Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TIBBİ GAZ SİSTEMLERİNDE BASINÇ KONTROLÜ İÇİN BİR UYARI SİSTEMİ TASARIMI Oktay AYDIN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

2 TEZ ONAYI Oktay AYDIN tarafından hazırlanan Tıbbi gaz sistemlerinde basınç kontrolü için bir uyarı sistemi tasarımı adlı tez çalışması aşağıdaki juri tarafından oy birliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman: Doç. Dr. Ziya TELATAR Jüri Üyeleri : Başkan : Doç. Dr. Osman EROĞUL Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyomedikal Mühendislik Merkezi Üye : Doç. Dr. Ziya TELATAR Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği A.B.D. Üye : Yrd. Doç. Dr. Murat EFE Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği A.B.D. Yukarıdaki sonucu onaylarım Prof.Dr. Orhan ATAKOL Enstitü Müdürü

3 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TIBBİ GAZ SİSTEMLERİNDE BASINÇ KONTROLÜ İÇİN BİR UYARI SİSTEMİ TASARIMI Oktay AYDIN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Ziya TELATAR Bu çalışmada; hastanelerde, ameliyathane ve hasta odalarına kadar iletilen tıbbi gazların hastanenin her bir katındaki basınçlarının merkezi bir yerden görüntülenmesini, kaydedilmesini ve basınçlar, limit değerlerinin dışına çıktığında sesli ve görsel alarm üretilmesini sağlayacak bir sistem gerçeklenmiştir. Basınç limit değerleri, kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. 4 katlı bir hastane için tasarlanan sistemde her bir kata medikal oksijen, medikal karbondioksit, medikal azot protoksit, basınçlı hava ve vakum hatlarının geldiği düşünülerek her kattan 5 basınç sensörü ile basınç bilgisi alınmıştır. Basınç sensörlerinden gelen veriler, tasarlanan bir kontrol devresi ile alınarak bilgisayara aktarılmakta, geliştirilen bir program ile yorumlanarak gerektiğinde alarm üretilmektedir. Hastanelerdeki merkezi gaz santralleri, her bir tıbbi gazın toplam basınç değişiminde alarm vermektedir. Ayrıca her bir kat için alarm paneli de bulunmaktadır. Ancak gerçeklenen sistem, hastanedeki bütün katların gaz basınçlarını tek bir yerden izleme, bu basınç değerlerini bilgisayara kaydetme ve geriye dönük olarak gaz basınçlarını sorgulama olanağı sağlamaktadır. Gaz basınçlarındaki değişimlerde algılanan hata payı ortalama % 4.66 dır. Kasım 2008, 53 sayfa Anahtar Kelimeler: Tıbbi Gazlar, Basınç, Alarm, Kontrol, Oksijen, Nitrojen Protoksit, Basınçlı Hava i

4 ABSTRACT Masters Thesis AN ALARM SYSTEM FOR PRESSURE CONTROL IN MEDICAL SYSTEMS Oktay AYDIN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Electronics Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Ziya TELATAR In this study, a system is realized that can monitorize and record pressures of medical gases-delivered to patient rooms and operating rooms- in every floor of a hospital. Also this system is able to produce an visual and auditory alarm when pressures of medical gases isn t within limits. Pressure limits are entered by user. It can be used hospitals which have up to 4 floors. It is assumed that medical oxygen, medical carbon dioxide, medical nitrous oxide, medical air and vacuum lines delivered to every floor so 5 pressure sensor are used for measure pressures in every floor. A designed control circuit transmits data, which comes from pressure sensors, to a computer which can process this data with an improved programme on it. And computer produces alarm when pressures of medical gases isn t within limits. Central gas plant in hospital can produce alarm when every gas s total pressure isn t within limits. Also there re alarm systems for every single floor. But with designed system, pressures in every floor can be monitorized, stored and inquired retrospectively in any room in hospital continuously. Mean measurement accuracy while measuring pressure changes in this study is 4.66%. November 2008, 53 pages Key Words: Medical Gases, Pressure, Alarm, Control, Oxygen, Nitrous Oxide, Compressed Air ii

5 TEŞEKKÜR Desteklerini esirgemeyen danışman hocalarım Sayın Doç. Dr. Ziya TELATAR a, (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi), Sayın Doç. Dr. Osman EROĞUL a (Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyomedikal Mühendislik Merkezi) ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Gazlar Bölümü personeline, aileme ve Bilim İnsanı Destekleme Bursu ile katkılarından TÜBİTAK a teşekkürlerimi sunarım. Oktay AYDIN Ankara, Kasım 2008 iii

6 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR... iii SİMGELER DİZİNİ... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGELER DİZİNİ... ix 1. GİRİŞ KURAMSAL TEMELLER Hastanelerde Kullanılan Başlıca Tıbbi Gazlar Medikal oksijen Medikal karbondioksit Medikal azot protoksit Medikal hava (basınçlı hava) Medikal vakum Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyicilere Genel Bakış Mikroişlemciler Mikrodenetleyiciler PIC in özellikleri Bir PIC in işlem yapabilmesi için gerekli bileşenler PIC 16F Bellek Organizasyonu Program Bellek Organizasyonu Veri Bellek Organizasyonu Pic Basic Programlama Dili MATERYAL VE YÖNTEM Gaz Basınç Görüntüleme ve Alarm Sistemi Sensörler Kontrol devresi Devrenin çalışması Geliştirilen program iv

7 4. TARTIŞMA VE SONUÇ KAYNAKLAR EKLER EK 1 Kontrol Devresindeki PIC ler İçine Yüklenen Kodlar EK 2 Bilgisayarda Çalışan Programın Kaynak Kodları EK 3 MPX5999D İçin Üretici Bilgi Sayfası EK 4 MPX5100D İçin Üretici Bilgi Sayfası EK 5 Pic Basic Proglamlama Dilinde Komutlar EK 6 PIC 16F877 de Pin Tanımlamaları EK 7 PIC 16F877 nin Basitleştirilmiş İç Yapısı ÖZGEÇMİŞ v

8 SİMGELER DİZİNİ CPU EPROM FDA I/O MCU OTP PIC PROM PSA PWM RAM ROM RISC SFR USART Central Processing Unit Erasable Programmable Read-Only Memory U.S. Food And Drug Administration Input/Output Microcontroller Unit One Time Programmable Peripheral Interface Controller Programmable Read-Only Memory Pressure Swing Adsorption Pulse-With Modulation Random-Access Memory Read-Only Memory Reduced Instruction Set Computing Special Function Register The Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter vi

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 Örnek bir oksijen santrali... 4 Şekil 2.2 Örnek bir yüksek basınç düşürücü... 4 Şekil 2.3 Örnek bir ikincil basınç düşürücü... 5 Şekil 2.4 Örnek bir kollektör... 5 Şekil 2.5 Örnek bir bağlantı borusu... 6 Şekil 2.6 Örnek bir medikal hava santrali... 8 Şekil 2.7 Örnek bir medikal hava santrali alarm paneli... 8 Şekil 2.8 Örnek bir medikal vakum santrali... 9 Şekil 2.9 Örnek bir medikal hava santrali Şekil 2.10 Örnek bir medikal hava santrali alarm paneli Şekil 2.11 Örnek bir medikal vakum santrali Şekil 2.12 Örnek bir medikal vakum pompası Şekil 2.13 Bir mikroişlemci sisteminin temel bileşenlerinin blok diyagramı Şekil 2.14 Bir mikrodenetleyici sisteminin temel bileşenlerinin blok diyagramı Şekil 2.15 PIC 16F877 nin giriş çıkış portları Şekil 3.1 Kontrol devresi genel şeması Şekil 3.2 Kontrol devresine ait baskı devre Şekil 3.3 Geliştirilen kontrol devresi Şekil 3.4 Sensör bağlantıları Şekil 3.5 Sensörlerin gaz prizlerine bağlanışı Şekil 3.6 Geliştirilen bilgisayar programına ait akış şeması Şekil 3.7 Limit ayarlama penceresine ait ekran görüntüsü Şekil 3.8 Normal basınç için örnek ekran görüntüsü Şekil 3.9 Pozitif basınç sensöründe düşük basınç için örnek ekran görüntüsü Şekil 3.10 Negatif basınç sensöründe düşük basınç için örnek ekran görüntüsü Şekil 3.11 Pozitif basınç sensöründe yüksek basınç için örnek ekran görüntüsü Şekil 3.12 Negatif basınç sensöründe yüksek basınç için örnek ekran görüntüsü Şekil 3.13 Pozitif basınç sensöründe çok yüksek basınç için örnek ekran görüntüsü Şekil 3.14 Negatif basınç sensöründe çok yüksek basınç için örnek ekran görüntüsü vii

10 Şekil 3.15 Bir basınç sensörünün arızalı olması veya o hattaki basıncın 0 (sıfır) bar olması durumuna ait örnek ekran görüntüsü Şekil 3.16 Kayit.txt dosyasına ait bir ekran görüntüsü viii

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1 PIC 16F877 de RP0 ve RP1 ile bank seçimi Çizelge 4.1 Ölçüm sonuçları karşılaştırması ix

12 1. GİRİŞ Hastanelerde, ameliyathanelerde ve hasta odalarında çeşitli tıbbi gazlar değişik amaçlar için kullanılmaktadır (anestezi, ameliyat bölgesinin daha iyi görülebilmesi amacıyla vücut boşluklarının genişletilmesi v.b.). Tıbbi gazlar bu ilgili birimlere merkezi gaz santrallerinden yollanır. Merkezi gaz santrallerinde gazların basıncı belli değerler arasında tutulmakta ve bu değerlerin dışına çıktığında santral üzerindeki alarm paneli marifetiyle alarm üretilmektedir. Tıbbi gazlar, hastanenin ilgili birçok katına gönderildiği için bu katlardaki basınç değerlerinin belirlenmiş limitler arasında olması gerekmektedir. Bunun için de her bir kattaki her gaz hattındaki basıncın sürekli olarak gözlenmesi ve basınçların belirlenmiş limitlerin dışına çıkması durumunda ilgili personelin bir alarm ile uyarılması hastalar için hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada bu işlevi yerine getirecek bir gaz basınç görüntüleme ve alarm sistemi yapılmıştır. Bu sistem sayesinde istenilen kat veya katlara giden gazların basınçları sürekli olarak izlenilebilmekte, bilgisayarda saklanabilmekte, basınç değerleri limitlerin dışında çıktığında sesli ve görsel alarm üretilebilmekte ve geriye dönük olarak gaz basınçları sorgulanabilmektedir. Ayrıca basınç sensörlerinin arızalı olması durumundan da kullanıcı haberdar edilmektedir. Gaz basınçlarının hangi değerlerin dışına çıktığında alarm üretileceği ise kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. İkinci bölümde hastanelerde kullanılan başlıca tıbbi gazlar, özellikleri ve kullanım alanları anlatılmıştır. Mikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin özellikleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise yapılan bu sistemin ana bölümleri ve bunların detayları anlatılmıştır. Dördüncü bölümde de bu çalışmanın genel değerlendirmesi ve sonuçlar anlatılmıştır. 1

13 2. KURAMSAL TEMELLER 2.1 Hastanelerde Kullanılan Başlıca Tıbbi Gazlar Bu çalışma kapsamında tıbbi gazların basınçlarının görüntülenmesi, kaydedilmesi ve olağan dışı durumlarda alarm üretilmesini sağlayan bir sistem gerçeklendiği için bu bölümde hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında kullanılan başlıca tıbbi gazların genel özellikleri üzerinde durulmuştur Medikal oksijen Oksijen ve aerobik metabolizma insan yaşamının temel kaynağıdır. Ana rahmindeki fetüsün büyümesinden, hayatının sonuna kadar vücuttaki bütün hücreler, uygun oksijen sağlanmasına ve bunu sağlayacak taşıma aracı kana ihtiyaç duyarlar. Dünyayı çevreleyen atmosferdeki oksijen hacmi %21 dir. Tıp dünyasında; ciğerlerden kana oksijenin uygun aktarılabilmesi için sadece uygun oksijen hacim oranı değil, uygun oksijen kısmi basıncına da ihtiyaç duyulduğu uzun zamandır bilinen bir gerçektir. Medikal oksijen, bu şekilde uygun kısmi basınç ve uygun hacimsel oranda verilerek akciğer enfeksiyonları tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca medikal oksijen, genel anestezi esnasındaki taze gaz akışının temel parçasıdır, medikal azot protoksit veya hava ile ½ lt/dak oranında karıştırılır. Tüm dünyada operasyonlarda kullanılır (http://www.linde-gastherapeutics.com/international/web/lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/ nav_healthcare_profes_gases_in_medicine, 2008). Medikal oksijen ağır karbonmonoksit zehirlenmelerinde standart tedavi malzemesidir. Günümüzde normal basınç altında olan yüksek akışlı oksijen terapisi veya ciddi durumlarda yüksek basınçlı oksijen terapisi, karbonmonoksit zehirlenmelerinde altın standartta tedavi yöntemidir (http://www.linde-gastherapeutics.com/international/web/ lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/ nav_healthcare_profes_gases_in_medicine, 2008). 2

14 Medikal oksijen, kullanılacağı birimlerdeki prizlere kadar uygun şekilde iletilir. Bu prizlerdeki basıncın, hastalar için hayati önemi vardır ve normal şartlarda basınç 3 bar ile 5 bar arasında olmalıdır. Basınç olması gereken değerin altına düştüğünde veya üzerine çıktığında ilgili personelin bir alarm ile uyarılması gerekmektedir. Bu tez çalışmasında yapılan sistem sayesinde medikal oksijen hattına takılan sensör ile oksijenin basıncı izlenmekte, kaydedilebilmekte ve limitlerin dışına çıktığında sistemin bağlı olduğu bilgisayardan ilgili personel uyarılmaktadır. Basınç limitleri ise kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Medikal oksijen, hastanelerde hasta odaları ve ameliyathanelere merkezi bir santralden dağıtılır. Örnek bir oksijen santraline ait fotoğraf Şekil 2.1 de görülmektedir. Bu santraller şu kısımlardan oluşur (http://www.megasan.com.tr/tr/home.htm, 2008); a) yüksek basınç düşürücü, b) ikincil basınç düşürücü, c) kolektörler, d) bağlantı boruları Bu kısımlara ait örnek fotoğraflar Şekil te görülmektedir (http://www.megasan.com.tr/tr/home.htm, 2008). Kolektörler gaz tüplerini gaz santrallerine bağlamak için kullanılır. Her kolektör, bağlı olduğu gaz santralinin rengine boyalıdır. Ayrıca burada fotoğraflarda görülen örnek santral, bir firmaya ait olup firmadan firmaya santral bileşenleri farklılık göstermektedir. Burada temsili olarak piyasada bulunan santral çeşitlerinden bir tanesine ait fotoğraflar konulmuştur. 3

15 Şekil 2.1 Örnek bir oksijen santrali Şekil 2.2 Örnek bir yüksek basınç düşürücü 4

16 Şekil 2.3 Örnek bir ikincil basınç düşürücü Şekil 2.4 Örnek bir kollektör 5

17 Şekil 2.5 Örnek bir bağlantı borusu Oksijen elde etmek için kullanılan yöntemlerden birisi elektroliz yöntemidir. Suyun doğru akım kullanılarak hidrojen ve oksijenlerine ayrılması işlemine elektroliz denmektedir. Oksijen üretimi için en basit yöntem olarak bilinmektedir. İlke olarak, bir elektroliz hücresi içinde, genelde düzlem bir metal veya karbon plakalar olan, iki elektrot ve bunların içine daldırıldığı, elektrolit olarak adlandırılan iletken bir sıvı bulunmaktadır. Doğru akım kaynağı, bu elektrotlara bağlandığında akım iletken sıvı içinde, pozitif elektrottan negatif elektroda doğru akacaktır. Bunun sonucu olarak da, elektrolit içindeki su, katottan çıkan hidrojen ve anottan çıkan oksijene ayrışacaktır. Burada yalnız suyun ayrışmasına karşılık, su iyi bir iletken olmadığı için elektrolitin içine iletkenliği artırıcı olarak genelde potasyum hidroksit gibi bir madde eklenir (http://www.webhatti.com/kimya/49629-suyun-elektrolizi-ile-ayrismasi.html, 2008). Suyun elektrolizi ile gerçekleşecek olan üretim, gerekli talebi ivedi bir şekilde karşılayamayacağından ve işletme zorlukları bakımından fazla kullanılmayan bir yöntemdir (http://www.tesamedikal.com/, 2008). Amerikan İlaç Dairesi Başkanlığı nın (FDA) yayınına (Fresh Air 2000) göre dolum tüpleri ve tankları ayrı incelenmiştir, hava ayrıştırma sistemleri ayrı başlıkta incelenmiştir (http://www.4n2c.com/oksijen-uretim-tesisi-jeneratoru.htm, 2008); 6

18 Tüp tipleri sistemleri : Yüksek basınçlı tüpler Cryogenic tüpler Tüp dolum yöntemleri : Yüksek basınçlı oksijen gazı dolumu Likit oksijenden likit oksijen dolumu Likit oksijenden gaz oksijen dolumu Bunların dışında Hava Ayrıştırma Sistemleri medikal oksijen tedarik yöntemi olarak özellikle belirtilmiştir (http://www.4n2c.com/oksijen-uretim-tesisi-jeneratoru.htm, 2008). Oksijen, tedarik yöntemine bağlı olarak değişik saflıkta olabilir. Özellikle tüp ve likit olarak tedarikte, gaz oksijeni veya likit oksijeni taşıyan tankın bir önceki işlemde ortam havasına maruz kalma riski yüzünden bu tip tedarik araçlarında yüksek saflıkta oksijene ihtiyaç vardır. Çünkü bir önceki tedarikte tankın, ortam havasına maruz kalması gazın saflığını düşürecektir. Bu sebeple taşımalı uygulamalarda yüksek saflık öngörülmektedir. Oksijen konsantrasyonu; hava sıvılaştırma yönteminde minimum % 99, hava ayrıştırma yönteminde minimum % 90, maksimum % 96 dır (http://www.4n2c.com/oksijen-uretim-tesisi-jeneratoru.htm, 2008). Hava bünyesinde % 21 oksijen, %78 azot, % 0.9 argon ve % 0.1 oranında diğer gazlar bulunmaktadır. Gaz saflaştırma sistemleri, yüksek saflıkta istenilen gazı diğerlerinden ayrıştırmaktadır. Hava -196 C nin altına soğutulacak olursa sıvılaşır. Daha sonra sıvı hava buharlaşmaya bırakılacak olursa -196 C de azot uzaklaşır, geride oksijen kalır. Oksijen içindeki safsızlıklar aşamalı buharlaştırma ile uzaklaştırılır. Bu şekilde hava sıvılaştırma ile oksijen elde edilmiş olur (http://www.4n2c.com/oksijen-uretim-tesisi-jeneratoru.htm,2008, 2008). 7

19 Hava ayrıştırma sistemine göre çalışan oksijen jeneratörü, kompresör tarafından basınçlandırılan havadan % 93.3 saflıkta oksijen elde eder. Ekonomik, sürekli, sağlıklı ve zahmetsiz oksijen sağlar. Kullanılan yöntem olan PSA (Basınç Atlamalı Yüzeyde Filtreleme), molekül çapında fiziksel filtrasyon olup, herhangi bir kimyasal işlem yoktur. Moleküler filtre havadaki azot gazını tutarak oksijen gazını saflaştırır. Bu yönteme göre işleyen bir medikal oksijen üretim tesisine ait akış şeması Şekil 2.6 da görülmektedir (http://www.4n2c.com/oksijen-uretim-tesisi-jeneratoru.htm, 2008). Şekil 2.6 Medikal oksijen üretim tesisi akış şeması Oksijen üretim tesislerine ait örnek fotoğraflar ise Şekil de görülmektedir (http://www.tesamedikal.com/2008/, 2008). Bu tez çalışmasında gerçeklenen sistem ile oksijen basıncının ölçülmesinde oksijenin elde ediliş yönteminin bir önemi yoktur. Hangi yöntemle elde edilirse edilsin sağlıklı bir şekilde basıncı ölçülebilmekte ve izlenilebilmektedir. Bu sayede sistemin kurulacağı ünitede bulunan medikal oksijenin temin edildiği firma değişmesi halinde, yahut söz konusu tesiste oksijen jeneratörü kurularak oksijenin tesiste üretilmeye başlanması durumunda halihazırda kurulmuş olan gaz basınç görüntüleme ve kayıt sisteminde bir değişiklik veya eklenti yapılmasına gerek olmadan yeni sistemin de basıncı izlenilebilecektir. 8

20 Şekil 2.7 Oksijen üretim sistemi Şekil 2.8 Oksijen üretim tankları 9

21 2.1.2 Medikal karbondioksit Minimal invazif cerrahide (laparoskopi, endoskopi, artroskopi) medikal karbondioksit, ameliyat bölgesinin daha iyi görülebilmesi amacıyla vücut boşluklarının genişletilmesi ve düz duruma getirilmesi için gaz üflemede kullanılmaktadır (Moritary 1954). Ayrıca medikal karbondioksit, -76 ºC a varan sıcaklık sağladığı sıvı fazda kiryoterapi veya deri yüzeyine dışarıdan yapılan uygulamalarda lokal analjezi için kullanılır (Moritary 1954). Medikal karbondioksitin de hastanelerde hasta odaları ve ameliyathanelere taşınması için oksijen santrallerine çok benzer dağıtım sistemleri kullanılmaktadır. Medikal karbondioksit hasta odalarındaki prizlerine 3 bar ile 5 bar arasında olacak şekilde iletilir. Bu değerlerin dışında bir basınç değeri hastaların sağlığı açısından önem arz ettiğinden basıncın limitlerin çıkması durumunda görevli personelin uyarılması gerekmektedir. Bu tez çalışmasında yapılan sistem ile medikal karbondioksit iletim hattına bağlanan sensör ile basınç sürekli izlenebilmekte, kaydedilebilmekte ve limit değerlerinin dışına çıktığında görevli personel, üretilen alarm ile uyarılmaktadır. Basınç limit değerleri ise kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir Medikal azot protoksit Diğer ismi ile nitröz oksit (N2O), solunum yoluyla uygulanan bilinçli sedasyon ajanlarının en çok kullanılanı olup renksiz, hoş kokulu, yanma ve alev alma özelliği olmayan inorganik bir ilaçtır. Bu ilacın kullanımına ilk olarak İskandinav ülkelerinde (özellikle Danimarka da) 1930 lu yıllarda başlanmıştır. Kan akımına etkisi tamamen fiziksel olduğu için vücuttaki dokularla kimyasal bir bağlantı yapmadığı bilinmektedir. Oksijenle birlikte kullanıldığında en önemli etkisinin, santral geri dönüşümlü sinir sistemi baskılaması olduğu ileri sürülmektedir. Uygulandığında gazın büyük bir bölümü hemen kana karışarak akciğerlere gönderilir. Plazmada çözünmesi düşük seviyede 10

22 olduğu için etki dozuna çabuk ulaşmakta ve kesildiği anda kandaki dozu hızla azalmaktadır. Yan etkileri azdır ve yeterli oksijen ile birlikte kullanıldığında toksik etkisi olmayan bir gazdır. Yüksek konsantrasyonlarda nitröz oksit kullanımının mide bulantısına neden olduğu ve doğru ayarlanamayan doz verildiğinde ise hastada endişe ve heyecanın artmasına neden olabilmektedir (Sullivan and Benger 2003, 2008). Medikal azot protoksit, çok yaygın, doza bağımlı, analjezik (ağrı kesici) ve hafif anestezik etkileri olan bir gazdır. Medikal azot protoksit, tek başına kullanılarak genel anestezi yapılabilecek kadar kuvvetli bir madde değildir. Solunan anestezikler veya damardan verilen anestezikler ile karıştırılınca etkileşimi daha fazla veya daha az doğrudan etkili olabilmektedir. Ayrıca klinik olarak kullanılan bütün hipotonik, analjezik ve anestezikler ile birlikte kullanılabilir (Ruben 1972, ofes_gases_in_medicine, 2008). Medikal azot protoksit, anestezik/analjezik özelliklerinden ayrı olarak solunum ve dolaşım gibi otonom fonksiyonlar üzerinde çok düşük etkilere sahiptir. Medikal azot protoksit ve yaygın solunan herhangi bir anestezikle karıştırılarak yapılan anestezilerdeki anlık nefes alma-verme, sadece herhangi bir etkili solunan anestezik ile yapılan anestezilerdeki anlık nefes alma-verme ile kıyaslandığında daha iyi sürdürülebildiği görülmektedir. Ayrıca kardiyovasküler değişkenler daha az etkilenmektedir (http://www.linde-gastherapeutics.com/international/web/lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/ nav_healthcare_profes_gases_in_medicine, 2008). Medikal azot protoksitin hızlı wash-in (kavrama) ve wash-out (hızlı eleminasyon) özellikleri de iyi bilinmektedir. Birçok çalışmada, bu hızlı eleminasyon ve iyi sabitlenmiş anlık nefes alma-verme etkileri nedeniyle modern halojenlenmiş solunan anestezikler ile medikal azot protoksitin karışımının kullanılmasıyla yapılan anestezilerdeki anesteziden uyanma süresinin sadece solunan anestezik kullanılarak yapılan anestezilere göre daha kısa olduğu gözlemlenmiştir (http://www.linde-gas 11

23 therapeutics.com/international/web/lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/nav_healthcare_profes _gases_in_medicine, 2008). Medikal azot protoksit, yaygın anestezik/analjeziklere göre daha ucuz ve daha boldur. Klinik özellikleri dikkate alındığında; hızlı başlama etkisi, minimum kardiyo-respiratori etkileri ve hızlı denge etkisi, düşük maliyeti ve uyanmadaki hızlandırıcı etkisiyle medikal azot protoksit, modern anestezide dikkat çeken etkin maliyetli (cost-effective) bir seçenektir. Cerrahi larinjeal anestezik maske prosedürleri esnasında gelişen anlık nefes alma-verme; uyanmayı kısaltmakta ve erken iyileşme sağlayarak operasyonda hastaların sirkülasyonunu kolaylaştırmaktadır (http://www.linde-gastherapeutics.com/international/web/lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/nav_healthcare_profes_gases_in_ medicine, 2008). Medikal azot protoksitin klinik kullanımdaki uzun ve hayli yaygın kayıt geçmişi düşünmeye değerdir. Medikal azot protoksit kullanıldığında yan etki görülebilecek hastalar için kontraindiksiyonlar iyi bilinmekte ve kolayca belirlenebilmektedir. Günümüzde bu kadar çok hastada kullanılan böyle yaygın ve güvenli başka bir ilaç hemen hemen yok gibidir (http://www.linde-gastherapeutics.com/internation al/web/lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/nav_healthcare_profes_gases_in_medicine, 2008). Medikal azot protoksitin basıncı, kullanılacağı birimdeki prizde normal şartlarda 3 bar ile 5 bar arasında olmalıdır. Basınç olması gereken değerin altına düştüğünde veya üzerine çıktığında ilgili personelin bir alarm ile uyarılması gerekmektedir. Bu tez çalışmasında yapılan sistem sayesinde medikal azot protoksit hattına takılan sensör ile basıncı izlenebilmekte, kaydedilebilmekte ve basınç limitlerin dışına çıktığında sistemin bağlı olduğu bilgisayardan ilgili personel uyarılmaktadır. Basınç limit değerleri ise kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Medikal azot protoksitin, hastanelerde hasta odaları ve ameliyathanelere merkezi bir santralden dağıtılır. Bu santraller şu kısımlardan oluşur (http://www.megasan.com.tr/tr/home.htm, 2008); a) yüksek basınç düşürücü, 12

24 b) ikincil basınç düşürücü, c) kolektörler, d) bağlantı boruları Bu kısımlar, oksijen santrallerinde kullanılan elemanlara çok benzemektedir. Bir oksijen santrali ve bileşenlerinin fotoğrafları da Şekil te görülmektedir Medikal hava (basınçlı hava) Genellikle ventilasyon ve inhalasyon terapisinde kullanılır. Ventilasyon, akciğerlerden karbondioksitli havanın çıkarılıp oksijenden zengin hava verilmesi işlemidir. İnhalasyon ise gaz, buhar, hava ya da sis şekline dönüştürülmüş sıvıların tedavi amacıyla solunması ya da absorbe edilmesine verilen isimdir. Aynı zamanda inhalasyonal anestezide narkotik maddelerin taşıyıcı gazı olarak kullanılmaktadır (http://www.lindegastherapeutics.com/international/web/lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/nav_healthcare_pr ofes_gases_in_medicine, 2008). Pulmoner nebülizer makineleri (nebülizer olarak da bilinir, ağız ve burundan püskürtme şeklinde ilaç uygulanmasında kullanılmaktadır) ölçülmüş dozda inhaler ve spacer kullanmakta sorunları olan çok küçük çocuklara rutin tıbbi inhaled bronkodilatör (solunum dalı genişleticisi, bronşları genişletebilen bir madde ya da ilaç) tedavisi uygulamaktadır. Medikal hava, oda havasını nebülizere doğru sirküle etmekte kullanılır. Nebülizer, sıvı ilacı, direk akciğerlere solunabilen buğuya (mist) dönüştürmektedir (http://www.linde-gastherapeutics.com/international/web/lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/ nav_healthcare_profes_gases_in_medicine, 2008). Medikal hava hastanelerde hasta odaları ve ameliyathanelere merkezi bir santralden dağıtılmaktadır. Medikal hava basıncı, kullanılacağı birimdeki prizde normal şartlarda 3 bar ile 5 bar arasında olmalıdır. Basınç olması gereken değerin altına düştüğünde veya üzerine 13

25 çıktığında ilgili personelin bir alarm ile uyarılması gerekmektedir. Bu tez çalışmasında yapılan sistem sayesinde medikal hava hattına takılan sensör ile basıncı izlenebilmekte, kaydedilebilmekte ve basınç limitlerin dışına çıktığında sistemin bağlı olduğu bilgisayardan ilgili personel uyarılmaktadır. Basınç limitleri ise kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Örnek bir medikal hava santrali fotoğrafı Şekil 2.9 da görülmektedir. Medikal hava santrali kendi üzerinde alarm paneline sahip olup anormal durumlarda santral üzerindeki bu panelde alarm üretilmektedir. Alarm paneline ait örnek bir fotoğraf Şekil 2.10 da görülmektedir. Şekil 2.9 Örnek bir medikal hava santrali 14

26 Şekil 2.10 Örnek bir medikal hava santrali alarm paneli Medikal vakum Medikal vakum, havanın emilerek ortamda hijyen sağlanması amacıyla ameliyathanelerde, yoğun bakım odalarında, acil servislerde kullanılır. Havanın ortamdan emilmesi için vakum hattı boyunca negatif bir basınç olması gerekmektedir. Bu basınç normal şartlarda -500 mmhg ile -620 mmhg arasında olması gerekmektedir. Bu tez çalışmasında yapılan sistem ile vakum hattına bağlanan sensör aracılığıyla vakum basınç değeri sürekli izlenebilmekte ve kaydedilebilmektedir. Şayet basınç değeri normal sınırları dışına çıkar ise ilgili personel sistem tarafından üretilen görsel ve sesli alarm ile uyarılmaktadır. Basınç limit değerleri ise kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Hastanelerde vakum, merkezi bir santralden sağlanmaktadır. Örnek bir vakum santraline ait fotoğraf Şekil 2.11 de görülmektedir. Ayrıca vakumlama yapan vakum pompasına ait örnek bir fotoğraf da şekil 2.12 de görülmektedir (http://www.linde- 15

27 gastherapeutics.com/international/web/lg/lgt/likelglgt.nsf/docbyalias/ nav_healthcare_pr ofes_gases_in_medicine, 2008). Şekil 2.11 Örnek bir medikal vakum santrali 16

28 Şekil 2.12 Örnek bir medikal vakum pompası 2.2 Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyicilere Genel Bakış Bu çalışmada mikrodenetleyici kontrollü bir devre ile basınç görüntüleme ve alarm üretimi üzerine çalışıldığı için bu bölümde genel olarak mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler ve mikrodenetleyiciler için kod yazılmasında kullanılan ve bu çalışmada da kullanılan programlama dili, Picbasic, genel hatlarıyla anlatılacaktır Mikroişlemciler İşlemci; bir bilgisayarda ya da başka bir makinede, komutları yorumlayan ve yürüten birimdir. Mikroişlemci ise; bütün öğeleri, genellikle tek bir entegre devre halinde birleştirilmiş, minyatür işlemcidir. Oldukça genel bir komut takımıyla donatılmış, binlerce sözcüklük bir çalışma belleği taşıyan ve 4, 8 ya da 16 hatta 32 bit üzerinden hesap yapan bileşenlerdir (http://nedir.net/mikroislemci.html, 2008). Bir mikroişlemci işlevini yerine getirebilmesi için aşağıdaki yardımcı elemanlara ihtiyaç duyar. Bunlar (http://nedir.net/mikroislemci.html, 2008); 1. Giriş (input) ünitesi, 17

29 2. Çıkış (Output) ünitesi, 3. Bellek (Memory) ünitesi. Bu üniteler işlemcinin dışında, bilgisayarın ana kartı üzerinde bir yerde farklı entegrelerden veya elektronik elemanlardan oluşur. Aralarındaki iletişimi ise veri yolu (Data bus), adres yolu (Address bus) denilen iletim hatları yapar (http://www.donanimtr.com/mikroislemci-nedir-t704.html?s=ba73d007f8746c2c752e2b 4a75199c12&,2008). Bir mikroişlemci sisteminin temel bileşenlerinin blok diyagramı Şekil 2.13 de görülmektedir (http://www.donanimtr.com/mikroislemci-nedir-t704.html?s=ba73d007 f8746c2c752e2b4a75199c12&, 2008). Şekil 2.13 Bir mikroişlemci sisteminin temel bileşenlerinin blok diyagramı Mikrodenetleyiciler Bir bilgisayar içerisinde bulunması gereken temel bileşenlerden RAM, I/O ünitesinin tek bir entegre içerisinde üretilmiş biçimine mikrodenetleyici (Microcontroller) denir. Bilgisayar teknolojisi gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan mikrodenetleyiciler, mikroişlemcilere göre çok daha basit ve ucuzdur. Günümüz mikrodenetleyicileri otomobillerde, kameralarda, cep telefonlarında, fax-modem cihazlarında, fotokopi, radyo, TV, bazı oyuncaklar gibi sayılamayacak kadar pek çok 18

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Y.Lisans Tezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI 2007 Her

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail YETER Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Programı

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ I. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler

Detaylı

ÇİZELGE LİSTESİ... viii

ÇİZELGE LİSTESİ... viii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ...iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ... viii ÖNSÖZ... ix ÖZET... x ABSTRACT...xi 1. GİRİŞ 1 1.1 Günümüzde Kullanılan Güncel Teknolojiler... 2 1.2

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 228550 Fatih DÜZENLİ 254274 Serdar

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ÜÇ ODA BİR SALON BİR EV İÇİN HIRSIZ ALARMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAZIRLAYAN Cevdet Selçuk KAHYALAR

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1.

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. Ana kart (Maın board)... 5 1.1.1. Yuvalar (Slot)... 6 1.1.2. Yonga Seti

Detaylı

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) 481BB015 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BORLAND C++ BUILDER VE TCP/IP İLE GERÇEK ZAMANLI KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? 2. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı