TBB BANKACILAR DERGİSİ DİZİN ( ) KONU DİZİNİ MAKALE DİZİNİ YAZAR DİZİNİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBB BANKACILAR DERGİSİ DİZİN (2012-2013) KONU DİZİNİ MAKALE DİZİNİ YAZAR DİZİNİ"

Transkript

1 TBB BANKACILAR DERGİSİ DİZİN ( ) KONU DİZİNİ MAKALE DİZİNİ YAZAR DİZİNİ

2 KONU DİZİNİ (2012, 23, (80) 5-10 = Yıl, Cilt, (Sayı), Sayfa) Banka Değerleme 2013, 24 (85) Bankalar ve Bankacılık Ayr. Bkz. Merkez Bankacılığı Ayr. Bkz. Mevduat Bankacılığı 2012, 23 (81) , 23 (82) , 23 (82) Bankalar ve Bankacılık 2013, 24 (85) , 24 (85) , 24 (86) , 24 (86) , 24 (86) , 24 (86) , 24 (87) , 24 (87) , 24 (87) Bankacılık Hukuku 2013, 24 (87) Bankacılıkta Etkinlik 2012, 23 (81) , 23 (82) Bankacılık Kanunu 2012, 23 (82) Bankacılık Suçları Ayr. Bkz. İzinsiz faaliyette bulunma suçu 2012, 23 (80) Bankalararası Para Piyasası 2012, 23 (81) Bilgi ve Piyasa Etkinliği 2013, 24 (85) Bilgi ve Ürün kalitesi 2013, 24 (87) Bölgesel Ekonomi 2013, 24 (86) Bütçe Açığı 2013, 24 (87) Borçlar Kanunu 2012, 23 (82) Cari İşlemler Açığı 2012, 23 (82) , 23 (83) 1-33 Ceza Hukuku 2012, 23 (80) Çek Hukuku 2013, 24 (85) , 24 (87) Döviz 2012, 23 (80) 3-28 Döviz Kuru Oynaklığı 2013, 24 (86) Ekonometri Bkz. Model İsimleri Altında 2012, 23 (80) , 24 (86) , 24 (87) 57-78

3 Ekonomik Büyüme 2013, 24 (84) Enflasyon 2012, 23 (80) Faiz 2012, 23 (80) , 23 (81) Financial Action Task Force (FATF) 2012, 23 (81) , 23 (82) Finansal İstikrar 2013, 24 (85) Finansal Krizler 2012, 23 (81) , 24 (85) Finansal Kurumlar ve Hizmetler Bkz. Bankalar ve Bankacılık Bkz. Kredi Kartları Finansal Piyasalar 2013, 24 (84) , 24 (84) , 24 (85) , 24 (86) , 24 (86) , 24 (87) Finansal Tahmin ve Simulasyon 2013, 24 (86) Firma Performansı 2013, 24 (86) Hukuk Bkz. Bankacılık Hukuku Bkz. Ceza Hukuku Bkz. İş Hukuku Bkz. Sözleşme Hukuku Bkz.Tüketici Hukuku Bkz. Vergi Hukuku 2013, 24 (85) , 24 (86) , 24 (87) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2012, 23 (80) , 24 (Özel Sayı), , 24 (Özel Sayı), , 24 (Özel Sayı), , 24 (Özel Sayı), , 24 (Özel Sayı), , 24 (Özel Sayı), , 24 (Özel Sayı), , 24 (Özel Sayı), Hükümet ve Parasal Sistem 2013, 24 (84) İstatistik Yöntemler 2012, 23 (81) İş Hukuku 2012, 23 (81) , 24 (87) İstatistik Yöntemler Bkz. Model İsimleri Altında 2012, 23 (80) , 23 (81) , 24 (84) İş Sürekliliği 2013, 24 (87) İzinsiz faaliyette bulunma suçu 2012, 23 (80) Kamu Ekonomisi 2012, 23 (82) Kanunlar Bkz. Kanun İsimleri Altında Kanonik Korelasyon 2013, 24 (84) Kamu Finansmanı 2013, 24 (87) Kara Para ile Mücadele 2012, 23 (82) 53-88

4 Kefalet 2013, 24 (86) Kredi 2012, 23 (81) , 24 (84) , 24 (85) , 24 (85) Kredi Derinliği 2012, 23 (81) Kredi Hacmi 2013, 24 (84) Kredi Kartları 2012, 23 (83) Kur Riski 2012, 23 (80) 3-28 Kurumsal Yönetim Ayr. Bkz. Risk Yönetimi 2012, 23 (80) , 24 (85) Makroekonomi Ayr. Bkz. Enflasyon Ayr. Bkz. Faiz Ayr. Bkz. Fiyatlar Ayr. Bkz. Tasarruflar Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK) 2012, 23 (81) Merkez Bankacılığı ve Politikaları 2012, 23 (81) , 24 (85) , 24 (86) Matematik ve Sayısal Yöntemler 2013, 24 (86) , 24 (86) , 24 (87) Mevduat Bankacılığı 2013, 24 (86) , 24 (86) Muhasebe ve Denetim 2013, 24 (85) Para Politikası 2012, 23 (83) , 24 (85) Parasal Aktarım Mekanizması 2013, 24 (85) Risk Yönetimi 2012, 23 (80) , 24 (87) Sermaye Piyasası 2013, 24 (87) Sigortacılık 2013, 24 (84) Sözleşme Hukuku 2013, 24 (86) Stres Testleri 2012, 23 (81) Sukuk 2013, 24 (84) Swap 2013, 24 (84) Tasarruflar 2012, 23 (82) , 23 (83) 1-33 Teminat 2013, 24 (86) Tüketici Hukuku 2013, 24 (84) Tüketicinin Korunması 2013, 24 (85) Türev Piyasalar 2013, 24 (84)

5 Uluslararası Finansal Piyasalar 2013, 24 (84) , 24 (84) Vergi 2012, 23 (82) , 23 (81) Uluslararası Ticaret 2013, 24 (86) Uluslararası Finansman 2013, 24 (87) VAR Analizi 2012, 23 (81) Veri Zarflama Analizi 2012, 23 (81) Vergi Hukuku 2013, 24 (87) Yönetim ve Strateji 2013, 24 (87) Zaman Serileri 2013, 24 (86) Zorunlu Karşılıklar 2012, 23 (81)

6 MAKALE DİZİNİ 6098 Sayılı TBK m. 584/I in Bankacılık Uygulamasında Yarattığı Sorunlar ve Özellikle Evli Gerçek Kişilerin Aval Vermesinde Eş Rızasının Bulunmasının Gerekliliği Üzerine Düşünceler= Some Problems Caused by the Turkish Code of Obligations (Law No. 6098) in the Banking Practice and Some Remarks Concerning the Necessity of Permission of the Other Spouse in a Marriage for Signing an Aval/ Sefer Oğuz. Bankacılar. 2013, 24 (86) Avrupa Birliği Bankacılık Sektöründe Finansal Stresin Değerlendirilmesi: Panel- Var Yaklaşımı= Financial Stress Assesment of European Union (EU) Banking Sector: Panel-Var Approach/Onur Altın. Bankacılar. 2012, 23 (81) Banka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı = Prohibition of Being Indebted for the Members of Board of Directors of Bank as a Joint Stock Company / Mehmet Özdamar, İlker Doğan. Bankacılar. 2013, 24 (86) 3-26 Banka Değerinin Belirlenmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri = Valuing Bank: Some Problems and Suggestions/ Serra Eren Sarıoğlu, Yasemin Bozacı. Bankacılar. 2013, 24 (85) Banka Hisse Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Tesisine İlişkin Bir Değerlendirme= A Study The Establisment of Usufruct on Shares of a Bank/ Murat Güçlü ; Murat Yalvaç. Bankacılar. 2012, 23 (82) Banka Şubelerinde Maliyet Dağıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması = Cost Allocation and Unit Cost Calculation in Bank Branches / Ali Coşkun, Rabia Kurulu. Bankacılar. 2013, 24 (85) Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri Açılış Konuşması, Abant, 17 Kasım 2012/ Ali Alkan. Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), 5-6 Belirsiz Alacak Davası. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım 2012/ Ali Cem Budak Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), Çek Hukuku Bakımından Muhatap Bankanın Kanuni (Asgari) Ödeme Yükümlülüğü = In Terms of Law of Cheque The Legal (Minimal) Payment Obligation of Respondent Bank / Ahmet Tamer. Bankacılar. 2013, 24 (85)

7 Dava ve Cevap Dilekçelerinin Hazırlanması ve Ön İnceleme/ Ramazan Arslan. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Farklı ve Yeni Uygulamalar Konferansı. Bankacılar. 2012, 23 (80) Doğrudan Yabancı Yatırımlar-Cari İşlemler Açığı İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz = The Relationship Between Foreign Direct Investment and Current Account Deficit: An Empirical Analysis for Turkey / Mehmet Mercan, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz. Bankacılar. 2013, 24 (87) Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak İhracat: Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri İçin Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi = Exports as a Determinant of Economic Growth: Panel Cointegration Analysis with Multiple Structural Breaks under Crosssectional Dependence for Developing Asian Countries / İsmet Göçer Bankacılar. 2013, 24 (86) Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları/ Hüseyin Aydın, Mukim Öztekin, Hayati Yazıcı. Bankacılar. 2013, 24 (84) Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikası: Türkiye Analizi/ Burak Darıcı. Bankacılar. 2012, 23 (83) G20 Finansal Tüketicinin Korunması Hakkında Üst Seviye Prensipler = G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection / Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü nün (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD). Bankacılar. 2013, 24 (85) Geri Alım Sözleşmesi (Vefa Akdi) İle Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkullere İlişkin Bir Değerlendirme = A Study About Properties Acquired Due to Receivables By Banks With The Right of Repurchase/ Murat Güçlü, Murat Yalvaç Bankacılar. 2013, 24 (87) Hukuk Davasında Adi Senetteki İmzanın İnkâr Edilmesinin İcra Takibine Etkisi Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım 2012/ Baki Kuru. Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Çeşitleri/ Ejder Yılmaz. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Farklı ve Yeni Uygulamalar Konferansı. Bankacılar. 2012, 23 (80) Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Geçici Hukukî Korumalar Konusunda Getirdiği Yenilikler, Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım 2012/ Ramazan Arslan. Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), 7-27

8 Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yetki Sözleşmesi (HMK m.5-19) Konularında Getirdiği Yenilikler. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım 2012/ Ali Cem Budak. Bankacılar (Özel Sayı), Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Delil Sözleşmesi Konusunda Getirdiği Yenilikler. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım 2012/ Ramazan Arslan. Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Islah Konusunda (HMK m ) Getirdiği Yenilikler. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım 2012/ Ejder Yılmaz. Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), İpotekli Konut Finansmanı Sisteminde Menkul Kıymetleştirme Yöntemleri: Seçilmiş Ülke Uygulamaları= The Securitization Methods in the Mortgage Finance System: Selected Country Experiences / Pelin Ataman Erdönmez. Bankacılar. 2012, 23 (81) İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu= The Crime of Operating Without Receiving Related Permissions/ Davut Gürses. Bankacılar. 2012, 23 (80) Küresel Finansal Krizi Sonrası Tezgah Üstü Türev Piyasalara Yönelik Düzenlemeler = Regulatory Overview About Over The Counter (OTC) Derivatives Markets After The Global Financial Crisis of 2008 / Hasan Yaşar Şababoğlu. Bankacılar. 2013, 24 (84) İş Sürekliliği: Uluslararası Standartlar, Risk Tanımları ve Risk Analizi = Business Continuity: International Standards, Risk Definitions and Risk Analysis/ Doğan Şengül. Bankacılar. 2013, 24 (87) İlk Halka Arz Bilmecesi: Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular= Initial Public Offering Puzzle: New Evidence From Turkish Capital Markets/ Jale Sözer Oran, Yusuf Aytürk, Caner Akbaba. Bankacılar. 2013, 24 (87) Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları=Public White Elephants and Public Private Partnerships / Turgay Berksoy, Mehmet Şahin, Özge Uysal. Bankacılar. 2012, 23 (83) Kanuni Temsilci Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilir mi? = Is Provisional Attachment Decision Possible About The Legal Representative?/Soner Yakar. Bankacılar. 2013, 24 (87)

9 Konu Bazında Yeni FATF Tavsiyelerinin Anatomisi=The Anatomy of New FATF Recommendations According to Their Topics/ Oktay Üstün. Bankacılar. 2012, 23 (82) Kredi Kartlarının Türk Turizmine Etkisi: Bir Bakış =Impact of Credit Cards to the Turkish Tourism: An Overview / Ferudun Kaya. Bankacılar. 2012, 23 (83) Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan Hukuki Prosedür = Credit Default Swaps and Legal Procedure Applied on The Occurence of The Credit Event / Neslihan Turguttopbaş. Bankacılar. 2013, 24 (84) Kredi Hacmindeki Değişimlerin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Sınır Testi Yaklaşımı = The Effect of Changes in the Loan Volume to the Economic Growth: Bounds Testing Approach for Turkish Economy / Mehmet Mercan. Bankacılar. 2013, 24 (84) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi =Investigating The Impact Of Corporate Governance Rating Announcements On Stock Returns / Serkan Yılmaz Kandır. Bankacılar. 2013, 24 (85) Makro İhtiyati Politika Aracı Olarak Zorunlu Karşılıkların Kullanılması: Türkiye Örneği ve Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi= Reserve Requirements As a Macro Prudential Policy Tool: Case of Turkey and Its Effects on the Banking Sector/ Şirin Mutlutürk. Bankacılar. 2012, 23 (81) Merkez Bankasının Yeni Enstrümanı Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kur Oynaklığı = The New Instrument of the Central Bank Reserve Options Mechanism and FX Volatility / Arif Oduncu, Ergun Ermişoğlu, Yasin Akçelik. Bankacılar. 2013, 24 (86) Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye de Banka Kredi Kanalı = Monetary Transmission Mechanism: The Bank Lending Channel in Turkey / Şehnaz Bakır Yiğitbaş Bankacılar. 2013, 24 (85) Reel Sektörün Döviz Pozisyon Tercihi ve Kur Riski Farkındalığının Maliyet Perspektifiyle Değerlendirilmesi= Fx Position Preference of The Real Sector In Turkey and An Evaluatıon of Its Fx Risk Awareness From Cost Perspective/İhsan Uğur Delikanlı; Mahmut Kutlukaya. Bankacılar. 2012, 23 (80) Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Analizi Yöntemleri İle İncelenmesi = Investigation of Insurance Sector With Multimensional Correlation Analyze Methods / Hüseyin Tatlıdil, Duygu İçen. Bankacılar. 2013, 24 (84)

10 Sukuklardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföy ile Türkiye de İhraç Edilmiş Eurobondlardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföyün Riske Maruz Değerinin Karşılaştırması = Comparison Between Equally Weighted Sukuk Portfolio s Value at Risk and Equally Weighted Turkish Eurobond Portfolio s Value at Risk/ Erkan Sevinç. Bankacılar. 2013, 24 (86) Şüpheli İşlem Bildirim Süreci =The Process of Reporting Suspicious Transactions / Hüseyin Gültekin. Bankacılar. 2012, 23 (81) Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi/ Ömer Faruk Çolak, Harun Öztürkler. Bankacılar. 2012, 23 (82) Teyitli (Karşılıklı, Bloke) Çek = Certified (Provisioned, Blocked) Cheque/ Ahmet Tamer. Bankacılar. 2013, 24 (87) Ticarî Defterlerin Delil Olması (HMK m.222) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Bu Konuda Getirdiği Yenilikler. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım 2012/ Ejder Yılmaz. Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), TÜFE ye Endeksli Tahviller ile Uzun Dönemli Enflasyon Öngörüsü= The Estimation For Treasury Inflation-Protected Securities and Long-Term Inflation/ Sait Yılmazer. Bankacılar. 2012, 23 (80) Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ölçümü: Parametrik ve Parametrik Olmayan Modellerin Karşılaştırması= The Measurenent of Efficiency in Turkish Banking Sector: The Comparison of Parametric and Man-Parametric Models/ Sibel Çelik. Bankacılar. 2012, 23 (82) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Bankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi /Seza Reisoğlu. Bankacılar. 2012, 23 (82) Türkiye Bankalar Birliği 55. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları/ Hüseyin Aydın, Ali Babacan. Bankacılar. 2012, 23 (81) Türkiye Bankalar Birliği 56. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları / Hüseyin Aydın, Mukim Öztekin, Ali Babacan. Bankacılar. 2013, 24 (85) 1-20 Türkiye İçin Optimal Kredi Büyüme Oranı Ne Olmalıdır? = What is the Optimal Credit Growth for Turkey?/ Aykut Ekinci. Bankacılar. 2013, 24 (85)

11 Türkiye de Döneminde Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişme= Total Factor Productivity Change and Effectiveness of Deposit Banks In Turkey During / Murat Bıcıl, Hakan Çetintaş. Bankacılar. 2012, 23 (81) Türkiye de Bankacılık Faaliyetinde Bulunan Dar Mükellefiyete Tâbi Yabancı Bankaların Türkiye'de Elde Ettiği Faiz Gelirleri ve Yabancı Bankaların Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Makro Bir Analiz = A Macro Analysis On Interest Income That Are Received By Foreign Banks Operating In Turkey That Are Subject To Limited Tax Liability And Effects Of Foreing Banks On Turkish Economy / Levent Başak. Bankacılar. 2012, 23 (81) Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri/ Ümit Özlale, Ayhan Karakurt. Bankacılar. 2012, 23 (83) Türk Mevduat Bankalarının Performansının VZA Pencere Analizi İle Belirlenmesi = Assessment of The Performance of Turkish Deposit Banks by Dea Window Analysis/ Eyüp Kahveci, Yakup Celen, İbrahim Halil Ekşi. Bankacılar. 2013, 24 (86) Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk-Kira Sertifikası ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi = Investigation of The Tax Aspect of Sukuk Leasing Certificate As a New Financial Instrument/ Soner Yakar, Serkan Yılmaz Kandır, Yıldırım Beyazıt Önal. Bankacılar. 2013, 24 (84)

12 YAZAR DİZİNİ AKBABA, Caner; AYTÜRK, Yusuf İlk Halka Arz Bilmecesi: Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular= Initial Public Offering Puzzle: New Evidence From Turkish Capital Markets. Bankacılar. 2013, 24 (87) AKÇELİK, Yasin; ODUNCU, Arif; ERMİŞOĞLU, Ergun Merkez Bankasının Yeni Enstrümanı Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kur Oynaklığı = The New Instrument of the Central Bank Reserve Options Mechanism and FX Volatility. Bankacılar. 2013, 24 (86) ALKAN, Ali Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri Açılış Konuşması, Abant, 17 Kasım Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), 5-6. ALTIN, Onur Avrupa Birliği Bankacılık Sektöründe Finansal Stresin Değerlendirilmesi: Panel-Var Yaklaşımı= Financial Stress Assesment of European Union (EU) Banking Sector: Panel-Var Approach. Bankacılar. 2012, 23 (81) ARSLAN, Ramazan Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Geçici Hukukî Korumalar Konusunda Getirdiği Yenilikler, Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), ARSLAN, Ramazan Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Delil Sözleşmesi Konusunda Getirdiği Yenilikler. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), ARSLAN, Ramazan Dava ve Cevap Dilekçelerinin Hazırlanması ve Ön İnceleme. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Farklı ve Yeni Uygulamalar Konferansı. Bankacılar. 2012, 23 (80) ATAMAN ERDÖNMEZ, Pelin İpotekli Konut Finansmanı Sisteminde Menkul Kıymetleştirme Yöntemleri: Seçilmiş Ülke Uygulamaları= The Securitization Methods in the Mortgage Finance System: Selected Country Experiences. Bankacılar. 2012, 23 (81)

13 AYDIN, Hüseyin Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları. Bankacılar. 2013, 24 (84) AYDIN, Hüseyin Türkiye Bankalar Birliği 55. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları. Bankacılar. 2012, 23 (81) AYDIN, Hüseyin Türkiye Bankalar Birliği 56. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları. Bankacılar. 2013, 24 (85) AYTÜRK, Yusuf ; AKBABA, Caner İlk Halka Arz Bilmecesi: Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular= Initial Public Offering Puzzle: New Evidence From Turkish Capital Markets. Bankacılar. 2013, 24 (87) BABACAN, Ali Türkiye Bankalar Birliği 55. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları. Bankacılar. 2012, 23 (81) BABACAN, Ali Türkiye Bankalar Birliği 56. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları. Bankacılar. 2013, 24 (85) BAKIR YİĞİTBAŞ, Şehnaz Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye de Banka Kredi Kanalı = Monetary Transmission Mechanism: The Bank Lending Channel in Turkey. Bankacılar. 2013, 24 (85) BAŞAK, Levent Türkiye de Bankacılık Faaliyetinde Bulunan Dar Mükellefiyete Tâbi Yabancı Bankaların Türkiye'de Elde Ettiği Faiz Gelirleri ve Yabancı Bankaların Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Makro Bir Analiz= A Macro Analysis On Interest Income That Are Received By Foreign Banks Operating In Turkey That Are Subject To Limited Tax Liability And Effects Of Foreing Banks On Turkish Economy Bankacılar. 2012, 23 (81) BERKSOY, Turgay- ŞAHİN, Mehmet, UYSAL, Özge Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları= Public White Elephants and Public Private Partnerships. Bankacılar. 2012, 23 (83) BİCİL, Murat; ÇETİNTAŞ, Hakan Türkiye de Döneminde Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişme= Total Factor Productivity Change and Effectiveness of Deposit Banks In Turkey During Bankacılar. 2012, 23 (81)

14 BOZACI, Yasemin; SARIOĞLU, Serra Eren Banka Değerinin Belirlenmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri = Valuing Bank: Some Problems and Suggestions. Bankacılar. 2013, 24 (85) BUDAK, Ali Cem Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yetki Sözleşmesi (HMK m.5-19) Konularında Getirdiği Yenilikler. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), BUDAK, Ali Cem Belirsiz Alacak Davası. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), CELEN, Yakup KAHVECİ, Eyüp; EKŞİ, İbrahim Halil Türk Mevduat Bankalarının Performansının VZA Pencere Analizi İle Belirlenmesi = Assessment of The Performance of Turkish Deposit Banks by Dea Window Analysis. Bankacılar. 2013, 24 (86) COŞKUN, Ali; KURULU, Rabia Banka Şubelerinde Maliyet Dağıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması = Cost Allocation and Unit Cost Calculation in Bank Branches. Bankacılar. 2013, 24 (85) ÇELİK, Sibel Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ölçümü: Parametrik ve Parametrik Olmayan Modellerin Karşılaştırması= The Measurenent of Efficiency in Turkish Banking Sector: The Comparison of Parametric and Man-Parametric Models. Bankacılar. 2012, 23 (82) ÇETİNTAŞ, Hakan- BİCİL, Murat Türkiye de Döneminde Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişme= Total Factor Productivity Change and Effectiveness of Deposit Banks In Turkey During Bankacılar. 2012, 23 (81) ÇOLAK, Ömer Faruk- ÖZTÜRKLER, Harun Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi. Bankacılar. 2012, 23 (82) DARACI, Burak Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikası: Türkiye Analiz. Bankacılar. 2012, 23 (83)

15 DELİKANLI, İhsan KUTLUKAYA, Mahmut Reel Sektörün Döviz Pozisyon Tercihi ve Kur Riski Farkındalığının Maliyet Perspektifiyle Değerlendirilmesi= Fx Position Preference of The Real Sector In Turkey and An Evaluatıon of Its Fx Risk Awareness From Cost Perspective. Bankacılar. 2012, 23 (80) DOĞAN, İlker; ÖZDAMAR, Mehmet Banka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı = Prohibition of Being Indebted for the Members of Board of Directors of Bank as a Joint Stock Company. Bankacılar. 2013, 24 (86) EKİNCİ, Aykut Türkiye İçin Optimal Kredi Büyüme Oranı Ne Olmalıdır? = What is the Optimal Credit Growth for Turkey?. Bankacılar. 2013, 24 (85) EKONOMİK KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (OECD) G20 Finansal Tüketicinin Korunması Hakkında Üst Seviye Prensipler = G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. Bankacılar. 2013, 24 (85) EKŞİ, İbrahim Halil; KAHVECİ, Eyüp; CELEN, Yakup Türk Mevduat Bankalarının Performansının VZA Pencere Analizi İle Belirlenmesi = Assessment of The Performance of Turkish Deposit Banks by Dea Window Analysis. Bankacılar. 2013, 24 (86) ERMİŞOĞLU, Ergun; ODUNCU, Arif; AKÇELİK, Yasin Merkez Bankasının Yeni Enstrümanı Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kur Oynaklığı = The New Instrument of the Central Bank Reserve Options Mechanism and FX Volatility. Bankacılar. 2013, 24 (86) GÖÇER, İsmet Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak İhracat: Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri İçin Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi = Exports as a Determinant of Economic Growth: Panel Cointegration Analysis with Multiple Structural Breaks under Cross-sectional Dependence for Developing Asian Countries. Bankacılar. 2013, 24 (86) GÜÇLÜ, Murat YALVAÇ, Murat Banka Hisse Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Tesisine İlişkin Bir Değerlendirme = A Study The Establisment of Usufruct on Shares of a Bank. Bankacılar. 2012, 23 (82)

16 GÜÇLÜ, Murat; YALVAÇ, Murat Geri Alım Sözleşmesi (Vefa Akdi) İle Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkullere İlişkin Bir Değerlendirme = A Study About Properties Acquired Due to Receivables By Banks With The Right of Repurchase. Bankacılar. 2013, 24 (87) GÜLTEKİN, Hüseyin Şüpheli İşlem Bildirim Süreci = The Process of Reporting Suspicious Transactions. Bankacılar. 2012, 23 (81) GÜRSES, Davut İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu= The Crime of Operating Without Receiving Related Permissions. Bankacılar. 2012, 23 (80) İÇEN, Duygu; TATLIDİL, Hüseyin Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Analizi Yöntemleri İle İncelenmesi = Investigation of Insurance Sector With Multimensional Correlation Analyze Methods. Bankacılar. 2013, 24 (84) KAHVECİ, Eyüp; CELEN, Yakup; EKŞİ, İbrahim Halil Türk Mevduat Bankalarının Performansının VZA Pencere Analizi İle Belirlenmesi = Assessment of The Performance of Turkish Deposit Banks by Dea Window Analysis. Bankacılar. 2013, 24 (86) KANDIR, Serkan Yılmaz Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi = Investigating The Impact Of Corporate Governance Rating Announcements On Stock Returns. Bankacılar. 2013, 24 (85) KANDIR, Serkan Yılmaz; YAKAR, Soner; ÖNAL Yıldırım Beyazıt Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk-Kira Sertifikası ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi = Investigation of The Tax Aspect of Sukuk Leasing Certificate As a New Financial Instrument. Bankacılar. 2013, 24 (84) KARAKURT, Ayhan; ÖZLALE, Ümit Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri. Bankacılar. 2012, 23 (83) 1-33 KAYA, Ferudun Kredi Kartlarının Türk Turizmine Etkisi: Bir Bakış =Impact of Credit Cards to the Turkish Tourism: An Overview. Bankacılar. 2012, 23 (83)

17 KURU, Baki Hukuk Davasında Adi Senetteki İmzanın İnkâr Edilmesinin İcra Takibine Etkisi. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), KURULU, Rabia; COŞKUN, Ali Banka Şubelerinde Maliyet Dağıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması = Cost Allocation and Unit Cost Calculation in Bank Branches. Bankacılar. 2013, 24 (85) KUTLUKAYA, Mahmut; DELİKANLI, İhsan Reel Sektörün Döviz Pozisyon Tercihi ve Kur Riski Farkındalığının Maliyet Perspektifiyle Değerlendirilmesi= Fx Position Preference of The Real Sector In Turkey and An Evaluatıon of Its Fx Risk Awareness From Cost Perspective. Bankacılar. 2012, 23 (80) MERCAN, Mehmet Kredi Hacmindeki Değişimlerin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Sınır Testi Yaklaşımı = The Effect of Changes in the Loan Volume to the Economic Growth: Bounds Testing Approach for Turkish Economy. Bankacılar. 2013, 24 (84) MERCAN, Mehmet Doğrudan Yabancı Yatırımlar-Cari İşlemler Açığı İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz = The Relationship Between Foreign Direct Investment and Current Account Deficit: An Empirical Analysis for Turkey. Bankacılar. 2013, 24 (87) MUTLUTÜRK, Şirin Makro İhtiyati Politika Aracı Olarak Zorunlu Karşılıkların Kullanılması: Türkiye Örneği ve Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi= Reserve Requirements As a Macro Prudential Policy Tool: Case of Turkey and Its Effects on the Banking Sector. Bankacılar. 2012, 23 (81) ODUNCU, Arif; ERMİŞOĞLU, Ergun; AKÇELİK, Yasin Merkez Bankasının Yeni Enstrümanı Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kur Oynaklığı = The New Instrument of the Central Bank Reserve Options Mechanism and FX Volatility. Bankacılar. 2013, 24 (86) OĞUZ, Sefer 6098 Sayılı TBK m. 584/I in Bankacılık Uygulamasında Yarattığı Sorunlar ve Özellikle Evli Gerçek Kişilerin Aval Vermesinde Eş Rızasının Bulunmasının Gerekliliği Üzerine Düşünceler= Some Problems Caused by the Turkish Code of Obligations (Law No. 6098) in the Banking Practice and Some Remarks Concerning the Necessity of Permission of the Other Spouse in a Marriage for Signing an Aval. Bankacılar. 2013, 24 (86)

18 ÖNAL, Yıldırım Beyazıt; YAKAR, Soner; KANDIR, Serkan Yılmaz Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk-Kira Sertifikası ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi = Investigation of The Tax Aspect of Sukuk Leasing Certificate As a New Financial Instrument Bankacılar. 2013, 24 (84) ÖZDAMAR, Mehmet; DOĞAN, İlker Banka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı = Prohibition of Being Indebted for the Members of Board of Directors of Bank as a Joint Stock Company. Bankacılar. 2013, 24 (86) ÖZLALE, Ümit- KARAKURT, Ayhan Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri. Bankacılar. 2012, 23 (83) ÖZTEKİN, Mukim Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları. Bankacılar. 2013, 24 (84) ÖZTEKİN, Mukim Türkiye Bankalar Birliği 56. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları. Bankacılar. 2013, 24 (85) ÖZTÜRKLER, Harun; ÇOLAK, Ömer Faruk Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi. Bankacılar. 2012, 23 (82) REİSOĞLU, Seza Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Bankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi. Bankacılar. 2012, 23 (82) SARIOĞLU, Serra Eren; BOZACI, Yasemin Banka Değerinin Belirlenmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri = Valuing Bank: Some Problems and Suggestions. Bankacılar. 2013, 24 (85) SEVİNÇ, Erkan Sukuklardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföy ile Türkiye de İhraç Edilmiş Eurobondlardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföyün Riske Maruz Değerinin Karşılaştırması = Comparison Between Equally Weighted Sukuk Portfolio s Value at Risk and Equally Weighted Turkish Eurobond Portfolio s Value at Risk. Bankacılar. 2013, 24 (86)

19 SÖZER ORAN, Jale İlk Halka Arz Bilmecesi: Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular= Initial Public Offering Puzzle: New Evidence From Turkish Capital Markets. Bankacılar. 2013, 24 (87) ŞABABOĞLU, Hasan Yaşar 2008 Küresel Finansal Krizi Sonrası Tezgah Üstü Türev Piyasalara Yönelik Düzenlemeler = Regulatory Overview About Over The Counter (OTC) Derivatives Markets After The Global Financial Crisis of Bankacılar. 2013, 24 (84) ŞAHİN, Mehmet; BERKSOY, Turgay; UYSAL, Özge Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları= Public White Elephants and Public Private Partnerships. Bankacılar. 2012, 23 (83) ŞENGÜL, Doğan İş Sürekliliği: Uluslararası Standartlar, Risk Tanımları ve Risk Analizi = Business Continuity: International Standards, Risk Definitions and Risk Analysis. Bankacılar. 2013, 24 (87) TAMER, Ahmet Çek Hukuku Bakımından Muhatap Bankanın Kanuni (Asgari) Ödeme Yükümlülüğü = In Terms of Law of Cheque The Legal (Minimal) Payment Obligation of Respondent Bank. Bankacılar. 2013, 24 (85) TAMER, Ahmet Teyitli (Karşılıklı, Bloke) Çek = Certified (Provisioned, Blocked) Cheque. Bankacılar. 2013, 24 (87) TATLIDİL, Hüseyin; İÇEN, Duygu Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Analizi Yöntemleri İle İncelenmesi = Investigation of Insurance Sector With Multimensional Correlation Analyze Methods. Bankacılar. 2013, 24 (84) TURGUTTOPBAŞ, Neslihan Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan Hukuki Prosedür = Credit Default Swaps and Legal Procedure Applied on The Occurence of The Credit Event Bankacılar. 2013, 24 (84) UYSAL, Özge; BERKSOY, Turgay; ŞAHİN, Mehmet Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları= Public White Elephants and Public Private Partnerships. Bankacılar. 2012, 23 (83)

20 ÜSTÜN, Oktay Konu Bazında Yeni FATF Tavsiyelerinin Anatomisi=The Anatomy of New FATF Recommendations According to Their Topics. Bankacılar. 2012, 23 (82) YAKAR, Soner Kanuni Temsilci Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilir mi? = Is Provisional Attachment Decision Possible About The Legal Representative?. Bankacılar. 2013, 24 (87) YAKAR, Soner Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk-Kira Sertifikası ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi = Investigation of The Tax Aspect of Sukuk Leasing Certificate As a New Financial Instrument Bankacılar. 2013, 24 (84) YALVAÇ, Murat ; GÜÇLÜ, Murat Banka Hisse Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Tesisine İlişkin Bir Değerlendirme = A Study The Establisment of Usufruct on Shares of a Bank. Bankacılar. 2012, 23 (82) YALVAÇ, Murat; GÜÇLÜ, Murat Geri Alım Sözleşmesi (Vefa Akdi) İle Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkullere İlişkin Bir Değerlendirme = A Study About Properties Acquired Due to Receivables By Banks With The Right of Repurchase. Bankacılar. 2013, 24 (87) YAZICI, Hayati Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları. Bankacılar. 2013, 24 (84) YILMAZ, Ejder Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Çeşitleri Hukuk Muhakemeleri Kanununda Farklı ve Yeni Uygulamalar Konferansı. Bankacılar. 2012, 23 (80) YILMAZ, Ejder Ticarî Defterlerin Delil Olması (HMK m.222) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Bu Konuda Getirdiği Yenilikler. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı), YILMAZ, Ejder Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Islah Konusunda (HMK m ) Getirdiği Yenilikler. Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Abant, 17 Kasım Bankacılar. 2013, 24 (Özel Sayı),

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 135-158

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 135-158 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 135-158 LİKİDİTE KRİZİ SÜRECİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE DEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

Y Ö N E T İ M E K O N O M İ

Y Ö N E T İ M E K O N O M İ Y Ö N E T İ M V E E K O N O M İ Yıl: 2012 Cilt: 19 Sayı: 2 ISSN-1302-0064 Muhasebenin Uluslararası Harmanizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

Eşiği Aşınca: Kredi Notunun Yatırım Yapılabilir Seviyeye Yükselmesinin Etkileri

Eşiği Aşınca: Kredi Notunun Yatırım Yapılabilir Seviyeye Yükselmesinin Etkileri ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 11/23 Eşiği Aşınca: Kredi Notunun Yatırım Yapılabilir Seviyeye Yükselmesinin Etkileri Kasım 211 İbrahim Burak KANLI Yasemin BARLAS Central Bank of the Republic of Turkey 211 Address:

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Detaylı

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment ECONOMY AND FINANCE TERMS İNGİLİZCE ability to pay absolute advantage accelerator coefficient acceptance acceptance credit accession agreement accession partnership account account in debit account summary

Detaylı

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN İçindekiler 1. ÖNSÖZ 2 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3 3. FİNANS ÇEVİRİSİ..4 4. HATALI KULLANIMLAR.5 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ..7 6.

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI *

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * Dr. Başak Işıl ÇETĐN Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü ÖZET Finansal krizler

Detaylı

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Yayın No: 2923 ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Uzmanlık Tezi Fatih Bahadır HASPOLAT EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk V. ÖZEL KONULAR V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk 2007 2009 finansal krizi finansal kuruluşların yaygın iflasları ve sermaye piyasalarının donmasına

Detaylı

Güran YAHYAOĞLU 1 Murat KORKMAZ 2

Güran YAHYAOĞLU 1 Murat KORKMAZ 2 TC MERKEZ BANKASI, SERMAYE PİYASASI KURULU VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN, KAMU KESİMİNDE FİNANSAL PİYASALARA MÜDAHALESİNİN, BANKACILIK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz Güran YAHYAOĞLU

Detaylı

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Mart 2014 GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk Yay n No: 300 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı