KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1543 KAHRAMAN MARAŞ İLİ'NDE ŞİFALI SU POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1543 KAHRAMAN MARAŞ İLİ'NDE ŞİFALI SU POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1543 KAHRAMAN MARAŞ İLİ'NDE ŞİFALI SU POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yard.Doç.Dr. Mehmet GÜRBÜZ* Yard.Doç.Dr. Hüseyin KORKMAZ" Özet Kahraman Maraş, çok sayıda aktif fayın bulunması ve jeolojik birimlerin çeşitliliği nedeniyle şifalı sular bakımından zengin bir ilimizdir. İl sınırları içerisinde iki kaplıca, bir ılıca ve dokuz içme olmak üzere toplam on iki şifalı su kaynağı bulunmaktadır. Sağlık turizmi açısından oldukça yüksek bir potansiyeli oluşturan bu şifalı sulardan altyapı yetersizliği, plânlama hataları ve tanıtım yetersizliği gibi nedenlerden dolayı yeterince yararlanılamamaktadır. Bu çalışmada Kahraman Maraş İli'nin şifalı su potansiyeli ortaya konularak bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli düzenlemeler ve yapılması gereken yatırımlar üzerinde durulmuştur. Giriş Bir litresinde en az 1 gr. eriyik halde mineral veya karbondioksit gazı bulunan sular "Maden Suyu" ya da "Hidromineral Su" olarak adlandırılır (Ülker, 1988, s.21). Bu sular ülkemizde farklı isimlerle anılır. Sıcaklığı 20 C'nin altındakiler şişelenerek sofralarda içecek olarak tüketildiğinde "maden suyu", tedavi olmak amacıyla kaynağından içildiğinde "içme" olarak adlandırılır. Aynı zamanda sıcaklığı 20 C'den fazla olanlar ise "ılıca" adıyla bilinir. Eğer ılıcalar üzerine tesisler inşa edilirse o zaman "kaplıcalar" ortaya çıkar. Bütün bu adlandırılan sular tedavi amaçlı kullanıldığından genel olarak "şifalı sular" olarak adlandırılır. Yeryüzünde şifalı sular jeolojik ve tektonik çeşitliliğin fazla olduğu alanlarda yoğunluktadır. Bu alanlardan biri de Türkiye'dir. Genç tektonik birliklerin fazla olması, kısa mesafelerde jeolojik birimlerin çeşitlilik göstermesi, çok sayıda şifalı suyun oluşmasına neden olmuştur. Türkiye'de sayılan 1300 aşan şifalı su kaynağı vardır. Bu kaynaklardan 12'si Kahraman Maraş il sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu kaynaklardan Ilıca Kaplıcaları ve Ekinözü İçmeleri antik çağlardan bu yana kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde şifalı sular açısından oldukça önemli bir potansiyel oluşturan bu sular, bugüne kadar istenilen düzeyde değerlendirilememiştir. Hızlı bir gelişim ve değişim gösteren Kahraman Maraş ili, bu potansiyelden daha fazla yararlanmalıdır. Bu çalışmada öncelikle Kahraman Maraş İli'nin şifalı su potansiyeli ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır. Daha sonra bu potansiyelin bugünkü mevcut değerlendirme boyutu ele alınarak gelecek için sürdürülebilir planlanması konusunda öngörüde bulunulacaktır. * KSÜ. Fen Edb.Fak. Coğrafya Bölümü **MKÜ. Fen Edb.Fak. Coğrafya Bölümü

2 1544 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Kahraman maraş ili'nin şifalı suları Kahraman Maraş ili Arap Levhası ile Anadolu Levhası'nın çarpışma kuşağında yer alır. İki levhanın Kretase'de çarpışması ile başlayan kuzey-güney kompresyonel rejim bir çok kıvrılma, kırılma, bindirme ve sürüklenimlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu jeolojik ve tektonik gelişim bir çok şifalı suyun oluşumunu da beraberinde getirmiştir. Atmosfer kökenli sular, yerçekiminin etkisiyle su geçiren tabakalardan süzülerek yerin derinliklerindeki su geçirmeyen tabakalar üzerinde birikirler. Suların bir kısmı fay hatları boyunca daha da derinlere inerek jeotermal gradyana bağlı ısınırlar. Bu suların bir kısmı sıcak olarak bir kısmı da soğuk olarak fay ve çatlaklar boyunca tekrar yüzeye çıkmaktadır. Sular, hem yerin derinliklerine inerken hem de yüzeye çıkarken farklı tabakalardan geçer. Bu farklı tabakalarda yer alan bir çok minerali eriterek bünyelerine alırlar. Böylece sıcak ve soğuk şifalı su kaynakları oluşur. Şifalı sular bulundukları yerlerin jeolojik yapısına, kaynak türlerine, bileşenlerine, sıcaklıklarına, ph ve sertlik derecelerine, radyoaktif özelliklerine, sağlık açısından etkili oldukları hastalıkların türlerine vb özelliklere bağlı olarak sınıflandırılırlar. Kahraman Maraş İli'ndeki şifalı sular sıcaklıklarına göre değerlendirildiğinde bunlardan Ilıca, Yel değirmeni ve Döngele kaynaklarının sulan "sıcak şifalı sular" (20 C'nin üstünde) özelliğinde olup diğerleri "soğuk şifalı sular" (20 C'nin altında) grubuna girmektedir (Tablo:!). Tablo 1. Kahraman Maraş İli'nde Şifalı Su Kaynakları ve Özellikleri 1- Yel Değirmeni Ilıcası Kahraman Maraş Merkez İlçe'ye bağlı Döngele Beldesi sınırları içerisinde, Ceyhan Nehri kenarında bulunan kaplıca, bu gün Sır Barajı Gölü suları altında kalmıştır. Üç ayrı kaynaktan çıkan suların sıcaklığı C arasında değişmektedir. debisi 3.9 lt/sn'dir. Yel Değirmeni kaynakları Döngele kaplıcaları ile aynı jeolojik birimlerden ve aynı faydan çıkmaktadır. Bu nedenle kimyasal özellikleri Döngele Kaplıcası ile aynı olduğu düşünülerek ayrıntılı bir inceleme yapılmamıştır.

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1545 Sır Baraj Gölü suları altında kalmadan önce bu sudan ılıca olarak yararlanılmıştır. Kaynakların kaptajı olmayıp, bir havuz yapılmış ve burada banyo yaparak kullanılmıştır. Bu kaynaklardan sıcaklığı 36 C olan kaynak önemlidir. Aynı zamanda bu kaynakların debi ve sıcaklık artırma imkanları olabilir (Alpmân.,1964 s.7). Baraj suları altında kalan bu kaynakların araştırılması yapılarak yüzeye çıkarılma imkanları araştırılmalıdır. 2- Döngele Kaplıcaları Kahraman Maraş Merkez İlçe'ye bağlı Döngele Beldesi sınırları içerisinde Ceyhan Nehri kenarında bulunan kaplıca, Sır Baraj Gölü suları altında kalmıştır. Bu alanda dört ayrı kaynaktan çıkan termal suyun toplam debisi İt/sn olup, sıcaklıkları C arasında değişmektedir. Kaplıca kaynakları Eosen yaşlı konglomera, kumtaşı, silttaşı ve kireçtaşı birimleri ile bunların üzerine diskordan olarak gelen Orta Miyosen yaşlı kireçtaşı, kumtaşı, kalker, yumrulu çamurtaşı ve konglomeralardan oluşan birimlerin içerisinden NW-SE yönlü bir faydan çıkmaktadır (Alpmân, 1964, s.4). Kimyasal özellikler bakımından mineralce fakir termal su (akroterm) sınıfına girmektedir. Bu kaynaklardan uzun süre kaplıca olarak yararlanılmıştır yılında hazırlanan raporda, kaplıcadaki pansiyonların yeterli olduğu bildirilmektedir. Şu an baraj gölü suları altında kaldığı için kullanılamamaktadır. Bu gün Sır Baraj Gölü suları altında 40 m derinlikte kalan bu kaynakların tekrar yüzeye çıkarılıp çıkarılamayacağı araştırılmalıdır. Elde edilen sonuca göre plânlama yapılmalıdır. 3- Ilıca Kaplıcaları Merkez İlçe'ye bağlı olan ve Kahraman Maraş'a 70 km. uzaklıktaki Ilıca Beldesi'ndedir. Kaynaklardan biri Ilıca Dere Vadisi içerisindeki ters fay üzerinde bulunan Alt Miyosen kalkerlerindeki mağaradan, diğeri ise Özel İdare Hamamı'nın hemen kuzeyinden çıkmakta idi. Zamanla bu kaynaklar talepleri karşılayamadığı için Özel İdare Hamamı'nın bulunduğu alanda 1984, 1991 ve 1997 yıllarında kuyular açılmıştır. En son açılan kuyunun derinliği 387 m., debisi 80 lt./sn., sıcaklığı ise 43 C'dir. Söz konusu kuyulardan sıcak su kompresörler ile çekilmektedir. Bu kuyuların açılması sonucu kendiliğinden çıkan termal kaynaklar kurumuştur. Kullanımı İlk Çağ'a kadar inen Ilıca termal kaynakları, uzun yıllar kaynak alanlarındaki basit hamamlarla hizmet vermiştir. Mağaradan çıkan sıcak su kaynağı üzerine 1957 yılında betonarme bir hamam yapılmış ve 1980 yılına kadar kullanılmıştır yılında Özel İdare tarafından bu alanda sondajla su çıkartılarak modern bir termal hamam yaptırılmıştır. Bu hamam, bay ve bayan olmak üzere iki yüzme havuzu, iki kür havuzu, üç aile banyosu, dört özel küvet ve bir Türk Hamamı bölümlerinden oluşmaktadır. Aynı anda 400 kişinin yararlanabildiği hamamın günlük kapasitesi kişidir Ilıca Belediyesi tarafından 1998 yılında yeni bir hamam (Vali Saim Çotur Kaplıcası) yaptırılmıştır. Bu hamam bay ve bayan olmak üzere 7x12 m ebadında, üstü kapalı iki kür havuzu, 10x6 m. ebadında üstü açık iki yüzme havuzu, iki Türk Hamamı, kol - bacak - buhar banyosu, buhar ve ağır hasta havuzu, beş jakuzi havuz, on iki aile banyosu ve duşlardan oluşmaktadır. Bunun yanında rehabilitasyon merkezi, jimnastik salonu ve fizik tedavi merkezleri bulunmaktadır. Belediye hamamından aynı anda 500 bay, 500 bayan olmak üzere, kişi

4 1546 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU yararlanabilmektedir. Hamamın günlük kapasitesi kişidir. a- Kaplıca Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Yukarı içme Sıcaklık ( C) EC(/*mho/cm) ph Debi (İt/s) Katyonlar Potasyum (K + ) Sodyum (Na + ) Kalsiyum (Ca +2 ) Magnezyum (Mg +2 ) Demir (Fe +2 ) Manganez(Mn +2 ) Anyonlar Bikarbonat (HCOO Sülfat (SCV 2 ) Klorür(Cl) Fluorür (F) Fosfat (PCV 3 ) Diğer Elementler Serbest CO, Serbest (HS) Asidite (C,CO0 Sertlik (C a C0 3 ) Organik Madde Amonyak (NH 3) Genel toplam Tablo 2. Ilıca Kaplıcası Kaynak Suyunun Analiz Sonuçları Ağustos 1995 Ocak İ Kimyasal Sınıflandırma Bikarbona lı, Kalsiyum lu ve Mağne zyumlu Fiziksel Sınıflandırma Hipertermz il, Hipotonik (akroterm) bir sudur. Kaynak: Çakar, 1996, s Ilıca termal kaynaklarının sıcaklığı C arasında olup, "sıcak termal sular" grubuna girmektedir. ph değeri itibarıyla olumlu ve yarı olumlu bazik sular grubunda yer alır. Ilıca termal kaynakları kimyasal olarak; bikarbonatlı (HC0 3 ), kalsiyumlu (Ca), kükürtlü (S) ve Magnezyumlu (Mg), fiziksel olarak; hipertermal, hipotonik (akroterm) bir sudur. Ilıca termal sularından genelde banyo yaparak (dıştan tedavi) ve az da olsa içerek (içten tedavi) yararlanılmaktadır. Termal sular Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi'nin analiz raporuna göre aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 1- Romatizmal hastalıklar 2- Ortopedik ameliyat sonrası ve kaza sekelleri 3- Fonksiyonel damar hastalıkları ve hipertansiyon

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Solunum sistemi hastalıkları, anfizem, kronik bronşit, allerjik üst solunum yolları hastalıkları (klimoterapi kürü). 5- Sinir sistemi hastalıkları (nöroloji, nevrit felçler) 6- Yorgunluk 7- Metabolizma hastalıkları (gut, diabet, şişmanlık vs.) 8- Mide hastalıkları, bağırsak fonksiyon bozuklukları, ülser, karaciğer, safra kesesi yetmezlikleri, hepatit sekelleri 9- Deri hastalıkları Ilıca'ya yukarıda belirtilen hastalıkların tedavisi ve suya dayalı "rekreasyon" amacıyla gelen turist sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle kaplıcanın bulunduğu Ilıca Beldesi, yörenin sağlık turizmi merkezi haline gelmiştir. Genel olarak kaplıca kürlerinden olumlu sonuç alınabilmesi için güneşlenmenin bol, havanın nemsiz, temiz ve sıcaklığının C arasında olması gerekir. Ilıca'da Haziran (22.7 C), Temmuz (25.7 C), Ağustos (26.1 C) ve Eylül (23.2 C) ayları sıcaklık ortalamaları termal kür açısından elverişlidir (Gürbüz ve Korkmaz, 2001, s:94). İklim şartlarının uygunluğuna bağlı olarak Ilıca'ya Mayıs ayında gelmeye başlayan turist, okulların tatil olmasıyla Haziran ayında en üst düzeye ulaşır. Bu durum okulların açıldığı Eylül ayına kadar devam eder. Kış mevsiminde sıcaklıkların azalması, kar yağışlarının görülmesi, otel ve pansiyonlarda kalorifer tesislerinin olmayışı ve okulların açık olması yıl içinde gelen turist sayısının en düşük seviyede gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ilıca Kaplıcaları'na gelen turistlerin konaklama, yeme - içme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her yıl yeni tesisler inşa edilmektedir. Tesislerin doluluk oranı Temmuz - Ekim arasında % 100, Haziran ve Kasım'da % 50, Mayıs'ta % 25, diğer aylarda ise % l'dir. Tesislerin doluluk oranları ve yerel yöneticilerin verdiği bilgiler dikkate alınarak yapılan tahminlere göre 2000 yılındaki turist sayısı kadardır. Bu turistlerin yaklaşık % 30' u Kahraman Maraş, % 30' u Gazi Antep, % T i Şanlı Urfa, % 5' i Osmaniye, % 5' i Adıyaman, % 23'ü ise diğer illerden gelmektedir (Gürbüz ve Korkmaz, 2001, s:97). 4- Uyuzpmarı İçmesi Kahraman Maraş'ın İsadivanlı Mahallesi'nde yer alan bu kaynak, tamamen konutların arasında, dar bir sokak içerisinde kalmıştır. İçerisinde bulunan anyon ve katyon miktarı fazla olmamakla beraber kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonları içermektedir. ph değeri bakımından olumlu bazik sular grubundadır. Foto.l: Uyuzpmarı içmesi

6 1548 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Tablo 3. Uyuzpınarı İçmesi Kaynak Suyunun Analiz Sonuçları Yukarı İçme Ağustos 1995 Ocak 1996 Sıcaklık ( C) EC(/*mho/cm) PH * Debi (İt/s) 0.30 Katyonlar Potasyum (K') Sodyum (Na + ) Kalsiyum (Ca +2 ) Magnezyum (Mg +2 ) Anyonlar Bikarbonat (HCO,) Sülfat (SO/ 2 ) Klorür(Cr) F!uorür(F") Fosfat (P0 4 J ) Nitrat(NO',) Nitrit(NO" 2 ) Diğer Elementler Serbest C Asidite (C,C0 3 ) Sertlik (Ç,CO,) Organik Madde Amonyak (NH 3) Genel toplam Kimyasal Sınıflandırma Bikarbonatlı, Kalsiyumlu ve Mağnezyumlu Fiziksel Sınıflandırma Hipotermal, Hipotonik Kaynak: Çakar, 1996, s.50. Bikarbonatlı olan bu su içildiğinde midede uyarıcı etki yapar ve sindirimi hızlandırır, karaciğer ve safra kesesini etkileyerek safrakesesinin boşalmasını sağlar, pankreas enzimlerinin etkisi için ph miktarını düzenler (Çakar, 1996, s.20). Aynı zamanda deri, beslenme bozukluğu, böbrek ve idrar yolları, kadın ve romatizmal hastalıkların tedavisinde faydalıdır. Uyuzpınarı Ekinözü'nden sonra en fazla debiye (0,30 İt/sn) sahip olan içme kaynağıdır. îçme kaynağı küçük bir betonarme oda içerisine alınmıştır. Buraya gelenler içerek veya banyo yapmaya uygun olmayan bu oda içerisinde duş alarak kullanmaktadır. Kaynak yerleşmeler arasında kaldığı için dışarıdan bazı sıvı atıkların karışma ihtimali vardır. Bu kaynaktan daha iyi yararlanabilmek için çevresinde bazı kamulaştırma işlemleri yapılarak düzenlenmelidir.

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Dereboğazı İçmesi Kahraman Maraş'ın güneybatısındaki Dereboğazı Köyü'nde bulunan içme, Kahraman Maraş'a 37 km. uzaklıktadır. Kimyasal özellikleri bikarbonatlı, kalsiyumlu ve magnezyumludur. ph bakımından olumlu bazik sular grubundadır. Dreboğazı içmesi beslenme bozukluğu, romatizma, deri, kadın, solunum yolu, böbrek ve idrar yolları, safra kesesi ve karaciğer hastalıklarına tavsiye edilebilir (Çakar, 1996, s.49). Foto.2: Derebosazı içmesi Tablo 4. Dereboğazı İçme Kaynak Suyunun Analiz Sonuçları Yukarı İçme Sıcaklık ( C) EC(^mho/cm) PH Debi (İt/s) Katyonlar Potasyum (K+) Sodyum (Na+) Kalsiyum (Ca+2) Magnezyum (Mg+2) Demir (Fe+2) Çinko (Zn+2) Manganez(Mn+2) Anyonlar Bikarbonat (HC03-) Sülfat (S04-2) Klorür(CI-) Fluoriir(F-) Fosfat (P04-3) Nitrat (NO-3) Diğer Elementler Serbest C02 Asidite (CaC03) Sertlik (CaC03) Organik Madde Amonyak (NH3) Genel toplam Kimyasal Sınıflandırma Fiziksel Sınıflandırma Kaynak: Çakar, 1996, s.51. Ağustos mg/it ! ! Ocak Bikarbonatlı, Mağnezyumlu ve Kalsiyumlu Hipotermal, Hipotonik % milival

8 1550 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Dereboğazı köyüne 2 km. uzaklıkta, Yavşan dağı'nın kuzey yamacında stabilize yoldan 300 m kadar dağ yamacından çıkmaktadır. Köyden sonraki 2 km. lik yolun düzeltilerek asfaltlanması ve kaynağın dağ yamacından yol kenarına indirilmesi durumunda daha fazla kullanılabilir. Debisi 0,15 lt/sn olup günlük yaklaşık bin kişiye hitap edebilecek kapasitededir. Çevre rekreasyon açısından çok uygun bir ortama sahip olduğundan çevre yerleşmelerden çok sayıda ziyaretçi çekebilir. 6- Hopur İçmesi Kahraman Maraş'ın Şerefoğlu Köyü'nde bulunan içme şehir merkezine 15 km. uzaklıktadır. İçme 8 ayrı kaynaktan çıkmakta olup bu kaynakların 5 ne kaptaş yapılmış ve bir oluğa alınmıştır. Kimyasal bakımdan karbonatlı, kalsiyumlu ve magnezyumlu sular grubuna girer. ph değeri bakımından olumlu bazik sular grubunda yer alır. Serpantinlerin hidratasyonu sonucunda suların içine Fe, Mn, Si mineralleri karışmaktadır. Suyun içerisindeki katyon ve anyon miktarı düşüktür. Foto.3: Hopur İçmesi Tablo 5. Hopur İçmesi Kaynak Suyunun Analiz Sonuçları Yukarı İçme Sıcaklık ( C) EC(/*mho/cm) ph Debi (İt/s) Katyonlar Potasyum (K + ) Sodyum (Na + ) Kalsiyum (Ca +2 ) Magnezyum (Mg +2 ) Demir (Fe +2 ) Anyonlar Karbonat (C0' 2 3) Sülfat (S(V 2 ) Klorür(CT) Fluorür (F) Fosfat (P0 4 3) Hidroksit (OH) Diğer Elementler Sertlik (C a CO,) Organik Madde Genel toplam Kimyasal Sınıflandırma Fiziksel Sınıflandırma Kaynak: Çakar, 1996, s.47. Ağustos milival/lt % milival Ocak Karbonatlı, Kalsiyumlu ve Magnezyumlu Hipotermal, Hipotonik milival/lt

9 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1551 Bu içme; romatizma, deri, kadın, beslenme bozukluğu, böbrek ve idrar yolları hastalıklarına tavsiye edilmektedir. İçmede herhangi bir işletme tesisi yoktur. Özel İdare tarafından bir kişiye ihaleye verilmekte ve o işletmeci tarafından çevre düzenlemesi basit şekilde yapılmaktadır. Yazın daha çok gün içerisinde yakın çevreden gelen insanlar hayma adı verilen gölgelikler altında içme suyundan faydalanmaktadırlar. Büyük bir çoğunluk rekreasyon amaçlı günübirlik gelmektedir. İçme kaynağı 8 ayrı kaynaktan çıktığı için kullanımı zorlaşmaktadır. Kaynakların sondajla birkaç yerde toplanması gerekir. Şerefoğlu'ndan sonraki stabilize yol asfaltlandığı zaman hiçbir ulaşım problemi yoktur. Bazı tesisler yapılırsa çevreden çok sayıda turist çekilebilir. Debisi Günlük ortalama 1500 kişiye yetebilecek kapasitededir. 7- Çınarlı İçmesi Pazarcık ilçesi Çınarlı Köyü sınırları içerisinde, Kahraman Maraş'a 22 km. uzaklıktadır. İçme kaynağı 4 ayrı yerden çıkmaktadır. Her hangi bir kaptaj olmayıp su çıkan yerlerde küçük havuzlar yapılmıştır. Kaynak Üst Jura- Üst Kretase yaşlı ultrabazikler, serpantinitler, volkanitler ve metamorfitler karışımından oluşan birimler içerisinde çıkmaktadır. Suyun içerisindeki katyonların % 96'sını sodyum oluşturur. Bu nedenle sodyumhidroksitli, sodyumklorürlü, karbonatlı ve tuzlu sular grubunda yer alır. Ayrıca ph değeri olumlu bazik sular özelliği gösterir. Yukarı İçme Sıcaklık ( C) EC(/<mho/cm) ph Debi (İt/s) Katyonlar Potasyum (K + ) Sodyum (Na + ) Kalsiyum (Ca +2 ) Magnezyum (Mg +2 ) Anyonlar Klorür (Cl) Fluorür (F) Fosfat (PCV 3 ) Karbonat (CO J 3) Nitrit (N0' 2 ) Diğer Elementler Sertlik (C a CO,) Organik Madde Amonyak (NH 3, Genel toplam Kimyasal Sınıflandırma Fiziksel Sınıflandırma Tablo 6. Çınarlı İçmesi Kaynak Suyunun Analiz Sonuçları Ağustos Ocak Sodyumhidroksitli, Sodyumklorürlü ve Karbonatlı Hipotermal, Hipotonik Kaynak: Çakar, 1996, s.48. Çınarlı içmesi romatizma, deri, astım, bronşit (solunum), kalp-kan dolaşımı, beden yorgunlukları, kas güçlendirme ve sinirsel yorgunluklara iyi gelmektedir. Hiçbir tesis yapılmamıştır. Yolun Çınarlı Köyü'nden sonraki 2 km. lik bölümü

10 1552 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU kumlandığında ulaşım problemi ortadan kalkacaktır. Sadece Kahraman Maraş ve Gazi Antep'ten burayı bilen bazı aileler gelmektedir. 8- Keklikoluk içmesi Göksn'un 30 km. kuzeyinde Keklikoluk Köyü sınırları içerisinde, Binboğa Dağı'nın yüksek yamaçlarından çıkmaktadır. Keklikoluk Köyü'ne kadar Göksun -Kayseri il yolundan ulaşım sağlanmakta. Yolun buradan sonrası dağ yolu özelliğinde olup ancak arazili araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir. Bu nedenle çok az kullanılmaktadır. Herhangi bir ölçüm ve tahlil yapılmamış ve herhangi bir tesis yoktur. Sadece yöre halkı kaynak başında çamur banyosu şeklinde yararlanmaya çalışmaktadır. 9- Büyükkızılcık İçmesi Göksun'a 40 km uzaklıktaki Büyük Kızılcık Beldesi'nde bulunmaktadır. Suyun katyon ve anyon miktarı düşük olmasına rağmen içerisinde önemli miktarda hidrojen sülfür, sülfat, demir ve serbest karbondioksit vardır. Kimyasal olarak kükürtlü, magnezyumlu ve demirli bir sudur. ph değeri bakımından olumsuz asit sular grubundadır. İçerisinde yüksek miktarda organik madde (3.80 mg/lt) bulunmaktadır (Çakar, 1996, s.43). Bu durum organik kirleticilerin kaynağa karışmış olabileceğini göstermektedir. Yukarı İçme Sıcaklık ( C) EC(^mho/cm) ph Debi (İt/s) Katyonlar Potasyum (K + ) Sodyum (Na + ) Kalsiyum (Ca +2 ) Magnezyum (Mg +2 ) Demir (Fe +2 ) Çinko Zn Anyonlar Karbonat (CO" 2 ) 3 Sülfat (SO/) Klorür (Cl") Fluorür (F) Fosfat (PCV 3 ) Diğer Elementler Sertlik (C a C0 3 ) Organik Madde Genel toplam Kimyasal Sınıflandırma Fiziksel Sınıflandırma Tablo 7. Büyükkızılcık İçmesi Kaynak Suyunun Analiz Sonuçları Ağustos Ocak Kükürtlü, Magnezyumlu ve Demirli Hipotermal, Hipotonik Kaynak: Çakar, 1996, s.44. Sülfatlı sular içildiğinde karaciğer, safra yolları, böbrek ve idrar yolları üzerinde, banyo yapıldığında ise çeşitli romatizmalarda ve metabolizma bozukluğu bulunan hastalarda tedavi edici ve düzenleyici etkide bulunur. İçerisindeki demir oranından dolayı hemoglobin ve alyuvarların miktarını yükseltir ve oksijenin vücuda taşınmasını sağlar. Vücudun zayıflamış kısımlarının iyileşmesini ve demir noksanlığına bağlı anemilerde etkili olur. Bunların yanında deri, kadın, göz, solunum yolu, beslenme bozukluğu, mide-bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde tavsiye

11 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1553 edilmektedir (Çakar, 1996, s.43). Fakat içerisindeki organik maddenin devamlı takip edilerek insan sağlığına olumsuz etkisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer organik maddelerin kirletici etkisi var ise bu karışım önlenmelidir. Şu an kaynak bir çeşme şeklinde akıp herhangi bir tesis yoktur. 10- Ekinözü İçmeleri Kahraman Maraş'a 163 km. uzaklıkta Ekinözü İlçesi'nde yer alır. Genelde turistler araç (minübüs, dolmuş) kiralayarak kafileler halinde içmelere gelmektedirler. Bunun yanında Ekinözü'ndeki bir seyahat şirketi 6 midibüs, 15 minibüs araçla yolcu bulunan her yere hizmet vermektedir. Ekinözü içmeleri aşağı, yukarı ve orta içmeler olmak üzere üç kaynaktan oluşur. Yukarı ve Aşağı içmece kaynakları, Ekinözü'nün kuzeydoğusundan başlayıp güneybatıya doğru Cela Deresi boyunca devam eden ters faydan çıkmaktadır. Orta İçme kaynağı ise normal fay hattından çıkar (Sekili). Yukarı İçme kaynağı, Cela Deresi'nin güneydoğu Foto.4: Ekinözü Yukarı İçme yamacında 1220 m. yükseltide, Paleozoik yaşlı şistlerden (kuvarsit şist, kalker şist) çıkmaktadır. Kaynağın debisi 0,96 İt/sn, sıcaklığı ise 13-13,3 C arasındadır. Romalılardan günümüze kadar kullanıldığı tespit edilen içme, bu gün kaptaj yapılarak oluklara alınmış ve üzeri şadırvanla kapatılmıştır. Orta İçme, Yukarı içmenin 800 m. kadar güneyinde, 1235 m. yükseltide Paleozoik yaşlı şistlerden çıkar. Kaynağın debisi 0,66 İt/sn, sıcaklığı ise ,1 C arasında değişmektedir. Aşağı İçme, Celâ Deresi'nin Aşağı İçme Mahallesi'ndeki yatağında, birbirinden 6 m uzaklıkta iki ayrı kaynaktan çıkar m. yükseltideki bu kaynaklar alüvyonlar altında örtülü durumdaki şistlerle ofiyolitlerin dokunağını takip ederek yüzeye çıkar (Özeke, Özmutaf, 1991, s.2). Kaynaklardan biri belediyeye, diğeri ise şahsa aittir. Belediye'ye ait olan 0,405 İt/sn, şahıs (Hafızın kaynağı) kaynağı ise 0,08 It/sn'Iik debiye sahiptir. Suların sıcaklıkları ,1 C arasında değişmektedir. a- İçme Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Sekili: Ekinözü ve Çevresinin Jeoloji Haritası değiştiği için "soğuk sular" grubunda yer almaktadırlar. Her üç içme kaynağının suları bol karbondioksitli, demir tortulu, renksiz, kokusuz ve berraktır. Bu kaynaklar kimyasal sınıflandırmaya göre; bikarbonatlı (HC0 3 ), kalsiyumlu (Ca +2 ) ve magnezyumlu (Mg +2 ) sular grubuna girmektedir. Fziksel sınıflandırmaya göre ise hiportermal, hipotonik sular özelliği gösterirler (Çakar, 1996, s.8). Sıcaklıkları C arasında Ekinözü İçmeleri'nden genelde içerek (içten tedavi) yararlanılmaktadır. Az da olsa sular ısıtılarak banyo veya çamur banyosu yapılmaktadır. Aynı zamanda içme suları amatörce şişelenerek çevredeki yerleşmelerde (Elbistan, Afşin ve Ilıca) satılmaktadır. Şişelenen sular içindeki eriyik maddelerin bir gün sonra tortullaşarak şişeninin dibine çökmesi daha uzaklara

12 1554 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU pazarlanmasını engellemektedir. Tablo 8. Ekinözü Yukarı İçme Kaynak Suyunun Analiz Sonuçları Yukarı İçme Sıcaklık ( C) EC(^mho/cm) PH Debi (İt/s) Katyonlar Potasyum (K + ) Sodyum (Na + ) Kalsiyum (Ca +2 ) Magnezyum (Mg +2 ) Demir (Fe +2 ) Manganez(Mn +2 ) Anyonlar Bikarbonat (HC0 3 ) Sülfat (SCV 2 ) Klorür(Cl) Fluorür (F) Fosfat (PCV 3 ) Diğer Elementler Serbest CO, Asidite (C a CO,) Sertlik (C a C0 3 ) Organik Madde Amonyak (NH 3) Genel toplam Kimyasal Sınıflandırma Fiziksel Sınıflandırma Ağustos İt/sn % milival Ocak İt/sn Bikarbonatlı, Kalsiyumlu ve Mağne/.yumhı Hipotermal, Hipotonik % milival Kaynak: Çakar, 1996, s.39. Ekinözü İçmeleri'ndeki maden sularının sağlık bakımından etkilerinin neler olduğu konusunda uzmanlarca detaylı bir araştırma yapılmamıştır. Fakat, çeşitli sağlık kuruluşları tarafından yapılan açıklamalar ve bu konuda yayınlanmış kaynaklardan alınan bilgilere göre aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği bildirilmiştir. 1- Böbrek, idrar yolları ve safra kesesi taşlarının düşürülmesi 2- İdrar yolları iltihabının giderilmesi 3- Mide ve bağırsak tembellikleri 4- Cilt hastalıkları 5- Hemoroit hastalıkları 6- Astım, bronşit ve nefes darlıkları 7- İç guatr hastalığı 8- Karaciğer hastalıkları 9- Damar sertliği

13 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Kas yorgunlukları 11 - Romatizmal hastalıklar 12- Kadın hastalıkları 13- Şeker hastalığı Bunların yanında Ekinözü İçmeleri'nde havanın temiz olması insan bünyesini uyarıcı, solunum organlarını güçlendirici ve kan dolaşımını hızlandırıcı etki yapmaktadır. Bu nedenle içmelere gelenler hava kirlenmesi sonucu oluşan kan dolaşımı ve kalp rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları, beslenme bozuklukları, sinir sistemi yorgunlukları gibi hastalıklar için de iklim kürlerinden yararlanabilmektedir. Maden suları bakımından Türkiye'deki en önemli on içmeden biri Ekinözü İçmeleri'di r (Ülker, 1988, s.231). İçme suları yukarıda bahsedilen çeşitli hastalıkların tedavileri yanında sağlığın korunmasında da önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle her yıl içmelere tedavi olmanın yanında dinlenmek amacıyla bir çok insan gelmektedir. İklim şartlarının uygunluğuna bağlı olarak Ekinözü'ne Haziran ayında gelmeye başlayan turistler, okulların tatilini takiben Temmuz ayında en üst düzeye ulaşır. Bu durum Ağustos ayının sonuna kadar devam eder. Okulların açılması ve havaların soğumasıyla beraber Eylül ayında azalır ve bu ayın sonunda kür sezonu kapanır. Ekinözü İçmeleri'nde 19 otel ve 40 pansiyon vardır. Otellerde toplam 700 oda bulunmaktadır. Tesislerin doluluk oranı Temmuz - Ağustos aylarında % 100, Haziran ve Eylül'de % 50 dir. Belediye tarafından içmelere gelen turistlere kesilen makbuzlar (33900 adet), tesislerin doluluk oranları ve yerel yöneticilerin verdiği bilgiler dikkate alınarak yapılan tahmine göre 2002 yılında içmelere turist gelmiştir. Gelen turistlerin büyük bir bölümünün yaz sıcaklıklarının yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden olduğu dikkati çekmektedir. Tablo 9. Ekinözü Içmeleri'ne Gelen Turistlerin Geldikleri Yerlere Göre Dağılımı Yerleşmeler Kahraman Maraş Gazi Antep Malatya Diyarbakır Şanlı Urfa Adıyaman Batman Mardin Siirt Adana Kilis Sımak Diğerleri Kaynak: Ekinözü Belediyesi Turist Sayısı % i İçmeler, insan sağlığına yaptığı olumlu etkilerin yanında, sağlık turizmi yatırımları sayesinde gelir sağlayan ve yöre ekonomisini canlandıran bir faktör olmuştur yılında yaptığımız arazi incelemesinde, Ekinözü içmelerinde toplam 255 işyeri ve 609 kişi çalışan tespit ettik. Yörede daha önceleri tarım ve hayvancılığa dayanan ekonomik faaliyetler son yıllarda bu yatırımlar sayesinde sağlık turizmine yönelmiş ve içmeler yöre halkının en önemli ekonomik gelir kaynaklarından biri olmuştur. Yöre halkı hayvansal ürünlerini ve bahçelerinde yetiştirmiş oldukları meyve ve sebzeler ile yöredeki dağlık alanlardan topladıkları şifalı bitkileri günlük pazarda gelen turistlere

14 1556 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU satmaktadırlar. Ayrıca iş yerlerinde Kahraman Maraş yöresine ait hediyelik eşyalar (ağaç oyma, bakır işleme, el işlemeleri vb.) pazarlamaktadırlar. SONUÇ VE ÖNERİLER Kahraman Maraş İli'nde iki kaplıca, bir ılıca ve dokuz içme olmak üzere toplam on iki şifalı su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynakların üçü sıcak şifalı termal su, dokuzu ise soğuk şifalı sular özelliği gösterir. Suların fiziksel ve kimyasal özellikleri yüksek bir sağlık turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Bu potansiyelden Ilı Kaplıcaları ve Ekinözü İçmeleri dışında yeterince faydalanıldığı söylenemez. Sıcak şifalı su kaynaklarından Döngele Kaplıcası ve Yel Değirmeni Ilıcası Sır Baraj Gölü suları altında kaldığı için kullanılamamaktadır. İki kaynağın toplam debisi İt/sn dir. Bu kaynakların suları sondajlarla yüzeye çıkartılır ve gerekli alt ve üst yapı tesisleri yapılırsa, günlük yaklaşık kişiye hizmet verebilir. Kaynakların dokuzu soğuk şifalı su olup içme olarak kullanılmaktadır. Ekinözü içmeleri hariç diğerlerinde her hangi bir alt ve üst yapı yatırımı yoktur. Bu nedenle yakın çevre halkı tarafından bilinmemekte ve kullanılmamaktadır. Herhangi bir işletme tesisi bulunmadığı için bu kaynaklardan daha çok günlük rekreasyon amaçlı yararlanılmaktadır. Ilıca ve Ekinözü'ndeki şifalı su kaynağına yapılan yatırımlar sayesinde bu beldeler bölgenin en önemli sağlık turizmi merkezi haline gelmiştir. Fakat Ilıca ve Ekinözü'ndeki alt ve üst yapı yatırımları gelen turistlerin taleplerini tam olarak karşılayacak sayıda ve kalitede değildir. Bunun yanında var olan tesislerdeki kalifiye eleman sayısının az oluşu, mevcut konaklama tesislerinin yıl boyunca hizmet verecek donanıma sahip olmayışı şifalı su potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesini büyük ölçüde engellemektedir. Ayrıca kaynaklar çevresindeki yerleşmelerin gelişimi ve arazi kullanımları, kaynak sularının sürdürülebilir işletilmesini tehlikeye sokacak boyutlara ulaşmıştır. Kahraman Maraş ili şifalı su potansiyelinden sürdürülebilir plânlanma ile hem daha ekonomik hem de daha ekolojik yararlanılabilir. Bunun için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Ilıca ve Ekinözü'nde şehir planlaması şifalı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde rehabilitesi yapılmalıdır. Şifalı su kaynaklarının çevresinde koruma alanları oluşturularak buralarda park ve yeşil alanlar oluşturulmalıdır. Şifalı suların debisini artırmak için gelişigüzel yapılan sondaj ve galeri açılımları engellenmelidir. Bilhassa suya ulaşmak için kayaların parçalanması amacıyla patlayıcılar kullanılmamalıdır. Aksi taktirde genelde kırıkları takip ederek yüzeye çıkan sular kolayca yol değiştirerek kaybolabilirler. Yaz mevsiminde ihtiyaca cevap veremeyen konaklama tesisleri yetersizliğini gidermek için çadırlı kamping alanları tahsis edilmelidir. Ilıca ve Ekinözü'ndeki tesislerin büyük çoğunluğu yaz mevsimine göre yapılmıştır. Kaplıca ve içmelerin bahar ve kış mevsiminde de kullanımı sağlamak amacıyla, bundan sonra yapılan otel ve pansiyonlara kalorifer tesisi mecburiyeti getirilmelidir. Ekinözü İçmelerinde kış mevsimi için, içme kür salonları, yaz mevsimi için açık hava kür uygulama alanları yapılmalıdır. Bu alanlardaki konut ve tesislerin atık su ve kanalizasyon sistemi şifalı su kaynaklarının en az 70 m. uzağından geçirilmelidir. Aşağı İçme'de bulunan su kaynağı alüvyon alandan çıkmaktadır. Kaynağın çok yakınında bazı tesisler vardır ve bu tesislerin atık maddelerinin kaynak suyuna karışma ihtimali büyüktür. Kaynağın yakınındaki tesislerin buradan kaldırılması gerekir. Boşalacak bu alan peyzaj mimarisi dikkate alınarak düzenlenmeli ve park ile yeşil alanlar oluşturulmalıdır. İçmelerden daha fazla insanın yararlanması ve rahat kullanılması için maden suyunun

15 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1557 kimyasal ve fiziksel özelliklerinin bozulmayacak şekilde depolanarak, daha fazla sayıda çeşme sistemleri dizayn edilmelidir. İçmelerdeki çamur banyoları çok ilkel şartlarda yapılmaktadır. Çamur banyosu alanları bilimsel ölçülerde düzenlenmelidir. Tesislerdeki personelin eğitilmesine önem verilmelidir. Şifalı su alanlarında doğal özelliklere göre koşu ve yürüyüş parkurları, kros alanları düzenlenmelidir. Ayrıca insanların kür süresi dışında kalan zamanlarını geçirebilecekleri bir takım eğlence merkezleri oluşturulmalı ve sportif aktiviteler düzenlenmelidir. Şifalı su kaynakları fay ve kırıklardan çıktığı için, buralara yapılan konutların deprem standartlarına uygun yapılması gerekir. Kaplıca ve içmeler ile çevrelerindeki doğal güzellikler ve tarihi değerler tanıtılarak bölgesel turizmden ulusal ve uluslar arası turizme geçilmelidir. Tedavi şekli ve süresi bilimsel tedavi yöntemlerine uygun hale getirilmelidir. Bugün varlıkları bilinen ancak herhangi bir işletme tesisi bulunmayan şifalı sular, bir an önce ayrıntılı etüt edilerek sürdürülebilir planlanması yapılmalıdır. Bu planlama yapıldığı takdirde, Kahraman Maraş İli'ndeki kaplıcalar günlük toplam kişi, içmeler ise kişi olmak üzere toplam kişiye hizmet verebilir. Kahraman Maraş'ta şifalı su kaynakları yılda ortalama beş ay (150 gün) tam kapasite çalışabilmektedir. Günlük kapasite olan kişi ile 150 gün çarpıldığında 6 milyon yapmaktadır. Bir kişi günde 10 milyon harcadığı varsayılırsa yılda toplam 60 trilyon yapmaktadır. Bu büyük kaynağın tam kapasite kullanımı ekonomik açıdan çok önemlidir. KAYNAKÇA Akova, İ., 1997, "Türkiye'de Turizmin Önemi ve Ekonomideki Yeri", Türk Coğrafya Der., Sayı.32, s , İstanbul. Alpmân, N., 1964, "Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri Sıcaksu Kaynakları İçmeleri ve Maden Sularının Teknik Envanteri", MTA Rapor No:3632, Ankara Aslan, Z., 1993, "Türkiye'de Termal Turizmi Arz ve Talebi", Turizm Yıllığı (1993), Ankara. Baydar, O. Ve Yergök, A. F., 1996, "Güneydoğu Anadolu - Kenar Kıvrım Kuşağı, Amanos Dağları Kuzeyi ve Doğu Torosların Jeolojisi", M.T.A. Enst. Derleme Rap. No: 9944 (Yayımlanmamış), Ankara. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı, 1999, Trafik ve Ulaşım Bilgileri 1988, Karayolları Gen. Müd. Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şube Müd., Ankara. Çakar, M., 1996, Kahramanmaraş ve Çevresindeki Şifalı Suların Özelliklerinin Araştırılması, K.S.Ü. Fen Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Kahramanmaraş. Çoruh, S., 1988, "Şifalı Sularımız ve Tıbbi Turizm Sorunumuz", Turizm Yıllığı (1986), Ankara. Doğaner, S., 1996, "Türkiye'de Turizm Ulaştırması", AKDTYK, Coğ. Arş. Der., Sayı:4, s , Ankara.

16 1558 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Gökalp, E., 1972, "Elbistan - Cela İçmeleri Jeoloji - Hidrojeoloji Etüdü Raporu", Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara. Gürbüz, M., 2001, Kahraman Maraş Merkez İlçe'nin Beşeri ve İktasi Coğrafyası, Kahraman Maraş Valiliği, İl Kültür Müd. Yay. No:2, Kahraman Maraş. Gürbüz, M., Korkmaz, H., 2001, "Ilıca Kasabası'nda Sağlık (Termal) Turizmi", Türk Coğrafya Dergisi., Sayı:36, s , İstanbul. Gürbüz, M., Sandal, E.K., 2003, "Ekinözü İçmeleri'nde (Kahraman Maraş) Sağlık Turizmi", Türk Coğrafya Dergisi., Sayı:41, s.23-40, İstanbul. Korkmaz, H., 2001, Kahramanmaraş Havzası'nın Jeomorfolojisi, Kahraman Maraş Valiliği, İl Kültür Müd. Yay. No:3, Kahraman Maraş Ölmez, E., 1977, "Elbistan - Cela İçmeleri Jeoloji - Hidrojeoloji Revizyon Raporu", Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Anakara. Ölmez, E., 1983, "K.Maraş - Süleymanh Ilıcası Hidrojeoloji Etüdü", Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Petrol ve Jeotermal Enerji Dairesi Hidrojeoloji Baş Mühendisliği, Anakara. Özeke, H., Özmutaf, M., 1991, Kahramanmaraş - Ekinözü (Cela) İçmelerinde Yapılan Yarma Çalışmaları ve Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Başkanlığı, Ankara. Tuncel, M. - Doğaner, S., 1980, "Kütahya'da Kaplıca Turizmi", Ege Üniv. Edb. Fak. Ege Coğ. Der., Sayı:6, s.47-60, İzmir. Ülker, I., 1988, Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; 1006, Ankara.

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir.

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. İşte Türkiye'nin kaplıca rehberi Kaplıcalar, Türkiye'de bir çok kişi şifa merkezleridir. Peki hastalığınıza göre hangi kaplıcaya gitmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte hastalıklara ve özelliklerine

Detaylı

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri...

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... Kaplıca Rehberi Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... BURSA-Çekirge Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. Tedavi edilen hastalıklar: Romatizma, karaciğer,

Detaylı

Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA

Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA AKCEKECILI ILICASI KESTANBOLU KAPLICASI KOCABASLAR ILICASI PALAMUTOBA

Detaylı

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. KARABÜK İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel. mineralli. Hüseyin KORKMAZ Atilla KARATAŞ

Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel. mineralli. Hüseyin KORKMAZ Atilla KARATAŞ Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel Hatay İlİ mineralli su kaynakları Hüseyin KORKMAZ Atilla KARATAŞ 353 Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları,

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU Sağlık Turizminin Çeşitleri 2 Termal ve spa-wellness turizmi İleri yaş ve engelli turizmi Medikal turizm 3 Termal ve Spa-Wellness Turizmi Mineralize termal sular

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 1.Turizm Coğrafyası ve Planlama 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 4.Uluslararası Turizm Ulaştırması ve Turist Akışı 5.Dünya Turizm Bölgeleri 6.Türkiye nin

Detaylı

Yurdumuzda En Zengin Mineral Maden Suyu, İnsan Sağlığı ve Faydaları.

Yurdumuzda En Zengin Mineral Maden Suyu, İnsan Sağlığı ve Faydaları. Yurdumuzda En Zengin Mineral Maden Suyu, İnsan Sağlığı ve Faydaları. * Maden suyu ile soda arasında ne fark vardır? Maden Suyu, içerdiği tüm mineraller ve karbondioksit gazı ile birlikte yeraltındaki çatlaklardan

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

Burj Al Babas Devremülkleri

Burj Al Babas Devremülkleri Burj Al Babas Devremülkleri Burj El Babas toplamda 732 adet villadan oluşmaktadır. Bu villaların 372 adeti satılmıştır. Kalan 360 adet villanın kaba inşaatın % 60 bitirilmiştir. Devremülkler 2017 sonunda

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Kaplıca Tedavisi Kışında Olur

Kaplıca Tedavisi Kışında Olur Kaplıca Tedavisi Kışında Olur Kahramanmaraş Özel Sular Vatan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. İrfan Karatutlu kaplıcanın kış mevsimindede çok fayda sağladığını söyledi. Karatutlu, Kaplıca

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Afyon ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle hem maden rezervleri, hem de maden

Detaylı

GÜVEN. Kvalifiye Personel, Lisan, Kültür,Din,Gelenek ve Görgü farkliliklari

GÜVEN. Kvalifiye Personel, Lisan, Kültür,Din,Gelenek ve Görgü farkliliklari SAGLIK TURIZMI DR.MED.MEHMET VEDAT ÖZEK 1957 IZMIR Lise Saint Benoit Istanbul, Ankara Tevfik Fikret 1975 Almanya Munih tip fakultesi menzunu 1985 USA Boston Kardioloji Research center Harvard Med. School

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

YALOVA TERMAL KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * Hydrogeochemical Assesments of Yalova Termal Hotwater Springs

YALOVA TERMAL KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * Hydrogeochemical Assesments of Yalova Termal Hotwater Springs YALOVA TERMAL KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * Hydrogeochemical Assesments of Yalova Termal Hotwater Springs Halil Beyhan IŞIK Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Şaziye BOZDAĞ Jeoloji

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. RİZE İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Balçova İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Balçova İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 21,22 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: 77.843 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 3706 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Ilıca Merkez de görev yapan okul idarecilerinin öncülüğünde, çevre mahalle muhtarları ve esnafların da katılımları ile Ilıca Bölgesi Kültür ve

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Yeni Çağlayan Çağlayan Aşiyan Otel

Yeni Çağlayan Çağlayan Aşiyan Otel Yeni Çağlayan Çağlayan Aşiyan Otel Dört Mevsim Tatil Dünyada en büyük servet sağlık ve bu sağlık doğanın kalbinde gizli... Doğa bu gizliliği kimi zaman tertemiz orman havasıyla, kimi zaman şifalı sularla

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

Sizin için yapabileceklerimiz

Sizin için yapabileceklerimiz Türkiye de henüz gelişme aşamasında olan Biyolojik gölet/havuz sistemlerinin en yetkin ve deneyimli uzmanları tarafından kurulan Bioart, kısa sürede hayata geçirdiği dev projelerle sektörünün öncü kuruluşu

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. TUNCELİ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

BİNGÖL İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI

BİNGÖL İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı 19-21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul BİNGÖL İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI ÖZET Kemal KIRANŞAN 1, M. Taner ŞENGÜN 1 Jeotermal kaynaklar, yerin

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ İL: Yozgat İLÇE: Boğazlıyan KÖY/MAH: Bahariye MEVKİİ: Hamambaşı K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme ESKÝÞEHÝR DE JEOTERMAL KAYNAKLARA BAÐLI OLARAK GELÝÞTÝRÝLECEK SAÐLIK TURÝZMÝNÝN KAPASÝTESÝ VE EN UYGUN

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ KONUMU: Planlama Alanı Türkiye'nin Batısında Ege Bölgesinde Aydın ili,sultanhisar ilçesi

Detaylı

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor?

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Arınma, Do a, Termal SPA www.natur-med.com.tr Natur-Med Davutlar-Kuşadası Natur-Med'de Konaklama Otel Süiti Bahçe Süiti Bahçe Odası Otel Odası Arınma, Do a, Termal SPA

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

ERZURUM İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ERZURUM İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ERZURUM İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu da toprakları bulunan Erzurum ili Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ilidir. Palandöken Dağı eteklerinde kurulan il, son yıllarda kış

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI Uzaydan çekilen fotoğraflara baktığımızda Dünya yı mavi bir küreye benzetebiliriz. Bu durum, Dünya yüzeyinin çoğunluğunun su ile kaplı olmasının

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI (SEKTÖRLERE GÖRE)

KAHRAMANMARAŞ İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI (SEKTÖRLERE GÖRE) T.C KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ KAHRAMANMARAŞ İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI (SEKTÖRLERE GÖRE) (14 Ocak 2017 TARİHLİ VE 29.948 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE DEN DERLENMİŞTİR.) OCAK 2017 2016-2017 YILLARI RESMİ

Detaylı

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Bolu ili, ülkemizin en önemli tektonik yapılarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde bulunmaktadır.

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜ. Invest in. İzmir Bölgesi Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri

TURİZM SEKTÖRÜ. Invest in. İzmir Bölgesi Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri Invest in TURİZM SEKTÖRÜ İzmir ili coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği, coğrafi özellikleri ve deniz-kum-güneş kaynaklı kitle turizmine yönelik altyapısıyla geniş ve canlı bir

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 15. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. ARTVİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla ili, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. İl, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin

Detaylı