STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EL KİTABI"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EL KİTABI

2 HAZIRLAYANLAR İl Milli Eğitim Müdürü İsmail ÇETİN Şube Müdürü Mehmet TEZCAN Stratejik Geliştirme İl Koordinatörü Mustafa ÖVEN Stratejik Geliştirme İl Koordinatörü Yılmaz ERCAN İLETİŞİM ADRESİ Bahçelievler Mah. Şeker Cad. No: BURDUR Tel: Faks:

3 İÇİNDEKİLER Ön Söz... 6 I.BÖLÜM 10 Soruda Stratejik Plana Hazırlık... 7 II.BÖLÜM (Stratejik Plan Hazırlama Süreci) Neredeyiz? ( Durum Analizi) Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları,Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi Kurum İçi ve Çevre Analizi III.BÖLÜM (Nereye Ulaşmak İstiyoruz?) Misyon Vizyon Temel Değerler Temalar Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performas Göstergeleri Performas Göstergelerinin Türleri... 58

4 IV.BÖLÜM (Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?) Faaliyetler Projeler Stratejiler Maliyetlendirme V.BÖLÜM (Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?) İzleme Değerlendirme ve Performas Ölçümü Stratejik Planla İlgili Diğer Hususlar Son Söz Kaynakça

5 ÖN SÖZ Değerli eğitim yöneticilerim, saygıdeğer öğretmenlerim; Günümüzde ekonomi, eğitim, kültür ve iş hayatında çok hızlı değişmeler görülmektedir. Bilim ve teknoloji ise takip edilemez, baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. 21. Yüzyılda dünyadaki bu değişme ve gelişmelere ayak uydurabilmek, çağı yakalayabilmek, hatta çağın ilerisine geçebilmek, ancak planlı ve programlı bir çalışma disipliniyle mümkün olacaktır. Stratejik planlama,zamana yayılmış yapılacakların belirlenmesi ve bunların yazılı olarak ortaya konmasıdır. Stratejik planlama bilinçli ve sistemli bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin temel amacı, örgütsel ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak örgütün geleceğine ilişkin bir yol çizmektir. Stratejik planlama sürecinde, örgütün belirlediği amaçlarına daha etkili ulaşabilmesi için, gerekli yollar, uygulanacak stratejiler, kullanılacak kaynaklar ve dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenir. Stratejik planlama, şu anda alınacak kararların geleceği ile ilgilenir. Gelecekte arzu edilen durumu ve ona ulaşmanın yollarını tasarlar. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın belirlediği plan ve programlar doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda gerekli kurullar oluşturulmuş ve ilimiz genelindeki bütün eğitim yöneticilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. İşte elinizdeki el kitabı ilimiz genelinde yapılan bilgilendirme toplantılarında anlatılan bilgilerin derlenmiş halidir. İstedik ki böyle bir el kitabıyla eğitim yöneticilerimize stratejik plan hazırlama noktasında yardımcı olalım. Başarı ve kaliteyi hedefleyen bütün kurum ve kuruluşlar da olduğu gibi Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ta stratejik planın hazırlanması çalışmalarına gerekli önem verilmiştir. Kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecinde bütün çalışanlarıma başarılar dilerim. İsmail ÇETİN İl Millî Eğitim Müdürü 5

6

7 I. BÖLÜM 10 SORUDA STRATEJİK PLANA HAZIRLIK

8 8

9 1. STRATEJİK PLANLAMA NE DEMEKTİR? Türk Dil Kurumu Sözlüğünde strateji şöyle tanımlanır: 1. Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yoldur. 2. Bir ulusun barış ve savaşta benimsenen politiklara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır. Stratejik Planlama; Kamu kurumlarına misyonlarını yerine getirmede, kendilerinden beklenenleri karşılamada ve kamu yararı sağlamalarında yardımcı olmaktır. Aslında stratejik planlama toplumların kendi geleceklerini güven altına almak için yaptıklarıdır. Gelişmiş devletlere bakıldığında stratejik planlamaya ve yönetime çok büyük önem verdikleri görülmektedir. Stratejik Plan; Yöneticilerin faaliyet gösterdikleri kurumun geleceği ile ilgili yapılacaklar hakkında bir şablon ortaya koyması ve bu şablonu kurum içi ve kurum dışı paydaşlarıyla doldurma çabasıdır. Yöneticiler ve ekipleri başta olmak üzere o kurumla ilgili herkes o kurumun uzun dönemdeki yönünü belirlemeye çalışır. Bu süreç, iç ve dış çevreyi iyi analiz etme, paydaşları belirleme ve görüşlerini alma, misyonu net ifade etme, vizyon, amaç, hedef ve stratejileri belirleme faaliyetlerinden oluşur. Stratejik yönetim, kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder

10 2. STRATEJİK PLANLAMA NİÇİN YAPILMALIDIR? Stratejik plan ülkemizde geç başlanan ama mesafe alınması gereken bir kavramdır. Hızla değişen ve gelişen dünyada gerilerde kalmamak için yapılmak zorundadır. Stratejik plan kurumlara önemli olan birçok iş yapmanız değil, yaptığınız işi en iyi yapmanızdır prensibini öğretmek için yapılmalıdır. Kurumların iç ve dış çevresini değerlendirmesine olanak sağladığı için yapılmalıdır. Kurumun beş, on ve daha fazla yıl sonra nerede olmak istediğini açıkça belirttiği için yapılmalıdır. Kurumun kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağladığı için yapılmalıdır. Kurumda ortaya çıkabilecek riskleri azaltma yolu olduğu için yapılmalıdır. Gelecek için yönlendirme süreci olduğu için yapılmalıdır. Stratejik plan sayesinde; kurumlar geleceği kontrol edemezler fakat yaptıkları faaliyetlerin geleceği nasıl etkileyeceğini tahmin edebilirler. Değişimin planlaması olduğu için yapılmalıdır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturduğu için yapılmalıdır. Rutin işler yerine geleceğe odaklı olması nedeniyle günü kurtarmaya yönelik olmadığı için yapılmalıdır. Kurumun performansını etkilediği için yapılmalıdır. İstenilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmettiği için yapılmalıdır. Katılımcı bir yaklaşım olduğu için yapılmalıdır. Kısaca, stratejik plan kurumun en az enerji harcayarak, en kısa zamanda en üst verimi elde edebilmesi için yapılmalıdır. Stratejik plan yapan kurumlar enerjilerini planlama ile engellenebilecek problemleri çözmek için harcamazlar. Yani plan ile; yangının çıkmasını önledikleri için zamanlarını yangın söndürmeye harcamazlar. 10

11 3. STRATEJİK PLANIN YARARLARI NELERDİR? 1. Fırsatların belirlenmesine, önceliklendirilmesine ve uygulanmasına olanak sağlar. 2. Zamanın ve kaynakların tanımlanmış fırsatlar doğrultusunda daha etkili olarak dağıtılmasını sağlar. 3. Hatalı veya geçici karara daha az kaynak ve zaman ayrılmasını sağlar. 4. Koşulların ve değişimlerin olumsuz etkilerini en aza indirir. 5. Temel kararların belirlenmiş amaçları destekleyecek biçimde alınmasını sağlar. 6. Personel arasındaki kurumiçi iletişim için bir çerçeve meydana getirir. (Sıkı ve sıcak iletişim önemli ve etkilidir.) 7. Kurumun performansını geliştirir. (İş yerinde performans ön planda olmalıdır.) 8. Zamanlama açısından önceliklerin belirlenmesine olanak sağlar. 9. Planın uygulanması rakiplere karşı avantaj yaratır. 10. Önemli konulara yeni bakış açıları sağlar. Olaylara pozitif bakan insanlar negatif bakanlara göre daha uzun yaşarlar. Olaylara pozitif bakan insanlar negatif bakanlara göre daha başarılıdırlar. Olaylara pozitif bakan insanlar negatif bakanlara göre daha mutludurlar. Olaylara pozitif bakan insanlar negatif bakanlara göre iletişim becerileri daha yüksektir. Olaylara pozitif bakan insanlar negatif bakanlara göre toplumda daha çok sevilirler. 11

12 4. STRATEJİK PLANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELERDİR? Yapalım mı? Yıkalım mı? sorularına cevap istenildiği zaman çoğunlukla yıkalım cevabı alınmaktadır. Çünkü yıkmak yapmaya göre çok kolaydır. Yapmak için o işi sahiplenmek gerekir. Sabırlı olmak gerekir. İnsanlarla iletişime açık olmak gerekir. Ekip ruhu kazanmak gerekir. Herkesin bir şey yapabileceği fikrini benimsemek gerekir. Hoşgörülü olmayı gerektirir. Görev dağılımını iyi yapmayı gerektirir. Asla vazgeçmemeyi gerektirir. Bu sayılanlar bir kişi veya kurumda oluşmamışsa, yoksa o kurumdan çıkacak cevap şudur: Yıkalım gitsin. Yapılabilen işler yapılamayan işler için terk edilemez, terk edilmemelidir. Kurumlarımızda stratejik plan hazırlık ve uygulama aşamasında yukarıda bahsedilen problemlerden bazıları ortaya çıkmaktadır. Bunları şöyle birkaç başlık altında toparlayabiliriz: a. Sahiplenmeme: Başta kurum lideri olmak üzere o kurumda görev yapan çalışanların planı sahiplenmemeleri. İnsan inandığı işleri yapmak için gayret sarf eder. İnanmadığı işler için kılını bile kıpırdatmaz. Herhangi bir işe başlarken beyin nasıl kodlanırsa beden ona göre şekil alır. Stratejik planın kurum için önemi ve değeri bütün personel için bilinmelidir, kavranmalıdır. Burada kurum liderine çok büyük iş düşmektedir. Balık baştan kokar. ata sözümüz bu durumu çok güzel özetlemektedir. Liderin inanmadığı, benimsemediği işleri, projeleri personelin benimsememesi gayet normaldir. b. Katılımın Olmaması: Stratejik plan hazırlık aşamasında kurumu ilgilendiren iç ve dış paydaların fikirlerinin alınmaması ve planın bir iki kişi tarafından oluşturulması o planın uygulanmadan sadece kağıt üzerinde kalacağı anlamına gelir. 12

13 Burada kurum liderine çok büyük iş düşmektedir. Öncelikle plan için çok iyi bir ekip kurmalıdır. Ekipteki kişilere takım ruhunu aşılamak da lidere düşmektedir. Lider ekipteki kişilere; Bizler bir bütünün parçalarıyız düşüncesini aşılamalıdır. Aynı hedefe göre çalışma düşüncesini aşılamalıdır. Ekip içinde görev dağılımını çok iyi yapmalıdır. Niteliğe göre koşma düşüncesini ekibe verebilmelidir. (Herkesten aynı performansı beklemek yanlıştır.) Ekibe asla vazgeçmeyecekleri düşüncesini vermelidir. Lider iyi bir ekip kurduktan sonra o kurumla ilgili bütün paydaşların fikirlerini aldırmalıdır. Bütün paydaşlar sürece dahil edilmelidir. İnsan emeği geçmeyen bir şeye sahip çıkmaz. Emeği olursa işe sahip çıkar ve o iş için elinden geleni yapar. Stratejik planı hazırlayan kişi ve kurumlar farklı bakış açılarına sahip insanlardan faydalanmayı bilmelidir. Stratejik yönetim anlayışının uygulama sürecinde üst yönetim her ne kadar istekli, hevesli ve kararlı olsa bile çalışanların katılımı sağlanamadığı takdirde sürecin başarılı şekilde uygulanması güçleşecektir. Paydaşları stratejik plana katmak için onlara planı anlatmak gerekir. Planın önemi ve değeri kavratıldığında bütün paydaşlar istekli bir şekilde planlama sürecinde yer alacaktır. Planlama sürecine çalışanların dahil edilmesi, kurum içerisinde işe sahip çıkmanın en yüksek seviyede olmasını sağlar. İnsan akıl ve kalp taşıyan bir varlıktır, öğrettiğiniz zaman öğrenir. 13

14 14 İŞ BAŞVURUSU HİKAYESİ İş başvurusu esnasında firma yöneticisi, işe başvuranlara bir soru sormuş, soruya en uygun cevabı veren kişiyi işe alacakmış. Bu sorunun doğru veya yanlış cevabı yok, sadece soruya nasıl cevap verildiği önemli. Durum şu: Karanlık, yağmurlu, fırtınalı bir gece ve siz sabaha karşı yalnız ve ıssız bir yolda araba kullanıyorsunuz. Arabanız spor araba ve iki kişilik. Biraz ilerdeki otobüs durağında 3 kişi bekliyor. Birinci kişi bir doktor, sizi daha önce geçirdiğiniz kalp krizinden kurtarmış. İkinci kişi, çok yaşlı ve hasta fırtınalı havada neredeyse soğuktan ölmek üzere olan birisi. Üçüncü kişi, hayatınızın aşkı, her zaman için tanışmaya can attığınız birisi. Hava gittikçe kötüleşiyor ve arabanızda sadece bir kişiye yer var. Soru şu; Böyle bir durumda ne yapardınız? İşe başvuranların cevapları söyle olmuş: a. Hasta yaşlı adamı alır, en yakın hastaneye götürürdüm. b. Doktora hayatımı borçluyum onu alırdım. c. Hayatımın devamında mutlu olmak için, her zaman tanışmak istediğim hayatımın aşkını alırdım. Bu görüşmede cevapların %90 ı manen düşünüp, yaşlı hasta adamı alırdım olmuş, ama sadece bir kişinin cevabını daha çok beğenmişler ve işe almışlar. O kişi de şöyle cevaplamış: Arabadan iner arabamın anahtarını doktora veririm, doktor yaşlı kişiye yardım edip onu hastaneye götürebilir, ben de hayatımın aşkıyla otobüs durağında baş başa onu tanıma fırsatı elde edebilirim. Kıssadan Hisse: Bazen olaylar karşısında, düşüncelerimiz dar görüşlü olup genelde tek yönlü düşünürüz. Daha iyi bir çözüm her zaman vardır. Onu bulmak size kalıyor.

15 c. Görev Yerlerinin Değişmesi: STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EL KİTABI Stratejik planın önündeki engellerden birisi de idari veya diğer personelin görev yerlerinin değişecek olmasıdır. Nasıl olsa benim seneye tayinim çıkıyor. Onun için ben bu süreçte yer almayayım, gittiğim yerde olaya dahil olurum düşüncesi okul ve kurumlarımızdaki işlerin aksamasına neden olmaktadır. Kurumlarda çalışanlar olarak hepimiz görev yaptığımız kurumlardan ilişik kesinceye kadar o kurum için elimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz. Çoğunluğumuz yukarıda bahsedilen düşünce doğrultusunda hareket edersek hiçbir kurumda verimli işler ortaya çıkmaz. Kurumlarımızda öyle bir ekip çalışması ortaya koyulmalı ki bir, iki kişi gittiğinde onların yokluğu hissedilmesin. Okulun her şeyi oydu, o gitti artık bu okuldan bir şey olmaz düşüncesi o okuldaki çalışanların ekip ruhuna sahip olmadığını gösterir. Herkes görevini en iyi şekilde yapmaya çalışırsa o kurumda arzu edilen amaçlara daha kısa sürede ulaşıldığı görülecektir. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Mustafa Kemal ATATÜRK 15

16 EN İYİSİ Dağ tepesinde bir çam olamazsan, Vadide bir çalı ol; fakat, Dere kenarındaki en büyük çalı sen olmalısın. Ağaç olmazsan çalı ol, Çalı olmazsan bir ot parçası ol; Bir yola neşe ver. Bir mis çiçeği olamazsan bir saz ol; Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Hepimiz kaptan olamayız, Çoğumuz tayfa olmaya mecburuz; Burada hepimiz için bir şeyler var. Yapacak büyük işler var, küçük işler var. Yapacağımız iş bize yakın olan iştir. Cadde olmazsan patika ol, Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak yahut kaybetmek, Büyük ve küçüklükle değildir. Siz ey değerli müdürüm, öğretmenlerim en iyisi olmalısınız. d. Yük Olarak Görülmesi: Planın kişi ve kurumlar için yük olarak görülmesi planın istekli, içten, zevk alarak yapılmasını engeller. Geleceği üzerine kafa yormak istemeyen kişi ve kurumlar planı yük olarak görür. İyi bir yönetici (lider) çalışanlarına planın kurum için nihayetinde de devlet için ekmek gibi su gibi hayati olduğunu anlatır. Plan öyle bir şeydir ki, onda yazılacaklar bizim kurumda oluş sebebimizle ilgilidir. Biz o kurumda niçin varız? Biz o kurum için neler 16

17 yapabiliriz? Kurum için gözüken tehditleri nasıl fırsata dönüştürebiliriz? gibi bizlerin görev yaptığımız kurumlardaki bulunma nedenimizi stratejik planla kağıt üzerine dökmüş oluruz. Bu aslında kurumda çalışanlar olarak hepimizin görevidir. Doğal olarak görev de yük olarak görülmemelidir. Stratejik plan kurumda çalışanlar için yük olarak görülmeye başlanmışsa o kurumda ışıklar sönmeye başlamıştır. e. Yönetici ve Personelin Birbirini Desteklememesi: Yukarıda bahsedilenler yöneticiler tarafından çalışanlarına aktarılmış ve onlar stratejik plana inandırılmışsa o kurumda plana sahiplenme olduğu görülecektir. Yöneticinin görevi organizasyonu sağlamak olmalıdır. İş bölümünü çok iyi ayarlayıp çalışanlarının moralini hep üst seviyede tutmaya çalışmalıdır. Personelin hatalarından ziyade yaptıkları küçük de olsa iyi işleri alkışlamak iyi bir yöneticinin özelliklerindendir. Personelde Bana ne, plan okul idaresinin işi düşüncesi varsa o planın uygulama aşamasına gelme şansı yoktur. Okul idaresi ve personel birlikte hareket ederek, birbirlerine destek vererek planı hazırlamalıdır. Personel yöneticileri, yöneticiler de planı hazırlayan ekibi desteklemezse o planın ömrü çok uzun değildir. Yönetici planın her aşamasında ekibinin yanında olmalı ve onların moralini en üst seviyede tutmalıdır. 5) STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI HANGİ GENELGE İLE BAŞLAMIŞTIR? Bakanlığımızın stratejik plan hazırlama çalışmaları 2013/26 sayılı genelge ve hazırlık programı ile kurum ve okullarımız için stratejk plan çalışmaları başlatılmıştır Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 8. Maddesinde kurumlarınızın stratejik plan yapmak zorunda oldukları ve nasıl yapacakları hakkında bilgi verilmektedir. 17

18 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. (Ek fıkra: 24/7/ /30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

19 6. GENELGEYE GÖRE İLÇE ve OKULLARIMIZDA OLUŞ- TURULACAK STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURUL ve EKİP ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞMALIDIR? a. Stratejik Plan Üst Kurulları; Stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulurlar. Üst kurulların, çalışmaları yönlendirebilecek şekilde belirli aralıklarla toplanması zorunludur. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Üst Kurulları İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri En Az İki Okul Müdüründen Oluşur b. Stratejik Plan Ekipleri; Okul/Kurum İçin Üst Kurullar Okul Müdürünün Başkanlığında Bir Okul Müdür Yardımcısı Bir Öğretmen, Okul Aile Birliği Başkanı Bir Yönetim Kurulu Üyesinden Oluşur Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yönetmesi beklenen ve üst kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları yöneten ekiplerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Ekiplerinin Oluşumu; İlçenin büyüklüğü ve şartları doğrultusunda ilçe milli eğitim müdürünün belirleyeceği ilçe mem personeli, okul müdür / müdür yardımcısı ve diğer personellerden oluşur. 19

20 Okullar İçin Ekiplerin Oluşumu; Okul Müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan müdür yardımcısı başkanlığında, belirlenen öğretmenler (okul durumuna göre sayı belirlenir) ve gönüllü velilerden oluşur. ÖNEMLİ! Velilerimizin kesinlikle stratejik plana dahil edilmesi gerekir. Okullarımızla ilgili birçok çalışmada veliler işin içinde olmazsa o çalışmaların olumlu neticelenmesi zordur. Velilerimize değer verelim ki onlar da hem bize hem de çalışmalarımıza değer versinler. Onları çalışmalara inandırmalıyız. Gerekirse 2-3 defa da olsa bilgilendirme toplantıları yapmalıyız. 7. KURUM ve OKULUN STRATEJİK PLANINDA KİMLER ETKİLİDİR? Her ne kadar bütün çalışanlar etkilidir dense de etki anlamında bir adım öne çıkan yöneticilerdir. Yöneticiler işin içerisinde aktif olarak yer almalıdır. Yöneticilik görevinin geçici öğretmenliğin ise devamlı olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu işi benden iyi kimse yapamaz yerine benden iyi yapacak arkadaşlar mutlaka vardır düsturu ile hareket etmelidirler. Herkesin performansı aynı değildir. Çalışanlarımız ortaya koydukları ile bizim önümüze geçebilir. Bu gayet normaldir. İyi bir yönetici bundan keyif alır. Hangi makam ve konumda olursa olsun hepimizin biribirimizden alacağı çok şey vardır. Yeter ki hoşgörü olsun, tevazu olsun. Ben bilirim hastalığı insanı diğer insanlardan çok çabuk soğutur. Takım olmuşsak, hedef belirlemişsek ve o hedefleri gerçekleştirmek için sözleşmişsek artık kişilerin birbirinden farkı yoktur. Kurumda biz düşüncesi hakimse o kurumda başarılar kendiliğinden gelir. Parçalar olarak bütünü tamamladığımızda daha önemli ve değerli oluruz. 20

21 8. İKİ MÜDÜRLÜK (İLKOKUL - ORTAOKUL gibi) TEK MÜDÜRÜN OLDUĞU OKULLARIMIZDA KAÇ STRATE- JİK PLAN YAPILACAK? Böyle olan okullarımızda bir adet stratejik plan yapılacaktır. Temaların ele alınırken ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Çünkü okullar tamamen ayrıldığında stratejk planın tekrar oluşturulmasında sizlere kolaylık sağlayacaktır. Birleştirilmiş sınıflı okullarımız ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği içerisinde planlarını hazırlayacaklardır. 9. PLANLARDA HERHANGİ BİR SAYFA SINIRLAMASI VAR MI? Hazırlayacağımız planlar kurumumuzla ilgili olduğu için her kurum kendi yapısına uygun planı hazırlayacaktır. Kurumlar kendi bünyelerinine uygun plan yani uygulayabilecekleri planlar hazırlayacaklardır. Gerçekleştirebilecekleri faaliyetler belirleyeceklerdir. Bundan dolayı her kurumun stratejik planı farklı sayfa sayısında olabilir. Stratejik planda şekilden ziyade iyi niyet, samimiyet ve gayret olursa kurum için daha çok verim alınır. 21

22 10. HAZIRLANAN PLANLARIN KİTAPÇIK HALİNE GETİ- RİLMESİ ZORUNLU MU? Kitapçık haline getirilmesine gerek yoktur. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen stratejk planlar, Ekim - Kasım 2014 tarihleri arasında Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından incelenecektir. İncelenen planlar Aralık 2014 te İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri için Kaymakamlıklar tarafından, okul/kurumlar için ise İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra kurumların web sitelerinde yayınlanacaktır. Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki herkes senin üzerinden geçerken, sen dağların bile üzerinden geçesin. Akşemseddin Bugünden itibaren diğer herkesten daha uzun ve daha çok çalışan bir insan olmaya karar verin. Brain TROCY Bir fark yaratmak için çok küçük olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sivrisinekle yatağa hiç girmemişsiniz demektir. Anita RODDOICK 22

23 HAYVANLARIN DİLİYLE STRATEJİK PLAN YABAN KAZLARI Dikkat ettiyseniz yaban kazları V şeklinde uçarlar. Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar. Araştırma sonucunda şu verilere uluşmışlar: 1. V şeklinde uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu kaldıran hava akımı sağlıyormuş. Böylece V şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini yüzde yetmiş oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlarmış. Kıssadan Hisse: Belli bir hedefi olan ve buna ulaşmak için bir araya gelen insanlar, birbirlerinden hız ve haz alarak hedeflerine daha kolay ve çabuk erişirler. 2. Bir kaz, V grubundan ayrıldığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların oluşturduğu hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda, genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna grupla devam ediyor. Kıssadan Hisse: Eğer kafamız bir kaz kadar çalışıyorsa; bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli kılarız. 3. V grubunun başında giden kaz hiçbir hava akımından yararlanamıyor. Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda yorulunca en arkaya geçiyor ve bu defa hemen 23

24 arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor; böylece her kaz grubun her noktasında yer almış ve aynı oranda yorulmuş oluyor. Kıssadan Hisse: Yaptığımız her işi, yeri ve zamanı geldiğinde başkasına bırakmamız gerektiğini bilmeli ve bırakabilmeliyiz. 4. Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar. Kıssadan Hisse: İlerlemek ve yol almak için bazen başkalarının uyarılarına gereksinim duyarız. Yapılan uyarılardan alınmamalıyız; tam aksine bizleri geliştiren böyle uyarıları sevinç ve takdirle karşılamalıyız. 24

25 II. BÖLÜM NEREDEYİZ? Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi Kurum İçi ve Çevre Analizi 25

26 26

27 NEREDEYİZ? Neredeyiz sorusunun cevabını bulmak için; dün ne yapıyordum, bugün ne yapıyorum, yarın ne yapacağım sorularının cevabını vermeniz gerekir. Yani dün, bugün ve yarın çizgisinde neredeyiz sorusunun cevabı bugünün değerlendirilmesinde yatar. Yönettiğiniz ya da bünyesinde çalıştığınız kurumun önünüzdeki dönemlerde neler yapabileceğini, nereye varabileceğini planlayabilmek için, kurumun bugün ne durumda olduğunu iyi tahlil etmelisiniz. Bir bakıma durum analizi yapmalısınız. Bu Yunus Emre nin deyişiyle bir nevi Kendini bilmek, kendini tanımaktır. Bu durum analizini yaparken; Ağaç yaprağıyla gürler. düşüncesinden hareketle kendini bilmek, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarınızı bilmeniz ve tanımanızı gerektirecektir. Örneğin bir eğitim kurumu olarak, personelinizin, öğrencinizin ve velinizin sayısını ve niteliğini, içinde bulunduğunuz toplumsal çevrenin (ilin/ilçenin/köyün vs.) sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziki yapısının iyi öğrenilmesi önünüzü daha net görmenizi sağlayacaktır. Öbür taraftan kurumunuzla ilgili diğer sâiklerin (kurum ve kişilerin) kurumla olan ilişki düzeyleri, kuruma bakış açıları, yakınlıkları ve ilgilerinin değerlendirilmesi sizin kurum olarak kendinizi bilmenize katkıda bulunan unsurlardır. Netice itibariyle kendini keşfet ve yolunu tayin et anlayışıyla hareket etmenin yolu kurumunuzun potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılmasıyla mümkündür. Bunun nasıl yapılacağını merak ediyorsanız reçetesini atalarımız söylemiş: İş bilenin kılıç kuşananın 27

28 DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi (İç ve Dış Paydaş) Kurum İçi ve Çevre Analizi (GZFT - PEST - SWOT) Stratejik planlamadan elde edilen sonuçların beklentilerden daha az tatmin edici olmasının en önemli nedenlerinden biri kurumlarımızın stratejik planlamaya hazır olmadan planlama sürecine başlamalarıdır. Stratejik plan hazırlık aşamasının önemi büyüktür. Çünkü hazırlık aşaması kurumlara sürüçten beklenenen olumlu gelişmeler sağlar. Kurumlarımızın planlamaya hazırlıklı olma durumları değerlendirilirken öncelikle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. Başarılı Bir Stratejik Planlama İçin; Kurumun yöneticisi (lideri), stratejik planlamayı benimsemeli ve planlama süreciyle aktif olarak ilgilenmelidir. 2- Planlama sürecinden önce kurumda stratejik düşünceyi engelleyen tüm sorunlar ortada kaldırılmalıdır. 3- Kurum yönetici ve ekibi stratejik planlamanın amacını açık ve net biçimde anlamalı, stratejik planlamayla ne yapılabileceği ve ne yapılamayacağına ilişkin beklentiler üzerinde genel bir fikir birliği oluşturmalıdır. 4- Kurumun mevcut ve gelecekteki paydaş ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini geliştirmek için eldeki kaynakların mevcut programlara yeterli biçimde dağıtımı sağlanmalıdır.

29 5- Kurum yöneticileri (liderleri) mevcut durumu belirlemeye, uygulamada yeni yaklaşımlar aramaya ve gelecek süreci kıyaslamaya karşı istekli olmalıdırlar. Eğer bir kurumda yukarıda sayılan hususlarda tatmin edici bir uzlaşma sağlanamamışsa, stratejik plan hazırlama çalışması bir kez daha düşünülmelidir. Aksi durumda başlanan süreçten olumlu neticeler elde etmek çok kolay olmayacaktır. Yukarıda bahsedilen noktalarda herhangi bir sorunu olmayan kurumlar artık stratejik plan hazırlamaya başlamalıdır. Bu bölümde stratejik planın 4 sorusundan biri olan NEREDEYİZ? sorusuna cevap arayacaklardır. Yani kurum birinci aşamada kendi durum analizini yapacaktır. Kurum mevcut durumunu iyi bilirse ona göre yapacaklarını da belirler. Mevcut durumla ilgili birinci husus kurumlarımızın tarihi gelişimidir. Yani tarihçe bölümüdür. 1. TARİHİ GELİŞİM (TARİHÇE) Planın bu bölümünde kurumlarımız, kurumlarının hangi tarihte, hangi amaca hizmet etmek için kurulduğuna ve geçirdiği kritik aşama ve değişimleri (Ortaokuldan liseye dönüşüm, düz liseden çok programlı liseye dönüşüm, merkezi sınavlarda öne çıktığı yıllar, kültürel ve sportif faaliyetlerde ulusal başarılar gibi) değerlendireceklerdir. ÖNEMLİ! Bu bölüm, kurumlarımızın bulundukları bölge ve yöreleri tanıtacakları bir bölüm değildir. Bu bölümde üç temel soruya cevap aranır. 1- Kurum hangi tarihte kurulmuştur? 2- Kurum hangi amaca hizmet etmektedir? 3- Kurumun geçirdiği kritik aşama değişimler nelerdir? 29

30 Nasıl ki iyi bir ordu savaştan önce kendi durumunu değerlendirip elindeki askerlerin niceliği - niteliği, savaş techizatlarının durumunu ortaya koyup ona göre savaş stratejisi belirliyorsa kurumlarımız da mevcut durumlarını en iyi şekilde belirlemek zorundadırlar. Günümüz dünyasında bireyler ve kurumlar hızla değişen çevre koşullarını çok iyi izleyip geleceği ona göre tasarlamak zorundadırlar. Geçmişi ve içinde yaşadığı zamanı hakkıyla idrak edemeyen birey ve kurumların geleceğe yön verme ihtimalleri çok zordur. 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ Kurum yöneticilerimizin stratejik planın mevzuattaki yerini çok iyi bilmeleri gerekir. Ekip üyelerine stratejk planın tanımı, nasıl yapılacağı, niçin yapılacağı gibi hususlarda planın mevzuattaki yerini göstererek anlatmalıdırlar. Örnek olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesi n bendinde stratejk plan şöyle tanımlanır: 5018 Sayılı Kanunun 3. Maddesi n Bendi Stratejk Plan: Kamu idarelerinin orta (3 yıl) ve uzun (5 yıl) vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder. 30

31 Yine aynı kanunun 9. maddesinde bütün kurumlarımızın stratejik plan yapmak zorunda oldukları ve nasıl yapacakları hakkında bilgi vermektedir. (5018 sayılı Kanun un 9. maddesi kitabımızın 18. sayfasında yer almaktadır.) Yöneticilerimizin stratejik plan ve bu süreçle ilgili söylediklerini, aşağıya aldığımız yasa ve mevzuat ekseninde yaparsa stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek birçok sorunun önüne geçmiş olacaktır. Kurumlarımız strateji belirleme aşamasında yasal yükümlülüklere başvurmak zorunda kalabileceği için bu bölümde belirlemeler yapılırken; - Çalışmalarımız hangi mevzuat kapsamında yürütülüyor? - Çalışmalarımızı etkileyecek (olumlu - olumsuz) düzenlemeler nelerdir? sorularına cevap araması gerekir. ÖRNEK Okula devamsızlıkların azaltılması için öğretmenlerin akşamları evlere veli ziyareti yapması. (Mevzuatta akşam ziyaret yapılması zorunlu mu?)... projesinin okul kayıt paralarından toplanan miktarla yapılması. (Mevzuatta kayıt parasının yeri var mı?) Okul / Kurumlarımızın faaliyet alanını düzenleyen mevzuatlar gözden geçirildikten sonra yasal yükümlülükler listesi aşağıdaki gibi oluşturulabilir: 31

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

EĞİTİM MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ

EĞİTİM MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ EĞİTİM Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: Göç eden yaban kazlarının havada süzülürken "V" şeklinde uçtuklarını görmüşsünüzdür Kıssadan

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 21.05.2013 ÜNİVERSİTELER VE STRATEJİK PLAN 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

Stratejik Planlama. Dr. Mutlu TUNÇ

Stratejik Planlama. Dr. Mutlu TUNÇ Stratejik Planlama 31.03.2009 Neden Stratejik k Planlama Yapılır? STRATEJİK PLAN BİR PLANDIR! Planlamak iyidir! Stratejik Planlama dinamiktir, uygulama kolaylıkları sunar, takip edilir, revize edilir,

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım Bakanlığı, İl Müdürlükleri'ne bir yazı yazar ve "İlinizin

Detaylı

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Başarıda İç Disiplin Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. İÇ DİSİPLİN NEDİR? Her zaman yaptığınız veya yapmak zorunda olduğunuz işleri iki şekilde yaparsınız:

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Gündem Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama Süreci Stratejik

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Stratejik Planlama Çalışma Grubu Toplantıları. BİLGİ PAYLAŞIM RAPORU Sayı:4. Strateji Geliştirme Başkanlığı. Örnek Paydaş Analizi Çalışması

Stratejik Planlama Çalışma Grubu Toplantıları. BİLGİ PAYLAŞIM RAPORU Sayı:4. Strateji Geliştirme Başkanlığı. Örnek Paydaş Analizi Çalışması T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışma Grubu Toplantıları BİLGİ PAYLAŞIM RAPORU Sayı:4 Strateji Geliştirme Başkanlığı Örnek Paydaş Analizi Çalışması 14 ARALIK 2006

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET VE MALİYETLER FAALİYET RİSKLERİ TANIMLAR PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin.

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin. İstiyoruz ki; Okulumuzda, Öğrenme Temel İhtiyaç Kabul Edilsin.Hem Öğretenler, Hem Öğrenenler Birbirlerinin Gelişimine Yardımcı Olsun. ÖĞRENEN OKUL Modeli Oluşsun İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Girişimcilik. İş Planı. İş Planının İçeriği Bölüm 4. İş Planlama

Girişimcilik. İş Planı. İş Planının İçeriği Bölüm 4. İş Planlama Girişimcilik Bölüm 4. İş Planlama scebi@ktu.edu.tr http//:scebi.ktu.edu.tr İş Planı İş planı işin amacını, faaliyet gösterilecek sektörü, gerekli üretim faktörlerinin nicelik ve nitelikleri İçeren bir

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI Hazırlayan Fatih ĐŞLEK Mali Hizmetler Uzmanı Kapak Tasarımı Yunus TOKGÖZ, Erkin ÇAYCI

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ AR-GE BİRİMİ Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Stratejik Planlama Kavramsal Notlar Kılavuzu Şubat 2015, Kastamonu Stratejik Planlama Kavramsal

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. SWOT ANALİZİ Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

HANİFİ ÖZEL PSİKOLOJİK DANIŞMAN

HANİFİ ÖZEL PSİKOLOJİK DANIŞMAN HANİFİ ÖZEL PSİKOLOJİK DANIŞMAN TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ YGS ve LYS test tekniğine dayalı sınavlardır. Bu sınavlarda başarılı olmak test çözme becerisi kazanmayı gerektirir. Test tekniğine dayalı sınavlarda

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI SUNUM PLANI 1 5018 SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI 2 3 STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI A.Ü STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN İLE BELGE YÖNETİMİ ARASINDKİ İLİŞKİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU. Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU. Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 24 Mart 2017 İç değerlendirme raporlarının kapsamı Bir yükseköğretim

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı