5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluşun unvanı : 5. Dünya Su Forumu Genel Sekreteryası Merkezi : İstanbul İlgili bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığı Karar Organı (İcra Kurulu) İcra Kurulundaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil Ettiği Kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi 1-BAŞKAN Ahmet Mete Saatçi Çevre ve Orman Bakanlığı, Genel Sekreter Vekili Devam ediyor 2-ÜYE Sami Demirbilek Çevre ve Orman Bakanlığı Emekli Müsteşar Devam ediyor 3-ÜYE Ali Rıza Kiremitçi İBB Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcısı Devam ediyor 4-ÜYE Cüneyt Gerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Sekreter Yardımcısı Devam ediyor

4 Raporda yer alan kısaltmalar 5.DSF 5.Dünya Su Formu ABK Avrupa Birliği Konseyi BM Birleşmiş Milletler CNN COMPSUD Sürdürebilir Kalkınma için Akdeniz Parlamenterler Grubu DSİ Devlet Su İşleri DSK Dünya Su Konseyi IPU Parlamentolararası Birliği ISC Uluslararası Yönetim Komitesi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi KDV Katma Değer Vergisi KDVK Katma Değer Vergisi Kanunu KİT Kamu İktisadi Teşebbüsü KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MDG Milenyum Kalkınma Hedefleri PTP Point to point T.C. Türkiye Cumhuriyeti TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TUEN Türkiye Su Enstitüsü TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu WWC World Water Council YK Yönetim Kurulu

5 İÇİNDEKİLER I TOPLU BAKIŞ......I A Dünya Su Forumu çalışmaları I B Beşinci Dünya Su Forumu...III C Öneriler.VIII Sayfa II İDARİ BÜNYE.. 1 A Mevzuat B Teşkilat C Personel durumu....8 III MALİ BÜNYE. 10 IV İŞLETME ÇALIŞMALARI. 11 A İşletme bütçesinin genel durumu 11 B Finansman...13 C Giderler...14 D Tedarik işleri...15 E Organizasyonlar.. 16 V BİLANÇO...21 VI GELİR TABLOSU...24 VII EKLER. 28

6 I-TOPLU BAKIŞ A-Dünya Su Forumu ve Dünya Su Konseyi 1994 yılında Kahire'de düzenlenen 8.Dünya Su Kongresi'nde, dünyanın su politikalarını oluşturacak bir strateji merkezi görevi yüklenmek üzere bir Dünya Su Konseyi oluşturulması kararlaştırılmıştır. Dünyanın önde gelen su kuruluşlarının uzmanlarından oluşan heyetin çalışmaları sonucunda 1996 yılında Fransa'nın Marsilya kentinde Dünya Su Günü olan 22 Mart'ta, Dünya Su Konseyi'nin kuruluşu ilan edilmiştir yılında 160'dan fazla üye tarafından kurulan ve uluslararası su politikalarının oluşturulması konusunda görüş ve düşünce üreten DSK (Dünya Su Konseyi-World Water Council) ne, DSİ (Devlet Su İşleri) 2000 yılında üye olmuştur yılında 43 yeni üye kabul edilmiş olup, halen 65 ülkeden 340 üyesi bulunmaktadır. Organizasyon ve faaliyet yapısı kendi mevzuatı ile oluşturulmuş olan Dünya Su Konseyi, faaliyetlerini herhangi bir ülkeye bağlı olmaksızın, üye kompozisyonuna paralel olarak kamu ve özel kesim temsilcileri, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile yürütmektedir. Konsey, su kaynaklarının sürdürülebilir olarak kullanımı konusunda çeşitli eylem programlarının hazırlanması, su kaynaklarının ve çevrenin gelecekteki durumu ile ilgili olarak değişik senaryoların geliştirilmesi, su konularının daha uzun vadeli ve daha kapsamlı bir şekilde ele alınarak küresel bazda bir "düşünce kuruluşu" olarak çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gayesini taşımaktadır. Uluslararası platformda su konularında çalışmaları hükümetlerce üst düzeyde destek gören Dünya Su Konseyi'nin amacı; yerel, bölgesel ve küresel kapsamda önem arz eden kritik su konularını belirlemek, her seviyede bu konulara ilişkin bilinç düzeyini yükseltmek, gerçekleştirilecek forumlarla su kaynakları konusunda ortak, stratejik bir su vizyonu oluşturmak, ilgili enstitü ve karar organlarına bilgi aktarımı sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Dünya Su Konseyi üyelerinden oluşan Genel Kurul her üç yılda bir araya gelerek Guvernörler Heyetini seçerler. Guvernörler Heyeti'nde, 36 kişiyi geçmemek kaydıyla kurucu kuruluşlardan birer temsilciler ile Genel Kurul da seçilenler ve daha sonra Guvernörler Heyeti tarafından temsil edilemeyen bölge ve toplumun farklı kesimleri de göz önüne alınarak seçilen kişiler yer almaktadır. Türkiye, Japonya ve Fransa'dan sonra en çok üyesi olan üçüncü ülke konumunda bulunmaktadır. Su kaynaklarının etkin biçimde yönetilmesini adalet ilkesi temelinde bütün ülkeler arasında barışa, güvenliğe, işbirliğine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan Dünya Su Konseyi nin etkinliklerinden biri de, her üç yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu'dur. Dünya Su Forumu, esasen dört ana hedefe hizmet eden su konulu en büyük uluslararası faaliyettir. Bu hedefler; I

7 Suyun politik gündemdeki önemini artırmak, Somut önerileri formüle etmek ve bunların önemini dünya kamuoyunun dikkatine sunmak, politik taahhütler oluşturmak, Su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak, Her dönem farklı bir ülkede gerçekleştirilecek organizasyon ile ülkelerin sahip oldukları bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak olarak sınıflandırılabilir. Forumda, su konusundaki sorunların ve çözümlerin ortaya çıkmasına ve çözüm stratejileri geliştirilmesine önemli katkı sağlayan araştırmalar sunulmakta ve tartışmalar yapılmaktadır. Dünya Su Forumu, her dönem su kullanımının farklı bir boyutunu ele alarak dünyada su konusunda uzman ve profesyonelleri, uluslararası kuruluş ve ülke temsilcilerini bir araya getirmektedir. Dünya Su Forumu'nun; Birincisi 1997 yılında Fas'ta, İkincisi 2000 yılında Hollanda'da, Üçüncüsü 2003 yılında Japonya'da, Dördüncüsü 2006 yılında Meksika'da, Beşincisi ise, 2009 yılında Güney veya Batı Asya coğrafyasındaki ülkelerden birinde yapılması öngörüsü doğrultusunda, Türkiye de gerçekleştirilmiştir. İlk 4 forumda elde edilen birikimi daha ileri götürmek ve dünya su topluluğundan daha fazla taahhüt elde etmek için Türk eş-organizatörler ve Dünya Su Konseyi, Forum hazırlıkları için kapsamlı bir çerçeve hazırlamışlardır. Bu çerçeve Forum'un üç stratejik parçasından (program, siyasi süreç ve iletişim) sorumlu komitelerden oluşmaktadır. Bu üç komite Türk ve Dünya Su Konseyi üyelerinden eşit sayıda temsilcinin katılımı suretiyle oluşturulmuştur. Komiteler Forum'un hazırlık sürecine katkıda bulunmak isteyen kurum/kuruluşlardan oluşan çalışma gruplarının desteğiyle faaliyet göstermekte ve Uluslararası Yönlendirme Komitesi ne rapor vermektedir. Dünya Su Forumu, dünyadaki su konulu en büyük etkinlik olup, 2-3 yıla varan ve çeşitli alanlardaki paydaşları da kapsayan uzun bir hazırlık sürecine dayanmaktadır. Çoğu konferans, su uzmanları ve belli hedef grupları için yapılırken, Dünya Su Forumu farklı sektörlerden insanların bir araya gelerek su ile ilgili sorunlara ortak çözümler bulabilmelerini sağlayan bir platformdur. Forum, su ile ilgili ortak sorunların çözümü için, sadece bir sektör yerine farklı sektörlerin yaklaşımlarının dikkate alınmasının gerekli olduğu fikrini benimsemektedir. Ayrıca, çoğu konferansta tek bir konu işlenirken; Dünya Su Forumu tematik ve kritik su meselelerini irdelemek ve bu meselelerin sebep ve etkilerini (örneğin iklim değişikliği ve bu değişikliğin göç hareketlerine etkisi) incelemek amacıyla gerçekleştirilen küresel bir etkinlik niteliğindedir. Dünya Su Forumu, çok paydaşlı tartışmalar yoluyla hazırlık süreci ve Forum haftası boyunca II

8 politik düzeyde çeşitli taahhütler ortaya çıkmasını sağlayan tek organizasyondur. Bu nedenle Forum sırasında düzenlenen bir Bakanlar Konferansı ile 100 den fazla ülkenin bakanları bir araya getirilmektedir. Bu bakanlar, parlamenterler ve yerel idareciler arasında etkileşim ve paylaşım hedeflenmektedir. Forum da aynı zamanda büyük çaplı Birleşmiş Milletler etkinlikleri de gerçekleştirilmektedir. 1.Dünya Su Forumu: 1.Dünya Su Forumu, Mart 1997 tarihlerinde Fas ın Marakeş kentinde düzenlenmiştir. 500 katılımcıyla gerçekleştirilen bu ilk forumun teması "Dünyanın Ortak Mirası Su" olarak belirlenmiş ve Marakeş Bildirgesi ile Konsey'e Yaşam ve Çevre için Uzun Dönemli Su Vizyonu geliştirme görevi verilmiştir. Forum neticesinde temiz suyun temel bir insan hakkı olarak tanınması, ortak paylaşılan suların yönetimi için etkili mekanizmalar geliştirilmesi ve suyun etkin kullanımının sağlanması konularına yönelik tavsiye kararları alınmıştır. 2.Dünya Su Forumu: 2.Dünya Su Forumu, 5700 katılımcı ile Mart 2000 tarihleri arasında Lahey de düzenlenmiştir. İlk Forum da ortaya atılan dünya su vizyonunun oluşturulması konusundaki çalışmalar değerlendirilmiş ve bir ortak bildiri yayınlanmıştır. 1. Dünya Su Forumu çalışmalarının sonuçları bu forumda tartışılmıştır. Suyun özelleştirilmesi konusunun yoğun olarak tartışıldığı forumda düzenlenen Bakanlar Konferansı'nın ana gündem maddesi ise Vizyondan Eyleme olarak belirlenmiştir. 3.Dünya Su Forumu: 3.Dünya Su Forumu, 2003 yılında Mart tarihleri arasında Japonya'nın Nara ve Kyoto şehirlerinde yaklaşık kişinin katılımıyla düzenlenmiştir. Sanal Su Forumu ve Suyun Sesleri gibi yöntemlerle bütün paydaşların katılımının sağlanması amaçlanmıştır. Su, sağlık, gıda, eko sistem, şehirler, sanayi, risk yönetimi, su değerlendirme, kaynak paylaşımı, ortak anlayış geliştirilmesi ve yönetimi konularına yoğunlaşan 3.Dünya Su Forumu'nda 2. Forumdan bu yana yapılan çalışmaları ortaya koyma ve değerlendirme amacına yönelik olarak bir Su Eylem grubu oluşturulmuştur. 3. Dünya Su Forumu Sekreteryası, Japon Su Forumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 4.Dünya Su Forumu: 4.Dünya Su Forumu, Mart 2006 tarihleri arasında Meksika'da düzenlenmiş ve kişinin katılımıyla 5 gün boyunca 150 adet oturum gerçekleştirilmiştir.4. Dünya Su Forumu nun ana teması Küresel Sorunlar için Yerel Eylemler olarak belirlenmiştir. 4.Dünya Su Forumuna bölgesel hazırlık çerçevesinde Asya-Pasifik Bölgesi nde çeşitli alt bölgeler oluşturulmuş ve toplantılar yapılmıştır. B-Beşinci Dünya Su Forumu Türkiye ilk defa 2003 yılında, Dördüncü Dünya Su Forumuna ev sahipliği için aday olmuştur. Ancak Japonya da gerçekleştirilen Üçüncü Dünya Su Forumu ndan hemen sonra yapılan DSK (Dünya Su Konseyi) Yönetim Kurulu III

9 toplantısında, tartışmalı bir oylama sonucunda, Japon üyelerinin desteğiyle ve 1 oy farkla Meksika bu organizasyonu kazanmıştır. Türk heyeti, YK da yapılan bu oylamayı protesto ederek Marsilya dan ayrılmıştır yılına gelindiğinde, DSK Merkezi ile iletişimler yoğunlaşmış; Beşinci Dünya Su Forumu na ev sahipliğinin kısa, orta ve uzun vadede faydaları göz önünde bulundurularak DSK ile yapılan yazışmalar neticesinde adaylık süreci tekrar başlatılmıştır. Nitekim 2005 yılı Ekim ayında adaylık işlemleri tamamlanmış, Mart 2006 tarihinde DSK nın Forum Komitesinin Türkiye yi ziyareti gerçekleşmiş, Prof. Veysel Eroğlu başkanlığında bir ekip Dünya Su Konseyi 4. Genel Kurulu ve 4. Dünya Su Forumuna katılmıştır. Gene bu tarihlerde Dünya Su Konseyi Genel Kurulu gerçekleştirilmiş; Beşinci Dünya Su Forumuna ev sahibi ülkeyi belirleyecek yeni Yönetim Kurulu seçilmiştir tarihinde Meksika da yapılan DSK Yönetim Kurulu nda Türkiye nin ev sahibi ülke olarak seçilmesi gerçekleşmiştir. Nisan 2006 tarihinde DSİ de yapılan hazırlık toplantısında DSK Forum Komitesi ile görüşmeleri yapacak Türk Heyeti belirlenmiştir. Bunu takiben Çerçeve Sözleşmesi için çeşitli tarihlerde üç toplantı yapılmıştır tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Çerçeve Anlaşmasına ilişkin olarak teknik hususlarda eksiklikler giderilmiş ancak, mali hususlarda mutabakat için iletişimlere devam edilmesi yönünde karar alınmıştır tarihinde Marsilya da gerçekleştirilen ikinci toplantıyı takiben tarihinde Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır Temmuz ayında Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla Forum görüşmeleri ve anlaşmaları için yetkilendirilmiştir tarihinde DSK ile Forum için Anlaşma Mektubu imzalanmıştır tarihinde Prof. Dr. Oktay Tabasaran Beşinci Su Forumu Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir. Müteakiben,DSK dan gelen yetkililerin katılımı ile Başlangıç Toplantısına yönelik bir çalışma yapılmış tarihlerinde 5. Dünya Su Forumu hazırlıklarını resmen başlatma toplantısı gerçekleştirilmiş ve tarihinde profesyonel bir kongre organizatörü ile anlaşma sağlanmıştır. Ekim 2008 de Forum Kanunu TBMM de kabul edilmiş olup, Forum Sekretaryası tüzel kişilik kazanmıştır. Türkiye ile Dünya Su Konseyi tarafından Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 5.Dünya Su Forumu na 192 ülkeden kişinin katılımı sağlanmıştır. Dünyadaki su sorununu uluslararası gündeme almak, dünya su kalkınma raporunu yayınlamak ve Binyıl Kalkınma Hedeflerini gözden geçirmek amacıyla Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi ile Feshane Kültür Merkezi nde organize edilmiştir. 155 ülkeden; 3 prens, 3 cumhurbaşkanı, 5 başbakan, 95 bakan ve bakan yardımcısı, 263 parlamenter, 200 belediye başkanı, 91 vali yardımcısı ve çok sayıda üst düzey yetkili ve delegenin katıldığı Forumu, Birleşmiş Milletler dahil su konusunda uzman yaklaşık 5 bin katılımcı kurum, 14 uluslararası örgüt başkanı ve1027 basın mensubunun takip ettiği anlaşılmaktadır. Dünya Su Konseyi, Devlet Su İşleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Forumda; IV

10 politik gündemde suyun önemini vurgulamak, 21. yüzyılda uluslararası su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, somut çözümler ortaya koymak ve kamuoyuna bu çözümlerin önemini anlatmak ve politik taahhütler üretmek temel hedef olarak belirlenmiştir. Politik Süreç: Forum kapsamında yapılan; Devlet Başkanları Zirvesi, Parlamenterler Toplantısı, Bakanlar Konferansı, Yerel Yönetimler Toplantısı ve üst düzey üçlü diyalog toplantıları sonucunda; Devlet Başkanları Beyannamesi, Parlamenterler Yardım Masası, Bakanlar Beyannamesi ve İstanbul Su Mutabakatı imzalanarak yayınlanmıştır. Bu siyasi çıktılar, küresel su stratejileri ve faaliyetlerinin şekillendirilmesine rehberlik sağlayıcı özellikleri ile uluslararası su topluluğu için büyük değer taşımaktadır. A/63/852 simgesiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul belgesi olarak yayınlanan İstanbul Bakanlar Bildirisi ve onun eki olan İstanbul Su Rehberi, küresel su sorunları hakkında önemli tavsiyeler ve taahhütler içermekte ve Forum un tematik sonuçlarını başarıyla yansıtmaktadır. Yerel Yönetimler Sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve belediyelerin su yönetimi ile ilgili taahhütlerde bulunduğu İstanbul Su Mutabakatı, toplamda 700 şehir yetkilisi tarafından imzalanmış olup, halen devam eden bir süreci ifade etmektedir. Tematik Süreç: Tematik Süreç, Farklılıkların Suda Yakınlaşması ana başlığı altında odaklanan temalar ve alt oturumlardan oluşturulmuştur. Bu başlık altında 6 ana tema, bu temaların altında 23 başlık ve bu başlıkların altında da toplamda 111 oturum düzenlenmiştir. Forumun 6 ana teması; - Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi, - İnsani Kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Geliştirilmesi, - İnsani ve çevresel ihtiyaçlar dikkate alınarak su kaynaklarının korunması ve yönetimi, - İdare ve Yönetim, - Finans, - Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme olarak isimlendirilmiştir Bölgesel Süreç: Bu süreçte bölgelerde yaşanan farklı su sorunlarına çözüm bulunması hedeflenmiştir. Forumda, Afrika, Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile Türkiye ve Çevresi olmak üzere toplamda 7 bölge vardır. Bölgesel süreç için yurtdışında 5 ülkede (Ürdün, Bosna Hersek, Kırgızistan, Makedonya ve KKTC), yurtiçinde ise 15 şehirde toplantılar yapılmıştır. Katılım: Çeşitli işletme ve sanayi temsilcileri, yerel idareler, bilim ve teknoloji kuruluşları, işçi sendikaları, yerli halk, çiftçi ve sivil toplum örgütleri gibi temel grupların forumun değişik alanlarında temsil edilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede, az gelişmiş ülkelerden gelen 1000 kadar katılımcıya mali destek sağlandığı anlaşılmıştır. Sergi ve Fuar: m2 lik bir alanda gerçekleştirilen sergi ve fuara 125 i yabancı ve 51 i yerli olmak üzere toplamda 176 firma katılmış, ayrıca, 20 ülkenin kendi pavyonlarını kurdukları görülmüştür. V

11 Yeşil Forum Girişimi: Çevre dostu bir organizasyon olarak nitelendirilebilecek 5. Dünya Su Forumu, çevreye zararlı atık ve emisyonların azaltılma faaliyetlerine öncülük etmeyi amaçlamıştır. Sanal Toplantı Alanı: Forum ile ilgili dokümanların tüm küresel su ailesinin ortak kullanımına sunulması ile ilgililerin yorum ve analizlerine açılması amacıyla oluşturulan Sanal Toplantı Alanı, tüm global su ailesini bir araya getirmiştir. Su Ödülleri: 5. Dünya Su Forumu nda, su konusunda ortak bir toplum bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunan haberler yapan 3 ü yerli 1 i yabancı olmak üzere 4 gazeteciye ve bir TV programına Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü verilmiştir. Ayrıca, II. Hassan Dünya Su Ödülü ve Kyoto Dünya Su Ödülü de verilen diğer ödüllerdir. Medya ve İletişim Süreci: Forum un ve Türkiye nin dünyaya tanıtımı için etkin bir iletişim stratejisinin izlenmeye çalışıldığı, bu kapsamda ulusal ve uluslararası medya için reklam ve tanıtım filmleri hazırlanarak bunların CNN ve El- Cezire gibi dünyanın önde gelen kanallarında yayınlanmasının sağlandığı, açık hava, dergi ve billboard reklamları yapıldığı gözlemlenmiştir. Forum öncesi toplam 8075 gazeteciye davet gönderildiği, süreçte toplam 31 basın toplantısı yapıldığı, tüm bunların sonucu olarak da; Forum ile ilgili olarak yazılı basında yurt dışında 90 dan fazla ülkede 18 ayrı dilde 2.700, yurt içinde ise civarında haber ve makale, görsel medyada ise civarında haber yayınlandığı anlaşılmıştır. 5.Dünya Su Formu ile ilgili yıllarına ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış yüzdesi Öz kaynaklar Bin TL (396) (2561) (100) Yabancı kaynaklar Bin TL (22) (100) Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) Bin TL (15) (100) Tüm alım tutarı Bin TL (101) (20) Kamudan gelen personel (ortalama) Yüklenici işçileri (ortalama) Kamudan gelen personel harcamaları Kişi Kişi Bin TL Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (360) (32.681) (728) (734) 6 1 Dönem kârı veya zararı Bin TL (351) (32.086) (616) (3.060) Bilanço kârı veya zararı Bin TL (351) (32.438) (33.054) (36.114) VI

12 Forum un, önceden belirlenen program ve kriterlere uygun olarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Forum sonrasında sonuçları ve faaliyetleri içeren Final, Sentez, Analiz ve Abstract Raporları üzerinde çalışılmıştır. Ayrıca, internet ortamında tüm su ile ilgili sunumların yükleneceği Su Kütüphanesi (www.sukanali.org ve kurulması çalışmaları da 2010 yılında tamamlanmıştır. Forum öncesinde, Forum sırasında ve Forum sonrasında elde edilen bilgi ve kazanımlardan ilerleyen süreçte ne şekilde yararlanılacağı önem arz etmekte olup, bu konuda etkin ve yeterli uzman kadrosu bulunan bir Su Araştırma Enstitüsü nün kurulmasının faydalı olacağı hususu, Forum un 2009 yılı işlemlerine ilişkin olarak yapılan KİT Alt Komisyonu toplantısında da benimsenmiş ve Kurulması için çalışmalar yapılan Türkiye Su Araştırma Enstitüsü nün; -Uluslararası su politikaları ve su yatırımları finansmanında etkin bir thinktank kuruluşu niteliğinde teşekkülü (Australia Water Partnership, French Coordinationfor Water, Swendish Water Hause, Japanese Water Forum vb. gibi), -Uluslararası su politikalarını şekillendirme çalışmalarını takip edebilmesi, bu çalışmalara etkili şekilde katılabilmesi, dünyada önde gelen su toplantılarına katılım sağlanması ve Türkiye nin bilgi birikiminin paylaşılması (Stokholm Su Haftası, Singapur Su Haftası gibi), -Karar verici makamlara stratejik araştırmalar sunabilmesi, bakımlarından önem arz ettiği vurgulanmıştır. 3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Su Forumu, Türkiye nin yakaladığı bu sinerjiyi devam ettirmiş, bu organizasyonun desteklenmesi amacıyla 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası nın tasfiye işlemleri tarihine kadar ertelenmiştir. Denetim tarihi (Nisan-2012) itibariyle yapılan incelemede; tarihinde Bakanlar kurulunca kararlaştırılan Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu Enstitü nün kurulduğu ve teşkilat yapısının oluşturulma işlemlerinin devam etmekte olduğu, anılan Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinde yer verilen; (1) tarihli ve 5804 sayılı 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanuna göre faaliyet gösteren Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasına verilen görev, hak, yetki ve sorumluluklar ile Forum Sekretaryasının tüm varlıkları, taşınır ve taşınmazları, yapılmış sözleşmelerden doğan hak, alacak ve borçları Enstitüye devredilmiş sayılır. (2) Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasında kurulmuş organlar, yeni organlar oluşuncaya kadar görevlerine devam eder düzenlemesi uyarınca da Forum un tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olduğu görülmüştür. VII

13 C- Öneriler: 5. Dünya Su Forumu Genel Sekretaryası nın tüzel kişiliğinin tarihi itibariyle sona ermiş olması ve inceleme ya da soruşturmayı gerektirecek herhangi bir işlem bulunmaması nedenleriyle 2011 yılındaki çalışmaları ile ilgili olarak Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir öneri getirilmemiştir. Sonuç: 5. Dünya Su Forumu Genel Sekretaryası nın tarihindeki kendi İcra Kurulu nda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,51 Türk Lirası gider fazlası içeren gelir tablosu ile tüzel kişiliğinin tarihi itibariyle sona ermesi nedeniyle Sayıştay tarafından hazırlanan ve ,69 TL gider fazlası içeren gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. VIII

14 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar: 5.Dünya Su Formu, daha önce gerçekleştirilen; Marakeş, Lahey, Kyoto ve Meksika su forumlarının devamı niteliğindedir. Dünya Su Forumu Yönetim Komitesi, Mart 2006 da 5.Dünya Su Forumuna ev sahipliği yapması hususunda görüşmelere başlamak maksadıyla ilk aday ülke olarak Türkiye yi belirlemiştir. 5. Dünya Su Forumu nun 2009 yılında İstanbul da yapılması ile ilgili olarak, 24 Haziran 2006 tarihinde Fransa nın Marsilya kentinde bir Çerçeve Anlaşma imzalanmıştır. Çerçeve Anlaşma, 5. Dünya Su Forumu na aday ve ev sahibi ülkeler için hazırlanmış Rehber Dokümanları esas alarak, Dünya Su Konseyi ile Türkiye arasında ortak bir çabayla Beşinci Dünya Su Forumunun planlanması, finansmanı ve uygulamasına yönelik hedef ve prensipleri belirlemektedir. Anlaşma metninde; WWC (World Water Council-Dünya Su Konseyi) e karşı sorumlu ve ülke genelindeki koordinasyonla görevli ana kuruluş olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü belirtilmiştir. Forum un DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) nün önderliğinde WWC ile işbirliği içerisinde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar desteğinde tertip edilmesi ve bu konuda 10 kişilik bir forum yönetim kurulu ile lojistik-finans ağırlıklı bir Genel Sekretarya altında faaliyet gösterecek 3 komite oluşturması öngörülmüştür. Çerçeve Anlaşmanın VI. Bölümü uyarınca; lojistik ve finansal, politik, program, iletişim konularında ek protokollerin imzalanması gerektiği, aksi halde Çerçeve Anlaşmanın feshi söz konusu olacağından, tarihinde Ankara da 5. Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubu başlığı altında ek protokolleri kapsayan nihai anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma uyarınca, Forumun toplam bütçesi gerektiğinde sonradan revize edilmek üzere 17,5 Milyon Avro olarak öngörülmüş olup, DSK (Dünya Su Konseyi)'nin 5. Dünya Su Forumu'na ilişkin yapacağı 3 milyon Avro harcamanın %50 sine tekabül eden kısmının, diğer bir ifadeyle 1,5 milyon Avronun Türkiye tarafından 3 taksit halinde Dünya Su Konseyi Merkez Ofisi hesabına aktarılması taahhüt edilmiştir. Devlet Su İşleri Vakfı, Forum bütçesinin muhasebesinden ve gerekli transferlerden sorumlu kuruluştur. Geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir faaliyet olması ve 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Forum çerçevesinde yapılacak bütün faaliyetleri ilgilendirmesi dolayısıyla, hazırlıkların etkin bir şekilde ve yeterli donanımla yapılabilmesi bakımından Anlaşmanın bir an önce onaylanması önem arz ettiğinden, Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu için Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubu nun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 5732 sayılı Kanun 1

15 tarihinde kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu Kanunu müteakip tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 5804 sayılı 2009 Yılında İstanbul Şehrinde yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun un, Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu başlıklı 2. Maddesinde; (1) Forum Sekretaryası; bu Kanunun 1 inci maddesinde adı geçen anlaşmalara uygun olarak forum hazırlıklarına ve foruma matuf bütün işleri yapar ve yaptırır. Forum Sekretaryası tüzel kişiliğe sahip olup, iş ve işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir. Forum Sekretaryasının tüzel kişiliği en geç 30/6/2010 tarihinde sona erer ve bu süre içinde tasfiye işlemleri tamamlanır. (2) Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bütçelerine Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu için konulan ödenekler Forum Sekretaryası hesabına aktarılır. (3) Forum Sekretaryasının yapacağı alım, satım ve ihale işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. (4) Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu kapsamındaki bütün iş, işlem ve harcamalar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. (5) Forumun organizasyonu, Forum Sekretaryasına aktarılan tutarların harcama ve ihale usul ve esasları ile Sekretaryasının tasfiyesi ve diğer hususlar Çevre ve Orman Bakanlığı nın çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenir. hükümleri getirilmiş, ayrıca 3. Maddesi ile de25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa; (1) 2009 yılı Mart ayında İstanbul da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryası, bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır. (2)Maliye Bakanlığı, istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. düzenlemesini içeren geçici madde eklenmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından Katma Değer Vergisi ile ilgili verilen yetki çerçevesinde; Forum Sekretaryası tarafından anılan Forumun gerçekleştirilmesi için alınacak mal ve hizmetlere ilişkin bir belge düzenlenerek (Formatı belirlenmiş) mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükelleflere verileceği, Forum Sekretaryasına teslim veya hizmette bulunan mükelleflerin ise bu işlemlere ait katma değer vergisi hesaplamayacağı, Forum Sekretaryasının ithalat yapması halinde bu istisnanın Gümrük İdarelerine hitaben düzenlenen belgeye istinaden uygulanacağı, 2

16 mükelleflerin de yüklendikleri KDV yi kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazacağı düzenlemesi getirilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, tarihinde kabul edilen ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6009 sayılı Kanun un 65 nci maddesi ile de Forum Sekretaryası nın tüzel kişiliği tarihine kadar uzatılmış, 10/10/2011 tarihinde Bakanlar kurulunca kararlaştırılan Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçiş Süreci başlıklı geçici 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemede yer alan; (1) 15/10/2008 tarihli ve 5804 sayılı 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile KDV (Katma Değer Vergisi) Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanuna göre faaliyet gösteren Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasına verilen görev, hak, yetki ve sorumluluklar ile Forum Sekretaryasının tüm varlıkları, taşınır ve taşınmazları, yapılmış sözleşmelerden doğan hak, alacak ve borçları Enstitüye devredilmiş sayılır. (2) Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasında kurulmuş organlar, yeni organlar oluşuncaya kadar görevlerine devam eder. (3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler, Enstitü tarafından üç ay içerisinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. hükümleri ile de geçici bir organizasyon olan Forumun tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ve tüzel kişiliğinin sona erdiği görülmüştür. 2-Bakanlar Kurulu Kararı: 5. Dünya Su Forumuyla ilgili Bakanlar Kurulu nun /10708 sayılı kararı alınarak, Dünya Su Konseyi ile yapılan Çerçeve Anlaşma ve Anlaşma Mektubunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına imzalama yetkisi DSİ Genel Müdürü ne verilmiştir. 3-Uluslararası Anlaşmalar: a) 5. Dünya Su Forumu Organizasyonu için Çerçeve Anlaşması: 24 Haziran 2006 tarihinde Marsilya da imzalanan Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu için Çerçeve Anlaşma ile Dünya Su Forumu için prensipler bütünü, çalışma grupları, komiteler (Program, Politik Süreç, İletişim, Diğer Sorumluluklar), kaynaklar ve planlama, uygulama ve anlaşmazlıkların çözümünde takip edilecek yollar tespit edilmiştir. b) 5. Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubu: 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara da imzalanan Mektubun önceliği yapılacak Forumun maliyeti ve Türk tarafının katkısı konusundaki tahminler olup, oluşan farklı görüşlere rağmen sürecin sürdürülmesi kabul edilmiştir. Daha sonraki maddeler Forumun ana teması, siyasi taahhütler, finansal konular, organizasyon ve uygulama olarak sıralanmıştır. 3

17 4-Yönetmelikler: 5. Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryanın Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmelik, tarih sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 1, 2 ve 3. maddeleri amaç, kapsam, dayanak ve tanımları, 4. ve 5. maddeleri Koordinasyon ve Forum Sekretaryası Teşkilatı ile İcra Kurulu nun oluşumunu, 6. madde gelirleri, 7. madde harcamalara ilişkin esasları, 8. madde onay belgesini, maddeleri ihale, teminat ve sözleşme konularını, 25. madde diğer hükümleri, 26. madde tasfiye, 27. madde hizmet zorunluluğu, 28. madde ise denetim konusunu ihtiva etmektedir. B-Teşkilat 1-Teşkilatın yapısı: 5. Dünya Su Forumu, Forum Bileşenleri Hakkında Genel Uzlaşı nın 3. Maddesi ortak organizasyon için ana unsurları sıralamıştır. Forum için verimli ve ekonomik bir tasarım başarmak amacıyla, birbirine bağlı dört parça yada modül olan; tematik program, politik süreç, iletişimler ve temel organizasyon koordineli olarak tasarlanmış ve çeşitli komiteler oluşturulmuştur. Her bir komite 5. Forum Sekretaryası nın Genel Sekreterine ve Dünya Su Konseyi İcra Direktörüne faaliyetleri hakkında düzenli olarak; gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve bir önceki dönemde öngörülen faaliyetleri kapsayacak raporlar hazırlamıştır. İcra Kurulu tarafından kabul edilen teşkilat şemasında karar organı olarak İcra Kurulu, yürütme birimi olarak da Genel Sekreterlik yer almakta olup, Genel Sekreterliğe bağlı servislerin dağılımına ilişkin organizasyon şemasına rapor ekleri arasında(ek:1) de yer verilmiştir. Forum u düzenleyecek ülkeler ile Dünya Su Konsey i arasında bir Çerçeve Anlaşma imzalanmakta, bu anlaşmada organizasyonun temel yapısı, oluşturulacak komiteler ve mali hususlar ile sürece ilişkin sair konularda mutabakata varılmaktadır. Bu kapsamda bir anlaşma için tarihinde toplantılara başlanılmış ve nihayet teknik ve mali konulardaki eksiklikler giderilerek tarihinde Marsilya da yapılan 26. YK toplantısını takiben, tarihinde 5. Dünya Su Forumu na ilişkin Çerçeve Sözleşme imzalanmıştır sayılı Kanunla onaylanarak uygun bulunan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma da; Forumu a ilişkin olarak Program Komitesi, Siyasi Süreç Komitesi ve İletişim Pazarlama Komitesi olmak üzere 3 temel komite öngörülmüş, Temel organizasyonlar ve Forum Sekretaryası na ilişkin esaslar belirlenmiştir. 4

18 Program Komitesi: Program Komitesi, programın hazırlığının tanımlanması ve teftişinden sorumlu olup, temel amacı Forumun tematik sürecinin, su dünyası özellikle Konsey üyeleri tarafından sahiplenmesini sağlamak ve Forum temalarının, medyanın yanı sıra, su topluluğu, politik temsilciler ve karar vericiler ile faydalananlar (sivil topluluk) açısından ilgi çekici hale gelmesini sağlamaktır. Siyasi Süreç Komitesi: Siyasi Süreç Komitesinin rolü, su politikaları konusunda esas oluşturacak çeşitli siyasi yapılar arasında etkileşimi mümkün kılacak ve siyasetçiler arasında farklı görüşleri sunacak bir hazırlık sürecini tasarlamaktır. Forumun siyasi sürecinde yer alacak yapılar şöyledir: Hükümetler: Türkiye Dış İşleri Bakanlığı önderlik edecek olup, Konsey destekleyici ve yol gösterici rolü üstlenecektir. ISC (Uluslararası Yönetim Komitesi) nihai karar verici görev üstlenmiştir. Parlamenterler: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), IPU (Parlamentolararası Birliği), COMPSUD (Sürdürebilir Kalkınma için Akdeniz Parlamenterler Grubu) ve ABK (Avrupa Birliği Konseyi)'ni kapsamaktadır. Yerel Yönetimler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Yerel Belediyeler Avrupa Konseyi ni ifade etmektedir. Siyasi Süreç Komiteleri faaliyetlerini ISC en az dört ayda bir rapor etmektedir. İletişim Pazarlama Komitesi: İletişim Komitesi tüm iletişim konularından sorumlu olup, uyguladığı strateji üç yıllık bir süreci kapsamakta ve dinleyicilerin, görevlerin, sorumlulukların ve pazarlama faaliyetlerinin tanımlarını içermektedir. İletişim Komitesi kapsamlı bir ulusal, bölgesel ve uluslararası iletişim planı uygulamasını tanımlayarak desteklemiş, ayrıca Forumun pazarlamasını (halkla ilişkiler faaliyetlerini) yönetmiştir. Komite 5. Forum Sekretaryası ve DSK Merkeziyle yakın işbirliği içerisinde, Forumun iletişimi için mesajların ve araçların hazırlanmasına yardımcı olmuş, Forum mesajının su dünyasında yayılmasını kolaylaştırmak için su kurumu üyeleri ile WWC üyeleri bir iletişimciler grubu oluşturulmuştur. 15 Ocak 2007 tarihine kadar 2 Türk Temsilci, 2 DSK Temsilcisi, 5. Forum Sekretaryasından 1 kişi, DSK merkezinden de 1 kişi olmak üzere 6 kişiden oluşturulan çekirdek grup, faaliyetlerini 30 Eylül 2009 tarihine kadar tamamlamıştır. Temel Organizasyonlar-Forum Sekretaryası: Forumun lojistik bölümü olup, katılımcılar için hizmetlerin sunulması,mekan kiralanması ve yönetimi, uygun bir kayıt sürecinin sağlanması, katılımcılar için ulaşım ve konaklama paketlerinin sağlanması, insan kaynakları ve finansal kaynakların yönetilmesi, uzmanların karşılıklı değişimi, Uluslararası Yönetim Komitesi vasıtasıyla Türk Organizatörler ve WWC arasındaki koordinasyonun sağlanması konularıyla ilgili olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve tamamlamıştır. 5

19 2-Koordinasyon Kurulu: tarihinde ve /27060 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryasının Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmelikte Koordinasyon Kurulu ile düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 4. Maddesinde; Koordinasyon Kurulu nun, Bakan veya Müsteşar başkanlığında (Çevre Bakanlığı), DSİ Genel Müdürü, İBB Başkanı, İSKİ Genel Müdürü ve Forum Genel Sekreterinden teşekkül edeceği, Forumun organizasyonunda görev alan kurumlar arasındaki koordinasyonu üst düzeyde sağlayacağı ve belirtilen makamların iştirak edememesi halinde, bu makamlarca görevlendirilen üst düzey yetkililer ile gerekli görülen kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerekli hallerde toplanacağı belirtilmektedir. 3-Forum Sekretaryası ve İcra Kurulu: İlgili yönetmeliğin 5. maddesi Forum Sekretaryası ve İcra Kurulu nun görevlerini belirtmiştir. Bu maddeye göre; Forum Sekretaryası Forum Genel Sekreteri, en fazla 4 adet olmak üzere Forum Genel Sekreterinin atayacağı Genel Sekreter Yardımcıları ve DSİ, İBB, İSKİ nin görevlendirdiği personel ile diğer elemanlardan teşekkül eder. Forum Genel Sekreteri, görev başında bulunmadığı süre içerisinde yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder. İcra Kurulu ise; Forum Genel Sekreteri tarafından Forum Sekretaryasından belirlenecek 3 kişi ile Genel Sekreterden teşekkül eder. İcra Kurulunun başkanlığını Genel Sekreter veya tayin ettiği vekil yürütür. Forum Sekretaryasının iş ve işlemleri İcra Kurulu kararıyla sağlanır. İcra Kurulu ekseriyetle toplanıp, oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çoğunluk oyu sayılır. Çerçeve Anlaşmasında öngörülerek Kurulmuş bulunan komitelerin Forum organizasyonu için gerekli iş ve işlemleri de Forum Sekretaryası tarafından yerine getirilir. Forumun organizasyonu için bütün işlerin yürütülmesinden sorumlu yetkili ve görevli olan forum Sekretaryası tüzel kişiliğe sahip olup, Forum hazırlıkları, foruma ait bütün aktiviteleri yapar ve yaptırır. İşlemleri özel hukuk işlemlerine tabidir. İcra Kurulu nun 2011 yılı içerisinde 10 toplantı yaparak başta personel, forum sonrası işlemler ve çeşitli hizmet sözleşmeleri olmak üzere muhtelif konularda kararlar aldığı görülmüştür. 4-Servisler: Forumda 1 Genel Sekreter, 1 i DSİ ile ilişkilerden diğeri idari ve mali konulardan sorumlu 2 genel sekreter yardımcısı ve bağlı idari ve teknik servisler bulunmaktadır. Mevcut organizasyon hiyerarşik bir organizasyon modelini yansıtmayıp, proje tipi bir organizasyon türüdür. Diğer bir deyişle planlama, hazırlama, iletişim, aktivite, pazarlama, lojistik vb. her bir alt grup bir bütünü tamamlamayı amaçlamıştır. 6

20 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası nın tüzel kişiliği tarihi itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Forumun 2009 yılı denetim raporunda; Forum öncesi ve sonrası elde edilen bilgi birikiminin nasıl kullanılacağı irdelenerek, Forumun Tüzel kişiliğinin sona ermesini takip eden dönemde yeni, etkin ve yeterli uzman kadrosu bulunan bir Su Araştırma Enstitüsünün kurulmasının Ülke açısından faydalı olacağı sonucuna ulaşılmış ve Kurulacak Enstitünün; -Uluslararası su politikaları ve su yatırımları finansmanında etkin olan bir think-tank kuruluşu niteliğinde olması (Australia Water Partnership, French Coordinationfor Water, Swendish Water Hause, Japanese Water Forum vb.), -Uluslararası arenada su politikalarını şekillendirme çalışmalarını takip edebilmesi, bu çalışmalara etkili şekilde katılabilmesi, -Karar verici makamlara stratejik araştırmalar sunabilmesi -Su ile ilgili uluslararası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu, -Su sektörünün ortak bir platformda geleceğe yönelik çalışmalarını yönlendirmesi, -Su ile ilgili kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanıp bilgi akışının sağlanması, -Ulusal ve Uluslararası su sektörü ile işbirliği içinde forum, konferans vb. organizasyonlarda Türkiye yi temsil etmesi, ve benzer uluslar arası organizasyonlar düzenlenmesi (2009 İstanbul Su Forumu gibi) ve -Su konusunda eğitim verip, kapsamlı veri tabanı hazırlaması hususlarının temel görevleri arasında yer alması gerekliliği vurgulanmıştır. Forumun 2009 yılı denetim raporunda getirilen; tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla 5.Dünya Su Forumu nda kazanılmış bilgi ve tecrübelerden faydalanarak, Türkiye de su ile ilgili kamu-özel toplum kuruluşlarının ortak bir platformda bir araya getirilmesi suretiyle geleceğe ait çalışmaların eşgüdüm içinde yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışmalarının izlenmesi, su politikalarının oluşturulması, uluslararası su sorunlarının çözümlenmesi yönünde stratejiler geliştirilmesi, su konusunda kamu eğitiminin planlanıp çeşitli etkinliklerin takip ve uygulayıcısı olunabilmesi için Kanun Tasarı Taslağı hazırlanan Ulusal Su Araştırmaları Enstitüsü Başkanlığı nın kurulması yönünde ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması şeklindeki öneri KİT Alt Komisyonu nca da uygun bulunarak konunun TBMM KİT Komisyonu na taşınmıştır. Netice itibariyle, 10/10/2011 tarihinde Bakanlar kurulunca kararlaştırılan Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ile söz konusu Enstitü kurulmuş olup, inceleme tarihi itibariyle (Nisan 2012) Enstitünün teşkilat yapısının oluşturulma işlemlerinin devam etmekte olduğu görülmüştür. 7

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) 1. GİRİŞ Dünyanın suyla ilgili en büyük etkinliği olan Dünya Su Forumu, Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülkenin ortak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI Ajansın kuruluşu MADDE 1- (1) Eskişehir i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 01.09.2010 Sayı: 2010/41 Konu: Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özet: 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı