M. ERGİS. 74 üncü Birleşim Perşembe DÖNEM : 22 CİLT : 13 YASAMA YILI: 1. IÇINDEKILER Sayfa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M. ERGİS. 74 üncü Birleşim 1.5. 2003 Perşembe DÖNEM : 22 CİLT : 13 YASAMA YILI: 1. IÇINDEKILER Sayfa"

Transkript

1 DÖNM : CİLT : AAMA L: M. RGİ 74 üncü Bleş.. Peşebe ÇNDKLR aya.- GÇN TUTANAK ÖZTİ 8.- GLN KÂĞTLAR 86.-KLAMA 84 V.-BAŞKANLĞN GNL KURULA UNUŞLAR 88 A) TURUM BAŞKANLARNN KNUŞMALAR 88:9.- tuu Başkanı TBMM Başkanvekl ıla Ateş'n, Bngöl İlnde eydana gelen depe nedenyle göüşlen açıklaaı ve AK Pat Bua Mlletvekl Fauk Çelk le CHP Men Mlletvekl Mutaa Öyüek'n, guplaı adına knuşalaı 88:9 B) GÜNDMDŞKNUŞMALAR 9:9.- Tkat Mlletvekl Feau Şahn'n, Mayı şçlen blk ve dayanışa gününe lşkn gündedışı knuşaı 9:9.- Çu Mlletvekl Agah Kaka'ın, Mayı şçlen blk ve dayanışa gününe lşkn gündedışı knuşaı 9:94.- Malatya Mlletvekl Fet Mevlüt Alanğlu'nun, Rady ve Televyn Üt Kuulu taaından yapılak ekan halelene lşkn gündedışı knuşaı 94:9

2 T.B.M.M. B:74.. : Şaya C) GNRU, GNL GÖRÜŞM, MCLİ RUŞTURMA V MCLİ ARAŞTRMA ÖNRGLRİ 96:98.- Kel Mlletvekl Mehet ea en ve lletveklnn, ge kaynaklı den kllğ le atık tplaa ve anta hetle knuunda Mecl aaştıaı açılaına lşkn önege (/7) 96:98 D) TZKRLR V ÖNRGLR 98.- Denl Mlletvekl Mehet Uğu Neşşa'ın (6/6,6/9) ea nuaalı ölü ulannı ge aldığına lşkn önege (4/) 98 V.- KANUN TAAR V TKLİFLRİL KMİNLAR DAN GLN DİĞR İŞLR 98,86.- İş Kanunu Taanı ve ağlık, Ale, Çalışa ve yal İşle Kynu Rapu (/4) (. ayıı: 7) 98.- Çeve ve an Bakanlığı Teşklat ve Göevle Hakkında Kanun Taanı le Tahl ve ayılı Çeve Genel Müdülüğünün Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 89 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 4 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaede Değşklk apılaına Da Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 44 ayılı Çeve Bakanlığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun hükünde Kaanae ve Çeve; Tan, an ve Köyşle ve Plan ve Bütçe Kynlan Raplan (/46, /6, /4, /, /8) (. ayıı: 7) 99:84,86:94, 4:4 V.-RULAR V CVAPLAR 9 A) AZL RULAR V CVAPLAR 9:99.- Antalya Mlletvekl Feun Fket Balğlu'nun; Dkenck aylaının yluna, Antalya İl ekendek TM deplanna İlşkn ulan ve Tan ve Köyşle Bakanı a Güçlü'nün cevabı (7/7,77) 9:97.- Antalya Mlletvekl Feun Fket Balğlu'nun, den ulaşıında tant uygulaaı yapılıp yapılayağına lşkn uu ve Ulaştıa Bakanı Bnal ıldın'ın cevabı (7/84) 98:99-84-

3 T.B.M.M. B : 74.. : TBMM Genel Kuulu aat.'te açıldı.. - GÇN TUTANAK ÖZTİ Adana Mlletvekl Nevn Gaye batu, kadınlaın çalışa yaşaında kaşılaştıklaı unlaa, İtanbul Mlletvekl Muhae Kalı, bükatk altelen agaye ndlene, Ankaa Mlletvekl Zekeya Akıncı, blya ektöü ve tele enaının unlaına, Ve alınaı geeken tedblee lşkn gündedışı be knuşa yaptıla ayılı Kültü ve Tu Bakanlığının Teşklat ve Göevle Hakkında aa geeğnce göevle na een; Güldal Akşt'n Devlet Bakanlığına, kan Mu'nun da Kültü ve Tu Bakanlığına atandıklaına lşkn Cuhubaşkanlığı tekee; Çanakkale Mlletvekl Ahet Küçük ve 64 lletveklnn, an köylülenn unlaının aaştıılaak alınaı geeken önlelen bellene aacıyla, Ankaa Mlletvekl akup Kepenek ve 44 lletveklnn, yaaa dkunulalığı knuunda, Mecl aaştıaı açılaına lşkn önegele (/69), (/7); Genel Kuulun blgne unuldu; Mecl aaştıaı önegelenn gündedek yelen alağı ve öngöüşelenn, ıaı geldğnde yapılağı açıklandı. Nan Çaşaba günkü (bugün) bleşde ölü ulaın göüşüleene, daha önce gelen kâğıtla ltende yayılanan ve batıılaak dağıtılan, 8 ıa ayılı Mllî ğt Bakanlığının Teşklat ve Göevle Hakkında Kanunda Değşklk apılaına İlşkn Kanun Taaıının, 48 aat geçeden, günden "Kanun Taan ve Teklle le Kynladan Gelen Dğe İşle" kıının nc ıaına alınaına, günden 9 un ıaındak 7 ıa ayılı taaının e günden üncü ıaına alınaına; Genel Kuulun, Nan Çaşaba günkü bleşnde aat.'ye kada, Mayı Peşebe günkü bleşnde e 7 ıa ayılı taaının göüşelenn taalanaına kada çalışa üelenn uatılaına lşkn AK Pat Gubunun öne, yapılan göüşeleden na, kabul edld. Günden "Kanun Taan ve Teklle le Kynladan Gelen Dğe İşle" kıının: nc ıaında bulunan, İş Kanunu Taanının (/4) (. ayıı: 7) göüşele, kyn yetklle Genel Kuulda haı bulunadıklanndan, etelend. nc ıaına alınan, Mllî ğt Bakanlığının Teşklât ve Göevle Hakkında Kanunda Değşklk apılaına İlşkn Kanun Taanının (/8) (. ayıı: 8), yapılan göüşeleden na, kabul edldğ ve kanunlaştığı açıklandı. üncü ıaına alınan, Çeve ve an Bakanlığı Teşklât ve Göevle Hakkında Kanun Taanı le Tahl ve ayılı Çeve Genel Müdülüğünün Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 89 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 4 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaede Değşklk apılaına Da Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 44 ayılı Çeve Bakanlığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaeyle İlgl Taanının (/46,/6,/4, /,/8) (. ayıı: 7) tüü üende b üe göüşüldü. Mayı Peşebe günü aat.'te tplanak üee, bleşe.'te n veld. nve ıla du Kâtp Üye ıla Ateş Başkanvekl uat Kılıç aun Kâtp Üye -8-

4 T.B.M.M. B : 74.. : N.:. - GLN KÂĞTLAR.. PRŞMB Taaıla.- Tük Tet Kanunu, Veg Uul Kanunu, Daga Veg Kanunu, İş Kanunu ve yal gtala Kanununda Değşklk apılaı Hakkında Kanun Taaıı (/86) (ağlık, Ale, Çalışa ve yal İşle ve Plan ve Bütçe ve anay, Tet, nej Tabî Kaynakla, Blg ve Teknlj Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- eçlen Teel Hüküle ve eçen Kütükle Hakkında Kanuna B Geçc Madde klenene Da Kanun Taaıı (/87) (Anayaa Kynuna) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- M48-.C.M Menn Avupa'da tak İal İçn ndütyel ganaynun Le Faı le öleşe apılaı İteğ İle İlgl Tükye Cuhuyet Hüküetn Telen Mll avuna Bakanı ve Hllanda Kallığı Hüküetn Telen Mllî avuna Bakanı Aaında ylül 99 Tahnde İalanış lan Mutabakat Muhtıaının B Nuaalı Değşklk knn naylanaının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Taaıı (/88) (Mllî avuna ve Dışşle Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.) 4.- Medenî ve yaî Haklaa İlşkn Ululaaaı öleşenn naylanaının Uygun Bulunduğuna Da Kanun Taaıı (/89) (Anayaa ve Adalet ve Dışşle Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- Mekeî ve Dğu Avupa İçn Bölgeel Çeve Meke Şatının naylanaının Uygun Bulunduğuna Da Kanun Taaıı (/9) (Çeve ve Dışşle Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.) Teklle.- Denl Mlletvekl Mutaa Gaalcı ve 96 Mlletveklnn; 7 Nan'ın He ıl "ğt Bayaı" laak Kutlanaı Hakkında Kanun Tekl (/6) (Mllî ğt, Kültü, Gençlk ve p ve İçşle Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- Adana Mlletvekl Taca eyhan'ın; lektk Pyaaı Kanununda Değşklk apılaı Hakkında Kanun Tekl (/7) (anay, Tet, nej, Tabî Kaynakla, Blg ve Teknlj ve Plan ve Bütçe Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- Adana Mlletvekl Taca eyhan'ın; Maden Kanununda Değşklk apılaı Hakkında Kanun Tekl (/8) (anay, Tet, nej, Tabî Kaynakla, Blg ve Teknlj ve Plan ve Bütçe Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.) ölü u Önegele.- İ Mlletvekl K.Keal Anadl'un, İ-Bnva akaköy'dek an aaleyle lgl uygulaaya lşkn an Bakanından ölü u önege (6/4) (Başkanlığa gelş tah :.4.) -86-

5 T.B.M.M. B:74.. :.- İ Mlletvekl K.Keal Anadl'un, yaş haddnden eeklye evk edlen dktla nedenyle 'dek hataneledek dkt açığına lşkn ağlık Bakandan ölü u önege (6/4) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- tanbul Mlletvekl Bhlun Taaylıgl'n, tu şletelenn KBÎ kapaına alınıp alınayağına lşkn anay ve Tet Bakanından ölü u önege (6/4) (Başkanlığa gelş tah:.4.) 4.- İ Mlletvekl Ve Akden, İ-Kaşıyaka İlçenn K hatane htyacına lşkn Çalışa ve yal Güvenlk Bakanından ölü u önege (6/44) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- İ Mlletvekl Ve Akde'n, ek götege layan ve b deece vele uygulaaından aydalanaayan eulaa lşkn Başbakandan ölü u önege (6/4) (Başkanlığa gelş tah:.4.) adı u Önegele.- Aydın Mlletvekl Öle Çeçğlu'nun, TH bükatlaının göevden alınaına lşkn Malye Bakandan yaılı u önege (7/47) (Başkanlığa gelş tah: 8.4.).- İtanbul Mlletvekl Keal Kılıçdağlu'nun, Kadat Kanununa göe penele ek göev ücet velp veleyeceğne lşkn Bayındılık ve İkân Bakanından yaılı u önege (7/474) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- du Mlletvekl İd a Tandğdu'nun, hakkında gıyab tutuklaa kaan bulunan Fata Beledye Başkanının yakalanaaaına lşkn İçşle Bakanından yaılı u önege (7/47) (Başkanlığa gelş tah:.4.) Mecl Aaştıaı Önege.- Kel Mlletvekl Mehet ea en ve lletveklnn, ge kaynaklı den kllğ le atık tplaa ve aıta hetle knuunda Anayaanın 98 nc, İçtüüğün 4 ve nc addele uyaın b Mecl aaştıaı açılaına lşkn önege (/7) (Başkanlığa gelş tah: 9.4.) -87-

6 T.B.M.M. B:74.. : BİRİNCİ TURUM Açıla aat:. Mayı Peşebe BAŞKAN : Başkanvckl ıla ATŞ KÂTİP ÜLR : uat KLÇ (aun), nve LMAZ (du) BAŞKAN - ayın lletveklle, Tükye Büyük Mllet Meclnn 74 üncü Bleşn açıyu. Tplantı yeteayıı vadı. V.- BAŞKANLĞN GNL KURULA UNUŞLAR A) TURUM BAŞKANLARNN KNUŞMALAR.- tuu Başka TBMM Başkanvekl ıla Ateş'n, Bngöl İlnde eydana gelen depe nedenyle göüşlen açıklaaı ve AK Pat Bua Mlletvekl Fauk Çelk le CHP Men Mlletvekl Mutaa öyüek'n, guplaı adına knuşalaı BAŞKAN - ayın lletveklle, göüşelee başlaadan önce, bldğn gb, Bngöl İlde 6,4 şdetnde b depe yaşandı; 'den ala vatandaşııı kaybettk ve halen, dlayında öğenc başta lak üee, bçk vatandaşıı göçük altında, yıkıntı altında ve dlayında yaalı vatandaşıı va. Tükye Büyük Mllet Mecl laak, başta Bngöllü vatandaşlaıı lak üee, uluuua başağlığı dlyu, geçş lun dlekle letyu. ayın Başbakan ve lgl bakanla le İln ayın lletveklle şu anda depe bölgende bulunaktadıla. Anauhaleet Pat Genel Başkanı ayın Den Baykal, b heyetle beabe, şu anda depe bölgene haeket etş duuda. Üüntüü büyük. Bu üüntüüün büyük laının b dğe neden de, öellkle devlet bnalaının yıkıı ve bunun, haaın büyüklüğüne neden laıdı. Öelkle, yatılı bölge kulundak öğenclen b kıının halen yıkıntı altında laı, bu üüntüüü daha da atıaktadı. İktalaın ve yeel yönetlen hal, ülkee ve uluuua çk pahalı b bedel ödetekted. Îktan ve uhaleetyle vatandaşın heen yadıına kşan devletn, haaın ataına neden lanladan heap aını da dlyu, tyu. Allah'tan, uluuua ve bütün nanlığa daha büyük acıla, daha büyük kedele veeen teenn edyu, dlyu. ayın lletveklle, bu acılı günüüde, İçtüüğüüde pek ye laaına ağen, şu anda lgl bakanın da depe bölgende lduğunu dkkate alaak, ben, k patn gup başkanvekllene, bu duygulaını dle getele çn kıa b ö veeceğ. Buyuun ayın Çelk. FARUK ÇLİK (Bua) - ayın Başkan, değel lletveklle; Bngöl'de eydana gelen depe elaket, hepn ve bütün vatandaşlaııın den üüntüüne neden luştu. AK Pat Gubu laak, veat eden vatandaşlaııa Allah'tan ahet, yaalılaa acl şala, llete ve Bngöllü heşelee de başağlığı teennnde bulunuyu. -88-

7 T.B.M.M. B:74.. : Değel lletveklle, ay hatlaı, depele ve bu şeklde elaketle b anlada kaded dyebl; çünkü, Tükye, ğaî yapıı tbayle, tuduğu ekân tbayle böyle b kade yaşaayla kaşı kaşıyadı; akat, yıkıla, yaalanala, ölüle kade laalıdı. Tükye'nn a ve nşa unlaı çle acıı b duu a etekted. Genel tbayle, ekeî yönetle ve yeel yönetle açıından -bugüne kada, b bütün laak bütün ekeî yönetle ve yeel yönetle çne alak dğu la aa- geçen yılla, aalee, luu yılla luştu. Bu knuda geçşe dönük eleştlee de ala takılıp kalanın, uçlulaı ve unlaı buada deleenn b anlaı ladığı kanaatndey; çünkü, nlaı buada çkça knuşak, ne veat edenle ge geteye ne de bu acılan dndeye yetel laktı. Tabî k, Tükye b hukuk devlet, yagıya ntkal eden halle, utalle, utlaka, yagı taaından ele alınak ve geekl üeyyele uygulanaktı; yagı, geeken yene getecekt. Allan, geleceğe dönük ne yapağııdı, nele yapaı geektğ. Tükye'nn bu çkn kî göüntüleden ve daatk göüntüleden naıl kutulağı knuu, tabî k, hepn unudu, hepn unu lalıdı ve bunlaa, Palaent laak, utlaka, çöü üetek, çöü bulak ecbuyet vadı, Lata çağdaşlığın b anla ade etedğnn göüntüle Bngöl'dek göüntüle; öde çağdaşlık allandı ve Palaentnun üene, bu anlada, çk cdî göevle düşekted. Ntelk ve ncelk açıından bu luuluklaın b daha yaşanaaı ve ntelk ve ncelk açıından lulu günlen yakın laı teennyle, llete, Bngöllülee teka başağlığı dlekle lety, Allah b daha bu acılan llete ve blee yaşataın teennyle, hepne aygıla unuyu. (Alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Çelk. Buyuun ayın Öyüek. MUTAFA ÖZÜRK (Men) - ayın Başkan, değel lletveklle; Bngöl'de eydana gelen depe elaketnde hayatını kaybeden vatandaşlanıa Tann'dan ahet dlyu, yakınlaına başağlığı dlyu ve tü uluuuun başı ağ lun dyu. Tükye kade b ülke, şanı b ülke; ne yaık k, ık ık, elaketleden bnn acılannı daha ta unutadan, yaalaını aaadan, başka b elaketle kaşı kaşıya kalıyu. Bu, b ğayaıın be unduğu b kadelk; aa, aynı aanda, bu ğayaıın şatlannı, jeljk yapıını blee ağen, yetel önle hçb aan alaayışıı ve kadec b yaklaşıla, b şey la anlayışıyla haeket eten beklenen b nu. Hepn lyu, blyu, böylene depe kuşağı lan ülkelede, bunun çk ötende, 7-8 şdetnde depele laına ağen, b tek kşnn ble bunu kanaıy; aa, b altyapıı yete. İşte, b ö vadı "aklğn göü kö lun" dele; aklğn, çaelğn, a gelşşlğn dayattığı şatla bunla. ka, bölgede yaşayan nanla da daha ağla knutlada tuak tele, daha ağla bnalada yaşaak tele; aa, lanak layın, kaynak layın, kadene heke aı luy ve bu çaelğn bedeln de he aan çk ağı ödüyu. Gene, böylene b çaelk hep peşan ett. Değel akadaşlaı, elbette, bundan naı çn nele yapağıı çk önel; aa, ne yaık k, 999'da Kel'nde, alva'da, akaya'da, İtanbul'da yaşadığıı, büyük elaketten na da, yetel, önel, kalıcı tedble aladık. Ben, İtanbul'da tuan b laak blyu k, hç ke dğu düüt b çöü üeted, çae buladı; naıl la b daha la anlayışıyla, hep kadee aı -Allah kuun- b elaket bekle haldey. Gene bugün yaşadığıı Bngöl'dek depe de aynı ntelktek b depe. -89-

8 T.B.M.M. B:74.. : Öncelkle, tabî, şunu yapaı laı: Nçn bu kau bnalan öncelkle çöküy? - Müteahht eçyle lgl knulan geçekten cdî b şeklde değelendely. - Bu bnalann denetn yapan, he devlet daelende göevl he beledyelede göevl ühendlen yetklen, ululuklannı ve kaltelen utlaka düeltely. Gene, Tükye Büyük Mllet Mecl, elbette, devlet he tülü aaştıayı, nceleey yapaktı; aa, buada yapılan kau bnalan kle taaından yapılıştı, denetlede hang ekklkle luştu, hale tendek yanlışla ned; bunlan aaştıak üee utlaka b aaştıa kynunu göevlendp, Mecln kapalı b şeklde blglenen ağlaalıdı ve en önel de, bundan böyle, bu tp kaçınıla depelee au kaldığııda, dayanıklı, uacık b depede ble yıkılayak bnalann naıl yapılağı knuunda kaa yalıyı ve şu günlen acl unu da, Kıılayıyla, tü devlet kuu ve kuuluşlanyla, ada çae lan nanlann yadıına kşalıyı. Devletn bu knuda elnden gelen yapağına nanıyu. yaal patle -ba önce Mecl Başkanvekln de ade ettğ gb- aya kşuşladı, ayın Başbakan adadı. Uan, dle, kıa üede evt vatandaşlanıın yaalan anlı, göçük altındak vatandaşlanı nlı laak kutanlı. Ben, teka, halkııa, Tük Uluuna başağlığı dlyu, hayatını kaybedenlee Tann'dan ahet dlyu, yaklanna da abı dlyu; hepne aygıla unuyu ve böyle elaketle nedenyle buada teka knuşa yapa duuunda kalaaı, en büyük dleğd. aygıla unan. (Alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Öyüek. ay lletveklle, bugün Mayı ve şç ınıının blk ve dayanışa günü. Bütün dünyada Mayı, atık, adece şç ınıının blk ve dayanışa günü laktan çıkaak, yaşadığı ülkede çalışa kşullaından, eeğnden, dlnden, dnnden, ehebnden, engnden, ıkından ötüü öüülen, bakıya uğayan ve elen he nan ve tplu kelenn dayanışa gününe dönüşüştü. Bugünü alanlada yaşayan, heden ve kutlayanlan, b de buadan yüekten kutluy, dayanışa duygulanıı letyu. Bu gün nedenyle çk ayıda ayın lletvekl ö talebnde bulunuştu; Kel Mlletvekl ayın İet Çetn, İtanbul Mlletvekl ayın Ahet Güyü Ketenc, Ağn Mlletvekl ayın Nac Alan, Mana Mlletvekl ayın Hüeyn Tannved ve Denl Mlletvekl ayın Mutaa Gaalcı, Başkanlığııa başvuaak bu günde knuşa yapak tedklen belttle. Kendlene bu duyalılıklan çn teşekkü edyu; ank, b, k ayın lletveklne ö veek duuunda kaldık. Şd, bu knuda gündedışı lk knuşayı yapak üee, Tkat Mlletvekl ayın Feau Şahn' davet edyu. Buyuun ayın Şahn. (CHP ıalanndan alkışla) Knuşa üen dakkadı. B) GÜNDMDŞ KNUŞMALAR /.- Tkat Mlletvekl Feau Şahn'n, Mayı şçlen blk ve dayanışa gününe lşkn gündedışı knuşaı FRAMU ŞAHİN (Tkat) - ayın Başkan, değel lletveklle; bütün çalışanlann ve eeğn bayaı lan Mayı çn gündedışı ö alış bulunaktayı; şçlkten gelen b lletvekl laak hepn aygıyla elalıyu. -9-

9 T.B.M.M. B:74.. : ölee başlaadan, Bngöl depende hayatını kaybeden vatandaşlaııa Allah'tan ahet, alelene ve uluuua başağlığı dlyu. Değel akadaşlaı, Mayı, çalışa kşullaının yleştle ve 8 aatlk şgünü üdelenn b üünü laak kabul edlekte, pek çk ülkede şç bayaı laak kutlanaktadı. Ülkede e Mayı, uun b üe adece bell b ken kutladığı gün laak algılandı. Daha da kötüü, Mayı, hep laylaın yaşandığı, hatta, kan dökülen gell gün laak dagalandı. B kutlaadan, şenlkten çk, aayş unu laak değelendld. Bütün bu algılaa ve değelendelen nedennn, Mayıın tahel anlaının yetence blnee lduğunu düşünüyu. ayın lletveklle, 9 un üyılda anay devyle blkte çklaın ve kadınlaın da çalışa yaşaına katılaı, çalışa üele knuunda yğun tatışalaı da beabende getd. Bu bağlada, Mayıın kökennde teel laak 8 aatlk şgünü üdele vadı. Blndğ üee, bu döne, şçlen lâ 6 aat çalıştıklaı, bütün hakladan ykun lduklaı vahş kaptal döne. Bu döne, aynı aanda, şçlen, haklan çn üdelelen yükelttkle döned. Böyle b üeçte, Aekan şçle, 886 yılının Mayıında 8 aatlk şgünü talebyle üdele başlattıla. Bu aaçla yapılan götele kanlı b şeklde batınlıştı. Bu üdelede çk ayıda şç hayatını kaybetş ve yaalanıştı. Bu layın unutulaaı çn 889 yılında tplanan İknc ntenaynalde, Mayıın şçlen blk ve dayanışa günü laak kutlanaı kabul edlşt. İşte, Mayıın tahel anlaı budu. Mayı, başta çalışa üe lak üee, şç haklannın kaanılannın ge duuundadı. Bu knunun, a önce de belttğ gb, teelnde n deece nanî b talep vadı. Ülkede Mayıa hep öünden kpuk b şeklde bakılıştı. ya, yüyılın başında, şgal altındak İtanbul'da ble, şçle, Mayıı kutlayablşled. 977 yılında yapılan Mayı Kutlaalannda eydana gelen ve hâlâ ta laak aydınlatılaış üücü laylann yaşandığı götele bahane edleek, Mayılaa hep kuşkuyla bakıldı. Atık b ülkede de, tü çağdaş dünyada lduğu gb, nanlığın tak değelenn kutlandığı dğe önel günle gb Mayıın da aacına uygun b şeklde baya havaında kutlanaı geekekted. Değel akadaşlan, Mayıı kutladığıı bu gün de b üüntüü lele paylaşak tyu: Maalee, ülke eekçle Mayıı, tü tahel kaanılannın ellenden alınaya çalışıldığı, çalışa kşullannın teka 9 un üyıl şatlanna geletlek tendğ, yen çalışa lşklenn düenlendğ b dönede kutlaaktadıla. en ş yaaıyla, yaşanan eknk klen bedel, şçlee ödetlek tenekte, şç haklanndan çk şveen haklan kunakta, şlete ve şyele göetlekted. ne, bu yaayla, çalışa yaşaında, kualılık kual halne getlekted. İşçle, bu yaayı bu halyle kabul eteektedle, bu yaaya kaşı çıkaktadıla; bu knuda yapılan tatışalan dkkatle ly ve bu yaanın bu şeklyle Tükye Büyük Mllet Meclnden geçeen beklyla. İşçlen yen ş yaaına naıl baktığını da bu veleyle buada beltek ted. ayın Başkan, değel lletveklle; Mayı, ülkede ve dünyada bütün çalışanlaa, hayatını eeğyle ve alınteyle kaananlaa kutlu lun. üce Mecl aygıyla elalıyu. (Alkışla) -9-

10 T.B.M.M. B:74.. : BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Şahn. Gündedışı knc ö, yne, Mayı knuunda ö teyen Çu Mlletvekl ayın Agah Kaka'a att. Buyuun ayın Kaka. (AK Pat ıalaından alkışla),- Çu Mlletvekl Agah Kaka'ın, Mayı şçlen blk ve dayanışa gününe lşkn gündedışı knuşaı AGAH KAFKA (Çu) - ayın Başkan, değel lletveklle; televynlaı başında ble leyen şçle, eula, eekçle; hepn evgyle elalıyu. ölen başında beltely k, bugün, bu baya şkuua, Bngöl'de eydana gelen depe, b ve bütün ülke elj b üüntüye evk etşt. Depede hayatını kaybeden kadeşlee Allah'tan ahet, yaalananlaa acl şala dlyu. Başta Bngöllüle lak üee, bütün ülkee baş ağ lun dyu. Allah b daha böyle acıla göteen teennn b ke daha vugulaak tyu ve başta Başbakanıı lak üee, yaalan aa gayet çende lan bütün göevllee baanla dly ve üatle yaalann anlaını teenn edyu. len ve alanlan dlduan tü dünya eekçlenn Mayı, blk, kadeşlk, dayanışa gününü çtenlkle kutluyu. Bugün Tükye'dek eekçle, başta İtanbul lak üee bütün yut athında alandala. Dünya eekçle, Beln'de, Bükel'de, Bağdat'ta, Chg'da, Mkva'da, Tahan'da, Kandaha'da, bütün dünyada alanladala, ekek, banş ve ögülük telen haykıaktadıla. Bütün dünya eekçle, 7 yıl önce Chg'da b gup şçnn başlattığı nan yaşa ve çalışa kşullannın yleştle üdele geçeğn knuşaktadıla. Mayı, b ülkeye, b bölgeye at layıp tnaı bütün ülkelen ahp lduğu he glbal he de tahel b geçekt. Mayı gününün tplual anlaı büyüktü. Mayıla, eeğn yüceltldğ günle laak kutlanaktadı. Mayıla, eeğn unlannın, dlayııyla da tpluun teel unlannın dle getldğ günled. ayıla tplual denge aayışlann ve tplual katılılann önel b aacıdı. Mayı kutlaalan, eek tak teelnde ülkelen kend eknk, yal, yaal dellene göe aklı yulanıp aklı kutlandıklan b gün luştu. Ülkede Mayılann kutlanaında, 99 yılından bugüne kada, şçle tel eden knedeaynlanı, Tük-İş, Hak-İş ve DİK lulu b blktelk egleyeek kutlaalada tak haeket etektedle. Daha na KK, Tükye Kau-en ve Meu-en başta lak üee, eek dünyaıın bütün vl tplu ögütlenn katılııyla luşan eek platu çatıı altında, daha teatk b şblğ, lulu ve yaygın dekatk katılı ağlanıştı. yal taala ve vl tplu, bugün Tükye'de lgunluk açıından önel gelşele kaydetş, ayn, vl tplu ögütle, tak b dl blkte geçekleştey başaışladı. Değel lletveklle, Tükye, şlk, gel dağılıındak adaletlk, çalışanlann ve eekçlen nan yaşa ücetn alaaalan, ögütlene haklannın kııtlandığı, yal güvenlk knuunda tpluun tüünün kuklanadığı, ağlık hetlenden yetelce yaalanılaadığı, veg adaletlğnn kkunç byutlaa geldğ, knut ununun çk büyüdüğü b ülked. Ta böylene b ülke geçeğyle kaşı kaşıya lan llet, 'dan ala nanııın ykulluk ınınnda lduğu b dönede, Kaıda bu tablya "du" deş, yaet tee çekeek, AK Paty ktaa getşt. Ble de, dünya geçekle ve Tükye geçeklenden haeketle, bu unlanna lşkn çabalanıı yğunlaştıış bulunaktayı. -9-

11 T.B.M.M. B : 74.. : îşte, şe başladığıı günden bu yana, eekl aaşlaında önel yleştele yapılış, yal güvenlk tenn tek çatı altında tplanaı ve b genel ağlık gtaından bütün tpluun yaalanaı çn cdî b çalışa başlatılıştı. (Mkn tatk cha taaından kapatıldı) BAŞKAN - Buyuun. AGAH KAFKA (Devala) - Ayı, şlk gtaından yaalana kşullaının yleştle knuunda büyük eae katedlşt. Veg baışıyla, hüküet, ş dünyaıı ahatlatış; çtç bçlaının yenen yapılandıılaı ve u at uygulaaıyla çtçlen nee alaı ağlanaktı. nbeş yıldı eekçleden la kelen ve kauyunda "unlu taau laak blnen çalışanlaın taaulaının teşvk edlene da ndak paala, üce Mecl taaından b kanun çıkaılaak taye edlş ve yılın bken unu... Bugün, Mayı'ta, eekçle, anapaalaını alaktadıla. Knut ununun çöüüne lşkn, büyük b knut hale pje başlatılıştı. Uaı k, knut unun çöülene katkı ağlayak bu pje, thda unuuun da haleene katkı ağla. ne, buada altını çek tedğ dğe b knu, n Bngöl depende de gödüğüü gb, bu ülkede, ağlıklı knut üetlende büyük ıkıntıla vadı ve uuyu, dlyu k, he ağlıklı knutla üetl he de evt knutlaın depee dayanıklı hale getle ağlanı. Bugün Mayı. Bugün, Tükye'de, şçyle euuyla, da gellyle tü eekçle, eydanlada "ble, şçle, kau eekçle, ena, şle, eeklle, küçük üetcle, gençle ve kadınla; şd, eştlk, ögülük, adalet ve baış üdelen daha yakıcı buluyu; şd, blğ, dayanışaıı daha anlalı buluyu" dye haykııyla ve eydanlada tplanan eekçle "dünyada ve bölgede avaşın ve şgaln n bulaı çn; halkın ögü adene aygı çn; eşt, adaletl, ögü ve baışçıl b dünya çn; çğul, dekatk, hak ve ögülükle güvence altına alan b ülke çn; MF güdülü ykulluk ve yluluk pltkalaına n veek çn; kölelk yaalaına, hak gaplaına du deek çn; eşt, paaı, yaygın kau het çn; tpluöleşel, gevl endkal hak ve ögülükle çn; eayeden değl eekten yana pltkala çn, Mayıta üdeley yükelteye ve geleceğ avunaya çalışıyu. Mayı, gücüüü, kaalılığııı, blğ götee aanıdı" dyla. BAŞKAN - ayın Kaka, ölen taala ıını. AGAH KAFKA (Devala) - Btyu ayın Başkanı. B de, kta laak, AK Pat laak, Tükye Büyük Mllet Mecl laak, bu anlalı haykıışlaı çk y anlaalıyı, çk y kualıyı dye düşünüyu. Bu nktada hede, bu unlaı, ülke geçeklen gö önüne alaak, b an önce çöüe kavuştuaktı. aınlaına uutla bakablen b Tükye hede çn; baış, kadeşlk, dtluk ve dayanışanın hâk lduğu b Tükye çn; daha dekatk, daha aydınlık b Tükye çn; çalışanlann ve bütün lletn yaınlaına daha güvenle bakabldkle b Tükye çn; yal adaletn geçekleştğ, ögütlenenn önündek engellen kaldııldığı, daha çağdaş, daha gelşş, nanııın utlu lduğu b Tükye öleyle, yenen, bütün dünya eekçlenn Mayı blk, dayanışa ve üdele gününü çtenlkle kutluyu. Mayı blk, üdele ve dayanışa gününün eî tatl laak kutlanaı çn, dün, akadaşııla blkte Tükye Büyük Mllet Mecl Baş- -9-

12 T.B.M.M. B:74.. : kanlığına vedğ kanun teklnn hayata geçle çn, değel Uetveklleden detek bekledğ vuguluy, şükanlaııı unuy, teka, bütün eekçlen bayaını kutluyu. aygılaıla. (Alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Kaka. Gündedışı üçüncü ö, Rady ve Televyn Üt Kuulu taaından yapılak lan ekan haleyle lgl ö teyen Malatya Mlletvekl ayın Fet Mevlüt Alanğlu'na att. Buyuun ayın Alanğlu. (CHP ıalaından alkışla).- Malatya Mlletvekl Fet Mevlüt Âlanğlu'nun, Rady ve Televyn Üt Kuulu taaından yapılak ekan halelene lşkn gündedışı knuşaı FRİT MVLÜT ALANĞ (Malaya) - ayın Başkan, üce Mecln çk değel üyele; öncelkle, Bngöl'de eydana gelen el depe nedenyle, tü Bngöl halkına geçş lun dlekle lety, ölenlee Tanı'dan ahet, yaalılaa acl şala dlyu. Tann'nın, b daha be böyle acılaı göteeen; aa, haln veya hal edlen şeylen kade laaını dlyu. He şey kade değld; kadee kaşı yapılan halle, kade değld. Kadee kaşı önlele alak, b, hepn göev. Ayı, tü çalışanlaın Mayı bayaını kutluy, önüüdek Mayılada ekeğn, aşını utlulukla yyen tü şç kadeşlee böyle günle dly ve teka, tü şç kadeşlen Mayıını kutluyu. ayın lletveklle, ülke b hukuk devlet. Ülke vatandaşlaının teel hak ve hukuku Anayaaıda açıkça beltlşt. Buna kaşın, Rady Televyn Üt Kuulu taaından yapılak ekan hale çn b ulual güvenlk belge aanaktadı ve bu kşul, önkşul laak öne üülekted. Ulual güvenlk belge aladan ady ve televyn ekan halene geyunu. Bu belge, Başbakanlık Güvenlk İşle Başkanlığı taaından düenleny. ğe bu belge b hukukî dayanağa dayanaak düenlenya hçb öüü yktu. Ank, uygulaa, 7 nc hüküet dönende ve 7 nc hüküetn Başbakanı taaından yüülüğe knuştu ve halen bu uygulaa deva etekted. Hakkında hçb ahkee kaaı lakıın, kaakldan çe dah geş, kaakla adıını dah ataış, hçb cea alaış, devletne ve ülkene kaşı he tülü vatandaşlık göevn yene getş b kşye, bu yayın kuuluşuna tak laaını dyecekn. Pek, uçu ne, ne yapış bu nan? aal b dayanağın yk. Kle bu aaştıayı yapıy, blyu. nuçta, düenlenen b ap va. Rapun çeğ hakkında kenlkle blg vely, ahkeeye dah blg vely ve nanlaa "ae ahkeene gn" denly. İnanla uçlu lan edly. Hukuk devlet, hçb yaal dayanağı lakıın, vatandaşını uçlu lan edee. Pek, bu nanla, etalaına, çevelene, ben uçluyu u dyecekle?! Pek, bu nanla "ben uçu ne" dedkle aan, uçlan bell layak ı, ne cevap veecekle etalaına?! Buada götelen yl e, ae ahkeene gn. Pek, uçunu bleyen b nan, neyn avunaını yapak?! Ben uçu ned, öyleyla. Pek, bu kş, hang ahkeede, neyn avunaını yapak?! uçlu lan edecekn, "ahkeeye üaat et" dyecekn... Bu kşle, he tülü göeve talp lduklaında n veecekn, kau göevl lablecekle, l genel ecl üye lablecekle, beledye başkanı lablecekle, lletvekl lablecekle; aa, hukuken hçb uçlaı ladığı halde, b yayıncı kuuluş tağı veya yayıncı kuuluşta yönetc laayakla. Tabî, bunun b hukuk devletnde ahatı ned, bleyu. -94-

13 T.B.M.M. B : 74.. : Tükye'de yayın yapan he kuuun, Tükye Cuhuyetnn blk, beabelk ve bütünlüğünü badan, huyetn teel lkelene uygun yayın yapaı teel kşuldu; ank, yayıncı kuuluşun haleye katılaında, bu kşle, hçb yaal dayanak ladan uçlu lan etek, b hukuk devletnn yapayağı b şt. Bu kuuluşla, eğe, bugüne kada yapış lduklan yayınlada uç şleşlee, neden en ağı ceayı veedn?! ğe uç şlylaa ve yayınlan deva edya, neden yaylannı keedn?! Aa, uç şleeyecekn ve hçb yaal dayanağı ladan, bu nana "yayıncı kuuluşta yönetc veya tak laaın" dyecekn... (Mkn tatk cha taaından kapatıldı) BAŞKAN - Buyuun ayın Alanğlu. FRİT MVLÜT ALANĞ (Devala) - ayın lletveklle, elde, RTÜK'ün, ekan hale yönetelğ va. ada, ulual güvenlk belgenden ö edly ve "belge velken uyulak bjekt ea ve ktele Başbakanlıkça bellen" denly. Hang bjektlkle?.. İnanla gp "ben uçu ne" dye un "vallah blyu" dyla, öyleyla. Vatandaş "uçuu öyleyn k, ben de b daha bu uçu şleeyey. aal layan b şeklde, ben naıl uçlu lan eden" dye uy. ne, aşağıda ayış: "Takl uçla haç la üee..." Aa uğaış uçlan belleş bu yönetelk. Ayn, RTÜK taaından, dlduulak üee velş b va; "Kabahat ntelğndek tak uçlaı haç, hehang b uçtan tevk edldn?", "Aleyhnde b danae tan edld?" Devlet, vatandaşına "uç şledn " dye a. Deva edy: "Mahkû ldunu u?", "Hakkınıda paa ceaı uygulandı ı?", "akeî ve vl b cea davaında uçlu laak ahkeeye davet edldn?" B hukuk devletnde, bu ula vatandaşa ula. Bu nedenle, ayın Başbakanııın bu knudak, geçen hüküet dönende başlatılan bu uygulaada, bjekt ea ve ktele... B devlet, belge ladan hç key, vatandaşını uçlu lan ete. bjekt ktelen ne lduğunu blel, eğe uç şleşe, nanlaa şledğ uçun ceaını da veel; aa, uçlu ladan key ütakbel uçlu lan etek, b devletn göev değld. Ayn, yeel televyn ve adyla, yöenn b gıdaıdı; yöede, hakılıklann b avukatıdı; halkın en çağdaş letş aaçlandı. Zaten, yeel gaetele, yaşa üdele vey. Atık, çğu yöelede yeel gaetele yavaş yavaş bty; çünkü, bunlann he tülü gelle keld. Öellkle, ulual ekan halele 994 yılında yapılaktı. 994 yılında alınayan b paanın bugünkü geln düşünün! Ulual ekan halele, hâlâ, RTÜK taaından, yetk nedenyle yapılaıy; ank, bu halele yapılıken, öellkle, yeel televynlann ve yeel adylann yaşa avaşı vee çn, utlaka, bu knuda yeel televyn ve adylanıa öncelkle ahp çıkılaı geek. Hepne aygıla unuyu. (Alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Alanğlu. ayın lletveklle, gündee geçyu. Başkanlığın Genel Kuula unuşlan vadı. B Mecl aaştıaı önege vadı; kutuyu: -9-

14 T.B.M.M. B:74.. : C) GNRU, GNL GÖRÜŞM, MCLİ RUŞTURMA V MCLİ ARAŞTRM ÖNRGLRİ L- Kel Mlletvekl Mehet ea en ve lletveklnn, ge kaynaklı den kllğ atık tplaa ve aıta hetle knuunda Mecl aaştıaı açılaına lşkn önege ( Tükye Büyük Mllet Mecl Başkanlığına Denlen geleden kletlen önleek, atık tplaa ve aıta hetlenn yaala çeçevende yapılaını ağlaak ve uygulaada yaal davanılaını teşvk akadıyla; TD Vakının knuyla lgl aalyetlenn ncelene çn Anayaanın 98, çtüüğün 4 üncü ve nc addele geeğnce Mecl aaştıaı açılaını aygılaııla a ede. - Mehet ea en - İet Çetn - alh Gün 4 - Muhae kyapan - edat Pekel 6 - Nejat Genn 7 - Mutaa ıla 8 - Ahet ılakaya 9 - Feun Ayvağlu - Ra Çakı - İd a Tandğdu - Mehet ya Keğlu - Bülent Baatalı 4 - dal Kaade -Hall Tyak 6 - akup Kepenek 7 - Mehet evgen 8 - Bülent Haan Tanla 9 - an Kaptan - Al Keal Devecle - ıdıka Aydğan - Keal Deel - han Zya Den 4 - Feau Şahn - Hüeyn Ön 6 - Nad aaç 7 - Hall Akyü 8 - Uğu Akö 9 - Mehet ıldıı - Öle Çeçğlu -Tuan Tüyü - Abdüeak ten Kel Kel Kel Kaye Balıke dne Gaantep Gaantep Çu dne du Kıklael İ İ Kııkkale Ankaa İtanbul İtanbul Antalya Balıke İtanbul Bua Tkat Tkat Men Znguldak İtanbul Adana Katanu Aydın Şanlıua İ -96-

15 T.B.M.M. B:74.. : Geekçe: kljk dengelen kunaı ve kllen dengelenende önel b unu, nanlığın gelecektek ben depu la öellğ nedenyle; denlen he tülü kllkten kunaı, dünyanın ve yaşadığıı ğayanın en önel knuu halne gelşt. Bu kllk yükü çende, geleden kaynaklanan kllğn önel b payı bulunaktadı. Bleek ve bleden yapılan he tülü den kllğne ebep lan kletele, dünya devletlenn denleden elde ettkle eknk kaancın devaı ve nan ağlığının kunaıyla lgl unlaı, ululaaaı byuta taşııştı. unun çöüü çn düenlenen kneanla daha na ululaaaı öleşelee dönüşeek, den kllğnn önlenen çeen "MARPL" kaele adıyla anılaya başlanıştı. 97 yılı ululaaaı knvanynuyla lgl 978 yılı ptklü, ülken de altına a kyduğu "Geleden Denlen Klenenn Önlene Hakkında Ululaaaı öleşe" (MAR PL 7/78)'y hayata geçşt. Bu öleşenn nc kualı atık alı teleyle lgl lup "öleşeye taa ülkelen yüklee tenallende, naı lanlaında ve gelen petllü kalıntılaını bşaltaya unlu lduklaı dğe lanlada, petl tankelenden ve dğe geleden çıkak lan bu addele, gele geek yee geckteden alable yeteneğne ahp ala telen bulunduayı ağlayaktı" şeklnded. Ank, altına a kyduğuu bu öleşeye ağen, ülkede, yaalaa uygun laak şletlen ala ve kabul te bulunaaktadı. Bunun nu laak, ülkedek atık alı şlele, baı kötü alışkanlıkla ve llegal uygulaalala üekte, betaa edle geeken atığın neeye gttğ takp edleedğ gb, yakıt kaçakçılığına en haılanakta, bu hetten elde edlecek yaal gellele çeveye yatıı yapılaı engellenekted. İt Büyükşeh Beledyenn yan kuuluşu ve aylık tn ıvı atık, tn katı atık yaka, değelende ve deplaa kapateyle, ülken en önel çeve yatınladan b lan ÎZADAŞ (İt Atık ve Atıklaı Anta aka ve Değelende A.Ş.) Tükye'de, kend alanında tek ve en önel çeve telen bünyende bulunduaktadı, öellkle, şletende bulunan BC MARMARA çeve gene, ülkede, denlen gele taaından kletlenn önlenene at ululaaaı öleşeye (MARPL) göe laı geeken, ank ekklğ göülen nkynlaı yene gete nedenyle, Çeve Bakanlığın, Tehlkel Atıklaın Kntlü önetelğnn 4 üncü adde geeğnce şlete lanı velşt. Mevt te, anılan genn ülkee getlenden aaçlanan; Denlen geleden kletlen önlee, Akayakıt kaçakçılığına an la, Ululaaaı ve ulual kuallaı hâk kıla, Ge kaanı uetyle eknk katkı ağlaa, Ululaaaı yükülülüklen yene getlendek geckele önlee, BC Maaa - l bu ge, ülken lk ve tek lanlı ekljk ge laına ve ülke, altına a kyduğuu ululaaaı öleşenn hükülen yene geten ülke knuuna taşıaına ağen, evt te, bu ve bene gele kuyak nladan ykundu. -97-

16 T.B.M.M. B:74.. : Hedelen lanakı hale getekted. ten geekl nladan ykun luşu, llegal uygulaalaı teşvk edeek, hakı ve kualı b ekabet taı yaataktadı. Tükye Denclk İşletele (TDİ) penelnce kuulan "TDİ Vakı" İtanbul Lanındak geleden ntne ve atık ala hetnn kend tekelnde lduğunu le üeek atık alakta ve bat b aıta şlenden na pyaaya ataktadı. apılan bu şlelen lgl evuat hükülenn dışındak uygulaalala eydana geldğ şeklnde dala evttu. TDİ Vakının İtanbul Bğaı Kuuçeşe'dek telenn, aıta lanına ahp lup ladığı; aıta tene ahp değle, geçc dep tatüündek bu telede anta şle yapılıp yapıladığı; atıklaa, alıdan önce ön anal, antadan na nhaî anal yapılıp yapıladığı ve bu şleleden, İtanbul Lan Başkanlığı ve Güük Müdülüğünün yaışalala habeda edlp edledğ; pektelee uygun layan atığın, neede ve naıl betaa edldğ ve bah geçen ten şlete planı evdyetnn gulanaı; bu planla lgl belgelen, he yıl, Çeve Bakanlığına göndelp göndeledğ huulannın ncelene çn bu aaştıa önege haılanıştı. BAŞKAN - Teşekkü ede. Blglen unuluştu. Önege gündede yen alak ve Mecl aaştıaı açılıp açılaaı knuundak öngöüşe, ıaı geldğnde yapılaktı. ölü u önegelenn ge alınaına da b önege vadı; kutuyu: D) TZKRLR V ÖNRGLR L- Denl Mlletvekl Mehet Uğu Neşşa'ın (6/6,6/9) ea nuaalı ölü ulaını ge aldığına lşkn önege (4/) Tükye Büyük Mllet Mecl Başkanlığına Günden "ölü ula" kıında ye alan (6/6) ve (6/9) ea n'lu ölü ulanını ge alak tyu. Geeğn aygıyla a ede..4. Mehet Neşşa Denl BAŞKAN - Teşekkü ede. ölü u önegele ge velşt. ayın lletveklle, günden "Kanun Taaı ve Teklle le Kynladan Gelen Dğe İşle" kıına geçyu. nc ıada ye alan İş Kanunu Taaıının göüşelene kaldığıı yeden deva edeceğ. V. - KANUN TAAR V TKLİFLRİL KMİNLARDAN GLN DİĞR İŞLR. - İş Kanunu Taaıı ve ağlık, Ale, Çalışa ve yal İşle Kynu Rapu (/4) (. ayıı: 7) BAŞKAN - Kyn? k. Hüküet?.. k. telenşt. -98-

17 T.B.M.M. B:74.. : İknc ıada ye alan, Çeve ve an Bakanlığı Teşklat ve Göevle Hakkında Kanun Taaıı le Tahl ve ayılı Çeve Genel Müdülüğünün Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 89 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 4 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaede Değşklk apılaına Da Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 44 ayılı Çeve Bakanlığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae ve Çeve; Taı, an ve Köyşle ve Plan ve Bütçe Kynlaı aplaının göüşelene kaldığıı yeden deva edeceğ..- Çeve ve an Bakanlığı Teşklât ve Göevle Hakkında Kanun Taaıı le Tahl ve ayılı Çeve Genel Müdülüğünün Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 89 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 4 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaede Değşklk apılaına Da Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 44 ayılı Çeve Bakanlığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae ve Çeve; Taı, an ve Köyşle ve Plan ve Bütçe Kynlaı Raplaı (/46, /6, /4, /, /8) (. ayıı: 7) () BAŞKAN - Kyn ve hüküet yelen aldıla. ayın lletveklle, taaının tüü üende gupla adına göüşele taalanıştı. Şahı adına, Dyabakı Mlletvekl ayın Mehet Mehd ke; buyuun. (AK Pat ıalaından alkışla) üen dakka, ayın ke. MHMT MHDİ KR (Dyabakı) - ayın Başkan, değel lletveklle; ölen başında, Bngöl Kentde eydana gelen depe elaket nedenyle üüntüle ade etek tyu. Bu elakette hayatını kaybeden kadeşle çn Allah'tan ahet, yaalıla çn acl şala dlyu. Şan dedğ gb; bet alınaydı, hç tekeü ede yd tah?! Bugün, aalee, Bngöl'de, yne, tah tekeü etşt; çünkü, geçş yıllada da bu acıla yaşanış, bu elaketle tecübe edlş laına ağen, buna at tedblen alınaında, aalee, yetel çaba göteleşt ve bugün, b, bu elaketle, aalee, kaşı kaşıya kaldık. Dle ve uan, b daha böyle b elaket yaşana. ayın Başkan, değel lletveklle; Çeve ve an Bakanlığı Teşklat ve Göevle Hakkında Kanun Taaııyla lgl şahı adına ö alış bulunuyu. Hepn aygıyla elalaı. Öteden be, ülkede, bükann hantal ve ağı şleyen yapıı, hetlen aanında ve üatle yapılaını engelleyen b aktö laak blnekte ve kabul edlekted. Kea, değşk tahlede luştuulan kuulaa, bene, hatta, aynı knuda yetk ve göev vele, uygulaada dublkaynlaa, çk başlılığa ve yetk çatışalaına yl açakta; bunun bedel de, şlenn aanında yapılaaı, hatta, engellene uetyle vatandaşlaııa ödetlekted. Bu duu, aynı aanda, nan kaynaklaının ve alî kaynaklaın a edlene yl açakta, böylece, veg ükellelenn ödedğ veglele luşan hane kaynaklaının yanlış kullanılaına ebep lunaktadı. tkn ve vel b kau het elde etek aacıyla bakanlık ayıının aaltılaını öngöen AK Pat, bu çeçevede, bakanlık ayıını, 'ten, önce 'e, adından 'ye düşüüştü. () 7.ayılı Baayaı.4. tahl 7 üncü Bleş tutanağına ekl. -99-

18 T.B.M.M. B : 74.. : Değel akadaşla, etkn ve vel b het le taau anlayışı çeçevende baı bakanlıklaın bleştle, bu şeklde gündee gelşt. Geçtğ günlede üce Mecln kabul ettğ b taaıyla Kültü ve Tu Bakanlıklaı bleştlş, bugün de, Çeve ve an Bakanlıklaının bleştlen öngöen taaı üce Mecln gündene gelşt. Bu tü het bakanlıklaının bleştlende gö önünde bulunduulaı geeken teel aktöleden b, bleştlecek bakanlıklaın çalışa alanlaı le yaalala velş göevlede benelkle bulunaıdı. Bu açıdan bakıldığında, yaal göevleden kaynaklanan şlev ve yetk ötüşelenn ala lduğu bakanlıkla, an ve Çeve Bakanlıklaıdı. Anayaaıın 6 ncı addende "heke, ağlıklı ve dengel b çevede yaşaa hakkına ahpt" denlekted. Bu hakkı ağlayak ağlıklı, te, dğal ve dengel b çevenn luştuulaı, çeştl göevle tbayle, Çeve ve an Bakanlıklaı taaından ayı ayı ganaynla ve aklı uygulaalala patğe aktaılaktadı, öte yandan, taa lduğuu bçk ululaaaı öleşe, vaat ettğ unlulukla tbayle, evt duuda k ayı bakanlığı bağlaakta; kea uygulaalada, kaynak aı ve yetk çatışalaına yl açaktadı. ayın Başkan, değel akadaşla; bu öleşele aaında, Bleşş Mlletle byljk çeştllğn kunaı, Bleşş Mlletle çölleşe ve kuaklıkla üdele, Avupa Kneynn kıa "Ben öleşe" dye ta edlen yaban hayatı ve yaban hayvanlaının kunaı öleşe, yne kıa adı "Raa" lan Bleşş Mlletle ulak alanlaın ve u kuşlaının kunaı ve Bleşş Mlletlen nel tehlkede lan btk ve hayvan tülenn tetn düenleyen öleşe ayılabl. ayın Başkan, değel lletveklle; vatandaşlaııın ağlıklı b çevede yaşaa hakkı, tpak, u ve btk aaındak dengey kuak, bu dengenn buluş lduğu yelede düeltek, ulual kaynaklaııın en değel hanelenden lan an valığııı kuak ve gelştekle ükündü. Öte yandan, anayleşe ve çapık kentleşeyle taya çıkan kentel atık, kllk ve dğe çeve unlaının çöüleble çn, öellkle ganayn ve alî kanla açıından güçlü b teşklata htyaç lduğu da b başka geçekt. Bu nedenle, Çeve ve an Bakanlıklaının kânlaının bleştle, eaen, aynı kavalaa het eden k kuuluşun bleştlenn eydana geteceğ etkyle, he çeve blncnn yeleşe ve gelşene he de anlaııın gelştlene katkı ağlayaktı. ayın Başkan, değel akadaşla; Çeve ve an Bakanlıklaının bleştleyle, yabanî btk ve hayvan tülenn ve bunlaın yaşa alanlaının kunaında tak çalışala yapılablecek, k dplnn aynı knuda tak çalışaının eydana geteceğ nej aa daha çk het edecekt. Değel akadaşla, çnde bulunduğuu aan dlnde ek te tehdt eden endütyel atıkla, bulan denge, geegene geek daha çök aa veekted. anayleşeyle paalel b ey leyen çeve kavaı, dğa kua blncnn yeleştleyle ükün laktı. Çeve ve an kavalaının blkte ütalaa edleceğ b bakanlık, bu kavalaı tanıa ve tanıta kânı ağlayaktı. Değel akadaşla, çevenn kunaı açıından en önel huu, buluş ve kletlş b çevey telee çabaından çk, evt dğal ve te yapının kletlen engelleyecek b blnç ve buna uygun etkn b ganaynel yapının luştuulaıdı. Bu çeçevede, çeve kua aalyetlenn güçlendle, öellkle altyapı ve anay yatıılaının tandatlaı ve kntlü açıından lgl lan İlle Bankaı, beledyele ve l öel aele gb kuuluşlaın güçlendle, kaynaklaının atıılaı yluyla yapılalıdı. --

19 T.B.M.M. B: l ayın Başkan, değel akadaşla; blndğ gb, Çeve Bakanlığının göevlenden b de, çeve gelşte aalyetle. Bu aalyetn en önel knulaından b de ağaçlandıadı. Aynı aanda an Bakanlığııın da ana aalyet knulaından bn teşkl eden ağaçlandıa, bu yen yapıyla hı kaanaktı. Çevenn aaçlan aaında ye alaına ağen evt altyapı ve kaynak yetelğ ebebyle ta laak yene getleeyen ağaçlandıa, an Bakanlığııın evt altyapı ve kânlaıyla bleştlekle gelşe kânı bulak; böylece, çeve kavaı yönünden b aaç daha uygulanış laktı. ayın lletveklle, bu taaı yaalaştığı takdde önel ölçüde b kad taauu da ağlanış laktı. Mevt yapıda k bakanlığııa bağlı taşa teşklatlaındak bölge ve l üdülükle ayıında taaua gleceğ gb, bakanlık ekendek yönetc kadlaında da önel ölçüde aala eydana gelecekt. Öneğn, üteşa yadıcıı ayıı 'dan 4'e, genel üdülük ayıı 6'dan 'e, genel üdü yadıcılığı kadu 4'ten 'e, dae başkanlığı kadu 6'dan 8'e, bakanlık üşavle kadu 'den 'a ndleek tpla adet üt düey kad taauu ağlanış laktı. Değel akadaşla, bu huuu, öellkle n günlede AK Paty kadlaşayla uçlayanlaın blgne unak tyu. ayın Başkan, değel lletveklle; etkn, vel ve kaltel b het unayı aaçlayan bu taaıyı detekledğ belt; bu veleyle, üce Mecl aygıyla elalaı. (AK Pat ıalaından alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın ke. Şahılaı adına knc ö, anye Mlletvekl ayın Net Udl'e att. Buyuun ayın Udl. (CHP ıalaından alkışla) NCATİ UÎL (anye) - ayın Başkan, değel lletvekl akadaşlaı; Çeve ve an Bakanlıklaının bleştleyle lgl taan hakkında kşel göüşle bldek çn ö alış bulunuyu; bu veleyle, tüünüü evg ve aygıyla elalıyu. Ayn, Bngöl'de bugün lan depe nedenyle hayatını kaybeden yuttaşlaııa Allah'tan ahet dly, tü uluuua başağlığı dleğ letyu. Değel akadaşlan, ayn, bugün, tüüüün bldğ gb Mayı İşç Bayaı, eekçlen dayanışa ve üdele günü. Ben de güç şatladak şç kadeşlen bayaını yüekten kutluy, yüeğn nlala blkte çaptığı buadan duyuak tyu. Değel lletvekl akadaşlaı, knuya geden önce, öncelkle paylaşağınıa nandığı duygulanı lee letek tyu. Değel akadaşlaı, şöyle b düşünün lletvekl adayı lduğunudak duygulaınıı, eçle ıaında vatandaşlaa vedğ öle, geçekten nanaak nlaa vaat ettğ şeyle. He bn, şöylece düşünüyu, kend bölgende y kötü be ledn. Kn l, lçe başkanlığından, kn üt düey aeclkleden, beledye başkanlığından, da başkanlıklaından geldn. vet, ada yönlendydunu; vatandaşın unlaı buada ahatlıkla dle geteceğn, düşündüğünü dğultuda y kullanağınıı hayal edydunu. vet akadaşlan, hep öyle düşündük, CHP'l akadaşlaı da öyle düşündü, AKP'l akadaşlan da öyle düşündü; aa, aalee, beş ay geçt... Buadan, len adına da elenyu, yete atık deek tyu. Hayalle geçekleştel akadaşlaı, hep beabe geçekleştel. Bkle ögüce taya kyalı. Blenn "dğu" dedğ gb değl, dğu bldğ gb haeket edel. --

20 T.B.M.M. B : 74.. : Değel akadaşlaı, geln, geçekten, lletvekl lalı. " yenn, bu ş böyle lu" dyenlee, ekklen -kba öyleek tyu- lüten, hep beabe uyaalı. Ble yeny, dğu; aa, ble, he şey bldğn da edecek kada hl değl. Ble, ney, neede bulağını, öğeneceğn blecek duudayı. Buada, bu duygulan paylaştığııı düşünüyu; çünkü, he k guptak akadaşlaıla da, aan aan, be b knuştu. Değel akadaşlaı, dğudu "bakanlık ayıı aalın" dedk, hep blkte dedk, CHP'lle de ded, AKP'lle de ded. Dğudu, dedk; aa, blkte bunu aaltıken, ba da dkkat etely. FİKRT BADAZL (Antalya) - Çk u aalttık?! NCAT UİL (Devala) - Hayı, çk aaltadık; daha da aaltalı dyu. Pek, ne yaptık; ben yaptı, ldu dyeek bakanlıklaı bleştek, yaın daa düşe akadaşlaı, daa düşe... Lüten, nu deek tyu, kynlaa Çeve Bakanıı geld ; anlatabld ; Çeve Bakanlığının an Bakanlığıyla bleşen avunabld?! Çeve Bakanlığı bükatlaıı ne yaptı kynlada; geldle, bynu bükük tuadıla ı; avunabldle Çeve Bakanlığının kapatılaını evgl akadaşlaı, avunabldle?! Hep blkte göledk. Değel akadaşlaı, Anadlu'da b la va "acele şe şeytan kaışı." vet, acele şe şeytan kanın.. BARAM ÖZÇLİK (Budu) - Şeytan yk buada... AHMT AŞAR (Akaay) - Altı ay acele?! NCATİ UİL (Devala) - He nan, y lak ve y ş yapak çn uğaş ve. Dğudu; aa, dğu kaa, blgyle lu; evgl akadaşlan, üşteek akılla lu. Günled buadayı. vet, lüten, üşteek aklı taya kyalı; ben, lee bunu öneyu. Blenn dedğn değl, yüeğden kpan davanışı göteek, bu ülkey unlanndan kutann, hatta ve hatta da edyu, ayağa kaldınn. Buadan bakanlanın çıkıp "benden daha yukanda da va" deelen, ben, bu ıada tuuken haedeyu. Ben bakana, ben dedğ lu, eldek kânlan ben kullanın; yüekten öylüyu. ayın beledye başkanı, bunu en de haetyun, değel akadaşı, en de haetyun, h, en de haetyun. Bunlan hep be b knuştuk. Akadaşla, knuya gdk ayılı. Ben, şunu da edyu; lüten... AHA BAŞ (İtanbul) - Vakt btt... NCATİ UİL (Devala) - Vakt kullanın, eak eteyn, vakt ben. Değel akadaşlan, ben, tatışılın tyu; an ühendle tatışın, çeve ühendle tatışın, çeve ögütle tatışın, TMA tatışın. Lüten, yen başlaadı ı tatışa! Tatışaktan ne çıka! Bıakın, buada da ba çk knuşalı, ne lu?! Knuşanın b aan ı va, ahatlaa ıyı, knuşayla ahatlaa ıını, blglene y?!, yete kada bldğn da edy uunu?! Gup başkanvekln eln kaldınn, hep blkte ellen kaldıak n unua gty u; ben gy! Ben, blglenek tyu, yuu bleek kullanak tyu evgl akadaşlan. Buadan b şey daha öyleek tyu: an Bakanlığını alalı, Çeve Bakanlığını alalı; naıl uyu bu!? Naıl uyu?!. an Bakanlığı le Çeve Bakanlığının göevle, göev alanlan bbyle naıl ötüşüy? MHMT MHDİ KR (Dyabakı) - eşl... eşl... --

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

www.aydinlikgazete.com CANAKKALE

www.aydinlikgazete.com CANAKKALE VATAN EMEK NAMUS www.aydinlikgazete.com KURULUŞ: 1921 1 TL CANAKKALE YASAKLANAMAZ DİSK, Gelibolu Yarımadaı, Tayyip Erdoğan ın ev ahipliğinde yapılacak Çanakkale Zaferi nin 100 üncü Yıldönümü etkinliklerinde

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı