ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Adres : Ressam Namık İsmail Sok. No: Bahçelievler/ İSTANBUL Tel : (212) GSM : E-posta : Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İletişim Sanatları Anadolu Üniversitesi 1991 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Marmara Üniversitesi 1993 Pazarlama Doktora Üretim Yönetimi ve Pazarlama Marmara Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : Franchising Sisteminde Güç İlişkisi ve Franchise Veren Alan Arasındaki Güç İlişkisi Üzerine Bir Uygulama Tez Danışmanı: Prof.Dr. Tunç Erem. Doktora Tezi (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : İhracat Dağıtım Kanallarında İşlem Maliyetleri Yaklaşımı Açısından Kontrolün Belirlenmesi ve Bir Uygulama Tez Danışmanı: Prof.Dr. Tunç Erem. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Dr. Ar. Gör. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Öğr. Gör. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Yar. Doç. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üye Temsilcisi

2 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üye Temsilcisi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri Ebru ULUSOY: Pazarlama Yönetimi Açısından Departmanlı Mağazalarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Tüketicilerin Davranış Eğilimleri ve Demografik Özellikleriyle İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Özgür BAL: Perakendeci Bir İşletme Olan Tüketim Kooperatiflerinde Veri Tabanına Dayalı Pazarlama Sistemi ve ORKO Üzerinde Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Didem BENGİL: Uluslararası Pazarlamada Reklam Mesajı Yaratılmasında Kültür ve Önemi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Kazım Ozan KAYA: İşletmelerde Dağıtım Kanalı Seçimi, Seçime Etki Eden Faktörler ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Kayıhan ZEYBEK: Tüketici Satın Alma Davranışına Marka Sadakatinin Etkisi ve Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Cem AYAZ: Müşteri Sadakat Programlarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Akaryakıt Sektöründe Sadakat Kartları Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Gülten KARACA: Marka Konumlandırmanın Marka Bağımlılığı Yaratma Üzerine Etkisi ve Basın Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Sibel ÇETİNEL: Satış Organizasyonlarında Kilit Müşteri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Memnuniyeti Yaratma Üzerindeki Önem ve Rolü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Cem GÜZEY: İşletmelerin Pazarlama Stratejilerinin Başarısında Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etkisi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,

3 Serdar ORMAN: Stratejik Pazarlama Açısından Özel Emeklilik Fonları ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Serdar GÜRGE: İnternet Ortamında Tutundurma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açısından Reklam ve İnternet Reklam Yöntemlerinden Banner Reklamlar Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Faruk Anıl KONUK: Perakendeci Seçim Süreci Açısından Perakendeci Markasının Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Vildan AYŞİT: İnternette Pazarlama Yaklaşımı Açısından Dağıtım Kanallarında Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Derya DEMİREL: Tüketici Davranışları Açısından Satış Promosyonlarının Tüketicilerin Marka Tercihi Üzerindeki Etkileri ve Kozmetik Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Gürkan KARACA: Hizmet Pazarlaması Açısından Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Pazarlama Yönetim Süreci ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İlhan YILMAZ: Lojistik Yönetimi Açısından Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Tedarik Zincirindeki Rolü ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans, İstanbul, Ahmet Nihat GÜRSOY: İhracatta Pazarlama Yönetimi Açısından Fiyat Stratejilerinin İncelenmesi ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Kemal UMUR: Bankaların İnternet Bankacılığını Kullanan Müşterilerinin Tutumlarına İlişkin Değerlendirmeleri Ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ahsen YALIN: Konut Yapı Kooperatiflerinde Pazarlama Stratejilerinin Rekabet Üstünlüğü Yaratması Ve Mortgage Sisteminin Konut Yapı Kooperatiflerinin Pazarlama Stratejilerine Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,

4 Osman Gazi KILIÇ: Uluslararası Ticarette Teknik Engeller ve Ürün Standartları Açısından CE Uygunluk İşareti ve Makina İmalatı Yapan Firmaların İhracatına Etkisi Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Uluslararası Kalite Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Barış YILMAZ: Uluslararası Pazarlamada Gümrük Birliği nin Statik Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ayşe Tuğba ŞİMŞEK: Turizm Pazarlamasında Turistik Tüketici Davranışları Açısından Tatil Satın Alma Sürecinin Özellikleri ve Alanya Üzerinde Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, F. Bahar TERZİOĞLU: Değişen Pazarlama Anlayışı Açısından Müşteri Sadakati Yaratmada İlişkisel Pazarlama ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Üzeyir İlke GÖNÜL: Sigorta Pazarlamasında Bireysel Emeklilik Hizmetlerinin Planlanması ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Mesut YILMAZ: Emniyet Teşkilatında Polis Sandığı Açısından Konut Stratejilerinde Kooperatif İlkelerin Uygulanabilirliği ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Fatih AKIN: Kooperatif İşletmelerde Tutundurma Faaliyetlerinin Etkinliği Açısından Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Muharrem Mutlu DOĞRUYOL: Zincir Mağazalardaki İnsert Çalışmaları İle Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişki ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Mehlika Özlem ULTAN: Hizmet Sektöründe Algılanan Kalitenin Tüketici Odaklı Marka Değerine Etkisi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Hülya KORKMAZ: Pazarlamada Postmodern Yaklaşım Açısından Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,

5 İdris ATABAY: Kamu Kurumlarının Konut Uygulamalarının Yapı Kooperatiflerinin Konut Uygulamaları İle Talep Yönünden Karşılaştırılması ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Çağlar ÇINAR: Kooperatiflerde Pazarlama Yönetimi Açısından Sosyal Pazarlama ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ahmet Devrim TOPAL: Mobil Operatörlerde Katma Değerli Servislerin Stratejik Pazarlama Planlaması ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ İzzet İsak VARON: İlişkisel Alışverişin Müşterinin Değer Algısı Üzerindeki Etkileri Açısından Algılanan Değer-Memnuniyet ve Sadakat İlişkisine Yönelik Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, Güzide Öncü Eroğlu PEKTAŞ: Mağaza Özellikleri Açısından Tüketicilerin Mağaza Sadakat Düzeyinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, Cemal Gökhan ÖZKAN: Havayolu Taşımacılığında Müşteri Değeri ve Fuzzy Matematiği Açısından Acentelerin Müşteri Karlılığının Hesaplanmasına Yönelik Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, Ödüller: Uluslararası Başarı Ödülleri 5

6 Yerel Düzenlemeler Komitesi Hizmet Ödülü, Yerel Düzenlemeler Komitesi Üyeliği, The Academy of Marketing Science, Sixth Bi-Annual World Marketing Congress (6. Dünya Pazarlama Kongresi), July 15-19, 1993, Swissotel, The Bosphorus Istanbul. PIRTINI Serdar, Yerel Düzenlemeler Komitesi Üstün Hizmet Ödülü, Yerel Düzenlemeler Komitesi Başkanı, Local Arrangements Chair, 2006 Annual Conference Consortium for International Marketing Research (CIMAR) Focus on International Business Problems with Multi-Disciplinary Lens, Outstanding Service Award, In recognition of outstanding planning and implementation of the 2006 Annual Conference Consortium for International Marketing Research, Istanbul, Türkiye, May Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler: Lisans Dersleri Pazarlama İlkeleri Pazarlama Yönetimi Dağıtım Kanalları ve Lojistik İhracat Yönetimi Pazarlama Araştırması Yüksek Lisans Dersleri Uluslararası Pazarlama Küresel Pazarlama ve Rekabet Stratejileri Global Çevre ve Pazar Analizleri Global Lojistik Uygulamaları Kooperatiflerde Pazarlama Global Pazarlara Giriş Pazarlamada Yeni Trendler ve Marka Yönetimi Doktora Dersleri YAYIN LİSTESİ Pazarlamada Yeni Paradigmalar A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : GÖKDENİZ Ümit, TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar (2008). A Knowledge-Based Cost Relationship Between The Environmental Accounting Information and Environmental 6

7 Marketing Information Systems in The Companies. Importance of Communication. A Case Study in The Large Scale Turkish Companies, Accounting and Management Information Systems (Journal edited by the Faculty of Accounting and Management Information Systems under the aegis of AFER), Supplement-26/2008, International Conference AMIS 2008, June 19-20, Bucharest, Romania, pp [Journal of Accounting and Management Information Systems (JAMIS), classified B+ by the Romanian CNCSIS; indexed in Ulrich Periodicals Directory] ISSN TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar, ERDEM Yusuf Can (2010). The Perceived Country of Origin Images in Turkey, International Business & Economic Research Journal, Volume 9, Number 8, August, pp ISSN B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler : KOCAMAZ Tuncay, PİRTİNİ Serdar, ULUSOY Ebru (2004). The Importance of the Brand Name on Purchase Decisions Regarding Brand Communication Perspective: An Empirical Research, The Second International Symposium Communication in the Millennium, Volume 1, March 17-19, pp CENGİZ Emrah, YAZICI Selim, KILIC Özcan, PİRTİNİ Serdar (2006). The Ethics of Retailers: A Study on Ethical Perceptions of Turkish Retailing Sales Professionals, Proceedings CEIB 2006 Thirteenth Annual, South Dakota International Business Conference, Hosted by Northern State University & Center of Excellence in International Business, Rapid City, South Dakota October 4-7, pp GÜN Funda Savaş, PİRTİNİ Serdar, ÇELİK Candan, BAŞÇI Ahmet (2008). Who Does the Housework? Turkish Consumer Responses to Gendered Role Portrayals in Advertisements 6 th International Symposium Communication In The Millennium In Cooperation with University of Texas at Austin (USA) Anadolu University (Turkey) Istanbul University (Turkey), Hosted by Istanbul University, May, pp AYDOGAN Filiz, TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar (2008). Media s Position On Individual Arming Solution Proposals From The View Point Social Marketing, 6 th International Symposium Communication In The Millennium In Cooperation with University of Texas at Austin (USA) Anadolu University (Turkey) Istanbul University (Turkey), Hosted by Istanbul University, May, pp TIĞLI Mehmet, ONURLU Özlen, PİRTİNİ Serdar (2008). A Qualitative Research on Consumer Perceptions of Two Visual Components of Brands, Namely Logos and Mascots, YIRCoBS 08 Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, Organized by Department of Business Administration and Management Application and Research Center, 26 August Campus, Yeditepe University, Istanbul, Turkey, June 13-15, pp D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 7

8 PİRTİNİ Serdar, BAL Özgür (2002). Yeni Ekonomide Kooperatif İşletmelerde Pazarlama Yönetimi Açısından Halkla İlişkilerin Değişen Rolü, T.C. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (Hakemli) Dergisi, Sayı:15, s PİRTİNİ Serdar (2003). Communication Related Dimensions of TQM From the Point of Marketing and Customer Satisfaction View, T.C. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar (Hakemli) Dergisi, Cilt:1, Sayı:6, Ekim, s PİRTİNİ Serdar (2003). Seçim Kampanyalarında Siyasal Pazarlama Yaklaşımı Açısından İlişki Pazarlaması Boyutu ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi, T.C. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (Hakemli) Dergisi, Sayı: 18, s TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar (2003). Satış Özendirmede Etkili Bir Araç Olarak Insert ve Hiper/Süpermarket Müşterileri Üzerinde Bir Uygulama, T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler (Hakemli) Dergisi, Cilt: 3, No: II, 2003, s PİRTİNİ Serdar (2004). The New Rules of The Logistics Management in the Digital Environment and Evaluation of Relationship Logistics Model, T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hakemli) Dergisi, Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences, Yıl: 2004/1, Sayı: 16, s ÜNÜSAN Çağatay, PİRTİNİ Serdar, BİLGE Osman Faik (2004). Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Açısından Marka, Mağaza ve Franchising Sistemi İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri (Hakemli) Dergisi, Cilt: 6, Yıl: 11, Sayı: 22, Haziran, s PİRTİNİ Serdar, TIĞLI Mehmet (2004). Bütünleşik Pazarlama İletişimi Çerçevesinde Fiyat İletişimi ve Yüksek-Düşük Fiyat Düzeylerinin Çağrışımları Üzerine Bir Odak Grup Çalışması, T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. (Hakemli) Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: XIX, Sayı: 1, s PİRTİNİ Serdar, ATALIK Özlem, AYGÜN Güray (2007). Markaya Yönelik İletişim ve Marka Değeri Açısından Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Havayolu Müşterileri Üzerinde İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:27, Yıl:2007, s TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar, ÇELİK Candan (2007). Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri (Hakemli) Dergisi, Cilt: 7, Yıl: 13, Sayı: 27, Ocak, s PİRTİNİ Serdar, ONURLU Özlen, ŞAHİN Şafak (2009). Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı Açısından Gerilla Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Genç Tüketicilerin Algısı Üzerine Kültürlerarası Bir Uygulama, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Sayı: 32, Yıl: 16, Cilt: 8, Temmuz, s

9 PİRTİNİ Serdar (2009). Pazarlamada Yeni Eğilimler Açısından Vizyon Yönetimi ve Müşteri İlişkilerinde Rekabet Avantajı Yaratma, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hakemli Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 1, s PIRTINI Serdar, ERDEM Şakir (2010). Nature Of Corporate Social Responsibility From The Point Of Marketing Management View and Application of Content Analysis on Social Responsibility Projects, Journal of Naval Science and Engineering, Vol:6, No:2, April, pp: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: YILMAZ R. Ayhan, PİRTİNİ Serdar (2002). İşletmelerde Rekabet Avantajı Yaratması Açısından Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Esasları ve Strateji Oluşturma, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 31 Mayıs- 2 Haziran, Afyon Kocatepe Üniversitesi, s PİRTİNİ Serdar (2004). Üniversite Kütüphanelerinde Hizmet Kalitesinin Arttırılmasında Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejilerinin İncelenmesi, 40. Kütüphane Haftası Bildirileri, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları, No:27, Yayına Hazırlayan: Ümit Konya, 29 Mart-04 Nisan, İstanbul, s KONUK Faruk Anıl, SARIKAYA Nilgün, PİRTİNİ Serdar (2005). Perakendeci Seçim Süreci Açısından Perakendeci Markasının Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştırma, 10. Ulusal Pazarlama Kongresi, Uluslar arası Pazarlama Bildiri Kitabı, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü, Kasım, s F. Diğer yayınlar : F.1. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar CENGİZ Emrah, GEGEZ A. Ercan, ARSLAN F. Müge, PİRTİNİ Serdar, TIĞLI Mehmet (2003). Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Der Yayınları, No:355, İstanbul. PİRTİNİ Serdar, MELEMEN Mehmet (2004). İhracat Uygulamaları Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım, Türkmen Kitabevi, İstanbul. 9

10 PİRTİNİ Serdar (2004). Pazarlama Yönetimi Açısından Entelektüel Sermaye, Türkmen Kitabevi, İstanbul. BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ PİRTİNİ Serdar (2010). Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve Balanced Scorecard, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. F.2. Yazılan ulusal kitaplarda bölümler: PİRTİNİ Serdar (2006). Siyasal İletişim Çerçevesinde Siyaset ve Medya İlişkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Medyada Olmayanlar (Medya Eleştirileri 2006), Derleyen: Can Bilgili, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, içinde s PİRTİNİ Serdar (2006). Dağıtım Kanallarında İlişkisel Sermaye ve Yönetimi, Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama, Hazırlayanlar: F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu, A. Müge Yalçın, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1. Bası, Temmuz, İstanbul, içinde s PİRTİNİ Serdar (2008). Değer Pazarlaması, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Editörler: İnci Varinli, Kahraman Çatı, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Şubat, Ankara, içinde s CENGİZ Emrah, PİRTİNİ Serdar (2008). Lojistik İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması, Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Editör: Murat Erdal, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1. Bası, Ekim, İstanbul, içinde s KOCAMAZ İlke, KOCAMAZ Tuncay, PİRTİNİ Serdar (2009). Öğrenen İlişkiyi Öğrenmek, Benim Maaşımı Kim Ödüyor? Müşteri, Editör: Sahavet Gürdal, Yaprak Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ağustos, içinde s F.3. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler PİRTİNİ Serdar (1993). Sosyal Pazarlama Yaklaşımında Tüketicinin Korunması, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:7, Sayı:38, Mart/Nisan, s ERDİL T. Sabri, PİRTİNİ Serdar (1994). Siyasal Pazarlamada İletişim ve Oy Verme Davranışı, Marmara Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı:1, Nisan, s

11 TOP Aykut, PİRTİNİ Serdar (1994). Türkiye İllerini Kapsayan Bir Şebeke Minimizasyon Uygulaması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:1, Cilt:1, Haziran, s ERDİL T. Sabri, PİRTİNİ Serdar (1994). Yeni Demokratik Açılımda Siyasal İletişim ve Seçim Kampanyaları, İktisat Dergisi, Sayı: , Ekim-Kasım, s PİRTİNİ Serdar, AKAY Hüseyin (1997). Bir Pazarlama Yöntemi Olan Franchising Sisteminde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:189, Mayıs, s KOCAMAZ Tuncay, PİRTİNİ Serdar (1998). Dağıtım Kanallarında Güç ve Güç İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:9, Cilt:2, Ocak, s PİRTİNİ Serdar (1999). Dağıtım Kanallarında Kontrol Uygulamaları ve Kontrol-Performans İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:11, Cilt:2, Ocak, s ARSLAN Müge, PİRTİNİ Serdar (2000). Uluslararası Pazarlamada Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörlerden Kültür ve Önemi, Pazarlama Dünyası Dergisi, Sayı: , Kasım- Aralık, s PİRTİNİ Serdar, ŞAHİN Şafak, TEMELLİ Pelin (2007). Stratejik Yaratıcılık Açısından Gerilla Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Yaratan Stratejiler, Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Güz, (2007/3), s F.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında özet olarak basılan bildiriler: CENGİZ Emrah, ARSLAN F. Müge, GEGEZ A. Ercan, PİRTİNİ Serdar (2004). Factors Affecting Movie Choice Behavior: Examination of Choice Criteria for Domestic and Foreign Movies, Proceedings 11 th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, EIRASS European Institute of Retailing and Services Studies, July 10-13, Prague/Czech Republic, pp. 28. (Programme 11 th International Conference On Retailing And Services Science, Session SU3.2: Consumer Behavior-III) GEGEZ A. Ercan, CENGİZ Emrah, ARSLAN F. Müge, PİRTİNİ Serdar (2004). Willingness of Turkish Consumers to Accept Internet Banking, Proceedings 11 th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, EIRASS European Institute of Retailing and Services Studies, July 10-13, Prague/Czech Republic, pp. 51. (Programme 11th International Conference on Retailing and Services Science, Session MO1.1: E-Commerce-1) ARSLAN F. Müge, GEGEZ A. Ercan, CENGİZ Emrah, PİRTİNİ Serdar (2004). Competing Globally in Healthcare Markets: An Examination of Service Quality in Private Hospitals, Proceedings 11 th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, EIRASS European Institute of Retailing and Services Studies, July 10-13, Prague/Czech Republic, pp. 11. (Programme 11th International Conference On Retailing And Services Science, Session MO2.3: Service Quality-II) 11

12 PİRTİNİ Serdar, TIĞLI Mehmet, ÇELİK Candan (2006). The Effects of Cause Related Marketing Campaigns on Turkish Youth s Consumption Behaviour and the Approach to Cause Related Marketing in the Turkish Industry, Corporate Responsibility and Global Business: Implications for Corporate and Marketing Strategy, The Aspen Institute Business and Society Program, Conference hosted by London Business School, Poster Session, July. F.5. Gazete Yazıları: PİRTİNİ Serdar (2001). İşletmelerde Ekonomik Durgunluk ve Krizde Pazarlama Stratejilerinin Yenilenmesi, Dünya Gazetesi, Perşembe / 11 Ekim, s.11. PİRTİNİ Serdar (1998). Uluslararası Pazarlarda İhracat Firmalarının Başarısı Açısından Dağıtım Stratejilerinin Yeri ve Önemi, Dünya Gazetesi, Çarşamba / 07 Ekim, s.13. PİRTİNİ Serdar (2001). Krizde İşletmelerin Pazarlama Yönetimi ve Yeni Politikaları, Dünya Gazetesi, Pazartesi / 03 Aralık, s.13. ATIFLAR 12

13 ULUSAL BİLİMSEL DERGİLERDE (KENDİNE ATIF HARİÇ) Akturan, Ulun: Perakendecilikte Uluslararasılaşma: Gelişim Süreci, Süreci Etkileyen Faktörler ve Giriş stratejileri, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXV, Sayı 2, Yıl 2008, s Kartal, Burak-Sofyalıoğlu, Çiğdem: Küresel Uzaklığın Dış Pazara Giriş Yöntemi Üzerindeki Etkisinin Türkiye deki Yabancı Yatırımlar Açısından İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Yıl: 2009, s Kılıç, Serkan-Altıntaş, M. Hakan: Strategic Using of Private Labels From Retailers Perspective in Turkey, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, Yıl: 2009, s Fırlar, Belma Güneri-Çolakoğlu, Bengü Emine: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yakalamada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Planlama Sürecinin Önemi, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 14, Ocak 2009, s Özdemir, Hilal: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, Bahar 2009, s Ulusu, Yeşim: Tüketicilerde Marka Güveni Yaratmada Önemli Bir Etken Mağaza İmajı, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 15, Temmuz 2009, s BİLİMSEL KİTAPLARDA (KENDİNE ATIF HARİÇ) Gegez, A. E.-Arslan, M.-Cengiz, E.-Uydacı, M.: Uluslararası Pazarlama Çevresi, Der Yayınları, İstanbul, Çağlar, İrfan-Kılıç, Sabiha: Pazarlama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Tek, Ömer Baybars: Pazarlamada Değer Yaratmak, Hayat Yayınları, İstanbul, Tek, Ömer Baybars-Orel, Fatma Demirci: Perakende Pazarlama Yönetimi, Birleşik Matbaacılık, İzmir, Kartal, C.-Durukan, T.-Varlı, N.: Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Franchising Sistemi ve Türkiye Uygulaması, Editör: Tülin Durukan, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, Altınbaşak, İpek ve Diğerleri: Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Babacan, Muazzez: Nedir Bu Reklam?, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Özdemir, Şuayip: Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri, Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, Editörler: Ömer Torlak, Remzi Altunışık, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,

14 Schneider, Gülpınar Kelemci: Perakendecilikte Fiyat İmajı ve Tüketici Satınalma Davranışına Etkileri, Yalın Yayıncılık, İstanbul, Aktan, Canan: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Glokal Yaklaşımlar: 100 Değerli Global Markanın Türkiye deki WEB Sitelerinin İçerik Analizi, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Yozgat, Ekim 2009, s Marangoz, Mehmet: Küresel Pazar Seçme Kararları ve Giriş Stratejileri, Stratejik Küresel Pazarlama, Editörler: Necdet Timur, Alparslan Özmen, Eflatun Yayınevi, Ankara, Kılıç, Serkan-Altıntaş, Hakan: Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri, Sistem Yayıncılık, İstanbul, ULUSAL YAYINLARDA (BİLİMSEL DERGİ VE KİTAPTA) KENDİNE ATIF Pirtini, Serdar-Melemen, Mehmet: İhracat Uygulamaları Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Pirtini, Serdar: Dağıtım Kanallarında İlişkisel Sermaye ve Yönetimi, Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama, Hazırlayanlar: F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu, A. Müge Yalçın, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Pirtini, Serdar: Değer Pazarlaması, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Editörler: İnci Varinli, Kahraman Çatı, Detay Yayıncılık, Ankara, Kocamaz, İ.-Kocamaz, T.-Pirtini, S.: Öğrenen İlişkiyi Öğrenmek, Benim Maaşımı Kim Ödüyor? Müşteri, Editör: Sahavet Gürdal, Yaprak Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ağustos HAKEMSİZ BİLİMSEL MAKALE, ULUSAL TEBLİĞ ATIFLARI (KENDİNE ATIF HARİÇ) Karaca Ayda-Çağlar Emine-Bilgili Naile-Ayaz Sultan: Screen time of adolescents in an economically developing country: The case of Turkey, Annals of Human Biology, 2010; Early Online: Aktaş, Hasret: Siyasi İletişim-Kuramsal Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Ocak 2003, s Bolat, T.-Seymen, O.A.-Gökdeniz, A.-Bolat, İ.: An Ethical View on Manager Behaviours at Accommodation Establishments in the Periods of Crisis: An Evaluation with Respect to Relative Ethics, Amforht World Tourism Forum 2004, 1-5 May 2004, Antalya-Turkey, s

15 Gökdeniz, Ayhan-Erdem, Barış: Uluslararası Pazarlamada Veritabanı Pazarlaması ve Çokuluslu Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 2005/2, Mart-Nisan, s Yılmaz, R. Ayhan: Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007/1, s Balcı, Tahir-Yavuz, Nihat: İşletme Dilbilimi Antipazarlama Dilbilimi, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Bahar 2008/02, s Göksel Ahmet Bülend - Baytekin E. Pelin: Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008, (31), s Şahin, Ayşe-Kor, Özlem: Mersin de Yaşayan Tüketicilerin Tüketici Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerini Etkileyen Faktörleri İnceleyen Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 2009, s Torlak, Ömer: Pazarlama Ahlakı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Tan, Ahmet: Politik Pazarlama, Papatya Yayınevi, İstanbul, Taşkın, Ercan: Öğrenen Pazarlama, Değişim Yayınları, İstanbul, Gegez, A. E.-Arslan, M.-Cengiz, E.-Uydacı, M.: Uluslararası Pazarlama Çevresi, Der Yayınları, İstanbul, Tek, Ömer Baybars-Orel, Fatma Demirci: Perakende Pazarlama Yönetimi, Birleşik Matbaacılık, İzmir, Yalçın, Müge-Çobanoğlu Emine, Erdoğmuş İrem: Deneyimsel Perakendecilik: İstanbul daki Yapı Market/Ev Gelişim Perakendecilerinde Bir Uygulama, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Nevşehir Üniversitesi, Ekim 2008, s Yılmaz, Ayhan-Ersoy, Figen-Argan, Metin: Perakendecilikte Müşteri İlişkileri ve Yönetimi, Editör: Yavuz Odabaşı, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1692, Eskişehir, Ekim Odabaş, Hüseyin-Anameriç, Hakan: Bilgi, Referans Yayıncılık, TBMM Kütüphanesi, Altınbaşak, İpek ve Diğerleri: Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Mucuk, İsmet: Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Dünyada ve Türkiye de İş Etiği ve Etik Yönetimi, Yayın No: TÜSİAD/T , İstanbul, Haziran,

16 HAKEM KURULU ÜYELIĞI Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi ÖNERİ İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Doğuş Üniversitesi Dergisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ULUSLARARASI KONGRE (SEMPOZYUM) ORGANIZASYONU YÖNETICI PIRTINI Serdar, Yerel Düzenlemeler Komitesi Başkanı, Local Arrangements Chair, 2006 Annual Conference Consortium for International Marketing Research, Conference Program Focus on International Business Problems with Multi-Disciplinary Lens, Istanbul, Türkiye, Hilton ParkSa, May, DÜZENLEME KURULU ÜYESI PİRTİNİ Serdar, Yerel Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Local Arrangements Member, The Sixth Bi-Annual World Marketing Congress, July 15-19, 1993, Swissotel, The Bosphorus Istanbul, Turkey. PİRTİNİ Serdar, Yerel Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Local Arrangements Member, Fourth Annual World Business Congress, Innovation, Technology and Information Management for Global Development and Competitiveness, July 12-16, 1995, Conrad Hotel, Istanbul, Turkey. DAVETLİ KONUŞMACI PİRTİNİ Serdar, Madencilik Sektöründe Pazarlama Stratejileri, İhracat-İthalat İşlemleri, Teşvikler, Yatırım, İhracat ve Diğer Kredi Türleri, Kredilendirme Yöntemleri, İhracat Sigorta Sistemleri, İthalat-İhracat Muhasebesi ve Maliyet Analizi, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Ekim 2005 PİRTİNİ Serdar, Havalimanında Yolcu İlişkilerinde Uyumlu, Etkin İletişim Kurarak İlişkileri Başarılı Sürdürmede İnsan Faktörünün Önemi ve Hatalı Hizmetin Nedeni, T.C. İstanbul İli Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Aralık

17 PİRTİNİ Serdar, III. Satış Zirvesi, EduPlus Eğitim Danışmanlık, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı, Mayıs PİRTİNİ Serdar, V. Satış Zirvesi, EduPlus Eğitim Danışmanlık, İstanbul Maslak Sheraton Hotel, Mayıs PİRTİNİ Serdar, 2008 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Pazarlama Yönetiminde Yeni Stratejiler, Türkiye Pazarlama Derneği, 21 Mayıs PİRTİNİ Serdar, Siyaset Okulu Programı, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu, 6 Mart PİRTİNİ Serdar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Harp Akademisi Komutanlığı, Nisan PİRTİNİ Serdar, 21. Yüzyılda Satınalmada Yeni Trendler ve Açılımlar, Domotechnica Components, Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Nisan AKADEMİK YÜKSELTME/ATAMA JÜRİLERİNDE GÖREV Yrd. Doç. Dr. Nevin Üzerem Altuğ, Dr. Mete Sezgin, Öğr. Grv. Dr. Güzide Öncü Eroğlu Pektaş,

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971 1.ADI, SOYADI: Selime Demet SEZGİN 2.DOĞUM TARİHİ: 29.11.1951 3. ÜNVANI: Prof.Dr. İLETİŞİM e-mail Adresi: selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EĞİTİM: Eğitim Kurumu Derecenin Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehpare TOKAY ARGAN Ünvanı Doçent Birimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Doğum Yeri Malatya Doğum Tarihi 5 Mart 1972 E-Posta mehpare.argan @bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI

13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI 13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI Düzenleyen NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25-29 Ekim 2008 i Copyright @ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı