ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACİL DURUM ÖNLEMLERİ"

Transkript

1 ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DOÇ.DR. SEHER DENİZ ÖZTEKİN İ.Ü FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

2 İçerik Genel güvenlik kuralları örnekler Acil durum - örnekler Yönetmelik (Resmi gazete) Kazaların önlenmesine yönelik güvenlik önlemleri Yangın güvenliği- önlemler Afet planları Acil durumlara ilişkin sorumluluklar Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Acil Eylem Planı

3 Öğrenim Hedefi İş yerlerinde, bireyin kitlesel yaralanmalarda ve acil durum gerektiren/yaşamı tehdit eden durumlarda hızla ve etkili şekilde girişimde bulunmasını sağlamaktır.

4 ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen durum olarak ifade edilmektedir.

5 ACİL DURUM Acil durum; bir kriz hali olup, can ve mal kaybını korumak, halkın sağlığını ve emniyetini güvence altına almak veya bir bölgedeki herhangi bir faciayı önlemek üzere devletin bu bölgedeki yerel çabalara destek vermesini gerektiren durumdur.

6 ACİL DURUM Toplumun, çalışanların, diğer bireylerin (müşterilerin) önemli bir şekilde yaralanmasına veya ölmesine neden olabilen veya işletmenin finansal durumunu veya toplumdaki imajını tehdit eden veya, Çevresel veya fiziksel zarara neden olabilen, proseslerin veya işin durmasına neden olabilen önceden planlanmamış bir olaydır.

7 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ-1 Tıbbi acil durumlar: Büyük salgınlar, kitlesel yemek zehirlenmeleri, acil kan ihtiyaçları vb. Hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilen yangınlar Kazalar: Sanayide, kimya tesislerinde meydana gelen kazalar, büyük zincirleme trafik kazaları Bomba ihbarları

8 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ-2 Yangın, Zararlı madde olayları Su baskını ve sel Fırtına Kasırga Deprem Komünikasyon hataları Önemli miktarda müşteri kaybı Patlamalar

9 ÖNLEME/AZALTMA Önleme programları acil bir durumun etkilerini azaltmak veya önlemek için tasarlanır. Azaltma acil durum yönetiminin bir köşe taşıdır. Azaltma faaliyetleri, felaketlerin insanlara ve mallara olan etkilerini azaltmak için sürekli çaba harcamaktır. Azaltma doğal riskler ve tehlikelerden ve onların etkilerinden insanlar ve mülkler için uzun dönemli riskleri elimine eden veya azaltan sürdürülebilir bir faaliyettir.

10 Azaltma, temel olarak bir risk analizidir. Azaltma faaliyetleri, bir felaketle yüzleşildiğinde operasyonel kalmaya ve tesisin iş ve endüstriyel zararlardan kaçınmasına yardım etmek için kullanılabilir. Azaltma, teknolojileri, hastaneleri, yangın istasyonlarını ve diğer kritik servis tesislerini güçlendirmek için kullanılmalıdır. Böylece onlar, bir olaydan sonra operasyonel kalabilir veya daha hızlı bir şekilde açılabilirler.

11 ÖN HAZIRLIK Çeşitli riskleri tamamen azaltma mümkün Olmasa da, ön hazırlık, olay öncesi belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yoluyla acil durum veya felaketlerin etkisini azaltmaya yardım edebilen önlemlerdir. Ön hazırlık idari hükümet veya yerel yönetimler düzeyinde girişimde (müdahale ) bulunulmasını veya onarım operasyonlarını ve yaşam koruma anlamındaki tüm hazırlıkları veya planları kapsar.

12 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

13 Bu Yönetmeliğin amacı işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

14 Bu Yönetmelikte geçen; a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.

15 İKİNCİ BÖLÜM İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü İşverenin yükümlülükleri MADDE 5 (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

16 c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

17 e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

18 g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

19 Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak, b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek, c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak,

20 ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak, (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

21 Acil Durum Planının Hazırlanması Acil durum planı MADDE 7 (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

22 Acil durumların belirlenmesi MADDE 8 (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları, b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, d) Sabotaj ihtimali, Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

23 MADDE 9 (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. (2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. (3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.

24 Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri MADDE 10 (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. (2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır. (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

25 (4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır. (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

26 Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi MADDE 11 (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

27 (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. (5) 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

28 Dokümantasyon MADDE 12 (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir: a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

29 f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri. 5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları. (2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. (3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek

30 Tatbikat-1 MADDE 13 (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

31 Tatbikat-2 (2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. (3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

32 Acil durum planının yenilenmesi MADDE 14 (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

33 Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim MADDE 15 (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

34 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı MADDE 16 (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır. Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

35 KAZA VE ACİL DURUMLARI ÖNLEME YÖNTEMLERİ Kaza ve diğer acil durumları önleme yöntemlerinin belirlenmesi Genel güvenlik kurallarına uyulması 16 genel güvenlik kuralının listelenmesi

36 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-1 1. Koridor ve basamaklarda yürünür-asla koşulmaz. 2. Yürünürken, koridorun sağ tarafı izlenir. 3. İçe-dışa açılıp kapanan kapılara dikkatle yaklaşılır. 4. Merdivenlerden inilir ve çıkılır iken, trabzanlar kullanılır.

37 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-2 5.Koridor ve basamaklarda/merdivenlerde obje bulundurulmaz. 6.Konteynır etiketleri, kullanım öncesi kapsadıkları içerik açısından kontrol edilir. 7.Zemine sıçrayan sıvılar derhal silinir.

38 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-3 8.Çöpler toplanır ve niteliğine uygun konteynıra yerleştirilir. 9.Yerleşimin/kurumun kurallarına uyulur. 10.Yaralanma durumu acilen rapor edilir. 11.Hasarlı ya da aşınmış olan elektrik kabloları kullanılmaz.

39 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-4 12.Anlaşılmayan konuların açıklanabilmesi için soru sorulur. 13.Kurum kuralları doğrultusunda düşme ve yaralanma riski olan bireyler güven altına alınır.

40 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-5 14.Sağlık kurumlarında, çamaşırhaneye gönderilen örtü vb. materyallerin kat yerleri, saklı kalabilecek bireysel objeler açısından kontrol edilir. 15.İşlevsel olmayan donanım asla kullanılmaz. 16.Güvenli olmadığı gözlenen durumlar acilen rapor edilir.

41 Kurumda, yerleşimde ya da işyerlerinde yaralanma riskini arttıran faktörlerin tanınması

42 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-1 Yaşa bağlı risk faktörleri Güç kaybı Hareketlerde yavaşlama Denge kusuru Dengeyi olumsuz etkileyebilecek ölçüde titreme

43 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-2 Çevreye duyarlılık/farkındalık Total duyarsız birey Bilinç kaybı Koma Demanslı birey konfüze dezoryante

44 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-3 Görme kusuru Objeleri görmede yetersizlik Düşme ya da sendeleme tehlikesi Konteynır etiketlerinin okunmasında yetersizlik

45 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-4 İşitme kusuru Alarm ya da sinyallerin işitilmesi ile ilgili sorunlar Yaklaşan aracın/donanımın sesinin işitilememesi

46 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-5 Koklama ve dokunma kusurları Koku alma duyusunda azalma/kayıp duman ya da gaz kokularının farkında olmama Isı ya da soğuğa karşı hassasiyette azalma-kolay yanabilir/tutuşabilir.

47 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-6 Bağımsız hareket yeteneğinde kayıp Engelli olma durumu Artrit Paralizi (felç)

48 KAZALARI ÖNLEYEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

49 Yaralanmaları önleyen güvenlik önlemlerinin bilinmesi

50 Düşmelerin Önlenmesi-1 Sağlık bakım hizmeti sunulan kurumlarda kazaların %70 ini düşmeler oluşturur. Çağrılar hızla yanıtlanır.

51 Düşmelerin Önlenmesi-2 Hareket eden donanımın fren sistemi kilitlenir. Sağlık kurumu ise; Tekerlekli iskemle Sedye ve mekanik asansör/taşıyıcılar yataklar komodlar

52 Düşmelerin Önlenmesi-3 Bireyin, içinde olduğu ve uygun şekilde pozisyone edilmesi gereken donanım: sağlık kurumu ise; yatak Tekerlekli iskemle Düşme eğilimi olan birey derhal rapor edilir.

53 Düşmelerin Önlenmesi-4 Düşmelere yol açabileceği öngörülen yapısal tehlikeler derhal rapor edilir. Aşınan zemin kaplaması (halı vs.) Kopan ya da kırılan yatak kenarlıkları Çalışmayan ışık düzeneği

54 Düşmelerin Önlenmesi-5 Kırılan ya da işlevsel olmayan donanım derhal rapor edilir.

55 Yanıkların Önlenmesi-1 İkinci büyük tehlikedir. Kurumlarda, banyo ya da duş sisteminin termometresi ile su sıcaklığı kontrolü yapılarak, kazazede yanığı önlenir.

56 Yanıkların Önlenmesi-2 Su sıcaklığının artış kaydettiği durumlar rapor edilir. Sigara dumanı sürekli izlenir.

57 Yanıkların Önlenmesi-3 İş yerlerinde, yemek saatlerinde, sıcak sıvıların sıçramasına ilişkin önlemlerin alınmasına yardım edilir. Kurumun yazılı kurallarına uyulur.

58 Yanıkların Önlenmesi-4 Elektrikli aletlerin kullanım ilkelerine uyulur. Güneş ışığı ile aşırı temas önlenir.

59 Zehirlenmelerin Önlenmesi: Toksik Ürünler-1 Kilitli dolaplarda saklanır. İnsanların yaşam alanlarından uzak alanlarda depo edilir. Gıda maddelerinin bulunduruldukları alanların içerisinde bulundurulmaz.

60 Zehirlenmelerin Önlenmesi: Toksik Ürünler-2 Konteynırlar, içerikleri ile ilgili olarak etiketlenir. Etiketsiz ürünler asla kullanılmaz.

61 Boğulmaların Önlenmesi Savunmasız bireyler izlenir, asla yalnız bırakılmaz. Duman ya da gaz sızıntısı farkedildiğinde, birey alandan derhal güvenli bir alana transfer edilir. Oksijen maskeleri kontrol edilerek, giydirilir.

62 Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-1 Kurumdan uzaklaşan, yalnız gezen yetersizliği/sakatlığı olan bireyler izlenir.

63 Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-3 Hol, koridor ve benzeri odalarda gece lambaları kullanılır. Kaymaz tabanlı ayakkabı giyilmesi önerilir. Koltuk/iskemle vs. donanımın zeminle temas noktalarının kaymaz materyalle kaplanmış olduğu kontrol edilir.

64 Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-4 Ulaşılabilir alanlarda çağrı zili kullanımı sağlanır. Bireyin kendine/başkasına karşı zarar verici tutum, hal ve davranışları gözlemlenerek, acilen rapor edilir.

65 Yangına Karşı Alınacak Önlemler

66 Yangın güvenliği aktiviteleri ve olası yangın tehlikelerinin belirlenmesi ve tartışılması

67 Yangın Güvenliği-1 Her birey yangın önleme sorumluğuna sahiptir. Yangın durumunda, yapılacak iş ya da eylem bilinmelidir.

68 Yangın Güvenliği-2 Büyük yangın tehlikeleri Arızalı elektrikli alet ve kablo ağı Aşırı yük binen elektrik devreleri Topraklama yapılmamış priz sistemi Ortamda kağıt/bez yığını varlığı

69 Yangın Güvenliği-3 Oksijen vs. kullanımda iken, güvenli olmayan uygulamalar Sigara Kendiliğinden tutuşabilen materyaller

70 Yangın Güvenliği-4 Yangını başlatan bileşenler Akaryakıt-yanacak materyal varlığı Isı-alev ya da kıvılcım Oksijen

71 Yangın Güvenliği-5 Yangın güvenliği aktiviteleri Yer belirlenir ve öğrenilir. Kaçış yolları ve yangın merdiveni Yangın kontrol malzemelerinin kullanımı Yangın kapıları Yağmurlama sistem kontrolleri Yangın söndürücüler Yangın tatbikat işlemleri

72 Yangın Güvenliği-6 Yangın Güvenliği Aktiviteleri Tüm yangın tehlikelerinin farkında olunur ve varsa derhal rapor edilir.

73 Yangının Önlenmesi-1 Aşınmış olan elektrik kabloları araştırılır. Aşırı yük devrelerinden kaçınılır. Üçlü toprak priz sistemi kullanılır. Uzatma kordonu asla kullanılmaz. Yığılma kontrol edilir.

74 Yangının Önlenmesi-2 Yangın tehlikesi olan ortamlarda tutuşabilen bez parçaları bulundurulmaz. Küllükler, metal konteynırlara boşaltılır. Çöp sepetleri uygun konteynırlara boşaltılır. Duman ya da diğer yanıcı kokular derhal rapor edilir. Yangın çıkışları açık ve serbest bırakılır.

75 Yangının Önlenmesi-3 Sigara tüketimi kontrol altına alınır: Spesifik alanlar sınırlandırılmalı ve bu alanlardaki küllükler geniş olmalıdır.

76 Yangının Önlenmesi-4 Sigara tüketimi kontrol altına alınır: Kibrit/çakmak kullanımı izlenir. Gerektiğinde, sigara tüketimi denetlenir.

77 Oksijen kullanımda iken, alınması gereken önlemlerin tartışılması

78 Oksijen Kullanımına İlişkin Önlemler-1 Oksijen önlemleri Oksijenin kullanımda olduğu alanda asla yakma/tutuşturma eylemine ya da sigara içimine izin verilmez. Alanda, alev alabilecek solüsyonlar bulundurulmaz. Alanda, elektirikli malzemeler bulundurulmaz.

79 Oksijen Kullanımına İlişkin Önlemler-2 Oksijen önlemleri Oksijen kullanımda levhası asılır ya da yapıştırılır. Sigara ve kibritler ortamdan uzaklaştırılır. Bu alanlarda pamuklu (koton) giysi/forma giyilmesi tercih edilir.

80 Yangın Durumunda-1 Yangın durumunda Sakin olunur. Bireylerin güvenli alanlara doğru hareket etmeleri sağlanır. Alarm sesi işitilir. Tahliye planı uygulanır.

81 Yangın Durumunda-2 Yangın durumunda Tüm kapı ve pencereler kapatılır. Klimalar kapatılır. Varsa, oksijen kapatılır. Işıklar kapatılır. Asansör asla kullanılmaz.

82 Yangın Söndürücülerin Kullanımı-1 Yangın tüpü dik pozisyonda taşınır. Güvenlik pimi çıkarılır. Aşağı doğru elle bastırılır. Yangının taban kısmına doğru direkt olarak püskürtülür.

83 AFET PLANLARI

84 AFET TANIMI EKOLOJİK TOPLUMSAL DENGE BOZULUR OLAĞAN YAŞAM ORTADAN KALKAR CAN VE MAL KAYIPLARI ORTAYA ÇIKAR SONUÇLAR TOPLUMUN UYUM ve YANIT VERME KAPASİTESİNİ AŞAR DIŞ YARDIMA GEREKSİNİM VARDIR 84

85 AFET YÖNETİMİNDE KAVRAMLAR ETKİ-TEPKİ PROAKTİF OLMA-REAKTİF OLMA RİSK YÖNETİMİ-KRİZ YÖNETİMİ YÖNETİM-YÖNETİMSİZLİK 85

86 AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ ( Olay öncesi /Proaktif davranış) Olay olmadan önce olaydan koruma, nedenleri yok etme zararları önleme /azaltma çalışmaları) Risk yönetiminde hedef afet nedenlerini/ risklerini yok etmektir-korumadir KRİZ YÖNETİMİ (Olay sonrası /Reaktif davranış) Olay olduktan sonra olayı /krizi def etme krizin yaralarını sarma ikincil zararları azaltma çalışmalarıdır Kriz yönetiminde hedef ikincil kayıpları en aza indirmektir.tedavidir. 86

87 AFETLERDE KORUNMA Birincil Korunma-Afetlerin Önlenmesi Doğru fizik planlama Güvenceli binalar Risk değerlendirme çalışmaları Araştırma-Geliştirme çalışmaları Toplum eğitimi Afet planları Örneğin; toprak kayması olabilecek yerde yerleşimi önlemek, seli önlemek için baraj kurmak, binaları depreme dayanıklı hale getirmek 87

88 AFETLERDE KORUNMA Üçüncül Korunma-Rehabilitasyon Yerleşim yerlerinin yeniden yapılanması Eğitim olanaklarının sağlanması İş olanaklarının sağlanması Fiziksel-Ruhsal-Sosyal Rehabilitasyon 88

89 AFETLERİ AZALTMAK- YOK ETMEK İÇİN RİSK YÖNETİMİ (Olay öncesi /Proaktif davranış) Risk değerlendirme / Olası riskler Kabul edilemez risk/ Risk yok etme/ Risk azaltma çalışmaları (koruma) Senaryolar / Riske dayalı zararlar (kabul edilebilir risk) /Zarar azaltma çalışmaları Kurumun-altyapının yeniden inşaası Arta kalan risk 89

90 Önlemler Geliştirme 1. AFET RİSKLERİ 2. AFETTE GEREKSİNİMLER (SENARYOLAR) 3. AFETLERDE CAN ve MAL KAYIPLARININ NEDENLERİ 4. ALINACAK ÖNLEMLER AFET EPİDEMİYOLOJİSİ 90

91 AFETİN EVRELERİ SESSİZ EVRE UYANIKLIK EVRESİ YALNIZLIK EVRESİ DIŞ YARDIM EVRESİ ESENLENDİRME EVRESİ 91

92 1. SESSİZ EVRE (Risk yönetimi) ÖRGÜTLENME PLANLAMA YASAL DÜZENLEMELER RİSKLERİN SAPTANMASI GİDERİLMESİ (Altyapının / korunaklı güçlü hale getirilmesi) ALARM SİSTEMLERİ KURMA TOPLUMU BİLİNÇLİ KILMA 92

93 2. UYANIKLIK (alarm) EVRESİ (Kriz yönetimi) HABER ALMA- DEĞERLENDİRME HABER VERME (Sektörlere - Topluma) TOPLANMA VE TAHLİYE EYLEM PLANLARI NIN GÖZDEN GEÇİRİLEREK EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ 93

94 3. YALNIZLIK (İzolasyon) EVRESİ Bireysel İş ve Eylemler-(Kriz yönetimi) KENDİ KENDİNİ KURTARMA AİLE/KURUM İÇİ YARDIMLAŞMA AİLE BİREYLERİNDEN /KURUM ÇALIŞANLARINDAN HABERDAR OLMA YAKIN ÇEVRE KURTARMASI ÖRGÜTLERDE YERİNİ ALMA ÖRGÜTLENME 94

95 ULUSAL-KURUMSAL AFET PLANI GEREKLİ (Plansızlık) (Kriz yönetimi) KİŞİLERİN KURUMLARIN ULUSUN KOORDİNE OLAMAMASI İHMAL GECİKME DUPLİKASYON BOŞA ÇABA BOŞA HARCAMA 95

96 ULUSAL AFET PLANI BİRİMLERİN PLANLARININ BİLEŞİMİNDEN OLUŞUR TOPLUMSAL AİLE APARTMAN SOKAK MAHALLE KENT VİLAYET KURUMSAL BİRİM KURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK SEKTÖR 96

97 AFET PLANI YAP-BOZ PARÇALARI GİBİDİR (Kriz yönetimi) SEKTÖR SAĞLIK OCAĞI İL - KENT BİRİM MAHALLE BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HAP SOKAK KAMU SAĞLIĞI MERKEZİ AKDUR HAP ŞUBAT

98 AFET PLANI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER (PLANLAMA SÜRECİ) (Kriz yönetimi) DURUM ve KAYNAKLAR KONULAR ve AMAÇLAR İŞ OPERASYON AKIŞ ŞEMALARI LOJİSTİK (GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMA ve İKMAL) YÖNETİM ve DENETİM AĞI (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE BUNLARIN HİYERARŞİK DİZGESİ ) 98

99 Sağlık bakım kurumunda yapılandırılmış olan afet işleri ve planına uyulması ve gözden geçirilmesi

100 Afet-Katastrofik Olayın Tipi-1 Doğal kaynaklı afetler: sel Deprem kasırga/hortum

101 Afet-Katastrofik Olayın Tipi-2 İnsan kaynaklı afetler uçak/otobüs/tren kazası patlama nükleer atık kazaları

102 AFET PLANLARI-1 Kurumların afet planına sahip olmaları zorunludur.

103 AFET PLANLARI-2 Afete ilişkin sorumluluklar-1 Bireyler tehlikeli alandan uzaklaştırılır. Kurumdaki rol ile ilgili kurallar izlenir ve rapor verilir. Kurumun afet planı bilinir. Tahliyeye yardım edilir.

104 AFET PLANLARI-3 Afete ilişkin sorumluluklar-2: Malzemelerin, donanımın ve kayıtların ortamdan çıkarılmasına yardım edilir. Eyleme geçmeden önce düşünülür, zaman yönetimi yapılır. Sakin tavır sergilenir. Güven veren bir tarzda sorumluluklar gerçekleştirilir.

105 KALP-AKCİĞER CANLANDIRMASI

106 Kaza Yeri-1 Kalp akciğer canlandırmasında sertifikalı olan kişi yardım önerebilir. Gereken kalp akciğer canlandırması, daha deneyimli ve eğitimli bireye bırakılır.

107 Kaza Yeri-2 Yardım alınır. Kurumda: Acil ışık kullanılır. Çağrı sinyali kullanılır. Yardıma başka bir birey gönderilir. Yardım çağrısı yapılır.

108 Yardım alınır. Kaza Yeri-3 Evde ya da kaza yerinde Acil numara aranır. Bölge tarif edilir. Telefon numarası verilir. Acil durumun tipi açıklanır. Yardıma gereksinen kişi sayısı verilir. İlgili ve gerekli diğer bilgiler verilir.

109 Kalp Akciğer Canlandırması İle İlgili Olarak Hatırlanması Gereken Kurallar-1 Kalp Akciğer Canlandırması uygulayan kişi bu konuda eğitimli olmalıdır. Acil tıbbi sistem ya da kurumun acil planı aktive edilmelidir.

110 ACİL DURUMLAR

111 Bireye yardım ederken aşağıdaki durumlarda gerekli olan sorumluluklar açıklanır: Konvülsif hastalıklar Bilinç kaybı Şok Kanama

112 Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-1 Nedenleri: İnfeksiyöz hastalık İhmal edilen ilaç alımı Kafa yaralanması Felç/inme/nöbet

113 Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-3 Özel Uygulamalar Yardım çağırma Kazazede yalnız bırakılmaz.

114 Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-4 Özel Uygulamalar Yaralanmadan koruma Eğer uygunsa, zemine çekme Yaralanmaya neden olabilecek objeleri uzaklaştırılır. Ağız bölgesine bir şey yerleştirilmez.

115 Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-5 Dar gelen giysiler gevşetilir (boyun çevresi) Baş altına yastık konulur ve yüz bir yana çevrilir. Nöbetin tipi ve zamanı kaydedilir.

116 BİLİNÇ KAYBI BAYILMA-1 Beyne giden kan akımı azalır.

117 BİLİNÇ KAYBI BAYILMA-2 Özel uygulamalar Yardım çağrısı yapılır Kazazede yalnız bırakılmaz. Kazazede oturabiliyorsa oturtulur ya da zeminde nötral pozisyone edilir (baş kalp seviyesi altına getirilir.) Sıkı giysiler gevşetilir.

118 BİLİNÇ KAYBI BAYILMA-3 Oturma pozisyonunda ise baş iki bacak arasına yerleştirilir. Yatış pozisyonunda ise bacaklar yükseltilir.

119 BİLİNÇ KAYBI BAYILMA-4 Nabız ve solunum sayılır. Kazazede, 5-10 dakika kadar hareketsiz şekilde dinlendirilir. Soğuksa, battaniye kullanılır.

120 Şokun başlangıç evresinde izlenebilecek 7 belirtinin listelenmesi

121 Belirti ve Bulgular: ŞOK-2 Kan basıncında düşme Zayıf, hızlı nabız Soğuk, nemli ve soluk cilt yapısı Solunumda hızlanma

122 ŞOK-3 Susuzluk hissi Huzursuzluk Bilinç bulanıklığı/kaybı

123 ŞOK-4 Özel Uygulamalar Yardım çağrılır. Kazazede yalnız bırakılmaz. Düz zemine yatırılır. Kanaması kontrol edilir. Kazazede ılık bir ortamda tutulur.

124 Tipleri KANAMA-1 İç kanama Dış kanama

125 KANAMA-2 Belirti ve Bulguları İç kanama ağrı şok Kan kusma Bilinç kaybı Dış kanama Gözle görülebilir.

126 Özel Uygulamalar KANAMA-3 İç kanama Yardım çağrılır. Kazazede yalnız bırakılmaz. Kazazede ılık ortamda tutulur, düz yatırılır ve sessizlik sağlanarak, yardım beklenir.

127 KANAMA-4 Dış kanama Yardım çağrılır. Kazazede yalnız bırakılmaz. Kanamanın yeri belirlenir. Kanayan bölge üzerine sürekli ve direkt basınç uygulanır.

128 Dış kanama KANAMA-5 Eğer kanama kontrol altına alınamıyorsa, kanayan bölge üzerinde arter bulunarak, arter üzerine basınç uygulanır. Ağrı ve kemik kırığı yoksa, yaralı alana bası uygulanır ve kalp seviyesi üzerinde tutulur.

129 Özel Uygulamalar KANAMA-6 Dış kanama Yardım ulaşıncaya kadar, kazazede, rahat, ılık ve sessiz ortamda bekletilir.

130 Acil durumun zamanında ve en erken dönemde rapor edilmesi

131 ACİL DURUM RAPORU-1 Panik yapılmaksızın, durum sakin tutumla yönetilir. Birkaç derin nefes alınır. Çevredeki olaylar gözlenir. Kaynak varlığı belirlenir.

132 ACİL DURUM RAPORU-2 Durum değerlendirilir. Kazazede kontrol edilir. Çevre güvenliği belirlenir. Derhal yardım istenir ya da yollanır. Tedavi öncelikleri belirlenir.

133 ACİL DURUM RAPORU-2 Aciller, doğru şekilde rapor edilir. Eğer yardım yoksa, o taktirde aşağıdaki birimler ile iletişime geçilir. 112 ya da acil numara Polis İtfaiye Telefon santrali Bölgesel/yöresel acil sistemler

134 ACİL DURUM RAPORU-3 Acil durum rapor edilirken, sözlü ifade şöyle olmalıdır: İsim Yer Olayın tanımı Yaralanmalar ile ilgili bilgi Gereksinilen yardım tipi Yardıma muhtaç birey sayısı

135 ACİL DURUM RAPORU-4 Sınırlar bilinir. Bakım sağlanır ve kazazedelere güven verilir. Olayı izleyen bireyler uzaklaştırılır.

136 Jpn J Nurs Sci Apr;11(2): doi: /jjns Epub 2013 Mar 26. Educational needs concerning disaster preparedness and response: a comparison of undergraduate nursing students from Istanbul, Turkey, and Miyazaki, Japan. Oztekın SD 1, Larson EE, Altun Uğraş G, Yüksel S. 1 Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Istanbul.

137 Öztekin D., Larson E.E., Yüksel S., Altun Uğraş G. Nursing students perceptions about disaster and nursing schools s preparedness & response. World Society of Disaster Nursing Research Conference (WSDN2012), 23rd -24th August 2012 City Hall, Cardiff, Wales, United Kingdom. ) (sözlü sunu) (UDP-25152/UDP Kabul Belgesi: Sayı:B.30.2.İst /2224)

138 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ACİL EYLEM PLANI

139 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI & İŞ GÜVENLİĞİ ACİL EYLEM RAPORU İ.Ü.FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZ ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU Doç.Dr.Deniz Öztekin: CERRAHİ HAST. HEMŞ. AD ÖĞRETİM ÜYESİ:27014 Yard.Doç.Dr.Hilal Uysal: İÇ HASTALIKLARI HEMŞ.AD. ÖĞRETİM ÜYESİ:27028 Araş.Gör. MSc.N.Gönül Bodur: HEMŞİRELİKTE EĞİTİM AD:27150 Araş.Gör.Hanife Balık: HEMŞİRELİK ESASLARI AD:27133 Araş.Gör. Gönül Yılmaz: CERRAHİ HAST.HEMŞ.AD:

140 ACİL EYLEM PLANI İstanbul Üniversitesi Çağlayan Yerleşkesinde; 31 personeli, 42 öğretim üyesi, 41 araştırma görevlisi ve 920 öğrencisi ile öğretime devam eden Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi için Acil Eylem Komisyonu tarafından hazırlanan, Acil Eylem Planın Amacı; herhangi bir iş kazası, yangın, deprem, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı, zehirli veya zararlı gaz yayılması v.b. istenmeyen bir olay olduğunda insan, malzeme, araç, gereç ve donanımın daha fazla zarara uğramadan ilk yardımın yapılması ve kurtarma işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesidir. Bu amaçla,fakültede olaya ilk müdahale edecek ACİL DURUM EKİPLERİ oluşturulmuştur. Bu ekiplerin oluşumu başta kriz masası olmak üzere aşağıdaki gibi olup, ACİL DURUM KURTARMA PLANINDA belirtilen hususlar dahilinde görevlerini yerine getirirler. 140

141 ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREVLERİ Fakülte dekanlığı tarafından görevlendirilen Acil Eylem ve Risk Analizi Çalışma Grubu; Acil eylem planlarını hazırlar Risk analizlerini yapar,sonuçlarını takip eder Yangın,deprem ve ilk yardım tatbikatlarının yapılmasını sağlar, Yaptığı her çalışmanın sonucunu,fakülte sekreterliğince saklanmak üzere bir raporla Dekanlığımıza sunar. 141

142 KRİZ MASASININ GÖREVLERİ İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ndeki kriz masası; Bina içinde oluşturulacaktır. Yetkililer sürekli 1 dakika süreli çalan SİREN sesini duyduklarında zaman yitirmeden kriz masasında toplanacaklardır. Kriz masasının görevi: Olay, deprem, yangın, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı, gaz sızıntısı ile ilgili ise İLK YARDIM VE KURTARMA EKİPLERİ arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. Bu nedenle sözü edilen ACİL DURUM oluşumunda ilk olarak olayı öğrenip, ilgili ekibi veya ekipleri derhal göreve çağıracaktır. Acil durum sona erdiğinde, olaya ilişkin raporu düzenleyerek Dekanlığa verecektir. 142

143 İŞ KAZASI DURUMUNDA KURTARMA OPERASYONU Kurtarma ve ilk yardım ekipleri, kazaya ilişkin alarmı duyduklarında hemen olay mahalline gidip, derhal ilk yardım müdahalesinde bulunacaklardır. Yaralı uygun bir biçimde tutularak sedyeye yatırılacak ve kayışlarından sıkıca bağlanacaktır. Acil yardım kuruluşuna daha önceden haber verilerek ambulansın acilen gelmesi sağlanacaktır. Yaralının durumu ağır ise derhal uygun bir araç veya ambulansla en yakın hastaneye sevk edilecektir. Yaralı helikopterle alınmışsa, en yakın sağlık kuruluşundaki sahaya indirilecektir. 143

144 ACİL DURUMDA HABERLEŞME Acil durumda gerekli veya faydalı olabilecek telefon numaraları uygun yerlere asılacak ve güncel tutulmaları sağlanacaktır. Normal yollarla haberleşilememesi halinde, okul içinde ve dışında, alternatif haberleşme yollarına başvurulacaktır. Detaylar yazılı olarak belirtilecektir. 144

145 ACİL DURUM UYARISININ VERİLMESİ Okulda bulunan öğretim üyesi, öğrenci ve personelin tehlikeli durumda KALMALARI YA DA MALZEME, ARAÇ, ÖĞRENCİ ve donanımın hasara veya zarara uğraması halinde, ilk müdahale için herhangi bir kişi, kendisinde bulunuyorsa kendi haberleşme cihazı yoksa en yakınındakinin cihazı ile yardım çağrısında bulunacaktır. 145

146 Haberleşim cihazından bu yardım mesajını alan her kim olursa olsun, derhal yakınındaki sireni (alarm cihazını) çalıştıracak ve çağrı mesajı, iş kazası ve yangın ile ilgili ise; ÜÇ SANİYE süre ile çalacak, sonrasında üç saniye çalınmayacak ve operasyona bir dakika devam edilecek, Deprem, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı ise, BİR DAKİKA ile sürekli çalacaktır. 146

147 ALARM VE TAHLİYE UYGULAMASI Okulda, özellikle yangına karşı senede en az bir kez, alarm ve tahliye uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamalar okulda yangın planına uygun olarak, ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU GÖZETİMİNDE YAPILACAKTIR. Yapılan tatbikatlar, yetkili imzaları içeren belgelerle saklanacaktır. ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA grubu tüm tatbikat ve uygulamaları takip edecek ve her sene altı aylık aralıklarla düzenleyeceği raporu dekanlığa sunacaktır. 147

148 YANGIN, SU BASKINI, DEPREM, YIKILMA, PATLAMA VEYA TERORİST SALDIRISINDA KURTARMA OPERASYONU Yapılmakta olan eğitim ve diğer çalışmalar fakülte dekanlığı tarafından derhal durdurulacaktır. Acil yardım ve kurtarma ekibine haber verilerek beklenecektir. Öğrenci, öğretim üyesi ve personel telaşlandırılmayacak, aksine sakinleştirecektir. 148

149 Olay yeri, uyarı bandı ile güvenlik altına alınacaktır. Hiç kimse, yetki ve emir verilmedikçe tehlike bölgesine girmeyecektir. Olay yerinde bulunan öğretim üyesi, memur ve öğrenciler, yetkililerin vereceği talimata göre hareket edeceklerdir. 149

150 İLK YARDIM ARAÇ VE GEREÇLERİ Okul içerisinde acil durum köşesi/sağlık odası oluşturulacaktır. Bu köşe herkes tarafından çabuk ulaşılabilecek bir yerde olacaktır. Kolaylıkta görülebilmesi için zemini beyaz renkli bir levha üzerine kırmızı renkli ay bulunacak, geceleri de aydınlatılmış olacaktır. 150

151 Bu köşedeki ilk yardım ve kurtarma araç gereçleri ise aşağıdaki gibidir. SEDYE: bezden veya muşambadan yapılmış, yanlarında hasta bağlamaya uygun kemeri olan ve mevcut standartlara uygun dizayn edilmiş yaralının taşınmasında kullanılan bir araçtır. 151

152 ALARM CİHAZI: Okuldaki acil durumlarda kullanılmak üzere otomatik veya elle çalışan ve düğmeleri iyi görülebilen özellikte, sesi kolaylıkla duyulabilen güçte bir cihaz olmalıdır. Bu cihaz işyerini aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmelidir. ACİL DURUM AYDINLATMA LAMBALARI, KAÇIŞ YOLU LAMBALARI: Acil durumlarda kaçış yollarını aydınlatan ve kaçış istikametini gösteren cihazlardır. Bunların dışında; kritik valfların, şalterlerin ve kesme tertibatların yerleri önceden belirlenmiş olmalıdır. 152

153 İLK YARDIM MALZEMELERİ Dershane, laboratuar diğer çalışma alanları yakınında koruma altına alınmış bir adet İLK YARDIM ÇANTASI bulundurulacaktır. İlk yardım çantalarında; Kullanma yönergesi, Pamuk, stent bandajı, Batikon, turnike, Makas bulundurulacaktır. Çanta üzerinde İLKYARDIM ibaresi yazılı olacak ve Kızılay işareti bulunacaktır. Bu çantalar, ilkyardım ve kurtarma elemanlarının zimmetinde olacak, her kullanımdan sonra eksikler tamamlanacaktır. Ayrıca, ilk yardım sorumlusu tarafından ayda bir kontrol edilecektir. 153 ACİL DUŞ

154 İLK YARDIM PERSONELİNİN GÖREVLERİ Fakültede elli kişiye kadar eğitilmiş en az bir ilkyardımcı, bundan sonraki her elli kişi içinde ilave bir ilkyardımcı bulundurulacaktır. İş kazası veya ani hastalık halinde yapılacak ilk yardım müdahalesinde, acil durumlar hariç fakülte hekimi yoksa İLK YARDIM VEREN KURTARMA ELEMANLARI hazır bulundurulacaktır. 154

155 Tehlikeli bir yerden uzaklaştırma amacı dışında ağır yaralı kişiler, fakülte hekimi olmadığı zamanlar da ilkyardım elemanı gelmeden yerinden kıpırdatılmayacaktır. Öğrenciler, öğretim üyeleri diğer çalışanlar ne kadar hafif olursa olsun her türlü yaralanmalarında mümkün olan en kısa sürede tedavi görmek üzere sağlık odasına başvuracaktır. 155

156 Sağlık odasında görevli araştırma görevlisince kayıt ve protokol defteri tutulacak, yapılan ilk yardım bu deftere işlenecektir. İlkyardım amacı ile sağlık odası kullanılacak ve bu oda görevli araştırma görevlisinin kontrolünde olacaktır. Bu odada ilk yardım için gerekli olan tüm müdahale araç, gereç ve ilaçlar bulundurulacaktır. Fakültedeki mevcut araçlardan uygun olan bir tanesi ambulans olarak tutulacaktır. Görülebilen yerlere; sağlık odasının bulunduğu yeri gösteren ve bu odadan kimlerin sorumlu olduğunu belirten uyarı yazıları asılacaktır. 156

157 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 3. KAT (DERSLİKLER) 2. KAT (DERSLİKLER) 1. KAT (DEKANLIK- DERSLİKLER) ZEMİN KAT (GİRİŞ, ÖĞRETİM ÜYELERİ ve PERSONEL KATI) ZEMİN KAT (-1. KAT) (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KATI) ZEMİN KAT (-2. KAT) (BECERİ LABORATUVARI-DERSLİKLER-KAZAN DAİRESİ- BODRUM KAT) 157

158 KRİZ MASASI ADI SOYADI EKİPDE Kİ GÖREV İ DAHİ Lİ GSM ÜNVANI/GÖREVİ ADRESİ E-MAİL NEZİHE KIZILKAYA BEJİ BAŞKA N PROF. DR./ DEKAN Poligon mah. ABC yolu Turizimciler ve rehberler sitesi C blok D:4 İstinye bul.edu.tr SEVİM BUZLU ÜYE PROF. DR./ DEKAN YARDIMCISI Şehit Mithat Yılmaz cad. No:71/6 Sarıyer om HÜLYA KAYA BAŞKA N YARD DOÇ. DR./ DEKAN YARDIMCISI Nevbahar mh. Bucak sk. No: 7 D: 3 Fındıkzade ul.edu.tr DENİZ ÖZTEKİN ÜYE DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Tepegöz sok.martı ap. A blok 20/8 çifte havuzlar Kadıköy ul.edu.tr HALİL KÜTÜK ÜYE AYNİYAT SAYMANI Piyale paşa mah. Şengül sok. no:15 kat.1 Okmeydanı mail.com 158

159 TERÖRLE MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/GÖREVİ ADRESİ E-MAİL GÜLBEYAZ CAN BAŞKAN DOÇ. DR./ ÖĞRETİM ÜYESİ LEYLA KÜÇÜK BAŞKAN YARD DOÇ. DR./ ÖĞRETİM ÜYESİ Merkez mah. Atatürk Cad. Pilotlar sit. P3 D15 Yenibosna/İSTANBU L Sanatçılar arya konutları Nurtepe mah.çeşme sok 3.blok no 26 Kağıthane u.tr İLKAY GÜNGÖR ÜYE YARD. DOÇ.DR. / ÖĞRETİM ÜYESİ Cihangir mah. Meşrutiyet cad. Sıla sok. Özyaran sitesi 9/1 Avcılar/İSTANBUL EMİNE ŞENYUVA ÜYE YARD.DOÇ.DR. / ÖĞRETİM ÜYESİ İhlamur dere cad. Türkali mah. Güven apt. No:124 D:10 Beşiktaş TÜLİN MERCAN ÜYE FAKÜLTE SEKRETERİ DURSUN ÇİL ÜYE MAAŞ MUTEMEDİ Mete cad.gülcan sit. No 27 A5 d.8 Yukarıdudullu /Ümraniye Piyala paşa mah. Beyazıt sok no 30 kat 2 Okmeydanı - m AHMET ÇEŞMEBAŞI ÜYE ANABİLİM DALI SEKRETERİ Fatih Sultan mahatatürk Caddesi 47.Geçici Sokak Büyük Armutlu 159 Sarıyer/ist

160 ADI SOYADI YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ EKİPDEKİ GÖREVİ (DEKANLIK KATI) DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL HÜLYA BİLGİN BAŞKAN DOÇ.DR./ÖĞRE TİM ÜYESİ İZZET ÖZTÜRK BAŞKAN YARDIMCIS I Atatürk mah. Fildişi Konakları B4 D/2 Esenyurt/İSTANB UL MEMUR Silahağa cad. Sadabat blokları.d blok no:17 Kağıthane m TURGAY ŞANLIER MAHİDE İSLAMOĞLU ÜYE MEMUR Talatpama Mah. Yurtbey sok. No:21 K:4 D:4 OKMEYDANI ÜYE MEMUR- DAKTİLOGRA F Hürriyet mah. Fulya sok. no:13/7 Kağıthane/İST m du.tr EMİNE KABADAYI RAMAZAN YUMAKLI ÜYE MEMUR Hopyar mh. Tekke Çıkmazı Sokağı Özel Hazal Kız Yurdu No:4 Haseki Fatih ÜYE YOK HİZMETLİ Yıldırımbeyazıt cad Başak sok no 16 Çeliktepe 160 -

161 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ DEKANLIK KATI ve (-1. KAT) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL BİRSEN MUTLU BAŞKAN YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Merkez mah. Evren cad. 2. sok. No:25 Kat.3 Güneşli edu.tr GÜLAY RATHFİSCH BAŞKAN YARDIMCI SI YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Yalı mah. İskele cd. Giray apt. no:8 D:5 maltepe m ŞERİFE KOÇ ÜYE ARAŞ. GÖR. Atakent Mh Sk. 6/2 No: 5 Küçükçekmece om MURAT YAMAK ÜYE BİLGİSAYAR ODASI GÖREVLİSİ Kaptanpaşa mah. Gül sok. 27 D.3 Kasımpaşa Beyoğlu hotmail.com İZZET ÖZTÜRK ÜYE MEMUR NURETTİN ÖZYİĞİT ÜYE TEKNİSYEN YARD. Silahağa cad. Sadabat blokları.d blok no:17 Kağıthane Hamidiye mah. Gül 91 sitesi A4blok D:13 Çekmeköy 161 ail.com -

162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ZEMİN KAT (GİRİŞ, ÖĞRETİM ÜYELERİ ve PERSONEL KATI) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL SERAP BALCI BAŞKAN YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Saygun cd. Orkide sk. Polat Ulus Konutları D.26 Ulus u.tr SEVİL YILMAZ BAŞKAN YARD YARD. DOÇ. DR/ ÖĞRETİM ÜYESİ Eston şehir 56/2 Ergüvan sok Bahçeşehir ŞÜKRAN BAŞGÖL ÜYE MSc.N./ ARAŞ. GÖR. Fulya mh. Belen sk. No:6/2 il.com DURSUN ÇİL ÜYE MAAŞ MUTEMEDİ Piyala paşa mah. Beyazıt sok no 30 kat 2 Okmeydanı com AHMET ÇEŞMEBAŞI ÜYE ANABİLİM DALI SEKRETERİ Fatih Sultan mahatatürk Caddesi 47.Geçici Sokak Büyük Armutlu Sarıyer/ist SEVDA DOĞAN ÜYE TEKNİSYEN Talatpaşa mah. Kadir ok. No:7 D:3 OKMEYDANI et.com CEMAL KÜTÜK ÜYE KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ Yavuz Selim mah.şalgamlı cad.imam ali sok.no:21 Sultanbeyli wslive.com 162

163 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ- ZEMİN KAT (-1. KAT) (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KATI) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL YASEMİN KUTLU BAŞKAN DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Cumhuriyet cad. Yeşil Belgrad Evleri H blok D10 Göktürk/İSTANBUL u.tr SELDA MEREY SEÇGİNLİ BAŞKAN YARD YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Yulubatlı sok. hamidiye mah. Orkent evleri E blok 20 Çekmeköy ARZU KADER HARMANCI ÜYE YARD. DOÇ. DR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Gülbağ cad. Biberiye sok. No:18 D:43 Mecidiyeköy KÜBRA İNCİRKUŞ ÜYE MSc.N. / ARAŞ. GÖR. Güzeltepe Mh. Mustafa Kemal Paşa Cd. Feyiz Sk. No:1 Çengelköy com ERKAN DAĞ ÜYE MEMUR Bedrettin mah. Yaşmak Sıyıran sk. No:24 Daire :3 Beyoğlu İst com NURETTİN ÖZYİĞİT ÜYE TEKNİSYEN YARD. Hamidiye mah. Gül 91 sitesi A4blok D:13 Çekmeköy - SÜLEYMAN YILMAZ ÜYE BEKÇİ Çukurcuma cd. Hacıosman çıkmazı 1/1 Beyoğlu İst - 163

164 YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ZEMİN KAT (-2. KAT) (BECERİ LABORATUVARI-DERSLİKLER) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL NEVİN ŞAHİN BAŞKAN İKBAL ÇAVDAR BAŞKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ EMİNE AKTAŞ ÜYE MSc.N. / ARAŞ.GÖR. EFE CAN NAMLI ÜYE DEKANLIK SEKRETERİ Barbaros Mh. Veysi Paşa sk. No:3Yücekent Sitesi D Blok D:24 Üsküdar Seyit Nizamn mah. Yunus Emre cd. Okul sok. Merkez park yel evleri N:1 B2 blok D:14 Cevizlibağ Zeytinburnu İstanbul Zafer mah. Hilal sok. Akduran apt. no:5/2 Yenibosna Bahçelievler Gülbahar cad. GD Sok No:2 Daire:23 Mecidiyeköy SAADETTİN DEMİRCİ ÜYE YOK HİZMETLİ Kazım Karabekir mh. 1/13 sk. 6/2 Bayramoğlu siteleri A3 Blok D.17 Bağcılar - ÇAĞLA BAYRAM ÜYE YOK HİZMETLİ Piyale paşa mh. Şengül sk. No:75 D.2-164

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu.

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu. Bugünlerde TESK tarafından hükümete gönderilen önerilerden biri de, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren 4 yıl sonraya

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ İçerik

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ İçerik ACİL DURUM ÖNLEMLERİ İçerik Acil durum - örnekler Ön Hazırlık Yönetmelik (Resmi gazete) Kazaların önlenmesine yönelik güvenlik önlemleri Yangın güvenliği- önlemler Afet planları Acil durumlara ilişkin

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mahmut Görkem Erdoğan 15560009 İçindekiler Genel Bilgi 5 Yükümlülükler 7 Acil Durum Planı 9 Son Hükümler 13 Sorular 15 Kaynakça 17 Ek 1: İşyerlerinde Acil

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

AFET ALGISI AFETLER KADERİMİZ Mİ? Prof.Dr. Recep AKDUR

AFET ALGISI AFETLER KADERİMİZ Mİ? Prof.Dr. Recep AKDUR AFET ALGISI AFETLER KADERİMİZ Mİ? Prof.Dr. Recep AKDUR Afet:Doğanın sebep olduğuyıkım Afetzede: Afete uğramış afet görmüş AFET TANIMI NİCEL TANIMLAR NİTEL TANIMLAR NÜKLEER SAVAŞ Ağustos 1945 HİROŞİMA,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XX İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞYERLERİNDEKİ ACİL DURUM HALLERİ VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞYERLERİNDEKİ ACİL DURUM HALLERİ VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞYERLERİNDEKİ ACİL DURUM HALLERİ VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mehmet KARAKOÇ* 29* I-GİRİŞ TBMM de 20.06.2012 tarihinde kabul edilen ve (6331 sayılı yasa,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenleme k üzere

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Endüstri Mühendisi 2016, ANKARA İçerik Acil

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MUTFAK ACİL DURUM PLANI

MUTFAK ACİL DURUM PLANI MUTFAK PI NO KULI TOP 1 KRİTİK KONTROL NOKTALARINDAKİ (KKN) VE ÜRETİMDEKİ CİHAZLARIN BOZULMASI Üretilen gıdaların istenilen gıda güvenliği şartlarını sağlayamaması Problem tespit edildiği anda üretim durdurulur.

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı :

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti

ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı