Qt ye Giriş. Can Kavaklıoğlu. 19 Temmuz Trolltech in Qt 4.0 alt yapısını kullanarak programlama yapmak için gerekli kütüphaneleri yüklemek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Qt ye Giriş. Can Kavaklıoğlu. 19 Temmuz 2007. Trolltech in Qt 4.0 alt yapısını kullanarak programlama yapmak için gerekli kütüphaneleri yüklemek"

Transkript

1 Qt ye Giriş Can Kavaklıoğlu 19 Temmuz Önsöz Bu yazı Can Kavaklıoğlu[1] tarafından, Cerberus[2] takımının ihtiyaçları doğrultusunda yazılmıştır. Doğu Kaya ya elzem yardımlarından için teşekkürler. Yazıdaki hataları, önerileri, soruları ve/veya yazının oluşturduğu tepkileri adresine yollarsanız pek de güzel olur. Herzamanki gibi bu yazıda yazanlar etkisinde kalarak yaptığınız hareketlerden yazar sorumlu değildir. sürüm Temmuz Gereksinimler Trolltech in Qt 4.0 alt yapısını kullanarak programlama yapmak için gerekli kütüphaneleri yüklemek için: Debian sisteminde qt4-dev-tools paketini yüklemeniz yeterli olacaktır. Diğer birkaç sistemin paketi de mevcuttur[13]. Herhangi bir Linux sisteminde indireceğiniz.tar.gz dosyası ile kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Diğer sistemler için kurlum ve diğer konularda detaylı anlatım için [10]. 3 Hello World Programla ilgili her konuda olduğu gibi ilk önce ekrana Hello World yazdıran program ile işe başlayalım: Bu kodu gcc helloworld.cpp komutu ile çalıştırdığınızda şöyle bir hata kümesi ile karşılaşıyorsanız: helloworld.cpp:1:28: QApplication: No such file or directory helloworld.cpp:2:27: QPushButton: No such file or directory gcc programı kütüphanelerinizi bulamıyor demektir. Daha doğrusu qmake kullanarak, düzgün bir Makefile oluştumanız gerekiyor demektir. qmake in de doğru sürümünü kullandığımıza dikkat etmemiz gereklidir. Bunu anlamanın en iyi yolu aşağıdaki komutların çıktısındaki ilk satırlara bakarak, hangi Qt sürümü kullanıldığını yazan satıra göz atmaktır. Benim sistemimde bu komut şöyle çalışıyor: 1

2 /**************************************************************** ** ** Qt tutorial 1 ** ****************************************************************/ #include <QApplication> #include <QPushButton> int main(int argc, char *argv[]) { QApplication app(argc, argv); QPushButton hello("hello world!"); hello.resize(100, 30); } hello.show(); return app.exec(); Şekil 1: Örnek: Hello World[11] qmake -project -nopwd helloworld.cpp Komutu bir adet klasöradı.pro dosyası oluşturuyor. Bu dosyanın içerisinde qmake in Makefile ını oluşturacağı projeyi temsil ediyor. Eğer bulunduğumuz klasördeki bütün.cpp ler projeye katılsın istiyorsak, o zaman son iki parametreyi vermeden de komutumuzu çağırabiliriz: qmake -project qmake.pro dosyamızı oluşturduktan sonra gerekli Makefile ı oluşturması için komutunu çağırıyoruz ve Makefile ımız oluştuyor. Burada dikkat edilecek nokta (en azından benim sistemimde öyle idi) qmake komutu Qt 3.0 sürümünün qmake ini kullanıyordu. Bu da yanlış Makefile oluşmasına sebep oluyordu. O yüzden oluşan Makefile ın ilk satırlarını kontrol ederek orada Qt 4... ifadesinin geçtiğine emin olmak gereklidir. Benim sistemimde bunu yapabilmek için qmake yerin şu komutu kullanmam gerekti: qmake-qt4 make Düzgün bir Makefile oluştu ise, Makefile ın bulunduğu klasörde, komutu ile ilk Qt programımızı oluşturduk demektir. Çalıştırmak için komut satırından./<klasöradı> komutu ile programı çalıştırabiliriz. 2

3 4 Sinyaller ve Yuvalar (Signals and Slots) Qt nin objeler arası iletişim için kullandığı yapılar Sinyaller ve Yuvalar[8] olarak adlandırılırlar. Throlltech in dediğine göre eski sistemlerde kullanılan birbirine pointer gönderip, callback yaptırmak, hem type-safe olmadığı, hem de strongly coupled olduğu için sakıncalı oluyormuş. Bu yüzden bu yeni sistemlerini oluşturmuşlar. Binevi Sony nin OPEN-R sistemindeki gibi Subject(Signal) ve Observer(Slot) lar mevcut. Bir sinyal iki yuvaya bağlanabiliyor. Yukariki iki probleme verilen cevap ise şöyle: Bağlantılar tek elden bir fonksiyon imzası (function signature) ile belirtildiği için tip çakışma problemleri yaşanmıyor. Hatta bu açık ayırım sayesinde derleyici bize olası hataları gösterebiliyor. Loosely coupled yapı sayesinde, sinyali yayan objeler, yuva sahibi objelerle kurdukları bağlantılarda direk ilişki kurmadıkları için, strongly coupled sistemlerdeki sinyal yayan objelerin, bütün yuva sahibi objelerden haber olma zorunluluğu yoktur. Sinyal ve yuvaların birkaç özellikleri: Sinyaller ve yuvalar, bağlantılarından haberdar değillerdir. Bir yuvaya gerektiği kadar sayıda sinyal bağlanabilir. Bir sinyale gerektiği sayıda yuvaya bağlanabilir. Sinyaller sinyallere de bağlanabilir, bu durum, birinci sinyal oluştuğunda, ikinci sinyali tetikleyecektir. Bir sinyal oluştuğunda, kodun çalışması sinyali oluşturan satırın altına, ancak sinyalin yuvasından geri dönüş olduğunda devam eder. Eğer bu durum yerine, yuvadaki işlemin ayrı bir süreç olarak devam etmesi isteniyorsa, sıralı bağlantı (queued connections) yöntemi kullanılır. Yuvaların erişim hakları, hangi sinyallerin bu yuvaya bağlanabileceğini belirtir. 3

4 4.1 Sinyal ve Yuvalar Örneği 2. şekildeki örnekte Counter (sayaç) sınıfı, bir yuva ile tuttuğu sayıyı değiştirir. Oluşturduğu bir sinyal ile de, kendisini izleyenlere, sakladığı değerin değiştiğini haber verir. #include <QObject> class Counter : public QObject { Q_OBJECT public: Counter() { m_value = 0; } int value() const { return m_value; } public slots: void setvalue(int value); signals: void valuechanged(int newvalue); private: int m_value; }; Şekil 2: Örnek: Sinyaller ve yuvalar[8] Saklanan değişmesi sinyalinin üretilmesinin en uygun noktası ise setvalue fonksiyonu olacaktır: void Counter::setValue(int value) { if (value!= m_value) { m_value = value; emit valuechanged(value); } } Şekil 3: Örnek: Sinyaller ve yuvalar: setvalue fonksiyonu [8] Dikkat edilecek satır emit valuechanged(value); satırıdır. Bu komut ile, signals: ifadesi ile belirttiğimiz bölümdeki void valuechanged(int newvalue); fonksiyon çağırılarak oluşturulan sinyal yayılır. Daha açık bir örnek için 4. şekile bakınız: 4

5 Counter a, b; QObject::connect(&a, SIGNAL(valueChanged(int)), &b, SLOT(setValue(int))); a.setvalue(12); // a.value() == 12, b.value() == 12 b.setvalue(48); // a.value() == 12, b.value() == 48 Şekil 4: Örnek: Sinyaller ve yuvalar: bir sinyali yuvaya bağlamak [8] Bu örnekte gösterilen işlemler şunlardır: 1. İki tane Counter objesi, a ve b oluşturulur. 2. a ve b objeleri birbirlerine bağlanırlar. Bağlama komutundaki değiştirge sıralaması şöyledir: sinyali oluşturan obje, sinyal, sinyali alan obje, yuva. Bu şekilde sinyal ve yuva tanımlarken, SIGNAL ve SLOT makroları kullanılmak zorundadır. 3. a.setvalue(12); komutu a objesinin sakladığı değeri 12 ye eşitler, ve hemen ardından, valuechanged(int) sinyali oluşturmasını sağlar. Bu sinyal b objesinin setvalue(int) yuvasına ulaşır ve b objesinin sakladığı değer de 12 ye eşitlenir. 4. b.setvalue(48); ise sadece b objesinin değerini değiştirebilir, çünkü a objesinin yuvası hiçbir sinyale bağlanmadığı için, b objesinin setvalue(int) fonksiyonu tarafından oluşturulan sinyal a objesine ulaşmaz. 5 Meta-Obje Sistemi Qt nin Meta-Obje Sistemi[15], başta sinyal ve yuvalar sistemi olmak üzere birkaç işlev sunar: QObject::metaObject() ilgili sınıfın meta objesini verir. QMetaObject::className() RTTI desteğine gerek duymadan çalışan sınıfın adını obje çalışırken verir. QObject::inherits() istenen sınıfın ilgili sınıf tarafından kullanılıp (inherit) kullanılmadığını belirtir. QObject::tr() ve QObject::trUtf8() karakter dizilerini istenen dile çevirir. QObject::setProperty() ve QObject::property() dinamik olarak obje özelliklerinin değiştirir ve verir. Meta-Obje Sistemi aynı zamanda dynamic cast() işlemi için de kullanılabilir. 6 Özellikler Sistemi Qt nin Özellikler Sistemi (Property System [14] ) bir sınıfın içerisindeki standart veri yapılarına denk gelir. Ancak aşağıda belirtilen birkaç önemli işlev sağlar: Okuma fonksiyonu her zaman mevcuttur. İstenirse yazma fonksiyonu her zaman mevcut olabilir. Kayıtlı ( stored ) özniteliği, özelliğin kaydedilip edilmediğini belirtir. 5

6 Ender olsa da yeniden başlatma ( reset ) fonkiyonu. Tasarlanabilir ( designable ) özniteliği, ilgili özelliğin, Qt Designer gibi bir tasarlama programında gösterilip, gösterilmeyeceğini belirtir. Q PROPERTY() makrosu kullanılarak tanımlanır. Bu makro ancak QObject i kullanan (inherit) sınıflarda kullanılabilir. 6.1 Özellik Okumak ve Yazmak QPushButton *button = new QPushButton; QObject *object = button; // button and object point to the same object button->setdown(true); object->setproperty("down", true); Şekil 5: Örnek: Özellik okuma yazma örneği[14] button->setdown(true) yöntemi derleyicinin, derleme sırasında hataları raporlayabilmesini sağlar. button->setpropety("down",true); yöntemi ise derleme sırasında kullanılabilir olmayan özellikleri programın çalışması sırasında erişebilmemizi sağlar. Özellikler Sisteminin diğer belirtilen diğer iki fonksiyonu ise şunlar: QMetaObject::propertyCount() bir objenin kullanılabilecek bütün özelliklerini verir. QMetaObject::property() istenen objenin istenen özelliğini bir QMetaProperty objesi olarak verir. 6.2 Özellikler Sistemi Örneği class MyClass : public QObject { Q_OBJECT Q_PROPERTY(Priority priority READ priority WRITE setpriority) Q_ENUMS(Priority) public: MyClass(QObject *parent = 0); ~MyClass(); }; enum Priority { High, Low, VeryHigh, VeryLow }; void setpriority(priority priority); Priority priority() const; Şekil 6: Örnek: Özellik okuma yazma örneği[14] 6

7 Bu tanımlamayı kullanmak için şöyle bir ifade deneyebiliriz: obj->setproperty("priority", "VeryHigh"); Q PROPERTY makrosunun yapısı şu şekildedir: Q_PROPERTY(type name READ getfunction [WRITE setfunction] [RESET resetfunction] [DESIGNABLE bool] [SCRIPTABLE bool] [STORED bool]) name, QVariant[16] tarafından desteklenen bir tip olabilir yada yukarıdaki örnekteki gibi sınıf içerisinde tanımlanan bir tip olabilir. getfunction, const olmalıdır. Döndüğü cevabın tipi da, ya ilgili tipin kendisi, ya o tipte bir pointer yada yine o tipte bir referans olmalıdır. seçmeli setfunction, void dönmelidir ve sadece tek bir değiştirge ( parameter ) almalıdır. Alınan değiştirgenin tipi, ilgili tipin kendisi, ya ilgili tipte bir pointer, yada ilgili tipte bir const reference olmalıdır. seçmeli resetfunction, özelliği ilk haline geri çevirecek fonksiyon. Hiçbir değiştirge almamalı ve void dönmelidir. seçmeli DESIGNABLE, GUI tasarım arıcında bu özelliğin kullanımı açıp kapatmak için kullanılır. Öntanımlı değer yazılabilen özellikler için evettir. seçmeli SCRIPTABLE, Betik motoru tarafından kullanıma uygunluğu belirtir. Öntanımlı değer evettir. seçmeli STORED, Objenin durumu kaydedilirken, bu özelliğin değerinin hatırlanıp hatırlanmayacağını belirtir. Öntanımlı değer evettir. Yazılamayan değerler için kullanılması mantıklı değildir. 7 Qt - Eclipse bağlantısı 10 Temmuz da Eclipse ile Qt yi birbirine bağlamak için bir eclipse eklentisi test sürümü yayınlandı[17]. Qt eklentisi yüklemesini yapmadan önce Eclipse te C/C++ desteği için kullanılan CDT eklentisini kurmanız gereklidir. Bu işlemi Eclise in Help > Software Updates > Find and install menüsünden yapabilirsiniz. Eliniz değmişken bir de Eclipse sisteminiz için güncelleme yaparsanız iyi olacaktır. Qt - Eclipse bağlantısı eklentisi test sürümü olduğu için, Eclipse i güncel tutmakta fayda olacaktır. Haberde verilen bağlantıdan[18] indirebileceğiniz paketi, eclipse klasörünüzün üzerine açtığınız zaman Help > Cheat Sheets > Qt Development yoluyla açabileceğiniz bir anlatım mevcut. Bu anlatımda anlatıldığı üzere, Window > Preferences > Qt panelinden, sistemdeki Qt yüklemenizin yerini belirtmeniz gerekiyor. Kullandığım Debian sistemde libqt4* paketleriyle kurduğum Qt kurulumunda, istenen değerleri 4.0 ve /usr olarak girdiğimde Qt yi Eclipse e göstermeyi başardım. Bir not, eğer qt3 sürümü önceden yüklü ise, qmake komutu eski qmake-qt3 komutuna işaret ediyor olabilir. Bu durumda komut satırından çağırdığınız qmake komutunun doğru qmake (qmake-qt4) komutuna işaret ettiğinden emin olun. Eğer Qt yüklemenizi başarıyla belirtebilirseniz, New > Project > Other > Qt ve Qt Designer menüsünden yeni bir Qt projesi başlatabilirsiniz. İşaret edilecek özellikler: 7

8 Window > Show View menüsünden seçilebilecek bir çok Qt aracı. ui dosyalarını Eclipse in içinden Qt Designer kullanarak düzenleyebilme. Kaynaklar [1] [2] Cerberus [3] The Independant Qt Tutorial - tutorial/ [4] Qt 4.0: Qt Tutorial - [5] Qt 4.0: How to Learn Qt - [6] Qt 4.2 Whitepaper - [7] Qt 4.0: Qt Object Model - [8] Qt 4.0: Qt Signals and Slots - [9] Qt 4.0: Examples - [10] Qt 4.0: Installation - [11] Qt 4.0: Qt Tutorial 1 - [12] Qt 3.1: qmake User Guide - [13] Downloads Trolltech - [14] Qt 4.0: Qt s Property System - [15] Qt 4.0: Meta-Object System - [16] Qt 4.0: QVariant Class Reference [17] Trolltech Provides Qt Developers Access to Eclipse with Integration Release Canadidate [18] linux.x86.tar.gz 8

M.Ali VARDAR 2006 Qt'ye Giriş QT 'YE GIRIŞ

M.Ali VARDAR 2006 Qt'ye Giriş QT 'YE GIRIŞ QT 'YE GIRIŞ Linux dünyasında geliştirilen uygulamaların büyük bir çoğunluğu iki farklı grafik kütüphanesi kullanılarak yazılmaktadır. Bunlardan biri GTK diğeri ise Qt kitaplıklarıdır. Qt kütüphanesi X

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

NI DAQ ARABİRİMİ TASARIMI

NI DAQ ARABİRİMİ TASARIMI İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NI DAQ ARABİRİMİ TASARIMI Yöneten: Yard. Doç. Dr. Mustafa DAĞTEKİN Hazırlayan: Hüseyin KOZAN (1306040082) DİPLOMA PROJESİ Haziran

Detaylı

PostgreSQL ile Programlama

PostgreSQL ile Programlama PostgreSQL ile Programlama Volkan YAZICI Bu kitabın, PostgreSQL ile Programlama, telif hakkı 2006 Volkan YAZICI'ya aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

Open Source Enterprise Centre GNU/Linux Sertifikasyon Programı. Linux 102 Ders Notları

Open Source Enterprise Centre GNU/Linux Sertifikasyon Programı. Linux 102 Ders Notları Open Source Enterprise Centre GNU/Linux Sertifikasyon Programı Linux 102 Ders Notları Son Güncelleme: 9 Şubat 2007 İçindekiler 1 Paylaşılan Kütüphaneler 1 1.1 Paylaşılan Kütüphanelere Giriş.................................

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PHP Dergi. PHP Güvenliği Kontrol Listesi / 12. İnternet Sansürü / 3. PHP Tarihi / 4. Güncel PHP Sınıfları / 6

PHP Dergi. PHP Güvenliği Kontrol Listesi / 12. İnternet Sansürü / 3. PHP Tarihi / 4. Güncel PHP Sınıfları / 6 PHP Dergi Aylık Web Teknolojileri Dergisi 2010-06 Ücretsizdir İnternet Sansürü / 3 PHP Tarihi / 4 Güncel PHP Sınıfları / 6 PHP Değişkenleri Hakkında Bilmedikleriniz / 8 Windows ve PHP / 11 CodeIgniter

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip!

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! 1 Başlarken MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! MSP-EXP430F5529LP (ya da F5529 LaunchPad ), MSP430F5529 USB mikro denetleyici için masrafsız ve sade bir geliştirme setidir.

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TBİL - 699 - DÖNEM PROJESİ ÖDEVİ MOBİL UYGULAMA TASARIMLARI VE WİNDOWS PHONE 8 İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA HAZIRLAYAN : MEHMET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA RAPORLAMA VE SETUP PROJESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA RAPORLAMA VE SETUP PROJESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA RAPORLAMA VE SETUP PROJESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

APT NASIL. 1.8.3 - Aralık 2002. Özet

APT NASIL. 1.8.3 - Aralık 2002. Özet APT NASIL Gustavo Noronha Silva Çeviri: Murat Demirten 1.8.3 - Aralık 2002 Özet Bu doküman Debian paket yönetim uygulaması APT hakkında genel kullanım bilgileri vermeyi

Detaylı

Ubuntu ile Linux Kurulumu & Kullanımı

Ubuntu ile Linux Kurulumu & Kullanımı Ubuntu ile Linux Kurulumu & Kullanımı AKİZA BİLİŞİM AKADEMİSİ LINUX TEMEL EĞİTİMİ KURS NOTLARI Bu dökümanın şu andaki ve daha yeni sürümünü http://akiza.com/kursegitimnotlar/linuxtemelnotlari.pdf Yazan:

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı .NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur ve

Detaylı