5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluşun unvanı : 5. Dünya Su Forumu Genel Sekreteryası Merkezi : İstanbul İlgili bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığı Karar Organı (İcra Kurulu) İcra Kurulundaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil Ettiği Kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi 1-BAŞKAN Ahmet Mete Saatçi Çevre ve Orman Bakanlığı, Genel Sekreter Vekili Devam ediyor 2-ÜYE Sami Demirbilek Çevre ve Orman Bakanlığı Emekli Müsteşar Devam ediyor 3-ÜYE Ali Rıza Kiremitçi İBB Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcısı Devam ediyor 4-ÜYE Cüneyt Gerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Sekreter Yardımcısı Devam ediyor

4 Raporda yer alan kısaltmalar 5.DSF 5.Dünya Su Formu ABK Avrupa Birliği Konseyi BM Birleşmiş Milletler CNN COMPSUD Sürdürebilir Kalkınma için Akdeniz Parlamenterler Grubu DSİ Devlet Su İşleri DSK Dünya Su Konseyi IPU Parlamentolararası Birliği ISC Uluslararası Yönetim Komitesi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi KDV Katma Değer Vergisi KDVK Katma Değer Vergisi Kanunu KİT Kamu İktisadi Teşebbüsü KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MDG Milenyum Kalkınma Hedefleri PTP Point to point T.C. Türkiye Cumhuriyeti TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TUEN Türkiye Su Enstitüsü TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu WWC World Water Council YK Yönetim Kurulu

5 İÇİNDEKİLER I TOPLU BAKIŞ......I A Dünya Su Forumu çalışmaları I B Beşinci Dünya Su Forumu...III C Öneriler.VIII Sayfa II İDARİ BÜNYE.. 1 A Mevzuat B Teşkilat C Personel durumu....8 III MALİ BÜNYE. 10 IV İŞLETME ÇALIŞMALARI. 11 A İşletme bütçesinin genel durumu 11 B Finansman...13 C Giderler...14 D Tedarik işleri...15 E Organizasyonlar.. 16 V BİLANÇO...21 VI GELİR TABLOSU...24 VII EKLER. 28

6 I-TOPLU BAKIŞ A-Dünya Su Forumu ve Dünya Su Konseyi 1994 yılında Kahire'de düzenlenen 8.Dünya Su Kongresi'nde, dünyanın su politikalarını oluşturacak bir strateji merkezi görevi yüklenmek üzere bir Dünya Su Konseyi oluşturulması kararlaştırılmıştır. Dünyanın önde gelen su kuruluşlarının uzmanlarından oluşan heyetin çalışmaları sonucunda 1996 yılında Fransa'nın Marsilya kentinde Dünya Su Günü olan 22 Mart'ta, Dünya Su Konseyi'nin kuruluşu ilan edilmiştir yılında 160'dan fazla üye tarafından kurulan ve uluslararası su politikalarının oluşturulması konusunda görüş ve düşünce üreten DSK (Dünya Su Konseyi-World Water Council) ne, DSİ (Devlet Su İşleri) 2000 yılında üye olmuştur yılında 43 yeni üye kabul edilmiş olup, halen 65 ülkeden 340 üyesi bulunmaktadır. Organizasyon ve faaliyet yapısı kendi mevzuatı ile oluşturulmuş olan Dünya Su Konseyi, faaliyetlerini herhangi bir ülkeye bağlı olmaksızın, üye kompozisyonuna paralel olarak kamu ve özel kesim temsilcileri, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile yürütmektedir. Konsey, su kaynaklarının sürdürülebilir olarak kullanımı konusunda çeşitli eylem programlarının hazırlanması, su kaynaklarının ve çevrenin gelecekteki durumu ile ilgili olarak değişik senaryoların geliştirilmesi, su konularının daha uzun vadeli ve daha kapsamlı bir şekilde ele alınarak küresel bazda bir "düşünce kuruluşu" olarak çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gayesini taşımaktadır. Uluslararası platformda su konularında çalışmaları hükümetlerce üst düzeyde destek gören Dünya Su Konseyi'nin amacı; yerel, bölgesel ve küresel kapsamda önem arz eden kritik su konularını belirlemek, her seviyede bu konulara ilişkin bilinç düzeyini yükseltmek, gerçekleştirilecek forumlarla su kaynakları konusunda ortak, stratejik bir su vizyonu oluşturmak, ilgili enstitü ve karar organlarına bilgi aktarımı sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Dünya Su Konseyi üyelerinden oluşan Genel Kurul her üç yılda bir araya gelerek Guvernörler Heyetini seçerler. Guvernörler Heyeti'nde, 36 kişiyi geçmemek kaydıyla kurucu kuruluşlardan birer temsilciler ile Genel Kurul da seçilenler ve daha sonra Guvernörler Heyeti tarafından temsil edilemeyen bölge ve toplumun farklı kesimleri de göz önüne alınarak seçilen kişiler yer almaktadır. Türkiye, Japonya ve Fransa'dan sonra en çok üyesi olan üçüncü ülke konumunda bulunmaktadır. Su kaynaklarının etkin biçimde yönetilmesini adalet ilkesi temelinde bütün ülkeler arasında barışa, güvenliğe, işbirliğine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan Dünya Su Konseyi nin etkinliklerinden biri de, her üç yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu'dur. Dünya Su Forumu, esasen dört ana hedefe hizmet eden su konulu en büyük uluslararası faaliyettir. Bu hedefler; I

7 Suyun politik gündemdeki önemini artırmak, Somut önerileri formüle etmek ve bunların önemini dünya kamuoyunun dikkatine sunmak, politik taahhütler oluşturmak, Su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak, Her dönem farklı bir ülkede gerçekleştirilecek organizasyon ile ülkelerin sahip oldukları bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak olarak sınıflandırılabilir. Forumda, su konusundaki sorunların ve çözümlerin ortaya çıkmasına ve çözüm stratejileri geliştirilmesine önemli katkı sağlayan araştırmalar sunulmakta ve tartışmalar yapılmaktadır. Dünya Su Forumu, her dönem su kullanımının farklı bir boyutunu ele alarak dünyada su konusunda uzman ve profesyonelleri, uluslararası kuruluş ve ülke temsilcilerini bir araya getirmektedir. Dünya Su Forumu'nun; Birincisi 1997 yılında Fas'ta, İkincisi 2000 yılında Hollanda'da, Üçüncüsü 2003 yılında Japonya'da, Dördüncüsü 2006 yılında Meksika'da, Beşincisi ise, 2009 yılında Güney veya Batı Asya coğrafyasındaki ülkelerden birinde yapılması öngörüsü doğrultusunda, Türkiye de gerçekleştirilmiştir. İlk 4 forumda elde edilen birikimi daha ileri götürmek ve dünya su topluluğundan daha fazla taahhüt elde etmek için Türk eş-organizatörler ve Dünya Su Konseyi, Forum hazırlıkları için kapsamlı bir çerçeve hazırlamışlardır. Bu çerçeve Forum'un üç stratejik parçasından (program, siyasi süreç ve iletişim) sorumlu komitelerden oluşmaktadır. Bu üç komite Türk ve Dünya Su Konseyi üyelerinden eşit sayıda temsilcinin katılımı suretiyle oluşturulmuştur. Komiteler Forum'un hazırlık sürecine katkıda bulunmak isteyen kurum/kuruluşlardan oluşan çalışma gruplarının desteğiyle faaliyet göstermekte ve Uluslararası Yönlendirme Komitesi ne rapor vermektedir. Dünya Su Forumu, dünyadaki su konulu en büyük etkinlik olup, 2-3 yıla varan ve çeşitli alanlardaki paydaşları da kapsayan uzun bir hazırlık sürecine dayanmaktadır. Çoğu konferans, su uzmanları ve belli hedef grupları için yapılırken, Dünya Su Forumu farklı sektörlerden insanların bir araya gelerek su ile ilgili sorunlara ortak çözümler bulabilmelerini sağlayan bir platformdur. Forum, su ile ilgili ortak sorunların çözümü için, sadece bir sektör yerine farklı sektörlerin yaklaşımlarının dikkate alınmasının gerekli olduğu fikrini benimsemektedir. Ayrıca, çoğu konferansta tek bir konu işlenirken; Dünya Su Forumu tematik ve kritik su meselelerini irdelemek ve bu meselelerin sebep ve etkilerini (örneğin iklim değişikliği ve bu değişikliğin göç hareketlerine etkisi) incelemek amacıyla gerçekleştirilen küresel bir etkinlik niteliğindedir. Dünya Su Forumu, çok paydaşlı tartışmalar yoluyla hazırlık süreci ve Forum haftası boyunca II

8 politik düzeyde çeşitli taahhütler ortaya çıkmasını sağlayan tek organizasyondur. Bu nedenle Forum sırasında düzenlenen bir Bakanlar Konferansı ile 100 den fazla ülkenin bakanları bir araya getirilmektedir. Bu bakanlar, parlamenterler ve yerel idareciler arasında etkileşim ve paylaşım hedeflenmektedir. Forum da aynı zamanda büyük çaplı Birleşmiş Milletler etkinlikleri de gerçekleştirilmektedir. 1.Dünya Su Forumu: 1.Dünya Su Forumu, Mart 1997 tarihlerinde Fas ın Marakeş kentinde düzenlenmiştir. 500 katılımcıyla gerçekleştirilen bu ilk forumun teması "Dünyanın Ortak Mirası Su" olarak belirlenmiş ve Marakeş Bildirgesi ile Konsey'e Yaşam ve Çevre için Uzun Dönemli Su Vizyonu geliştirme görevi verilmiştir. Forum neticesinde temiz suyun temel bir insan hakkı olarak tanınması, ortak paylaşılan suların yönetimi için etkili mekanizmalar geliştirilmesi ve suyun etkin kullanımının sağlanması konularına yönelik tavsiye kararları alınmıştır. 2.Dünya Su Forumu: 2.Dünya Su Forumu, 5700 katılımcı ile Mart 2000 tarihleri arasında Lahey de düzenlenmiştir. İlk Forum da ortaya atılan dünya su vizyonunun oluşturulması konusundaki çalışmalar değerlendirilmiş ve bir ortak bildiri yayınlanmıştır. 1. Dünya Su Forumu çalışmalarının sonuçları bu forumda tartışılmıştır. Suyun özelleştirilmesi konusunun yoğun olarak tartışıldığı forumda düzenlenen Bakanlar Konferansı'nın ana gündem maddesi ise Vizyondan Eyleme olarak belirlenmiştir. 3.Dünya Su Forumu: 3.Dünya Su Forumu, 2003 yılında Mart tarihleri arasında Japonya'nın Nara ve Kyoto şehirlerinde yaklaşık kişinin katılımıyla düzenlenmiştir. Sanal Su Forumu ve Suyun Sesleri gibi yöntemlerle bütün paydaşların katılımının sağlanması amaçlanmıştır. Su, sağlık, gıda, eko sistem, şehirler, sanayi, risk yönetimi, su değerlendirme, kaynak paylaşımı, ortak anlayış geliştirilmesi ve yönetimi konularına yoğunlaşan 3.Dünya Su Forumu'nda 2. Forumdan bu yana yapılan çalışmaları ortaya koyma ve değerlendirme amacına yönelik olarak bir Su Eylem grubu oluşturulmuştur. 3. Dünya Su Forumu Sekreteryası, Japon Su Forumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 4.Dünya Su Forumu: 4.Dünya Su Forumu, Mart 2006 tarihleri arasında Meksika'da düzenlenmiş ve kişinin katılımıyla 5 gün boyunca 150 adet oturum gerçekleştirilmiştir.4. Dünya Su Forumu nun ana teması Küresel Sorunlar için Yerel Eylemler olarak belirlenmiştir. 4.Dünya Su Forumuna bölgesel hazırlık çerçevesinde Asya-Pasifik Bölgesi nde çeşitli alt bölgeler oluşturulmuş ve toplantılar yapılmıştır. B-Beşinci Dünya Su Forumu Türkiye ilk defa 2003 yılında, Dördüncü Dünya Su Forumuna ev sahipliği için aday olmuştur. Ancak Japonya da gerçekleştirilen Üçüncü Dünya Su Forumu ndan hemen sonra yapılan DSK (Dünya Su Konseyi) Yönetim Kurulu III

9 toplantısında, tartışmalı bir oylama sonucunda, Japon üyelerinin desteğiyle ve 1 oy farkla Meksika bu organizasyonu kazanmıştır. Türk heyeti, YK da yapılan bu oylamayı protesto ederek Marsilya dan ayrılmıştır yılına gelindiğinde, DSK Merkezi ile iletişimler yoğunlaşmış; Beşinci Dünya Su Forumu na ev sahipliğinin kısa, orta ve uzun vadede faydaları göz önünde bulundurularak DSK ile yapılan yazışmalar neticesinde adaylık süreci tekrar başlatılmıştır. Nitekim 2005 yılı Ekim ayında adaylık işlemleri tamamlanmış, Mart 2006 tarihinde DSK nın Forum Komitesinin Türkiye yi ziyareti gerçekleşmiş, Prof. Veysel Eroğlu başkanlığında bir ekip Dünya Su Konseyi 4. Genel Kurulu ve 4. Dünya Su Forumuna katılmıştır. Gene bu tarihlerde Dünya Su Konseyi Genel Kurulu gerçekleştirilmiş; Beşinci Dünya Su Forumuna ev sahibi ülkeyi belirleyecek yeni Yönetim Kurulu seçilmiştir tarihinde Meksika da yapılan DSK Yönetim Kurulu nda Türkiye nin ev sahibi ülke olarak seçilmesi gerçekleşmiştir. Nisan 2006 tarihinde DSİ de yapılan hazırlık toplantısında DSK Forum Komitesi ile görüşmeleri yapacak Türk Heyeti belirlenmiştir. Bunu takiben Çerçeve Sözleşmesi için çeşitli tarihlerde üç toplantı yapılmıştır tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Çerçeve Anlaşmasına ilişkin olarak teknik hususlarda eksiklikler giderilmiş ancak, mali hususlarda mutabakat için iletişimlere devam edilmesi yönünde karar alınmıştır tarihinde Marsilya da gerçekleştirilen ikinci toplantıyı takiben tarihinde Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır Temmuz ayında Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla Forum görüşmeleri ve anlaşmaları için yetkilendirilmiştir tarihinde DSK ile Forum için Anlaşma Mektubu imzalanmıştır tarihinde Prof. Dr. Oktay Tabasaran Beşinci Su Forumu Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir. Müteakiben,DSK dan gelen yetkililerin katılımı ile Başlangıç Toplantısına yönelik bir çalışma yapılmış tarihlerinde 5. Dünya Su Forumu hazırlıklarını resmen başlatma toplantısı gerçekleştirilmiş ve tarihinde profesyonel bir kongre organizatörü ile anlaşma sağlanmıştır. Ekim 2008 de Forum Kanunu TBMM de kabul edilmiş olup, Forum Sekretaryası tüzel kişilik kazanmıştır. Türkiye ile Dünya Su Konseyi tarafından Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 5.Dünya Su Forumu na 192 ülkeden kişinin katılımı sağlanmıştır. Dünyadaki su sorununu uluslararası gündeme almak, dünya su kalkınma raporunu yayınlamak ve Binyıl Kalkınma Hedeflerini gözden geçirmek amacıyla Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi ile Feshane Kültür Merkezi nde organize edilmiştir. 155 ülkeden; 3 prens, 3 cumhurbaşkanı, 5 başbakan, 95 bakan ve bakan yardımcısı, 263 parlamenter, 200 belediye başkanı, 91 vali yardımcısı ve çok sayıda üst düzey yetkili ve delegenin katıldığı Forumu, Birleşmiş Milletler dahil su konusunda uzman yaklaşık 5 bin katılımcı kurum, 14 uluslararası örgüt başkanı ve1027 basın mensubunun takip ettiği anlaşılmaktadır. Dünya Su Konseyi, Devlet Su İşleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Forumda; IV

10 politik gündemde suyun önemini vurgulamak, 21. yüzyılda uluslararası su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, somut çözümler ortaya koymak ve kamuoyuna bu çözümlerin önemini anlatmak ve politik taahhütler üretmek temel hedef olarak belirlenmiştir. Politik Süreç: Forum kapsamında yapılan; Devlet Başkanları Zirvesi, Parlamenterler Toplantısı, Bakanlar Konferansı, Yerel Yönetimler Toplantısı ve üst düzey üçlü diyalog toplantıları sonucunda; Devlet Başkanları Beyannamesi, Parlamenterler Yardım Masası, Bakanlar Beyannamesi ve İstanbul Su Mutabakatı imzalanarak yayınlanmıştır. Bu siyasi çıktılar, küresel su stratejileri ve faaliyetlerinin şekillendirilmesine rehberlik sağlayıcı özellikleri ile uluslararası su topluluğu için büyük değer taşımaktadır. A/63/852 simgesiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul belgesi olarak yayınlanan İstanbul Bakanlar Bildirisi ve onun eki olan İstanbul Su Rehberi, küresel su sorunları hakkında önemli tavsiyeler ve taahhütler içermekte ve Forum un tematik sonuçlarını başarıyla yansıtmaktadır. Yerel Yönetimler Sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve belediyelerin su yönetimi ile ilgili taahhütlerde bulunduğu İstanbul Su Mutabakatı, toplamda 700 şehir yetkilisi tarafından imzalanmış olup, halen devam eden bir süreci ifade etmektedir. Tematik Süreç: Tematik Süreç, Farklılıkların Suda Yakınlaşması ana başlığı altında odaklanan temalar ve alt oturumlardan oluşturulmuştur. Bu başlık altında 6 ana tema, bu temaların altında 23 başlık ve bu başlıkların altında da toplamda 111 oturum düzenlenmiştir. Forumun 6 ana teması; - Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi, - İnsani Kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Geliştirilmesi, - İnsani ve çevresel ihtiyaçlar dikkate alınarak su kaynaklarının korunması ve yönetimi, - İdare ve Yönetim, - Finans, - Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme olarak isimlendirilmiştir Bölgesel Süreç: Bu süreçte bölgelerde yaşanan farklı su sorunlarına çözüm bulunması hedeflenmiştir. Forumda, Afrika, Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile Türkiye ve Çevresi olmak üzere toplamda 7 bölge vardır. Bölgesel süreç için yurtdışında 5 ülkede (Ürdün, Bosna Hersek, Kırgızistan, Makedonya ve KKTC), yurtiçinde ise 15 şehirde toplantılar yapılmıştır. Katılım: Çeşitli işletme ve sanayi temsilcileri, yerel idareler, bilim ve teknoloji kuruluşları, işçi sendikaları, yerli halk, çiftçi ve sivil toplum örgütleri gibi temel grupların forumun değişik alanlarında temsil edilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede, az gelişmiş ülkelerden gelen 1000 kadar katılımcıya mali destek sağlandığı anlaşılmıştır. Sergi ve Fuar: m2 lik bir alanda gerçekleştirilen sergi ve fuara 125 i yabancı ve 51 i yerli olmak üzere toplamda 176 firma katılmış, ayrıca, 20 ülkenin kendi pavyonlarını kurdukları görülmüştür. V

11 Yeşil Forum Girişimi: Çevre dostu bir organizasyon olarak nitelendirilebilecek 5. Dünya Su Forumu, çevreye zararlı atık ve emisyonların azaltılma faaliyetlerine öncülük etmeyi amaçlamıştır. Sanal Toplantı Alanı: Forum ile ilgili dokümanların tüm küresel su ailesinin ortak kullanımına sunulması ile ilgililerin yorum ve analizlerine açılması amacıyla oluşturulan Sanal Toplantı Alanı, tüm global su ailesini bir araya getirmiştir. Su Ödülleri: 5. Dünya Su Forumu nda, su konusunda ortak bir toplum bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunan haberler yapan 3 ü yerli 1 i yabancı olmak üzere 4 gazeteciye ve bir TV programına Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü verilmiştir. Ayrıca, II. Hassan Dünya Su Ödülü ve Kyoto Dünya Su Ödülü de verilen diğer ödüllerdir. Medya ve İletişim Süreci: Forum un ve Türkiye nin dünyaya tanıtımı için etkin bir iletişim stratejisinin izlenmeye çalışıldığı, bu kapsamda ulusal ve uluslararası medya için reklam ve tanıtım filmleri hazırlanarak bunların CNN ve El- Cezire gibi dünyanın önde gelen kanallarında yayınlanmasının sağlandığı, açık hava, dergi ve billboard reklamları yapıldığı gözlemlenmiştir. Forum öncesi toplam 8075 gazeteciye davet gönderildiği, süreçte toplam 31 basın toplantısı yapıldığı, tüm bunların sonucu olarak da; Forum ile ilgili olarak yazılı basında yurt dışında 90 dan fazla ülkede 18 ayrı dilde 2.700, yurt içinde ise civarında haber ve makale, görsel medyada ise civarında haber yayınlandığı anlaşılmıştır. 5.Dünya Su Formu ile ilgili yıllarına ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış yüzdesi Öz kaynaklar Bin TL (396) (2561) (100) Yabancı kaynaklar Bin TL (22) (100) Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) Bin TL (15) (100) Tüm alım tutarı Bin TL (101) (20) Kamudan gelen personel (ortalama) Yüklenici işçileri (ortalama) Kamudan gelen personel harcamaları Kişi Kişi Bin TL Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (360) (32.681) (728) (734) 6 1 Dönem kârı veya zararı Bin TL (351) (32.086) (616) (3.060) Bilanço kârı veya zararı Bin TL (351) (32.438) (33.054) (36.114) VI

12 Forum un, önceden belirlenen program ve kriterlere uygun olarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Forum sonrasında sonuçları ve faaliyetleri içeren Final, Sentez, Analiz ve Abstract Raporları üzerinde çalışılmıştır. Ayrıca, internet ortamında tüm su ile ilgili sunumların yükleneceği Su Kütüphanesi (www.sukanali.org ve kurulması çalışmaları da 2010 yılında tamamlanmıştır. Forum öncesinde, Forum sırasında ve Forum sonrasında elde edilen bilgi ve kazanımlardan ilerleyen süreçte ne şekilde yararlanılacağı önem arz etmekte olup, bu konuda etkin ve yeterli uzman kadrosu bulunan bir Su Araştırma Enstitüsü nün kurulmasının faydalı olacağı hususu, Forum un 2009 yılı işlemlerine ilişkin olarak yapılan KİT Alt Komisyonu toplantısında da benimsenmiş ve Kurulması için çalışmalar yapılan Türkiye Su Araştırma Enstitüsü nün; -Uluslararası su politikaları ve su yatırımları finansmanında etkin bir thinktank kuruluşu niteliğinde teşekkülü (Australia Water Partnership, French Coordinationfor Water, Swendish Water Hause, Japanese Water Forum vb. gibi), -Uluslararası su politikalarını şekillendirme çalışmalarını takip edebilmesi, bu çalışmalara etkili şekilde katılabilmesi, dünyada önde gelen su toplantılarına katılım sağlanması ve Türkiye nin bilgi birikiminin paylaşılması (Stokholm Su Haftası, Singapur Su Haftası gibi), -Karar verici makamlara stratejik araştırmalar sunabilmesi, bakımlarından önem arz ettiği vurgulanmıştır. 3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Su Forumu, Türkiye nin yakaladığı bu sinerjiyi devam ettirmiş, bu organizasyonun desteklenmesi amacıyla 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası nın tasfiye işlemleri tarihine kadar ertelenmiştir. Denetim tarihi (Nisan-2012) itibariyle yapılan incelemede; tarihinde Bakanlar kurulunca kararlaştırılan Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu Enstitü nün kurulduğu ve teşkilat yapısının oluşturulma işlemlerinin devam etmekte olduğu, anılan Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinde yer verilen; (1) tarihli ve 5804 sayılı 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanuna göre faaliyet gösteren Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasına verilen görev, hak, yetki ve sorumluluklar ile Forum Sekretaryasının tüm varlıkları, taşınır ve taşınmazları, yapılmış sözleşmelerden doğan hak, alacak ve borçları Enstitüye devredilmiş sayılır. (2) Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasında kurulmuş organlar, yeni organlar oluşuncaya kadar görevlerine devam eder düzenlemesi uyarınca da Forum un tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olduğu görülmüştür. VII

13 C- Öneriler: 5. Dünya Su Forumu Genel Sekretaryası nın tüzel kişiliğinin tarihi itibariyle sona ermiş olması ve inceleme ya da soruşturmayı gerektirecek herhangi bir işlem bulunmaması nedenleriyle 2011 yılındaki çalışmaları ile ilgili olarak Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir öneri getirilmemiştir. Sonuç: 5. Dünya Su Forumu Genel Sekretaryası nın tarihindeki kendi İcra Kurulu nda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,51 Türk Lirası gider fazlası içeren gelir tablosu ile tüzel kişiliğinin tarihi itibariyle sona ermesi nedeniyle Sayıştay tarafından hazırlanan ve ,69 TL gider fazlası içeren gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. VIII

14 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar: 5.Dünya Su Formu, daha önce gerçekleştirilen; Marakeş, Lahey, Kyoto ve Meksika su forumlarının devamı niteliğindedir. Dünya Su Forumu Yönetim Komitesi, Mart 2006 da 5.Dünya Su Forumuna ev sahipliği yapması hususunda görüşmelere başlamak maksadıyla ilk aday ülke olarak Türkiye yi belirlemiştir. 5. Dünya Su Forumu nun 2009 yılında İstanbul da yapılması ile ilgili olarak, 24 Haziran 2006 tarihinde Fransa nın Marsilya kentinde bir Çerçeve Anlaşma imzalanmıştır. Çerçeve Anlaşma, 5. Dünya Su Forumu na aday ve ev sahibi ülkeler için hazırlanmış Rehber Dokümanları esas alarak, Dünya Su Konseyi ile Türkiye arasında ortak bir çabayla Beşinci Dünya Su Forumunun planlanması, finansmanı ve uygulamasına yönelik hedef ve prensipleri belirlemektedir. Anlaşma metninde; WWC (World Water Council-Dünya Su Konseyi) e karşı sorumlu ve ülke genelindeki koordinasyonla görevli ana kuruluş olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü belirtilmiştir. Forum un DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) nün önderliğinde WWC ile işbirliği içerisinde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar desteğinde tertip edilmesi ve bu konuda 10 kişilik bir forum yönetim kurulu ile lojistik-finans ağırlıklı bir Genel Sekretarya altında faaliyet gösterecek 3 komite oluşturması öngörülmüştür. Çerçeve Anlaşmanın VI. Bölümü uyarınca; lojistik ve finansal, politik, program, iletişim konularında ek protokollerin imzalanması gerektiği, aksi halde Çerçeve Anlaşmanın feshi söz konusu olacağından, tarihinde Ankara da 5. Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubu başlığı altında ek protokolleri kapsayan nihai anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma uyarınca, Forumun toplam bütçesi gerektiğinde sonradan revize edilmek üzere 17,5 Milyon Avro olarak öngörülmüş olup, DSK (Dünya Su Konseyi)'nin 5. Dünya Su Forumu'na ilişkin yapacağı 3 milyon Avro harcamanın %50 sine tekabül eden kısmının, diğer bir ifadeyle 1,5 milyon Avronun Türkiye tarafından 3 taksit halinde Dünya Su Konseyi Merkez Ofisi hesabına aktarılması taahhüt edilmiştir. Devlet Su İşleri Vakfı, Forum bütçesinin muhasebesinden ve gerekli transferlerden sorumlu kuruluştur. Geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir faaliyet olması ve 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Forum çerçevesinde yapılacak bütün faaliyetleri ilgilendirmesi dolayısıyla, hazırlıkların etkin bir şekilde ve yeterli donanımla yapılabilmesi bakımından Anlaşmanın bir an önce onaylanması önem arz ettiğinden, Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu için Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubu nun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 5732 sayılı Kanun 1

15 tarihinde kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu Kanunu müteakip tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 5804 sayılı 2009 Yılında İstanbul Şehrinde yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun un, Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu başlıklı 2. Maddesinde; (1) Forum Sekretaryası; bu Kanunun 1 inci maddesinde adı geçen anlaşmalara uygun olarak forum hazırlıklarına ve foruma matuf bütün işleri yapar ve yaptırır. Forum Sekretaryası tüzel kişiliğe sahip olup, iş ve işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir. Forum Sekretaryasının tüzel kişiliği en geç 30/6/2010 tarihinde sona erer ve bu süre içinde tasfiye işlemleri tamamlanır. (2) Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bütçelerine Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu için konulan ödenekler Forum Sekretaryası hesabına aktarılır. (3) Forum Sekretaryasının yapacağı alım, satım ve ihale işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. (4) Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu kapsamındaki bütün iş, işlem ve harcamalar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. (5) Forumun organizasyonu, Forum Sekretaryasına aktarılan tutarların harcama ve ihale usul ve esasları ile Sekretaryasının tasfiyesi ve diğer hususlar Çevre ve Orman Bakanlığı nın çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenir. hükümleri getirilmiş, ayrıca 3. Maddesi ile de25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa; (1) 2009 yılı Mart ayında İstanbul da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryası, bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır. (2)Maliye Bakanlığı, istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. düzenlemesini içeren geçici madde eklenmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından Katma Değer Vergisi ile ilgili verilen yetki çerçevesinde; Forum Sekretaryası tarafından anılan Forumun gerçekleştirilmesi için alınacak mal ve hizmetlere ilişkin bir belge düzenlenerek (Formatı belirlenmiş) mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükelleflere verileceği, Forum Sekretaryasına teslim veya hizmette bulunan mükelleflerin ise bu işlemlere ait katma değer vergisi hesaplamayacağı, Forum Sekretaryasının ithalat yapması halinde bu istisnanın Gümrük İdarelerine hitaben düzenlenen belgeye istinaden uygulanacağı, 2

16 mükelleflerin de yüklendikleri KDV yi kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazacağı düzenlemesi getirilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, tarihinde kabul edilen ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6009 sayılı Kanun un 65 nci maddesi ile de Forum Sekretaryası nın tüzel kişiliği tarihine kadar uzatılmış, 10/10/2011 tarihinde Bakanlar kurulunca kararlaştırılan Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçiş Süreci başlıklı geçici 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemede yer alan; (1) 15/10/2008 tarihli ve 5804 sayılı 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile KDV (Katma Değer Vergisi) Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanuna göre faaliyet gösteren Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasına verilen görev, hak, yetki ve sorumluluklar ile Forum Sekretaryasının tüm varlıkları, taşınır ve taşınmazları, yapılmış sözleşmelerden doğan hak, alacak ve borçları Enstitüye devredilmiş sayılır. (2) Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasında kurulmuş organlar, yeni organlar oluşuncaya kadar görevlerine devam eder. (3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler, Enstitü tarafından üç ay içerisinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. hükümleri ile de geçici bir organizasyon olan Forumun tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ve tüzel kişiliğinin sona erdiği görülmüştür. 2-Bakanlar Kurulu Kararı: 5. Dünya Su Forumuyla ilgili Bakanlar Kurulu nun /10708 sayılı kararı alınarak, Dünya Su Konseyi ile yapılan Çerçeve Anlaşma ve Anlaşma Mektubunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına imzalama yetkisi DSİ Genel Müdürü ne verilmiştir. 3-Uluslararası Anlaşmalar: a) 5. Dünya Su Forumu Organizasyonu için Çerçeve Anlaşması: 24 Haziran 2006 tarihinde Marsilya da imzalanan Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu için Çerçeve Anlaşma ile Dünya Su Forumu için prensipler bütünü, çalışma grupları, komiteler (Program, Politik Süreç, İletişim, Diğer Sorumluluklar), kaynaklar ve planlama, uygulama ve anlaşmazlıkların çözümünde takip edilecek yollar tespit edilmiştir. b) 5. Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubu: 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara da imzalanan Mektubun önceliği yapılacak Forumun maliyeti ve Türk tarafının katkısı konusundaki tahminler olup, oluşan farklı görüşlere rağmen sürecin sürdürülmesi kabul edilmiştir. Daha sonraki maddeler Forumun ana teması, siyasi taahhütler, finansal konular, organizasyon ve uygulama olarak sıralanmıştır. 3

17 4-Yönetmelikler: 5. Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryanın Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmelik, tarih sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 1, 2 ve 3. maddeleri amaç, kapsam, dayanak ve tanımları, 4. ve 5. maddeleri Koordinasyon ve Forum Sekretaryası Teşkilatı ile İcra Kurulu nun oluşumunu, 6. madde gelirleri, 7. madde harcamalara ilişkin esasları, 8. madde onay belgesini, maddeleri ihale, teminat ve sözleşme konularını, 25. madde diğer hükümleri, 26. madde tasfiye, 27. madde hizmet zorunluluğu, 28. madde ise denetim konusunu ihtiva etmektedir. B-Teşkilat 1-Teşkilatın yapısı: 5. Dünya Su Forumu, Forum Bileşenleri Hakkında Genel Uzlaşı nın 3. Maddesi ortak organizasyon için ana unsurları sıralamıştır. Forum için verimli ve ekonomik bir tasarım başarmak amacıyla, birbirine bağlı dört parça yada modül olan; tematik program, politik süreç, iletişimler ve temel organizasyon koordineli olarak tasarlanmış ve çeşitli komiteler oluşturulmuştur. Her bir komite 5. Forum Sekretaryası nın Genel Sekreterine ve Dünya Su Konseyi İcra Direktörüne faaliyetleri hakkında düzenli olarak; gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve bir önceki dönemde öngörülen faaliyetleri kapsayacak raporlar hazırlamıştır. İcra Kurulu tarafından kabul edilen teşkilat şemasında karar organı olarak İcra Kurulu, yürütme birimi olarak da Genel Sekreterlik yer almakta olup, Genel Sekreterliğe bağlı servislerin dağılımına ilişkin organizasyon şemasına rapor ekleri arasında(ek:1) de yer verilmiştir. Forum u düzenleyecek ülkeler ile Dünya Su Konsey i arasında bir Çerçeve Anlaşma imzalanmakta, bu anlaşmada organizasyonun temel yapısı, oluşturulacak komiteler ve mali hususlar ile sürece ilişkin sair konularda mutabakata varılmaktadır. Bu kapsamda bir anlaşma için tarihinde toplantılara başlanılmış ve nihayet teknik ve mali konulardaki eksiklikler giderilerek tarihinde Marsilya da yapılan 26. YK toplantısını takiben, tarihinde 5. Dünya Su Forumu na ilişkin Çerçeve Sözleşme imzalanmıştır sayılı Kanunla onaylanarak uygun bulunan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma da; Forumu a ilişkin olarak Program Komitesi, Siyasi Süreç Komitesi ve İletişim Pazarlama Komitesi olmak üzere 3 temel komite öngörülmüş, Temel organizasyonlar ve Forum Sekretaryası na ilişkin esaslar belirlenmiştir. 4

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR DİZİNİ... v SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2014 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1.

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı