SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından oluşmuş, modüler yapıda, çok maksatlı (ISDN, IP, DECT, vs.) sayısal telefon santralı malzemelerine ait istek ve özellikler ile diğer hususları kapsar. B. TEKNİK HUSUSLAR : 1. SİSTEM KAPASİTESİ Analog abone sayısı Sayısal abone sayısı TT A.Ş. hattı sayısı, analog TT A.Ş. hattı sayısı, ISDN PRI ESPA Pager hattı sayısı Operatris Konsolu sayısı Ana Dağıtım Çatısı Robot Operatör ve Mesaj Kayıt Sistemi Çağrı Kayıt ve Raporlama Sistemi FCT Cihazı Tip-1 Sayısal Telefon Seti Tip-2 Sayısal Telefon Seti DECT Terminali DECT Baz İstasyonu IP abone IP şebeke kanalı IP Telefon Set XXXX XX XX dahili abone sayısının %10 u XX adet... /... Çift taraflı MDF XX Port 10 Saat Mesaj Kayıt Süresi mesaj kutusu XX abonelik X adet SIM kart kapasiteli XX Adet XX Adet XX Adet XX Adet XX Adet --- Adet XX Adet İstekliler teklif ettikleri ISDN telefon santralı ile uyumlu çalışacak şekilde analog abone sayısı kadar analog telefon makinesini tekliflerine dahil edeceklerdir. 1/19

2 2. GENEL ÖZELLİKLER 2.1. Santralın üretildiği tesisler ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olmalıdır Firma, teklif edilen santrala ait T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan Garanti Belgesi ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Uygunluk Belgesi nin noter tastikli bir suretini teklif dosyasında sunacaktır Teklif edilen santral, ITU ve ETSI standartlarına tamamen uygunluk taşımalıdır Teklif edilen santral, yeni ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır. Son model ve son versiyon olmayan santral teklif edilmeyecektir. Bunun için teklif veren firma düzenleyeceği taahhütnameyi teklif dosyası ile birlikte sunacaktır. Ayrıca teklif edilen santralın marka, model ve versiyonu teklifte belirtilecektir Santralın çalışmasına ve kullanıcıya ait tüm özellikleri yazılım ile değiştirilebilir olacaktır. 3. SİSTEM ÖZELLİKLERİ 3.1 Teklif edilen santralın toplam kapasitesi (Analog harici hat, sayısal harici hat-pri, analog dahili hat, sayısal dahili hat ve DECT abonesi toplamı) bağlantıların her birinde ayrı ayrı ve toplam portta da geçerli olmak üzere en az % 100 kabili tevsi olmalıdır. Santral tevsi kapasitesine kart, kabinet ve modül ilavesi ile ulaşacak olup, sistemin işlemci, anahtarlama, bellek gibi sistem ünitelerinde değişim ya da değişiklik yapılmayacaktır. 3.2 Santral, ilgili bölümlerde verilen standart değerlere uygun olarak Euro ISDN, son teknoloji ürünü IP ve DECT özelliklerine sahip tam otomatik bir yapıda olacaktır. Çağrı Merkezi, CTI ve uzaktan bakım özelliklerini destekleyecektir. 3.3 Santral, +5 C ile +40 C sıcaklık aralığında ve %20-%80 bağıl nem koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmış olacaktır. 3.4 Telefon Santralı, Türk Telekom santralına, Teknik Hususlar Madde 3.1 de yer alan kapasitede analog ve/veya DID özellikli sayısal ISDN (PRI) hatları ile bağlanacaktır. Söz konusu hatlar Euro-ISDN standardında olacaktır. 3.5 ISDN TT hatlarından gelen çağrılarda, arayan abone numarasının sayısal telefon setlerinin ekranında arayan abonenin numarası görülebilecektir. Söz konusu özellik programlama ile iptal edilebilmelidir. 3.6 Abone, DID numarasının aranan kişinin telefonunda gösterilmesini engelleyebilmelidir. Görüşme bittiğinde, telefon normal konuma dönmelidir. 3.7 Oluşturulmuş ve oluşturulabilecek şebekelerde çalışabilmesi için santral, analog ve sayısal jonksiyon bağlantılarını (2 ve 4 telli E&M, ISDN Q-SIG, R2,V5.2,No:7(SS7) vs.) desteklemelidir. 3.8 Santral ITU önerisinde belirtildiği şekilde ISDN (2B+D) Basic Rate Interface ve (30B+D) Primary Rate Interface taşıyıcı servislerine uygun anahtarlama yapabilmelidir. 3.9 Telefon santralı kontrol ünitesi; işlemci, bellek ve anahtarlama işlevlerini yerine getiren birimlerden oluşacaktır. Teklif edilen sistem üzerinde en az ikişer adet işlemci ve bellek 2/19

3 üniteleri bulunacaktır. Söz konusu birimler, arıza anında kullanılmak üzere yedek parça amaçlı malzemeler olmayacak ve sistem kabinetleri içerisinde yer alan aktif ve fonksiyonel birimler olacaktır Santral üzerindeki herhangi bir kart ya da modülde oluşan arıza, sadece ilgili kart ile ilgili kısımda arızaya sebep olacak, sistemin tamamının ta da arızalı kartın hizmet verdiği aboneler dışındaki diğer abonelerin durmasına sebep olmayacaktır Teklif edilen telefon santralı, tıkanmasız (non-blocking) yapıda olmalıdır. Sistem içerisinde yer alan aboneler, birbirleriyle aynı anda görüşme yapabilmelidir. Raflar arasındaki geçiş bağlantıları, raflarda yeralan maksimum abone sayısı ile en az birebir veya daha fazla olacak şekilde boyutlandırılacaktır. Firma, bir rafta yeralabilen maksimum abone sayısı ve teklif ettiği raflar arası bağlantı sayısını detaylı olarak belirtecektir Sisteme istendiği takdirde, CTI uygulamaları, çağrı merkezi fonksiyonları donanım ve yazılım ilavesi ile kazandırılmalıdır. Söz konusu uygulama ve fonksiyonlar, santral üretici firması tarafından geliştirilen ürünler olmalıdır FCT (sabit GSM terminali) Santralin harici hatlarından GSM şebekesine çıkışta maliyeti azaltmaya yönelik olarak bu yapı üzerinden GSM abonesi gibi davranmasını sağlayacak olan sistemdir. FCT cihazı teklif edecektir. o o o o o o FCT cihazı 900 ve 1800 Mhz bandlarında çalışan GSM şebekelerini destekleyecektir. Sözkonusu operatörlere ait SIM kartlar gerektiğinde tek bir cihaza takılabilecektir. Teklif edilen cihaz; Teknik Hususlar Madde 1 de belirtilen sayıda SIM kartı destekleyecek kapasitede olacaktır. FCT cihazı SIM kartı ihtiyacına göre modüler olacak ve ihtiyac durumunda gerekli cihaz ilavelerin yapılması ile istenen SIM kart kapasitesine ulaşabilecektir. FCT cihazı GSM den gelen çağrılara ait arayan numara bilgisini (Caller ID) PBX'e iletebilecek ve bu bilgi PBX in sayısal telefon setlerinde görüntülenebilecektir. FCT cihazına konfigürasyon ve bakım amaçlı olarak RS232 erişilebilecektir. Bu iş için gerekli Windows tabanlı uygulama da teklif edilen system fiyatına dahil olacaktır. GSM kanalları ile ilgili istatistikler bakım-işletim programı vasıtasıyla görülebilecektir. Tasarruf sağlaması amacı ile; FCT cihazı belirli saat aralıklarında değişik GSM kanallarından çıkış yapabilecektir Harici arama yetkisi bulunan telefonların, mesai saatleri dışında yetkisiz kişilerin kullanılmasını engellemek amacıyla için sistem Gece Servisine geçirilebilecektir Sistem esnekliği açısından abone ve harici hat kartlarının kabin içindeki yerleri sabit olmamalı ve gerektiğinde yerleri değiştirilebilmelidir Sistem aşağıdaki ünitelerle çalışabilmelidir; Darbeli ve DTMF sinyalleşmeli analog telefon cihazları, İki telli sayısal telefon cihazları, ISDN BRI harici hat arayüzü (Euro ISDN ve Q.Sig), ISDN PRI harici hat arayüzü (Euro ISDN ve Q.Sig), IP tabanlı haberleşme için 10/100 Mbps Ethernet arayüzü, Türk Telekom Santralları, 3/19

4 Diğer Telefon Santralları (PABX), ISDN tabanlı sayısal (2 kanallı) dahili abone arayüzü, Sistem kabinetlerinin slotlarına yerleştirilen entegre IP Trunk ve IP abone devreleri, 2 ve 4 telli sürekli ve darbeli (Continous ve Discontinous) E&M arayüzleri, Dahili taşınabilir el tipi telefon cihazı sistem (DECT standardı) arayüzleri, Faks cihazları (Grup III ve IV) arayüzü, Veri aboneleri ve devreleri, Mesaj sistemi Ücretlendirme sistemi Çağrı cihazı sistem arayüzleri (ESPA standardı) Bütün analog iç ve dış hatlara FSK standardında Caller ID telefon cihazları bağlanabilmelidir. 2 veya 4 telli DECT baz istasyonları ile çalışabilmelidir Santralın bakımı ve programlanması için 1 adet bilgisayar ve yazıcı verilecektir. Bu bilgisayar ve yazıcı vasıtası ile sistem ve abone verilerinin girilmesi, değiştirilmesi, dökümünün alınması, trafik raporlarının üretilmesi, bakım ve test programlarının çalıştırılması, sonuçlarının izlenmesi, otomatik hata mesajlarının izlenmesi mümkün olacaktır. Teklif edilecek olan bilgisayarın kapasitesi en az; Pentium IV işlemci, en az 512 MB (RAM), 80 GB Harddisk, 10/100 Mbps LAN bağlantı kartı, 56 K modem, 48X DVD-ROM, 128 MB ekran kartı, 1,44 MB 3,5 disket sürücüsü, harici hoparlör, klavye, mouse, 15 monitör olacaktır Bakım-işletme terminali santrala entegre Ethernet (10BaseT, 100BaseT) portu üzerinden bağlanacaktır. Söz konusu portlar otomatik tanıma (auto-sense) özelliğine sahip olacaktır. Sistem üzerinde bu bağlantılar için uygun donanım bulunacak ve adaptör, vs gibi harici bir cihaz kullanılmayacaktır. Bakım-işletim terminalinin santrala bağlantısı en az bir tanesi 10/100BaseT olmak üzere, aynı anda V.24/V.28 (RS232-C) ile de yapılabilecektir. Bağlantılardan bir tanesinde oluşabilecek bağlantı hataları diğer bağlantı kullanılarak giderilebilmelidir. Teklif edilen santral üzerinde, Modem ve en az 1 (bir) adet 10/100BaseT ve en az 2 (iki) adet RS232-C portu bulunacaktır. Ethernet ve RS232-C portları, telefon santralının işlemci, anahtarlama ya da hafıza ünitelerinin bulunduğu kartın üzerinde olmamalı ve ayrı bir kart olmalıdır Santrala Ethernet üzerinden bağlı işletme terminalinden yapılan müdahalelerde en az 5 derece ile her sorumluya ayrı bir sorumluluk alanı ve şifre sağlanmalı, yetkisiz program müdahalelerine karşı santral kendisini korumalı, işletme kanallarını kapatmalıdır Santralda yapılan birtakım değişiklikleri sistem belleğine hemen aktarılabilmelidir. Bu sırada abone bilgilerinin yeniden yüklenmesi gerekmemelidir Santraldaki abone ve sistem bilgileri mevcut RAM belleğin yanısıra, santral içerisinde yer alan bir bellek ünitesi üzerinde saklanacaktır ve gerektiği durumlarda sistemi otomatik olarak yükleyecektir. Söz konusu yedekleme ünitesi santralın içinde ve entegre olacak, bakım işletme bilgisayarı ya da ayrı bir bilgisayar ünitesi bu amaçla kullanılmayacaktır Santral, bünyesinde oluşan arızaları otomatik olarak tespit edebilecek ve seviyesine göre operatör konsoluna ve bakım işletim terminaline gönderecek, aynı zamanda santral yazılımı aracılığıyla günceleri tutulacaktır Bakım işletme bilgisayarındaki alarm kayıtlarında alarmların oluş zamanları, sebepleri ve yeri görülebilmelidir. 4/19

5 3.24 Arızalara müdahale eden ya da programlama yapan kişilerin kaydı tutulabilmelidir. Söz konusu kayıtlarda personel ve yapılan işlemler tutulmalı ve bu kayıtlar saklanmalıdır. Kayıtlar, Madde 3.21 de özellikleri belirtilen santraldaki abone ve sistem bilgilerinin saklandığı bellek ünitesi üzerine kaydedilecektir Beklemeye alınan dahili ve harici çağrılara sistem tarafından müzik dinletilecektir. Bu amaçla CD player verilecektir. 4. ABONE ÖZELLİKLERİ 4.1 Abone bağlantıları, idarenin isteği doğrultusunda aşağıdaki yetki çeşitlerine göre programlanabilecektir. Kötü niyetli kişilerin kullanımını engellemek amacıyla gece servisi ile normal mesai konumlarında, abone yetkileri farklı olarak programlanabilecektir. a) sınırlı dahili, b) genel dahili c) dahili-dış hat yetkili (şehir içi) d) dahili-dış hat yetkili (şehir dışı) e) dahili-dış hat yetkili (milletlerarası) 4.2 Türk Telekom A.Ş. nin uygulamakta olduğu kod sisteminin İl e bağlı ilçeler ile olan görüşmeleri kısıtlama özelliği bulunmalıdır. 4.3 Santrala bağlı ISDN PRI ve analog harici hatlardan yapılan görüşmeler, programlanabilen bir sürenin sonunda kesilecektir. Süre kısıtlama santral yazılımı ile ayarlanacak, bu amaçla harici bir cihaz ya da malzeme kullanılmayacaktır. Görüşme kısıtlama özelliği abone bazında programlanmalıdır. En az 6 adet abone sınıfı oluşturulabilmeli ve her abone sınıfında farklı azami görüşme süresi tanımlanabilmelidir. Bu özellik için ayrı harici hatların kullanılması ve harici hatlar arasında gruplar oluşturulması gerekmemelidir. Programlama ile yetkili abonelere süre kısıtlama özelliği uygulanmayacak ve bu amaçla söz konusu aboneler için özel harici hat gerekmeyecektir. Görüşme sonlandırılmadan önce, santral tarafından aboneye uyarı tonu gönderilmelidir. 4.4 Süre kısıtlama özelliği, Sağlık Bakanlığı birimleri arasında kurulacak networkte (şebeke) aynı model santrallar arasında da uygulanabilecektir. Şebeke içerisinde yapılan çağrılarda; çağrıyı başlatan abone başka bir merkezde bulunan santraldan çıkış aldığında, kendisine tahsis edilen sürenin sonunda çağrı sonlanacaktır. 4.5 Telefon santralının hafızasına, aboneler tarafınca sıkça aranan harici numaralar kaydedilebilecektir. Kaydedilen numaralar, yetki verilen aboneler tarafından kısa kodlar ile aranabilecektir. Sistem hafızasına en az adede kadar harici numara kaydedilebilecektir. Ayrıca, yetki verilen aboneler, kendilerinin sıkça aradıkları harici hat numaralarını şahsi kısa kod olarak kullanabilecektir. 4.6 Yetki konumlarına bağlı olarak, yetkili abone diğer abonelerin görüşmelerine bir ton göndererek girebilmelidir. 4.7 Yetki konumlarına bağlı olarak, bir abone meşgul sesi aldığı diğer bir abonenin görüşmesine, yalnızca aradığı abone tarafından duyulabilecek bir ton gönderebilmelidir. Aranan abone, telefonunu kapattıktan sonra otomatik olarak arayan aboneye bağlanacaktır. 4.8 Harici arama yapmak isteyen ancak tüm harici hatları meşgul bulan abone, bir kod girerek boşalan harici hattın, santral tarafından telefonuna aktarılmasını sağlayabilecektir. 5/19

6 4.9 Diğer telefon santralları ile jonksiyon bağlantısı yapıldığı takdirde, meşgul bulunan jonksiyon hatları ile meşguliyeti biter bitmez bağlantı kurulabilecektir Abone kendi telefonundan belli bir kodu girerek, gelecek olan çağrıların tümünü veya meşgul olduğu durumlarda veya cevap verememe durumunda yönlendirileceği aboneyi belirleyecektir. Yukarıdaki yönlendirme özellikleri abonece belli bir kod girilerek iptal edilebilmelidir. Aboneler telefonlarını yönlendirdikleri pozisyonda iken başka bir aboneye yönlendirme yapabilmelidirler. Söz konusu işlem, abonenin yerine operatris konsolu tarafından da yapılabilmelidir Çağrı alma özellikleri; a) Önceden tanımlanmış gruba dahil olan herhangi bir abone, o gruptan bir aboneye gelen çağrıyı, sadece ilgili fonksiyon kodunun girilmesi (abone numara girmeden) ile cevaplayabilecektir. b) Aynı grup içerisinde yer almayan aboneler bile kendisine gelen çağrıyı, çalan abone numarası ve kod yardımı ile birbirlerinin çağrılarını toplayabilmelidir Harici arama yetkisi verilen abone telefonlarına şifre tahsis edilebilecek ve kötü niyetli kişilerin, yetkili telefonları kullanması bu yolla engellenebilecektir. Telefonun başından ayrılan abone telefonuna gireceği bir kod ile harici çıkışlara telefonunu kapayacaktır. En fazla 5 haneli olacak olan bu yetki kodu ile yetkisiz telefonlardan kendi telefonun yetki sınıfına ait tüm özellikleri kullanabilmelidir. Şifre abonenin kendisi tarafından şahsi olarak istenildiğinde sınırsız sayıda olmak üzere değiştirilebileceği gibi, bazı şifreler de sadece bakım işletme terminalinden değiştirilmelidir. Teklif edilen santral kapasitesinde, toplam abone sayısının 4 katı kadar şifre tanımlanabilmelidir Harici telefon görüşmelerinin masrafları daha önce proje kodları ile belirlenmiş hesaplara kaydedilebilecektir. Böylece bu hesaplarda herhangi bir Kuruma yapılan tüm aramalara ait raporlar, sadece bu Kuruma ait olmak üzere ücretlendirme sisteminden elde edilebilecektir Sistemde tanımlanmış telefonların ahizesi kaldırılır kaldırılmaz önceden programlanmış bir aboneyi herhangi bir tuşlama yapmaksızın otomatik araması mümkün olmalıdır Abone ahizeyi kaldırıp, belirli bir süre numara çevirmezse, otomatik olarak önceden programlanmış aboneye erişim imkanı olacaktır. Bu özellik program yoluyla istenen her aboneye verilebilir ve gecikme süresi ayarlanabilir olacaktır Santralin en az 6 lı (altılı) konferans özelliği olacaktır. Bu özellik bütün aboneler (Analog, sayısal, ve DECT aboneleri) tarafından kullanılabilecektir. Konferansa dahil edilen abonelerin tamamı dahili olabileceği gibi, konferansı başlatan abone, tamamı harici numara olan bir konferans grubu da kurabilecektir. Aynı anda en az 5 (beş) adet 6 lı (altılı) konferans oluşturulabilecek yazılım ve donanım teklif fiyatına dahil edilecektir Santral, (bütün aboneler, harici hatlar ve bunların Madde 3 de belirtilen kapasitelerini içerecek sayıda) LCR, ARS ve DISA özellikleri için gerekli yazılım, donanım ve lisanslara sahip olacaktır. Bu özellikler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir Aboneler, yetkileri dışında bir özellik uygulamaya çalıştıklarında ya da harici arama yapmaya çalıştıklarında bir ton ile uyarılacaktır. 6/19

7 4.19 Tanımlanmış abonelerin oluşturacağı gruba verilecek bir numara ile çağrı geldiği zaman bu gruptan herhangi birinin cevap vermesi sağlanmalıdır Şef sekreter uygulamaları, sayısal abonelerdeki şef-sekreter çalışmalarında aşağıdaki özellikler sağlanmalıdır. Birden çok yöneticiye bir sekreter bağlanabilmelidir Sekreter yöneticinin, yönetici, sekreterin meşguliyetini izleyebilmelidir Yönetici sekretere, sekreter yöneticiye tek tuş ile ulaşabilmelidir Yönetici, sekreteri sekreter meşgul olsa dahi arayabilmelidir Yöneticiye gelen çağrılar önce sekretere gelmeli, sekreter gerektiğinde bu çağrıyı transfer edebilmelidir. Yönetici yönlendirme özelliğini geçici olarak iptal edebilmelidir. Tüm sayısal abonelerde şef-sekreter özellikleri sağlanmalıdır Santralın sayısal aboneleri arasında Paralel Abone grubu tanımlanabilmelidir. Bu durumda gruba bir çağrı geldiğinde, grup üyelerinin ilgili tuşu aynı anda çalmalıdır. Gelen çağrı, grup içerisindeki bir abone tarafından sadece tuşa basarak yanıtlanabilmelidir Sayısal setlerin programlanabilir tuşlarına, abone numaraları tanımlanabilmeli ve tuşlardan ilgili abonenin meşguliyeti takip edilebilecektir. Söz konusu tuşa basarak dahili abone doğrudan aranabilecek ya da bu aboneye gelen çağrı alınabilecektir. 5. OPERATRİS ÖZELLİKLERİ 5.1 Operatris konsolları, santrala sadece 2 veya 4 tel abone kablosu ile bağlanacak ve 0,5 mm dahili abone kablosu üzerinden en az metre uzaklıkta çalışabilecektir. 5.2 Operatris konsolu, enerjisini santraldan temin edecek olup, bu amaçla adaptör, ayrı bir besleme hattı ihtiyacı bulunmayacaktır. 5.3 Sayısal telefon setleri, operatris konsolu olarak teklif edilmeyecek ve sayısal telefon setlerinden farklı bir cihaz olacaktır. 5.4 Operatrislerin gelen çağrıları en iyi şekilde takip edip, hızlı bir şekilde hizmet verebilmeleri ve ekran üzerinden bilgileri en iyi şekilde takip edebilmeleri amacıyla; operatris konsolu en az 4 satır ve 80 karakter LCD/grafik ekrana sahip olmalı ya da PC tabanlı operatris konsolu tüm yazılım ve donanımıyla (PC dahil) teklif fiyatına dahil edilmelidir. 5.5 Konsolda arayan abonenin numarası ve ismi, aranan abonenin numarası ve ismi, bekleyen çağrı sayısı, saat ve santralda oluşan arıza durumunun görülebileceği ekran bulunacaktır. 5.6 Operatrislere, birisi genel diğeri şahsi olmak üzere en az iki erişim numarası verilebilecektir. Söz konusu numaralara gelen çağrılar kuyruğa alınmalı ve her bir kuyrukta bekleyen çağrıların sayısı, ayrı ayrı görülebilmelidir. 5.7 Operatris, konsol ekranından arayan kişinin kimliği ve çağrının tipi (dahili, harici, şebeke, acil durum çağrısı, geri dönen çağrı, gibi) hakkında bilgi sahibi olabilmelidir. 5.8 Operatris tarafından dahile transfer edilen bir harici hat, cevap verilmediği takdirde belirli bir süre sonra tekrar operatris konsoluna veya robot operatör ve mesaj kayıt sistemine dönmelidir. 7/19

8 5.9 Operatris, yönlendirme yapan aboneye çağrı aktarmak istediğinde, hem yönlendirmeyi yapan hem de yönlendirilen abonenin numarası ve ismi, ayrı ayrı olarak görülebilmelidir Meşgul aboneden operatrise geri dönen çağrılarda, meşgul abonenin numarası ve ismi ile bu çağrının geri dönen çağrı olduğu ekrandan anlaşılabilecektir Yanlış yada eksik numara tuşlandığında ya da aranan abone bloke konumunda ise, söz konusu çağrı operatris konsoluna yönlendirilmelidir. Bu durumda, çağrının operatris konsoluna geri dönme sebebi ekrandan anlaşılabilmelidir Aboneler, çağrıları operatris konsoluna yönlendirebilmelidir. Bu durumda, gelen çağrının tipi, yönlendirmeyi yapan abonenin numarası ve ismi ekrandan görülebilmelidir Harici hatlardan aranması kısıtlanmış abone, harici hattan arandığında, söz konusu çağrı operatris konsoluna yönlendirilmelidir. Söz konusu abonenin numarası ve ismi, operatris konsolu ekranından görülebilmelidir Operatris işletme terminalinden yapılacak programlamaya göre, görüşmelerin arasına girmeye yetkili olabilmelidir. Bu durumda operatrisin hatta olduğunu gösterir bir ton duyulmalıdır Operatris, araya girdiği görüşmelerde bağlanmak istediği aboneyi karşısına alarak diğerinin çözülmesini sağlayabilmelidir Operatris çağrı transferi işlemini bitirdikten sonra görüşmeden ayrılmalı ve yapılan konuşmaları aboneler fark etmeden dinleyememelidir Operatris aranan abonenin meşgul olması halinde, arayanı aktarabilmeli ve belirli bir süre içerisinde abonenin meşguliyeti bitmezse aktarılan kişi operatrise geri dönmelidir. Operatris, abonenin görüşmesi sürerken birden fazla çağrı aktarabilmelidir Hariçten arayan kişi birden fazla kişi ile görüşme yapmak istiyorsa seri çağrı özelliği kullanılabilmelidir. Aktarılan kişi, dahili abone ile görüşmesi bitince operatrise geri dönmeli ve operatris diğer abonelere bağlantı yapabilmelidir. Seri çağrı özelliği için operatris konsolu üzerinde ayrı bir tuş bulunacaktır. Seri çağrı işlemini aktif eden operatris, yerinde ayrılacağı zaman, seri çağrı işlemini sürdürecek operatris konsolunu belirleyebilmelidir Operatris boş olan harici hattı, otomatik olarak seçebilmelidir. Herhangi bir harici hatta erişim kodu çevrilerekte erişilebilmelidir Operatris bir harici hat numarasını arayıp, herhangi bir dahili aboneye transfer edebilmelidir. Bu durumda, operatris görüşmesi de dahil olmak üzere tüm görüşmenin ücreti abonenin hesabına kaydedilmelidir Telefon santralında oluşan kritik alarm, operatris konsolu üzerinden görülebilmelidir Olağanüstü durumlarda (örneğin yangın), operatris telefon santralını acil durum konumuna geçirebilmelidir. Bu durumda, sadece yetkili aboneler, arama yapabilmelidir. Operatris, telefonu santralını tekrar normal çalışma konumuna döndürebilmelidir Operatris konsolunun çalma sesi ayarlanabilmelidir Görüş kolaylığını sağlamak amacıyla, operatris konsolu ekranı açılı olmalıdır. 8/19

9 5.25 Operatris, konsol üzerinden bir tuşa basarak kendini devre dışına çıkarabilmelidir. Bu işlemden sonra söz konusu konsola çağrı gönderilmeyecek ve gelen çağrılar diğer konsollara dağıtılacaktır Operatrise gelen çağrı belirli bir süre içerisinde yanıtlanmadığı takdirde, uyarı amacıyla çalma sesi normalden farklı bir tona değişmelidir. Söz konusu çağrı ilave bir süre içerisinde de yanıtlanmadığı takdirde, konsol telefon santralı tarafından otomatik olarak devre dışına alınacaktır. Tüm operatris konsolları devre dışı olduğunda, telefon santralı otomatik olarak gece servisi konumuna geçirilecektir Operatris konsolu diğer bir konsola çağrı aktarabilmelidir Operatris, görüştüğü kişiyi dinleyebilirken kendi konuşmasının karşıya gitmesini engelleyebilmelidir. Ayrıca, operatris serbest iken ya da konsol çalarken, söz konusu tuşa (mute) basarak konsolu sessiz konuma alabilmelidir Operatör konsollarında entegre kulaklık portu bulunacaktır. Kulaklık bağlantısı için ahizenin yerinden çıkarılmasına gerek olmayacaktır. Cihaz üzerinde kulaklık girişi bulunacak ya da kulaklık bağlantısı için gerekli olan aksesuar teklife dahil edilecek ve cihaz sayısı kadar teslim edilecektir Her bir operatris konsolu ile birlikte bir adet kulaklık verilecektir. 6. SAYISAL TELEFON ÖZELLİKLERİ 6.1. Santralla beraber, Teknik Hususlar Madde 1 de belirtilen miktarda sayısal telefon seti verilecektir Sayısal setler santral üreticisinin ürünü olacaktır.santralle tam uyumlu olarak çalışacaktır Telefon santralının maksimum kapasitesinde, abonelerin tümü sayısal telefon kullanıcısı olabilecektir Sayısal telefon setleri santrale standart 2 (iki) tel ile bağlanacaktır. Telefon, 0,5 mm kablo üzerinden santrala metre uzaklıkta çalışabilmelidir. İki tel bağlantısı için adaptör, vs gibi donanım ihtiyacı bulunmayacaktır Sayısal aboneler (2B+D) hızında haberleşme yapacaktır. Kurumumuzun gelecekte ihtiyaç duyması halinde, ilave olarak temin edilecek veri adaptörü ile iki tel üzerinden aynı anda hem ses hem de veri iletişimi yapılabilecektir. Bu amaçla santral ile abone arasında ilave kablo ihtiyacı olmayacaktır Teklif edilecek tüm sayısal setler ekranlı olacaktır. Ekran üzerinden arayan dahili abonenin numarası ve ismi, ISDN hatlarından gelen çağrılarda arayanın numarası, saat ve tarih görülebilecektir Sayısal telefon setleri çok hatlı (multi-line) özelliğinde olacaktır. Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası ve ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır. Hat sayısı, istendiği takdirde programlama ile arttırılabilmelidir. Hat sayısının arttırıldığı durumda, sayısal abone kartları üzerindeki tüm abone portlarına telefon bağlanabilmeli ve kart kapasitesinde herhangi bir eksilme olmamalıdır. 9/19

10 6.8. Telefonun çalma sesi, çalma karakteri ve ahizeye gelen sesin sinyal seviyesi azaltılabilmeli ya da arttırılabilmelidir Sayısal telefon setlerinde mute işlevi bulunacaktır. Görüşme yaparken, bir tuşa basarak sayısal abonenin sesinin karşı tarafa gitmesi engellenmeli fakat karşı tarafın sesi duyulabilmelidir. Tekrar söz konusu tuşa basıldığında sayısal abone ve karşı taraf görüşmesine devam edebilmelidir Teklif edilen tüm sayısal setlerde ahizesiz konuşma (Full dublex hands free) özelliği olacaktır. Telefon ahizesi kaldırılmadan görüşme yapılabilecektir. Ahizesiz konuşmada arayan ve aranan kişi aynı anda konuşabilecek ve seste kesilmeler, duraklamalar olmayacaktır Telefon santralının ya da setin hafızasında kayıtlı dahili numaraların yer aldığı rehbere ulaşılabilmeli ve isimle arama özelliği ile aboneler aranabilmelidir. Ayrıca harici numaralar da rehbere kaydedilerek arama yapılabilmelidir. Rehber kapasitesi en az 70 adet olmalıdır Abone yerinde olmadığında kendisine gelen en az 10 (on) çağrı saklanabilecektir. Abone cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili abonelerin numarasını, ismini yada ISDN hatlardan gelen çağrılarda arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir Cihazlarda entegre kulaklık portu bulunacaktır. Kulaklık bağlantısı için ahizenin yerinden çıkarılmasına gerek olmayacaktır. Cihaz üzerinde kulaklık girişi bulunacak ya da kulaklık bağlantısı için gerekli olan aksesuar teklife dahil edilecek ve cihaz sayısı kadar teslim edilecektir Sayısal telefonların ekranlarında çıkan mesajların tamamı, (çalıyor, bekliyor, meşgul, konferans gibi) -bir tanesi Türkçe olmak üzere- en az iki farklı dilde olabilecektir Sayısal telefonların yazılımı güncellenebilmelidir Tip-1 Sayısal Telefon Seti : Cihaz üzerinde en az 15 (onbeş) adet programlanabilir tuş olacaktır. Sabit fonksiyonlu tuşlar (ses arttrıma/azaltma, hoparlör, hat alma/kapama, bekletme, transfer, interaktif menü tuşları gibi) söz konusu sayıya dahil olmayacaktır Telefon cihazı üzerinde en az 4 (dört) satır ve en az 80 (seksen) karakter kapasiteli LCD ekran olacaktır Tip-2 Sayısal Telefon Seti : Cihaz üzerinde az 5 (beş) adet programlanabilir tuş olacaktır. Sabit fonksiyonlu tuşlar (ses arttırma/azaltma, hoparlör, hat alma/kapama, bekletme, transfer, interaktif menü tuşları gibi) söz konusu sayıya dahil olmayacaktır Telefon cihazı üzerinde en az 4 (dört) satır ve en az 80 (seksen) karakter kapasiteli LCD ekran olacaktır. 10/19

11 7. IP (Internet Protokolü) UYGULAMALARI 7.1. Santral son teknoloji ürünü IP uygulamalarını tamamen desteklemelidir IP uygulamaları (IP abone ve IP şebeke) santralle aynı bakım-işletim bilgisayarından yönetilecek ve santralla aynı marka olacaktır. Teklif edilen santralın sayısal telefondan farklı bir masaüstü IP telefonu bulunacaktır. Ayrıca H.323 standartlarına uygun araçlarla (MS Netmeeting, Firmanın kendi soft phone uygulaması gibi), aboneler bilgisayarları vasıtasıyla IP üzerinden haberleşme gerçekleştirilebilmelidir. Firma, soft phone uygulaması ile ilgili bilgi verecektir IP aboneler birden fazla gatekeeper ve gateway kartına atanabilecektir. Gateway ve gatekeeper işlevi tek bir kart ile sağlanabilecektir. Herhangi bir gateway ve gatekeeper kartında arıza olduğunda, aboneler faal olan diğer kart üzerinden iletişimi sürdürebilecektir Aynı LAN şebekesine bağlan birden fazla teklif edilen santraldan bağlanabilmelidir. Bu durumda, IP telefonların hangi telefon santralına bağlanacağı belirlenebilmelidir IP devreleri, santral içersinde yer alan bir kart ile sisteme bağlanacaktır. Söz konusu kart gateway ve gatekeeper özelliklerini sağlamalıdır IP uygulamaları (telefon, devreler) için harici bir cihaza bağlanmayacak olup, santralla irtibatı için herhangi bir abone ya da harici hat kullanmak gerekmeyecektir IP telefon uygulamalarında, bakım işletme kolaylığı ve uyum kolaylığı açısından kullanılacak IP telefon setleri,isdn santralle tam uyumlu olmalıdır.firmaca temin edilecek ürün olmalıdır IP uygulamalarında, ses veri paketleri haline dönüştürülecektir. IP telefon H.323 standartlarına uygunluk taşımalıdır Ses, veri ve çoklu ortam (multimedya, görüntü) iletişimi IP şebekeleri üzerinden sağlanmalıdır IP uygulamalarında ITU nun G.711,G.723 ve G729 tavsiyelerinde belirtilen ses sıkıştırma algoritmalarını kullanabilmelidir Entegre IP uygulama kartı üzerinden IP Networking bağlantıları yapılabilmelidir. Q.Sig tünellemesi H.323 standardına uygun olarak teklif edilen santrallarla oluşturulan bir şebekede kullanılabilmelidir. Söz konusu bağlantı için yönlendirici, anahtar, vs gibi ekipmanlara abone ve harici hat kartı bağlantısı gerekmeden santral içindeki IP uygulama kartının IP şebekeye doğrudan bağlantısı ile yapılabilmelidir. IP Networking kurulduğunda LCR, ARS özellikleri desteklenmelidir Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kart ve lisans ilavesi ile telefon santralında herhangi bir değişiklik (versiyon, kabinet, CPU, vs) ve harici bir donanıma bağlantı gerektirmeden tüm IP uygulamaları (IP abone, IP networking) kullanılabilmelidir. IP uygulamaları için CPU, kabinet, yazılım, vs. gibi ilave ihtiyaçlar bulunuyorsa, söz konusu donanım ve yazılımlar teklife dahil edilmelidir IP uygulamaları için harici bir PC veya diğer cihaz/dönüştürücüler kullanılmamalıdır. İhtiyaç duyulan kartlar diğer dahili ya da harici abone kartları gibi doğrudan santral içerisinde yer almalıdır. Söz konusu kartlar gateway ve gatekeeper işlevselliğini sağlamalıdır. 11/19

12 IP Telefon Seti : Santralla beraber, Teknik Hususlar Madde 1 de belirtilen miktarda IP telefon seti verilecektir Teklif edilecek IP telefon cihazları, sayısal telefon setlerinden ayrı tip ve modelde cihazlar olacaktır IP telefon setleri, yerel alan anahtarı IEEE 802.3af.v3 Power over LAN standardını desteklediği takdirde, enerji için adaptör ihtiyacı bulunmayacaktır Full-duplex handsfree özelliğinde olacak ve ahizeyi kullanmadan çift yönlü konuşma yapılabilecektir Teklif edilen cihaz Ethernet portlu olacaktır Uzaktan firmware ve yazılım güncellemesi yapılabilmelidir En az 6 adet programlanabilir tuşa sahip olacaktır Cihazın telefon rehberi bulunacak ve rehberden isimle arama yapılabilecektir Arayan ve aranan numaraların tutulduğu en az 40 kayıt kapasiteli çağrı listesi bulunacak ve bu listeden ilgili numaralar aranabilecektir. Soft Phone Abonesi : Kurumumuzun ihtiyacına binaen, sistemin Soft Phone (PC üzerinden IP tabanlı telefon hizmeti) desteği olmalıdır Soft Phone uygulaması için harici bir cihaz teklif edilmeyecek olup, santralın bünyesinde ve santral üreticisinin sorumluluğu altında temin edeceği yazılım olmalıdır. Santral donanımı üzerinde herhangi bir güncelleme (upgrade) vb. ihtiyacı olmamalıdır Soft Phone, Kurum Networküne bağlı bir bilgisayar üzerinden bilgisayardaki herhangi bir Windows İşletim Sistemi üzerinde sorunsuz olarak çalışabilmeli, ayrı bir telefon cihazına ihtiyaç duymadan, sisteme IP ağı üzerinden bağlanarak telefon görüşmesi yapabilmelidir Kolay kullanılabilir bir grafik arayüze (GUI) sahip olmalıdır H.323 standardında haberleşmeli, ITU nun G.711, G.723 veya G.729a, G.729ab Codeclerini desteklemelidir Soft Phone üzerinden telefon rehberine erişilebilmeli, istenen abone mouse ile seçilerek aranabilmelidir Soft Phone abonesi DTMF sinyalleşmeyi desteklemelidir IP telefon kullanıcısı, Soft Phone dan sisteme bağlandığında, IP telefon seti otomatik olarak devre dışı kalmalıdır Cevaplanan, cevaplanamayan ve aranan çağrıların kaydı tutulabilmelidir. 12/19

13 8. ROBOT OPERATÖR VE MESAJ KAYIT (SESLİ POSTA) SİSTEMİ 8.1. Santral, TT hatlarına otomatik olarak cevap veren ve numarası DTMF olarak tuşlanan dahili aboneye operatris aracılığı olmaksızın aktarma yapabilen; dahili ve harici aramalarda abone meşgul ya da yerinde olmadığında aboneye ait mesajları kayıt yapılabilen robot operatris ve mesaj kayıt sistemini içerecektir Sistem en az 2 dilde (Türkçe ve İngilizce) hizmet verebilmelidir Mesaj kayıt süresi, tevsisi istenen kapasitelerde en az 10 (on) saat olmalıdır Kişisel bilgilerin güvenliği için, sistem şifre korumalı olmalıdır. Aboneler şifresini girdikten sonra mesajlarını dinleyebilmelidir Sistem, santral ile entegre olarak çalışacak ve santralla tam uyumlu olacaktır. Teklif edilen çözümün marka ve modeli belirtilecektir. Aykırı teklifler reddedilecektir Enerjisini santral temin edecek olup, elektrik kesintilerinde santrala bağlı redresör ve akü grubu üzerinden beslenecektir. Ayrıca bir adet 10 KVA 10 dakika kapasiteli UPS sistemi teklife dahil edilecektir Sistemde mesaj kayıt özelliği olacak, yetki verilmiş abonelerin posta kutusu olacaktır Santralda aboneye gelen çağrılar belirli bir süre içinde yanıtlanmazsa, otomatik olarak posta kutusuna yönlenecektir Abone isterse, telefonuna gelen çağrıları doğrudan posta kutusuna yönlendirebilecektir Posta kutularına erişimde şifre koruması bulunacaktır. Şifre girilmesi sırasında, abonenin telefon numarasını girmesi gerekmeyecek ve sistem, aboneyi sadece şifre girmesi ile tanıyacaktır Aboneler, birbirlerine sesli mesaj gönderebilmeli ve mesaj kutularındaki mesajı başka bir aboneye yönlendirebilmelidir Sayısal setlerle kullanımda, söz konusu setlerde bekleyen mesaj bulunduğunu göstermek için bir tuş ve LED olacak, mesaj bırakıldığında bu LED yanıp sönecek ve abone LED in tuşuna basmak suretiyle mesaj sistemine ulaşabilecektir. Analog setlerde ise, telefonun çevir sesi değişikliği ya da belirli aralıklarla kısa ziller göndermek suretiyle abonenin bekleyen mesajı olduğu bildirilecektir. Bu süre ayarlanabilir olacaktır Sesli posta kutusuna erişildiğinde, sistem aboneye sesli olarak yapabileceklerini menüler halinde aboneye okuyacaktır. İlgili fonksiyonun seçilmesiyle, abone işlemlerini yapacaktır Abone, sesli posta kutusunda kendi karşılama mesajını kaydedebilmelidir. Karşılama mesajı abone telefonundan kaydedilebilmeli ve istenildiği zaman değiştirilebilmelidir Teklif edilen sistem, gerekli donanım ve yazılım ilavesi ile Birleşik Mesaj Sistemi (Unified Messaging System) özelliği kazanabilmelidir. Bu sayede ses ve faks mesajlarına da, programı (Outlook vb.) üzerinden erişilecektir. 13/19

14 9. ÇAĞRI KAYIT ve RAPORLAMA SİSTEMİ (Ücretlendirme Sistemi) 9.1. Ücretlendirme ve faturalandırma işlemleri için gerekli donanım ve yazılım teklif edilecektir Ücretlendirme sistemi, santralın sistemin büyüme kapasitesine uygun kapasitede teklif edilecektir Çağrı faturalama (ücretlendirme) yazılımı Windows tabanlı olmalıdır. Web üzerinden istatiksel ve grafiksel bilgi alınabilmelidir Sistemde bulunan eski kayıtlar arşivlenebilmelidir Abone numarası, aranan numara, görüşme tipi (dahili-harici), görüşme başlangıç ve bitiş zamanları, görüşme süresi, tarih, saat bilgileri uygun saklama alanına kaydedilmeli ve rapor halinde alınabilmelidir. Ayrıca santral görüşme bilgileri data şebekesi üzerinden gönderilebilmeli ve bu bilgiler Yerel Alan Şebekesi (LAN) üzerindeki bir PC den de alınabilmelidir Ücretlendirme ve faturalandırma sistemi, analog ya da sayısal harici hatlardan yapılan görüşmeleri abone bazında ücretlendirecektir. Analog harici hatların yarısı kadar 12 khz kontör algılama devresi teklife dahil edilecektir. 10. İŞLETME VE BAKIM ÖZELLİKLERİ Santral harici ve dahili hat kartlarını test edebilmelidir. Test esnasında bulunan olumsuzluklar operatris konsoluna, bakım işletme terminaline ve tevsisi istenen kapasitelerde ışıklı uyarı cihazına raporlanabilecektir. Test etme işlemi otomatik olarak sistem tarafından yapılabilmelidir Sisteme yeni program ve parametre girilebilmeli, var olan program ve parametreler de değiştirilebilmelidir. Bu işlemler RS-232C ve Ethernet üzerinden bağlı PC, uzaktan modem ve veri şebekesi (WAN) üzerinden yapılabilmelidir. Programlama sırasında santral normal çalışmasına devam etmelidir Firmalar, uzaktan bakım işlemleri için bir modem teslim edecektir. Modem ile santrala bağlı bir TT hattı üzerinden santrala ulaşılabilmelidir. Bağlantı kurulduktan sonra, uzak uçtaki bakım elemanı santrala program, parametre girişi yapabilmelidir. Bakım sırasında, santral aboneleri telefonla görüşme yapmaya devam edebilmeli ve haberleşmede kesinti olmamalıdır. İstendiği takdirde, modem ile müdahale sınırları belirlenebilmeli ve bazı işlemlerin uzaktan yapılabilmesi engellenebilmelidir Sistemin tamamen enerjisiz kalması durumunda, yedekleme ünitesinde saklanan sistem ve abone program, parametrelerinde herhangi bir kayıp olmamalıdır. Enerjinin geri gelmesi durumunda, hiç bir müdahaleye gerek kalmadan sistem normal çalışma konumuna dönmelidir. Yükleme sırasında, sistemde tespit edilen arızalarla ilgili uyarılar için cihazlar teklife dahil olmalıdır. 11. GÜÇ KAYNAĞI (Redresör Ünitesi) Santralin enerji ihtiyacı için yeterli kapasitede güç kaynakları bulunacak ve herhangi bir güç kaynağındaki arızada, sistem enerjisiz kalmayarak normal çalışmasına devam edecektir. Teklif edilecek güç kaynağı, teklif edilen santral ile aynı marka veya firma güvencesinde ithal marka olacaktır. 14/19

15 11.2. Güç ünitesi şarj üniteleri akü grubunun takılmasına ve kısa devrelere karşı korumalı olmalıdır Redresör ünitesi ile beraber enerji kesintisi durumunda sistemi en az 8 saat besleyecek bakımsız tip kuru akü grubu dahil olmalıdır Güç kaynağı, şehir şebekesi 220 VAC gerilim ve 50 Hz frekansdaki +/-20% değişimlerden etkilenmeyecek yapıda olmalıdır Güç ünitesinde oluşan herhangi bir arıza, akülerin devre dışı kalması ya da şebeke geriliminin kesilmesi gibi durumlar santrale otomatik olarak gönderilmeli ve bu sayede santral üzerindeki ilgili uyarı sistemi çalışarak, sesli veya ışıklı uyarı ikazı verebilmelidir Telefon santralı sisteminin çalışma anma gerilimi 48 VDC olacaktır. Sistem 44 VDC - 54 VDC gerilim bölgesinde çalışabilecektir Teklif edilen telefon santralının, enerji sarfiyatı ve yaydığı ısı değerleri (W) cinsinden belirtilecektir. 12. ANA DAĞITIM ÇATISI (MDF) Telefon santralı ve bina kablolama tesisatının bağlantıları için Ana Dağıtım Çatısı (MDF) santralla birlikte verilecektir Verilecek Ana Dağıtım Çatısı (MDF) iki bölümden (santral ve bina tarafı) oluşmalıdır Ana dağıtım kutusunda bulunan regletler (10 perlik bağlantı noktaları) bir çok sefer işlenmeye uygun yapıda, kesmeli tip olmalıdır Analog Türk Telekom hatları parafudur ile koruma altına alınmış olmalıdır Santral ile tesisat tarafından gelen kabloların birleştirilebileceği ana dağıtım kutusunun kapasiteleri, santral ve tesisat tarafı olmak üzere Teknik Hususlar Madde 1 de belirtilmiştir Santralin iç ve dış analog hatları istendiğinde CID özellikli olmalıdır. - IP şebeke görüşmesinde %100 güvenlik sağlanmalıdır. - Santralin alarm paneli de olmalıdır. 13. DECT SİSTEMİ (Kablosuz Telefon Sistemi ve Makine Özellikleri) DECT Sistemi ve telefon makineleri, teklif edilen santral ile aynı marka veya firma güvencesinde ithal marka olacaktır Kurumumuz bünyesinde kurulacak DECT Sistemine ait Telefon Makinelerinin (DECT Terminali) ve Baz İstasyonlarının miktarları Teknik Hususlar Madde 1 de belirtilmiştir DECT abonelerinin kullanımı için santralde herhangi bir abone ya da harici hat kullanmak gerekmeyecektir. 15/19

16 13.4. Baz itasyonları ile hücresel kapsama alanı oluşturulacaktır. Kapsama alanı, açık alanda en az 300 metre, kapalı alanda en az 30 metre olacaktır. Her bir baz istasyonu üzerinden aynı anda en az 4 (dört) görüşme yapılabilecektir Baz istasyonlarında roaming (dolaşım) ve handover (kesintisiz geçiş) özelliği olmalıdır Baz istasyonları sisteme 2(iki) veya 4 telli olarak tesisata bağlanabilecektir DECT telefonları baz istasyonları arasındaki geçişte görüşme kaybına uğramayacaktır DECT aboneleri, santralın hem DECT hem de diğer abonelerinden gelen çağrılarda arayan ve aranan abonenin numarasını gösterebilmelidir. İsimle arama, mesaj bırakma, roaming (dolaşım) özelliklerini kullanabilmelidir İstekli, DECT sisteminin ulaşabileceği maksimum kapasiteyi ve sistemin sağladığı özellikleri belirtecektir DECT telefonları en az 4 (dört) adet şebekeye kayıt olabilmelidir. Şebekeler otomatik ya da manuel olarak seçilebilmeli, şebekeler arasında öncelik tanımlanabilmelidir DECT aboneleri sisteme yazılım ile tanıtılmalı ve bu aboneler için donanım gereksinimi bulunmamalıdır Kablosuz telefon abonelerinin özellikleri, sisteme RS-232C ve Ethernet üzerinden santrale bağlı bakım-işletme terminali üzerinden yapılacak, ilave bir cihaz gerekmeyecektir Sistemdeki DECT telefonları uluslararası DECT/GAP standartlarına uygun olacaktır DECT telefonları en az 2 (iki) satır ekrana sahip olmalıdır. Cihazlar en az 10 (on) saat konuşma ve 100 (yüz) saat bekleme kapasiteli pil ile teçhiz edilecektir DECT telefonları masa üstü şarj ünitesi ve adaptör ile birlikte verilecektir. Kemer klipsi cihazlarla birlikte temin edilecektir DECT telefonları en az 70 (yetmiş) kişinin ismini ve telefon numarasını hafızasında kaydedebilmeli ve isimle arama imkanı olmalıdır En son arayan 10 (on) ve en son aranan 10 (on) kişinin ismini ve telefon numarasını hafızasında tutabilmeli, istendiğinde tekrar arama tek tuşla sağlanabilmelidir DECT telefonlarına gelen çağrılar, sayısal telefon seti üzerindeki bir tuşa basarak yanıtlanabilmelidir DECT telefonlarında; Titreşim, Hands-free Mute özellikleri bulunacaktır DECT aboneleri telefonlarına alarm saati programlayabilecektir. Alarm saatinde, DECT telefon, titreşim ya da çalma ile aboneyi uyaracaktır. 16/19

17 Bu sistem için kullanılacak cihazlar insan ve çevre sağlığına zararlı olmayacaktır. İstekli bunun taahhüt edecektir. C. MONTAJ VE EĞİTİM 1. Santralın montaj mahalline sevki, montajı ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır. Santral sevkiyatı esnasında hasar görmesini önleyecek şekilde ambajlanacak, sevk ve montaj sırasında doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. 2. Santral her nevi ufak malzeme, işçilik dahil işler halde teslim edilecektir. 3. Satın alınacak telefon santralının ve ana dağıtım çatısının montaj süresi teklifte belirtilecektir. 4. Telefon santralının montajı sırasında; abone aktarımlarında haberleşmenin minimum kesintiye uğratılması sağlanacaktır. 5. Firma, santralın işletilmesinde çalışacak teknik personele; hardware, software, arıza bulma, bakım, operatris cihazının kullanılması, yetkilendirme ve santral özelliklerinin kullanılmasına yönelik sistem üzerinde ve montaj mahallinde eğitim verecektir. 6. Operatrislere, montaj esnasında kullanıcı eğitimi verilecektir. D. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ 1. Santral, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren imalat ve montaj hatalarına karşı 3 (üç) yıl garanti taahhüdünde bulunacaktır. Bu süre içinde meydana gelebilecek arıza ve ortaya çıkabilecek fabrikasyon hatalarına, kendilerine tebliğ edilmesine müteakip en geç 4 (dört) saat içinde müdahale ve 1 (bir) gün içinde ücretsiz tamir edilecek, tamir edilmeyen cihaz işlevsel olarak eşdeğeri ile bedelsiz değiştirilecektir. 2. Firmalar, garanti süresinden sonraki en az 10 (on) yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça, aksesuar ve sarf malzemesi temin etmeyi, santral bakım ve onarımı yapmayı ve yaptırmayı taahhüt edeceklerdir. İdare istediği takdirde yapılacak bir bakımonarım sözleşmesi gereğince, belirli zaman aralıklarıyla servis hizmetlerinin yerine getirilmesi istenebilecektir. E. TEKLİFLERLE BİRLİKTE İSTENEN DÖKÜMANLAR 1. Telefon santralının, analog ve sayısal setlerin, a. Üretici firmasına ait ISO 9001 Kalite Belgesi. b. İthal olması durumunda, Türkiye yetkili distribütörünün ISO 9001 Kalite Belgesi c. Montajını yapacak ve garanti süresi içerisinde hizmet verecek firmanın, üretici firmadan ya da üretici firmanın Türkiye yetkili distribütöründen alınmış yetki belgesi. 17/19

18 d. İthal olması durumunda, üretici firmanın Türkiye yetkili distribütörünün Telekomünikasyon Kurumu ndan alınan ve ihalenin yapıldığı yılda geçerli İthalat İzin Belgesi e. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan üretici firma ya da üretici firmanın Türkiye yetkili distribütörü tarafından alınmış ve ihalenin yapıldığı yılda geçerli Garanti Belgesi. f. Türk Telekomünikasyon A.Ş. den üretici firma ya da üretici firmanın Türkiye yetkili distribütörü tarafından alınmış Uygunluk Belgesi g. Son model ve son versiyon olduğunu belirten taahhütname. 2. Teklif edilen santralın güç kaynağının üreticisinin ISO 9001 Kalite Belgesi. 3. Teklif edilen santrala ve malzemelerine ait teknik şartnamede sözü edilen tüm özellik ve nitelikleri belirleyen dökümanların orijinali veya suretinden bir takım verilecektir. F. KONTROL VE MUAYENE 1. Santralın yedek parça ve aksesuarlarının, düzenek ve tertibatının ve santrali oluşturan her türlü donanım malzemelerinin montaj ve dizaynı ile firmanın yetkili elemanları tarafından test prosedürüne ve kullanım amacına uygun olarak çalıştırılmalarından sonra, oluşturulacak Komisyon tarafından, teknik şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacak, ayrıca imalat ve malzeme hatalarından yoksun olması, kırıkçatlak-deforme olmamış halde bulunması fiziksel olarak kontrol edilecektir. 2. Kontrol ve muayenede, santralın en yeni üretim teknolojisine göre dizayn edilmiş olmaları aranacaktır. Santralı oluşturacak parçalardan herhangi birinin kullanılmış olduğu kanaatinin oluşması halinde cihaz reddedilecektir. 3. Santralın dizayn, test, kontrol ve muayenelerinde gerekli tüm araç-gereç, sarf malzemesi firma tarafından karşılanacak olup; Telefon santralinin şartnameye uygunluğu için; firma ve kontrollukça tutanak tanzim edilecektir. 4. Kontrol ve muayene esnaasında, dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır. Eksik ve hatalı sevk edildiği tespit edilen cihaz, teçhizat, yedek parça ve sarf malzemeleri ihaleyi kazanan firma tarafından gerçek malzemesi ile ek bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir. 5. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda, firma uyumsuzluğu düzeltmek zorunda olacak ve düzeltilmesi imkansız ise santral reddedilecektir. G. KISALTMALAR V W DC Mbps TT ISDN ITU ETSI IP BRI PRI : Volt : Watt : Doğru Gerilim : Mega Bit Per Second (ISDN hatların band genişliği birimi) : Türk Telekomünikasyon A.Ş. : Integrated Services Digital Network : International Telecommunication Union : European Telecommunication Standarts Institute : Internet Protokolü : Basic Rate Interface (2 kanallı küçük band ısdn hat) : Primary Rate Interface (30 kanallı büyük band ısdn hat) 18/19

19 DID : Direct Inword Dialing (Direk iç hat araması yapabilme özelliği) LAN : Local Area Network (Dahili network uygulamaları) WAN : Wide Area Network (Harici network uygulamaları) DTMF : Dual Tone Multi Frequency (Tuşlu telefon sinyalleşme protokolü adı) LCD : Liquid Crystal Display MDF : Main Distribution Frame (Telefon tellerinin bağlantı yapıldığı terminallerin, kutu ve modüllerin kısa adı) PABX : Private Automatic Branch Exchange (Telefon santralları) DECT : Digital Enhanced Cordless Telephony (Telsiz telefon ve/veya şebekesi) ESPA : European Standarts of Paging Q.SIG : Q Signalling (2 Mbps sinyalleşme protokolü adı) CTI : Computer Telephony Integration (Telefon bilgisayar bağlantısı üzerinden haberleşme) E&M : Ear&Mouth (2 santralı birbirine bağlama protokolünden birisi) LCR : Least Cost Routing (Telekom hatları üzerinden uygun ve/veya ucuz yol bulma yazılımı) ARS : Automatic Route Selection DISA : Direct Inward System Access CPU : Central Processing Unit (Merkezi işlemci) UPS : Uninterrupted Power Supply (Kesintisiz güç kaynağı) 19/19

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU VE TANIMLAR 1.1. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak muhtelif elektronik ve bilişim ürünlerini

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter IP TELEFON SANTRALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çağrı yönetimi işini üstlenmek üzere çağrı yönetici yazılımı ve bu yazılımın çalışacağı üreticinin önereceği donanım alımı yapılacaktır. Sistem üzerindeki bütün cihazlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu. Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu. Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır. LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İçindekiler LEAPvoX Hakkında... 5 LEAPvoX Kullanım Amacı... 5 LEAPvoX Temel Özellikleri...

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı