SORULARI Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULARI-1. 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?"

Transkript

1 ADI SOYADI: 14 Aralık A SINIFI HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI-1 1. "Cumhuriyetten önce devletimizin adı idi."yandaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.Türkiye Devleti B.Osmanlı Devleti C Türk Cumhuriyeti 2.Kurtuluş Savaşı, aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır? A. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasıyla B.Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla C.Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla 3.Cumhuriyetimiz hangi tarihte ilân edildi? A.29 Ekim 1923 B. 23 Nisan 1920 C.19 Mayıs Aşağıdaki illerden hangisi Atatürk'ün yurdumuzu kurtarmak için toplantı yaptığı illerimizden biridir? A.Ankara B. Sivas C. İstanbul 5. "23 Nisan bin dokuz yüz yirmide.yandaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.Kurtuluş Savaşımız başlamıştır. B.Cumhuriyetimizin ilân edilmiştir. C.Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.Cumhuriyetten önce yurdumuzu padişah yönetiyordu. B.Atatürk 10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekizde öldü. C.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e Kemal adını verdi. 7. "Atatürk'ün kız kardeşinin adı..idi." A.Makbule B.Lâtife C.Ülkü 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A.Atatürk Samsun'da doğmuştur. B.Atatürk, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. C.Atatürk, plânlı çalışmayı sevmezdi. 9. Bayrak töreninde aşağıdakilerden hangisini söyleriz? A.İstiklâl Marşı B.Gençlik Marşı C.Andımız 10. Bayrağımız rengini nereden almıştır? A.gökyüzünden B.güneşten C.şehitlerimizin kanından 11. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilânından önce yapılmıştır? A.yeni Türk harflerinin kabulü B.Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı C.din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması 12. "Cumhuriyetin ilânından sonra yapılan yeniliklere.. denir."yandaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız? A.Atatürk inkılâpları B. çağa ayak uydurma C.lâiklik 13. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin getirdiği yeniliklerden biri değildir? A.televizyonun yayına başlaması B.giyim kuşamda yenilik C.kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi 14. Atatürk'ün mezarı nerededir? A.Samsun'da B. Ankara'da C. İstanbul'da 15. Atatürk hangi ilimizde ölmüştür? A.İstanbul B. Selanik C Erzurum 16. İlk cumhurbaşkanımız kimdir? A.İsmet İnönü B.Mustafa Kemal C.Fevzi Çakmak

2 17.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. B. Kurtuluş Savaşımız Atatürk'ün önderliğinde yapıldı. C.Atatürk, Ankara'dan İstanbul'a gelerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 18.".bir ülkenin bağımsızlık simgesidir." cümlesindeki noktalı yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.bayrak B.cumhurbaşkanı C.başkent 19.Aşağıdakilerden hangisi okulda yapılan bayram hazırlıklarından biri değildir? A. sınıfımızı bayraklarla donatmak B.caddelere taklar kurmak C.Atatürk köşesini süslemek 20. Bayram töreni, aşağıdakilerden hangisi ile başlar? A. İstiklâl Marşı nın söylenmesiyle B. saygı duruşu ile C.okul müdürünün konuşmasıyla 21. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını kim vermiştir? A. matematik öğretmeni B. babası ve annesi C. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Türkiye Büyük Milet Meclisi nerede açılmıştır? A. Ankara'da B.Samsun'da C.Selanik'te 23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişisel özelliklerinden biri değildir? A. Plânlı ve düzenli olması B.Savaşı sevmesi C.Çocukları sevmesi 24. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biri değildir? A. Fes ve çarşaf gibi giysiler giyilmeye başlandı. B.Kadın ve erkeklere eşit haklar verildi. C.Kız ve erkek çocukların aynı okula gitmeleri sağlandı. 25. "Kemal adını Atatürk'e vermiştir."yukarıdaki noktalı yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.Türkçe öğretmeni B.babası C.matematik öğretmeni 26. Atatürk haftasını ne zaman kutlarız? A.3-10 Kasım tarihleri arası B Kasım tarihleri arası C Kasım tarihleri arası 27. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biridir? A.Cumhuriyet yönetimi halk egemenliğine dayanır. B.Yöneticilik, babadan oğula geçer. C.Devleti padişah yönetir. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı? A.10 Kasım 1938 B. 23 Nisan 1920 C. 19 Mayıs Aşağıdaki giysilerden hangisi cumhuriyetten önce giyilirdi? A. Fes B. şapka C. kıravat 30. "Atatür.tarihinde öldü." Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A.29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üç B.10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekiz C.10 Kasım bin sekiz yüz seksen bir 31- Atatürk,yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı? a)birinci Dünya Savaşı b)kurtuluş Savaşı c) Çanakkale Savaşı 32- Bayrak kimi temsil eder? a)milleti b)meclisi c)hükümeti 33- Cumhuriyet yönetiminde kararları kim alır? a)padişahlar b)milletin Temsilcileri c)bakanlar 34-Yurdumuzu kurtarmak için milletimiz kimin etrafında toplandı? a)vahdeddin in b)atatürk ün c)ferit Paşa nın

3 35-Cumhuriyet yönetimi ne demektir? a)milletin,kendi kendini yönetmesi demektir. b)yurdu,cumhurbaşkanının yönetmesi demektir. c)yurdu,bakanların yönetmesi demektir. 36-Bayrağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a)bağımsızlığımızın sembolü ve milletimizin işareti olmasıdır b)bayrağın al renkli olması. c)bayrak üzerinde ay ve yıldız olması 37-Devletimizin adı hangisidir? a)osmanlı Devleti b)türk Devleti c)türkiye Cumhuriyeti Devleti. 38- Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ne denir? a)laiklik b)cumhuriyetçilik c)inkılap 39-Bu gün kullandığımız harfler,hangi inkılapla kabul edildi? a)kültür İnkilabı ile b)harf İnkilabı ile c)eğitim İnkılabı ile. 40-Savaş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder? a)yeşilay b)türk Hava Kurumu c)kızılay 41- Atatürk ün gerçekleştirdiği yeniliklere ne ad verilir? a)atatürk ün hizmetleri b)kurtuluş Savaşı c)atatürk İnkılapları 42- Yurdumuzun,milletimizin bağımsızlığını,onurunu,varlığını anlatan marşımızın adı nedir? a)istiklal Marşı b)çanakkale Marşı c)okul Marşı 43-Mustafa Kemal in,kurtuluş Savaşı ndan önce aşağıdakilerden hangilerine sırayla gitmiştir? a)samsun-ankara-sivas-erzurum b)samsun-amasya-erzurum-sivas-ankara c)erzurum-sivas-samsun-ankara 44-Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın kullanıldığı yerlerden biri değildir? a)bayramlarda ve çeşitli yürüyüşlerde taşınır. b)tatil günlerinde ve hafta boyunca okullara,diğer resmi binalara asılır c)yüksek tepelere dikilir. 45. Düşmanlar, yurdumuzu hangi savaştan sonra işgal ettiler? a)çanakkale savaşından sonra b)kurtuluş savaşından sonra c)l. Dünya Savaşından sonra 46. Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimine ne denir? a)demokrasi b)padişah c)krallık 47. Atatürk hangi savaşta milletine önderlik etti? a)birinci Dünya Savaşında b)ikinci Dünya Savaşında c)kurtuluş Savaşında 48. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? a)10 Kasım 1938 de b)23 Nisan 1920 de c)29 Ekim 1923 te 49. Önceki devletimizin adı hangisidir? a)selçuklu Devleti b)osmanlı Devleti c)türkiye Cumhuriyeti 50. Kurtuluş Savaşını niçin yaptık? a)düşmanları yurdumuzdan çıkarmak için b)yeni topraklar almak için c)komşu ülkelere yardımcı olmak için 51. Atatürk Samsun a niçin gitti? a)türkiye yi gezip görmek için b)kurtuluş Savaşını başlatmak için c)arkadaşlarını ziyaret etmek için 52. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biri değildir? a)arap harfleri kabul edildi b)kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi c) Arşın yerine metre kullanıldı.

4 53. Mustafa Kemal in vatanın kurtuluşu için toplantı yaptığı yerler nerelerdir? a)ankara- İzmir- İstanbul b)adana- Bursa Hatay c) Erzurum Sivas 54. Bayrak neyin sembolüdür? a)bağımsızlığın b)atatürk ün c)başbakanın 55. Atatürk ün aile bireylerinin adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a)padişah-kral-cumhurbaşkanı b)ali Rıza Efendi-Makbule-Zübeyde Hanım c)namık Kemal-İsmet İnönü 56. Atatürk nerede ve hangi tarihte doğdu? a)ankara da-10 Kasım 1938 de b)istanbul da-1923 te c)selanik te de 57. Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmiştir? a) Kurtuluş savaşı b) 1. Dünya savaşı c) Sakarya Meydan Muharebesi 58. Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun a çıkmıştır? a) 19 Mayıs bin dokuz yüz on dokuz b) 30 Ağustos bin dokuz yüz elli c) 29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üç 59. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangilerinde kongreler yapmıştır? a) İstanbul ve İzmir b) Adana ve Diyarbakır c) Erzurum ve Sivas 60. Yurdumuz neden işgâl edilmiştir? a) 1. Dünya Savaşı nda yenilmemiz. b) Ülkemizin zengin oluşu. c) Padişahın güçlü oluşu. 61. Cumhuriyet kurulmadan önce devletimizin adı neydi? A) Selçuklu Devleti B) Osmanlı Devleti C) Türkiye Cumhuriyeti. 62. Düşmanlar hangi savaştan sonra topraklarımızı paylaştılar? A) 1. Dünya Savaşı B) 2. Dünya Savaşı C) Kurtuluş Savaşı 63. Birinci Dünya Savaşına hangi devletin yanında katıldık? A) Rusya B) İran C) Almanya 64. Mustafa Kemal Samsun a niçin çıktı? A) Gezinti yapmak için. B) Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için C) Padişahla görüşmek için. 65. Atatürk düşmanları yurttan atmak için hangi ilde toplantı yapmamıştır? A) Sivas ta B) Konya da C) Erzurum da 66. Düşmanları yurdumuzdan atmak için yaptığımız savaşın adı nedir? A) Kurtuluş Savaşı B) 1. Dünya Savaşı C) 2. Dünya Savaşı. 67. Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasından son- ra kurulan yeni devletimizin adı ne oldu? A) Anadolu Devleti.B) Türkiye İmparatorluğu C) Türkiye Cumhuriyeti 68. Her yıl 29 Ekim tarihinde hangi bayramı kutlarız? A) Cumhuriyet Bayramı B) Zafer Bayramı C) Ulusal Egemenlik Bayramı 69. Atatürk ün mahalle mektebine giderken adı neydi? A) Mustafa B) Mustafa Kemal C) Mustafa Kemal Atatürk 70. Hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Seçme ve seçilme hakkı. B) Soyadı kanunu C) Arap harflerinin kabulü.

5 71.Hangisi Atatürk ün özelliklerinden biri değildir? A) Planlı çalışmayı severdi. B) Başkalarının fikirlerinden yararlanmazdı. C) Vatanını ve milletini çok severdi. 72. İstiklal Marşı okunurken nasıl davranmalı A) Kollarımızı arkaya bağlamalıyız. B) Hazır ol vaziyetinde durmalıyız. C) Arkadaşlarımızla konuşmalıyız. 73. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetimi için söylenemez? A) Cumhuriyet yönetiminde halk kendi yöneticisini kendisi seçer. B) Cumhuriyet yönetiminde, herkes eşit haklara sahiptir. C) Cumhuriyet yönetiminde, tek kişinin dediği olur. 74. Hangi şekilde karşıdan karşıya geçmek daha güvenlidir? A)istediğimiz yerden sağımıza solumuza bakıp geçmek B)üst ya da alt geçitlerden karşıya geçmek C)yaya geçitlerinden karşıya geçmek 75.Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değil? A)traktör B) bisiklet C)şilep 76.Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış? A)uzun yolculuklarda şoförle sohbet etmek B)toplu taşıma araçlarında büyüklere yer vermek C)toplu taşıma araçlarında gürültü yapanları uyarmak 77."Hava taşıtlarının yük ve yolcu aldıkları yere..denir." Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız. A)gar B)hava limanı C)Terminal 78. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi diğerlerinden daha az yolcu alır? A)tren B)gemi C)otobüs 79. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi insan gücüyle çalışır? A)tren B) otobüs C) sandal 80. Aşağıdakilerden hangisi yayaların yürümesi için ayrılan bölümdür? A)yolun ortası B)yolun sol tarafı C)yaya kaldırımı 81. Aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında uymamız gereken kurallardan biri değildir? A)sessiz konuşmak B)ayakkabılarımızı çıkarmak C)yaşlılara yer vermek 82. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A)Motorlu kara taşıtlarını kullanana şoför denir. B)Treni kullanana vatman denir. C)Helikopteri kullanana kaptan denir. 83."Trenin hareket ettiği yere denir." Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A)liman B)durak C)gar 84. Aşağıdaki taşıtlarda hangisi ile yalnız yük taşınır? A)tren B)kamyon C)uçak 85. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi ile gideceğimiz yere en çabuk ulaşırız? A)otobüs B) tren C) uçak 86. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A)otobüs-terminal B)otomobil-otogar C)uçak-hava limanı 87. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracıdır? A)şilep B) kamyon C) tramvay 88. Aşağıdakilerden hangisi trafik ışıklarının renklerinden biri değildir? A)kırmızı B)mavi C)sarı

6 89. Trafik Müdürlüğü tarafından verilen kişiler motorlu taşıtları kullanabilirler."boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız. A)sürücü belgesi B)karne C)diploma 90. Taşıtlara binerken ya da inerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlış olur? A)hareket hâlindeki taşıtlardan atlamak B)taşıt durduktan sonra binmek C)hatalı davrananları uyarmak 91. Aşağıdaki ışıklardan hangisi yalnız taşıtlar içindir? A)yeşil B)kırmızı C)sarı 92. Aşağıdakilerden hangisi trafik kurallarından biri değildir? A)Hızlı giden aracın geçiş üstünlüğü vardır. B)Ambulansların geçiş üstünlüğü vardır. C)Yayalar, yaya kaldırımında yürümelidir. 93."Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun.. yürümeliyiz." Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? A)sağından B)ortasından C)solunda 94. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A)Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız. B)Çocuklar, arabanın ön koltuğunda oturmalıdır. C)Sürücüler emniyet kemeri takmamalıdır. 95. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olur? A)uzun yolculuklarda sık sık mola vermek B)caddede bisiklete binmek C)boş arsalarda top oynamak 96. Bisiklete bindiğimizde aşağıdakilerden hangisini yaparsak doğru davranmış oluruz? A)bisiklete binerken ellerimizi bırakmak B)bisikletle caddeden karşıya geçmek C)sağa sola dönüşlerde elimizle işaret vermek 97. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olmaz? A)taşıtların sarı ışıkta geçmesi B)yayaların yaya kaldırımını kullanması C)bisikletlinin hızını artırmak için öndeki araca asılması 98. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak taşıtlara zarar veririz? A)taşıtlara binerken sıraya girmezsek B)taşıtlarda yüksek sesle konuşursak C)taşıtların koltuklarına adımızı yazarsak 99. Trafik lâmbası, alt ve üst geçit olmayan yerlerde karşıdan karşıya geçerken aşağıdakilerden hangisini yapmayız? A)Sağımıza bakarız. B)Solumuza bakarız. C)Arkamıza bakarız "Duran taşıtların ve..geçmemeliyiz." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? A)sağından-solundan B)önünden-arkasından C)yanından-yakınından 101. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi insan gücü ile çalışır? A)bisiklet B)tramvay C)şilep 102. Aşağıdakilerden hangisi taşıtların yararlarından biri değildir? A)Bize zaman kazandırır. B)Tutumlu olmamızı sağlar. C)Yaşamımızı kolaylaştırır 103. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi daha çok yolcu taşır? A. otobüs B. minibüs C. tren 104. Trenlerin gidip geldikleri yollara ne ad verilir? A. hava yolu B. karayolu C.demiryolu 105. Aşağıdakilerden hangisi tren sürücüsünün adıdır? A. şoför B.kaptan C. makinist

7 106. Pilot aşağıdakilerden hangisini kullanır? A. minibüs B. otobüs C. uçak 107. Yolcular şehirler arası otobüslere nerelerde binip inerler? A. yollarda B. limanlarda C. terminallerde 108. Aşağıdakilerden hangisi yayaları ilgilendiren trafik işaretidir? A. yaya giremez işareti B. kaygan yol işareti C. park yapılmaz işareti 109. Gemilerin yolcu ve yük alıp indirdikleri yere ne ad verilir? A. liman B. hava limanı C. istasyon 110. Uçakların inip kalktıkları yerlere ne ad verilir? A. hava limanı B. gar C. terminal 111. Taşıtlara binerken ve yolculuk sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. sıraya girmeden otobüse binmek. B.otobüste yaşlılara yer vermek. C. taşıtlara ön kapıdan binmek Aşağıdakilerden hangisi taşıtlarda uymamız gereken kurallardan biridir? A.yüksek sesle konuşmamak B.sürücünün dikkatini dağıtmak C.pencereden dışarıyı seyretmek 113. Trafik işaret ve levhalarını niçin korumalı A. yolların güzel görünmesini sağlamak için B. kazaları önlemek için C. trafik polisine kuralları hatırlatmak için 114. Şehir içinde otobüse binip inerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A. Otobüs durmadan binmeye çalışmalı, yer kapmalıyız. B. Sıraya girerek biniş kapısına yürümeliyiz. C. Otobüsün içinde kabuklu yemiş yemeliyiz Hangisi doğru bir davranıştır? A. Işıklı kavşaklarda kırmızı ışıkta geçmeliyiz. B. Cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlarından yürümeliyiz. C. Duran bir aracın arkasından veya önünden yolun karşısına geçmeliyiz Yayalar ve sürücüler için yollara konulan işaretlere ne denir? A. afiş B. trafik işaretleri C. reklam levhaları 117. En güvenli oyun alanları aşağıdakilerden hangisidir? A.işlek yollar B. parklar ve çocuk bahçeleri C. cadde ve sokaklar 118. Otobüs,minibüs ve otomobillerin gidip geldikleri yola ne denir? A.hava yolu B.deniz yolu C.kara yolu 119. Otobüs ile terminal arasında bir ilişki vardır. Tren ile aşağıdakilerden hangisi arasında böyle bir ilişki bulunabilir? A.liman B.rıhtım C. gar 120. Aşağıdakilerden hangisi karada çalışan taşıtlardan birisi değildir? A.kamyon B.tren C. kayık 121. Yolcu ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir? A.trafik B.şilep C. taşıt 122. Aşağıdakilerden hangisi suda çalışan taşıtlardan biridir? A.bisiklet B.kamyon C.gemi 123-Pilot aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanır a)otobüs b)uçak c)tren 124-Aşağıdakilerden hangisi tren sürücüsünün adıdır? a) Makinist b) Kaptan c) Vagon 125-Aşağıdakilerden hangisi,şehirler arası otobüslerin kalkış yeridir? a) İstasyon b) Terminal c)durak 126-Uçakların inip kalktıkları yere ne ad verilir? a) Gar b)hava Yolu c) Hava limanı 127-Yolcu ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir? a)taşıt b)trafik c) Otobüs

8 A Otobüs,minibüs ve taksilerin gidip geldikleri yola ne denir? a)hava Yolu b) Deniz Yolu c) Kara Yolu 129-Şehir içinde çalışan otobüslere, yolcuların inip bindiği yer aşağıdakilerden hangisidir? a)durak b)otogar c)terminal 130- Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değildir? a) Taksi b) Kayık c) Kamyon 131-Otobüs ile durak arasında bir ilişki vardır.uçak ile aşağıdakilerden hangisi arasında böyle bir ilişki kurulabilir? a) İstasyon b) Liman c)hava Alanı 132-Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? a) Cadde ve sokaklarda,yaya kaldırımlarından yürümeliyiz. b) Işıklı kavşaklarda,kırmızı ışıkta geçmeliyiz. c) İşaretlerin bulunmadığı yerlerde, yolun ortasından karşıya geçmeliyiz Trenlerin gidip-geldikleri yollara ne denir? a)kara Yolu b)hava Yolu c) Demir Yolu 134-Taşıt kazalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürücü belgesi olanların araba kullanması b) Trafik kurallarına uyulmaması c) Trafik işaretlerine dikkat edilmesi Taşıt içinde aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış bir davranıştır? a)otobüsün içinde kabuklu yemiş yemeliyiz. b)yüksek sesle konuşmamalıyız. c)yaşlılara,çocuklu ve hamile bayanlara yer vermeliyiz. 136-Şehir içinde otobüse binerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? a) Otobüse binerken,sıraya girerek biniş kapısına yürümeliyiz. b) Otobüs durmadan binmeye çalışmamalıyız. c) Kuyruğa girmeden,herkesi iterek otobüse binmeliyiz. 137-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız. b) Bisikletle yük taşımalıyız c) Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız. 138-Karşıdan karşıya geçerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? a)yolda taşıt varsa, karşıya geçmeliyiz b) Sarı ışıkta geçmeliyiz c) Yeşil ışıkta geçmeliyiz. 139-Trafik işaret ve levhalarını niçin korumalıyız? a)yolların güzel görünmesini sağlamak için b) Kazaları önlemek için c)trafik polislerine kuralları hatırlatmak için 140- Bir otobüste yaşlıları görünce ne yapmalıyız? a) Pencereden dışarıya bakmalıyız b) Kitap okumalıyız c) Yerimizi ona vermeliyiz. 141-Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? a) Taşıtların penceresinden elimizi,kolumuzu ve başımızı çıkarmamak. b) Park etmiş taşıtların arasından geçmek c) Taşıtların arkasına asılmak. 142-Aşağıdakilerden hangisi suda çalışan taşıtlardan biridir? a) Kamyon b) Teleferik c) Gemi 143-Gemilerin,yük alıp indirdikleri yere ne ad verilir? a) Hava alanı b) Liman c) Gar 144. Karada, havada ve suda yolcu ve yük taşıyan araçlara genel olarak ne denir? a. Kamyon b. Uçak c. Taşıt 145. İlk insanlar, yüklerini taşımada nelerden faydalanıyorlardı? a. Trenlerden b. Hayvanlardan c. Kuşlardan

9 146. Aşağıdakilerden hangisinin bulunması, insanların taşıma işlerini kolaylaştırmıştır? a. Ateş b. Tekerlek c. Gemi 147. Daha hızlı ve rahat araçların yapılması neyin sonucudur? a. İnsanların çoğalmasının b. Bilim ve teknikte ilerlemelerin c. Hayvan türlerinin azalmasının 148 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a. Pilot-uçak b. Şoför-gemİ c. Makinist-tren 149.Trenin hareket noktasına ne denir? a. Gar b. Terminal c. Liman 150. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? a. Taşıtlara binerken acele etmek b. Taşıtlara arka kapıdan binmek c. Taşıtlara sırayla ön kapıdan binmek Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken kurallardandır? a. Yaşlılara, hastalara, çocuklu bayanlara yer vermek. b. Taşıt içinde yüksek sesle konuşmak. c. Taşıtlara binerken başkalarını rahatsız etmek Trafik ışıkları nerelerde bulunur? a. Köprülerde b.kavşakvegeçitlerde c. İstasyonlarda 153. Aşağıdaki taşıt-hareket noktası eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? a. Tren- Gar b.gemi- Terminal c. Otobüs- Terminal 154.Okulumuz hangi mevsimde tatile girdi? A. yaz B. ilkbahar C.sonbahar 155.İlköğretim Haftası'nda, aşağıdakilerden hangisi anlatılmaz? A. okuryazar olmanın önemi B. bilgili insan olmanın önemi C. sonbaharın özellikleri 156.Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda bulunmaz? A. sıra B. yangın kovası C. silgi 157.Okulumuzun açılış töreninde hangi marşı söyledik? A. İstiklâl Marşı'nı B. Cumhuriyet Marşı'nı C. Harbiye Marşı'nı 158.Aşağıdakilerden hangisi, okulda çalışanlardan biri değildir? A. müdür B. hizmetli C. simitçi 159.Aşağıdakilerden hangisi, yanlış bir davranıştır? A. derste söz almadan konuşmak B. derse zamanında girmek C. araç ve gereçleri temiz kullanmak 160.Teneffüslerde aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır? A. ihtiyaçlarımızı gidermek B. sınıfımızı havalandırmak C. koridorlarda koşmak 161. Aşağıdakilerden hangisi, sınıf başkanının görevlerinden biridir? A. sınıf yoklamasını yapması B. sınıfı temizlemesi C. sınıf kitaplığını düzenlemesi 162.Aşağıdakilerden hangisi, kişisel okul eşyalarından biri değildir? A. okul çantası B. önlük C. duvar takvimi 163.Aşağıdakilerden hangisi, okullarda bulunan bölümlerden biri değildir? A. banyo B. Sınıf C. öğretmenler odası 164.Okulumuz, haftada kaç gün açıktır? A. 5 gün B. 4 gün C. 6 gün 165.Sınıf başkanını kim seçer? A. sınıftaki öğrenciler B. öğretmen C. müdür

10 165."Okulumuz ayında açıldı." sözcük dizisinde, noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılabilir? A. ekim B. eylül C. kasım 166."Okulumuzu..yönetir." sözcük dizisinde, noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. müdür B. öğretmen C. muhtar 167. İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır? A. Okulun açıldığı ilk hafta. B. Okulların açıldığı ikinci hafta. C. Okulların son haftası Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimin amaçlarından biridir. A.Komşuları tanıtmak B.Alışveriş alışkanlığını kazandırmak. C.Okuma ve yazmayı öğretmek Okulu kim yönetir? A. veliler B. okul müdürü C. muhtar 170. Okulla ilgili yazışmaları kim yürütür? A. memur B. öğretmenler C. Öğrenciler 171. Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından biridir? A. Okula zamanında gelmek. B. Yaya geçitlerinden yürümek. C. Park ve bahçelerde oynamak Okullumuzun adresini öğrenirken aşağıdakilerden hangisini bilmemiz gerekli değildir? A. hangi semt veya mahallede olduğunu B. okulun boya rengini C. okulun bulunduğu cadde veya sokağı 173. Sınıf başkanını kim seçer? A. öğrenciler B. öğretmen C. müdür 174. Sınıfta eğitici kulüp görevlileri nasıl belirlenir? A. seçimle B. müdür yardımcısı tarafından C. kura ile 175. Eğitici kollar aşağıdakilerden hangisini kazandırır. A.Para biriktirmeyi öğretir. B.Yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretir. C.Ödev yapma alışkanlığını kazandırır Temizlik kulübü hangi işi yapar? A. Dershanenin temiz bulunmasını sağlar. B. Sınıf ve okul gazetesini çıkarır. C. Sınıfa gerekli ders araçlarını getirir Sınıf kitaplığını geliştirmek hangi kulübün görevidir? A. Kızılay kulübünün B. Yeşilay kulübünün C. Kitaplık kulübünün 178. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir öğrenci için söylenebilir. A.Okulun ve dershanenin temizliği ile ilgilenmez. B.Ders araç ve gereçlerini dikkatli kullanmaz C.Okula zamanında gelir,kendisini ve çevresini temiz tutar Ailede işler nasıl yapılır? A.İşlerin hepsini anneler yapar. B.İşlerin hepsini babalar yapar. C.İşler paylaşılarak yapılır Eşyalarımı düzenli kullanırım. Kalemim defterim bitmeden yenisini almam.paramı boş yere harcamam. Haçlıklarımın bir kısmını biriktirir kitap alırım. Yukarıdaki davranışları yapan nasıl bir öğrencidir? A.Cimri bir öğrencidir. B.Zengin bir öğrencidir. C.Tutumlu ve iyi bir öğrencidir Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır. A.Sınıf duvarlarını kirletmek. B.Ders araç ve gereçlerini dikkatli kullanmak. C.Sıraları temiz ve dikkatli kullanmak İstek ve gereksinimlerimizi karşılarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? A.Aile bütçesine uygun olmasına B.Gösterişli olmasına C.Ucuz olmasına 183. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir? A. seyahat etmek B.Seçimlere katılmak,oy kullanmak C. İletişim kurmak

11 184. Okullardaki görevlilere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemizin yararı nedir? A.Okul çalışanlarının işlerini kolaylaştırırız. B.Okul çalışanlarının yorulmalarına sebep oluruz. C.Okul çalışanlarına yapacak iş bırakmayız 185. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan değildir? A.arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız B.komşularımıza karşı sorumluluklarımız C.öğretmenimize karşı sorumluluklarımız Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun kelimeleri yazarak doldurunuz. 1-Atatürk Samsun a. tarihinde çıkmıştır. 2- Cumhuriyet. tarihinde ilan edilmiştir Nisan 1920 yılında.... açılmıştır. 4-Bayrağımız...dir. 5- Bayrağımızda beyaz renkli ve.. vardır. 6-Atatürk.... tarihinde.. öldü. 7- Atatürk yılında doğdu. 8-İlk Cumhurbaşkanımız. tür. 9-Okulumuz. mevsiminde tatile girmişti. 10- Okulumuz. ayında öğretime açıldı. 11-Okulların açılmasından sonraki ilk hafta.. kutladık. 12-Sınıf başkanı;.., görevlerini yapar. 13-Okulda,..,..ve görev yapar. 14-Görüp almak istediğimiz eşya veya yiyeceklere denir. 15- Hayatımızı devam ettirmek için yemek yemek,giyinmek,barınmaya.. denir. 16. TBMM yılında açılmıştır. 17. TBMM....ilimizde açılmıştır. 18. Cumhuriyetten önce ülkemizi...yönetirdi. 19.Atatürk,meclisin açıldığı günü bayram olarak kutlamaları için Türk... armağan etti. 20.TBMM nin ilk başkanı......tür. 21.Atatürk...yılında doğdu. 22.Atatürk...şehrinde doğdu. 23.Atatürk ün annesinin adı...dır. 24.Atatürk ün babasının adı...dir. 25.Atatürk ün kız kardeşinin adı... dır. 26.Atatürk önce...mektebine gitti. 27.Atatürk sonra...ilkokuluna gitti. 28.Atatürk daha sonra...liseye gitti. 29.Atatürk ün Matematik öğretmeni ona, çalışkan olduğu için...adını verdi. Adı bundan sonra...oldu. 30.Atatürk sonra...okulunu bitirdi,...olarak orduya katıldı. 31.Atatürk yurdumuzu kurtarmak için... dan vapurla...gitti. 32Atatürk Samsun dan sonra...ve...illerinde toplantılar yaptı. 33.Atatürk...da ( T.B.M.M.) Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.bu günü çok sevdiği çocuklara armağan etti.

12 34. Atatürk...Savaşını başlattı.yurdumuzdan düşmanları kovdu. 35.Atatürk...de Cumhuriyeti kurdu. 36.Atatürk ilk...seçildi. 37.Atatürk çeşitli yenilikler yaptı.bu yeniliklere...denir. 38.Atatürk...tarihinde...da... Sarayında öldü. 39.Atatürk daha sonra Ankara da,...adı verilen anıtmezara nakledildi. 40.Atatürk Haftası...tarihleri arasındadır. 41-Cumhuriyetimizi kurdu. 42-Cumhuriyet.. yılında kuruldu. 43- İlk Cumhurbaşkanımız tür. 44-Türkiye Büyük Millet Meclisi yılında kuruldu. 45-Atatürk yılında öldü. 1-Otomobil,kağnı,at arabası,kamyon,otobüs,tren,tramvay taşıtlarıdır. 46-Karada giden taşıtlara. denir. 47-Kara taşıtlarını sürene.. denir. 48-Makinist sürer. 49-Tramvay sürücüsüne..denir. 50- Sürücüler, almak zorundadırlar. 51-Otobüslerin yolcu aldıkları yerlere.. veya.. denir. 52-Şehir içinde yolcu taşıyan otobüs veya minibüslerin yolcu indirip bindirdikleri yere.. denir. 53-Kara taşıtları giderler. 54-Tren.gider. 55-Trenlerin yolcu ve yük aldıkları yere.. veya denir. 56-Havada hareket eden taşıtlara... denir. 57-Hava taşıtlarını sürenlere denir. 58- Hava taşıtları veya. yolcu ve yük alır. 59-Suda hareket eden taşıtlara... denir. 60-Suda hareket eden taşıtların işledikleri yola.. denir. 61-Deniz taşıtlarının başlıcaları,,,,.,,.. dır. 62-Hava taşıtları..,..,,.. ve..,..dır. 63-Deniz taşıtlarını sürene denir. 64-Taşıtlar... ile gelişmeye başlamıştır. 65-İlk insanlar yüklerini önceleri taşırlarmış. 66-Taşıtlar bizim ve. taşımamıza yararlar. 67-Yolculuk sırasında.., ve. yer vermeliyiz. 68-Yolculuk sırasında... konuşulmaz. 69-Taşıtlardan... ve.. dışarı çıkarılmaz. 70-Bilet alırken ve otomobile binerken. girmeliyiz. 71-Kırmızı ışık anlamındadır. 72-Yeşil ışık.. anlamındadır.

13 73-Sarı ışık yanınca.. olmalıyız. 74-Trafik kazaları genellikle olur. 75-Cadde ve sokaklarda oynanmaz. 76-Yayalar karşıdan karşıya. ışıktan geçmelidir. 77- Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun gidilmelidir. 78-Trafik işaret ve levhalarını. 79-Trafiğin güvenli olması için.... ve.. konulmuştur. 80-otomobilde seyahat ederken.. takmalıyız. 81-Deniz taşıtlarının yolcu ve yük aldıkları yerlere.. denir. 82-Küçük limanlara. denir. 83-Bisiklet ve el arabası hareket ederler. gücüyle 84- Kara,deniz ve hava taşıtları.... hareket ederler. 85. Çevremizde otobüs,kamyon,otomobil gibi taşıtlar görürüz. Ayrıca...ve...gibi taşıtlar da vardır. 86. Köy ve kasabamızda, taşımacılıkta...ve...gibi hayvanlardan da yararlanılır. 87.Taşıtlar kullanıldıkları yerlere göre ad alırlar. Bunlar ;...,... ve...çalışan taşıtlardır. 88. Bisiklet, motosiklet,kamyon,otobüs,otomobil gibi taşıtlar...taşıtlarıdır. 89. Kamyon,otobüs,minibüs,otomobil gibi taşıtların sürücülerine...denir. 90. Otobüslerin hareket noktalarına... denir. 91. Tren ve metro kara taşıtlarıdır. Sürücülerine... denir. 92. Trenin hareket noktasına... denir. 93. Kayık,sal,vapur,gemi,yat,şilep gibi taşıtlar...taşıtlarıdır. 94. Deniz taşıtlarını kullananlara... denir. 95. Deniz taşıtlarının hareket noktalarına...denir. 96. Uçak, helikopter,balon,roket gibi taşıtlar...taşıtlarıdır. 97. Hava taşıtlarını kullananlara... denir. 98. Hava taşıtlarının yolcu ve yük aldıkları, indirdikleri yere...denir. 99. Taşıtlara... ve...sırasında kurallara uymak gerekir Hareket halindeki araçlara...ve... tehlikelidir Yayaların ve taşıtların kara yolu üzerindeki hal ve hareketlerine...denir can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuştur Sürücüler için kırmızı ışık..., sarı ışık..., yeşil ışık...anlamındadır Caddeden karşıdan karşıya geçişin en güvenli olduğu yerler...ve...geçitlerdir yayalar için ayrılmış yollardır.

14 Aşağıdaki cümleler doğru ise parantezin içine D, yanlış ise Y harfi koyunuz 1. ( ) Meclis 23 Nisan günü açılmıştır. 2. ( ) Erzurum ve Sivas ta kongreler yapılmıştır. 3. ( ) Yunanlılar İzmir, Bursa, Aydın ve Manisa yı işgal etmişlerdir. 4. ( ) İstanbul a, İngiliz ve Fransız lar girmişlerdir. 5. ( ) Adana,Urfa,Antep ve Maraş Fransız ve İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. 6- ( ) Atatürk ün yaptığı yeniliklere Atatürk İnkılapları denir. 7- ( ) Cumhuriyet İdaresi 29 Ekim bin dokuz yüz yirmi yılında kuruldu. 8- ( ) Atatürk 1881 yılında Selanik te doğdu. 9- ( ) Büyük Millet Meclisi 23 Nisan bin dokuz yüz yirmi üç yılında açıldı. 10- ( ) Atatürk,vatanı kurtarmak için 19 Mayıs 1919 da Ankara ya çıktı. 11- ( ) Meclis,Mustafa Kemal e Atatürk soyadını verdi. 12-( ) Sağlıklı olmak için hava durumuna göre giyinmeliyiz. 13- ( ) Açıkta satılan yiyecekleri yememeliyiz. 14- ( ) Sağlığımız için her çeşit yiyecekten yemeliyiz. 15- ( ) Tifo mikrobu solunumla bulaşır. 16- ( ) Büyüklerimizin ilaçlarını da kullanabiliriz. 17-(.) İşitme duyu organımız kulaktır. 18-(.) Sağlıklı olmak için dengeli düzenli beslenmemize gerek yoktur. 19-(.) Kalp, vücudumuza kan pompalar. 20-(.) Vücudumuz iki bölümden oluşur. 21-(.) Dokunma duyu organımız deridir. 22-(.) Gözleri görmeyen kişilere âmâ denir. 23-(.) Dudaklarımız besinlerin tadını almamızı sağlar. 24-(.) Derimizin temizliği için banyo yapmalıyız. 25-(.) Dişlerimizin sağlığı için yemekten sonra mutlaka fırçalamalıyız. 26-(.) Spor sağlıklı büyümemizi ve gelişmemizi sağlamaz. 27-(.) Kanın içinde bulunan zararlı maddeleri böbreklerimiz süzerek temizler. 28-(.) Karaciğer vücudumuzun şeker ve besin deposudur. HANGİ ORGAN Görme organımızdır. (.. ) Nefes alıp vererek solunum yapmamızı sağlayan organ. (.. ) Yediğimiz besinleri sindirir. (.. ) Dokunma duyu organımızdır. (.. ) Kanı pompalayarak bütün vücudumuzda dolaşmasını sağlar. (.. ) Vücudumuzdaki bütün organların yöneticisidir. (.. ) Koku alma duyu organımızdır. (.. ) Vücudumuzu taşır, yürümemizi sağlar. (... ) Kanın içindeki zararlı maddeleri süzerek temizleyen boşaltım organı. (... ) Yediğimiz besinlerin acı, tatlı, ekşi olup olmadığını anlamayı sağlar. (.... ) Sesleri onunla duyarız. (.. ) Midemizin sindirdiği besinleri emerek kana karışmasını sağlayan organımızdır. ( ) Yediğimiz besinleri parçalayıp yutulacak hale getirir. (.. )

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Taşıtlar KARA TAŞITLARI. Kamyon Motosiklet Otomobil Tren Minibüs. Tramvay Bisiklet Traktör Otobüs Atrabası

Taşıtlar KARA TAŞITLARI. Kamyon Motosiklet Otomobil Tren Minibüs. Tramvay Bisiklet Traktör Otobüs Atrabası Taşıtlar Taşıtlar kullanıldıkları yerlere göre adlandırılırlar. Taşıtlar : Kara taşıtları Hava taşıtları Deniz taşıtları Olarak üçe ( 3 ) ayrılırlar. KARA TAŞITLARI Kamyon Motosiklet Otomobil Tren Minibüs

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ. A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ. A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ 1-Aşağıdakilerden hangisi trafikte bulunan unsurlardan biri değildir? A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu 2-Aşağıdakilerden hangisi, yaya

Detaylı

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ.

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. Seninle bu hafta yani 18 Haziran 26 Haziran arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın.

Detaylı

Milli bayramlarımız 4 tanedir.

Milli bayramlarımız 4 tanedir. BAYRAMLARIMIZ İnsanlar, ülkelerinin ve inançlarının özel günlerinde bayram yaparlar. Bizim de bayram günlerimiz vardır. Bayramlarımız Milli ve Dini bayramlar olarak 2 ye ayrılır. 1 Milli bayramlarımız

Detaylı

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI Adı-Soyadı : HAYAT BİLGİSİ 1) Okul için hazırlık yapan bir öğrenci, çantasına aşağıdakilerden hangisini mutlaka koymalıdır? 2) Aşağıdakilerden hangisi büyüklerden yardım alarak gerçekleştirebileceğimiz

Detaylı

Hayat bilgisi değerlendirme soruları

Hayat bilgisi değerlendirme soruları Hayat bilgisi değerlendirme soruları Atatürk, hangi okulunu İstanbul da bitirmiştir? 1. 4. Yukarıdakilerden kaç tanesi, arkadaşlarımızda bulunmasını istediğiniz özelliklerdendir? 5 4 3 5. Aşağıdakilerden

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

TRAFİK KURALLARI. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin.

TRAFİK KURALLARI. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin. TRAFİK KURALLARI Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Asla ve asla kavşak ortasından ve çapraz geçmeyin. Mutlaka

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? KURALLAR OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? OKULUMUZDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR NELERDİR? GENEL KURALLAR TÖREN KURALLARI SERVİS KURALLARI SINIF KURALLARI YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR GENEL KURALLAR

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI 1. Aşağıdaki iskeletin temel bölümlerinin isimlerini yazınız. İskeletin temel bölümlerinin görevlerini belirtiniz. ( 10 puan) Bölümleri

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 11 NİSAN- 15 NİSAN 2016 TAŞITLAR VE TRAFİK PROJESİ 11 NİSAN PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşılır. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerinde

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ SORULARI

HAYAT BİLGİSİ SORULARI HAYAT BİLGİSİ SORULARI 1) Okullar hangi mevsimde açılır? 2) Okullar hangi ayda açılır? 3) Okullar hangi mevsimde kapanır? 4) Okullar hangi ayda kapanır? 5) İlköğretim haftası ne zaman kutlanır? 6) İlköğretim

Detaylı

Taşıtlar Taşıtlar Taşıtlar Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak

Taşıtlar Taşıtlar Taşıtlar Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak Otobüs Troleybüs İETT Hazırlayan: Bilge Nur Karagöz Tramvay Metro Jeff Greenberg / Photolibrary / Getty Images Turkey Feribot Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. NASA

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz!

6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz! 6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz! Tartışma Soruları: Olay nerede, ne zaman, hangi şartlarda oluşmuştur? Sorunun nedenlerini açıklayınız? Fark edilen tehlike

Detaylı

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR MATERYAL YÖNTEM- TEKNİK. Maketi Gerçek Kişi, 3 Kol ve bacakların vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler.

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR MATERYAL YÖNTEM- TEKNİK. Maketi Gerçek Kişi, 3 Kol ve bacakların vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler. ( 1.Ü N İ T E) VÜCUDUMU Z BİLMECESİNİ ÇÖZELİ M KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- Vücut sistemlerini tanır 1 Başın vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler. İnsan Gövdenin vücudun ana bölümlerinden olduğunu

Detaylı

TEMA - A OKUL HEYECANIM ( 2.Sınıf Top Yayıncılık Hayat Bilgisi Kitabına Göre Düzenlenmiştir) KONU BAŞLIKLARI:

TEMA - A OKUL HEYECANIM ( 2.Sınıf Top Yayıncılık Hayat Bilgisi Kitabına Göre Düzenlenmiştir) KONU BAŞLIKLARI: TEMA - A OKUL HEYECANIM ( 2.Sınıf Top Yayıncılık Hayat Bilgisi Kitabına Göre Düzenlenmiştir) KONU BAŞLIKLARI: 1. Zamanını Planla, Başarıyı Yakala 2. Çantam Beni Seviyor 3. Tırnaklarım Uzamış 4. Sınıfımın

Detaylı

1. Hafta Şifreleri. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ.

1. Hafta Şifreleri. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. Seninle bu hafta yani 18 Haziran 26 Haziran arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın.

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler? a) 4 saat b) 6 saat c) 4.5 saat d) 3 saat 2. Tek şoför 24 saatlik

Detaylı

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C.

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C. Ad :... TÜRKÇE Soyad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır? 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? A) O kadar komik değildi B) Bir daha söylemem ha C) Amcanın yaptığını duydun mu D) Ne kadar da ağlamış 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

Detaylı

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU GÜVERCİNLER SINIFI

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU GÜVERCİNLER SINIFI anafikri ile ilgili neler biliyoruz? Ege İ.: Trenle Taksime giderler. Can Mert K.: Helikopter ile bir yerden bir yere giderler. Emir N.: Uçak, motorsikler ya da otobüs kullanarak bir yerden bir yere giderler.

Detaylı

Öğrencilerimiz sınıfta trafik işaretlerini incelediler ve bunları resimlediler.

Öğrencilerimiz sınıfta trafik işaretlerini incelediler ve bunları resimlediler. PYP UYGULAMALARIMIZ Ana sınıfı öğrencileri bu hafta ulaşımdaki sorumluluklarımız sorgulama hattında bulunan etkinlikleri gerçekleştirdiler. 8-9 sayılarının farklı oluşumlarını öğrendiler. Kendi uçaklarını

Detaylı

3.Hafta Şifreleri. SELAM Ben Şirin Baba

3.Hafta Şifreleri. SELAM Ben Şirin Baba SELAM Ben Şirin Baba Seninle bu hafta yani 4 Temmuz 10 Temmuz arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın. Erken ya

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HİSAR KOLEJİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 3 Ağustos 2015 4 Ağustos 2015 Salı 5 Ağustos 2015 6 Ağustos 2015 7 Ağustos

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

A. Yakın çevrenizde bulunan konut çeşitleri. Yakın çevrenizde, ayrık nizam tek aileli konut (müstakil ev) ne kadar yaygındır?

A. Yakın çevrenizde bulunan konut çeşitleri. Yakın çevrenizde, ayrık nizam tek aileli konut (müstakil ev) ne kadar yaygındır? Yakın Çevrede Yürüyebilme Anketi (YÇYA) - Kısa Form Yaşadığınız yakın çevrenizi nasıl algıladığınız ya da çevreniz hakkında ne düşündüğünüz ile ilgili bilgi edinmek istiyoruz. Lütfen yakın çevreniz ve

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Aile nedir? *Ailemizi tanıyalım. *Ailemizdeki büyüklerin isimlerini öğrenelim. *Akraba ne demek öğrenelim. *Arkadaşlık nedir?

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

*Geleceğin şoförlerini trafik konusunda bilgilendirmek ve aktif yolcu konumuna getirmek

*Geleceğin şoförlerini trafik konusunda bilgilendirmek ve aktif yolcu konumuna getirmek BİZİM BU PROJEDEKİ AMACIMIZ; *Servis şoförlerinin neden olduğu kazaları tespit etmek ve en aza indirmek. *Öğrencilerin, Okul-ev arasındaki yolculuğunu daha güvenli bir hale getirmek. *Geleceğin şoförlerini

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

İNGİLTERE DE ULAŞIM İngiltere'de indirimli ulaşım olanağı Sık yolculuk yapıyorsanız paralarını tasarruf etmelerine yardımcı olan birçok indirim kartı ve programı vardır. U kartlar sayesinde %30'a varan

Detaylı

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : DERS :HAYAT BİLGİSİ SINIFI : BEP HAZIRLAMA TARİHİ : ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI: Uzun Dönemli Amaçlar A.OKUL HEYECANIM 1. Okul Heyecanım temasında geçen Kavramları yerinde ve doğru bir

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ İLKOKUL

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ İLKOKUL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ İLKOKUL Haziran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temmuz 2016 1 2 3 4 RAMAZAN BAYRAMI ARİ- FESİ

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Trafik işaret levhalarının şekil ve anlamları üzerinde durulacaktır.

Trafik işaret levhalarının şekil ve anlamları üzerinde durulacaktır. 19 EYLÜL 011 / 18 KASIM 011 Kazanımlara ait değerlendirme öğretmen kitabında bulunan değerlendirme etkinlikleri ile yapılacaktır.bu temada Kendimi Değerlendiriyorum, Grup Üyeleri Değerlendirme, Gösteri

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR 1.1. Trafik kuralları ve uygulamalarının amacı Kampus ta trafik kazalarını önlemek, park etme

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM Ekim 16 3 4 5 6 7 8 9 3. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ *Hayvanları Koruma günü *Dünya Mimarlık Günü PDR çalışması İstanbul'un

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

ICD10-AM TEMELİNDE KARA TAŞITI KAZALARINA AİT ÇAPRAZ KODLAMA TABLOSU

ICD10-AM TEMELİNDE KARA TAŞITI KAZALARINA AİT ÇAPRAZ KODLAMA TABLOSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı ICD10-AM TEMELİNDE KARA TAŞITI KAZALARINA AİT ÇAPRAZ KODLAMA TABLOSU Mağdur ve mağdurun

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ (1, 2 ve 3. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. ANKARA 1 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Beceri ve Değerleri

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ KALELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Kale

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ A Ğ U S T O S 2 0 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEOG Sınavına Göre Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 31 Temmuz-8

Detaylı

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR 1. Adınızı, soyadınızı, okulunuzu ve sınıfınızı cevap kâğıdının üst kısmındaki ilgili yerlere, düz yazı ile büyük harflerle,

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. A - GÖREVLER - Kule vinç operatörü; - Kule vincin genel kontrolünü yapar, - Yürümeyi gerektiren durumlarda

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ 4 KAZANM AD KONU AD ÜNİTELENDİRİLMİŞ YLLK PLAN ARAÇ VE GEREÇ UYARLAR DEĞERLENDİRME AÇKLAMALAR EYLÜL. Yaya iken karşılaşabileceği trafikle ilgili unsurları fark eder. SENE BAŞ

Detaylı

ÇOBANLAR ZAFER İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI AYLARA BAĞLI OLMAKSIZIN YAPILACAK İŞLER

ÇOBANLAR ZAFER İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI AYLARA BAĞLI OLMAKSIZIN YAPILACAK İŞLER 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇOBANLAR ZAFER İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI AYLARA BAĞLI OLMAKSIZIN YAPILACAK İŞLER 1 04.11.1995 gün ve 22453 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kamu Binalarının Yangından korunması

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

Aşağıdaki ışık kaynaklarını doğal ve yapay olarak sınıflandıralım.

Aşağıdaki ışık kaynaklarını doğal ve yapay olarak sınıflandıralım. 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI AD SOYAD: Aşağıdaki ışık kaynaklarını doğal ve yapay olarak sınıflandıralım. Şimşek Ampul Fener Odun ateşi Yıldızlar Arabaların

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/04/2010 2010/32 (2010/32: Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 181sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Özel Đdaresi

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ KASIM - ARALIK SAYFASI Birlikte Yaşama Kültürü ve Hoşgörü Gel Bize Katıl Bize! Şarkısını Söyledik Sınıf içinde, arkadaşlarımızla

Detaylı

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI AYLIK BÜLTEN OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 rakamı ile büyük ve küçük A harflerini boyadık ve yazdık. Doğru kalem tutma alıştırmaları, serbest ve yönergeye uygun çizgi çalışmaları yaptık. Satır ve

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI ADI SOYADI : : 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olana D yanlış olana Y yazınız? a. Aile hem gruba hem de kuruma örnektir. ( ) b. Kalabalığı oluşturan

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU 31 Temmuz 2012 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi

Detaylı