ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012,

2 İÇİNDEKİLER 1.STRATEJİK PLAN 2.MİSYON 3.VİZYON 4.TEMEL İLKE VE DEĞERLER 5.STRATEJİK AMAÇ 6.STRATEJİK HEDEF VE UYGULAMA 7.MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Organizasyon şeması Kurumsal bilgiler Paydaş Analiz Güçlü -zayıf yönler,fırsatlar-tehditler analizi 8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

3 STRATEJİK PLAN 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Stratejik Plan MİSYONUMUZ Tüm toplumun sağlık ihtiyaçlarını gidermek ve sağlık göstergelerini yükseltmek. Anne, bebek ölümlerini azaltmak, koruyucu sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmek. Toplumdaki Sağlık değerlerini koruyup iyileştirerek hastalık ve ölümleri azaltarak, ülke bütçesine katkıda bulunmak.

4 VİZYONUMUZ Teknolojik ve bilimsel gelişmelerden azami faydalanarak, Tüm toplumdaki sağlık problemlerini en aza indirgemek ve kaliteli, insana yakışır,insan odaklı bir sağlık hizmeti sunmak.

5 TEMEL İLKE VE DEĞERLER Hakkaniyet: Çalışmalarımızda eşit, adil ve şefkatli davranırız. Bilimsellik: Hizmetleri bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkânlardan yararlanarak planlar ve uygularız.

6 Ekip Çalışması: Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız. Çevre Dostluğu: Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız. İş Ahlakı: Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlüğü esas alırız. Kalite: Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyi ve güvenli hizmeti sunarız. Rehberlik: Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz

7 İLKELERİMİZ Sağlık hizmetlerinin ekip işi ile olması gerektiğine inanıyoruz Çalışanlarımızın motivasyonu sağlandığında,hizmet alanın memnuniyetinin artacağına inanıyoruz Kurumlar arası işbirliğinin gerekliliğine inanıyoruz Sevgi ve güler yüzün gücüne inanıyoruz Sağlıklı toplumun hızlı gelişeceğine inanıyoruz Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerle oluşabileceğine inanıyoruz

8 STRATEJİK AMAÇ : NİHAİ AMAÇ Halkın sağlık Düzeyini yükseltmek ve geliştirmek Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı esas alarak hakkaniyeti gözetmek,ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilirliliği sağlamak, Halkın ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine paralel, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kolay ulaşılabilir, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği, fiziki tıbbi ve teknolojik altyapısı yeterli, dünya standartlarında bilimsel ölçülerde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunmaktır.

9 STRATEJİK UYGULAMA PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ Doğumda beklenen yaşam süresi Ortalama Erkek :72 Kadın:77.1 Erkek:75 Kadın:80 2.Bebek ölüm hızı (Binde) %1,06 %0,7 3.Anne ölüm oranı (Yüzbinde) %00,56 %0,028 4.Doğum öncesi bakım oranı %90,05 %100 5 Doğum sonu bakım oranı %97,4 %100

10 6.Bebek izleme sıklığı Sağlık Kuruluşunda yapılan doğumların oranı %97,3 %100 8.Gebe demir destek oranı % 84,46 %100 9.Bebek demir destek oranı % 99 % ay sadece anne sütü alan bebek oranı %100 % Bebek D vitamini destek oranı %100 % İşitme taraması yapılan bebek oranı %62,36 % Görme taraması yapılan bebek oranı % Hedef nüfusta DKÇ tarama oranı (yapılıyor sayı belli değil) %100

11 Acil Sağlık Hizmetleri Ve afetlerde Sağlık Yönetimini;acil hallere, afetlere ve tehditlere karşı geliştırmeye devam etmek,zamanında etkili ve verimli bir şekilde ihtiyaca cevap verecek durumda tutmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ Kent merkezinde acil yardım çağrılarına ilk 10 dakikada ulaşma oranları. %100 %100 2-Kırsal alanda acil yardım çağrılarına ilk 30 dakika içinde ulaşma oranı %87 %95 3-Tam donanımlı ambulans sayısı Kar paletli ambulans sayısı Bulaşıcı Hastalıkların görülme sıklığını ve bu hastalıklara bağlı ölümleri azaltmak. B.H :23 Ölüm: 0 B.H: 10 Ölüm:0 1-Tüberküloz(verem) insidans ve prefalansı İnsidans:%0,07 Prevalans:%0,012 İns:%0,03 Prev:%0,005 2-Tüberkiloz hastalılarına hastalıklarına doğrudan gözetim altında tedavi (DGT) uygulama oranı. %100 % Aşılama oranları. %96 %99

12 aylık bebek tam aşılama oranı. %96 %100 5-Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vaka sayısı Şarbon morbidite hızı Kuduz şüpheli ısırık sayısı. 190 Bulaşıcı olmayan hastalıkların görüle sıklığını ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölümleri azaltmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ Bulaşıcı olmayan hastalıklara ait önde gelen ortak risk faktörlerine dair ulusal sıklık dağılmaları. Tütün kullanımı %27 Tütün kullanımı %20 2-Kronik hava yolu hastalıklarının mortalitesi. % 7,95 % 5 3-Türkiye obezite eylem planı İl düzeyinde yürütülüyor İl düzeyinde yürütülecek 4-Türkiye kronik hava yolu hastalıklarını önleme ve kontrol programı eylem planı. İl düzeyinde yürütülüyor İl düzeyinde yürütülecek

13 5- Kalp ve damar hastalıkları kontrol planı eylem planı. İl düzeyinde yürütülüyor İl düzeyinde yürütülecek 6-Türkiye diyabet kontrol programı. İl düzeyinde yürütülüyor İl düzeyinde yürütülecek 7-Diyabetes melitus ve komplikasyonlarına ait insidans ve prevalans hızı İnsidans 3,2 Prevelans 7,4 İnsidans 3 Prevelans 7 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranını 2017 yılı sonuna kadar % 80 in üzerine çıkarmak alkol kontrol programını uygulamaya koymak,bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranı 2-15 yaş altında sigara içmeyenlerin oranı 3-Sigara karşıtı tutum oluşturmak 4-Sağlık personeli sigara bırakma oranı %72,9 % 80 % 100 % 65 % 100 % 50

14 Sağlıklı ve güvenli fiziki çevrede yaşayanların oranının artırılması için destek sağlamak PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ İçme kullanma sularında; kaynak ve şebeke sularının denetim ve kontrol izleme oranı %98 % İçme kullanma sularında ; içme kullanma suyu depolarına otomatik klorlama cihazı alınma oranı %30 %100 3-Oyuncaklardan alınan numune sayısı 2 4-Yerleşim yerlerinde (köy-belde) çevre ve halk sağlığı sorunları raporu. %100 %100 Hastane hizmetlerini idari,yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmeye devam etmek, hizmet standartlarını yükseltmek ve verimliliği artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ

15 1. Yatak doluluk oranı % %80 2.Ortalama kalış gün sayısı Yoğun Bakım yatak sayısı (aktif 6) 12 aktif 4.Kamu hastanelerinde nitelikli yatak oranı ADH =150 Göle (25 yatak nitelikli değil ADH 200 nitelikli Göle DH 50 nitelikli 5 Psikiyatri hasta yatağı sayısı Kamu Hastane birliği sayısı 1 1 Teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak,erişebilirlik,etkililik,verimlilik,ölçülebilirlilik ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM ULAŞILMAK İSTENEN PERFORMANS HEDEFLERİ Kan bankacığı ve transfüzyon eğitimi verilen personel sayısı Beyin ölümü bildirim sayısı 2 Sağlık memuru 1 doktor yok 4

16 MEVCUT DURUM ANALİZİ TARİHİ GELİŞİM ORGANİZASYON ŞEMASI KURUMSAL BİLGİLER PAYDAŞ ANALİZ GÜÇLÜ - ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR- TEHDİTLER ANALİZİ

17 TARİHİ GELİŞİM Ardahan ın 1992 yılında yeniden il olması ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Kurulmuş Olup 20 yıllık kurumsal bir geçmişe sahiptir yılında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması ile Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak Hizmetlerine devam etmektedirler.

18

19 Ardahan İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri- Tıbbi Hizmetler Başkanı İdari Mali İşler Başkanı ARDAHAN DEVLET HASTANESİ Hastane Yöneticisi/Başhekim GÖLE DEVLET HASTANESİ Hastane Yöneticisi /Başhekim ARDAHAN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Başhekim İdari Mali İşler Müdürü İdari Mali İşler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sağlık Hizmetleri Müdürü Müdür Yardımcısı

20 KURUMSAL BİLGİLER no faaliyet Sorumlu kuruluş İşbirliği yapılacak kuruluşlar Yapılacak işlem ve açıklama 1 Ambulans Alımı 1 adet 2 Ambulans Alımı 3 adet 3 Hizmet Aracı 2 adet 4 Hizmet Aracı 1 adet Sağlık Müdürlüğü İl Özel İdaresi Hizmette kullanılmak üzere her yıl 1 Ambulans Sağlık Müdürlüğü İl özel İdaresi Hasta Nakillerinin Daha İyi Yürütülmesi için Sağlık Müdürlüğü İl Özel İdaresi İcap ve Evrak Dağıtımı İçin Sağlık Müdürlüğü İl özel İdaresi Evde bakım Hizmetleri İçin 5 Yol yapımı Sağlık Müdürlüğü İl Özel İdaresi Hastaneye Ulaşımın daha rahat sağlanması için ilave yol yapımı 6 Sosyal Alan Hastaneler Birliği İl Özel İdaresi Sosyal alanların Oluşturulması(bina içi ve dışına Hasta.hasta Yakınları ve personel için 7 Ticari Alan Hastaneler Birliği İl Özel İdaresi Hastane Kampusü içerisinde Yasal Mevzuat Çerçevesinde ticari alanlar oluşturulması 8 Göle Has.Yapımı Sağlık Müdürlüğü Toki 40 yataklı Göle Devlet Hastanesi ve lojman Yapımı %45 tamamlandı 2013 ağustos teslim

21 SIRA NO FAALİYET SRUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ KURULUŞ YAPILACAK YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA Yataklı Göle Devlet Hastanesi Yapımı + Lojman 16 Ünitlik Ağız Diş Sağ.Merkezi, 112 Komuta Kontrol Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik Hiz.Binası Kompleksinin yapımı. Hastaneler Birliği Sağlık Müdürlüğü Toki TOKİ Tarafından Yapılmakta. %45 Tamamlandı.2013 Ağustos teslim. Bakanlıkça Projesi İhale Edildi yatırımına alındı. 3 Ardahan Devlet Hastanesi 12 daireli lojman (24 Apart oda + 6 normal daire) projelendirildi. Sağlık Müdürlüğü İl Özel İdaresi Bakanlıkça Projesi İhale Edildi yatırımına alındı. 4 5 Helikopter pisti ihalesi bu yıl içinde yapılacak. (Helipet Sahası)ı. 150 Yataklı Ard.Dev.Hast.ısınma sisteminin Fuel-Oil den katı yakıt sistemine dönüştürülmesi. Hastaneler Birliği İl Özel İdaresi Hastaneler Birliği 2012 yılı içinde; ihalesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği nce yapılacak 2013 bitirilmesi planlanıyor. Tamamlandı 6 Posof Dev.Hast.Hemodiyaliz su sistemi, Merkezi Tüp Odası ve Oksijen Tesisatı yapımı Halk Sağlığı 25,11,2012 tarihinde teslim edilecek 7 Verem Savaş Dispanseri ve Eğitim Tipi 112 Komuta Kontrol Merkezi Garaj Yapımı (6 adet) Sağlık Müdürlüğü Tamamlandı

22 8 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı İl Özel İdaresi TOKİ tarafından yapılacak 9 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi (Hasköy) Halk Sağlığı Toki TOKİ tarafından yapılacak, Bütçesi İl Özel İdare 10 Mevcut İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binasının Renovasyon (Projelendirilecek 2013 yılı yatırım planlama Bakanlıkça konulacak) Sağlık Müdürlüğü Projelendirilecek 2013 yatırımına Sağlık Bakanlığınca konulacak. 11 Posof İlçe Hastanesi ve lojman, Eğitim Tipi Sağlık Ocağı (Tahkikat sonrası Onarım, Tadilat veya yeniden yapımı) Halk Sağlığı Sağlık Bakanımız tarafından talimat verildi. Bakanlık İnşaat Onarım Daire Başkanlığınca Projelendiriliyor. 12 Mevcut Verem Savaş Dispanserini 112 istasyonuna Dönüştürme Projesi Sağlık Müdürlüğü İl Özel İdaresi 13 Posof 6 Daireli Lojman Yapımı Halk Sağlığı İl Özel İdaresi Proje ve yaklaşık maliyet çıkarıldı ödeneği ile birlikte ihalesi yapılmak üzere İl Özel İdaresine gönderildi Beton kalitesi sebebiyle inşaat durduruldu(işlemleri İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta) 14 Çıldır Tsm+Asm+112 İstasyon kompleks binası yapımı 15 1 Paletli Ambulans 3 Panelvan Ambulans Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı 2013 Yatırım Planına Alındı 2013 Mart ayına kadar teslim edilecek

23 AÇIKLAMA AMAÇ PROJE / SORUMLU İŞBİRLİĞİ DEVAM EDEN HEDEF(1) FAALİYETİNİN KURULUŞ YAPILACAK İL KAPSAM (2) YENİ YILLAR İTİBARIYLA TAHMİNİ KAYNAK İHTİYACI (4) ADI KURULUŞLAR TEKLİF (3) TOPLAM İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Ardahan Hasköy 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Merkez 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Göle 3-4 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Merkez 3-4 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Posof Devlet Hastanesine Etüt Proje Yapımı 15 Yataklı Posof Devlet Hastane Yapımı Halk Sağ.Müd. Halk Sağ.Müd. Halk Sağ.Müd. Halk Sağ.Müd. Halk Sağ.Müd. Halk Sağ.Müd. Halk Sağ.Müd. Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik Müd Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Valilik,İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Ardahan Ardahan Ardahan Ardahan YeniHizmet Binası Yapılması Aile Sağlığı Merkezi Binası Aile Sağlığı Merkezi Binası Aile Sağlığı Merkezi Binası Aile Sağlığı Merkezi Binası YENİ , , ,00 YENİ ,00 YENİ ,00 YENİ ,00 YENİ ,00 Ardahan Proje Alımı YENİ ,00 Ardahan Bina Yapımı YENİ , , , , , , ,00

24 8 Çıldır 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Halk Sağ.Müd. Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Aile Sağlığı Merkezi Binası YENİ , ,00 9 Hanak'a 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Halk Sağ.Müd. Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Aile Sağlığı Merkezi Binası YENİ , ,00 10 Damal'a 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Halk Sağ.Müd. Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Aile Sağlığı Merkezi Binası YENİ , ,00 11 Çıldır 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Halk Sağ.Müd. Valilik,İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Aile Sağlığı Merkezi Binası YENİ , ,00 12 Ardahan Merkez'e 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yap. Halk Sağ.Müd. Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Aile Sağlığı Merkezi Binası YENİ , ,00 13 Damal 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Halk Sağ.Müd. Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Aile Sağlığı Merkezi Binası YENİ , ,00 14 L2 Tipi Halk sağlığı laboratuarı Yapımı Halk Sağ.Müd. Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Hizmet Binası YENİ , ,00 15 Evde Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Amacıyla Araç ve Tıbbi Cihaz alımı Halk Sağ.Müd. Valilik,İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Araç ve Cihaz Alımı YENİ , , , , , , sağlık evinin Sağlık istasyonuna dönüştürülmesi Halk Sağ.Müd. Valilik, Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M İl Ardahan Sağlık istastonu Onarım , , , ,00

25 Sağlık evinin Onarımı Posof Merkez 6 Daireli Lojman Yapımı Halk Sağ.Müd. Halk Sağ.Müd. Valilik, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Valilik,İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik M Ardahan Sağlık Evi Binası Onarım , , , ,00 Devam Eden yeni Proje Lojman Binası Yeni ,00 Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2012 EKİM , ,00 Bebek Çocuk Gebe Yaş Toplam Yaşlı Diğer Kadın Nüfus İl İlçe Genel Toplam ÇILDIR DAMAL ARDAHAN GÖLE HANAK MERKEZ

26 POSOF Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2012 EKİM Bebek Çocuk Gebe Yapılan Gebe İzlem Yaş Kadın Yaşlı Diğer Toplam Nüfus İl İlçe Birim Kurum Adı Birim Kurum Kodu Basamak Genel Toplam ARDAHAN MERKEZ - 01 NOLU AİLE 02 NOLU AİLE 03 NOLU AİLE 04 NOLU AİLE 05 NOLU AİLE A06 NOLU AİLE 07 NOLU AİLE

27 08 NOLU AİLE 09 NOLU AİLE 10 NOLU AİLE 11 NOLU AİLE Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2012 EKİM Bebek Çocuk Gebe Yapılan Gebe İzlem Yaş Kadın Yaşlı Diğer Toplam Nüfus İl İlçe Birim Kurum Adı Birim Kurum Kodu Basamak Genel Toplam ARDAHAN DAMAL - 01 NOLU AİLE NOLU AİLE

28 Genel Toplam ARDAHAN ÇILDIR 01 NOLU AİLE NOLU AİLE NOLU AİLE Genel Toplam ARDAHAN HANAK - 01 NOLU AİLE NOLU AİLE NOLU AİLE Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu EKİM

29 Bebek Çocuk Gebe Yapılan Gebe İzlem Yaş Kadın Yaşlı Diğer Toplam Nüfus İl İlçe Birim Kurum Adı Birim Kurum Kodu Basamak Genel Toplam ARDAHAN GÖLE - ARDAHAN 01 NOLU AİLE NOLU AİLE NOLU AİLE NOLU AİLE NOLU AİLE NOLU AİLE NOLU AİLE KÖPRÜLÜ 08 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

30 Aile Hekimliği Birimleri Nüfus Detay Raporu 2012 EKİM Bebek sayısı Çocuk Gebe sayısı Yapılan Gebe İzlem Yaş Kadın Yaşlı Diğer Toplam Nüfus İl İlçe Birim Kurum Adı Birim Kurum Kodu Basamak Genel Toplam ARDAHAN POSOF - ARDAHAN ARDAHAN POSOF 01 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ ARDAHAN POSOF 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

31 ARDAHAN POSOF 03 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ AİLE HAKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME İlde Aile Hekimi başına düşen ortalama nüfus 3466 kişidir Aile Hekimliği uygulamasında istenilen orandadır Ardahan merkezde Aile Hekimliği sistemine kayıtlı kişi sayısı dır Hekim başına ortalama kayıtlı kişi 3591 dır Ardahan merkezde 11 aile Hekimi görev yapmaktadır bunlardan 3 tanesi köy bölgelerindedir 8 tanesi şehir merkezindedir merkezdeki Hekimlerin 4 unun kayıtlı nüfusu 4000 in üzerindedir ve TUİK nüfusuyla AHBS nüfusu arasında 1800 kişi fark bulunmaktadır.gerek aile hekimine kayıtlı olmayan bu nüfusun kayıt altına alınması,gerekse aile hekimlerinin yeni hasta kayıt etmesine özendirilmesi açısından yeni bir aile hekimliği birimi oluşturulması planlanmaktadır. Mevcut durumda ikinci basamak muayene sayısından düşük olan Birinci Basamak muayene sayılarının öncelikle ikinci basamak seviyesine daha sonra ikinci basamak muayene sayısının üzerine çıkarılması amaçlanmıştır.

32 İnsan kaynakları 2012 Mevcut NORM Uzman Tabip Pratisyen Tabip Asistan yok Yok Diş Tabibi Eczacı Hemşire Ebe Diğer Sağlık Hizmetleri Personeli Diğer Personel Genel Toplam

33 PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar: -Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler -Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimler -Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği -Eczaneler -Valilik -Kaymakamlıklar Dış Paydaşlar -Hizmet Alanlar (Vatandaşlar) -İl Özel İdaresi -Belediyeler -Sivil Toplum Örgütleri -Bankalar -İldeki Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar

34 GÜÇLÜ YÖNLER 1-Kurum personelinin Eğitim ve Nitelik Üstünlüğü 2-Anayasa ile Sağlık Hizmetlerinin Güvence Altına Alınması 3-Hizmetlerin Kamusal olarak sürekliliği ve mali olarak desteklenmesi. 4-Birimlerimizin taşra ve merkezi yapılanmasının güçlü olması 5-Döner Sermaye Kaynakları 6-İnsan Sağlığının Önemsenmesi,İşin Ciddiyeti. 7-Bütçe Planlarında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Oldukça Önemsenmesi

35 ZAYIF YÖNLER İlimizin tam teşekküllü yada Üniversite hastanelerine uzak olması İlimize atanan personelin mecburi görev süresi bitince veya eş durumundan tayinle gitme isteminde olması, Toprak,su ve gıda kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların, sektörler arası koordinasyonunun yetersizliği. Hizmet Binası ve Lojmanların yetersiz olması

36 FIRSATLAR Kalkınmada öncelikli iller arasında bulunmamız. Gelişen teknolojik imkanların bilgi erişimini kolaylaştırması Zorunlu Hizmet Uygulamasının Hekim sayısını artırması. Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile, sağlık alanında yapılan hukuksal ve yapısal değişiklikler TEHDİTLER

37 Toplumsal sağlık bilincinin yeterli düzeye ulaşmamış olması. Sosyo ekonomik yapının yetersizliği. Coğrafi ve İklim şartlarının ağır olması. 442 sayılı köy kanununun uygulanmaması (Gübrelik sorunu, su kaynaklarının korunamaması-ağır ve evlerin iç içe olması). Kanalizasyon, çöp ve benzeri katı ve sıvı atıkların ıslah hizmetlerinin yetersizliği. ÇEVRE ANALİZİ

38 Son dönemde dünyada hızla yayılma özelliği gösteren bir çok viral enfeksiyon görülmektedir.globalleşme ile birlikte daha önce belirli bölgelerde hiç görülmeyen hastalıklar görülmeye başlamıştır. Toplum gruplarının kentlerde çok daha fazla ortak alan kullanmaya başlamaları da salgın hastalıklar açısında risk oluşturmaktadır.

39 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNİ CEF gibi ulusal örgütlerin varlığı,uluslar arası sağlık politikalarının hükümetlerin görüşlerindense global kabul görür uygulamaların kabul edilmesine neden olmaktadır,yine bu örgütler sayesinde uluslar arası bir sağlık iletişim ve organizasyonu düzenlenerek ülkelerin tehditlere karşı birlikte mücadele etmesini sağlamaktadır. Dış etkenlerden dolayı hava kirliliği artmış olup,gıdaların doğal olmayışı ve kanserojen maddelerin doğaya yayılımının artması sağlığı tehdit edici unsurların başında gelmektedir.

40 Güçlü Yönler 1-Bilgi İletişim Ağının Uluslar arası olması 2-Bazı uluslar arası örgütler.(dsö,unicef) 3-İlimizin küçük bir il olması. Zayıf Yönler 1-Uluslar arası insan taşımacılığının yaygınlaşması. 2-İlimizin Sınır İli olması

41 Fırsatlar 1-Uluslar Arası Mali Kaynaklar. 2-Hızla gelişen bilgi teknoloji ağı. 3-Bilimsel Kurullara ulaşılabilirliğin artması. Tehditler 1-Biyolojik Savaşlar. 2-Sanayileşmenin Artması 3-Tarım sektöründe kullanılan hormon ve ilaçlar. 4-İthal edilen ürünlerin sağlık açısından yeterli denetiminin olmaması.

42 İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Kurumlarımızın yapmış olduğu tüm iş ve işlemler veri bankasına aktarılıyor olup verilerin aylık olarak derleme ve değerlendirmesi ilgili şubelerce yapılıp performans ölçümleri yapılmaktadır. Yine bakanlığımız web tabanlı TSİM ve Sağlık.Net-2 ye her ay düzenli olarak yapılan veri girişleri, ayrıca Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden gelen haftalık ve aylık MHRS bilgileri hem bakanlık düzeyinde hem de İstatistik ve Bilgi İşlem Şubesince kontrol edilerek veri analizi yapılmaktadır. Kurumlarımızın belirtmiş olduğu tüm faaliyet ve işlemler Kurumlarımız ekiplerince yapılan düzenli saha araştırmalarıyla yerinde denetlenmekte ve gerekli düzenlemeler yerinde yapılmaktadır

43 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ Yavuz DÜZ(Koordinatör) Nizamettin EDİN Mustafa ÖZGÜR

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşüm Programı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı Đzmir 22 Ocak 2010 Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşümün Özellikleri Sağlıkta Dönüşüm Programı Ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2014-2018 Mayıs-2014 İçindekiler GĠRĠġ... 3 KISALTMALAR... 4 STRATEJĠK ANALĠZ... 6 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR... 8 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON 1 İÇİNDEKİLER Tarihçe İstatistiksel Veriler Bölgesel Hizmet Alanları Yerleşim Alanı

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLETİŞİM SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhiye / ANKARA Telefon: 0.312.585

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı