SORULARI Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULARI-1. 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?"

Transkript

1 ADI SOYADI: 14 Aralık A SINIFI HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI-1 1. "Cumhuriyetten önce devletimizin adı idi."yandaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.Türkiye Devleti B.Osmanlı Devleti C Türk Cumhuriyeti 2.Kurtuluş Savaşı, aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır? A. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasıyla B.Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla C.Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla 3.Cumhuriyetimiz hangi tarihte ilân edildi? A.29 Ekim 1923 B. 23 Nisan 1920 C.19 Mayıs Aşağıdaki illerden hangisi Atatürk'ün yurdumuzu kurtarmak için toplantı yaptığı illerimizden biridir? A.Ankara B. Sivas C. İstanbul 5. "23 Nisan bin dokuz yüz yirmide.yandaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.Kurtuluş Savaşımız başlamıştır. B.Cumhuriyetimizin ilân edilmiştir. C.Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.Cumhuriyetten önce yurdumuzu padişah yönetiyordu. B.Atatürk 10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekizde öldü. C.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e Kemal adını verdi. 7. "Atatürk'ün kız kardeşinin adı..idi." A.Makbule B.Lâtife C.Ülkü 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A.Atatürk Samsun'da doğmuştur. B.Atatürk, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. C.Atatürk, plânlı çalışmayı sevmezdi. 9. Bayrak töreninde aşağıdakilerden hangisini söyleriz? A.İstiklâl Marşı B.Gençlik Marşı C.Andımız 10. Bayrağımız rengini nereden almıştır? A.gökyüzünden B.güneşten C.şehitlerimizin kanından 11. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilânından önce yapılmıştır? A.yeni Türk harflerinin kabulü B.Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı C.din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması 12. "Cumhuriyetin ilânından sonra yapılan yeniliklere.. denir."yandaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız? A.Atatürk inkılâpları B. çağa ayak uydurma C.lâiklik 13. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin getirdiği yeniliklerden biri değildir? A.televizyonun yayına başlaması B.giyim kuşamda yenilik C.kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi 14. Atatürk'ün mezarı nerededir? A.Samsun'da B. Ankara'da C. İstanbul'da 15. Atatürk hangi ilimizde ölmüştür? A.İstanbul B. Selanik C Erzurum 16. İlk cumhurbaşkanımız kimdir? A.İsmet İnönü B.Mustafa Kemal C.Fevzi Çakmak

2 17.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. B. Kurtuluş Savaşımız Atatürk'ün önderliğinde yapıldı. C.Atatürk, Ankara'dan İstanbul'a gelerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 18.".bir ülkenin bağımsızlık simgesidir." cümlesindeki noktalı yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.bayrak B.cumhurbaşkanı C.başkent 19.Aşağıdakilerden hangisi okulda yapılan bayram hazırlıklarından biri değildir? A. sınıfımızı bayraklarla donatmak B.caddelere taklar kurmak C.Atatürk köşesini süslemek 20. Bayram töreni, aşağıdakilerden hangisi ile başlar? A. İstiklâl Marşı nın söylenmesiyle B. saygı duruşu ile C.okul müdürünün konuşmasıyla 21. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını kim vermiştir? A. matematik öğretmeni B. babası ve annesi C. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Türkiye Büyük Milet Meclisi nerede açılmıştır? A. Ankara'da B.Samsun'da C.Selanik'te 23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişisel özelliklerinden biri değildir? A. Plânlı ve düzenli olması B.Savaşı sevmesi C.Çocukları sevmesi 24. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biri değildir? A. Fes ve çarşaf gibi giysiler giyilmeye başlandı. B.Kadın ve erkeklere eşit haklar verildi. C.Kız ve erkek çocukların aynı okula gitmeleri sağlandı. 25. "Kemal adını Atatürk'e vermiştir."yukarıdaki noktalı yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.Türkçe öğretmeni B.babası C.matematik öğretmeni 26. Atatürk haftasını ne zaman kutlarız? A.3-10 Kasım tarihleri arası B Kasım tarihleri arası C Kasım tarihleri arası 27. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biridir? A.Cumhuriyet yönetimi halk egemenliğine dayanır. B.Yöneticilik, babadan oğula geçer. C.Devleti padişah yönetir. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı? A.10 Kasım 1938 B. 23 Nisan 1920 C. 19 Mayıs Aşağıdaki giysilerden hangisi cumhuriyetten önce giyilirdi? A. Fes B. şapka C. kıravat 30. "Atatür.tarihinde öldü." Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üç B.10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekiz C.10 Kasım bin sekiz yüz seksen bir 31- Atatürk,yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı? a)birinci Dünya Savaşı b)kurtuluş Savaşı c) Çanakkale Savaşı 32- Bayrak kimi temsil eder? a)milleti b)meclisi c)hükümeti 33- Cumhuriyet yönetiminde kararları kim alır? a)padişahlar b)milletin Temsilcileri c)bakanlar 34-Yurdumuzu kurtarmak için milletimiz kimin etrafında toplandı? a)vahdeddin in b)atatürk ün c)ferit Paşa nın

3 35-Cumhuriyet yönetimi ne demektir? a)milletin,kendi kendini yönetmesi demektir. b)yurdu,cumhurbaşkanının yönetmesi demektir. c)yurdu,bakanların yönetmesi demektir. 36-Bayrağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a)bağımsızlığımızın sembolü ve milletimizin işareti olmasıdır b)bayrağın al renkli olması. c)bayrak üzerinde ay ve yıldız olması 37-Devletimizin adı hangisidir? a)osmanlı Devleti b)türk Devleti c)türkiye Cumhuriyeti Devleti. 38- Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ne denir? a)laiklik b)cumhuriyetçilik c)inkılap 39-Bu gün kullandığımız harfler,hangi inkılapla kabul edildi? a)kültür İnkilabı ile b)harf İnkilabı ile c)eğitim İnkılabı ile. 40-Savaş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder? a)yeşilay b)türk Hava Kurumu c)kızılay 41- Atatürk ün gerçekleştirdiği yeniliklere ne ad verilir? a)atatürk ün hizmetleri b)kurtuluş Savaşı c)atatürk İnkılapları 42- Yurdumuzun,milletimizin bağımsızlığını,onurunu,varlığını anlatan marşımızın adı nedir? a)istiklal Marşı b)çanakkale Marşı c)okul Marşı 43-Mustafa Kemal in,kurtuluş Savaşı ndan önce aşağıdakilerden hangilerine sırayla gitmiştir? a)samsun-ankara-sivas-erzurum b)samsun-amasya-erzurum-sivas-ankara c)erzurum-sivas-samsun-ankara 44-Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın kullanıldığı yerlerden biri değildir? a)bayramlarda ve çeşitli yürüyüşlerde taşınır. b)tatil günlerinde ve hafta boyunca okullara,diğer resmi binalara asılır c)yüksek tepelere dikilir. 45. Düşmanlar, yurdumuzu hangi savaştan sonra işgal ettiler? a)çanakkale savaşından sonra b)kurtuluş savaşından sonra c)l. Dünya Savaşından sonra 46. Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimine ne denir? a)demokrasi b)padişah c)krallık 47. Atatürk hangi savaşta milletine önderlik etti? a)birinci Dünya Savaşında b)ikinci Dünya Savaşında c)kurtuluş Savaşında 48. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? a)10 Kasım 1938 de b)23 Nisan 1920 de c)29 Ekim 1923 te 49. Önceki devletimizin adı hangisidir? a)selçuklu Devleti b)osmanlı Devleti c)türkiye Cumhuriyeti 50. Kurtuluş Savaşını niçin yaptık? a)düşmanları yurdumuzdan çıkarmak için b)yeni topraklar almak için c)komşu ülkelere yardımcı olmak için 51. Atatürk Samsun a niçin gitti? a)türkiye yi gezip görmek için b)kurtuluş Savaşını başlatmak için c)arkadaşlarını ziyaret etmek için 52. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biri değildir? a)arap harfleri kabul edildi b)kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi c) Arşın yerine metre kullanıldı.

4 53. Mustafa Kemal in vatanın kurtuluşu için toplantı yaptığı yerler nerelerdir? a)ankara- İzmir- İstanbul b)adana- Bursa Hatay c) Erzurum Sivas 54. Bayrak neyin sembolüdür? a)bağımsızlığın b)atatürk ün c)başbakanın 55. Atatürk ün aile bireylerinin adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a)padişah-kral-cumhurbaşkanı b)ali Rıza Efendi-Makbule-Zübeyde Hanım c)namık Kemal-İsmet İnönü 56. Atatürk nerede ve hangi tarihte doğdu? a)ankara da-10 Kasım 1938 de b)istanbul da-1923 te c)selanik te de 57. Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmiştir? a) Kurtuluş savaşı b) 1. Dünya savaşı c) Sakarya Meydan Muharebesi 58. Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun a çıkmıştır? a) 19 Mayıs bin dokuz yüz on dokuz b) 30 Ağustos bin dokuz yüz elli c) 29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üç 59. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangilerinde kongreler yapmıştır? a) İstanbul ve İzmir b) Adana ve Diyarbakır c) Erzurum ve Sivas 60. Yurdumuz neden işgâl edilmiştir? a) 1. Dünya Savaşı nda yenilmemiz. b) Ülkemizin zengin oluşu. c) Padişahın güçlü oluşu. 61. Cumhuriyet kurulmadan önce devletimizin adı neydi? A) Selçuklu Devleti B) Osmanlı Devleti C) Türkiye Cumhuriyeti. 62. Düşmanlar hangi savaştan sonra topraklarımızı paylaştılar? A) 1. Dünya Savaşı B) 2. Dünya Savaşı C) Kurtuluş Savaşı 63. Birinci Dünya Savaşına hangi devletin yanında katıldık? A) Rusya B) İran C) Almanya 64. Mustafa Kemal Samsun a niçin çıktı? A) Gezinti yapmak için. B) Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için C) Padişahla görüşmek için. 65. Atatürk düşmanları yurttan atmak için hangi ilde toplantı yapmamıştır? A) Sivas ta B) Konya da C) Erzurum da 66. Düşmanları yurdumuzdan atmak için yaptığımız savaşın adı nedir? A) Kurtuluş Savaşı B) 1. Dünya Savaşı C) 2. Dünya Savaşı. 67. Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasından son- ra kurulan yeni devletimizin adı ne oldu? A) Anadolu Devleti.B) Türkiye İmparatorluğu C) Türkiye Cumhuriyeti 68. Her yıl 29 Ekim tarihinde hangi bayramı kutlarız? A) Cumhuriyet Bayramı B) Zafer Bayramı C) Ulusal Egemenlik Bayramı 69. Atatürk ün mahalle mektebine giderken adı neydi? A) Mustafa B) Mustafa Kemal C) Mustafa Kemal Atatürk 70. Hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Seçme ve seçilme hakkı. B) Soyadı kanunu C) Arap harflerinin kabulü.

5 71.Hangisi Atatürk ün özelliklerinden biri değildir? A) Planlı çalışmayı severdi. B) Başkalarının fikirlerinden yararlanmazdı. C) Vatanını ve milletini çok severdi. 72. İstiklal Marşı okunurken nasıl davranmalı A) Kollarımızı arkaya bağlamalıyız. B) Hazır ol vaziyetinde durmalıyız. C) Arkadaşlarımızla konuşmalıyız. 73. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetimi için söylenemez? A) Cumhuriyet yönetiminde halk kendi yöneticisini kendisi seçer. B) Cumhuriyet yönetiminde, herkes eşit haklara sahiptir. C) Cumhuriyet yönetiminde, tek kişinin dediği olur. 74. Hangi şekilde karşıdan karşıya geçmek daha güvenlidir? A)istediğimiz yerden sağımıza solumuza bakıp geçmek B)üst ya da alt geçitlerden karşıya geçmek C)yaya geçitlerinden karşıya geçmek 75.Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değil? A)traktör B) bisiklet C)şilep 76.Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış? A)uzun yolculuklarda şoförle sohbet etmek B)toplu taşıma araçlarında büyüklere yer vermek C)toplu taşıma araçlarında gürültü yapanları uyarmak 77."Hava taşıtlarının yük ve yolcu aldıkları yere..denir." Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız. A)gar B)hava limanı C)Terminal 78. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi diğerlerinden daha az yolcu alır? A)tren B)gemi C)otobüs 79. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi insan gücüyle çalışır? A)tren B) otobüs C) sandal 80. Aşağıdakilerden hangisi yayaların yürümesi için ayrılan bölümdür? A)yolun ortası B)yolun sol tarafı C)yaya kaldırımı 81. Aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında uymamız gereken kurallardan biri değildir? A)sessiz konuşmak B)ayakkabılarımızı çıkarmak C)yaşlılara yer vermek 82. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A)Motorlu kara taşıtlarını kullanana şoför denir. B)Treni kullanana vatman denir. C)Helikopteri kullanana kaptan denir. 83."Trenin hareket ettiği yere denir." Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A)liman B)durak C)gar 84. Aşağıdaki taşıtlarda hangisi ile yalnız yük taşınır? A)tren B)kamyon C)uçak 85. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi ile gideceğimiz yere en çabuk ulaşırız? A)otobüs B) tren C) uçak 86. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A)otobüs-terminal B)otomobil-otogar C)uçak-hava limanı 87. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracıdır? A)şilep B) kamyon C) tramvay 88. Aşağıdakilerden hangisi trafik ışıklarının renklerinden biri değildir? A)kırmızı B)mavi C)sarı

6 89. Trafik Müdürlüğü tarafından verilen kişiler motorlu taşıtları kullanabilirler."boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız. A)sürücü belgesi B)karne C)diploma 90. Taşıtlara binerken ya da inerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlış olur? A)hareket hâlindeki taşıtlardan atlamak B)taşıt durduktan sonra binmek C)hatalı davrananları uyarmak 91. Aşağıdaki ışıklardan hangisi yalnız taşıtlar içindir? A)yeşil B)kırmızı C)sarı 92. Aşağıdakilerden hangisi trafik kurallarından biri değildir? A)Hızlı giden aracın geçiş üstünlüğü vardır. B)Ambulansların geçiş üstünlüğü vardır. C)Yayalar, yaya kaldırımında yürümelidir. 93."Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun.. yürümeliyiz." Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? A)sağından B)ortasından C)solunda 94. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A)Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız. B)Çocuklar, arabanın ön koltuğunda oturmalıdır. C)Sürücüler emniyet kemeri takmamalıdır. 95. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olur? A)uzun yolculuklarda sık sık mola vermek B)caddede bisiklete binmek C)boş arsalarda top oynamak 96. Bisiklete bindiğimizde aşağıdakilerden hangisini yaparsak doğru davranmış oluruz? A)bisiklete binerken ellerimizi bırakmak B)bisikletle caddeden karşıya geçmek C)sağa sola dönüşlerde elimizle işaret vermek 97. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olmaz? A)taşıtların sarı ışıkta geçmesi B)yayaların yaya kaldırımını kullanması C)bisikletlinin hızını artırmak için öndeki araca asılması 98. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak taşıtlara zarar veririz? A)taşıtlara binerken sıraya girmezsek B)taşıtlarda yüksek sesle konuşursak C)taşıtların koltuklarına adımızı yazarsak 99. Trafik lâmbası, alt ve üst geçit olmayan yerlerde karşıdan karşıya geçerken aşağıdakilerden hangisini yapmayız? A)Sağımıza bakarız. B)Solumuza bakarız. C)Arkamıza bakarız "Duran taşıtların ve..geçmemeliyiz." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A)sağından-solundan B)önünden-arkasından C)yanından-yakınından 101. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi insan gücü ile çalışır? A)bisiklet B)tramvay C)şilep 102. Aşağıdakilerden hangisi taşıtların yararlarından biri değildir? A)Bize zaman kazandırır. B)Tutumlu olmamızı sağlar. C)Yaşamımızı kolaylaştırır 103. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi daha çok yolcu taşır? A. otobüs B. minibüs C. tren 104. Trenlerin gidip geldikleri yollara ne ad verilir? A. hava yolu B. karayolu C.demiryolu 105. Aşağıdakilerden hangisi tren sürücüsünün adıdır? A. şoför B.kaptan C. makinist

7 106. Pilot aşağıdakilerden hangisini kullanır? A. minibüs B. otobüs C. uçak 107. Yolcular şehirler arası otobüslere nerelerde binip inerler? A. yollarda B. limanlarda C. terminallerde 108. Aşağıdakilerden hangisi yayaları ilgilendiren trafik işaretidir? A. yaya giremez işareti B. kaygan yol işareti C. park yapılmaz işareti 109. Gemilerin yolcu ve yük alıp indirdikleri yere ne ad verilir? A. liman B. hava limanı C. istasyon 110. Uçakların inip kalktıkları yerlere ne ad verilir? A. hava limanı B. gar C. terminal 111. Taşıtlara binerken ve yolculuk sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. sıraya girmeden otobüse binmek. B.otobüste yaşlılara yer vermek. C. taşıtlara ön kapıdan binmek Aşağıdakilerden hangisi taşıtlarda uymamız gereken kurallardan biridir? A.yüksek sesle konuşmamak B.sürücünün dikkatini dağıtmak C.pencereden dışarıyı seyretmek 113. Trafik işaret ve levhalarını niçin korumalı A. yolların güzel görünmesini sağlamak için B. kazaları önlemek için C. trafik polisine kuralları hatırlatmak için 114. Şehir içinde otobüse binip inerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A. Otobüs durmadan binmeye çalışmalı, yer kapmalıyız. B. Sıraya girerek biniş kapısına yürümeliyiz. C. Otobüsün içinde kabuklu yemiş yemeliyiz Hangisi doğru bir davranıştır? A. Işıklı kavşaklarda kırmızı ışıkta geçmeliyiz. B. Cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlarından yürümeliyiz. C. Duran bir aracın arkasından veya önünden yolun karşısına geçmeliyiz Yayalar ve sürücüler için yollara konulan işaretlere ne denir? A. afiş B. trafik işaretleri C. reklam levhaları 117. En güvenli oyun alanları aşağıdakilerden hangisidir? A.işlek yollar B. parklar ve çocuk bahçeleri C. cadde ve sokaklar 118. Otobüs,minibüs ve otomobillerin gidip geldikleri yola ne denir? A.hava yolu B.deniz yolu C.kara yolu 119. Otobüs ile terminal arasında bir ilişki vardır. Tren ile aşağıdakilerden hangisi arasında böyle bir ilişki bulunabilir? A.liman B.rıhtım C. gar 120. Aşağıdakilerden hangisi karada çalışan taşıtlardan birisi değildir? A.kamyon B.tren C. kayık 121. Yolcu ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir? A.trafik B.şilep C. taşıt 122. Aşağıdakilerden hangisi suda çalışan taşıtlardan biridir? A.bisiklet B.kamyon C.gemi 123-Pilot aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanır a)otobüs b)uçak c)tren 124-Aşağıdakilerden hangisi tren sürücüsünün adıdır? a) Makinist b) Kaptan c) Vagon 125-Aşağıdakilerden hangisi,şehirler arası otobüslerin kalkış yeridir? a) İstasyon b) Terminal c)durak 126-Uçakların inip kalktıkları yere ne ad verilir? a) Gar b)hava Yolu c) Hava limanı 127-Yolcu ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir? a)taşıt b)trafik c) Otobüs

8 A Otobüs,minibüs ve taksilerin gidip geldikleri yola ne denir? a)hava Yolu b) Deniz Yolu c) Kara Yolu 129-Şehir içinde çalışan otobüslere, yolcuların inip bindiği yer aşağıdakilerden hangisidir? a)durak b)otogar c)terminal 130- Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değildir? a) Taksi b) Kayık c) Kamyon 131-Otobüs ile durak arasında bir ilişki vardır.uçak ile aşağıdakilerden hangisi arasında böyle bir ilişki kurulabilir? a) İstasyon b) Liman c)hava Alanı 132-Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? a) Cadde ve sokaklarda,yaya kaldırımlarından yürümeliyiz. b) Işıklı kavşaklarda,kırmızı ışıkta geçmeliyiz. c) İşaretlerin bulunmadığı yerlerde, yolun ortasından karşıya geçmeliyiz Trenlerin gidip-geldikleri yollara ne denir? a)kara Yolu b)hava Yolu c) Demir Yolu 134-Taşıt kazalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürücü belgesi olanların araba kullanması b) Trafik kurallarına uyulmaması c) Trafik işaretlerine dikkat edilmesi Taşıt içinde aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış bir davranıştır? a)otobüsün içinde kabuklu yemiş yemeliyiz. b)yüksek sesle konuşmamalıyız. c)yaşlılara,çocuklu ve hamile bayanlara yer vermeliyiz. 136-Şehir içinde otobüse binerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? a) Otobüse binerken,sıraya girerek biniş kapısına yürümeliyiz. b) Otobüs durmadan binmeye çalışmamalıyız. c) Kuyruğa girmeden,herkesi iterek otobüse binmeliyiz. 137-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız. b) Bisikletle yük taşımalıyız c) Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız. 138-Karşıdan karşıya geçerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? a)yolda taşıt varsa, karşıya geçmeliyiz b) Sarı ışıkta geçmeliyiz c) Yeşil ışıkta geçmeliyiz. 139-Trafik işaret ve levhalarını niçin korumalıyız? a)yolların güzel görünmesini sağlamak için b) Kazaları önlemek için c)trafik polislerine kuralları hatırlatmak için 140- Bir otobüste yaşlıları görünce ne yapmalıyız? a) Pencereden dışarıya bakmalıyız b) Kitap okumalıyız c) Yerimizi ona vermeliyiz. 141-Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? a) Taşıtların penceresinden elimizi,kolumuzu ve başımızı çıkarmamak. b) Park etmiş taşıtların arasından geçmek c) Taşıtların arkasına asılmak. 142-Aşağıdakilerden hangisi suda çalışan taşıtlardan biridir? a) Kamyon b) Teleferik c) Gemi 143-Gemilerin,yük alıp indirdikleri yere ne ad verilir? a) Hava alanı b) Liman c) Gar 144. Karada, havada ve suda yolcu ve yük taşıyan araçlara genel olarak ne denir? a. Kamyon b. Uçak c. Taşıt 145. İlk insanlar, yüklerini taşımada nelerden faydalanıyorlardı? a. Trenlerden b. Hayvanlardan c. Kuşlardan

9 146. Aşağıdakilerden hangisinin bulunması, insanların taşıma işlerini kolaylaştırmıştır? a. Ateş b. Tekerlek c. Gemi 147. Daha hızlı ve rahat araçların yapılması neyin sonucudur? a. İnsanların çoğalmasının b. Bilim ve teknikte ilerlemelerin c. Hayvan türlerinin azalmasının 148 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a. Pilot-uçak b. Şoför-gemİ c. Makinist-tren 149.Trenin hareket noktasına ne denir? a. Gar b. Terminal c. Liman 150. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? a. Taşıtlara binerken acele etmek b. Taşıtlara arka kapıdan binmek c. Taşıtlara sırayla ön kapıdan binmek Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken kurallardandır? a. Yaşlılara, hastalara, çocuklu bayanlara yer vermek. b. Taşıt içinde yüksek sesle konuşmak. c. Taşıtlara binerken başkalarını rahatsız etmek Trafik ışıkları nerelerde bulunur? a. Köprülerde b.kavşakvegeçitlerde c. İstasyonlarda 153. Aşağıdaki taşıt-hareket noktası eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? a. Tren- Gar b.gemi- Terminal c. Otobüs- Terminal 154.Okulumuz hangi mevsimde tatile girdi? A. yaz B. ilkbahar C.sonbahar 155.İlköğretim Haftası'nda, aşağıdakilerden hangisi anlatılmaz? A. okuryazar olmanın önemi B. bilgili insan olmanın önemi C. sonbaharın özellikleri 156.Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda bulunmaz? A. sıra B. yangın kovası C. silgi 157.Okulumuzun açılış töreninde hangi marşı söyledik? A. İstiklâl Marşı'nı B. Cumhuriyet Marşı'nı C. Harbiye Marşı'nı 158.Aşağıdakilerden hangisi, okulda çalışanlardan biri değildir? A. müdür B. hizmetli C. simitçi 159.Aşağıdakilerden hangisi, yanlış bir davranıştır? A. derste söz almadan konuşmak B. derse zamanında girmek C. araç ve gereçleri temiz kullanmak 160.Teneffüslerde aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır? A. ihtiyaçlarımızı gidermek B. sınıfımızı havalandırmak C. koridorlarda koşmak 161. Aşağıdakilerden hangisi, sınıf başkanının görevlerinden biridir? A. sınıf yoklamasını yapması B. sınıfı temizlemesi C. sınıf kitaplığını düzenlemesi 162.Aşağıdakilerden hangisi, kişisel okul eşyalarından biri değildir? A. okul çantası B. önlük C. duvar takvimi 163.Aşağıdakilerden hangisi, okullarda bulunan bölümlerden biri değildir? A. banyo B. Sınıf C. öğretmenler odası 164.Okulumuz, haftada kaç gün açıktır? A. 5 gün B. 4 gün C. 6 gün 165.Sınıf başkanını kim seçer? A. sınıftaki öğrenciler B. öğretmen C. müdür

10 165."Okulumuz ayında açıldı." sözcük dizisinde, noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılabilir? A. ekim B. eylül C. kasım 166."Okulumuzu..yönetir." sözcük dizisinde, noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. müdür B. öğretmen C. muhtar 167. İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır? A. Okulun açıldığı ilk hafta. B. Okulların açıldığı ikinci hafta. C. Okulların son haftası Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimin amaçlarından biridir. A.Komşuları tanıtmak B.Alışveriş alışkanlığını kazandırmak. C.Okuma ve yazmayı öğretmek Okulu kim yönetir? A. veliler B. okul müdürü C. muhtar 170. Okulla ilgili yazışmaları kim yürütür? A. memur B. öğretmenler C. Öğrenciler 171. Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından biridir? A. Okula zamanında gelmek. B. Yaya geçitlerinden yürümek. C. Park ve bahçelerde oynamak Okullumuzun adresini öğrenirken aşağıdakilerden hangisini bilmemiz gerekli değildir? A. hangi semt veya mahallede olduğunu B. okulun boya rengini C. okulun bulunduğu cadde veya sokağı 173. Sınıf başkanını kim seçer? A. öğrenciler B. öğretmen C. müdür 174. Sınıfta eğitici kulüp görevlileri nasıl belirlenir? A. seçimle B. müdür yardımcısı tarafından C. kura ile 175. Eğitici kollar aşağıdakilerden hangisini kazandırır. A.Para biriktirmeyi öğretir. B.Yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretir. C.Ödev yapma alışkanlığını kazandırır Temizlik kulübü hangi işi yapar? A. Dershanenin temiz bulunmasını sağlar. B. Sınıf ve okul gazetesini çıkarır. C. Sınıfa gerekli ders araçlarını getirir Sınıf kitaplığını geliştirmek hangi kulübün görevidir? A. Kızılay kulübünün B. Yeşilay kulübünün C. Kitaplık kulübünün 178. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir öğrenci için söylenebilir. A.Okulun ve dershanenin temizliği ile ilgilenmez. B.Ders araç ve gereçlerini dikkatli kullanmaz C.Okula zamanında gelir,kendisini ve çevresini temiz tutar Ailede işler nasıl yapılır? A.İşlerin hepsini anneler yapar. B.İşlerin hepsini babalar yapar. C.İşler paylaşılarak yapılır Eşyalarımı düzenli kullanırım. Kalemim defterim bitmeden yenisini almam.paramı boş yere harcamam. Haçlıklarımın bir kısmını biriktirir kitap alırım. Yukarıdaki davranışları yapan nasıl bir öğrencidir? A.Cimri bir öğrencidir. B.Zengin bir öğrencidir. C.Tutumlu ve iyi bir öğrencidir Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır. A.Sınıf duvarlarını kirletmek. B.Ders araç ve gereçlerini dikkatli kullanmak. C.Sıraları temiz ve dikkatli kullanmak İstek ve gereksinimlerimizi karşılarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? A.Aile bütçesine uygun olmasına B.Gösterişli olmasına C.Ucuz olmasına 183. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir? A. seyahat etmek B.Seçimlere katılmak,oy kullanmak C. İletişim kurmak

11 184. Okullardaki görevlilere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemizin yararı nedir? A.Okul çalışanlarının işlerini kolaylaştırırız. B.Okul çalışanlarının yorulmalarına sebep oluruz. C.Okul çalışanlarına yapacak iş bırakmayız 185. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan değildir? A.arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız B.komşularımıza karşı sorumluluklarımız C.öğretmenimize karşı sorumluluklarımız Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun kelimeleri yazarak doldurunuz. 1-Atatürk Samsun a. tarihinde çıkmıştır. 2- Cumhuriyet. tarihinde ilan edilmiştir Nisan 1920 yılında.... açılmıştır. 4-Bayrağımız...dir. 5- Bayrağımızda beyaz renkli ve.. vardır. 6-Atatürk.... tarihinde.. öldü. 7- Atatürk yılında doğdu. 8-İlk Cumhurbaşkanımız. tür. 9-Okulumuz. mevsiminde tatile girmişti. 10- Okulumuz. ayında öğretime açıldı. 11-Okulların açılmasından sonraki ilk hafta.. kutladık. 12-Sınıf başkanı;.., görevlerini yapar. 13-Okulda,..,..ve görev yapar. 14-Görüp almak istediğimiz eşya veya yiyeceklere denir. 15- Hayatımızı devam ettirmek için yemek yemek,giyinmek,barınmaya.. denir. 16. TBMM yılında açılmıştır. 17. TBMM....ilimizde açılmıştır. 18. Cumhuriyetten önce ülkemizi...yönetirdi. 19.Atatürk,meclisin açıldığı günü bayram olarak kutlamaları için Türk... armağan etti. 20.TBMM nin ilk başkanı......tür. 21.Atatürk...yılında doğdu. 22.Atatürk...şehrinde doğdu. 23.Atatürk ün annesinin adı...dır. 24.Atatürk ün babasının adı...dir. 25.Atatürk ün kız kardeşinin adı... dır. 26.Atatürk önce...mektebine gitti. 27.Atatürk sonra...ilkokuluna gitti. 28.Atatürk daha sonra...liseye gitti. 29.Atatürk ün Matematik öğretmeni ona, çalışkan olduğu için...adını verdi. Adı bundan sonra...oldu. 30.Atatürk sonra...okulunu bitirdi,...olarak orduya katıldı. 31.Atatürk yurdumuzu kurtarmak için... dan vapurla...gitti. 32Atatürk Samsun dan sonra...ve...illerinde toplantılar yaptı. 33.Atatürk...da ( T.B.M.M.) Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.bu günü çok sevdiği çocuklara armağan etti.

12 34. Atatürk...Savaşını başlattı.yurdumuzdan düşmanları kovdu. 35.Atatürk...de Cumhuriyeti kurdu. 36.Atatürk ilk...seçildi. 37.Atatürk çeşitli yenilikler yaptı.bu yeniliklere...denir. 38.Atatürk...tarihinde...da... Sarayında öldü. 39.Atatürk daha sonra Ankara da,...adı verilen anıtmezara nakledildi. 40.Atatürk Haftası...tarihleri arasındadır. 41-Cumhuriyetimizi kurdu. 42-Cumhuriyet.. yılında kuruldu. 43- İlk Cumhurbaşkanımız tür. 44-Türkiye Büyük Millet Meclisi yılında kuruldu. 45-Atatürk yılında öldü. 1-Otomobil,kağnı,at arabası,kamyon,otobüs,tren,tramvay taşıtlarıdır. 46-Karada giden taşıtlara. denir. 47-Kara taşıtlarını sürene.. denir. 48-Makinist sürer. 49-Tramvay sürücüsüne..denir. 50- Sürücüler, almak zorundadırlar. 51-Otobüslerin yolcu aldıkları yerlere.. veya.. denir. 52-Şehir içinde yolcu taşıyan otobüs veya minibüslerin yolcu indirip bindirdikleri yere.. denir. 53-Kara taşıtları giderler. 54-Tren.gider. 55-Trenlerin yolcu ve yük aldıkları yere.. veya denir. 56-Havada hareket eden taşıtlara... denir. 57-Hava taşıtlarını sürenlere denir. 58- Hava taşıtları veya. yolcu ve yük alır. 59-Suda hareket eden taşıtlara... denir. 60-Suda hareket eden taşıtların işledikleri yola.. denir. 61-Deniz taşıtlarının başlıcaları,,,,.,,.. dır. 62-Hava taşıtları..,..,,.. ve..,..dır. 63-Deniz taşıtlarını sürene denir. 64-Taşıtlar... ile gelişmeye başlamıştır. 65-İlk insanlar yüklerini önceleri taşırlarmış. 66-Taşıtlar bizim ve. taşımamıza yararlar. 67-Yolculuk sırasında.., ve. yer vermeliyiz. 68-Yolculuk sırasında... konuşulmaz. 69-Taşıtlardan... ve.. dışarı çıkarılmaz. 70-Bilet alırken ve otomobile binerken. girmeliyiz. 71-Kırmızı ışık anlamındadır. 72-Yeşil ışık.. anlamındadır.

13 73-Sarı ışık yanınca.. olmalıyız. 74-Trafik kazaları genellikle olur. 75-Cadde ve sokaklarda oynanmaz. 76-Yayalar karşıdan karşıya. ışıktan geçmelidir. 77- Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun gidilmelidir. 78-Trafik işaret ve levhalarını. 79-Trafiğin güvenli olması için.... ve.. konulmuştur. 80-otomobilde seyahat ederken.. takmalıyız. 81-Deniz taşıtlarının yolcu ve yük aldıkları yerlere.. denir. 82-Küçük limanlara. denir. 83-Bisiklet ve el arabası hareket ederler. gücüyle 84- Kara,deniz ve hava taşıtları.... hareket ederler. 85. Çevremizde otobüs,kamyon,otomobil gibi taşıtlar görürüz. Ayrıca...ve...gibi taşıtlar da vardır. 86. Köy ve kasabamızda, taşımacılıkta...ve...gibi hayvanlardan da yararlanılır. 87.Taşıtlar kullanıldıkları yerlere göre ad alırlar. Bunlar ;...,... ve...çalışan taşıtlardır. 88. Bisiklet, motosiklet,kamyon,otobüs,otomobil gibi taşıtlar...taşıtlarıdır. 89. Kamyon,otobüs,minibüs,otomobil gibi taşıtların sürücülerine...denir. 90. Otobüslerin hareket noktalarına... denir. 91. Tren ve metro kara taşıtlarıdır. Sürücülerine... denir. 92. Trenin hareket noktasına... denir. 93. Kayık,sal,vapur,gemi,yat,şilep gibi taşıtlar...taşıtlarıdır. 94. Deniz taşıtlarını kullananlara... denir. 95. Deniz taşıtlarının hareket noktalarına...denir. 96. Uçak, helikopter,balon,roket gibi taşıtlar...taşıtlarıdır. 97. Hava taşıtlarını kullananlara... denir. 98. Hava taşıtlarının yolcu ve yük aldıkları, indirdikleri yere...denir. 99. Taşıtlara... ve...sırasında kurallara uymak gerekir Hareket halindeki araçlara...ve... tehlikelidir Yayaların ve taşıtların kara yolu üzerindeki hal ve hareketlerine...denir can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuştur Sürücüler için kırmızı ışık..., sarı ışık..., yeşil ışık...anlamındadır Caddeden karşıdan karşıya geçişin en güvenli olduğu yerler...ve...geçitlerdir yayalar için ayrılmış yollardır.

14 Aşağıdaki cümleler doğru ise parantezin içine D, yanlış ise Y harfi koyunuz 1. ( ) Meclis 23 Nisan günü açılmıştır. 2. ( ) Erzurum ve Sivas ta kongreler yapılmıştır. 3. ( ) Yunanlılar İzmir, Bursa, Aydın ve Manisa yı işgal etmişlerdir. 4. ( ) İstanbul a, İngiliz ve Fransız lar girmişlerdir. 5. ( ) Adana,Urfa,Antep ve Maraş Fransız ve İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. 6- ( ) Atatürk ün yaptığı yeniliklere Atatürk İnkılapları denir. 7- ( ) Cumhuriyet İdaresi 29 Ekim bin dokuz yüz yirmi yılında kuruldu. 8- ( ) Atatürk 1881 yılında Selanik te doğdu. 9- ( ) Büyük Millet Meclisi 23 Nisan bin dokuz yüz yirmi üç yılında açıldı. 10- ( ) Atatürk,vatanı kurtarmak için 19 Mayıs 1919 da Ankara ya çıktı. 11- ( ) Meclis,Mustafa Kemal e Atatürk soyadını verdi. 12-( ) Sağlıklı olmak için hava durumuna göre giyinmeliyiz. 13- ( ) Açıkta satılan yiyecekleri yememeliyiz. 14- ( ) Sağlığımız için her çeşit yiyecekten yemeliyiz. 15- ( ) Tifo mikrobu solunumla bulaşır. 16- ( ) Büyüklerimizin ilaçlarını da kullanabiliriz. 17-(.) İşitme duyu organımız kulaktır. 18-(.) Sağlıklı olmak için dengeli düzenli beslenmemize gerek yoktur. 19-(.) Kalp, vücudumuza kan pompalar. 20-(.) Vücudumuz iki bölümden oluşur. 21-(.) Dokunma duyu organımız deridir. 22-(.) Gözleri görmeyen kişilere âmâ denir. 23-(.) Dudaklarımız besinlerin tadını almamızı sağlar. 24-(.) Derimizin temizliği için banyo yapmalıyız. 25-(.) Dişlerimizin sağlığı için yemekten sonra mutlaka fırçalamalıyız. 26-(.) Spor sağlıklı büyümemizi ve gelişmemizi sağlamaz. 27-(.) Kanın içinde bulunan zararlı maddeleri böbreklerimiz süzerek temizler. 28-(.) Karaciğer vücudumuzun şeker ve besin deposudur. HANGİ ORGAN Görme organımızdır. (.. ) Nefes alıp vererek solunum yapmamızı sağlayan organ. (.. ) Yediğimiz besinleri sindirir. (.. ) Dokunma duyu organımızdır. (.. ) Kanı pompalayarak bütün vücudumuzda dolaşmasını sağlar. (.. ) Vücudumuzdaki bütün organların yöneticisidir. (.. ) Koku alma duyu organımızdır. (.. ) Vücudumuzu taşır, yürümemizi sağlar. (... ) Kanın içindeki zararlı maddeleri süzerek temizleyen boşaltım organı. (... ) Yediğimiz besinlerin acı, tatlı, ekşi olup olmadığını anlamayı sağlar. (.... ) Sesleri onunla duyarız. (.. ) Midemizin sindirdiği besinleri emerek kana karışmasını sağlayan organımızdır. ( ) Yediğimiz besinleri parçalayıp yutulacak hale getirir. (.. )

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ Ders Kitabı Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 5762 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1565 12.?.Y.0002.4268 Her hakkı saklıdır

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY

ORTAÖĞRETİM. Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY ORTAÖĞRETİM Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarih ve 176 sayılı kurul kararı ile 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl

Detaylı

Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı

Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Hizmetleri Başkanlığı 2012 Her Hakkı

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Oktay TAŞCI Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmeni Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK denir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına

Detaylı

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ. Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mh. Depo Sk. No:1 Altındağ - ANKARA. Tel: 0312 309 68 00 Fax: 0312 309 12 10

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ. Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mh. Depo Sk. No:1 Altındağ - ANKARA. Tel: 0312 309 68 00 Fax: 0312 309 12 10 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ Eğitim Paketi Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mh. Depo Sk. No:1 Altındağ - ANKARA Tel: 0312 309 68 00 Fax: 0312 309 12 10 http//www.rmk-museum.or.tr ebayam@rmk-museum.org.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara,... 2011... Baskı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara,... 2011... Baskı KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum 4. sınıf ve üzeri için Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1 Ankara,... 2011... Baskı Bu kitap Türk Kızılayı nın ve... öğrencilerimize armağanıdır. Yazarlar: Grafik

Detaylı

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAĞLIKLI SAĞLIKLI ve ve GÜVENLİ YAŞAM GÜVENLİ YAŞAM tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sanatsız kalmayın! Bilgi Evleri Sanat Kursları Kayıtları Devam Ediyor. n Gitar

Detaylı

Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir

Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir GİRİŞ 1940 lı yıllar... O zaman Halkevi olarak görev yapan, şimdiki Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu nda ilk operet sergileniyor. Muhlis Sebahattin

Detaylı

Tüm yayın hakları saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz.

Tüm yayın hakları saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz. BOZKIRDAKİ FENER BOZKIRDAKİ FENER Bir Köy Enstitülü Öğretmenin Anıları Faik Birol EDİTÖRLER: Tülay Birol / Şemsinur Altun / Z. Gökçe Birol Mazaka Yayıncılık / Bora Çelik ISBN: 978-9944-5826-6-7 BASIM TARİHİ:

Detaylı

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel kurallar 2. Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarının giderilmesi 3. Derslik kuralları 4. Sınav Kuralları 5. Kıyafet Kuralları

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2014-2015 FİHRİST I. 2014-2015 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı

TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (TYEC2) TEKNİK BELGE ETİK EĞİTİM MÜFREDATI. Hazırlayan

TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (TYEC2) TEKNİK BELGE ETİK EĞİTİM MÜFREDATI. Hazırlayan TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (TYEC2) TEKNİK BELGE ETİK EĞİTİM MÜFREDATI Hazırlayan İnayet Aydın, TYEC 2 Kısa Dönemli Danışman Aralık 2012 ECCU-TYEC 2-3/2012 1 2 İçindekiler

Detaylı

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği Sayı: Yaz 11/13 Bağımsızlık Şenliği 16-19 Mayıs ta Bağımsızlık İçin İlk Adım coşkusu ı sardı Genç Cumhuriyet in mirası; önce eğitim Teoman Özalp: Atatürk le Dolmabahçe de 10 yıl Bir semt: Bebek Benim ım:

Detaylı