Yerel Yönetimler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetimler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi"

Transkript

1 ADP İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ Yerel Yönetimler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Prof. Dr. Mikdat KADIOĞ KADIOĞLU itu.edu.tr Yerel Yönetimlerin Afete Hazırlık İçin Yasal Sorumlulukları: 1. Afet Risklerini Azaltmak Afet ve Acil Durum Planı Yapmak 4 3. Ekip ve Donanımları Hazırlamak 4. Halkı Eğitmek Tehlike ve Risk Bu durumda: Giriş Köpek balığı; Tehlike midir? Risk midir? 6 1

2 Fay Hatları JICA Deprem Senaryoları Beklenmeyene ve en kötüsüne hazırlanmak Model A Model B Model A L=119km,M=7.5 BAŞARDIM! Model C Acil Durum Afet Model D Model C L=174km, M=7.7 8 İstanbul'un, çoğumuzun ömür süresi içinde ciddi bir depremden, önemli ölçüde etkilenecek olması bilimsel bir gerçektir. Afet yönetimi bir sürdürebilir kalkınma problemidir; sadece arama ve kurtarma değil.. İstanbul büyük bir depremden etkilenirse ne olur? Afetlerin etkisi Tahmini can kaybı 73,000 ~ 87,000 kişi! Tahmini ekonomik kayıp Türkiye nin yıllık GSMH sının % 24.5 ~ 27.8! Türkiye nin sosyo-ekonomik istikrarına büyük bir tehdit... kaynak : JICA raporu Ara JBIC raporu Şub Kriz Yönetimine Hayır! Tek başına Kriz Yönetiminin panik ve vurdum duymazlık gibi iki aşaması vardır: Dünya da afet yönetimi!.. Tek başına uygulanan kriz yönetimi: Tepkiseldir, Eşgüdüm yoktur, Hedef kitle yanlıştır, Etkisizdir, Zamansızdır, Güven vermez ve Afetin felakete dönüşmesine yardımcı olur... 2

3 Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi Risk yönetimi 2 1 Tahmin ve Erken Uyarı Hazırlık Zarar Azaltma Tüm tehlikeleri/ Afet riskleri Koruma Tüm evreleri Düzeltme İyileştirme Tüm bireyleri/ Müdahale 4 Kriz yönetimi 3 Afet Yönetiminin Tüm Evreleri Tüm kaynakları Etki Analizi Yeniden yapılanma Risk/Zarar Azaltma Hazırlık Müdahale İyileştirme 10,000-30,000 Ölü Çok Ağır Hasarlı Bina / Ağır Hasarlı Bina kapsamalıdır.. kapsamalıdır birimleri 1. Afet Zarar ve Risklerini Azaltmak Afet yönetiminin kalbi mevcut risklerin azaltılmasıdır. Bunun için öncelikle afetlerde halka zarar verecek olan yapısal ve yapısal olmayan riskler belirlenir. Bu işte yasaklar ile olmaz! Afetler ile arama-kurtarma ile baş edebilmek için mutlaka riskin yönetilebilir olması gerekir. Bu nedenle öncelikle mevcut riskler belirlenip azaltılma yoluna gidilmelidir Orta Hasarlı Bina / Hafif Hasarlı Bina Hastanede tedavi / Hafif Yaralı Mw: 7,5 Güncelleme Çalışması Senaryo Depremi Sonuçları 2009 İBB Acil Barınma İhtiyacı Olan Hane Milyar TL Toplam Mali Kayıp / 26 Milyar TL Yapısal Hasar Kaynaklı Mali Kayıp 400 Adet Yanıcı Patlayıcı İhtiva Eden Binada Hasar İSKİ, 450 Noktada İçme Suyu ve 1500 Noktada Atık Su Hattı Hasarı İGDAŞ; 650 Noktada Doğalgaz Şebekesi Hasarı / Adet Doğalgaz Kutusu Hasarı Can Kaybı İstanbul nüfusunun % 0.1-%0.2 si Kullanılamayacak binalar (çok ağır,ağır,orta) ise, yapıların % 10-% 15 i 3

4 Ç o k l u Tehlike ve Risk Bu durumda: Köpek balığı; T e h l i k e 20 Tüm tehlikeler Doğal iklim değişiminin nedenleri bu gün Son 750 bin yıl O-18 Y a k l a ş ı m ı Tehlike midir? midir? Risk midir? 21 Güneş Lekleri İnsanlar yeryüzünden silinmedikçe bir daha Buz Çağı olmayacak James E. Hansen Güneş ve Atmosferimizde Ne Oluyor? 2013 e hazır mıyız? 4

5 Tehlike Analizi Sıvılaşma Tehlikesi Heyelan Tehlikesi Sel Tehlikesi Doğal Tehlikelere Bağlı Riskli Alanlar 26 Bütünleşik Tehllike Haritası Tehlike Analizi Yüksek Gerilim Hatları Düzensiz Gelişme Patlayıcı Maddeler Sanayi ve Üretim Alanları27 Sel Durumunda Deprem Durumunda Yaşamlar Mülk Çevre Tarihi İş Hizmetler Gelişme Yer sallantısı Yüzeydeki fay Sıvılaşma Artçı deprem Heyelan Çığ Çamur akıntıları Tsunami Seller Yangınlar Afet yönetimi müdahale değil, bir sosyo-ekonomik kalkınma problemidir!.. Hızlı ve kontrolsüz kentleşme Yetersiz fiziksel yaşam koşulları Yetersiz altyapı Zayıf planlama ve kontrol Nüfusun artması Çevrenin bozunması Uygunsuz bölgesel işlemler ve uygunsuz arazi kullanımı Afet bakımından hassas bölgelerde nüfus yoğunluğu Farkındalık ve eğitim eksikliği Risk aktarımı eksikliği Yaşamlar Mülk Çevre Tarihi İş Hizmetler Gelişme Sel suları Alt yapıda çökme Ulaşım aksaması Heyelanlar Boğulmalar Elektrik çarpması Kontaminasyon... Afet yönetimi müdahale değil, bir sosyo-ekonomik kalkınma problemidir!.. Hızlı ve kontrolsüz kentleşme Yetersiz fiziksel yaşam koşulları Yetersiz altyapı Zayıf planlama ve kontrol Nüfusun artması Çevrenin bozunması Uygunsuz bölgesel işlemler ve uygunsuz arazi kullanımı Afet bakımından hassas bölgelerde nüfus yoğunluğu Farkındalık ve eğitim eksikliği Risk aktarımı eksikliği 5

6 UYGULAMA Risk Analizi Tehlike Profili hazırlamak Nufüs Yoğunluğu Eğitim ve Kültür Tesisleri Kamu Binaları 32 UYGULAMA Risk Analizi Risk derecesi/önceliğinin belirlenmesi (4) (3) (2) (1) (4) Elekt (i) (3) Yangın (c,m,i) (2) Rekrasyon Alanları Sağlık Tesisleri Ambülans Noktaları (1) Elekt (c,m) 33 Yönetimlerin Sel Zararlarını Azaltma Önlemleri: Tehlike ve risk analizinde şehirleşme ile ilgili tehlike ve riskler tek tek belirlenip azaltılmalı. YAPISAL ve Mühendislik Yaklaşımı akarsu yatağını düzeltme ve düzenleme sel kontrol setleri ve barajları, duvarları ve derivasyon kanalları, yağmur suyu drenaj sistemi binaların taşınması, yükseltilmesi,... YAPISAL OLMAYAN Yaklaşım selyatağı zonları/kamulaştırma/yasalar rölekasyon, özel kullanım ve yapı izinleri nehirlere ait sulak alanların geri verilmesi sigorta 6

7 Deprem, sel ve heyelan gibi tehliklerin insanlara zarar vermemesi için yapısal riskler belirlenip azaltılmalı Afetlerden sonra belediye, kaymakamlık, vb idari kamu binaları ile birlikte hastane gibi kritik tesislerdeki techizatın da çalışır durumda olması gerekir. Yapısal olmayan riskler... İş Makineleri Yağmur suyu tahliye sistemi, boyutları ve sayısı artırılmış mazgallar ile birlikte kesitleri artırılıp kanalizasyondan ayrılmış drenaj sistemiyle geliştirilmeli bina yapımı veya başka bir şekilde müdahale kesinlikle yasaklanmalı! TEMEL KURAL: KURAL: Su havzasındaki inşa faaliyetlerinin hiç biri, 100yıllık sel suyu seviyesinde hiç bir artışa neden olmamalı!.. 7

8 SEL YATAKLARINA MÜDAHALE EDİLMEMELİ! SEL YATAKLARINA MÜDAHALE EDİLMEMELİ! Sel yataklarındaki mevcut tüm bina ve alt yapı tesisleri belirlenmeli ve kaldırılmalı. SELYATAKLARINA YATAKLARINAMÜDAHALE MÜDAHALE SEL EDİLMEMELİ! Dereler, yolları en az 100 yıllık fırtına verisine göre boyutlandırılıp inşa edilmiş kutu menfezlerle geçmeli. Köprü ayakları arasında biriken malzemeye ilgili kurumlar periyodik olarak ve gerektiğinde müdahale etmeli. 8

9 kavramının içi doldurulmalı! Uzmana göre sel seviyesi Mühendise göre sel seviyesi Ihlamur Kasrı, Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan yüksek bir subasman üzerine tek kattan oluşan dikdörtgen planlı köşk, kesme taştan inşa edilmiştir. Ihlamur Kasrı Vatandaşa göre sel seviyesi Diplomasız mühendisler! Diplomalı mühendisler! Risk Transferi Kolonlar üzerinde yükseltme subaman sev > temel sel su seviyesi 52 Risk Transferi Sigorta primleri, alçak kat kotu ve temel tipini belirmek için Sel Bölgeleri UYGULAMA Mevcut Durum ve Tehlike Analizi... 9

10 ZARAR AZALTMA PLANI UYGULAMA Azaltılması gereken zarar unsurlarını belirlendikten sonra, bir zarar azaltma planı hazırlamak ve bu plan çerçevesinde uygulama aşamasına geçmektir. Tehlike Profili ve Tehlike Avı ile belirlediğiniz eksiklik ve zayıflıklara yönelik riski azaltıcı önerileriniz? Zarar azaltma çalışması için öncelikle, belirlenen tehlikeler listelenir. Her bir tehlike için alınması gereken önlemlere karar verilir. Ancak bütün bu önlemler arasında bazılarına öncelik vermek gerekebilir. RİSK AZALTMA PLANI Tehlike ve risk analizi sonucu belirlenen problemlerin çözülmesi için plan ve yatırım yapın SORUN STRATEJİLER 2. Afet ve Acil Durum Planı Yapmak EYLEMLER AYP AFET KARAR / POLİTİKA SEVİYELERİ STRATEJİK KARAR DÜZEYİ TAKTİİK KARAR VE TAKT MUA UAMELE MELE DÜZEYİ DÜZEYİ OPERASYON DÜZEYİ Ana Hükümet/Afet Yön. Bakanı plan Ekler İl Müdürlüğü Yerel Yönetimer 59 10

11 ADP Planın Bölümleri Selde Planlı Tahliye ve Ana plan Ekler Geçici Barınma 61 GEÇİCİ İSKAN 1.kamu tesisleri 2.tanıdık ve akraba 3.kiralık konut 4.bireysel çadır 5.çadırkent Planın zamansal hedefleri olmalı Afetlerde kurulan çadır/prefabrik sayısı ile afetlere hazırlık ters orantılıdır! UYGULAMA PLAN KONTROLU Öncelikle afet ve acil durumlara karşı kuruluşunuzun ne kadar hazırlıklı olduğunu belirlemelisiniz. Örneğin, ilk dakikalarda çalışanlarınız ne yapacağını biliyor mu? Personelinizi, müşterilerinizi, onların ziyaretçilerini nasıl yönlendireceksiniz? Tüm Birim ve Bireyler 11

12 Kurulan Acil Yardım Hizmet Grupları ve Teşkilat Şemaları KOMUTA SERVİS H GRUPU EKİP OLMASI GEREKEN T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI MEVCUT DURUM VALİ (Vali Yardımcısı/ İstanbul AFAD Müdürü) İstanbul AFAD *Garnizon Komutanlığı *İl Jandarma Alay Komutanlığı *İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği *İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı *Kaymakamlıklar *İlçe Belediye Başkanlıkları *Kızılay MAFOM Müdürlüğü *Planda görevli tüm kurumların İl Müdürlükleri KOMUTA Basın Sözcüsü Hukuk Müşaviri İletişim Görevlisi MÜDAHALE / OPERASYONLAR SERVİSİ 5 Haberleşme Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri 8 Yangın ve Tehlikeli Maddeler Hizmet Arama ve kurtarma Hizm. İlkyardım ve Sağlık Hizmetleri Altyapı Hizmetleri BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ Sosyal Hizmetler Etki ve İhtiyaç Analizi Hizmetleri Enkaz Kaldırma Hizmetleri Yayınlar ve Belgeleme Hizmetleri Defin İşlemleri Hizmet Hasar Tespiti Hizmetleri Tarım Hizmetleri Planlama ve Zarar Azaltma LOJİSTİK ve BAKIM SERVİSİ FİNANS VE YÖNETİM SERVİSİ Haberleşme Sistemleri Personel ve Taşıt Temini Personel İşleri Hizmet Bağış ve Dağıtım Hizmetleri Geçici İskan Hizmetleri Satınalma, Kiralama, El Koyma Hizmetleri Sağlık Hizmetleri STK ve Gönüllüler Hizmet Hizmetleri Tahliye Planlama Hizmetleri Anlaşmalı Kuruluşlar Finans Hizmetleri Muhasebe Hizmetleri Mali Zarar Tespit UYGULAMA Basit bir Olay Komut Sistemi (OKS) oluşturmak 71 12

13 YILLIK İŞ PLANI Müdahale Planlama Lojistik Finans/İd ari Plan intranet ortamında güncellenebilir... OCAK: Valinin katılımı ile personele planı tanıtıcı eğitimler verilir. TEMMUZ: İstanbul AFAD binasındaki yangın ve acil durum tesisatı ve malzemelerinin yıllık periyodik kontrolleri ve bakımı yapılır. ŞUBAT: Haziran ayında personele verilecek eğitimler planlanır. AĞUSTOS: Personel iletişim, ulaşım ve teçhizat ile ilgili tüm bilgiler kontrol edilip planda yenilenir. MART: Tehlike analizleri, olası riskler ve senaryolar yenilenerek planlar güncellenir. EYLÜL: Valinin katılımı ile İstanbul AFAD Olay Komuta Organizasyonu şemasında görevlendirilen servis amirleri, grup başları, ekip amirleri tanıtılır. NİSAN: Masabaşı egsersizi, işlevsel tatbikat ve/ veya gerçek boyutta tatbikatlar planlanır. EKİM: Servis ve ekiplerin yaptıkları tatbikat/ egsersiz değerlendirme formları toplanır ve değerlendirilir. MAYIS: Valinin katılımı ile tatbikatlar gerçekleştirilir. Planlar değerlendirilir ve geliştirilir. KASIM: Servis amirlerinin yürütücülüğünde toplanılarak sonraki yılın Yıllık Afet İş Planları yapılır. HAZİRAN: Şubat ayında planlanan personel eğitimleri gerçekleştirilir. ARALIK: İstanbul AFAD Afet ve Acil Durum Önleme Müdahale ve İyileştirme Planı nın kontrolü yapılır, güncellenir ve onay için ilgili makama sunulur. 3. Ekip ve Donanımları Hazırlamak İlerisi için plan yapmak karşılığını geri verir. Nuh gemisini inşa ederken yağmur yağmıyordu. Tüm Kaynaklar Belli başlı lojistik birimleri l Haberleşme l Sağlık l Gıda/Bakım l Malzeme l Tesis/Barınma l Yer/hava destek Temel ilk Yardım ve Hafif Arama Kurtarma Malzemeleri 78 13

14 Okullara sığınacak afetzedeler düşünülerek okullara konulan acil durum malzemeleri Halk sadece okullara değil, diğer kamu ve belediye tesisleri ile birlikte fabrikalara da sığınacak. Okul, Spor Salonu, Hastane, vb Bahçelerine Su Tankları, Gıda Depoları ve Acil Durum Malzemeleri Parklara sığınacak afetzedeler düşünülerek yapılan temiz su tankları Yollar afetlerde kapanabileceği düşünülerek yerel itfaiye için su deposu 14

15 Mevcut Acil Durum Tesisleri Afet ve Acil Durum Yönetim Tesisleri Önerilen Acil Durum Tesisleri Incident Command Post (ICP) / Mobile Komuta Aracı S Staging Areas/Geçici Areas/Geçici Depolama Alanı B Base / Üs C Camp / Kamp H Helibase / Helikopter Pisti H -3 Şehrinizdeki afet ve acil durum malzeme ve depolarınızı belirleyip eksiklerinizi giderin Helispot / Helikopter Terminali Hazırlık Piramidi Mali Durumu Koru 4. Halkı Eğitmek Şehriniz, ancak herkes afete hazır olunca afetlere hazır olacaktır. Bu nedenle halkın afetlerin en az ilk 3 günü kendine yeterli olabilecek şekilde hazırlanmış olmalısınız. Binaların Yapısal Elemanlarını Koru Maliyet Binaların İçindekllerinin Güvenliğini Sağla Malzeme & Techizatı Sağla Eğitim & Tatbikat Ne Yapılacağını Planla Nasıl Hazır Olacağını Öğren 15

16 İlk 72 Saat: "Altın Saatler" Saatler" Herkes, her kurum, her tehlikede ne yapacağını bilmeli!.. 91 Birey ve Aile için Depremde Eğitim Şart! İlk 72 Saat Tümüyle azaltılamayan riski yönetebilmek için de öncelikle halk, uyarıları algılayıp doğru önlemler alabilmesi için eğitilmeli. Halkın riski doğru algılayabilmesi için onları afet öncesi sel risk haritalama, vb çalışmalara da katılmalı. 0. SANİYE İçin Hazırlık 3. SANİYE İçin Hazırlık 3. DAKİKA İçin Hazırlık 30. DAKİKA İçin Hazırlık 3. SAAT İçin Hazırlık 3. GÜN İçin Hazırlık 3. HAFTA İçin Hazırlık 3. AY İçin Hazırlık Burayı asla su basmaz Tehlikeli Tüm izler silinmemeli Unutma, Sel tehlikesini hatırlatan ve geçmişte yaşanmış olan selleri hatırlatan işaretler konulmalı. Unutturma!... Kobe Limanı,

17 Eski Sel Yatağı Eski sel yatakları, sel yatağına müdahale edilince değişir Temel Davranışların Öğrenilmesi Eski Sel Yatağı Yeni Sel Yatağı Yeni Sel Yatağı Eğitimlerle öğretilmesi ve tatbikatlarla pekiştirilmesi gereken önemli konulardan biri, tehlike anında nasıl bir davranış sergilenmesi gerektiğidir. Bu konuda provalar yapılırsa, tehlike başladığında insanlar refleksleriyle doğru davranışlara yönelecektir. 97 Çök-Kapan ÇökKapan-Tutun Deprem Uçak Kazası Bomba patlaması Bomba Tehdidi Deprem Anında Yıldırım Hortum Heyelan Yıldırım Anında Hortum Anında 99 Yerinde Sığınak Oluşturmak Kilitlen--Yat Kilitlen Duman Alarmı Silah Sesi Kimyasal Serpinti Tehlikeli Kişiler Nükleer Serpinti Tehlikeli Madde Kaza Keskin nişancı Keskin nişancı ve silah sesi 17

18 1. Müdahale (A) Planı Yangın anı Deprem Sonrası Patlama Sonrası Sel/Su Baskını Öncesi Bina İçi Kimyasal Kazalar Terör/Bomba Tehdidi Heyelan Öncesi Dışarı Tahliye Planları 2. kat Engeller! Acil çıkış kapıları önünde çıkışı önleyecek engeller mutlaka kaldırılmalıdır. 105 Tahliye zamanı çok kısıtlıdır

19 Dibi görünmeyen sudan geçme Yangın Uyarı Sistemleri Atasözü Sele karşı / suyun önünde durma! Yangın söndürme ekipmanıyla yangın detektörleri ve alarm sistemleri ve yangın springler bulunmalıdır. Marriott Waterside A BOILING WATER REACTOR like the one at Fukushima Downtown Tampa Vertical Evacuation 111 Tahmin ve Erken Uyarı 1. Risk Tespiti Jenaratör, pomba, tesisat, vb temel sel su seviyesinin üzerine yükseltilmeli! Nisan 1986 Saat 01:23:43 Çernobil Nükleer Santral Kazası C137 birikme miktarları Erken Uyarı: İnsanların tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkan tanıyacak şekilde haberdar etmektir

20 2. İzleme ve Uyarı Uyarılar: 1. Kullanışlı 2. Anlaşılır 3. Dakik 4. İnandırıcı olmalı Erken uyarı sistemleri ve Avrupa Acil Durum Numarası 112 yle ilgili vatandaşların ve medyanın farkındalığının artırılmalı 3. Yayma ve İletişim 4. Müdahale Kapasiteleri YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANMAYI ÖĞRENİN PİMİ ÇEKİN Pİ İlk YANGININ TABANINA Yardım NİŞAN ALIN YA SAPI SIKIN Eğitimi ATEŞİ TARAYIN Kurslarına S katılın A

21 Afete planlı hazırlık evden başlar Arama- Kurtarma AFETLERE HAZIRLIKTA TATBİKAT VE EGZERSİZLER En Basit En Karmaşık 2 TEMEL FELSEFE Alıştırma 3 1 Yönlendirme Semineri 5 Gerçek Boyutta Tatbikat Tatbikatların Tanımlanmasında Masabaşı Egzersizi İşlevsel Tatbikat 4 Gerçekçi Ölçülebilir Basit Elde edilebilir Katkıya yönelik Çocuklar olmadan tatbikat ve afete hazırlık olmaz! 21

22 Japonya da 1 Eylül Ulusal Tatbikat Günü Daha Fazla Bilgi İçin 128 Daha Fazla Bilgi İçin Daha Fazla Bilgi İçin İTÜ Afet Yönetimi Yayınları Türkiye de herkes afetlere hazır olduğunda, Türkiye afetlere hazır olacaktır İTÜ Afet ve Acil Durum Yönetimi Master Programı 130 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe Texas A&M University ve Oklahoma State University işbriliği ile yılında başladı İlk Mezunlar Şubat TEŞEKKÜRLER! 22

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek MARMARA Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2011 Yayın No: 65 Kitabın Adı: Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek Kitabın

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİNDEKİLER Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Afet ve Acil Durum Servislerinin Görevleri Nelerdir? Müdahele Ekipleri Afet Acil Durum Eğitim ve Projeleri

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması. Sonuç Raporu Döküman IV Özet

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması. Sonuç Raporu Döküman IV Özet Japon Uluslararasi İşbirliği Ajansı(JICA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Sonuç Raporu Döküman

Detaylı

www.yuksekguvenli.org

www.yuksekguvenli.org YÜKSEK GÜVENLİ KÜÇÜKÇEKMECE YEREL UYGULAMA KAPASİTELERİNİN YENİLİKÇİ MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ ve ALTERNATİF MODELLERLE ARTIRILMASI PROJESİ DEZAVANTAJLI GRUP EĞİTİMLERİ Bağdat Cad. Balçiçeği Sok. Dilek Apt.

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ Tesis Güvenliği Nedir? Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI 2011 PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş Kısaltmalar Tablolar Dizini 1. BÖLÜM: AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU Mayis1997 1. GİRİŞ h. TANIMLAR II!. AFETLERDEN KORUNMANIN TARiHi GELiŞiMi IV. ÜLKEMİZDE KONU İLE İLGiLi MEVZUAT A-ANAYASA

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013 2 İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı (İL-SAP Çerçevesi) i. Onay Sayfası ONAY SAYFASI ADI - SOYADI TARİH İMZA HAZIRLAYANLAR İNCELEYENLER Ahmet BOZDAŞ Sümeyye BUDAK Nizamettin

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı