Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı"

Transkript

1 sayı 249 / 15 kasım 2014 Kıyıların kamusal 15 Kasım değeri 2014 yok 1 ediliyor...2 de TMMOB, Ermenek maden faciası üzerine bölgede incelemede bulundu...4 te &'()*+'+,-../ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 0#' "$6" 7#50!"#$"%"! Şubelerden haberler...5 te "?6=:$>5"6"$!" #"5#"0=:06$>:#" "<6#"5$6! &'()*+'!0,=>"5$" 8+$9: ":;?$ "<6. 8"$"'! ):!"$!"%" :$06 #096:"A $06<+?+$0'0!0 #)!"::05=:"$!" $$06!05"C06"8"6:0 ":()$"5":0$06?$ 5'B 0:)$060:?B6$!%,:0'+#0$!%6" $6"$$0$!0!%#'()*+'!0, 38"$!"6"#+ +$!+ " 2 de Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti Odamızın dört ilde düzenlediği Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursları nın dördüncüsü Kasım 2014 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. İMO Teoman Öztürk salonunda yapılan kursa, Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van dan 177 üye katıldı. Kursun eğitimi, Hakim Mehmet Şenol tarafından verildi. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan üyelere, Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi düzenlenecektir. Ankara da ayrıca Kasım 2014 tarihlerinde Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu düzenlenecektir. Kursa katılmak isteyen üyelerimizin kayıtları Ankara Şubemiz tarafından alınacaktır. Yapı Denetim Komisyonumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Kasım Kayıhan ı 31 Ekim 2014 tarihinde ziyaret etti. Genel Müdür Kasım Kayıhan ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl ün de bulunduğu ziyarete, Komisyondan Sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Erdem, Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, Komisyon Üyesi Mustafa Baygeldi ve Komisyon Sekreteri Demet Özgür katıldı. Ziyarette, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu Taslağı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu; mevcut yasa ve yönetmelik uygulamasında karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Kasım Kayıhan, ziyaret nedeniyle İMO heyetine teşekkür etti ve ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

2 DEFEGHIEJKHLMNHGOPQPIRFSKPORGRFSI TUVWXWYZ[\]^_`a_b_c\defgXhdhijdjdaj]^W 2 15 Kasım 2014 Odamız adına İstanbul Şubemizin yürütücülüğünü yaptığı 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka yerleşkesinde gerçekleştirildi. 21 oturum ve bir panel olarak düzenlenen sempozyumda, bilim insanları, uygulamadan gelen meslektaşlar, kamu kurumlarından ve özel sektörden konuya ilgi duyan meslektaşlar 81 bildiri sundu. web sayfamızdan da eş zamanlı olarak canlı yayınlanan Sempozyumda sunumlar, Kıyı hidrodinamiği, Bütünleşik kıyı alanları yönetimi, Liman planlama ve işletmesi, Kıyı ve liman yapıları, Kıyı mühendisliğinde modelleme, Yenilenebilir enerji kaynakları gibi konu başlıklarında yapıldı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, Yönetim Kurulu II. Başkanı Şükrü Erdem, Sekreter Üye Bülent Tatlı, Sayman Üye Cihat Mazmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşegül Bildirici Suna, Necati Atıcı, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda üyemizin hazır bulunduğu sempozyum açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta sırasıyla İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, Sempozyum Yürütme Kurulu Bakanı Prof. Dr. Yalçın Yüksel, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özen, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan ve CHP İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan söz aldı. Nevzat Ersan: Odamız, kuramsal çerçeve ile uygulamadan kaynaklı deneyimi buluşturan bir kurumdur Nevzat Ersan, konuşmasında Oda olarak Kıyı Mühendisliği Sempozyumuna neden ihtiyaç duyduklarını, Türkiye nin kıyı yönetimini ve özelleştirmeleri değerlendirdi. Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen Yürütme Kurulu na, Düzenleme Kurulu na, danışma kuruluna, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyelerine ve şube çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Nevzat Ersan, İnşaat Mühendisleri Odası nın meslek alanını ilgilendiren hemen her konuda sempozyum, konferans, kurultay ve çalıştay düzenlediğini kaydetti. Nevzat Ersan, Odamız, mesleki konu ve sorunları bilimsel formatta ele almakta, bilimsel etkinliklerin çıktılarını kamuoyuyla paylaşmaktadır. Odamız bizzat ev sahipliği yaptığı etkinliklerle yetinmemekte, olanakları ölçüsünde her türlü kuramsal üretime destek vermektedir. Odamızın ayırt edici özelliği kuramsal çerçeve ile uygulamadan kaynaklı deneyimi buluşturan bir kurum olmasıdır dedi. Kıyı Mühendisliği Sempozyumlarının önemine değinen Nevzat Ersan, Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Odamızın gelenekselleşmiş etkinliklerinden biridir. Konunun hep gündemde olması, hiçbir zaman sıcaklığını yitirmemesi ve Odamızın ısrarının bir tek açıklaması olabilir: Kıyı mühendisliği mesleğimizin önemli alt disiplinlerindendir ve bu kadar uzun ve değişik özellikte kıyı şeridine sahip bir ülke, kıyı mühendisliği için kayda değer ve önemlidir diye konuştu. Türkiye nin uzun bir kıyı şeridine sahip olduğunu ancak kıyı şeridinden yeterince faydalanmadığını kaydeden Nevzat Ersan, Türkiye nin kıyı şeridinin uzunluğu 7 bin kilometreden fazladır. Bu uzunluğun büyük bir zenginlik içerdiği, ülke ekonomisi açısından destek potansiyeli taşıdığı kuşku götürmez. Ancak soru şudur: Bu potansiyel yeteri kadar değerlendiriliyor mu? Kıyılarımızın taşıdığı potansiyel ülke ekonomisine taşınıyor mu? Kıyılarımızın değeri yeteri kadar biliniyor mu? Ne yazık ki bu sorulara olumlu yanıt veremiyoruz dedi. Kıyı şeridimizin ekonomimize kattığı değer olması gerekenden çok daha azdır Kıyı şeridinin ekonomiye kattığı değeri Avrupa ülkeleriyle karşılaştıran Ersan, Örneğin 5 bin kilometrelik kıyı şeridine sahip Fransa nın deniz ve suyolu taşımacılığının toplam taşımacılıktaki oranı yüzde 50 iken, Türkiye de bu oran yüzde 3 tür. Yine örneğin Fransa nın 45 milyar dolar, İspanya nın 41 milyar dolar turizm geliri varken, Türkiye nin 16 milyar dolarlık bir geliri bulunmaktadır. Turizmle alakalı istihdam oranlarında da aynı tablo karşımızdadır. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 6 iken, ülkemizde bu oran yüzde 3 tür. Bütün bu veriler şuna işaret etmektedir: Kıyı şeridimizin ekonomimize kattığı değer olması gerekenden çok daha azdır şeklinde konuştu. Özelleştirme politikalarını da eleştiren Ersan, Türkiye özelleştirme diyarına dönmüştür. Özelleştirme politikaları bütün kamusal değerleri yok ederek uygulanmaktadır dedi. Nevzat Ersan konuşmasını şu sözlerle bitirdi Temel sorun, denizlerimizden ve kıyılarımızdan insanlığın geleceği adına yararlanılırken, doğal dengenin, ekolojik sisteminin korunup korunmadığıdır. Kıyı mühendisliğinin önemi işte bu noktadadır. Cemal Gökçe: Son yıllarda kıyılar sadece ticari bir varlık olarak algılanıyor Sempozyumun açılışında söz alan İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe ise, sempozyumun önemine ve kıyı yönetiminde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Cemal Gökçe sempozyumun amacını Kıyı yapılarının doğru planlanmasına, planların güncel ve bilimsel yöntemlerle tasarlanmasına ve uygulanmasına, kıyıların ekolojik ve doğal dengelerinin korunmasına, iklim değişikliklerinin kıyalara olan etkilerinin araştırılmasına ve bütünleşik bir kıyı alanları yönetiminin oluşturulmasına ilişkin tartışma zemini yaratmaktır. Ayrıca deniz ve kıyı çalışmalarıyla deniz ulaşımı ve deniz ticaretinin geliştirilmesine katkı yapmaktır sözleriyle ifade etti. Son yıllarda kıyıların sadece ticari bir varlık olarak algılandığını belirten Gökçe Tarihsel süreç içerisinde kara, kıyı, su ve insan ilişkisi her koşulda korunmaya çalışılmıştır. Kıyıların korunması aynı zamanda kıyılarda yaşayan insanların bir yaşam biçimi olarak da gündeme gelmiştir. Son yıllarda kıyıların ekonomik varlığını sadece ticari bir varlık olarak gören çevrelerle, kıyıların korunmasını önemseyen çevreler sürekli olarak bir çatışma alanı içerisinde olmuştur. Özellikle 1980 sonrası dönemde yönetim sistemine hakim olan neo-liberal ekonomik politikalar, kıyı alanlarımızı da çok uluslu şirketlerin taleplerine açık hale getirmiştir. Kıyılarımıza sadece karadan bakan bir anlayış hakim olmuş, kıyıları denizden kullanan birçok paydaşın olduğu ne yazık ki dikkate alınmamıştır diye konuştu. Kıyı kentlerindeki nüfus yoğunluğunu, bununla bağlantılı olarak İstanbul un kıyı ve kent yönetimini, kentsel dönüşüm politikalarını, 3. Havalimanını, 3. Köprüyü değerlendiren Cemal Gökçe Açıkçası Merkezi yönetim tüm ülke ve kıyı alanlarında her türlü yatırımla ilgili planlama ve uygulamaları yapmaktadır. Planlama anlayışı bütünüyle katılımcı bir anlayışla yapılmaktan uzaktır. Çoğu zaman Merkezi yapı yerel yönetimleri de dışlayarak tek taraflı olarak karar almaktadır. Sonuç olarak düzenlemiş olduğumuz. Sürdürülebilir bir planlama sürdürülebilir sosyal bir çevrenin oluşturulması bu Sempozyumun ana halkasını oluşturmaktadır dedi. Sempozyum Yürütme Kurulu Bakanı Prof. Dr. Yalçın Yüksel ise konuşmasında sempozyumun hazırlık sürecinden söz etti ve kıyılarda meydana gelen çevre kirliliğinin diğer canlılara verdiği zararı anlatan kısa bir filim gösterimi yaptı. Kıyı Mühendisliği Sempozyumlarının hedefinin ülkemizde kıyı yapılarının doğru planlanması, güncel ve geçerli yöntemlerle tasarlanması ve uygulanması, kıyıların ekolojik ve doğal değerlerin korunarak kullanılması, kıyı problemlerinin önlenmesi, iklim değişikliğinin ve kıyılarımıza etkilerinin araştırılması, bütünleşik kıyı alanları yönetiminin tartışılması, deniz ticaretinin daha ileri düzeylere taşınması gibi bir çok konuda mühendislik hizmetlerinin en üst düzeye getirilmesi, uzman yetiştirilmesi, toplum bilincinin geliştirilmesi ve desteklenmesi olduğunu söyleyen Yalçın Yüksel, sempozyuma toplam 104 bildiri gönderildiğini, bu bildirilerden 87 sinin programda yer alarak sempozyum kitabına alındığı bilgisini verdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özen, yaptığı kısa konuşmada Sempozyumun başarılı geçmesi dileklerinde bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ise, kıyıları korumanın önemine değindi ve konuyla ilgili yaptıkları çalışmalardan söz etti. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. İlk oturumda İMO Kıyı ve Deniz Mühendisliği Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ergin, ICCE 2016 (Uluslararası Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 2016) ile ilgili bir sunum yaptı. Ayşen Ergin ayrıca, kıyı mühendisliğinin tarihini anlattı. Aynı oturumda Ali Kılıç, Oya Akın ve Ercan Koç tarafından İstanbul Kenti Kıyı Alanları Yönetim Planının Hazırlanması Sürecinde Yöntem ve Yaklaşım başlıklı sunum yapılırken, Gözde Güney Doğan, Gülizar Özyurt Tarakcıoğlu ve Ahmet Cevdet Yalçıner, Kıyı Koruma Yapılarının Tsunami Yükleri Altındaki Hasar Mekanizmaları başlıklı bildiriyi sundu. Sempozuma davetli konuşmacı olarak katılan Patrick Lynett ise kıyı mühendisliği konusunda bilgiler aktardı. Sempozyumda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, Doç. Dr. Murat İhsan Kömürcü de anıldı. Odamızın Kıyı ve Deniz Mühendisliği Kurulu ile Su Yapıları Kurulu nda görev almış olan Doç. Dr. Murat İhsan Kömürcü nün çalışmaları ve yaşamı Doç. Dr. Servet Karasu tarafından yapılan sunumla katılımcılarla paylaşıldı.

3 15 Kasım Paralel oturumlarla devam eden sempozyum son gün düzenlenen forumla sona erdi. Sempozyum öncesi Kıyı Mühendisliği Kursu İstanbul Şubemiz, sempozyumdan bir gün önce Kıyı Mühendisliği Kursu düzenledi. 6 Kasım 2014 tarihinde Şubemizin Karaköy Hizmet Binasında yapılan kursa 75 kişi katıldı. Gerek mühendislik uygulamalarına gerekse akademik çalışmalara katkı sağlayacak nitelikte olan kursta, Kıyı Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar hakkında bilgi verildi. İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan nın sempozyumda yaptığı konuşmanın tam metni: Üniversitelerimizin çok değerli öğretim üyeleri Saygıdeğer Meslektaşlarım İstanbul Şubemizin düzenlemiş bulunduğu Kıyı Mühendisliği Sempozyumu na hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl Kıyı Mühendisliği Sempozyumu nun 8. düzenliyoruz. İlk sempozyum 1996 yılında Samsun şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Bir başka deyişle Odamız 20 seneye yakın bir süredir kıyı ve kıyı mühendisliği konusunu sempozyum formatında ele almaktadır. Meslek alanımıza dair gerçekleştirilen bilimsel ve mesleki etkinliklerin Odamızın zaman içerisinde nasıl bir birikim yarattığının, nasıl bir potansiyele sahip olduğunun göstergesidir. Samsun Şubemizden başlayarak bu değeri yaratan tüm meslektaşlarımıza, bilim insanlarına, üniversitelerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, şimdiye kadar düzenlenen sempozyumların birikimi üzerinden konuya yeni bir açılım getirecek, daha kapsayıcı, yol gösterici, ufuk açıcı tartışmaların yaşanmasına vesile olacaktır. 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu nu düzenleyen, bu meşakkatli işi başarıyla tamamlayan Yürütme Kurulu na, Düzenleme Kurulu na, danışma kuruluna ve İstanbul Şubemizin değerli yönetim kurulu üyelerine, tabi ki her işte olduğu gibi bu işin de görünmez kahramanı olan şube çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Açık ki Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Odamızın gelenekselleşmiş etkinliklerinden biridir. Konunun hep gündemde olması, hiçbir zaman sıcaklığını yitirmemesi ve Odamızın ısrarının bir tek açıklaması olabilir: Kıyı mühendisliği mesleğimizin önemli alt disiplinlerindendir ve bu kadar uzun ve değişik özellikte kıyı şeridine sahip bir ülke, kıyı mühendisliği için kayda değer ve önemlidir. Değerli Konuklar, Şurası bir gerçektir ki, Odamız sadece kıyı mühendisliği ile ilgili değil meslek alanımıza dahil hemen her konuda sempozyum, konferans, kurultay, çalıştay düzenlemekte, mesleki konu ve sorunları bilimsel formatta ele almakta, bilimsel etkinliklerin çıktılarını kamuoyuyla paylaşmaktadır. Odamız bizzat ev sahipliği yaptığı etkinliklerle yetinmemekte, olanakları ölçüsünde her türlü kuramsal üretime destek vermektedir. Odamızın ayırt edici özelliği kuramsal çerçeve ile uygulamadan kaynaklı deneyimi buluşturan bir kurum olmasıdır. Buluşmanın tanımlı zemininin bilimsel etkinlikler olması, Odamızı alanında referans kurum haline getirmiştir. Odamız mesleki konularda görüş oluşturmuş, sözünü bilimsel zeminlerde ifade etmiş, bilimin toplum yararına kullanılması amacıyla olanaklarını seferber etmiştir. Değerli Meslektaşlarım, Sempozyum konularına bakıldığında kıyı konusunun olabilecek en geniş yelpazede ele alınacağını ve hemen her konuda değerli görüşlere sahip meslektaşlarımız olduğu anlaşılacaktır ki bu hem Odamız hem mesleğimiz hem de ülkemiz adına sevindiricidir. İş ki, mesleki konulardaki mevcut potansiyel, mevcut birikim, akademisyenleri ve uygulamacıları bir araya getiren ve onlara ortak bir tartışma zemini sunan sempozyumlarda ortaya çıkan görüş ve öneriler kamu idaresi tarafından değerlendirilsin, sorun çözümünde geliştirilen alternatif öneriler uygulamaya alınsın. 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu nda bir araya gelen akademisyenler, merkezi ve yerel yöneticiler, mühendisler, kamu ve özel sektör çalışanları, konusunda uzman meslektaşlarımız tarafından, ülkemizde kıyı yapılarının doğru planlanmasından kıyıların talana açılmasına, kıyıların ekolojik ve doğal değerlerinin korunmasından iklim değişikliğine, turizm ve balıkçılığın irdelenmesinden deniz ticaretine, nitelikli mühendislik hizmetlerinden nitelikli eleman yetiştirilmesine kadar pek çok konu ele alınacak. İş kazaları açısından özel bir öneme sahip kıyı yapıları, işçi sağlığı ve iş güvenliği bağlamında da gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Türkiye nin kıyı şeridinin uzunluğu 7 bin kilometreden fazladır. Bu uzunluğun büyük bir zenginlik içerdiği, ülke ekonomisi açısından destek potansiyeli taşıdığı kuşku götürmez. Ancak soru şudur: Bu potansiyel yeteri kadar değerlendiriliyor mu? Kıyılarımızın taşıdığı potansiyel ülke ekonomisine taşınıyor mu? Kıyılarımızın değeri yeteri kadar biliniyor mu? Ne yazık ki bu sorulara olumlu yanıt veremiyoruz. Veremediğimiz gibi kıyılarımızı talana açan mevzuat değişiklikleriyle karşı karşıya kalıyor, kıyıların kamusal değerinin ortadan kaldırıldığını, doğal hayatın yok edildiğini, yapılaşma ve kötü kullanım nedeniyle kıyılarımızın heba edildiğini biliyoruz Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse bütün limanları özelleştirilmiş, balıkçılığı can çekişen, turizm gelirleri benzerleriyle kıyaslandığında oldukça gerilerde bulunan, imara açılması nedeniyle kıyıları betonlaşmış bir ülkeden söz ediyoruz. Örneğin 5 bin kilometrelik kıyı şeridine sahip Fransa nın deniz ve suyolu taşımacılığının toplam taşımacılıktaki oranı yüzde 50 iken, Türkiye de bu oran yüzde 3 tür. Yine örneğin Fransa nın 45 milyar dolar, İspanya nın 41 milyar dolar turizm geliri varken, Türkiye nin 16 milyar dolarlık bir geliri bulunmaktadır. Turizmle alakalı istihdam oranlarında da aynı tablo karşımızdadır. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 6 iken, ülkemizde bu oran yüzde 3 tür. Bütün bu veriler şuna işaret etmektedir: Kıyı şeridimizin ekonomimize kattığı değer olması gerekenden çok daha azdır. Değerli Meslektaşlarım, Türkiye nin Kıyı Sorunları ve Politikası başlıklı ve 1975 yılında kaleme alınmış makaleden kısa bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Makalede diyor ki: Yurdumuzda deniz, göl, akarsu kıyılarını toplumun yararlanmasına açık tutacak yasal düzenlemelerin yeterli olmaması, mevcut hükümetlerin uygulamasında görülen aksaklık ve olanaksızlıklar gibi nedenlerle bu yerler gerek kamu kuruluşları, gerekse özel kişilerce mülk edinilmiştir. Görüyoruz ki, aradan 40 yıl geçmiş ne yazık ki sorunlar değişmemiştir. Değişen tek nokta bulunuyor. Artık kıyı şeridinde kamu kuruluşlarının mülkü bulunmamaktadır. Çünkü neredeyse bütün limanlar ve kıyı bölgeleri özelleştirilerek özel firmaların kullanımına sunulmuştur. Sorunların çözülmesini bir kenara bırakalım, sorunların daha da katmerleştiği ortadadır. Ve bu sorun sempozyumumuzda enine boyuna mutlaka tartışılacaktır. Türkiye özelleştirme diyarına dönmüştür. Özelleştirme politikaları bütün kamusal değerleri yok ederek uygulamaktadır. Özelleştirmelerin başladığı ve giderek hızlandığı dönemlerde özelleştirme raporları hazırlanır, bunlar kamuoyuyla paylaşılırdı. Maalesef son dönemlerde bu tür raporlar hazırlanmamakta. Çünkü özelleştirilecek kamusal değerler kalmamıştır. Üzülerek ifade ediyorum ki, bizlerin 1996 yılından bu yana büyük özen göstererek üzerinde durduğumuz kıyılar ve kıyı yapıları talanın ve özelleştirme cenderesinin altında heba edilmektedir. Bu talana nasıl dur diyeceğiz? Sempozyuma katılan değerli bilim insanları, akademisyenler, meslektaşlarımız, spesifik tartışmaların, teknik analizlerin, örnek projelerin paylaşımı ile yetinmeyecek, kıyılarımızın talana açılmasına hep birlikte hayır diyeceğiz. Çünkü buna zorunluyuz. Sadece mesleki zorunluluk değildir bu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, yurttaş olmanın üzerimize yüklediği sorumluluk duygusudur. Doğa sevgisi, doğal yaşamı koruma güdüsü, kamu yararını savunma bilincidir. Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Kıyılar her zaman ülke ekonomisinde, sosyal kültürel ilişkilerde etkili olmuş, toplumsal gelişimin tetikleyicisi olarak görülmüş, kıyılar medeniyetlere beşiklik yapmıştır. Kıyı mühendisliği, medeniyet mühendisliği olarak da adlandırılan inşaat mühendisliğinin alt disiplini olarak vazgeçilmezliğini ve önemini ilan etmiş, meslek alanımızın odak noktasına oturmuştur. Temel sorun, denizlerimizden ve kıyılarımızdan insanlığın geleceği adına yararlanılırken, doğal dengenin, ekolojik sisteminin korunup korunmadığıdır. Kıyı mühendisliğinin önemi işte bu noktadadır. Değerli Konuklar, Konuşmama son verirken, sempozyum için emek veren herkese, başta İstanbul Şubemizin değerli yöneticilerine, değerli akademisyenlere, görüşlerini bizlerle paylaşacak bilim insanlarına bir kez daha teşekkür ediyor, Oda yönetim Kurulumuzun başarı dilekleriyle, saygılar sunuyorum.

4 4 15 Kasım 2014 TMMOB, Ermenek maden faciası üzerine bölgede incelemede bulundu Ermenek te 28 Ekim 2014 tarihinde yaşanan maden faciasını yerinde incelemek üzere; TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin ile Maden Mühendisleri Odası yöneticileri aynı gün bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ermenek Faciası Olay Yeri Ön Raporu şöyle: Ermenek Faciası Olay Yeri Ön Raporu Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkiinde 28 Ekim 2014 tarihinde saat 12:15 civarında Has Şekerler Madencilik isimle özel şirkete ait yeraltı kömür ocağında meydana gelen su baskını sonucu 18 işçi su altında kalmıştır. Olayın duyulmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin, Maden Mühendisleri Odası yetkilileri ve uzmanları ile birlikte Ermenek e hareket edilmiştir. Olay yerine ulaşıldığında meslektaşlarımızla ve Enerji Bakanı ile görüşülerek olay hakkında bilgi alınmıştır. İşletmenin imalat haritası ve gaz ölçüm sensörleri sonuçları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları nedeniyle yeraltına inilememiştir. Ekip, 29 Ekim 2014 tarihinde Ankara ya dönmüştür. Yapılan değerlendirmeler ve alınan bilgiler ışığında; önceden üretim yapılmış - eski imalat - olarak tabir edilen alanda yüzey suları ve yeraltı suları nedeniyle birikmiş olan yaklaşık metreküp suyun üretim yapılan ve işçilerin çalıştığı galerilere hızla dolduğu tespit edilmiştir. Muhtemelen; eski imalat denilen bölgeye çok yakın çalışıldığı, formasyonun dayanıklılığının zayıfladığı bölgenin birikmiş su basıncı nedeniyle yırtılarak boşalma olduğu düşünülmektedir. Olayın meydana geldiği vardiyada galerilerde patlatma yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Daha önce de havzada benzer su baskınları yaşandığı bilgisi edinilmiş, eskiden çalışılmış alanların -eski imalat haritalarının- planlara işlenmediği görülmüştür. Sensör sonuçları, olay günü saat 11:00 ile 15:00 aralığında incelenmiştir. Ölçülebilen CO,CO2,CH4,O2 ve hava hızı değerleri incelenmiştir. Değerlerde herhangi bir anormallik görülmemiştir. Sadece hava hızı olay anında normalden 1.5 kat yüksek tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak, hızla boşalan ve galerilere dolan suyun basıncı sonucu hava hızının kısa süreli yükseldiği kanaatine varılmıştır. Boşalan su ile birlikte gaz kokusu geldiği de kurtulan işçilerin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu gazın, hidrojen sülfür (H2S) gazı olma olasılığı yüksektir. Eski imalatlarda bulunan ve kömür içindeki kükürt ile ağaç çürükleri sonucu oluşan gazın niteliğini ve miktarını ölçme şansı olmamıştır. Ocaktan tahliye edilen suyun pis olması, içinde kömür, tahkimat olarak kullanılan ağaç parçaları bulunması da eski imalat boşluklarında zamanla biriken su olma olasılığını güçlendirmiştir. Ancak, bu suyun analizini yapmak o anda mümkün olmamıştır. Arama kurtarma operasyonunda organizasyon bozukluğu gözlemlenmiştir. Olay yerine pek çok ilden itfaiye araçları, balıkadamlar, ambulanslar ve helikopter sevk edilmiştir. Ancak, yer altı işletmelerinde kurtarma operasyonları özel bilgi, deneyim ve birikim gerektirdiği için hızla hareket etme zorunluluğu başarılamamıştır. Ayrıca, pompa ve boru gibi gerekli ancak basit malzemeler de Kütahya ve İstanbul gibi illerden temin edilmiş bu da belli bir zaman kaybına neden olmuştur. Ocak imalat haritalarının incelenmesi sonucu, 18 işçinin yaklaşık 35 metre yüksekliğinde şlam diye tabir edilen su-malzeme karışımının altında bulundukları düşünülmektedir. İşçilere ulaşma çalışmalarının belirttiğimiz nedenlerle uzayabileceği tahmin edilmektedir. TMMOB: İşçiler Ölüyor, İktidar Seyrediyor! Karaman Ermenek te 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen maden faciası üzerine 31 Ekim 2014 tarihinde Olgunlar Sokak taki Madenci Anıtı önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenlendi. Çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı açıklama, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun tarafından yapıldı. İşçiler Ölüyor, İktidar Seyrediyor! Soma Katliamının acıları henüz taze iken, bir acı haber de Ermenek kömür ocaklarından geldi. 28 Ekim 2014 tarihinde saat 12:00 sularında maden işçilerinin yemek molası verdiği saatlerde, önceden üretim yapılmış - eski imalat - olarak tabir edilen alanda birikmiş olan yaklaşık metreküp su, üretim yapılan ve işçilerin çalıştığı bölgelere dolmuş ve 18 maden emekçisi su altında kalmıştır. Olay anından bu ana kadar yaklaşık olarak 72 saat geçmesine rağmen, işçilerin bulunduğu tahmin edilen bölümlere ve işçilere ulaşılamamıştır sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar yaşananlarla, kanunun ve uygulamalarının sloganı olarak belirlenen Güvenle Büyü Türkiye sözü İşçi Mezarlığı Türkiye söylemine dönüşmüştür. Soma katliamının hemen ardından, başlangıçta 16 madde olarak hazırlanan ve kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe sokulması planlanan Soma Yasası, ancak 5 ay sonra ve yaklaşık 160 maddeye ulaşan bir torba yasa olarak çıkarılmıştır. Yasa, yeraltı maden işçilerinin ücretleri ve çalışma saatlerinde kısmi düzenlemeler dışında, böyle katliamların bir daha yaşanmaması için dersler çıkarılacak hiçbir metin içermemektedir. Bu torba yasa ile aslında maden emekçilerine; eğer şanslı isen, patronun işyerini kapatma blöfünü çekmemişse ve çalışmaya devam ediyorsan, servis ve yemek ücretini cebinden ödeyip iki asgari ücretle ölmeye devam et denmiştir. Ermenek faciasından sonra kamuoyuna yansıyanlar; işveren baskısı, işçilerin açlık veya madende ölme ikilemi arasında kalarak köle gibi çalıştırılması olmuştur. 12 yıllık AKP iktidarı ile daha da pervasızlaşan sermaye ve iktidarı, işçilerin, emekçilerin kanı üzerinden beslenmeye devam etmektedir. AKP iktidarının sadık sürdürücüsü olduğu neoliberal politikalar ve uygulamalar bu iş cinayetlerinin başlıca nedenidir. Ucuz işgücü ve emek sömürüsü üzerine kurulmuş sermaye birikim modeli sürdürüldüğü müddetçe bu katliamlar devam edecektir. Bu vahşi kapitalizm uygulamalarına bir an önce son verilmelidir. TMMOB ve bağlı odalarımız, bugüne kadar halkımızın yaşamını olumsuz olarak etkileyen tüm yasa ve uygulamalara karşı bilim ve tekniğin ışığında önerilerde bulundu ve iktidarı uyardı. Ancak bu uyarılar siyasi iktidar tarafından asla dikkate alınmadı. Şimdi herkes iyi anladı: Bu ülkede işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi bugün itibarı ile tümüyle çökmüştür! Her zaman söyledik, yine söylüyoruz: İş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı yerleştirilmelidir. Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır. Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB nin tarihi görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır. Siyasi iktidar, TMMOB nin ve bağlı odalarının sözünü dinlemek, algılamak ve daha önemlisi hayata geçirmek zorundadır. İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun! Biz iyi biliyoruz: Bu cinayetlerin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, emekçilerin ve tüm halkımızın kendilerini ilgilendiren tüm konularda söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye ile mümkündür.siyasi iktidara ve temsilcilerine bir kez daha söylüyoruz.en azından ahlaki olarak ve sorumluluklarınız gereği derhal görevlerinizi terk ediniz. Kaza değil cinayet, kader değil katliam! Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, DİSK, KESK ve TTB yöneticileri hakkında 1 Mayıs ta halkı Taksim e çağırdıkları gerekçesiyle dava açıldı 1 Mayıs 2014 kutlamaları için Valiliğin yasaklamasına rağmen Taksim e çağrı yaptıkları gerekçesiyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Başkanı Lami Özgen ve Dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Haktan hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu na muhalefetten dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, sanıklar 2911 Sayılı Yasanın 27, 34 maddeleri, TCK nın 53. maddesi gereğince yargılanacaklar.

5 15 Kasım Şubelerden haberler Adana da İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez le söyleşi Ankara da Mesleğe Merhaba etkinliği Adana Şubemiz, inşaat sektöründeki gelişmeleri ve sorunları İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez in konuşmacı olarak katıldığı Daralan Kriz Çemberinde Konut ve İnşaat başlıklı söyleşide değerlendirdi. Söyleşi, 25 Ekim 2014 tarihinde Seyhan Belediyesi Seyhan Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. Şube Başkanı Nazım Biçer in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, sermaye birikiminin ana lokomotifi inşaat yatırımlarının son 12 yılda hız kazanmasına karşılık sağlıklı barınma koşulları sağlanmamasının nedenleri ve inşaat yatırımlarında bir tıkanma olup olmadığı irdelendi. Mustafa Sönmez, AKP döneminin lokomotif sektörü olan inşat sektöründe tempo düşüşünün iyice belirginlik kazandığını belirtti. Sönmez, Yüzde 35 kadarı devlet (merkezi hükümet, belediyeler vb), üçte ikisi de özel sektörce, konut ağırlıklı olmak üzere, gerçekleştirilen inşaat yatırımlarında, 2014 ün ilk yarısındaki büyüme, önceki 4 çeyreğin gerisinde kaldı ve yüzde 3 e kadar düştü dedi. Mustafa sönmez sorunun konut satışlarındaki düşüşten kaynaklandığına dikkat çekti. Sönmez İnşaat yatırımlarında tempo düşüşünün, belli bir direnç gösterse de, konut yatırımlarından, üretilen konutların satışının yavaşlamasından kaynaklandığı gözleniyor. Konuta talepteki düşüşün ise döviz-faiz politikaları ile ilgisi var diye konuştu. Ankara da emekli mühendislerle toplantı Ankara Şubemiz, mesleki alanda bilgi, görgü ve tecrübelerin genç kuşaklara aktarılması, teknik konularda proje üretilmesi, araştırma ve inceleme yapılması, Oda üye ilişkilerinin geliştirilmesi konularını değerlendirmek için emekli üyeleriyle buluştu. 1 Kasım 2014 Cumartesi günü İMO KKM de gerçekleştirilen toplantıya ve kokteyle çok sayıda emekli üye katıldı. Toplantı İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş ın açılış konuşması ile başladı. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Tulumtaş, bu tür bir toplantı fikrinin temel olarak 2011 de yapılan İMO Ankara Şubesi nin profil çalışması sırasında yapılan görüşmelerde elde edilen verilerden doğduğunu belirtti. Bu çalışmada üyelere emekli olup olmadığına, emekli olduktan sonra çalışıp çalışmadığına dair soruların da sorulduğunu belirten Tulumtaş, alınan cevaplarda emekli olan üyeler içerisinde emekli olduktan sonra çalışmayan ve iş de aramadığını söyleyen oranının hayli yüksek olduğunu, bunun da tamamen inşaat mühendisliği mesleği ile olan ilişkilerinin kopmuş olduğu gibi bir görüntüye neden olduğunu söyledi. İnşaat mühendisliğinden emekli olunmaması gerektiğini söyleyen Tulumtaş, bu ülkeye olan sorumlulukları gereği elde ettikleri bilgi, tecrübe ve deneyimi bir şekilde kullanmak durumunda olduklarını, İnşaat Mühendisleri Odası nın bu üyelerimizle birlikte olmasına ilişkin istek ve taleplerini üç başlık altında topladıklarını belirtti. Mesleki anlamda bilgi, görgü ve tecrübelerin genç kuşaklara aktarılması; teknik konularda proje üretilmesi, araştırma-inceleme yapılması ve Oda-üye ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda deneyim ve birikimlerin bir şekilde paylaşılmasını talep ettiklerini söyleyen Tulumtaş, toplantının bir formatı olmadığını ve yöntemin belirtilecek görüş ve önerilerle şekilleneceğini kaydetti. Toplantıda Selahattin Bayram, Fatma Ülker Yetkin, Hulki Uyar, Fehmi Toptaş, Aydın Pelin, Mehmet Coşkun, İbrahim Helvacı, Cengiz Bacak, Yusuf Gökçen, Şeref Şenoğuz, Sami Yılmaz ve Erdoğan Çeçen söz alarak görüşlerini paylaştı. Genç mühendislerle buluşarak deneyimlerini aktarmaya açık olduklarını belirten emekli üyeler, anı ve deneyimlerini aktaracakları etkinlikler düzenlenmesine yönelik olarak bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde birleştiler. Ankara Şubemiz, mesleğe yeni katılan üyeleri tebrik etmek, dayanışmayı pekiştirmek, meslektaşların birbirleriyle iletişimini güçlendirmek ve temel mesleki konularda bilgi aktarımını sağlayabilmek için 8 Kasım 2014 Cumartesi günü Mesleğe Merhaba etkinliği düzenledi. İMO Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen etkinlik, İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş ın açılış konuşması ile başladı. Zor bir eğitim süreci sonrasında alınan diplomalarla inşaat mühendisliği unvanına, inşaat mühendisleri odasına üye olarak da ülkemizde inşaat mühendisliği alanında mesleki faaliyette bulunmaya hak kazandıklarını söyleyen Tulumtaş, meslek hayatları boyunca türlü zorlukların beklediğini, her türlü zorluğun aşılmasının yegâne yolunun ise ortak akıl ile birlikte hareket olduğunu belirtti. Tulumtaş sözlerine İşte tam da bu noktada İnşaat Mühendisleri Odası nın inşaat mühendisliği alanında ortak akıl ile ortak hareket kültürünün yaratılacağını vurgulanacağı, birlikte düşünülüp zorlukların birlikte aşılacağı yer olduğunu sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Değerli meslektaşlarım bir meslek odasının gücü ortak akıl ile ortak hareket ihtiyacını hisseden tüm üyelerinin odaya ilgisi ve bu kültürü geliştirmek için ortaya koyacakları emekle doğru orantılıdır. Bu bağlamda inşaat mühendislerinin İnşaat Mühendisleri Odası na ihtiyacı kadar, İnşaat Mühendisleri Odası nın da sizlerin düşünce öneri ve emeklerine ihtiyacı vardır. Sizlerin de emeklerinizle odamıza katlı koyacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Bizleri burada bir araya getiren ortak özelliklerimizi hatırlatarak sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Burada bir arada olmamızı sağlayan birinci ortak özelliğimiz hepimizin inşaat mühendisi oluşudur. İkinci ortak özelliğimiz ise inşaat mühendisleri odasına kayıt olurken imzaladığımız forumda yer alan yeminimizdir. Bu yemini bir kez daha hepimiz adına okumak istiyorum; Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak iyiye kullanmaya, yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum üzerine yemin ederim. Bu yeminimize bağlı kalarak her türlü zorluğu birlikte aşacağımıza olan inancımla sizleri tekrar saygı ve sevgi ile selamlıyorum diye devam etti. Tulumtaş ın ardından İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Duru İnşaat Mühendisleri Odası nın tanıtımını yaptı. Eğitimler, etkinlikler ve komisyonlar hakkında bilgi veren Duru, Genç Mühendisler Çalışma Grubu nedir, ne zaman kurulmuştur, grubun amacı ve neler yaptığını anlattı. Duru, odayı tanıtan sunumunun ardından kamuda mühendislik üzerine sunum yaptı. Duru nun ardından sırasıyla Özlem Kaya Proje Mühendisliği, Emrah Alp Şantiye Mühendisliği, Mahir Kaygusuz İş Sağlığı ve Güvenliği, Onur Bayrak ise Mühendislikte Hak ve Sorumluluklar başlıklı sunumları gerçekleştirdi ve gelen soruları yanıtladı. Sunumların ardından mesleğe yeni katılan üyelere rozet ve belgeleri verildi. Etkinlik kokteyl ile devam etti.

6 6 15 Kasım 2014 Şubelerden haberler Ankara da Netcad Yol Projelendirme Eğitim Programı Bursa da seminer ve eğitim Ankara Şubemiz, 25 Ekim 2014 Cumartesi günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi nde Netcad Yol Projelendirme Eğitim Programı kursu başlattı. Toplam 24 saat devam eden ve 18 kişinin katıldığı kursun eğitimini İnş. Müh. Özgür Can Özdemir veriyor. Özdemir kurs süresince; yatay güzergah (geçki) tanımlama, serbest veya AASHTO standartlarında kurp yarıçapı, dever tanımlama ve genişletme işlemleri, detaylı enkesit alım işlemleri, Netcad in veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları sayesinde, CAD yapısında farklı özelliklerde veri üretimi ve editing işlemi, boy profil ve düşey güzergah (kırmızı kot) tanımlama, tip kesit editörü, platform, tünel vb oluşturma, TCK ve araştırma raporlarına göre şev uygulaması, sıyırma, diş kazası, kafa ve topu hendeği oluşturma, kübaj hesapları ve brükner dengelemesi işlemleri, spiral işlemeleri, sanat yapılarının oluşturulması, şevli kotlu plan, plan- profil paftalama ve enkesit çizimi işlemleri, çıktı ve metrajların standartlara uygun olarak hesaplanması, proje versiyonlama ve değişikliklerin uygulanması, alternatiflerin karşılaştırılması (metrikler), projelerin 3D sunumu ve google earth e aktarımı konularında bilgi verdi. Bursa Şubemiz, üyelere yönelik seminer ve eğitim programı düzenledi. Şantiyelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği konulu seminer, 24 Ekim 2014 Cuma günü yapıldı. Seminere konuşmacı olarak A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnş. Müh. Yavuz Bahadır Aksoy katıldı. Probina Orion Sertifika Eğitimi ise, Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlendi. 16 saat olarak düzenlenen eğitimin dersleri İnş. Yük. Müh. Burçin Şahinalp tarafından verildi. Çanakkale de meslek içi eğitim semineri Antalya da su yönetimi semineri Antalya Şubemiz, suyun öneminin giderek arttığı ve su savaşları senaryolarının yazıldığı günümüzde, Türkiye nin Su Yönetimindeki Değişim başlığıyla bir seminer düzenledi. Seminerin açılış konuşmasını yapan İMO Antalya Şube Başkanı Dr. Cem Oğuz, inşaat mühendisliğini bekleyen tehlikeler ve sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dr. Cem Oğuz, Türkiye nin ne kadar inşaat mühendisine ihtiyacı olduğu hesaplanmadan, İnşaat mühendisliği eğitimi veren 112 Üniversitede 13 bin öğrenci alındığını, bu sayının yaklaşık 45 bin teknik öğretmen ile silahlı kuvvetler istihkam subaylarına inşaat mühendisliği unvanı verilmesiyle kontrolsüz bir şekilde artırıldığını, önümüzdeki 10 yılda Cumhuriyetimizin kurulduğu günden beri ulaşılan sayı kadar meslek mensubunu aramıza katılacağını, sahte mühendislerin türeyeceğini ve ciddi bir işsizlik tehlikesi ortaya çıkacağını söyledi. Seminerde bir sunum yapan Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız ise Ezber bozulduğu zaman çuvallayan ülkeler, 21. Yüzyılda yürüyemezler. Su, gıda ve enerji içi içe. Bunun için suyu iyi yönetmek gerekiyor. Suyu iyi yönetmek için de bir beyaz sayfaya ve radikal bir düşünce devrimine ihtiyaç var. Orman ve Su işleri bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye de su kayıplarının %41 olduğunu ifade etti. Yani kaynağından 100 birim su alıyorsunuz, bunun 41 birimini musluktan akıtamıyorsunuz. Bu itiraf bile Türkiye de suyun yönetilemediğinin göstergesidir. Havzalarda 1000 gölet, 2000 HES yapınca Türkiye nin su kaynaklarını nasıl yöneteceksiniz? Ekolojik denge çarkı döngüsünde denge bozulunca ekolojik sistemde su yönetimini nasıl yapacaksınız? Türkiye nin idari yönetim sistemi oturmadan su yönetim sistemi oturmaz. Suda öncelik doğanındır. Doğaya rağmen insan eliyle yaratılan afetlerin önüne geçilemez. Maden sahalarında yeraltı suyu büyük tehlike yaratıyor. Karaman da ekmek parasına kömür karası, kömür karasına su karıştı. Maden uğruna maden emekçilerimiz yeraltında kaldı. Acılarını paylaşıyor, yakınlarına ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz diye konuştu. Çanakkale Şubemiz, 1 Kasım 2014 tarihinde Zemin Etüdü ve İyileştirme Yöntemleri ile Çelik Yapılarda Projelendirme Kriterleri ve Uygulamaları başlıklı meslek içi eğitim semineri düzenledi. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Yılmaz ve Dr. Kıvanç Taşkın ın sunumları ile düzenlenen seminere çok sayıda üye katıldı. Çanakkale de teknik gezi Çanakkale Şubemiz, Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyol Projesi İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsüne teknik gezi düzenledi. Türkiye deki büyük inşaat projelerine yönelik teknik gezilerine devam eden Çanakkale Şubemiz, bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğünce Yap- İşlet - Devret modeli ile yapım çalışmaları devam eden Gebze - Orhangazi - İzmir otoyol projesi İzmit Körfez geçişi asma köprüsüne teknik gezi düzenledi. 25 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen geziye, Şube Yönetim Kurulu ile çok sayıda üyemiz katıldı. Gezide, yetkililerden proje hakkında bilgi alındı.

7 15 Kasım Erzurum da Geoteknik Mühendisliği Uygulamalarında Modelleme ve Tasarım semineri Şubelerden haberler İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde ve İzmir Ekonomi Üniversitesi nde tanışma toplantısı Erzurum Şubemiz, 30 Ekim 2014 tarihinde Geoteknik Mühendisliği Uygulamalarında Modelleme ve Tasarım başlıklı semineri gerçekleştirdi. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirilen seminere üyelerimizin yanı sıra çok sayıda genç-imo üyesi katıldı. Konya Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Özcan Tan tarafından verilen seminer sonunda İMO Erzurum Şube Başkanı İlhan Tohumcu, Prof. Dr. Özcan Tan a plaket takdim etti. İzmir Şubemiz, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencileriyle tanışmak ve genç- İMO hakkında bilgi vermek amacıyla 24 Ekim 2014 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde ve 6 Kasım 2014 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi nde tanışma toplantısı düzenledi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte genç-imo üniversite ve sınıf temsilcilerinin katıldığı toplantıda, genç-imo nun önceki dönemlerde yürüttüğü çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. Tahsin Vergin mezarı başında anıldı İstanbul da Ruşen Çakır la söyleşi 6 Kasım 2010 tarihinde kaybettiğimiz Eski İzmir Şube Başkanımız Tahsin Vergin ölüm yıldönümünde mezarı başında ve Karşıyaka Tahsin Vergin Parkı nda anıldı. Tahsin Vergin Parkı ndaki anıtın yanına Karşıyaka Belediyesi tarafından bir çınar ağacının dikiminin de yapıldığı törene İMO İzmir Şube Yönetim Kurulu, üyelerimiz ve Tahsin Vergin in ailesi katıldı. İzmir Şube, 20. Yapı Fuarı nda stant açtı İstanbul Şubemiz, Cumartesi Söyleşileri kapsamında Gazeteci-Yazar Ruşen Çakır ın konuşmacı olduğu bir söyleşi gerçekleştirdi. 25 Ekim 2014 tarihinde şube Konferans Salonu nda gerçekleştirilen söyleşi Demokrasi ve İnsan Hakları Bağlamında Sınırımızdaki Sıcak Savaşın Ülkemize Etkileri- Yolsuzluk, Hukuksuzluk, Yargı Bağımsızlığı ve Demokrasiye Bakış başlığı altında düzenlendi. Söyleşiye çok sayıda üye katıldı. İstanbul da seminerler İzmir Şubemiz, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanında düzenlenen 20. Yapı Fuarı na katıldı. İzmir Şubemizin Fuarda açtığı stantta, ziyaretçilere Odamız ve Şube çalışmaları hakkında bilgiler verildi, şube tarafından hazırlanan broşürler dağıtıldı. İzmir de Ahşap Yapıların Tasarımı Semineri İstanbul Şubemiz, Ürün Tanıtım Seminerleri ve Şantiye Mühendislerine Yönelik Seminerler kapsamında bazı eğitimler gerçekleştirdi. Ahşap yapılarla ilgili seminer, Avrupa Normları: Eurocode 5: TS EN , Ahşap Yapıların Projelendirilmesi Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları Ahşap Statiği başlığıyla 20 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Diğer ürün tanıtım semineri ABS Yapı Elemanları başlığıyla 27 Ekim 2014 tarihinde düzenlendi. Şantiye mühendislerine yönelik Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ve Uygulamaları başlıklı seminer, 27 Ekim 2014 tarihinde yapıldı. Seminerin eğitimi İnş. Müh. Güneş Yüzügür tarafından verildi. İzmir Şubemiz, ürün tanıtım seminerleri kapsamında Ahşap Yapıların Tasarımı konulu semineri 27 Ekim 2014 tarihinde şube hizmet binasında gerçekleştirdi. Seminerde Yrd. Doç. Dr. Cenk Üstündağ tarafından Ahşap Yapıların Tasarımı: Genel Kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (Eurocode 5), firma yetkilisi Ferit Bayrak tarafından Program Sistemlerinin Kullanımı Örnek Çizimler başlıklı sunumlar yapıldı.

8 8 15 Kasım 2014 İzmir de Çevresel Etki Sınıfları İçin Beton Tasarımı semineri Şubelerden haberler Bitlis Temsilciliği depremzede öğrencileri unutmadı İzmir Şubemiz, TSEN 206 ya Göre Çevresel Etki Sınıfları İçin Beton Tasarımı konulu semineri 30 Ekim 2014 Perşembe günü İzmir Şubemizde gerçekleştirdi. Üyemiz İnş. Müh. İrfan Kadiroğlu nun sunduğu seminerde beton ve durabilite hakkında genel bilgiler verildikten sonra çevresel etkilere karşı uzun ömürlü beton tasarımı konusu değerlendirildi. genç-imo Mersin Toros Üniversitesi nde stant açtı Van Şubemize bağlı Bitlis Temsilciliğimiz, Van da 23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan depremden dolayı, Tatvan ilçesine yerleşen aileleri ve depremzede öğrencileri unutmadı. Bitlis Temsilcimiz Cengiz Şahin, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile 22 Ekim 2014 tarihinde ilçedeki okulları gezerek depremzede öğrencilerin eğitim durumu hakkında bilgi aldı ve öğrencilere hediye verdi. Ziyarette bir konuşma yapan Cengiz Şahin, Van depreminin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz anma programı kapsamında, depremden dolayı yerlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalarak Tatvan a yerleşen aileleri ve öğrencileri ziyaret ettik. Van dan gelip, Tatvan daki okullarda eğitimlerine devam eden kardeşlerimiz, evleri ve okulları hasar gördüğü için buradalar. Çalışkan olduklarını ve eğitim durumlarının da iyi olduğunu öğrendik. Okullarda çok sıcak ve güzel bir aile ortamı var. Ayrıca öğrencilere değer verildiğini görmek bizi mutlu etti. Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke. Amacımız herkese deprem bilincini ve algısını aşılayabilmek. Herkesin bu konuda sağduyulu olmasını istiyoruz. İnsanlara mezar değil, yaşanılabilecek mekanlar oluşturulmasını diliyoruz dedi. Mersin Toros Üniversitesi genç-imo üniversite ve sınıf temsilcileri, bu yıl üniversite eğitimine başlayan öğrencilere genç-imo yu tanıtmak amacıyla stant açtı. genç-imo ve Odamızla ilgili broşür ve yayınların bulunduğu etkinliğe İMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Burak Antmen ve Toros Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıroğlu da katıldı. Van ve Bitlis te deprem sergisi Oda olarak Deprem ve Depremzedeleri Unutmadık sloganıyla resim ve fotoğraf sergisi düzenlediklerini de hatırlatan Şahin, bu uygulamalarla insanları deprem konusunda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Abdullah Yüzer ise Oda tarafından düzenlenen bu ziyaretin bir nebze de olsa depremin acısını dindirdiğini ve çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Depremde evi hasar gören ve Tatvan a yerleşerek yaşamını sürdüren Nebi Güzel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deprem sonrası Adana ya gittiklerini ve yaklaşık üç ay kaldıktan sonra, Tatvan a yerleştiklerini anlatan Güzel, Gelip buraya yerleştik. Şimdi kiralık bir evde oturuyoruz. Serbest iş yapıyorum. Dördü öğrenci beş çocuğuma, bir gelecek sağlamaya çalışıyorum diye konuştu. Van Şubemiz ve şubeye bağlı Bitlis Temsilciliğimiz, Van depreminin üçüncü yıl dönümü nedeniyle deprem sergisi düzenlediler. Van Şubemiz, 23 Ekim 2014 tarihinde sergi açılışını gerçekleştirdi. Sivil toplum örgütü temsilcilerinin de destek verdiği açılışta bir basın açıklaması da düzenlendi. Bitlis Temsilciliğimizin 23 Ekim tarihinde açılışını yaptığı sergi ise 24 Ekim 2014 tarihine kadar açık tutuldu. Temsilciliğin, Tatvan da Yeni Çarşı İş Merkezi zemin katında düzenlediği fotoğraf sergisi vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adına Sahibi Nevzat Ersan Yazı İşleri Müdürü Zeki ERGİNBAY Zeki ERGİNBAY ( ) Bülent Tatlı Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: Kızılay / Ankara Tel: Faks: E-Posta: Web: 15 Kasım 2014, Sayı:249, onbeş günde bir yayınlanır, yerel süreli yayın. ISSN: Elektronik ortamda hazırlanıp üyelerine ücretsiz dağıtılır

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 -

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - 41. Dönem Çalışma Raporu - 168 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi TMMOB adına sekreteryası İnşaat Mühendisleri

Detaylı

ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de

ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de AYLIK GAZETE Haziran 2014 / Sayı 13 basinyayin@cmo.org.tr ÇMO 22 YAŞINDA ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de HAFTASONU ANKARA

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı YIL: 27 SAYI: 283 Nisan 2013 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı 17-20 Nisan 2013 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR Enerji Konfor Çevre Ekonomi Organizasyonlarınızda TEPEKULE ayrıcalığını

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!..

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!.. DENİZ TİCARETİ Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270 Onu anmak ve anlamak!.. MDTO nın Aylık Yayın Organı Kasım 2014 Yıl: 22 Sayı: 270 MDTD Basın Meslek İlkelerine Uyar. İÇİNDEKİLER 5-6 Ulu Önder Atatürk Mersin de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Ekim 2014 Yıl 22 Sayı 269

DENİZ TİCARETİ. Ekim 2014 Yıl 22 Sayı 269 DENİZ TİCARETİ Ekim 2014 Yıl 22 Sayı 269 Cumhuriyet in 91. Yılı Törenlerle Kutlandı Doğu Akdeniz de Hidrokarbon Kaynakları ve Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Uluslararası Engelli Dalgıçlar Birliği

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

Polis devletine. doğru sağlam adım. Tarihi Eserler Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı. 1 Mart 2015 1

Polis devletine. doğru sağlam adım. Tarihi Eserler Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı. 1 Mart 2015 1 sayı 256/ 1 mart 2015 1 Mart 2015 1 Polis Devletine doğru sağlam adım...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Polis devletine Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Durduracağız!...4

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ. Yönetimden İnşaat sektöründe ilk kural: GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ. Yönetimden İnşaat sektöründe ilk kural: GÜVENLİK İÇİNDEKİLER 07 08 Yönetimden İnşaat sektöründe ilk kural: GÜVENLİK TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ Sayı: 61 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 İMO Bursa Şubesi Adına İmtiyaz Sahibi: Basri AKYILDIZ

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

kimya mühendisliği Sayı : 177

kimya mühendisliği Sayı : 177 kimya mühendisliği Sayı : 177 ISSN 1301-3068 tmmob kimya mühendisleri odası yayın organı Yıl : 2014 www.kmo.org.tr TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. ÇALIŞMA DÖNEMİ GENEL KURULU 44. Dönem Olağan Genel

Detaylı

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI: YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ PARAMPARÇA Yeni YÖK Yasası Taslağı nın hazırlıkları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, Bakanlar Kurulu na sunulmaya hazır hale geldi. Taslak aynen kabul

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı