BİLGİSAYAR OYUNLARINDA POLİTİK ETKİLER; PROPAGANDA: SANAL MEDENİYETLER ÇATIŞMASI OLABİLİR Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR OYUNLARINDA POLİTİK ETKİLER; PROPAGANDA: SANAL MEDENİYETLER ÇATIŞMASI OLABİLİR Mİ?"

Transkript

1 BİLGİSAYAR OYUNLARINDA POLİTİK ETKİLER; PROPAGANDA: SANAL MEDENİYETLER ÇATIŞMASI OLABİLİR Mİ? TONGUÇ İBRAHİM SEZEN Istanbul University (Turkey) Abstract Özet Can computer games contain propaganda? This study will try to answer this question. The first step will be, to explain the propaganda processes in the audio-visual media, especially in cinema. Propaganda rules; explained in this part will help to show revealed and conclead propaganda in computer games examples. The second part of the study will be on the computer game Command and Conquer: Generals. Visual and auditory design and the story of the game will be exposed. At last the results will be compared with the minor survey done on gamers about the perception of the game. Bilgisayar oyunları propaganda içerir mi? Bu temel soruyu yanıtlamaya çalışacak çalışma öncelikle görsel işitsel medyada, özellikle sinemada propagandanın işleyişini ele alacaktır. Burada ortaya çıkacak propaganda kurallarının ışığında açığa vurucu ve örtülü propaganda içeren bilgisayar oyunları örneklerle incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümü örnek oyun olarak seçilen Command and Conquer: Generals oyununun görsel ve işitsel tasarımını ve hikaye yapısını ortaya koyduktan sonra minör bir araştırma sonucu elde edilen verilerle oyunun oyuncular tarafından algılanışına dair veriler ortaya koyacaktır.

2 BİLGİSAYAR OYUNLARINDA POLİTİK ETKİLER; PROPAGANDA: SANAL MEDENİYETLER ÇATIŞMASI OLABİLİR Mİ? Anahtar Kelimeler: Propaganda Öteki Stereotipleştirme Yüceltme İnteraktivite Bilgisayar Oyunları Amerikan Ordusu Hizbullah Neo-Nazi Hareketler İslam Kimliği Medeniyetler Çatışması Sorunun Tanımı Propagandanın görsel işitsel iletişim araçlarında kullanımı 20. yüzyılda gelişimini büyük oranda tamamlamış bir olgudur. 21. yüzyılın başında ise interaktivite kavramı; görsel işitsel medyada yeni ve yaygın bir öğe olarak yerini almaktadır. İnteraktif görsel işitsel medyanın eğlence endüstrisi içindeki en büyük temsilcisi bilgisayar oyunu sektörüdür. Bilgisayar oyunlarının oyuncular üzerindeki etkisi ise uzun süredir tartışılan bir olgudur. Bilgisayar oyunlarının, oyuncuları şiddete yöneltmesi gibi olgular ele alınırken; bu tür bir etkinin propaganda amaçlı olarak kullanılıp kullanılamayacağı ve oyunların propaganda amaçlı üretilip üretilemeyeceği sorusu da ister istemez sorulmaktadır. Çalışma, bilgisayar oyunları üzerindeki politik etkileri; özellikle propaganda bağlamında ele alacaktır. Bilgisayar oyunları politik duruş ve görüşleri iletmek için kullanılabilir mi? Görsel işitsel medyanın yeni bir formu olarak bilgisayar oyunları hangi propaganda kurallarından, geleneklerinden etkilenir. Bilgisayar oyunlarında açığa vurucu ve örtülü propaganda nasıl işler? Propaganda içeren oyunlar hangi genel karakteristikleri paylaşırlar? Araştırma Yöntemi Çalışma, ilk olarak kamuoyu oluşturma ile propagandanın görsel işitsel medyanın temelini oluşturan sinema üzerinde nasıl uygulandığını tespit edecektir. Daha sonra bilgisayar oyunlarında; görsel işitsel iletişimde, propaganda uygulamanın kurallarının nasıl işlediği ve açığa vurucu ve örtülü propaganda yapıları incelenecektir. Son olarak örnek oyun seçilen Command and Conquer: Generals oyununun olası politik mesajları ile bunların 30 oyuncu üzerinde uygulanan minör araştırmanın sonuçlarına göre oyuncular tarafından algılanışları değerlendirilecektir. 272

3 Görsel-İşitsel Propaganda ve İşleyişi Propaganda terimi, 17. yüzyılın ilk yarısında Roma Katolik Kilisesine bağlı olarak Protestanlığın yayılışına karşı kurulan Congragatio de Propaganda Fide / İtikadı Yayma Cemaati nden gelir. Başkalarının inançlarını ve davranışlarını etkilemeye, kamuoyu oluşturmaya yönelik olan; gerçeklerden, akıldan çok, duyulara seslenen, olayları tek yanlı sunarak işin özünü gizleyen örgütlü ve sistemli her türlü çaba (Budak, 2002, 618) yada belli çıkarları olan bireylerin yada grupların, başkalarının kanılarını ve davranışlarını etkilemek amacıyla önceden tasarlanmış ikna ve telkin tekniklerini kullanarak yaptıkları eylem (Bektaş 2000, s.150) şeklinde tanımlanan propaganda eylemi ise çok daha eski dönemlere dayanmaktadır. Batı da çağdaş propagandanın gelişimi 18. yüzyıldan itibaren artan devrimci hareketlere dayandırılabilir. Çağdaş Batı Medeniyeti geliştikçe, ekonomik ve siyasal iktidar savaşındaki rakiplerin yaydıkları görüşleri eleştirme ve kendi görüşlerini yayma çalışmaları toplumsal çatışma sürecinin bir parçası haline gelmiştir. (Bektaş 2000, 146) 20. yüzyılın başında kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişim; propagandanın da gelişmesini sağlamıştır. İletişim bilimciler Jowett ve Linton un aktardıklarına göre (1980), 1907 yılında Büyük Britanya da kurulan Ulusal Toplumsal Ahlak Konseyi (National Council of Public Morals); The Cinema: Its Present Position and Future Possibilities adlı bir rapor yayınlar. Rapor, sinema filmlerini dünya çapında yaygın başlıca tecimsel eğlence biçimi olarak tanımladıktan sonra; bu medyumun çok ciddi ve önemli bir gücü olması olasılığına endişe ile dikkat çeker; bu güç izleyenleri etkileme ve yönlendirme gücüdür. (s.67, 68) Bu yersiz bir endişe değildir; zira klasik görsel işitsel anlatımın temeli; özdeşleşme yolu ile duygulara ve bilinçaltına seslenmesine dayanır. Sonuçta ise; [Sinema] kişilerin tutumlarını, kanılarını etkilemekle yetinmeyip; değerlerin kökleşmesine de yardım eder. (Bektaş, 2000, s.141) Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD de sinema salonlarında dört dakikalık insanlar gösterileri yapıldı. Bu sırada bir kısmı tamamen uydurma olan öyküler anlatılır ve halkın düşmandan nefret etmesi amaçlanıyordu. Bu dönemde dört dakikalık insanlar hikayelerinin tümü halk tarafından gerçek olarak algılanmıştır ve bu gerçeklik fikri nedeni ile başarılı olmuşlardır li yıllarda yeni kurulmuş olan Sovyet Rusya da devrimin lideri Lenin in talimatı ile başını Sergei Eisenstein ın çektiği bir grup yönetmen propaganda filmleri çekerler. Bu filmler bir kısmı tamamen kurmacadır ve izleyenler de bunun bilincindedir; buna rağmen kullanılan simgeler ve sinemasal dil filmlerin propaganda açısından başarılı olmalarını sağlar lu yıllarda kurmaca filmlerin propaganda amaçlı kullanımı özellikle Nazi Almanyası nda kontrollü olarak uygulanır. Sabine Hake nin aktardığı üzere (2001) Kracauer ve Wollenberg e göre...tüm Nazi filmleri çok yada az propaganda filmleridir... görünürde zararsız olan konular, komediler ve hatta müzikaller Nazi ideolojisinin lehine bir eğilim sahibidirler. (s.3). İkinci dünya savaşı sonrasında bir propaganda aracı olarak kurmaca film; ABD ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan soğuk savaşın hizmetindedir. ABD de bazen açıkça (Örneğin: The Red Menace, 1949); bazen uzaylı istilacılar gibi metaforların ardında (Örneğin: The Angry Red Planet, 1960) Sovyet sistemine karşı korkuya dayalı bir propaganda yürütürken; Sovyetler, Amerikan pop kültürünü küçümseyen komedi filmleri çekerler. Soğuk savaş döneminin ardından ise Akgün ün de aktardığı üzere (2003) pek çok düşünür ve bilim adamına göre tek süper güç olarak kalan 273

4 ABD, kendi yaşam tarzını ve ideolojisini tüm dünyaya kitle iletişim araçlarını; özellikle de kurmaca sinemayı kullanarak yaymaktadır. (s.59, 60) Sinema, izleyenlerin dünyayı algılayış biçimlerini paylaştıkları bir araç olarak tanımlanabilir. Jowett ve Linton a göre (1980) özellikle çeşitlilik içiren nüfus yapısı ile ABD de sosyalleşme ve kültürel homojenleşme sinema filmlerinden büyük oranda etkilenmiştir (s.69). Herbert Blumer, Filmler ve Davranış adlı eserinde şöyle der; Filmleri basitçe bireyin hayatının gayretini yumuşatmak, monotonluğundan ve zorluklarından kaçmak yada bu temeller üzerindeki gerçek dışılığı savunmak için katıldığı bir fantezi dünyası olarak görmek yetersizdir. Resimlerin çoğu, davranış kalıpları çizen, açıktan açığa davranmayı teşvik eden, hayal gücünün enerjik yaşamı içinde tatmin eden ve gerçekliğin fikirleri olmasından itibaren hayatın gerçek betimlemeleridir. Resimler birer teşvik etme biçimidir. (Akt. Jowett ve Linton, 1980, s.89) Bu bağlamda sinema kendi öz yapısı nedeniyle propagandanın temel gereksinimlerini içinde barındırmaktadır. Bu özün yanında; sinemada ve dolayısı ile sinemasal öğeler içeren görsel işitsel medyada propagandanın işleyişiyle ilgili temel kurallar da bulunmaktadır. Propagandanın işlemesi için basit ve anlaşılır mesajlar kullanılmalıdır. Basit ve anlaşılır simgeler; yazınsal, görüntüsel, plastik ve müziksel olarak ayrılır. Her bir simge propaganda evreninde temsil ettiği şeyle özdeşleşir. Sözel anlamda yalın simgeler, sloganlar olarak şekillenirler. Sloganlar da atasözleri gibi önemli ve özlü deyişlerdir. Belli toplumsal, siyasal ilkeleri, çözümleri içeren kısa, çarpıcı, kolay anımsanan sözcükler yada tümcelerden oluşurlar. Kamuoyuna daha çabuk ulaşan bu tümceler mesajın kolayca anlaşılabilmesini ve aynı zamanda dikkat çekebilmesini sağlarlar. Dolayısıyla siyasal ve ticari reklamcılığın temel kaynaklarını oluştururlar. (Bektaş, 2000, s:115). Sloganlar yapıları sonucu tekrara müsaittirler. Propaganda kendi doğrularını yüceltirken ve onlara uyanları ideal olarak tanımlarken, öteki grupları ve onların doğrularını yerer. David Welsh e göre (2001) politik propagandanın en büyük yardımcını düşmanlık ve nefrettir. Bunlar propaganda etkisi altındaki toplumu oyalayıcı bir görev üstlenirler. Bir yabancıya atfedilen nefret, grup içinde birleştirici etki yaratır (s.205). Propaganda sineması düşmanı tanımlamak için genelde stereotipler kullanır. Bunlar, basmakalıp, sıradan; özel bir sınıfı, ırkları veya grubu temsil eden figürlerdir. Stereotiplerin çizimi anti-semboller kullanılarak yapılır ve düşman; hem bir hedef hem de bir günah keçisi görevi görür. Tarafların övülüp karşı tarafın ne denli yerileceği, eleştirileceği de önemli bir taktik sorunudur. Kendilerini haklı, karşı tarafı haksız gösterme yaygın bir taktiktir. İktidar başarılarını, ilerlemeyi vurgularken muhalefet başarısızlıklardan, pahalılıktan, özgürlüklerin sınırlı tutulmasından, baskıdan yakınır. Ancak propagandanın fazla yoğun olması tepki doğurabilir. (Bektaş, 2000, s.169) 21. yüzyılın başında sinema; tüketime ve ileti aktarımına uygun yapısı ile propagandaya uygun bir mecra olduğunu kanıtlamıştır. Bektaş, sinema ve propaganda arasındaki ilişkiyi şöyle özetler (2000); Özellikle güncel filmler, propagandaya son derece elverişlidirler. Bu filmler, vatanseverlik duygularını ateşleme, ulusal dayanışmayı kuvvetlendirme, gereksiz iyimserliği giderme, herhangi bir reformun yapılmasını ve yapılmamasını sağlama, iktidardaki partinin etkinliklerini övmek gibi maksatlarla çevrilirler. (s.141) 274

5 Ancak yapılan araştırmalar; kitle iletişim araçları ve dolayısıyla sinema yolu ile yapılan propagandanın etki oluşturma güçlerinin kesin ve net olmadığını ortaya koymuştur. Bu araştırmaların büyük kısmı, televizyon da dahil olmak üzere en gelişmiş kitle iletişim araçlarının dahi yüz yüze iletişim kadar etkili olmadığını ileri sürmektedirler. Yazılı basın, radyo, televizyon ve sinema gibi kitle iletişim araçları ancak kişilerin varolan görüş ve kanılarını güçlendirebilmekte fakat değişmelerinde fazlaca etkili olamamaktadırlar. İletişim araçları aracılığıyla yapılan ikna edici kitle iletişimi genellikle izleyicilerin varolan fikirlerini değiştirmekten çok onları destekler. (Bektaş 2000, s.119) Bilgisayar Oyunlarında Propaganda 1990 yılında Birinci Körfez Savaşı nın görüntüleri CNN televizyonu aracılığı ile tüm dünyada televizyon ekranlarına geldiğinde pek çok izleyicinin ilk izlenimi bir savaştan çok bir bilgisayar oyunuyla karşı karşıya olduklarıydı. Silah sistemlerini tanıtan spotlar ve akıllı bombaların kameralarından yansıyan patlamalar ile tarihin ilk gerçek zamanlı televizyon savaşı aynı zamanda ölümlerin geçekleşmediği temiz bir savaş imajı ile de gündeme gelmişti yılında H.Bruce Franklin Amerikan halkının Körfez Savaşı nı algılayışını söyle değerlendirecekti:...on binlerce Amerikalı ekranlarının başında hatasızca hedeflerine yönlendirilmiş misillerin ve bombaların deneyimlerini paylaştılar... Video Arcade ve Nintendo oyunları ile büyüyen bir nesil daha fazla tatmin edilemezdi. Hedef gittikçe yakınlaşır ve büyür. Ve her şey bir patlama ile sona erer... savaş alanlarındaki kanlı insan vücutları yoktur ortada... yada yaralıların ıstırabı... (s. 42). Franklin in yorumu ilginçti. Franklin, bombaların deneyimlerini paylaşmak derken, Amerikan toplumunun dünyayı algılayış biçiminin bilgisayar oyunları ile şekillendiğinden bahsetmektedir. Bu Jowett, Linton ve Blumer in 80 lerde sinema üzerine yaptıkları yorumla benzerlik taşımaktadır. Kökenleri 1960 lı yılların başına giden bilgisayar oyunları bu gün teknolojik ve içeriksel yapıları ile interaktif görsel işitsel medya ürünleri olarak adlandırılabilecek bir konuma gelmişlerdir. Kullanıcı ile bilgisayar arasındaki denetim ve geribildirim süreci. (Cotton&Oliver, s. 112) olarak tanımlanan interaktivite sonucunda kullanıcı...yaptığı işlemlerin ve yazılımla kurduğu etkileşimin oyunun sonuncu gerçekten etkilediği duygusuna kapılır. (Cotton&Oliver, s. 117). Bu durum oyuncuyu, bilgisayar oyununun hikayesinin kahramanlarından biri konumuna getirir; yani oyuncu kahraman ile özdeşleşir. Julian Stallabrass (2003) oyunların interaktiviteye dayanan özdeşleşme ve görsellik ile duyguları harekete geçiren bir hal aldıklarını ve bu nedenle sinemanın ilk günlerinde yaşanan heyecanı yarattıklarını söyler (s. 33). Bu sebeplerdendir ki bilgisayar oyunlarının propaganda için kullanılması ile kurmaca filmlerin propaganda için kullanılması arasında temelde bir fark yoktur. Çünkü her ikisi de dramatik yapıyı ve görselliği kullanmakta; bilgisayar oyunları ise interaktivite ile özdeşleşmeyi çok daha güçlü olarak yakalamaktadırlar. Kısaca; görsel işitsel bir mecra olarak bilgisayar oyunu; bir kitle iletişim aracı olarak sinema filmlerinin etki ve propaganda potansiyeline sahiptir demek doğru olacaktır. Fakat elbette her oyunun bu potansiyeli kullandığını söylemek de yanlış olur. 1 1 Bilgisayar oyunlarının bir iletişim aracı ve anlatı içeren yapıt olarak potansiyeli ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Tonguç İbrahim Sezen, Hareketli Yapıt, Etkileşimli Sanat ve Bir Anlatı Formu Olarak Bilgisayar Oyunu ; 1. Araştırma Görevlileri Sempozyumu, Bahçeşehir Univ. Yay Baskıya Hazırlanıyor. 275

6 Bu noktada çalışma, propaganda içeren yada içerdiği varsayılan oyunların bu potansiyeli nasıl kullandıklarını inceleyecektir. Bilgisayar Oyunlarında Açığa Vurucu ve Gizli Propaganda Doob a göre propaganda stratejileri açısından açığa vurucu propaganda (revealed propaganda), propagandacının ya da sponsorunun kimliğinin ve propagandacının maksat ve amaçlarının izleyici kitleye açıkça belirtildiği (akt. Beltaş, 2000, 164) propaganda türüdür. Bu bağlamda, açığa vurucu propaganda içeren bilgisayar oyunları, üreticileri belli ve bunlar tarafından üretimlerindeki propaganda amacı resmen açıklanmış olan bilgisayar oyunlarıdır. Bu gruptaki bilgisayar oyunlarında propagandanın sitereotipleştirme; ötekileştirme ve yüceltme kurallarından biri veya daha fazlası açıkça görülebilir. Açığa vurucu propaganda içeren oyunların bazıları şunlardır: America s Army: Operarions: 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu bir bilgisayar oyunu ürettiğini ve bu oyunu oyunculara bedava olarak dağıtacağını açıkladı. Kendini Güçlendir, Özgürlüğü Koru sloganı ile tanıtılan oyunun adı America s Army: Operations idi. Bir süre sonra America s Army: Special Forces adlı bir ek görev paketi de çıkan oyun, First Person Shooter olarak adlandırılan birinci kişi kamera açısını kullanıyor ve İnternet üzerinden diğer oyunculara karşı oynanıyordu. Genel bir hikaye yapısı olmayan oyunda oyuncular; Özel birliklerde görevli bir Amerikan askerinin yerine geçiyor ve sanal ortamda Amerikan ordusu mühimmatlarını kullanmayı öğreniyorlardı. Daha sonra oyuncu, Alaska dan Afganistan a dünya coğrafyasının çeşitli mekanlarından birinde geçen bir görevde diğer oyunculardan oluşan bir takımla birlikte savaşıyordu. Oyundan sorumlu ABD Ordusu Subayı Casey Wardynski, bir röportajda oyunu yaratma amaçlarının, Amerikan gençlerine Amerikan ordusunu tanıtmak olduğu açıklamasını yaptı. Wardynski ye göre bilgisayar oyunu; İnternet gençliğine ulaşmak ve onları bilgilendirmek için en ekonomik yoldu. Wardynski şöyle devam ediyordu; Bugün bir bilgisayar dükkanının oyun bölümüne gittiğinizde askeri oyunlara ilgi olduğunu görürsünüz... Peki gençler oyunumuzu oynadığında askerlik için başvuracaklar mı? Hayır, bunu biliyoruz; ama bilgi edinecekler, ve bu çok önemli. Biz onlara sanal ortamda bir [askeri] gezi yaptırıyoruz. (http://www.simhq.com/simhq3/sims/interviews/americasarmy/index.shtml). Oyunun en önemli özelliklerinden biri de; bu sanal geziler sırasında oyuncuların karşılaştıkları düşmanların tanımlanışıydı. Burada iki ayrı tanımlama söz konusuydu. Tamamı İnternet üzerinde diğer oyunculara karşı oynanan oyunda; her oyuncu oynadığı anda kendini ve takımını ABD ordusunun mensubu olarak algılıyor; karşı takımı ise düşman askeri birliği olarak görüyordu. Bu durum, oyunun hikaye yapısını da değiştiriyor; örneğin küçük bir köye yapılacak bir saldırıyı konu eden bir görevde savunmacılar; köyü saldırıdan koruyan ABD Ordusu brifingi alıyor; saldıranlar ise düşmanın işgal ettiği köyü özgürlüğüne kavuşturacak ABD Ordusu brifingi alıyorlardı. Kısaca oyuncunun kendini tanımlayışı hiç değişmiyordu. Fakat düşmanın kimliği göreve göre değişiyordu. Bu kimlik; genel olarak Rus yapımı mühimmat kullanan anonim bir ordunun askeri üzerine kuruluydu 276

7 ama Afganistan da geçen görevlerde brifing düşmanı Taliban olarak tanımlıyor; dahası oyunda Ortadoğu ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giymiş düşmanlar görülüyordu. Bir bilgisayar oyunu olarak America s Army türünü yenilemeyen; fakat başarılı bir oyundu (Almenek, 2002, 35); üretim amacı ve oyuncuyu konumlandırışı ile propaganda içerdiğini de gizlemiyordu. Special Force: Lübnan da İsrail karşıtı faaliyet gösteren Hizbullah örgütü; 2003 yılının ilk aylarında Special Force adlı bir oyunu piyasaya sürdü. Special Force; Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça olarak Lübnan, Suriye, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri nde piyasaya sürüldüğünde; paketi 6 Amerikan Dolar ına denk gelecek bir fiyatla 100,000 kopya sattı. First Person Shooter türünde, birinci kişi kamera açısını kullanan oyun hakkında Hizbullah yetkilisi Mahmut Raya şu görüşleri belirtmiştir: Bu oyun medya aracılığıyla yapılan İsrail işgaline karşı direnç göstermektedir. Bir şekilde, Special Force; oyunculara kendilerini direniş savaşçılarının yanında hissettirerek, manevi ve kişisel bir idman olasılığı sunmaktadır. (2003, Oyunun resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada; tasarımcıların batı kökenli bilgisayar oyunlarının ve batılı oyunlardaki düşüncelerin Ortadoğu üzerindeki etkisini azaltmaya; ortadan kaldırmaya çalıştıkları belirtilmiştir. Tasarımcılar tam olarak, baskıcılar (impressors) her zaman Araplara karşı galip gelir görüşüne karşı savaşmaktadırlar. (2003, Special Force oyununun yapılış sebebi; politik bir mücadele yürütmektir. Oyun açıkça Arap yanlısı ve İsrail karşıtı özel ve kasıtlı bir mesaj taşımaktadır. Oyuncu, sanal Lübnan topraklarında İsrail ordusuna, İsraillilerin bulundukları merkezlere ve İsrailli politikacılara saldırılarda bulunan İslami Direnişin bir parçasıdır. Oyunun başında; bir Hizbullah militanını canlandıran oyuncu, savaş okulunda silah ve el bombası kullanımı eğitimi alır ve bu eğitim sırasında da hedef olarak karşısına İsrail Başbakanı Ariel Şaron un, İsrail Savunma Bakanı Shaul Mofaz ın ve eski Savunma Bakanı Benyamin ben Eliezer in resimleri gelir. Sanal eğitimlerini tamamlayan oyuncular ise Hizbullah Lideri Şeyh Hasan Nasrallah tan madalyalarını almaktadırlar. Oyuncu; oyunun ileriki bölümlerinde İsrail kamplarına yönelik saldırılarda bulunur; burada İsrail karşıtı simgelerle, örneğin deforme edilmiş İsrail bayraklarıyla ve de Hizbullah hareketi içinde şehit olmuş militanların fotoğrafları ile karşılaşır. Oyun sanal İsrail hedeflerinin yok edilmesi ile biter. Oyundaki önemli bir ayrıntı ise oyunun; oyuncunun yanlışlıkla da olsa sivillere zarar vermesi halinde anında sona ermesidir. Oyunun piyasaya sunumu da bir propaganda kampanyası içinde gerçekleşmiştir. Oyun kutusunun üzerinde oyunculara yönelik şöyle yazılar yer almaktadır: Special Force un yapımcıları, İsrail in yenilgisini ve İslami Direniş üyelerinin Lübnan da göstermiş oldukları kahramanlıklarını cisimleştiren, bu oyunu sunmaktan gurur duymaktadır. ve Zaferin bir parçası ol. Güç ve zaferin oyununda düşmanına karşı savaş, diren ve onu yok et.. Hizbullah ın Al-Manar televizyonunda ise oyunun reklam spotları, Düşmanını bir noktadan diğerine takip et. Zafer kazanılmasında görev al sloganı eşliğinde gösterilmekteydi. 277

8 Oyun, Ortadoğu da büyük yankı topladı. Herhangi bir örgüte üye olmasalar da çocuklar ve gençler oyunu satın aldılar. Bu genç Arap oyuncuların oyun hakkındaki görüşleri ise; amacın Arapları ve Müslümanları terörist olarak portreleştiren batı oyunlarına bir alternatif üretmek olduğu; amacın İsrail i korkutmaktan yada ona bir mesaj vermekten çok Arap gençliğine direnişi tanıtmak olduğu şeklinde özetlenebilir. (2003, Bu görüşleri Bektaş tan (2000) yapacağımız şu alıntı ile değerlendirebiliriz; Bir propaganda kampanyası muhalefet doğurabilir ve bir karşı propaganda (counter-propaganda) hareketi yaratabilir. Eğer karşı propaganda hareketi yaygın popüler ön yargıları harekete geçirebilirse propagandacı geniş mali desteğe sahip olsa bile başarılı olamaz. (s. 164) Açığa vurucu propaganda yapan oyunların bu kadar olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Ortadoğu ve dünyanın sıcak savaş alanlarını ele alan bu iki oyunun dışında değinilmesi gereken bir grup oyun daha vardır. Bunlar aşırı sağ görüşlü gurupların piyasaya sürdüğü oyunlardır. ABD nin en aktif Neo-Nazi gruplarından grup olan National Alliance ın sözcülerinden William Pierce örgütünün bilgisayar oyunları ile ilgili görüşünü bir röportajda şöyle dile getiriyor; Genç insanlara ulaşmak istiyoruz ve bunun en iyi yolu da bilgisayar oyunları. Bilgisayar oyunları olduğu sürece ve bu oyunlar insanları etkiledikleri sürece bu metaları politik görüşlerimizi yaymak için kullanmak zorundayız. (2003, ). Nationan Alliance ın desteği ile piyasaya sürülen Neo-Nazi oyunu Ethnic Cleansing de oyuncu; beyaz kıyafeti ile bir KKK üyesi veya bir dazlak olarak; siyahları, Latin kökenlileri ve Yahudileri öldürüyordu. Bu üç gruba mensup düşmanlar görüntü ve diyalogları ile stereotipleştirilmiş ve küçümsenmişti. Oyun boyunca Neo-Nazi semboller ve müzikler fonda yer alıyor; Neo-Nazi düşüncesini destekleyen ve Neo-Nazi mitlerini vurgulayan diyaloglar duyuluyordu. (2003, Yukarıda söz edilen üç oyun değerlendirildiğinde propaganda mekanizmasının işleyişini gösteren şu sonuçlara ulaşılır: 278 Her üç bilgisayar oyunu da ötekileştirme mekanizmasını kullanmış; bir düşman yaratmıştır. Üçünde de propagandası yapılan taraf yüceltilmiş; mücadelelerinde haklı oldukları vurgulanmıştır. Üç oyunda da propagandası yapılan tarafın mitleri inandırıcılık yaratmak için kullanılmıştır. Üç oyunda sadece propagandasını yaptığı tarafın oyuncunun kontrolüne girmesine izin vermektedir. Her üç oyunun da temel amacı; hedef kitlelerindeki oyuncularının sahip olduğu görüşleri desteklemek veya geliştirmektir. Doob a göre Örtülü Propaganda da ise (Conclead Propaganda), propagandanın amaç, kimlik ve sponsoru izleyiciye açıklanmamaktadır (akt. Beltaş, 2000, 164). Bu bağlamda çalışmanın bu bölümünde incelenecek oyunların üreticileri tarafından, bu oyunların belli bir görüşü, belli bir fikri savunmak veya yaymak üzere üretildikleri resmen açıklanmamıştır. Bu

9 nedenle de propaganda içerdikleri belgele aracılığı ile ispatlanamaz. Fakat bu oyunların incelenmesinin sebebi; bunların, propaganda içerdikleri oyuncular tarafından düşünülen ve hissedilen bilgisayar oyunları olmalarıdır (1999, Bu tür oyunların başlıca özelliği; Bektaş ın sinema filmleri üzerine söylediği üzere; güncel temaları içermeleridir. Bu tür bilgisayar oyunları, yakın geçmişte veya olası yakın gelecekte geçen hikayeleri anlatırlar. Şimdi, iki temel örnekle bu tür oyunları inceleyelim. Malvinas 2032, Sabarasa Entertainment: Bir Arjantin firmasının çıkardığı gerçek zamanlı strateji türündeki oyun, 2032 yılında Arjantin ordusunun 1982 de kaybettiği Malvinas adalarını geri almak için giriştiği varsayılan savaşı anlatır. Oyunda oyuncu, sadece Arjantin ordusu tarafını seçebilirken; kazanılan görevlerin sonunda 1982 yılında yaşandığı öne sürülen kahramanlıklar; sloganlar eşliğinde anlatılır. The Road To Baghdad, Destineer Studios/Bold Games: İkinci Körfez Savaşı nın ardından piyasaya sürülen oyun; ABD ordusunun devrik Irak Başkanı Saddam Hüseyin i yakalayışına kadar olan süreci konu etmektedir. Bu gerçek zamanlı stratejide sadece ABD tarafını seçebilen oyuncular, yaşanan savaş sırasında gerçekleşen; Saddam Hüseyin in oğullarının yakalanması, Hüseyin in özel koruması olan Fedayin birliklerinin gerilla saldırıları gibi bir dizi olayda kumandayı ele almaktadırlar. Oyunda hikaye, kahramanlık ve; Irak ın ve Irak halkının özgürleştirileceği üzerine kurulu metinlerle oyuncuya anlatılmaktadır. Yukarıda görüldüğü üzere; oyuncuya oyunun sadece tek bir tarafını seçme hakkının verilmesi; ve de hikayenin belli bir ulusun kahramanlığı ve haklılığı fikirleri üzerine kurulması bu iki bilgisayar oyununda propagandanın amaçlandığı fikrini vermektedir. Peki ama daha komplike hikaye yapıları olan ve olayları birden fazla tarafın gözünden anlatmayı deneyen bilgisayar oyunlarında da propagandanın uygulanması olasılığı var mıdır? Propaganda kuralları bu tür oyunlarda da görülebilir mi? Medeniyetler Çatışması = Command and Conquer: Generals? Bu sorunun cevaplanması için hikaye yapısını ve birden çok taraftan birini oyuncunun kontrolüne verme özelliğini içinde barındıran ve güncel temalar üzerine kurulu bir bilgisayar oyununun incelenmesi uygun görülmüştür. Bu özellikleri nedeni ile örnek oyun olarak; Electronic Arts Pasific firmasının 2003 yılında piyasaya sürdüğü Command and Conquer: Generals adlı gerçek zamanlı strateji oyunu seçilmiştir. Yine 2003 yılında EAP tarafından piyasaya sürülen Command and Conquer: Generals, Zero Hour adlı ek görev paketi de orijinal oyunu tamamlayıcı nitelikte olduğu için çalışma kapsamında incelenecek ve ikisi birlikte çalışma içinde Generals olarak adlandırılacaktır. Çalışma kapsamında oyunun analizinin yanında; oyuncuların oyunu algılayışlarının da ölçülebilmesi için yaş arası; İngilizce konuşabilen; bilgisayar oyunu oynayan, 30 Türk genci üzerine; yüz yüze görüşme yönteminin uygulandığı minör bir araştırma da yapılmıştır. Bu şartlara uygun denek grubu içindeki gençlerin tümü kendilerini orta ve üst orta gelir grubu içinde tanımlamıştır. 279

10 Analiz Command and Conquer: Generals yada kısaca Generals; Westwood Stüdyoları tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen Command and Conquer gerçek zamanlı strateji oyunları serisinin 10. oyunudur. Üç boyutlu grafikler kullanılan oyunda oyuncunun; hikaye akışı içinde; piyadeler, kara ve hava araçları ve binalardan oluşan askeri birlikleri yönetmesi ve karşısındaki düşmanı yenilgiye uğratması beklenir. Oyun yapay zekaya karşı oynanabileceği gibi; İnternet üzerinden başka oyunculara karşı da oynanabilir. Command and Conquer oyun serisinin hikayesi 1940 lı yıllardan başlayarak 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan; Adolf Hitler, Joseph Stalin ve Albert Einstein gibi tarihi kişilikleri de içine alan alternatif bir tarih akışı üzerinde ilerleler. Generals ın hikayesi ise 21. yüzyılın ilk çeyreğinde geçmektedir ve birbirinden tamamen farklı üç ayrı gücün mücadelesini anlatmaktadır; Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Küresel Özgürlük Ordusu. Çalışma bu güçlerin ve oyunda çizilen özelliklerinin incelenmesi ile devam edecektir. İnceleme; güçlerin tanımı; görsel tasarımları, işitsel tasarımları ve hikaye yapıları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri: Oyunda oyuncunun kontrolüne verilen, incelenecek ilk güç ABD dir. Oyun içinde geçen grafiklerde ülkenin bayrağı açıkça görülür, diyaloglarda adı açıkça duyulur. Oyunun genel tasarımı içinde ABD teknolojik olarak en üstün güç olarak çizilir. Günümüz ABD ordu mühimmatının birimleri olan Chinook, Hum-Wee ve Warthog araçlarının yanında; robotlar ve enerji silahları gibi fütüristik birimler de bu gücü seçen oyuncunun kontrolüne verilir. Oyundaki birimlere daha yakından bakılacak olursa; CIA ajanları, casusluk uyduları ve uçak gemileri gibi popüler kültürde ABD nin imajını çizen unsurlarda görülebilir. Görsel tasarım açısından incelendiğinde mavi ve gri renklerinin hakim olduğu; kartal ve beyaz yıldız gibi günümüz ABD ordusunun da kullandığı simgelerin oyunda ABD birimlerini süslediği görülecektir. Birim ve bina tasarımlarında; yüksek teknolojinin kullanıldığı modern bir tarz izlenmiştir. Oyunda her bir birim; oyuncu tarafından kumanda edildiğinde ona sesli olarak cevap verir. Bu eylem oyuncunun o birime her müdahalesinde tekrarlanır. Bu işitsel iletiler; kısa ve basit cümlelerden oluşur. Bunları bazıları kısa emir komutları iken bazıları birimin yapısını ve bağlı olduğu gücün karakterini yansıtan niteliktedir. ABD nin birimlerinin bu ikinci sınıfa dahil edilebilecek konuşmaları ise şunlardır: 280 Seninle ilgilenebiliriz. (We can take care of you.) - Ambulans Birleşik Devletler kalitesinde yüklenmiştir. (Loaded with US quality.) - Helikopter Herkes için bir şey var. (Something for everyone.) - Helikopter Vatanımıza hizmet ediyoruz. (Serving our country.) - Helikopter Kusursuzluk için eğitildim. (Trained for perfection.) - Subay Ölümcül etkili. (Deadly efficient.) - Subay En iyiyi mi istiyorsun? Ben buradayım. (You want the best? Here I am.) - Subay Burton Güç gösterisine ne dersin? (How about a show of force?) Tank Halkımızı koruyoruz. (Protecting our people.) Tank Bir tehdit mi var? (Is there a treath?) Tank

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI Journal of Yasar University 2011 24(6) 3990-4006 TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI A COMPARISON OF WAR NEWS ON TELEVISION 2003 IRAQ AND 2011 SYRIA

Detaylı

Hitler Almanyası nda Sanat ve Propaganda

Hitler Almanyası nda Sanat ve Propaganda İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü, Ataköy Yerleşkesi, 34156 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0 212 498 41 98 E-Posta: s.altun@iku.edu.tr Hitler Almanyası nda Sanat

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power)

GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power) GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power) Joseph S. Nye, Jr. Yazar Hakkında: Joseph S. Nye, Jr. (1937) Harvard da Kennedy Siyasi Bilgiler Fakültesi eski dekanı ve üstün hizmet madalyalı bir öğretim görevlisidir.

Detaylı

HUKUKİ BİR TERİM OLARAK SİBER SAVAŞ CYBER WAR AS A LEGAL TERM *

HUKUKİ BİR TERİM OLARAK SİBER SAVAŞ CYBER WAR AS A LEGAL TERM * HUKUKİ BİR TERİM OLARAK SİBER SAVAŞ CYBER WAR AS A LEGAL TERM * Mehmet YAYLA ** 1 Özet: Siber güvenlik, 21. yüzyılda ulusal güvenliğin en yeni sorunudur. Siber savaş, uluslararası ilişkilerde bilgisayar

Detaylı

T.C. FATİH EDİRNE 2011

T.C. FATİH EDİRNE 2011 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULULARARASI İLİŞKİLKERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI TERÖRİZM İLE MÜCADELEDEDEE HUKUK İLKELERİNİNN ETKİSİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ FATİH

Detaylı

RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN

RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN 1. BÖLÜM: GÜÇ KAVRAMI Kanaat üzerinde güç üçüncü güç biçimidir. Gemilerimiz var, adamlarımız var, paramız da var, diye şarkı söyleyen Jingolar

Detaylı

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA 1 Yrd. Doç. Dr. Şefika ÖZDEMİR 2 ÖZET ABSTRACT

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA 1 Yrd. Doç. Dr. Şefika ÖZDEMİR 2 ÖZET ABSTRACT Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.1-28. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA

11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA 1141 11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA ÖZET ÖZER, Ahmet * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 11 Eylül sadece ABD de önemli bazı sonuçlar ortaya çıkarmakla kalmadı, dünyayı âdeta Hristiyan Batı ile Müslüman Doğu

Detaylı

Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır?

Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır? Düşünen Adam ın Kılavuzu Dikkatli Vatandaşlar için Eleştirel Düşünme Kavram ve Gereçlerine dayanarak Ulusal ve Uluslararası Haberlerde Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır? Dr. Richard Paul and

Detaylı

DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ. Emine Akçadağ GİRİŞ

DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ. Emine Akçadağ GİRİŞ DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ Emine Akçadağ GİRİŞ Günümüz uluslararası ilişkilerinde, ulusal çıkarların savunulması artık bildiri, diplomatik insiyatif ve diplomatik muhtıra gibi klasik diplomasi

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 43 11 EYLÜL VE AMERİKAN POPÜLER KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖRNEĞİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 43 11 EYLÜL VE AMERİKAN POPÜLER KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖRNEĞİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 43 11 EYLÜL VE AMERİKAN POPÜLER KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖRNEĞİ Dilara N. KOÇER * Özet Bu çalışmada, 11 Eylül olaylarının

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

Dünyadan ve Türkiye den İyi Kampanya Örnekleri

Dünyadan ve Türkiye den İyi Kampanya Örnekleri SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAMPANYA HAZIRLAMA REHBERİ Dünyadan ve Türkiye den İyi Kampanya Örnekleri HAKAN ATAMAN, BANU YAMAK EDİTÖR: ÖZGÜR GÖKMEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAMPANYA HAZIRLAMA REHBERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Kübra Deren EKİCİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ Bu kitap, Amerika nın gerilemesinden ziyade diğerlerinin yükselişi ve dünyada gerçekleşen bu büyük değişimin, sıkça tartışılmasına karşın hala yeterince anlaşılmaması üzerinedir.

Detaylı

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 197-205, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler 1 Veysel Eren 2 Abdullah Aydın

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ: BAŞKA HALKLARA ANGAJE OLMAK, AYAKLANDIRMAK. Doç. Dr. Sait YILMAZ

KAMU DİPLOMASİSİ: BAŞKA HALKLARA ANGAJE OLMAK, AYAKLANDIRMAK. Doç. Dr. Sait YILMAZ KAMU DİPLOMASİSİ: BAŞKA HALKLARA ANGAJE OLMAK, AYAKLANDIRMAK Doç. Dr. Sait YILMAZ . Kamu Diplomasisi: Başka Halklara Angaje Olmak, Ayaklandırmak Doç. Dr. Sait YILMAZ İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal

Detaylı

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir.

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir. BAŞYAZI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 11 Eylül olaylarıyla birlikte özellikle Batı toplumlarında tırmanışa geçen İslamofobi, artık ilgili ülkelerce göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Kavramı

Detaylı

ENDONEZYA VE SOSYAL MEDYA

ENDONEZYA VE SOSYAL MEDYA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI ENDONEZYA VE SOSYAL MEDYA YÜKSEK LİSANS TEZİ Deden Maulİ DARAJAT ANKARA 2013 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

MARMARA İ LETİŞİM DERGİ S İ

MARMARA İ LETİŞİM DERGİ S İ CONTENTS 1 Spin Doctor tehdidi altında halkla ilişkiler / Public relation is under the threat of Spin Doctoring / Ebru Özgen, Nurdan Bayraktar 19 Elektronik iletişim çağı ve oluş(turul)makta olan yeni(!)

Detaylı

GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI

GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye

Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye YALNIZ VE ENDİ ŞELİ ÜL- KE: TÜR KİYE Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye Yalnız ve Endişeli Ülke Türkiye Gökçe Tüylüoğlu Türkiye nin Yalnızlığı: Karşılaştırmalı Kamuoyu Araştırmalarının Özet Değerlendirmesi

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

KÜRESELLEŞMENİN DÜNYA FİLM ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ VE HOLLYWOOD FİLM ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİ EĞİLİMLER

KÜRESELLEŞMENİN DÜNYA FİLM ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ VE HOLLYWOOD FİLM ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİ EĞİLİMLER İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 5, Sayı 19, Sayfa (27-56) KÜRESELLEŞMENİN DÜNYA FİLM ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ VE HOLLYWOOD FİLM ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİ EĞİLİMLER Nalan GÖKDEMİR* Yrd. Doç. Dr. Ramazan

Detaylı

Post Demokrasi. Yazar: Colin Crouch. Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım

Post Demokrasi. Yazar: Colin Crouch. Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım 1 Post Demokrasi Yazar: Colin Crouch Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım 2 İçindekiler Giriş 1 Neden Post Demokrasi? 2 Küresel Şirket: Post Demokratik Dünyanın Anahtar Kurumu 3 Post Demokraside

Detaylı