2013 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014

2 Felaket başa gelmeden önce tedbirleri düşünmek lazımdır, Başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur Mustafa Kemal ATATÜRK

3 A. Celil ÖZ Vali Ömer KIRATLI İl Afet ve Acil Durum Müdürü

4 İÇİNDEKİLER VALİ NİN SUNUŞU İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRÜ NÜN SUNUŞU İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Görevlerimiz 1.3. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri Müdahale Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri Sivil Savunma Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 2. AMAÇ ve HEDEFLER 2.1. Amaçlar ve Hedefler Amaçlar 2.2. Temel Politika ve Öncelikler Temel İlkelerimiz

5 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. Mali Bilgiler 3.2. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Afet Öncesi Çalışmalar Afet Acil Yardım Planları Su Baskını Tehlikesi (Taşkınlar) Afet Sonrası Çalışmalar Afet Etüt Çalışmaları Hasar Tespit Çalışmaları Haksahipliği Çalışmaları Yerseçimi Çalışmaları Afet Konutu İnşaatları Yılında Yapımına Başlanılan ve 2014 Yılında Teslim Edilecek Afet Konutları Afet Konutu Bekleyen Hak Sahibi Aileler Tapusu Verilen Afet Konutları Yılında İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı İnşaatı İşleri ile Afet Önleyici Tedbirler İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı İnşaatı İşi İhalesi Yapılmış Olan Afet Önleyici Tedbirler EYY (Evini Yapana Yardım) Metodu göre Konut / İşyeri İnşaatları EYY li Konut İnşaatı EYY li İşyeri İnşaatı Afet ve Acil Yardım Ödenekleri Sayılı Kanuna Göre Talep Edilen Ödenekler Belediyelere ve İl Özel İdaresine Gelen Acil Yardım Ödenekleri Yılı Yatırım Programına Sunulan Afet Önleyici Tedbirler ve Afet Konutları Çevre Tanzim İşleri Deprem Cihazı İle İlgili Yapılan Çalışmalar Sivil Savunma Hizmetleri Acil Durum Müdahaleleri Eğitim Faaliyetleri

6 Seminer ve Konferanslar Eğitim ve Tatbikatlar Okul Eğitimleri Kurum Eğitimleri Afete Hazır Türkiye Kapsamında Farkındalık Eğitimleri Kitap, Afiş ve Broşürler Performans Sonuçları Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. Üstünlükler 4.2. Zayıflıklar 5. ÖNERİ ve TEDBİRLER 6. BASINDA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

7 VALİ NİN SUNUŞU Türkiye jeolojik, meteorolojik ve topoğrafik özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Başta deprem olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, kuraklık, yangın vb. gibi afetlerin yanı sıra komşu ülkelerden meydana gelen olağan dışı olaylar neticesinde yoğun nüfus hareketlerine de maruz kalabilmektedir. Afet ve acil durumlardan etkilenmememin en iyi yolu ise toplum olarak hazırlıklı ve donanımlı olmaktan geçer yılında çıkarılan 5902 sayılı Kanun la Ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuştur. Bu model ile önceliği Kriz Yönetimi olan anlayış yerine önceliği Risk Yönetimi olan anlayışa geçilmesi hedeflenmiştir. Günümüzde Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi olarak adlandırılan bu model, Afet ve Acil Durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, Afet ve Acil Durumlarda etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir. Bu kapsamda önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknolojiden, iletişim imkânlarından yararlanmak, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliğini geliştirmek, bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre sistemini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapmak öncelik kazanmaktadır. Son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, afet hasarlarının yaklaşık % 65 nin deprem nedeniyle meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde doğal afet denilince akla öncelikle depremler gelmektedir. Nüfusumuzun %95 inin deprem bölgelerinde yaşadığı bilinmektedir. Bu oranlar, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Son yıllarda meydana gelen afetlerin sayısının artmasıyla afetlerin, hasar ve zararlarını en aza indirmek, afet öncesi planlama ve koordinasyon çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek, Afet Yönetimi ni ülke ihtiyaçlarını karşılayacak niteliğe kavuşmak amacıyla, afetlerle ilgili yeni temel politika, vizyon ve misyon değişikliğine gidilmiştir.

8 Bu bağlamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanına giren hizmetleri hızlı, etkin ve ulusal normlara uygun sunmak üzere gerekli yapılanmayı kısa sürede tamamlayarak 24 saat kesintisiz hizmete hazır beklemektedir. İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin vereceği hizmetlerin can ve mal güvenliği açısından son derecede önem arz ettiği aşikârdır. Bu duygu ve düşüncelerle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında meydana gelebilecek olaylara en kısa zamanda etkin müdahalelerin yapılacağı inancıyla tüm çalışanlara teşekkür eder, başarılar dilerim. SUNUŞ Bilindiği üzere dünyada doğal afetlerin sayısı ve yarattığı zararlar son yıllarda artarak devam etmektedir. Ülkemiz de 1901 yılından günümüze kadar çeşitli tarihlerde meydana gelen depremlerde yaklaşık vatandaşımız, Doğu Karadeniz de 1929 yılından günümüze kadar yaşadığımız su baskını ve heyelanlarda ise yaklaşık 700 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca yaşanan bu doğal afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Ülkemiz sahip olduğu jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik koşulları nedeniyle büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afet olayları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Doğal afetlerin dağılımına bakıldığında; depremlerin % 61 lik dilimde, heyelanların %15 lik dilimde, sellerin % 14 lik dilimde, kaya düşmelerinin % 5 lik dilimde, yangınların % 4 lik dilimde ve çığların % 1 lik dilimde yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde heyelanlardan etkilenen yerleşim birimlerinin dağılımına bakıldığında, bunların yaklaşık % 35 inin Karadeniz Bölgesi nde olduğu göze çarpmaktadır. Trabzon ili bu verilere göre ülkemizde heyelan nedeniyle en fazla konut nakli verilen ildir. Günümüzün en önemli afetlerinden biri de küresel ısınma ve küresel iklim değişimidir. İklim değişikliği nedeniyle; deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış ile sert rüzgarların etkili olacağı öngörülmektedir. Karadeniz Bölgesi'ndeki çok sayıda sel ve heyelan olaylarının yaşanması küresel iklim değişikliğinin etkileri ile daha da artmaktadır. Özellikle, son zamanlarda Merkez Köyler, Yomra, Arsin, Araklı ve diğer birçok ilçemizde yağan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve su baskınları, konutların ve belediye alt yapılarının hasar görmesi ile sonuçlanmıştır.

9 Afetlerin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini bilemeyiz. Ancak afetler yaşanmadan önce toplum düzeyinde alacağımız önlemler ile bilgili, bilinçli, sorumluluk ve duyarlılık sahibi bir toplum oluşturarak, afet yönetim ve müdahale kapasitemizi geliştirerek, afetlere karşı alınabilecek en etkili risk azaltma yöntemini uygulamış oluruz. Bu nedenle ülkemizde meteorolojik ve jeolojik karakterli sel ve heyelan gibi doğal afetlerin zararlarını azaltmak ve gerekli tedbirleri alabilmek için bu tür afetlere yönelik tahminlerin önceden yapılması ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ile toplumsal bilinçlenmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılı içerisinde görev alanımız içerisinde halkımıza gecegündüz, yağmur-çamur demeden hizmet eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. 1-GENEL BİLGİLER Afetler, depremler, toplu iltica ve büyük nüfus hareketleri, tehlikeli salgın hastalıklar gibi normal durumdan seferberlik ve savaş hali durumuna kadar her türlü olağan dışı olaylarla ilgili acil durum yönetimini, ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla, 5902 sayılı kanunla Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; 5902 sayılı kanunun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle faaliyetine başlamıştır. Bu kanunla; Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kapatılmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; -Planlama ve Zarar Azaltma ve Dairesi Başkanlığı -Müdahale Dairesi Başkanlığı -İyileştirme Dairesi Başkanlığı -Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı -Deprem Dairesi Başkanlığı -Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı -Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı -Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak 8 daire başkanlığı ile aktif ve etkin bir çalışma yürütmeyi hedeflemektedir.

10 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasında; İllerde, İl Özel İdaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur Misyon ve Vizyon Misyon Güvenli yerleşim ve yapılaşma politikaları oluşturarak, İlimizi, gelecekte olası tehlikelere karşı hazırlamak ve riskleri en aza indirgemek Vizyon İlimizdeki afet zararlarını azaltmak amacıyla, kurum-kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan, standart, esas ve usulleri belirleyen ve denetleyen Çağdaş Afet ve Acil Durum Yönetim modeli oluşturmak Yetki, Görev ve Sorumluluklar Görevlerimiz 5902 sayılı kanunun 18. maddesinin 2. fıkrası gereği; a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak, c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek, ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek, d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek, f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak, g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek, ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek, h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak, ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak,

11 i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmaktır İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi kampüsü içerinde yer almakta olup, Planlama Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü, Müdahale Şube Müdürlüğü, İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Şube Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

12 Foto 1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası.

13 Teşkilat Yapısı İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR PLANLAMA ve ZARAR AZALTMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDAHALE ŞUBE ve AFET ve ACİL YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İYİLEŞTİRME VE DEPREM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Jeoloji Mühendisi Endüstri Mühendisi Jeofizik Mühendisi Jeoloji Mühendisi (İşçi) Şef Jeofizik Mühendisi Sosyal Çalışmacı Harita Mühendisi V.H.K.İ. Çözümleyici Harita Mühendisi Enformasyon Memuru İnşaat Mühendisi V.H.K.İ. İnşaat Mühendisi Sağlık Memuru İnşaat Teknikeri Ambar Memuru Şehir Plancısı Santral Memuru Teknisyen Satın Alma Memuru Mimar Arama ve Kurtarma Şefi Muhasebeci Meteoroloji Mühendisi Arama ve Kur. Teknisyeni Santral Memuru Hizmetli İşçi Çizelge 1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teşkilat şeması.

14 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüz bünyesinde; teknolojik yenilikler takip edilerek internet bağlantıları yaygınlaştırılarak verilen hizmetler halka ve kamuoyuna daha hızlı duyurulmakta, sürekli güncellenen web sayfasında bütün bilgiler mevcuttur. Tablo 1. Müdürlüğümüzde mevcut olan makine ve teçhizatlar. MAKİNE VE TEÇHİZATLAR CİNSİ ADET AĞAÇ KESME MAKİNASI 3 BETON DEMİR KESME MAKİNASI 2 JENERATÖR 6 CANLI ARAMA KAMERASI 2 SİSMİK DİNLEME CİHAZI 1 HİDROLİK KESME AYIRMA 3 AKÜLÜ KESME AYIRMA 1 HAVALI KALDIRMA SETİ 2 ENKAZ İÇİ FAN 1 GECE GÖRÜŞ DÜRBÜNÜ 1 SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI 1 AYDINLATMA TERTİBATI 2 KOMPRESÖR (HAVA-KARA 300 BAR) 1 KAPALI DEVRE SOLUNUM CİHAZI 2 RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI 1 RADYAKMETRE 1 KIRICI, DELİCİ 3 DOZUMETRE 80 TOPLAM 96

15 Tablo 2. Müdürlüğümüzde mevcut olan elektronik cihazlar. ELEKTRONİK CİHAZLAR CİNSİ ADET BİLGİSAYAR 44 YAZICILAR 22 TARAYICI 1 FOTOKOPİ MAKİNASI 1 TOPLAM 68 Tablo 3. Müdürlüğümüzde mevcut olan haberleşme araçları. HABERLEŞME ARAÇLARI CİNSİ ADET TELEFON HATTI Türk Telekom Hattı:6 Faks hattı: 2 FAKS 3 TELSİZ (sabit telsiz, el telsizi, araç telsizi) 54 UYDU TELEFONU 2 TOPLAM 67 Tablo 4. Müdürlüğümüzde mevcut olan taşıtlar. TAŞITLAR CİNSİ ADET TAM DONANIMLI KURTARMA ARACI 1 KARTAL (HİZMET ARACI) 1 PİCK - UP 4 KAPTI KAÇTI ARAZİ TAŞITLARI 3 ŞİŞME BOT, BOT MOTORU, TAŞIYICI 1 ROMÖRKÜ ŞİŞME BOT VE MOTORU 1 TOPLAM İnsan Kaynakları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde norm kadro sayısı 85 adettir. Teknik Hizmetler Sınıfında görevli personel sayısı 47 adet, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan personel sayısı 21,

16 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 2, norm kadro dışı işçi 2 adet olup, toplam görev yapan personel sayımız 73 adettir. Münhal kadro sayımız ise 20 adet olup, kadro ve personel durumu Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nün Kadro ve Personel Durumu. KADRO GÖREVİ KADRO MEVCUT MEVCUT % AÇIKLAMALAR Norm Fazlası İl Afet ve Acil Durum Müdürü 1 1 Şube Müdürü 4 2 İnşaat Mühendisi 5 5 Meteoroloji Mühendisi 1 1 Jeoloji Mühendisi Jeofizik Mühendisi Harita Mühendisi 2 2 Tabip 1 - Mimar 1 1 Şehir Plancı 2 2 Eğitim Uzmanı 1 - Şef 4 - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 4 Tekniker 2 2 Çözümleyici 1 1 Şoför 2 2 Santral Memuru 1 1 Muhasebeci 1 1 Ambar Memuru 1 1 Satınalma Memuru 1 1 Hizmetli 1 1 Teknisyen 1 1 Ara Toplam İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ PERSONEL DURUMU Şube Müdürü 1 - Endüstri Mühendisi 1 1 Santral Memuru 1 1 Enformasyon Memuru 8 6 Ara Toplam 11 8 ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİ PERSONEL DURUMU Şef 1 - Sosyal Çalışmacı 1 1 Sağlık Memuru 1 1 Arama ve Kurtarma Teknisyeni Şoför 1 1 Ara Toplam ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ DURUMU İşçi GENEL TOPLAM

17 Müdürlüğümüz personelinin % 1 i ilkokul, % 1 i ortaokul, % 26 sı lise, % 13 ü meslek yüksekokulu, %46 i lisans mezunu olup, % 13 i yüksek lisans derecesine sahiptir. Tablo 6. Müdürlüğümüz de Çalışan Personelin Öğrenim Durumu. MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Öğrenim Durumu Sayısı Yüksek Lisans 10 Lisans 36 Meslek Yüksekokulu 10 Lise 20 Ortaokul 1 İlkokul 1 TOPLAM 78 Grafik 1. Müdürlüğümüzde çalışan personelin öğrenim durumunun yüzdesel dağılımı. Müdürlüğümüz personelinin %33 ünü kadınlar, %67 sini erkekler oluşturmaktadır. Tablo 7. Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadın-erkek durumu. MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN PERSNELİN KADIN-ERKEK DURUMU CİNSİYETİ SAYISI Kadın 26 Erkek 52 TOPLAM 78

18 Grafik 2. Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadın-erkek sayısı bazında dağılımı Sunulan Hizmetler Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen faaliyetler Şube Müdürlükleri bazında aşağıda sunulmuştur: Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. Afet ve acil durum risk yönetimi, standartları, önlemeye yönelik tüm olurlar, etütler ve imar işleri ile ilgili işlemler, a Afet ve acil duruma yönelik tüm risklerin tespiti, dönüşüm modellerini kurma ve geliştirme, b Önlemeye yönelik olurlar ile jeolojik etütler ile ilgili işlemler, risk önleme, müdahale, iyileştirme ve 2. İl içerisinde kesintisiz haberleşme sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve merkezi sistemle entegrasyonu, 3. Afet ve acil duruma yönelik bilgi sistemi, karar destek sistemi ve simülasyon sistemlerinin kurulumu, merkezi AFEBIS sistemi ile entegrasyonu ve işletimi (Merkez teşkilatınca yürütülmekte olup, Müdürlüğümüzce ilimize ait bilgiler toplanmakta ve sisteme entegre edilmektedir), 3. STK lar ve gönüllü kişiler ile ilgili işlemler, 4. Bilgi toplama ve dokümantasyon ile ilgili işlemler, 5. Tahmin ve erken uyarı ile ilgili işlemler (Merkez teşkilatınca yürütülmektedir), 6. Eğitim ile ilgili işlemler.

19 Müdahale Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. Afet ve acil durum yönetim merkezinin 7 gün 24 saat çalıştırılması, 2. Afet ve acil durumlarda müdahalenin planlaması, 3. Arama ve kurtarma ile itfaiye ile ilgili işlemler, 4. Haberleşme ve bilgi sistemlerinin güncel tutulması, 5. İnsan kayıpları ve hasarlar ile ilgili işlemler, 6. İl kurtarma ve yardım komitesi ile ilgili işlemler, 7. Afet ve acil durumlara ilişkin sekretarya hizmetleri İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. Geçici yerleştirme ve barındırma hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 2. Daimi iskan hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 3. Hasar tespiti hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 4. Hak sahipliği hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 5. Arazi kullanımı hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 6. Afete maruz bölge ile ilgili işlemleri yapmak. 7. Yerel deprem tehlike haritaları, 8. Yer hareketleri izleme, 9. Deprem bilgilendirme, 10. Güvenli yapı ve güvenli yerleşim Sivil Savunma Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. Sivil Savunma Hizmetleri Birimi a İkaz Alarm b Sivil Savunma Teşkilleri c - Eğitim ve Tatbikat d - Sığınak Hizmetleri 2. Seferberlik Hizmetleri Birimi a Seferberlik Planlama Milli Alarm Planlama Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Savaş Hasarı Onarım Planları b Lojistik Seferberlik Mal ve Hizmet Seferberliği M.M.M. Uygulaması

20 Koruyucu güvenlik ve Sabotaj c Erteleme Hizmetleri Personel Erteleme Araç Erteleme 3. Sivil Savunma Planlama Hizmetleri Birimi Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. İnsan Kaynakları Birimi 2. İdari ve Sosyal Hizmetler Birimi a Evrak İşleri b Destek Hizmetleri c Makina İkmal ve Bakım Onarım 3. Mali İşler Birimi a Tahakkuk b Kaynak Yönetimi c Satınalma İşleri 2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1. Amaçlar ve Hedefler Amaçlar Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar Temel Politika ve Öncelikler Temel İlkelerimiz Yeniliğe Açık Olmak, Sorumluluk Bilinci, Yüksek Özgüven, Katılımcılık, Şeffaflık, Nesnellik,

21 İşbirliği ve Koordinasyon, Hesap Verebilirlik, Paylaşımcılık, Problem Çözücü Olma, Doğruluk ve Güvenilirlik, Teknolojik Gelişmelere Açıklık. 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. Mali Bilgiler 5902 Sayılı yasanın 18. maddesinin 3. fıkrasında; Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır denmektedir Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Afet Öncesi Çalışmalar Afet Acil Yardım Planları Afet Acil yardım Planları; afete, zamanında, hızlı, etkili ve koordineli olarak müdahale edebilmek ve etkilenen toplulukların acil yardım ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılayabilmek için; mahalle, ilçe veya il düzeyinde yerleşimlerin karşı karşıya bulundukları tüm tehlikeleri ve muhtemel afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet senaryolarıyla gerçekçi biçimde ortaya koyan, kimlerin, ne zaman, nerede, hangi görev ve yetki ile hangi imkân ve kaynakları kullanarak olaya müdahale edeceklerini belirleyen, eğitim ve tatbikatlarla sürekli yenilenen ve geliştirilen belgelerdir sayılı Afetler Kanununun 4. maddesine istinaden, gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ile Olağanüstü Hal Uygulamalarına İlişkin Yönerge Esaslarına göre Afet ve Acil Durum Planları, Valiliklerce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) yapılmaktadır. Acil Yardım Hizmet Grupları; 1-Haberleşme Hizmetleri Grubu 2-Ulaşım Hizmetleri Grubu

22 3-Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu 4-İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu 5-Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu 6-Güvenlik Hizmetleri Grubu 7-Satın Alma-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu 8-Tarım Hizmetleri Grubu 9-Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu ndan oluşmaktadır Su Baskını Tehlikesi (Taşkınlar) Su baskını tehlikesi, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında tanımlı bir afet tehlikesidir Sayılı Kanunun 2. ve 3. maddelerinde olmuş veya olması muhtemel su baskını olaylarına ilişkin taşkın ve taşkın koruma açısından etüt ve proje çalışmalarının yapılması, etkilenen alan sınırlarının belirlenmesi ve gerekli ödeneklerin ayrılarak önlem projelerinin gerçekleştirilmesi görevleri DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. İlimizde su baskınlarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, akarsu havzalarında taşkın koruma ve kontrol önlemlerinin alınması DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir Afet Sonrası Çalışmalar a) Afet etüt çalışmaları b) Haksahipliği çalışmaları c) Yerseçimi işlemleri d) Afet konutu inşaatlarının yapımını kapsamaktadır Afet Etüt Çalışmaları İlimiz genelinde doğal, insan ve teknolojik kaynaklı tüm afetler (heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, yangın, nükleer tehlikeler ve benzeri afetler) incelenerek jeolojik etüt raporları düzenlenmektedir. Afet veri tabanı, afet tahmini ve değerlendirme çalışmaları, eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca doğal afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla iyileştirme projelerinin düzenlenmesini sağlamaktadır. Afet tehlikelerinin doğuracağı etkilere karşı toplumun veya bireylerin eğitimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

23 İlimiz Maçka ilçesi Hamsiköy Köyü Bekçiler Mevkiinde tarihinde meydana gelen heyelan olayı sonucu 1 vatandaşımız ve Araklı ilçesi Aytaş Köyü Gıydış Mevkiinde tarihinde meydana gelen kaya heyelanı sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tablo yılında işlem yapılan afet türlerinin ilçelere göre dağılımı. İLÇELER HEYELAN/KAYMA KAYA SU BASKINI DİĞER DÜŞMESİ MERKEZ 17-7 AKÇAABAT ARAKLI ARSİN 12 5 BEŞİKDÜZÜ 4-3 ÇAYKARA ÇARŞIBAŞI 5 2 DERNEKPAZARI 4 5 DÜZKÖY 1 7 HAYRAT KÖPRÜBAŞI 5 1 MAÇKA OF SÜRMENE 10-7 ŞALPAZARI TONYA VAKFIKEBİR 2-5 YOMRA TOPLAM

24 Grafik 3. Heyelan/Kayma olaylarının ilçelere göre dağılımı. Grafik 4. Kaya Düşmesi olaylarının ilçelere göre dağılımı.

25 Grafik 5. Su baskını olaylarının ilçelere göre dağılımı. Grafik 6. Afet türlerinin afet olay sayısı bazında dağılımı.

26 Foto: Çaykara ilçesi Uzuntarla Köyünde muhtemel kaya düşmesine ait fotoğraflar.

27 Foto: Çaykara ilçesi Uzungöl Beldesi Alçakköprü Mahallesinde muhtemel Kaya Düşmesi olaylarına ait fotoğraflar

28 Foto: Düzköy ilçesi Gökçeler Köyünde muhtemel Kaya Düşmesi olayına ait fotoğraflar

29 Foto: Araklı ilçesi Kayaiçi Köyünde muhtemel Kaya Düşmesi olayına ait fotoğraflar

30 Foto: Araklı ilçesi Çukurçayır Köyü Düz Mahallesindeki heyelan olaylarına ait fotoğraflar

31 Foto: Araklı ilçesi Çiftepınar Köyündeki kaya düşmesi-heyelan olayına ait fotoğraflar

32 Foto: Yomra ilçesi Taşdelen Köyünde meydana gelen sel-su baskını olayına ait fotoğraflar

33 Foto: Yomra ilçesi İkisu Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraf Foto: Merkez ilçesi Gülyurdu Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraf

34 Foto: Merkez ilçesi Sayvan Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraflar

35 Tablo yılı içerinde düzenlenen jeolojik etüt raporları. SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ/MAHALLESİ AFETİN TÜRÜ RAPOR TARİHİ 1 MERKEZ SUBAŞI KÖYÜ Heyelan/Sayısallaştırma CAMİ MAH. çalışması 2 AKÇAABAT AKPINAR BELDESİ Heyelan/Sayısallaştırma çalışması 3 ARAKLI ÇİFTEPINAR KÖYÜ Kaya Düşmesi/Heyelan ARAKLI ÇUKURÇAYIR KÖYÜ Heyelan DÜZ MAH. 5 ÇAYKARA UZUNTARLA KÖYÜ Kaya Düşmesi KARAÇAM-AKSU MAH. 6 ÇAYKARA YAYLAÖNÜ KÖYÜ ÇIĞ/Sayısallaştırma Çalışması 7 KÖPRÜBAŞI AKPINAR MAH. Heyelan/Sayısallaştırma Çalışması Bakanlar Kurulu Kararı İle Alınan Afete Maruz Bölgeler İçin Yapılan İşlemler: İlimiz genelinde muhtelif tarihlerde meydana gelen afetlerde hasar gören konutların bulunduğu alan, Sayılı Afetler Kanunun 2. maddesi gereği Afete Maruz Bölge olarak belirlenir. Afete Maruz Bölge olarak belirlenen bu alanlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan edilir. Tablo yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen alanlar. SIRA NO İLÇESİ BELD/KÖYÜ MAHALLESİ/MEZRA AFETİN TÜRÜ AFETE MARUZ BÖLGE KARARI 1 Araklı Aytaş Köyü Gıydış Mezrası H+KD gün ve 2013/4221 sayı 2 Araklı Çiftepınar Köyü Cami KD gün ve 2012/3329 sayı 3 Araklı Aytaş Köyü Düz KD gün ve 2013/5739 sayı 4 Çaykara Yaylaönü Köyü Aşağı, Orta,Yukarı ve Ömerli Çığ+KD gün ve 2013/5740 sayı 5 Çaykara Uzuntarla Köyü Karaçam ve Aksu KD gün ve 2013/5739 sayı

36 6 Çaykara Şahinkaya Köyü Subaşı KD gün ve 2013/5740 sayı 7 Köprübaşı Akpınar Köyü - H gün ve 2013/5740 sayı 8 Merkez Subaşı Köyü - H gün ve 2013/5740 sayı 9 Maçka Gürgenağaç Köyü Lahana Mah. KD gün ve 2013/5740 sayı Toplam 9 yerleşim birimindeki Afete Maruz Bölgenin mahallinde ilanları yapılmıştır. Araklı Yoncalı Köyü Baş Mahalle, Çaykara Kabataş Çifteırmak Mahallesi, Köseli Tavakulbu Mahallesi ve Taşkıran Beldesi Taşkıran Mahallesi, Düzköy Alazlı Köyü Yukarı Mahalle, Maçka Hamsiköy Bekçiler Mahallesi, Merkez Kozluca Köyü, Sürmene Petekli Köyü Durgunlar Mahallesi, Şalpazarı Çetrik Köyü Güney Mahallesi ve Tonya Karaağaçlı Köyü Sakızlıkdibi Mevki ve Saatli /Kadahor Mahallelerinde Afete Maruz Bölgelerin tapuya şerh koydurulmuş, Araklı Çiftepınar Köyü Cami Mahallesindeki Afete Maruz Bölgenin Bakanlar Kurulu Kararı iptal edilmiştir Hasar Tespit Çalışmaları İlimiz Akçaabat, Çaykara, Hayrat, Ortahisar (Merkez), Maçka, Of ve Yomra İlçelerinde muhtelif tarihlerde meydana gelen yangın afeti sonucu 8 konut tamamen yanmış, 2 konut hasarlı oturulamaz ve 17 konut hasarlı oturulan olmak üzere toplam 27 konut hasar görmüştür. Foto: Çaykara ve Maçka İlçesinde meydana gelen yangın afeti sonucu oluşan hasarlar.

37 Tablo yılında meydana gelen yangın afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit çalışmaları icmali. Sır a no İlçe Adı Belde/Köy/Ma h. Adı Tamame n Yanan Konut Hasarlı Oturulma z Hasarlı Oturula n Hasarsız İşyeri/dep o Hasarlı İşyeri/dep o Afet Tarihi 1 Akçaab at Mersin Beldesi Akçaab at Yıldızlı Beldesi Çaykara Taşkıran Beldesi Çayakar Ulucamii Köyü a 5 Çayakar a Işıklı Mahallesi Çaykara Uzuntarla Köyü Hayrat Köyceğiz Ortahisa r Çarşı Mahallesi (Merkez ) 9 Maçka Sevimli Köyü Of Tekoba Köyü Yomra Kıratlı Köyü Yomra Gürsel Mahallesi

38 İlimiz Arsin, Akçaabat, Çaykara, Hayrat ve Maçka ilçelerinde muhtelif tarihlerde meydana gelen rüzgar afetleri sonucu 8 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 30 konut hasarlı oturulan ve 1 konut hasarlı iş yeri olmak üzere 40 konut ve 1 cami hasar görmüştür. Foto: Çaykara ve Maçka İlçesinde meydana gelen yangın afeti sonucu oluşan hasarlar Tablo yılında meydana gelen rüzgar afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit çalışmaları icmali. Sır a no İlçe Adı Belde/Köy/Mah. Adı Yıkı k Hasarlı Oturulma z Hasarlı Oturula n Hasarsız İşyeri/dep o Hasarlı İşyeri/dep o Afet Tarihi 1 Arsin Yeşilyalı Beldesi/Cumhuriy et Mah Akçaaba Sarıtaş Mah t 3 Çaykara Arpaözü Köyü Çaykara Derindere köyü " 5 Hayrat Dağönü Köyü " 6 Maçka Güzelce köyü " 7 Merkez Gölçayır Köyü cami " İlimizde tarihinde yağan şiddetli yağışlar neticesinde MERKEZ, ARAKLI, ve YOMRA ilçelerinde oluşan sel/su baskını ve heyelan afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit çalışmalarında; YOMRA İlçesine bağlı köylerde 1 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 24 konut hasarlı oturulur, 14 konut sağlam, olay sonucu 1 vatandaş ölü, 1 vatandaş ise kayıp olarak tespit edilmiş, MERKEZ İlçeye bağlı köylerde 2 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 4 konut hasarlı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. 2013 1.Dönem

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. 2013 1.Dönem T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI 2013 1.Dönem KURULUŞ BRİFİNG DOSYASI FORMU 1.KURULUŞUN GENEL TANIMI a) Görevleri b) Teşkilat Yapısı c) Kadro ve Personel Durumu d)

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. 2015 1.Dönem

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. 2015 1.Dönem T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI 2015 1.Dönem KURULUŞ BRİFİNG DOSYASI FORMU 1.KURULUŞUN GENEL TANIMI 1.1. Görevleri 1.2. Teşkilat Yapısı 1.3. Kadro ve Personel Durumu

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. TRABZON ORTAHİSAR Trabzon Merkez Fen Lisesi ,792. TRABZON YOMRA Trabzon Yomra Fen Lisesi ,075

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. TRABZON ORTAHİSAR Trabzon Merkez Fen Lisesi ,792. TRABZON YOMRA Trabzon Yomra Fen Lisesi ,075 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Trabzon Merkez Fen Lisesi 120 487,792 Trabzon Yomra Fen Lisesi 120 483,075 Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi 120 476,154 Kanuni Anadolu Lisesi 204 466,342 Beşikdüzü

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ. Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu

BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ. Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu 07 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 14.00 DA BURDUR DA MEYDANA GELEN 6,5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM SONUCU; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İlan - 8 TYP Katılımcı Sayısı 30 XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağaçlandırma TYP Başlangıç Tarihi 15.11.2013 1 ay 15 gün Son Başvuru Tarihi 04.11.2013 İkamet Şartı: Beşikdüzü İlçesine Bağlı

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ ADANA Ç. Ü. İ d a r i v e M a l i İ ş

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler L\ k \\ Katip Üye KARAR: KOMİSYON İNCELEMESİ: KOMİSYON GÖRÜŞÜ: KONUSU: Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ KARAR TARİHİ: 10/07/2014 T.C. oluşturmak, yangın ve afetlerle

Detaylı

Trabzon'da Burs Veren Vakıflar

Trabzon'da Burs Veren Vakıflar On5yirmi5.com Trabzon'da Burs Veren Vakıflar Trabzon'da burs veren vakfıların adres ve listeleri... Yayın Tarihi : 19 Temmuz 2012 Perşembe (oluşturma : 11/4/2015) 1)AKÇAABAT İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Eğitimi Limak Limra, Kiriş, Antalya 19-22.03.2015 Türkiye Afet Müdahale

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Abdurrahman GÜLDOĞAN İzmir AFAD Şube Müdürü AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Afetler ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET PLANI

2013 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET PLANI ŞUBAT 2013 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 FALİYET RAPORU

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 FALİYET RAPORU İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 FALİYET RAPORU SUNUŞ Bilindiği gibi 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2006

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İSTATİSTİKLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İSTATİSTİKLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İSTATİSTİKLER 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Kaynaklar 5 1.1 Personel 5 1.2 Araç 6 1.3 İstasyon 7 2. Müdahale Çalışmaları 8 2.1 İtfai olaylar 8 2.2 Yangınlar

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İl Acil Yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev yapacakları tespit ederek kendilerine duyurur.

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bu görev çıkışlarımızın çeşitlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Bu görev çıkışlarımızın çeşitlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Faaliyet ve Proje Bilgileri 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesi kapsamında sunulan hizmetlerimiz; 2010 yılı içerisinde itfaiye olayları ile ilgili gelen ihbarlar

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2015/312 Meclis Karar Tarihi : 14.12.2015 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 18.12.2015 Dayanak T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı