M. ERGİS. 74 üncü Birleşim Perşembe DÖNEM : 22 CİLT : 13 YASAMA YILI: 1. IÇINDEKILER Sayfa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M. ERGİS. 74 üncü Birleşim 1.5. 2003 Perşembe DÖNEM : 22 CİLT : 13 YASAMA YILI: 1. IÇINDEKILER Sayfa"

Transkript

1 DÖNM : CİLT : AAMA L: M. RGİ 74 üncü Bleş.. Peşebe ÇNDKLR aya.- GÇN TUTANAK ÖZTİ 8.- GLN KÂĞTLAR 86.-KLAMA 84 V.-BAŞKANLĞN GNL KURULA UNUŞLAR 88 A) TURUM BAŞKANLARNN KNUŞMALAR 88:9.- tuu Başkanı TBMM Başkanvekl ıla Ateş'n, Bngöl İlnde eydana gelen depe nedenyle göüşlen açıklaaı ve AK Pat Bua Mlletvekl Fauk Çelk le CHP Men Mlletvekl Mutaa Öyüek'n, guplaı adına knuşalaı 88:9 B) GÜNDMDŞKNUŞMALAR 9:9.- Tkat Mlletvekl Feau Şahn'n, Mayı şçlen blk ve dayanışa gününe lşkn gündedışı knuşaı 9:9.- Çu Mlletvekl Agah Kaka'ın, Mayı şçlen blk ve dayanışa gününe lşkn gündedışı knuşaı 9:94.- Malatya Mlletvekl Fet Mevlüt Alanğlu'nun, Rady ve Televyn Üt Kuulu taaından yapılak ekan halelene lşkn gündedışı knuşaı 94:9

2 T.B.M.M. B:74.. : Şaya C) GNRU, GNL GÖRÜŞM, MCLİ RUŞTURMA V MCLİ ARAŞTRMA ÖNRGLRİ 96:98.- Kel Mlletvekl Mehet ea en ve lletveklnn, ge kaynaklı den kllğ le atık tplaa ve anta hetle knuunda Mecl aaştıaı açılaına lşkn önege (/7) 96:98 D) TZKRLR V ÖNRGLR 98.- Denl Mlletvekl Mehet Uğu Neşşa'ın (6/6,6/9) ea nuaalı ölü ulannı ge aldığına lşkn önege (4/) 98 V.- KANUN TAAR V TKLİFLRİL KMİNLAR DAN GLN DİĞR İŞLR 98,86.- İş Kanunu Taanı ve ağlık, Ale, Çalışa ve yal İşle Kynu Rapu (/4) (. ayıı: 7) 98.- Çeve ve an Bakanlığı Teşklat ve Göevle Hakkında Kanun Taanı le Tahl ve ayılı Çeve Genel Müdülüğünün Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 89 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 4 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaede Değşklk apılaına Da Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 44 ayılı Çeve Bakanlığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun hükünde Kaanae ve Çeve; Tan, an ve Köyşle ve Plan ve Bütçe Kynlan Raplan (/46, /6, /4, /, /8) (. ayıı: 7) 99:84,86:94, 4:4 V.-RULAR V CVAPLAR 9 A) AZL RULAR V CVAPLAR 9:99.- Antalya Mlletvekl Feun Fket Balğlu'nun; Dkenck aylaının yluna, Antalya İl ekendek TM deplanna İlşkn ulan ve Tan ve Köyşle Bakanı a Güçlü'nün cevabı (7/7,77) 9:97.- Antalya Mlletvekl Feun Fket Balğlu'nun, den ulaşıında tant uygulaaı yapılıp yapılayağına lşkn uu ve Ulaştıa Bakanı Bnal ıldın'ın cevabı (7/84) 98:99-84-

3 T.B.M.M. B : 74.. : TBMM Genel Kuulu aat.'te açıldı.. - GÇN TUTANAK ÖZTİ Adana Mlletvekl Nevn Gaye batu, kadınlaın çalışa yaşaında kaşılaştıklaı unlaa, İtanbul Mlletvekl Muhae Kalı, bükatk altelen agaye ndlene, Ankaa Mlletvekl Zekeya Akıncı, blya ektöü ve tele enaının unlaına, Ve alınaı geeken tedblee lşkn gündedışı be knuşa yaptıla ayılı Kültü ve Tu Bakanlığının Teşklat ve Göevle Hakkında aa geeğnce göevle na een; Güldal Akşt'n Devlet Bakanlığına, kan Mu'nun da Kültü ve Tu Bakanlığına atandıklaına lşkn Cuhubaşkanlığı tekee; Çanakkale Mlletvekl Ahet Küçük ve 64 lletveklnn, an köylülenn unlaının aaştıılaak alınaı geeken önlelen bellene aacıyla, Ankaa Mlletvekl akup Kepenek ve 44 lletveklnn, yaaa dkunulalığı knuunda, Mecl aaştıaı açılaına lşkn önegele (/69), (/7); Genel Kuulun blgne unuldu; Mecl aaştıaı önegelenn gündedek yelen alağı ve öngöüşelenn, ıaı geldğnde yapılağı açıklandı. Nan Çaşaba günkü (bugün) bleşde ölü ulaın göüşüleene, daha önce gelen kâğıtla ltende yayılanan ve batıılaak dağıtılan, 8 ıa ayılı Mllî ğt Bakanlığının Teşklat ve Göevle Hakkında Kanunda Değşklk apılaına İlşkn Kanun Taaıının, 48 aat geçeden, günden "Kanun Taan ve Teklle le Kynladan Gelen Dğe İşle" kıının nc ıaına alınaına, günden 9 un ıaındak 7 ıa ayılı taaının e günden üncü ıaına alınaına; Genel Kuulun, Nan Çaşaba günkü bleşnde aat.'ye kada, Mayı Peşebe günkü bleşnde e 7 ıa ayılı taaının göüşelenn taalanaına kada çalışa üelenn uatılaına lşkn AK Pat Gubunun öne, yapılan göüşeleden na, kabul edld. Günden "Kanun Taan ve Teklle le Kynladan Gelen Dğe İşle" kıının: nc ıaında bulunan, İş Kanunu Taanının (/4) (. ayıı: 7) göüşele, kyn yetklle Genel Kuulda haı bulunadıklanndan, etelend. nc ıaına alınan, Mllî ğt Bakanlığının Teşklât ve Göevle Hakkında Kanunda Değşklk apılaına İlşkn Kanun Taanının (/8) (. ayıı: 8), yapılan göüşeleden na, kabul edldğ ve kanunlaştığı açıklandı. üncü ıaına alınan, Çeve ve an Bakanlığı Teşklât ve Göevle Hakkında Kanun Taanı le Tahl ve ayılı Çeve Genel Müdülüğünün Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 89 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 4 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaede Değşklk apılaına Da Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 44 ayılı Çeve Bakanlığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaeyle İlgl Taanının (/46,/6,/4, /,/8) (. ayıı: 7) tüü üende b üe göüşüldü. Mayı Peşebe günü aat.'te tplanak üee, bleşe.'te n veld. nve ıla du Kâtp Üye ıla Ateş Başkanvekl uat Kılıç aun Kâtp Üye -8-

4 T.B.M.M. B : 74.. : N.:. - GLN KÂĞTLAR.. PRŞMB Taaıla.- Tük Tet Kanunu, Veg Uul Kanunu, Daga Veg Kanunu, İş Kanunu ve yal gtala Kanununda Değşklk apılaı Hakkında Kanun Taaıı (/86) (ağlık, Ale, Çalışa ve yal İşle ve Plan ve Bütçe ve anay, Tet, nej Tabî Kaynakla, Blg ve Teknlj Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- eçlen Teel Hüküle ve eçen Kütükle Hakkında Kanuna B Geçc Madde klenene Da Kanun Taaıı (/87) (Anayaa Kynuna) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- M48-.C.M Menn Avupa'da tak İal İçn ndütyel ganaynun Le Faı le öleşe apılaı İteğ İle İlgl Tükye Cuhuyet Hüküetn Telen Mll avuna Bakanı ve Hllanda Kallığı Hüküetn Telen Mllî avuna Bakanı Aaında ylül 99 Tahnde İalanış lan Mutabakat Muhtıaının B Nuaalı Değşklk knn naylanaının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Taaıı (/88) (Mllî avuna ve Dışşle Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.) 4.- Medenî ve yaî Haklaa İlşkn Ululaaaı öleşenn naylanaının Uygun Bulunduğuna Da Kanun Taaıı (/89) (Anayaa ve Adalet ve Dışşle Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- Mekeî ve Dğu Avupa İçn Bölgeel Çeve Meke Şatının naylanaının Uygun Bulunduğuna Da Kanun Taaıı (/9) (Çeve ve Dışşle Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.) Teklle.- Denl Mlletvekl Mutaa Gaalcı ve 96 Mlletveklnn; 7 Nan'ın He ıl "ğt Bayaı" laak Kutlanaı Hakkında Kanun Tekl (/6) (Mllî ğt, Kültü, Gençlk ve p ve İçşle Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- Adana Mlletvekl Taca eyhan'ın; lektk Pyaaı Kanununda Değşklk apılaı Hakkında Kanun Tekl (/7) (anay, Tet, nej, Tabî Kaynakla, Blg ve Teknlj ve Plan ve Bütçe Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- Adana Mlletvekl Taca eyhan'ın; Maden Kanununda Değşklk apılaı Hakkında Kanun Tekl (/8) (anay, Tet, nej, Tabî Kaynakla, Blg ve Teknlj ve Plan ve Bütçe Kynlaına) (Başkanlığa gelş tah:.4.) ölü u Önegele.- İ Mlletvekl K.Keal Anadl'un, İ-Bnva akaköy'dek an aaleyle lgl uygulaaya lşkn an Bakanından ölü u önege (6/4) (Başkanlığa gelş tah :.4.) -86-

5 T.B.M.M. B:74.. :.- İ Mlletvekl K.Keal Anadl'un, yaş haddnden eeklye evk edlen dktla nedenyle 'dek hataneledek dkt açığına lşkn ağlık Bakandan ölü u önege (6/4) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- tanbul Mlletvekl Bhlun Taaylıgl'n, tu şletelenn KBÎ kapaına alınıp alınayağına lşkn anay ve Tet Bakanından ölü u önege (6/4) (Başkanlığa gelş tah:.4.) 4.- İ Mlletvekl Ve Akden, İ-Kaşıyaka İlçenn K hatane htyacına lşkn Çalışa ve yal Güvenlk Bakanından ölü u önege (6/44) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- İ Mlletvekl Ve Akde'n, ek götege layan ve b deece vele uygulaaından aydalanaayan eulaa lşkn Başbakandan ölü u önege (6/4) (Başkanlığa gelş tah:.4.) adı u Önegele.- Aydın Mlletvekl Öle Çeçğlu'nun, TH bükatlaının göevden alınaına lşkn Malye Bakandan yaılı u önege (7/47) (Başkanlığa gelş tah: 8.4.).- İtanbul Mlletvekl Keal Kılıçdağlu'nun, Kadat Kanununa göe penele ek göev ücet velp veleyeceğne lşkn Bayındılık ve İkân Bakanından yaılı u önege (7/474) (Başkanlığa gelş tah:.4.).- du Mlletvekl İd a Tandğdu'nun, hakkında gıyab tutuklaa kaan bulunan Fata Beledye Başkanının yakalanaaaına lşkn İçşle Bakanından yaılı u önege (7/47) (Başkanlığa gelş tah:.4.) Mecl Aaştıaı Önege.- Kel Mlletvekl Mehet ea en ve lletveklnn, ge kaynaklı den kllğ le atık tplaa ve aıta hetle knuunda Anayaanın 98 nc, İçtüüğün 4 ve nc addele uyaın b Mecl aaştıaı açılaına lşkn önege (/7) (Başkanlığa gelş tah: 9.4.) -87-

6 T.B.M.M. B:74.. : BİRİNCİ TURUM Açıla aat:. Mayı Peşebe BAŞKAN : Başkanvckl ıla ATŞ KÂTİP ÜLR : uat KLÇ (aun), nve LMAZ (du) BAŞKAN - ayın lletveklle, Tükye Büyük Mllet Meclnn 74 üncü Bleşn açıyu. Tplantı yeteayıı vadı. V.- BAŞKANLĞN GNL KURULA UNUŞLAR A) TURUM BAŞKANLARNN KNUŞMALAR.- tuu Başka TBMM Başkanvekl ıla Ateş'n, Bngöl İlnde eydana gelen depe nedenyle göüşlen açıklaaı ve AK Pat Bua Mlletvekl Fauk Çelk le CHP Men Mlletvekl Mutaa öyüek'n, guplaı adına knuşalaı BAŞKAN - ayın lletveklle, göüşelee başlaadan önce, bldğn gb, Bngöl İlde 6,4 şdetnde b depe yaşandı; 'den ala vatandaşııı kaybettk ve halen, dlayında öğenc başta lak üee, bçk vatandaşıı göçük altında, yıkıntı altında ve dlayında yaalı vatandaşıı va. Tükye Büyük Mllet Mecl laak, başta Bngöllü vatandaşlaıı lak üee, uluuua başağlığı dlyu, geçş lun dlekle letyu. ayın Başbakan ve lgl bakanla le İln ayın lletveklle şu anda depe bölgende bulunaktadıla. Anauhaleet Pat Genel Başkanı ayın Den Baykal, b heyetle beabe, şu anda depe bölgene haeket etş duuda. Üüntüü büyük. Bu üüntüüün büyük laının b dğe neden de, öellkle devlet bnalaının yıkıı ve bunun, haaın büyüklüğüne neden laıdı. Öelkle, yatılı bölge kulundak öğenclen b kıının halen yıkıntı altında laı, bu üüntüüü daha da atıaktadı. İktalaın ve yeel yönetlen hal, ülkee ve uluuua çk pahalı b bedel ödetekted. Îktan ve uhaleetyle vatandaşın heen yadıına kşan devletn, haaın ataına neden lanladan heap aını da dlyu, tyu. Allah'tan, uluuua ve bütün nanlığa daha büyük acıla, daha büyük kedele veeen teenn edyu, dlyu. ayın lletveklle, bu acılı günüüde, İçtüüğüüde pek ye laaına ağen, şu anda lgl bakanın da depe bölgende lduğunu dkkate alaak, ben, k patn gup başkanvekllene, bu duygulaını dle getele çn kıa b ö veeceğ. Buyuun ayın Çelk. FARUK ÇLİK (Bua) - ayın Başkan, değel lletveklle; Bngöl'de eydana gelen depe elaket, hepn ve bütün vatandaşlaııın den üüntüüne neden luştu. AK Pat Gubu laak, veat eden vatandaşlaııa Allah'tan ahet, yaalılaa acl şala, llete ve Bngöllü heşelee de başağlığı teennnde bulunuyu. -88-

7 T.B.M.M. B:74.. : Değel lletveklle, ay hatlaı, depele ve bu şeklde elaketle b anlada kaded dyebl; çünkü, Tükye, ğaî yapıı tbayle, tuduğu ekân tbayle böyle b kade yaşaayla kaşı kaşıyadı; akat, yıkıla, yaalanala, ölüle kade laalıdı. Tükye'nn a ve nşa unlaı çle acıı b duu a etekted. Genel tbayle, ekeî yönetle ve yeel yönetle açıından -bugüne kada, b bütün laak bütün ekeî yönetle ve yeel yönetle çne alak dğu la aa- geçen yılla, aalee, luu yılla luştu. Bu knuda geçşe dönük eleştlee de ala takılıp kalanın, uçlulaı ve unlaı buada deleenn b anlaı ladığı kanaatndey; çünkü, nlaı buada çkça knuşak, ne veat edenle ge geteye ne de bu acılan dndeye yetel laktı. Tabî k, Tükye b hukuk devlet, yagıya ntkal eden halle, utalle, utlaka, yagı taaından ele alınak ve geekl üeyyele uygulanaktı; yagı, geeken yene getecekt. Allan, geleceğe dönük ne yapağııdı, nele yapaı geektğ. Tükye'nn bu çkn kî göüntüleden ve daatk göüntüleden naıl kutulağı knuu, tabî k, hepn unudu, hepn unu lalıdı ve bunlaa, Palaent laak, utlaka, çöü üetek, çöü bulak ecbuyet vadı, Lata çağdaşlığın b anla ade etedğnn göüntüle Bngöl'dek göüntüle; öde çağdaşlık allandı ve Palaentnun üene, bu anlada, çk cdî göevle düşekted. Ntelk ve ncelk açıından bu luuluklaın b daha yaşanaaı ve ntelk ve ncelk açıından lulu günlen yakın laı teennyle, llete, Bngöllülee teka başağlığı dlekle lety, Allah b daha bu acılan llete ve blee yaşataın teennyle, hepne aygıla unuyu. (Alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Çelk. Buyuun ayın Öyüek. MUTAFA ÖZÜRK (Men) - ayın Başkan, değel lletveklle; Bngöl'de eydana gelen depe elaketnde hayatını kaybeden vatandaşlanıa Tann'dan ahet dlyu, yakınlaına başağlığı dlyu ve tü uluuuun başı ağ lun dyu. Tükye kade b ülke, şanı b ülke; ne yaık k, ık ık, elaketleden bnn acılannı daha ta unutadan, yaalaını aaadan, başka b elaketle kaşı kaşıya kalıyu. Bu, b ğayaıın be unduğu b kadelk; aa, aynı aanda, bu ğayaıın şatlannı, jeljk yapıını blee ağen, yetel önle hçb aan alaayışıı ve kadec b yaklaşıla, b şey la anlayışıyla haeket eten beklenen b nu. Hepn lyu, blyu, böylene depe kuşağı lan ülkelede, bunun çk ötende, 7-8 şdetnde depele laına ağen, b tek kşnn ble bunu kanaıy; aa, b altyapıı yete. İşte, b ö vadı "aklğn göü kö lun" dele; aklğn, çaelğn, a gelşşlğn dayattığı şatla bunla. ka, bölgede yaşayan nanla da daha ağla knutlada tuak tele, daha ağla bnalada yaşaak tele; aa, lanak layın, kaynak layın, kadene heke aı luy ve bu çaelğn bedeln de he aan çk ağı ödüyu. Gene, böylene b çaelk hep peşan ett. Değel akadaşlaı, elbette, bundan naı çn nele yapağıı çk önel; aa, ne yaık k, 999'da Kel'nde, alva'da, akaya'da, İtanbul'da yaşadığıı, büyük elaketten na da, yetel, önel, kalıcı tedble aladık. Ben, İtanbul'da tuan b laak blyu k, hç ke dğu düüt b çöü üeted, çae buladı; naıl la b daha la anlayışıyla, hep kadee aı -Allah kuun- b elaket bekle haldey. Gene bugün yaşadığıı Bngöl'dek depe de aynı ntelktek b depe. -89-

8 T.B.M.M. B:74.. : Öncelkle, tabî, şunu yapaı laı: Nçn bu kau bnalan öncelkle çöküy? - Müteahht eçyle lgl knulan geçekten cdî b şeklde değelendely. - Bu bnalann denetn yapan, he devlet daelende göevl he beledyelede göevl ühendlen yetklen, ululuklannı ve kaltelen utlaka düeltely. Gene, Tükye Büyük Mllet Mecl, elbette, devlet he tülü aaştıayı, nceleey yapaktı; aa, buada yapılan kau bnalan kle taaından yapılıştı, denetlede hang ekklkle luştu, hale tendek yanlışla ned; bunlan aaştıak üee utlaka b aaştıa kynunu göevlendp, Mecln kapalı b şeklde blglenen ağlaalıdı ve en önel de, bundan böyle, bu tp kaçınıla depelee au kaldığııda, dayanıklı, uacık b depede ble yıkılayak bnalann naıl yapılağı knuunda kaa yalıyı ve şu günlen acl unu da, Kıılayıyla, tü devlet kuu ve kuuluşlanyla, ada çae lan nanlann yadıına kşalıyı. Devletn bu knuda elnden gelen yapağına nanıyu. yaal patle -ba önce Mecl Başkanvekln de ade ettğ gb- aya kşuşladı, ayın Başbakan adadı. Uan, dle, kıa üede evt vatandaşlanıın yaalan anlı, göçük altındak vatandaşlanı nlı laak kutanlı. Ben, teka, halkııa, Tük Uluuna başağlığı dlyu, hayatını kaybedenlee Tann'dan ahet dlyu, yaklanna da abı dlyu; hepne aygıla unuyu ve böyle elaketle nedenyle buada teka knuşa yapa duuunda kalaaı, en büyük dleğd. aygıla unan. (Alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Öyüek. ay lletveklle, bugün Mayı ve şç ınıının blk ve dayanışa günü. Bütün dünyada Mayı, atık, adece şç ınıının blk ve dayanışa günü laktan çıkaak, yaşadığı ülkede çalışa kşullaından, eeğnden, dlnden, dnnden, ehebnden, engnden, ıkından ötüü öüülen, bakıya uğayan ve elen he nan ve tplu kelenn dayanışa gününe dönüşüştü. Bugünü alanlada yaşayan, heden ve kutlayanlan, b de buadan yüekten kutluy, dayanışa duygulanıı letyu. Bu gün nedenyle çk ayıda ayın lletvekl ö talebnde bulunuştu; Kel Mlletvekl ayın İet Çetn, İtanbul Mlletvekl ayın Ahet Güyü Ketenc, Ağn Mlletvekl ayın Nac Alan, Mana Mlletvekl ayın Hüeyn Tannved ve Denl Mlletvekl ayın Mutaa Gaalcı, Başkanlığııa başvuaak bu günde knuşa yapak tedklen belttle. Kendlene bu duyalılıklan çn teşekkü edyu; ank, b, k ayın lletveklne ö veek duuunda kaldık. Şd, bu knuda gündedışı lk knuşayı yapak üee, Tkat Mlletvekl ayın Feau Şahn' davet edyu. Buyuun ayın Şahn. (CHP ıalanndan alkışla) Knuşa üen dakkadı. B) GÜNDMDŞ KNUŞMALAR /.- Tkat Mlletvekl Feau Şahn'n, Mayı şçlen blk ve dayanışa gününe lşkn gündedışı knuşaı FRAMU ŞAHİN (Tkat) - ayın Başkan, değel lletveklle; bütün çalışanlann ve eeğn bayaı lan Mayı çn gündedışı ö alış bulunaktayı; şçlkten gelen b lletvekl laak hepn aygıyla elalıyu. -9-

9 T.B.M.M. B:74.. : ölee başlaadan, Bngöl depende hayatını kaybeden vatandaşlaııa Allah'tan ahet, alelene ve uluuua başağlığı dlyu. Değel akadaşlaı, Mayı, çalışa kşullaının yleştle ve 8 aatlk şgünü üdelenn b üünü laak kabul edlekte, pek çk ülkede şç bayaı laak kutlanaktadı. Ülkede e Mayı, uun b üe adece bell b ken kutladığı gün laak algılandı. Daha da kötüü, Mayı, hep laylaın yaşandığı, hatta, kan dökülen gell gün laak dagalandı. B kutlaadan, şenlkten çk, aayş unu laak değelendld. Bütün bu algılaa ve değelendelen nedennn, Mayıın tahel anlaının yetence blnee lduğunu düşünüyu. ayın lletveklle, 9 un üyılda anay devyle blkte çklaın ve kadınlaın da çalışa yaşaına katılaı, çalışa üele knuunda yğun tatışalaı da beabende getd. Bu bağlada, Mayıın kökennde teel laak 8 aatlk şgünü üdele vadı. Blndğ üee, bu döne, şçlen lâ 6 aat çalıştıklaı, bütün hakladan ykun lduklaı vahş kaptal döne. Bu döne, aynı aanda, şçlen, haklan çn üdelelen yükelttkle döned. Böyle b üeçte, Aekan şçle, 886 yılının Mayıında 8 aatlk şgünü talebyle üdele başlattıla. Bu aaçla yapılan götele kanlı b şeklde batınlıştı. Bu üdelede çk ayıda şç hayatını kaybetş ve yaalanıştı. Bu layın unutulaaı çn 889 yılında tplanan İknc ntenaynalde, Mayıın şçlen blk ve dayanışa günü laak kutlanaı kabul edlşt. İşte, Mayıın tahel anlaı budu. Mayı, başta çalışa üe lak üee, şç haklannın kaanılannın ge duuundadı. Bu knunun, a önce de belttğ gb, teelnde n deece nanî b talep vadı. Ülkede Mayıa hep öünden kpuk b şeklde bakılıştı. ya, yüyılın başında, şgal altındak İtanbul'da ble, şçle, Mayıı kutlayablşled. 977 yılında yapılan Mayı Kutlaalannda eydana gelen ve hâlâ ta laak aydınlatılaış üücü laylann yaşandığı götele bahane edleek, Mayılaa hep kuşkuyla bakıldı. Atık b ülkede de, tü çağdaş dünyada lduğu gb, nanlığın tak değelenn kutlandığı dğe önel günle gb Mayıın da aacına uygun b şeklde baya havaında kutlanaı geekekted. Değel akadaşlan, Mayıı kutladığıı bu gün de b üüntüü lele paylaşak tyu: Maalee, ülke eekçle Mayıı, tü tahel kaanılannın ellenden alınaya çalışıldığı, çalışa kşullannın teka 9 un üyıl şatlanna geletlek tendğ, yen çalışa lşklenn düenlendğ b dönede kutlaaktadıla. en ş yaaıyla, yaşanan eknk klen bedel, şçlee ödetlek tenekte, şç haklanndan çk şveen haklan kunakta, şlete ve şyele göetlekted. ne, bu yaayla, çalışa yaşaında, kualılık kual halne getlekted. İşçle, bu yaayı bu halyle kabul eteektedle, bu yaaya kaşı çıkaktadıla; bu knuda yapılan tatışalan dkkatle ly ve bu yaanın bu şeklyle Tükye Büyük Mllet Meclnden geçeen beklyla. İşçlen yen ş yaaına naıl baktığını da bu veleyle buada beltek ted. ayın Başkan, değel lletveklle; Mayı, ülkede ve dünyada bütün çalışanlaa, hayatını eeğyle ve alınteyle kaananlaa kutlu lun. üce Mecl aygıyla elalıyu. (Alkışla) -9-

10 T.B.M.M. B:74.. : BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Şahn. Gündedışı knc ö, yne, Mayı knuunda ö teyen Çu Mlletvekl ayın Agah Kaka'a att. Buyuun ayın Kaka. (AK Pat ıalaından alkışla),- Çu Mlletvekl Agah Kaka'ın, Mayı şçlen blk ve dayanışa gününe lşkn gündedışı knuşaı AGAH KAFKA (Çu) - ayın Başkan, değel lletveklle; televynlaı başında ble leyen şçle, eula, eekçle; hepn evgyle elalıyu. ölen başında beltely k, bugün, bu baya şkuua, Bngöl'de eydana gelen depe, b ve bütün ülke elj b üüntüye evk etşt. Depede hayatını kaybeden kadeşlee Allah'tan ahet, yaalananlaa acl şala dlyu. Başta Bngöllüle lak üee, bütün ülkee baş ağ lun dyu. Allah b daha böyle acıla göteen teennn b ke daha vugulaak tyu ve başta Başbakanıı lak üee, yaalan aa gayet çende lan bütün göevllee baanla dly ve üatle yaalann anlaını teenn edyu. len ve alanlan dlduan tü dünya eekçlenn Mayı, blk, kadeşlk, dayanışa gününü çtenlkle kutluyu. Bugün Tükye'dek eekçle, başta İtanbul lak üee bütün yut athında alandala. Dünya eekçle, Beln'de, Bükel'de, Bağdat'ta, Chg'da, Mkva'da, Tahan'da, Kandaha'da, bütün dünyada alanladala, ekek, banş ve ögülük telen haykıaktadıla. Bütün dünya eekçle, 7 yıl önce Chg'da b gup şçnn başlattığı nan yaşa ve çalışa kşullannın yleştle üdele geçeğn knuşaktadıla. Mayı, b ülkeye, b bölgeye at layıp tnaı bütün ülkelen ahp lduğu he glbal he de tahel b geçekt. Mayı gününün tplual anlaı büyüktü. Mayıla, eeğn yüceltldğ günle laak kutlanaktadı. Mayıla, eeğn unlannın, dlayııyla da tpluun teel unlannın dle getldğ günled. ayıla tplual denge aayışlann ve tplual katılılann önel b aacıdı. Mayı kutlaalan, eek tak teelnde ülkelen kend eknk, yal, yaal dellene göe aklı yulanıp aklı kutlandıklan b gün luştu. Ülkede Mayılann kutlanaında, 99 yılından bugüne kada, şçle tel eden knedeaynlanı, Tük-İş, Hak-İş ve DİK lulu b blktelk egleyeek kutlaalada tak haeket etektedle. Daha na KK, Tükye Kau-en ve Meu-en başta lak üee, eek dünyaıın bütün vl tplu ögütlenn katılııyla luşan eek platu çatıı altında, daha teatk b şblğ, lulu ve yaygın dekatk katılı ağlanıştı. yal taala ve vl tplu, bugün Tükye'de lgunluk açıından önel gelşele kaydetş, ayn, vl tplu ögütle, tak b dl blkte geçekleştey başaışladı. Değel lletveklle, Tükye, şlk, gel dağılıındak adaletlk, çalışanlann ve eekçlen nan yaşa ücetn alaaalan, ögütlene haklannın kııtlandığı, yal güvenlk knuunda tpluun tüünün kuklanadığı, ağlık hetlenden yetelce yaalanılaadığı, veg adaletlğnn kkunç byutlaa geldğ, knut ununun çk büyüdüğü b ülked. Ta böylene b ülke geçeğyle kaşı kaşıya lan llet, 'dan ala nanııın ykulluk ınınnda lduğu b dönede, Kaıda bu tablya "du" deş, yaet tee çekeek, AK Paty ktaa getşt. Ble de, dünya geçekle ve Tükye geçeklenden haeketle, bu unlanna lşkn çabalanıı yğunlaştıış bulunaktayı. -9-

11 T.B.M.M. B : 74.. : îşte, şe başladığıı günden bu yana, eekl aaşlaında önel yleştele yapılış, yal güvenlk tenn tek çatı altında tplanaı ve b genel ağlık gtaından bütün tpluun yaalanaı çn cdî b çalışa başlatılıştı. (Mkn tatk cha taaından kapatıldı) BAŞKAN - Buyuun. AGAH KAFKA (Devala) - Ayı, şlk gtaından yaalana kşullaının yleştle knuunda büyük eae katedlşt. Veg baışıyla, hüküet, ş dünyaıı ahatlatış; çtç bçlaının yenen yapılandıılaı ve u at uygulaaıyla çtçlen nee alaı ağlanaktı. nbeş yıldı eekçleden la kelen ve kauyunda "unlu taau laak blnen çalışanlaın taaulaının teşvk edlene da ndak paala, üce Mecl taaından b kanun çıkaılaak taye edlş ve yılın bken unu... Bugün, Mayı'ta, eekçle, anapaalaını alaktadıla. Knut ununun çöüüne lşkn, büyük b knut hale pje başlatılıştı. Uaı k, knut unun çöülene katkı ağlayak bu pje, thda unuuun da haleene katkı ağla. ne, buada altını çek tedğ dğe b knu, n Bngöl depende de gödüğüü gb, bu ülkede, ağlıklı knut üetlende büyük ıkıntıla vadı ve uuyu, dlyu k, he ağlıklı knutla üetl he de evt knutlaın depee dayanıklı hale getle ağlanı. Bugün Mayı. Bugün, Tükye'de, şçyle euuyla, da gellyle tü eekçle, eydanlada "ble, şçle, kau eekçle, ena, şle, eeklle, küçük üetcle, gençle ve kadınla; şd, eştlk, ögülük, adalet ve baış üdelen daha yakıcı buluyu; şd, blğ, dayanışaıı daha anlalı buluyu" dye haykııyla ve eydanlada tplanan eekçle "dünyada ve bölgede avaşın ve şgaln n bulaı çn; halkın ögü adene aygı çn; eşt, adaletl, ögü ve baışçıl b dünya çn; çğul, dekatk, hak ve ögülükle güvence altına alan b ülke çn; MF güdülü ykulluk ve yluluk pltkalaına n veek çn; kölelk yaalaına, hak gaplaına du deek çn; eşt, paaı, yaygın kau het çn; tpluöleşel, gevl endkal hak ve ögülükle çn; eayeden değl eekten yana pltkala çn, Mayıta üdeley yükelteye ve geleceğ avunaya çalışıyu. Mayı, gücüüü, kaalılığııı, blğ götee aanıdı" dyla. BAŞKAN - ayın Kaka, ölen taala ıını. AGAH KAFKA (Devala) - Btyu ayın Başkanı. B de, kta laak, AK Pat laak, Tükye Büyük Mllet Mecl laak, bu anlalı haykıışlaı çk y anlaalıyı, çk y kualıyı dye düşünüyu. Bu nktada hede, bu unlaı, ülke geçeklen gö önüne alaak, b an önce çöüe kavuştuaktı. aınlaına uutla bakablen b Tükye hede çn; baış, kadeşlk, dtluk ve dayanışanın hâk lduğu b Tükye çn; daha dekatk, daha aydınlık b Tükye çn; çalışanlann ve bütün lletn yaınlaına daha güvenle bakabldkle b Tükye çn; yal adaletn geçekleştğ, ögütlenenn önündek engellen kaldııldığı, daha çağdaş, daha gelşş, nanııın utlu lduğu b Tükye öleyle, yenen, bütün dünya eekçlenn Mayı blk, dayanışa ve üdele gününü çtenlkle kutluyu. Mayı blk, üdele ve dayanışa gününün eî tatl laak kutlanaı çn, dün, akadaşııla blkte Tükye Büyük Mllet Mecl Baş- -9-

12 T.B.M.M. B:74.. : kanlığına vedğ kanun teklnn hayata geçle çn, değel Uetveklleden detek bekledğ vuguluy, şükanlaııı unuy, teka, bütün eekçlen bayaını kutluyu. aygılaıla. (Alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Kaka. Gündedışı üçüncü ö, Rady ve Televyn Üt Kuulu taaından yapılak lan ekan haleyle lgl ö teyen Malatya Mlletvekl ayın Fet Mevlüt Alanğlu'na att. Buyuun ayın Alanğlu. (CHP ıalaından alkışla).- Malatya Mlletvekl Fet Mevlüt Âlanğlu'nun, Rady ve Televyn Üt Kuulu taaından yapılak ekan halelene lşkn gündedışı knuşaı FRİT MVLÜT ALANĞ (Malaya) - ayın Başkan, üce Mecln çk değel üyele; öncelkle, Bngöl'de eydana gelen el depe nedenyle, tü Bngöl halkına geçş lun dlekle lety, ölenlee Tanı'dan ahet, yaalılaa acl şala dlyu. Tann'nın, b daha be böyle acılaı göteeen; aa, haln veya hal edlen şeylen kade laaını dlyu. He şey kade değld; kadee kaşı yapılan halle, kade değld. Kadee kaşı önlele alak, b, hepn göev. Ayı, tü çalışanlaın Mayı bayaını kutluy, önüüdek Mayılada ekeğn, aşını utlulukla yyen tü şç kadeşlee böyle günle dly ve teka, tü şç kadeşlen Mayıını kutluyu. ayın lletveklle, ülke b hukuk devlet. Ülke vatandaşlaının teel hak ve hukuku Anayaaıda açıkça beltlşt. Buna kaşın, Rady Televyn Üt Kuulu taaından yapılak ekan hale çn b ulual güvenlk belge aanaktadı ve bu kşul, önkşul laak öne üülekted. Ulual güvenlk belge aladan ady ve televyn ekan halene geyunu. Bu belge, Başbakanlık Güvenlk İşle Başkanlığı taaından düenleny. ğe bu belge b hukukî dayanağa dayanaak düenlenya hçb öüü yktu. Ank, uygulaa, 7 nc hüküet dönende ve 7 nc hüküetn Başbakanı taaından yüülüğe knuştu ve halen bu uygulaa deva etekted. Hakkında hçb ahkee kaaı lakıın, kaakldan çe dah geş, kaakla adıını dah ataış, hçb cea alaış, devletne ve ülkene kaşı he tülü vatandaşlık göevn yene getş b kşye, bu yayın kuuluşuna tak laaını dyecekn. Pek, uçu ne, ne yapış bu nan? aal b dayanağın yk. Kle bu aaştıayı yapıy, blyu. nuçta, düenlenen b ap va. Rapun çeğ hakkında kenlkle blg vely, ahkeeye dah blg vely ve nanlaa "ae ahkeene gn" denly. İnanla uçlu lan edly. Hukuk devlet, hçb yaal dayanağı lakıın, vatandaşını uçlu lan edee. Pek, bu nanla, etalaına, çevelene, ben uçluyu u dyecekle?! Pek, bu nanla "ben uçu ne" dedkle aan, uçlan bell layak ı, ne cevap veecekle etalaına?! Buada götelen yl e, ae ahkeene gn. Pek, uçunu bleyen b nan, neyn avunaını yapak?! Ben uçu ned, öyleyla. Pek, bu kş, hang ahkeede, neyn avunaını yapak?! uçlu lan edecekn, "ahkeeye üaat et" dyecekn... Bu kşle, he tülü göeve talp lduklaında n veecekn, kau göevl lablecekle, l genel ecl üye lablecekle, beledye başkanı lablecekle, lletvekl lablecekle; aa, hukuken hçb uçlaı ladığı halde, b yayıncı kuuluş tağı veya yayıncı kuuluşta yönetc laayakla. Tabî, bunun b hukuk devletnde ahatı ned, bleyu. -94-

13 T.B.M.M. B : 74.. : Tükye'de yayın yapan he kuuun, Tükye Cuhuyetnn blk, beabelk ve bütünlüğünü badan, huyetn teel lkelene uygun yayın yapaı teel kşuldu; ank, yayıncı kuuluşun haleye katılaında, bu kşle, hçb yaal dayanak ladan uçlu lan etek, b hukuk devletnn yapayağı b şt. Bu kuuluşla, eğe, bugüne kada yapış lduklan yayınlada uç şleşlee, neden en ağı ceayı veedn?! ğe uç şlylaa ve yayınlan deva edya, neden yaylannı keedn?! Aa, uç şleeyecekn ve hçb yaal dayanağı ladan, bu nana "yayıncı kuuluşta yönetc veya tak laaın" dyecekn... (Mkn tatk cha taaından kapatıldı) BAŞKAN - Buyuun ayın Alanğlu. FRİT MVLÜT ALANĞ (Devala) - ayın lletveklle, elde, RTÜK'ün, ekan hale yönetelğ va. ada, ulual güvenlk belgenden ö edly ve "belge velken uyulak bjekt ea ve ktele Başbakanlıkça bellen" denly. Hang bjektlkle?.. İnanla gp "ben uçu ne" dye un "vallah blyu" dyla, öyleyla. Vatandaş "uçuu öyleyn k, ben de b daha bu uçu şleeyey. aal layan b şeklde, ben naıl uçlu lan eden" dye uy. ne, aşağıda ayış: "Takl uçla haç la üee..." Aa uğaış uçlan belleş bu yönetelk. Ayn, RTÜK taaından, dlduulak üee velş b va; "Kabahat ntelğndek tak uçlaı haç, hehang b uçtan tevk edldn?", "Aleyhnde b danae tan edld?" Devlet, vatandaşına "uç şledn " dye a. Deva edy: "Mahkû ldunu u?", "Hakkınıda paa ceaı uygulandı ı?", "akeî ve vl b cea davaında uçlu laak ahkeeye davet edldn?" B hukuk devletnde, bu ula vatandaşa ula. Bu nedenle, ayın Başbakanııın bu knudak, geçen hüküet dönende başlatılan bu uygulaada, bjekt ea ve ktele... B devlet, belge ladan hç key, vatandaşını uçlu lan ete. bjekt ktelen ne lduğunu blel, eğe uç şleşe, nanlaa şledğ uçun ceaını da veel; aa, uçlu ladan key ütakbel uçlu lan etek, b devletn göev değld. Ayn, yeel televyn ve adyla, yöenn b gıdaıdı; yöede, hakılıklann b avukatıdı; halkın en çağdaş letş aaçlandı. Zaten, yeel gaetele, yaşa üdele vey. Atık, çğu yöelede yeel gaetele yavaş yavaş bty; çünkü, bunlann he tülü gelle keld. Öellkle, ulual ekan halele 994 yılında yapılaktı. 994 yılında alınayan b paanın bugünkü geln düşünün! Ulual ekan halele, hâlâ, RTÜK taaından, yetk nedenyle yapılaıy; ank, bu halele yapılıken, öellkle, yeel televynlann ve yeel adylann yaşa avaşı vee çn, utlaka, bu knuda yeel televyn ve adylanıa öncelkle ahp çıkılaı geek. Hepne aygıla unuyu. (Alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın Alanğlu. ayın lletveklle, gündee geçyu. Başkanlığın Genel Kuula unuşlan vadı. B Mecl aaştıaı önege vadı; kutuyu: -9-

14 T.B.M.M. B:74.. : C) GNRU, GNL GÖRÜŞM, MCLİ RUŞTURMA V MCLİ ARAŞTRM ÖNRGLRİ L- Kel Mlletvekl Mehet ea en ve lletveklnn, ge kaynaklı den kllğ atık tplaa ve aıta hetle knuunda Mecl aaştıaı açılaına lşkn önege ( Tükye Büyük Mllet Mecl Başkanlığına Denlen geleden kletlen önleek, atık tplaa ve aıta hetlenn yaala çeçevende yapılaını ağlaak ve uygulaada yaal davanılaını teşvk akadıyla; TD Vakının knuyla lgl aalyetlenn ncelene çn Anayaanın 98, çtüüğün 4 üncü ve nc addele geeğnce Mecl aaştıaı açılaını aygılaııla a ede. - Mehet ea en - İet Çetn - alh Gün 4 - Muhae kyapan - edat Pekel 6 - Nejat Genn 7 - Mutaa ıla 8 - Ahet ılakaya 9 - Feun Ayvağlu - Ra Çakı - İd a Tandğdu - Mehet ya Keğlu - Bülent Baatalı 4 - dal Kaade -Hall Tyak 6 - akup Kepenek 7 - Mehet evgen 8 - Bülent Haan Tanla 9 - an Kaptan - Al Keal Devecle - ıdıka Aydğan - Keal Deel - han Zya Den 4 - Feau Şahn - Hüeyn Ön 6 - Nad aaç 7 - Hall Akyü 8 - Uğu Akö 9 - Mehet ıldıı - Öle Çeçğlu -Tuan Tüyü - Abdüeak ten Kel Kel Kel Kaye Balıke dne Gaantep Gaantep Çu dne du Kıklael İ İ Kııkkale Ankaa İtanbul İtanbul Antalya Balıke İtanbul Bua Tkat Tkat Men Znguldak İtanbul Adana Katanu Aydın Şanlıua İ -96-

15 T.B.M.M. B:74.. : Geekçe: kljk dengelen kunaı ve kllen dengelenende önel b unu, nanlığın gelecektek ben depu la öellğ nedenyle; denlen he tülü kllkten kunaı, dünyanın ve yaşadığıı ğayanın en önel knuu halne gelşt. Bu kllk yükü çende, geleden kaynaklanan kllğn önel b payı bulunaktadı. Bleek ve bleden yapılan he tülü den kllğne ebep lan kletele, dünya devletlenn denleden elde ettkle eknk kaancın devaı ve nan ağlığının kunaıyla lgl unlaı, ululaaaı byuta taşııştı. unun çöüü çn düenlenen kneanla daha na ululaaaı öleşelee dönüşeek, den kllğnn önlenen çeen "MARPL" kaele adıyla anılaya başlanıştı. 97 yılı ululaaaı knvanynuyla lgl 978 yılı ptklü, ülken de altına a kyduğu "Geleden Denlen Klenenn Önlene Hakkında Ululaaaı öleşe" (MAR PL 7/78)'y hayata geçşt. Bu öleşenn nc kualı atık alı teleyle lgl lup "öleşeye taa ülkelen yüklee tenallende, naı lanlaında ve gelen petllü kalıntılaını bşaltaya unlu lduklaı dğe lanlada, petl tankelenden ve dğe geleden çıkak lan bu addele, gele geek yee geckteden alable yeteneğne ahp ala telen bulunduayı ağlayaktı" şeklnded. Ank, altına a kyduğuu bu öleşeye ağen, ülkede, yaalaa uygun laak şletlen ala ve kabul te bulunaaktadı. Bunun nu laak, ülkedek atık alı şlele, baı kötü alışkanlıkla ve llegal uygulaalala üekte, betaa edle geeken atığın neeye gttğ takp edleedğ gb, yakıt kaçakçılığına en haılanakta, bu hetten elde edlecek yaal gellele çeveye yatıı yapılaı engellenekted. İt Büyükşeh Beledyenn yan kuuluşu ve aylık tn ıvı atık, tn katı atık yaka, değelende ve deplaa kapateyle, ülken en önel çeve yatınladan b lan ÎZADAŞ (İt Atık ve Atıklaı Anta aka ve Değelende A.Ş.) Tükye'de, kend alanında tek ve en önel çeve telen bünyende bulunduaktadı, öellkle, şletende bulunan BC MARMARA çeve gene, ülkede, denlen gele taaından kletlenn önlenene at ululaaaı öleşeye (MARPL) göe laı geeken, ank ekklğ göülen nkynlaı yene gete nedenyle, Çeve Bakanlığın, Tehlkel Atıklaın Kntlü önetelğnn 4 üncü adde geeğnce şlete lanı velşt. Mevt te, anılan genn ülkee getlenden aaçlanan; Denlen geleden kletlen önlee, Akayakıt kaçakçılığına an la, Ululaaaı ve ulual kuallaı hâk kıla, Ge kaanı uetyle eknk katkı ağlaa, Ululaaaı yükülülüklen yene getlendek geckele önlee, BC Maaa - l bu ge, ülken lk ve tek lanlı ekljk ge laına ve ülke, altına a kyduğuu ululaaaı öleşenn hükülen yene geten ülke knuuna taşıaına ağen, evt te, bu ve bene gele kuyak nladan ykundu. -97-

16 T.B.M.M. B:74.. : Hedelen lanakı hale getekted. ten geekl nladan ykun luşu, llegal uygulaalaı teşvk edeek, hakı ve kualı b ekabet taı yaataktadı. Tükye Denclk İşletele (TDİ) penelnce kuulan "TDİ Vakı" İtanbul Lanındak geleden ntne ve atık ala hetnn kend tekelnde lduğunu le üeek atık alakta ve bat b aıta şlenden na pyaaya ataktadı. apılan bu şlelen lgl evuat hükülenn dışındak uygulaalala eydana geldğ şeklnde dala evttu. TDİ Vakının İtanbul Bğaı Kuuçeşe'dek telenn, aıta lanına ahp lup ladığı; aıta tene ahp değle, geçc dep tatüündek bu telede anta şle yapılıp yapıladığı; atıklaa, alıdan önce ön anal, antadan na nhaî anal yapılıp yapıladığı ve bu şleleden, İtanbul Lan Başkanlığı ve Güük Müdülüğünün yaışalala habeda edlp edledğ; pektelee uygun layan atığın, neede ve naıl betaa edldğ ve bah geçen ten şlete planı evdyetnn gulanaı; bu planla lgl belgelen, he yıl, Çeve Bakanlığına göndelp göndeledğ huulannın ncelene çn bu aaştıa önege haılanıştı. BAŞKAN - Teşekkü ede. Blglen unuluştu. Önege gündede yen alak ve Mecl aaştıaı açılıp açılaaı knuundak öngöüşe, ıaı geldğnde yapılaktı. ölü u önegelenn ge alınaına da b önege vadı; kutuyu: D) TZKRLR V ÖNRGLR L- Denl Mlletvekl Mehet Uğu Neşşa'ın (6/6,6/9) ea nuaalı ölü ulaını ge aldığına lşkn önege (4/) Tükye Büyük Mllet Mecl Başkanlığına Günden "ölü ula" kıında ye alan (6/6) ve (6/9) ea n'lu ölü ulanını ge alak tyu. Geeğn aygıyla a ede..4. Mehet Neşşa Denl BAŞKAN - Teşekkü ede. ölü u önegele ge velşt. ayın lletveklle, günden "Kanun Taaı ve Teklle le Kynladan Gelen Dğe İşle" kıına geçyu. nc ıada ye alan İş Kanunu Taaıının göüşelene kaldığıı yeden deva edeceğ. V. - KANUN TAAR V TKLİFLRİL KMİNLARDAN GLN DİĞR İŞLR. - İş Kanunu Taaıı ve ağlık, Ale, Çalışa ve yal İşle Kynu Rapu (/4) (. ayıı: 7) BAŞKAN - Kyn? k. Hüküet?.. k. telenşt. -98-

17 T.B.M.M. B:74.. : İknc ıada ye alan, Çeve ve an Bakanlığı Teşklat ve Göevle Hakkında Kanun Taaıı le Tahl ve ayılı Çeve Genel Müdülüğünün Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 89 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 4 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaede Değşklk apılaına Da Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 44 ayılı Çeve Bakanlığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae ve Çeve; Taı, an ve Köyşle ve Plan ve Bütçe Kynlaı aplaının göüşelene kaldığıı yeden deva edeceğ..- Çeve ve an Bakanlığı Teşklât ve Göevle Hakkında Kanun Taaıı le Tahl ve ayılı Çeve Genel Müdülüğünün Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 89 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 4 ayılı Çeve Müteşalığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanaede Değşklk apılaına Da Kanun Hükünde Kaanae, Tahl ve 44 ayılı Çeve Bakanlığının Kuuluş ve Göevle Hakkında Kanun Hükünde Kaanae ve Çeve; Taı, an ve Köyşle ve Plan ve Bütçe Kynlaı Raplaı (/46, /6, /4, /, /8) (. ayıı: 7) () BAŞKAN - Kyn ve hüküet yelen aldıla. ayın lletveklle, taaının tüü üende gupla adına göüşele taalanıştı. Şahı adına, Dyabakı Mlletvekl ayın Mehet Mehd ke; buyuun. (AK Pat ıalaından alkışla) üen dakka, ayın ke. MHMT MHDİ KR (Dyabakı) - ayın Başkan, değel lletveklle; ölen başında, Bngöl Kentde eydana gelen depe elaket nedenyle üüntüle ade etek tyu. Bu elakette hayatını kaybeden kadeşle çn Allah'tan ahet, yaalıla çn acl şala dlyu. Şan dedğ gb; bet alınaydı, hç tekeü ede yd tah?! Bugün, aalee, Bngöl'de, yne, tah tekeü etşt; çünkü, geçş yıllada da bu acıla yaşanış, bu elaketle tecübe edlş laına ağen, buna at tedblen alınaında, aalee, yetel çaba göteleşt ve bugün, b, bu elaketle, aalee, kaşı kaşıya kaldık. Dle ve uan, b daha böyle b elaket yaşana. ayın Başkan, değel lletveklle; Çeve ve an Bakanlığı Teşklat ve Göevle Hakkında Kanun Taaııyla lgl şahı adına ö alış bulunuyu. Hepn aygıyla elalaı. Öteden be, ülkede, bükann hantal ve ağı şleyen yapıı, hetlen aanında ve üatle yapılaını engelleyen b aktö laak blnekte ve kabul edlekted. Kea, değşk tahlede luştuulan kuulaa, bene, hatta, aynı knuda yetk ve göev vele, uygulaada dublkaynlaa, çk başlılığa ve yetk çatışalaına yl açakta; bunun bedel de, şlenn aanında yapılaaı, hatta, engellene uetyle vatandaşlaııa ödetlekted. Bu duu, aynı aanda, nan kaynaklaının ve alî kaynaklaın a edlene yl açakta, böylece, veg ükellelenn ödedğ veglele luşan hane kaynaklaının yanlış kullanılaına ebep lunaktadı. tkn ve vel b kau het elde etek aacıyla bakanlık ayıının aaltılaını öngöen AK Pat, bu çeçevede, bakanlık ayıını, 'ten, önce 'e, adından 'ye düşüüştü. () 7.ayılı Baayaı.4. tahl 7 üncü Bleş tutanağına ekl. -99-

18 T.B.M.M. B : 74.. : Değel akadaşla, etkn ve vel b het le taau anlayışı çeçevende baı bakanlıklaın bleştle, bu şeklde gündee gelşt. Geçtğ günlede üce Mecln kabul ettğ b taaıyla Kültü ve Tu Bakanlıklaı bleştlş, bugün de, Çeve ve an Bakanlıklaının bleştlen öngöen taaı üce Mecln gündene gelşt. Bu tü het bakanlıklaının bleştlende gö önünde bulunduulaı geeken teel aktöleden b, bleştlecek bakanlıklaın çalışa alanlaı le yaalala velş göevlede benelkle bulunaıdı. Bu açıdan bakıldığında, yaal göevleden kaynaklanan şlev ve yetk ötüşelenn ala lduğu bakanlıkla, an ve Çeve Bakanlıklaıdı. Anayaaıın 6 ncı addende "heke, ağlıklı ve dengel b çevede yaşaa hakkına ahpt" denlekted. Bu hakkı ağlayak ağlıklı, te, dğal ve dengel b çevenn luştuulaı, çeştl göevle tbayle, Çeve ve an Bakanlıklaı taaından ayı ayı ganaynla ve aklı uygulaalala patğe aktaılaktadı, öte yandan, taa lduğuu bçk ululaaaı öleşe, vaat ettğ unlulukla tbayle, evt duuda k ayı bakanlığı bağlaakta; kea uygulaalada, kaynak aı ve yetk çatışalaına yl açaktadı. ayın Başkan, değel akadaşla; bu öleşele aaında, Bleşş Mlletle byljk çeştllğn kunaı, Bleşş Mlletle çölleşe ve kuaklıkla üdele, Avupa Kneynn kıa "Ben öleşe" dye ta edlen yaban hayatı ve yaban hayvanlaının kunaı öleşe, yne kıa adı "Raa" lan Bleşş Mlletle ulak alanlaın ve u kuşlaının kunaı ve Bleşş Mlletlen nel tehlkede lan btk ve hayvan tülenn tetn düenleyen öleşe ayılabl. ayın Başkan, değel lletveklle; vatandaşlaııın ağlıklı b çevede yaşaa hakkı, tpak, u ve btk aaındak dengey kuak, bu dengenn buluş lduğu yelede düeltek, ulual kaynaklaııın en değel hanelenden lan an valığııı kuak ve gelştekle ükündü. Öte yandan, anayleşe ve çapık kentleşeyle taya çıkan kentel atık, kllk ve dğe çeve unlaının çöüleble çn, öellkle ganayn ve alî kanla açıından güçlü b teşklata htyaç lduğu da b başka geçekt. Bu nedenle, Çeve ve an Bakanlıklaının kânlaının bleştle, eaen, aynı kavalaa het eden k kuuluşun bleştlenn eydana geteceğ etkyle, he çeve blncnn yeleşe ve gelşene he de anlaııın gelştlene katkı ağlayaktı. ayın Başkan, değel akadaşla; Çeve ve an Bakanlıklaının bleştleyle, yabanî btk ve hayvan tülenn ve bunlaın yaşa alanlaının kunaında tak çalışala yapılablecek, k dplnn aynı knuda tak çalışaının eydana geteceğ nej aa daha çk het edecekt. Değel akadaşla, çnde bulunduğuu aan dlnde ek te tehdt eden endütyel atıkla, bulan denge, geegene geek daha çök aa veekted. anayleşeyle paalel b ey leyen çeve kavaı, dğa kua blncnn yeleştleyle ükün laktı. Çeve ve an kavalaının blkte ütalaa edleceğ b bakanlık, bu kavalaı tanıa ve tanıta kânı ağlayaktı. Değel akadaşla, çevenn kunaı açıından en önel huu, buluş ve kletlş b çevey telee çabaından çk, evt dğal ve te yapının kletlen engelleyecek b blnç ve buna uygun etkn b ganaynel yapının luştuulaıdı. Bu çeçevede, çeve kua aalyetlenn güçlendle, öellkle altyapı ve anay yatıılaının tandatlaı ve kntlü açıından lgl lan İlle Bankaı, beledyele ve l öel aele gb kuuluşlaın güçlendle, kaynaklaının atıılaı yluyla yapılalıdı. --

19 T.B.M.M. B: l ayın Başkan, değel akadaşla; blndğ gb, Çeve Bakanlığının göevlenden b de, çeve gelşte aalyetle. Bu aalyetn en önel knulaından b de ağaçlandıadı. Aynı aanda an Bakanlığııın da ana aalyet knulaından bn teşkl eden ağaçlandıa, bu yen yapıyla hı kaanaktı. Çevenn aaçlan aaında ye alaına ağen evt altyapı ve kaynak yetelğ ebebyle ta laak yene getleeyen ağaçlandıa, an Bakanlığııın evt altyapı ve kânlaıyla bleştlekle gelşe kânı bulak; böylece, çeve kavaı yönünden b aaç daha uygulanış laktı. ayın lletveklle, bu taaı yaalaştığı takdde önel ölçüde b kad taauu da ağlanış laktı. Mevt yapıda k bakanlığııa bağlı taşa teşklatlaındak bölge ve l üdülükle ayıında taaua gleceğ gb, bakanlık ekendek yönetc kadlaında da önel ölçüde aala eydana gelecekt. Öneğn, üteşa yadıcıı ayıı 'dan 4'e, genel üdülük ayıı 6'dan 'e, genel üdü yadıcılığı kadu 4'ten 'e, dae başkanlığı kadu 6'dan 8'e, bakanlık üşavle kadu 'den 'a ndleek tpla adet üt düey kad taauu ağlanış laktı. Değel akadaşla, bu huuu, öellkle n günlede AK Paty kadlaşayla uçlayanlaın blgne unak tyu. ayın Başkan, değel lletveklle; etkn, vel ve kaltel b het unayı aaçlayan bu taaıyı detekledğ belt; bu veleyle, üce Mecl aygıyla elalaı. (AK Pat ıalaından alkışla) BAŞKAN - Teşekkü ede ayın ke. Şahılaı adına knc ö, anye Mlletvekl ayın Net Udl'e att. Buyuun ayın Udl. (CHP ıalaından alkışla) NCATİ UÎL (anye) - ayın Başkan, değel lletvekl akadaşlaı; Çeve ve an Bakanlıklaının bleştleyle lgl taan hakkında kşel göüşle bldek çn ö alış bulunuyu; bu veleyle, tüünüü evg ve aygıyla elalıyu. Ayn, Bngöl'de bugün lan depe nedenyle hayatını kaybeden yuttaşlaııa Allah'tan ahet dly, tü uluuua başağlığı dleğ letyu. Değel akadaşlan, ayn, bugün, tüüüün bldğ gb Mayı İşç Bayaı, eekçlen dayanışa ve üdele günü. Ben de güç şatladak şç kadeşlen bayaını yüekten kutluy, yüeğn nlala blkte çaptığı buadan duyuak tyu. Değel lletvekl akadaşlaı, knuya geden önce, öncelkle paylaşağınıa nandığı duygulanı lee letek tyu. Değel akadaşlaı, şöyle b düşünün lletvekl adayı lduğunudak duygulaınıı, eçle ıaında vatandaşlaa vedğ öle, geçekten nanaak nlaa vaat ettğ şeyle. He bn, şöylece düşünüyu, kend bölgende y kötü be ledn. Kn l, lçe başkanlığından, kn üt düey aeclkleden, beledye başkanlığından, da başkanlıklaından geldn. vet, ada yönlendydunu; vatandaşın unlaı buada ahatlıkla dle geteceğn, düşündüğünü dğultuda y kullanağınıı hayal edydunu. vet akadaşlan, hep öyle düşündük, CHP'l akadaşlaı da öyle düşündü, AKP'l akadaşlan da öyle düşündü; aa, aalee, beş ay geçt... Buadan, len adına da elenyu, yete atık deek tyu. Hayalle geçekleştel akadaşlaı, hep beabe geçekleştel. Bkle ögüce taya kyalı. Blenn "dğu" dedğ gb değl, dğu bldğ gb haeket edel. --

20 T.B.M.M. B : 74.. : Değel akadaşlaı, geln, geçekten, lletvekl lalı. " yenn, bu ş böyle lu" dyenlee, ekklen -kba öyleek tyu- lüten, hep beabe uyaalı. Ble yeny, dğu; aa, ble, he şey bldğn da edecek kada hl değl. Ble, ney, neede bulağını, öğeneceğn blecek duudayı. Buada, bu duygulan paylaştığııı düşünüyu; çünkü, he k guptak akadaşlaıla da, aan aan, be b knuştu. Değel akadaşlaı, dğudu "bakanlık ayıı aalın" dedk, hep blkte dedk, CHP'lle de ded, AKP'lle de ded. Dğudu, dedk; aa, blkte bunu aaltıken, ba da dkkat etely. FİKRT BADAZL (Antalya) - Çk u aalttık?! NCAT UİL (Devala) - Hayı, çk aaltadık; daha da aaltalı dyu. Pek, ne yaptık; ben yaptı, ldu dyeek bakanlıklaı bleştek, yaın daa düşe akadaşlaı, daa düşe... Lüten, nu deek tyu, kynlaa Çeve Bakanıı geld ; anlatabld ; Çeve Bakanlığının an Bakanlığıyla bleşen avunabld?! Çeve Bakanlığı bükatlaıı ne yaptı kynlada; geldle, bynu bükük tuadıla ı; avunabldle Çeve Bakanlığının kapatılaını evgl akadaşlaı, avunabldle?! Hep blkte göledk. Değel akadaşlaı, Anadlu'da b la va "acele şe şeytan kaışı." vet, acele şe şeytan kanın.. BARAM ÖZÇLİK (Budu) - Şeytan yk buada... AHMT AŞAR (Akaay) - Altı ay acele?! NCATİ UİL (Devala) - He nan, y lak ve y ş yapak çn uğaş ve. Dğudu; aa, dğu kaa, blgyle lu; evgl akadaşlan, üşteek akılla lu. Günled buadayı. vet, lüten, üşteek aklı taya kyalı; ben, lee bunu öneyu. Blenn dedğn değl, yüeğden kpan davanışı göteek, bu ülkey unlanndan kutann, hatta ve hatta da edyu, ayağa kaldınn. Buadan bakanlanın çıkıp "benden daha yukanda da va" deelen, ben, bu ıada tuuken haedeyu. Ben bakana, ben dedğ lu, eldek kânlan ben kullanın; yüekten öylüyu. ayın beledye başkanı, bunu en de haetyun, değel akadaşı, en de haetyun, h, en de haetyun. Bunlan hep be b knuştuk. Akadaşla, knuya gdk ayılı. Ben, şunu da edyu; lüten... AHA BAŞ (İtanbul) - Vakt btt... NCATİ UİL (Devala) - Vakt kullanın, eak eteyn, vakt ben. Değel akadaşlan, ben, tatışılın tyu; an ühendle tatışın, çeve ühendle tatışın, çeve ögütle tatışın, TMA tatışın. Lüten, yen başlaadı ı tatışa! Tatışaktan ne çıka! Bıakın, buada da ba çk knuşalı, ne lu?! Knuşanın b aan ı va, ahatlaa ıyı, knuşayla ahatlaa ıını, blglene y?!, yete kada bldğn da edy uunu?! Gup başkanvekln eln kaldınn, hep blkte ellen kaldıak n unua gty u; ben gy! Ben, blglenek tyu, yuu bleek kullanak tyu evgl akadaşlan. Buadan b şey daha öyleek tyu: an Bakanlığını alalı, Çeve Bakanlığını alalı; naıl uyu bu!? Naıl uyu?!. an Bakanlığı le Çeve Bakanlığının göevle, göev alanlan bbyle naıl ötüşüy? MHMT MHDİ KR (Dyabakı) - eşl... eşl... --

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

T.C YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN 2015-2019

T.C YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN 2015-2019 T.C YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI Şeht Avukat Mehet Özel İlkokulu Mdlğ STRATEJİK PLAN 2015-2019 ADANA Eyll 2015 2 Çalışadan, youladan, eteden, ahat yaşaak steyen toplula, önce haysyetlen, sona hyetlen ve daha sonada

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri FZM45 leko-ok 7.Hafa Feel şlkle 28 HSaı 1 7. Hafa De İçeğ Feel şlkle Yaıma Kıılma lekomayek dalgaı dalga özellkle kullaaak ışığı faklı kıılma de ah yüzeydek davaışı celeecek 28 HSaı 2 Feel şlkle-1 Şekldek

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.11.2014 y: 2014/48 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R Ekk Tc Dü Hkk Ku R G y. Ö:1

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 31.10.2012 y: 2012/120 Ku: İ R K Ü L E R R O R Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ y Ö: Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ 2012/120 u kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ MANYETİK OLAAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLADA KÜTLE AKTAIM KATSAYILAININ İNCELENMESİ Metn ŞENGÜL, Ahet. ÖZDUAL* Şeker Enttüü Etegut/ANKAA; *H.Ü. Kya Mühendlğ Bölüü Beytepe/ANKAA ÖZET Bu çalışanın

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı: AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 2015 187

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 2015 187 Atatük Üvete İktad ve İda Blle Deg Clt: 29 Saı: 25 87 VZA SÜPER ETKİNLİK MODELLERİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: KAPADOKYA DA FAALİYET GÖSTEREN BALON İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Nu Özgü DOĞAN Alıış Tah: 8

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/81 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök y Ö: Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök 2012/81 u kü y k. Ek Büyük N: 17/ Güy K: k-iu / TÜRKİE Ek

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ 6 BÖÜM ATENATİF AKIM AIŞTIMAA - ÇÖÜME DEESİ DEESİ DEESİ f 80 4 A olu 0 snωt snπft 4vsnπ50t 4vsn00πt olu Akıın zaanla dğş dnklndn, (t) snft sn50 400 sn 4 v A olu Gln aksu dğ, 0v 0v olu Gl dnkl, (t) snft

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER. Memur,Ens titü Sekreteri,M üdür

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER. Memur,Ens titü Sekreteri,M üdür B040 B040 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Açıklık ve Para Politikasının Etkinliği: Türkiye Uygulaması

Açıklık ve Para Politikasının Etkinliği: Türkiye Uygulaması Açıklık e Paa Polkaının Eknlğ: Tüke Ugulaaı Yd. Doç. D. Fua SEKMEN Sakaa Ünee, İİBF Öze Ekonok eo, aa olkaının üe aıa eeneğnn ekononn dışa açılaı le azaldığını, buna kaşın enflaonu aııcı b eknn olduğunu

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN . BÖÜ TRİS UVVT V TRİS IŞTIRR ÇÖZÜR TRİS UVVT V TRİS. v no ta sın a i yü ün no ta sın a bu lu nan yü e uy gu la ı ğı uv vet,.. 0. & 0 olu. b. 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu... 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu. uv vet le eşit

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETİ K Th: 26.06.2012 y: 2012/70 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 415 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: K v yu şh vy uu

Detaylı

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan)

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan) Doç. D. Rahi GÜÇÜ, Makine Dinaiği Des Notlaı DENGEEME. Kütle engeleesi (Roto. Peiyoik çevili akinalaın engelenesi (Kank-iyel 3. Güç engelenesi (Volan. Kütle Dengelenesi : Makine ühenisliğine bütün nen

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu Polno Fltres le Görüntü Stablzasonu Fata Özbek, Sarp Ertürk Kocael Ünverstes Elektronk ve ab. Müendslğ Bölüü İzt, Kocael fozbek@kou.edu.tr, serturk@kou.edu.tr Özetçe Bu bldrde vdeo görüntü dznnde steneen

Detaylı

ç Ç Ş Ş Ü Ş Ş Üş ş Ö Ç ç ş ç ş ş ü ç ş Ş ü ş ş ç ç ş ç ş ö ş ş ö ö ü Ş ü ü ş ü ü ü ş ç Ü «Ö ç ş ü ş ş ö Ş ç ç ş ç üç ö ş ç ş ç Ş ü ö üç ş Ş ü Ş Ç Ç Ç Ö ç ş ü ü ö ö ü ş ç ş ç Ş ç ş ü ü ş ş ş ö ş ç ş ö ş

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖÜM TRİS UT TRİS N MD SRU - Dİ SRURIN ÇÖZÜMRİ uvveti bileşenleine ayılığına yatay ve üşey bileşenle bibiine eşit olu u uuma, 4 4 yü ü nün işa e ti ( ol ma lı ı yü ü nün yü ü ne uy gu la ığı ele ti sel

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler Optelektk Aa Sıav-Çöümle s (.57 ) Su : Dğusal laak kutuplamış ışık ç elektk ala 5 π + t + ( + ) 5 velmekted. uada ala gelğ ˆ ˆ se bu ışık dalgasıı, a) aetk alaı (vektöel) ç b fade tüet ( pua) b) Otamı

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Ptanlaa Şube Müdürlüğü Sayı: 90856-301.03-E.107 Tarih: 0.05.017 14:01 Dsya Nuarası: 017-6544 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINV SORULRI. 99 ÖYS D C 5. 99 ÖYS fonksionunun ba lan g ç nok ta s na en a k n olan nok ta s n n, ba lan g ç nok ta s na uzak l kaç bi im di? O bi im olan bi a çem be in içi ne çi zi

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 16.02.2012 y: 2012/19 Ku: İ R K Ü L E R R O R Çk Kuu Dğşkk p D Ku R G y Ö Çk Kuu Dğşkk p D Ku 2012/19 u kü y vş. İg ku şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ ĞLK MEKEZİ VE LN TLET MMENTİ 1 1. ĞLK MEKEZİ (CENTD) ğılık meke paalel kuvvetleen otaa çıkan geometk kavamı. Yalnıca paalel kuvvetle ağılık meke vaı. ğılık meke fksel csmn vea paçacıkla sstemnn tüm ağılığının

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

KAMU BİNALARI ÜRETİMİNDE TİP PROJE UYGULAMASI VE BİR MALİYET DEĞERLENDİRMESİ

KAMU BİNALARI ÜRETİMİNDE TİP PROJE UYGULAMASI VE BİR MALİYET DEĞERLENDİRMESİ KAMU BİNALAR ÜRETİMİNDE TİP PROJE UYGULAMA VE BİR MALİYET DEĞERLENDİRMEİ Aktan OKAN Tip prje uygulamaının benimendiği ve giderek yaygınlaştığı şu ıralarda, anırım bir uygulamanın değerlendirmeini yapmak

Detaylı

'İ, Yrd. TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_

'İ, Yrd. TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_ SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayt N: 33627 TURKIYE KAMU ASTANELER] KURUMU TRABZON ILI KAMU ASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanni Eiti Aata atanei TEKLİF MEKTUBU A 09020 Say ; 236872 3^ GO Kn : Teklif F -

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları:

Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları: Blok yaraları: araşık teler, rok alt ten rrne uyun şeklde ağlanaından oluşur. Blok dyaraları, her r alt te araındak karşılıklı ağlantıyı öterek n kullanılır. Blok dyaralarında her r alt ten fonkyonu ve

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ ö ç ç ü Ş ö ö ç ç ö ç Ö ö ç ü Ö ö İ ü ö Ö İ ü ö ç ö ö ç ö ö ö ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ü ü ü ö ü ö ü ö ö Ö ö ü ö ç ü ö ö ö ö Ö Ö ç ç ç ü ö İ İç çü ö ç ü ö ç ö ö ö İ ç ç ç ç ç ö ö ö ç

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

Onduline ONDUGREEN. Cem İzolasyon. önduline " I!!1. Sistem. SI a . ' SPO l m. m, i ONDUGREEN @ İZODER ^MM. ' Mi NBİTÜDER ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

Onduline ONDUGREEN. Cem İzolasyon. önduline  I!!1. Sistem. SI a . ' SPO l m. m, i ONDUGREEN @ İZODER ^MM. ' Mi NBİTÜDER ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ " O S a e5 g ONDUGREEN C %M T3 TO O ) Sse ONDUGREEN Yeşl Çaı Sse ot s 0&30 7H 0 TR Bakod aayıcı uygulaasınıaygıınıza yükleyn ve açın Kaeanızı kodun üzene yaklaşıdığınızda aaaşle başlayacakı Ondulne ARASYA

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU A T S O A K A D E M İABA AAG Y I L I IIAK D Ö N E M E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I A( E Y L Ü L AfA R A L I K ABA AA AG A) A T S O A K A D E M İ O d a m ı z d a e ğ t

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Optik Sorularının Çözümleri

Optik Sorularının Çözümleri Ünite 4 Optik Soulaının Çözümlei 1- Gölgele ve Ayınlanma 2- Işığın Yansıması ve Düzlem Aynala 3- üesel Aynala 4- Işığın ıılması 5- Renkle 6- ecekle 1 Gölgele ve Ayınlanma Testleinin Çözümlei 3 Test 1

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

İSTANBUL HALKININ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAHİPLİĞİ VE EDİNME BİÇİMLERİ

İSTANBUL HALKININ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAHİPLİĞİ VE EDİNME BİÇİMLERİ İTANBUL TİCARET DA YAYN N.: 199-15 İTANBUL HALKNN DAYANKL TÜKETİ ALLAR AHİPLİĞİ VE EDİNE BİÇİLERİ Prf. Dr. TANER BERKY - Prf.Dr. ERE KNGAR İÇİNDEKİLER ÖNÖZ UNUŞ,, ayfa N :. GENEL DEĞERLENDİRE, ÖZET BULGULAR

Detaylı

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 - 10 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 2 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 3 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI

Detaylı

2.a: (Zorunlu Değil):

2.a: (Zorunlu Değil): Uygulaa 5-7:.7 6 7 Baar Yarıyılı Jeodezk Ağlar e Uygulaaları UYGULAMA FÖYÜ,..7.a: (Zorunlu Değl: Yanına arılaayan br kule yükeklğnn trgonoetrk yükeklk belrlee yönteyle eaplanaı UYGULAMA.b : (Zorunlu C3

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı