politika dili konusunda ilk söylenmesi gereken, Türkiye de ezen ulus; Kürdistan da ezilen ulus devrimciliğinin dilinin geliştirilmesi sorumluluğudur. Bu dil, Fırat ın doğusunda Kürt işçi ve emekçilerinin, yoksullarının ve ezilenlerinin, Kürt halkının sosyalist yurtsever temsilcilerinin dilidir. Fırat ın batısında ise, Türk işçi ve emekçilerinin, Türk ezilenlerinin, Türk halkının devrimci sosyalist temsilcilerinin dilidir. Bu durum tutarlı devrimci enternasyonalist olmakla çelişmez, bilakis bu ayrım tutarlı proletarya enternasyonalizmin gereğidir. Bu görüş açısının ufuk çizgisinde bölge ve dünya devrimi durmaktadır. Politik dil; değişmek, yenilenmek, gelişmek zorundadır. Örneğin, Ey Türk halkı, Kürt halkının sana uzattığı barış elini tut deniyor. Bu Politik dil de, biz devrimci sosyalistler nerede duruyoruz? Bu politik çağrının ezilen ulus devrimciliğinin diliyle konuştuğu ne kadar söylenebilir? Oysa şöyle de söylenebilir: Biz Türk işçi ve emekçilerinin, Türk halkının sosyalist temsilcileri olarak, Kürt halkının uzattığı barış elini tutmaktan onur duyuyoruz, tüm halkımızı Kürt halkının barış elini tutmaya, kardeşleşmeye çağırıyoruz. Bir hayli farklı değil mi? Birden çok ulus ve ulusal topluluktan yoldaşların oluşturduğu parti gerçekliğimiz koşullarında, bu tarzda bir ajitasyon, propaganda çalışması için, Türk ulusundan yoldaşların görevlendirilmesi meselenin çözümü için yeterli olacaktır. Gereken şey iradedir, örgütlemedir. Devrimci sosyalistlerin politik dili, bu alanda dönüşümünü tamamlamalı, olgunlaşıp netleşmelidir. İşaret ettiğimiz gerçeklik; devrimci sosyalistlerin bir ulustan olmayı/veya bir ulusa ait olmayı, bir sınıfı ve halkı temsil etmeyi sindirebilmiş olmadıklarını yansıtıyor. Burada hem bir düşünüş ve hem de ideolojik-moral yanı olan bir öz güven zayıflığı sorunu var. O temsiliyet sorumluluğunu içselleştirmek ve bu temsiliyetin zihniyete, politika sorunlarına çözüm arayışının özüne ve ruhuna sirayet etmesini sağlamak, her halde, oldukça anlamlı bir gelişme, ilerleme olur. Türk işçi ve emekçileri, Türk ezilenleri, Türk proletaryası ve halkı ile aradaki mesafeyi kapatmak, yabancılığı, dışındalığı, yabancılaşmayı ifade eden, yansıtan her şeyle helalleşmek, kopmak, arınmak, güvenmek ve bağlanmaktır. İşçileri ve ezilenleri, halkımızı temsil etme özgüvenine tam bir kesinlikle kavuşmak, hemen çözülmesi gereken yakıcı bir görev ve sorumluluktur. Politikanın dili, aynı zamanda ESP nin kendini pratik-politik olarak ortaya koyuşu olabilir. Fiili meşru mücadele tarzı ESP nin politika dilinin temel bir çizgisidir. Geride kalan yıllarda uygulamalı olarak geliştirip, denenmiş, sınanıp test edilmiştir. Fakat politikada fiili meşru mücadele tarzının dili olmuş, bitmiş tamamlanmış bir şey de değildir. Onun nasıl ve hangi yönde geliştirileceği

11 ESP nin dili, tamı tamına teori ile pratiğin sosyalistler ile kitlelerin buluşmasının, birleşmesinin gerçekleşme güzergâhlarında açığa çıkabilir ve çıkacaktır. hâlâ temel önemdedir. ESP nin bütün örgütleri ve militanları, bu konuya kafa yormakla yükümlüdür. Fiili meşru mücadele tarzının nasıl ve hangi yönde geliştirilebileceği konusu/sorunu şimdi ESP nin misyonu ve vizyonu, keza barındırdığı imkânları bağlamında düşünülebilir ve düşünülmelidir. ESP nin devrimci sosyalistler ile işçilerin ve ezilenlerin, politik sınıf bilinci uyanan, birleşme ve mücadele isteği gelişen kesimleri/kitleleri politik mücadelenin bütün süreçlerinde birleştiren bir fermantasyon potası olması, bu birleşmenin dilini geliştirmeyi hem gerektiriyor ve hem de olanaklı, gerçekleştirilebilir kılıyor. Bu dil özneleşmekte, iradeleşmekte olan kitlelerin, kitlelere hücumun ötesine geçen, kitlelerle buluşan, birleşen, kitlelerle birlikte ve kitleler için haline gelen politika dili sökün edebilmelidir. Burada artık kitleler ile sosyalistler etkileşime girmekte, önderleşmenin dili, politika tarzı doğmakta, filiz vermektedir. ESP nin tanımlanmış misyon ve vizyonuna, yani işçi sınıfı ve ezilenleri aydınlatmak, birleştirip örgütleyerek özneleştirip iradeleştirerek, politik deneyim, politik bakımdan kolektif hareket etme yetenek ve disiplini kazandırarak, işçi sınıfı ve ezilenlerin, halklarımızın yüzleşme, hesaplaşma ve değişim isteğini en yakıcı temel sorunların köklü, işçi-emekçi halkçı çözümüne yöneltmenin gereklerine ve ihtiyaçlarına denk düşen politika dilidir, geliştirilmesi gereken ve beklenen. Şu basit gerçeği, sıkı sıkıya elde ve akılda tutmak gerekir. İşçi sınıfı ve ezilenlerin kır ve kent yoksullarının gücü her şeyden önce sayısal çokluklarındandır. Milyonlarla ve on milyonlarla sayılan nüfusun ezici çoğunluğudur onlar. Fakat bu toplumsal güç, hem politik bakımdan kendi çıkarlarının bilinciyle aydınlanmış değildir ve hem de dağınık, parçalanmış ve atomize durumdadır. Bu kaotik duruma müdahalenin muazzam zorlukları inkar edilemez. Burada politikanın dili bu kaotik, atomize duruma müdahalenin dili olmakla yükümlüdür. Atomize olmaktan, yalnız tek başına ve güçsüz, sermaye egemenliğinin katı ve zalim sistemi karşısında dayanışmadan yoksun ve çaresiz durumdaki işçi, yoksul, emekçi, ezilen kadın ve erkek bireyi, dayanışma ve örgütlenmeyle, birleşik sınıf mücadelesiyle bütünün bilinçli iradeli parçası haline getirerek, güçlendirmenin dili olmalıdır. ESP, hem işçileri ve ezilenleri birleştiren mayayı üreten fermantasyon kabı, hem de bu aydınlatıcı birleştirici iksirden payını alan [ 11 ]

12 işçileri, ezilenleri birleştiren araçtır, örgüttür. Devrimci hareketin kronikleşmiş politik güçsüzlüğünü kamufle eden ve meşrulaştıran önemli olan nicelik değil niteliktir formülasyonunda yansıyan zihniyetle hesaplaşmak ve kopuşmak, kitlelere yönelimin güçlenmesi için önemlidir. Nitelik kuşkusuz önemlidir, fakat sosyalizm ve devrimcilik işçi sınıfı ve ezilenler adına hareket eden, ama onları aydınlatıp örgütlemeyen; özneleştiremeyen, iradeleştiremeyen, sermaye egemenliğine ve diktatörlüğe karşı politik iktidar mücadelesinde ordulaştıramayan nitelik, nasıl bir niteliktir! Evet, nitelik önemlidir, burada bir sorun yok. Fakat nicelik niçin önemsiz olsun ki! Niceliğin sınırlılığı, zayıflığı, yetmezliği acaba niteliği boğmaz mı? Politik gücümüzün zayıflığı gerçeğini, ondan korkup görmezden mi geleceğiz? Gizleyecek ve göstermemeye mi çalışacağız? Niceliği önemsiz gören, gösteren yaklaşımlarla, düşünüş ve zihniyetle araya kesin, koyu ve geniş bir çizgi/sınır çekmek, niceliği, niceliğin her zerresini, her atomunu önemseyen, titizlenen duyarlı bir görüş açısını geliştirip yerleştirme çabası, hiç kuşkusuz ESP nin politika diline de yansıyacaktır. Her işçi, emekçi, ezilen, kadın erkek, genç önemlidir, değerlidir. Sınıf bilinci, sınıf aidiyetiyle yönelmek, ilişkilenmek, sahip çıkmak, dayanışmak, aydınlatmaya çalışmak, kolektif mücadeleye çağırmak gerekir. Politik bakımdan sınıf bilinci aydınlanmakta, Marksist Teori 5 [ 12 ] birleşme ve mücadele isteği uyanmakta olan her kadın ve erkek işçi, emekçi, yoksul, ezilen değerlidir! Zaten onlar olmaksızın istenen, beklenen ve hedeflenen niteliği yaratmak, elde etmek de olanaklı değildir. Her birinin yanına koşacak, adeta kaostan çekip alacak, emek verecek, enerji ve tutkuyu üretecek, politika ve çalışma tarzının dilini aramak, kurmak vb ESP nin politika dilinin gelişim yönüne işaret etmektedir. Bilindiği gibi, politikada fiili meşru mücadele tarzı, uygulayıcısının öncü güçler olması gerçekliği ile sınırlanmıştır. Politikada fiili meşru mücadele tarzının/dilinin öncü ile kitlelerin politik birliği, işbirliği temelinde kitleselleşme rotasında gelişebileceğini öngörmek zor değildir. Bu bakımdan, siyaset kavramının, siyaseti algılayışın özellikle şu yönde derinleşmesi oldukça anlamlı görünmektedir. Siyaset; kitlelerin bulunduğu yerde başlar ve ciddi siyasetin başladığı yer, binlerin değil, milyonların olduğu yerdir. Lenin (Aktaran E. H. Carr, Tarih Nedir?) Yüzlerce ve hatta binlerce devrimcinin, kendi başına ele alındığında politik bakımdan küçük ve ihmal edilebilir bir güç olduğu düşünülebilir. Bu küçük güç, on binler ve yüz binlerle sayılan kitlelere yönelerek örgütlü hareket ettiğinde ve kitlelerle ilişkilendiğinde, milyonlar ve on milyonları sarsıp uyandıran, aydınlatan, harekete geçiren, örgütleyen, özneleştiren, iradeleştiren güç ve enerjiyi açı-

13 [ 13 ] ğa çıkartabilir. Zaten siyasallaşmak da böyle bir şeydir. Devrimci hareketi çölleştiren apolitizmi aşmak, yalnızca işçi sınıfı ve ezilenleri ilgilendiren her önemli gelişmeye, sorun, durum ve talebe müdahale olarak değil, bununla birlikte aynı zamanda politik kitle ajitasyonu, aydınlatma çalışmasında milyonlara ve on milyonlara gitmeyi, seslenmeyi, politik eylemde binlerle birleşmek, işbirliği ve birlikte mücadeleye atılmak olarak anlaşılmalıdır. Yani siyasallaşmayı, on binler ve yüz binlerle politik eylemde buluşmayı, politik işbirliğini, politik pratiği yönlendiren bir kriter, bir politika ilkesi gibi kavramak ve uygulamak gerekecektir. ESP li sosyalistler olarak bu bağlamda kitlelere yönelimde nasıl bir değişim başarmamız gerektiğine kafa yormak, düşüncede ve eylemde yanıtlamak durumundayız. ESP nin politika dilini düşünürken bir bütün olarak politik etkinliklerde (nerede, ne zaman ve) kime seslenildiği, çağrıların hangi toplumsal kesime, hangi sınıfsal güçlere yöneltildiği bir an bile göz ardı ve ihmal edilemez. Anlaşılabilmek için; hitap ettiğimiz, seslendiğimiz kitleyi, toplumsal gerçekliği, halk gerçekliğini, bilincini, kültürünü, alışkanlıklarını, ulusal, inançsal özelliklerini vs. hesaba katmak, gözetmek ve derinliğine kavramak, devrimci kitle partisinin politika dilini açığa çıkartacak görevler, sorumluluklar arasındadır. On binler ve yüz binler, kitapların, teorik formüllerin, klişelerin dilinden anlamaz. ESP nin politika dili, yığınları politikaya katan, etkinleştiren bir dil, yani canlı, dinamik, rengârenk, cıvıl cıvıl, gürül gürül akıp giden yaşamın, bilhassa işçilerin ve ezilenlerin yaşamının dili olmalıdır. Bu teoriyi, sosyalist ilkeleri, devrimci programı, işçilerin ve ezilenlerin yaşamının diline çevirmeyi başarmakla, onlar için anlaşılır olmakla mükelleftir ESP nin politika dili. ESP nin dili, kitlelerle bağlanma, kitleleri özneleştirme, iradeleştirme devrimci eyleminden doğacağı içindir ki, kitlelerle bağ konusunun doğru anlaşılması oldukça önemlidir. Kitlelerle bağ, kitlelerle dolaysız fiziki temastan önce ve herşeyden önce, kitlelerin talep ve sorunları üzerinde kurulabilir ve kurulmalıdır. Parti örgütünün her kademesinde ve bütün parti sathında inkarcı sömürgeciliğin yürüttüğü kirli savaş gerçekliği ve ezilenler cephesinden yükseltilecek adil, onurlu, demokratik barış talebinden tutalım da, politik özgürlük ve siyasal demokrasiye, işsizlik ve yoksulluktan, kadına yönelik şiddete, demokratik Alevi hareketinin taleplerinden, türbanlı genç kadınların üniversite eğitimi hakkı talebine, emekçi memurların grev ve toplu iş sözleşmesi hakkına vb. kitlelerin sorun ve taleplerini anlama, çözümleme, kapsam, önem ve aciliyetini, sorun ya da taleple nasıl ilişkilenileceği, nasıl bir tavır takınılacağı, nasıl bir hareket tarzı izleneceği vb. bağlamında kitlelerle doğru bağ kurabilmek gerekir. Kuşkusuz kitlelerin kendi talep ve so-

14 runlarıyla, işçilerin ezilenlerin diğer bölüklerinin ve genel talep ve sorunlarıyla nasıl ve hangi düzeyde ilişkilendiklerini anlamak, çözümlemek de oldukça önemlidir. Kitlelerin sözcüsü ve temsilcisi olabilmek, kitlelerle bağ kurmak, sorunlarını doğru çözümlemekten, taleplerini doğru ifade etmek, çıkarlarını açıklık ve kararlılıkla yükseltmekten, savunmaktan ve keza mücadelesini doğru sahiplenmekten başlar. Eğer kitlelerle bağ konusu öncelikle böyle anlaşılamazsa, siyasal düşünce ve aydınlanma gelişemez. Kitlelerle bağ dendiğinde ilk akla gelenin fiziki temas, örgütsel bağ olması, devrimci kadro ve aktivistlerin, işçilerin, ezilenlerin sorun ve taleplerini anlama yönelimini zaafa uğratmakta ve zayıflatmaktadır. Böyle anlaşılırsa içerik ve organik bağ ihmal edilebilir. Devrimcilerin, sosyalistlerin kitlelerle kurdukları bağın değiştirici gücünün zayıflığı buradan da düşünülmelidir. Kuşkusuz, fiziki-örgütsel bağ da büyük öneme sahiptir, ihmal edilemez. Ancak organik bağ fiziki-örgütsel bağa ön gelmezse, fiziki-örgütsel ilişki içeriksiz kalır kurur. Açıklanagelenlerden şu sonuç çıkartılabilir: ESP nin dili, tamı tamına teori ile pratiğin sosyalistler ile kitlelerin buluşmasının, birleşmesinin gerçekleşme güzergâhlarında açığa çıkabilir ve çıkacaktır. Önemli olan bu yolda, tam bir tutkuyla beyin ve yürek gücünü, sezgi, bilgi, akıl ve duygu gücünü harekete geçirebilmektir. Marksist Teori 5 [ 14 ] ESP nin dili, devrimin, devrimciliğin, sosyalizmin, sosyalistliğin açık politik mücadelede meşruiyetinden güç almalı ve bizzat bu meşruiyet tarafından şekillendirilmelidir. Tarihin bu anında, devrimciliğin, sosyalistliğin meşruiyetinde düşünsel ve keza, zihniyet ve duygu olarak muazzam derinleşmek, pürüzsüz bir berraklık elde etmek esastır. İşçi sınıfı ve ezilenleri özneleştirip, iradeleştirerek, siyasi bir ordu olarak geliştirecek devrimci çalışma için, güç ve enerji, inanç ve tutku, parti çalışmasında adanmışlık ancak böyle bir pürüzsüz meşruiyet zihniyetinden sökün edebilir. Devrimciliğin, yani emperyalizmi ve kapitalist sömürü düzenini mezara göndermek, faşist diktatörlüğü ve burjuvazinin sınıf egemenliğini yıkmak, inkarcı sömürgeciliğe son vermek için mücadelenin meşruiyetiyle bilenmiş devrimciler, tarihin önlerine koyduğu görkemli ve muazzam büyüklükte görevlerin üstesinden gelebilirler. Devrimi, bütün yüreklerin dönüşmesi ve özgür insan onuru adına bütün ellerin havaya kalkması olarak anlıyorum diyordu, Marks. Çok duygusal, çok insancıl ve çok romantik bir tanım. Bu mükemmel tanımda teori; teori ile yaşamın, teori ile insanın birleştiği yerde duruyor. Marks ve Engels, birçok kez, işçiler ve ezilenlerin devrim yaparak kendilerini, kendi bilinç ve alışkanlıklarını, kendi zihniyetlerini değiş-

15 [ 15 ] tirdiklerini/değiştireceklerini vurgularlar. İşçi sınıfı ve ezilenlerin, milyonlarca ve on milyonlarca kadın ve erkek emekçinin akılları ve yürekleri, düşünceleri ve duyguları, özgür insan onuru adına dönüşmezse ve keza onların elleri birlikte havaya kalkmazsa asla ve asla gerçek bir halk devriminden söz edilemez. Devrimci bir partinin işi, rolü/ misyonu tam da burada düğümlenmektedir. Bu, işçilerin, ezilenlerin verili bilincinin (kuşkusuz sınıf bilincinin) geri düzeyinin, duygu ve alışkanlıklarının değişimi, devrimci dönüşümü için çalışmaktır. Onları dağınık, örgütsüz, kaos içerisinde atomize olmuş, kendini, kendi çıkarlarını ifade edemeyen, savunamayan bir kalabalık olmaktan çıkartarak, aydınlanan, birleşen, örgütlenen, kendi çıkarlarını ifade edip, savunabilen, kendisi için sınıf düzeyine sıçratan, özneleşmelerine, iradeleşmelerine, sermaye egemenliği düzenine karşı politik iktidar mücadelesi yürüten bir politik ordu olarak geliştirilmelerine çalışmak, hizmet etmek! Hem de işçi sınıfı ve ezilenlerin politik eğitiminin, daima pratiğin, politik eylemin içinde geliştiğini ve gelişebileceğini unutmadan. Politik devrim, kuşkusuz faşist diktatörlüğün veya aynı zamanda işbirlikçi tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin egemenliğinin yıkılması demektir. Bu toprakların devrimcileri, diktatörlüğe karşı yiğitçe; özverili, can bedeli mücadeleler yürüttüler, tüm mücadele biçimleri kullanıldı, denendi. Ancak özellikle de son çeyrek yüzyıllık dönemde kitleleri anlamada, kitlelere gitmede, kitlelerle buluşma ve birleşmede, işçileri ve emekçileri, ezilenleri dönüştürmede, aydınlatma ve inandırmada, birleştirme ve mücadeleye seferber etmede çok da kayda değer başarılar kazanamadılar. Hatta kendilerine döndüler, kitlelere yabancılaşmanın girdabına yuvarlandılar. Keza halen feci biçimde apolitizmden mustaripler. Kuşkusuz devrimcilik, daima mücadelenin yıkacağı hedefleri göstermeyi gerektirir. Ancak çeyrek yüz yıldır, bu devrimci görevi doğrultusunda kitleleri aydınlatma, birleştirme ve seferber etme söz konusu olduğunda maalesef devrimciliğimiz sınıfta kalmıştır. Her şeyden önce bu nedenle önderleşilemiyor. Doğru sınıfsal ve siyasal hedefleri belirlemekten ve onlara yönelmekten vazgeçmeksizin, şimdi devrimci siyaset çubuğunu kitlelerin dönüştürülmesi yönünde bükmek gerekiyor. Devrimcilik, işçi sınıfı ve ezilenleri, halklarımızı aydınlatma ve birleştirme, özneleştirme, iradeleştirme, ve politik iktidar mücadelesine yöneltme, seferber etme güç ve yeteneğiyle ölçülmelidir. Kuşkusuz bu, kitlelere güvende, onları anlama çabasında derinleşmeyi ve keza onları küçümseyen, önemsemeyen, tepeden bakan, güvenmeyen, anlamayan, anlama çabasına bile girmeyen tavır, düşünce ve yaklaşımlarla mücadeleyi gerektirir.

16 Halklarımızın saflarında mayalanmakta olan yüzleşme, hesaplaşma ve değişim isteğinin devrime yöneltilebilmesi, üst üste yığılmış bütün temel sorunların ve çözümsüzlüklerin sorumlusu burjuva kurum ve kesimleri hedef haline getirmeyi, onlara karşı, devrimci mücadelenin meşruiyetiyle işçi sınıfı ve ezilenleri aydınlatılabilmeyi gerektirir. Eğer emperyalist sömürü ve tahakküm dünyamız için bir gerçekse, o halde insanlığı bu beladan kurtarmak için mücadele de meşrudur. Eğer ulusal baskı bir gerçekse, eğer Türk burjuva devleti, Kürt ulusunu ve ulusal toplulukları boyunduruk altında tutuyorsa, bu boyunduruğu kırmak için mücadele de meşrudur. Eğer sermaye egemenliği ile birleşmiş erkek egemenliği bir gerçekse, erkek egemenliğine son vermek ve toplumsal cinsiyet bölünmesini ortadan kaldırmak için mücadele de meşrudur. Bu yaklaşım içinde devrimci meşruiyetin dili zenginleştirilebilir. Kitleler adına devrimciliği aşmak, kitlelerle birlikte devrimcilik, kitlelerin devrimciliği biçiminde gelişebilmelidir. ESP nin politik varoluşunun, politika tarzının ve dilinin temel bir karakteristiği olabilmelidir bu. ESP nin dili, her şeyden önce faşist 12 Eylül zulmüyle, darbenin kurumlaştırdığı diktatörlükle, onun kurumları ve yapılarıy la, faşist anayasadan, YÖK e, asker-sivil bürokrasinin dokunulmazlığı ile toplumu yüzleştirme ve hesaplaşmanın dilidir. Kitlelere tepeden bakan, küçümseyen tarzın iz ve etkilerinin parti saflarına yansımasına, bulaşmasına izin verilmemelidir. Keza Cumhuriyet tarihi boyunca işçilerin ve ezilenlerin politik özgürlük ve siyasal demokrasiden yoksunluğunun, burjuvazinin ve asker-sivil bürokrasisinin boyunduruğu altında tutulmasıyla yüzleşmenin hesaplaşmanın dilidir. İşçiler ve ezilenlerin politik özgürlüğü ve siyasal demokrasiyi fiilen gerçekleştirmesinin dilidir. Türk halkını, halklarımızı Kürt ulusunun varlığıyla, gerçekliğiyle, yaşadığı, had safhaya varmış baskıyla ve boyunduruk altında tutulmasıyla, asimilasyon, inkâr ve katliamlarla yüzleştirme, bütün bunların sorumlusu burjuva cumhuriyet, ırkçı, militarist terörist iktidarlarla yüzleştirmenin hesaplaşmanın dilidir. Alevi kültür ve inancından halkın varlığını yok sayan, baskı ve katliamlara uğratan, zorla asimile ederek sinikleştirme politikalarıyla toplumu yüzleştirme, yalanlarla, katliamlarla yüzleştirme, hesap sormanın dilidir. Müslüman-Sünni inancından halka zorla dayatılan devlet dini gerçeği ile yüzleşmenin, buna son vermenin dilidir. Cumhuriyetin sahiplendiği Ermeni tehciri, soykırımı ya da büyük [ 16 ]

17 felaket i ile toplumumuzu yüzleştirme, acıları paylaşma ve hesap sormanın dilidir. Keza Rum ve Yahudi halkının, Süryanilerin yaşadıkları baskı ve zulümle, katliamlarla/linçlerle, göçertmelerle, ayrımcılık ve aşağılamalarla toplumu yüzleştirme ve hesaplaştırmanın dilidir. Bütün bunlar, birleşik demokratik devrimin, özgün, yakıcı güncel görevleridir. İşçi sınıfı ve ezilenlerin, halklarımızın demokratik bilincinin atılım yapacağı, şovenizm, ırkçılık ve militarizmle, özgürlük ve demokrasi düşmanı terörist diktatörlükle yüzleşme ve hesaplaşmanın dilidir. Devrimci parti, toplumun değişim isteğini kendi etrafında, kendi potasında birleştirip, diktatörlüğü yıkma hedefine yöneltebilmek için, özgürleştirici, siyasal demokrasiyi kazanıcı yüzleşme ve hesaplaşma bayrağını eline almalı, politik özgürlük ve siyasi demokrasi mücadelesinin öncüsü ve önderi olmayı başarabilmelidir. Bu onun politika dili olarak gelişmelidir. ESP nin dili, devrimci hareketin politik zaaflarının, yetmezliklerinin sınırlıklarının aşılması çizgisinde gelişebilir. Yeri geldikçe bu bakımdan birçok gerçekliğe değinilmiştir. Devrimci hareketin cumhuriyetin siyasi kültüründen etkilenmiş olduğu durumlar vardır. Özellikle cumhuriyetin Sünni inancından halkımızı gerici kabul eden, varsayan laiklik anlayışı, politik duruş ve zihniyeti, devrimci harekete de güçlü bir biçimde sirayet etmiştir. Bu, devrimciler, sosyalistler Marksist Teori 5 [ 17 ] ile Sünni inancından işçiler, emekçiler, ezilenler arasında katı ideolojik psikolojik bir duvarın oluşmasını getirmiştir. 60 lı ve 70 li yıllar boyunca ABD ve NATO nun geliştirdiği SSCB ye karşı yeşil kuşak stratejisinin bir ifadesi olarak, komünizmle mücadele derneklerinde Müslüman gençler örgütlenerek devrimcilerin üzerine salındılar. Ellerinde devrimcilerin kanı vardır. Keza Maraş ta, Çorum da, Sivas ta Sünni halkın inançları, gerici iç savaş için kullanılmış, bütün bu gelişmeler, ilerici güçlerle Müslüman Sünni inancından halkımız arasında muazzam bir ideoloji-psikolojik ve politik duvar örmüştür. 12 Eylül Cuntası da halkın dinsel duygu ve inançlarını kullanarak bu duvarı güçlendirmiştir. Diğer yandan devrimci, ilerici güçlerin dine ve inanan kitlelere yaklaşımı da devrimci eleştirinin konusu olabilmelidir. Bu bakımdan Marks ın din halkın afyonudur sözü de doğru algılanamamış, kendi bağlamından kopuk yanlış bir yorum egemen olmuştur. Ayrıca devrimciler, sosyalistler dine ve İslam a oldukça yüzeysel ve üstünkörü yaklaşmışlardır. Müslümanlığın kurulduğu, geliştiği koşulların dünyasını, Arap yarımadasının toplumsal gerçekliğini, o tarihi koşullarda, İslam peygamberi Muhammed ve İslam ın rolünü anlamaya ve çözümlemeye yönelmemişlerdir. Bu bakımdan devrimci hareketimizin cehalet içerisinde olduğunu dürüst ve açık yüreklilikle kabul etmek, ivedilikle

18 gidermeye yönelmek gerekir. Ayrıca Cumhuriyetin en sağlam ve bağlı dayanakları olan asker sivil bürokrasi ve burjuva aydın tabakanın dine/islam a karşı mücadele tarzının da ilerici hareket üzerinde etkileri olmuştur. Kuşkusuz bunlar sorunun yeterli bir konuluşu olamaz. Ancak yeni bir başlangıç gerçekleştirilmekte olunduğuna göre, bu sorunu ertelemenin, ötelemenin kabul edilebilir yanı da olamaz. Bir yerden başlanmalıdır. 90 lı yıllarda türbanlı genç kadınların üniversite eğitimi hakkı için yürüttüğü mücadele karşısında kimi yapıların istisna oluşturan destek tavrını saymazsak ve keza TKP nin direnişçi kadınlara karşı generallerle lanetli işbirliğini dışta tutarsak, ilerici/devrimci hareketin seyirciliği olumsuz bir sicil kaydıdır. Diktatörlüğe karşı, mazlumun, ezilenin yanında saf tutmamak, türbanlı genç kadınların üniversite eğitimi hakkını, inanç ve vicdan özgürlüğünü, yani devrimcilerin demokratik programlarının gereğini tarihsel yargılar ve gericiliği güçlendirebilir kaygısıyla yapamamaları, devrimci ilerici hareketin Müslüman halk nezdindeki inandırıcılığını, saygınlığını zedeleyici olmuştur. ESP nin dili ve tarzı, devrimciliğin Müslüman halka yönelimini ilkesel ve pratik bakımdan daha baştan itibaren düzeltmelidir. Tutarlı demokratik tavır, din ile devlet işlerinin ayrılığını kapsar. Devlet, dini bireysel bir sorun olarak görür. Hiçbir inanç grubuna, ya da dinsel inanç taşımayan topluluğa Marksist Teori 5 [ 18 ] ayrıcalıklı davranamaz. Devletin dini yoktur, inancı yoktur. Bireylerin dini, inancı, inançsızlığı söz konusu olabilir. Bu bakımdan, Diyanet İşleri Başkanlığı, burjuva devletini dini kendi çıkarlarına uyarlamasının, kontrol ve finanse etmesinin temel aracıdır, lağvedilmelidir. Diyanet işleri başkanlığının lağvedilmesi talebi demokrasinin, laikliğin gereğidir, asla Müslümanlığa karşı, Müslüman/Sünni halka karşı mücadele olarak anlaşılamaz, sunulamaz. ESP, türbanlı genç kadınların üniversite eğitimi hakkını kararlılıkla savunabilmeli, keza demokratik alevi hareketini tutarlılıkla destekleme, Hıristiyan inanç toplulukları ve keza Musevi inancından halkın yaşadığı ayrımcılığa ve anti-semitizme karşı mücadelenin dilini geliştirmelidir. Türk burjuvazisi ve egemen sınıfları; Alevi ya da Sünni halkın inançlarını onları yedeklemenin, rakiplerine üstünlük sağlamanın bir aracı olarak kullanmakta ustalaştığı gibi, aynı zamanda büyük kitleleri kontrol etmenin ve yönetmenin aracı olarak da kullanıyor. Sömürücü sınıfların ve devletin halkın dini duygularını ve inançlarını istismar etmesine karşı mücadele sınıf mücadelesinin bir biçimidir. İşçi sınıfı ve ezilenleri burjuvazi ve sömürücü sınıflardan, burjuva devletten koparmak, bağımsızlaştırmak için duyarlılıkla yürütülmesi, yeni politikanın şaşmaz bir gereğidir. İşçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci kitle partisi olarak ESP, Sünni inancına mensup halka, işçilere ve ezi-

19 Fırat ın doğusunda ESP nin dili Kürtçedir, ezilen ulusun işçi ve emekçilerinin devrimci dilidir. Sömürgeci inkâr, imha ve asimilasyona karşı mücadelenin merkezde durduğu, Kürdistan işçi ve emekçilerinin sosyalist yurtsever politikasının dilidir. lenlere yönelimin önündeki ideolojik/ psikolojik engelleri kaldırabilmeli, onları anlama, onlar tarafından anlaşılma sorununu çözme iddia ve yönelimini açığa çıkartabilmelidir. Müslüman-Sünni Türk işçilere ve ezilenlere gitmeyi, ulaşmayı, onları sarsıp uyandırmayı, bütün farklı inançlardan işçileri ve ezilenleri siyasal bir sınıf ordusu olarak birleştirmeyi kendine sorun etmeyen devrimcilik iddiasının başarı şansı olabilir mi? ESP nin politika tarzı ve dili, seslendiği, toplumsal sınıflar ve onların varlık alanları bakımından ele alınabilir, düşünülebilir. Devrimci kitle partisinin dili, toplumsal sorunlar ve çelişkilerin katmanlar halinde üst üste yığıldığı, yıkıcı güçlerin biriktiği varoşların anlayacağı dil ve hatta varoşların dili olmalıdır. Yani özgürleşen ev emekçisi kadının, çaresizliğini, birleşme, mücadeleye atılma ve dayanışmayla yenmekte olan işsizin, yoksulun özlemlerinin, insanca bir yaşam, özgür bir gelecek arayışının dili olabilmelidir. Şiddete, tacize direnen, ev hapsinden kurtulmakta olan ev emekçisi kadınların, işçi, emekçi genç kadınların sermaye egemenliği ve erkek egemenliğine karşı mücadelesinin, kendi kurtuluşunun patikasına tırmanmaya yönelmiş özgürleşmekte olan kadınların, kadın devrimi mücadelesinin dili olabilmelidir. İş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ücret artışı, güvencesiz sigortasız çalışmaya, esnek üretime, sendikalaşmak için ya da sendikasızlaştırma terörüne karşı vb. grevlerle, işgallerle, havza direnişleriyle, grevleriyle, Ankara yürüyüşleriyle, toplantı, gösteri ve yürüyüşlerle direnen işçilerin dili olmalıdır. Hükümetin harç zamlarını geri püskürten üniversite gençliğinin dili olmalıdır. Ya da konut hakkı için yıkımlara direnen gecekondu emekçilerinin dili olabilmelidir. Ve tabi serhıldanların dili olabilmelidir. ESP nin dili, işçilerin ezilenlerin kaderlerini ellerine almalarının, kendi geleceklerini belirlemelerinin, politik özgürlük ve siyasal demokrasiyi fiilen elde etmenin, kullanmanın ve kurmanın dilidir. Kuşkusuz burjuva parlamento da önemli bir sınıf mücadelesi alanıdır. [ 19 ]

20 [ 20 ] İşçi sınıfı ve ezilenler oraya temsilcilerini göndererek, orada da sınıf mücadelesi, politik özgürlük ve siyasal demokrasi mücadelesi yürütmelidir. Ama bir sorunun çözümünü burjuva meclise havale edip, ellerini kollarını bağlayıp bekleme tarzıyla değil. Politik özgürlük ve siyasal demokrasiyi kendi güçlerine dayanarak fiilen elde etme yolundan, fiili meşru mücadele yolundan ilerleyerek. ESP nin politika tarzı ve dili, işçi sınıfı ve ezilenleri özneleştirmek, iradeleştirmek iddiasında başarılı olabilmek için, devrimci hareketin bürokratik, buyurgan, uzaktan, dışından, üst perdeden direktifler yağdıran, kitle bilinci ve iradesini-öznelliği bu düzeyini önemsemeyen, dikkate almayan ve hatta hiçe sayan, herşeyin en iyisini, en doğrusunu devrimcilerin bildiğini, devrimcilerin hakikat mührünü elinde tuttuğunu zanneden, kitlelere tepeden bakan, küçümseyen tarzın iz ve etkilerinin parti saflarına yansımasına, bulaşmasına izin verilmemelidir. Kavgası verilen politika, önderlik anlayış ve tarzı tam olarak, sosyalistler ile kitlelerin buluşmasından, etkileşmesinden açığa çıkabilir. Öznelliğin, kitle bilinci, istek ve iradesi düzeyine daima, ama özellikle de politik eylemin pratik biçimleri söz konusu olduğunda dikkate almak zorundadır. Kitleler ancak harekete geçirilerek dönüştürülebilir. O halde kitlelerin nabzı, ESP örgütlerinde atıyorsa, ancak o zaman gerçek bir önderleşme dili gelişebilir. Politikanın başlıca merkezlerde üretildiği, bütün hareketin o merkezi veya merkezleri beklediği politika üretim tarzının, ESP nin politika tarzıyla da diliyle de bağdaşmayacağı iyi kavranmalıdır. Sosyalistler ile kitleleri birleştiren bir devrimci partide, politika üretiminin bütün örgüt sathına yayılması, bütün örgütlerin kendi konumlarından bir politik inisiyatif odağı, bir politika üretim merkezi olarak gelişebilmesi temel önemdedir. ESP nin politika dili, politik yapılanış, işleyiş ve politikanın üretilme süreçlerinin işleyişinden ayrı, bağımsız düşünülemez. Sosyalistlerle kitleleri bir araya getiren parti, ancak yapılanışı ve işleyişi her iki elemanın etkin tarzda ilişkileniş ve etkileşimini sağlayabilecek özellikte ise, bir fermantasyon potası işlevi taşır. Bu bakımdan, diyaloğa, görüş alışverişine, dinlemeye, anlatmaya, eleştiri ve tartışma özgürlüğüne dayanan, örgütlenmenin bütün basamak düzeylerinde yürüyen, kararları oluşturan, kolektivizmi içeren bir demokrasi olmaksızın önderleşmeyi mayalayıp var edecek fermantasyon gelişemez, gerçekleşemez. Bütün teşkilatlanma sathında politik inisiyatif ve politika üretim enerji ve yeteneğini geliştirmek, yeni politikanın oluşturucu unsurlarından birisidir. Merkezden politik yönlendirmeye alışmış, inisiyatif göstermeyen, politik sorumluluk üstlenmeyen devrimci tipi, değişmek, dönüşmek, hatta yeniden yapılanmak zorundadır. Tipik devrimci; diyalogdan, kolektivizm ve demokrasiden daha çok yönlendirmeye, açık ve kesin direktiflere gereksi-

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

Teröre karşı mücadele cephesi!

Teröre karşı mücadele cephesi! Teröre karşı mücadele cephesi! Türkiye, teröre karşı mücadele adı altında, birlik ve beraberlik içinde emekçilere yönelik bir terör rejimine sürüklenmek isteniyor. Bu nedenle milli seferberlik dahi ilan

Detaylı

Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir

Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), Barzani nin liderliğinde 25 Eylül tarihinde bir referandum yapılacağını duyurdu. Referandumda KBY nin bağımsız

Detaylı

UBK Kuruluş Deklarasyonu

UBK Kuruluş Deklarasyonu UBK Kuruluş Deklarasyonu 1- İnsanlık, işçi sınıfının ve dünya halklarının insani, ulusal ve çalışma şartlarına dair haklarının ve birçok durumda, bizzat varoluşunun savunusu için kapitalizmin üretici güçlere

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Prof. Dr. Sadi Çaycı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk AD Öğretim Üyesi Ankara 1 Giriş İlk soru: Ne durumdayız? Neden? Sebepler

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

UIT-CI bildirisi: Kobane de Kürt halkının direnişiyle dayanışmaya!

UIT-CI bildirisi: Kobane de Kürt halkının direnişiyle dayanışmaya! UIT-CI bildirisi: Kobane de Kürt halkının direnişiyle dayanışmaya! Nüfusunun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye nin kuzeyindeki Kobane kenti, Beşar Esad diktatörlüğüne karşı 2011 de başlayan halk

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi

Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi Bugünlerde bu üç adı bir araya getiren ortak özellik, her birinin uluslararası sınıflar mücadelesinde bölgesel etkilere yol

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

EMPERYALİZM KÜRT HALKININ DÜŞMANIDIR Kürtler, bölgede yapılan kitlesel soykırım karşısında dünyanın bu kadar sessiz kalmasını hiç bir zaman

EMPERYALİZM KÜRT HALKININ DÜŞMANIDIR Kürtler, bölgede yapılan kitlesel soykırım karşısında dünyanın bu kadar sessiz kalmasını hiç bir zaman EMPERYALİZM KÜRT HALKININ DÜŞMANIDIR Kürtler, bölgede yapılan kitlesel soykırım karşısında dünyanın bu kadar sessiz kalmasını hiç bir zaman anlayamadılar. Dünyaya seslendikleri zaman: Bizi, yapılanlar

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

UIT-CI/UBK Koordinasyon Komitesi deklarasyonu: Yaşasın Brezilya halkının mücadelesi!

UIT-CI/UBK Koordinasyon Komitesi deklarasyonu: Yaşasın Brezilya halkının mücadelesi! UIT-CI/UBK Koordinasyon Komitesi deklarasyonu: Yaşasın Brezilya halkının mücadelesi! Geçtiğimiz günlerde, Latin Amerika nın en büyük, en kalabalık ve en önemli ülkesi olan Brezilya da milyonlar 300 farklı

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri!

Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri! Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri! Dünyanın her yerinde milyonlarca kadın kendi geleceklerini kendi

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ...

DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ... 1 DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ... Türkiye sendikal hareketi ciddi bir tıkanıklık yaşamaktadır. Emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlara

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) 7. Makale

SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) 7. Makale SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) İBRAHİM OKÇUOĞLU 7. Makale Kadının toplumda eşit haklara sahip olmaması bütün dünyada ilerici insanların tepkisine

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

4.2 Radikal demokrasinin kurucu gücü olarak kadın özgürlük deneyimleri

4.2 Radikal demokrasinin kurucu gücü olarak kadın özgürlük deneyimleri Bu konuşma 3-5 Şubat arası Hamburg Üniversitesi'nde düzenlenen Kapitalist moderniteye karşı Alternatif konseptler ve Kürtlerin arayışı isimli konferansta yapıldı. Bütün program, ses kaydı, daha fazla metin

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK Ersen YAVUZ Devlet kurma becerimiz, batırdıklarımızı bilinçle gözardı ederek, sürekli bir öğünme vesilesidir bizim için. Devlet kurmadaki beceri söylemini daha ileri

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR LYS YE HAZIRLIK TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR Ş. İBRAHİM YILDIRIM Beta Yayın No : 3350 2. Baskı Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-508 - 5 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel:

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: Devrimin GEZMİŞ Önsözü DENİZ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 2 Kitabın Adı: Devrimin Önsözü Deniz Gezmiş Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Mayıs 2010 İSBN: 978-605-61008-5-7 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika

Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika Fidel in ölümü, onun hayatı ve politik mirasına kadar birçok konuda her çeşit yorumun, burjuva medya organlarında ve mücadeleci militanlar arasında yeniden

Detaylı

dünyanız evinizdir doğurganlığınız da milli göreviniz dir söylemlerinin daha çok duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir.

dünyanız evinizdir doğurganlığınız da milli göreviniz dir söylemlerinin daha çok duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir. Yıl 1960 Tarihi 25 Kasım Dominik Cumhuriyetinde Mirabel kardeşler Trujillo diktatörlüğüne karşı yürütükleri mücadele sonucunda tutsak düştüler. Ve devlet güçleri tarafından önce tecavüze ugradılar sonda

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı