KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ NİTRİT 1 Serap ŞAHİN KOLSUZ 2 Canan GÖNÜLALAN Danışman: Yrd. Doç.Dr.Fatih DUMAN Yrd. Doç.Dr. İskender PARMAKSIZ ÖZET: Bu çalışma Kayseri deki içme sularında sağlık açısından önemli olan nitrat ve nitrit düzeylerinin belirlenmesi, sonuçlar risk sınırları içerisinde ise bölge halkının bilgilendirilmesi, suların kirlenme sebeplerinin araştırılmasının yolunun açılması,kirlenmenin önlenebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Araştırmada tarihinde Kayseri ilindeki Soysallı, Kocasinan, Talas, İldem ve Organize Sanayi bölgelerinden Ayyıldız ın belirtmiş olduğu yönteme göre alınan 5 farklı içme suyu örneği materyal olarak kullanılmıştır. Su örnekleri alımı takiben soğuk zincirde laboratuara getirilerek işleme alınmıştır. Analizler 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Numune alımını takiben laboratuara getirilen su örneklerinin ph analizi multiparametre cihazı belirlenmiştir.nitrat ve Nitrit düzeyleri spektrofotometre cihazı ile gerçekleştirilmiştir.araştırmamızda Kayseri ilindeki 5 farklı bölgeden alınan su örnekleri incelenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın 31 Aralık 2004 tarihinde Sayılı Resmi Gazetede yayımlamış bulunduğu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile karşılaştırdığımız zaman bütün örneklerin ph bakımından I. kalite su niteliğine sahip olduğu görülmektedir. Nitrat içeriği bakımından yapılan değerlendirmede tüm örneklerin 5 mg/l olarak belirtilen sınırın altında kalmak sureti ile I. kalite niteliğine sahip oldukları belirlenmiştir.nitrit iyonu değerlendirmeye alındığın da ise organizeden alınan örnekte tespit edilen 0.018± mg/l nitrit iyonu konsantrasyonun diğer 4 bölgeden farklı ve yüksek olarak belirlenerek III. kalite niteliğine sahip olduğu, Soysallı, Kocasinan, Talas ve İldem bölgelerinden alınan örneklerin ise II. kalite niteliğinde olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, çalışmada incelenen örnekler göz önüne alındığı zaman Kayseri İlinin sularının yüksek oranda nitrat içeriğine sahip olduğuna ilişkin kanının gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Organize bölgesinden alınan örneğin diğer dört bölgeden alınan örnekte tespit edilen nitrit içeriğinden daha yüksek düzeyde nitrit içermesi ile dikkati çektiği daha sonra yapılacak olan çalışmalarla halk sağlığı ile yakın ilgisi bulunan bu iyonun düzeyinin kontrol edilmesi gerektiği de vurgulanmalıdır. Bu araştırma ilerde yapılacak olan benzer çalışmalara ışık tutarak literatür bilginin oluşmasına da katkıda bulunacaktır. 1. Bilim Uzmanı,Sümer Lisesi,Kayseri. 2. Bilim Uzmanı, Seyit Burhanettin E.ML. Lisesi, Kayseri Anahtar Kelimeler: Nitrit; Nitrat; İçme Suyu

2 GİRİŞ Su hayatın varlığı ve devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynaktır.(1) Dünya tatlı su kaynaklarının gün geçtikçe yetersiz kalması ve artan nüfus, suların daha dikkatli ve titiz kullanılmasını gerektirmektedir. Su insanlar tarafından; tarım arazilerinin sulanması, içme suyu ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır. İnsanların yaşamını direkt etkileyen suyun varlığının yanında suyun kalitesi de en az varlığı kadar önem teşkil etmektedir. Son zamanlarda su kalitesi araştırmaları artmıştır. Dünya nüfusunun hızla arttığı göz önünde tutulursa insanoğlunun yiyecek kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanması ve yeni besin kaynakları yaratma sorunları ile karşı karşıya kalacaktır.(2) Toplumların ekonomik gelişmesinin önemli belirleyicisi ve sonucu olan bu doğal kaynağa ulaşımda halen sorunlar mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün istatistiklerine göre 2002 yılında dünya nüfusunun %17 sini oluşturan 1.1 milyar insan sağlıklı su kaynaklarına ulaşamamıştır. (1) İnsanlığın gelecekteki yaşam kalitesini belirleyecek en önemli faktörlerden birisi olan çevre kirliliği kapsamındaki su kirliliği her geçen gün daha da önem kazanmakta ve güncellenmektedir. Su kirliliğinin nedenlerinin başında endüstriden ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlenmemler gelmektedir. Tarımsal üretimde kullanılan başta kimyasal gübreler olmak üzere genelde gübreler suların kirlenmesinde önemli bir paya sahiptir.(3) Azotun doğal sularda bulunduğu şekiller amonyak,nitrat iyonu, nitrit iyonudur. Doğada azot gazı, inorganik nitrit, nitrat ve amonyum iyonları ve protein ve organik bileşikler arasında kimyasal değişimler olur ve azot devrini meydana getirir.(9) Gübrelerden kaynaklanan kirlilik içerisinde ise üzerinde en fazla durulan suların nitrat (NO 3 ) ile kirlenmesidir. Çünkü NO 3, tarımsal üretimde kullanılan gübrelerle gün geçtikçe artan miktarda uygulanmakta ve toprakta NO 3 birikmektedir. Biriken bu NO 3 ün koşullara göre değişen miktarları yıkanarak toprak derinliğine hareket etmekte ve bir bölümü yer altı ve yerüstü sularına ulaşmaktadır. (3) Logan ve ark. (4) Kuzey Amerika da bir çok bölgede yaptıkları çalışmalarda azotlu gübre kullanımının artması ile drenaj kanallarındaki NO 3 içeriğinin yükseldiğini ve bu yolla hektardan kg. NO 3- N (nitrat azotu) kaybının olduğunu bildirmişlerdir. Belli koşullar altında nitrat, çok daha zehirli olan nitrite ve daha sonrada kanserojen özellikteki nitrozamine dönüşebilmektedir. Nitrat kalıtsal bozukluklara,yetişkinlerde yüksek tansiyona, altı aydan küçük bebeklerde methemoglobinemiye (mavi bebek hastalığı) neden olmaktadır (5).

3 İnsanların yeterli miktarda ve kalitede içme suyuna ulaşabilmesi Ulusal Sağlık hedefleri arasında yer almıştır.(6) Hayat İçin Su on yılı olarak ilan edilmiş, su ile ilgili konulara uluslar arası platformda daha fazla önem verilmesi planlanmıştır (7). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın 31 Aralık 2004 tarihinde Sayılı Resmi Gazetede yayımlamış bulunduğu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde Kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterlerinin tanımlandığı tabloda Su Kalite Parametrelerinden ph, nitrit ve nitrata ilişkin kalite sınıfları tablo 1 de verilmiştir (8). Tablo I. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri SU KALİTE I II III IV PARAMETRELERİ ph dışında Nitrit azotu (mg NO > 0.05 N/L) Nitrat azotu (mg NO 3 N/L) > 20 Kayseri konumu itibari ile büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Erciyes dağı tek kaynak olmamakla birlikte, ilin içme ve tarım arazilerinde kullanılan suyunun büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Bu çalışmada, Kayseri halkında yaygın bir kanı olarak bulunan suyunun nitratlı olduğu konusunun ortaya konulması ile insan sağlığı, yer altı ve yerüstü sularının üzerine de etkileri olan nitrit ve nitrat düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. MATERYAL VE METOD MATERYAL Araştırmada tarihinde Kayseri ilindeki Soysallı, Kocasinan, Talas, İldem ve Organize Sanayi bölgelerinden Ayyıldız ın (9) belirtmiş olduğu yönteme göre alınan 5 farklı içme suyu örneği materyal olarak kullanılmıştır. Su örnekleri alımı takiben soğuk zincirde laboratuara getirilerek işleme alınmıştır. Analizler 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. METOT Numune alımını takiben laboratuara getirilen su örneklerinin ph analizi multiparametre cihazı belirlenmiştir (10). Nitrat ve Nitrit düzeyleri 507 ηm. dalga boyunda okuma yapan spektrofotometre cihazı ile gerçekleştirilmiştir (10,11).

4 BULGULAR Çalışmada incelenen su numunelerine ait ph, nitrat ve nitrit düzeylerine ilişkin bulgular tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Kayseri İli İçme Suyu Örneklerinin Analiz Sonuçları Numune n=3 NO 3 -N ( mg/l) NO 2 -N ( mg/l) ph Soysallı 0.01± ± ±0.010 Kocasinan 0.01± ± ±0.012 Talas 0.00± ± ±0.011 İldem 0.01± ± ±0.012 Organize 0.01± ± ±0.016 TARTIŞMA SONUÇ Su günümüzde ulusların kaderini belirleyen en kritik yer üstü ve yer altı kaynaklardan birisi olarak kabul edilmektedir. İçme kullanma suyunun kalitesi ile toplum sağlığı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. İstediği kalitede suyu tüketme şansına sahip olan bireyler daha mutlu ve başaralı bireyler haline gelirler (12,13). Araştırmamızda Kayseri ilindeki 5 farklı bölgeden alınan su örnekleri incelenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın 31 Aralık 2004 tarihinde Sayılı Resmi Gazetede yayımlamış bulunduğu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile karşılaştırdığımız zaman bütün örneklerin ph bakımından I. kalite su niteliğine sahip olduğu görülmektedir (8). Nitrat içeriği bakımından yapılan değerlendirmede tüm örneklerin 5 mg/l olarak belirtilen sınırın altında kalmak sureti ile I. kalite niteliğine sahip oldukları belirlenmiştir. Nitrit iyonu değerlendirmeye alındığın da ise organizeden alınan örnekte tespit edilen 0.018± mg/l nitrit iyonu konsantrasyonun diğer 4 bölgeden farklı ve yüksek olarak belirlenerek III. kalite niteliğine sahip olduğu, Soysallı, Kocasinan, Talas ve İlden bölgelerinden alınan örneklerin ise II. kalite niteliğinde olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, çalışmada incelenen örnekler göz önüne alındığı zaman Kayseri İlinin sularının yüksek oranda nitrat içeriğine sahip olduğuna ilişkin kanının gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Organize bölgesinden alınan örneğin diğer dört bölgeden alınan örnekte tespit edilen nitrit içeriğinden daha yüksek düzeyde nitrit içermesi ile dikkati çektiği daha sonra yapılacak olan çalışmalarla halk sağlığı ile yakın ilgisi bulunan bu iyonun

5 düzeyinin kontrol edilmesi gerektiği de vurgulanmalıdır. Bu araştırma ilerde yapılacak olan benzer çalışmalara ışık tutarak literatür bilginin oluşmasına da katkıda bulunacaktır. KAYNAKLAR 1)Water,Sanitation and Hygiene Links to Health,Facts and Figures (http://www.who.int/water sanitation health/publications/facts 2004/en/index.html) (erişim tarihi: 08/09/2005) 2) Egemen,Ö. Ve Sunlu,U.,1996. Su Kalitesi,Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın.No:14,Ege Üniversitesi Basım Evi Bornova-İzmir. 3) Kaplan,M.,Sönmez,S. ve Tokmak,S.,Antalya-Kumluca Yöresi Kuyu Sularının Nitrat İçerikleri,Tr.J.of Agriculture and Forestry 23(1999) TÜBİTAK 4) Logan,T.J.,Randall,G.W.,Timmons,D.R.,Nutrient content of tile drainage from cropland in the North central region. North central Regional Research Pub. 268,Ohio Agric. Research and development center,wooster,oh,16 pp.,, ) Su Temini ve Denetimi İle ilgili Yasal Düzenlemeler. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı, Ankara: ) Sağlık 21: 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü: ) Celebrating Water For Life: The İnternational Decade for Action: (http//www.who.int/water sanitation health/2005 advocguide/en/) (Erişim tarihi:08/09/2005) 8) Anonim. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687, ) Ayyıldız,M. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri (2. Baskı).,A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No:244,Ankara, ) Recai Oğur, Ö.Faruk Tekbaş, Temel Su Analiz Teknikleri, GATA Halk Sağ.A.D., Ders Notları, Ankara, ) ISO,Water Quality-Determination of Nitrate,ISO ,2,3,1986, )Suda Azot Kimyası ve Devri,J.Am,Water Works Association,Vol.62, )Prospero.J.M.,Sovoie D.,L., Effect of Continental Sources on Nitrate Concentration Over the Pasific Ocean, Nature,339(62279,687-89,1989.

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 59 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Ali ALAŞ* M. Hale DOSDOĞRU** Bu çalışma, 22 yılı içinde yapılmıştır. Kahramanmaraş'a içme

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri Fatma VAROL 1 Korkmaz BELLİTÜRK 1 M. Turgut SAĞLAM 1 Geliş Tarihi: Öz: Tekirdağ toprak, su ve iklim özellikleri açısından

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 BAKIRÇAY HAVZASI KİRLİLİK ETÜDÜ ÇALIŞMASI (STUDY ON THE POLLUTION OF BAKIRÇAY RIVER BASIN) Vildan GÜNDOĞDU*,

Detaylı

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Cahit KASIMOĞLU 1, *, Fevzi YILMAZ 2 1: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD,

Detaylı

KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU

KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU İsmail TAŞ* Yusuf Ersoy YILDIRIM** Fatma ÖZKAY*** İsmail ARAS**** ÖZET Sürdürülebilir tarımsal üretimde, su kalitesi ve toprak tuzluluğu dikkate alınması

Detaylı

BURSA ĐLĐ ĐÇME SULARININ BAZI FĐZĐKSEL, KĐMYASAL VE BAKTERĐYOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ

BURSA ĐLĐ ĐÇME SULARININ BAZI FĐZĐKSEL, KĐMYASAL VE BAKTERĐYOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ BURSA ĐLĐ ĐÇME SULARININ BAZI FĐZĐKSEL, KĐMYASAL VE BAKTERĐYOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ SOME PHYSICAL, CHEMICAL AND BACTERIOLOGIC PROPERITIES OF THE DRINKING WATER OF BURSA CITY Yard. Doç.Dr. Bülent BÜYÜKKIDAN

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Türkiye nin Su Politikaları

Türkiye nin Su Politikaları Derleme / Review Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(3): 327-338 Türkiye nin Su Politikaları [Water Policies of Turkey] ÖZET Su en kritik kaynaklarımızdan biridir. Tarihsel olarak medeniyetler su kaynaklarının

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 509 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Öğretim Görevlisi Kadir Has Üniversitesi İstanbul, Türkiye Özhan GÖRÇÜN Uzman-Eğitmen RODER İstanbul,

Detaylı

1 Giriş. 2 Ekonomi Sağlık İlişkisi SESSION 1

1 Giriş. 2 Ekonomi Sağlık İlişkisi SESSION 1 SESSION 1 Kişi Başına Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri: MINT ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi The Effect of Health Expenditure per Capita over Health Indicators:

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

EMET VE HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTI SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

EMET VE HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTI SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ EMET VE HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTI SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ Gülçin ACAR 1, Cem TOKATLI 1*, Esengül KÖSE 1, Arzu ÇİÇEK 2, Hayri DAYIOĞLU 3 1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1273)

TBMM (S. Sayısı: 1273) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ

BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ PROJE NO: TR32/11/DFD-007-019 BÜYÜK MENDERESİ KİRLETMEK GELECEĞİNİ KİRLETMEKTİR BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ Hazırlayanlar Prof. Dr. Ömer Faruk DURDU Yrd. Doç. Dr. Bekir Sıtkı KARATAŞ Araş.

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (1), 20-26, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kaplan 1, Mehmet Aktaş 2, Aydın Güneş 2, Mehmet Alpaslan 2, Sahriye Sönmez 1 ÖZET Bitkisel üretimde verimliliğin artırılabilmesindeki en etkin

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Necmettin GÜL Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Mualla ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ İÇME SUYU BAKİYE KLOR DEĞERLERİNİN SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ

AYDIN BELEDİYESİ İÇME SUYU BAKİYE KLOR DEĞERLERİNİN SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ TSK Koryucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (1) ARAŞTIRMA AYDIN BELEDİYESİ İÇME SUYU BAKİYE KLOR DEĞERLERİNİN SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ Şeniz AKGÖR*, Emine Didem EVCİ*, Pınar OKYAY*, Filiz ERGİN*,

Detaylı