İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 1. KONU GENEL İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Gaz/Yangın Algılama ve İhbar Sistemi nin teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotları ile diğer hususları kapsar. 2. GENEL HUSUSLAR 2.1. Tanımlar: Sistem: Gaz/Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Zener Bariyer: Exproof saha ile emniyetli saha arasındaki izolasyonu sağlayan emniyet elemanı Kısaltmalar: DC: Direct Current (Doğru Akım) AC: Alternative Current (Alternatif Akım) C: Derecesantigrat db: Desibel 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER 3.1. Genel istekler: Satın alınacak sistem ihale dökümanında verilen projeye uygun olacaktır Sistem en az aşağıda alt maddelerde belirtilen şartlarda, tam performansta çalışabilecek şekilde imal edilecektir. Yüklenici firma bu hususu, üretici firmanın üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları veya raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Deniz seviyesinde atmosfer basıncında: Hava sıcaklığı : 0 (sıfır)/45 (kırk beş) C arası Nisbi nem oranı : %10 (yüzde on) ile % 85 (yüzde seksen beş) arası Sisteme ait çalıştırma, bakım ve onarım bilgilerini içeren operatör el kitabı ihale dökümanında belirtilen miktarda teslim edilecektir Tüm teknik dokümanlar Türkçe veya İngilizce olacaktır.

2 3.1.5 Sistem üzerinde imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, çizik, kabarma ve deformasyon olmayacaktır Sistemin çalışması için kullanılacak sinyal kablosu ve kabloların içinden geçirileceği çelik spiral hortum sistemle birlikte verilecektir. Kullanılacak kablo 2X2X1,5+0,8 (iki çarpı iki çarpı bir virgül beş artı sıfır virgül sekiz) mm çapında TS 2814 veye VDE 0815 e uygun olacaktır. Yüklenici firma bu hususu belgeleyecektir. Sistemin montajı yüklenici firma tarafından yapılacak olup, çalışır vaziyette teslim edilecektir Sistem üzerinde kalibre edilmesi gereken bütün parça aksesuarlar kalibre edilmiş olarak teslim edilecektir. Kalibrasyonun garanti süresi içinde yüklenici firma tarafından yapılacağı hususu ihale dökümanında belirtildiği gibi olacaktır Eğitimle ilgili hususlar ihale dökümanında belirtildiği gibi olacaktır Kalite güvence belgeleri ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar ihale dökümanında belirtildiği gibi olacaktır Yürürlükteki Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacak ve bununla ilgili uygulama ihale dökümanında belirtildiği gibi olacaktır Teknik Özellikler Sistem gaz kaçaklarını, yangın ihbarlarını algılayıp sesli ve ışıklı olarak ikaz edebilecektir Sistem TS EN 54 veya EN 54 standardına uygun olacaktır. Yüklenici firma bu hususu, üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları ve raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Sistem; Konvansiyonel Gaz/Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Kontrol Paneli, Gaz Dedektörü, Flaşörlü Elektronik Siren, Yangın İhbar Butonu, Alev, Isı ve Duman dedektöründen oluşacaktır Konvansiyonel Gaz/Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Kontrol Paneli: Gaz, alev, ısı dedektörlerinden gelen ölçümler ile yangın alarm butonlarından gelen ihbarları değerlendirip alarm verecek veya alarmın iptalini sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır Kontrol paneli en az 1,5 (bir virgül beş) mm kalınlığında alüminyum veya PVC malzemeden üretilmiş olacaktır. Koruma sınıfı TS 3033 EN standardına göre IP 31 (otuz bir) olacaktır. Yüklenici firma bu hususları, üretici firmanın üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları veya raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Kontrol paneli duvara monte edilebilir tipte, ön yüzünde kapak ve kapak üzerinde sisteme kumanda eden tuş takımı, alarm ve hata durumunu gösteren uyarı ışıkları (led) ve siren (buzzer) bulunacaktır. Panel üzerindeki siren (buzzer) ile yangın ve arıza durumları sesli -2-

3 GENEL olarak duyurulacaktır. Siren yangın alarmı durumunda sürekli, arıza durumunda kesikli alarm verecektir. Susturma butonuna basılarak siren (buzzer) susturulabilecek, ışıklı uyarılar arıza giderilinceye kadar devrede kalacaktır Programlama fonksiyonu ile zone ler test edilebilecek ve alarm çıkışlarının durumu kontrol edilebilecektir. Sistemin çalışması kontrol paneli üzerinden izlenebilecektir. Led ler aracılığı ile her zone için yangın, her zone için arıza, çalışma durumu (zone numarası ile beraber) okunabilecektir Kontrol Paneli en az 4 (dört) zone (bölge) li olacak ve her bir zone en az 30 (otuz) adet eleman (dedektör, buton, siren vs.) bağlanabilecektir. Panel üzerinden algılama cihazları sürekli olarak izlenecek, hata durumunda panel ikaz verecektir Kontrol panelinde 24 (yirmi dört) V, 450 (dörtyüz elli) ma ±% 10 (artı eksi yüzde on) değerinde 1 (bir) er adet sesli alarm çıkışı ve harici güç çıkışı bulunacaktır Kontrol paneli üzerinde aşağıda alt maddelerde belirtilen butonlar bulunacaktır Manuel alarm butonu, Reset butonu, LED lambaları test butonu, Siren (buzzer) susturma butonu Panel üzerinde aşağıda alt maddelerde belirtilen uyarı/arıza led leri bulunacaktır Besleme mevcut, Yangın alarm, Algılama arızası, Batarya arızası, Şebeke/şarj arızası, Kontrol Paneli elektrik beslemesi 220 ±%10 (iki yüz yirmi artı eksi yüzde on) VAC 50 ±%5 (elli artı eksi yüzde beş) Hz, çalışma gerilimi 24 ±3 (yirmi dört artı eksi üç) VDC olacaktır. Elektrik kesilmesi durumunda sistem en az 7 (yedi) saat süreyle akülerden beslenebilecektir. Elektrik olduğu sürece aküler otomatik olarak şarj edilebilecektir. Aküler; sızdırmaz, tam kapalı ve bakım gerektirmeyen tipte olacaktır Gaz Dedektörü: Gaz dedektörü, petrol ve petrol türevi maddelerin çıkardığı patlayıcı gazları, algılayacak yapıda olacaktır. Patlayıcı gazları 0-30 (sıfır tire otuz) LEL (Lower Explosive Limit) aralığında algılayacaktır.

4 Dedektörün; devre dışı, devrede ve gaz alarmı verdiğini gösteren ışıklı ikazı olacaktır Dedektörün çalışma gerilimi 24 (yirmi dört) V DC olacaktır Dedektörün koruma sınıfı en az IP 55 (elli beş) olacaktır. Yüklenici firma bu hususu, üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları ve raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Alev Dedektörü: Alev dedektörü, ortamdaki alevi algılayabilecek ve hızlı bir biçimde cevap verecek, ortamdan kaynaklanan yağ, toz ve kirlilikten etkilenmeyecek yapıda olacaktır Alev dedektörü, meydana gelen ani alev parlamalarına karşı en az 2 (iki) saniye içerisinde cevap verebilecek ve bu süre 30 (otuz) saniyeye kadar geciktirilebilecektir Alev dedektörü, 90 (doksan derece) yatay ve 70 (yetmiş derece) dikey açılardaki ani alev parlamalarını algılayabilecek ve algılama mesafesi en az 8 (sekiz) metre olacaktır. Yüklenici firma bu hususları, üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları ve raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Alev dedektörünün çalışma gerilimi 24 (yirmi dört) V DC olacaktır Alev dedektörü EN veya TS EN standardına uygun olacaktır Alev dedektörünün koruma sınıfı en az IP 31 (otuz bir) olacaktır. Yüklenici firma bu hususu, üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları ve raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Duman ve Sıcaklık Dedektörleri: Dedektörler konvansiyonel tip ve tavana monte edilebilir yapıda olacaktır. Dedektörlerin fiziki yapısı böcek vb. canlıların girmesini engelleyici şekilde olacaktır Dedektörlar değiştirme, temizleme ve bakım amacıyla soketinden sökülüp çıkartılabilecektir Dedektörlerin çalışma gerilimi 24 (yirmi dört) V DC olacaktır Dedektör üzerinde 360 (üç yüz altmış derece) den görülebilecek ledler bulunacaktır. Led normal koşullarda yanıp sönecek, alarm durumunda sürekli yanacaktır Dedektörler EN 54-5 veya TS EN 54-5 ve EN 54-7 veya TS EN 54-7 standartlarına uygun olacaktır Sıcaklık dedektörü ortam sıcaklığı en az 60 C (altmış) ye ulaştığında devreye girecektir. -4-

5 Dedektörlerin koruma sınıfı en az 31 (otuz bir) olacaktır. Yüklenici firma bu hususu, üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları ve raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Flaşörlü Siren: Siren sistemde sesli ve ışıklı alarm elemanı olarak kullanılacaktır Çalışma gerilimi 24 (yirmi dört) VDC olacaktır Sesli alarm 1 (bir) metre mesafeden en az 100 (yüz) db olacaktır. Yüklenici firma bu hususu, üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları ve raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Siren EN 54-3 veya TS EN 54-3 standardına uygun olacaktır Sirenin koruma sınıfı en az IP 55 (elli beş) olacaktır. Yüklenici firma bu hususu, üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları ve raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Yangın İhbar Butonu: Yangın İhbar Butonu, personelin gerek duyulduğunda ihbar verebilmesi amacıyla kullanılacak ve çalışma gerilimi 24 (yirmi dört) V DC olacaktır Yangın İhbar Butonu, üzerindeki esnek plastik perdeye basılarak aktive ettirilecek ve ilk konuma getirme düzenekli olacaktır Yangın İhbar Butonu EN veya TS EN standardına uygun olacaktır Yangın İhbar Butonu koruma sınıfı en az IP 55 (elli beş) olacaktır. (Yüklenici firma bu hususu, üretim esnasında yaptığı kalite kontrol test sonuçları ve raporları ile belgeleyecek veya muayene esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır. 4. DENETİM VE MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA 4.1. Numune alma işlemleri yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dahilinde yapılacaktır Sistem bir bütün olarak denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır. 5. DENETİM VE MUAYENE 5.1 Genel Hususlar: -5-

6 5.1.1 Yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesindeki esaslar uygulanacaktır Muayeneler esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından karşılanacağı hususu, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır Muayeneler esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenicinin sorumlu olacağı hususu, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır Muayeneler esnasında hasar gören ve tahrip edilen malzemelerin değiştirilmesinden yüklenicinin sorumlu olacağı hususu, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır Yapılacak muayeneler : Göz Muayenesi: Bu teknik ister dokümanının 3. maddesinde yer alan, gözle kontrol edilmesi gereken hususların muayenesi ve istek ve özellikler bölümünde uygunluğu belgelendirme ve yazılı taahhüt şeklinde yükleniciden talep edilen hususlar için yüklenici tarafından teslim edilen belgelerin istek ve özellik ile uyumluluğu ve geçerliliğinin kontrolü yapılacaktır Ölçü Muayenesi: Bu teknik ister dokümanının 3. maddesinde yer alan ölçerek kontrol edilmesi gereken hususlar, amaca uygun ve kalibrasyonlu ölçü aleti kullanılarak kontrol edilecektir Fonksiyon (işletme) muayenesi: Sistemin teknik şartnamede belirtilen fonksiyonları yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir. Bu teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen hususlar işletme muayenesine tabi tutulacaktır. 6. EKLER 6.1. Gaz ve Yangın Alarm Sistemi Yerleşim Resmi 7. YARARLANILAN KAYNAKLAR 7.1 İlgili firma katalogları TS EN 54-2, TS EN 54-3, TS EN 54-5, TS EN 54-7, TS EN 54-10, TS EN 54-11, TS 2814, TS 3033 EN

7 Faruk YOLLU Elk. Tek. Elk. Dizayn Ş.Md.lüğü Nilüfer DÖNER Elk.Müh. Elk. Dizayn Ş.Md.lüğü Erol ÜNAL Y.Müh.Yb. Elk. Dizayn Ş.Md.V. İbrahim R. ADANIR Y.Müh.Yb. Dzyn. Başmühendisi UYGUNDUR / / 2010 Lütfi YEŞİLBAĞ Dr.Y.Müh.Kd.Albay Plan Keşif Ve Dizayn Müdürü -7-

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

HFC-227ea ( FM200 ) GAZLI ALARM SİSTEMLİ OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HFC-227ea ( FM200 ) GAZLI ALARM SİSTEMLİ OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HFC-227ea ( FM200 ) GAZLI ALARM SİSTEMLİ OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. HFC-227 ea GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ Birinci dedektörün alarm durumuna geçmesi ile Yangın Kontrol

Detaylı

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın

Detaylı

YANGIN İHBAR VE FM-200 GAZLI OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YANGIN İHBAR VE FM-200 GAZLI OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ YANGIN İHBAR VE FM-200 GAZLI OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ KISIM 1- GENEL ŞARTLAR 1.1 Teknik şartnamelere ve projelere uygun komple çalışır durumda bir yangın koruma sistemi için gerekli

Detaylı

Networkun uzaktan sorgulanıp izlenmesi için yangın alarm paneline bir modem kartı bağlamak mümkün olacaktır.

Networkun uzaktan sorgulanıp izlenmesi için yangın alarm paneline bir modem kartı bağlamak mümkün olacaktır. AKILLI ADRESLENEBĐLĐR YANGIN ALGILAMA VE ALARM SĐSTEMĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ A. Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Sistem bir ya da birden fazla kontrol paneli, 24V DC üreten bir güç kaynağı, algılama cihazları,

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu:.. projesinin, odalarına yangına karşı otomatik Argon gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın

Detaylı

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-12 (B) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2003 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MTKY. : 3958-462

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

Güven 25. YIL Üretiyoruz

Güven 25. YIL Üretiyoruz Güven Üretiyoruz 25. YIL Yüzey Montaj (SMT) Makine Parkı Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algılama Kalite Kontrol Laboratuvarı Teknoloji üretiyoruz Kararlılık Testi Ar-Ge

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB. ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ-

Kontrollü Kopya OAİB. ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ- Sayfa No : 1/13 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı