ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz."
  • Ebru Ak
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 ÖNSÖZ Doğalgaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin bir etüt, doğru projelendirme ve verimli bir tesisatın imalatı olacaktır. Değerli yapım sertifikası sahibi firmalarımız, etüt konusunda yakıcı cihaz tercihlerinde hassas davranalım. Gereğinden büyük kapasiteli cihazları tercih etmeniz dağıtım şirketi olarak işletmemize fazladan bir yük getirecektir. Ekonomimizde önemli bir yekün tutan bu cihazlarda göstereceğiniz hassasiyetle ülkemiz kazanacaktır. Günümüzde müşteri memnuniyeti giderek daha bir önem kazanmaktadır. Rekabetin kızıştığı bir ortamda, İşletmeler yapılarını bu doğrultuda değiştirmeli ve iyileştirmelidirler. Bu kalifiye eleman ve standartlara uygun malzeme ve işçilik ile mümkündür. Elemanlarınızın müşteri memnuniyeti konusunda gösterecekleri hassasiyet kurumunuza duyulan ilginin artması şeklinde tarafınıza yansıyacaktır. İlgili mevzuat gereğince çalışmalarınız konusunda bir şikayet ile karşılaşmamamız sizlere duyacağımız güveni artıracaktır. Bu konuya olan hassasiyetinizden şüphemiz yoktur. Bu amaçla Binalar için Doğalgaz Teknik Esasları hazırlanmıştır. Çalışmalarınızın bu teknik esaslar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 1

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ KAPSAM TANIMLAR GAZ TESLİM NOKTASI Servis Kutusu ve Regülatör Tipleri MALZEME SEÇİMİ BORULAMA VE YERLEŞTİRME KURALLARI Boru ve Bağlantı Elemanları Yeraltı Gaz Boruları Boru Tesisatının Korozyona Karşı Korunması Yerüstü Gaz Boruları BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ Çelik Borular Kaynaklı Birleştirmeler Dişli ( Vidalı ) Birleştirmeler PE Borular Bakır Borular SIZDIRMAZLIK TESTLERİ VE İŞLETMEYE ALMA SAYAÇLAR DOĞALGAZ YAKICI CİHAZLAR A Tipi (Bacasız) Cihazlar B Tipi (Bacalı) Cihazlar Cihazların Monte Edilemeyeceği Yerler Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar Cihazların Bağlandıkları Bacalar İle İlgili Genel Hususlar B 1 Tipi ( Vantilatörlü Bacalı ) Cihazlar Cihazların Monte Edilemeyeceği Yerler Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar Atık Gaz Tesisatı C Tipi ( Denge Bacalı ) Cihazlar Cihazların Montajının Yapılamayacağı Yerler Cihazların Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar Atık Gaz Tesisatı Atık Gaz Tesisatının Yanabilen Yapı Malzemelerinden Uzaklığı Atık Gaz Tesisatının Çatıdan Yapılması Yoğuşmalı Cihazlar Cihazların Montajının Yapılamayacağı Yerler Cihazların Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar Atık Gaz Tesisatı Kaskad baca sistemleri Havalandırma tesisatı YakıcıCihaz Bağlantıları KONUTLARDA VE ISI MERKEZLERİNDE BACALAR Adi Bacalar Ortak (şönt) Bacalar Müstakil (ferdi) Bacalar Cihazların Baca Bağlantıları KAZAN DAİRESİ TESİS KURALLARI Kazan Dairelerinde İlave Tedbirler Gaz Hattı Montaj Kuralları

3 Havalandırma Tabii Havalandırma (atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar) Cebri Havalandırma (atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar) Elektrik Tesisatı Kazan Tadilatı ve Dönüşümü Brülör Seçimi ve Gaz Kontrol Hattı Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları Baca Gazı Emisyon Değerleri BAKIR BORU TESİSAT UYGULAMALARI Bükülebilme Özelliği İşaretleme İŞLETMEYE ALMA VE MUAYENE Gaz Yakma Tesisinin İlk İşletmeye Alınması Senelik Muayene ve Bakım YÜKÜMLÜLÜKLER UYARILAR ATIF YAPILAN TÜRK STANDARTLARI BACA ÇAPININ TS EN E GÖRE HESABI BORU ÇAPI HESAP YÖNTEMİ

4 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amac, doğalgaz n tüketimine yönelik olarak kullan lacak her türlü cihaz,ekipman ve tesislerin ulusal ve/veya uluslararas Standartlara, EPDK yönetmeliklerine uygun olarak can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde tesis edilmesini belirleyen esaslar düzenlemektir. KAPSAM Evsel ve küçük tüketimli ticari tesislerde, doğalgaz n kullan m na yönelik olarak oluşturulacak tesisatlar n tasar m, yap m, kontrolü, işletmeye al nmas ve işletmeye al nmas ndan sonra yap labilecek ilave ve tadilatlar ile ilgili esaslar kapsar. DAYANAK 4646 Say l Doğal Gaz Piyasas Kanunu uyar nca ç kar lan Doğal Gaz Piyasas İç Tesisat Yönetmeliği 7. maddesine göre düzenlenmiştir. 1. TANIMLAR 1.1. Dağ t m şebekesi Bir dağ t m şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağ t m tesislerini ve boru hatlar n ifade eder Servis hatt Dağ t m şebekesini abone servis kutusuna veya bas nç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hatt ve servis kutusu veya bas nç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizat ifade eder Bağlant hatt Ulusal iletim şebekesini veya dağ t m şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya bas nç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hatt n ve servis kutusu veya bas nç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizat ifade eder Sertifika Şehir içi dağ t m şebekesine ait servis hatlar ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yap m, denetim, servis, bak m, onar m hizmetlerini yapmaya yeterli olduklar n gösteren, dağ t m şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler taraf ndan düzenlenen ve ilgili dağ t m şirketinin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir Sertifikal firma EPDK Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika alm ş gerçek veya tüzel kişidir Is tma: İstenen bir mahalli, belirlenen bir s cakl ğa getirmek için kat, s v, gaz, kombine vb. gibi yak tlar n yak lmas n yönetme işidir Is tma Tesisi: İstenen s tmay sağlamak maksad ile yak t n yak lmas n sağlayan uygun biçim ve boyutta s üreticileri ile s t lacak mahallerin uygun yerlerine yerleştirilmiş s yay c lar ve bunlara ait tesisatlardan oluşan tesislerdir Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesis: Gaz teslim noktas ç k ş bas nc n n 300 mbarg ve alt nda, gaz arz debisinin ise 200 m 3 /h in alt nda olduğu tesislerdir. 4

5 1.9. Merkezi Is tma Tesisi: Merkezi s tma tesisi, bir veya birden çok konutlu bir binan n alt nda ya da çat kat nda veya birden çok binadan meydana gelen bir sitedeki mevcut binalardan birinin alt nda ya da çat kat nda veya sitenin d ş nda uygun bir yere müstakil olarak tesis edilen s tma tesisleridir Doğal gaz : Yerden ç kar lan veya ç kar labilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazlar n piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle s v laşt r lm ş, bas nçland r lm ş veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş ( S v laşt r lm ş Petrol Gaz hariç ) diğer hallerini ifade eder Brülör: Gaz yakma havas ( oksijen ) ile belirli oranlarda kar şt ran ve s ihtiyac na göre gerekli gaz hava kar ş m oran n, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak suretiyle issiz ve tam yanmay ve alevin meydana gelmesini sağlayan; bu amaçla otomatik kumanda, kontrol, ayar, ateşleme ve güvenlik tertibat ile donat lan ve gerektiğinde yakma havas n cebri veya tabii olarak sağlayan elemanlar içeren cihazd r Tam Yanma: Doğalgaz n, kimyevi bileşimine uygun olarak hesaplanm ş gerekli miktarda yakma havas ile kimyasal tepkimeye girmesi olay d r. CH 4 + 2O 2 + 8N 2 CO 2 + 2H 2 O + 8N 2 + ENERJİ Vent Hatt : Boru hatt ndaki gaz n gerektiğinde tahliyesi için; boru hatt na, emniyet kapama vanalar sistemine, bas nç tahliye vanalar na, brülör öncesi gaz kontrol hatlar na monte edilen, küresel vana ve borulardan oluşan hatt r Alçak Bas nçl Buhar Kazan : Alçak bas nçl buhar kazan, izin verilen işletme üst bas nc ( TS EN 764 ) en çok 0.5 Atü olan TS 377 EN 12953, TS 497, TS EN e göre projelendirilip imal edilen ve TS 2838 e uygun güvenlik tertibat ile donat lan buhar üreticileridir Yüksek Bas nçl Buhar Kazan : TS 377 EN da belirtilen ve işletme üst bas nc 0.5 Atü den yüksek olan buhar üreticileridir Is Gücü: Is gücü, su, buhar veya hava gibi bir s taş y c ak şkana, bir s üreticisi taraf ndan birim zamanda aktar lan yararl s miktar d r ( kw, kcal/h ) Anma Is Gücü ( Q N ): Anma s gücü, belirli bir yak t ( kat, s v veya gaz ) için TS 4040 da yer alan şartlar sağlamak üzere önceden belirtilen ve kararl durumda, s üreticisinden s taş y c s ak şkana sürekli olarak aktar lan s miktar d r. ( kw, kcal/h ) Anma Is Gücü Alan ( A N ): Anma s gücü alan ( A N ), belirli bir yak t türü ( kat, s v, gaz ) için, s üreticisinin kararl duruma erişmesinden sonra anma s gücünü sürekli olarak veren, bir taraf nda s t c ak şkan n bulunduğu ve diğer taraf n alev ve s cak yanm ş gazlar n yalad ğ, imalatç taraf ndan s üreticisinin ( s cak su kazan, buhar kazan vb. ) etiketinde belirtmiş olduğu alan olup birimi m 2 dir Is tma Yüzeyi ( F ): Is tma yüzeyi, arkas nda s t lan su vb. ak şkan n bulunduğu ve alevin ve/veya s cak gazlar n temas edip s geçişinin sağland ğ ( su borulu kazanlarda bunun tersi ) kazan yüzeylerinin toplam olup birimi m 2 dir. 5

6 1.20. At k Gaz: At k gaz, yak t n yak lmas sonucu meydana gelen ve faydal s s ndan yararlan ld ktan sonra at lan gaz halindeki yanma ürünleridir Valf ( Ventil ): Valf, s zd rmazl k ( kapatma ) eleman, ak ş yönüne karş hareket ederek s zd rmazl k yüzeyinden uzaklaşmak ( valf n aç lmas ) veya yaklaşmak ( valfin kapanmas ) suretiyle ak ş kesen bir tesisat eleman d r Vana: Ak ş kesme tesisat eleman d r. ( TS EN 331,TS 9809 ) Sayaç: Sayaç, harcanmak ( yak lmak ) üzere tüketim mahalline sevk edilen doğal gaz ölçmekte kullan lan cihazd r. ( TS EN 12480, TS 5910 EN 1359, TS 5477 EN ) Gaz Teslim Noktas : Müşteriye gaz arz n n sağlanacağ,servis Kutusu veya Bas nç Düşürme ve Ölçüm İstasyonudur Gaz Teslim Noktas Regülatörü: Gaz teslim noktas nda tesis edilen ve ana dağ t m hatt ndaki bas nc n gerek duyulan bas nca düşürülmesi amac ile tesis edilen regülatörlerdir Domestik Regülatör : Gaz teslim noktas ile gaz yakan cihazlar aras nda bulunan boru hatt ndaki mevcut bas nc n, gaz yakma bas nc ndan yüksek olduğu durumlarda tesis edilen regülatörlerdir Rakor: Gaz hatt n n bir k sm n herhangi bir sebepten dolay sökmek, tamir etmek vb. işler için kullan lan uzun dişli boru parças, manşon ve kontra somundan oluşan bağlant eleman d r Filtre : Gaz tesisat ndaki yabanc maddelerin sayaç, gaz hatt elemanlar veya yak c cihazlara geçişini engellemek amac ile kullan lan elemand r Test Nipeli: S zd rmazl k testi, bak m ve ayarlar s ras nda yap lacak bas nç ölçümlerinde kullan lmak amac ile doğalgaz boru hatt üzerine konulan elemanlard r Brülör Gaz Kontrol Hatt (Gas Train): Doğalgaz yakan cihazlar n ( Brülör, bek v.b. ) emniyetli ve verimli olarak çal şmalar n temin etmek maksad yla tesis edilen sistemlerdir Tabii Havaland rma Sistemi: Yakma havas n bulunduğu ortamdan alan yak c cihazlar n bulunduğu mahallerin havaland rmas n n d ş atmosfere aç k bölümden tabii olarak yap lmas n sağlayan sistemdir. (kanal, menfez vb.) Cebri (Mekanik) Havaland rma Sistemi: Alt ve üst havaland rman n, vantilatör, aspiratör gibi mekanik sistemlerle havaland rma kanallar kullan larak sağland ğ sistemdir Alt Havaland rma: Yak c cihaz için gerekli yakma havas n temin için tesis edilen sistemdir Üst Havaland rma: Ortamda bulunabilecek at k ve/veya çiğ gazlar n d ş ortama tahliyesi ve yakma havas n n alt havaland rma noktas ndan ortama girişinin rahat yap labilmesi için tesis edilen sistemlerdir. 6

7 1.35. Üst Is l Değer: Üst s l değeri, belirli bir s cakl k derecesinde bulunan 1 Nm 3 gaz n tam yanma için gerekli minimum hava ile kar şt r larak herhangi bir s kayb olmadan yak ld ğ nda ve yanma ürünleri başlang ç derecesine kadar soğutulup kar ş m ndaki su buhar yoğuşturulduğunda aç ğa ç kan s miktar d r. ( Sembolü H o, Birimi kcal/nm 3 tür. ) Alt Is l Değer: Alt s l değeri, belirli bir s cakl k derecesinde 1 Nm 3 gaz n, tam yanma için gerekli minimum hava ile kar şt r larak herhangi bir s kayb olmadan yak ld ğ nda ve yanma ürünleri, kar ş mdaki su buhar yoğuşturulmadan başlang ç s cakl ğ na kadar soğutulduğunda aç ğa ç kan s miktar d r. ( Sembolü Hu, birimi kcal/nm 3 tür. ) Wobbe Say s : Wobbe say s, bir gaz n sabit beslenme bas nc nda yak lmas ile aç ğa ç kan s ile ilgili olup aşağ daki formülle hesaplan r. W = Gaz n üst s l değeri / ( Gaz n bağ l yoğunluğu ) 1/ Gaz Modülü: Bir cihaz n wobbe say s farkl başka bir gazla çal şabilir hale dönüştürülmesinde, s girdi paritesi ve primer hava sürüklenmesinin doğru değerini elde etmek için, cihaz n daha önce çal şt ğ gazla ayn olmas gereken orand r II. Gaz Ailesi: II. gaz ailesi, standart şartlar alt nda, wobbe say lar 11,46 16,1 kwh/m 3 aras nda olan gazlar olup, doğalgaz bu gaz ailesindendir İç Tesisat: Gaz teslim noktas ndan itibaren, sayaç hariç, müşteri taraf ndan yapt r lan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hatt ve ekipman ile tüketim cihazlar, at k gaz ç k ş borusu, baca ve havaland rmadan oluşan sistemdir Bina Bağlant Hatt : Gaz teslim noktas ile ana kesme vanas aras ndaki hatt r Kolon Hatt : Ana kesme vanas ndan müşteri sayac giriş vanas na kadar olan tesisat bölümüdür Ana Kesme Vanas (AKV): Bina bağlant hatt üzerinde tesis edilen ve gerektiğinde gaz ak ş n n tamam n n kesilmesini temin etmek amac ile kullan lan tesisat eleman d r Tesisat Galerisi: Bina d ş nda, doğal gaz ve/veya diğer tesisat hatlar n n geçtiği, havaland rma ve ayd nlatmas temin edilmiş istenildiğinde kontrolü, bak m ve onar m yap labilen toprak alt tesisat kanallar d r Tesisat Şaft : Bina içinde, doğal gaz ve/veya diğer tesisat hatlar n n geçtiği, havaland rmas temin edilmiş, binan n her kat nda bak m, onar m ve kontrol maksatl ulaş labilen tesisat kanallar d r Tesisat Kanal : İçinden bir veya birkaç tesisat n geçirilmesi düşünülerek özel olarak inşa edilmiş kanallard r Toplam Kapasite: Bir binada bulunan bütün cihazlar taraf ndan bir saatte tüketilebileceği kabul edilen ve bina tesisat boyutland r lmas nda kullan lan maksimum gaz debisidir. 7

8 1.48. Kazan: Is nma veya proses amaçl s cak su veya su buhar üreten, baz hallerde kullan m amaçl s cak su temin eden cihazlard r Boyler: Kazan ile eş güdümlü çal şan veya kendine ait bir yakma sistemi bulunan kullan m amaçl s cak su üretim maksatl cihazlard r Kat Kaloriferi: Anma s yükü 70 kw yi aşmayan bireysel veya küçük tüketimli bina merkezi s tma sistemlerinde kullan lan yer tipi cihazlard r Kombi: Anma s yükü 70 kw yi aşmayan, s tma ve kullan m s cak suyu üretme maksatl duvar tipi kombine cihazlard r Şofben: Kullan m s cak suyu üretme maksatl cihazlard r Soba: Gaz yakarak elde ettiği s y doğrudan s tma yüzeyleri üzerinden ortama veren cihazlard r Hava Is t c s : Is tma amaçl s cak hava üreten cihazlard r Radyant Is t c : İnsan boyundan yüksek seviyeden, gaz yak p bulunduğu mekana s transferini ş n m ile yaparak s tan cihazlard r A Tipi Cihazlar ( Bacas z Cihazlar ): A tipi cihazlar yanma için gerekli havay monte edildikleri ortamdan alan, at k gaz tesisat olmayan, yanma ürünlerini bulunduklar ortama veren cihazlard r B Tipi Cihazlar ( Bacal Cihazlar ): B tipi cihazlar yanma için gerekli olan havay monte edildikleri ortamdan alan, aç k yanma odal, yanma ürünlerinin uygun bir at k gaz tesisat ve uygun bir baca vas tas ile d ş ortama veren cihazlard r B 1 Tipi Cihazlar ( Vantilatörlü Bacal Cihazlar ): B 1 Tipi Cihazlar yanma için gerekli olan havay monte edildikleri ortamdan alan aç k yanma odal, yanma ürünlerini bir vantilatör yard m ve özel at k gaz elemanlar vas tas ile doğrudan veya at k gaz bağlant elemanlar ve uygun bir baca vas tas ile d ş ortama veren, havaland rma ihtiyac bak m ndan B tipi cihazlar ile ayn katagoride mütalaa edilen cihazlard r C Tipi Denge Bacal ( Denge Bacal Hermetik Cihazlar ): C Tipi denge bacal cihazlar, yanma için gerekli olan havay, monte edildikleri ortamdan bağ ms z olarak özel hava bağlant s ile d ş ortamdan alan, kapal yanma odal, yanma ürünlerini özel at k gaz elemanlar ile d ş ortama veren havaland rmalar bulunduklar ortamdan bağ ms z olan cihazlard r Yoğuşmal Cihazlar: Yoğuşmal cihazlar, kullanma ve s tma s cak suyunu s tmak için kulland klar gaz n yanma s s d ş nda at k gaz n içindeki su buhar n yoğuşturarak, buhar n yoğuşma gizli s s ndan da yararlanan ve genellikle C tipi denge bacal olarak imal edilen cihazlard r Ocak: Yemek pişirme ve/veya yemek s tma maksatl aç k yanmal cihazlard r. 8

9 1.62. Baca Klapesi: Bacada veya duman kanal nda termik veya mekanik olarak çal şan yatay veya düşey bir eksen etraf nda ( menteşe gibi ) dönerek ak ş kesen veya düzenleyen bir tesisat eleman d r Baca Sensörü ( At k Gaz Ak ş Sigortas ): At k gaz borusuna/kanal na monte edilen ve bacada meydana gelen y ğ lma ve geri tepme gibi durumlar nda gaz kesen emniyet tertibat d r At k Gaz Ç k ş Borusu ( Duman Kanal ): Gaz tüketim cihaz ile baca aras ndaki irtibat sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli baca bağlant kanallar d r Baca: Gaz tüketim cihazlar nda yanma sonucu oluşan at k gazlar n atmosfere at lmas n sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli kanald r Baca Şapkas : Bacan n çekiş etkisini düzenleyen, bacay harici etkilerden koruyan ve baca ç k ş ucuna yerleştirilen şapkad r Etkili Baca Yüksekliği: At k gaz n bacaya girdiği yer ile at k gaz n bacay terk ettiği nokta aras ndaki yükseklik fark d r Müstakil ( Bireysel ) Baca: Tek bir birime hizmet vermek üzere inşa edilmiş, binan n bir kat ndan çat n n üstüne kadar ç kan ve diğer katlarla cihaz bağlant s olmayan bacad r Ortak Baca ( Şönt Baca ): Çat üstüne ç kan bir ana baca ile cihaz n bağland ğ kattan bir kat yukar da ana baca ile birleşen ve ana bacaya paralel bacalardan oluşan ve birden fazla birime hizmet vermek için inşa edilmiş bacad r Adi Baca: Birden fazla birime hizmet vermek için inşa edilmiş, her katta cihazlar n doğrudan bağland klar bacad r Hidrolik Çap: Kanal kesit alan n n ( A ), kanal çevre uzunluğuna ( U ) bölümünün 4 kat d r. D h = 4.A/U A : Kanal kesit alan U : Kanal çevre uzunluğu D h : Hidrolik çap 2. GAZ TESLİM NOKTASI Çelik ve/veya PE ana dağ t m şebekesindeki mevcut bas nc n ihtiyaç duyulan bas nca düşürülmesi için kurulan tesislerdir. Gaz teslim noktas, Servis Kutusu ya da Bas nç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu şeklinde olabilir. Servis kutular n n giriş taraf ndaki hat PE olup taş d ğ bas nç 1 4 bar d r. Servis kutular n n ç k ş taraf ndaki bas nç ise 21 mbarg veya 300 mbarg olmak üzere iki ayr değerde olabilecek şekilde tesis edilmektedir. Servis kutusu ç k ş bas nc n n hangi değerde olacağ, ihtiyaç duyulan gaz debisi ve gaz bas nc gibi değişkenlere bağl d r. Ç k ş debileri ise servis kutusu içinde bulunan bas nç düşürme regülatörlerinin tipine ve say s na göre değişkenlik gösterir. Servis regülatörlerinin tipi ve say s onaylanan projeye göre firman n yapacağ talep doğrultusunda DAĞITIM ŞİRKETİ taraf ndan belirlenir. 9

10 Ayr ca servis kutular tesis edilecekleri mahallin fiziksel şartlar na, ( Duvar tipi servis kutusu, yer tipi servis kutusu) ihtiyaç duyulan gaz debisine ve bas nc na göre S 200, S700, S2300, CES 200 v.b. tiplere ayr l r. 2.1 Servis Kutusu ve Regülatör Tipleri DAĞITIM ŞİRKETİ gaz teslim noktas nda tesis edilen servis kutular ve bu servis kutular nda kullan lan regülatörlerin tipleri Tablo 1 de verilmiştir. Bas nç 21 mbar 300 mbar Servis Kutusu S 200, S700 CES 200 S 200 CES 200 Servis Hatt Tipi C1 C3 C2 C4 C5 C7 C6 Regülatör Tipi FE FES FE FES FES TR HP 100/B FES TR Debi ( m 3 /h ) Tablo 1 Bunlar n haricinde S2300 kutu içinde tek regülatör şeklinde 75 m3/h ve 100 m3/h, 21 mbarg veya 300 mbarg ç k şl regülatörler de bulunmaktad r. İşletme yukar da belirtilen servis kutusu ve servis kutusu regülatör tiplerinde değişiklik yapma hakk na sahiptir. 3. MALZEME SEÇİMİ: Tüm tesisat bileşenleri ve yak c cihaz seçiminde TS, EN, ISO, IEC standartlar ndan herhangi birine, bu standartlar haiz olmayan malzemeler, TSE taraf ndan kabul gören diğer standartlardan birine uygun olmal d r. Standartlarda yap labilecek değişikliklerde yeni tarihli standard n Resmi Gazete de yay nlanmas ndan sonra yeni standart geçerli olur. 4. BORULAMA VE YERLEŞTİRME KURALLARI: 4.1. Boru ve Bağlant Elemanlar : 1 Çelik borular : TS 6047 EN Kaynak ağ zl çelik bağlant eleman TS 2649, ISO/R , DIN 1681,1629, Dişli bağlant eleman : TS 11 EN 10242, EN PE Borular : ISO 4437, EN ,2 5 PE bağlant eleman : TS 6270, EN Küresel vana : TS EN 331, TS 9809, ISO Flanşlar (Kaynak boyunlu) : TS ISO Dikişsiz bak r borular : TS EN 1057, EN Yer Alt Gaz Borular : 10

11 Doğalgaz boru hatt n n güzergah seçimi esnas nda, boru hatt yak t depolar, drenaj kanallar, elektrik kablolar, kanalizasyon v.b. yerlere Tablo 2 de belirtilen mesafelerden daha yak n olmamal, mekanik hasar ve aş r gerilime maruz kalmayacağ emniyetli yerlerden geçirilmelidir. PARALEL VEYA DİKİNE GEÇİŞ Elektrik Kablolar Kanalizasyon Borular Agresif Ak şkan Borular Oksijen Borular Metal Borular Sentetik Borular Aç k Sistemler ( Kanal vs.) Diğer Altyap Tesisleri Tablo 2 MİNİMUM MESAFE 50 cm Dikine Geçiş = 50cm Paralel Geçiş = 100 cm 50 cm 30 cm Dikine Geçiş = 50 cm Paralel Geçiş = 150 cm 50 cm Yer alt na yerleştirilen çelik borular PE kaplama ( haz r PE kapl veya s cak PE sarg ) ve katodik koruma ile korozyona karş koruma alt na al nmal d r. Haz r PE kapl borular yer alt na tesis edilmeden önce kaplamada hasar olup olmad ğ kontrol edilmelidir. S cak PE sarg uygulamas nda ise, uygun kaplama yöntemi kullan lmal ve önce boru üzerindeki hadde pas, korozyon ürünleri, yağ ve nem tamamen giderilmeli, işlem esnas nda sarg malzemesine hasar verilmemeli, sarg da pot veya boşluk olmamal d r. PE kaplama, borunun toprak seviyesinden ç kt ğ yerden en az 60 cm yukar ya kadar devam etmelidir. Çelik borular n tesisinde TS dikkate al nmal d r. Çelik borular n birbirine eklenmesi kaynak ile, polietilen borularda ise elektrofüzyon tekniği ile olmal d r. Toprak alt na döşenecek doğalgaz hatt için gerekli olan tranşe derinlikleri Şekil 1 ve Şekil 2 de verilmiştir. 20 cm. KAPLAMA 25 cm. TOPRAK 20 cm. MEKANİK STABİLİZE DOLGU MALZEMESİ IKAZ BANDI 10 cm. IKAZ BANDI 20 cm. SARI KUM 20 cm. SARI KUM D ÇELİK DOĞAL GAZ BORUSU ( PE KAPLI ) D PE DOĞALGAZ BORUSU 10 cm. SARI KUM 10 cm. SARI KUM 20 cm cm. TOPRAKALTI HAT DETAYI ( ÇELİK BORU ) TOPRAKALTI HAT DETAYI ( PE BORU ) Şekil 1 Şekil 2 Kullan lacak olan ikaz band en az 20 cm genişliğinde, sar renkli zemin üzerinde k rm z ile 187 DOĞALGAZ ACİL ibaresi bulunur şekilde olmal d r. Geri dolgu işlemi esnas nda boru alt na, boşluk kalmayacak şekilde sar kum ile yast klama yap lmal d r. 11

12 PE kaplı doğal gaz borusu 2 Kılıf borusu ile boru arasına konulan ayırıcı (Separatör) 3 PE kaplı kılıf borusu (Çelik) 4 Kılıf borusu ile borunun arasını kapama yüksüğü (kauçuk, plastik v.b.) 5 Yüksük bileziği (Paslanmaz çelik) Şekil.3 Muhafaza borusu detayı Boruya zarar verebilecek büyüklükte taş ve moloz y ğ nlar dolgu malzemesi içinde bulunmamal d r. Çelik borunun aş r yüke maruz kalabileceği ( yol geçişi, araç geçişi v.b. ) durumlarda tranşe derinliği artt r lmal ve boru üst seviyesinin tranşe üst seviyesine olan mesafesi 80 cm olmal d r. Bu derinliğin sağlanamayacağ durumlarda çelik k l f kullanmak şart ile tranşe derinliği en az 60 cm olmal d r. K l f borusunun iç çap doğalgaz borusunun d ş çap ndan en az 5 cm büyük olmal d r. K l f borusunun ve doğalgaz borusunun birbirine temas n önlemek için araya kauçuk veya plastik gibi ay r c lar konmal d r. İlaveten k l f ve doğalgaz borusu aras na su ve yabanc madde girişini önlemek için uç k s mlar kauçuk nevi bir malzeme ile kapat lmal d r. K l f borusu ve doğalgaz borusunun k l f içinde kalan k sm da haz r PE kapl olmal veya s cak PE sarg ile izole edilmelidir. PE hatlar için, minimum tranşe derinliği 80 cm dir. Toprak alt doğal gaz hatt n n, Tesisat galerisi içerisinden geçirileceği durumlarda; Tesisat galerisi, doğal gaz hatt n n kontrolü yap labilecek boyut ve biçimde olmal d r. Tesisat galerisinin havaland r lmas sağlanmal d r. Tesisat galerisinde kullan lacak doğalgaz borusu haz r PE kapl olmal d r. Tesisat galerisinde tesis edilen doğal gaz hatt, diğer tesisatlar n üst seviyesinden ve minimum 15 cm mesafeden geçmelidir. Tesisat galerisi ayd nlatmas ex proof olmal, doğal gaz hatt ndan daha düşük seviyede bulunmal d r Boru Tesisat n n Korozyona Karş Korunmas : Toprak alt nda kalan çelik boru hatlar TS 5141 EN e göre katodik koruma yap lmal d r. Galvanik anotlarla yap lacak katodik koruma sistemlerinde galvanik anot olarak magnezyum anotlar kullan lacak ve doğal gaz tesisat ile aras ndaki mesafe derinlik 50 cm ve yatayda ise 150 cm olacakt r. Magnezyum anotlar TS 5141 EN e uygun olacakt r. DN65 ( 2 ½ ) D ise katodik izolasyon kaynakl mafsal veya izolasyon flanş DN65 ( 2 ½ ) < D ise katodik izolasyon flanş ve de izolasyon kiti kullan lacakt r. D : Boru Çap 12

13 Kullan lacağ Zeminin Özgül Elektrik Direnci : 4000 ohm.cm ( Max ) olmal d r. Magnezyum anotlar n kimyasal özellikleriyse; Elektrod Potansiyeli ( Referans Cu/CuSO 4 elektrod ) : 1500 mvolt ( Deniz suyu içinde ) Teorik Ak m Kapasitesi : 3.94 amper.saat/kg Anot Verimi : % 50 Çeliğe Karş Devre Potansiyeli : 650 mvolt PE kapl borularda ortalama 20 y l katodik koruma ömrü için uygun anot boyutlar, boru çap ve metraj na göre ( Tablo 3 ) de verilmiştir. ANOT BOYUTU BORU ÇAPI 2 lb 3.5 lb 6.5 lb 11 lb 17 lb kg kg kg kg kg DN m 260 m 480 m 760 m 1270 m DN m 190 m 380 m 600 m 1000 m DN m 160 m 300 m 480 m 800 m DN m 130 m 240 m 380 m 640 m DN m 100 m 190 m 290 m 490 m DN m 80 m 150 m 240 m 400 m DN m 70 m 120 m 190 m 320 m DN m 50 m 100 m 155 m 250 m DN m 40 m 80 m 130 m 210 m Tablo Yer Üstü Gaz Borular : Şekil.5 13

14 Binalara ait servis hatlar ve servis kutular n n yerleri, işletmece belirlendikten sonra iç tesisat n bina bağlant hatt Şekil.5 Şekil6 ve Şekil.7 e ye göre yap l r. Bina bağlant hatlar n n yeralt na tesis edilmediği (servis kutusundan yandan ç k ş yap ld ğ )durumlarda katodik koruma uygulamas yap lmaz. Şekil 6 Şekil Bina bağlant hatlar binaya, binan n girişine yak n, yeterince ayd nlat lm ş, kuru, kendi kendine havalanabilen ve kolayca ulaş labilen bir yerinden girmelidir. Gaz borusu hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmal d r. Doğalgaz borular, bina ortak mahali olmayan yerler, kap c dairesi, s ğ nak, yak t deposu bulunan vb. yerlerden geçemez ( TS 7363 ). Doğalgaz hatt yang n merdiveninin içinden ve bitişiğinden geçirilmemelidir. Doğalgaz borular işletme taraf ndan her zaman kolayca görülebilecek, kontrol edilebilecek ve gerektiğinde kolayca müdahale edilebilecek yerlerden geçirilmelidir. Doğalgaz tesisat borular kolon ve/veya kiriş delinerek geçirilmemelidir Doğalgaz bina bağlant hatt üzerinde Madde de belirtilen şartlara uygun olan bir mahale ( bina ana giriş kap s na mümkün olduğunca yak n ) rahatça ulaş labilecek, hasar görmeyecek bir noktaya tüm tesisat n gaz ak ş n gerektiğinde kesip açma işlevini yerine getirecek bir Ana Kesme Vanas konulmal d r. ( TS 9809 veya TS EN 331 ). Ana Kesme Vanas bina d ş nda bir noktaya konulacak ise havaland r lm ş bir kutu içine al nmal d r. Bina bağlant hatt bina içinde birden fazla kolona ayr lacak ise her bir kolon için ayr ca bir Kolon Kesme Vanas tesis edilmelidir. Kolon kesme 14

15 vanalar, kolon ayr m noktas ndan maksimum 1 m mesafede konulabiliyor ise ayr ca bir Ana Kesme Vanas konulmas na gerek yoktur. Ana kesme ve kolon kesme vanalar tesisata rakorlu bağlant ile monte edilmelidir. AKV ve kolon kesme vanalar n n çap hatt n çap ile ayn olmal d r. Yaln zca DN 65 hat üzerinde h z s n rlamalar ve bas nç kay plar dikkate al nmak suretiyle DN 50 dişli vana konulabilir. DN 65 ve üzeri çaplardaki AKV ve kolon kesme vanalar, flanşl ve tam geçişli küresel vana olmal d r. Ticari tüketim için yap lan tesisatlarda (bürolar dahil) solenoid vana ve gaz alarm cihaz bulundurulmak zorundad r Doğal gaz hatlar n n, duvar ve döşemelerden geçişlerinde koruyucu k l f borusu kullan lmal d r. Duvar ve döşeme geçişlerinde gaz borusu ve koruyucu borunun eş merkezli olmas na özen gösterilmelidir. Koruyucu borunun iç çap, gaz borusunun d ş çap ndan en az 20 mm daha büyük olmal d r. Koruyucu boru bina d ş duvar içine s k ve tam s zd rmaz bir biçimde yerleştirilmeli ve duvar n her iki yüzünden d şar ya doğru en az 20 mm taşmal d r. Koruyucu boru ile gaz borusu aras nda kalan boşluk duvar n her iki taraf ndan zamanla kat laş p çatlamayacak özellikte uygun macunla ( TS EN 751 1, TS EN 751 2, TS EN ) doldurularak tam s zd rmaz hale getirilmelidir. Koruyucu boru içinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamal d r. Şekil 8. Duvar geçişi Bir kutudan beslenen binalarda ticari k s m için vana b rak lmal d r Doğalgaz borular ile telefon, elektrik hatlar ve s cak, k zg n ak şkan borular aras nda en az 15 cm lik bir aç kl k olmal d r. 380 V üzerindeki elektrik hatlar için bu mesafe geçerli değildir Doğalgaz borular kendi amac d ş nda ( Elektrik, topraklama hatt vb. ) kullan lmamal d r Doğalgaz borular duvarlara plastik ve çelik dübelli kelepçelerle tespit edilmelidir Kelepçeler, bağlant elemanlar ve bağlant noktalar na tespit edilmemelidir Gaz borular, kapal hacim içinden geçirilmemelidir. Ancak tesisat şaft içinden geçirildiğinde bu şaft tam olarak havalanabilecek biçim ve boyutta olmal d r. Diğer tesisatlar ile gaz borular aras ndaki mesafe en az 15 cm olmal d r. Duvar içindeki şaftlardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havaland rmaya uygun kapak ve zgaralarla örtülmelidir. Tesisat şaft her kattan ulaş labilir olmal d r. ( TS 7363 ) Boru çaplar na göre kelepçe mesafeleri Tablo 4 e uygun olmal d r. 15

16 BORU ÇAPI YATAY DÜŞEY ½ 2,0 m. 2.5 m. ¾ 2,5 m. 3,0 m. 1 2,5 m. 3,0 m. 1 ¼ 2,7 m. 3,0 m. 1 ½ 3,0 m. 3,5 m. 2 3,0 m. 3,5 m. 2 ½ 3,0 m. 3,5 m. 3 3,0 m. 3,5 m. 4 3,0 m. 3,5 m. 6 5,5 m. 7,5 m. 8 6,0 m. 8,5 m. Tablo 4 : Boru Kelepçeleri Mesafesi S va alt na doğal gaz tesisat borusu döşenmemelidir. İç tesisat borular n n duvar içindeki kanallara döşenmesi durumunda kanallar n üstleri havaland rmaya uygun kapaklarla örtülmeli ve tesisat borular korozyona karş korunmal d r. Kanal duvarlar nda s zd rmazl k sağlanm ş olmal d r. Şekil 9 S va üstü ve kanal içi boru kelepçeleri Doğalgaz borular, taş y c yap eleman olarak kullan lmamal, diğer borular n üzerinde biriken yoğuşma, s z nt veya terleme sular ndan etkilenmemesi için diğer borular n en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir İç tesisat hatlar, ayd nl k, asansör boşluklar, havaland rma, çat aras, duman ve çöp bacalar ile davlumbaz içinden, yak t depolar ndan, asma tavan içinden geçirilmemelidir Temel ve zeminin özellikleri nedeniyle binan n dilatasyonla ayr lm ş iki k sm aras nda veya bitişik iki ayr bina aras nda farkl oturma olabileceğinden, buralardaki iç tesisat borular bu olaydan etkilenmeyecek şekilde esnek bağlant eleman ile bağlanmal d r. Esnek bağlant eleman TS e uygun olmal d r. Esnek bağlant üzerinde kaplama olmas zorunludur. 16

17 Şekil 10 shrink kapl esnek bağlant eleman ANMA ÇAPI L1 L2 d , , , , , , , , ,3 Tablo 5 : Ondüleli, kaynak ağ zl esnek bağlant eleman ( TS 10878/6 ) 17

18 Esnek bağlant eleman n n bağlanacağ iki boru aras nda b rak lmas gereken mesafe, esnek bağlant eleman boyunun ( L1 ) en fazla %80 i kadar olmal d r Tesisatlar gaz verme işlemi tamamland ktan sonra yağl boya ( sar renk ) ile boyanmal ve rutubetli yerlere döşenen iç tesisat borular, korozyona karş tam korunmuş olmal d r Dişli bağlant larda standard na uygun plastik esasl vb. s zd rmazl k malzemeleri kullan lmal d r. ( TS EN 751 1, TS EN ) Çelik borular n bükümü iç çaplar daralt lmayacak ve boruda deformasyon olmayacak şekilde DN15 25 çaplarda maksimum 90 yi, DN32 50 aras çaplarda maksimum 45 yi geçmemek şart yla soğuk bükme ( kesinlikle pres makinas kullan lacak ) yöntemi ile yap labilir. Diğer borularda ise soğuk şekil verme yöntemi yapmak yasakt r Gaz tesisat Bay nd rl k Bakanl ğ Kuvvetli ve Zay f Ak m İç Tesisat Yönetmeliği ne göre topraklamas yap lan binan n elektrik tesisat n n topraklamas na irtibatlanmal d r. Bunun sağlanamad ğ durumlarda; Topraklama en az 16 mm. çap nda ve 1.5 m uzunlukta som bak r çubuk elektrotlar, 0,5 m², 2 mm kal nl ğ nda bak r levha veya 0,5 m² 3 mm kal nl ğ nda galvanizli levha ile yap lmal d r. Bak r elektrotlar veya levhalar toprak içinde düşey olarak bütünüyle yerleştirilmeli ve en az 16 mm² çok telli ( örgülü ) bak r kablo ve iletken pabuç kullan larak lehim veya kaynak ile doğal gaz tesisat na irtibatland r lmal d r. Topraklama ölçümlerinin yap ld ğ na dair belge gaz açmadan önce teslim edilmeli veya gaz açma esnas nda ölçüm yap larak topraklaman n(20ω ve alt nda) olduğu gösterilmelidir Bina kolon hatlar n n havaland r lmas için gaz n toplanmas muhtemel olan yerler, d ş ortamla doğrudan veya kanal kullan larak irtibatland r lmal ( 150 cm² ), havaland rman n mümkün olmad ğ durumlarda gaz alarm cihaz kullan lmal d r Bireysel tüketim branşmanlar sayaç konulacak yere kadar çekilmelidir Giriş kap lar bina d ş nda olan fakat sayaçlar bina içine konulmak istenen yerlerde doğal gaz borusunun mahal içine girdiği noktaya vana konulmal d r Binan n ortak kullan m için bir merdiven sahanl ğ olmayan veya merdiven sahanl ğ n n doğal gaz hatt n n geçmesine uygun olmad ğ durumlarda, doğalgaz hatlar bina d ş cephesinden çekilebilir. Bu gibi durumlarda doğal gaz hatlar özel mahallerden geçmemelidir Tamam veya bir k sm ahşap olan binalar ile lambri kapl mahallere tesisat yap labilmesi için aşağ da belirtilen emniyet tedbirlerine uyulmal d r Tamamen Ahşap Yap lar; Binaya döşenecek doğalgaz tesisat tamamen yang n istinat duvar üzerinden gitmelidir. Doğalgaz sayac ve kullan lan doğalgaz cihazlar yang n istinat duvar üzerine monte edilmelidir. Doğalgaz cihaz olan her mahale bir gaz alarm cihaz tak l p bu alarm cihazlar bina d ş na tak lacak solenoid vana ile irtibatland r lmal d r. Doğalgaz servis kutusu binaya bitişik olmamal bitişik ise uzaklaşt r lmas sağlanmal d r. Tesisatta ocak kullan lacak ise ahşap k s mlar n ocaktan etkilenmemesi için, ocak ile ahşap k s mlar aras ndaki mesafe en az 1m olmal d r.yang na karş özel tedbirler al nmak sureti ile bu mesafe k salt labilir. Bu şartlar n sağland ğ durumlarda ocak ve hermetik cihaz kullan labilir Cihazlar n Bulunduğu Mahallerin Sadece Tavan Ahşap Olan Yap lar; Bacal cihazlar n baca bağlant s ahşap tavana en az 50 cm. uzaktan yap lmal d r. 18

19 Tesisatta ocak kullan lacak ise ahşap k s mlar n ocaktan etkilenmemesi için, ocak ile ahşap k s mlar aras ndaki mesafe en az 1m olmal. Yang na karş özel tedbirler al nmak sureti ile bu mesafe k salt labilir. Bu şartlar n sağland ğ durumlarda tüm cihazlar kullan labilir Cihazlar n Bulunduğu Mahallerin Duvarlar Lambri ( Ahşap ) Kapl Yap lar; Lambri üzerine tesis edilen kelepçelerin dübelleri beton duvar içinde olmal ve rijitliği sağlanmal d r. Doğal gaz yakan cihazlar n baca bağlant lar n n lambri kaplamay s yönünden etkilememesi için, baca bağlant s ile lambiri kaplama aras ndaki mesafe en az 50 cm. olmal d r. Bu şartlar n sağland ğ durumlarda tüm cihazlar kullan labilir Domestik Regülatörler ; a ) Bireysel sistem evsel kullan mlarda : Regülatör bina bağlant hatt üstünde tesis edilmelidir. Ayn binada kullan m bas nc 21 mbarg üzerinde olan ticari mahaller var ise bunlara ait regülatörler sayaçlar ndan sonra tesis edilmelidir. b ) Merkezi sistem evsel kullan mlarda : Domestik kolon için bir adet regülatör tesis edilmeli, merkezi sistem hatt için ek bir regülatöre ihtiyaç duyuluyor ise regülatör sayaçtan sonra tesis edilmelidir. c ) Müstakil ticari kullan mlarda : Regülatör sayaçtan sonra tesis edilmelidir. d ) Bireysel çoklu ticari kullan mlarda : Regülatör bina bağlant hatt üstünde tesis edilmelidir. ( Kullan m bas nc 21 mbarg ise ) min. 15 cm Küresel vana 2 DN 15 Küresel vana ( Körtapalı ) 3 Shut off Regülatör 4 T + Kör tapa ( Test için ) 5 Küresel vana Şekil Bas nç düşürme işlemi gereken ticari mahallerde, cihaz çal şma bas nçlar göz önünde bulundurulmal d r. Cihaz dayan m bas nçlar n n, regülatör giriş bas nc n n 1,2 kat ndan büyük olmas durumunda kullan lan regülatör ani kapatmal ( shut off lu) olmas zorunlu değildir Sayaçlar bağl olmaks z n, iç tesisat n tamam bas nçl hava uygulanarak yabanc maddelerden ar nd r lmal d r. 5. BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ: 5.1. Çelik Borular: Kaynakl Birleştirmeler : Çelik doğalgaz boru hatlar n n birleştirilmesinde, gaz teslim noktas ile cihaz giriş vanas aras ndaki tesisatlar kaynakl birleştirme uygulamas ile yap lmal d r. 21 mbar l k tesisatlarda Kaynak yöntemi seçilirken DN 65 e (dahil) kadar elektrik ark veya oksi asetilen kaynağ, DN 80 dahil üstü çaplar için sadece elektrik ark ve ya argon kaynağ uygulanmal d r. Kaynak işlemi TS EN 287 e göre sertifika alm ş kaynakç lar taraf ndan yap lmal d r. Çelik borularda kaynakl birleştirme yap lmadan önce borularda bükülme, eğilme, korozyon, çentik ve çizikler kontrol edilmelidir. Boru uçlar düzeltilmiş, kaynak ağz aç lm ş ve kaynak noktas ndan itibaren 5 cm. lik k s mda iç ve d ş yüzey temizleme işlemi yap lmal d r. 19

20 Kaynakla birleştirilecek borularda eksen kaç kl ğ olmamal d r. Kaynak noktalar nda yetersiz nüfuziyet, yap şma noksanl ğ, soğuk bindirme, yak p delme hatas, cüruf hatalar, gözenek hatalar, çatlak hatalar, yanma çentiği oluşumu kontrol edilmeli, bu tip kaynaklar düzeltilmelidir. Tesisata gaz verilmesi için yap lacak kontrol esnas nda kaynak noktalar DAĞITIM ŞİRKETİ tesisat kontrol mühendisi taraf ndan gözle muayeneye tabi tutulacakt r. Yap lan kontrol sonucunda uygun görülmeyen noktalar n kaynağ tekrar yap lacakt r. Kontrol neticesinde uygun görülmeyen kaynaklar n oran n n %25 in üzerinde olmas halinde DAĞITIM ŞİRKETİ taraf ndan tüm kaynaklar n yeniden yap lmas istenir. Bu durumda tesisatç n n tesisat yapabilme yetkisi, yeniden eğitimden geçerek başar l olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmesi durumunda devam eder Borular n Kaynağa Haz rlanmas : Borulara kaynak yap lmadan önce aşağ daki işlemler yap lmal d r. a) Borular n kontrolü Kontrolde özellikle aşağ daki hatalara dikkat edilmelidir. Bükülme, başlarda eğilme, çentikler, çizikler, korozyona uğram ş yerler, bombeler, kaplamada hasarlar vs.. b) İç Temizlik Borular n içi montajdan önce temizlenmelidir. Montaj n tamamlanmas ndan sonra bina girişindeki AKV. (L>50 m. ise) kapat larak süpürme Te si vas tas ile, bas nçl hava kullan larak boru içindeki kirlilik tahliye edilmelidir. c) Kaynak Ağz Aç lmas Boru uçlar düzeltilmiş, nominal çap 2 ve üzeri borularda kaynak ağz aç lm ş olmal d r. Boru iç ve d ş yüzeyinde kaynak ağz ndan itibaren 5 cm. lik k s mda yüzey temizliği yap lmal d r. d) Parçalar n Eksenlenmesi Şekil 14 Kaynak işlemi s ras nda içi ve d ş eksen kaç kl ğ olmamal d r Elektrod Malzemesi : Kaynak ile birleştirme işleminde Selülozik veya Bazik tip elektrodlar kullan lmal d r. Kaynak işleminde kullan lacak ak m aral klar elektrod çap na göre aşağ daki tabloda verilmiştir. Elektrod çap Ak m Aral klar ( A ) Mm En Düşük ( A ) En Yüksek ( A ) Tablo 6 : Elektrod çap na göre ak m aral klar Kaynakç lar n Kalifikasyonu : 20

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BAŞLARKEN... TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- AMAÇ... 3 MADDE 2- KAPSAM... 3 1. TANIMLAR... 3 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 8 3. Malzeme Seçimi... 8

Detaylı

1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır.

1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır. İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır. 2. Boru Bağlantı Elemanları 2.1 Bina İç Tesisatlarında:

Detaylı

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ................................................................................ 4 KAPSAM.............................................................................

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

D O Ğ A L G A Z İ Ç T E S İ S A T T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ

D O Ğ A L G A Z İ Ç T E S İ S A T T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ D O Ğ A L G A Z İ Ç T E S İ S A T T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ Sürmeligaz Yayın No: 001 Ocak 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 DAYANAK 1. TANIMLAR... 4 2. DOĞALGAZ TESLİM NOKTASI...11

Detaylı

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ REVİZYON BÖLÜMÜ ESKİ YENİ (Kasım 2009 R1) Sayfa 5; 5.Terim ve Tarifler Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

ESGAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ESASLARI İÇİNDEKİLER...

ESGAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ESASLARI İÇİNDEKİLER... Sayfa No 1/84 İÇİNDEKİLER... İÇ TESİSAT TEKNİK ESASLAR... 5 1.AMAÇ... 6 2.KAPSAM... 6 2.1. DAYANAK... 6 2.2. AÇIKLAMA... 6 3.KONU... 6 4.TANIMLAR... 6 4.1 Isıtma:... 6 4.2. Isıtma Tesisi:... 7 4.3. Evsel

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ REVİZYON BÖLÜMÜ ESKİ YENİ (Kasım 2009 R1) Sayfa 5; 5.Terim ve Tarifler Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN MUĞLA İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA AKMERCAN MUĞLA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ 7 1. GİRİŞ 8 1.1. ÖZET 8 1.2. DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ 8 1.2.1. Doğal Gaz Zehirsizdir.. 8 1.2.2. Doğal

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

DOĞALGAZ MALZEMELERİ

DOĞALGAZ MALZEMELERİ MAGNEZYUM ANOT KatotiX ÖLÇME ALETLERİ KatotiX 2 Lb Magnezyum Anat 38,00 Avometre 19,00 3,5 Lb Magnezyum Anat 40,00 PPRC Referans Elektrodu 36,00 6,5 Lb Magnezyum Anat 61,00 MİKA Referans Elektrodu 40,00

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI BACALAR ATEŞ BACALARI HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI ATEŞ BACALARI: Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız.

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CT2 Doğalgaz için gaz yakıtlı kondensasyon kazanı.

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

DOĞALGAZ BORULARI KODU D-TB015 D-TB020 D-TB025 D-TB032 D-TB040 D-TB050 D-TB063 D-TB075 D-TB090 D-TB110 D-TB150. 6 Metre/Boy.

DOĞALGAZ BORULARI KODU D-TB015 D-TB020 D-TB025 D-TB032 D-TB040 D-TB050 D-TB063 D-TB075 D-TB090 D-TB110 D-TB150. 6 Metre/Boy. Borusan boru 2014 DOĞALGAZ BORULARI 1/ Dogalgaz borusu 3/ Dogalgaz borusu Dogalgaz borusu 1,1/ Dogalgaz borusu 1.1/ Dogalgaz borusu Dogalgaz borusu 2.1/ Dogalgaz borusu Dogalgaz borusu Dogalgaz borusu

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon No: Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks :

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi. Haziran 2016

BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi. Haziran 2016 BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi Haziran 2016 1 TANIM Kontrol Binası, içerisinde teknik ve idari kısım olmak üzere iki bölümden oluşan Rüzgar Enerji Santrallerinin

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA 3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 02-04 MART 2017 10 YAŞINDA Destekleyen Kuruluş TS 7363 VERSİYON-2017 Yayın Tarihi:09.01.2017 Sunum: Sabri DOĞAN Madde 4. Kurallar 4.1.3.

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU 1 Giriş : Federal Elektrik Yük Ayırıcıları; kompakt, ani açma-kapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelliğine sahip son derece kullan şl cihazlard

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 5. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Revizyon: 00. -2005-1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM 3 3.1 TANIMLAR 3 3.2 TARiFLER 4 4.ENDÜSTRiYEL TESiSLERDE DOĞALGAZ TESiSATI

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

KELEPÇE KANAL BAĞLANTI PARÇALARI

KELEPÇE KANAL BAĞLANTI PARÇALARI DM-01 KELEPÇE KANAL BAĞLANTI PARÇALARI KOLİ UZUN KOLİ KOLİ KOLİ AĞIR YÜK KOLİ AĞIR YÜK KOLİ PVC BORU KOLİ TRİFONLU AD TRİFONLU AD SOMUNLU AD SPRİNG AD SOMUNLU AD KAFALI AD KELEPÇE AD 1/ 0,68 TL 150 0,77

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN

ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN Date : 02/11/2017 Venue: İSTANBUL ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ 1.GİRİŞ 2.AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

Doğal gazın gerek çevreci gerek ekonomik gerekse verimli bir yakıt olması bu enerji kaynağına talebi artırmıştır. Ülkemizde

Doğal gazın gerek çevreci gerek ekonomik gerekse verimli bir yakıt olması bu enerji kaynağına talebi artırmıştır. Ülkemizde Doğal gaz (Haziran 2006 113.sayı) Doğal gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisinde Yayınlanan Makale 1.GİRİŞ: Doğal gazın gerek çevreci gerek ekonomik gerekse verimli bir yakıt olması bu enerji kaynağına

Detaylı

PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR

PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR A. Erhan K ESKĐ N 1968 yılında doğdu. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nin Konstrüksiyon imalat Bölümünden mezun oldu. 1993 yılından beri Koçtaş Ticaret

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ -0- İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 8 4.1.Gaz Teslim Noktası... 8

Detaylı

1/29. Birimi. Asansör 900-1000

1/29. Birimi. Asansör 900-1000 Fasikül Poz Tanım NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına Birimi Asansör 900-1000 (yürülükten kaldırılma

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı