ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario."

Transkript

1 Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών Model No. : VS13951

2 Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı etkileşime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir. Bu ekipman FCC Yasalarının 15. kısmına uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır, bu enerjiyi saçabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, radyo iletişiminde zararlı parazitlenmelere sebep olabilir. Ancak özel bir kurulumda parazitlenme olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz açıp kapatılarak saptanabilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını yapmak suretiyle parazitlenmeyi gidermeye çalışması tavsiye edilir: Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın. Cihazı alıcının bağlandığı devreden farklı bir prize takın. Yardım için yetkili satıcıya ya da deneyimli bir radyo/tv teknisyenine danışın. Uyarı: Uyumdan sorumlu kişi tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar yetkilinin cihazı kullanma yetkisini boşa çıkarabilir. Kanada için B Sınıfı dijital alet Kanada ICES-003 kuralı ile uyumludur. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Cihaz 2004/108/EC EMC Yönergesi ve 2006/95/EC Düşük Gerilim Yönergesi ile uyumludur. Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler içindir: İşaret, 2002/96/EC (WEEE) Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi ile uyumludur. İşaret, bitten veya atılacak olan bataryalar veya akümülatörler da dahil olmak üzere cihazların genel belediye çöpüne ATILMAMASI gerektiğini, bunun yerine geri dönüşüm ve toplama sistemlerinde kullanılması gerektiğini gösterir. Bu cihazda bataryalar, akümülatörler ve piller varsa, Hg, Cd veya Pb kimyevi işareti gösterilir, bu durumda bataryada % den fazla Civa veya %0.002 den fazla Kadmiyum veya %0.004 den fazla Kurşun bulunduğu anlamına gelir. i

3 RoHS Uyum Beyanı Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aşağıda gösterilen azami yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir: Madde Önerilen Maksimum Yoğunluk Gerçek Yoğunluk Kurşun (Pb) %0.1 < % 0.1 Civa (Hg) %0.1 < %0.1 Kadmiyum (Cd) %0.01 < %0.01 Heksavalent Krom (Cr 6+ ) %0.1 < %0.1 Polibrominat bifeniller (PBB) %0.1 < %0.1 Polibrominat difenil eterler (PBDE) %0.1 < %0.1 Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS Yönergelerinin Eki doğrultusunda çıkarılmıştır: Çıkarılan bileşenlerin örnekleri: 1. Lamba başına 5 mg ı geçmeyen kopmak flörosan lambalardaki ve RoHS Direktifinin Ekinde özellikle belirtilmeyen diğer lambalardaki cıva. 2. Katot ışın tüplerinin, elektronik bileşenlerin, flörosan tüplerinin ve elektronik seramik parçalarının (örn. Piezoelektronik cihazlar) camındaki kurşun. 3. Yüksek sıcaklık türündeki lehimlerde bulunan kurşun (örn. Ağırlığının %85 i veya daha fazlası kurşuna dayalı olan alaşımlar). 4. Ağırlığının %0.35 ine kadar çelik, ağırlığının %0.4 ü kadar alüminyum ve ağırlığının %4 ü kadar bakır bulunan alaşımdaki kurşun. ii

4 Telif Hakký Bilgileri Telif Hakký Corporation, Tüm Haklarý saklýdýr. in üç kuþlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter Corporation þirketinin tescilli ticari markalarýdýr. Feragat: Corporation bu belgede geçen teknik veya yayýnsal hatalardan sorumlu olmayacaktýr; ve bu malzemenin ifþa edilmesi veya bu ürünün kullanýlmasý ve uygulanmasý sonucu oluþan rastlantýsal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktýr. Ürünün sürekli olarak geliþtirilmesi sebebiyle Corporation herhangi bir bildiride bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan deðiþiklik yapýlabilir. Bu belgenin hiçbir bölümü, Corporation dan önceden alýnan yazýlý izin olmaksýzýn kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir þekilde iletilemez. Kayýtlarýnýz için Ürün Adý: Model Numarasý: Belge Numarasý: Seri Numarasý: Satýn Alýnma Tarihi: Digital Photo Frame VS13951 _UG_TRK Rev. 1B Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen web sitesini ziyaret edin. ABD & Kanada: Avrupa: Tayvan: iii

5 Önemli Güvenlik Yönergeleri Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni kullanırken daima aşağıdaki temel güvenlik önlemlerini uygulayın. Bu; yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltacaktır. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmura veya neme maruz bırakmayın. Uyarı: Riski önlemek için kapağı açmayın, içinde yedek parça yoktur, tüm ürün servisleri için profesyonel personele başvurun. Dijital Fotoğraf Çerçevesi yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir. Koruma ve bakım uygulaması yapmadan önce Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni prizden çekin. Dijital Fotoğraf Çerçevesi'nin arkasındaki havalandırma deliklerini kesinlikle kapatmayın. Multimedya Dijital Fotoğraf Çerçevenizi doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Güç kablosunu koruyun. Güç kablolarını, üzerine basılmayacak veya üstüne konulan eşyalardan zarar görmeyecek şekilde yerleştirin. Kablonun Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ne takıldığı yere özellikle dikkat edin. Yalnızca Dijital Fotoğraf Çerçevesi ile verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir güç adaptörü kullanıldığında garantiniz geçersiz olacaktır. Ünite kullanılmadığı zaman güç kablosunu prizden çıkarın. LCD Ekranı Temizleme Ekrana yumuşak dokunun. Ekran, çizilebilecek veya hasar görebilecek camdan yapılmıştır LCD ekrandan parmak izlerini veya tozu temizlemek için, fotoğraf makinesi merceği bezi gibi yumuşak / aşındırıcı olmayan bir bez kullanmanızı öneririz. Ticari olarak satılan LCD temizleme kiti kullanıyorsanız, temizleme sıvısını doğrudan LCD ekrana uygulamayın. LCD ekranı sıvıyla nemlendirilmiş temizleme beziyle temizleyin. Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Temizleme Dijital Fotoğraf Çerçevesi'nin dış yüzeyini (ekran hariç) suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Paket İçeriği Güç adaptörü Dijital Fotoğraf Çerçevesi Uzaktan kumanda USB kablosu(-54/74) USB kablosu Kullanıcı el kitabı Hızlı Başlama Kılavuzu Ayak iv

6 1. Önlemler Uyarılar Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın. Bu el kitabı, cihazın çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda size yardımcı olacaktır. Bu cihazı suya, ıslaklığa veya yüksek neme maruz bırakmaktan kaçının. Cihazı suyla temas edebileceği yüzme havuzu, banyo küveti veya lavabo gibi yerlerin yakınına koymayın. Sadece kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin; temizlik için kimyasal bir sıvı kullanmayın. Cihazın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmasını önlemek için, havalandırma deliklerini tıkamayın. Sadece üretici tarafından belirtilen eklentileri/ aksesuarları kullanın. Elektrik çarpmasını önlemek için, güç kablosunun, fişin veya adaptörün üzerine basmayın. Bu cihazın servis işlemlerini kendiniz yapmayı denemeyin. Kapakların açılması veya çıkarılması, tehlikeli voltajlara veya diğer tehlikelere maruz kalmanıza yol açabilir. Tüm servis ve onarım işlemleri için, yetkili servis personeline başvurun. Lütfen gök gürültülü fırtınalarda veya uzun süre boyunca kullanılmadığında cihazın fişini çekin. Taşıma veya kullanım sırasında LCD ekrana sert bir şekilde bastırmayın. Keskin nesnelerden uzak tutun. 1

7 2. Ürün Tanıtımı 2.1 Özellikler hhyüksek kaliteli 8 inç LCD: 800x600 yüksek çözünürlük. hhjpg, JPEG biçiminde resimlere uyumlu. hhbirden fazla geçiş efekti sunan resim slayt gösterisi; resim çevirme ve yakınlaştırma özellikleri desteklenmektedir. hhmüzik çalar (MP3) ve resimlerin slayt gösterisi yapılırken arka plan müziği. hhmjpeg ve MPEG-4 biçimlerindeki videolara uyumlu. hhtxt E-kitap okuyucusu. hhsaat, takvim ve uyarı işlevleri. hh3'ü 1 arada Kart okuyucusu (SD/SDHC/MMC). 2.2 Teknik Özellikler LCD Ekran Fotoğraf Dosyası Panel boyutu En-boy oranı Etkili görüntüleme alanı Çözünürlük Desteklenen görüntü biçimleri Maks. görüntü çözünürlüğü 8 inç 4:3 162,0 (G) x 121,5 (Y) mm 800 (G) x 600 (Y) piksel JPG, JPEG (taban çizgisi kodlama) 30 milyon piksel Video Dosyası Video kod çözücüsü Desteklenen video biçimleri Video teknik özellikleri E-kitap MPEG4, MJPEG, AVI MPG, MPEG, MOV MJPEG AVI: Maks.320 x 240 DIVX4/5/5.11/6:Maks.720 x 576-5MBps AVI XVID: Maks.720 x 576-5MBps MPEG4 MPEG4 (avi) Maks.720 x 576-5MBps MOV Maks.640 x 480 Desteklenen dosya biçimi txt (Yalnızca İngilizce) Maks. dosya boyutu Maks. 10M 2

8 Takvim Müzik Dosyası Bellek Ortamı Elektrik Özellikleri Ebatlar Desteklenen müzik biçimleri Saat, Takvim, Uyarı Mp3(örnekleme hızı 44.1kHz, bit hızı 32k-320kbps), Desteklenen MMC, SD, SDHC (maks 32GB) Bellek Kartı USB USB flaş disk (maks 200mA) Dosya sistemi FAT, FAT32 Güç girişi DC5V 1 A Güç tüketimi 5W Güç adaptörü Giriş AC V~50/60HZ Çıkış DC5V 1 A Ebatlar 225 x 185 x 24,2 mm Ağırlık Yaklaşık 440g Çalışma modu Düğmeyle çalışma Çevresel Çalışma sıcaklığı 0 C~40 C Gereksinimler Depolama sıcaklığı -20 C~60 C Yönetmelik CE, BSMI, FCC, ICES003, LVD, Gost-R/Hygienic 2.3 Aksesuarlar Güç adaptörü...1 adet Dijital Fotoğraf Çerçevesi...1 adet Uzaktan kumanda...1 adet USB kablosu(-54/74)...1 adet USB kablosu...1 adet Kullanıcı el kitabı...1 adet Hızlı Başlama Kılavuzu...1 adet Ayak...1 adet 2.4 Düğme Gösterimi 3

9 1 Power (Güç): a. Aygıtı açmak için basılı tutun. b. Aygıtı kapatmak için basılı tutun. c. Cihaz açıkken, ana menüye geri dönmek kısa bir süre basın. 2 Return (Geri Dön): Çıkış. 3 Play (Oynat): a. Doğrulama / Giriş. b. Oynatma/Duraklatma. c. Kısayol menüsünü göstermek için basılı tutun. 4 UP (YUKARI): a. Yukarı; b. Önceki; c. Hızlı Geri. 5 DOWN (AŞAĞI): a. Aşağı; b. Sonraki; c. Hızlı ileri. 6 RIGHT (SAĞ): a. Sağ; b. ses+; c. giriş; d. ayar+. 7 LEFT (SOL): a. Sol; b. ses-; c. üst seviyeye geri; d. ayar Terminal Gösterimi 1 USB HOST (USB ANA BİLGİSAYARI): USB flaş sürücüsü veya bilgisayara bağlayın (maks 200mA). 2 SD/SDHC/MMC kart yuvası. 3 DC-IN (DC GİRİŞİ): Güç girişi 5V DC 1 A 4

10 2.6 Uzaktan Kumanda Gösterimi MODE Power (Güç): a. Aygıtı açmak için basılı tutun. b. Aygıtı kapatmak için basılı tutun. c. Cihaz açıkken, ana menüye geri dönmek kısa bir süre basın. 2 Return (Geri Dön): Çıkış. 3 Play (Oynat): a. Doğrulama / Giriş. b. Oynatma/Duraklatma. c. Kısayol menüsünü göstermek için basılı tutun. 4 UP (YUKARI): a. Yukarı; b. Önceki; c. Hızlı Geri. 5 DOWN (AŞAĞI): a. Aşağı; b. Sonraki; c. Hızlı ileri. 6 LEFT (SOL): a. Sol; b. ses-; c. ayar-. 7 RIGHT (SAĞ): a. Sağ; b. ses+; c. ayar+. 8 MODE (MOD): a. Ekran en boy oranını değiştirin; b. E-kitap okurken yazı tipi rengini değiştirin. 9 Kısayol Düğmesi: Kısayol menüsünü göstermek için basın. 5

11 3. Başlarken 3.1 Ayak Ayağı takmak için saat yönünde döndürün. Ayağı çıkarmak için saat yönü tersine döndürün. 3.2 Pil Takma 1 2 Resim 1 Resim 2 Resim 3 1. Lütfen Resim 1'e bakın, oku takip ederek pili, pil muhafazasını ve plastik yalıtkanı dışarı çıkarın. 2. Plastik yalıtkanı çıkarın. (Resim 2) 3. Pili ve pil muhafazasını uzaktan kumandaya takın. (Resim 3) 6

12 4. Çalıştırma Yönergesi 4.1 Dijital Fotoğraf Çerçevesini Açma/Kapama h hgücü açma a: Aygıt prize takıldığında, otomatik olarak açılacaktır. b: Adaptör açıldığında, uzaktan kumanda veya aygıttaki [ ] düğmesini basılı tutun, aygıt açılır. h hgücü kapama Uzaktan kumanda üzerindeki [ h hana Menü'ye Geri Dönme ] düğmesini basılı tutun, aygıt kapanır. [ ] düğmesine hafifçe bastığınızda, cihaz Ana Menüye geri döner. 4.2 OSD Kullanma Yönergesi Ana Menü Ana Menü aşağıdaki gibi gösterilir. Bir simgeyi seçmek için Sol ve Sağ düğmelerle ilerleyin ve [ ] düğmesine basarak giriş yapın. 4.3 Favorite (Favori) (-54/74) Bu kategoride, kullanıcılar resimleri Bellek Kartları veya USB Flaş (maks 200mA) sürücüsünden kopyalayarak kendileri tanımlayabilir. Dosyayı Favorite (Favori)'e eklemek için, Ana Menü'deki "File Manager (Dsy Ynetici)"e girin, eklemek istediğiniz dosyayı seçin, kurulum menüsünü göstermek için aygıt üzerindeki [ ] düğmesini basılı tutun ve "Favorite (Favori)"yi seçin. Dahili belleğin sınırlı olmasından dolayı, Favorite (Favori)'deki görüntü çözünürlüğü üretici tarafından 800x600 piksel olarak ayarlanmıştır. Görüntü boyutunun 50kb'dan az olması önerilir. (About DPF (DPF Hakkında) ve Favorite (Favori) toplam kapasitesi 500KB'dan azdır). 7

13 4.4 File Manager (Dsy Ynetici) Kullanma Yönergesi Ana Menü'de "File Manager (Dsy Ynetici)"i seçmek için [ / ] ile ilerleyin ve [ ] ile girin. Gezgin, Bellek Ortamına kaydedilmiş tüm dosyaları listeleyecektir. File Manager (Dsy Ynetici) menüsünde, kullanıcılar ortam türünü değiştirebilir, dosyaları yürütebilir, dosyaları silebilir ve dosyaları Favorite (Favori)'e ekleyebilir. 4.5 Photo (Fotoğraf) Kullanma Yönergesi Slayt Gösterisi Ana Menü'de "Photo (Fotoğraf)"ı seçmek için [ / ] ile ilerleyin, aşağı açılan menüden ortam türünü seçin ve [ ] ile slayt gösterisi tam ekrana girin. Slayt gösterisi sırasında, [ / ] ile önceki veya sonraki fotoğrafa ilerleyin; [ / ] ile arka plan müziği sesini ayarlayın; [ ] ile duraklatın ve ekranda resim bilgileri gösterilecektir. 8

14 4.5.2 Slayt Gösterisi Ayarı Slayt gösterisi sırasında, kurulum menüsünü göstermek için [ ] tuşunu basılı tutun, seçenekleri seçmek için [ / ] ile ilerleyin, [ ] ile doğrulayın ve [ ] ile çıkın. Origin file (Kaynak dosya): Current Directory (O Anki Dizin) ve All Directory (Tüm Dizin)'den seçin. BG Music (Arka Plan Müziği): arka plan müziğini kapatın veya açın. Zoom (Yakınlaştır): görüntüyü 1-5 defa yakınlaştırmak için [ ] tuşuna arka arkaya basın. Rotate (Döndür): görüntüyü 0, 90, 180 veya 270 derece döndürmek için [ ] tuşuna arka arkaya basın. Brightness (Parlaklık): [ / ] ile yazı tipi boyutunu değiştirmek için ilerleyin, varsayılan değer 10'dur. Slideshow (Slayt Gösterisi): seçilebilecek rastgele, Top to Button (Üstten Alta) ve Left to Right (Soldan Sağa) gibi 13 farklı geçiş efekti vardır, geçiş efektini değiştirmek için [ / ] ile ilerleyin. Interval (Süre): Fast (Hızlı), Middle (Orta), Slow (Yavaş) ve Self-defined (Kendi tanımlamalı) arasında geçiş yapmak için [ / ] ile ilerleyin. Display (Görüntüle): Auto (Otomatik), Original (Orijinal), Crop (Kırp) ve Stretch (Daralt) arasında geçiş yapmak için [ / ] ile ilerleyin. Mode (Mod): Random (Rastgele), Order (Sıra), arasında geçiş yapmak için [ / ] ile ilerleyin. 9

15 4.6 Video (Video) Kullanma Yönergesi Film Oynatma Ana Menü'de "Video (Video)"ı seçmek için [ / ] ile ilerleyin, aşağı açılan menüden ortam türünü seçin ve [ ] ile girin. Film Browser (Tarayıcı) menüsünde, oynatmak istediğiniz filmi seçin ve tam ekranda oynatmak için [ ] tuşuna basın. Film oynatırken, duraklatmak için [ ] tuşuna basın ve ekranda film bilgileri gösterilecektir. Filmi hızlı ileri veya geri sarmak için, [ / ] tuşuna basın. Son durdurma noktasından oynatma özelliğini desteklemektedir Film Ayarı Film oynatırken, Previous (Önceki), Next (Sonraki), Play/Pause (Oynat/ Duraklat), Fast forward (Hızlı İleri), Rewind (Hızlı Geri), Skip (Atla), Repeat (Yinele), Display ratio (Ekran En Boy Oranı) ve brightness (parlaklık) seçeneklerinin bulunduğu kurulum menüsünü göstermek için, [ ] tuşunu basılı tutun. 10

16 Previous (Önceki): önceki videoya gidin; Next (Sonraki): sonraki videoya gidin; Play/Pause (Oynat/Duraklat): video oynatımını duraklatın veya devam ettirin; Fast forward (Hızlı İleri): videoyu hızlı ileri sarın; Rewind (Hızlı Geri): videoyu hızlı geri sarın; Repeat (Yinele): Repeat All (Tümünü Yinele), Repeat One (Birini Yinele), Repeat Once (Bir Defa Yinele) ve None (Hiçbiri) arasında geçiş yapmak için, [ ] tuşuna basın; Skip (Atla): oynatmak için belirli bir zamana atlayın. Skip (Atla)'yı seçin, ekranın sol köşesinde görünen kutuyu göstermek için [ ] tuşuna basın ve ardından doğru zamanı ayarlamak için [ / ] ile ilerleyin. Display (Görüntüle): Original (Orijinal), Stretch (Daralt), Crop (Kırp), Auto (Otomatik) ve Actual (Asıl) arasında geçiş yapmak için [ ]tuşuna basın; Brightness (Parlak): parlaklık çubuğunu göstermek için [ ve parlaklık seviyesini ayarlamak için [ / ] ile ilerleyin; ] tuşuna basın 4.7 Müzik Kullanma Yönergesi Müzik çalma Ana Menü'de "Music (Müzik)"ı seçmek için [ / ] ile ilerleyin, aşağı açılan menüden ortam türünü seçin ve [ ] ile girin. Music Browser (Müzik Tarayıcı) menüsünde, çalmak istediğiniz müziği seçin ve tam ekranda oynatmak için [ ] tuşuna basın. Müzik çalarken, önceki veya sonraki şarkı için [ / ] ile ilerleyin, [ ] ile onaylayın; [ / ] ile sesi ayarlayın; ve [ ] ile duraklatın Müzik Ayarı Müzik çalma sırasında, kurulum menüsünü göstermek için [ ] tuşunu basılı ] ile doğrulayın ve [ ] tutun, seçenekleri seçmek için [ / ] ile ilerleyin, [ ile çıkın. 11

17 Origin file (Kaynak dosya): Current Disk (O Anki Disk) ve Current Directory (O Anki Dizin) seçimi yapmak için [ ] tuşuna basın; Repeat (Yinele): Repeat All (Tümünü Yinele), Repeat One (Birini Yinele), Repeat Once (Bir Defa Yinele) ve None (Hiçbiri) arasında geçiş yapmak için, [ ] tuşuna basın; Previous (Önceki): önceki şarkıya gidin; Next (Sonraki): sonraki şarkıya gidin; Play/Pause (Oynat/Duraklat): şarkı çalmayı duraklatın veya devam ettirin; Rewind (Hızlı Geri): şarkıyı hızlı geri sarın; Fast forward (Hızlı İleri): şarkıyı hızlı ileri sarın; Background (Arka Plan): tercih ettiğiniz stili seçmek için, [ basın; Back Light (Arka Işık): arka ışık seçeneklerini seçmek için, [ basın. ] tuşuna ] tuşuna 4.8 Diğerleri Kullanma Yönergesi E-kitap E-kitap Tarayıcısı Ana Menü'de "Others (Diğerleri)"ni seçmek için [ / ] ile ilerleyin, aşağı açılan menüden "E-book (E-kitap)"ı seçin ve [ ] ile girin. E-book Browser (E-kitap Tarayıcısı) menüsünde, okumak istediğiniz txt dosyasını seçin ve E-kitap okumak için [ ] tuşuna basın; sayfayı yukarı veya aşağı çevirmek için, [ / ] ile ilerleyin; [ / ] ile arka plan müzik sesini ayarlayın E-kitap Ayarı Okuma sırasında, kurulum menüsünü göstermek için [ ] tuşunu basılı tutun; seçenekleri belirlemek için [ / ] ile ilerleyin; alt seçenekleri belirlemek ] tuşuna basın ve ayarlarınız için [ / ] ile ilerleyin; çıkmak için [ etkinleştirilecektir. 12

18 BG music (Arka Plan müziği): arka plan müziğini kapatın veya açın; Auto scroll (Otomatik kaydırma): Fast (Hızlı), Middle (Orta), Slow (Yavaş) ve Off (Kapalı) seçimini yapın. Font color (Yazı tipi rengi): White (Beyaz), Black (Siyah), Gray (Gri) ve Blue (Mavi) arasında geçiş yapmak için, [ / ] ile ilerleyin. Go to Page (Sayfaya Git): "Go to Page (Sayfaya Git)"i seçmek için [ ] tuşuna basın, değeri değiştirmek için [ / ] ile ilerleyin ve [ ] ile çıkın Takvim ve Saat Main Menu (Ana Menü)'de "Others (Diğerleri)"ni seçmek için [ / ] ile ilerleyin ve E-book (E-kitap) ve Clock (Saat) gösterilir. Takvim ve Saat ayarı Main Menu (Ana Menü)'de "Others (Diğerleri)"ni seçmek için [ / ] ile ilerleyin ve [ ] ile "clock (saat)"e girin. Kurulum menüsünü göstermek için, Date (Tarih), Mode (Mod), Time (Zaman), Timer (Zamanlayıcı) ve Alarm (Uyarı) seçeneklerinin bulunduğu [ ] tuşuna uzun basın. Güne gözatmak için [ / ] ile ilerleyin; aya gözatmak için [ / ] ile ilerleyin. 13

19 4.9 Setup (Kurulum) Ana Menü'de "Setup (Kurulum)"u seçmek için, [ / ] ile ilerleyin ve açılan menüde Common (Genel), Power (Güç), Media (Ortam) ve Time (Zaman) gösterilir Common (Genel) Language (Dil): dili seçmek için, [ / ] ile ilerleyin. Background (Arka Plan): tercih ettiğiniz stili seçmek için, [ / ] ile ilerleyin. USB mode (USB modu): USB ve Bilgisayar arasında seçim yapın.(- 54/74) Product Information (Ürün Bilgileri): ürün bilgilerini gösterin; Update (Güncelleştir): yazılım yükseltmek içindir; Factory Default (Fabrika Varsayılanı): fabrika ayarına geri dönün; Boot Mode (Ön Yükleme Modu): Mode (Mod)'u seçmek için, [ / ] ile ilerleyin Power (Güç) Backlight (Arka Işık): parlaklık seviyesini ayarlayın. Backlight off (Arka Işık kapalı): arak ışığı otomatik kapatma zamanını ayarlamak için, [ / ] ile ilerleyin. Power off (Güç kapalı): gücü otomatik kapatma zamanını ayarlamak için, [ / ] ile ilerleyin Media (Ortam) Video (Video): Repeat (Yinele) ve Display (Görüntüle) ayarı vardır, seçenekleri belirlemek için [ / ] ile ilerleyin. Photo (Fotoğraf): Origin File (Orijinal Dosya), BG music (Arka Alan müziği), Slideshow (Slayt gösterisi), Interval (Süre) ve Display (Görüntüle) ayarı vardır, seçenekleri belirlemek için [ / ] ile ilerleyin. Music (Müzik): Origin File (Orijinal Dosya), Play Sequence (Sırayla Çal) ve Repeat (Yinele) ayarı vardır, seçenekleri belirlemek için [ / ] ile ilerleyin. 14

20 Ebook (E-kitap): BG Music (Arka Plan Müziği), Auto Scroll (Otomatik Kaydır) ve Font Color (Yazı Tipi Rengi) ayarı vardır, seçenekleri belirlemek için [ / ] ile ilerleyin Time (Zaman) Date (Tarih): Year (Yıl), Month (Ay) ve Date (Tarih) arasında geçiş yapmak için, [ / ] ile ilerleyin ve değeri değiştirmek için [ / ] ile ilerleyin. Mode (Mod): 24Hour (24 Saat) ve 12Hour (12 Saat) seçimini yapın. Time (Zaman): saat ve minute dakika arasında geçiş yapmak için değeri değiştirmek için [ / ] ile ielrleyin ve değeri değiştirmek için [ / ] ile ilerleyin. Adjust (Ayarla): Ünite uzun süre çalıştıktan sonra saat ileri gidecek veya geri kalacaktır. Saat ileri gider veya geri kalırsa, saati ayarlamak için [ / ] ile ilerleyin; İleri:[ ] Geri: [ ] En fazla 6 saniye ; En az -6 saniye Timer (Zamanlayıcı): Timer status (Zamanlayıcı durumu), Turn on time (Açma zamanı), Turn off time (Kapatma zamanı) ve Frequency (Frekans) olmak üzere dört seçenek vardır. Alarm (Uyarı): Alarm status (Uyarı durumu), Alarm time (Uyarı zamanı), Frequency (Frekans) ve Alarm ring (Uyarı zil sesi) olmak üzere dört seçenek vardır. 15

21 5. Sorun Giderme Sorun ve Çözüm Sorun Cihaz açılmıyor ve şarj cihazına bağlıyken bile hiçbir şey olmuyor Ekran kapalı Ekran donuyor ve artık kontrol birimlerine yanıt vermiyor Video akıcı olarak oynamıyor ve "media format not supported (ortam biçimi desteklenmiyor)" iletisi görünüyor Ses yok Uzaktan kumanda kullanılamıyor Dosyalar okunamıyor USB Flaş (maks 200mA) Disk okunamıyor SDHC kartı okunamıyor Gerçek kapasite belirtilenden daha azdır. Ekranda hiçbir dosya görüntülenmiyor Oynatma modundan çıkın ve otomatik olarak Ana Menüye geri dönün. Çözümler Gücün doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin veya cihazın fişini çıkarıp tekrar takın. Cihaz çalışmazsa, servis için bayinize iade edin. Arka ışığın KAPALI olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Cihazın fişini çıkarıp tekrar takın Video çözünürlüğü ve veri akışı (kare) desteklenmiyor. Bilgisayarda Storm player gibi oynatıcılarla video dosyalarının parametrelerini (çözünürlük, veri akışı ve kare) kontrol edin ve parametreler aygıtın destekleme aralığı dışındaysa video dosyalarını video dönüştürücüyle dönüştürün. Ses parametresinin 0 olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Film dosyasında ses olup olmadığını kontrol edin. Cihaz çalışmazsa, servis için bayinize iade edin. Uzaktan kumanda ve aygıt arasındaki mesafe çok uzak veya açı 60º den fazla. Pilin düzgün takılıp takılmadığını veya tükenip tükenmediğini kontrol edin. Dosya yolunu kontrol edin; cihaz, 5 düzeyden fazla derinlikte olan bir klasörde kayıtlı dosyaları okuyamaz. USB flaş diskin doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. USB flaş diskin Maksimum Kapasitesi 32GB'dir. Uyumsuz bir USB flaş disk takılmıştır. Lütfen uyumlu türler için bayinize danışın. SDHC kartın iyi takılıp takılmadığını kontrol edin. En fazla SDHC Kapasitesi 32GB'dır. Uyumlu olmayan bir kart takılmış. Lütfen uyumlu kart türleri için bayinize danışın. Yönetim ve uygulama dosyaları eklendiğinden, gerçek kapasite azalır. FAT hasar görmüştür. Cihazı yeniden başlatın. Oynatmayı yeniden başlatın. (Not: Bu cihaz, şiddetli darbelere ve harici parazitlere karşı koruma işlevine sahiptir) Not: LED paneli, yüksek teknolojili milyonlarca pikselden oluşur. Rastlantısal olarak, bazı parlak veya karanlık pikseller olabilir; ancak bu durum asıl Dijital Fotoğraf Çerçevesi işlevini etkilemez. 16

22 Müşteri Desteği Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa geçiniz. NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir. Ülke Web sitesi Telefon E-posta Türkiye viewsoniceurope.com/tr/ com/tr/support/call-desk/ 17

23 Sınırlı Garanti VIEWSONIC Fotoğraf Çerçevesi Garanti kapsamı:, garanti süresince, normal kullanım şartlarında, malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti etmektedir. Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu kanıtlanırsa, kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir. Değiştirme ürünü veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir. Garanti ne kadar etkili kalır: Fotoğraf Çerçevesi duruşmalarını ise 1 yıl emek tarihinden itibaren ilk müşteri satın almak. Garanti neyi kapsamamaktadır: Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir. Garanti neyi kapsamamaktadýr: 1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün. 2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma: a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi. b. tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması. c. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler. d. in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar. e. Normal yıpranma ve yırtılma. f. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep. 3. Üründe uzun süre statik bir görüntü ekrana getirildiğinde oluşan genel olarak görüntü yanması olarak bilinen herhangi bir ürün. Nasıl hizmet alırım: 1. Garanti altında hizmet almak ile ilgili bilgi için Müşteri Desteği ile temasa geçiniz (lütfen Müşteri Desteği sayfasına bakınız).ürünün seri numarasını vermeniz gerekecektir. 2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası. 3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir servis merkezine veya e orijinal kutusunda gönderin. 4. Ek bilgi almak için ua da en yakın servis merkezini öğrenmek için ile temas kurunuz. Zımni garanti sınırlaması Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Hasarların hariç bırakılması in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. aşağıdakiler için sorumlu değildir: 1. Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar. 2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar 3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar. 4.3: DPF Warranty DPF_LW01 Rev. 1C

24

VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu

VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS13787 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Cihaz 2004/108/EC EMC Yönergesi ve 2006/95/EC Düşük Gerilim Yönergesi ile uyumludur.

Detaylı

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών - 使 用

Detaylı

VEB620 / VEB625 ebook

VEB620 / VEB625 ebook VEB620 / VEB625 ebook - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Guía del usuario - Gebruikshandleiding - Guia do usuário - Käyttöopas - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός

Detaylı

ViewSonic. PJD5112 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5112 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5112 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15843 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic, dünyanın teknolojik

Detaylı

Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара

Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы ViewSonic VA705m/VA705b LCD

Detaylı

SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu

SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15741 Uygunluk Bilgisi NOT: Bu bölümde yönetmeliklerle ilgili tüm gereksinimlere ve ifadelere değinilmektedir. Onaylanan ilgili uygulamalar

Detaylı

ViewSonic. VX2835wm LCD Display. Model No. : VS11531

ViewSonic. VX2835wm LCD Display. Model No. : VS11531 ViewSonic VX2835wm LCD Display Model No. : VS11531 İçindekiler TCO Bilgisi... i Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç

Detaylı

ViewSonic. VPAD10 Tablet PC

ViewSonic. VPAD10 Tablet PC Tablet PC - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Användarhandbok - Kullanιcι kιlavuzu - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 體 ) Model No. : VS13790 Uygunluk

Detaylı

ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu

ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14140 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi ile uyumludur. R&TTE

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

PLED-W500 LED Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PLED-W500 LED Projektör Kullanιcι kιlavuzu PLED-W500 LED Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model. VS14048 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz

Detaylı

10.1 Tablet PC Kullanıcı Kılavuzu [Türkçe]

10.1 Tablet PC Kullanıcı Kılavuzu [Türkçe] 10.1 Tablet PC Kullanıcı Kılavuzu [Türkçe] İÇİNDEKİLER Bildirim... Önsöz... 1.1. Bu Kılavuza Dair Notlar... 1.2. Ürün Kaydı... Temel bilgiler... 2.1. Ürüne Genel Bakış... 2.2. Tablet PC nin Hazırlanması...

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu TR8658 Birinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu TR8496 Birinci Sürüm Temmuz 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu

Detaylı

Led Projeksiyon. Cihazı Kullanma Klavuzu B1M

Led Projeksiyon. Cihazı Kullanma Klavuzu B1M Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu B1M TR9476 Eylül 2014 İkinci Sürüm TELIF HAKKI BILGILERI İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VX2835WM http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475413

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VX2835WM http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475413 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bilgisayar aracılığıyla bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu

Detaylı

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17 İçindekiler TV - Özellikler... 2 DLNA Ağ Servisinin Kullanımı... 20 Sayın SHARP müşterisi... 3 İnternet Portal... 20 Önemli emniyet tedbirleri... 3 Netflix... 20 Çevresel Bilgi... 6 HBBTV Sistemi... 21

Detaylı

MDRC Serisi. Kullanıcı Kılavuzu

MDRC Serisi. Kullanıcı Kılavuzu MDRC Serisi Kullanıcı Kılavuzu Telif hakkı uyarısı Bu doküman telifli bir belgedir. Tüm hakları saklıdır. Ne bu doküman ne de herhangi bir parçası Barco nun yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde ve şekilde

Detaylı

DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu

DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu Model: CS89T Versiyon 1.0 Bu kılavuz ileride başvurmak üzere saklanmalıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 LÜTFEN BAŞLAMADAN ÖNCE OKUYUN...

Detaylı

ET1620I Serisi. Kullanıcı Kılavuzu

ET1620I Serisi. Kullanıcı Kılavuzu ET1620I Serisi Kullanıcı Kılavuzu TR8823 Birinci Sürüm Ocak 2014 TELIF HAKKI BILGILERI İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC. in ( ASUS

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Phaser 6125. color laser printer. User Guide

Phaser 6125. color laser printer. User Guide Phaser 6125 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Detaylı

Tüm fotoğraflar, şekiller ve yazılımlar dahil olmak üzere bu yayın uluslararası telif hakkı yasaları uyarınca

Tüm fotoğraflar, şekiller ve yazılımlar dahil olmak üzere bu yayın uluslararası telif hakkı yasaları uyarınca Telif Hakkı Tüm fotoğraflar, şekiller ve yazılımlar dahil olmak üzere bu yayın uluslararası telif hakkı yasaları uyarınca korunmaktadır ve her hakkı saklıdır. Bu kılavuz ve içindeki materyaller yazarın

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. VSP355s

KULLANIM KILAVUZU. VSP355s KULLANIM KILAVUZU VSP355s Değerli Müşterimiz, Vestel telefon cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde

Detaylı

Kendinizi güvenli ve etkili kullanıma alıştırmak için Kullanma Talimatları ve Kurulum Kılavuzunu (ayrı cilt) dikkatli bir şekilde okuyun.

Kendinizi güvenli ve etkili kullanıma alıştırmak için Kullanma Talimatları ve Kurulum Kılavuzunu (ayrı cilt) dikkatli bir şekilde okuyun. Kullanma Talimatları Renkli LCD Monitör Önemli Kendinizi güvenli ve etkili kullanıma alıştırmak için Kullanma Talimatları ve Kurulum Kılavuzunu (ayrı cilt) dikkatli bir şekilde okuyun. Monitör düzenleme

Detaylı