Baca Klape Modülü UM10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baca Klape Modülü UM10"

Transkript

1 Yetkili Bayi Montaj ve Servis Kılavuzu Baca Klape Modülü UM (2014/06) TR T

2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler Sembol Açıklamaları Emniyetle ilgili Bilgiler Ürün İle İlgili Bilgiler AB Uygunluk Beyanı Kullanım Amacı Teslimat Kapsamı Ürün Tanıtımı Bağlantılar Montaj Montaj seçenekleri Yazılım Sürümünün Kontrol Edilmesi Modülün Monte Edilmesi Elektrik Bağlantısı Modülün Başka Bir Fonksiyon Modülünün Yanına Monte Edilmesi İşletime Alınması Isıtma Tesisatının İşletime Alınması Çalışma Kontrollerinin Yapılması Harici Kilitleme Kontak Kontrolü Çıkışın Kontrol Edilmesi RC35 İle Çalışma Kontrolünün Yapılması RC35 Kumanda Paneli İle Ekran Değeri Acil İşletme Yazılımın Kaldırılması Arıza Göstergeleri Çevre Koruma/İmha Etme Dizin

3 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler 1.1 Sembol Açıklamaları Uyarı bilgileri Aşağıda, bu dokümanda kullanılan uyarı sözcükleri ve bunların tanımları yer almaktadır: UYARI: Hasarların oluşabileceğini gösterir. DİKKAT: Hafif ve orta ağırlıkta yaralanmalar meydana gelebileceğini gösterir. İKAZ: Ağır veya ölümcül yaralanmaların meydana gelebileceğini gösterir. TEHLİKE: Ağır veya ölümcül yaralanmalar meydana geleceğini gösterir. Önemli bilgiler Diğer semboller Metindeki ikaz uyarıları bir ikaz üçgeni belirtilmektedir. Bunlara ilave olarak, uyarı sözcükleri, hasarların önlenmesine yönelik tedbirlere uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek tehlikelerin türlerini ve ağırlıklarını belirtmektedir. İnsanlar için tehlikelerin veya maddi hasar tehlikesinin söz konusu olmadığı önemli bilgiler yanda gösterilen sembol ile belirtilmektedir. Sembol Anlamı İşlem adımı Doküman içinde başka bir yere çapraz başvuru Sayma/liste maddesi Sayma/liste maddesi (2. seviye) Tab Emniyetle ilgili Bilgiler Genel emniyet uyarıları Emniyet uyarılarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara, hatta can kaybına neden olabilir ve maddi hasarlarla birlikte çevreye de zarar verebilir. Montaj, işletmeye alma, bakım ve servis çalışmaları, sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Yılda en az bir defa bakım yapılmalıdır. Bu bakım çalışmalarında, ısıtma kazanının kusursuz bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Tespit edilen hatalar derhal giderilmelidir. Isıtma tesisatını işletmeye almadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Sadece ilgili kullanıcı grubu (kullanıcı, uzman) için anlatılan çalışmaları uygulayın. Diğer uygulamalar, hatalı çalışmalara, maddi hasarlara ve insan yaralanmalarına yol açabilir. Orijinal yedek parçalar Üretici, orijinal parçalardan farklı parçalar kullanılması sonucu ortaya çıkan hasarlar için hiçbir sorumluluk üstlenmez. Sadece üreticiye ait orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Haşlanma tehlikesi 60 C'nin üzerindeki sıcak kullanım suyu sıcaklıklarında haşlanma tehlikesi vardır. Sıcak kullanım suyunu, sadece soğuk su ile karıştırarak açın. Evlerde kullanım ve benzeri amaçlar için imal edilen elektrikli cihazların emniyeti Elektrikli cihazların yol açtığı tehlikelerin önlenmesi bağlamında, EN standardına uygun olarak aşağıda belirtilen hükümler geçerlidir: Bu cihaz, gözetim altında tutuldukları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildikleri ve kullanımdan kaynaklanabilecek tehlikelerin bilincinde oldukları sürece 8. yaşını aşmış çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyusal veya mental yeteneklere sahip veya eksik deneyime ve bilgilere sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılması gereken bakım çalışmalarının, gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılması yasaktır. Şebeke bağlantı kablosu hasar gördüğünde, muhtemel tehlikelerin önlenmesi için bu kablo üretici veya üreticinin müşteri hizmetleri veya eşdeğer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir. 3

4 Ürün İle İlgili Bilgiler Elektrik akımı nedeniyle hayati tehlike Elektrik tesisatındaki çalışmalar, geçerli yasal yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Montaj, işletmeye alma, bakım ve servis çalışmaları, sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Cihazın ambalajını sökmeden önce kendi vücudunuzu, bir radyatöre ve topraklanmış metal su borusuna temas ederek elektrostatik olarak deşarj edin. Ülkeye özgü acil etkinleştirme tertibatının (ısıtma devresi acil kapatma şalteri) mevcut olduğundan emin olun. Trifaze akım tüketicilerinin bulunduğu tesisatlarda, acil etkinleştirme tertibatı, emniyet devresine entegre edilmelidir. Tesisatı elektrik şebekesinden ayırmak için EN standardına uygun bir ayırma tertibatının mevcut olduğundan emin olun. Bir ayırma tertibatının mevcut olmaması halinde, bu tür bir ayırma tertibatı monte edilmelidir. Kumanda panelini açmadan önce, bir ayırma tertibatı aracılığıyla ısıtma tesisatının elektrik bağlantısını tamamen kesin. İstenmeden açılmaya karşı emniyet altına alın. Kabloları, döşeme şekline ve ortam koşullarına uygun olarak boyutlandırın. Güç çıkışları (örn. pompalar, üç yollu vana) için olan kablolar en az 1,0 mm 2 'lik bir kesite sahip olmalıdır. Donma, ısıtma tesisatında hasara neden olabilir Isıtma tesisatı çalışmadığında (örn. kumanda cihazı kapalı, arıza nedeniyle kapatma), donma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Isıtma tesisatı işletim dışı bırakılacağı veya uzun süreli devre dışı bırakılacağı zamanlarda ısıtma tesisatının donmasını önlemek için, ısıtma tesisatı ve sıhhi tesisat borularını en alt noktadan boşaltın. Kullanıcının bilgilendirilmesi Kullanıcıyı, cihazın çalışma prensibi ve kullanımı hakkında bilgilendirin. Kullanıcı, cihazda değişiklik veya onarım yapmaması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Bakım ve servis çalışmaları, sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 2 Ürün İle İlgili Bilgiler 2.1 AB Uygunluk Beyanı Bu ürün, yapısı ve çalışma şekli bakımından Avrupa Birliği direktiflerine ve de tamamlayıcı yerel/ulusal gerekliliklere uygundur. Uygunluğu CE İşareti ile ispatlanır. Dilerseniz ürünün uygunluk beyanını talep edebilirsiniz. Bunun için bu kılavuzun arka sayfasında belirtilen adrese başvurun. 2.2 Kullanım Amacı Baca Gazı Klape Modülü UM10 aracılığıyla, bir Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı ve ikinci bir ısıtma cihazı (örn. katı yakıt kazanı) ortak bir baca sisteminde çalıştırılabilir. Baca Gazı Klape Modülü UM10, sadece dijital SAFe brülör beyni (yazılım sürümü en az V4.0.8) donanımlı yer tipi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılabilir. 2.3 Teslimat Kapsamı Baca Klape Modülü UM10 Ambalajın kusursuz olduğunu kontrol edin. Teslimat kapsamının eksiksiz olduğunu kontrol edin. 2.4 Ürün Tanıtımı Baca Gazı Klape Modülü Baca Klape Modülü UM10 ile Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı ve ikinci bir ısıtma cihazı (örn. katı yakıtlı kazan) aynı baca sistemine bağlanabilir. UM10, her iki ısıtma kazanının aynı anda çalışmaya başlamasını önlemektedir. Baca Gazı Klape Modülü UM10, metnin devamında modül olarak adlandırılacaktır. Modül, aşağıda belirtilen fonksiyonları sunmaktadır: Harici kilitleme girişi (ikinci ısıtma cihazına ait) Bir tertibatın (örn. atık gaz klapesi, kaçak hava donanımı veya harici yanma havası fanı) kumanda edilmesi için çıkış. Modül, ilgili tertibat son konuma ulaştığı anda bir geri bildirim alır. Geri bildirim alınmadığında, brülör çalışmaya başlamaz. MC10 kumanda paneli ve SAFe brülör beyni ile iletişimbir LED ile çalışma durumu göstergesi 4

5 Montaj Montaj Modül, MC10 kumanda paneline monte edilmelidir ve duvara monte edilmesi mümkün değildir. Bir ısıtma tesisatına sadece tek bir UM10 monte edilebilir. 3.1 Montaj seçenekleri T Res. 1 Baca Klape Modülü UM10 [1] Cihaz sigortasına erişim [2] Baca Klape Modülü UM10 [3] Yedek sigortaya erişim [4] Çalışma/arıza LED'i 2.5 Bağlantılar Bağlantılar ilgili klemenslere göre renkli olarak işaretlenmiştir T Res V bağlantılar Poz. Adı Tanım 1 Şebeke Elektrik bağlantısı Modülleri 2 Şebeke Modülleri Başka fonksiyon modülü için elektrik bağlantısı 3 EV Harici kilitleme kontağı (ikinci ısıtma cihazından) Klemens 1 ve 2 kapalı: Kullanım onayı Klemens 1 ve 2 açık: Kullanım onayı yok 4 Örn. atık gaz klapesi çıkışı, kaçak hava donanımı veya harici yanma havası fanı çıkışı 1) Klemens 5: Açık/Etkin Klemens 6: Kapalı Klemens 7: Brülöre kullanım onayı Tab Bağlantı şemasına ilişkin açıklamalar T 1) Sadece tek bir bileşenin bağlanmasına izin verilir. Res. 3 Res. 4 Ortak bağlantı parçalı katı yakıt kazanı ve Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı (DIN 4759 Bölüm 1) T Ayrı bağlantı parçalı katı yakıt kazanı ve Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı (DIN 4759 Bölüm 1) 5

6 Montaj 3.2 Yazılım Sürümünün Kontrol Edilmesi Oda kumanda paneli ile SAFe brülör beyninin yazılım sürümünün en az olduğundan emin olun. Yazılımın sürümü daha eski olduğında: SAFe brülör beynini değiştirin. 3.3 Modülün Monte Edilmesi TEHLİKE: Elektrik akımı nedeniyle hayati tehlike! Elektrik tesisatındaki çalışmalar, sadece uzman bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılabilir. Kumanda panelini açmadan önce: Kumanda panelini, tüm kutupları şebekeden ayırarak tamamen akımsız duruma getirin ve yanlışlıkla tekrar çalıştırılmasını önlemek için kilitleyin. Res. 6 Modülün Takılması ve Yerine Oturtulması Baca Gazı Klape Modülünün dış arka kilit mandallarını kumanda panelindeki bağlantı kulakçıklarına geçirin. Modülün ön tarafını aşağı doğru bastırın. 3.4 Elektrik Bağlantısı Modül, MC10 kumanda panelinde mevcut bir fonksiyon modülünün yanına monte edileceği zaman: Elektrik bağlantısını, Bölüm 3.5, Sayfa 7'de gösterilen şekilde yapın. Modülün elektrik bağlantısı, MC10 kumanda paneli ile SAFe brülör beyni arasına yapılmaktadır. SAFe brülör beyninin kablosunu modüle takın. Res. 5 Gövde kapağının çıkartılması Gövde kapağındaki 2 vidayı çıkarın. Gövde kapağını çıkartın. 6

7 Montaj 2 Diğer bileşenleri, bağlantı şemasında gösterilen şekilde modülünün klemenslerine [3] bağlayın ( Şekil 2, Sayfa 5). Gövde kapağını takın ve vidalar ile sabitleyin Modülün Başka Bir Fonksiyon Modülünün Yanına Monte Edilmesi Daha önce monte edilmiş fonksiyon modülünün şebeke bağlantı kablosunu, birlikte verilen bağlantı kabloları ile modüle bağlayın T Res. 7 SAFe kablosunun yerinin değiştirilmesi [1] SAFe kablosu [2] SAFe kablosu için giriş SAFe kablosunu [1], ısıtma kazanının MC10 kumanda panelinden ayırınn SAFe kablosunu modülün girişine [2] takın T T Res. 8 Modülün elektrik bağlantısı [1] Şebeke bağlantı kablosu [2] BUS kablosu [3] Giriş/çıkışlar için klemensler (örn. atık gaz klapesi için) BUS kablosunu [2], daha önce SAFe kablosunun ayrıldığı MC10 kumanda panelinin girişine takın. Kablonun diğer ucunu modüle takın. Şebeke bağlantı kablosunu [1] modüle ve MC10 kumanda paneline takın. Res. 9 Modülün elektrik bağlantısı [1] SAFe kablosu [2] BUS kablosu [3] Fonksiyon modülünden modüle giden şebeke bağlantı kablosu [4] Giriş/çıkışlar için klemensler (örn. atık gaz klapesi için) SAFe kablosunu [1] MC10 kumanda panelinden ayırın ve modülün girişine takın. BUS kablosunu [2], daha önce SAFe kablosunun ayrıldığı MC10 kumanda panelinin girişine takın. Kablonun diğer ucunu modüle takın. Birinci fonksiyon modülünün şebeke bağlantı kablosunu [3] modülün klemenslerine takın. Diğer bileşenleri, bağlantı şemasında gösterilen şekilde modülünün klemenslerine [3] bağlayın ( Şekil 2, Sayfa 5). Gövde kapağını takın ve vidalar ile sabitleyin. 7

8 İşletime Alınması 4 İşletime Alınması Modül bir emniyet tertibatı niteliğindedir. Modülün çalışmasını kontrol edin. Isıtma tesisatı, gerektiğinde bir bacacı tarafından devir teslim edilmelidir. Arızaları hemen giderin. (Arıza tablosu Bölüm 7, Sayfa 10) 4.1 Isıtma Tesisatının İşletime Alınması Kumanda paneli Baca Gazı Klape Modülünü algılamadığı halde, bazı durumlarda etkinleştirme ile birlikte tesisata bağlanmış pompalar hemen çalışmaya başlayabilir. Pompaların kuru çalışmaması için ısıtma tesisatının dolu olduğundan emin olun. Isıtma tesisatını işletime alın. Kumanda panelini çalıştırın. 4.2 Çalışma Kontrollerinin Yapılması Harici Kilitleme Kontak Kontrolü Çalışma şekli, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri uygulanarak test edilebilir. Yöntem 1: Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı işletimdedir Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanını çalıştırın. Isı ihtiyacı oluşturmak için MC10 kumanda panelindeki bacacı tuşuna basın. Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı işletimde olduğu sırada, katı yakıt kazanını ısıtın (doldurma bölmesi kontağı harici kilitlemeye bağlı olduğu takdirde doldurma bölmesi kapağının açılması yeterlidir). Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı işletim dışı kalmalıdır (SAFe brülör beyni, bloke duruma geçer ve ekranda 8Y gösterilir). Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı işletim dışı kalana kadar geçen süre, katı yakıt kazanının harici kilitleme kontağını devreye sokma hızına bağlıdır. Yöntem 2: Katı yakıtlı kazan işletimdedir Katı yakıtlı kazanı işletime alın. Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanını çalıştırın. Isı ihtiyacı oluşturmak için MC10 kumanda panelindeki bacacı tuşuna basın. Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı, ısı ihtiyacı olmasına rağmen çalışmaya başlamamalıdır Çıkışın Kontrol Edilmesi Çalışma şekli, çıkışa hangi tertibatın bağlı olduğuna bağlıdır. Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanını çalıştırın. Isı ihtiyacı oluşturmak için MC10 kumanda panelindeki bacacı tuşuna basın. Bağlı tertibatın aşağıda belirtilen şekilde çalıştığından emin olun: Atık gaz klapesi açılmalıdır. Kaçak hava donanımı kapanmalıdır. Harici yanma havası fanı çalışmaya başlamalıdır. Brülörün, ancak tertibat son konuma ulaştığında çalışmaya başlayacağından emin olun, yani: Atık gaz klapesi tamamen açıktır. Kaçak hava donanımı tamamen kapalıdır. Hava akımı, hava basınç şalterini devreye sokacak kadar fazladır. 4.3 RC35 İle Çalışma Kontrolünün Yapılması Çalışma testi uygulandığında, modülün çıkışı (klemens 5) RC35 kumanda paneli üzerinden kumanda edilebilir. RC35 kumanda panelinin kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler, RC35 kumanda panelinin servis kılavuzunda sunulmuştur. Kapağı açın (sol taraftaki tutma boşluğundan çekin). SERVİS MENÜSÜ menüsünü açmak için Menü/OK, Bilgi ve Geri tuşlarına aynı anda basın. Teşhis menüsünü açmak için Menü/OK tuşuna basın. Çalışma testi menü noktasını açmak için Menü/Ok tuşuna basın. Mesajı onaylamak için herhangi bir tuşa basın. Çevirmeli düğmeyi, modül seçilene kadar çevirin. Değeri Açık ve Kapalı arasında değiştirmek için Menü/OK tuşunu basılı tutun (değer yanıp söner) ve aynı anda çevirmeli düğmeyi çevirin. 8

9 Acil İşletme Klemens Klemens 5 (besleme gerilimi) Klemens 7 (geri bildirim) Tab. 3 Açık şalter konumundaki fonksiyonlar: Atık gaz klapesi açılır Kaçak hava donanımı kapanır Harici yanma havası fanı devreye girer Atık gaz klapesi tamamen açıktır Kaçak hava donanımı tamamen kapalıdır Hava akımı, hava basınç şalterini devreye sokacak kadar fazladır RC35 ile UM10 çalışma testi Menü/OK tuşunun serbest bırakılması: Değiştirilen değer kaydedilir. Standart göstergeyi tekrar görüntülemek için Geri tuşuna birkaç defa basın veya kapağı kapatın. 4.4 RC35 Kumanda Paneli İle Ekran Değeri Ekran Değeri menüsünde, girişlerin (EV2 ve klemens 7) ve çıkışın (klemens 5) durumları görüntülenebilir. Servis menüsü\teşhis menüsünü açın. Çalışma testi seçeneğini seçin ve onaylayın. Mesajı onaylamak ve kapatmak için herhangi bir tuşa basın. Çevirmeli düğmeyi, Modül UM10 seçilene kadar çevirin. Durumları sorgulamak için Menü/OK tuşuna basın. Klemens açık kapalı EV2: Klemens 2 (geri bildirim) 1) Kilitleme: Katı yakıtlı kazan işletimdedir. Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı çalışmaya başlamamalıdır. Tab. 4 EV klemensindeki durumlar 1) EV1 klemensi besleme gerilimini sağlar. Kilitleme yok: Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı çalışmaya başlayabilir. 5 Acil İşletme Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı dahilindeki veri iletişimi bozulduğunda, SAFe brülör beyni, ısıtma tesisatının çalışmasını devam ettirebilmek için acil işletimde kazan suyu sıcaklığını 60 C'ye getirir. Res. 10 MC10 ile UM10 arasındaki veya UM10 ile SAFe arasındaki iletişim bozuk A Acil işletme 1) MC10 B Acil işletme yok 2) UM10 3) SAFe Acil işletme SAFe brülör beyni, modül ile MC10 kumanda paneli arasındaki iletişim kesildiğinde otomatik olarak acil işletme durumuna geçer. Acil işletme yok Modül ile SAFe arasındaki iletişim kesildiğinde acil işletme mümkün değildir. Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı, iki ısıtma kazanının aynı anda çalışması önlenemeyeceğinden dolayı çalışmaya başlamamalıdır. A B 6 Yazılımın Kaldırılması Modül ısıtma tesisatından söküldüğünde, ayrıca yazılım da kaldırılmalıdır. Tüm parametre ayarlarını bir PC'de yedekleyin veya en önemli ayarları bir yere not edin. Modülü sökün. Kumanda panelinin ve modüllerin parametre ayarlarını not edin. Oda kumanda paneli ile tüm parametreleri fabrika ayarına geri getirin (sıfırlama). Modül yazılımdan çıkarılır Parametre ayarlarını tekrar geri yükleyin. 1) 2) 3) T 9

10 Arıza Göstergeleri 7 Arıza Göstergeleri Arıza sütununda, modül ile bağlantılı olarak meydana gelebilecek tüm arızalar gösterilmiştir. Diğer arızalara ilişkin açıklamalar, oda kumanda panelinin montaj ve bakım kılavuzunda sunulmuştur. Tür SC FC Arıza Muhtemel sebebi Giderilmesi B 5U 582 UM10 ile iletişim yok SAFe brülör beyni modüle Modülün sigortasını kontrol edin. bağlantı kuramıyor. 5L İletişim yok MC10 kumanda paneli modüle bağlantı kuramıyor. Kablo bağlantılarını kontrol edin. Arıza yok, Sıvı/Gaz yakıtlı ısıtma kazanı bloke olmuştur. Atık gaz klapesini veya diğer bağlı tertibatı kontrol edin. Modülü kontrol edin. B 8Y 583 UM10 harici kilitleme Katı yakıtlı kazan işletimdedir. B 8U 584 UM10 geri bildirim yok Modül, önceden belirlenmiş süre içerisinde örn. atık gaz klapesinden geri bildirim almıyor. V 5Y 585 UM10 yok İletişim hatasız, fakat modül artık yanıt vermiyor. V 5E 586 Eski yazılım sürümlü SAFe V 5U 588 Sistemde birden fazla UM10 var SAFe brülör beyni, modülden gelen komutları işleyemiyor. SAFe brülör beyni, 2 adet modülün monte edilmiş olduğunu algılıyor. V EU 690 UM10 Modüldeki röle, öngörülen şekilde devreye girmiyor. V EU 691 UM10 Modüldeki röle etkinleştirilmediği halde geri bildirim. V EU Tab. 5 Kumanda panelindeki arıza göstergeleri Modül söküldüğünde: Modülü yazılımdan kaldırın ( Bölüm 6.1, Sayfa 21). SAFe brülör beynini yenileyin. Sadece tek bir modül monte edin. Modülü yenileyin. Tel köprüsünün bağlantısı hatalı. Modülü yenileyin. UM10 Dahili hata Modülü yenileyin. Art FC SC Emniyet kapatmasının türü (V - kilitleyici, B - bloke edici) Hata kodu (Durum göstergesi tuşuna basıldıktan sonra BC10 kumanda panelinin ekranında gösterilir) Servis kodu (BC10 kumanda panelinin ekranında gösterilir) 10

11 Çevre Koruma/İmha Etme 8 Çevre Koruma/İmha Etme Çevre koruma, Bosch Şirketler Grubu'nun temel bir şirket prensibidir. Ürünlerin kalitesi, ekonomiklik ve çevre koruma, bizler için aynı önem seviyesindedir. Çevre korumasına ilişkin yasalara ve talimatlara çok sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Çevrenin korunması için bizler, ekonomikliği dikkate alarak, mümkün olan en iyi teknolojiyi ve malzemeyi kullanmaya özen gösteririz. Ambalaj Ürünlerin paketlenmesinde, optimum bir geri dönüşüme imkan sağlayan, ülkeye özel geri dönüştürme sistemleri kullanılmaktadır. Kullandığımız tüm paketleme malzemeleri çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü malzemelerdir. Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Kullanılamaz durumdaki elektronik veya elektrikli cihazlar, ayrı bir yerde toplanmalı ve çevre korumasına uygun geri dönüşüm uygulaması için ilgili kuruluşlara teslim edilmelidir (eski elektronik ve elektrikli cihazlara ilişkin Avrupa Birliği yönetmeliği). Eski elektrikli veya elektronik cihazları imha etmek için, ülkeye özgü iade ve toplama sistemlerini kullanın. Dizin A Acil İşletme... 9 Ambalaj Arıza Göstergeleri Ç Çalışma kontrolü... 8 Çevre Koruma E Elektrik Bağlantısı... 6 Emniyetle İlgili Bilgiler... 3 Emniyetle ilgili Bilgiler... 3 Eski Cihazlar Eski cihazlar G Geri dönüşüm İ İmha Etme İşletime Alınması... 8 M Montaj... 5 S Sembol Açıklamaları... 3 T Teknik Veriler... 5 Teslimat Kapsamı... 4 U Uygunluk Beyanı... 4 Ü Ürün Tanıtımı... 4 Y Yazılımın Kaldırılması

12 Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse D Wetzlar

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

T. Kazan İşletme Modülü CME 930. Kumanda Cihazı CFB 810 için. Montaj ve Kullanma Kılavuzu (2013/02) TR

T. Kazan İşletme Modülü CME 930. Kumanda Cihazı CFB 810 için. Montaj ve Kullanma Kılavuzu (2013/02) TR 6 720 806 111-00.1T Kazan İşletme Modülü CME 930 Kumanda Cihazı CFB 810 için Montaj ve Kullanma Kılavuzu 6 720 806 810 (2013/02) TR 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler...........................

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Kumanda paneli. EMS plus 6 720 646 193-00.1O. Montaj ve Kullanma Kılavuzu 6 720 806 760 (2013/04) TR RC100

Kumanda paneli. EMS plus 6 720 646 193-00.1O. Montaj ve Kullanma Kılavuzu 6 720 806 760 (2013/04) TR RC100 Kumanda paneli EMS plus 6 720 646 193-00.1O 6 720 806 760 (2013/04) TR Montaj ve Kullanma Kılavuzu RC100 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler.....................

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamatic. Kumanda Paneli MC10. Yetkili Servis için. Montaj öncesi dikkatle okuyunuz (2009/06) TR

Montaj Kılavuzu. Logamatic. Kumanda Paneli MC10. Yetkili Servis için. Montaj öncesi dikkatle okuyunuz (2009/06) TR Montaj Kılavuzu Kumanda Paneli Logamatic MC10 Yetkili Servis için Montaj öncesi dikkatle okuyunuz 6 720 646 708 (2009/06) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler.................3

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logatop SE brülörlü Logano G125WS. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logatop SE brülörlü Logano G125WS. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop SE brülörlü Logano G125WS Kullanıcı için Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz 6 720 644 775 (06/2004) TR/SY/JO/LB/IL/PS/SA/AE/OM/QA/ BH/YE/IR/AF/IQ/GE/AZ/AM/KW

Detaylı

LED spot lamba. Montaj talimatı 96241FV05X02VIII L N

LED spot lamba. Montaj talimatı 96241FV05X02VIII L N LED spot lamba tr Montaj talimatı 96241FV05X02VIII 2018-04 Değerli Müşterimiz! Yeni spot lambanızın 4 LED spotu esnek şekilde ayarlanabilir, bu sayede istediğiniz noktayı aydınlatabilirsiniz. Sabit entegre

Detaylı

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 Duvar tipi yoğuşmalı kombiler TR 08/01/07 Montaj ve Servis Kılavuzu İçindekiler Kullanılan semboller...3 Önemli tavsiyeler...3 1 Havalandırma...4 2 Bakım...4

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Tavan lambası. Montaj talimatı 91594HB54XVII L N

Tavan lambası. Montaj talimatı 91594HB54XVII L N Tavan lambası L N tr Montaj talimatı 91594HB54XVII 2017-06 Bu kılavuza dair Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yinede güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek

Detaylı

Solar Kit 6 720 608 648 (2010/09) TR 169,5 69,5 47 6720608087-00.3JS

Solar Kit 6 720 608 648 (2010/09) TR 169,5 69,5 47 6720608087-00.3JS 169,5 Solar Kit 7 709 003 776 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 648 (2010/09) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar / Güvenlik göstergeleri... 3 1.1 Sembol Aç klamalar.................

Detaylı

Solar Kit 6 720 608 648 TR (2007.04) JS

Solar Kit 6 720 608 648 TR (2007.04) JS Solar Kit 7 709 003 674 6 720 608 648 TR (2007.04) JS İçindekiler İçindekiler 1 Emniyet ile İlgili Bilgiler ve Sembol Aç klamalar 3 1.1 Güvenlik göstergeleri 3 1.2 Sembol Aç klamalar 3 2 Detayl Şema 4

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series TR Kullanma Kılavuzu BlueCool S-Series 1 Dokümana dair açıklamalar Aşağıdaki sembollerle özel durumlara işaret edilmektedir: DİKKAT Yüksek yaralanma veya ölümcül kaza tehlikesi İKAZ Parçalar için yüksek

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Truma CP (E) classic. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11

Truma CP (E) classic. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11 Truma CP (E) classic TR Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11 Kumanda elemanları CP (E) classic İçindekiler Kullanılan semboller... 2 Kullanım amacı... 2 Kullanılan

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Tavan lambası. Montaj talimatı 91585AB4X5VII

Tavan lambası. Montaj talimatı 91585AB4X5VII Tavan lambası tr Montaj talimatı 91585AB4X5VII 2017-06 Bu kılavuza dair Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yinede güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları

Detaylı

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin..............................................

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek tuşu Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Avize. Montaj talimatı 88448HB11XVII

Avize. Montaj talimatı 88448HB11XVII Avize tr Montaj talimatı 88448HB11XVII 2016-09 335 755 Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yinede güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları

Detaylı

Montaj Kılavuzu Logamax plus GB162-65/80/100

Montaj Kılavuzu Logamax plus GB162-65/80/100 Pompa ve Montaj Ünitesi 6 70 65 676-0.TD 6 70 808 4 (03/05) TR Montaj Kılavuzu Logamax plus GB6-65/80/00 Pompa ve Montaj Ünitesi Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi Montaj ve servis önce si dikkatle

Detaylı

Sarkıt lamba. Montaj talimatı 88369HB551XVI 2016 / -08

Sarkıt lamba. Montaj talimatı 88369HB551XVI 2016 / -08 Sarkıt lamba tr Montaj talimatı 88369HB551XVI 2016 / -08 Değerli Müşterimiz! Yeni lambanız modern, hiç eskimeyen tasarımıyla cezbeder. Yeni ürününüzü güle güle kullanın. Güvenlik uyarıları Bu ürün çeşitli

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

EMS plus RC100. Montaj ve Kullanma Kılavuzu (2014/03) O

EMS plus RC100. Montaj ve Kullanma Kılavuzu (2014/03) O EMS plus 6 720 646 193-00.2O RC100 6 720 809 870 (2014/03) Montaj ve Kullanma Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler..................... 16 1.1 Sembol Açıklamaları.......................................

Detaylı

LED Sarkıt lamba. Montaj talimatı 88346HB54XVII

LED Sarkıt lamba. Montaj talimatı 88346HB54XVII LED Sarkıt lamba tr Montaj talimatı 88346HB54XVII 2017-07 Bu kılavuza dair Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek

Detaylı

Kullanma kılavuzu. DT4-Smart 50 l DT4-Smart 65 l DT4-Smart 80 l

Kullanma kılavuzu. DT4-Smart 50 l DT4-Smart 65 l DT4-Smart 80 l Kullanma kılavuzu DT4-Smart 50 l DT4-Smart 65 l DT4-Smart 80 l TR İçindekiler İçindekiler 1 Emniyet... 3 1.1 Genel emniyet uyarıları... 3 1.2 CE işareti... 4 1.3 Amacına uygun kullanım... 4 2 Doküman ile

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 TR Kullanma kılavuzu Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Bu doküman hakkında 1.1 Dokümanın amacı Bu kullanma kılavuzu ürünün bir parçasıdır ve kullanıcı için cihazın güvenli kullanımı için

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

LED sarkıt lamba. Montaj talimatı 91709HB54XVII

LED sarkıt lamba. Montaj talimatı 91709HB54XVII LED sarkıt lamba tr Montaj talimatı 91709HB54XVII 2017-06 Bu kılavuza dair Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yinede güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tchibo GmbH D Hamburg 91062HB44XVII

Kullanım Kılavuzu. Tchibo GmbH D Hamburg 91062HB44XVII Schuko ve USB prizli LED gece lambası tr Kullanım Kılavuzu Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91062HB44XVII 2017-03 345 011 Değerli Müşterimiz! Entegre edilmiş hareket dedektörlü gece lambası birisinin algılama

Detaylı

LED duvar kozmetik aynası

LED duvar kozmetik aynası LED duvar kozmetik aynası tr Montaj ve kullanım Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88464HB1XVII 2016-10 335759 Güvenlik uyarıları Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225. Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225. Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı Kullanma Kılavuzu Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı 6 720 615 876-00.1RS Türkçe karakterler kullanalim lütfen. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225 Kullanmadan önce dikkatle

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 TR G F E D B C A 3 TÜRKÇE 12-15 4 GÜVENLIK Cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alınız: 7 Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Detaylı

Kullanma kılavuzu. BlueCool P-Series

Kullanma kılavuzu. BlueCool P-Series TR Kullanma kılavuzu BlueCool P-Series 1 Dokümana dair açıklamalar Aşağıdaki sembollerle özel durumlara işaret edilmektedir: DİKKAT Yüksek yaralanma veya ölümcül kaza tehlikesi İKAZ Parçalar için yüksek

Detaylı

Centronic SensorControl SC711

Centronic SensorControl SC711 Centronic SensorControl SC711 tr Montaj ve İşletme Talimatı Radyo sinyalli rüzgar sensörü Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Montaj ve Servis Kılavuzu

Montaj ve Servis Kılavuzu 7 747 006 268 08/2006 TR Yetkili Servis için Montaj ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC20 Devreye almadan veya servis çalışmalarından önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyet ve Kullanıcı Uyarıları......................

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

LED-Çalışma masası lambası

LED-Çalışma masası lambası LED-Çalışma masası lambası tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 82458AS5X5V 2015-07 Güvenlik uyarıları Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sa hiptir. Buna rağmen güvenlik

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225 WS Logatop SE Brülörlü. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logano G225 WS Logatop SE Brülörlü. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan 6 720 646 143 (12/2005) TR/SY/JO/L/IL/PS/SA/AE/OM/QA/H/YE/IR/AF/IQ/GE/AZ/AM/KW Logano G225 WS Logatop SE rülörlü Kullanıcı için Kullanmadan önce lütfen dikkatle

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

Montaj ve bakım kılavuzu

Montaj ve bakım kılavuzu Montaj ve bakım kılavuzu Yetkili bayi için Montaj ve bakım kılavuzu VRT 35 TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü * Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME7.402 Brülör kontrolleri LME7.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: kademeli, doğrudan veya pilotla ateşlenen üflemeli brülörler ÖRN. EN 676

Detaylı

Masa lambası. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri Tchibo GmbH D Hamburg 91593FV05X03VII

Masa lambası. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri Tchibo GmbH D Hamburg 91593FV05X03VII Masa lambası Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91593FV05X03VII 2017-06 Güvenlik uyarıları Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

USB şarj cihazı. Ürün bilgisi. Tchibo GmbH D Hamburg 95973HB43XVIII

USB şarj cihazı. Ürün bilgisi. Tchibo GmbH D Hamburg 95973HB43XVIII USB şarj cihazı tr Ürün bilgisi Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95973HB43XVIII 2018-01 361 188 Güvenlik uyarıları Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTW

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 İçindekiler 1. Giriş...1 2. montajı...2 3. Kurucu menüsünde kodların ayarlanması...5 4. Teknik özellikler...9 1. Giriş Üniteyi çalıştırtmadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 tr Montaj ve İşletme Talimatı Tekli kontrol cihazı UC42 / Başlık rayı için tekli kontrol cihazı UC45 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için Kullanma Kılavuzu Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 BOYLER 1 54 C Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Ürün Görünümü ve Ölçüler

Ürün Görünümü ve Ölçüler Ürün Özellikleri Fonksiyon şalteri değişik uygulamalarda kullanılabilir. Seviye flatörlü,sıvı seviye elektrotlu sistemlerde uygulanır. Basınç şalterli ve genleşme tanklı Hidrofor sistemlerinde uygulanır.

Detaylı

BDC-i440 kontrol üniteleri için NFC modülü

BDC-i440 kontrol üniteleri için NFC modülü NFC modülü tr Montaj ve İşletme Talimatı BDC-i440 kontrol üniteleri için NFC modülü Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz kullanımında kılavuzdaki talimat ve uyarılara uyulmalıdır. Aksi takdirde

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ KABLOSUZ MANYETİK KONTAK MARKA: MODEL: AMC CM 400 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TİC LTD. ŞTİ. PERPA TİCARET MERKEZİ, A BLOK, KAT: 5 NO:112-114,

Detaylı

AKE GAZLI DÖNER TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU

AKE GAZLI DÖNER TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU AKE.370.502.01.02 GAZLI DÖNER TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU AKE.370.502.01.02 GAZLI DÖNER TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU 1 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ

Detaylı

Protherm Leopard Kombi Arızaları

Protherm Leopard Kombi Arızaları PROTHERM ARIZA KODLARI Protherm F1 arıza kodu nedir! Cihazınızda Alev oluşmaması halinde F1 arıza kodu verir! Örneğin gaz girişinin olmamasından dolayı cihaz arızaya geçecektir ve F1 arıza kodu görüntülenecektir.

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2C, 26 ve 35 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 5/2010 Emniyet uyarıları

Detaylı

Li-Ion Akkupack. Kullanma Kılavuzu Güvenlik açıklamaları

Li-Ion Akkupack. Kullanma Kılavuzu Güvenlik açıklamaları Li-Ion Akkupack Kullanma Kılavuzu Güvenlik açıklamaları STABILA Lityum İyon Akü Kartuşu ve AC Adaptörü Kullanma Kılavuzu Önemli uyarılar Güvenlik uyarılarını ve Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu

Detaylı

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH - GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex Kullanıcı Kılavuzu Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası için kılavuzu muhafaza edin!

Detaylı

LED- Ortam aydınlatması

LED- Ortam aydınlatması LED- Ortam aydınlatması tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 78328AS5X3IV 2014-04 Güvenlik uyarıları Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını

Detaylı

BDC-i440 kontrol üniteleri için Modül M2

BDC-i440 kontrol üniteleri için Modül M2 BDC-i440 M2 tr Montaj ve İşletme Talimatı BDC-i440 kontrol üniteleri için Modül M2 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Giriş. Thermo Pro 50 Eco

Kullanma kılavuzu. Giriş. Thermo Pro 50 Eco Kullanma kılavuzu Thermo Pro 50 Eco Giriş Sayın Webasto müşterisi, Webasto'nun Thermo Pro 50 Eco su ısıtıcısını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün sunduğu güvenilir konfordan uzun yıllar

Detaylı

MRL-200. Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu

MRL-200. Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu www.intherm.com.tr Türk Malı İÇİNDEKİLER 3 4 5 5-6 6 7 8 Açıklama Teknik Özellikler Emniyet İle İlgili Önemli Uyarılar Kurulum ve Montaj Ekran Detayları Kullanım

Detaylı

MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU ÇATI TİPİ FANLAR

MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU ÇATI TİPİ FANLAR MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU ÇATI TİPİ FANLAR VENCO Havalandırma ve Makina San.ve Tic. A.Ş. 2004. Cad. No:5 45400 OSB Turgutlu MANİSA / TÜRKİYE Tel: 0 (236) 332 5070 Fax: 0 (236) 332 5030 www.venco.com.tr

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan VITODENS 200-W 6/2010 Emniyet uyarıları Cana ve mala gelebilecek zarar

Detaylı

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 TÜRKÇE

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 TÜRKÇE HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 TÜRKÇE G F E A B C D 1 2 3 3 TÜRKÇE 12-15 4 GÜVENLİK Cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alınız: 7 Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere

Detaylı

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI ÖLÇÜLERİ

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI ÖLÇÜLERİ 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz kullanımında kılavuzdaki talimat ve uyarılara

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685 Kullanim Kilavuzu Elektronik modül VEGADIS 81 Document ID: 49685 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 3 1.2 Hedef grup... 3 1.3 Kullanılan simgeler... 3 2 Kendi emniyetiniz için

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

AKE GAZLI SABİT TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU

AKE GAZLI SABİT TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU AKE.370.502.01.03 GAZLI SABİT TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU AKE.370.502.01.03 GAZLI SABİT TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU 1 AKE.370.502.01.03

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı