ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ CİLT I - VIII BELGE İÇERİK - DİZİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ 1914-1918 CİLT I - VIII BELGE İÇERİK - DİZİN"

Transkript

1 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLĞ ANKARA ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ CİLT - V BELGE İÇERİK - DİZİN ARMENAN ACTVTES N THE ARCHVE DOCUMENTS VOLUMES - V DOCUMENT CONTENTS - NDEX Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASMEVİ 2008

2 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLĞ ANKARA ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ CİLT - V BELGE İÇERİK - DİZİN ARMENAN ACTVTES N THE ARCHVE DOCUMENTS VOLUMES - V DOCUMENT CONTENTS - NDEX Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASMEVİ 2008

3 YAYN KURULU / PUBLCATON COMMTTEE Yayına Hazırlayan / Editor Dr. Öğ. Alb. Ahmet TETİK İngilizce Çeviri ve Sayfa Düzeni / English Translation and Page Design Uzm. Yusuf Serdar DEMİRTAŞ Belge İçerik ve Çeviri / Document Research and Transcription Uzm. Sema DEMİRTAŞ Uzm. İbrahim ÇAĞLAR Uzm. Mahmut Yüksel CANBAZ Düzelti / Redaction Uzm. Yasemin TAŞC Belge Ayırım / Document Classification Uzm. Nuri BAYRAK Veri Hazırlama / Data Processing Nuray ÇALŞKAN GENELKURMAY BASMEVİ YAYN NUMARAS: 2008/33

4 SUNUŞ Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri belge yayın, bilimsel araştırmalar için kaynak eser olarak hazırlanmıştır. Birinci Dünya Harbinde, Osmanlı Devleti nin bir iç güvenlik probleminin belgelerini bu özet dizin ve sekiz ciltte bulmak mümkün olacaktır. Cephenin gerisinde meydana gelen iç tehdit olayları, asayişin bozulması, güvenlik zafiyetine sebep olan saldırılar ve alınan tedbirler bu dönemin öne çıkan faaliyetleridir. Vatandaşların ferdî hak ve hürriyetlerinin korunması, dış kaynaklı tahriklere karşı tedbirlerin alınması, zorunlu olarak alınan kararların uygulanması, uygulamada karşılaşılan sorunlar, bunların çözümlenmesi için gösterilen gayretler anılan dönemde Devlet idarecilerini meşgul eden başlıca konular olmuştur. Terörün acımasız ve insafsız saldırılarının hedefi olan vatandaşlar, yasal partilerin devlet aleyhine giriştikleri yasadışı eylemler, dış bağlantılar, gizli örgütlenmeler, propagandalar, vatandaşlara örgüt adına uygulanan baskılar belgelerle ortaya konulmaktadır. Diğer taraftan Devletin kerim ve koruyucu vasfıyla vatandaşlarına yönelik - savaşın bütün ağır şartlarına rağmen - ekonomik, mali ve sağlık alanındaki iyileştirme tedbirleri de belgelerde yer almaktadır. Bu kitap, sekiz ciltte yer alan belgelerin içerik özetleri ve her cildin dizinini içeren bir anahtar larak hazırlanmıştır. Böylece belgelerin bütünü hakkında bilgi edinmenin yanı sıra belgelerden dizin yardımıyla da yararlanmak kolaylaşacaktır. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri meseleyi farklı yönleriyle yansıtan bir belgesel olma niteliğiyle önemli bir boşluğu dolduracağı değerlendirilmektedir. Ziya GÜLER Hava Korgeneral ATASE ve Dent. Başkanı

5

6 PRESENTATON The documentary publication Armenian Activities in the Archive Documents is published as a source book for the academia. Finding of some of the reflections of a problem of inner security in the Ottoman State during the First World War is facilitated in this brief summary and index of the eight-volume series. Perturbing incidents taking place in the rear echelons are internal threats, deterioration of public order, assaults impeding security and the measures taken are the prominent activities o f the time. Defending of the personal rights and freedom of the citizens, taking of measures against foreign fomentations, implementing of the coercively taken measures, problems encountered in their applications, and the efforts spent for solutions were the major challenging issues for the administrators of the State. Citizens as the targets of atrocious and merciless terror, illegal activities of the legal parties against the state, foreign relations, forming of secret organizations, propagandas, and the intimidation of the public in the name of the organizations are all put forward in the documents. The measures the State took for the economic, financial welfare and for the development of well-being of the citizens - despite the prevailing grave conditions of war - in its capacity as munificent and protective entity are reflected in the documents. This book is prepared as a key to the contents of the documents presented in this eight-volume series. Moreover, acquisition of an overall information on the documents is hereby rendered easy with the brief contents of the documents and the index. ts is our conviction that the Armenian Activities in the Archive Documents , as a documentary, has filled an important gap by reflecting the truth from a different perspective. Ziya GÜLER Lieutenant General (Air) Chief of ATASE ve Dent. Directorate

7

8 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Belge İçerik...1 CİLT CİLT CİLT CİLT - V...19 CİLT - V...23 CİLT - V...29 CİLT - V...34 CİLT - V...43 Document Contents 51 VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME - V...65 VOLUME - V...68 VOLUME - V...71 VOLUME - V...75 VOLUME - V...80 Dizin / ndex...85

9

10 ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ (Cilt - V) BELGE İÇERİK - DİZİN

11

12 CİLT - S.No: Tarihi İçeriği Şam daki 73 üncü Alay 1 inci Tabur dan Binbaşı Ragıp Bey in evindeki hizmet eri Kilisli Ador Kuyumcuyan ın, Hınçakyan Komitesi Kilis Şubesi Başkanı Agop Basmacıyan a yazdığı 25 Mayıs 1914 tarihli mektup Hınçakyan Komitesi Kilis Şubesi tutanak ve karar defterlerinden tercümeler Erzurum Valiliği nin, Pasinler deki Ermeni köylerinin durumunu incelemek üzere gönderilen görevlinin raporu hakkında 3 üncü Ordu ya verdiği bilgi Erzurum Valiliği nin 3 üncü Ordu Komutanlığı na Pasinler deki Ermeni köylerinde oturanlar hakkında verdiği bilgiler Erzurum Valiliği nin, Pasinler deki Ermeni köylerinin durumunu incelemek üzere gönderdiği Sivil Memur Mehmet Nuri Bey in raporu Bitlis Valisi Mustafa Bey in gelen Ermeni aydınlarının, Türk ordusunun ilerlemesi veya geri çekilmesi halinde takınacakları tavırlar ve alacakları tertibat hakkındaki istihbarat raporu Diyarbakır Valiliğinin, Diyarbakırlı Mardirosyan Setrak a ait bazı önemli evrak ve mektuplar hakkında İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Soruşturma Heyeti Başkanlığı na gönderdiği raporlar Dışişleri Bakanlığının, doğu sınırındaki ve Romanya daki Ermenilerin durumu hakkında Harbiye Nezareti ne gönderdiği raporlar inci Kolordu Komutanlığının Develi deki bazı Ermenilerin bomba imali ile bombaları kilise ile okul gibi yerlerde saklamalarına dair Harbiye Nezareti ne gönderdiği rapor Adana Valiliği ile 4 üncü Ordu Komutanlığının Dörtyol Ermenileri hakkında hazırladıkları raporlar Ermeniler tarafından katledilen ve mezalime uğrayan, bugün Van ili Özalp ilçesi Sarıköy ve Tepedam köyleri halkına ait isim listeleri. 3

13 Zeytûn olayı ve Zeytûn Ermenileri hakkında 4 üncü Ordu Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığına verilen bilgiler (1915) İskenderun Mürettep Mevki 1 inci Alay Komutanlığının İskenderun daki Ermenilerin, Ermeni propagandasına yönelik çalışmalarına dair Başkomutanlığa gönderdiği yazı. Emniyet Genel Müdürlüğünün Tekirdağ ve Çorlu daki Ermenilerin yasa dışı faaliyetlerine dair Genel Karargâh İstihbarat 2 nci Şube Müdürlüğüne gönderdiği rapor. 10 uncu Kolordunun Ermeni Taşnaksütyun Cemiyetinin Sivas taki gizli faaliyetleri hakkında Başkomutanlığa gönderdiği rapor. Osmanlı Devletince hazırlanması düşünülen ve Ermenilerin yaptıkları mezalime ait Kırmızı Kitap hakkında Başkomutanlık ve Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmalar. Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Kars gibi yerlerdeki Ermenilerin Türk ordusu hakkındaki gizli faaliyetlerine dair, Şükrü Bey in Van dan Başkomutanlığa gönderdiği ayrıntılı rapor. 22 Nisan 1915 te Hasankale den Başkomutanlığa gönderilen ve Ermeni iddialarının gerçek dışı olduğu ve Ermenilerin isyan halinde bulunduklarına dair yazı. İçişleri Bakanı Talât Paşa nın, gizli faaliyetler içinde olan Ermeni örgütleri ve kişileri hakkında yapılacak uygulamaya ait 24 Nisan 1915 te Başkomutanlığa gönderdiği yazı. Ermenilerin nakil ve sevklerini gerektiren siyasi sebeplere ilişkin Bakanlar Kurulu nca 31 Mayıs 1915 te kabul ve ilan edilen karar ile başka yerlere nakledilen Ermenilerin iskân ve iaşeleriyle diğer konular hakkında 10 Haziran 1915 tarihli yönetmelik. Savaş sebebi ve olağanüstü siyasi zorunluluklar nedeniyle başka yerlere nakledilen Ermenilere ait mal, mülk ve arazilere uygulanacaklar hakkında 10 Haziran 1915 tarihli yönetmelik. Sevk ve uzaklaştırılmaları kararlaştırılan Ermenilerin illere göre dağılımlarını gösteren cetveller. 4

14 Antep te bulunan Taşnak ve Hınçak örgütlerinin kapatılması ve örgüt üyelerinin evlerinde ele geçen silâhlar ile evraka ilişkin Antep Mutasarrıflığının yazısı. Bogos Nubar Paşa nın başkanlığında Mısır da kurulan Ermeni Yardımsever Cemiyeti nin faaliyetleri hakkında 4 üncü Ordu Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Başkomutanlık arasında yapılan yazışmalar. Canik Mutasarrıflığının Hınçak ve Taşnak komitelerinin ileri gelenlerinden Samsun da tutuklu bulunanlara ait Harbiye Nezareti ne gönderdiği liste. İçişleri Bakanı Talât Paşa nın, Hınçak ve Taşnak örgütlerinin Türk Devletine ve milletine karşı giriştiği yasa dışı faaliyetleri hakkında Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığına gönderdiği 24 Mayıs 1915 tarihli yazı. Canik Mutasarrıflığının Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiği Hınçak ve Taşnak komitesi üyesi olup, Bafra, Çarşamba ve Ünye de tutuklu bulunan Ermenilere ait isim listesi. 3 üncü Ordu Komutanı Mahmut Kâmil Paşa nın, Doğu illerindeki Ermenilerin Halep ve Musul a sevk edilmelerine ait gerekçeleri hakkında, Harbiye Nezareti ne gönderdiği yazısı. Polis Genel Müdürlüğünün, Genel Karargâh İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderdiği Ermenilerin gizli faaliyetlerine yardımcı olan D. Pit isimli bir şahıs hakkındaki raporu. Dışişleri Bakanlığı nın Romanya nın Sünne şehrindeki Ermenilerin faaliyetleri hakkında Başkomutanlığa gönderdiği raporlar. İsviçre deki Ermenilerin Osmanlı Hükûmeti aleyhinde yapmakta oldukları propaganda hakkında Cenevre Başkonsolosluğundan Başkomutanlığa gelen 4 Temmuz 1915 tarihli yazı. Amasya Tümen Komutanlığının, Amasya daki Kuyumcular Çarsısı ndaki yangın ve bu olayla ilgili yakalanan Ermeniler hakkında 10 uncu Kolordu Komutanlığına ve Harbiye Nezareti ne gönderdiği 22 Temmuz 1915 tarihli yazı. 5

15 Atlı bir Ermeni çetesinin Tokat ile Zile sınırı üzerindeki köyleri yaktığı ve halkı katlettiğine dair Amasya Depo Taburu Komutanlığının Amasya Tümen Komutanlığına gönderdiği yazı Boğazlıyan, Sorgun ve Akdağmadeni bölgesindeki Ermenilerin Türklere yaptıkları mezalim hakkında 5 inci Kolordu Komutanlığının Başkomutanlığa gönderdiği yazı. Zile yakınlarındaki atlı bir Ermeni çetesinin yakalanması için, bir müfrezenin sevk edilmesine dair 10 uncu Kolordu Komutanlığından gelen 23 Temmuz 1915 tarihli yazı. Bogos Nubar Paşa nın başkanlığında Mısır da kurulan Ermeni Yardımsever Cemiyeti nin çalışmaları, bu cemiyetin Rusçuk ve Şumnu Şubelerine ait isim listeleri ile mâli durumlarının gösteren cetveller. Maraş ın Fındıcak ve Dönüklü köylerindeki Ermenilerin, jandarma ile çatıştıkları ve bu köyleri ateşe verdiklerine dair Adana Valiliğinin İçişleri Bakanlığına gönderdiği yazı. Maraş ın Fındıcak köyündeki Ermeni eşkıyasının takibi ve yakalanması ile ilgili olarak 4 üncü Ordu Komutanı Cemal Paşa nın, Başkomutanlığa gönderdiği yazı. Menzil Müfettişi Veli Paşa nın, Ermeni askerlerinin ihanetleri ve durumları ile ilgili olarak Başkomutanlığa gönderdiği yazı. Ermenilerin sevkleri esnasında kanuna aykırı işlemler ve suiistimalleri soruşturmak üzere gönderilecek heyetlerin kimlerden oluştuğu ve hangi şehirlerde görev yapacaklarına dair Başbakanlık Müsteşarı Emin Bey in, Harbiye Nezareti ne gönderdiği yazı. Diyarbakır çevresindeki Hınçak ve Taşnak Cemiyeti üyelerinin 4-12 Mayıs 1915 tarihlerinde alınan ifadeleri yılında yapılan nüfus sayımına ait istatistik cetvelleri. 6

16 CİLT - S.No Tarihi İçeriği üncü Ordu Komutanı Vehip Paşa nın, Erzurum ve çevresindeki Ermeni askerlerinin mezalimine dair, Başkomutanlığa arz ettiği 21 Mart 1916 tarihli bilgi Amerika da oturan Ermeniler tarafından, Osmanlı vatandaşı Ermenilere gönderilen paraların ne yolla geldiği ve kimlere dağıtıldığına dair İçişleri Bakanlığı nın yazıları Tosya nın Çaykapı Köyü nde bir Ermeni çetesinin dört kadını kaçırdıklarına dair 1 inci Ordu Komutanlığının 11 Nisan 1916 da Başkomutanlığa yazdığı yazı Bursa Valiliği nin, Amerika da kurulmuş cemiyetler veya Ermeniler tarafından toplanarak Osmanlı Devletinde bulunan Ermenilere dağıtılmak üzere gönderilen para hakkındaki 12 Nisan 1916 tarihli yazısı Bükreş te Rus casusu olan Ermenilere dair, Osmanlı Ordusu Başkomutanlığının 5 Nisan 1916 tarihli yazısı Bükreş Askeri Ataşesinin, Bükreş te Ruslar lehine casusluk yapan Ermenilere dair 24 Haziran 1916 tarihli yazısı Dışişleri Bakanlığının Bükreş te casusluk yapan Ermeniler hakkında, Başkomutanlık ile yaptığı yazışmalar Osmanlı Donanmasında Yüzbaşı rütbesiyle görev yapan Zadık Hanzadyan ın, casusluk yapması ve yargılanmasına dair yazışmalar Sorgun ve Akdağmadeni bölgesinde mezalim yapan Ermeni asker firarilerine dair, 1 inci Ordu Komutanlığının Başkomutanlığa verdiği 11 Eylül 1916 tarihli bilgi Türk topraklarındaki Amerikalıların, Ermeni meselesindeki tutum ve davranışlara dair Türkler Hakkında Dalkavukluk başlıklı Ekim 1916 tarihli bir yazı Bafra bölgesinde Rum ve Ermenilerden meydana gelen bir çetenin takibi ve ele geçirilen silahlar hakkında 3 üncü Ordu Komutanlığı nın 12 Mart 1917 tarihli yazısı. 7

17 İçişleri Bakanı Talât Paşa nın, Muş ta bazı sivilleri ve askerleri öldüren Ermeni bir şahıs hakkında, Halep Valiliği nden istediği 14 Haziran 1917 tarihli bilgi isteği. 1 inci Ordu Komutanlığı nın Boğazlıyan ve çevresinde faaliyet gösteren, Ermeni ve Rumların oluşturduğu çeteler hakkındaki, 10 Temmuz 1917 tarihli yazısı. İzmit çevresinde halka mezalim yapan Ermeni çeteleri ve bu çetelere yataklık eden, İzmit Amele Taburundaki Ermenilerin başka bir yere nakledilmesine dair İçişleri Bakanlığı nın 28 Mayıs 1917 tarihli yazısı. Osmanlı vatandaşı Ermeni askerlerden tercüman olarak 24 Temmuz 1917 tarihinde görevlendirilenlerin isim listeleri. Kafkas Orduları Grubu Komutanı Ahmet İzzet Paşa nın, Erzincan daki Ermeni komitelerinin mezalimine dair 9 Mayıs 1917 tarihli yazısı. 2 Eylül 1917 de 36 ncı Kafkas Tümenine iltica eden 156 ncı Alay 12 nci Bölük Komutanı Teğmen Nikola nın, Ruslar ve özellikle Ermenilerin yaptıkları mezalime dair ifadesi. Ruslar ve Ermeniler tarafından Müslümanlara ve esirlere yapılan muameleler hakkında, çeşitli tarihlerde 3 üncü Ordu ya sığınan askerlerle, Rus mülteci ve esirlerinin ifadeleri. İsmail Hakkı Bey in, Erzincan ve çevresinde bulunan Ermeni kuvvetlerinin durumuna dair 36 ncı Kafkas Tümeni Komutanlığına verdiği ve 3 Ocak Şubat 1918 tarihlerini kapsayan raporu. Başkomutan Vekili Enver Paşa nın, Brest-Litowsk ta bulunan İzzet Paşa ya, Ermeniler hakkında gündeme getirilmesini istediği hususlara dair telgraf sureti. 3 üncü Ordu Komutanlığının, Erzincan daki Ermeni mezalimine dair, Başkomutanlığa ve 2 nci Ordu Komutanlığı na gönderdiği 21 Ocak 1918 tarihli yazısı. 1 inci Kafkas Kolordusu Komutan Vekili Rüştü nün, Erzincan ve çevresindeki Ermeni mezalimine dair, 3 üncü Ordu Komutanlığına gönderdiği rapor. 2 nci Kafkas Ordusu Komutanı Şevket Bey in, Trabzon ve Giresun çevresinin durumu hakkında 3 üncü Ordu Komutanlığına yazdığı 25 Ocak 1918 tarihli raporu. 8

18 ncı Kafkas Tümeni Komutan Vekili Yarbay Recep in, Erzincan ve çevresindeki Ermeni çetelerinin durumu hakkında, 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanlığına gönderdiği 31 Ocak 1918 tarihli raporu. 3 üncü Ordu Komutanı Vehip Mehmet Paşa nın, Ermeni mezalimi hakkında Rus Kafkas Orduları Başkomutanı General Perjavalski ve Rus Kafkas Ordusu Komutanı Odeshelitze ile çeşitli tarihlerde yaptığı yazışmalar. 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in, Erzurum un bazı köylerinde Ermeni çetelerinin yaptıkları mezalime dair 3 üncü Ordu Komutanlığı na gönderdiği 2 Şubat 1918 tarihli yazısı. 13 üncü Kafkas Alayı Komutanlığının, Ermenilerin Bayburt taki mezalimine dair 21 Şubat 1918 tarihli yazısı. 2 nci Kafkas Kolordusu Komutanlığının, Trabzon ve çevresindeki Rum ve Ermeni çetelerinin yaptıkları mezalime dair 2 Şubat 1918 tarihli yazısı. Osmanlı Ordusu Başkomutanlığının, Ermeniler tarafından yapılan mezalim hakkında, dış ülkelere yayınladığı 3 Şubat 1918 ve 17 Mart 1918 tarihli bildiriler. 2 nci Ordu Komutanlığının Erzincan çevresindeki Rus ve Ermeni kuvvetlerinin durumu hakkında 3 Şubat 1918 tarihli yazısı. 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanı Kâzım Karabekir in, Erzincan daki Ermeni kuvvetlerine dair 3 üncü Ordu Komutanlığına gönderdiği 4 Şubat 1918 tarihli yazısı. 2 nci Ordu Komutanlığının Erzincan ve çevresinde Ermeni mezalimine dair, 3 üncü Ordu Komutanlığına gönderdiği, 4 Şubat 1918 tarihli rapor. 4 üncü Bölge Müfettişliği ve 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanlığının, Erzincan, Kelkit, Gümüşhane ve Trabzon çevresindeki Ermeni mezalimine dair 6 Şubat 1918 tarihli yazıları. 3 üncü Ordu Komutanlığının, Erzincan ve Akçaabat taki Ermenilerin durumuna dair, Başkomutanlık ve 4 üncü Ordu Komutanlığı na gönderdiği 6 Şubat 1918 tarihli rapor. 9

19 üncü Ordu Komutanlığının, Erzincan ve çevresindeki Ermeni mezalimine dair 7 Şubat 1918 tarihli yazısı. 3 üncü Ordu Komutanlığının, Erzincan ve Bayburt taki Ermeni mezalimine dair Başkomutanlığa gönderdiği 8 Şubat 1918 tarihli yazı. 4 üncü Kolordu Komutanlığının Erzincan çevresindeki Ermeni mezalimine dair 3 üncü Ordu Komutanlığı na gönderdiği 9 Şubat 1918 tarihli yazı. 3 üncü Ordu Komutanlığının, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum daki Ermeni mezalimine dair 12 Şubat 1918 tarihli yazısı. Kafkas Cephesi Orduları Komutanı Vehip Paşa nın Ermeni mezalimi hakkında 12 Şubat 1918 tarihli yazısı ile 3 üncü Ordu Kurmay Başkanlığının Erzincan, Vakfıkebir ve Bayburt taki Ermeni mezalimine dair 15 Şubat 1918 tarihinde 4 üncü Ordu Kurmay Başkanlığına gönderdiği yazı. 3 üncü Ordu Komutanlığının Gümüşhane ve civarındaki Ermeni mezalimine dair 12 Şubat 1918 tarihinde Başkomutanlığa gönderdiği yazı. 10 uncu Kafkas Alayı na iltica eden iki kişinin ifadesini içeren 13 Şubat 1918 tarihli yazı. 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in Erzincan ve çevresindeki Ermeniler hakkında 13 Şubat 1918 tarihinde 3 üncü Ordu Komutanlığı na gönderdiği yazı. Ermenilerin Erzincan da yaptıkları mezalime dair Başkomutanlığa 16 Şubat 1918 tarihinde gönderilen yazı. 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in 3 üncü Ordu Komutanlığı na Erzincan ve çevresindeki Ermeniler hakkında 24 Şubat 1918 tarihinde gönderdiği yazı. 2 nci Kafkas Kolordu Komutanının, Ermenilerin Madenhanları civarında yaptıkları mezalime dair, 3 üncü Ordu ve Başkomutanlığına Şubat 1918 tarihlerinde gönderdiği yazılar. 3 üncü Ordu Komutanlığının Ermeni çete reisi Arşak ın Bayburt ve Kelkit teki faaliyetlerine dair 28 Şubat 1918 tarihli yazısı. 10

20 nci Kafkas Kolordusu Komutanı Şevki Paşa nın, Mürettep Süvari Alayı ndan Erzurum ve çevresindeki Ermenilere dair 1-2 Mart 1918 tarihlerinde aldığı haberleri içeren yazısı. 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in, 1 inci Kolordu karargâhının Alaca ya gelişinde Ermeni mezalimine dair Başkomutanlığa 10 Mart 1918 te gönderdiği yazı. 3 üncü Ordu Komutanlığının Erzurum ve Erzincan çevresindeki Ermeni mezalimine dair 21 Mart 1918 tarihli gönderdiği yazı. Trabzon ve Erzincan daki Ermeni mezalimine dair Genel Karargah 2 nci Şube Müdürü Seyfi Bey e 1-2 Mayıs 1918 tarihlerinde gönderilen yazılar. Genel Karargah 2 nci Şubeden Yüzbaşı Ahmet Refik in Erzincan ve Erzurum daki Ermeni mezalimine dair Genel Karargah 2 nci Şube Müdürü Seyfi Bey e 4-8 Mayıs 1918 tarihlerinde gönderdiği raporlar. İslahiye ve çevresinde görülen Ermeni çetesi ile ilgili olarak 2 nci Ordu Komutanlığı na Mayıs 1918 tarihlerinde gönderilen yazılar. Erivan bölgesindeki Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları mezalim hakkında Bakû Müslüman Yardımsever Cemiyeti nin Kağızman Temsilcisi tarafından gönderilmiş olan 7 Mayıs 1918 tarihli mektup. 9 uncu Kafkas Tümen Komutanının Erivan da Şurbulak ve Tokmakkent arasında 20 hane Müslüman halkın Ermeniler tarafından katledildiğine, Erivan daki Müslümanların Osmanlı topraklarına göç için müracaat ettiklerine dair 1 inci Kafkas Kolordu Komutanlığına 20 Haziran 1918 tarihli yazısı. 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in Ermeni Kolordusu Komutanı General Nazarbekof a Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bulunan Müslümanlara Ermeni çeteleri tarafından yapılan mezalime son verilmesi isteğine ilişkin telgrafı. Erzurum, Erzincan, Nahçıvan ve Kafkasya da Ermeni mezalimi ile bu mezalime dair 1 Temmuz 1918 de Osmanlı Heyetine ve 27 Haziran 1918 de Gümrü Bağımsız Ermeni Heyet Başkanlıklarına gönderilen yazılar. 11

21 nci Ordu Komutanının İslahiye-Osmaniye arasında faaliyet gösteren Ermeni çeteleri için gerekli önlemlerin alınması istemi Halep Valisi nin 2 nci Ordu Komutanlığından İslahiye civarındaki Ermeni çeteleri için tedbir alınması isteğine dair yazısı nci Kolordu Komutanının 2 nci Ordu Komutanına Ermeni çete faaliyetlerine dair 2 Ağustos 1918 de göndermiş olduğu bilgi uncu Ordu Komutanının Doğu Orduları Grubu Komutanlığına, Rumiye ve Tebriz civarındaki faaliyetlere ilişkin göndermiş olduğu yazı Ermeni çete reisi Antranik hakkında 9 uncu Ordu Komutanı tarafından Doğu Orduları Grubu Komutanına 29 Ağustos 1918 de gönderilen yazı Halep Demiryolu Şirketi Müdürünün Ermeni çeteleriyle ilişkisine dair Harbiye Nezaretine verilen bilgi Erzurum katliamı suçlusu, tutuklu 28 Ermeni nin Erivan a sevk ve iadelerine dair 9 uncu Ordu Komutanlığı ile Başkomutanlık arasında yapılan yazışma Erivan ın güneydoğusundaki Türk köylerinde Ermeni birliklerinin mezalimi hakkında 9 uncu Ordu Komutanının Harbiye Nezareti ne gönderdiği 27 Aralık 1918 tarihli yazı. 12

22 CİLT - S.No Tarihi İçeriği Bakkal Muratyan oğlu Agop Hazaryan ın 10 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Komisyoncu Minas oğlu Vahan Boyacıyan ın 11 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Vahan Boyacıyan ın 12 Ağustos 1914 tarihinde yeniden alınan ifadesi. Vartan oğlu Simbat Kılıçyan ın 13 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Minas Kapril Keşişoğlu nun 13 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Mateos Karamazyan Serkisyan ın 13 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Doktor Bedros Torosyan ın 15 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Doktor Bene Torosyan ın 15 Ağustos 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Agop oğlu Hamparsum Boyacıyan ın 16 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Parseh oğlu Nerses Zakaryan ın 16 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Ohannes Tanelyan oğlu İstepan ın 17 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Doktor Kirkor Celalyan ın 18 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Avukat Haçer oğlu Vahan Zeytinciyan ın 18 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Gohak gazetesi sorumlu müdürü Hrabet oğlu Hemayak ın 18 Ağustos 1914 tarihli ifadesi Agop Avadisyan ın, 18 Ağustos 1914 tarihli ifadesi Komisyoncu Yermiya nın Ağustos 1914 tarihli 1914 ifadesi Kurukahveci, Kirkor oğlu Karnik in 19 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. 13

23 Tüccar Avadis oğlu Samoil Tomacyan ın 19 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. İstepan oğlu Abraham ın 19 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Armanak Karabetyan ın Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Bakkal Agop oğlu Artin in 20 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Ayakkabıcı Agop oğlu Nişan ın 20 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Ardaş ın 20 Ağustos 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Abraham ın 20 Ağustos 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğünün Ardaş kod adlı Armenak, Abraham ve Yermiya hakkında hazırladığı 21 Ağustos 1914 tarihli fezleke. Sahak Bedrosyan oğlu Bedros un 22 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Sako kod adlı Bedrosyan ın 22 Ağustos 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Melko oğlu Karakin in 25 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. İshak oğlu Leon Balasyan ın 25 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. İstefan oğlu Abraham ın 26 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. İzmir milletvekili Seyyid Bey in yanında bahçıvanlık yapan Hamparsum Maşuyan ın 26 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Asador oğlu Bedros Kalfayan ın 26 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Yermiya oğlu Kipriyanos un 29 Ağustos 1914 tarihli ifadesi. Hamparsum oğlu Armenak ın 10 Eylül 1914 tarihli ifadesi. Ohannes oğlu Hrabet in 15 Eylül 1914 tarihli ifadesi. Karabet Patukyan ın 20 Eylül 1914 tarihli ifadesi. Karabet Patukyan ın 20 Eylül 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Gazeteci Hemayak ın 29 Eylül 1914 tarihli ifadesi. 14

24 Karabet Patukyan ın 30 Eylül 1914 tarihli ifadesi. Yedek subay Karabet oğlu Kegam Vanikyan ın 3 Ekim 1914 tarihli ifadesi. Karabet Patukyan oğlu Kirkor un 3 Ekim 1914 tarihli ifadesi. Eski Gohak gazetesi idare memuru Aram Açıkbaşyan ın 4 Ekim 1914 tarihli ifadesi. Bahçecik te öğretmen Ohannes oğlu Yervant Panover in 3 Aralık 1914 tarihli ifadesi. Kirkor oğlu Karnik in 5 Aralık 1914 tarihli ifadesi. Yervant ın 5 Aralık 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Yervant ın 5 Aralık 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Karamaz ın 5 Aralık 1914 tarihinde alınan ifadesi. Ohannes oğlu Mıgırdiç Yeretsyan Aziz in 16 Aralık 1914 tarihli ifadesi. Karamaz ın 16 Aralık 1914 tarihli tekrar alınan ifadesi. Mıgırdiç Yeretsyan ın 16 Aralık 1914 tarihli tekrar alınan ifadesi. Yedek subay okulu öğrencisi İstepan oğlu Ohannes (Ohan) Onnik Yergazaryan ın 6 Ocak 1915 tarihli ifadesi. Mıgırdiç Yeretsyan ın 6 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Bafra Kulüp Başkanı Mikail Bogosyan oğlu Bogos un 6 Şubat 1915 tarihli ifadesi. Kilis Hınçak Şubesi Başkanı, Singer Kumpanyası tahsildarı Agop Basmacıyan ın 6 Şubat 1915 tarihli ifadesi. Kilis Ermeni Hınçak örgütü kâtibi Vahan Tomasyan oğlu Tomas ın 7 Şubat 1915 tarihli ifadesi. İstanbul Hınçak Kulübü Başkanı Boyacıyan ın 7 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Karamaz ile Boyacıyan ın 7 Şubat 1915 tarihli yüzleştirilmeleri. Karamaz ın 7 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. 15

25 Boyacıyan ın 8 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Örgüt stajyer üyesi Artin Cihan Gülyan ın 9 Şubat 1915 tarihli ifadesi. Arzruni nin 10 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Agop Basmacıyan ın 10 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Kilisli Tomas Tomasyan ın 10 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Hınçak örgütü Yönetim Kurulu üyelerinden Nerses Zakaryan ın 10 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Bitlisli Simbat Vartan ın 11 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Agop Hazaryan ın 11 alınan ifadesi. Şubat 1915 tarihinde tekrar Onnik Yergazaryan ın 11 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Kegam Vanikyan ın 11 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Doktor Benene nin 11 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Vahan Boyacıyan kod adlı Rupen Karabetyan ın 11 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. İran uyruklu Sako nun 13 Şubat 1915 tarihli ifadesi. Örgüt başkanı Hamparsum Boyacıyan ın 13 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Hamparsum Boyacıyan ın 13 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Samoil Tomacyan ın 14 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Bahriye Nezareti 4 ncü Dairede Depo Müfettişi Agop oğlu Zadık Hanzadyan ın 16 Şubat 1915 tarihli ifadesi. Melkon oğlu Baroyer Arzumanyan ın 16 Şubat 1915 tarihli ifadesi. 16

26 Hemayak ın 18 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Arakel Bogosyan oğlu Karakin in 23 Şubat 1915 tarihli ifadesi. Karakin in 24 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Fenerbahçe Hastanesinde Sıhhiye Çavuşu Hrant Begavyan ın 24 Şubat 1915 tarihli ifadesi. Aram Açıkbaşyan ın 27 Şubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Karabet oğlu Bedros un 1 Mart 1915 tarihli ifadesi. Karabet oğlu Bedros un eşi Vartohi nin 1 Mart 1915 tarihli ifadesi. Aram oğlu Serkis in 1 Mart 1915 tarihli ifadesi. Siyasi şube eski memurlarından Kemal in 1 Mart 1915 tarihli ifadesi. Siyasi Şube memurlarından Karabet oğlu Nişan ın 1 Mart 1915 tarihli ifadesi. Siyasi Şube Genel Müdürlüğü memurlarından Yegayan oğlu Arşavir Sahakyan ın 2 Mart 1915 tarihli ifadesi. Örgüt başkanı Hamparsum Boyacıyan ın 2 Mart 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Örgüt üyelerinden Tomacyan ın 2 Mart 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Arzruni nin 2 Mart 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. Tomacyan ve Karakin in 2 Mart 1915 tarihli yüzleştirilmeleri. Taksim de Yağhane Sokağı bekçisi Mehmet Çavuş un 2 Mart 1915 tarihli ifadesi. Gazeteci Hemayak Aramyan ın 2 Mart 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesidir Siyasi Şube İkinci Kısım, İkinci sınıf komiser Ali Rıza nın 3 Mart 1915 tarihli ifadesi. Ayasofya merkezinde çalışan 1483 sicil numaralı polis Osman oğlu İsmail Hakkı nın 3 Mart 1915 tarihli ifadesi. 17

AR V BELGELER YLE ERMEN FAAL YETLER 1914-1918 C LT I - VIII BELGE ÇER K - D Z N

AR V BELGELER YLE ERMEN FAAL YETLER 1914-1918 C LT I - VIII BELGE ÇER K - D Z N T.C. GENELKURMAY BA KANLI I ANKARA AR V BELGELER YLE ERMEN FAAL YETLER 1914-1918 C LT I - VIII BELGE ÇER K - D Z N ARMENIAN ACTIVITIES IN THE ARCHIVE DOCUMENTS 1914-1918 VOLUMES I - VIII DOCUMENT CONTENTS

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ...

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... 1 1.1. ERMENİLERİN KÖKENİ... 1 1.2. ERMENİLERİN TARİHİ... 2 1.2.1. Büyük İskender ve Takip Eden Dönemde Ermeniler... 3 1.2.2. Partlar Döneminde Ermeniler...

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı.

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı. Sahte Danıştay suikastı şeması, kumpas olduğu ortaya çıkan İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davaları Bu üç davanın altında Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ve Deniz Binbaşı Hüseyin Yıldırım

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ

Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 219 Rus ordusu saflarõnda Türkler e karşõ çarpõşan Hõnçak Komitesi

Detaylı

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADI 2 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kapalı Yer Toplantısı 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Açık Hava Toplantısı ve Gösteri Yürüyüşü Konferans, panel, tören, şenlik v.b toplantılar Mart 204 tarih ve 28940

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ ADI 1 MÜŞTEKİ VE MAĞDUR MÜRACAATI Müşteki ve Mağdur İfadesi CMK da uygulanan süre(1 gün-1 yıllık süre) 2 İHBAR İhbarcı tarafından verilmesi halinde açık kimlik ve adres bilgileri 1

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşçi sendikası kuruluş işlemleri müracaatı 2 İşçi sendikası olağan genel kurul müracaatı 3 İşçi sendikası

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI. Müşteki ve Mağdur İfadesi. :Zafer mah. Erzurum Yolu Üzeri. :İl Emniyet Müdürlüğü

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI. Müşteki ve Mağdur İfadesi. :Zafer mah. Erzurum Yolu Üzeri. :İl Emniyet Müdürlüğü AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ 1 MÜŞTEKİ VE MAĞDUR MÜRACAATI Müşteki ve Mağdur İfadesi CMK da uygulanan süre(1 gün-1 yıllık süre) 2 İHBAR İhbarcı tarafından verilmesi halinde açık kimlik ve adres bilgileri 1 gün-1

Detaylı

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan Açılımı Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele olan JİTEM adlı bir birimin terörle mücadele adı altında devlet teşkilatı içerisinde oluşturulduğu

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 26.02.2010 Sayı: 27505) Amaç

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II KISA ÖZET

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01. Günlük Haber Bülteni 26.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİYASİ PARTİLER BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİYASİ PARTİLER BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 3 4 5-5 günü geçmemiş Yetki Belgesi, Yönetim Kurulu Kararı, - Kongre Divan Tutanağı, 3- Yönetim Kurulu Çizelgesi 4- Asil Üyeliğe seçilenlere ait Nüfus, İkamet ve Sabıka Kayıtları - Yönetim Kurulu Kararı,

Detaylı

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 1- lık Makamı'na dilekçe 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ ( İlk müracaat ) 2- İki adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı

Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı SUNUŞ Kurtuluş Savaşı nın Önderi, Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu, Ebedî Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK, 1911 de Trablusgarp Harbi nde, 1915 te Çanakkale Muharebelerinde ve 1918 de Suriye deki Yıldırım

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Evrensel Bakış Açısı. Fransız Taburunu Esir Alan

Evrensel Bakış Açısı. Fransız Taburunu Esir Alan Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Fransız Taburunu Esir Alan 44 Kuva-yi Milliyeci Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı nı küçümseyenler, Sadece Yunanistan ile savaşılmış derler. Böylelikle Yunanistan

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cemal EYÜBOĞLU 19.08.1942 12.07.1944 19.07.1944 12.11.1945 (Vekil) 2 Mahmut Celalettin ERÇOKLU 12.11.1945 08.11.1951

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA 213 YILINDA MEYDANA GELEN AİLE İÇİ ŞİDDET, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUK SUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE İÇİ ŞİDDETLE

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

Atatürk ün Hayatı 1881-1938

Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Soyağacı Atatürk ün Doğduğu Ev Selanik - 1881 Atatürk ün Annesi ve Babası Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım Harp okulundan yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu 11 Ocak 1905

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177)

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177) 1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/11177) Karar Tarihi: 8/3/2017 Başv uru Numarası : 20 î 4/11177 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör

Detaylı

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

T.C. KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİ 1

T.C. KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİ 1 S.N. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİ 1 Cumhuriyet

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 311040001 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMİ (ADANA / SEYHAN - Merkez) 2 2 0 73,73004 76,60932 310030001 ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Geçici Sığınma Müracaatının Alınması 1-1951 Sözleşmesi ; 1 Temmuz

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

24 Nisan 1915 te Ne Oldu?

24 Nisan 1915 te Ne Oldu? 24 Nisan 1915 te Ne Oldu? olarak Ermeni komitecileri savaşan Osmanlı ordularını arkadan vurmak ve ikmal yollarını kesmek için harekete geçmişler ve silahlı isyanlara başlamışlardır 1. Yusuf Sarınay* Giriş

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

Tutuklu General Ve Amirallerin Sayısı 126'ya Yükseldi

Tutuklu General Ve Amirallerin Sayısı 126'ya Yükseldi Tutuklu General Ve Amirallerin Sayısı 126'ya Yükseldi 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan general ve amirallerin sayısı 133, tutuklu sayısı ise 126'ya yükseldi.

Detaylı

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ Örnek Belgenin Adı 1. Soruşturma Emri 2. Toplu Olaylarda Soruşturma Emri 3. Kopya Tutanağı 4. Kopya İşlemi Bildirim Yazısı 5. Soruşturulan Öğrenci Hakkında Tedbir

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Develi de Meydana Gelen Ermeni Olayları

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Develi de Meydana Gelen Ermeni Olayları Birinci Dünya Savaşı Sırasında Develi de Meydana Gelen Ermeni Olayları Giriş Osmanlı Devleti nde 1890-1896 yılları arasında Van, Erzurum, Sason, Merzifon, Yozgat ve Kayseri de Ermeni ayaklanmaları oldu.

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2)

THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2) THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2) Singers and instrumentalists active between 1895 and 1916 (based on the article Yüzyýlýmýzýn Baþlarýnda Ýstanbul un Musiki Hayatý by Ruhi Kalender. Edited by Hugo Strötbaum)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR A. D. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/19506) Karar Tarihi: 25/12/2014 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan : Serruh KALELİ ler

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : Tarih:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi :  Tarih: Günlük Haber Bülteni 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfa.com Tarih: 24.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 24.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Muhsin Yazıcıoğlu Kazası Meclis Gündeminde

Muhsin Yazıcıoğlu Kazası Meclis Gündeminde Muhsin Yazıcıoğlu Kazası Meclis Gündeminde MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı