TETRACYCLIN AND AlVIPHOTERICIN-B COMBINATTON IN THE TREATMENT OF VAGINITIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TETRACYCLIN AND AlVIPHOTERICIN-B COMBINATTON IN THE TREATMENT OF VAGINITIS"

Transkript

1 VAGiNiT TEDAViSiNDE 11 TETRACYCLIN VE AMPHOTERICIN-B 11 KOMBiNASYONU (*) TETRACYCLIN AND AlVIPHOTERICIN-B COMBINATTON IN THE TREATMENT OF VAGINITIS Dr. Ayten P'OLATER ~ Dr. Hikmet POL:ATER GiRiŞ: Vaginitis veya kolpitis tabir edilen vagina iltihabıncla, ekseriyetle bakteri ve parazit enfeksiyonları etyolojik faktör olarak rol oynarlar. Vaginanın histolojik yapısı yaş devrelerine göre değiştiğinden, muayyen yaşlarda belirli enfeksiyon tiplerine rastlanır. Reprodiktiv çağda vagina duvarı çok katlı yassı epitelle örtülüdlir. Bu bakımdan genç kızların ve yaşlı kadınların vaginalarına nazaran\. patojen a~ millere daha mukavimdir. Genere enfeksiyonunun genç k1zlarda daha fazla görülmesinin sebebi, vag1nalarının ince bir kaç tabaka epitı: lle örtülmüş clmasıdır. Keza yaşlı kadınlarda, atrofi dolayısıyle kalınlığını kaybfden vagina epiteli, patojrn amillere daha az mukaveınet gösterebilmektedir. V aginanın normal florasında bir kısmı patojen olmak üzere, streptoko~ küs, Döderlein basili, difteroid bakteriler, co1i basili v.s. gibi mikro-organizmalar ve bilhassa Monolia veya Candicia Albicans gibi mantar çeşitleri bulunmaktadır. Döderlein bashlerinin hemen her zaman vagina florasında bulundukları ve bunların vagina epitelindeki glikojeni parçalayarak laktik a sit husule getirmek suretiyle, normal vagina ifrazatının asiditesini temin ettilderi malumdur. Vaginitislerin en çok rastlanan a millerinden biri de Trikomonas vaginalistir. Bazan, bilhassa çocuklarda, barsak parazitlerinin de vaginitislere sekonder olarak sebep oldukları görülmektedir. Bazı sistem hastalıklarının, bu (*) Zeynep - Kamil Hastahanesi çalışmalarından. (Şef Dr. Burhanettin UstUnel) ~

2 POLATER ~ POLATEA anda bilhassa diabetin vaginitislere iayca barınalıilen trichomonasları da zemin hazırladığı bilinmektedir. en direkt yolla imha eder (1)., abetiklerin vaginasında çok kere Amphotericin-B ise geniş spektrum~ mantar enfeksiyonuna rastlamak mümkündür. lu antifungal bir antibiyotiktir (, ). A~photericine~B'nin diğer mühim Bazı nadir hallerde travmatik sebeplere bir hususiyeti de trichomonaslar üzemal bağlı vaginitisler göriilür. İlırindeki direkt inhibituar tesiridir (). edilmiş pesserler, yabancı cisimler, sık cinsi münasebetler ı çok sıcak türden Fumisin Vaginal Tabietin tricho Netice olarak, elde mevcut litera veya muharriş solusyonlada yapılan mcnaslara karşı iddia edilen tesirinin lavajlar dolayısiyle vaginitisler husule şu esaslara dayandığı söylenebilir. gelmektedir. a) ~ trichomonas simbiyd~ Uterus kavitesinden ve serviksden zun un bozulması sonunda endirek tesir ı gelen alnntılar da vaginitis yapabilir. Vaginitisin en aşikar belirtisi va~ b) Amhpotericin-B'nin trichomoginal akıntıdır. Beyaz, sarı veya yeşi- naslar üzerine direkt tesiri. limtrak renkte olabilen akıntının bazan hastayı rahatsız edebilecek derecede V AK' ALARlMlZ VE SONUÇLARI: kokusu olabilir. Vagina ve vul Kasım 1966 tarihinden bu yana kli vada kaşıntı ve yanma yapabilir. Spekülum niğimize lökore ve kaşıntı şikayetleri muayenesinde vagina mukoza ile müracaat eden 6 vak'a Fumisin Va~ sında hiperemi ve konjestiyon görülür. ginal T'ablet ile tedavi edilmiştir. Bu gruptaki hastalar 15 ila 50 yaşları arasında MATERYEL VE METOD olup yaş ortalaması 0.'dir. Bu araştırmada, Fumisin Vaginal Hamile hastalar bu araştırmaya a Tabietin bakteryel, canelidal ve bilhassa lınmamıştır. trichomonal vaginitlerdeki tedavi Vaginal akıntı tarif eden hastalarda tesiri tetkik edilmiştir. tedaviye başlamadan evvel etyolojik ajanın Beher tabietin terkibi tayini için vaginal akıntıclan a şudur: sılı damla, yayma preparat vejveya 100 gmr. Tetracycline Hidroklorür kültür için materyel alınmış bunu takiben tedaviye başlanmıştır. Her has~ 50 mgr. Amphotei'icin-B Formülele görüldüğu gibi, geniş ta günde iki vaginal tablet tatbiki ile spektrumlu bir antibiyotik ile antifungal tedavi edilmiş ve tedaviye menstrual bir ajanı birleştirmiştir. Literatü periyodun araya girmesi halinde de ke re göre Tetracycline sadece antibakteryel silmeden 15 gün ınüddetle devam e olarak tesir etmekle kalmaz., aynı dilmiştir. Tedavinin bitiminde yayma zamanda bakterileri kendi metabolizmaları preparat ve/veya kültür yapılarak va için kullanan ve bu suretle ko= ginal akıntı tekrar muayene 'edilmiştir

3 ZEYNEP KAMil TIP BÜLTENI Tablo I. Tedavi öncesi laboratuar neticeleri Etyolojik Ajan T'richomonas + + Trichomonas + Trichomonas + Candida + Candida Trichomonas Caneli da Total Candicla Burada, trichomonasların bakte~ tek başları rilerle bir arada olmaları na bulunmalarının.5 mislidir. arniller dikkate alınmamıştır.) Tablo II. Etyolojik ajanın (Diğer Etyolojik ajan Trichoınonas Can di da total neticeleri TEDAVi NETiCELERi haftalık bir tedavi kürünü müteakip 6 hastadan 5'ünde semptomlar t-ama me _ n k a y boı m u ş (%/( 85) ve bu du- rum laboratuar bulguları ile de teyid edilmiştir. 9 vak'ada ise tedaviden tatminkar bir netice alınamamış ve hastalar ikinci bir te da vi k ürüne tabi tu~ t ulm u ş lardır. Aşağıdaki tabloda tedavi neticeleri verilmiştir. Tablo III. Tedavi öncesi ve sonrası ticeleri Etyolojik ajan Tedavi öncesi yapılan kültürde müsbet olanlar 51 Trichomonas 51 Candida albicans 17 kültür neq Tedavi sonrası yapılan k u_ "lt" ur ct e müsbet olanlar Birinci tedavi kürüne mukavemet eden 9 vak'anın laboratuar neticeleri şöyledir: Tablo IV. B~ir inc:i Etyolojik Ajan Trichomonas Trichomonas + Candida Candidajtrichomonas '5 1 1 ı kür tedaviye rezistan vak'a analizi ların -16-

4 POLATER ~ POLATER Tetracycline ve antifungal olan Amphotericin B bulunan Fu Vaginal Tablet değişik etyolojiye bağ~ vaginit vak' asında on beş gün müddetgünde iki tablet olarak kullanılmış Bu müddet sonunda preparatın, en sık series, 6 cases of vaginitis Etiologic agents were deter~ cl prior to therapy and the cases were d with Fumisin Vaginal Tablet aration containing «tetracylin and hotericin-b», tablets given daily for weeks. Satisfactory results were ÖZET SU M MARY REFERANSLAR görülen üç vaginit amiline, bakteri, candida albicans ve trichomonas'lara % 85 nisbetinde müessir olduğu tesbit edilmiştir. Vaginitlerin ekserisinde karışık ajanlar mevcut olduğundan böyle bir preparatla tatminkar neticeler elde edilebilmektedir. obtained in 5 cases (85%). This preparation was found to be effective in all major types of vaginitis, i.e. bacterial. monilial and trichomonal. Since the majority of vaginitis cases are mi:xed infections, a high therapeutic value may be expected from such a product. - Grigsby, M.E. : J. Nat. Med. Assoc. 49:104 (Mart) ~ Field, L. M. : Missouri Med. 57: 115 (Eylül) 1' Andriole, V.T. : J.A.M.A. 180:68 (Ni~ san) Kistner, R.W. : Obst. & Gynec. 4:155 (Ağustos) ~ 16 ~

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ Ali Aslan TOPÇUOĞLU * ÖZET Bir kişinin belirli devlete aidiyetini ifade eden vatandaşlık kavramının hukukî temelinin ne olması gerektiği hususu

Detaylı

PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY

PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY TEKRARLAYAN AÇIKLANAMAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA KRONİK ENDOMETRİT

Detaylı

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1421 Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi Consistency Assessment for the Causes

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Ertuğrul YUVALI * * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Ertuğrul YUVALI * * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN VE İLGİLİ MEVZUATIN KADIN İŞÇİLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ NUMBER 4857 OF THE LABOR LAW AND RELATED LEGISLATION RELATED TO WOMEN WORKERS WITH THE RELEVANT PROVISIONS

Detaylı

Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular

Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular Saarland Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Kliniğin den Bayan Dr. Sabine Heine ye desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Sayın hasta, sevgili ebeveynler,

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

(Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın Kliniğinden) Direktör Prof. Dr. Med. P. STOLL ÖZET

(Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın Kliniğinden) Direktör Prof. Dr. Med. P. STOLL ÖZET ERKEN GEBELİKLERDE İNTRASERVİKAL OLARAK TATBiK EDİLEN PROSTAGLANDİN f.. 2ALFANIN ETKİSİ VE YAN TESİRLERİ ("') S. SIEVERS - W. O. HILTMANN - W. WIEST - J. LIEBENSTEIN (Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1.

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1. Araştırma/ Research Article OLİGODONTİDE DİŞ EKSİKLİĞİNİN LOKALİZASYON VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI DISTRIBUTION OF MISSING TEETH ACCORDING TO SEX AND LOCALIZATION IN OLIGODONTIA Yrd. Doç. Dr. A. Zeynep

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

Sıcak Su Epilepsisinde Farklı Nöbet Tipleri

Sıcak Su Epilepsisinde Farklı Nöbet Tipleri Van Tıp Dergisi: 12 (4):223-227, 2005 Sıcak Su Epilepsisi Sıcak Su Epilepsisinde Farklı Nöbet Tipleri Temel Tombul*, Ömer Anlar*, Ercan Kırımi** Özet: Cildin sıcak su ile teması ile ortaya çıkan ve refleks

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı