2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014

2 Felaket başa gelmeden önce tedbirleri düşünmek lazımdır, Başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur Mustafa Kemal ATATÜRK

3 A. Celil ÖZ Vali Ömer KIRATLI İl Afet ve Acil Durum Müdürü

4 İÇİNDEKİLER VALİ NİN SUNUŞU İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRÜ NÜN SUNUŞU İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Görevlerimiz 1.3. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri Müdahale Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri Sivil Savunma Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 2. AMAÇ ve HEDEFLER 2.1. Amaçlar ve Hedefler Amaçlar 2.2. Temel Politika ve Öncelikler Temel İlkelerimiz

5 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. Mali Bilgiler 3.2. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Afet Öncesi Çalışmalar Afet Acil Yardım Planları Su Baskını Tehlikesi (Taşkınlar) Afet Sonrası Çalışmalar Afet Etüt Çalışmaları Hasar Tespit Çalışmaları Haksahipliği Çalışmaları Yerseçimi Çalışmaları Afet Konutu İnşaatları Yılında Yapımına Başlanılan ve 2014 Yılında Teslim Edilecek Afet Konutları Afet Konutu Bekleyen Hak Sahibi Aileler Tapusu Verilen Afet Konutları Yılında İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı İnşaatı İşleri ile Afet Önleyici Tedbirler İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı İnşaatı İşi İhalesi Yapılmış Olan Afet Önleyici Tedbirler EYY (Evini Yapana Yardım) Metodu göre Konut / İşyeri İnşaatları EYY li Konut İnşaatı EYY li İşyeri İnşaatı Afet ve Acil Yardım Ödenekleri Sayılı Kanuna Göre Talep Edilen Ödenekler Belediyelere ve İl Özel İdaresine Gelen Acil Yardım Ödenekleri Yılı Yatırım Programına Sunulan Afet Önleyici Tedbirler ve Afet Konutları Çevre Tanzim İşleri Deprem Cihazı İle İlgili Yapılan Çalışmalar Sivil Savunma Hizmetleri Acil Durum Müdahaleleri Eğitim Faaliyetleri

6 Seminer ve Konferanslar Eğitim ve Tatbikatlar Okul Eğitimleri Kurum Eğitimleri Afete Hazır Türkiye Kapsamında Farkındalık Eğitimleri Kitap, Afiş ve Broşürler Performans Sonuçları Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. Üstünlükler 4.2. Zayıflıklar 5. ÖNERİ ve TEDBİRLER 6. BASINDA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

7 VALİ NİN SUNUŞU Türkiye jeolojik, meteorolojik ve topoğrafik özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Başta deprem olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, kuraklık, yangın vb. gibi afetlerin yanı sıra komşu ülkelerden meydana gelen olağan dışı olaylar neticesinde yoğun nüfus hareketlerine de maruz kalabilmektedir. Afet ve acil durumlardan etkilenmememin en iyi yolu ise toplum olarak hazırlıklı ve donanımlı olmaktan geçer yılında çıkarılan 5902 sayılı Kanun la Ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuştur. Bu model ile önceliği Kriz Yönetimi olan anlayış yerine önceliği Risk Yönetimi olan anlayışa geçilmesi hedeflenmiştir. Günümüzde Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi olarak adlandırılan bu model, Afet ve Acil Durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, Afet ve Acil Durumlarda etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir. Bu kapsamda önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknolojiden, iletişim imkânlarından yararlanmak, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliğini geliştirmek, bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre sistemini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapmak öncelik kazanmaktadır. Son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, afet hasarlarının yaklaşık % 65 nin deprem nedeniyle meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde doğal afet denilince akla öncelikle depremler gelmektedir. Nüfusumuzun %95 inin deprem bölgelerinde yaşadığı bilinmektedir. Bu oranlar, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Son yıllarda meydana gelen afetlerin sayısının artmasıyla afetlerin, hasar ve zararlarını en aza indirmek, afet öncesi planlama ve koordinasyon çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek, Afet Yönetimi ni ülke ihtiyaçlarını karşılayacak niteliğe kavuşmak amacıyla, afetlerle ilgili yeni temel politika, vizyon ve misyon değişikliğine gidilmiştir.

8 Bu bağlamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanına giren hizmetleri hızlı, etkin ve ulusal normlara uygun sunmak üzere gerekli yapılanmayı kısa sürede tamamlayarak 24 saat kesintisiz hizmete hazır beklemektedir. İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin vereceği hizmetlerin can ve mal güvenliği açısından son derecede önem arz ettiği aşikârdır. Bu duygu ve düşüncelerle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında meydana gelebilecek olaylara en kısa zamanda etkin müdahalelerin yapılacağı inancıyla tüm çalışanlara teşekkür eder, başarılar dilerim. SUNUŞ Bilindiği üzere dünyada doğal afetlerin sayısı ve yarattığı zararlar son yıllarda artarak devam etmektedir. Ülkemiz de 1901 yılından günümüze kadar çeşitli tarihlerde meydana gelen depremlerde yaklaşık vatandaşımız, Doğu Karadeniz de 1929 yılından günümüze kadar yaşadığımız su baskını ve heyelanlarda ise yaklaşık 700 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca yaşanan bu doğal afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Ülkemiz sahip olduğu jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik koşulları nedeniyle büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afet olayları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Doğal afetlerin dağılımına bakıldığında; depremlerin % 61 lik dilimde, heyelanların %15 lik dilimde, sellerin % 14 lik dilimde, kaya düşmelerinin % 5 lik dilimde, yangınların % 4 lik dilimde ve çığların % 1 lik dilimde yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde heyelanlardan etkilenen yerleşim birimlerinin dağılımına bakıldığında, bunların yaklaşık % 35 inin Karadeniz Bölgesi nde olduğu göze çarpmaktadır. Trabzon ili bu verilere göre ülkemizde heyelan nedeniyle en fazla konut nakli verilen ildir. Günümüzün en önemli afetlerinden biri de küresel ısınma ve küresel iklim değişimidir. İklim değişikliği nedeniyle; deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış ile sert rüzgarların etkili olacağı öngörülmektedir. Karadeniz Bölgesi'ndeki çok sayıda sel ve heyelan olaylarının yaşanması küresel iklim değişikliğinin etkileri ile daha da artmaktadır. Özellikle, son zamanlarda Merkez Köyler, Yomra, Arsin, Araklı ve diğer birçok ilçemizde yağan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve su baskınları, konutların ve belediye alt yapılarının hasar görmesi ile sonuçlanmıştır.

9 Afetlerin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini bilemeyiz. Ancak afetler yaşanmadan önce toplum düzeyinde alacağımız önlemler ile bilgili, bilinçli, sorumluluk ve duyarlılık sahibi bir toplum oluşturarak, afet yönetim ve müdahale kapasitemizi geliştirerek, afetlere karşı alınabilecek en etkili risk azaltma yöntemini uygulamış oluruz. Bu nedenle ülkemizde meteorolojik ve jeolojik karakterli sel ve heyelan gibi doğal afetlerin zararlarını azaltmak ve gerekli tedbirleri alabilmek için bu tür afetlere yönelik tahminlerin önceden yapılması ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ile toplumsal bilinçlenmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılı içerisinde görev alanımız içerisinde halkımıza gecegündüz, yağmur-çamur demeden hizmet eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. 1-GENEL BİLGİLER Afetler, depremler, toplu iltica ve büyük nüfus hareketleri, tehlikeli salgın hastalıklar gibi normal durumdan seferberlik ve savaş hali durumuna kadar her türlü olağan dışı olaylarla ilgili acil durum yönetimini, ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla, 5902 sayılı kanunla Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; 5902 sayılı kanunun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle faaliyetine başlamıştır. Bu kanunla; Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kapatılmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; -Planlama ve Zarar Azaltma ve Dairesi Başkanlığı -Müdahale Dairesi Başkanlığı -İyileştirme Dairesi Başkanlığı -Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı -Deprem Dairesi Başkanlığı -Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı -Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı -Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak 8 daire başkanlığı ile aktif ve etkin bir çalışma yürütmeyi hedeflemektedir.

10 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasında; İllerde, İl Özel İdaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur Misyon ve Vizyon Misyon Güvenli yerleşim ve yapılaşma politikaları oluşturarak, İlimizi, gelecekte olası tehlikelere karşı hazırlamak ve riskleri en aza indirgemek Vizyon İlimizdeki afet zararlarını azaltmak amacıyla, kurum-kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan, standart, esas ve usulleri belirleyen ve denetleyen Çağdaş Afet ve Acil Durum Yönetim modeli oluşturmak Yetki, Görev ve Sorumluluklar Görevlerimiz 5902 sayılı kanunun 18. maddesinin 2. fıkrası gereği; a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak, c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek, ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek, d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek, f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak, g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek, ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek, h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak, ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak,

11 i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmaktır İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi kampüsü içerinde yer almakta olup, Planlama Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü, Müdahale Şube Müdürlüğü, İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Şube Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

12 Foto 1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası.

13 Teşkilat Yapısı İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR PLANLAMA ve ZARAR AZALTMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDAHALE ŞUBE ve AFET ve ACİL YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İYİLEŞTİRME VE DEPREM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Jeoloji Mühendisi Endüstri Mühendisi Jeofizik Mühendisi Jeoloji Mühendisi (İşçi) Şef Jeofizik Mühendisi Sosyal Çalışmacı Harita Mühendisi V.H.K.İ. Çözümleyici Harita Mühendisi Enformasyon Memuru İnşaat Mühendisi V.H.K.İ. İnşaat Mühendisi Sağlık Memuru İnşaat Teknikeri Ambar Memuru Şehir Plancısı Santral Memuru Teknisyen Satın Alma Memuru Mimar Arama ve Kurtarma Şefi Muhasebeci Meteoroloji Mühendisi Arama ve Kur. Teknisyeni Santral Memuru Hizmetli İşçi Çizelge 1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teşkilat şeması.

14 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüz bünyesinde; teknolojik yenilikler takip edilerek internet bağlantıları yaygınlaştırılarak verilen hizmetler halka ve kamuoyuna daha hızlı duyurulmakta, sürekli güncellenen web sayfasında bütün bilgiler mevcuttur. Tablo 1. Müdürlüğümüzde mevcut olan makine ve teçhizatlar. MAKİNE VE TEÇHİZATLAR CİNSİ ADET AĞAÇ KESME MAKİNASI 3 BETON DEMİR KESME MAKİNASI 2 JENERATÖR 6 CANLI ARAMA KAMERASI 2 SİSMİK DİNLEME CİHAZI 1 HİDROLİK KESME AYIRMA 3 AKÜLÜ KESME AYIRMA 1 HAVALI KALDIRMA SETİ 2 ENKAZ İÇİ FAN 1 GECE GÖRÜŞ DÜRBÜNÜ 1 SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI 1 AYDINLATMA TERTİBATI 2 KOMPRESÖR (HAVA-KARA 300 BAR) 1 KAPALI DEVRE SOLUNUM CİHAZI 2 RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI 1 RADYAKMETRE 1 KIRICI, DELİCİ 3 DOZUMETRE 80 TOPLAM 96

15 Tablo 2. Müdürlüğümüzde mevcut olan elektronik cihazlar. ELEKTRONİK CİHAZLAR CİNSİ ADET BİLGİSAYAR 44 YAZICILAR 22 TARAYICI 1 FOTOKOPİ MAKİNASI 1 TOPLAM 68 Tablo 3. Müdürlüğümüzde mevcut olan haberleşme araçları. HABERLEŞME ARAÇLARI CİNSİ ADET TELEFON HATTI Türk Telekom Hattı:6 Faks hattı: 2 FAKS 3 TELSİZ (sabit telsiz, el telsizi, araç telsizi) 54 UYDU TELEFONU 2 TOPLAM 67 Tablo 4. Müdürlüğümüzde mevcut olan taşıtlar. TAŞITLAR CİNSİ ADET TAM DONANIMLI KURTARMA ARACI 1 KARTAL (HİZMET ARACI) 1 PİCK - UP 4 KAPTI KAÇTI ARAZİ TAŞITLARI 3 ŞİŞME BOT, BOT MOTORU, TAŞIYICI 1 ROMÖRKÜ ŞİŞME BOT VE MOTORU 1 TOPLAM İnsan Kaynakları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde norm kadro sayısı 85 adettir. Teknik Hizmetler Sınıfında görevli personel sayısı 47 adet, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan personel sayısı 21,

16 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 2, norm kadro dışı işçi 2 adet olup, toplam görev yapan personel sayımız 73 adettir. Münhal kadro sayımız ise 20 adet olup, kadro ve personel durumu Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nün Kadro ve Personel Durumu. KADRO GÖREVİ KADRO MEVCUT MEVCUT % AÇIKLAMALAR Norm Fazlası İl Afet ve Acil Durum Müdürü 1 1 Şube Müdürü 4 2 İnşaat Mühendisi 5 5 Meteoroloji Mühendisi 1 1 Jeoloji Mühendisi Jeofizik Mühendisi Harita Mühendisi 2 2 Tabip 1 - Mimar 1 1 Şehir Plancı 2 2 Eğitim Uzmanı 1 - Şef 4 - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 4 Tekniker 2 2 Çözümleyici 1 1 Şoför 2 2 Santral Memuru 1 1 Muhasebeci 1 1 Ambar Memuru 1 1 Satınalma Memuru 1 1 Hizmetli 1 1 Teknisyen 1 1 Ara Toplam İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ PERSONEL DURUMU Şube Müdürü 1 - Endüstri Mühendisi 1 1 Santral Memuru 1 1 Enformasyon Memuru 8 6 Ara Toplam 11 8 ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİ PERSONEL DURUMU Şef 1 - Sosyal Çalışmacı 1 1 Sağlık Memuru 1 1 Arama ve Kurtarma Teknisyeni Şoför 1 1 Ara Toplam ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ DURUMU İşçi GENEL TOPLAM

17 Müdürlüğümüz personelinin % 1 i ilkokul, % 1 i ortaokul, % 26 sı lise, % 13 ü meslek yüksekokulu, %46 i lisans mezunu olup, % 13 i yüksek lisans derecesine sahiptir. Tablo 6. Müdürlüğümüz de Çalışan Personelin Öğrenim Durumu. MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Öğrenim Durumu Sayısı Yüksek Lisans 10 Lisans 36 Meslek Yüksekokulu 10 Lise 20 Ortaokul 1 İlkokul 1 TOPLAM 78 Grafik 1. Müdürlüğümüzde çalışan personelin öğrenim durumunun yüzdesel dağılımı. Müdürlüğümüz personelinin %33 ünü kadınlar, %67 sini erkekler oluşturmaktadır. Tablo 7. Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadın-erkek durumu. MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN PERSNELİN KADIN-ERKEK DURUMU CİNSİYETİ SAYISI Kadın 26 Erkek 52 TOPLAM 78

18 Grafik 2. Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadın-erkek sayısı bazında dağılımı Sunulan Hizmetler Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen faaliyetler Şube Müdürlükleri bazında aşağıda sunulmuştur: Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. Afet ve acil durum risk yönetimi, standartları, önlemeye yönelik tüm olurlar, etütler ve imar işleri ile ilgili işlemler, a Afet ve acil duruma yönelik tüm risklerin tespiti, dönüşüm modellerini kurma ve geliştirme, b Önlemeye yönelik olurlar ile jeolojik etütler ile ilgili işlemler, risk önleme, müdahale, iyileştirme ve 2. İl içerisinde kesintisiz haberleşme sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve merkezi sistemle entegrasyonu, 3. Afet ve acil duruma yönelik bilgi sistemi, karar destek sistemi ve simülasyon sistemlerinin kurulumu, merkezi AFEBIS sistemi ile entegrasyonu ve işletimi (Merkez teşkilatınca yürütülmekte olup, Müdürlüğümüzce ilimize ait bilgiler toplanmakta ve sisteme entegre edilmektedir), 3. STK lar ve gönüllü kişiler ile ilgili işlemler, 4. Bilgi toplama ve dokümantasyon ile ilgili işlemler, 5. Tahmin ve erken uyarı ile ilgili işlemler (Merkez teşkilatınca yürütülmektedir), 6. Eğitim ile ilgili işlemler.

19 Müdahale Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. Afet ve acil durum yönetim merkezinin 7 gün 24 saat çalıştırılması, 2. Afet ve acil durumlarda müdahalenin planlaması, 3. Arama ve kurtarma ile itfaiye ile ilgili işlemler, 4. Haberleşme ve bilgi sistemlerinin güncel tutulması, 5. İnsan kayıpları ve hasarlar ile ilgili işlemler, 6. İl kurtarma ve yardım komitesi ile ilgili işlemler, 7. Afet ve acil durumlara ilişkin sekretarya hizmetleri İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. Geçici yerleştirme ve barındırma hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 2. Daimi iskan hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 3. Hasar tespiti hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 4. Hak sahipliği hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 5. Arazi kullanımı hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 6. Afete maruz bölge ile ilgili işlemleri yapmak. 7. Yerel deprem tehlike haritaları, 8. Yer hareketleri izleme, 9. Deprem bilgilendirme, 10. Güvenli yapı ve güvenli yerleşim Sivil Savunma Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. Sivil Savunma Hizmetleri Birimi a İkaz Alarm b Sivil Savunma Teşkilleri c - Eğitim ve Tatbikat d - Sığınak Hizmetleri 2. Seferberlik Hizmetleri Birimi a Seferberlik Planlama Milli Alarm Planlama Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Savaş Hasarı Onarım Planları b Lojistik Seferberlik Mal ve Hizmet Seferberliği M.M.M. Uygulaması

20 Koruyucu güvenlik ve Sabotaj c Erteleme Hizmetleri Personel Erteleme Araç Erteleme 3. Sivil Savunma Planlama Hizmetleri Birimi Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün Faaliyetleri 1. İnsan Kaynakları Birimi 2. İdari ve Sosyal Hizmetler Birimi a Evrak İşleri b Destek Hizmetleri c Makina İkmal ve Bakım Onarım 3. Mali İşler Birimi a Tahakkuk b Kaynak Yönetimi c Satınalma İşleri 2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1. Amaçlar ve Hedefler Amaçlar Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar Temel Politika ve Öncelikler Temel İlkelerimiz Yeniliğe Açık Olmak, Sorumluluk Bilinci, Yüksek Özgüven, Katılımcılık, Şeffaflık, Nesnellik,

21 İşbirliği ve Koordinasyon, Hesap Verebilirlik, Paylaşımcılık, Problem Çözücü Olma, Doğruluk ve Güvenilirlik, Teknolojik Gelişmelere Açıklık. 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. Mali Bilgiler 5902 Sayılı yasanın 18. maddesinin 3. fıkrasında; Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır denmektedir Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Afet Öncesi Çalışmalar Afet Acil Yardım Planları Afet Acil yardım Planları; afete, zamanında, hızlı, etkili ve koordineli olarak müdahale edebilmek ve etkilenen toplulukların acil yardım ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılayabilmek için; mahalle, ilçe veya il düzeyinde yerleşimlerin karşı karşıya bulundukları tüm tehlikeleri ve muhtemel afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet senaryolarıyla gerçekçi biçimde ortaya koyan, kimlerin, ne zaman, nerede, hangi görev ve yetki ile hangi imkân ve kaynakları kullanarak olaya müdahale edeceklerini belirleyen, eğitim ve tatbikatlarla sürekli yenilenen ve geliştirilen belgelerdir sayılı Afetler Kanununun 4. maddesine istinaden, gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ile Olağanüstü Hal Uygulamalarına İlişkin Yönerge Esaslarına göre Afet ve Acil Durum Planları, Valiliklerce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) yapılmaktadır. Acil Yardım Hizmet Grupları; 1-Haberleşme Hizmetleri Grubu 2-Ulaşım Hizmetleri Grubu

22 3-Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu 4-İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu 5-Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu 6-Güvenlik Hizmetleri Grubu 7-Satın Alma-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu 8-Tarım Hizmetleri Grubu 9-Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu ndan oluşmaktadır Su Baskını Tehlikesi (Taşkınlar) Su baskını tehlikesi, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında tanımlı bir afet tehlikesidir Sayılı Kanunun 2. ve 3. maddelerinde olmuş veya olması muhtemel su baskını olaylarına ilişkin taşkın ve taşkın koruma açısından etüt ve proje çalışmalarının yapılması, etkilenen alan sınırlarının belirlenmesi ve gerekli ödeneklerin ayrılarak önlem projelerinin gerçekleştirilmesi görevleri DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. İlimizde su baskınlarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, akarsu havzalarında taşkın koruma ve kontrol önlemlerinin alınması DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir Afet Sonrası Çalışmalar a) Afet etüt çalışmaları b) Haksahipliği çalışmaları c) Yerseçimi işlemleri d) Afet konutu inşaatlarının yapımını kapsamaktadır Afet Etüt Çalışmaları İlimiz genelinde doğal, insan ve teknolojik kaynaklı tüm afetler (heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, yangın, nükleer tehlikeler ve benzeri afetler) incelenerek jeolojik etüt raporları düzenlenmektedir. Afet veri tabanı, afet tahmini ve değerlendirme çalışmaları, eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca doğal afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla iyileştirme projelerinin düzenlenmesini sağlamaktadır. Afet tehlikelerinin doğuracağı etkilere karşı toplumun veya bireylerin eğitimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

23 İlimiz Maçka ilçesi Hamsiköy Köyü Bekçiler Mevkiinde tarihinde meydana gelen heyelan olayı sonucu 1 vatandaşımız ve Araklı ilçesi Aytaş Köyü Gıydış Mevkiinde tarihinde meydana gelen kaya heyelanı sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tablo yılında işlem yapılan afet türlerinin ilçelere göre dağılımı. İLÇELER HEYELAN/KAYMA KAYA SU BASKINI DİĞER DÜŞMESİ MERKEZ 17-7 AKÇAABAT ARAKLI ARSİN 12 5 BEŞİKDÜZÜ 4-3 ÇAYKARA ÇARŞIBAŞI 5 2 DERNEKPAZARI 4 5 DÜZKÖY 1 7 HAYRAT KÖPRÜBAŞI 5 1 MAÇKA OF SÜRMENE 10-7 ŞALPAZARI TONYA VAKFIKEBİR 2-5 YOMRA TOPLAM

24 Grafik 3. Heyelan/Kayma olaylarının ilçelere göre dağılımı. Grafik 4. Kaya Düşmesi olaylarının ilçelere göre dağılımı.

25 Grafik 5. Su baskını olaylarının ilçelere göre dağılımı. Grafik 6. Afet türlerinin afet olay sayısı bazında dağılımı.

26 Foto: Çaykara ilçesi Uzuntarla Köyünde muhtemel kaya düşmesine ait fotoğraflar.

27 Foto: Çaykara ilçesi Uzungöl Beldesi Alçakköprü Mahallesinde muhtemel Kaya Düşmesi olaylarına ait fotoğraflar

28 Foto: Düzköy ilçesi Gökçeler Köyünde muhtemel Kaya Düşmesi olayına ait fotoğraflar

29 Foto: Araklı ilçesi Kayaiçi Köyünde muhtemel Kaya Düşmesi olayına ait fotoğraflar

30 Foto: Araklı ilçesi Çukurçayır Köyü Düz Mahallesindeki heyelan olaylarına ait fotoğraflar

31 Foto: Araklı ilçesi Çiftepınar Köyündeki kaya düşmesi-heyelan olayına ait fotoğraflar

32 Foto: Yomra ilçesi Taşdelen Köyünde meydana gelen sel-su baskını olayına ait fotoğraflar

33 Foto: Yomra ilçesi İkisu Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraf Foto: Merkez ilçesi Gülyurdu Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraf

34 Foto: Merkez ilçesi Sayvan Köyünde meydana gelen heyelan olayına ait fotoğraflar

35 Tablo yılı içerinde düzenlenen jeolojik etüt raporları. SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ/MAHALLESİ AFETİN TÜRÜ RAPOR TARİHİ 1 MERKEZ SUBAŞI KÖYÜ Heyelan/Sayısallaştırma CAMİ MAH. çalışması 2 AKÇAABAT AKPINAR BELDESİ Heyelan/Sayısallaştırma çalışması 3 ARAKLI ÇİFTEPINAR KÖYÜ Kaya Düşmesi/Heyelan ARAKLI ÇUKURÇAYIR KÖYÜ Heyelan DÜZ MAH. 5 ÇAYKARA UZUNTARLA KÖYÜ Kaya Düşmesi KARAÇAM-AKSU MAH. 6 ÇAYKARA YAYLAÖNÜ KÖYÜ ÇIĞ/Sayısallaştırma Çalışması 7 KÖPRÜBAŞI AKPINAR MAH. Heyelan/Sayısallaştırma Çalışması Bakanlar Kurulu Kararı İle Alınan Afete Maruz Bölgeler İçin Yapılan İşlemler: İlimiz genelinde muhtelif tarihlerde meydana gelen afetlerde hasar gören konutların bulunduğu alan, Sayılı Afetler Kanunun 2. maddesi gereği Afete Maruz Bölge olarak belirlenir. Afete Maruz Bölge olarak belirlenen bu alanlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan edilir. Tablo yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen alanlar. SIRA NO İLÇESİ BELD/KÖYÜ MAHALLESİ/MEZRA AFETİN TÜRÜ AFETE MARUZ BÖLGE KARARI 1 Araklı Aytaş Köyü Gıydış Mezrası H+KD gün ve 2013/4221 sayı 2 Araklı Çiftepınar Köyü Cami KD gün ve 2012/3329 sayı 3 Araklı Aytaş Köyü Düz KD gün ve 2013/5739 sayı 4 Çaykara Yaylaönü Köyü Aşağı, Orta,Yukarı ve Ömerli Çığ+KD gün ve 2013/5740 sayı 5 Çaykara Uzuntarla Köyü Karaçam ve Aksu KD gün ve 2013/5739 sayı

36 6 Çaykara Şahinkaya Köyü Subaşı KD gün ve 2013/5740 sayı 7 Köprübaşı Akpınar Köyü - H gün ve 2013/5740 sayı 8 Merkez Subaşı Köyü - H gün ve 2013/5740 sayı 9 Maçka Gürgenağaç Köyü Lahana Mah. KD gün ve 2013/5740 sayı Toplam 9 yerleşim birimindeki Afete Maruz Bölgenin mahallinde ilanları yapılmıştır. Araklı Yoncalı Köyü Baş Mahalle, Çaykara Kabataş Çifteırmak Mahallesi, Köseli Tavakulbu Mahallesi ve Taşkıran Beldesi Taşkıran Mahallesi, Düzköy Alazlı Köyü Yukarı Mahalle, Maçka Hamsiköy Bekçiler Mahallesi, Merkez Kozluca Köyü, Sürmene Petekli Köyü Durgunlar Mahallesi, Şalpazarı Çetrik Köyü Güney Mahallesi ve Tonya Karaağaçlı Köyü Sakızlıkdibi Mevki ve Saatli /Kadahor Mahallelerinde Afete Maruz Bölgelerin tapuya şerh koydurulmuş, Araklı Çiftepınar Köyü Cami Mahallesindeki Afete Maruz Bölgenin Bakanlar Kurulu Kararı iptal edilmiştir Hasar Tespit Çalışmaları İlimiz Akçaabat, Çaykara, Hayrat, Ortahisar (Merkez), Maçka, Of ve Yomra İlçelerinde muhtelif tarihlerde meydana gelen yangın afeti sonucu 8 konut tamamen yanmış, 2 konut hasarlı oturulamaz ve 17 konut hasarlı oturulan olmak üzere toplam 27 konut hasar görmüştür. Foto: Çaykara ve Maçka İlçesinde meydana gelen yangın afeti sonucu oluşan hasarlar.

37 Tablo yılında meydana gelen yangın afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit çalışmaları icmali. Sır a no İlçe Adı Belde/Köy/Ma h. Adı Tamame n Yanan Konut Hasarlı Oturulma z Hasarlı Oturula n Hasarsız İşyeri/dep o Hasarlı İşyeri/dep o Afet Tarihi 1 Akçaab at Mersin Beldesi Akçaab at Yıldızlı Beldesi Çaykara Taşkıran Beldesi Çayakar Ulucamii Köyü a 5 Çayakar a Işıklı Mahallesi Çaykara Uzuntarla Köyü Hayrat Köyceğiz Ortahisa r Çarşı Mahallesi (Merkez ) 9 Maçka Sevimli Köyü Of Tekoba Köyü Yomra Kıratlı Köyü Yomra Gürsel Mahallesi

38 İlimiz Arsin, Akçaabat, Çaykara, Hayrat ve Maçka ilçelerinde muhtelif tarihlerde meydana gelen rüzgar afetleri sonucu 8 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 30 konut hasarlı oturulan ve 1 konut hasarlı iş yeri olmak üzere 40 konut ve 1 cami hasar görmüştür. Foto: Çaykara ve Maçka İlçesinde meydana gelen yangın afeti sonucu oluşan hasarlar Tablo yılında meydana gelen rüzgar afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit çalışmaları icmali. Sır a no İlçe Adı Belde/Köy/Mah. Adı Yıkı k Hasarlı Oturulma z Hasarlı Oturula n Hasarsız İşyeri/dep o Hasarlı İşyeri/dep o Afet Tarihi 1 Arsin Yeşilyalı Beldesi/Cumhuriy et Mah Akçaaba Sarıtaş Mah t 3 Çaykara Arpaözü Köyü Çaykara Derindere köyü " 5 Hayrat Dağönü Köyü " 6 Maçka Güzelce köyü " 7 Merkez Gölçayır Köyü cami " İlimizde tarihinde yağan şiddetli yağışlar neticesinde MERKEZ, ARAKLI, ve YOMRA ilçelerinde oluşan sel/su baskını ve heyelan afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit çalışmalarında; YOMRA İlçesine bağlı köylerde 1 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 24 konut hasarlı oturulur, 14 konut sağlam, olay sonucu 1 vatandaş ölü, 1 vatandaş ise kayıp olarak tespit edilmiş, MERKEZ İlçeye bağlı köylerde 2 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 4 konut hasarlı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİNDEKİLER Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Afet ve Acil Durum Servislerinin Görevleri Nelerdir? Müdahele Ekipleri Afet Acil Durum Eğitim ve Projeleri

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ Başyazı Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Karınca dergimizin 927. sayısı ile karşınızdayız. Mart ayında çıkan bu sayımızla, koopretatifçilik alanına mütevazi katkımızı sürdürmeye devam

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU Mayis1997 1. GİRİŞ h. TANIMLAR II!. AFETLERDEN KORUNMANIN TARiHi GELiŞiMi IV. ÜLKEMİZDE KONU İLE İLGiLi MEVZUAT A-ANAYASA

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU HEMŞİN/RİZE 07/04/2015 Halim Kazım BEKÂR Hemşin Belediye Başkanı HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU HAZiRAN/1997 BAŞLANGIÇ Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Atilla

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı