2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU Yılı Faaliyet Raporu 1/120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120"

Transkript

1 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120

2 KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:59 KASTAMONU Telefon : Faks : E-posta : Web : Yılı Faaliyet Raporu 2/120

3 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır. (1 Kasım 1937, Meclis açılış konuşmasından) Gazi Mustafa Kemal Kastamonu ziyareti Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu iktisa edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bittabi bunların mütemmimi olmak üzere başta siperi şemsli serpuş. Bunu çok açık söylemek isterim: - Bu serpuşun ismine şapka denir. ( Kastamonu Nutku) 2014 Yılı Faaliyet Raporu 3/120

4 2014 Yılı Faaliyet Raporu 4/120

5 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN 2014 Yılı Faaliyet Raporu 5/120

6 2014 Yılı Faaliyet Raporu 6/120

7 Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU 2014 Yılı Faaliyet Raporu 7/120

8 2014 Yılı Faaliyet Raporu 8/120

9 SUNUŞ Kastamonu İl Özel İdaresi olarak İl genelinde km 2 alanda, köy ve bağlısı olmak üzere yerleşim yeri bulunan nüfusa alt yapı ve üst yapı hizmetini vermeye çalışıyoruz km uzunluğunda köy yolu ağımız var. Oldukça zor ve sorunlu bir coğrafyada Özel İdare hizmetlerini vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Bilindiği gibi 2014 yılında ağırlığı asfalta verdik. Planladığımız 435 km asfalt yolun 403 km sini tamamladık. Kalanını da bu yıl tamamlayacağız. Bu şekilde köy yollarımızda asfalt oranını %22 den %25 ye çıkarmış bulunuyoruz. Yine planlanan 445 km stabilize (filler) yolun 318 km sini tamamladık yılında da yine iş yoğunluğunu yollara vermek istiyoruz. Öncelikle yolları asfalta hazır hale getiriyoruz. Gerçekten yol konusunda çok eksiğimiz var. Asfalt olmasını istediğimiz yolları belirleyip, en acilinden başlayarak birkaç yıl içinde ilin asfalt sorununu kabul edilebilir düzeylere indirmek istiyoruz. İçme sularında ciddi bir eksiğimiz kalmadı. Sulama işlerine ağır da olsa giriyoruz. Ciddi bir oranda içme suyu depolarının bakım ve onarımlarını da bu yıl tamamlayacağız. Ayrıca bu yıl içerisinde kanalizasyon yapımına da önem vermeyi düşünüyoruz. Bu temel hizmetlerin dışında başka işlerimiz de var. Halen hızlı göçün yol açtığı sorunlar çözülemediği için insanımızın geleceğini ve umudunu doğduğu topraklarda araması için her yönüyle şehrimizi kalkındırmaya, insani hizmetleri geliştirmeye, şehir ekonomisini canlandırmaya, şehrin temel sorunlarının çözümüne de katkı sunmaya çalışıyoruz. İnanıyor ve umuyoruz ki Kastamonu adına yaraşır, canlı bir ekonomiye, cazip bir turizme, doğasıyla, geçmişiyle, insanıyla barışık bir sosyal hayat düzeyine önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde ulaşacaktır. Gidişat bunu göstermektedir. Bu duygularla 2014 yılı Kastamonu İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu dikkatlerinize sunuyor, faaliyetlerimizde katkısı bulunan seçilmişinden atanmışına, işçisinden memuruna bütün mesai arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyor, her açıdan başarılı, yeni bir faaliyet yılı diliyorum. Şehmus GÜNAYDIN Kastamonu Valisi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 9/120

10 2014 Yılı Faaliyet Raporu 10/120

11 SUNUŞ Günümüzde gelişmenin hızlı ve etkin olabilmesi için kamu yönetiminin daha demokratik, katılımcı, şeffaf, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkelerini esas alması önemlidir. İşte bu anlayışın sonucu olarak gerek 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda ve gerekse kamu mali mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler ile stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu vb. unsurlar ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi; idare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. hükmünü taşımaktadır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verebilme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu nedenle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddeleri gereğince Kastamonu İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bütçe sisteminde harcama yetkilisi konumunda olan birim müdürlüklerinin faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Şeffaflık ilkesi ile hesap verebilme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun başta İl Genel Meclisi üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar bu raporun hazırlamasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder bu çalışmanın gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederim. Tahir Zafer KARAHASAN Genel Sekreter 2014 Yılı Faaliyet Raporu 11/120

12 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA ADI SAYFA NO I- GENEL BİLGİLER 13 - KASTAMONU İLİ 14 - İL ÖZEL İDARESİ 15 A- Misyon, Vizyon, İlkeler ve Yasal Dayanak 15 B- Görev ve Sorumluluklar, Yetkiler Ve İmtiyazlar 16 C- İl Özel İdaresine İlişkin Bilgiler FİZİKİ YAPI 18 A- Teknik Donanım 18 B- Taşınmazlar 19 C- Makine Parkı 40 D- Ortak Olunan Kuruluşlar 41 E- Ortak Olunan Organize Sanayi Bölgeleri KURUMSAL YAPI 42 A- Kurumsal Organizasyon Şeması 42 B- İnsan Kaynakları 43 C- İl Genel Meclisi ve İl Encümeni 48 II- AMAÇ VE HEDEFLER 53 A- İdaremizin Amaç Ve Hedefleri 54 B- Temel Politikalarımız 54 C- Önceliklerimiz 54 D Yılı Yatırımları 55 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 57 A- Mali Bilgiler 58 B- İl Genel Meclisi 61 C- Gelir Emlak Çalışmaları 62 D- Sosyal İşler Çalışmaları 64 E- Destek Hizmetleri Çalışmaları 65 F- Ruhsat ve Denetim Çalışmaları 71 G- İmar ve Kentsel İyileştirme Çalışmaları 76 IV- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 85 A- Yol ve Ulaşım Hizmetleri 87 B- Su ve Kanal Hizmetleri 93 C- İhaleli İşler 99 D- Eğitim Hizmetleri 102 E- Emniyet Hizmetleri 107 F- Sağlık Hizmetleri 108 G- Kültür ve Turizm Hizmetleri 109 H- Tarım Hizmetleri 111 I- Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri 112 İ- Diğer Kamu Hizmetleri 113 V- KÖYDES 115 KÖYDES Çalışmaları 116 Köy İçme Suları 116 Köy Yolu Uygulamaları 116 VI- GÜVENCE BEYANLARI Yılı Faaliyet Raporu 12/120

13 I- GENEL BİLGİLER -KASTAMONU İLİ -COĞRAFİ DURUM -İDARİ DURUM -NÜFUS DRUMU -İLDEKİ TEŞKİLATLANMA VE ÇALIŞMA HAYATI -İL ÖZEL İDARESİ A- MİSYON, VİZYON, İLKELER VE YASAL DAYANAK B- YETKİ, İMTİYAZ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- İL ÖZEL İDARESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKİ YAPI A-TEKNİK DONANIM B-TAŞINMAZLAR C-MAKİNE PARKI D-ORTAK OLUNAN KURULUŞLAR E-ORTAK OLUNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 2- KURUMSAL YAPI A-KURUMSAL ORGANİZASYON YAPISI B-İNSAN KAYNAKLARI C-İL GENEL MECLİSİ VE İL ENCÜMENİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu 13/120

14 - KASTAMONU İLİ - COĞRAFİ DURUM Kastamonu; 41⁰ 21' kuzey enlemi ile 33⁰ 46' doğu boylamları arasında km 2, ülke topraklarının %1,7 tekabül eden yüzölçümü alanı ile Batı Karadeniz Bölgesi nde doğusu Sinop, batısı Bartın, kuzeyi Karadeniz, güneyi Çankırı, güneydoğusu Çorum ve güneybatısı Karabük ile sınır komşu ve deniz seviyesinden yüksekliği 775 m olup, Karadeniz e 170 km sahili olan bir ildir. Arazi yapısı dağlık bir görünüm arz etmekte olup, geniş ovaları olmayıp, ancak vadiler etrafında ovacıklar ve zengin bitki örtüsü göze çarpmaktadır. %74,6 ormanlık, %21,6 plato, %3,8 ovalardan oluşmaktadır. En önemli vadileri Merkez, Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak, Tosya ilçesini içine alan Devrez vadisidir. Bunları daha küçük olan Araç ve Devrekani çay yatakları izler. Bölgedeki önemli yükseklikler kuzeyde İsfendiyar (Küre) Dağları ile güneyde Ilgaz Dağı, İsfendiyar silsilesinde en yüksek nokta metre ile Yaralıgöz, Ilgaz da ise metre ile Büyük Hacet Tepesidir. Kıyıyı iç kesimlere bağlayan geçit metre ile Ecevit Geçididir. Kastamonu - Ankara karayolunun geçtiği Ilgaz geçidi ise metredir. İldeki akarsular Gökırmak, Devrez, Devrekani ve Araç çaylarıdır. İstanbul a 506, Ankara ya 242, Çorum a 225, Sinop a 192, Çankırı ya 111, Karabük e 110 km mesafededir. İç kesimlerinde karasal iklim, sahil kesiminde ise mutedil ve yağışlı Karadeniz iklimi hüküm sürmekte, yıllık yağış ortalaması iç kesimlerde , sahil kesimlerde ise kg/m 2 civarındadır. -İDARİ DURUM Osmanlı döneminde Bolu, Çankırı ve Sinop u içine alan Kastamonu Vilayeti, daha sonra 1907 de Bolu nun, 1918 de Çankırı ve Sinop un ayrılmaları ile bugünkü durumuna gelmiştir. İlçe sayısı Merkez ilçe ile beraber 20 dir. İlimiz Türkiye genelinde toplam adet köyü ile 3.sırada, toplam adet kırsal yerleşim yeri (ünite) ile 2. sırada ve yine toplam km köy yolu ağı ile 3. sırada yer almaktadır. -NÜFUS DURUMU Düzenli ve sistemli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında Kastamonu nüfusu dir. Toplam Kadın Erkek Türkiye Toplam Nüfus Kastamonu İl Nüfusu Kastamonu İl/İlçe Merkezleri Nüfusu Kastamonu Şehir Merkezi Nüfusu Kastamonu Köy Nüfusu TUİK tarafından 2014 yılı sonu itibariyle tespit edilen nüfus tespiti sonuçlarına göre ilimizin yıllık nüfus artış oranı binde 2,2 olup, toplam nüfus 814 kişilik artışla olarak açıklanmıştır. -İLDEKİ TEŞKİLATLANMA VE ÇALIŞMA HAYATI İl Özel İdaresi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca faaliyet yürüten idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir Yılı Faaliyet Raporu 14/120

15 - İL ÖZEL İDARESİ İl halkının mahalli nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı ildeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip, organları il genel meclisi, il encümeni ve valiyi ifade eden kamu tüzel kişisidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Görev alanı il sınırlarını kapsar. A- MİSYON, VİZYON, İLKELER VE YASAL DAYANAK a- Misyon İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. b- Vizyon Adaletli, ilkeli, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren Dünya Kenti Kastamonu olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet etmektir. c- İlkeler Kastamonu İl Özel İdaresi çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere on temel ilke belirlenmiştir. 1 - Liderlik ve öncülük etme 2 - Dürüstlük ve güvenilirlik 3 - Şeffaflık 4 - İş ve çalışma ahlakı 5 - Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı 6 - Titizlik ve özen 7 - Zamandalık ve sürelere uyum 8 - Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme 9 - Her bakımdan eşitlik ve adalet 10- Verimlilik İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. Vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhüdümüzdür. Tüm personelimizin ilkelerimize göre hareket etmeleri doğrultusunda duyarlılık gösterecekleri inancındayız. Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler üzerindeki duyarlılığımızda artmıştır. d- Faaliyet Raporu Hazırlanmasındaki Yasal Dayanak tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddesinde; stratejik plan ve performans hedeflerine bağlı yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini belirtir faaliyet raporları hazırlanır denilmektedir Yılı Faaliyet Raporu 15/120

16 B GÖREV VE SORUMLULUKLAR, YETKİLER VE İMTİYAZLAR (5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Üçüncü Bölüm) İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları - İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, (1)(2)(3) (1) Bu bentte yer alan "Sağlık ibaresinden önce gelmek üzere, tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24.maddesiyle "Gençlik ve spor ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85.maddesiyle erozyonun önlenmesi, ibaresinden sonra gelmek üzere kültür, sanat, turizm, ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (3) tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26.maddesiyle bu bentte yer alan "İlin çevre düzeni planı" ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) (1) ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: /85 md.; Değişik 2.fıkra: /42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: /1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir. (Ek fıkra: /26 md.; Değişik üçüncü fıkra: KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir Yılı Faaliyet Raporu 16/120

17 İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (2) Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. (1) tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85.maddesiyle bu arada yer alan kültür, turizm, gençlik ve spor ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1.maddesiyle bu fıkrada yer alan özürlü ibaresi engelli olarak değiştirilmiştir. - İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(ek cümle: /4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: /26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. İl özel idaresine tanınan muafiyetler Madde 8- İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır Yılı Faaliyet Raporu 17/120

18 C- İL ÖZEL İDARESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziki Yapı A- Teknik Donanım İl Özel İdaresince ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedeli karşılığında ilgili mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara göre satın alınır veya yaptırılır. Kullanılmayan atıl durumdaki fiziki kaynaklar ilgili yasalar uyarınca satmak suretiyle değerlendirilir. - Bilgisayar, Yazıcı ve Tarayıcı Sayısı Müdürlük Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TOPLAM Yılı Faaliyet Raporu 18/120

19 B- Taşınmazlar İcmali Taşınmazın Mülkiyeti İşyeri Kullanış Şekli 2014 Yılı Sıra Tür İÖİ Tahsisli Kiralık Adedi Tahsisli İÖİ Kiralık Boş Geliri (TL) 1 Hizmet Binaları ,00 2 Hizmet Büroları ,00 3 İşhanları ,43 4 Şantiye Binaları ,00 5 Lojmanlar ,00 6 Sepetçioğlu İlkokulu ,00 7 Konaklar ,61 8 Küre Ecevit Hanı ,14 9 Oteller ve Tesisler ,00 10 Cide Hastane Binası ,00 11 Sağlık Ocağı ,00 12 Sosyal Tesisler ,00 13 Bilim Sanat Merkezi ,00 14 Depo ve Atölye ,00 15 Yurt Binaları ,00 16 Abana - Beş Evler ,00 17 Çatalzeytin Sosyal Tesisleri ,59 18 Halı Saha ,00 19 Türk Ocağı Binası ,00 20 Kaymakam Konutları ,93 21 Halime Çavuş Anıtı ,00 22 Kitaplık Binası ,00 23 Doğa Kültür Köyü ,00 24 Çıraklık Eğitim Merkezi ,00 25 Çocuk Yuvası Bahçesi ,00 26 Park ,00 27 Spor Tesisleri ,00 28 Bahçeli Ahşap Ev ,00 29 Bahçeli Ahşap Ev ,00 30 Süt Toplama Merkezleri ,00 31 Tavuk Çiftliği ,00 32 Sellektör Binası ,00 33 Tarlalar ,00 34 Okul, Lojman ve Bahçeleri ,20 35 Arsalar ,00 Toplam , Yılı Faaliyet Raporu 19/120

20 1- Hizmet Binaları a- Genel Sekreterlik Hizmet Binası Merkez Kuzeykent Mahallesi, 742 ada, 89 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İdaremize devredilen taşınmazın üzerinde bodrum + zemin + beş kattan oluşan binanın; Bodrum kat; Mescit ve arşiv ile 112 Acil Servisinin deposu, Zemin kat; Toplantı Salonu, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, Santral ve 112 Acil Servis ile Su ve Kanal Hizmetleri birimlerinden olan Laboratuvar Şefliği, 1.Kat; Genel Sekreter Yardımcı Makamı ve Sekreterliği, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2.Kat; Vali Odası ve Sekreterliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi İşlem Merkezi, 3.Kat; Genel Sekreterlik Makamı ve Sekreterliği, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve KÖYDES Bürosu, 4.Kat; Yatırım İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, 5.Kat; İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. b- Ek Hizmet Binası Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Candaroğulları Mahallesi, 832 ada, 40 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine bulunan zemin + 2 katlı bina İdaremize devredilmiş olup; Genel Sekreter Yardımcısı Makamı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. c- Ek Hizmet Binası (İl Genel Meclisi) Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait, Cebrail Mahallesi, Coruk Sokak, 173 ada, 4 parselde kayıtlı 583,41 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan bodrum + zemin + 2 katlı binanın; Zemin kat; Valilik Hukuk İşleri, İl Dernekler Müdürlüğü, Sosyal Proje ve Etüd Müdürlüğü ile (150 m 2 alan) Nüfus Müdürlüğüne tahsisli, 1.Kat; 9 oda Sanayi Ticaret Müdürlüğü, diğer kısım İl Encümen Toplantı Salonu, 2.Kat; İl Genel Meclisi kullanımındadır Yılı Faaliyet Raporu 20/120

21 d- Abana İlçe Özel İdare Hizmet Binası Mülkiyeti İdaremize ait, Abana Merkez Mahallesi Kamil Duran Caddesi, 38 ada, 3 parselde kayıtlı 300 m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde çift daire tipi olarak yaptırılan zemin + 3 katlı binanın; Zemin kat; 2 işyeri, 4 depo, 1.Kat; İlçe Özel İdare Hizmet Bürosu ve 1 lojman, 2.ve 3.katlarda 2 şer lojman bulunmakta, İşyerleri ve lojmanlar kiradadır. Kat mülkiyeti yapılmamıştır. Abana Belediye Başkanlığında kiradaki işyerinin kira süresi tarihinde sona ermektedir. Tahsin ER de kiradaki işyerinin kira süresi tarihinde sona erecektir. e- Daday İlçe Özel İdare Hizmet Binası Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait, Daday Merkez Mah. Kolukaraoğlu Mevkiinde, 361 ada, 1 parselde kayıtlı 314,67 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan bina zemin + 2 katlı olup, kat mülkiyeti yapılmamıştır. İl Encümeninin tarih ve 1 sayılı kararı ile aylık 1.000,00 TL kira bedeli üzerinden Levent COŞKUN a 3 yıl süreli kiraya verilmiş, kira süresi tarihinde sona erecektir. f- Devrekani İlçe Özel İdare Hizmet Binası Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait, Devrekani Kurtşeyh Mahallesi Şehit Teğmen Cemal Tepeli Caddesi 421 ada, 4 parselde kayıtlı 4.632,62 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde zemin + 1 katlı bina; Zemin kat; İlçe Özel İdare Hizmet Binası, 1.Kat; lojman olarak kullanılmaktadır. Kat mülkiyeti yapılmamıştır. Bina Yunus Emre İÖO ile aynı parsel üzerindedir. g- İnebolu İlçe Özel İdare Hizmet Binası Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait, İnebolu Camikebir Mahallesi Zaferyolu Yaraltı Mevkiinde, 3 ada, 64 parselde kayıtlı 369 m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan zemin + 3 katlı bina; Zemin kat; 1 işyeri İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde kirada, kira süresi tarihinde sona ermektedir. 1.Kat; İlçe Özel İdare Hizmet Bürosu, 2.ve 3.kat lojman olarak kullanılmakta, Kat mülkiyeti yapılmamıştır Yılı Faaliyet Raporu 21/120

22 h- Küre İlçe Özel İdare Hizmet Binası Camievsat Mah. Atatürk Cad., 197 ada, 2 parselde kayıtlı m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 5 katlı kargir binanın; Bodrum kat 8, Zemin kat 6, 1. kat 4, 2. kat 2 nolu bağımsız bölümler ve eklentisi, 2 adet odunluk İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait olup; 6 nolu bağımsız bölüm İlçe Özel İdare Hizmet Bürosu ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak kullanılmakta olup, Sosyal Yardımlaşma Vakfı kira süresi tarihinde sona erecektir. Diğer bağımsız bölümler lojman ve eklentileri olarak kullanılmaktadır. 2- Hizmet Büroları Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Hanönü, İhsangazi, Pınarbaşı Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya İlçe Özel İdare Müdürlükleri Hükümet Konakları içerisinde İdaremize tahsisli bürolarda hizmet vermekte olup, Doğanyurt Hizmet Bürosu kiralanmıştır. 3- İşhanları a- Merkez Site İşhanı Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Hepkebirler Mahallesi Omuzlu Sokakta bulunan 289 ada, 15 parselde kayıtlı, 1.221,16 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bodrum + zemin + üç kat + çatı kattan oluşan, 71 bağımsız bölümü bulunan iş hanı yıkılarak yeniden yapılacaktır. b- Ağlı İşhanı Mülkiyeti İdaremize ait, Ağlı Merkez Mahallesinde 104 ada, 180 parselde kayıtlı 845,49 m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine İdaremizce zemin + üç katlı yapılan binada 38 bağımsız bölüm bulunmakta, bu bağımsız bölümlerden 3 bağımsız bölüm lojman olarak kullanılmaktadır. Lojmanlar kirada diğer işyerleri boş olan iş hanı 2012 yılında blok olarak ,00 TL bedel üzerinde satışa çıkarılmış olup, talipli olmamıştır. c- Daday İşhanı İlimiz Daday Merkez Mahallesi Kolukaraoğlu Sokakta 272 ada, 3 parselde kayıtlı, 3.110,41 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine İlçe Belediye Başkanlığı ve İdaremizce yaptırılan iş hanının 1.katında Mülkiyetleri İdaremize ait 26 adet işyeri olup, satılmak üzere 2012 yılında ihaleye çıkarılmış, 8 adedi satılmış, 18 işyerine talipli olmamıştır. Bu işyerlerinden 4 tanesi kirada, 14 tanesi boş durumdadır. İşyerlerinin satışları İl Genel Meclisine teklif edilmiş, henüz Meclis gündemindedir Yılı Faaliyet Raporu 22/120

23 4- Şantiye ve Bakım Evleri İdaremiz mülkiyetinde 3 adet, tahsisli 11, kiralık 1 olmak üzere toplam 15 ilçemizde şantiye binası mevcuttur. 5- Lojmanlar a- Merkez Mimar Vedat Tek Lojmanları; Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Saraçlar Mahallesi, Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi, 788 ada, 2 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki bodrum +5 katlı binada 11 adet daire bulunmaktadır. b- Merkez Stadyum Caddesi Lojmanları; Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Saraçlar Mahallesi, Stadyum Caddesi Mevkiinde, 789 ada, 19 parselde kayıtlı 922 m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki bodrum +5 katlı binada 11 adet daire bulunmaktadır. Kat mülkiyeti yapılmamıştır. c- Merkez Vilayet Lojmanı; Merkez Saraçlar Mahallesi, Stadyum Caddesi Mevkiinde, 789 ada, 20 parselde kayıtlı, 681 m 2 yüzölçümlü Hazineye ait olan ve Valilik ile Kadastro Bölge Müdürlüğüne tahsisli bina da 1 normal, 2 bodrum daire İdaremize aittir. Kat mülkiyeti yapılmamıştır. d- Merkez İnönü Mahallesi Lojmanları; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Merkez İnönü Mahallesi, Nail Tan Caddesinde, 774 ada, 12 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü olup, İdaremize devredilen taşınmazın üzerindeki bodrum + 5 katlı, 15 daireli binada 15 daire bulunmaktadır. Kat mülkiyeti yapılmamıştır Yılı Faaliyet Raporu 23/120

24 e- Merkez İnönü Mahallesi Lojmanları; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Merkez İnönü Mahallesi, Nail Tan Caddesinde, 774 ada, 1 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü olup, İdaremize devredilen taşınmazın üzerindeki bodrum + 5 katlı, 15 daireli binada 15 daire bulunmaktadır. Kat mülkiyeti yapılmamıştır. f- Merkez Candaroğulları Mahallesi Lojmanları; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İdaremize devredilmiş Candaroğulları Mah. İnebolu Cad., Ek Hizmet Binası Kompleksi içinde, 832 ada, 40 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmazın; 243,70 m 2 lik kısmında bodrum + 5 er katlı 10 ar daireli 3 bina, 218,18 m 2 lik kısmında 2 şer katlı, 2 şer daireli 2 bina, 1 er katlı 2 ker daireli bina, 196,31 m 2 lik kısmında tek daireli 1 bina, 147,90 m 2 lik kısmında tek katlı, tek daireli 1 bina bulunmaktadır. Doğalgaz ile ısınmakta olup, kat mülkiyeti yapılmamıştır. g- Cide Kaymakam Lojmanı; İlçelerde 18 adet kaymakam lojmanı bulunmakta olup, bunlardan Cide Kaymakam eski Lojmanı Celal Ece Anaokulu bünyesinde anasınıfı olarak kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir. 6- Sepetçioğlu İlköğretim Okulu Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Honsalar Mahallesi, Yukarı Pazar Mevkiinde, 408 ada, 1 parselde kayıtlı, 286 m 2 yüzölçümlü taşınmaz MEB tahsisli iken; Kastamonu Kamu Hastaneleri Birliği tarafından, hizmet binası olarak kullanılmaktadır. 7- Konaklar a- Vali Konağı Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Beyçelebi Mahallesinde 706 ada, 22 parselde kayıtlı m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 2 katlı bina, Vali Konağı olarak kullanılmaktadır. Bahçenin arka tarafında kalorifer binası ve 2 daireli lojman binası mevcuttur Yılı Faaliyet Raporu 24/120

25 b- Merkez Sirkeli Konağı Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Beyçelebi Mah. Atatürk Cad., 2367 ada, 8 parselde kayıtlı 833 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan eski eser tescilli 2 katlı bahçeli ahşap ev 1997 yılında TL ye İdaremizce satın alınmış 1999 yılında onarımı tamamlanmış, 2009 yılında Belediyece 18 uygulaması yapılması sonucunda 3 parsele ayrılmıştır ada, 7 parselde kayıtlı 543,36 m², 2369 ada, 4 parselde kayıtlı 482,38 m² yüzölçümlü bahçesi olarak kullanılan arsalarla birlikte İl Encümeninin tarih ve 196 sayılı kararı ile aylık TL bedelle 3 yıl süreli Kastamonu Olukbaşı Sağlık Hizmetlerinde kirada olup, kira süresi de sona erecektir. c- Merkez Sepetçioğlu Konağı, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez Honsalar Mah. 408 ada, 2 parselde kayıtlı 751,58 m 2 yüzölçümlü Eski Eser Tescilli bina Sepetçioğlu İÖO Bahçesinde bulunmaktadır. Bodrum + 2 katlı olup; İl Genel Meclisinin tarih ve 162 sayılı kararı ile 3 yıl süreli Kastamonu İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine tahsis edilmiş, tahsis süresi tarihinde sona erecektir. d- Merkez Osmanlı (Tahir Efendi) Konağı Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez bağlı Hepkebirler Mahallesi Saylav Sokakta, 282 ada, 36 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Eski Eser Tescilli zemin + 2 katlı bina 1999 yılında İdaremizce satın alınmış olup; Turizm Bakanlığından gönderilen ödenekle İdaremizce onarımı yapılarak 2001 Yılında tamamlanmıştır. Kastamonu Genç İş Adamları Derneğinde kirada olup, tarihinde sona erecektir. e- Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Evi Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait Merkez Hepkebirler Mah. Şamlıoğlu Sok., 247 ada, 3 parselde kayıtlı 495 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki Eski Eser Tescilli zemin + 1 katlı bina 1998 yılında 75. Yıl Cumhuriyet Kutlama Komitesi tarafından 75. Yıl Cumhuriyet Evi teşekkül ettirilmek için satın alınarak İdaremize bağış yapılmış, Belirtilen taşınmaz Kuzey Yıldızı Eğitim Kültür Sanat Derneğinde kirada olup, kira süresi tarihinde sona erecektir Yılı Faaliyet Raporu 25/120

26 f- Merkez Hisarardı Konağı Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait Merkez Hiserardı Mahallesi Kerpiçlik, Ulu Sokak Mevkiinde, 645 ada, 2 parselde kayıtlı 291,19 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, Eski Eser Tescilli Zemin + Bir katlı bina; Milli Eğitim Müdürlüğünce Hisarardı İÖO Hizmetlerinde kullanmak üzere kamulaştırılarak onarımı yapılmış şu an için boş olarak durmaktadır. g- Merkez Özelci Konağı Merkez Hepkebirler Mahallesi çifte hamam mevkiinde bulunan 289 ada, 13 parselde kayıtlı 639,97 m 2 yüzölçümlü Eski Eser Tescilli bina, iş hanının yeni projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınmış olup, boş olarak durmaktadır. h- Abana Hacıveli Konağı Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Abana Hacıveli Mahallesi Çarşı içi Mevkiinde, 256 ada, 5 parselde kayıtlı m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan zemin + bir katlı İlkokul binası (Konak) ve bahçesi Cemal GÜNEYSU da Kirada olup; kira süresi tarihinde sona erecektir. ı- Bozkurt Pratik Kız Sanat Okulu (Konağı) Bozkurt Merkez Mahallesi, Yukarı Bahçe Mevkiinde, mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait, 145 ada, 7 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü bodrum + bir katlı okul binası (Konak) Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsislidir. Birlik tarafından onarımı yapılarak Bozkurt Belediyesine kiraya verilmiş olup, kira süresi tarihinde sona ermiştir Yılı Faaliyet Raporu 26/120

27 8- Küre Ecevit Hanı Küre Uzunöz Köyü sınırları içerisinde Kastamonu İnebolu Yolu Üzerinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 891 parselde kayıtlı, 2.673,81 m 2 yüzölçümlü İdaremize tahsisli alan üzerine yapılan bina; Tevfik BAYRAKTAROĞLU nda kirada olup, kira süresi tarihinde sona erecektir. 9- Oteller ve Turistik Tesisler a- Merkez Mimar Vedat Tek (Butik Otel) Merkez Saraçlar Mahallesi, 788 ada, 2 parselde kayıtlı m 2 yüzölçümlü taşınmazın (Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi) bulunan otel Serender Ltd.Şti kirada olup, kira süresi tarihinde sona erecektir. b- Merkez MVT Tenis Kortu Mülkiyeti İdaremize ait Merkez Saraçlar Mahallesinde, 788 ada, 2 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmazın (Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi) üzerinde İdaremizce yapılan 3 adet Tenis Kortu bulunmaktadır. c- Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Özel Müzesi Saraçlar Mahallesi, Vedat Tek Kültür Merkezinde bulunan taş binada Kurtuluş Savaşında kullanılan silah ve giysiler ile yöresel kıyafetlerin halka tanıtılması amacıyla İdaremizce 75.Yıl Cumhuriyet Özel Müzesi kurulmuştur Yılı Faaliyet Raporu 27/120

28 ç- Mimar Vedat Tek Kompleksi içinde bulunan Çay Bahçesi Restoran ve 2 Katlı Seyir Terası ve Bahçe Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Saraçlar Mahallesinde 788 ada, 2 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmazda (Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi) bulunan çay bahçesi, restoran, seyir terası ve bahçeden oluşan Sosyal Tesis, Serender Ltd.Şti. de kirada olup, kira süresi tarihinde sona erecektir. d- Cide Uzun Kum Uygulama Oteli Mülkiyeti İdaremize ait, Cide Nasuh Mahallesi, Murat Yenigün Mevkiinde, 119 ada, 25 parselde kayıtlı bulunan, m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde zemin + iki katlı, zemin katında salon, diğer katlarda 20 odası bulunan Uzun Kum Oteli turizm uygulama oteli olarak kullanılmak üzere Kastamonu Üniversitesi ne tahsislidir. e- Merkez TURAŞ Otel Merkez Saraçlar Mahallesi Eski Araç Yolu üzerinde, 934 ada, 18 parselde kayıtlı 2314 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bodrum +zemin iki kat + çatı kat, 41 odası,1 toplantı salonu, 1 kafeteryası, hamamı, saunası, asansörü ve kaloriferi bulunan TURAŞ Oteli; Kastamonu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde kirada olup, kira süresi tarihinde sona erecektir. 10- Cide Hastane Binası Mülkiyeti İdaremize ait, Cide Nasuh Mahallesi, Hastane Mevkiinde 124 ada, 1 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan kargir bina ve arsası olan taşınmaz hastane hizmetlerinde kullanılmaktadır Yılı Faaliyet Raporu 28/120

29 11- Merkez Darende Sağlık Ocağı Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez İnönü Mahallesi, 1083 ada, 277 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmaz (Darende İÖO) bahçesinde bulunan tek katlı bina, İl Genel Meclisinin tarih ve 2 sayılı kararı ile Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş olup, Verem Savaş Merkezi olarak kullanılmaktadır. 12- Sosyal Tesisler a- Yemekhane ve Misafirhane Merkez Kuzeykent Mahallesinde bulunan Genel Sekreterlik Hizmet Binası alanı içerisinde bulunmakta olup, yemekhane olarak ve düğün salonu olarak kullanılmaktadır. b- Yemekhane ve Misafirhane Merkez Candaroğulları Mahallesinde bulunan Ek Hizmet Binası alanı içerisinde bulunmakta olup, yemekhane ve misafirhane olarak kullanılmaktadır. 13- Bilim Sanat Merkezi Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Aktekke Mahallesi, 105 ada, 63 parselde kayıtlı, 2.611,11 m 2 yüzölçümlü, 23 Ağustos İÖO nun MEB tahsisli taşınmazın üzerinde bulunan bina, Rehberlik Araştırma Merkezi olarak kullanılmaktadır. 14- Depo ve Atölyeler Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve İdaremize devredilmiş Genel Sekreterlik kompleksi içerisindeki vasfı arsa olan taşınmazın üzerinde cami, imam evi, işletme lokal, atölye lokali, yıkama - yağlama, kaynak kaporta, 8 adet ambar, 2 adet bekçi kulübesi, trafo binası, kapalı araç park yeri, şerit, soyunma odası, nizamiye, kalorifer hane, akar yakıt istasyonu bulunmaktadır. 1 adet depo İl Emniyet Müdürlüğünce kullanılmaktadır Yılı Faaliyet Raporu 29/120

30 15- Yurt Binaları a- Merkez Kız Öğrenci Yurdu Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Aktakke Mahallesi, 105 ada, 60 parselde kayıtlı, 7.179,10 m 2 yüzölçümlü 23 Ağustos İÖO bulunduğu MEM tahsisli taşınmazın üzerinde bulunmaktadır. b- Merkez Vilayetler Hizmet Birliği Öğrenci Yurdu Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Kuzeykent Mahallesi, 1284 ada, 8 parsel üzerine Vilayetler Hizmet Birliği ve İdaremizce Yaptırılan 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu İl Genel Meclisinin tarih ve 143 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Yurtlar ve Burslar Dairesi Başkanlığına tahsis edilmiştir. 16- Abana Beş Evler Mülkiyeti İdaremize ait, Abana Merkez Mahallesi, sahil kenarında, 6 ada, 8 parselde kayıtlı bulunan m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine İdaremizce yaptırılan tek katlı 5 adet yazlık ev, yaz aylarında personele tahsis edilmektedir. 17- Çatalzeytin Sosyal Tesisleri a- Bungalov Evler Mülkiyeti Çatalzeytin Belediyesine ait Çatalzeytin Merkez Mahallesi, Sahil Mevkiinde, 164 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın üzerine İdaremizce yapılan tek katlı çift daireli 5 adet binada bulunan 10 adet bungalov ev Yavuz DEMİRCİ de kirada iken, tarihinde tahliye etmiştir Yılı Faaliyet Raporu 30/120

31 b- Gazino Binası Mülkiyeti Çatalzeytin Belediyesine ait Çatalzeytin Merkez Mahallesi, Sahil Mevkiinde, 164 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın üzerine İdaremizce tek katlı bina Çatalzeytin Belediyesinde kirada iken, İl Encümeninin tarih ve 193 sayılı kararı ile tahliyesine karar verildiğinden tahliye etmesi istenilmiş, tarihinde tahliye etmiştir. 18- Merkez Halı Saha Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İdaremize tahsis edilen Kuzeykent Mahallesi, 742 ada, 16 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde Genel Sekreterlik Hizmet binası alanı içerisinde halı saha bulunmaktadır. 19- İnebolu Türk Ocağı Binası İnebolu Camikebir Mahallesi Liman Sokak Yarbaşı Mevkiinde 3 ada, 66 parselde kayıtlı, 289 m 2 yüzölçümlü Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İdaremize tahsisli vasfı kargir 3 katlı bina, turizme katkı sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Kurmay Başkanlığından gelen ödenek ve İdaremizin katkılarıyla 2006 yılında restorasyonu tamamlanmış zemin katındaki 2 oda ile ön tarafındaki açık alanın İlçeye gelen ziyaretçilere yapılacak yöresel ikramlarda kullanılmak üzere İnebolu İlçe Köylere Hizmet Birliğince 2 yıl süreli kullanılmasına İl Encümeninin tarih ve 024 sayılı kararı ile izin verilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 31/120

32 20- Kaymakam Konutları İdaremiz mülkiyetinde 14 adet, İdaremize tahsisli 4 adet, İdaremizce kiralanmış olan 1 adet kaymakam konutu bulunmaktadır. Abana Kaymakam Konutu Hanönü Kaymakam Konutu Pınarbaşı Kaymakam Konutu Şenpazar Kaymakam Konutu Ağlı Kaymakam Konutu Tosya Kaymakam Konutu 2014 Yılı Faaliyet Raporu 32/120

33 21- Halime Çavuş Anıtı Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Kadı Dağı Mevkiinde Kurtuluş Savaşı Panoraması ve çevre düzenlemesi alanı olarak kullanılmak üzere tarihinde İdaremizle Orman Bölge Müdürlüğü arasında tanzim olunan Protokol uyarınca İdaremize tahsis edilmiş, bu proje kapsamında Halime Çavuş anıtı yapılmıştır. 22- Merkez Kitaplık Binası Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait Cebrail Mahallesi Hükümet Caddesi Saray Camii Sokakta, 173 ada, 1 parselde kayıtlı, 290,04 m 2 yüzölçümlü Eski Eser Tescilli 2 katlı bina, İl Genel Meclisinin tarih ve 167 sayılı kararı ile Yazma Eser Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere 25 yıl süreli Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir. 23- Merkez Doğa Kültür Köyü Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Budamış Köyü sınırları içerisinde 1280 parselde kayıtlı ,47 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine İlin kültürel kimliğinin ve tarihi kent dokusunun korunması ve geliştirilmesi İlin tarihi dokusuna uygun konak, samanlık, ahır, değirmen, otel ve benzeri tesislerden oluşan Açık Hava Müzesi bulunmaktadır. 24- Merkez Çıraklık Eğitim Merkezi Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez İnönü Mahallesi, Eski Sanayi Sitesinde, 11 ada, 15 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı bina ile binanın bahçesi olarak kullanılan 14 parselde kayıtlı 333 m 2 yüzölçümlü İl Encümeninin tarih ve 339 sayılı kararı ile Ahşap Mobilya yapımında kullanılmak üzere Nurhas Mobilya Tic. A.Ş. ne aylık 2.000,00 TL kira bedeli üzerinden 10 yıl süreli kiraya verilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 33/120

34 25- Çocuk Yuvası Bahçesi Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait, Saraçlar Mahallesi Orman Sitesi karşısı eski Araç Yolu Mevkiinde 934 ada, 19 parselde kayıtlı, 541 m 2 yüzölçümlü vasfı Arsa olan taşınmaz Çocuk Yuvası Bahçesi olarak kullanılmaktadır. 26- Park Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait, Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesinde 241 ada, 9 ve 10 parsellerde kayıtlı Vasfı arsa olan taşınmazlar Ev Kaya Mezarlarının turizme kazandırılması ve önlerinin açılması için park yapılmış, 8 parselde aynı amaçla park yapılacaktır. 27- Spor Tesisleri a- Merkez Hasan Doğan Spor Tesisi Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait, İdaremize tahsisli, Merkez Kuzeykent Mahallesi, 162 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın üzerine İdaremizce yapılan Hasan Doğan Spor Tesisleri İl Genel Meclisinin tarih ve 147 sayılı karı ve Belediye Başkanlığının onayı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 34/120

35 b- Merkez Kadı Dağı Sporcu Eğitim Tesisleri Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Merkez Kadı Dağı Mevkiinde 80 dönümlük alanın m 2 lik kısmında İdaremizce yaptırılan Sporcu Eğitim Tesisleri İl Genel Meclisinin tarih ve 106 sayılı kararı ile Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. c- Merkez İsmail Dikmenli Spor Tesisi Mülkiyeti İdaremize ait, Kuzeykent Mah., 2430 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan, 1.003,75 m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine yapılan zemin + tek katlı İsmail Dikmenli Spor Tesisi Kastamonu Spor Kulübünde kirada iken, İl Encümeninin tarih ve 214 sayılı kararı ile Kastamonu Spor 1966 Kulübü Derneğine aylık 637 TL ye 3 yıl süreli kiraya verilmiş, kira süresi tarihinde sona erecektir. d- Merkez Kapalı Spor Salonu (23 Ağustos) Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Aktekke Mahallesi, 105 ada, 60 parselde kayıtlı 7.179,10 m 2 yüzölçümlü olup, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 23 Ağustos İÖO nun bulunduğu alan içerisinde bulunmaktadır. 28- Bahçeli Ahşap Ev Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İdaremize) ait, Hepkebirler Mahallesi Şamlıoğlu Sokakta, 282 ada, 36 parselde kayıtlı, 420,57 m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde Osmanlı Konağının bitişiğinde bulunan bina İdaremizce satın alınmış onarımı yapılmamış, boş durmaktadır. 29- Bahçeli Ahşap Ev Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Akmescit Mahallesi, 465 ada, 13 parselde kayıtlı, 240 m 2 yüzölçümlü taşınmaz Abdulhakhamit İÖO hizmetlerinde kullanılmak üzere 2001 yılında İdaremizce satın alınmış ve Abdülhakhamit İÖO hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 35/120

36 30- Süt Toplama Merkezleri a- Kuzyaka Sut Toplama Merkezi Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Kuzyaka köyünde, 864 parselde kayıtlı m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine İdaremizce yapılan Süt Toplama binasın içerisindeki malzemeleri İl Encümeninin tarih ve 228 sayılı kararı ile S.S. Köy Kalkınma Koop. Birliğine TL ye satılmış olup, bina atıl durumdadır. b- Kayı Köyü Süt Toplama Merkezi Mülkiyeti Kayı Köyü Tüzel Kişiliğine ait taşınmaz üzerine İdaremizce yaptırılan Süt Toplama Merkezi Terzi Kayı Köyleri Kooperatifinde kirada iken tarihinde tahliye edilmiş, boş olarak durmaktadır. c- Araç Süt Toplama Merkezi Araç, Sanayi Çarşısı Mevkiinde İdaremizce yaptırılan Süt Toplama Merkezi malzemeleri İl Encümeninin tarih ve 12 sayılı kararı ile S.S.Köy Kalkınma Koop. Birliğine TL ye satılmış, bina depo olarak kullanılmak üzere Hakkı ÖZDEMİR e kiraya verilmiş olup, kira süresi tarihinde sona erecektir. Ayrıca; Ağlı ve Daday İlçelerinde bulunan süt toplama malzemeleri İl Encümeninin tarih ve 43 sayılı kararı gereğince tanzim olunan tarihli protokolle Holstein Irkı Sığır Yetiştiricilik Kooperatifinin kullanımına verilmiş, soğutucuların 2 adedi Karaş Köyünde 2 adedi Oğul Köyünde kullanılmaktadır. 31- Merkez Tavuk Çiftliği Mülkiyeti İdaremize ait, Merkez Koru Köyü sınırları içerisinde, Kuruçay Mevkiinde, İnebolu Yolu üzerinde, 80 ada, m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine İdaremizce yaptırılan 2 adet kümes ve lojmanından oluşan tavuk çiftliği Eser Gıda Şti. de kirada olup, kira süresi tarihinde sona erecektir Yılı Faaliyet Raporu 36/120

37 32- Daday Sellektör Binası Mülkiyeti İdaremize ait, Daday Bey Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan 182 ada, 1 parselde kayıtlı m 2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki tek katlı 2 adet bina İl Genel Meclisinin tarih ve 15 sayılı kararı Örnek Sera Projesi yapmak üzer Daday İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine 3 yıl süreli tahsis edilmiş, tahsis süresi tarihinde sona erecektir. 33- Merkez Tarla Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait Emirler Köyü Çeçen Mevkiinde 241 ada, 540 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü derenin kenarında etrafı tel örgü ile çevrili tarla olan taşınmaz İl Genel Meclisinin tarih ve 75 sayılı kararı ile Kastamonu Üniversitesine tahsis edilmiştir. 34- Okul, Lojman ve Bahçeleri İl genelinde İlk ve Orta Okulu, okul bahçesi, okul arsası okul lojmanı olarak kullanılan toplam 173 adet taşınmaz mevcuttur Yılı Faaliyet Raporu 37/120

38 35- Arsalar a- Havalimanı Yapılan Arazi Merkez Örencik Köyü Gelincik Mevkiinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 991 parselde kayıtlı ,50 m 2, 992 parselde kayıtlı ,50 m 2, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki ,50 ve ,66 m 2 olmak üzere toplam ,16 m 2 İdaremize tahsisli Havalimanı olarak kullanılan alanın bedelsiz olarak 25 yıl süreli işletim hakkı İl Genel Meclisinin tarih ve 65 sayılı kararı ile DHMİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. b- Toklutepe İl Ormanı Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait, Beyçelebi Mahallesi Toklutepe Mevkiinde, 1019 ada, 21 parselde kayıtlı, 131 Hektar, 5.132,74 m 2 yüzölçümlü il ormanının içerisine Botanik Park yapılmıştır. Bu alanın 1.566,47 m² lik kısmı İl Genel Meclisinin tarih ve 14 sayılı karar ile Kastamonu Belediyesine vericiler alanı olarak 10 yıl süreli tahsis edilmiştir. Aynı yerde 192 m² lik kısım da İl Genel Meclisinin tarih ve 55 sayılı kararı ile JEMUS tarayıcısı kurulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına 25 yıl süreli tahsis edilmiştir. Şehitlik haricinde kalan şahıs mezarlarının bulunduğu 2.841,49 m 2 yüzölçümlü alan İl Genel Meclisinin tarih ve 166 sayılı kararı ile şehitlik kısmındaki şehit ailelerinin defni yapılmak üzere 300 m 2 lik alan İl Genel Meclisinin tarih ve 185 sayılı kararı ile Kastamonu Belediyesine 25 yıl süreli tahsis edilen ve ayrıca 1019 ada, 20 parselde kayıtlı 200,56 m 2 yüzölçümlü ormandan ayrılan 1 adet arsa mevcuttur. c- Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Arazi Merkez Aksinir Köyü sınırları içerisinde takas suretiyle edinilen Organize Sanayi Mevkiinde, 926 parselde kayıtlı 9.838,56 m 2, 927 parselde kayıtlı 22,32 m 2, 928 parselde kayıtlı ,80 m 2, 960 parselde kayıtlı ,14 m 2 yüzölçümlü ham toprak vasfında olmak üzere toplam ,82 m 2 lik 4 adet arazi mevcuttur. Merkez Akmescit Mahallesi Kırk Odalı Sokağında, 447 ada, 2, 3 parsel 242,18 m 2, 624,47 toplam 866,65 m 2 yüzölçümlü Mülkiyet İdaremize ait taşınmaz, Olgu Eğitim Hizmetlerinde kirada olup, tarihinde kira süresi sona erecek 2 adet arsa, 476 ada, 2, 4, 5, 6 parsellerde kayıtlı toplam 420,31 m 2 yüzölçümlü taşınmazlar, Sosyal Tesis alanı olarak kullanılmak üzere Selma Güzin ARIKAN tarafından İdaremize bağış yapılmış, taşınmazların Belediye İmarında yola terkleri yapılmadığı, inşaat yapılmaya uygun olmadıkları belirtilen parsellerin birleşmesi durumunda iki katlı bina yapılabileceği belirtilen 4 adet arsa, 447 ada, 4 parselde kayıtlı 426,31 m 2 yüzölçümlü Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İdaremize tahsisli Kırk Odalı Sosyal Tesis alanı olarak kullanılan 1 adet arsa mevcuttur. Beyçelebi Mahallesinde, 2367 ada, 7 parselde kayıtlı 543,36 m 2 yüzölçümlü, 2369 ada, 4 parselde kayıtlı 482,38 m 2 yüzölçümlü Sirkeli Konağının bahçesi olarak kullanılan ve Olukbaşı Eğitim Hizmetlerinde kirada olan, kira süresi tarihinde sona erecek 2 adet arsa mevcuttur Yılı Faaliyet Raporu 38/120

39 Candaroğulları Mahallesi 832 Ada, 170 Parselde kayıtlı, m², 172 Parselde kayıtlı 152 m², 173 Parselde kayıtlı, 12 m² yüzölçümlü İdaremize tahsisli İdaremiz Ek Hizmet Binası alını olarak kullanılan 3 adet arsa, Merkez Saraçlar Mahallesi Stadyum arkasında Saraçlar Mahallesi eski muhtarının arazisinin bitişiğinde 932 ada, 12 parselde kayıtlı, 142,50 m 2 yüzölçümlü, Belediye İmarında park alanı yeri olarak belirtilen 1 adet tarla mevcuttur. Merkez Kuzeykent Mahallesinde Vilayetler Hizmet Birliği Öğrenci Yurdu Yanında Mülkiyeti İdaremize ait, 1284 ada, 6 parselde kayıtlı, 5.000,93 m 2, 7 parselde kayıtlı 6.000,30 m 2 yüzölçümlü 2 adet arsa mevcuttur. Merkez İnönü Mahallesi, Eligüzel Çiftliği, TEDAŞ yanında 1016 Ada, 291 parselde kayıtlı, ,27 m 2 yüzölçümlü, 293 Parselde kayıtlı 843,30 m² yüzölçümlü İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu Yapılmak üzere İl Genel Meclisinin tarih ve 60 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığına 25 yıl süreli tahsis edilen 2 Adet arsa mevcuttur. Merkez Örencik Köyü, Çal Mevkiinde, 1 parselde kayıtlı tamamı m² olup, bunun 172/256 hissesi 3.259,40 m2 lik bölümü İdaremize ait 1 adet tarla mevcuttur. Merkez Duruçay Köyü sınırları içerisinde 1406 ve 1407 parsellerde kayıtlı 751,93 m 2 yüzölçümlü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İdaremize tahsisli Halime Çavuş Anıt Mezar alanı olarak 2 adet ham toprak arazi mevcuttur. Devrekani Balabanlar Köyü, Topluk Mevkiinde, 168 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü, 262 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü, 267 parselde kayıtlı, m 2 yüzölçümlü hisseli 3 adet tarla mevcuttur. Abana ilçemizde 1 adet helikopter sahası, Merkez Mahallesi, Beş Evlerin arkasında 6 ada, 20 parselde kayıtlı 456,50 m 2 yüzölçümlü 1 adet arsa mevcuttur. Bozkurt Merkez Mahallesi, 142 ada, 10 parselde kayıtlı 220 m 2 yüzölçümlü Pratik Kız Sanat Okulunun su kaynağının bulunduğu 1 adet tarla mevcuttur. Çatalzeytin Merkez Mahallesi, 5 ada, 28 parselde kayıtlı 396 m 2 yüzölçümlü yol olarak kullanılan 1 adet arsa mevcuttur. Hanönü Merkez Mahallesi, 287 ada, 2 parselde kayıtlı 1 adet arsa mevcuttur. İnebolu Aşağıhatipbağı Mahallesi, 91 ada, 3 parselde kayıtlı 44 m 2 yüzölçümlü 1 adet arsa (yol) Karadeniz Mah. 193 Ada, 5 Parselde kayıtlı, 157 m² yüzölçümlü Cami Önü olarak kullanılan 1 Adet arsa, Kazım Karabekir Mahallesi, 176 Ada, 2 Parselde kayıtlı 500 m² yüzölçümlü 1 Adet arsa mevcuttur. Pınarbaşı Kapancı Köyünde 172 ada, 2 parselde kayıtlı 47,89 m 2, 3 parselde kayıtlı 47,89 m 2, 4 parselde kayıtlı 35,01 m 2 yüzölçümlü 3 adet arsa mevcuttur. Şenpazar Çevlik Mah., 456 ada, 1 parselde kayıtlı m 2 yüzölçümlü 1 adet tarla mevcuttur. Tosya Cumhuriyet Mahallesi, 804 ada, 16 parselde kayıtlı 403,65 m 2, Dilküşah Mahallesi, 21 ada, 2057 parselde kayıtlı, m 2, 748 ada, 2 parselde kayıtlı, m 2 3 adet arazi, 1 adet Helikopter sahası, Ortalıca Köyünde 116 Adet Arsa Seydiler Merkez Mahallesinde, 158 ada, 1 parselde kayıtlı, Hükümet Konağının bulunduğu hisseli taşınmazın 479,39 m 2 hissesi İdaremize aittir. Cide Irmak Köyünde bulunan Reşit Çubukçu İÖO; İl Genel Meclisinin tarih ve 142 sayılı kararı ile Cide Meslek Yüksek Okulunun Hizmetlerinde kullanılmak üzere Kastamonu Üniversitesine tahsis edilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 39/120

40 C- Makine Park Durumu İl Özel İdaresi tasarrufunda olan araç 273 Valilik Makamı kullanımında olan araç 7 Toplam 280 a- ARAÇ PARKI ARACIN CİNSİ ADEDİ ARACIN CİNSİ ADEDİ Binek Oto 5 Midibüs 1 Stw Tipi Oto 8 Minibüs 2 Arazi Tipi (Jeep) 3 Kapalı Kasa Kamyonet 6 Pick-up (4x4) 15 Cankurtaran (Ambulans) 1 TOPLAM 41 b- İŞ MAKİNESİ PARKI MAKİNENİN CİNSİ ADEDİ MAKİNENİN CİNSİ ADEDİ Damperli Kamyon 54 Yapım Greyderi 36 Kar Bıçaklı Kamyon 14 Dozer 22 Kasalı Kamyon 2 Kanal Kazıcı Ön Yükleyici 9 Treyler Çekici (Dorse) 4 Paletli Ekskavatör 7 Vidanjör 1 Lastik Tekerlekli Ekskavatör 1 Akaryakıt Tankeri 4 Paletli Yükleyici 2 Su Tankeri 5 Lastik Tekerlekli Yükleyici 17 Sondaj Makinesi 3 Silindir 13 Sondaj Kamyonu 2 Seyyar Konkasör 1 Distribütör 4 Seyyar Konkasör Eleği 1 Roleytank 2 Kar Aracı (Rotatif) 4 Asfalt Robotu 1 TOPLAM 209 c- DİĞER MAKİNE PARKI MAKİNENİN CİNSİ ADEDİ MAKİNENİN CİNSİ ADEDİ Forklift 2 Treyler Selesi 2 Seyyar Kompresör 4 Seyyar Tamir Aracı 2 Vagondiril (Delici) 2 Seyyar Kaynak Makinesi 2 Lastik Tekerlekli Traktör 1 Jeneratör 8 TOPLAM 23 İdaremiz makine parkında 41 adet binek tipi araç, 209 adet iş makinesi, 23 adet diğer makine parkı olmak üzere toplam 273 adet araç ve iş makinesi mevcuttur Yılı Faaliyet Raporu 40/120

41 D- Ortak Olunan Kuruluşlar Sıra No Kuruluş Adı Kastamonu Kalkınma Vakfı Yakacak Pazarlama Limited Şirketi TOSTAŞ Tosya Yem ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi KÜKİRTAŞ Küre Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Pay Oranı (%) 20,00 Faaliyet Konusu Her türlü ticari katı-sıvı, akaryakıt-petrol ürünleri, emtia, makine-tesisat-yedek teçhizat, sanayi-maden-ziraat, menkul, ham ve mamul madde alımı-satımı-inşası her türlü ticari faaliyetleri. Durumu Faal 97,29 Faaliyette değildir. Faal değil 0, tarihinde saat 16:00 da yapılan Olağan Genel Kurul Kararı ile şirket tasfiye edilmiştir. Faal değil TOSTAŞ Tosya Yem ve Gıda Sanayi A.Ş yılında kurulmuş, toplam adet hisseye bölünmüş olup, bu hisselerden %97,29 u İl Özel İdaremizin tasarrufundadır. E- Ortak Olunan Organize Sanayi Bölgeleri Sıra No Kuruluş Adı Pay Oranı (%) Durumu 1 Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi 0,55 Faal 2 Tosya Organize Sanayi Bölgesi 0,60 Faal 3 Seydiler Organize Sanayi Bölgesi 0,40 Faal 4 Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi 0,35 Faal Merkez OSB Seydiler OSB Tosya OSB Taşköprü OSB 2014 Yılı Faaliyet Raporu 41/120

42 2- Kurumsal Yapı A- Kurumsal Organizasyon Yapısı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 Yılı Faaliyet Raporu 42/120

43 B- İnsan Kaynakları Sınıfı a- Personelin Statü ve Hizmetlere Göre Dağılımı Kadro Unvanı Norm Kadro Dolu Kadro GİH Genel Sekreter GİH Genel Sekreter Yardımcısı GİH Hukuk Müşaviri AH Avukat GİH İç Denetçi GİH Müdür GİH Uzman GİH Şef GİH Mali Hizmetler Uzmanı GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı GİH İdari Personel THS Teknik Hizmetleri Personeli SHS Sağlık Hizmetleri Personeli YHS Yardımcı Hizmetler Personeli GİH Norm Kadro Dışı Kalan Personel Boş Kadro Memur Oluşturulmayan Kadro Daimi İşçi Genel Toplam b- Kadro Personel Durumu Mevcut Personel Durumu Sınıflara Göre Dağılımı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na Tabi Personel 146 Genel İdari Hizmetler Grubu Sayılı İş Kanununa Tabi Personel (Daimi İşçi) 374 Teknik Hizmetler Grubu 71 Toplam 520 Sağlık Hizmetleri Grubu 1 Avukatlık Hizmetleri Grubu 1 Yardımcı Hizmetler Grubu 6 Daimi İşçi 374 Toplam 520 c- Personel İstihdam Durumu Erkek Kadın Olarak Dağılımı Engelli Hükümlü Terör Mağduru Erkek Çalışan Sayısı 467 Engelli Personel Sayısı 16 Kadın Çalışan Sayısı 53 Hükümlü Personel Sayısı 8 Toplam 520 Terör Mağduru Personel 5 Toplam Yılı Faaliyet Raporu 43/120

44 d- Personel Pozisyon Durumu Kadro Unvanı Toplam Memur Kadro Unvanı Toplam Memur Genel Sekreter 1 Arkeolog 1 Genel Sekreter Yardımcısı 2 Makine Teknikeri 3 Müdür 3 Elektrik Teknikeri 5 Avukat 1 İnşaat Teknikeri 9 İlçe Özel İdare Müdürü 14 Elektronik Teknikeri 2 Şef 16 Harita Teknikeri 2 VHKİ 18 Makine Teknisyeni 1 Bilgisayar İşletmeni 1 Elektrik Teknisyeni 4 Bilgisayar Programcısı 1 Elektronik Teknisyeni 1 Mimar 3 Ağaç İşleri Teknisyeni 1 Peyzaj Mimarı 1 Teknisyen Yardımcısı 1 İnşaat Mühendisi 14 Hemşire 2 Ziraat Mühendisi 4 Ayniyat Memuru 4 Jeoloji Mühendisi 3 Memur 1 Makine Mühendisi 4 Şoför 2 Harita Mühendisi 4 Hizmetli 1 Çevre Mühendisi 1 Kaloriferci 1 Bilgisayar Mühendisi 1 Zabıta (Norm Kadro Dışı) 1 Elektrik Elektronik Mühendisi 1 Özel İdare Müdürü (Norm Kadro Dışı) 1 Maden Mühendisi 1 Bölge Müdür Yrd. (Norm Kadro Dışı) 1 Şehir Plancısı 2 İl Müdür Yardımcısı (Norm Kadro Dışı) 1 Sanat Tarihçisi 1 Sayman (Norm Kadro Dışı) 1 Uzman 1 Toplam Memur 146 Kimyager 1 Daimi İşçi 374 Laborant 1 Toplam Yılı Faaliyet Raporu 44/120

45 e- Numarataj Çalışması 2014 yılı içinde Ulusal Adres Kayıt Sistemine göre merkez köylerinde 51 adet binaya kapı numarası verilmiştir. S. No f- Hizmet İçi Eğitim ve Personel Çalışmaları Eğitimin Konusu Eğitimi Veren Süresi (Gün) Katılımcı Tarih 1 Yerel Yönetim Modülü ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Bordro Modülü Eğitimi Uzmanları İmar Eğitim Semineri APEKS Eğitim Şirketi Yerel Yönetim Modülü Eğitimi İnsan Kaynakları Müd Tarım Bilgi Sistemi Eğitimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yerel Yönetim Modülü Eğitimi İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi Mevzuatı Eğitimi İnsan Kaynakları Müd Temel İlk Yardım Eğitimi ve Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Şifa Polikliniği Su Kalitesinin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Eğitimi Sağlık Bakanlığı Hijyen Eğitimi Şifa Polikliniği Sayılı Kanun, İl Genel 10 Meclisi Çalışma Yönetmeliği, EHTA Turizm Seyahat Bütçe Çalışmaları, 3194 Sayılı Acentesi Ltd.Şti İmar Kanunu Eğitimi Yerel Yönetim Modülü ve Bordro Modülü Eğitimi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 45/120

46 İl Özel İdaresi Mevzuatı Eğitim Semineri Temel İlk Yardım Eğitimi ve Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 46/120

47 Hijyen Eğitimi 5302 Sayılı Kanun, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Bütçe Çalışmaları, 3194 Sayılı İmar Kanunu Eğitimi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 47/120

48 C- İl Genel Meclisi ve İl Encümeni a- İl Genel Meclisi İlçelere ve Siyasi Partilere Göre Durum Çizelgesi Sıra Sıra İlçe Adı Soyadı Parti No No İlçe Adı Soyadı Parti 1 Merkez Mehmet KAYIKCI AK Parti 26 Hanönü Doğan AKKAYA AK Parti 2 Merkez Mehmet ATAŞ AK Parti 27 Hanönü Metin YAMALI MHP 3 Merkez Mehmet BUTUR AK Parti 28 İhsangazi Necmi ALADAĞ AK Parti 4 Merkez Mehmet ÇIVGIN MHP 29 İhsangazi İlhan BOZAHMETOĞLU MHP 5 Merkez Hüsnü DINGILOĞLU MHP 30 İnebolu Mehmet KÖSEM AK Parti 6 Abana Ziya EKER AK Parti 31 İnebolu Özdal TAŞÇI AK Parti 7 Abana Hasan TIĞLI CHP 32 Küre Muzaffer GÜLSOY AK Parti 8 Ağlı Mehmet Sait YULU MHP 33 Küre Mustafa CANBAZ MHP 9 Ağlı Öncay ERSOY AK Parti 34 Pınarbaşı Kazım GÜL AK Parti 10 Araç Hamdi BOZ AK Parti 35 Pınarbaşı Yavuz GÖK MHP 11 Araç Süleyman BAYIN AK Parti 36 Seydiler Sabri BAYRAMOĞLU AK Parti 12 Azdavay Fahrettin CEBECİ AK Parti 37 Seydiler Cevat DEMİRCİ MHP 13 Azdavay Satı GÖKYURT MHP 38 Şenpazar Yavuz ÖZDEN AK Parti 14 Bozkurt Cemalettin SARI AK Parti 39 Şenpazar Arif KILIÇ MHP 15 Bozkurt İsmail GÖKSEL MHP 40 Taşköprü Osman İNCE AK Parti 16 Cide Mevlüt ERSİN AK Parti 41 Taşköprü Osman BAYRAK AK Parti 17 Cide İmran ATA AK Parti 42 Taşköprü Salim DEĞİRMENCİ MHP 18 Çatalzeytin Birol BOZKURT AK Parti 43 Tosya Cahit ÇALIŞKAN AK Parti 19 Çatalzeytin Mevlüt KAPLAN AK Parti 44 Tosya İlyas ÇAKIR AK Parti 20 Daday Mehmet APAYDIN AK Parti 45 Tosya Yusuf ARPACI AK Parti 21 Daday Ziya KABAKCI AK Parti 22 Devrekani Hüseyin TERYAKİ AK Parti AK Parti Devrekani Uğur AYDIN MHP MHP Doğanyurt Hüseyin YAVUZ AK Parti CHP 1 25 Doğanyurt Hamdi CESUR AK Parti 2014 Yılı Faaliyet Raporu 48/120

49 b- İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı MECLİS BAŞKANI Mehmet KAYIKCI (Merkez) 1. BAŞKAN VEKİLİ 2. BAŞKAN VEKİLİ Mehmet BUTUR Mehmet ATAŞ (Merkez) (Merkez) ASIL DİVAN KATİPLERİ YEDEK DİVAN KATİPLERİ 1- Hamdi BOZ (Araç) 1- Mehmet APAYDIN (Daday) 2- Cemalettin SARI (Bozkurt) 2- Osman İNCE (Taşköprü) AK Parti Grup Başkanı AK Parti Grup Başkan Vekili AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet ATAŞ Mehmet ATAŞ Mehmet ATAŞ MHP Grup Başkanı MHP Grup Başkan Vekili MHP Grup Sözcüsü Mehmet ÇIVGIN Hüsnü DINGILOĞLU Salim DEĞİRMENCİ Denetim Komisyonu 1- Hamdi BOZ (Başkan) 2- Mehmet BUTUR 3- Hüseyin YAVUZ 4- Birol BOZKURT 5- Mehmet ÇIVGIN 2014 Yılı Faaliyet Raporu 49/120

50 c- İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları Listesi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 16. maddesi gereği zorunlu kurulması gereken komisyonlar. (4 adet) (1) PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 1- Mehmet KAYIKCI (Başkan) 2- Mehmet KÖSEM (Başkan Yrd.) 3- İmran ATA 4- Cemalettin SARI 5- Ziya EKER 6- Mehmet ÇIVGIN 7- İlhan BOZAHMETOĞLU (2) İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 1- Yusuf ARPACI (Başkan) 2- Mehmet ATAŞ (Başkan Yrd.) 3- Hüseyin TERYAKİ 4- Yavuz ÖZDEN 5- Osman BAYRAK 6- Salim DEĞİRMENCİ 7- Metin YAMALI (3) EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 1- Sabri BAYRAMOĞLU (Başkan) 2- Muzaffer GÜLSOY (Başkan Yrd.) 3- Mehmet KÖSEM 4- İlyas ÇAKIR 5- İsmail GÖKSEL (4) ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 1- Özdal TAŞÇI (Başkan) 2- Birol BOZKURT (Başkan Yrd.) 3- Muzaffer GÜLSOY 4- Ziya EKER 5- Mehmet Sait YULU (5) TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 1- Necmi ALADAĞ (Başkan) 2- Cahit ÇALIŞKAN (Başkan Yrd.) 3- Ziya KABAKCI 4- Süleyman BAYIN 5- Uğur AYDIN ENCÜMEN ÜYELERİ 1- Mehmet BUTUR 2- Hüseyin YAVUZ 3- Hamdi BOZ İlave Kurulan Komisyonlar (7 adet) (6) HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU 1- Mehmet APAYDIN (Başkan) 2- Cahit ÇALIŞKAN (Başkan Yrd.) 3- Birol BOZKURT 4- Özdal TAŞÇI 5- Yavuz GÖK (7) GENÇLİK SPOR VE TURİZM KOMİSYONU 1- Fahrettin CEBECİ (Başkan) 2- Mehmet APAYDIN (Başkan Yrd.) 3- Osman İNCE 4- Kazım GÜL 5- Mustafa CANBAZ (8) KÖYLERE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU 1- Mevlüt ERSİN (Başkan) 2- Sabri BAYRAMOĞLU (Başkan Yrd.) 3- Hamdi CESUR 4- Mevlüt KAPLAN 5- Hüsnü DINGILOĞLU (9) ORMANI KORUMA VE EROZYONU ÖNLEME KOMİSYONU 1- Cemalettin SARI (Başkan) 2- Doğan AKKAYA (Başkan Yrd.) 3- İmran ATA 4- İlyas ÇAKIR 5- Satı GÖKYURT (10) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KOMİSYONU 1- Osman İNCE (Başkan) 2- Necmi ALADAĞ (Başkan Yrd.) 3- Süleyman BAYIN 4- Doğan AKKAYA 5- Arif KILIÇ (11) ESNAF, SANAYİ VE TİCARET, DOĞAL KAYNAKLAR KOMİSYONU 1- Mevlüt KAPLAN (Başkan) 2- Mevlüt ERSİN (Başkan Yrd.) 3- Fahrettin CEBECİ 4- Hamdi CESUR 5- Cevat DEMİRCİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu 50/120

51 d- İl Encümeni Şehmus GÜNAYDIN Kastamonu Valisi İl Encümeni Başkanı Mehmet BUTUR Hüseyin YAVUZ Hamdi BOZ Merkez (AK Parti) Doğanyurt (AK Parti) Araç (AK Parti) Tahir Zafer KARAHASAN İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet BEKAR Strateji Geliştirme Müd. Ali YILMAZ Yol ve Ulaşım Hizm.Müd. İl Encümeni Üyeleri Seçilmişler Memurlar 1- Mehmet BUTUR (Merkez) 1- Tahir Zafer KARAHASAN Genel Sekreter 2- Hüseyin YAVUZ (Doğanyurt) 2- Mehmet BEKAR Strateji Geliştirme Müdürü 3- Hamdi BOZ (Araç) 3- Ali YILMAZ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü 2014 Yılı Faaliyet Raporu 51/120

52 2014 Yılı Faaliyet Raporu 52/120

53 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDAREMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B- TEMEL POLİTİKALARIMIZ C- ÖNCELİKLERİMİZ D YILI YATIRIM PROGRAMI 2014 Yılı Faaliyet Raporu 53/120

54 A- İDAREMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ İdaremiz tarafından hazırlanan ve yıllarını kapsayan Kastamonu İl Özel İdaresi Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için, İl Özel İdaremizin görev alanına giren konularda gerekli hassasiyet gösterilmekte ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmektedir. B- TEMEL POLİTİKALARIMIZ 1. Sorunlu, yarım kalmış projelerin ivedilikle bitirilmesi 2. Şeffaflıktan ödün verilmemesi 3. Projelerin tamamlanmasında en önemli faktör olan 3E kuralının uygulanması (ekonomik, emniyet, estetik) C- ÖNCELİKLERİMİZ 1. İlimizin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere yapımına başlanan Ilgaz Yurduntepe Telesiyej Mekanik Tesislerinin tamamlanarak hizmete açılması 2. Kırsal kesim köy yolu ağı miktarı bakımından Türkiye genelinde 3. sırada yer alan ilimizin kırsal alandaki yol sorununun çözülmesi için, yaklaşık 434 km 1. ve 2. kat asfalt ile 445 stabilize (filler) kaplama olmak üzere planlanan toplam 880 km yol yapımının tamamlanması. 3. Kastamonu ili coğrafyasına uygun olan grup köy yollarında sıcak asfalt (BSK) uygulamasına başlanılması. 4. İlimiz köy sayısı ve bağlısı yönünden Türkiye de önemli bir yere sahip olduğundan kırsaldaki kanalizasyon hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılması için proje ve yapım işlerine ağırlık verilmesi yılı yatırım programına alınan doğa ve yaban parkının çalışmalarına başlanılması. 6. Makine parkı yenileştirme projesi kapsamında, makine yenileme ve iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi yılı yatırım programına alınan 289 ada 15 parselde kayıtlı Site İş Hanının yıkılarak ilimizin dokusuna uygun olarak yeniden yapımına başlanması. 8. Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu eğitime kademeli olarak 12 yıla çıkaran eğitim sistemine destek verilmesi ve ayrıca okulların deprem güçlendirme işlemlerinin tamamlanarak bakım ve onarımlarının en kısa ve zamanında yapılmasının sağlanması. 9. Merkezde uygulanan Kent Güvenliği Yönetim Sisteminin (KGYS), merkezde ve ilçelerimizde de yaygınlaştırılmasının sağlanması. 10. Paydaş kuruluşlar olan Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür Turizm, Sağlık, Tarım, Emniyet ve Sosyal Hizmetler çalışmalarının titizlikle takip edilerek en ekonomik, en verimli ve en estetik şekilde zamanında tamamlanmasının sağlanması Yılı Faaliyet Raporu 54/120

55 D YILI YATIRIMLARI S. No 1 Sektör Bazında 2014 Yılı Yatırımları Proje Adı Sektörü Proje Bedeli Yol Yapım ve Bakımları Geçmiş Yıllar Harcaması 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Harcaması Ulaşım ,54 0, , ,93 2 Yol Sanat Yapıları Ulaşım ,59 0, , , Köy Yollarına Asfalt Kaplama Yapılması İçme Suları Hizmetleri Kanalizasyon Hizmetleri Ulaşım ,52 0, , ,29 İçme Suları , , , ,57 Kanalizasyon , , , ,73 6 Sulama Hizmetleri Sulama , , , ,84 7 Sondaj Hizmetleri Sondaj ,52 0, , ,14 8 Laboratuvar Hizmetleri Laboratuvar ,34 0, , ,58 9 İmar Hizmetleri İmar ,00 0, , ,72 10 Eğitim Hizmetleri Eğitim , , , ,25 11 Sağlık Hizmetleri Sağlık , , , , Kültür ve Turizm Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Kültür Turizm , , , ,99 Emniyet , , , ,05 14 Sosyal Hizmetler Sosyal ,41 0, , ,40 15 Tarım Hizmetleri Tarım ,00 0, , ,16 16 Spor Hizmetleri Spor ,00 0, , ,44 17 Kamu Hizmetleri Kamu ,44 0, , ,68 18 Diğer Kamu Hizmetleri Diğer Kamu , , , ,08 TOPLAM , , , , Yılı Faaliyet Raporu 55/120

56 2014 Yılı Faaliyet Raporu 56/120

57 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler B- İl Genel Meclisi C- Gelir - Emlak Çalışmaları D- Sosyal İşler Çalışmaları E- Destek Hizmetleri Çalışmaları F- Ruhsat ve Denetim Çalışmaları G- İmar ve Kentsel İyileştirme Çalışmaları 2014 Yılı Faaliyet Raporu 57/120

58 A- MALİ BİLGİLER a- Bütçe Uygulama Sonuçları 2014 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisinin tarih ve 219 sayılı kararıyla ,00 TL gelir, ,00 TL gider ve ,00 TL finansman bütçesi olarak kabul edilmiştir. Toplam gelir ,60 TL olup, bu miktarın ,32 TL si öz gelir, ,28 TL si çeşitli kurumlardan gelen devlet yardımları olarak tahsil edilmiştir. Toplam gider, 2013 yılından devreden ödenek toplamı ,36 TL, 2014 Yılı Bütçesi ,00 TL olup, yıl içinde yapılan ek ödenek ,28 TL ve yapılan ek bütçe ,00 TL dir. Toplam ödenek ,64 TL olup, bu miktarın ,56 TL si harcanmış, ,21 TL ödenek iptal edilmiş ve ,87 TL ödenek 2015 yılına devretmiştir. İLBANK dan iş makinesi alımı için kullanılan ,00 TL kredinin ,73 TL si ödenmiş, ,27 TL borcumuz kalmıştır. Yol Hizmetleri için alınan ,00 TL kredinin ,69 TL si ödenmiş, ,31 TL borcumuz kalmıştır. Yol Hizmetlerinde bitüm alımı için kullanılan ,00 TL kredinin ,03 TL si ödenmiş, ,97 TL borcumuz kalmıştır. Katı atık bertaraf tesisleri için kullanılan ,00 TL kredinin ,14 TL si ödenmiş, ,86 TL borcumuz kalmıştır. Yol Hizmetlerinde filler malzeme alımı için ,00 TL kredi kullanılmasına karar verilmiş olup henüz işleme alınmamıştır. Tosya Ortalıca Belediyesinden kalan borçlar Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ,74 TL, Tosya Vergi Dairesine ,36 TL, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına ,32 TL ve TEDAŞ a 1.730,42 TL olmak üzere toplamda ,84 TL dir. Gider Kesin Hesap Tahmini Bütçe 2013 den devir Ek Ödenek Ek Bütçe Ödenek Toplamı , , , , ,64 Harcama Devir İptal , , ,21 Bütçe Giderleri Hesap Cetveli Harcama Birimi Bütçe Ödeneği Harcama İptal Edilen Ödenek Devir Özel Kalem , , , ,25 Genel Sekreterlik , , , ,83 İnsan Kayn. ve Eğt.Müd , , , ,23 Destek Hizm.Müd , , , ,90 İmar ve Kent.İyileş.Müd , , , ,78 Sosyal İşler Müd , , , ,33 Ruhsat ve Denetim Müd , , ,84 0,00 Plan Proje Müd , , , ,92 Strateji Geliştirme Müd , , ,78 0,00 Su ve Kanal Hizm.Müd , , , ,66 Yatırım ve İnşaat Müd , , , ,76 Yol ve Ulaşım Hizm.Müd , , , ,00 Encümen Müd ,00 0, ,00 0,00 İlçe Özel İdareleri , , , ,21 Toplam , , , , Yılı Faaliyet Raporu 58/120

59 Gelir Kesin Hesap Öz Gelir Tahsisli Gelir Toplam , , ,60 Gelirler Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen Öz Gelir Tahsisli Gelir Toplam Tahsilat İşyeri Açma İzni Harcı , ,00 0, ,00 Diğer Harçlar , ,48 0, ,48 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , ,00 0, ,00 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 0,00 995,00 0,00 995,00 Diğer Mal Satış Gelirleri , ,42 0, ,42 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 5.400, ,08 0, ,08 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri , ,78 0, ,78 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler , ,20 0, ,20 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler , ,97 0, ,97 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler , ,15 0, ,15 Diğer Hizmet Gelirleri , ,28 0, ,28 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 0, ,79 0, ,79 Su Hizmetlerine İlişin Kurumlar Hasılatı 0, ,11 0, ,11 Lojman Kira Gelirleri , ,25 0, ,25 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0,00 350,00 0,00 350,00 Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri , ,01 0, ,01 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , ,74 0, ,74 Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan 0,00 0, , ,00 Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan 0,00 0, , ,00 Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan 0,00 0, , ,00 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0, , ,00 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0, , ,26 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0,00 0, , ,00 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0,00 0, , ,00 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 0, , ,02 Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 996,92 0,00 996,92 Mevduat Faizleri , ,08 0, ,08 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , ,15 0, ,15 Yol Harcamalarına Katılma Payı 0, ,00 0, ,00 Mahalli İdarelere Ait Paylar 0, ,85 0, ,85 Diğer Paylar , ,75 0, ,75 Diğer İdari Para Cezaları , ,88 0, ,88 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , ,91 0, ,91 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , ,60 0, ,60 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 0, ,00 0, ,00 Kişilerden Alacaklar , ,89 0, ,89 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, ,03 0, ,03 Lojman Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Bina Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 Arazi Satışı ,00 0,00 0,00 0,00 Arsa Satışı ,00 0,00 0,00 0,00 Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , Yılı Faaliyet Raporu 59/120

60 b- Ödenen Kanuni Paylar Kanuni Payların Ödendiği Birimler Ödenen Limit (TL) İlköğretim Hizmetleri İçin Ayrılan Ödenek ,93 Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım ,00 Ilgaz Altyapı Turizm Birliği ,00 Kalkınma Ajansları Payı ,00 İller Bankası Payı ,21 İdarenin Ortak Olduğu Şirketler (OSB ler ve TOSTAŞ) ,00 Vilayetler Hizmet Birliği ,00 TOPLAM ,14 c- Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Yardımlar İlçeler Ödenek Toplamı İlçeler Ödenek Toplamı Merkez ,00 Doğanyurt ,00 Abana ,00 Hanönü ,00 Ağlı ,00 İhsangazi ,00 Araç ,00 İnebolu ,00 Azdavay ,00 Küre ,00 Bozkurt ,00 Pınarbaşı ,00 Cide ,00 Seydiler ,00 Çatalzeytin ,00 Şenpazar ,00 Daday ,00 Taşköprü ,00 Devrekani ,00 Tosya ,00 Toplam ,00 d- Performans Göstergeleri Ödenek Tahsis Edilen Birim 2014 Yılı Performans 2014 Yılı Bütçe Net Bütçe Ödeneği 2014 Yılı Harcama Gerçek leşme (%) Genel Sekreterlik, Özel Kalem , , , ,00 1,60 Afet ve Acil Durum Müd , , , ,89 63,67 Emniyet Müd , , , ,36 99,74 Gıda, Tarım ve Hayv.Müd , , , ,08 97,74 Çevre ve Şehircilik Müd , , , ,00 100,00 Aile ve Sosyal Pol.Müd , , , ,90 79,33 Sağlık Müd ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halk Sağlığı Müd. 0, , , ,96 76,99 Gençlik Hizm. ve Spor Kültür ve Turizm Müd , , , ,97 94,65 Milli Eğitim Müd , , , ,38 52,30 İnsan Kayn. ve Eğt.Müd , , , ,25 75,72 Destek Hizmetleri Müd , , , ,78 97,86 İmar ve Kent.İyl.Müd , , , ,71 5,89 Sosyal İşler Müd , , , ,96 80,07 Strateji Geliştirme Müd , , , ,61 75,85 Su ve Kanal Hizm.Müd , , , ,09 93,67 Yatırım ve İnşaat Müd , , , ,33 24,09 Yol ve Ulaşım Hizm.Müd , , , ,84 99,42 Encümen Müd , , ,00 0,00 0,00 Plan Proje Müd , , , ,00 1,58 Ruhsat ve Denetim Müd , , , ,16 98,03 İlçe Özel İdareleri , , , ,00 83,27 TOPLAM , , , ,27 79, yılı tahmini gelir bütçesi ,00 TL olup, buna karşılık gerçekleşme ,32 TL ile %80,58 oranında sağlanmıştır. Tahmini gider bütçesi ise ,00 TL olup, devirler ve aktarmalar ile birlikte net bütçe ödeneği ,21 TL dir; buna karşılık gerçekleşme ,27 TL ile %79,90 oranında sağlanmıştır Yılı Faaliyet Raporu 60/120

61 B- İL GENEL MECLİSİ a- İl Genel Meclisi Çalışmaları Birim Konu Adet Strateji Geliştirme Müd. Performans planı, bütçe, faaliyet raporu, kesin hesap, stratejik plan, para cezası, müteşebbis heyet, taşınmaz tahsis ve devirleri, isim 19 değişikliği, kredi kullanılması, çeşitli işler Ruhsat ve Denetim Müd. Hammadde üretim izni, süre uzatımı 11 İmar ve Kent.İyl.Müd. İmar hizm., köy yerleşik alanı, mevzi imar planı, iskan hizm., imar ve inşaat ruhsatları ve denetimi, çevre koruma ve düzenleme 16 Destek Hizm.Müd. Makine kiralama bedelleri, hizmet aracı alımı 2 Yatırım ve İnşaat Müd. Site iş hanı projesi 1 İnsan Kayn. ve Eğt.Müd. Sözleşmeli avukat çalıştırılması, norm kadro, derece değişikliği 4 Encümen Müd. Seçimler, ilgili komisyon seçimleri, mütevelli heyeti, çeşitli işler 29 Yol ve Ulaşım Hizm.Müd. Köy yolu ağı ilavesi 1 Su ve Kanal Hizm.Müd. Toprak su analizleri, ihtilaflı memba suları 3 Komisyona Havale Edilen Meclisçe çeşitli konularda komisyona havale edilen önergeler 32 Kurumlara Havale Edilen Meclisçe önerge ve teklifler hakkında yapılan çalışmalar 58 Milli Eğitim Müd. Ödenek aktarma 18 TOPLAM 194 b- Encümen Çalışmaları Birim Konu Adet Strateji Geliştirme Müd. Birliklere yardım, taşınmaz satışı ve kiralamaları, aktarmalar ve çeşitli işler 102 Ruhsat ve Denetim Müd. Hammadde üretim izni, süre uzatımı, 1 (a) grubu ruhsatları, ruhsat para cezaları ve çeşitli işler 70 İmar ve Kent.İyl.Müd. İmar hizm., köy yerleşik alanı, mevzi imar planı, iskan hizm., imar ve inşaat ruhsatları ve denetimi, çevre koruma ve düzenleme 85 Destek Hizm.Müd. Taşıt ve iş makinesi satışı, ihaleleri, servis dışı hurdaya ayırma, bakım ve onarım hizmetleri, çeşitli işler 11 Yatırım ve İnşaat Müd. İş artışları, süre uzatımı ve çeşitli işler 2 İnsan Kayn. ve Eğt.Müd. Disiplin kuruluna üye seçimi 2 Encümen Müd. Toplantı gün ve saatinin tespiti 1 Yol ve Ulaşım Hizm.Müd. Kasaba köyü yolu 1 Milli Eğitim Müd. Ödenek aktarma, kavak ağaçları, okul lojman yıkımı ve çeşitli işler 11 TOPLAM 285 c- Komisyon Çalışmaları Komisyon Adet Komisyon Adet Plan ve Bütçe 9 Gençlik, Spor ve Turizm 1 İmar ve Bayındırlık 26 Köylere Yönelik Hizmetler 8 Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler 6 Ormanı Koruma ve Erozyonu Önleme 2 Çevre ve Sağlık 8 Araştırma ve Geliştirme 7 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 5 Esnaf, Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar 1 Hukuk İşleri 1 TOPLAM Yılı Faaliyet Raporu 61/120

62 C- GELİR EMLAK ÇALIŞMALARI a- Kiraya Verilen Yerler Merkez ilçede; İnönü mah., Yol sok., Sanayi çarşısında 15 ada, 15 parselde kayıtlı 2.592,12 m² yüzölçümlü bina (Eski Çıraklık Eğitim Merkezi) İl Encümeninin tarih ve 336 sayılı kararı ile ilimizde gelişmekte olan ahşap sanayinin desteklenmesi amacıyla masif ahşap ve country mobilya üretiminde kullanılmak üzere 10 yıl süreli aylık TL kira bedeli üzerinden ve binanın onarımı yapılmak üzere 1 yıl kira alınmamak şartıyla Nurhas Mobilya San. Ve Tic.A.Ş. ye kiraya verilmiştir. Beyçelebi mah., Atatürk cad. bulunan ada, 8 parselde kayıtlı 833 m² yüzölçümlü Sirkeli Konağı ile konağın bahçesi olarak kullanılan, ada 4 ve 7 parsellerde kayıtlı arsalar İl Encümeninin tarih ve 196 sayılı kararı ile aylık TL kira bedeli üzerinden yeniden 3 yıl süreli olarak Kastamonu Olukbaşı Tur.Eğt.Hiz.San. ve Tic.A.Ş. ye kiraya verilmiştir. Kuzeykent mah. bulunan ada 1 parselde kayıtlı 1.003,75 m² yüzölçümlü İsmail Dikmenli Spor Tesisi, İl Encümeninin tarih ve 214 sayılı kararı ile aylık 637 TL kira bedeli üzerinden Kastamonu 1966 Spor Kulübüne 3 yıl süreli kiraya verilmiştir. Daday Merkez mah., Kolukaraoğlu mevkiinde bulunan 361 ada 1 parselde kayıtlı 314,67 m² yüzölçümlü hizmet binası İl Encümeninin tarih ve 1 sayılı kararı ile aylık TL kira bedeli üzerinden 3 yıl süreli Levent ÇOŞGUN a kiraya verilmiştir. b- İdaremizce Tahsis Yapılan Yerler Merkez Bostan köyü sınırları içerisinde ,80 m² yüzölçümlü arsa, Orman Bölge Müdürlüğünce mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere İdaremize tahsis edilerek Bostan köyü muhtarlığına teslim edilmiştir. Merkez Beyçelebi mah. Toklu Tepe mevkiinde bulunan ada 21 parselde kayıtlı 131 ha 5.132,74 m² yüzölçümlü il ormanının içerisinde 154kV Kastamonu-Araç-Safranbolu elektrik iletim hattının geçtiği ,92 m² yüzölçümlük alanı İl Encümeninin tarih ve 212 sayılı kararı ile TL karşılığında 25 yıl süreli olarak TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İletişim Grup Müdürlüğünce kullanılmasına izin verilmiştir. Merkez İnönü mah., Eligüzel Çiftliği mevkiinde ada 281 parselde kayıtlı ,30 m² yüzölçümlü Tedaş Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınan taşınmaz, İl Genel Meclisinin tarih ve 60 sayılı kararı ile İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Pansiyonu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Eğitim Müdürlüğüne) 25 yıl süreli tahsis edilmiştir. Merkez Honsalar mah. bulunan 408 ada 2 parselde kayıtlı 751,58 m² yüzölçümlü Sepetçioğlu Konağı İl Genel Meclisinin tarih ve 162 sayılı kararı ile Kastamonu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine 3 yıl süreli tahsis edilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 62/120

63 c- Bedelsiz Alınan Yerler Taşköprü Alatarla köyü, Harmanbaşı mevkiinde 165 ada 82 parselde kayıtlı m² yüzölçümlü vasfı bahçe olan taşınmaz okul yapılmak üzere bedelsiz olarak Mehmet KUŞÇU tarafından idaremize bağışlanmıştır. d- Bedelsiz Verilen Yerler Merkez Göl Emirler köyü Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu alanı içerisinde Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine idaremizce yaptırılan 5 adet bina İl Genel Meclisinin tarih ve 74 sayılı kararı ile bedelsiz olarak Kastamonu Üniversitesine devredilmiştir Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kapatılan Ortalıca Belediyesine ait 116 adet arsanın idaremiz adına tescil işlemleri yapılmıştır. Pınarbaşı Çalyaka köyü, köy içi mevkiinde 143 ada 7 parselde kayıtlı 2.585,72 m² yüzölçümlü okul binası, 153 ada 51 parselde kayıtlı 758,30 m² yüzölçümlü okul binası, Düz mevkiinde 102 ada 145 parselde kayıtlı 4.289,85 m² yüzölçümlü okul binası, Uzunçam köyü, köy içi mevkiinde 101 ada 255 parselde kayıtlı 1.232,45 m² yüzölçümlü okul binası, Çamkışla köyü cami yanı mevkiinde 106 ada 141 parselde kayıtlı 2.979,14 m² yüzölçümlü okul binası idaremiz adına tescil edilmiştir. e- Satışı Yapılan Yerler Bozkurt Merkez mah. köy içi sok. bulunan 18L-L-b pafta 43 ada 3 parselde kayıtlı tamamı m² yüzölçümlü taşınmazın üzerine idaremiz ile Bozkurt Belediye Başkanlığınca yaptırılan beş katlı iş hanında mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait 12 nolu bağımsız bölüm (işyeri) TL bedelle, 29 nolu bağımsız bölüm (işyeri) TL, 30 nolu bağımsız bölümün (işyeri) TL bedelle Fahri EROL a İl Encümeninin tarih ve 2 sayılı kararı ile satılmıştır. f- İdaremizce Satın Alınan Yerler Çatalzeytin Merkez mah., Mezarlık mevkiinde 8 ada 11 parselde kayıtlı 208,86 m² yüzölçümlü Milli Eğitim Müdürlüğünce kamulaştırılması yapılan arsa idaremiz adına tescil edilmiştir. g- Tahliye Edilen Yerler Merkez Terzi Kayı köyü (Parmaklı Türbe) sınırları içerisinde Terzi Kayı Köyü Koop. Kirada bulunan süt toplama binasının kira sözleşmesi İl Encümeninin tarih ve 53 sayılı kararı ile fesih edilmiştir. Honsalar mah. bulunan 408 ada 2 parselde kayıtlı 751,58 m² yüzölçümlü Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfında kirada bulunan Sepetçioğlu Konağının kira sözleşmesi İl Encümeninin tarih ve 207 sayılı kararı ile fesih edilmiştir. Kuzeykent mah. bulunan ada 1 parselde kayıtlı 1.003,75 m² yüzölçümlü Kastamonu Spor Kulübünde kirada bulunan İsmail Dikmenli Spor Tesisi kira sözleşmesi İl Encümeninin tarih ve 146 sayılı kararı ile fesih edilmiştir. Çatalzeytin, Merkez mah., Sahil Kenarı mevkiinde Yavuz DEMİRCİ de kirada bulunan 10 adet bungalov evin kira sözleşmesi tarih ve 125 sayılı karar ile fesih edilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 63/120

64 D- SOSYAL İŞLER ÇALIŞMALARI Kültür ve turizm amaçlı ilimize gelen misafirlerin İdaremize ait misafirhanelerimizde konaklamaları sağlanmıştır. B Sosyal Tesis Misafirhanemizde 2014 yılı içerisinde toplam kişi misafir kalmıştır. İdaremiz binalarında ve lojmanlarda gerekli görülen küçük onarım ve boya badana işleri İdaremiz personellerine yaptırılmış olup; personeller tarafından yapılamayan işler ise 4734 Sayılı İhale Kanununun 22/d doğrudan temin ile piyasaya araştırması yapılarak ilgili firmalara yaptırılmıştır. Yaptırılan işler için Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri olarak toplam ,03 TL müdürlüğümüz bütçesinden ödeme yapılmıştır. Hizmet alımından görev yapan 10 koruma ve güvenlik personeli için ilgili firmaya 2014 yılında Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Gideri olarak ,93 TL müdürlüğümüz bütçesinden ödeme yapılmıştır yılında müdürlüğümüz bütçesinden toplamda TL harcama yapılmıştır. 28 Ocak - 03 Şubat tarihleri arasında İstanbul 2014 Emitt, Şubat 2014 tarihleri arasında Ankara Başkentte Kastamonu Günleri 10, Nisan 2014 tarihleri arası Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti, Nisan 2014 tarihleri arası Bursa da Kastamonu Günleri, Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul 7. Feshane Kastamonu Günleri olmak üzere ilimizin tarihi, turistik folklorik değerlerinin tanıtılması amacıyla belirtilen tarihlerde ilgili fuarlara İdaremiz Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi personellerinden görevlendirme yapılarak katılım sağlanmıştır. Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimizi 2014 yılı içerisinde toplam kişi turizm amaçlı ziyaret etmiştir. İdare binalarımız, atölyelerimiz, sosyal tesislerimiz, botanik parkımız, Doğa Kültür Köyümüz, Mahalli İdareler Kültür ve Kongre Merkezi inşaat alanımızın koruma ve güvenlikleri hizmet alımından karşılanan 10 koruma ve güvenlik ile 25 bina ve mal bakıcısı olmak üzere toplam 35 personel tarafından sağlanmıştır Yılı Faaliyet Raporu 64/120

65 E- DESTEK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI a Yılı 19. Madde Açık İhale Usulü Yapılan İhaleler S. No İKN İhale Adı İhale Usulü /44418 Karayolları Zorunlu Sigorta Poliçe Yenileme (234 Muhtelif Araç) Açık /37526 Yol Yapım ve Bakım İşleri İçin 14 Adet Personel Alımı Açık / lt 10 ppm Motorin Alımı Açık / Adet Kar Motoru ve 1 Adet Paletli Kar Aracı Alımı (Mal Alımı) Açık /9559 Muhtelif Cins ve Miktarda Madeni Yağ ve Antifriz Alımı Açık /82260 Isınma Amaçlı Kaloriferik Torbalı Taş Kömürü Alımı (340 Ton) Açık / lt 10 ppm Motorin Alımı Açık / Ton Isınma Amaçlı Kaloriferik Torbalanmış Kömür Açık / Muhtelif Cinste ve Miktarda Madeni Yağ ve Antifriz Açık / Atölye ve İşletme Destek Personeli Açık / Silahsız Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı Açık / Genel Temizlik İşleri İçin Personel Açık / Akaryakıt Ürünleri (Motorin 10 ppm) ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Satın Alınması Açık b Yılı 21/f Madde Pazarlık İhale Usulü Yapılan İhaleler S. No İKN İhale Adı İhale Usulü /71169 Supra-2000 ve Supra-4000 Rototif Kar Makinelerinin Tamiri İçin Yedek Parça Alımı 21/f /71170 Mitsubishi Greyder Şanzıman Gövdesi (Boş) ve Hitachi ZX280 için Hidrolik Kırıcı Satın Alımı 21/f / Adet 2009 Model ve Üzeri 4x2 Açık Kasa 4+1 Kişilik Pick-up, 4 Adet 2009 Model ve Üzeri 4+1 Kişilik Kapalı Kasa Kamyonet Kiralanması 21/f / lt 10 ppm Motorin Satın Alınması 21/f / Supra 2000 ve 4000 Model İş Makinesi Yedek Parça Alımı 21/f / Motorin 10 ppm lt 21/f / Personel Taşıma Servis Aracı Kiralanması 21/f / Akaryakıt (Motorin 10 ppm) 21/f 2014 yılında toplam ,42 TL tutarında ihale gerçekleştirilmiştir. c- Kiraya Verilen Makineler CİNSİ ADET KM SAAT TUTARI (TL) Damperli Kamyon ,00 Treyler Çekici ,00 Dozer ,00 Greyder ,00 Yükleyici ,00 Vidanjör ,00 Kompresör ,00 Silindir ,00 TOPLAM ,00 8 türde iş makinesi toplam 23 defa kiraya verilmiş olup; ,00 TL gelir elde edilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 65/120

66 d- Yedek Parça Dağılımı AY YEDEK PARÇA MADENİ YAĞ LASTİK DEMİRBAŞ İŞÇİLİK TOPLAM Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Şubat , , ,20 0, , ,75 Mart ,83 194, ,54 0, , ,46 Nisan ,20 389, , , , ,94 Mayıs , , ,48 0, , ,32 Haziran ,80 0, ,15 0, , ,77 Temmuz ,90 0, ,76 0, , ,21 Ağustos , , ,66 0, , ,92 Eylül ,90 443, , , , ,58 Ekim , , ,40 0, , ,41 Kasım ,18 0,00 0,00 0, , ,19 Aralık ,49 0, ,12 0, , ,93 TOPLAM , , , , , ,48 Yedek parça ,02 TL, madeni yağ ,79 TL, lastik ,66 TL, demirbaş malzeme ,00 TL ve işçilik ,01 TL olmak üzere toplam ,48 TL ödeme yapılmıştır. Atölye ve Seyyar Tamir İş Emirleri İcmali Ağır Şasi Atölyesi 318 Hafif Şasi Atölyesi 808 Seyyar Tamir 730 TOPLAM 1856 e- Akaryakıt ve Madeni Yağ İcmalleri Cinsi 2013 Devir 2014 Yılı Alınan Harcanan Devir Motorin (lt) 0, , ,00 0,00 Benzin (lt) , , , ,44 Madeni Yağ (kg) 7.537, , , ,00 Kalyak 0, , ,00 0,00 Gazyağı 0, , ,00 48, Yılı Faaliyet Raporu 66/120

67 f- Alımı Yapılan İş Makineleri Kurumumuz öz kaynaklarından ,00 TL ödeme yapılarak DMO den Caterpillar 140M greyder alımı yapılmıştır Yılı Faaliyet Raporu 67/120

68 DMO den ,00 TL karşılığı HITACHI marka paletli ekskavatör alımı yapılmıştır Yılı Faaliyet Raporu 68/120

69 DMO den ,43 TL karşılığı DYNAPAC-CA2800D marka toprak silindiri alınmıştır Yılı Faaliyet Raporu 69/120

70 Kurumumuz öz kaynakları ile DMO den KDV dahil ,40 TL bedelle ATLAS COPCO POWER CRUSHER marka mobil taş kırma makinesi satın alınmıştır Yılı Faaliyet Raporu 70/120

71 F- RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ Maden Kanununun 1 (a) grubu madenler ile ilgili uygulama yönetmeliği çerçevesinde 2014 yılında 2 adet özel sektöre ve 31 adet kamu kurumlarına olmak üzere 33 adet yeni ruhsat verilmiştir Yılında Verilen 1 (a) Grubu Maden Ruhsatları NO ADI SOYADI OCAĞIN BULUNDUĞU OCAĞIN RUHSAT İLÇE KÖY CİNSİ BAŞLAMA BİTİŞ ALANI NO SÜRESİ 1 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Merkez Kızılkese Kum Çakıl ha 2014/01 5 YIL Uzatım 2 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Merkez Kızılkese Kum Çakıl ha 2014/02 5 YIL Uzatım 3 İnebolu Kaymakamlığı İnebolu Ayvat Ariyet ha 2014/03 5 YIL Yeni 4 Kastamonu İl Özel İdaresi Merkez Yakaköy Kum Çakıl ha 2014/04 3 YIL Yeni 5 Kastamonu İl Özel İdaresi Merkez Çıbanköy Tekkeköy TALEP Kum Çakıl ha 2014/05 3 YIL Yeni 6 Kastamonu İl Özel İdaresi Araç Boyalı Kum Çakıl ha 2014/06 3 YIL Yeni 7 Kastamonu İl Özel İdaresi Pınarbaşı Sümenler Kum Çakıl ha 2014/07 3 YIL Yeni 8 Kastamonu İl Özel İdaresi Pınarbaşı Kapancı Kum Çakıl ha 2014/08 3 YIL Yeni 9 Kastamonu İl Özel İdaresi Cide Çukurçal Kum Çakıl ha 2014/09 3 YIL Yeni 10 Mehmet KUMAŞ Taşköprü Alamabatak Kum Çakıl ha 2014/10 5 YIL Yeni 11 Kastamonu İl Özel İdaresi Merkez Yakaköy Kum Çakıl ha 2014/11 3 YIL Yeni 12 Kastamonu İl Özel İdaresi Araç Boyalı Kum Çakıl ha 2014/12 3 YIL Yeni Karayolları 15. Bölge Müd. Karayolları 15. Bölge Müd. Tosya Çaykapı Kum Çakıl ha 2011/28 5 YIL Uzatım Tosya Zincirlikuyu Kum Çakıl ha 2011/29 5 YIL Uzatım 15 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Başköy Kum Çakıl ha 2014/13 5 YIL Yeni 16 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Buğdam Kum Çakıl ha 2014/14 5 YIL Yeni 17 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Buğdam Kum Çakıl ha 2014/15 5 YIL Yeni 18 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Buğdam Kum Çakıl ha 2014/16 5 YIL Yeni 19 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Buğdam Kum Çakıl ha 2014/17 5 YIL Yeni 20 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Alınören Kum Çakıl ha 2014/18 5 YIL Yeni 21 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Alınören Kum Çakıl ha 2014/19 5 YIL Yeni 22 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Yurttepe Kum Çakıl ha 2014/20 5 YIL Yeni 23 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Yurttepe Kum Çakıl ha 2014/21 5 YIL Yeni 24 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Yurttepe Kum Çakıl ha 2014/22 5 YIL Yeni 25 Çatalzeytin Kaymakamlığı Çatalzeytin Epçeler Kum Çakıl ha 2014/23 5 YIL Yeni 26 Kastamonu İl Özel İdaresi Azdavay Maksut Ariyet ha 2014/24 3 YIL Yeni 27 Karayolları 15. Bölge Müd. Merkez Akdoğan Ariyet ha 2014/25 3 YIL Yeni 28 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Merkez Kovalca Kum Çakıl ha 2011/10 5 YIL Uzatım 29 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Merkez Kovalca Kum Çakıl ha 2011/11 5 YIL Uzatım 30 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Merkez Aksinir Kum Çakıl ha 2011/12 5 YIL Uzatım 31 SS. Küçük Sanayi Sitesi Koop. Tosya Suluca Kum Çakıl ha 2009/07 5 YIL Uzatım 32 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Saltuklu Kum Çakıl ha 2014/26 5 YIL Yeni 33 DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Araç Kayabaşı Kum Çakıl ha 2014/27 5 YIL Yeni 34 Kastamonu İl Özel İdaresi Merkez Bahadır Ariyet ha 2011/37 3 YIL Uzatım 2014 yılında toplam 34 adet 1 A Grubu Maden Ruhsatı düzenlenmiştir Yılı Faaliyet Raporu 71/120

72 Denetim komisyonlarımızca yıl içerisinde özel sektöre ait maden sahalarına 2 kez, kamu kurumlarına ait hammadde üretim sahalarına 1 kez denetim yapılmıştır. NO Yılında Özel Sektöre Ait 1 (a) Grubu Maden Sahaları Denetimleri ADI SOYADI İhsan TIĞLIOĞLU Rahime TOSUNOĞLU OCAĞIN BULUNDUĞU RUHSAT DENETİM TARİHLERİ İLÇE KÖY NO BAŞLAMA BİTİŞ 1. DENETİM 2. DENETİM Merkez Y.Batak 2012/ Aziz ÇAKAR Araç Yenice 2009/ Kastamonu Güç Birliği Yat.A.Ş. Araç Gökçeçat 2011/ Hasan YAZGAÇ Araç Karacalar 2013/ Özkanlar Harfiyat Ltd.Şti. Azdavay Dereyücek 2011/ Mehmet YANIK Bozkurt Bayramgazi 2010/ Oryataş İnş.Tic.A.Ş. Cide Çamdibi 2011/ Cide Belediye Başkanlığı Cide Mencekli 2011/ Aydos Kum Çakıl İnş.Ltd.Şti. Sarıoğlu Kum Çakıl İnş.Ltd.Şti. Makaracılar Nak.Gıd.San.Ltd.Şti. Cide Mencekli 2011/ Cide Irmak 2011/ Cide Çayyaka 2012/ Kocataş Trans Ltd.Şti. Çatalzeytin Epçeler 2012/ Hanönü Belediye Başkanlığı Hanönü Bağdere 2013/ Bayram KOPARAN İhsangazi Çay 2012/ UBA Mad.İnş.Ltd.Şti. İhsangazi Alıcı 2012/ İnebolu İnş.Taah.Ltd.Şti. İnebolu Özlüce 2012/ Genç Özdemirler İnş.Nak.Tic.A.Ş. Suluca Küçük Sanayi Sitesi Koop. Nalbantoğlu Hazır Bet.İnş.Ltd.Şti. Tosya Belediye Başkanlığı Taşköprü Çördük 2012/ Tosya Suluca 2009/ Tosya Sapaca 2011/ Tosya Ekincik 2011/ Mehmet KUMAŞ Taşköprü Alamabatak 2014/ yılında özel sektöre ait 21 adet 1 A Grubu Maden sahaları denetlenmiştir Yılı Faaliyet Raporu 72/120

73 2014 Yılında Kamu Kurumlarına Ait 1 (a) Grubu Maden Sahaları Denetimleri NO ADI SOYADI OCAĞIN BULUNDUĞU RUHSAT İLÇE KÖY NO BAŞLAMA BİTİŞ DENETİM TARİHLERİ 1 Karayolları 15. Bölge Müd. Cide Kumluca 2012/ Karayolları 15. Bölge Müd. Cide Yenice 2005/ DSİ 23. Bölge Müd. Daday Akpınar 2011/ DSİ 23. Bölge Müd. Daday Örencik 2013/ DSİ 23. Bölge Müd. Daday Akpınar 2013/ Kastamonu İl Özel İdaresi Merkez Bahadır 2011/ Kastamonu İl Özel İdaresi Merkez Çıbanköy Tekkeköy / Kastamonu İl Özel İdaresi Pınarbaşı Sümenler 2014/ Kastamonu İl Özel İdaresi Pınarbaşı Kapancı 2014/ Kastamonu İl Özel İdaresi Cide Çukurçal 2014/ Kastamonu İl Özel İdaresi Merkez Yakaköy 2014/ Kastamonu İl Özel İdaresi Araç Boyalı 2014/ Kastamonu İl Özel İdaresi Azdavay Maksut 2014/ yılında kamu kurumlarına ait 13 adet 1 A Grubu Maden sahaları denetlenmiştir. 1. denetim; Müdürlüğümüzce yapılan denetimler esnasında 2 adet sahanın (Oryataş ve Kocataş) GSM ruhsatı ile Maden Kanununun 7. Maddesi gereği alınması gereken izinlerinin olmadığı ve faaliyette bulunmadıkları, 2 adet ocağın ise GSM ruhsatsız faaliyet yaptığından teminatının irat kaydedilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 2. denetim; Müdürlüğümüzce yapılan denetimler esnasında Çevre Uyum Teminatını yatırmadığı anlaşılan 3 adet ruhsat sahasının teminatlarının irat kaydedilmesi gerektiği tespit edilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 73/120

74 S. NO Yılında Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları S.NO ADI TARİH CİNSİ SINIFI FAALİYETİ 1 Sepetçioğlu Şekerleme GSM 2 LPG 2 MED Enerji GSM 2 HES 3 ÖMA Yapı GSM 1 II. Grup Kalker 4 Yamakoğlu Petrol GSM 2 Akaryakıt-LPG 5 Hüsnü KAPAN GSM 2 Direk İmalatı 6 ERA Çevre Teknolojileri A.Ş GSM 1 Tıbbi Atık 7 Alim SELAM SIHHİ 3 Lokanta 8 Adem TERZİ SIHHİ 3 Kafeterya 9 Bekiroğlu Ticaret SIHHİ 3 Bakkal 10 BK Ilgaz Turizm İnşaat Yat.A.Ş UAİEY 1 Otel 11 İlkay Ticaret GSM 2 Büz İmalatı 12 Gül Petrol GSM 2 Akaryakıt 13 Gül Petrol GSM 2 Madeni Yağ 14 Gül Petrol SIHHİ 3 Lokanta 15 Gül Petrol SIHHİ 3 Market 16 ESM Endüstri SIHHİ 3 Tütün Mamulü 17 Sadık KUNDAK GSM 1 Patlayıcı Deposu 18 Suat KAPICI UAİEY 3 Kahvehane 19 Kastamonu Enerji GSM 2 LPG-Tüp Depolama 20 ÖMA Yapı GSM 2 Kum Ocağı 21 Erkut İnşaat GSM 2 Kum Ocağı 22 Etap Altınel UAİEY 3 Otel-Restoran 23 Yıldağ Madencilik San.Tic.Ltd.Şti GSM 3 Mermer Üretimi 24 Erol AZİZ SIHHİ 3 Lokanta 25 Himmetoğulları Nak.Akar.Oto.İnş SIHHİ 3 Lokanta 26 Himmetoğulları Nak.Akar.Oto.İnş SIHHİ 3 Market 27 Himmetoğulları Nak.Akar.Oto.İnş GSM 2 Madeni Yağ 28 Himmetoğulları Nak.Akar.Oto.İnş GSM 2 Akaryakıt 29 Mehmet PİDECİ SIHHİ 3 Lokanta 30 Muzaffer KUŞGÖZOĞLU GSM 3 Silah Tamir Yeri 31 Tonbullar Hazır Beton GSM 2 Kırma-Eleme 32 ÖMA Yapı GSM 1 Kırma-Eleme 2014 yılında toplam 32 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir Yılında Faal Olan Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatları RUHSATIN BULUNDUĞU RUHSAT OCAK SAHİBİ BAŞLAMA BİTİŞ İLÇE KÖY CİNSİ NO TARİHİ TARİHİ Pınarbaşı Jeotermal Ar Pınarbaşı Ilıca Kaymakamlığı KHGB Kaynak /JTK yılında 1 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı düzenlenmiştir. ALANI (ha) , Yılı Asgari Mesafe Ölçümleri S.NO FİRMA ADI ADRESİ CİNSİ 1 Akbük Tarımsal Kalkınma Koop. Akbük Köyü Tosya/KASTAMONU Akaryakıt-LPG 2014 yılında 1 Asgari Mesafe Ölçümü gerçekleştirilmiştir Yılı Faaliyet Raporu 74/120

75 2014 Yılında Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İcmali RUHSAT SINIFI GAYRİ SIHHİ MÜESSESE SIHHİ MÜESSESE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ VERİLEN RUHSATLAR İCMALİ 2014 VERİLEN RUHSATLAR 1.SINIF 4 2.SINIF 13 3.SINIF 2 TOPLAM 19 1.SINIF 0 2.SINIF 0 3.SINIF 10 TOPLAM 10 1.SINIF 1 2.SINIF 0 3.SINIF 2 TOPLAM 3 GENEL TOPLAM 32 OTEL DENETİMİ BETON PARKE ÜRETİMİ DENETİMİ AKARYAKIT DENETİMİ MERMER ÜRETİMİ DENETİMİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu 75/120

76 G- İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI FAALİYET ÖZETİ RAPORU YILI : 2014 DÖNEMİ : OCAK-ARALIK T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER SONUÇLANAN İMAR PLANI ÇALIŞMALARI SONUÇLANAN HALİHAZIR HARİTA ÇALIŞMALARI Nazım İmar Planı/Değişikliği Adet Uygulama İmar Planı/Değişikliği Mevzii İmar Planı/Değişikliği _ 8 DEVAM EDEN İMAR PLANI ÇALIŞMALARI 8 DEVAM EDEN HALİHAZIR HARİTA ÇALIŞMALARI 1 RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzni Cins Değişikliği Satış/Hisseli Satış Vaziyet Planı-Bağımsız Bölüm İrtifak Hakkı 4 KAÇAK YAPILAŞMALARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTİ ÇALIŞMALARI İFRAZ- TEVHİD- PARSELASYON ÇALIŞMALARI Yapı Tatil Zaptı Yıkım Cezası Para Cezası 17 _ ,99 TL İMAR DURUMU TALEBİ 116 KUDEB ÇALIŞMALARI Basit Onarım Ön İzin Belgesi Verilen Yapı Sayısı Onarım Uygunluk Belgesi Verilen Yapı Sayısı Esaslı Onarım Gereği Tespit Edilen Yapı Sayısı Koruma Kuruluna Bildirilen Mevzuata Aykırı Yapı Sayısı Yıkım Görüş Raporları Grup Kararları İskân Görüş Raporları Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 76/

77 Planlama çalışmaları kapsamında; 11 i nazım imar 11 i uygulama imar planı olmak üzere toplam 22 imar planı çalışması ve 8 hali hazır harita çalışması sonuçlanmıştır. 8 adet imar planı ve 1 adet hali hazır harita çalışması ise devam etmektedir. Devam eden çalışmalar: Beldeğirmeni köyü imar planı 2 adet Tosya Zincirlikuyu köyü akaryakıt LPG istasyonu imar planı 2 adet Araç Samatlar HES imar planı 2 adet Araç Kuzyaka HES imar planı 2 adet Merkez Talipler köyü hali hazır haritası Değişiklik işlemleri olarak; 10 cins değişikliği, 113 satış/hisseli satış, 7 vaziyet planı-bağımsız bölüm ve 4 irtifak hakkı dosyası incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır. Kaçak yapılaşmalarla mücadele kapsamında; 17 yapı hakkında yapı tatil zaptı düzenlenmiş ve toplam ,99 TL para cezası kesilmiştir. 21 adet köy yerleşik alan çalışması ve 42 adet ifraz-tevhitparselasyon çalışması yapılmıştır. 116 adet imar durum talebi değerlendirilmiştir. KASTAMONU İLİ KÖY YERLEŞİK ALANI BELİRLENEN KÖY LİSTESİ ( 01 / 01 / 2014 ile 31 / 12 / 2014 tarihleri arasında) S.NO İLÇESİ KÖYÜ KARAR KARAR KARAR TARİHİ SAYISI MERCİİ 1 MERKEZ ARIZ İL ENCÜMENİ 2 MERKEZ DEMİRCİ İL ENCÜMENİ 3 MERKEZ KIRCALAR İL ENCÜMENİ 4 MERKEZ TALİPLER İL ENCÜMENİ 5 MERKEZ AŞAĞIAKÇA İL ENCÜMENİ 6 MERKEZ BOSTANKÖY İL ENCÜMENİ 7 MERKEZ GÖDEL İL ENCÜMENİ 8 MERKEZ OBRUK İL ENCÜMENİ 9 AĞLI KABACI İL ENCÜMENİ 10 ARAÇ ÖMERSİN İL ENCÜMENİ 11 ARAÇ YUKARIİKİZÖREN İL ENCÜMENİ 12 DEVREKANİ ARSLANBEY İL ENCÜMENİ 13 DEVREKANİ FAKILAR İL ENCÜMENİ 14 DEVREKANİ YAZIBELEN İL ENCÜMENİ 15 DOĞANYURT GÜRMÜDÜ İL ENCÜMENİ 16 İHSANGAZİ AKKİRPİ İL ENCÜMENİ 17 İHSANGAZİ KOÇCUĞAZ İL ENCÜMENİ 18 İHSANGAZİ ÖRENCİK İL ENCÜMENİ 19 İNEBOLU KUZLUK İL ENCÜMENİ 20 TOSYA KÜÇÜKSEKİLER İL ENCÜMENİ 21 TOSYA SEKİLER İL ENCÜMENİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu 77/120

78 Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında; 39 yapıya ruhsat verilmiş ve 24 yapıya da yapı kullanma izni düzenlenmiştir YAPI RUHSATLARI LİSTESİ Sıra No Adı Soyadı İlçesi Köyü Ada Parsel Ruhsat No Bülten No SGK ve TÜİK Onay Tarihi 1 HSM TEKSTİL TURZ.(Hayv. Tesisi) Abana Yemeni / Gönderildi ARMONİ NUANS GÖRSEL SANAT. A.Ş.(Hayv.) Taşköprü Yeniler / Gönderildi İsa ARSLAN (Tavuk Çiftliği) Araç Akgeçit / Gönderildi İğdir Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Araç İğdir / Gönderildi Mustafa TURYAN (Yenileme Ruhsatı) Bozkurt İlişi / Gönderildi Mehmet Salih TEMEL (TKDK) Taşköprü Akdoğan / Gönderildi Mehmet Salih TEMEL (TKDK) Taşköprü Alamaşişli / Gönderildi Habibe BAY (TKDK) Şenpazar Harmangeriş / Gönderildi Nurullah KUL (TKDK) Araç Saltuklu / Gönderildi Feyza ŞAN (TKDK) Araç Müslümler / Gönderildi Ahmet BAYAR (Müteaahhit İsim Değş.) Tosya Suluca / Gönderildi Selami PARLAKAY (TKDK) Merkez Üyücek / Gönderildi Nuray FİDECİ (TKDK) Merkez Gölköy / Gönderildi Abdurrahman BODUR (TKDK) Merkez İbişler / Gönderildi Fikri AYGÜN (Konut) Çatalzeytin Samancı / Gönderildi Ahmet ÇİLOĞLU (TKDK) İhsangazi Görpe / Gönderildi Erdinç YILMAZ (TKDK) Merkez Gölköy / Gönderildi Ziya UZUN (TKDK) Taşköprü Vakıfbelören (Tevhit ) 2014/ Gönderildi Adem ÇOŞKUN (Konut) Merkez Ahmetbey / Gönderildi Mustafa DİKMEN (TKDK) Araç Tuzaklı / Gönderildi Mücahit DEMİRTAŞ (TKDK) Araç İğdir / Gönderildi Güçhan BEDESTENCİ (TKDK) Araç Akıncılar / Gönderildi Behiye PARMAKSIZOĞLU (TKDK) Araç Ömersin / Gönderildi Nilgün KARGA (TKDK) Araç Ömersin / Gönderildi Serdar EMRE /TKDK) Taşköprü Kızılcaörhen / Gönderildi TONBULLAR UN FAB.(OFİS) Merkez Arız / Gönderildi Erdoğan KOÇ (Yeni Yerleşim Konutu) Tosya Suluca / Gönderildi Fatma DUMAN Merkez Gölköy / Gönderildi Mehmet PİDECİ Merkez Yürekveren / Gönderildi BK ILGAZ TURZ. İNŞ. (Otel İnş.) Merkez Bostan 2014/ Gönderildi Mehmet Salih TEMEL (TKDK) Taşköprü Alamaşişli / Gönderildi Mehmet Salih TEMEL (TKDK) Taşköprü Akdoğan / Gönderildi İhsan Öztürk Seydiler Yolyaka / Gönderildi İbrahim İNCE (Ahır ve Ev) Taşköprü Yazıhamit / Gönderildi Habibe BAY (TKDK)(isim Değişikliği) Şenpazar Harmangeriş / Gönderildi Ali GÖRSOY (konut) Bozkurt İlişi / Gönderildi Gölköy Turz. Tic. Ltd. Şti. Merkez Gölköy / Gönderildi Alatarla Köyü Eğitim ve Kültürü Yardım Derneği Taşköprü Alatarla / Gönderildi Ali GÖRSOY (Yapı Denetimi İsim Değişikliği) Bozkurt İlişi / YILI YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ LİSTESİ Sıra No Adı Soyadı İlçesi Köyü Ada Parsel Ruhsat No Bülten No SGK ve TÜİK Onay Tarihi 1 DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Merkez A.Elyakut / Gönderildi DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Merkez A.Elyakut / Gönderildi DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Merkez A.Elyakut / Gönderildi DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Merkez A.Elyakut / Gönderildi ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Merkez Bostan(Ilgaz Dağı) Tahsis 2014/ Gönderildi MÜHENDİSLER ORMAN ÜRÜNLERİ Tosya Suluca / Gönderildi MÜHENDİSLER ORMAN ÜRÜNLERİ Tosya Suluca / Gönderildi MÜHENDİSLER ORMAN ÜRÜNLERİ Tosya Suluca / Gönderildi MÜHENDİSLER ORMAN ÜRÜNLERİ Tosya Suluca / Gönderildi MÜHENDİSLER ORMAN ÜRÜNLERİ Tosya Suluca / Gönderildi Fatih KURT ve Hiss.(Ahır) Taşköprü Karapürçek / Gönderildi Fatih KURT ve Hiss.(Ahır İlave) Taşköprü Karapürçek / Gönderildi Fatih KURT ve Hiss. (Depolar) Taşköprü Karapürçek / Gönderildi Güler Orman Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Tosya Suluca / Gönderildi İsa ARSLAN Araç Akgeçit / Gönderildi İbrahim İNCE (konut) Taşköprü Yazıhamit / Gönderildi İbrahim İNCE (ahır) Taşköprü Yazıhamit / Gönderildi Mehmet PİDECİ Merkez Yürekveren / Gönderildi Armoni Nuans a.ş. Taşköprü Yeniler / Gönderildi HSM TEKSTİL TURZ. Taşköprü Yemeni / Gönderildi ALATARLA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ Taşköprü Alatarla / Gönderildi ALATARLA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ Taşköprü Alatarla / Gönderildi Kuşkara Köyü Eğitim ve Kült. Yard. Derneği Merkez Kuşkara / Gönderildi Mustafa BATUR Cide Tarakçı / Gönderildi Yılı Faaliyet Raporu 78/120

79 Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) çalışmaları kapsamında; 23 taşınmaza basit onarım ön izin belgesi ve 2 yapıya onarım uygunluk belgesi verilmiştir. Yine bu kapsamda 11 taşınmazın esaslı onarım gerektiği tespit edilmiş ve ilgili koruma kuruluna bildirilmiştir. 12 taşınmaza yıkım görüş raporu, 9 taşınmaza da iskân görüş raporu düzenlenmiştir. 6 taşınmazın da mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve koruma kuruluna bildirilmiştir. KASTAMONU İLİ BASİT ONARIM İZİNLERİ 2014 YILI SIRA NO ÖN İZİN T. ONARIM U.T. İZİN NO İLÇE ADA PARSEL ENV. NO TESCİL DRM. BAŞVURU SAHİBİ _01 İNEBOLU 19 3 TESCİLSİZ MEHMET ÇEVİK _02 İNEBOLU TESCİLLİ AHMET KIRAL _03 İNEBOLU TESCİLLİ HASAN DEVECİ _04 İNEBOLU TESCİLSİZ ATİLLA KURUALİOĞLU _05 İNEBOLU 9 47 TESCİLLİ MEHMET GÜN _06 İNEBOLU 16 7 TESCİLSİZ İNEBOLU BELEDİYESİ _07 İNEBOLU TESCİLSİZ İNEBOLU BELEDİYESİ _08 İNEBOLU 83 1 TESCİLSİZ METİN GÖKÇEN _09 MERKEZ _11 (15) 509 TESCİLLİ KASTAMONU BELEDİYESİ _10 MERKEZ TESCİLLİ KASTAMONU BELEDİYESİ _11 MERKEZ TESCİLLİ KASTAMONU BELEDİYESİ _12 MERKEZ TESCİLLİ KASTAMONU BELEDİYESİ _13 MERKEZ TESCİLLİ KASTAMONU BELEDİYESİ _14 MERKEZ TESCİLLİ CELAL CİVCİOĞLU _15 İNEBOLU _ TESCİLSİZ MUAMMER YİRMİBEŞ _16/17 MERKEZ TESCİLLİ AKVKBKM/ _18 İNEBOLU 11 3 TESCİLSİZ KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ _19 MERKEZ TESCİLLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ _20 MERKEZ TESCİLSİZ KÜLTÜR/MÜFTÜLÜK _21 İNEBOLU 63 1 TESCİLSİZ ILGAZ MOBİLYA/AHMET BAL _22 İNEBOLU 15 9 TESCİLSİZ AHMET İŞERİ _23 İNEBOLU 16 6 TESCİLSİZ EMNİYET _24 TAŞKÖPRÜ 95 1 TESCİLSİZ AYDIN ALAY ESASLI ONARIM 2014 SIRA NO İLÇE ADA PARSEL ENV. NO TESCİL DRM. BAŞVURU SAHİBİ AÇIKLAMA 1 DADAY TESCİLLİ NAHİDE OĞUZBALABAN ESASLI ONARIM 2 İNEBOLU 8 4 TESCİLSİZ İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI ESASLI ONARIM 3 MERKEZ TESCİLSİZ BELEDİYE ESASLI ONARIM 4 MERKEZ TESCİLSİZ MUZAFFER CİVELEKOĞLU ESASLI ONARIM 5 MERKEZ TESCİLLİ VALİ KONAĞI ESASLI ONARIM 6 MERKEZ TESCİLSİZ BELEDİYE ESASLI ONARIM 7 MERKEZ TESCİLLİ RECEP HUZ ESASLI ONARIM 8 İNEBOLU 8 3 TESCİLSİZ Niyazi KÖMEÇOĞLU ESASLI ONARIM 9 MERKEZ TESCİLLİ Şenay KOZLU ESASLI ONARIM 10 İNEBOLU 77 6 TESCİLSİZ NECATİ TEKE ESASLI ONARIM 11 TAŞKÖPRÜ TESCİLLİ BELEDİYE ESASLI ONARIM 2014 Yılı Faaliyet Raporu 79/120

80 YIKIM GÖRÜŞ RAPORLARI 2014 YILI SIRA NO İLÇE ADA PARSEL ENV. NO TESCİL DRM. BAŞVURU SAHİBİ AÇIKLAMA 1 TAŞKÖPRÜ TESCİLLİ FEN İŞLERİ/MEB MAİL-İ İNHİDAM 2 MERKEZ TESCİLLİ BELEDİYE MAİL-İ İNHİDAM 3 MERKEZ TESCİLLİ BELEDİYE/HAMDİ KARAMEHMETOĞLU MAİL-İ İNHİDAM 4 TAŞKÖPRÜ TESCİLLİ KADİR NURAL MAİL-İ İNHİDAM 5 MERKEZ TESCİLSİZ BELEDİYE MAİL-İ İNHİDAM 6 MERKEZ TESCİLSİZ BELEDİYE MAİL-İ İNHİDAM 7 TAŞKÖPRÜ TESCİLSİZ TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ MAİL-İ İNHİDAM 8 MERKEZ TESCİLLİ BELEDİYE MAİL-İ İNHİDAM 9 MERKEZ TESCİLSİZ BELEDİYE MAİL-İ İNHİDAM 10 TAŞKÖPRÜ TESCİLLİ BELEDİYE MAİL-İ İNHİDAM 11 MERKEZ TESCİLSİZ BELEDİYE MAİL-İ İNHİDAM 12 MERKEZ TESCİLLİ BELEDİYE MAİL-İ İNHİDAM İSKAN GÖRÜŞ RAPORLARI 2014 YILI SIRA NO İLÇE ADA PARSEL TESCİL DRM. BAŞVURU SAHİBİ AÇIKLAMA 1 MERKEZ TESCİLSİZ MEHMET ERTAŞ İSKAN RAPORU 2 İNEBOLU 6 22 TESCİLSİZ ORHAN BAŞ İSKAN RAPORU 3 İNEBOLU TESCİLLİ ESİN DULKADİROĞLU İSKAN RAPORU 4 İNEBOLU TESCİLSİZ DURMUŞ SİNANOĞLU İSKAN RAPORU 5 MERKEZ TESCİLSİZ Fahriye ÜÇOKKÜRELİ, Hasan PİNYALOĞLU İSKAN RAPORU 6 MERKEZ 99 6 TESCİLSİZ ERDOĞAN KÖSE İSKAN RAPORU 7 MERKEZ TESCİLSİZ MEHMET DELİHASANOĞLU İSKAN RAPORU 8 İNEBOLU TESCİLSİZ KURUL İSKAN RAPORU 9 MERKEZ TESCİLSİZ BELEDİYE/yeni yapılanma İSKAN RAPORU MEVZUATA AYKIRI YAPILAR 2014 YILI SIRA NO İLÇE ADA PARSEL ENV. NO TESCİL DRM. BAŞVURU SAHİBİ AÇIKLAMA 1 MERKEZ TESCİLLİ FİKRET DURAĞAN MEVZUATA AYIKIRI YAPI 2 MERKEZ TESCİLLİ KURUL MEVZUATA AYIKIRI YAPI 3 KÜRE TESCİLLİ KÜLTÜR MEVZUATA AYIKIRI YAPI 4 MERKEZ OTOPARKLAR KURUL MEVZUATA AYIKIRI YAPI 5 KÜRE TESCİLLİ KURUL MEVZUATA AYIKIRI YAPI 6 MERKEZ TESCİLSİZ BELEDİYE MEVZUATA AYIKIRI YAPI DİĞER ÇALIŞMALAR 2014 YILI SIRA NO İLÇE ADA PARSEL ENV. NO TESCİL DRM. BAŞVURU SAHİBİ AÇIKLAMA 1 MERKEZ TESCİLLİ YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ İNCELEME RAPORU 2 MERKEZ TESCİLLİ BELEDİYE/HASAN MEŞECİ İNCELEME RAPORU 3 İNEBOLU TESCİLSİZ KURUL TEVHİD GÖRÜŞÜ 4 TAŞKÖPRÜ TESCİLLİ KURUL İNCELEME RAPORU 5 MERKEZ TESCİLSİZ NECATİ TİRYAKİ (KASABA ÖRENCİK KÖYÜ MUHTARI) İNCELEME RAPORU 6 İNEBOLU 20 10_11 KURUL TEVHİD GÖRÜŞÜ 7 MERKEZ TESCİLLİ KURUL KARARI İNCELEME RAPORU 8 BOZKURT TESCİLLİ KURUL İNCELEME RAPORU 9 İNEBOLU TESCİLLİ KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ GRUP KARARI 10 İNEBOLU TESCİLLİ KASTAMONU BELEDİYESİ RÖLÖVE KONTROLÜ YAPILDI Yılı Faaliyet Raporu 80/120

81 FOTOĞRAFLAR KUDEB ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 2014 Yılı Faaliyet Raporu 81/120

82 PLANLAMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 2014 Yılı Faaliyet Raporu 82/120

83 KAÇAK YAPILAŞMALARLA MÜCADELE KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER CİDE İLÇESİ ÇAYYAKA KÖYÜNDE YAPILAN İZİNSİZ İNŞAAT 2014 Yılı Faaliyet Raporu 83/120

84 YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARDAN ÖRNEKLER 2014 Yılı Faaliyet Raporu 84/120

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kastamonu İl Özel İdaresi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2/142 KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C.Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Raporu 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 Yılı Faaliyet Raporu 2011 YILI FAALİYET RAPORU Yılı Faaliyet Raporu YILI FAALİYET RAPORU Yılı Faaliyet Raporu Yılı Faaliyet Raporu KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 LIK DİVANI 1 28/04/2011 3795 İl Özel İdaresi. Ödenek 183 İlimiz Özel İdare

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Personel Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personelimiz; 1 2 8 7 1 3 1 Şube Müdürü (Vekil) Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen Kontrol Teknisyeni Şef Kastamonu Çevre ve Şehircilik

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 57 02.03.2015 58 02.03.2015 59 02.03.2015 60 03.03.2015 61 03.03.2015 62 04.03.2015 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 70 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 70 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Tarihi 01.12.2016 Sayısı 70 İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 nolu parselde bulunan Spor Sahasının Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Gündemin

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 37100 / Kastamonu Telefon : (0366) 215 23

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir.

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir. TARİH ---------------------------- SAYI KONU 25.08.2015 2015 / / 1 SİRKÜLER ÖZETİ : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte emlak vergisine ilave

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler 2013 YILI YATIRIM BÜTÇESİ 12 OCAK 2013 TARİH VE 28526 SAYILI RESMİ GAZETEDE (MÜKERRER) YAYINLANMIŞTIR. EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJE ADI

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06. T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06.2016 İLGİLİ MAKAMA Kalkınma Bakanlığımızın koordinasyonunda Bölge Planının

Detaylı