Çorum a yakýþan merkez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum a yakýþan merkez"

Transkript

1 Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali den özeleþtiri: Çorum, saðlýk alanýnda istenilen düzeyde deðil Vali Ahmet Kara, Çorum un saðlýk alanýnda Türkiye ortalamasýnýn altýnda yer aldýðýný açýkladý. Týp Bayramý kutlama programýnda konuþan Ahmet Kara, saðlýk hizmetleri alanýnda özeleþtiri yapýlmasý gerektiðini söyledi. HABERÝ 10 DA Kara, saðlýk hizmetleri alanýnda özeleþtiri yapýlmasý gerektiðini söyledi. ÇORUM 12 MART 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Mahmut Özdemir Özdemir cinayete kurban gitti Çorum un tanýnmýþ, sayýlan ve sevilen þahsiyetlerinden Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir, kendisine ait çiftlikte çalýþan iþçisi tarafýndan býçaklanarak öldürüldü. HABERÝ 2 DE Çorum a yakýþan merkez Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Buharaevler Mahallesi'nde yapýmý tamamlanan Buhara Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, merkez hakkýnda açýklamalarda bulundu. HABERÝ 7 DE Erdoðan, Kadim Anadolu uygarlýklarý Çorum dan sorulmalý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, üniversitelerin bulunduklarý yörenin kültür ve tarihine vakýf olmasýnýn önemine iþaret ederken verdiði örnekte Çorum dan bahsetti. HABERÝ 14 DE Gururla kutluyoruz 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafýndan kabul edilen Ýstiklal Marþýmýzýn 94. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü, etkinliklerle kutlanacak. HABERÝ 4 DE Recep Tayyip Erdoðan Mehmet Akif Ersoy Cemal Kaçay emekliye ayrýldý Halkbank Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay emekli oldu yýlý Haziran ayýndan bu yana þube müdürlüðü görevini yürüten Cemal Kaçay önceki gün itibariyle emekliye ayrýldý. HABERÝ 11 DE Cemal Kaçay Ali Dolap ý Çorum da çekecekler Çorum'da bir resim öðretmeninin giriþimleri ile sinema filmi çekilmeye karar verildi. Yapýmcý Mehmet Enver Sarýkaya'nýn sahibi olduðu Taçlý Yapým tarafýndan çekilecek olan Ali Dolap adlý sinema filmi, Çorum un tanýtýmýna da büyük katký saðlayacak. HABERÝ 3 DE TEKNOKENT yönetimi, iþ adamlarýna T, kent açýsýndan büyük önem arz eden ikiyeni merkezin iþleyiþi ve teknik donanýmý hakkýnda bilgilendirildiler. HABERÝ 5 DE Baþkan Külcü, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte yeni merkezi ziyaret etti. Ali Dolap adlý sinema filmi, Çorum un tanýtýmýna da büyük katký saðlayacak. Sanayiciler yeni merkezleri tanýdý Sanayiciler TEKNOKENT ve HÜBTUAM ý ziyaret etti. Liseli genç Alaca ilçesinde yakalandý. Sevdiði kýzýn annesini vuran liseli yakalandý Çorum da sevdiði kýzýn evine giderek annesini tüfekle vurduktan sonra kaçan liseli genç Alaca ilçesinde yakalandý. HABERÝ 2 DE Çorum un tüm beklentileri boþa çýktý Ahmet Anak MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý oldu. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Fatih Göktuð a müracaat dosyasýný veren Anak, iktidar partisinin Ahmet Anak Çorum un beklentilerini boþa çýkardýðýný söyledi. Ýktidar Çorum a ne verdi? CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, Çorumlu mevcut iktidara 10 belediye baþkanlýðý ve 3 vekil kazandýrdý. Peki iktidar Çorum a ne verdi? diye sordu. HABERÝ 6 DA Muharrem Bozdoðan HABERÝ 11 DE

2 2 PERÞEMBE 12 MART 2015 Özdemir cinayete kurban gitti Çorum un tanýnmýþ, sayýlan ve sevilen þahsiyetlerinden Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir (59), kendisine ait çiftlikte çalýþan iþçisi tarafýndan býçaklanarak öldürüldü. Olay, Organize Sanayi Bölgesi nde bir tavuk çiftliðinde meydana geldi. Ýddialara göre, sabah çiftliðine giden Özdemir, M.E. adlý çalýþan ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine M.E. (37) eski borsa baþkaný Özdemir i býçakladý. Vücuduna aldýðý býçak darbeleriyle aðýr yaralanan Özdemir, olay yerinde hayatýný kaybetti. Olayýn ardýndan M.E. adlý zan- lý jandarmayý arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri zanlýyý gözaltýna alýrken, Özdemir in cenazesi otopsi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürerken, Özdemir in naaþý otopsi için Adli Týp a gönderildi. Özdemir in cenazesi bugün ikindi namazýný müteakiben Ulu Cami de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. Hakimiyet, merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Sevdiði kýzýn annesini vuran liseli yakalandý Çorum da sevdiði kýzýn evine giderek annesini tüfekle vurduktan sonra kaçan liseli genç Alaca ilçesinde yakalandý. Olay, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 11. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelmiþti. Ýddialara göre, Alaca ilçesinde bir lisede öðrenci olduðu öðrenilen S.Þ., Çorum da bir okulda eðitim gören Z.K. ile arkadaþ olmak istedi. Ancak Z.K. buna karþý çýktý. Ýlgi duyduðu kýzdan karþýlýk göremeyen S.Þ. bugün sabah saatlerinde Z.K. nýn evine giderek annesiyle tartýþmaya baþla- Mahmut Özdemir Zatürre hastasý 12 yaþýndaki bir çocuk, hava ambulansýyla Eskiþehir e sevk edildi. Ýmdadýna hava ambulansý yetiþti Çorum da zatürre teþhisiyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýnan 12 yaþýndaki bir çocuk, hava ambulansýyla Eskiþehir e sevk edildi. Zatürre teþhisiyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýnan Ýlhan T. (12), Eskiþehir e sevk edildi. Nakil iþleminin daha hýzlý yapýlabilmesi için Ýl Saðlýk Müdürlüðü 112 Acil Servis Baþhekimli- ði tarafýndan Ankara dan helikopter istendi. 112 Acil servis ekiplerince Fuar alanýnda ambulansta bekletilen hasta nýn saðlýk durumu ve uygulanan tedavi yöntemleri ile hastanýn genel durumu hakkýnda hava ambulansý ekibine bilgiler verilmesinin ardýndan helikoptere alýndý. Hava ambulansý, hastanýn iþlemlerinin yapýlmasýnýn ardýndan Eskiþehir e sevk edilmesi için havalandý.(ýha) Yolda kalp krizi geçirdi M. ALÝ CEYLAN Liseli genç Alaca ilçesinde yakalandý. dý. Tartýþmanýn kýsa sürede büyümesi üzerine S.Þ. yanýnda getirdiði tüfekle anne S.K. yý (37) vurdu. 4 çocuk annesi kadýn aðýr yaralanýrken, S.S. olayda kullandýðý silahý býrakýp kayýplara karýþtý. Bunun üzerine Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýldý. Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekipleri, li- seli genci Alaca ilçesinde gözaltýna aldý. Polis ekiplerince hastaneye getirilen zanlý S.Þ. burada saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü ne götürüldü.(ýha) Borsa da ürün fiyatlarý Özel bir hastaneye tedaviye giden yaþlý adam fenalaþarak yere düþtü Edinilen bilgiye göre, yakýnlarý ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çýkan yaþlý adam, Afra Düðün Salonu civarýnda aniden rahatsýzlanarak yere düþtü. Düþmenin etkisi ile yaralanan yaþlý adama ilk müdahale 112 Acil Saðlýk Ekipleri tarafýndan yapýldý. Kalp krizi geçirdiði tahmin edilen yaþlý adam ambulansla Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Özel bir hastaneye tedaviye giden yaþlý adam fenalaþarak yere düþtü Kafasýna tuðla düþtü Ankara Yolu üzerindeki tuðla fabrikasýnda iþ kazasý yaþandý. Bir tuðla fabrikasýnda çalýþan O.Ý. stok haldeki tuðlalarý kamyo- na yüklerken tuðla yerinden kayýp kafasýna düþtü. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) fasulyenin kilogramý 1,840 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ BUÐDAYLAR EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK(LÝRA) Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday Tritikale 0,850 0,747 0,889 0,747 Arpa beyaz 0,739 0,760 ARPALAR DÝÐER HUBUBATLAR Fasulye 1,840 Çorum Üretici Bayii 1,840(AA) 15 yýllýk tecrübe Cam Balkon Isýcamlý Cam Balkon Cephe Vitrin Sistemleri PVC Pencere Kapý Çelik Kapý Fotoselli Kapý Katlanýr Tente Sistemleri Duþakabin KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:02) (Ç.HAK:2381) Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel:

3 Ali Dolap ý Çorum da çekecekler Çorum'da bir resim öðretmeninin giriþimleri ile sinema filmi çekilmeye karar verildi. Yapýmcý Mehmet Enver Sarýkaya'nýn sahibi olduðu Taçlý Yapým tarafýndan çekilecek olan Ali Dolap adlý sinema filmi, Çorum un tanýtýmýna da büyük katký saðlayacak. 90 dakikalýk komedi filminin yapýmcýsý Taçlý Yapým Prodüksiyon Yetkilileri Sezen Uçar ve Ufuk Deniz, ana sponsor Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret ederek, iþ adamý Uður Barlýk'ýn desteði ve Anitta Otel'in ana sponsorluðunda çekilecek sinema filmi ile ilgili çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler. ÇEKÝMLER NÝSAN DA BAÞLAYACAK TSO dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Taçlý Yapým Prodüksiyon yetkilisi Sezen Uçar, bir resim öðretmeninin giriþimleriyle, Ali Dolap isimli projelerini Çorum'da hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Çorum'da çok iyi karþýlandýklarýný ve hazýrlýk çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini belirten Uçar, sanata ve sanatçýya saðlanan katkýdan dolayý Çorum halkýna teþekkür etti. Uçar, çekimlerine Nisan ayý içerisinde baþlamayý planladýklarý Ali Dolap'ýn, Eylül ayý içerisinde vizyona gireceðini, bu süreçte 81 ilde ve bazý komþu ülkelerde, çeþitli medya organlarýnda reklam ve tanýtým çalýþmalarý yürütüleceðini aktardý. Uçar ayrýca, filmin galasýný da Çorum'da Anitta Otel'de gerçekleþtireceklerini kaydetti. Markalaþma Yolculuðunda Çorum daki iþletmelerin KOBÝ Proje Destek Programý'ndan daha fazla istifade etmesini saðlamak ve kurumsallaþma ve markalaþma süreçlerine katký saðlamak amacýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, KOSGEB Çorum Hizmet Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan bir bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. Markalaþma Yolculuðunda KO- BÝ ler baþlýklý toplantýda katýlýmcýlara; markalaþma süreci ve markalaþmanýn önemi ve bunun yaný sýra KOS- GEB'in 100 milyon bütçeli KOBÝ Proje Destek Programý hakkýnda bilgiler verilecek. Bugün saat de TSO Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirilecek ÇORUM A KATKI SAÐLAYACAK Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen de, ilimizde bir sinema filmi çekilmesinin, Çorum'un tanýtýmýna katký saðlayacaðýný söyledi. Ali Dolap adlý sinema filmine bu nedenle ana sponsor olduklarýný ifade eden Gökmen, gerek hazýrlýk, gerekse çekimlerin gerçekleþtirildiði süreçte bütün Çorum halkýndan ve yerel yöneticilerden destek beklediklerini sözlerine ekledi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, Çorum un farklý enstrümanlar aracýlýðýyla tanýtýlmasýný önemsediðini belirtti. Baþaranhýncal, TSO olarak sinema filmini her aþamada destekleyeceklerini belirterek, çekim için Çorum'u tercih etmelerinden dolayý Taçlý Yapým Prodüksiyon'a ve desteklerinden dolayý iþ adamý Uður Barlýk'a teþekkür etti. KISA YOLDAN ZENGÝN OLMAK ÝSTEYEN ALÝ'NÝN HÝ- KAYESÝ Beyaz perdede ses getirmesi beklenen Ali Dolap adlý filmde, kýsa yoldan, emek harcamadan, kiþilerin zaaflarýndan yararlanarak zengin olmaya çalýþan 'Ali' adlý karakterin hikayesi anlatýlýyor. Filmin detaylarý hakkýnda ilerleyen günlerde bir basýn toplantýsý düzenlenecek. Ali Dolap adlý sinema filmi, Çorum un tanýtýmýna da büyük katký saðlayacak. toplantýya konuþmacý olarak Markalaþma Süreci ve KOBÝ'ler baþlýklý sunumuyla Ankara Reklamcýlar Derneði (ARD) Baþkaný Fatih Cebeci ve Marka Yönetiminde Nöropazarlamanýn Yeri baþlýklý sunumlarýyla Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ile Araþtýrma Merkezi'nden Doç. Dr. Sabiha Kýlýç ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç katýlacak. Toplantýda ayrýca, KOSGEB KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer KOBÝ Proje Destek Programý'nýn ne olduðu, baþvuru þartlarý, saðladýðý imkanlar ve faydalarý konularýnda bilgilendirmede bulunacak. TSO dan yapýlan açýklamada, markalaþmanýn her yönüyle ele alýnacaðý bilgilendirme toplantýsýna bütün üyeler davet edildi. YENÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ÇORUM HAZIR PERÞEMBE 12 MART Kubbe Derneði yetkileri, Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti. Ýsrail, dünya barýþý için büyük tehlike Ýsrail'in Kudüs ve Filistin iþgaline karþý uluslararasý arenada kamuoyu oluþturmak için çalýþan Kubbe Derneði yetkileri, Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Kubbe Derneði Yöneticileri Cihat Yaðmur, Musa Akkari, Abdullah Adak ve Filistin Milletvekiil Seyyid Ebu Musa Sami'nin yer aldýðý heyet yaptýklarý çalýþmalara iliþkin bilgi sunmak ve bundan sonra yapýlacak çalýþmalara iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunmak amacýyla ziyaret ettikleri Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým'a, Mescid-i Aksa'nýn kubbesinde yapýlan deðiþim sonrasýnda tablo haline getirilen parçalardan birini hediye ettiler. Yýldýrým, Filistin meselesinin her daim savunucusu olacaklarýný kaydederek, Ýsrail'in terörist bir devlet olduðunu ve iþgalin kabul edilmeyeceðini, iþgal karþýsýnda direniþin ise Filistin halkýnýn hakký olduðunu ifade etti. Ýsrail in dünya barýþý için tehlike olduðunu kaydeden Yýldýrým; "Bugün dünya üzerinde huzur un olmadýðý hangi coðrafya varsa bilin ki orada bir yerlerde bir siyonist faaliyet yürütüyordur. Dünyanýn Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için daha güvenli bir yer olmasýnýn yolu insanlýk için düþmanlýk üreten siyonizmin yok edilmesine baðlýdýr. dedi. Ýstiklal Marþý kahramanlýk destanýmýz AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýstiklal Marþý'nýn kahramanlýk destaný olduðunu bildirdi. Ýstiklâl Marþý'nýn Kabulü'nün 94. Yýldönümü nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, ülkemizin içinde bulunduðu o çok zor dönemde, milletimizin kahramanca yürüttüðü baðýmsýzlýk mücadelesinin bir ürünü olan ve 12 Mart 1921'de TBMM tarafýndan kabul edilen Ýstiklâl Marý'nýn toplumumuzun en önemli kimlik yapýcý unsuru, gerçek bir milli mutabakat metni olduðunu ifade etti. Bekiroðlu, mesajýnda "Marþlar bir milletin duygu ve heyelanýný yansýtýr. Ülkemizin baðýmsýzlýðýný bayraðýný simgeler. Bunun yanýnda vatana duyulan sevgi ve baðlýlýðý ifade eder. Devletlerin bayraklarýnýn yanýnda baðýmsýzlýk simgesi olan bir milli marþlarý da vardýr. Milletlerin hayatýnda Av. Rumi Bekiroðlu lamak gerekir. Ýstiklal Marþýmýzý anlamak için onun hangi þartlarda yazýldýðýný bilmemiz ve bu çerçevede deðerlendirmemiz gerekir. Ýstiklal Savaþýnýn buhranlý günlerinde düþman ordularý yurdumuzun her yanýna sokulmuþ Türk Milleti tarihinin en karanlýk günlerini yaþamaktadýr Anadolu iç isyanlarla karþý karþýyadýr. Mehmet Akif Ersoy kurtuluþ savaþýnýn kazanýlacaðýna olan inancýný Türk askerinin yürekliliðine ve özverisine güvenini Türk ulusunun baðýmsýzlýða hakka yurduna ve dinine baðlýlýðýný yazdýðý bu þiirinde dile getirmiþtir. Bu þiir kahramanlýk destanýmýz, heybetli kimliðimiz, yurt severlik ve özgürlük aþkýmýz Ýstiklal Marþýmýzdýr. Mehmet Akif Ersoy milletimizin sinesinden çýkmýþ onun acýlarýný umutlarýný kararlýlýðýný abideleþtiren milli kahramanýmýzdýrde geleneklerine yön veren önemli olaylar kilometre taþý niteliðin- abidevi þahsiyetler vardýr. Genç nesillerin iyi yetiþmeleri geleceðe güvenle bakabilmeleri millet hayatýnda yeni deðerlerin ortaya çýkabilmesi Bu duygu ve düþüncelerle 'Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn' diyor bu destaný yazan ustayý hem de yazdýran sayýsýz kahramaný rahmetle, minnetle anýyorum." ifadelerine yer verdi. ve milli þuuru ayakta tutabilmek için olaylarý ve þahsiyetleri hatýr- Dr. Yaþar UÐURLU AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý

4 4 PERÞEMBE 12 MART 2015 Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor Çorum Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi nin yeni okul binasý yapýmý için yaþanan arsa sorunu Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara nýn giriþimleri sonucu çözüme kavuþturuldu. Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kara ya, ziyarette Engelliler Derneði Baþkaný Neslihan Hüsülüoðlullarý eþlik etti. Merkezdeki çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Selami Bolat, yeni bir hizmet binasýna ihtiyaç duyduklarýný ancak, arsa sorunu yaþadýklarýný söyledi. Bunun üzerine Mesude Kara, arsa sorunun çözümü noktasýnda okul yöneticilerine söz verdi. Daha sonra çeþitli görüþmeler yapan Kara, okulun arsa sorunun çözüme kavuþtuðunu ve yer tahsisinin yapýldýðýný belirterek, Ýl Özel Ýdaresi nin de çalýþmalara baþladýðýný açýkladý. Merkezdeki sýnýflarý da tek tek gezen Kara ve beraberindekiler, kurumda eðitim alan çocuklarla sohbet etti. Kara, ziyaret sýrasýnda sohbet ettiði öðrencilerden herhangi bir isteklerinin olup olmadýðýný da sordu. Daha sonra merkezde bulunan atölyeleri gezen Kara, burada engelli öðrenciler tarafýndan yapýlan eserleri görünce þaþkýnlýðýný gizleyemezken, Atölyelerimizde yavrularýmýz farklý kategorilerde çok güzel ürünler ortaya çýkarmýþlar. Çocuklarýmýzýn yaptýklarý çalýþmalar bizleri mutlu etti dedi.(ýha) Ýþ kazalarýnda dünyada 3. sýradayýz Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Ýlçe Müdürlüðü çalýþanlarýna AKAOrtak Saðlýk Güvenlik Birimi tarafýndan 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Kanunu kapsamýnda eðitim verildi Mart tarihlerinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü konferans salonunda gerçekleþtirilen eðitimlerin açýþ konuþmasýný yapan Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, iþ saðlýðý ve güvenliðinin önemine deðindi. AKA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Genel Koordinatörü Ahsen Uysal, 6331 sayýlý Ýþ Güvenliði ve Yasasý hakkýnda bilgi verdi. Alýnacak önlemlerle iþ kazalarýnýn % 98, meslek hastalýklarýnýn ise, % 100 oranýnda önlenebileceðini belirten Ahsen Uysal, iþ kazalarýnýn % 88 oranýnda çalýþan hatalarýndan kaynaklandýðýný, ülkemizin iþ kazalarý istatistiklerinde dünyada 3. sýrada, Avrupa ülkeleri arasýnda 1. sýrada yer aldýðýný belirtti. Yapýlan eðitimlerde AKA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Ýþ Güvenliði uzmanlarý Mustafa Akyel, M. Murat Kýlýçlý, Levent Özen, çalýþma mevzuatý ile ilgili bilgiler, 4857 sayýlý iþ kanununda yer alan çalýþanlarýn yasal hak ve sorumluluklarý, iþ kazasý ve meslek hastalýðýnda doðan hukuki sonuçlar, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn sebepleri, yangýn ve yangýndan korunma, iþ ekipmanlarýnýn güvenli kullanýmý, ekranlý araçlarla çalýþanlara ergonomi eðitimi, elektrik tehlikeleri ve önlemleri, iþ kazalarýnýn sebepleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasý, güvenlik ve saðlýk iþaretleri, kiþisel koruyucu donaným kullanýmý, tahliye ve kurtarma konularýnda çalýþanlarý bilgilendirdi. Ýþyeri hekimi Ýsmail Özkaraoðlu ve saðlýk personeli Mustafa Karaoðlu, meslek Gururla kutluyoruz 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafýndan kabul edilen Ýstiklal Marþýmýzýn 94. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü, etkinliklerle kutlanacak. Milli Eðitim Müdürlüðü organizasyonunda Merkez Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Baðýmsýzlýk Kahramaný Mehmet Akif temalý anma programý bugün saat da Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Mehmet Akif ten Mesajlar konulu fotoðraf sergisi de ayný gün Devlet Tiyatrosu Fuaye Salonunda gezilebilecek. Milli Eðitim Müdürlüðünce, ortaöðretim öðrencileri arasýnda Baðýmsýzlýk Kahramaný Mehmet Akif konulu deneme ve öðretmenler arasýnda Mehmet Akif'in Baðýmsýzlýk Anlayýþý konulu makale yarýþmasý düzenlenecek. Yarýþmalarda 1., 2., ve 3. olan öðretmen ve öðrenciler bugün Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenecek programda ödüllerini alacak. Etkinlikler kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý konulu, yazar Mustafa Özçelik in konuþmacý olarak katýlacaðý konferans da Devlet Tiyatro Salonunda baþlayacak. AKA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi tarafýndan eðitim verildi. hastalýklarý ve sebepleri, hastalýklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasý, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve ilkyardým konularýnda bilgi verdiler. Eðitim sonunda yapýlan sýnav sonucuna göre, sýnavda baþarýlý olan çalýþanlara Eðitim Katýlým Sertifikasý verildi. Ýstiklal Marþý baðýmsýz yaþama iradesidir Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Ýstiklal Marþý'nýn toplumun baðýmsýz yaþama iradesi olduðunu açýkladý. Çaðlar, Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 94. sene-i devriyesinde Çorum Türk Ocaklarý olarak bir durum deðerlendirmesi yapmak ihtiyacý duyulduðunu belirten Çaðlar, þöyle dedi "Ýstiklal Marþý, bir milletin baðýmsýzlýðýnýn duygusal anlamda tescili ve yaþadýklarý zorluklarýn güçlendirdiði toplumsal iradenin felsefi arka planýdýr. Çünkü bu arka planda; Ýstiklal marþý yazma mecburiyetini oluþturan konjonktürel iniþ ve çýkýþlar, yaþanýlan Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar metinde yönlendirme ve gördüðümüz yanlýþlardan kaçýnmalarýný saðlama sorumluluðu. Bu baðlamda diyoruz ki; Ýstiklal Marþý çok önemlidir. Çünkü, toplumlarýn yaþama ve baðýmsýz kalma iradesini temsil eder. Marþýmýzýn temelinde; milyonlarca þehidimizin þehadeti, çekilen çileler, Türk Milletinin baðýmsýzlýk refleksi ve beþ bin yýllýk tarihsel birikimimiz vardýr. Ýstiklal Marþý üzerinde tartýþýlmayacak kadar kutsal bir gerçekliktir. Deðiþmez ve deðiþtirilmesi teklif bile edilemez. Bu Türk Milletinin baðýmsýz yaþama arzusuna yapýlabilecek saygýsýzlýk sosyo- kültürel travmalar, bu travmalarýn tetiklediði çözüm arayýþlarý ve kaos ortamýndan kurtulabilmek için üretilen argümanlar bulunmaktadýr. Söz konusu bu arka planýn düþünsel oluþumuna; ihanetleri, her alanda yaþanýlan ve gözlemlenebilen toplumsal tefessüh sürecini de eklemlemek mümkündür. Ýþte Ýstiklal ve önemli bir darbedir. Zaten T ürk Milleti geçmiþte bütün zorluklara raðmen buna müsaade etmemiþ ve günümüzde de müsaade etmeyecektir. Merhum Akif Rabbim bu necip millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýracak þartlarý göstermesin" derken, Türk Milletine çok önemli ve çok derin bir Marþýný önemli ve anlamlý kýlan bu arka planda yaþanýlanlardýrzaný, vicdanýný ve toplumsal iradeni kaybetmediðin mesaj göndermektedir. Ey T ürk sen toplumsal hafý- Ýlginçtir ki, Ýstiklal Marþýmýzýn yazýldýðý dönem ile günümüz þartlarýnýn bire bir örtüþtüðüne þahit olmaktayýz. O gün için geçerli olan bölünme tehlikesi, Türk olmanýn ya da Türküm demenin suç sayýlacak noktaya gelmesi, ya da Türklük kimliðinin yok sayýlmasý gibi asimetrik geliþmeler ve bu geliþmelerin ciddi anlamda Türk insanýnýn maþeri vicdanýnda oluþturduðu çaresizlik duygusu, maalesef bu gün içinde aynen geçerlidir. Ancak, insan hafýzasý unutma ile hastalýklý olduðu için, geçmiþteki yaþanýlan çileler ve ödenen bedeller hemen unutulmuþ, büyük çilelerin ürettiði büyük insan, adam gibi adam, hilal yürekli mütefekkir ve büyük þair merhum Mehmet Akif Ersoy ' un yazdýðý Ýstiklal Marþýmýzýn önemi toplumun sürece hiç kimse senin ilini, töreni bozamaz, seni esir edemez. Zira senin asalet, karakter ve tarihsel arka planýnda çok sayýda devlet ve imparatorluk kurma refleksi vardýr. Sen daima baðýmsýzlýk arayýþý içinde olan, Nizamý Alem Ülküsünü vizyonlaþtýran bir milletsin. Göçebe toplum ve çadýr devleti hiç olmadýn. Seni böyle görmek isteyenlere asil duruþunla verilmesi gereken cevabý vereceðinden asla þüphemiz bulunmamaktadýr. Zira her þey vakti saati geldiðinde aslýna rücu edecek ve su akýp asýl mecrasýný bulacaktýr. Kimsenin bundan þüphesi olmasýn. Kutlu Bayraðýmýz hep semada dalgalanacak, þehadetlerin temeli olan ezanýmýz ise beþ vakit minarelerimizde okunmaya devam edecektir. hafýzasýnda erozyona uðramýþtýr. Gelinen bu Ýstiklal Marþýmýz; milletimizin sosyal ve kültürel anlamda bir ortak senedi, yaþama arzu ve ideali- nokta, toplumsal tefessühün tam da kendisidir. Günümüzde de pek çok alanda toplumsal anlamda bir akýl nin maziden atiye süzülerek gelen özeti ve geleceðe tutulmasý yaþýyoruz. Ýçinde bulunduðumuz bu süreç, aslýnda insani zaaflarýn oluþumuna katkýda bulunduðu geliþmelerin bir sonucudur. Biz inanýyoruz ki, insani zaaflarýn ürettiði bu olumsuzluklarý yine insanlarýn iradeleri düzeltebilir. yönelik ýþýk tutan yaþama sevincidir. Milli deðerlerimizin nakýþ nakýþ iþlenmiþ biçimidir. Bu duygularla Bayrak, Vatan ve Ezan ekseninde nice baðýmsýz yýllara diyor ve; "KANAYAN BÝR YARA GÖRDÜM MÜ YANAR TA CÝÐERÝM, ONU DÝNDÝRMEK ÝÇÝN KAMÇI YERÝM, ÇÝFTE YERÝM! ADAM Burada Türk Milliyetçileri olarak bize, önemli ALDIRMADA GEÇ GÝT! DÝYEMEM ALDIRIbir sosyal sorumluluk düþmektedir. O da emri bil maruf ve nehyi anil münker sorumluluðudur. Yani doð- RIM. ÇÝÐNERÝM, ÇÝÐNENÝRÝM, HAKKI TUTAR KALDIRIRIM." dizeleri ile Çorum kamuoyuna saygýlarýmýzrularý anlatma ve insanlarý bildiðimiz doðrular istika- sunuyoruz." ÖMER KILIÇ AK PARTÝLÝ OLMAYANLARI ÝLGÝLENDÝRMEYEN BÝR YAZI AK Parti'de yapýlan temayül yoklamasý sonrasýnda sandýklar açýlmadan genel merkeze gönderildi. Önceki seçimlerde temayülden yüksek oy alan aday adaylarýnýn sýralamaya girememesinin yol açtýðý tartýþmalardan dolayý olmalý ki, bu kez sýralama açýklanmadý. Ortalýkta bazý iddialar dolaþýyor ama dedikodudan öte bir deðeri yok. Ýki gün önce de parti genel merkezinde mülakatlar yapýldý. Þimdi sýra adaylardan hangilerinin daha çok tercih edildiðinin tespit edileceði kamuoyu yoklamasýnda. Arkasýndan da bütün gözler Ankara'ya çevrilecek ve 39 aday adayý içinden kimlerin ilk dörde, daha doðrusu ilk üçe girdiðinin açýklanacaðý gün beklenecek. Gerçi kimilerine göre adaylar çoktan belli, temayül, mülakat, kamuoyu yoklamasý filan bunlar formaliteden ibaret. Maksat demokrasicilik olsun, vatandaþ yöneticilerini kendisinin seçtiðini zannetmeye devam etsin. Gerçekten de öyle midir? Bence ne temayül, ne de mülakat tek baþýna belirleyici olmayacak elbette. Ama bu durum teþkilatlarda, kamuoyunda bilinir, sevilir olmanýn hiç önemli olmadýðý, genel merkezin bu hususlarý hiç kaale almadýðý þeklinde de anlaþýlamaz. Her þeyin genel merkez tarafýndan belirlendiði, diðer iþlemlerin demokrat görünmek adýna yapýlan birer göstermelik iþ olduðu þeklinde düþünenler daha çok Arif Ersoy'un adaylýk açýklamasýndan sonra hesaplarý alt üst olanlar. Kendileri yýllardýr gece gündüz bu parti için çalýþýrken son dakikada bir baþka partiden gelen birinin önlerine geçirilmesi ihtimaline fena halde kýzýyor ve "nerden çýktý bu amca" diye düþünüyorlar. Ama bu arkadaþlarýn yanýldýðý husus, AK Parti kurulalý henüz on beþ yýl bile olmamýþken, hareketin çok daha eskilere dayandýðý ve Arif Ersoy'un da o hareketin temel taþlarýndan birisi olduðudur. Arif Hoca sýralamaya girebilir veya giremez o ayrý bir konudur ama kendisini dýþarýdan gelmiþ birisi olarak düþünmek yetmiþli, seksenli yýllarý yaþamadýðý için AK Parti'yi 2001 yýlýnda gökten zembille inmiþ bir hareket gibi görenlerin iþi olabilir ancak. Geç kaldýðý konusunda eleþtirilebilir ama bunun ötesine geçerek kendisine harici bir unsur muamelesi yapýlmasý fevkalade yanlýþtýr. Evveliyatýný çok daha gerilere götürmek mümkün ama bu kadronun bir dava hareketi olarak siyaset sahnesine çýkýþý, Milli Nizam Partisi'nin kurulduðu 1969 yýlýdýr. Yani bugünkü güce neredeyse yarým yüzyýllýk bir emek ve mücadele sonrasýnda ulaþýlmýþtýr. Zaten baþka türlüsü de tabiata aykýrý olurdu. Tarihte hangi sosyal hareket bir yýl içinde insanlarýn ilgi ve teveccühüne mazhar olabilmiþtir ki? AK Parti kimilerine göre 28 Þubat tecrübesinden sonra sistemin ve onun küresel efendilerinin kendisini asla affetmeyeceðini bildiði için Erbakan Hoca'nýn en çok güvendiði öðrencisi olan R.T. Erdoðan'a kurdurduðu bir partidir. Kimilerine göre ise dünyanýn geldiði noktayý kavramakta zorluk çektikleri için anlayýþla karþýlanmasý ama emeklerinin de asla inkar edilmemesi gereken büyüklerle yollarýn ayrýlmasýnýn adýdýr. Öyle ya da böyle, ilk günden beri baþta R.T. Erdoðan olmak üzere tüm lider kadro, rahmetli Erbakan Hoca'nýn hakarete varan onca aðýr sözlerine karþý hep sessiz kalmýþ, bir kez dahi saygýsýzlýk yapmamýþ, karþýlýk vermemiþlerdir. Statükonun sahibi beyaz azýnlýk da böyle düþünüyor olmalý ki, T. Erdoðan'ýn geçmiþte söylediði bir sözünden yola çýkarak, "demokrasiyi araç olarak görüyor, deðiþtim diyor ama deðiþtiði filan yok, kafasýnýn arkasýnda baþka planlar var" diyerek ilk iktidar yýllarýnda rahmetli Erbakan Hoca'ya davrandýðýndan hiç farklý davranmadý. Zaten Milli Görüþ gömleðini çýkarttýðý sözüne, geleceði öngörmekte yanýldýklarý için yanýnda yer almayan bir avuç eski arkadaþýndan baþka kimsecikler de inanmadý. Gerçekte onlar da inanmadýlar ama hasetçiliklerinden iþlerine öylesi geldi. Hasýlý elli yýlda, namaz kýlan, oruç tutan siyasetçinin dini siyasete alet ediyor diye halka þikayet edildiði ve bunun da prim yaptýðý günlerden bugünlere gelindi. Þimdi cumhurbaþkanýnýn müezzinlik yapmasý dahi haber deðeri taþýmýyor. Yakýnda geçip cemaatin önüne namaz kýldýrsa bazýlarýnýn yüreði yanacak ama seslerini çýkartamayacaklar. Türkiye deðiþti, millet deðiþti, artýk din siyasete alet ediliyor saçmalýklarýnýn halkta bir karþýlýðý yok. Ama bu kolay olmadý. Elli yýl bedel ödendi bu günlere gelebilmek uðruna. Bu hareketin öncüleri rahmetli Erbakan Hoca'nýn rehberliðinde dað taþ, köy kasaba gezerken ikbal hesabý yapmadýlar. Takunyalý, yobaz, gerici, din istimrarcýsý gibi ne hakaretlere, ne aþaðýlanmalara maruz kaldýlar. Kaç defa partileri kapatýldý, kaç defa emekleri çalýndý; kadýnlarýn kýzlarýn küpeleriyle, yüzükleriyle sahip olunan parti, dernek mallarýna kaç kez el konuldu, sayýsýný bile unuttuk. Yetmiþleri seksenleri hatýrlamakta zorluk çekenler hiç deðilse doksanlarýn sonunda 28 Þubat'ta maruz kalýnan haksýzlýklarý bari hatýrlasýnlar. Milletin boðazýndan kýsarak yaptýrdýðý Ýmam Hatip Liseleri, Kuran Kurslarý kaç defa kapatýldý, kaç defa açýldý. Þairin "velhasýl onlar vurdu biz büyüdük kardeþim" dediði gibi her darbede biraz daha güçlenerek bugünlere gelindi. Ýþte gelinen bu noktadaki bütün baþarýnýn sadece AK Parti'nin kurulmasý sonrasýnda verilen mücadele ile saðlandýðýný düþünen kardeþler kesinlikle yanýlýyorlar. Sabah namazýndan çýktýðýnda doðruca gazete bayisine yönelerek, ikinci bir ibadet yapar gibi cebindeki ekmek parasýnýn bir kýsmýyla gazetesini aldýktan sonra adý üste gelecek þekilde ceketinin yan cebine yerleþtiren Rýza (Göbütoðlu) Amca'yý, Erbakan Hoca'nýn video kasetlerini dinletmek için hem de gündüz vakti, iþ güç zamaný sanayi esnafýný posta posta evine taþýyan Kasým (Ahýskalý) Abi'yi tanýmayan nesil, bugünlere paraþütle indiðimizi zannediyor. Onlarýn haklý olduklarý tek bir nokta varsa o da, dava dava diyerek davanýn rantýný yiyenlerle, teþkilatlarda zerre miskal emekleri olmadýðý halde hangi özelliklerinden olduðu bilinmez, tepeden inme tiplerin saflarýmýzdan hiç eksik olmamasýdýr. Bu kötü örneklere bakanlar biraz da biz ölelim diye düþünüyor olabilirler. Ama ne yapalým ki her kutlu mücadelenin kaderidir bu. Bütün hesaplarýný dünyalýk üzerine kuranlar için bu durum tahammül edilmez bir þey olsa da, gerçek dava erleri için çok da üzerinde durulacak bir kýymette deðildir. En nihayetinde hayat bir imtihandýr ve hesap görücü olarak da Allah yeter. Not: (Rýza Amca ve Kasým Abi sadece birer semboldür. Bu vesileyle her ikisine de Rabbimden rahmet ve maðfiret diliyorum.)

5 Sanayicilere HÜBTÜAM ve TEKNOKENT tanýtýmý Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla TEKNOKENT A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, TEKNOKENT A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇO- SÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ve OSB Müdürü Yaþar Þahin den oluþan heyet, Vali Kara ya gerçekleþtirdikleri ziyaret sonrasýnda iþ adamlarýný TEKNOKENT ve HÜBTUAM da aðýrlayarak, kent açýsýndan büyük önem arz eden iki kurumun iþleyiþi ve teknik donanýmý hakkýnda bilgilendirdiler. Kýsa bir süre önce temeli atýlan ve faaliyet göstermeye hazýr hale gelen Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTU- AM) Konferans Salonu nda düzenlenen toplantýya, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝ- AD) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý,Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum OSB Bölge Müdürü Yaþar Þahin ve sanayiciler katýldý. ÇTSO Baþkaný Baþaranhýncal: HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak HÜBTUAM ýn Çorum da üniversite-sanayi iþbirliðini saðlamak adýna önemli bir rol oynadýðýný belirten Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Merkezin kurulma aþamasýndan bu güne kadar Üniversitemizle sürekli iletiþim halinde olduk. Sanayicimizin taleplerini Üniversitemize ileterek, karþýlýklý fikir alýþveriþi yaparak çalýþmalarýmýzý sürdürdük ve bugün HÜB- TUAM tüm bölgeye hizmet vermeye baþladý dedi. HÜBTUAM ýn sadece Çorum da deðil tüm bölgeye hizmet veren ve bölgenin seçkin laboratuvarlarýndan biri olacaðýna inancýnýn tam olduðunu dile getiren Baþaranhýncal, Artýk iþ bize ve sanayicimize düþmeye baþladý. Laboratuvarýmýz ile birlikte çalýþmalarýn artarak devam edeceðine inanýyorum dedi. ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý Üniversite-Sanayi iþbirliði büyük önem arz ediyor HUBTÜAM ve TEKNOKENT in önemine dikkat çeken Karadayý, Üniversitemizden çok rahat yararlanarak destek alýyor olmamýz gerçekten çok önemli Ýhracattaki kg baþýna düþen fiyat 1-1,5 dolar, bunu 4-5 dolara çýkarmak için orta ve yüksek teknolojili ürünler üretme- OKA Amasya da toplandý Sanayiciler TEKNOKENT ve HÜBTUAM ý ziyaret etti. Sanayicilere yeni merkezler hakkýnda bilgi verildi. liyiz. Hedefimiz 2023 yýlýnda 500 milyar dolarlýk ihracata ulaþmak ve bunun için HÜBTUAM ile Teknokent dolayýsýyla üniversite-sanayi iþbirliði büyük önem arz ediyor dedi. Rektör Prof. Dr. Alkan HÜBTUAM ý hizmete sunmanýn gururunu yaþýyoruz HÜBTUAM hakkýnda genel bilgi paylaþýmýndan bulunan Rektör Alkan, Bu memleket bizim memleketimiz, hizmet için bu laboratuvarý yaptýk. Sadece Çorum a deðil bölgenin hizmetine sunmanýn gururunu yaþýyoruz. Artýk hep beraber, omuz omuza çalýþarak baþarýlý projelere imza atmalýyýz dedi. Dünyadaki bütün mücadelelerin bilgi üzerinden yapýldýðýný ve toplumlarýn geliþmiþlik düzeylerinin temel kriterlerinden birinin, ülkelerin sahip olduklarý teknoloji olduðuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, Daha iyisini nasýl yapabiliriz? Sorusunu hep birlikte araþtýracaðýz. Ýnanýn üniversite olarak gücümüz yettiði kadar ama emeðimizin sonuna kadar çalýþmaya devam edeceðiz dedi. Bir sanayi þehri olan Çorum da mevcut sanayi kültürünün Teknokent ve HÜBTUAM ile birlikte Çorum da üretim yapýsýnýn çok uç noktalara ulaþacaðýna inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Teknokent ve HÜBTUAM ýn tüm Çorum un hizmetine sunulan yatýrýmlar olduðunu vurgulayarak, kentteki tüm dinamiklerin ortak çalýþmasý ve destekleriyle baþarýlý projelere imza atýlacaðýna olan inancýnýn tam olduðunu ifade etti. Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ tarafýndan HÜBTUAM ýn fiziki altyapýsý, iþleyiþi ve yapýlmak istenen testlerde izlenecek yollar hakkýnda bilgiler verilen toplantý sonrasýnda, üniversite ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen, üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde akademisyenler ile iþ dünyasýný bir araya getirerek, güçlü bir üniversite-sektör iþbirliðinin oluþturulmasýnýn hedeflendiði Çorum TGB-Teknokent ziyaret edildi. Yapýlan açýklamada, Sadece ülkemizde deðil, tüm dünyada yýllardýr tartýþýlan ve oluþturulmasý zor bir süreç olan üniversite-sanayi iþbirliðini saðlama konusunda dünyada en baþarýlý modellerden birisi olarak öne çýkan þüphesiz ki Teknokentler ve Araþtýrma Laboratuvarlarýdýr. Bu doðrultuda Üniversitemizdeki bilgi birikiminin sektöre iletilmesinde bir köprü vazifesi gören Teknokentimiz ile Üniversitemizde yürütülmekte olan araþtýrma projelerinin ve bölge sanayisinin ihtiyaçlarý doðrultusunda faaliyet gösterecek Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) hedefler doðrultusunda yoluna emin adýmlarla ilerleyerek çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. denildi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2015 yýlý 1. Kalkýnma Kurulu toplantýsý Amasya da yapýldý. Amasya Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleþen toplantýya OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay, Tokat Gazi Osman Paþa Üniversitesi Rektörü Mustafa Þahin, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü R. Metin Alkan, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OKA kalkýnma kurulu üyeleri ve diðer yetkililer katýldý. OKA Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, kurulunun gündemi hakkýnda bilgiler verdi. Türkiye de kurulan 26 kalkýnma ajansýnýn bölgesel geliþme dinamiklerini bütün aktörlerin katýlýmýný saðlayan bir anlayýþla harekete geçirmek için kurgulanmýþ ve kurulmuþ en önemli ve yenilikçi araçlardan biri olduðunu belirten Vali Ýbrahim Halil Çomaktekin, Kalkýnma ajanslarýnýn kuruluþ nedenleri bölgelerin geliþme hedeflerini belirlemek, bölgesel stratejilerin uygulanmasý için kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarý arasýndaki iletiþim ve iþbirliðini artýrmak, yerel ve bölgesel giriþimciliði desteklemek, bölgelerin içsel dinamiklerini tespit ederek bunlarýn ekonomik ve sosyal geliþmeyi hýzlandýrmasýna yardýmcý olmak ve bu yönde çözüm önerileri geliþtirmek olarak özetlenebilir. Bu amaçlar doðrultusunda 2009 yýlýndan bu yana faaliyetlerini sürdüren OKA, bölgedeki kamu kurumlarý, özel kesim ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluþan kalkýnma kurulu ve Yönetim Kurulu ile birlikte bölgeye katýlýmcýlýk, toplumsal sorumluluk, tarafsýzlýk, saydamlýk ve eriþebilirlilik gibi temel deðerlerin ýþýðýnda yön vermektedir dedi. Ajansýn farklý finansman ve destek enstrümanlarýnýn mevcut olduðunu vurgulayan Vali Çomaktekin, 2009 yýlýndan bu yana toplam imzalanan proje sayýsý 488 olmuþtur. 102,2 milyon TL lik ajans destek tutarý karþýlýðýnda bölgede 205,7 milyon TL lik yatýrým gerçekleþtirilmiþtir. Proje teklif çaðrýlarý aracýlýðýyla bu yýla kadar 348 adet projeye 80,8 milyon TL destek tutarý verilmiþ ve toplam yatýrým 168,3 milyon TL olarak gerçekleþtirilmiþtir. Ajansýn ihtiyaçlarýna önemli girdilerde saðlayacak araþtýrmalara destek vermek amaçlý Doðrudan Faaliyet Desteði programýna bölgemizden 46 adet projeye 2,4 milyon TLdestek verilmiþ olup eþ finansmanla beraber 2,8 milyon TL lik projeler uygulanmýþtýr. Yerel aktörlerin bölgesel kalkýnma açýsýndan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliði nedeniyle hazýrlýk ve uygulama aþamalarýnda sýkýntý ile karþýlaþýlan çalýþmalarýna katký saðlamak amaçlý Teknik Destek Programýna bölgemizden 91 adet projeye destek verilmiþ olup bu eðitimler sayesinde 4 bin 39 çalýþana eðitim verilerek kurumsal kapasitelerin artýrýlmasý noktasýnda önemli destekler verilmiþtir diye konuþtu. Güdümlü Proje Desteði uygulamalarý açýsýndan OKA nýn baþarýlý çalýþmalara imza attýðýna deðinen Çomaktekin, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi Türkiye nin ilk Güdümlü Projesi olarak Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ ve proje 2013 yýlýnda tamamlanarak açýlýþa hazýr hale getirilmiþtir yýlý itibariyle TÜYAPOtomotiv Fuarý ile birlikte fuar organizasyonlarý baþlamýþtýr. Ayrýca Çorum daki Teknopark Projesi nin de inþaatý tamamlanmýþ 2015 yýlýnda, Teknokent in bundan sonra yürüteceði faaliyetler ile iþletme modeli ve kiralama iþleri baþta olmak üzere idari konular ele alýnacaktýr. Samsun ve Çorum un ardýndan 2014 yýlýnda Amasya ya da Güdümlü Proje Desteðinden önemli bir proje kazandýrýlmýþtýr. Amasya Belediyesi nin önderliðinde ve Amasya Ýl Özel Ýdaresi nin ortaklýðýnda uygulanmasý planlanan Amasya Yeþilýrmak Kauçuk Benti, Rekreasyon Alanlarýnýn Oluþturulmasý, Yenilenebilir Enerji ve Turizm Eksenli Geliþim Projesine iliþkin protokol metni 14 Nisan 2014 tarihinde imzalanmýþtýr. 22 Ekim 2014 te Samsun da Bölgesel Ýþ Forumu etkinliðinde Proje, ilgili paydaþlarýmýz tarafýndan imzalanarak uygulamalarýna baþlanmýþtýr. Tokat ta yapýlmasý düþünülen Güdümlü Proje için görüþmeler ve hazýrlýk çalýþmalarý sürdürülmektedir. Ajansýmýz, yalnýz verdiði hibelerle deðil, Bölgemizin kalkýnmasý adýna destek verdiði tematik konularla ilgili de önemli bir çaba içerisindedir. Bugün Sayýn Ertürk ten dinleyeceðimiz UNESCO Dünya Miras Alanlarý ve Türkiye konulu seminer son derece deðerlidir. Bölgemizde Hattuþa, bu konuda listede iken Amasya, Samsun ve Tokat içerisinden de benzer kültür miraslarýnýn çýkarýlmasýnda Ajans aktif bir rol oynayacaktýr. Geçtiðimiz ay, Amasya için baþvurumuz yapýlmýþtýr þeklinde konuþtu. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2015 yýlý 1. Kalkýnma Kurulu toplantýsý Amasya da yapýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Hitit Üniversitesi olarak sadece eðitim faaliyetlerinin yürütülmesini deðil, ayný zamanda ilimizdeki tüm paydaþlarla yakýn bir diyalog kurularak ortak çalýþma alanlarý üzerinde iþbirlikleri yapýlmasýný çok önemsediklerini belirten Rektör Alkan, her zaman yanlarýnda gördüðü TÜMSÝAD ile þuana kadar olduðu gibi bundan sonra da pek çok alanda iþbirliði yapmak istediklerini belirterek, bu konudaki gayretlerinden dolayý TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç baþta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu ve üyelere teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Teknokent ve Merkez Laboratuvarý nýn amacýna uygun þekilde hizmet edebilmesinde iþ PERÞEMBE 12 MART Rektörü Alkan, TÜMSÝAD la iþbirliðine hazýr olduklarý mesajýný verdi. Rektör TÜMSÝAD ý ziyaret etti Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Aday Memur Temel Eðitimi verildi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, üniversite öðretim elemanlarý tarafýndan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn düzenlediði hizmetiçi eðitim programlarý çerçevesinde Aday Memur Temel Eðitimi verildi. Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nde (HÝTÝT- SEM), akademik ve idari personel, öðrenciler ve tüm Çorum halkýna, Çorum un tüm paydaþlarýna pek çok konuda eðitim/sertifika vermek üzere uzman kadrosu, teknolojik altyapý ve kâr amacý gütmeyen hizmet anlayýþýyla eðitimler düzenliyor. Merkezde (HÝTÝTSEM) bahar döneminde, 22 (yirmi iki) farklý kurs açýlacak. Ýþte o kurslar: Sermaye Piyasasý Lisanslama Eðitimi Türkçe, Arapça, Genel Ýngilizce 1. Kur, Genel Ýngilizce 2. Kur, Rusça, Japonca (Temel Düzey), Japonca (Orta Düzey),Pearson PTE Academic Sýnav Hazýrlýk Kursu, IELTS For Level 1, TOEFL IBT Sýnavý Hazýrlýk Kursu, Diksiyon Kursu (Hafta Ýçi),Diksiyon Kursu (Hafta Sonu) PLC ve Operatör Panel Eðitimi Solid Works, Web Tasarýmý, Dinamik Web Sitesi (Orta Düzey), Ýleri Düzey Microsoft Access ve VBA Kodlama, Ýleri Düzey Microsoft Excel ve VBA Kodlama, Microsoft Visual Studio ile Web Tasarýmý ve Kodlama Eðitimi, AutoCAD Kursu (Hafta Ýçi), AutoCAD Kursu (Hafta Sonu) Özellikle Finans sektöründe çalýþanlarýn faaliyetlerini sürdürmek için almalarý gereken Sermaye Piyasasý Lisanslama Eðitimi ile de aþaðýdaki sýnavlara yönelik kurs veriliyodr. Gayrimenkul Deðerleme Lisansý Konut Deðerleme Lisansý, Kredi Derecelendirme Lisansý, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansý, Sermaye Piyasasý Faaliyetleri Düzey 1 Lisansý, Sermaye Piyasasý Faaliyetleri Düzey 2 Lisansý, Sermaye Piyasasý Faaliyetleri Düzey 3 Lisansý Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, þu bilgiler verildi: Yaygýn kurslara ek olarak, üniversite-sanayi, üniversite-kamu kurumlarý iþbirliði kapsamýnda özel ve kamu kurumlarýnýn her türlü eðitim, sýnav ve danýþmanlýk taleplerine cevap verebilecek olan Üniversitemiz Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nde (HÝTÝTSEM), hafta içi/hafta sonu, hafta içi/akþam eðitimler verilebilmektedir. adamlarýnýn çok önemli bir rol üstlenebileceðini ve onlarýn destekleriyle de üniversite-sanayi iþbirliðinin daha etkili ve sürekli kurulacaðýný sözlerine ekledi. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ise, üniversite ile her zaman iþbirliði içerisinde olduklarýný belirterek, baþta eðitim ve proje konularýnda olmak üzere ortak etkinliklerin düzenlendiðini ve bunlarýn devam edeceðini kaydetti. Üniversitenin gerçekleþtirdiði çalýþmalar ile Çorum a çok büyük yarar saðladýðýný vurgulayan Baþkan Kýlýç, TÜMSÝAD olarak üniversiteye her zaman destek vermeye hazýr olduklarýný belirterek, Üniversitemizin ilimize saðladýðý kazanýmlarýn ve yaptýðý çalýþmalarýn artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ziyaretinden dolayý Rektör Alkan a yönetim kurulu ve üyelerimiz adýna teþekkür ederim dedi.(hitit Üniversitesi) Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Aday Memur Temel Eðitimi verildi. Akademisyenler Aday Memur Eðitimi verdi Aday memur eðitiminde Türkçe Dilbilgisi Kurallarý, Halkla Ýliþkiler ve Ýletiþim Becerileri, Atatürk Ýlkeleri, Ýnkîlap Tarihi, Milli Güvenlik, Haberleþme(Ýletiþim), T.C. Anayasasý, Gizlilik ve Gizliliðin Önemi, Ýnsan Haklarý, Genel Olarak Devlet Teþkilâtý ile Devlet Malýný Koruma ve Tasarruf Tedbirleri konularýnda dersler verildi. HÝTÝTSEM de yeni kurslar yolda HÝTÝTSEM Yabancý Dil eðitiminde Çorum da ilklerin yaþandýðý uygulamalara imza atmaktadýr. Özellikle Ana Dili Ýngilizce olan ve YÖK tarafýndan eðitim vermesi onaylanmýþ ABD uyruklu öðretim elemanlarýnýn yaný sýra, Japonca ve Rusça konusunda da önemli atýlýmlar yapmýþ ve kurs kayýtlarý baþlamýþtýr. Hitit Üniversitesi öðrencilerinin Erasmus+ programý kapsamýnda Avrupa ülkelerinde 1 ya da 2 yarýyýl kalabilmeleri için ihtiyaç duyduklarý Temel ve Pratik Ýngilizce Eðitimleri de HÝTÝTSEM tarafýndan 3 adet ABD uyruklu öðretim üyemiz tarafýndan verilmektedir. Hafta içi ve Hafta sonu olmak üzere yoðun Ýngilizce eðitimi alan öðrencilerimiz, Erasmus+ programý kapsamýnda Avrupa ülkelerinde kaldýklarý sürece Ýngilizce konusunda daha az sorun yaþamaktadýrlar. Üniversitemiz öðrencilerine yönelik bu eðitim ÜCRET- SÝZ olup, Uluslararasý Ýliþkiler birimi ile koordineli olarak yürütülmektedir. HÝTÝTSEM in geleneksel hale gelen Ýngilizce Konuþma Programlarý da yoðun ilgi görmektedir. Tamamý ABD uyruklu öðretim üyelerimizce düzenlenen Ýngilizce Konuþma Programlarý hafta içi Salý-Çarþamba ve Perþembe günleri saatleri arasýnda; Hafta sonu da Cumartesi günü saatleri arasýnda ÜCRETSÝZ olarak düzenlenmekte ve tüm halkýmýzýn davetine açýk olarak devam etmektedir. HÝTÝTSEM de verilen Ýngilizce yabancý dil eðitim kurslarýnda Cambridge University Press ders materyalleri kullanýlmakta olup, 4 adet akýllý dokunmatik LED televizyonlarla (160cm ebatlý) yazýlým tabanlý eðitim verilmektedir. Teknolojinin tüm imkanlarýnýn kullanýldýðý Merkezimizde, çok amaçlý sýnýflar ile bilgisayar laboratuvarý, kablosuz internet baðlantýsýnýn yaný sýra her sýnýf için ayrý klima ve havalandýrma sistemi kurulmuþ ve merkezi ýsýtma sistemi ile jeneratör bulunmaktadýr. Merkezimiz 24 saat güvenlik personelinin yaný sýra kamera kayýtlarý ile kontrol edilmektedir. Merkez bünyesinde gerçekleþtirilecek tüm çalýþmalar ile güncel haber ve duyurulara, Merkezin adresinden veya nolu telefondan ulaþýlabilmektedir.

6 6 PERÞEMBE 12 MART 2015 MHP nin 6 ýncý Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak oldu Çorum un tüm beklentileri boþa çýktý Özçelik, Mehmet Akif i anlatacak EROL TAÞKAN Ahmet Anak MHPÇorum Milletvekili Aday Adayý oldu. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Fatih Göktuð a müracaat dosyasýný veren Anak, iktidar partisinin Çorum un beklentilerini boþa çýkardýðýný söyledi. Esnafýn, iþçinin ve emeklinin halinin içler acýsý olduðunu ifade eden Anak, Türkiye Cumhuriyeti nin tarihinin en önemli dönemini yaþadýðýný, bu dönemde kendisinin de ülkeye hizmet için yola çýktýðýný belirtti. Partililerin de katýlýmýyla ddüzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Ahmet anak, þunlarý ifade etti; Bugün bu güzel kente ülkemize hizmet etmek þevk ve heyecaný ile çýkmýþ olduðum yolda milletvekili aday adaylýðýmý buradan açýklýyorum. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en önemli dönemini yaþamaktadýr. Milletimize bölünme çözüm diye yutturulmaya çalýþýlmakta, yolsuzluk tavan yapmaktadýr. Bugün itibariyle devlet birçok ilde, özellikle üniversitelerde güvenliði saðlamaktan aciz hale gelmiþtir. Fýrat Çýrakoðlu kardeþimiz teröristler tarafýndan katledilmiþtir, þehit düþmüþtür. Acýmýz tarifsizdir. Türk milletinin AKP ile girdiði daðýlma sürecini engelleme sadece MHP ile mümkün olabilecektir. Gýrtlaðýna kadar yolsuzluða batanlardan kurtarmak bizim sayemizde mümkün olacaktýr. Halkýmýz geçim derdinde iken sizleri saraylarda sefa sürenlerden kurtarmak bizim görevimizdir. ÇORUM'UN BEKLENTÝLERÝ BOÞA ÇIKTI Sadece ülkemizin durumu deðil Çorum'u muzun içinde bulunduðu þartlar da vazifeye atýlmamýzda önemli bir etkendir. Ekonomide çizilen pembe tablolara raðmen iþsizlik Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum'da da düþmemiþtir. Çorum'un hükümette temsil edildiði dönemde Çorum'un haklarýnýn korunacaðý beklentisi oluþmuþ ancak bugün gelinen noktada bu beklenti maalesef boþa çýkmýþtýr. ÇORUM'UN YILLARI PROJELERLE HEBA EDÝLDÝ Çorum bugüne kadar hak ettiði yatýrýmlarý alamamýþtýr Çorum ekonomisine katký saðlayacak hayat standardýný yükseltecek sizlersiniz.göç veren deðil göç alan bölge. Saraylarda Sefa süren ve onun uzantýsý hükümet yetkilileri bütün yatýrýmlarýný ve imkânlarýný büyük þehirlere oluk oluk akýtmaktadýr.yatýrýmlar Ýstanbul olunca 3 ayda ihalesi yapýlýyor ve 3 yýlda tamamlanarak hayata geçiriliyor Çorum'a bunca seneye bedel olarak sus payý bir hastane yapýlmaktadýr.bölgenin sanayileþmiþ bir kent olmasýna raðmen demiryolu hala muallaktadýr. Emireri milletvekillerinin her gün birisi çýkýyor bir þeyler söylüyor, aslýnda kendileri de inanmýyor, býrakýn demiryolunu havalimaný getirmeyi THY tarifelerini Çorumlunun ihtiyacýný karþýlayacak þekilde ayarlayamadýlar ÇORUM PROJE VE HÝZMET ALAMIYORSA bütün bunlar Çorum'da yaþanýrken iktidar partisinin temsilcileri proje ve yatýrýmlarý takip etmemiþlerdir. Yapýlanamayanlarý dile getiren muhalefet de muhalefet etmekle zaman geçirmiþtir. Tek baþýna iktidar olan parti döneminde Çorum proje yatýrým ve hizmet alamýyorsa; bunun sorumluluðu bu partinin her kademeden yöneticilerine ve temsilcilerine aittir. Ýþçi ve emeklinin hali periþan, ekonomi iflas etmiþtir. Dün simit hesabý yapanlar, bugünün emeklisine çaysimit hesabýný bile çok görmektedirler. Bugün asgari ücret 949 TL emeklinin eline geçen para 875 TL l çay l simit 2 TL 3 çocuklu bir ailenin sadece çay simit parasý 900 TLAsgari ücretin altýnda olan bir ücretle hangi çaysimit hesabý yapýlabilir. Bu iktidarda emekliler bile bankadan kredi adý altýnda borçlandýrarak bankaya veya insanlara el açar dilenir hale getirilmiþtir. ESNAFI BÝTÝRDÝLER Uzun süredir ekonominin geri plana itilmesi sebebiyle piyasalarda yaþanan büyük durgunluk esnafý vurdu. SGK verilerine göre geçen Ekim'de 2 milyon 924 bin olan Bað-Kur'lu sayýsý kasýmda 2 milyon 868 bine geriledi. Faaliyetini sürdürenler ise borç bataðýnda. Her beþ esnaftan dördü borcunu ödeyemiyor. SGK, BAG- KUR,VERGÝ. Kredi borçlarý altýnda ezilirken l ayda esnafýmýz kepenk kapatmýþtýrîdiyorum ki.esnaf Kardeþim yalnýz deðilsin! Ýþte bu sebepleri en yüksek perdeden dile getirip düzeltilmesi için MHP'den milletvekili aday adayý oldum. BÝZLER BU ÜLKEYE BAÞ KOYMUÞ YA- RENLERÝZ Birlik olduk haykýrýyoruz, bütün dünya duysun; rahmetli Baþbuðun dediði gibi "Ýnsanlýk alemi içinde ne uþak olmayý, ne de baþkalarýný uþak olarak kullanmayý kabul etmeyen þerefli bir bayraðýn taþýyýcýlarýyýz..." Bizler, bu günler için doðduk, bu günler için buradayýz ve bu günler için dimdik ayaktayýz. Zaman, kendi çýkar dünyamýzda þuursuzca yaþama zamaný deðildir. Zaman, Türkiye Cumhuriyeti'ne sýmsýký sarýlma zamanýdýr. Zaman, Ay yýldýzlý bayraðýn nazlý hikayesini göklere yazma zamanýdýr. Zaman, milli deðerleri koruma, yaþatma ve kollama zamanýdýr... Unutmayalým, haklýnýn yanýnda durmak, Hakkýn emridir, Hakkýn emrine uymak, haklýnýn yanýnda olmak ve sizlere hizmet etmek için buradayým. Ýnsaný en son umutlarý terk eder. Bizler umutsuz deðiliz. Milli ahlak, milli ruh, milli þuur, iþte bizim yol haritamýz. Ahmet Anak MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Çorum Belediyesi, "Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamýnda bir programa imza atacak. Mehmet Akif ve Ýstiklal Marþý kitabýnýn yazarý, Mustafa Özçelik bugün saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonunda 94. yýlýnda Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif Ersoy konulu bir konferans verecek. Programa büyük önem verdiklerini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Ýstiklal Marþý, Türk milletinin imkânsýzlýklar içerisinde gösterdiði büyük kahramanlýðýn simgesidir" dedi. Destansý bir mücadelenin umudunu, azmini, kararlýlýðýný, inancýný yüreklerden mýsralara taþýyan Ýstiklal Marþý'ný her Türk vatandaþýnýn yüreðinde taþýmaya devam edeceðini vurgulayan Gül, Milletimizin, hürriyet ve istiklal fikrinin eþsiz abidesi olan Ýstiklal Marþýmýzýn kabulü dolayýsýyla, Ýstiklal Marþýmýzýn yazarý vatan þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahramanlarýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz. Tüm Çorumlu hemþehrilerimizi Akif'i daha iyi anlayabilecekleri bu programda buluþmaya davet ediyorum. Mustafa Özçelik hocamýz Mehmet Akif üzerine önemli çalýþmalar yapmýþ ve hatta Mehmet Akif'le ilgili bir kitabý da yayýmlanmýþtýr. Özellikle öðrencilerimizi ve gençlerimizi bu önemli konferansa davet ediyoruz. dedi. (Belediye Basýn) Þapinuva turizmini konuþtular Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ortaköy (Þapinuva) ün turizmine iliþkin görüþme yapmak üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette Þapinuva nýn turizme kazandýrýlýp canlanmasý için birlikte yapýlabilecek çalýþmalar üzerinde fikir alýþveriþinde bulunuldu. Ýsbir, görüþme sonunda Baþkan Külcü ye Þapinuva bölgesine ait masa örtüsü hediye etti. Mustafa Özçelik Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði (DÜÇ- GED) Çorum Þubesi tarafýndan hazýrlanýp yürütülen, Çorum Belediyesi, Ýl Özel Ýdaresi, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün paydaþ olarak destek verdiði Asým'ýn Nesli Akif Dedesini Tanýyor projesi geçtiðimiz Salý günü düzenlenen yarýþma ve konferansla tamamlandý. Projeye iliþkin bilgiler veren DÜÇGED Çorum Þube Baþkaný Osman Yüztgenç, projeye 14 Ocak 2015 günü Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu nda Eðitimci Yazar A. Vehbi Vakkasoðlu nun Asým'ýn Nesli Onu Çok Seviyor Akif Dede isimli kitabýný 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine daðýtarak start verdiklerini belirtti. Yüztgenç, Öðrencilerimiz bu kitabý okuduktan sonra okulda yarýþma yaptýk. Her sýnýftan bir, iki ve üçüncüleri belirledik. Ayrýca 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri arasýnda Ýstiklal Marþýmýzý ezbere güzel okuma yarýþmasý düzenledik. dedi. Yarýþmanýn finali geçtiðimiz Salý günü Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Programa Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bayrak, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Turcay Aksoy, kitabýn yazarý A. Vehbi Vakkasoðlu, veliler ve öðrenciler katýldý. Akif i baþkalarýna anlatacak ve okuyacaksýnýz Yazar Vakkasoðlu, programda yaptýðý konuþmada öðrencilere; Akif Dede'yi okumak yetmez. O nun öðretmeni olacak, bundan sonra O nu baþkalarýna anlatacak ve okutacaksýnýz. Anlatamadýðýnýz kitabý tam okumamýþsýnýz demektir. Hepiniz, birer Akif Dede olmaya çalýþacak, O nun gibi özü sözü doðru, vefalý, sözünde duran, paraya tamah etmeyip almaya deðil, vermeye çalýþan kiþiler olacaksýnýz. Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þube Baþkanlýðýna seçilen M. Ahmet Köksal, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Köksal, ziyarette yaptýðý konuþmada Belediye hizmetlerinin son yýllarda daha nitelikli hale geldiðinin altýný çizerek Baþkan Külcü'ye bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Asým'ýn Nesli Akif Dedesini Tanýyor projesi tamamlandý. Torunlarý, Akif Dede sini tanýdý Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Yazar Vakkasoðlu na teþekkür etti. Program Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirildi. dedi. le adam gibi adam olan severek girdiði Mülkiye Proje kapsamýnda ayný günün akþamý Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda milli þarimizi öðrenmelerini ve örnek almalarýný amaçladýk. Umarým baþarmýþýzdýr. Mektebi (Siyaysal Bilgiler Fakültesi)'nden ayrýlarak yeni açýlan Halkalý Ziraat Ýstiklal Marþý ve Mehmet diye konuþ- Mektebi ne kaydoldu. Akif konulu konferans tu. Çünkü buradan mezun düzenlendi. Konferans öncesi Akif i böyle anlattý olanlara iþ garantisi vardý. yapýlan yarýþmalarda Bunu düþünüp uyguladýðý Konferansýný vermek üzere kürsüye gelen dereceye giren öðrencilere zaman Akif 16 yaþýndaydý. dedi. ödülleri verildi. Mehmet A. Vehbi Vakkasoðlu, Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Müdür Hacý Ömer Atýlgan yaptýðý selamlama konuþmasýnda okulda yapýlan çalýþmalarý anlattý ve projeye katký saðlayan kurum Akif Dede gibi bir evlat yetiþtirmek ister misiniz? Eðer bunu gerçekten istiyorsanýz Akif Dede'nin anne babasý gibi anne babalar olmaya gayret edin. Daha sonra Akif'in hayatýndan çeþitli örnek davranýþlarý anlatan ve Ýstiklal Marþýyla Çanakkale þehitlerine þiirleri dýþýnda baþka þiiri olmasaykür ve kuruluþlara teþek- Akif'in yetiþtiði evde en dý bile Akif Dede büyük etti. çok Kur'an sesi duyulur, þairler arasýnda yer alýrdý." Programda konuþan DÜÇGED Þube Baþkaný beþ vakit namaz kazaya býrakýlmadan eda edilirdi. diyen Vakkasoðlu, Akif Dede, her yönüyle adam Osman Yüztgenç de, Akif Dede babasýný çok gibi adamdý. Bizim uzmanlarýmýz gençlerimize Çevremizde olumsuz severdi; çünkü babasý her davranýþlar sergileyerek sabah çocuklarýnýn saçlarýný kendisi tarar ve okula baþarý örneði olarak Avrupalýlar ý anlatmaktan vaz- yetiþen her genç, kendisine, ailesine ve topluma zarar vermektedir. Bu yüz- onun için 'hem babam yolcu ederdi. Akif Dede geçip kendi deðerlerimizi, den nemelâzým diyemeyiz. Biz de dernek olarak latmalýdýr. Çünkü olumlu hem hocamdý' derdi. baþta da Akif Dede'yi an- On beþ yaþýnda babasýný kaybeden Akif, bir nemelâzýmcý olmayalým her hususta en üst örneklerini O nda bulmak müm- diye bu projeyi hazýrladýk. an önce hayata atýlmak ve Gençlerimizin her yönüy- ailesini geçindirmek için kündür." diye konuþtu. MÜSÝAD'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Baþkan Külcü de MÜSÝAD Þube Baþkanlýðý'na seçilen Ahmet Köksal'ý tebrik etti. Ziyarette MÜSÝ- AD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu üyeleri Cezmi Çöplü, Engin Býyýkoðlu ve Þükrü Türkoðlu da hazýr bulundu. (Belediye Basýn) Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði yönetimi Külcü yü ziyaret etti.

7 PERÞEMBE 12 MART Baþkan Külcü Buhara Kültür Merkezi ni ziyaret etti 10 numara 5 yýldýz tesis EROL TAÞKAN Buhara Kültür Merkezi nde yüzme havuzlarý bulunuyor. Buhara Kültür Merkezi ne kayýtlar baþladý. Bowling salonu dikkat çekiyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Buharaevler Mahallesi'nde yapýmý tamamlanan Buhara Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, merkez hakkýnda açýklamalarda bulundu. Bünyesinde buz pateni, yüzme havuzu, bowling salonu, sinema, engelli eðitim merkezi baþta olmak üzere çok sayýda bölüm barýndýran Buhara Kültür Merkezi, bugünden itibaren üye kaydý almaya baþlayacak. 'Eser siyaseti yapýyoruz' AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý ve AK Parti Belediye Meclis üyelerinin katýldýðý toplantýda konuþan Külcü, 6 yýllýk görevi süresince gündelik siyaset polemiklerinin içinde yer almayýp, eser siyaseti yaptýklarýný bildirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Buhara Kültür Merkezi'nin 12 milyon 750 bin TL'ye mâl olduðunu anlattýðý basýn toplantýsýnda, kadýn ve gençlere yönelik inþa edilen merkezin, Çorum için bir prestij yatýrýmý olduðunu bildirdi. Seçim beyannamesinde söz verdikleri tüm yatýrýmlarý tek tek hayata geçirdiklerini anlatan Baþkan Külcü, özel sebepleri nedeniyle arasta ve stadyum yatýrýmlarý dýþýnda tüm vaatlerini hayata taþýdýklarýný bildirdi. 'Þehri derleyip toparlýyoruz' Baþkan Külcü, þehri yeniden derleyip toparladýklarýný ifade ettiði kah- Merkezde her yaþ grubuna hitap edecek kayak pisti hizmet veriyor. valtýlý basýn toplantýsýnda, "Þehri yeniden derleyip toparlýyoruz. Eserlerle mimari anlamda þehre kimlik kazandýrýyoruz." dedi. Kamuoyu yoklamalarý hakkýnda da deðerlendirmelerde bulunan Külcü, bugün seçim olsa sorusuna verilen cevabýn, 2014 seçimlerinde alýnan oy oranlarýnýn da üzerinde sonuç verdiðini belirterek, belediyeden memnuniyet oranlarýnýn ise oy oranlarýnýn %20 üzerinde olduðuna vurgu yaptý. 'Cesur, kararlý ve iþbitirici' Belediye'nin 70'lere varan güven endeksi olduðunu bildiren Baþkan Külcü, verilen cevaplarda belediyenin cesur, kararlý ve iþ bitirici diye tanýmlandýðýný da hatýrlatarak, "Bunun fark edili- yor olmasý bizim için önemli bir unsurdur." dedi. 'Hiçbir iþimizi elimizin ucuyla tutmuyoruz' Baþkan Muzaffer Külcü, hiçbir iþi ellerinin ucuyla tutmadýklarýný, baþtan savma iþ yapmadýklarýný söylediði açýklamasýnda, seçilmiþ kiþiler olarak üzerlerindeki emanet yükünün aðýrlýðýný ve sorumluluðunu çok iyi bildiklerini vurguladý. 'Her iþimize yüreðimizi ve sevgimizi koyuyoruz'' Baþkan Külcü, yapýlan çalýþmalarýn halkýn gönlünde ve dualarýnda yer bulduðunu aktardýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Yaptýðýmýz her iþte yüreðimizi ve sevgimizi ortaya koyduk. Samimi olunca da yaptýklarýmýzýn karþýlýðýný halký- mýz gönlünde görüyoruz. Halkýmýzý duasý da var. Yeni belediyecilik anlayýþýnda sosyal ve kültürel belediyeciliðin varlýðýný ve farkýný ortaya serdik." 55 branþta 367 kurs 55 farklý branþta toplam 367 kurs düzenledik. Bunlara 7 bin 195 farklý kiþi katýlarak eðitim aldý. Tüm etkinliklerimizi göz önüne aldýðýmýzda 30 bin kiþi sayýsýna ulaþýyoruz öðrencimiz 5 merkezimizde düzenlenen eðitim kurslarýna katýldý çocuðumuz sosyal etkinliklere katýlýrken, tüm faaliyetlerimizde yer alan öðrenci sayýmýz ise 32 bin 979 olarak gerçekleþti. 'Burasý bir prestij yatýrýmýdýr' yatýrýmýdýr. Bizim ölçeðimizde hiçbir belediyenin yapmayacaðý ve yapamayacaðý bir yatýrýmdýr. Çorum dýþýnda da belediyemizi bilinen belediyeler haline getiren bu yatýrým, bizim sosyal belediyeciliðe verdiðimiz önemin bin yansýmasýdýr." 'MEM'den sonra en büyük eðitim yatýrýmýný yapan kurumuz' "Milli Eðitim Müdürlüðü'nden sonra Çorum'un en büyük eðitim yatýrýmýný gerçekleþtiren kurum halindeyiz. En ince detaylarýna kadar düþünülerek hayata taþýnan bu merkezimiz, modern mimarinin izlerini taþýrken, mahallelere inþa ettiðimiz diðer kültür merkezlerimiz de tarihimi mimarimizin izlerini taþýmaktadýr." Külcü ye doðum günü sürprizi Baþkan Külcü, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte yeni merkezi ziyaret etti. Merkezde spor salonlarý bulunuyor. Herihaber.net internet sitesi, Alaca Gündem Gazetesi sahibi meslektaþýmýz Mustafa Külcü ye doðum günü sürprizi hazýrlandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Buhara Kültür Merkezi nde düzenlediði basýn toplantýsýndan sonra yapýlan sürpriz doðum günü pastasýyla, Mustafa Külcü nün 53 üncü yaþý kutlandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve meslektaþlarýyla birlikte yaþ günü pastasýný kesen Külcü, sürprizi hazýrlayanlara teþekkür etti. "Burasý bir prestij Mustafa Külcü ye doðum günü sürprizi hazýrlandý.

8 8 PERÞEMBE 12 MART 2015 Amel, insanlarýn bir amaç doðrultusunda gerçekleþtirdikleri davranýþ veya söylemlerdir. Kur'an a göre insanýn yaratýlýþýnýn ve dünyaya gönderiliþinin belli bir amacý vardýr. Ýyi veya kötü olarak gerçekleþtirdiðimiz her davranýþ sevap veya günah olarak kaydedilmektedir. Ahirette ise ceza veya mükâfat olarak karþýlýk bulacaktýr. Yüce Rabbimiz peygamberler aracýlýðýyla yaratýlýþ amacýmýzý, sorumluluklarýmýzý, sevap veya günah kazandýracak davranýþlarý da biz insanlara bildirmiþtir. "Hanginizin daha iyi amel iþleyip iþlemediði hususunda sizi imtihan etmek için hayatý ve ölümü yarattýk." (Mülk 2) "Her canlý, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayýrla da, þerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz." (Enbiya 35). "Siz baþýboþ ve sorumsuz olarak yaratýldýðýnýzý ve tekrar yeniden diriltilip hesaba çekilmeyeceðinizi mi zannediyorsunuz." (Müminun 115) Bir iyiliðin veya ibadetin ecir ve sevap kaynaðý olmasý için ameli iþleyen kimsenin öncelikle iman sahibi olmasý gerekir. Ýman, olmazsa olmaz ve ön þarttýr. Kiþinin önce kendisini yoktan var eden, sayýsýz rýzýk ve nimetler veren saðlýk ve sýhhat bahþeden Yüce Rabbini tanýmasý, ona iman etmesi ve onun iradesine tam bir imanla teslim olup peygamberler aracýlýðý ile bildirdiði mesajlara þeksiz ve þüphesiz inanmasý gerekir. "Kim, Ýslam'dan baþka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden(böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette zarar edenlerden olacaktýr"(al-i Ýmran 85) Ýmandan sonra da salih ameller gelir. "Gerçekten, inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, onlarýn hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altýn verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acý bir azap vardýr; hiç yardýmcýlarý da yoktur." (Âli Ýmran 91) Huþu içerisinde kýlýnan namazlar, sýrf Allah rýzasý için tutulan oruçlar, riya ve gösteriþten uzak verilen zekatlar, fitreler salih amel olduðu gibi, iyi, güzel, insanlara faydalý, sevap amaçlý, haram sýnýrlarýna girmeden, ihlasla ve samimiyetle yapýlan davranýþlar da salih amel kapsamýna girer. Allah ýn rýzasýný kazanma yolunda gayret göstererek onun Salih Amel 1 Evlenenlere 21 bin 300 lira destek müjdesi! Devlet, Meclis'e sunulan torba yasa teklifinin yasalaþmasýyla birlikte evlenen herkese görülmemiþ destek saðlayacak. Doðum yardýmýnda, çeyiz parasýna, çocuk yardýmýndan, ev yardýmýna kadar birçok destek var. Ýþte detaylar; Hükümet, bugüne kadar görülmemiþ bir devlet desteðine imza atýyor. Meclis'e gönderilen torba teklife göre; devlet, herkese evlenirken 5 bin liraya, ilk evini alýrken 15 bin lirayavaran destek saðlayacak, çocuklarýnýn da ilk altýnýný verecek. TOPLAM 21 BÝN 300 TL'YÝ BU- LACAK 3 çocuðu olan bin 300 lira yardým alacak. Böylece her aileye 21 bin 300 liraya varan desteðin yolu açýlmýþ olacak. Üstelik çeyiz ve ev katkýlarýnda Bakanlar Kurulu azami tutarý 3 katýna kadar MHP aday adaylýðý baþvurularý baþlýyor MHP'de milletvekili aday adaylýðý baþvurularý yarýn baþlayacak ve 18 Mart'a kadar sürecek. MHP'den milletvekilli adayý olmak isteyenler, baþvurularýný Mart tarihleri arasýnda MHP Genel Merkezi Seçim Ýþleri Kayýt Kabul Birimine þahsen yapacak. Aday adaylarýndan 2 bin lira baþvuru aidatý alýnacak. Baþvurularýn alýnmasýnýn ardýndan temayül yoklamasý yapýlacak ve aday listeleri oluþturulacak.(aa) artýrma yetkisini kullanýrsa, destek 61 bin 300 liraya kadar çýkabilecek. Müjdeler torba teklifte þöyle yer alýyor: GURBETÇÝYE DE VAR Çeyiz hesabý açýlýyor: Gençlerde evliliðin teþvik edilmesi amacýyla çeyiz hesabý programý baþlatýlýyor. 27 yaþýný doldurmamýþ olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý ve Mavi Kart sahiplerinin (gurbetçiler) bankalarda gönüllü katýlýma dayalý Türk Lirasý cinsinden açýlacak çeyiz hesaplarýna devlet katkýsý ödenecek. Çeyiz hesaplarýna yapýlacak devlet katkýsý, kiþilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatýrýlan tutarlarýn, asgari süre kalýnmasý þartýyla düzenli ödeme planýna ve hak ediþ sürelerine göre farklýlaþan oran ve tutarda ve azami 5 bin lirayý geçmeyecek miktarda ödenecek. emirlerini her þeyin üzerinde tutmakta salih ameldir. dýr. Salih amel insanlara ahiret mutluluðunu kazandýrmak için Allah katýnda bir deðer ifade eden güzel "Yaratýlaný severim yaratandan ötürü." ilkesinden hareketle yaratýlanlara þefkat nazarýyla bakmak ve ihtiyaç sahiplerine yardým etmek, hakkýn hayata hakim rak koruma altýna alan ayný zamanda güçlendirip, VAHYÝN IÞIÐINDA iþ, davranýþ ve ibadetlerdir. Ýmaný çepeçevre kuþata- kýlýnmasý için gayret göstermek ve haksýzlýklara karþý mücadele de salih ameller kapsamýndadýr. Allah'ýn dir. kuvvetlendiren insanlarý güzelleþtiren salih ameller- haram ve yasak kýldýðý iþleri yapmak ise kötü amellerdirdan 99 ayrý ayette salih amellerden bahsedilir. Salih Kur'an-ý Kerim'de doðrudan veya dolaylý yollar- Ýnsan hem iyiliði hemde kötülüðü yapabilecek amellerden bahseden âyetler önce imandan sonra da bir fýtratta yaratýlmýþ, iyi ve kötünün ne olduðu da salih amellerden bahsederek kurtuluþa erenlerin ilahi kitaplar ve peygamberler aracýlýðý ile bildirilmiþtir. O'ndan sonra da sorumluluklar yüklenerek ceber verir. "Siz iman ettik demekle imanýn gereklerini "Ýman edenler, salih amel iþleyenler " olduðunu haza veya mükafatýn söz konusu olduðu bildirilmiþtir. Veysel Uysal yerine getirmeden ve imtihana tabi tutulmadan cennete gireceðinizi mi zannediyorsunuz?" (Ankebut 2) "Allah'a iman edip O'nun emirlerine sýmsýký sarýlanlara gelince, Allah onlarý kendinden bir rahmet ve lü- hotmail.com Ýman ile salih ameller bir bütünün vazgeçilmez parçalarýdýrlar. Ýman olmadan güzel ahlâki davranýþlarýn tuf (deryasý) içine daldýracak ve onlarý kendine doðru (giden) bir yola götürecektir." ( Nisa 175) Eðer bir önemi olmadýðý gibi salih ameller olmadan da iman Allah indinde bir anlam ifade etmez. Ýnsan hayatýný Allah nezdinde deðer- Allah dileseydi biz insanlarý da melekler gibi yaratabilirdi. O zaman iyilikten, kötülükten, ceza veya mükâfattan söz etmemiz mümkün olmazdý. Ýnsan sorumlu bir varlýktýr ve dünyadaki yaptýklarýndan dolayý ahirette ceza veya mükâfatla karþýlýk bulacaktýr. þirkten arýnmýþ saðlýklý iman, salih ameller ve doðru davranýþlar li ve anlamlý kýlan dua ve salih amellerimizdir. Ýslam da her türlü "Yine onlar ki, Allah ile beraber baþka bir ilaha yalvarmazlar, Allah'ýn haram kýldýðý cana haksýz yere kýymazlar ve zina etmezler. rin süsü ve nurudur. Salih ameller ise inancýn meyvesidir. Salih bir arada olduðu zaman Allah yanýnda kýymetlidir. Ýman gönülle- Bunlarý yapan, günahý(nýn cezasýný) bulur; Kýyamet günü azabý ameller ayný zamanda, ilahi vahyin bir hayat tarzýna dönüþmesidir. Ýslam, sadece lafta kalan, yalýn bir imandan ibaret olan bir din kat kat arttýrýlýr ve onda (azapta) alçaltýlmýþ olarak devamlý kalýr. Ancak tevbe ve iman edip, salih amellerde bulunanlar baþkadýr; deðildir. Kur'an ýn deyimi ile uygulamaya dönüþmeyen bir inanç, Allah onlarýn kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir. Kim tevbe edip salih ameller iþ- "Erkek veya kadýn, kim mü'min olarak salih ameller iþlerse, Allah indinde insaný yüceltmez. lerse, þüphesiz o, tövbesi kabul edilmiþ olarak Allah'a döner." elbette ona (cennette) hoþ bir hayat yaþatacaðýz ve onlarýn mükafatlarýný yapmakta olduklarýnýn en güzeli ile vereceðiz." (Nahl 97) (Furkan 68-71) Sýrf Allah rýzasý için en güzel bir þekilde yapýlan ve hayatýmýza güzel ahlaki davranýþlar olarak yansýyan ibadetler salih amel olvamlý bir mükafat vardýr. (Ey insan!) Böyle iken, hangi þey sana "Ancak, iman edip salih ameller iþleyenler için eksilmeyen deduðu gibi günlük hayatta bir Müslüman'ýn insanlara yardýmcý olma niyeti ile yaptýðý her güzel davranýþta salih amel kapsamýnda- iyi hükmedeni deðil midir?" ( Tin hesap, ceza ve mükafatý yalanlatýyor? Allah, hükmedenlerin en 6-8) Azami tutar her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlacak. Azami tutarý 3 katýna kadar artýrmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Yani çeyiz desteðinde azami tutar 15 bin liraya çýkabilecek. Devlet katkýsý, hesabýn bulunduðu banka aracýlýðýyla ödenecek. EVE DEVLET KATKISI Konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn ilk ve tek konut satýn alýmlarýna destek saðlanmasý amacýyla bankalarda gönüllü katýlýma dayalý Türk Lirasý cinsi konut tasarruf hesaplarýna devlet katkýsý ödenecek. Devlet katkýsý, konut tasarruf hesabýnda asgari süre kalýnmasý þartýyla hak ediþ sürelerine göre farklýlaþan oran ve azami tutarlarda hesabýn bulunduðu banka aracýlýðýyla tek seferde ödenecek. Her koþulda azami tutar 15 bin lirayý geçemeyecek ve bu tutar her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlacak. Azami tutarý 3 katýna kadar artýrmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bakanlar Kurulu yetkisini kullanýrsa, ilk evini alana 45 bin liraya varan devlet desteði yapýlabilecek. ÝLK ALTIN DEVLETTEN Türk vatandaþlarýna, doðan birinci çocuðu için 300, ikinci çocuðu için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarý için 600 lira doðum Hakan Fidan resmen MÝT'in baþýnda Hakan Fidan Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) Müsteþarlýðý görevine dün itibariyle baþladý. Edinilen bilgiye göre, milletvekili aday adayý olmak üzere 10 Þubat tarihinden geçerli olmak üzere MÝT Müsteþarlýðý görevinden istifa eden, ardýndan partiye yaptýðý baþvuruyu geri çeken Fidan, bugün itibarýyla yeniden MÝT Müsteþarlýðý görevine baþladý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, bugün yaptýðý açýklamada, "Milletvekilliði aday adaylýðý söz konusu olduðunda, kendisine bu izni vermiþ olduðumuz gibi, bu adaylýðý çekmek istediðinde de kendisinin kararýna saygý duyarak, dün itibarýyla bu talebini kabul ettim. Nasýl ayrýlýrken benim imzamla ve tek imzayla bu iþlem gerçekleþmiþse, dün de ayný þekilde görevine iade etmiþ olduk. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzla benim aramda bu konuda herhangi bir görüþ ayrýlýðý veya farklý kanaatlere dayalý yaklaþým yoktur" demiþti. HAKAN FÝDAN IN ÖZGEÇMÝÞÝ Fidan, 1968'de Ankara'da doðdu, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur. Akademik tahsilinin büyük kýsmýný TSK'daki görevi esnasýnda yapan Fidan, Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Ýstihbarat ve Harekat Baþkanlýðýnda yurtdýþý görevinde bulundu. Bu dönemde University of Maryland University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanýnda lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldý. TSK'daki astsubaylýk görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa eden Fidan, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danýþmanlýðý, Baþbakanlýk Türk Ýþbiriði ve Kalkýnma Ýdaresi (TÝKA) Baþkanlýðý, Baþbakanlýk Müsteþar Yardýmcýlýðýnda dýþ politika ve uluslararasý güvenlikten sorumlu görevlerinin yanýsýra Baþbakanlýk Özel Temsilciliði de yaptý. Fidan, bu görevlere paralel olarak Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý Yönetim Kurulu Üyeliði, Birleþmiþ Milletler Kakýnma Ýþbirliði Platformu Danýþma Kurulu Üyeliði, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliði, Yunus Emre Vakfý Yönetim Kurulu Üyeliði ve OYAK Genel Kurul Üyeliði yaptý. Uluslararasý güvenlik, uluslararasý kalkýnma ve Türk Dýþ Politikasý konularýnda akademik çalýþmalarda bulunan Fidan, Hacettepe ile Bilkent Üniversitelerinde yarý zamanlý olarak uluslararasý iliþkiler alanýnda dersler verdi. Fidan, kýsa bir süre MÝT Müsteþar Yardýmcýlýðý görevinin ardýndan 27 Mayýs 2010'da MÝT Müsteþarý olarak atandý. 7 Haziran 2015'te yapýlacak genel seçim öncesi, milletvekili aday adayý olmak üzere 10 Þubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere MÝT Müsteþarlýðý görevinden istifa etti. AK Parti'ye yaptýðý milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu geri çekme talebi önceki gün itibarýyla kabul edilen Fidan, yeniden MÝT Müsteþarý olarak atandý ve dün itibarýyla görevine baþladý.(aa) yardýmý yapýlacak. Bu yardým Türk vatandaþý olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaþý ise anneye yapýlacak. Doðum yardýmý, bakanlýkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doðum yardýmý ödenmesinde Kimlik Paylaþýmý Sistemi'nde yer alan nüfus kayýtlarý esas alýnacak. Tutarlarý artýrmaya iki bakanlýk müþtereken yetkili olacak.(haber7) Baþkanlýk anketinde rekor sonuç! 35 ilde, 3 bin 160 kiþi ile yapýlan araþtýrmada Baþkanlýk sistemine verilen halk desteði yüzde 70.2 olarak tespit edildi. ORC Araþtýrma Þirketi'nin 4-7 Mart arasýnda, 35 ilde 3 bin 160 kiþi ile yaptýðý kamuoyu yoklamasý önemli sonuçlar ortaya koydu. Çözüm sürecini destekleyenlerin oraný 67.5 çýktý. Seçimde AK Parti'ye oy vereceklerin oraný ise yüzde 50'ye ulaþtý. AK Parti oylarýnýn aðustostan itibaren artýþ gösterdi. Aðustosta 47.1 olan AK Parti oyu þubatta 49.8 olarak gerçekleþti. Ankete katýlanlarýn yüzde 23.2'si CHP, yüzde 13.5'i MHP, yüzde 8.4'ü ise HDP'ye oy vereceðini açýkladý. Ankette baþkanlýk sistemini bilenlerin oraný 62,5 olarak tespit edildi. Sistemi bilenlere yöneltilen soruda yüzde 70,2 baþkanlýk sistemini desteklerken, desteklemeyenlerin oraný 29,8 oldu. (Haber7)

9 PERÞEMBE 12 MART Türkiye'de son 10 yýlda yoksulluk azaldý Dünya Bankasý Türkiye Direktörü Martin Raiser, Türkiye'de son 10 yýlda yoksul nüfusun azaldýðýný belirtti. Raiser, Gaziantep Sanayi Odasý'nda (GSO) düzenlenen Dünya Bankasý Tanýtým Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, Türkiye'de uygulanan dönüþüm projelerinin birçok ülkeye örnek olduðunu belirtti. Dünya Bankasý Türkiye Ofisi'ne gelen pek çok ülkenin "Türkiye ne yaptý da bu dönüþümü gerçekleþtirdi. Biz Türkiye'nin yaptýðý neleri yaparsak benzer bir deðiþimi dönüþümü gerçekleþtiririz" diye sorduðunu dile getiren Raiser, Türkiye'nin 2023 yýlý için son derece iddialý hedefler ortaya koyduðunu söyledi. Türkiye'nin ekonomik dönüþümü saðlamasýnda, dýþ ticaretin ve kadýnlarýn sisteme entegrasyonunun önemli olduðunu vurgulayan Raiser, bu konudaki zorluklarýn üstesinden gelebilmek için gerekli kurumlarý tesis etmesi gerektiðini ifade etti. Yüksek gelir ekonomisine ulaþabilmek için bazý ortak paydalarýn saðlanmasý gerektiðine iþaret eden Raiser, "Orta gelir tuzaðýndan çýkýp yüksek gelir ekonomisini yakalayabilmek için kurulmasý gereken kurumlar, hukukun üstünlüðü ilkesinin tesisi, yüksek kalitede düzenleyici kurumlarýn olmasý, kamu finansman yönetiminin tam ve düzgün þekilde tesis edip iþler hale gelmesidir" dedi. ORTA SINIF BÜYÜDÜ Ýstatistiki veriler ve tablolar eþliðinde yaptýðý sunumda Türkiye'de kiþi baþýna milli geliri, Avrupa Birliði ve ABD ortalamasýyla karþýlaþtýran Raiser, 1960'lardan 1990'larýn ortasýna kadar bakýldýðýnda ülkenin çok fazla geliþme kaydetmediðini, 2001'den sonra bunun deðiþmeye baþladýðýný ve AB ile ABD ortalamasýyla yakýnsama içine girdiðini dile getirdi. Türkiye'de son 10 yýlda yoksulluðun düþtüðünü aktaran Raiser, þöyle konuþtu: "Günde 2,5 dolar yoksulluk sýnýrý olarak belirleniyor. Bugün Türkiye'de yoksulluk sýnýrýnda bulunan nüfus yüzde 5'in altýnda. 10 yýl öncesine baktýðýmýzda yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olan nüfus yüzde 16 civarýydý. Son 20 yýl içerisinde Türkiye'de günlük 10 dolar geliri olan nüfusun oranýnýn iki kat arttýðýný görüyoruz. Bu dönem içerisinde günlük geliri 10 dolar olanlarýn miktarý yüzde 19 iken, bugün itibarýyla yüzde 41'e ulaþmýþ vaziyette. Bu da Türkiye'de orta gelir grubunun arttýðýný, büyüdüðünü gösteriyor. Bu iki tablonun kanýta dayalý þekilde özetlediði þey þu; Türkiye'deki ekonomik dönüþümün kapsayýcý bir dönüþüm olarak gerçekleþtiði ve bu yönde büyümenin devam edeceði yönündedir." Raiser, Gaziantep'in de Türkiye'nin en dinamik þehirlerinden birisi olarak ön plana çýktýðýný ve diðer þehirlere örnek teþkil ettiðini sözlerine ekledi.(aa) Emniyet te kadýn için yeni birim Adalet Bakanlýðý Maðdur Haklarý Daire Baþkanlýðý, kadýna yönelik þiddete karþý çözüm önerileri de yer alan 45 sayfalýk bir çalýþma hazýrladý. TBMM'ye de gönderilen çalýþmada emniyet kanadýnda kadýna karþý þiddet suçlarý, cinsel suçlar, çocuða yönelik þiddet suçlarý gibi uzmanlýk alanlarýnda özel polis birimleri oluþturulmasý önerildi. Öne çýkan öneriler þu þekilde: -Emniyet kanadýnda, kadýna karþý þiddet suçlarý, cinsel suçlar, çocuða yönelik þiddet suçlarý gibi uzmanlýk alanlarýnda özel polis birimleri oluþturulmalý. Bu birimler kadýnýn ifadesinin alýnmasýnda, bilgilendirilmesinde, kolluk aþamasýnda maðdur hakkýnda koruma tedbirlerini alma, izleme ve denetleme konularýnda etkin rol oynamalý. Bu birimlerde maðdura ifade verirken görev yapacak kolluk görevlisinin cinsiyetini seçme hakký verilmesi saðlanmalý. -Þiddet ve istismar maðdurlarýna ihtiyaç duyduðu hukuki, sosyal, psikolojik ve ekonomik desteði saðlamak için 'Maðdur Destek Hizmetleri' birimi kurulmalý. Bu birim ayrýca, maðdura iliþkin iþlemlerin tek dosya üzerinden takip edilmesini ve tamamlanmasýný saðlamalý. -Meydana gelen olayda hangi birimin olayý soruþturacaðýna hýzlý bir þekilde karar verilip, maðdurun bir defada dinlenmesi hususuna itina gösterilmesi saðlanmalý. -Baþta kolluk görevlileri olmak üzere maðdurlara yönelik hizmet sunan kamu görevlileri için 'Maðdura Yaklaþým Kýlavuzu' hazýrlanarak, ilgili birimlerde çalýþan personele daðýtýlmalý. (Türkiye) Türkiye kitap piyasasýnda 12. sýraya yükseldi Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürü Turþucu, geçen yýl Türkiye'de tam 544 milyon kitap basýldýðýný söyledi. Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürü Hamdi Turþucu yaptýðý açýklamada, Türkiye'deki kitap fuarlarýnýn sayýsýnýn arttýðýný, niteliðinin geliþtiðini, bunun da kendilerini çok memnun ettiðini belirtti. Gelecek nesillere, beþeri sermayeye yapýlacak yatýrýmlarýn, kitaba dair yapýlacak yatýrýmlarla eþ deðer olduðunun altýný çizen Turþucu, bunun izdüþümünün de kitap fuarlarýnda görüldüðünü dile getirdi. Türkiye'de 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren kitap okuma oranýnda her yýl daha iyi rakamlara ulaþýldýðýný kaydeden Turþucu, "Ne yazýk ki bu ülkede bir algý var. Kitaba, kütüphanelere, sanata, kültüre dair çok fazla etkinlik olmuyormuþ gibi düþünülüyor ama ülkemiz, geçen sene basýlankitap sayýsý ve basým piyasasý büyüklüðü bakýmýndan dünyada 12. sýraya yerleþmiþ durumda" dedi. Bunun bir gurur vesilesi olduðunu ancak yeterli bulmadýklarýný kaydeden Turþucu, "Þu anki rakamlarýn üzerine koyarak daha iyisini nasýl yapabiliriz, daha ileriye nasýl giderebiliriz diye çalýþýyoruz. Son dönemde yurdun dört bir yanýnda kitap fuarlarý açýlýyor ve büyük ilgi görüyor" diye konuþtu. ÖNEMLÝ ÇALIÞMALAR VAR Üretilen kitap baþlýðý sayýsýna bakýldýðýnda da bunun görülebildiðini belirten Turþucu, þunlarý söyledi: "Geçen yýl Türkiye'de 544 milyon kitap basýldý. Satýn alma gücümüz arttý. Türkiye'nin 2002 yýlýndaki gayrisafi milli hasýlasý 230 milyar dolardan bugün 850 milyar dolarlara geldiyse bunun elbette farklý yansýmalarý olacak. Çok þükür ki kitaba dair yansýmasý da diðer alanlara yansýmasýndan çok daha fazla. Biz dünya ekonomisinde 16. büyük ekonomiyiz. Kitap piyasasý bakýmýndan da 12. bu önemli bir göstergedir ama bu niceliðin yanýnda niteliðe dair de önemli çalýþmalarýmýz var." ÇEVÝRÝ KÝTAP SAYISI ARTTI Türk Edebiyatýnýn Dýþa Açýlýmý (TEDA) Projesine iliþkin de deðerlendirmelerde bulunan Turþucu, TE- DA'nýn 2005'ten bu yana uygulamada olduðunu hatýrlattý. Proje kapsamýnda yurtdýþýndaki yayýnevlerinden, Türk edebiyatýna ait eserlerin çevirisi için gelen taleplere maddi destek verdiklerini kaydeden Turþucu, þu ana kadar yaklaþýk bin 800 kitabýn çevirisi için destek saðladýklarýný bildirdi. Turþucu, bin 350 kitabýn 63 ülkede okurla buluþtuðunu ifade ederek, en fazla Almanya, Bulgaristan ve Ýran'da eser yayýnlandýðýný bildirdi. Hamdi Turþucu, "63 ülkede, 58 dile çevrilip okunan eserlerimiz aslýnda bizim bu ülkelerdeki kültür elçilerimiz. Biz geçen yýl 14 farklý ülkede kitap fuarýna katýldýk. Budapeþte ve Çin'deki kitap fuarlarýnda onur konuðuyduk ve muazzam geri dönüþler almaya baþladýk" ifadelerini kullandý.(aa) TRT den öðrencilere ödüllü yarýþma Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), iletiþim fakültelerinde okuyan öðrencilerinin, eðitim faaliyetleri kapsamýnda yapacaklarý çalýþmalarýna katkýda bulunmak amacýyla "TRT Geleceðin Ýletiþimcileri Yarýþmasý" gerçekleþtirecek. TRT'nin internet sitesindeki açýklamada, kurumun ulusal ve uluslararasý politikalarý doðrultusunda, kamu hizmeti yayýncýlýðý bilinciyle eðitim, kültür ve sanat hayatýna destek olmak için "Gençlere önem vermek geleceðe önem vermektir" ilkesinden hareketle yarýþma yapýlacaðý duyuruldu. Buna göre, TRT, iletiþim fakültelerinde okuyan öðrenciler arasýnda "TRT Geleceðin Ýletiþimcileri Yarýþmasý" düzenleyecek. Yarýþmayla yazýlý, görsel, iþitsel basýna eleman yetiþtiren iletiþim fakültesi öðrencilerinin meslek ve kariyer planlamalarýna yardýmcý olunmasý amaçlanýyor. 4 KATEGORÝDE YAPILACAK Adaylarýn, Türkiye ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ndeki iletiþim fakültelerinde yýllarýnda lisans düzeyinde eðitim almalarý gerekiyor. Yarýþmacýlar, eserlerini "www.trt.net.tr" adresi üzerinden sisteme yükleyerek yarýþmaya katýlacak. Ayrýca gerektiðinde TRT'ye teslim edilmek üzere CD ya da DVD'ye, yarýþma dallarýnýn özel þartlarýnda belirtilen formatta kaydý yapýlacak. Yarýþma, "sesli-görüntülü habercilik", "radyo yayýncýlýðý", "televizyon yayýncýlýðý" ile "internet ve sosyal medya yayýncýlýðý" dalý olmak üzere 4 kategoride gerçekleþecek. Yarýþma baþvurularý 3 Mart-12 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak. Jüri deðerlendirmelerinin 20 Mayýs'ta yapýlacaðý yarýþmanýn sonuçlarý ise 29 Mayýs'ta ilan edilecek. DÝZÝ SETLERÝNDE STAJ Yarýþmada, her dal için birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin ve üçüncülere ise bin lira ödül verilecek. Ödül alan öðrenciler, 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde 15 günlük TRT eðitim ve staj programýna katýlabilecek, tüm masraflar da TRT tarafýndan karþýlanacak. Eðitim ve staj programý kapsamýnda, TRT'nin dizilerinin çekildiði setlere ziyaret, kurumsal tanýtým ve bilgilendirme, kurumun yapým, prodüksiyon, radyo, televizyon, haber ve yeni medya birimlerinde staj ve eðitim imkaný saðlanacak.(trthaber)

10 10 PERÞEMBE 12 MART 2015 Týp Bayramý nda Vali den özeleþtiri: Çorum, saðlýk alanýnda istenilen düzeyde deðil RECEP MEBET Vali Ahmet Kara, Çorum un saðlýk alanýnda Türkiye ortalamasýnýn altýnda yer aldýðýný açýkladý. Týp Bayramý kutlama programýnda konuþan Ahmet Kara, saðlýk hizmetleri alanýnda özeleþtiri yapýlmasý gerektiðini söyledi. Zor koþullarda görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn her türlü takdire deðer olduðunu anlatan Vali Kara, Çorum un hekim, hemþire ve yatak sayýsý bakýmýndan ülke ortalamasýnýn altýnda olduðuna iþaret etti. Son yýllarda yapýlan çalýþmalarla bu alandaki açýðýn hýzla kapatýlmaya baþladýðýna da iþaret eden Kara, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda yapýlan iþbirliðinin meyvelerini verdiðini kaydetti. Ýmkanlarýn birleþtirilmesi saðlýk hizmetlerinde verimi artýrdý diyen Kara, Çorum halkýnýn bu alandaki geliþmelerden memnun olduðunu ifade etti. Týp bilimi ve tarihteki ünlü týpçýlardan da bahseden Kara, þöyle konuþtu: Vali Ahmet Kara Tarih ve kültürümüzde týp biliminin önemli bir yeri var. Bu nedenle milletimiz týpta baþarýlý olmuþ. Aradaki dalgalanmalarýn ardýndan 19. yüzyýldan itibaren bu alanda yeniden yükseliþe geçmiþiz. Hipokrat, bilindiði üzere týbbýn babasý. Hekimlik görevine talip olanlarý, en zor tahsili ve en kutlu vazifeyi yapan insanlar olarak görüyorum. Hipokrat yemini ile göreve baþlayan hekimler, milletin caný ve saðlýðý için çalýþmaya yemin ediyor. Çok anlamlý ifadelerden oluþan o yemini etmek ve Kara, saðlýk hizmetleri alanýnda özeleþtiri yapýlmasý gerektiðini söyledi. gereklerini yerine getirmek babayiðit iþi. Baþkalarýnýn hastalýðý için çaba sarfetmek gerçekten zor bir iþ. Öte yandan saðlýk alanýndaki geliþmeler de önemli. Bu hususta aslolan tedavi deðil, koruyucu hekimliktir. Zira insanýmýzý hasta etmemek için çaba sarfetmeliyiz. Toplum hasta ve mutlu deðil. Ýnsanlar, hekimlerimizin elinden þifa bekliyor. Çorum bu alanda geri. Hekimlerimiz zor koþullarda görev yapýyor. Nöbet tutmak da gerçekten Düzenlenen programa bazý daire amirleri ve davetliler de katýldý. yürek ve yiðit iþi. Çorum da hemþire ve hekim sayýsý Türkiye ortalamasýnýn altýnda. Ancak üniversite ile hastane iþbirliðini baþarýlý buluyorum. Ýmkanlarýn birleþtirilmesi verimi artýrdý. Çorumlu da hastanemizden memnun. Týp Bayramý vesilesiyle saðlýk alanýnda özeleþtiride bulunulmasý gerektiðine inanýyorum. Tüm hekimleri ve saðlýk personelini gayretli çalýþmalarýndan dolayý kutlarken saðlýk ve esenlikler diliyorum. Programda saðlýk hizmetlerinin öneminden bahsedildi. Saðlýk yöneticileri ve çalýþanlarýnýn da büyük ilgi gösterdiði programda çeþitli sunumlar yapýldý. Týp Bayramý kutlama programý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Salonu nda gerçekleþti. Saðlýk çalýþanlarý Týp Bayramý ný kutladý RECEP MEBET Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Saðlýk Müdürlüðü iþbirliðinde düzenlenen Týp Bayramý kutlama programý dün gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Salonu nda gerçekleþen etkinliðe Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Duran Cesur, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Memur-Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Saðlýk yöneticileri ve çalýþanlarýnýn da büyük ilgi gösterdiði programýn sunuculuðunu Yeliz Yelen Akpýnar üstlendi. Uzm. Dr. Ömer Sobacý Uzm. Dr. Musa Ekici Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Mustafa Sungur (sað baþta) ve Selim Þimþek Yýlýn Hekimi seçildiler. SOBACI: SAÐLIKLI YAÞAM, TEMEL ÝNSAN HAKKI Saygý duruþunda Emektar hekimlerden Uzm. Dr. Celal Arslan ve Uzm. Dr. Þükrü Tokatlýoðlu emekli oldu. bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla toplumun saðlýklý yaþam bilincini yükseltmek, baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Kamu sürekliliðini saðlamak ve çaðdaþ dünya standartlarýna Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer uygun biçimde yeniden yapýlandýrmak. Bu amaçlarý Sobacý yaptý. gerçekleþtirmek için gece-gündüz, soðuk-sýcak Hekimliðin kutsal ve onurlu bir meslek demeden þartlar ne olursa olsun herkesin derdine olduðunu vurgulayan Ömer Sobacý, Fedakâr hekim derman olmaya çalýþýyoruz dedi. ve saðlýk çalýþanlarýna vatandaþlarýmýz adýna Meslektaþlarýnýn ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn Týp þükranlarýmý sunuyorum dedi. Bayramý ný tebrik eden Ekici, sunumundaki Týp alanýndaki geliþmelerle birlikte yaþam karikatürler ve mizahi yaklaþýmý ile izleyenleri kalitesinin arttýðýna iþaret eden Sobacý, Týp biliminin kahkahaya boðdu. geliþimine doktorlar öncülük ediyor. Saðlýklý yaþam, HASTA ÝLE ÝLETÝÞÝMÝ ANLATTI en temel insan hakký. Saðlýk hizmetlerinin kalitesi ise Kuruluþundan bugüne Kamu Hastaneleri Birliði geliþmiþlik göstergesi. Ülkemiz bu alandaki Genel Sekreterliði nin Çorum daki faaliyetlerinin çalýþmalarý gerek yurt içi gerekse yurt dýþýnda örnek anlatýldýðý slayt gösterisiyle devam eden programda gösterilen bir konumda diye konuþtu. kürsüye gelen Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn Doç. Dr. Ece Yazla Asafov Hasta ve Hasta iyileþtirilmesinin bu alanda önemli motivasyon Yakýnlarýna Yaklaþým ve Ýletiþim konulu bir sunum saðlayacaðýna dikkat çeken Genel Sekreter Sobacý, yaptý. açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Kiþiler arasý ileþitim performansýný artýrma ve Bu vesile ile devam eden yatýrýmlarýmýz etkili iletiþim stratejilerinin oluþturulmasýný hakkýnda da bilgiler vermek istiyorum. 800 yataklý amaçlayan sunumunda meslektaþlarýna yönelik yeni hastanemizin 2016 yýlýnda hizmete girmesi için önemli tavsiyelerde bulunan Ece Yazla Asafov, çalýþmalarýmýz sürüyor. Ek Poliklinik binamýzýn iletiþimin tanýmý, saðlýklý iletiþim süreci, hasta ve tefriþatý devam ediyor, bu bölümü en kýsa zamanda hekim iletiþimi, sorun çözme yöntemleri, etkili hizmete sunmayý planlýyoruz. Yeni açýlacak olanlarla dinleme ve iletiþim engellerini aþma gibi baþlýklarda birlikte poliklinik sayýmýz 118 den 138 e çýkacak. açýklamalarda bulundu. Böylece ayakta tedavi hizmetinde büyük rahatlama YILIN HEKÝMLERÝ ve EMEKTARLARA saðlanacak. Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi ve Madde TEÞEKKÜR Baðýmlýlýðý Tedavi Merkezi (AMATEM ) için Týp Bayramý nedeniyle düzenlenen kutlama çalýþmalarýmýz da devam ediyor. programýnda Çorum da yýlýn hekimi seçilen isimler Ýnsan yaþamý için özveriyle çalýþan tüm doktor ile emekliye ayrýlan doktorlara Vali Ahmet Kara ve saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý ný tarafýndan teþekkür belgesi ve çiçek verildi. kutluyorum. Meslek hayatýnda gösterdikleri üstün gayret ve EKÝCÝ DEN NEÞELÝ SUNUM örnek kiþiliklerinden dolayý Uzman Doktor Mustafa Vali Ahmet Kara nýn yaptýðý selamlama Sungur ve Aile Hekimi Dr. Selim Þimþek Yýlýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Hitit Hekimi seçilirken emekli olan Göðüs Hastalýklarý Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Uzmaný Dr. Þükrü Tokatlýoðlu ve Kulak Burun Boðaz Uzmaný Dr. Musa Ekici günün anlam ve önemiyle Uzmaný Dr. Celal Arslan a da hizmetlerinden dolayý ilgili bir sunum yaptý. þükran belgesi verildi. Týp Bayramý nýn tarihçesinden bahseden Musa Kutlama programý, müzik dinletisi ve kokteyl ile Ekici, Saðlýk hizmetlerinin sunumunda amacýmýz sona erdi.

11 Cemal Kaçay emekliye ayrýldý RECEP MEBET Halkbank Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay emekli oldu yýlý Haziran ayýndan bu yana þube müdürlüðü görevini yürüten Cemal Kaçay önceki gün itibariyle emekliye ayrýldý. Halkbank Genel Müdürlüðü emrine alýndýðý öðrenilen Kaçay ýn yaþ haddinden dolayý emekliye ayrýlmasýna karar verildi yýlýnda güvenlik görevlisi olarak çalýþmaya baþladýðý bankada þube Cemal Kaçay müdürlüðü görevine kadar yükselen Kaçay, baþarýlý çalýþmalarýyla özel sektör ve esnafýn memnuniyetini kazanan bir idareci oldu. Banka þubesinin hizmetleri ve gösterdiði performanstan duyduklarý memnuniyeti ifade eden sektör temsilcileri, Kaçay ýn emekliye ayrýlmamasý için imza kampanyasý baþlatmýþtý. Edinilen bilgilere göre, Kaçay dan boþalan göreve Halkbank Samsun Bulvar Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay ýn atandýðý öðrenildi yýlý Haziran ayýndan bu yana þube müdürlüðü görevini yürüten Cemal Kaçay emekliye ayrýldý. Pazar Filesi DENÝZ URAL Çarþamba Pazarý nda dün alýþveriþ hareketliliði yaþandý. Evinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak isteyen vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinden itibaren Çarþamba Pazarý nýn yolunu tuttu. Havanýn güneþli ama zaman zaman yaðmurlu olmasý nedeniyle satýþlarda kýsmi Çarþamba Pazarý nda dün alýþveriþ hareketliliði yaþandý. durgunluk hareketliliðin daha da artmasý temennisinde yaþandýðýný belirten esnaf, ilerleyen günlerde bulundular. PERÞEMBE 12 MART Bozdoðan, Çorumlu mevcut iktidara hep kazandýrdý. Peki iktidar Çorum a ne verdi? diye sordu. CHP den adaylýðýný açýklayan Muharrem Bozdoðan: Ýktidar Çorum a ne verdi? RECEP MEBET yatýrýmlarý yapýlýrken her seçimde zaferler kazandýran Çorumlu ya bu iktidar ne verdi? CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, Çorumlu mevcut iktimuhalefet olarak biz hizmete talibiz. dara 10 belediye baþkanlýðý ve 3 vekil kazandestek verirseniz Çorum un hakkýný parledýrdý. Peki iktidar Çorum a ne verdi? diye mentoda savunacaðým. Özelleþtirme sonusordu. cunda ortaya çýkan yanlýþ hesabý düzelteceðiz. Almanya yý bu seviyeye solcular getirdiyse, Adaylýðýný dün parti binasýnda düzenletürkiye yi de saðcýlar bu hale getirdi. Solcudiði basýn toplantýsýyla kamuoyuna açýklayan lar Yunanistan da iktidara geldiyse TürkiMuharrem Bozdoðan, Çorum un kamu hizye de, Çorum da da iktidara gelebilir. Çünkü meti ve yatýrýmlarýndan hak ettiði payý almamevcut iktidar Türkiye yi iyi yönetemiyor. dýðýný savundu. Partililerimiz beni tanýyor. CHP ye hizmet bechp Çorum eski Milletvekilleri Þükrü nim için onur. Bütün ve Feridun Ayvazoðlu, CHP Ýl Baþkaný Adaylýk açýklamasýnýn ardýndan parti Gürsel Yýldýrým ve bazý teþkilat yöneticileri Muharrem Bozdoðan binasý önünde mini bir miting düzenleyen ile çok sayýda partilinin hazýr bulunduðu topbozdoðan, kendisini destekleyen partililere teþekkür etti. lantýda konuþan Bozduman, Çorum un hakkýný parlementoda savunmak için adayým dedi. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise Bozdoðan a baþarýlar diledi. Ýktidar partisinin kadýn oylarýyla seçim kazandýðýna dikkat çeken Bozdoðan, Cumhuriyet deðerlerine sahip çýkan bayanlarý CHP ye destek vermeye davet etti. CHP nin bu seçimde Çorum dan 2 milletvekili çýkarmasýna herkesin inanmasýný isteyen Bozdoðan, bundan sonraki hedefin ise yerel seçimde belediyeleri almak olduðunu kaydetti. CHP li adaylarýn kendi arasýnda yarýþtýðýný vurgulayan Bozdoðan, partililere seslenerek, Mustafa Ke- Ýktidarý eleþtiren Bozdoðan, açýklamalarýný parti önünde yaptýðý konuþmada sürdürdü. mal in emanetini taþýyabilecek olanlara oy verin çaðrýsýnda bulundu. Çorum un tarihi, kültürel ve ticari alanda marka deðerlerinin bulunduðunun altýný çizen Bozdoðan, iktidara yönelik eleþtirilerini sýralayarak þöyle konuþtu: Güzel memleketimiz Çorum ne yazýk ki kamudan hak ettiði payý alamadý. Çorum un yarýsý bile Amasya ve Yozgat a Muharrem Bozdoðan, parti binasý önünde kendisini destekleyen partililere hitap etti. hýzlý tren ve havaalaný Esnafýn temsilcisi olacaðým ÜRÜN FÝYATI (kg) Portakal Elma Çilek Armut Muz Nar Kivi Patates Soðan Domates Dereotu Roka Ispanak Kabak Bal Kabaðý Biber Dolma Biber Karnýbahar Brokoli Salatalýk Patlýcan Pýrasa Lahana Marul Turp Limon Maydanoz Havuç Sarýmsak Kestane Kültür Mantarý Yumurta (Koli) : 75 Kr : 75 Kr : 4 TL : 2 TL : 3 TL : 1,5 TL : 3 TL : 75 Kr : 1 TL : 1,5 TL : 1 TL : 1 TL : 1,5 TL : 3,5 TL : 2 TL : 2 TL : 2 TL : 3 TL : 2 TL : 2 TL : 4 TL : 1,5 TL : 2 TL : 1,5 TL : 1 TL : 1,5 TL : 75 Kr : 50 Kr : 7 TL : 8 TL : 3 TL : 6 TL Seçim çalýþmalarýný kent merkezinde sürdüren daha sonra ilçelerden gelen oylarla az bir farkla 2 sýchp Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, raya düþtüðünü kaydeden Bozdoðan, "Sizlerin de esnaflarý ziyaret etti. desteðiyle 29 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerden bu kez birinci olarak çýkmak istiyorum. Tüm CHP üyeuzun süredir seçim çalýþmalarýný ilçe ve köysi esnaflarýmýzdan destek bekliyorum" dedi. lerde sürdüren Bozdoðan, seçim çalýþmalarýna kent merkezinde devam ediyor. Önceki gün bir grup partili arkadaþý ile esnaf turuna çýkan Bozdoðan, mecliste esnafýn temsilcisi olmak için yola çýktýðýný söyledi. Yapýlan açýklamaya göre, Uður Mumcu, Emek ve Kýbrýs Caddesinde seçim çalýþmasý yürüten Bozdoðan'a esnaflar büyük ilgi gösterdi. AKP hükümeti döneminde küçük esnaflarýn büyük maðduriyetler yaþadýðýna dikkat çeken Bozdoðan, kendisinin de esnaf olduðunu ve meclise gitmesi halinde tüm esnaflarýn temsilcisi olacaðýný kaydetti seçimlerinde þehir merkezinde en yakýn rakibine 300 fark attýðýný ancak Milletvekili Aday Adayý Bozdoðan, esnaf ziyaretinde bulundu. Haziran Hareketi Berkin Elvan ý andý RECEP MEBET Birleþik Haziran Hareketi, ölümünün birinci yýlýnda Berkin Elvan ý andý. Bahabey Caddesi Özdoðanlar Kavþaðý nda bir araya gelen eylemciler, gaz fiþeðinin baþýna isabet etmesi neticesinde yaralanan ve 269 günlük yaþam mücadelesini kaybeden Elvan ý yâd ettiler. Konuyla ilgili dava sürecini eleþtiren eylemciler, ellerinde taþýdýklarý pankart ve attýklarý sloganlarla tepkilerini dile getirdiler. Ýktidar partisinin uygulamalarýný 12 Eylül darbesi rejimine benzeten eylemciler, Berkin Elvan ýn mücadelesini desteklediklerini sözlerine eklediler. Birleþik Haziran Hareketi, Berkin Elvan ý andý.

12 12 PERÞEMBE 12 MART 2015 Baharda alerji vuruyor Ýlkbahar mevsiminde daha fazla alerji türü rahatsýzlýklarýnýn etkili olduðunu ifaden Aile Hekimi, Dr. Yalçýn Kurak Alerjik nezle, astým, konjonktivite (göz alerjisi) alerjik dermatit, egzama, ürtiker, hayati tehlike arz eden anjioodem ve anafilaksidir. Alerji, özellikle polenler bahar dönemlerinde ortaya çýkmaktadýr. Küfler, mite (ev tozu akarlarý), klimalarda ve özellikle halýlarda biriken tozlarda bulunur. Ýlaç alerjileri, besin alerjileri genelde yiyeceklerde bulunan katký maddelerinde bu reaksiyonlara neden olur. Evcil hayvanlarda da (kedi, kuþ, köpek) ve bu kimyasal alerjinler bulunabilir. 65 YAÞ ÜSTÜ KÝÞÝLER DÝKKAT! Yine ayný þekilde baðýþýklýk sistemimiz ile ilgili bazý hastalýklarda bu alerjik reaksiyonlarýn oluþmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. Tekrarlayan geçmeyen öksürükler ve nefes darlýklarý astýma neden olabileceðinden, burada bebekler çocuklar gebeler ve 65 yaþ üstü kiþilerin daha dikkatli olmasý gerekir. Bu belirtiler bazen tekrarlayan sinüzit, iyileþmeyen üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarýna, bazen de pnömoni dediðimiz zatüre hastalýðýna neden olabilir. Özellikle de nefes darlýðý durumunda hayati tehlikelere neden olabileceði göz önünde bulundurularak mutlaka bir saðlýk kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir dedi. Önlem olarak çeþitli tavsiyelerde bulunan Dr. Kurak, Bahsettiðimiz alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek etkenlerden uzak durulmasý, halýlarýn sýk aralýklarla yýkanmasý ve temizlenmesi, odalarýn yeterince havalandýrýlmasý, klimalarýn rutin bakýmlarýnýn yapýlmasý, polen ve tozlu yerlerden uzak durulmasý, alerjik reaksiyonlarýn oluþmasýný azaltacaktýr ifadelerini kullandý.(ýha) Ülkemizde her yýl Mart deprem haftasý olarak kutlanmakta olup deprem haftasý dolayýsýyla baþta okullarýmýz olmak üzere birçok kurum ve kuruluþta panolara depremle ilgili afiþler asýlmakta, broþürler daðýtýlmakta, deprem tahliye tatbikatlarý yapýlmakta ve yapýlan tatbikat sonucunda raporlar hazýrlanýp dosyalarda muhafaza edilmektedir. Yakýn tarihte yaþadýðýmýz Marmara depremi birçok eksiðimizi ortaya çýkardý. Deprem kuþaðýnda olan ülkemizde bu tür felaketlere tam olarak hazýrlýklý olmadýðýmýz ortaya çýktý. Yerleþim alanlarýnýn seçiminde, inþaatlarýn kalitesinde ne denli hatalarýmýzýn olduðunu deprem açýkça gösterdi. Her felaket birçok ders ve nasihatle yüklüdür. Esas olan geçmiþ felaketlerden en güzel þekilde ders alarak geleceðe hazýrlanmak ve depremle yaþamayý öðrenmektir. Hayatta baþarýlý olanlar kendilerine gereken bilgileri öðrenmekle bir an geri kalmazlar ve olaylarýn sebeplerini her zaman araþtýrýrlar. Þiddetli bir depremin ne zaman olacaðýnýn belirlenmesi teknik açýdan mümkün olmadýðýndan deprem bölgesinde yaþayan insanlarýn bu konuda her an hazýrlýklý olmalarý gerekmektedir. Bir baþka ifade ile 'hiç deprem olmayacak gibi soðukkanlý, her an deprem olacakmýþ gibi de tedbirli ve hazýrlýklý olmalýyýz.' ''Söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný hatýrlarým, uygulama yaptýrýrsan hiç unutmam ve ihtiyaç halinde aynen uygulamaya çalýþýrým'' sözünden hareketle; bilinçli yapýlan tatbikatlar çok önemlidir. Özellikle kurum amirinin katýldýðý tatbikatlar bir baþkadýr. Çünkü telkinden çok, temsil önemlidir. Amir katýldýðý zaman memur, müdür katýldýðý zaman öðretmen, öðretmen severek yaparsa öðrenci bu tatbikatý daha ciddiye alýr. Hani Anadolu da bir söz vardýr. 'Oynamaktan maksat ütmek' diye. Tatbikatlardan maksatta resmiyeti tamamlamaktan ziyade olasý doðal afetlerde daha bilinçli hareket etmemizi temin edebilmektir. 'Baþarý insana çok þey öðretmez ama baþarýsýzlýk çok þey öðretir veya hatadan dönmek fazilettir' sözünde ifade edildiði gibi, tatbikatlarda hata olmasý gayet normaldir. Önemli olan tatbikatlardan sonra 'bu tatbikatta artýlarýmýz ve eksilerimiz nelerdir?' sorusunu sorarak eksik hususlar varsa bir sonraki tatbikatta telafi edilmek üzere not alýnmasýdýr. Kesinlikle resmiyeti tamamlamak için geliþi güzel yapýlmamalýdýr. Bu niyetle yapýlýrsa gün kurtulur fakat gelecek kurtulmaz Bu baðlamda; bir yýl zarfýnda pek gündemde olmayýp ta beþ - on gün içerisinde normalin üzerinde deprem konusunun gündeme gelmesi, köylerimiz dâhil tüm okullarýmýzda deprem tatbikatlarýnýn yapýlmasý bu nokta da yeterli bilgiye sahip olmayan bazý vatandaþlarýmýzda acaba bir deprem mi olacak, her tarafta deprem tatbikatlarý yapýyorlar sorusunu akýllara getirebiliyor. Bu sýra deprem tatbikatlarý her tarafta yapýlýyor, yoksa size bir bilgi mi geldi türü soru soranlarla karþýlaþabiliyoruz. Tabi bunlar tamamen Oyun baðýmlýlýðý müfredata girecek Ýlk ve orta öðretim düzeyinde verilen derslerin kapsamý, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin bilinçli kullanýmýna yönelik geliþtirilecek. Ýlk ve orta öðretim düzeyinde verilen derslerin kapsamý, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin bilinçli kullanýmýna yönelik geliþtirilecek. Bilgi ve iletiþim teknolojileri kullanýmýyla ortaya çýkan riskler, siber suçlar, siber zorbalýk, bilgisayar, internet ve oyun baðýmlýlýðý, telif hakký ihlalleri gibi konular müfredat kapsamýnda ele alýnacak. Kalkýnma Bakanlýðý koordinasyonunda hazýrlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planý'na göre, bilgi ve iletiþim teknolojileri konusunda bilinçlendirme için müfredat güncellenecek. Bu kapsamda, ilk ve orta öðretim müfredatý, etkin kullanýldýðý durumda bilgi ve iletiþim teknolojilerinin ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel açýdan oluþturduðu olumlu etkiyi ifade edecek biçimde zenginleþtirilecek. Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin bilinçsiz kullanýmýnýn yol açtýðý risklere karþý bilinçlendirici içerik müfredata eklenecek. Bu konudaki eðitim, etkili olmasý için uygulamalý olarak da verilecek. Ýnternet üzerinden telif hakký ihlalleri de müfredatýn güncellenmesi kapsamýnda deðerlendirilecek. ÇOCUKLAR RÝSK ALTINDA Bilgi ve iletiþim teknolojileri, genel amaçlý bir teknoloji olarak bireysel, ekonomik ve sosyal yaþamýn kalitesini pek çok açýdan geliþtiriyor. Uluslararasý açýdan, bilgi ve iletiþim teknolojileri ve özellikle internete eriþim temel bir hak ve gereklilik olarak deðerlendiriliyor. Bununla birlikte, bu teknolojilerin yaygýn kullanýmý nedeniyle siber suçlar, siber zorbalýk, bilgisayar, internet ve oyun baðýmlýlýðý gibi yeni risk alanlarý ortaya çýkýyor. Kiþisel Deprem haftasýnda Deprem olur mu? Not defterimden 9 Annede telefon / Babada telefon / Çocuklarda tablet / Ebeveynin elinde ise 99 tesbih / Çeke çeke sabret / Çünkü kayboldu sohbet. Dün hata yapan kaliteli insan / Bugün gerçekten piþman olan. 'Genç' kimdir diye sormuþlar / 'Ýçinde olmadýðý halde sanandýr' diye cevap almýþlar. Görmez göz, duymaz kulak / Bu ne biçim ustalýk? / Ne biçim ticari ahlak? / Yapýlan iþler hep yarým yamalak. Candan bir merhaba diyebilirse insan / Kolay kolay unutulmaz, dene inanmazsan. Bazen uyku tutmaz sabahlar insan / Sabahtan da akþama kadar uyuklar insan. Sende dayý var, bende ise diploma Deðiþelim mi, ne dersin ha! Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný bilgilerin kötüye kullanýmý, nefret söylemi, dezenformasyon gibi olumsuzluklar daha kolay yaygýnlaþýyor. Avrupa genelinde 2012'de 9-16 yaþ grubundaki çocuklar üzerinde gerçekleþtirilen Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araþtýrmasý, bilgi ve iletiþim teknolojilerini en yaygýn kullanan kitle olan çocuklar açýsýndan yol gösterici bilgiler içeriyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye de çocuklarýn yüzde 'i interneti baðýmlýlýk derecesinde kullanýyor. Facebook hesabý olan çocuklarýn yüzde 42'si bilgilerinin herkese açýk olduðunu, yüzde 19'u adres, yüzde 18'i ise telefon bilgilerini paylaþtýðýný, yaklaþýk yüzde 50'si ise gizlilik ayarlarýný deðiþtirmeyi bilmediðini ifade ediyor. Ayrýca Türkiye'deki çocuklarýn yüzde 3'ü siber zorbalýða maruz kaldýðýný, yüzde 18'i internet üzerinden yabancýlarla iletiþime geçtiðini, yüzde 13'ü cinsel, yüzde 15'i zararlý içeriðe (intihar, uyuþturucu gibi) maruz kaldýðýný belirtiyor. Tüm bu risk faktörlerine raðmen ailelerde beceri ve bilinç düzeyinin yetersiz olmasý problemi daha da derinleþtiriyor. Babalarýn yüzde 49'u internet kullanýrken, bu oran annelerde yüzde 24'le sýnýrlý kalýyor. Sayýsal okuryazarlýk oraný düþük olan Arkadaþým teþekkür ederim, kýrmayýp geldin / Yalnýz sohbetine doyum olmuyor bir bilseydin. Haydi gel arkadaþ bize gidelim / Sýkýldým bu akþam iki sohbet edelim. Alýrsa bir selâm, akabinde üç beþ kelâm / Rahatlar insan, çok sýkýldýðý zaman. Zirveye asansörle çýkan asansörle iner / Lakin basamakla çýkabilmektedir hüner. Dedi: 'Temel kazarken yoktu kimse / Çatýya gelince herkes olmuþ el pençe. Asýrlardýr üzerinde yürünen yollar / Baþkaldýramaz sürünen yine yollar. Kimse ulaþýlamaz olmamalý / Bir gün herkes herkese ulaþýr / Lakin bu ulaþýmda da arada bir tabut vardýr. Sofradaki yemek helal ise hesabý / Haram ise azabý var veliler çocuklarýný internetin yol açtýðý risklerden korumak için eve internet baðlatmamayý tercih edebiliyor. ÇOCUKLARIN GÜNCEL ÝHTÝYAÇLARI- NA CEVAP VERÝLECEK Bilgi ve iletiþim teknolojileri konusunda eðitim yoluyla yapýlacak bilinçlendirme faaliyetleri kapsamýnda yapýlacak çalýþmalar þöyle: - Ýlk ve orta öðretim düzeyinde verilen derslerin kapsamý bilgi ve iletiþim teknolojilerinin bilinçli kullanýmýna yönelik olarak geliþtirilecek. - Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin etkin kullanýldýðý takdirde ekonomik ve sosyal açýdan yol açtýðý olumlu etkiler eðitim içeriðine dahil edilecek. Özellikle bu alanýndaki baþarý hikayelerinin içerikte yer almasý saðlanacak. - Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin kullanýmýyla ortaya çýkan riskler (siber suçlar, siber zorbalýk, bilgisayar, internet ve oyun baðýmlýlýðý, telif hakký ihlalleri gibi) müfredat kapsamýnda ele alýnacak. - Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin barýndýrdýðý psikolojik ve fizyolojik risklere karþý hem farkýndalýk hem de sahip olunmasý gereken yetkinlikler ile ilgili teorik ve uygulamalý eðitim içeriði oluþturulacak. Bu uygulamalý eðitim içeriði, sosyal paylaþým sitelerinde kullanýcý ayarlarýnýn yapýlmasý, tanýnmayan kiþilerle arkadaþ olunmamasý, internette karþýlaþýlan bilgilerin doðruluðunun test edilmesi, bilgisayar oyunlarýna yaklaþým gibi çocuklarýn günlük hayatta sýklýkla karþýlaþtýðý durumlarý kapsayacak kapsam ve güncellikte olacak. - Öðretmenlere ilgili içerik konusunda hizmet içi eðitim verilecek.(aa) bilgi eksikliðinden kaynaklanýyor. Ýlmin fennin baþ döndürücü bir hýzla geliþtiði, savaþlarýn canlý yayýnda verildiði, sesten hýzlý giden uçaklarýn yapýldýðý günümüzde depremlerin nerede ne zaman hangi saat ve dakika da olacaðý tespit edilememiþtir. Bu alanda en büyük harcamayý Japonya yapýyor ama bu nokta da kesin bir söz söyleyememekte olup tahminle yetinmektedirler. Depremlerin oluþ zamaný, hasardan çok ölü ve sayýsýnýn az ya da çok olmasýnda etkilidir. Deprem kýþ mevsiminde ya da gece saatlerinde olursa ölü sayýsýnýn çok olmasýna neden olmaktadýr.17 Aðustos depremin, þehir merkezinde olmasý, sýð deprem olmasý ve gece saat 'de herkesin uyurken olmasý ölü sayýsýnýn çok daha fazla olmasýna sebep olmuþtur. Bunun için çözüm; Deprem kýþýn olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem gece olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem yaz olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem gündüz olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem iþ saatinde olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem hafta sonu olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem bir teravih, bir cuma, bir bayram namazýnda olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem bir spor salonunda kutlama yapýlýrken, olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem þiddetli bir yaðmur yaðarken olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Deprem yüksek binalarýn arasýnda miting yapýlýrken, konser verilirken olacakmýþ gibi deprem senaryosu yapýlmalýdýr. Bir okulumuzda kýþýn soðukta, ortalýk kar buzken deprem tatbikatý yapýldýðýnda bir öðrenci velisi çocuk tatbikatta üþüdüðünü akþam evde anlatýnca babalýk þefkatiyle sabah okul idaresine gelip ' hocam bu tatbikatý neden kýþýn ortasýnda yapýyorsunuz, yazýn suyu mu çýktý, yazýn yapsanýz da bu çocuklar üþümese' diye sitemde bulunuyor. Okul müdürü arkadaþta; 'afetlerin yaz, kýþ, gece, gündüz her zaman olabileceðinden hareketle, haklýsýnýz deprem tatbikatlarýný kýþýn yaptýðýmýz için çocuklar üþüyor. Ancak bu tatbikatlarý yazýn yaptýðýmýzda da sýcaktan bayýlýrsalar ne olacak?' diye cevap verince öðrenci velisi 'haklýsýnýz hocam, ben onu düþünemedim' diyor. Çorum milli eðitim müdürlüðü sivil savunma uzmanlýðý olarak bu tür eðitimlerin, tatbikatlarýn hafta dolayýsýyla yapýlmasýyla beraber, yukarýda açýklanan çözüm önerilerine istinaden tüm eðitim öðretim zamaný içerisinde farklý mevsimlerde yapmaya çalýþýyor ve sözümüzü dinleyenlere de tavsiye ediyoruz. ÖZETÝN ÖZETÝ: Ölümden bahsetmekte ölümün gelmeyeceði, yaðmurdan bahsetmekle yaðmurun yaðmayacaðý gibi deprem haftasýnda depremi fazla konuþmakla veya tatbikat yapmakla da deprem olmayacaktýr. Þunu hiç bir zaman unutmamak lazýmdýr ki; önemli olan depremlerin olacaðý deðil olduðunda fert ve ülke olarak bizleri nasýl bulacaðýdýr. Hazýrlýklý mý, yoksa vurdumduymaz mý? Henüz zaman varken hesaplarýmýzýn içerisine bunu da katabilirsek, hepimizin lehine olur diye düþünüyorum... 'Geleceði kazanmak yani afeti afiyette atlatabilmek için, þimdiden hazýrlýk yapmak ticarettir!' Öncelikle Ýlimizde temel afet bilincinin oluþmasý için el ele verirsek, '' YES WE CAN - YES ÇO- RUM CAN '' (BAÞARABÝLÝRÝZ - ÇORUM BA- ÞARABÝLÝR) diye haykýrabiliriz Yok iken var olur / Var iken yok olur / Dünyanýn kuralý budur. Ne desem, bilmem ki ne desem / Bi-çareyim, her ne desem. Güzel mi güzel baþörtüsü var / Lakin alttaki tesettürü pek dar / Keþke üstüne uygun olsa desem / Bana gücenir kýzar. Olsan da olur olmasan da / Bunu diyemem ki ben sana / Tut ellerimden býrakma beni / Zor zamanlarýmda. Hanýmlar evde iken bilinmez kýymet / Üç gün ayrýlsa dar gelir memleket. Mevtalar vardýr gönüller üzerinde yükselir/ Mevtalar vardýr görevliler üzerinde yükselir. Allah'ým yaþarken; Gururdan, kibirden, riyadan ýrak / Son nefesi verirken de masum olarak / Nasip eyle, bu âlemden ayrýlmak.

13 PERÞEMBE 12 MART :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:21 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:27 Þubat 1430 Kasým: MART Allah indinde günahlarýn en büyüðü, kötü huylu olmaktýr. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Erzurum ve Ardeþen'in kurtuluþlarý (1918) - Husum Fýrtýnasý - Ýstiklal Marþý'nýn kabul ediliþi ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ AYLA KÜÇÜKER (TEL: ) ÝNÖNÜ CAD. 26/E - EMNÝYET SARAYI YANI GÖKGÖZ ECZANESÝ SERMÝN GÖKGÖZ (TEL: ) M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - CUMA PAZARI KARÞISI - METROPOL YANI METEOROLOJÝ 2015 baþýnda elime ulaþan Çorum goncasý bir kitap da Tavþan- Nereye gittiðini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiðinin de bir önemi yok. Mustafa Ömür Dinç'in ES adlý kitabý oldu. Ömür'ü çocukluðundan tanýyordum. Mustafa'sýný yeni Kitabýn tamamýný aktaracak deðilim. Kitabý elime alýnca bitirmeden býrakmadým. Rahat okunan ve kendisini okut- öðrendim. Dede Korkut kitabýnýn baþlangýcýnda bir cümle vardýr: "Kýz anadan öðrenir bohça baðlamayý, oðul babadan turan bir kitap olmuþ. öðrenir sofra kurmayý." Ayrýca kitabýn arasýna bir ayraç konmuþ ve üzerinde Oðul Dinç; dört küçük kesecik vardý. Ýçlerinde çiçek tohumlarý. (Kitabý " kendimize yolculuk var.." diyerek açmýþ söz baþýný. "Özgül aðýrlýðý" olan konular ve bu konulara uygun dü- yazýlmýþ. Kitabý okuyup bitirince açtým kesecikleri. Tohum- okuyup bitirince bu tohumlarý ekiniz) notu ayraç üzerine þen özgül aðýrlýklý sözlerle yazýlmýþ, derlenip toparlanmýþ larýn ne tohumu olduðunu bilmeye çalýþtým ama, kedi týrnaðý tohumundan ötesini bilemedim. Küçük bir saksýya topla- bir kitap. 98 sayfa. Ne mi anlatýyor? Hayatýn içindeki deðerleri fark etmeyi, kiþinin yalnýz olmadýðýný, kendi ve kendisiyle beraber yaþayanlara, çevreye ve zamana dair farkýn- tohumlarý ektim. mý onüç adet olan GÜNLÜK dalýk oluþturmak için yazýyor Mustafa Ömür. Abdulkadir OZULU Yazarýn isteði yerine geldi. Ýkinci A'ile baþlýyor. Aileye, saðlam kurulmuþ sevgi ve saygý ortamý olan ve baðlarý kopmayan saadet yuvasýna, sevginin, saygýnýn, bir isteði, kitabý paylaþmanýn, dayanýþmanýn ilk eðitim-öðretim ocaðý olan aileye dikkat bir baþkasýnýn okumasý için çekiyor. Buraya ben bir özlük aðýrlýklý söz ilave edeceðim. "Ýnsanýn eviailesi dünyadaki cennetidir." Evet evimiz de dediðimiz ailemiz, her za- uygun bir þekilde ikinci bir ele ulaþtýrmak. Ýþte bu biraz zor man her türlü çirkinlikten uzak olmasý gereken huzur yeri dünya cennetimiz yapmalýyýz. olacak. Kütüphane sahibi olan bir kimse için ele gelen, eve gelen ve de adýnýza imzalý bir Mustafa Ömür, sonra toplum olarak yaþayýþýmýz içinde eðitiminin kitabý ikinci bir ele verivermek Ýki tane olsa birini hiç sürdüðünü vurguluyor. Güvenilir insan olmaktan bahsederken A. Einstein'in þu sözünü çerçeve yapýyor: "Tanrý'ya inanan adam olmak kolay. Asýl zor olan, Tan- ederdim. Bu isteðini de yerine düþünmeden isteyene hediye rý'nýn inanacaðý adam olmakta." getirmek için, kitabý torunuma Burada da aklýma bir ayet meali geliyor: "Kulu Rabbinden razý, okumasý için verdim. Sonrasýný düþüneceðim. Rabbi de kulundan " Bir baþka sayfada "Ýnsan Konan Göçüyor" baþlýðý altýnda lüks ve Mustafa Ömür Dinç'i bu israftan uzak, sade-huzurlu bir yaþayýþý iþliyor. Bu konunun altýna çok güzel çalýþmasýndan dolayý güzel bir çerçeve söz derlemiþ. kutluyor ve daha nice hayýrlý Alice- Hangi yoldan gideyim? eserlere imza atmasýný diliyorum. Böbrek hastalarýna uyarý! Yeni Yýlla Gelen Yeni Kitaplar 3 M.Ömür Dinç'in "ES" Adlý Kitabý Kardeþ kardeþe. Hep onlar ile güldük, onlar ile aðladýk. Tefekkür Ortanca biraderi: Kardeþ kardeþe. Bu kardeþlik müjdesi asrý Dünyamýz saadetten geldi. Bir gün Kainatýn sultaný Resulü Ekrem efendimiz (asm) sahabe-i kiramla otururlarken þöyle söyledi: "Kardeþlerimi özledim!" Sahabe-i Kiram sordu: "Hangi kardeþlerinizi ya Resulullah?" "Abi bizler senin övey kardeþin, nurcular öz kardeþin deðil mi?" diye þakavari takýlýnca Ben de: : "Evet kardeþim, üstadýmýz bizleri "öz kardeþten daha yakýn" olarak tarif etmektedir" demiþtim.. Bu bakýmdan atalarýmýz: "Son asýrda gelecek kardeþlerimi!" Ýþte tam içinde bulunduðumuz zamandaki Raþit Yücel "Kardeþin büyüðü peder, küçüðü evlat yerine geçer" demiþ. ehli imaný haber veriyorlardý. Ýþte Bediüz- corumhakimiyet. net zaman bizleri "nesebi kardeþten daha ziyade Bir Çin atasözünde ise: "Kardeþler münakaþa ederse, seyirciler yakýn" yapmýþtý biribirimize. "Canýmdan çok sevdiðim kardeþlerim" demiþti.. "Bir þehir, bir vilayet, bir memleket, belki kürei arz, belki Dünya, belki alemi vücut iki hakiki dost için bir meclis hükmündedir. Böyle dostluk ve kardeþliðin firaký yok, hep visaldir. Fani, mecazi dostluklar firaký düþünsün, bize ne" "Asýl hüner, kardeþini fena gördüðü vakit onu terk etmek deðil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleþtirip ýslahýna çalýþmak, ehli sadakatin þe'nidir" Ýþte Nur talebeleri bir asra yaklaþan birlikteliklerinde faydalanýr" söylenmiþ.. Hadisi þerifte ise: "Kardeþinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiðin sözden dönme" ifade edilmiþ.. Kul Sadi ise þöyle seslenmiþ: "Nerede mü'min varsa benim kardaþým, Davasý Kur'an'sa gönül sýrdaþým, Göl haline gelmiþ Ýslam diyarý, Gülistan yapacak kanlý gözyaþým." Kardeþlikte bir taraðýn diþleri gibi yanyanayýz. bunun harika kardeþlik destanlarýný yazmýþlar- Adem Aleyhisselam dan baþlayan bir ve beraberliðimiz vardýr. Severiz ve sevmeliyiz. Fenalýðý dýr.. Ve bu kardeþlik ve civanmertlik kýyamete kadar devam edecektir inþallah.. Benim, beden baþka üç erkek kardeþim var. varsa acýrýz. Lütuf ile ýslahýna çalýþýrýz. Böyle kardeþliðin yeri ve zamaný yoktur. Hayatýn tamamýný içine alýr. Uzmanlar Türkiye de 6-7 yetiþkinden birinde böbrek hastalýðý bulunduðuna dikkat çekerek þeker hastalýðý, tansiyon yüksekliði, kalp-damar hastalýðý, obezite hastalarýnýn kronik böbrek hastalýðý riski taþýdýðý uyarýsýnda bulundu. Dr. Ayþin Ertuðrul, erken dönemde teþhis edilen kronik böbrek hastalýðýnýn tedavisinin gelecek dönemlerde oluþabilecek komplikasyon riskini azaltacaðýný vurguladý. Nefrotik ya da böbrekteki iltihabi hastalýklar, enfeksiyonlar, idrar sistemindeki sorunlar, polikistik böbrek hastalýðý gibi kalýtsal bozukluklar, þeker ve yüksek tansiyonun böbrek hastalýðýnýn nedenlerinin baþýnda geldiðini belirten Dr. Ayþin Ertuðrul, Þeker, yüksek tansiyon, kalp-damar, obezite hastalarý kronik böbrek hastalýðý riski altýndaki kiþilerdir. Bu nedenle düzenli egzersiz yapýlmalý, saðlýklý beslenme ve ideal vücut aðýrlýðý korunmalý, tuz azaltýlmalý, yeterli sývý alýnmalý, sigaradan ve aþýrý alkolden kaçýnýlmalý, kan basýncý ve kan þekeri düzeyi düzenli olarak ölçtürülmeli, risk grubunda olan hastalarýn düzenli olarak böbreklerini kontrol ettirmelidir dedi.(ýha) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: MART 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL 97, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 97,68 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK VEFAT EDENLER 1-Gökçepýnar Köyü' nden gelme; Mehmet Ali ÇELÝK. 2-Merhum Rýza HAMAL' ýn eþi, Hasan HAMAL ve Bediha TÜRKMEN' in annesi, Cafer TÜRKMEN' in kayýnvalidesi, Gazeteci Hacý ODABAÞ' ýn teyzesi; Meryem HAMAL. 3-Polis Memuru Ýsa BAYRAK' ýn annesi; Nezaket BAYRAK. 4-Feyzullah, Haydar, Melek ve Melihat EROÐLU' nun annesi, Ali EROÐLU' nun eþi, Hamza ve Mehmet ÖZTÜRK' ün kardeþi; Fatma EROÐLU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kadir Yüktaþýr com Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 50, 00 15, 00 50, 00 0, 00 1, 00 Ücretsiz Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 12 MART 2015 Çorum da istiþare heyeti kuracaðýz AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Berat Uzun, yaptýðý açýklamada, þöyle dedi, Milletimize hizmet etmek için çýktýðýmýz bu yolda, ilk günden itibaren bir hedefimizin olduðunu söyledik. Çorum da geniþ katýlýmlý bir istiþare mekanizmasý kurmak istiyoruz. Kurmak istediðimiz bu istiþare mekanizmasý Çorum'un daha ileriye gitmesine, daha müreffeh, yaþanýlabilir bir kent haline gelmesine katký verecek. Kurmak istediðimiz Ýstiþare mekanizmasýnýn en önemli unsurlarýndan birisi de elbette Valilik makamý olacak. Turizm, tarým, sanayi ve her alanda istiþare mekanizmamýzla istiþare halinde olarak Çorum için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacaðýz." Vali Ahmet Kara ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Fikir alýþveriþi yaptý Berat Uzun, Çorum da her kesimle istiþare edeceklerini belirtti. AK Parti Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, ÇESOB, Ticaret Borsasý ve Tarým Ýl Müdürlüðü nü ziyaret etti. Kulalý ya ziyaretlerinde Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Karakaya, Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Oda Baþkaný Osman Top ve partililer eþlik etti. Bozkurt tan esnaf ziyareti AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, esnaf ziyaretlerinde bulundu. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç ý ziyaret etti. AK parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, esnafýn toplumdaki önemine dikkat çekerek, Esnafýmýz toplumumuzun en temel yapý taþlarýndan biridir. Ahilik geleneðinin bize emanetlerinbozkurt, ÇESOB u ziyaret etti. den biridir. Biz de bu emanete sahip çýkmak için var gücümüzle çalýþacaðýz dedi. Bozkurt, ayrýca, esnaflarýn bu ülkenin ekonomik kalkýnmasýndan, eðitimden, saðlýðýna kadar her alanda kendilerine rehber olduðunu belirterek, Biz esnafýmýza güveniyoruz. Bu kültürü, bu geleneði korumaya devam edeceðiz ifadelerini kullandý. Çorum Esnaf ve Orhan Bozkurt, esnafýn taleplerini dinledi. Sanatkarlar Odalarý ziyaret etti. Kendisinin de bir esnaf olduðunu dile gebirliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, ziyaretten duyduðu tiren Bozkurt, esnaflarýn yaþadýðý sorunlarýn farkýnda memnuniyeti dile getirerek, Bozkurt a seçim çalýþolduðunu, milletvekili olduðu taktirde bu sorunlarýn malarýnda baþarý diledi. çözümü için var gücüyle çalýþacaðýný belirtti.(ýha) ÇESOB ziyaretinin ardýndan Bozkurt, esnaflarý Erdoðan, Kadim Anadolu uygarlýklarý Çorum dan sorulmalý Kýlýç tan övgü Yapýlan açýklamaya göre, ilk ziyaretini ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a gerçekleþtiren Nurettin Kulalý, Çorum un sorunlarý, yapýlmasý ve yapýlacak projeler hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum için büyük projeler gerektiðini ve Kulalý'nýn tecrübesi ve bilgi birikimi ile büyük projelerin üstesinden gelebileck kapasiteye sahip olduðunu bu özelliklerinden dolayý da kendi- AK Parti Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, STK ziyaretlerinde bulundu. sini milletvekili adayý olarak görmek istediklerini belirtti. Kýlýç, ziyaretten memnun kaldýðýný belirterek, Kulalý ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Güneþ enerjisiyle tarým sulama projesi Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ la da görüþen Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, Çorum'da tarýmýn durumuna iliþkin deðerlendirmeler yaparak, güneþ enerjisinden tarým sulama projelerinde nasýl faydalanýlacaðý üzerinde istiþarelerde bulundu. Bektaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kulalý'ya baþarý dileklerinde bulundu. Destek sözü Son olarak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ i makamýnda zi- yaret eden Kulalý, son yýllarda organik çilek üretiminde saðlanan baþarýda Ýl Müdürlüðü nün büyük katkýsý olduðunu ifade ederek, bu baþarýnýn artarak devam etmesi için her türlü desteðin verileceðini söyledi. Kulalý nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Ermiþ, Kulalý ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kulalý nýn ÝHA ziyareti AK Parti Çorum illetvekili aday adayý Nurettin Kulalý, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Çorum Bölge Müdürlüðü nü ziyaret etti. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve bir grup partilinin de hazýr bulunduðu ziyarette ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ile görüþen Kulalý, seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi yýlýnda AK Parti iktidara geldiðinde ekonominin aðýr bir kriz içinde, halkýnda umutlarýnýn tüken- Nurettin Kulalý, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Çorum Bölge Müdürlüðü nü ziyaret etti. mek üzere olduðunu dile getiren Kulalý, Ülkemizi büçalýþmalarla karamsar hava daðýldý. nemler, Adalet ve Kalkýnma Partisi yük bir karamsarlýk havasý sarmýþtý. Yüksek enflasyon ve faize karþý yapýile son bulmuþtur. Ak Parti iktidarlarý Çeteler, mafyalar ve hortumcular baþlan çetin mücadelelerle yatýrým ortaile, yetkilerini millete karþý deðil, milta bankalar olmak üzere ülkenin tüm mý iyileþtirildi. Ak Partinin 12 yýllýk let için kullanan bir iktidar dönemi kaynaklarýný tüketiyordu. Türkiye büiktidar dönemini önceki dönemlerle baþlamýþtýr. Bu dönemde, demokrasi tün ümitlerini IMF den gelecek kremukayese ettiðimizde, her konuda ve özgürlükler konusunda büyük medilere baðlamýþtý. IMF de her ay Türönemli adýmlar atýldýðýný, çoðu konusafeler katedilmiþtir. Bu geliþmelerin kiye ye gönderdiði müfettiþlerle ülke larda 50 yýlda yapýlamayanlarýn bu önümüzdeki dönemde de Adalet ve ekonomisini deðil, idareyi ve siyaseti dönemde yapýldýðýný görmekteyiz. Kalkýnma Partisi Genel Baþkaný Baþkontrol altýnda tutmaya çalýþýyordu. Türkiye bu dönemde Avrupa nýn 6. bakanýmýz Sayýn Ahmet DavutoðRecep Tayyip Erdoðan ýn liderliðin,dünyanýn da 17. en büyük ekonomisi lu nun liderliðinde artarak devam deki Ak Parti Hükümetinin kýsa sürehaline gelmiþtir. Hükümetlerin iktidar edeceðine inancým tamdýr þeklinde de içeride ve dýþarýda yaptýðý yoðun olduðu ancak muktedir olamadýðý dökonuþtu.(ýha) Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erde bu konuda deðerlendirilebilir." doðan, üniversitelerin bulunduklarý yöünýversýteler MARKA renin kültür ve tarihine vakýf olmasýnýn HALÝNE GELMELÝ önemine iþaret ederken verdiði örnekte Ortadoðu'nun Batý'daki oryantaçorum dan bahsetti. listlerden deðil Diyarbakýr'daki, GaziErdoðan, YÖK'te kurul üyelerine antep'teki, Hatay'daki üniversitelerin ve üniversite rekörlerine hitap ettiði koçalýþmalarýndan takip edilmesi gerektinuþmasýnda, üniversitelerden önemli ðini vurgulayan Erdoðan, "Kafkasya beklentileri olduðunu belirterek, her ünidenilince Kars'taki, Erzurum'daki üniversitenin, en azýndan bir alanda, sadece versitelerimizin uzmanlýklarý ön plana Türkiye'nin deðil tüm bölgenin hatta çýkmalý. Akdeniz uygarlýklarý, turizm dünyanýn en iyilerinden biri haline gelantalya'da. Kadim Anadolu uygarlýkmesini istedi. larý Çorum'dan, Eskiþehir'den. Osmanlý Recep Tayyip Erdoðan Bu konuda YÖK'ün, ÜAK ve rektarihi Bursa'dan, Selçuklu tarihi Kontörlerle bir araya gelerek hangi üniversitenin bu nokya'dan sorulmalý. Kürdoloji ile ilgili araþtýrmalarýn tada olduðunu, hangi alanda baþý çekebileceðini, hanadresi, Paris deðil Mardin olmalý. Sosyal bilimlerde, gi alanda uluslararasý platformda temsil noktasýna fen bilimlerinde, mühendislik bilimlerinde, her alanulaþabileceðini belirleyebileceðini belirten Cumhurda bu þekilde üniversitelerimizi marka haline dönüþbaþkaný Erdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: türmeliyiz diye düþünüyorum" dedi. "Tarým denildiðinde, dünyada tarýmýn ilk kez yapýldýðý, ilk üniversitenin kurulduðu Þanlýurfa akla Bunun için de kalite ve nitelik konularýnda yogelmeli, Harran Üniversitesi akla gelmeli. Harran ðunlaþýlmasý gerektiðini belirten Erdoðan, "ÜniversiÜniversitesi bu alanda sýyrýlmalý, örnek olmalý. Bu te öðretim elemanlarý ve eðitim, öðretimle ilgili krikonuda gerek YÖK, gerekse bizler devlet olarak bu terleri belirleyen Yükseköðretim Kurumunun yapýlan tür destekleri vermeliyiz. Petrolde, Batman ülkemiziþlerin kalitesi konusunda da gayret içinde olmasý ladeki sýyrýlmýþ, sivrilmiþ olan þehrimizdir. Ayný þekilzým. Bu doðrultuda yürütülen çalýþmalarýn bir an önde denizcilikte Trabzon KTÜ. Demirçelik denildiðince sonuçlandýrýlarak üniversitelerimizdeki kalite sode akla gelen neresi, Karabük. Savunma sanayisinde rununun çözümü yolunda süratle mesafe katedilmekýrýkkale, gýda deyince Kýrklareli, Trakya'yý kastedisini özellikle sizlerden istirham ediyorum" diye koyorum, tekstilde Denizli. Bunlar birer örnek. Ýlla bunuþtu.(aa) ralar olacak diye bir þey yok. Farklý üniversitelerimiz Suriye Dramýnýn Beþinci Yýlý ve ÝHH Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Suriye dramýnýn beþinci yýlý ve Müslümanlar ýn üzerine düþen sorumluluklarýn konuþulacaðý bir konferans düzenleyecek. Suriye de fiili son durumu ÝHH Suriye Yardým Koordinatörü Muhammed Yorgancýoðlu anlatacak ve sa- hadan direkt bilgileri paylaþacak. Suriye de yaþananlarýn Siyasi ve uluslararasý boyutunu ise Av. Ömer Kýlýç anlatacak. Suriye Dramýnýn Beþinci Yýlý ve ÝHH konulu konferans, 15 Mart Pazar günü saat da ÝlkeDer&ÝHH seminer salonunda baþlayacak.

15 Milli ruhumuzun yüceltilmiþ bir anýtý Vali Ahmet Kara, 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajý yayýmladý. "12 Mart 1921'de Meclisimizin büyük bir coþkuyla kabul ettiði Ýstiklal Marþýmýzýn 94. yýldönümünü gururla kutluyor, milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve þükranla anýyoruz." diyen Vali Kara, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; "Milletimizin yetiþtirdiði en vatanperver aydýnlardan biri olan Mehmet Akif, Kurtuluþ Savaþýmýza ve milli mücadelemize bir hatip, bir yazar ve büyük bir þair olarak en büyük desteði vermiþtir. Akif, ilhamýný inancýndan ve milletinden alan, kalbinin ve ruhunun gýdasý ahlak olan, ömrünü millet ve memleket davasýna adamýþ büyük bir mütefekkirdir. "Âtiyi karanlýk görerek azmi býrakmak... Alçak bir Vali Ahmet Kara yen baþta eli silah tutan bütün erkekler olmak üzere herkes cepheye koþmuþtur. Ýstiklal Marþýmýz, bizi biz yapan þanlý tarihimizin en muhteþem özetidir. Adeta milli ruhumuzun kelimelerle yüceltilmiþ bir anýtýdýr. Mehmet Akif, Ýstiklal Marþýmýzda milli mücadeleye olan inancýný, milletimizin baðýmsýzlýðýna ne denli düþkün olduðunu, Hakk'a, yurduna ve dinine baðlýlýðýný dile getirmiþtir. Ýstiklal Marþýmýz dün olduðu gibi bugün de kalplerimizi ve ruhlarýmýzý birleþtiren, yolumuzu aydýnlatan, devletimizin ve milletimizin onurlu mücadelesini taçlandýran, tarihten silinmek istenen bir milletin milli deðerlerinden nasýl tekrar dirildiðini gösteren bir tarih belgesidir. Bu duygu ve düþüncelerle, Ýstiklal Þairimizin "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn." duasýna yürekten ölüm varsa, eminim, budur ancak." dizeleriyle Akif, milletinin en ümitsiz zamanlarýnda onlarýn yolunu aydýnlatmýþ, onlarý gelecek için mücadeleye çaðýrmýþtýr. Akif birçok vilayetimizin bazen camilerinde bazen de meydanlarda halka candan bir ahenkle, mahirane bir üslupla hitap ederek herkesin üzerinde derin tesirler býrakmýþtýr. Onu bir kere dinle- iþtirak ederek merhum Mehmet Akif Ersoy'u, bu büyük eseri aziz milletimize armaðan eden Büyük Millet Meclisimizin bütün üyelerini, Çanakkale ve Ýstiklal Savaþýmýzýn þehit ve gazilerini rahmetle, þükranla anýyor; hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum." (Valilik Basýn) PERÞEMBE 12 MART CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, ilçeleri ziyaret etti. Solmaz, Bayat ve Uðurludað da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, ilçe, köy ve esnaf ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. Gittiði her yerde hem partililer hem de vatandaþlar tarafýndan sevgi gösterileri ile karþýlandýðý belirtilen Solmaz, yurttaþlarla bol bol sohbet ederek, onlarýn sorunlarýný dinliyor. Milletvekili aday adayý Solmaz, CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat ve CHP eski Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aydemir ile birlikte Uðurludað ve Bayat'ý ziyaret etti. Ýlk ziyaretini Uðurludað'a yapan Solmaz, vatandaþlarla dilek ve temennilerini paylaþtý. Uðurludað'da hemen hemen her köye ulaþan Solmaz, köylülerin sorunlarýný dinledi. Solmaz CHP iktidarýnda çiftçiye sunulacak imkânlar hakkýnda da bilgi verdi. CHP Bayat Ýlçe Örgütü'nü ziyaret eden Av. Dinçer Solmaz, Ýlçe Baþkaný Sadýk Küçük ile görüþtü. Emek sömürüsüne dur diyebilmek için aday olduðunu belirten Solmaz, 29 Mart'ta yapýlacak olan önseçim için destek istedi. SMMMO ya nezaket ziyareti CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Belediye Meclis üyeleri Levent Çöphüseyinoðlu, Semrin Kaleli, Serda Uysal Karlýdað ve Necdet Biçer ile birlikte, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) ný ziyaret etti. 1-7 Mart Muhasebe haftasý nedeniyle gerçekleþtirilen ziyarette SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu nu kutlayan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Muhasebeci Mali Müþavirlerin mesleki anlamda ekonominin kalkýnmasýnda zor bir görev üstlendiklerini, verginin toplanmasýnda, kayýtlarýn tutulmasýnda, müþterilerine hizmet verirken büyük bir özveride bulunduklarýný, genel anlamda hak ettikleri ücretleri alamadýklarýný ve muhasebecilik mesleðinin zor bir iþ olduðunu söyledi. Ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getiren ve Yýldýrým a çýktýklarý yolda baþarý dileklerinde bulunan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da, Çorum'da büyük bir meslek örgütü olduklarýný dile getirerek, Kamu kurumu niteliðinde çalýþýyoruz. Ekonominin kaydýný tutuyoruz. Ýlimizde vergi bilincinin artmasýnda, kayýt dýþýnýn kayda alýnmasýnda önemli bir rol aldýðýmýzý düþünüyoruz. Ekonomik alanda üzerimize düþen görevi yerine getirmek için çaba gösteriyoruz. dedi. Ali Sofrasý Rýza Lokmasý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Belediye Meclis üyeleri SMMMO yu ziyaret etti. Nefes Alevi Bektaþi Derneði Saðmaca Alabalýk Tesisleri'nde Ali Sofrasý Rýza Lokmasý adlý program düzenlendi. Ýskilip in yol süpürme aracý geldi Nefes Alevi Bektaþi Derneði Saðmaca Alabalýk Tesisleri'nde Ali Sofrasý Rýza Lokmasý adlý program düzenlendi. Programa dernek üyeleri ve dostlarý aileleri ile birlikte katýlarak güzel bir akþam geçirdiler. Programda söz alan Dernek Baþkaný Nihat Keser, söz alarak birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, insanlarýn bir araya gelebildiði, konuþabildiði ortamlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduðunu söyledi. Yaþadýðýmýz coðrafyada ne yazýk ki kan ve göz yaþýnýn hakim olduðunu, bunu da birilerinin Ýslâm adýna yaptýðýný belirten Keser, ancak Ýslâm'ýn barýþ ve hoþgörü dini olduðunu, birilerinin çýkýp artýk bunu dile getirmesi gerektiðin belirterek, "Anadolu'da bir ve beraber olmayý baþarmýþ gönül erenlerinin yaþadýðý coðrafyada olmamýz bizler için büyük bir þanstýr." dedi. Ýskilip Belediyesi'ne hibe edilen yol süpürme aracý ilçeye getirildi. Direkler yol ortasýnda kalýnca... Ortaköy ilçesinde yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sonucu yol içinde kalan elektrik direklerinin vatandaþlarý rahatsýz ettiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, Belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý neticesinde yol ortasýnda kalan elektrik direkleri zaman zaman araç trafiðini ve belediye hizmetlerini aksattýðý gibi kanalizasyon, su ve kilit taþý döþeme iþ ve iþlemlerini de engelliyor. Durumdan rahatsýz olan ilçe halký, YEDAÞ yetkililerinin bu soruna bir an evvel el atarak maðduriyeti gidermesini istiyor. Çevre kirliliðinin önlenmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yerel yönetimlere destekleri çerçevesinde Ýskilip Belediyesi'ne hibe edilen yol süpürme aracý ilçeye getirildi. Yol süpürme aracýnýn 150 lira deðerinde olduðu bildirildi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Yol süpürme aracýnýn Ýskilip'e kazandýrýlmasýnda büyük emekleri olan Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunarým" dedi. (Ýskilip Belediyesi) Yol geniþletme çalýþmalarý sonucu yol içinde kalan elektrik direkleri sorun oluyor. CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, ön seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaköy'ün Aþdaðul Beldesi ni ziyaret etti. Tarým politikasýný eleþtirdi CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, ön seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaköy'ün Aþdaðul Beldesi ve köylerini ziyaret ederek devam etti. Ýlgü ye partililer eþlik etti. Yapýlan açýklamaya göre, Ortaköy'de esnaf ziyaretinin ardýndan CHP üyeleriyle bir toplantý yapan Ýlgü, kendisine destek istedi. Toplantýya CHP Ortaköy ilçe Baþkaný Engin Demir, Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca ve çok sayýda partili katýldý. Ýlgü, yaptýðý açýklamada, AKP hayvancýlýk ve tarýmda sabit bir politika izlemiyor zig-zaglý bir profil çiziyor. Bu bizim çiftçimizin aleyhinde bir durum kendileri bavullarla paralarý götürürken bizim yoksul vatandaþlarýmýz, gariban çiftçilerimiz bu politikalar sonucu zarar görüyor. Ülkemizde tarým üretimi desteklenmesi gerekirken köstek olunuyor. Biz CHP iktidarýnda çiftçilerimizin daha çok üretmesini saðlayacaðýz. Ben eðer sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edebilirsem çiftçi bir ailenin çocuðu olarak çiftçimizin hep yanýnda olacaðým. Birlikte üretip birlikte paylaþmak için sizlerden destek istiyorum. dedi. CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, Ýskilip te CHP li üyelerle bir araya geldi Ýskilip keþmekeþ CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, Ýskilip te CHP li üyelerle bir araya geldi. CHP Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe, Yusuf Var, CHP Ýskilip eski ilçe baþkanlarý ve çok sayýda üye katýldý. Yapýlan açýklamaya göre toplantýda kendisine destek isteyen Ýlgü, Ýskiliple ilgili söylememiz gereken çok þey var, Çorum ve Türkiye ile ilgili söylememiz gereken çok þey var. Ben bir mühendis olarak olaylara mühendis gözüyle bakýyorum. Mühendis bir yapýyý en saðlam, en kaliteli ve en ucuz þekilde yapan kiþidir. Ýskilip e gelirken tertemiz giyindim geldim burada esnaf ziyareti yaparken gördüm ki her yer çamur içinde. Ýskilip halký bu keþmekeþi hak etmiyor. Ýskilip i iyi yönetemiyorlar Ýskilip e her seçimde söz veriliyor. Size doðalgaz getireceðiz diye açýklama yapan Belediye Baþkanýnýn arkasýnda kelli felli milletvekilleri var. Halkýn gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar, siyaseti yalan söyleyerek yapýyorlar. Biz CHP olarak iktidara geldiðimizde halka yalan söyleyerek deðil gerçekleri söyleyerek çalýþacaðýz. Bizim iktidarýmýzda halkýmýz kötü muamelelere maruz kalmayacak, iþçi hakkýný alacak, emekli açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaktan kurtulacak insanlarýmýzýn hak ettiði her hizmeti CHPiktidarýnda biz yapacaðýz. Eðer seçilirsem bir mühendis olarak kendi ülkemin ve kendi þehrimin menfaatinden baþka hiçbir menfaati gözetmeyeceðim, Meclis'te sizi en iyi þekilde temsil edeceðim. dedi.

16 16 PERÞEMBE 12 MART 2015 Müftülük ten Kadýnlar Günü programý Meryem Uyanýk Çorum Ýl Müftülüðü, Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Kýz Yurdu ortaklýðýnda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle program düzenledi. Geçtiðimiz Pazar günü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hitit Kýz Yurdu toplantý salonunda düzenlenen programa KYK idarecileri baþta olmak üzere Ýl Müftülüðü bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlileri, KYK Yurdunda kalan çok sayýda bayan öðrenci ve yurt çalýþanlarý katýldý. Müftülük ten yapýlan açýklamaya göre, programýn açýþ konuþmasýný KYK Hitit Kýz Yurdu görevlisi Selda Solmaz yaptý. Sunuculuðunu Ýl Vaizi Lütfiye Hacýismailoðlu nun yaptýðý programda, Kur an Kursu Öðreticisi Feride Oya Haklý nýn Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan Kadýn konulu sinevizyon gösterimi gerçekleþtirildi. Ýl Vaizi Necla Yýlmaz, Asr-ý Saadet'te Kadýn Manzaralarý konularýnda aydýnlatýcý bilgiler verirken Kur'an Kursu Öðreticileri Semra Yýlmaz ve Feride Oya Haklý dan oluþan ilahi grubunun seslendirdiði ilahiler programa renk kattý. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü ve Din Hizmetleri Uzmaný Meryem Uyanýk, programa katýlan bütün kadýnlarýn Kadýnlar Günü nü tebrik ederek baþladýðý konuþmasýnda temel insan haklarýna deðinerek, Ýnsan Haklarý sözleþmesinde yer alan yaþama, saðlýk, eðitim, mülk edinme, seyahat, haberleþme, kanun önünde kendini savunma, hak arama, seçme ve seçilme, özel hayatýn gizliliði haklarýnýn bütün insanlara doðuþtan getirdiði haklar olduðunu, cinsiyet farkýnýn olmadýðýný anlatýrken; bütün semavi dinlerde ve en son gönderilen Ýslam dininde de yerini tam olarak bulduðunu söyledi. Uyanýk, insanýn kadýn-erkek deðil de birey olarak dinimizde kabul gördüðü, veda hutbesinin ilk insan haklarý beyannamesi olduðunu söyledi. Söz ve davranýþlarýyla Müslümanlara örnek olan Peygamberimiz (sav) in kadýnlara olan eþitlikçi tavrýný anlatýrken bugünün Ýslam coðrafyasýnda kadýna yönelik hak ihlallerinin sebepleri üzerinde durdu. Program sonunda katýlýmcýlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. Defterdarlýk fidan dikti Maliye Ormaný nda gerçekleþtirilen etkinlikte 80 fidan toprakla buluþturuldu. HURÞÝT BOZKURT Çorum Defterdarlýðý, 26. Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda fidan dikimi yaptý. Geçtiðimiz Cuma günü, Eskiekin köyü yakýnlarýndaki Maliye Ormaný nda gerçekleþtirilen etkinlikte 80 fidan toprakla buluþturuldu. Fidan dikimine Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ve Defterdarlýk çalýþanlarý katýldý. Fidan dikimi esnasýnda önemli mesajlar veren Defterdar Sormaz, bu etkinliklerin artarak devam etmesini gerektiðini belirterek, etkinliðe katýlan herkese teþekkür etti. Çiftçiler Köy Sohbetleri nde buluþuyor Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle program düzenlendi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nün Köy Sohbetleri sloganý ile baþlattýðý toplantýlardan biri de Kuþsaray köyünde yapýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Þube Müdürleri Erkal Gedikli, Vasfi Dolak, Mustafa Erverdi, Erdal Karýncalý, Temel Levent, Þeref Denli ile Veteriner Hekim Onur Bal ve Veteriner Saðlýk Teknisyeni Zafer Arý nýn katýldýðý toplantýda; hayvan hastalýklarý, koruyucu aþýlamalar ile hayvan hareketleri baþta olmak üzere Ýl Müdürlüðü çalýþmalarýndan bah- sedildi. Lumpy Skin Dsease (Sýðýrlardaki Çiçek Hastalýðý) ve Hayvan Hareketleri konusunda sunum yapýlan toplantýda, çiftçilerin merak ettiði konular ve sorular cevaplandýrýldý. Bakanlýðýn destekleme politikalarý ile üreticilerin ilgi duyduðu konular anlatýldý. Çok sayýda çiftçi ve çevre köy muhtarlarýnýn katýldýðý eðitim toplantýsýnda konuþan Ýl Müdürü Ermiþ, çiftçi-kurum buluþmalarýnýn çok yararlý olduðuna dair yansýmalarýnýn alýndýðýný belirterek toplantýlarýn devam edeceðini Köy Sohbetleri sloganý ile baþlattýðý toplantýlardan biri de Kuþsaray köyünde yapýldý. söyledi. Türkiyem ÝHO da haklarýný öðrendiler Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO) nda seminer düzenlendi. Çorum Barosu avukatlarýndan Av. Neslihan Boyabatlý ve Av. Gülþah Acar, Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý kapsamýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO) nda seminer verdi. Boyabatlý ve Acar, seminerde kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan haklarý konusunda farkýndalýk yaratmasý, kadýna yönelik fiziksel, ekonomik, sözel, psikolojik, cinsel þiddet ve bu tür þiddete maruz kalýndýðýnda yapýlabilecekler ile cinsel istismar konularýnda kýz öðrencilere ve öðrenci velilerine bilgi verdi. Öðrenci ve veliler tarafýndan ilgiyle dinlenen seminer sonunda, merak edilen sorular da katýlýmcýlara tarafýndan cevaplandýrýldý. Okul idaresi, Av. Neslihan Boyabatlý ve Av. Gülþah Acar a paylaþtýklarý bilgiler için teþekkür etti. Yarýþmada ter döktüler Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mehmet Akif Ersoy konulu bilgi yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmanýn jüri üyeliklerini Gazetecilik Öðretmeni Mehtap Ökmen, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Yusuf Arslan ve Ýngilizce Öðretmeni Gökhan Selçok yaptý. Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mehmet Akif Ersoy konulu bilgi yarýþmasý düzenlendi. Ýstiklal Marþý Þairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve daha iyi tanýmak, ayrýca öðrencilerde görev ve sorumluluk bilincinin geliþtirilmesini saðlamak amacýyla düzenlenen yarýþma 11. sýnýf öðrencileri arasýnda gerçekleþtirildi. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Eylem Kandemir tarafýndan organize edilen yarýþmaya 11. sýnýflarda bulunan beþ þubeden üçer öðrenci katýldý. Yarýþmada öðrencilere Mehmet Akif Ersoy'un hayatý ve eserleri hakkýnda toplam 20 soru soruldu. Yarýþma sonucunda 11/C sýnýfý öðrencileri birinci oldu. Yarýþmanýn jüri üyeliklerini Gazetecilik Öðretmeni Mehtap Ökmen, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Yusuf Arslan ve Ýngilizce Öðretmeni Gökhan Selçok yaptý. Okul konferans salonunda gerçekleþtirilen yarýþmayý Okul Müdürü Mustafa Güneysu, Müdür Baþyardýmcýsý Yusuf Renkli, müdür yardýmcýlarý Ýsmail Hançer, Mahmut Çelik ile öðretmenler ve 11. sýnýf öðrencileri izledi. Oldukça heyecanlý ve çekiþmeli geçen yarýþmanýn sonunda birinciliði 11/C sýnýfý öðrencileri aldý. Okul Müdürü Mustafa Güneysu yarýþmaya katýlan öðrencilere teþekkür ederek, bu tür etkinliklerin öðrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri, doðru ve hýzlý karar verebilmeleri, centilmence rekabet edebilmeleri açýsýndan önemli olduðunu belirtti. Güneysu, yarýþmada birinci olan 11/C sýnýfý öðrencilerini de baþarýlarýndan dolayý tebrik etti. Ziya Gökalp Ýlkokulu nda Sivil Savunma Haftasý nedeniyle yangýn ve doðal afet tatbikatý yapýldý. Ziya Gökalp te tatbikat Ziya Gökalp Ýlkokulu nda Sivil Savunma Haftasý nedeniyle yangýn ve doðal afet tatbikatý yapýldý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý tarafýndan, öðrenciler ve velilere yönelik yangýn, deprem ve su bas- kýný gibi olaylara karþý yapýlmasý gereken davranýþlarla ilgili bilgiler verildi. Okul Müdürü Meltem Toker, Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý na, tatbikat çalýþmasýný planlayan okul öðretmenlerinden Abdullah Saka ve Suat Demircan a, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü personellerine ve Gerçeðini aratmayan tatbikat Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu'nda deprem tatbikatý düzenlendi. Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu'nda öðrenci ve öðretmenlere bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde muhtemel bir afet sýrasýnda nasýl davranýlacaðý, neler yapýlacaðý anlatýldý. Ayrýca okulda meydana gelen afetlerle ilgili resim sergisi açýldý, AFAD'ýn kullandýðý araç gereçler tanýtýldý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, tüm öðrencilerin katýlýmýyla afet tatbikatý yapýldý. Kýsa sürede okul binasý tahliye edilere öðrenciler bahçede kontrol edildi. Yapýlan kontrolde bir öðrencinin eksik olduðu ve ilk yardýmýn yapýlmasý gerektiði ortaya çýktý. AFAD ve Saðlýk Müdürlüðü ekipleri mahsur kalan öðrenciyi sedye ile dýþarý çýkardý. Yapýlan tatbikat tüm aþamalarýyla gerçeði aratmadý. Okul Müdürü Kadir Çatal, katkýlarýndan dolayý AFAD ve Saðlýk Müdürlüðü ekibine teþekkür etti. Okul Müdürü Kadir Çatal, katkýlarýndan dolayý AFAD ve Saðlýk Müdürlüðü ekibine teþekkür etti.

17 Sungurlu da Kadýnlar Günü Sungurlu da 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir konferans düzenlendi. Konferansa Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ, Akademik Personel ve öðrenciler katýldý. Düzenlenen programda Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) Müdür Yardýmcýsý Öðr. Tuðba Gülen Gör. Tuðba Gülen tarafýndan, dünyada ve Türkiye de kadýn haklarýnýn geliþim serüveni, kadýn haklarý konusunda uluslararasý ve ulusal mevzuat, konu ile ilgili yapýlan güncel çalýþmalar ve bu kapsamda toplumda herkesin üzerine düþen görevler hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Düzenlenen programda ayrýca geçtiðimiz yýl kadýn cinayetine kurban giden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi Programý öðrencisi Cennet Günana nýn yazmýþ olduðu þiirlerden bazýlarý da Sungurlu MYO Öðretim Elemaný Ayten Akcan tarafýndan okundu.(ýha) Þoförler kayýt altýna alýnacak 54 KALEM KIRTASÝYE MALZEMESÝ ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU 54 KALEM KIRTASÝYE MALZEMESÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 54 KALEM KIRTASÝYE MALZEMESÝ ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir, b) Teslim yeri : Müdürlüðümüzün Üçtutlar Mah. Albayrak Cad. Ýmam Hatip Lisesi yaný, No:39 Merkez/ÇORUM adresinde bulunan ambarýna teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip l (bir) gün içerisinde iþe baþlanacaktýr. Malýn / malzemeler, Ýdarenin telefon faks veya yazýlý sipariþi üzerine peyder pey olarak idarenin ambarýna teslim edilecektir. Malýn / malzemelerin teslimatý tarihini geçmeyecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý lduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüze! kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilecek malýn teknik þartnameye uygunluðunu kontrol etmek üzere istekliler teklifi ile birlikte numune verecektir. Bahsi geçen kýrtasiye malzemeleri için numune sunmayan isteklilerin teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin 53., 43., 38.kýsýmlarýnda %5(Beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 THY (Türk Lirasý} karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Destek Hizmetleri Þubesi Ýdari ve Mali Ýþler Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Özgecan Aslan olayýnýn ardýndan kayýt dýþý çalýþan þoförlerin kayýt altýna alýnmasý için harekete geçen TÞOF Baþkaný Apaydýn Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý na 1,1 milyon þoförün kayýt altýna alýnmasý için müracaatta bulunduklarýný söyledi. Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkaný Fevzi Apaydýn konuyla ilgili þunlarý dile getirdi, Daha önce meslek odalarýmýza kayýtlý olan þoför esnafý tarihinde yürürlüðe giren 5362 sayýlý Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu gereði kayýtlarý silinmiþtir. Kanunun 7 inci maddesi odaya kayýt için, vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf olmak þartý getirdiðinden þoför esnafýnýn üye olmasý yasal olarak imkânsýz. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanan Esnaf ve sanatkârlar ile tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 1 nolu kararýnda Þoförlük Ulaþým Hizmet Kollarýndan birisi olarak tanýmlanmýþtýr. Esnaf olarak deðerlendirilmesine raðmen þoförlük mesleðini fiilen yürüten þoförlerin belli bir standartta eðitilmesi ve denetlenmesini de imkânsýz hale getirmiþ, zaman içerisinde meslek standartlarý ve meslek ahlaký bozulmuþtur. Nitekim son zamanlarda hepimizi derinden yaralayan bir takým vahþi cinayetler ve olaylar meslek ahlakýnýn bozulmasý sonucu ortaya çýkmýþtýr. ODAYA ÜYELÝK SORUNLARI ASGARÝYE ÝNDÝRÝR Bir mesleðin tanýmlanmasýnda esas olanýn mesleki beceri olduðunun altýný çizen Apaydýn, Esnaf ve sanatkârlýk mesleði de belirli pratik ve teorik eðitimlerle kazanýlan meslek adýdýr. Vergi mükellefi olmak veya olmamak bir mesleðin belirleyici unsuru olarak düþünülmemeli ve odaya kayýt için þart olmamalýdýr. Vergi Usul Kanununa göre vergi mükellefiyeti, esnaflar için fiilen iþe baþladýktan sonra oluþmaktadýr. Odaya kayýt için potansiyel vergi mükellefi olma yeterli görülmelidir. Þoförlük, kiþisel bilgi ve beceriyi gerektiren ve bedeni çalýþmaya dayanan bir meslek dalýdýr. Meslek Kuruluþlarýnýn en önemli iþlevlerinden birisi, Meslek ahlakýný üyelerinde oluþturmak, geliþtirmek, denetlemek ve sahip çýkmaktýr. Ticari kuruluþ vasfýnda olan eðitim merkezlerinin meslek ahlakýný ve bilincini oluþturmasýný beklemek gerçekçi deðildir. Denetim ise baþlý baþýna bir sorun teþkil etmektedir. Özellikle þehir içi yolcu taþýmacýlýðýnda þoför eðitiminden ve denetiminden söz etmek mümkün deðildir. Þoförlük mesleðine iliþkin yapýlacak yasal düzenlemelerin karayolu ulaþýmý ve trafik güvenliði açýsýndan faydalý olacaðý aþikârdýr diye konuþtu. Fevzi Apaydýn 12 MART Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Araç yakýtý (motorin ve 95 oktan kurþunsuz benzin) alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde beton parke taþý (7 köy) yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum merkez Saat: MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 31 MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: PERÞEMBE 12 MART Sungurlulu bir vatandaþ, iþ yerinin çatýsýna kurduðu rüzgar türbiniyle elektrik üretti. Enerjiyi çatýdan alýyor Sungurlu Belediyesi, Þubat ayýnda baþladýðý sinekle mücadele çalýþmalarýný etkin olarak sürdürüyor. Belediye ekipleri sineklerin kuluçka yerlerine yaptýklarý ilaçlama çalýþmalarý ile yazýn halký rahatsýz eden karasinek ve sivrisineklerin çoðalmasýnýn önüne geçmeyi amaçladýklarýný belirtiler. Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne baðlý ekipler, Mahallelerde sinekle mücadele çalýþmalarý yaparken, dere Çorum un Sungurlu ilçesinde ikamet eden bir vatandaþ, iþ yerinin çatýsýna kurduðu rüzgar türbiniyle elektrik üretti. Yeni Sanayi Sitesi nde otomobil yedek parça dükkaný olan sanat okulu mezunu Ahmet Koca (67), iþ yerindeki elektrik faturasýný düþürmek için çare aradýðýný, küçüklüðünden beri ilgisini çeken rüzgar enerjisi ile bu sorunu çözmeye karar verdiðini söyledi. Kýsa bir çalýþmanýn ardýndan iþ yerinin çatýsýna rüzgar türbini kurarak 12 volt elektrik üretmeyi baþaran Ahmet Koca, "Rüzgar türbini tamamen yerli malzeme imal ettim. Daha sonra 12 volt olarak üretilen elektrik enerjisini þebeke gerilimine yani 220 Volt'a yükselttim. Ürettiðim bu elektrik enerjisini baþta iþ yerimin aydýnlatmasý olmak üzere buzdolabý, vantilatör ve televizyon gibi elektrikli aletlerde kullanmaya baþladým. Bu sayede elektrik faturam yüzde 50 oranýnda azaldý" dedi. Koca, civar köylerden talep aldýðýný, imkan saðlanmasý halinde daha fazla elektrik üretebileceðini söyledi.(ýha) Sungurlu Belediyesi ilaçlama çalýþmalarýna baþladý. Sineksiz bir yaz için... yataklarý ve durgun su birikintileri de ise sivrisinek ve karasinek yumurtalarýný kurutmak için tablet attý. Ayrýca ilçe merkezinden geçen dere yataklarýna gübreli alanlara sývý lavrasit ilaçlamasý yapýldýðý bildirildi. Çöp konteynýrlarý, çöp istasyonu, mezbahane ve arýtma tesisinin çevre ilaçlamalarý yapýldý diyen belediye yetkilileri, yaz döneminde sineksiz bir Sungurlu için faaliyetlerine devam edeceklerini açýkladýlar.(ýha) Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 40697)

18 18 PERÞEMBE 12 MART 2015 Genç Güreþçiler den Baþkan Þahiner e ziyaret Yaþ Güreþ il birinciliðinde madalya kazanan Sungurlulu güreþçiler Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makýmýnda ziyaret ettiler. Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nde düzenlenen yaþ Güreþ Ýl Birinciliði müsabakalarýnda derece alan sporcular Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýnda ziyaret etti. Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan müsabakalarda Sungurluspor dan Mehmet Can Demirel 63 Kiloda ikinci, 3. Ahmet Kývrak üçüncü, Cumaali Akburun üçüncü, 76 Kiloda Fatih Kurnaz, Erkan Kaleli ve Hacý Köse ikinci oldu. Madalyalarla dönen sporcular, hocalarý Mehmet Ali Kurnaz ile birlikte Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýn- da ziyaret etti. Sungurlu da spora ve sporcuya vermiþ olduðu destekten dolayý Baþkan Þahiner e teþekkür eden sporcular, Kýrýkkale de yapýlacak müsabakalara katýlabilmeleri için Baþkan Þahiner den destek istediler. Baþkan Þahiner de kendini ziyarete gelen baþarýlý sporcularý tek tek tebrik edip her zaman baþarýlý sporcularýn yanýnda olacaklarýný, ilçemizi Türkiye genelinde baþarýyla temsil edecek sporcularýmýzý da Belediye olarak sürpriz ödüller vereceklerini söyledi. UlukavakTurhal maçý da Salý günü Ulukavakspor un bu hafta sonu oynayacaðý Turhalspor maçý 17 Mart Salý gününe alýndý. Futbol Federasyonu YGS sýnavý nedeniyle pazar günü oynanacak maçlarý iki kulübünde anlaþmasý halinde Cumartesi veya pazartesi gününe alacaðýný açýkladý. Ýki kulüp anlaþmamasý halinde ise tüm maçlarýn Salý günü oynanacaðýný açýkladý. Ayný saatte Çorum Belediyespor ise DR. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Niðde Belediyespor ile karþýlaþacak. Gül, son denetlemeyi yaptý Genç güreþçiler Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i ziyaretlerinde görülüyor Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, 8 Nisan da yapýlacak Güreþ Federasyonu Olaðanüstü Genel Kurulu öncesinde son denetlemeyi yaptý. Güreþ Federasyonu Denetleme Kurulu üyesi olan Zeki Gül, Hamza Yerlikaya nýn milletvekilliði adayý olarak istifa etmesinin ardýndan 8 Nisan da yapýlacak Olaðanüstü Genel Kurul için dün Ankara da toplantýya katýldý. Denetleme Kurulu üyeleri Tuncay Karartý, Hayrettin Turan ve Sela- hattin Uyan la birlikte Güreþ Federasyonu Genel Kurul evraklarýný hazýrladýlar ve gelir giderleri inceleyerek raporlarýný yazdýlar. Bu toplantý ile Denetleme Kurulu bu dönemdeki son görevini yaptý. Karþýyaka set vermedi Karþýyaka kýz takýmý son maçýnda karþýlaþtýðý Tunceli Pertek YBO sporcularý ile birlikte toplu halde görülüyor Sivas taki yýldýzlar grup birinciliðinde Karþýyaka Ortaokulu set vermeden yarý final grubu biletini aldý. Merdan Özkeçeli yönetiminde Etimesgut Eryaman Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu okuluda yarý final grubuna yükseldi. Sivas ta yapýlan Okullu Yýldýzlar voleybol grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Karþýyaka Ortaokulu üç maçýnýda set vermeden kazanarak yarý final grubuna yükseldi. Melisa Keskirn, Buse Tabak, Cansu Sahan, Aysa Türk, Fatmanur Tolan, Yaðmur Kahraman, Doða Urgancý, Fatma Selin Dertli ve Begüm Irmak Keklik li kadrosuyla grupta mücadele eden Karþýyaka Ortaokulu ilk maçýnda Tokat Erbaa Tepeþehir i ikinci maçýnda Yozgat Þefaatli Ortaokulu dünde son maçýnda Tunceli Pertek YBO okulunu set vermeden 3-0 lýk skorlarla yenerek gruptan birinci olarak yarý final grubuna yükseldi. Sivas da Etimesgut Eryaman Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu ile gruba gelen Merdan Özkeçeli de takýmýný yarý final grubuna taþýmayý baþardý. Ankara üçüncüsü olarak Sivas grubuna gelen Merdan Özkeçeli yönetiminde takýmda grupta üç maçýnýda kazanarak gruptan birinci olarak çýktý ve yarý final grubuna yükselmeye hak kazandý. Yarý final grup merkezleri ve mücadele edecek takýmlar önümüzdeki gün- Merdan Özkeçeli nin çalýþtýrdýðý Ankara takýmýda gruptan birinci olarak çýktý Kulüplü Küçük erkekler basketbol Basketbol Ýhtisas A:58-Beden Eðitimi Öðret:32 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Serkan Demirdöken. BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Samet, Kadir, Mehmet Ali, Serkan, Arda, Can, Emin, Poyraz, Celil, Hüseyin, Kutay. 10. Çesder turnuvasýna baþvurular baþladý ÇESDER tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Halý Saha futbol turnuvasýna baþvurular baþladý. Bu yýl 10. su düzenlenecek olan turnuvaya katýlmak için takýmlar 16 Mart pazartesi gününe kadar telefonla ön kayýtlarýný yaptýrabilecekler yýlýndan bu yana geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya katýlmak isteyen takýmlar detaylý bilgiyi sitesinden veya nolu telefondan bilgi alabilecekler. Turnuva için gerekli evraklar 20 Mart cuma gününe kadar teslim edilebilecek. Ýsteyen takýmlar turnuva evraklarýný e posta ile de gönderebilecekler, BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝSPOR : Utkan, Arda, Kaan, Ýsmail, Berke, Selman, Erol, Efe. Mehmet, Emirhan, Yiðit, Ali. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 16-6, 2. Periyot: Periyot: 22-18, 4. Periyot: 8-2 Öncel ve Adýkdý ya erkekler 1. ligde görev Hentbol B Klasman hakemlerimiz Sami Öncel ve Tanýr Adýkdý ya erkekler 1. lig maçýnda görev verildi. 15 Mart Pazar günü Trabzon Beþikdüzü Spor Salonu nda oynanacak 1. Lig Erkekler 20. hafta maçýnda Akçaabat Tütünspor - Rize Gençlikspor maçýnda Sami Öncel ve Tanýr Adýkdý düdük çalacak. Maçýn gözlemcisi ise Erzincan dan Rasim Karslý. Beden Eðitimi Öðretmenleri ikinci maçýndan da maðlubiyetle ayrýldý Basketbol Ýhtisas B : 63 - Gençlikspor: 36 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Serkan Demirdöken. Muay Thai de 23 Türkiye Þampiyonasý vizesi Ordu Ünye de yapýlan Muay Thai Karadeniz Bölge birinciliðinde Çorumlu sporculardan 23 ü ilk iki sýrada yer alarak Türkiye Þampiyonasý vizesi aldýlar. Þampiyonada Çorumlu 36 sporcu ise kürsüye çýkarak madalya almaya hak kazandýlar. Muay Thai Bölge birinciliðinde altýn madalya kazanan sporcular ve kulüpleri þöyle: Alt Genç Bayanlar: 42 Kg Leyla Lamia Avri (Alaca Belediyespor). 54 Kg Buse Nur Zorlu (ferdi). Büyük Bayanlar A Divisyon: 45 Kg Sümeyra Aydýn (Çorum Belediyespor), 54 Kg Münire Demirci (Çorum Belediyespor). Üst Genç Erkekler: 75 Kg Mehmet Ceylan (Akademispor)., 57 Kg Ömer Faruk Gençkan (Akademispor), 48 Kg Umut Serttaþ (ferdi). Büyük Erkekler B Divisyon: 86 Kg Selman Cýdýk (Akademispor), +86 Kg Saadet Aykaç (Akademispor). Büyük Erkekler A Divisyon: 51 Kg Eren Dumanlý (Altýn Hamlespor). 57 Kg Abdulsamet Uðurlu (Gençlikspor), 71 Kg BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Mustafa Demir, Mansur, Berkant, Berkay, Kadir, Samet, Burak, Emin, Eren, Umut, Mustafa Bölükbaþ. GENÇLÝKSPOR : Mert, Emir, Mehmet, Duhan, Ýbrahim, Abdullah, Atýf, Ömer, Emre, Hüseyin, Berkay. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 18-10, 2. Periyot: Periyot: 20-12, 4. Periyot: 8-10 Ordu da yapýlan Muay Thai Bölge birinciliðinde ilk iki sýrada yer alan 23 sporcu Adana da yapýlacak Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandý. Bölge birinciliðinde 36 sporcu madalya kazandý. Uður Serttaþ (HE Kültürspor), 81 Kg Recep Ýpek (Akademispor), +86 Kg Mehmet Özbolat (ferdi). ÝKÝNCÝLER: Alt Genç Erkekler: 57 Kg Osman Buðra Ýpek (Akademispor), Üst Genç Bayanlar: 57 Kg Menþure Top (ferdi), Wai Kru Bayanlar. Zeynep Beyza Çoban. Büyük Bayanlar A Divisyon: 51 Kg Adeviye Varan (Akademispor). Büyük Erkekler B Divisyon: 75 Kg Sadýk Kumaþ (Akademispor). Büyük Erkekler A Divisyon: 48 Kg Mikail Alaçam (ferdi), 67 Kg Giray Keltepe (HE Kültürspor). Bu sporcular Adana da yapýlacak olan Muay Thai Türkiye Þampiyonasý nda mücadele etmeye hak kazandýlar. Ordu da üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular ise Alt Genç Bayanlar: 45 Kg Merve Yücel (Osmancýk Belediyespor), 60 Kg Elif Duman (Gençlik Çepnispor). Alt Genç Erkekler: 54 Kg Arapcan Biçer (Baharspor),. 60 Kg Can Sezer (ferdi), 71 Kg Kerem Can (Akademispor). Üst Genç Bayanlar: 51 Kg Gamze Çýnar (ferdi). Üst Genç Erkekler: 63.5 Kg Ahmet Said Kurnaz (Akademispor). 71 Kg Mustafa Garip (ferdi). Büyük Erkekler A Divisyon: 60 Kg Mehmet Külcü (Çorum Belediyespor), 67 Kg Mustafa Yalman (Gençlikspor). Büyük Erkekler B Divisyon: 60 Kg Murat Özmen (ferdi), 81 Kg Samet Ekici (Çorum Belediyespor), 86 Kg Ýsmetcan Yýlmaz (ferdi). Basketbol Ýhtisas B takýmý ikinci maçýnda Gençlikspor önünde rahat galip geldi

19 (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:605) (Ç.HAK:569) Yorgan, Stor Perde Temizliði Eleman Aranýyor Nevresim dikim atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere kesim iþinden anlayan askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karakuþ Kuruyemiþ Hüseyin Karakuþ Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz Zambak Anadolu Yaný) Mür. Tel: (Ç.HAK:572) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:579) TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝMLAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN SANAYÝ TÝPÝ DÝKÝÞ MAKÝNASI KULLANABÝLEN VE VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR YAÞ ARALIGINDA BAYAN SEKRETER VE ÖN MUHASEBE ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 12. SOK. NO: 12 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:608) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:597) Organize San. Bölgesi Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir ELEMAN ARANIYOR Dolgun maaþlý kalifiyeli mobilya ustalarý alýnacaktýr. Detay Mobilya (Ç.HAK:598) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: K.S.Sitesi 5. Cad. No: 6 (Çýraklýk Eðitim Karþýsý) Benka Arýcýlýk Malzemeleri Ýmalat Sanayi (Ç.HAK:595) Adres: K.S.Sitesi 19. Cad. No: 19 Tel: SATILIK ERKEK KUAFÖRÜ Karakeçili Mah. Lises Sokakta bulunan faal durumda olan erkek kuaförü devren satýlýktýr. Tel: Adres: Karakeçili Mah. Lises Sokak No: 7/A (Ç.HAK:599) ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM 45 YAÞINDA TSK EMEKLÝSÝYÝM ÝÞ ARIYORUM Silahlý yakýn koruma ve þoförlük yapýlýr. F.D.E.A2 ehliyet sahibiyim. Doðal Afet Arama/Kurtarma Uzmanýyým. Daðcýlýk konusunda tecrübeli, iyi derecede kayak bilen, iyi derece yüzme bilen, yangýn mücadele ve ilk yardým kursu, kar motorsiklet kullanma belgesi, silahlý güvenlik belgesi, Src 1 ve Src 3 belgesi. Telefon: (Ç.HAK:601) SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Trans Mikser Þoför Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri alýnacaktýr. (Ç.HAK:557) (Ç.HAK:534) Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden anlayan yaþlarýnda elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak Sanayi (Ç.HAK:555) Serra Hazýr Beton SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Deðeri: TL ELEMAN ARANIYOR Hukuk bürosunda sekreter olarak çalýþacak en az lise mezunu, diksiyonu düzgün, ofis programlarýna hakim, bekar bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Albayrak Caddesi Yaþar Çenesiz Apt. 1. kat No: 2 Tel: Gsm: (Ç.HAK:582) (Ç.HAK:588) (Ç.HAK:604) (Ç.HAK:603) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Ýskilip Yolu 3. Km. Tel: KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye ELEMAN ARANIYOR Zevk Oto Dizaynda çalýþtýrýlmak üzere kaynak iþinden anlayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. K.S.S. 6. Cad. No: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr (Ç.HAK:2702) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ PERÞEMBE 12 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk % 75 Sanayi Ýmarlý m2 ARSA Ankara yolu Çorumbeyi Un Fabrikasý yaný yola cepheli 6500 m2 kapalý alanlý arsa satýlýktýr. (Ç.HAK:564) (Ç.HAK:585) ELEMANLAR ALINACAKTIR YENÝ KURULAN BOYA ÝMALATHANESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; KÝMYAGER veya KÝMYA MÜHENDÝSÝ ÝÇÝN; - BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL DENEYÝMÝ OLAN - 35 YAÞINI AÞMAMIÞ - ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN - EN AZ B SINIFI EHLÝYETÝ OLAN ÜRETÝM SORUMLUSU ÝÇÝN; - BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL DENEYÝMÝ OLAN - 45 YAÞINI AÞMAMIÞ - ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN ELEMANLAR ALINCAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR AKGÖNÜL YALITIM ve YAPI MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 3.KM MERKEZ/ÇORUM (Ç.HAK:567) TEL : (0364 ) TEL : SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) m2 Mür. Tel: Selhas Maden Kimya A.Þ. yeni takým arkadaþlarý arýyor: Muhasebe Sorumlusu - Tek düzen hesap planýna hakim - Personel ve sigorta iþlemlerinin yönetimi, - Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn yapýlmasý, - Ýmalat muhasebesi tutulmasý, - Grup merkezi ile konsolidasyonun saðlanmasý. Makina veya Endüstri Mühendisi - Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma temposuna uyum saðlayabilecek - Üretim süreçlerini planlayacak ve kontrol edecek - Üretim personelinin yönetimi ve çalýþma planlamasýný yapacak Bakým-Onarým Elemaný, Þoför, Ýþçi Müracaat Bilgileri: Ç.O.S.B. 8.Cad. No:9, (Ç.HAK:568) (Ç.HAK:566) (Ç.HAK:584) Mobil: (533) Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr Þirketler Grubumuza Ofis içerisinde çalýþacak Eðitime açýk Kariyer Hedefleyen Prezantabl En az Lise mezunu yaþ aralýðýnda Yetiþtirilmek üzere Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr. Sabit maaþ Yol Yemek Sgk Not : Görüþmeler randevu alýnarak yüzyüze gerçekleþtirilecektir. Tlf. : Fax : PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM DUYURU Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Genel Kurul toplantýsý 29/03/2015 pazar günü saat: da Dernek Merkezimizde yapýlacaktýr. Gündemi aþaðýda verilen toplantý icra edilecektir Ýlanen teblið olunur. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi GÜNDEM : 1. Yoklama ve açýlýþ. 2. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý. 3. Divanýn oluþturulmasý. 4. Yönetim ve Denetim kurulu raporlarýnýn sunulmasý. 5. Yönetim kurulunun ibrasý. 6. Seçimlerin yapýlmasý. 7. Derneðin amaçlarý doðrultusunda kararlarýn alýnmasý. 8. Dilek ve temenniler. 9. Kapanýþ. (Ç.HAK:608) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðumuz, A arasý 1 cilt gider pusulasýný ve A arasý 2 cilt irsaliyeli faturamýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Alperen Endüstriyel Tem. Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:600) Vergi No: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hacer Örs Mutluay (Ç.HAK:601) Mustafa kýzý 1990 Selçuklu Konya Doðumlu

20 Zafer Ediþ misafir etti Ýncedal çöktü kaldý Teselli Fatih Özcan dan Çorum Belediyespor da Adliyespor hezimetinin ardýndan herkes yýkýldý. Kuþkusuz bu isimler arasýnda en baþta gelenlerden biriside Teknik Direktör Yavuz Ýncedal oldu. Tecrübeli teknik adam Ýstanbulspor maðlubiyetinin ardýndan gerek basýnla gerekse dýþarýyla tüm iliþkisini keserek takýmý Adliyespor maçýna motive etmeye ayýrmýþtý. Bu maçta alýnacak galibiyetle yeni bir çýkýþ yakalamak isteyen Ýncedal, maçýn ilk yarýsýnda yedek kulübesine oturmadan futbolculara uyarýlarda bulundu. Ýlk yarýnýn son bölümünde gelen Adliyespor golünden sonra ise hevesi kýrýldýðý gözlenen Ýncedal ikinci yarýnýn ilk bölümünde gelen ikinci golden sonra ise yedek kulübesinden çýkmadý. Gökhan hoca kenardan futbolculara taktik verirken Ýncedal kulübede maçý izlemekle yetindi. Farklý maðlubiyetle sona eren maçta hakemin bitiþ düdüðünden sonra futbolcular ve diðer teknik heyet soyunma odasýna giderken Yavuz Ýncedal ve Gökhan hoca yedek kulübesinde kaldýlar. Yaþanan bu çöküþü düþünürken Mali As Baþkan Fatih Özcan kulübeye inerek Ýncedal ý teselli ettiði gözlendi. Daha sonra bu üçlüdemmoraller bozuk þekilde soyunma odasýna gittiler. Adliyespor ile Çorum Belediyespor arasýnda dün Baðlum Stadý nda oynanan maçý Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili Zafer Ediþ, Çorumlu hemþehrileri ile birlikte izledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ile diðer davetliler ile birlikte maçý izleyen Zafer Ediþ, kurumunun takýmýnýn kazanmasýna sevindi ancak memleketinin taký- mýnýn aldýðý farklý maðlubiyeti ise üzüldü. Maç sonunda ise Zafer Ediþ, Çorumlu hemþehrileri ile yemekte bir araya gelerek hem maçý deðerlendirdiler hemde Çorum üzerine sohbet ettiler. Zafer Ediþ Baðlum Stadý nda maç öncesi Çorumlu misafirleri ile birlikte bir arada görülüyor PERÞEMBE 12 MART 2015 Adliye komaya soktu 4-0 Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý maçlarda galibiyeti bulunmayan, son altý maçta gol atamayan, geçen hafta sahasýnda Ýstanbulspor a 3-0 maðlup olan Çorum Belediyespor dünde grupta alt sýralarda bulunan Adliyespor deplasmanýnda 4-0 maðlup olarak tarihi bir baþarýsýzlýðý imza attý. Çorum Belediyespor rezaletinde ötesine geçti ve Adliyespor deplasmanýnda 4-0 maðlup olarak tarihi bir skora imza attý. Hafta sonunda sahasýnda Ýstanbulspor a 30 maðlup olan kýrmýzý siyahlý takýmda ayný sistemle sadece oyuncu deðiþiklikleri ile çýkýlan Adliyespor maçýnda ilk yarýsýný 1-0 geride kapattýðý maçýn ikinci yarýsýnda 12 dakika içinde kalesinde üç gol daha gördü ve maçtan 4-0 maðlup ayrýldý. Baðlum Belediye Stadý nda oynanan Adliyespor - Çorum Belediyespor maçýný Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Ercan, Sinan Özdilli, Fahri Yandýk ile 20 kadar Çorumlu futbol sever ile bir o kadarda Adliyespor taraftarý izledi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, maçta ilk onbirde beþ farklý isme görev verdi. Sað kanatta Eray, solda Murathan, orta sahada Furkan ilerde ise Çaðlar ve Emrah ile baþlayan kýrmýzý siyahlý takým rakibi önünde her zaman olduðu gibi yine hücumda çoðalmakta zorlandý. Ýlk yarýda rakip kalede iki etkili atak geliþtiren kýrmýzý siyahlý takým Burak ve Emrah ile yararlanamadý. Emrah ýn deðerlendiremediði pozisyonun dönüþünde kalesinde golü gören Belediyespor da film yine bu golden sonra koptu. Ýkinci yarýda hücuma katký için forvetin birini çýkartýn diðerini alan Ýncedal, ardýndan peþ peþe gelen goller üzerine hamleleri yaptý ancak ruhu kalmamýþ futbolcular maçý bitirmek için hakemin bitiþ düdüðünü beklediler. Adliyespor ise bu sezonki en farklý galibiyetini alarak ikinci yarýdaki düþüþüne son verdi ve beþ haftadýr devam eden galibiyet hasretine bu maçta son verdi. MAÇTAN DAKÝKALAR: 15. dakikada sað kanattan kazanýlan faul atýþýnda Murathan ýn ortasýnda savunmadan seken topu önünde bulan Burak yakýn mesafeden vurdu top kaleci Yasin den döndü dönen topa yine Burak dokundu kaleci Yasin bu topada sahip olarak gole izin vermedi. 30. dakikada sað kanattan topla hareketlenen Fatih ceza sahasýna girdi ADLÝYESPOR Yasin...5 Fatih...4 Abdulsamet...5 Kerep Hakan...5 Harun...5 Þükrü...4 Ýsmail...5 (83. dak. Eren Can...) Murat...4 Emre...4 Canberk...4 (89. dak. Oðuzhan...) Turan...4 (85. dak. Azem...) ÇORUM BELEDÝYE Fatih...5 Eray...6 Akýn...6 Ýmam...5 Murathan... Nedim...2 Furkan...7 Emrah...7 (67. Recep Berk...) Burak...6 (63. Berat Ali...) A. Buðra... Çaðlar...6 (59. dak. M. Fatih...) STAT : Baðlum Belediye. SARI KART: Ýmam, Nedim, Akýn, Eray (Çorum Belediyespor). GOLLER : 37. dak. Canberk, 62. ve 65. dakikalarda Murat, 74. dak. Fatih (Adliyespor). HAKEMLER : Öner Fýrat, Ömer Faruk Tarakçý, Harun Reþit Güngör. Harun AKKAYA / BAÐLUM çapraz pozisyonda kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu top üst direðin içine çarptý ve çizgiye indi kaleci Fatih topa sahip oldu ve kýrmýzý siyahlý takým kalesi mutlak bir golden kurtuldu. 36. dakikada sað kanattan Emrah topla hareketlendi ceza sahasýna girdi rakibi tarafýndan çekildi ancak kendisini býrakmadý kaleciyle karþý karþýya pozisyonda son anda dokundu top kalecinin ayaklarýndan geri geldi. 37. dakikada sol kanattan Murat ýn ortasýnda arka direkte boþ durumda Canberk yükseldi kafayý vurdu topu köþeden Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçiren golü attý. 44. dakikada sol kanattan geliþen atakta Mu- rat topla yan çizgiden ceza sahasýna girdi arka direðe ortasýnda bom boþ durumdaki Harun ayaðý kayýp düþünce Çorum Belediyespor kalesi mutlak bir golden kurtuldu. Maçýn ilk yarýsýný Adliyespor 1-0 önde tamamladý. 62 dakikada sol kanattan Furkan ile Emrah arasýndaki anlaþmazlýkta Canberk topla hareketlendi ceza sahasýna girdi çapraz pozisyonda kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldýðý anda boþ durumdaki Murat a çýkardý oda topu boþ kaleye göndermekte zonlanmadý ve skoru 2-0 yapan golü attý. 65. dakikada sað kanattan Fatih Uyar tüm Belediyespor savunmasý seyretti topla ceza sahasýna girdi yan çizgiye indi ortaya çýkardýðý topa Murat boþ kaleye göndererek takýmýný 3-0 yapan golü attý. 74. dakikada sað kanattan Fatih Uyar ceza sahasýna ortaladý savunmada Ýmam ýn kafayla çýkardýðý topa Murat Uyar dokunda ve boþ durumdaki Fatih Uyar topu aðlara göndermekte zorlanmadý: dakikada penaltý noktasýyla kale çizgisine yakýn noktada topla buluþan Muhammet Fatih bom boy durumda kaleciyle baþ baþa vuruþunda topu üstten auta gönderdi. Nedim ve Eray cezalý Nedim Köseoðlu Eray Çorum Belediyespor da Adliyespor maçýnda sarý kart gören Nedim ve Eray cezalý duruma düþtü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Adliyespor karþýsýnda aldýðý 4-0 lýk hezimetin ardýndan bu maçta sarý kart gören iki futbolcuda cezalý dunuma düþtü. Maça üçer sarý kartla çýkan kaptan Nedim ve Eray bu maçta sarý kart görünce cezalý duruma düþtüler. Nedim ve Eray Salý günü oynanacak Niðde Belediyespor maçýnda takýmlarýndaki yerlerini alamayacaklar. Bu maçta kýrmýzý kart cezalýsý Turgay da forma giyemeyecek. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Adliyespor - Çorum Belediyespor Darýca Gençlerbirliði - Tutap Þeker : 4-1 Tire Zonguldak Kömürspor Ýstanbulspor - Bursa Nilüferspor Çatalcaspor - Batman Petrolspor Manavgatspor - Kýzýlcabölükspor Niðde Belediyespor - Gaziosmanpaþa : 1-0 : 1-1 : 2-1 : 4-4 : 2-2 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Tuzlaspor 2 Darýca Gençler 3 Ýstanbulspor 4 Zonguldakspor 5 Tire Bursa Nilüfer 7 Kýzýlcabölük 8 Çorum Belediye 9 Niðde Belediye 10 Kýrýkhanspor 11 Adliyespor 12 Batman Petrol 13 Manavgatspor 14 Çatalcaspor 15 Gaziosmanpaþa 16 Akçaabat FK 17 Tutap Þekerspor Gelecek hafta Çorum Belediyespor un iki gol umudu Buðra ve Çaðlar dünki maçtada varlýk gösteremedi : Mart Salý : Çorum Belediyespor - Niðde Belediyespor, Batman Petrol - Tuzlaspor. Gaziosmanpaþa- Çatalcaspor. Tire Darýca Gençlerbirliði. Bursa Nilüferspor - Adliyespor. Kýzýlcabölükspor - Ýstanbulspor. Zonguldak Kömürspor -Kýrýkhanspor.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı