EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR)"

Transkript

1 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR) 2015 YAZ OKULUNDA UYGULANACAK AKADEMĠK TAKVĠM Ders Kayıtları Haziran 2015 Ücret Ödemeleri Haziran 2015 Yaz Okulu BaĢlangıcı 29 Haziran 2015 Açılması KesinleĢen Derslerin Ġlanı 26 Haziran 2015 Ders Ekleme Silme Günü* 29 Haziran 2015 Ramazan Bayramı Öncesi Akademik Ġzin Temmuz 2015 Derslerin Sonu 21 Ağustos 2015 Yaz Okulu Sonu Sınavları Ağustos 2015 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları 31 Ağustos 2015 Pazartesi Otomasyon Sistemine Not GiriĢi Sonu 04 Ağustos 2015 *Yeterli öğrenci sayısı olmaması nedeniyle açılmayan dersler yerine yeni ders Alma (AçılmıĢ bir dersi öğrenci ekle-silde değiģtiremez) ** Mazereti nedeniyle Yaz Okulu Sınavlarına katılamayan öğrenciler, mazeret sınavına girecektir. Bu sınavlara girebilmek için öğrencilerin Yaz Okulu Sonu Sınavlarına katılamama gerekçelerini resmi belge ile belgeleyerek bir dilekçe ile ilgili birimin yaz okulu kayıt memuruna en geç mazeret sınavı yapılmadan önceki mesai günü içerisinde vermeleri zorunludur. Yaz Okulu Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası: TR ATM lerde para yatırmak isteyen öğrenciler hesap numarasını olarak girecektir. Fakülte ve Yüksekokullar da AÇILAN DERSLER Yaz Okulu Ücretinizi TC numaranız ile Tüm Ziraat Bankası ġubelerinden masrafsız olarak ödeyebilirsiniz. Yaz Okulu Ders Ücretinizi açılan dersler çizelgesinde belirtilen S sütununda belirtilen ders saatine göre ödemeniz gerekmektedir. AĢağıda Fakülte ve Yüksekokulların saat baģı ödeyeceği ücretler ilan edilmiģtir. Öğrenci hangi fakültede yaz okulunda ders alacak ise o fakülte için belirlenen ücret tablosunda yer alan, aldığınız ders saati karģılığı yazan ücreti yukarıda belirtilen Ziraat Bankası hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Yaz Okulunda açılan dersleri fakülteler/yüksekokullar belirleyecek ve kendi sitelerinde ilan edeceklerdir. Fakülte ve Yüksekokulların açacağı dersler Rektörlüğe bildirilmesi halinde bu sayfada Açılan Dersler adı altında bir link oluģturularak duyurulacaktır Haziran 2015 tarihleri arasında kayıtlandığınız derslerden, yeterli öğrenci sayısına ulaģılamadığı için açılmayan derslerin yerine, Ders Ekleme Silme Günü yeni ders alabilirsiniz. Açılmayan ders yerine alacağınız ders bulunmaması halinde, açılmayan ders için yatırmıģ olduğunuz paranın iadesi için Para Ġade Formu doldurmanız gerekir.

2 Para Ġade Formlarının son teslim tarihi 02 Temmuz 2015 Cuma günü mesai bitimine kadardır. (Para Ġade Formları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarındaki kayıt görevlisine teslim edilecektir.) YÜKSEKÖĞRETĠM YÜRÜTME KURULUNUN 2015 YAZ OKULLARI ĠÇĠN BELĠRLEMĠġ OLDUĞU ÖĞRENCĠ KATKI PAYI LĠSTESĠ YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YO. Ders Saat Ücreti TIP FAKÜLTELERĠ 3,32 DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 2,69 ECZACILIK FAKÜLTESĠ 2,69 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 2,16 ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 2,16 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK. 1,67 HUKUK FAKÜLTESĠ 1,64 ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAK. 1,64 ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 1,53 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 1,53 FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ (Fen Programları) 1,53 FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ (Edebiyat ve Sos.Programları) 1,46 ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 1,46 DEVLET KONSERVATUVARI 3,32 SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI 1,08 BEDEN EĞĠT. VE SPOR Y.O. 1,08 MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1,20 SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO 1,20 ADALET YÜKSEKOKULU 1,20 LĠSANSÜSTÜ ÖĞRETĠM 1,40 ÖRNEK HESAPLAMA 14 X 2,16 = 30,24 Hafta X Ders Ücreti = TOPLAM Mühendislik Fakültesi DERS SAAT ÜCRETĠ : 2.16 Diğer Devlet Özel Saat Hafta Türkçe Ġngilizce Yabancı Uyruklu ,24 45,36 45,36 30,24 45, ,48 90,72 90,72 60,48 90, ,72 136,08 136,08 90,72 136, ,96 181,44 181,44 120,96 181, ,2 226,8 226,8 151,2 226, ,44 272,16 272,16 181,44 272, ,68 317,52 317,52 211,68 317, ,92 362,88 362,88 241,92 362, ,16 408,24 408,24 272,16 408,24

3 ,4 453,6 453,6 302,4 453, ,64 498,96 498,96 332,64 498, ,88 544,32 544,32 362,88 544,32 Eğitim Fakültesi DERS SAAT ÜCRETĠ : ,42 32,13 32,13 21,42 32, ,84 64,26 64,26 42,84 64, ,26 96,39 96,39 64,26 96, ,68 128,52 128,52 85,68 128, ,1 160,65 160,65 107,1 160, ,52 192,78 192,78 128,52 192, ,94 224,91 224,91 149,94 224, ,36 257,04 257,04 171,36 257, ,78 289,17 289,17 192,78 289, ,2 321,3 321,3 214,2 321, ,62 353,43 353,43 235,62 353, ,04 385,56 385,56 257,04 385,56 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi DERS SAAT ÜCRETĠ : 1, ,96 34,44 34,44 22,96 34, ,92 68,88 68,88 45,92 68, ,88 103,32 103,32 68,88 103, ,84 137,76 137,76 91,84 137, ,8 172,2 172,2 114,8 172, ,76 206,64 206,64 137,76 206, ,72 241,08 241,08 160,72 241, ,68 275,52 275,52 183,68 275, ,64 309,96 309,96 206,64 309, ,6 344,4 344,4 229,6 344, ,56 378,84 378,84 252,56 378, ,52 413,28 413,28 275,52 413,28 Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programları) DERS SAAT ÜCRETĠ : 1,53

4 ,42 32,13 32,13 21,42 32, ,84 64,26 64,26 42,84 64, ,26 96,39 96,39 64,26 96, ,68 128,52 128,52 85,68 128, ,1 160,65 160,65 107,1 160, ,52 192,78 192,78 128,52 192, ,94 224,91 224,91 149,94 224, ,36 257,04 257,04 171,36 257, ,78 289,17 289,17 192,78 289, ,2 321,3 321,3 214,2 321, ,62 353,43 353,43 235,62 353, ,04 385,56 385,56 257,04 385,56 Ġlahiyat Fakültesi DERS SAAT ÜCRETĠ : 1,53 Saat Hafta Türkçe Arapça Uyruklu ,42 32,13 32,13 21,42 32, ,84 64,26 64,26 42,84 64, ,26 96,39 96,39 64,26 96, ,68 128,52 128,52 85,68 128, ,1 160,65 160,65 107,1 160, ,52 192,78 192,78 128,52 192, ,94 224,91 224,91 149,94 224, ,36 257,04 257,04 171,36 257, ,78 289,17 289,17 192,78 289, ,2 321,3 321,3 214,2 321, ,62 353,43 353,43 235,62 353, ,04 385,56 385,56 257,04 385,56 ĠletiĢim Fakültesi DERS SAAT ÜCRETĠ : 1, ,44 30,66 20,44 30, ,88 61,32 40,88 61, ,32 91,98 61,32 91, ,76 122,64 81,76 122, ,2 153,3 102,2 153, ,64 183,96 122,64 183, ,08 214,62 143,08 214, ,52 245,28 163,52 245, ,96 275,94 183,96 275, ,4 306,6 204,4 306, ,84 337,26 224,84 337, ,28 367,92 245,28 367,92

5 YÜKSEKOKULLAR DERS SAAT ÜCRETĠ : 1, ,12 30,24 15,12 30, ,24 60,48 30,24 60, ,36 90,72 45,36 90, ,48 120,96 60,48 120, ,6 151,2 75,6 151, ,72 181,44 90,72 181, ,84 211,68 105,84 211, ,96 241,92 120,96 241, ,08 272,16 136,08 272, ,2 302,4 151,2 302, ,32 332,64 166,32 332, ,44 362,88 181,44 362,88 MESLEK YÜKSEKOKULLARI DERS SAAT ÜCRETĠ : 1, ,8 25,2 16,8 25, ,6 50,4 33,6 50, ,4 75,6 50,4 75, ,2 100,8 67,2 100, ,8 151,2 100,8 151, ,6 176,4 117,6 176, ,4 201,6 134,4 201, ,2 226,8 151,2 226, ,8 277,2 184,8 277, ,6 302,4 201,6 302,4

6 GENEL AÇIKLAMALAR 1- Hazırlık sınıfı öğrencileri Yaz Okulu lisans programlarından ders alamazlar. 2-Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakıģmaması koģuluyla, 12 (oniki) saati geçemez. 3- Yaz Okulu kapsamında I. ve II. Öğretim öğrencileri aynı programa tabidir. 4-Yaz Okulunda, bitirme çalıģması dersi açılamaz. 5-Ön koģullu derslere iliģkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir. 6-Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önceki yarıyıllarda devam koģulu yerine getirilmiģ olsa bile Yaz Okulunda devam zorunluluğu kaldırılamaz. Yaz Okulu devamı, daha sonraki yarıyıllardaki devam Ģartını sağlamaz. Devamsızlık sınırı, Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde belirtildiği biçimde uygulanır. 7- Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 28.maddesi uyarınca, Lisans öğrencilerinden, GANO'su1.80'ınaltında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural üçüncü yarıyıl baģından itibaren uygulanır. 3. yarıyıl ve üst yarıyıllardaki dersleri yaz okulunda açılmıģ olsa bile alamazlar. Bu öğrenciler alt yarıyıllarda alıp baģarısız kaldıkları dersler ile alt yarıyıllarda hiç almadıkları dersleri alabilirler. DERS KAYDI VE YAZ OKULU ÜCRETĠ ÖDEME ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN; 1-Yaz Okulunda Açılan Dersleri bu duyuruda yer alan Açılan Dersler baģlığı altında görebilirsiniz. Açılan Dersler Formunda ki S sütununda gösterilen ders saati, ders ücretinin hesaplamalarında esas alınmaktadır. 2- Kaç saate ne kadar ödeme yapacağınız ve ücret yatıracağınız hesap numaraları bir çizelge halinde, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Üniversitemiz web sayfası üzerinde duyurulacaktır. (Kaç saatlik ders seçecekseniz, seçeceğiniz toplam ders saatinin karģılığı olarak çizelgede gösterilen ücreti, bankaya yatırmanız gereklidir.) 3- Bankadan alacağınız banka dekontunda, ad, soyad ve T.C. Kimlik numaranızın da mutlaka bulunması gereklidir. 4- Kayıtlı olduğunuz otomasyon sistemine uygun olarak hazırlanmıģ ekteki Yaz Okulu BaĢvuru Formuna, seçeceğiniz dersin kodunu, adını, grubunu, kredisi ve haftalık ders saatini, hatasız yazınız. İnönü Otomasyon Sisteminde kayıtlı öğrenciler,ders ücretini ödeyip, sistem üzerinde ders kayıtlarını yapmadan önce, Yaz Okulu BaĢvuru Formu ve banka dekontunun asılları ve birer fotokopileri ile birlikte Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kayıt görevlisine baģvurmaları gerekmektedir. Bu birimdeki görevli BaĢvuru Formunda yer alan dersleri ve ödenmiģ olan ücreti kontrol ederek, sorun yoksa onaylayıp baģvuru formunun aslını kendi alacak suretini size geri

7 verecektir. Bu iģlemi tamamladıktan sonra Yaz Okulu BaĢvuru Formuna yazmıģ olduğunuz dersleri, Öğrenci Otomasyonundaki ders kayıtlanma alanında açık olan yaz dönemindeki dersler içerisinde seçerek danıģman onayına gönderiniz. Banka dekontunun aslı ile Yaz Okulu BaĢvuru Formu nun aslı bu birimde kalacaktır. Ġl dıģında müracaat iģlemlerini yapacak, Üniversitemiz öğrencilerinin en geç ders eklemesilme tarihinde, Yaz Okulu BaĢvuru Formunu ve Banka Dekontunu Fakültenin/yüksekokulun kayıt görevlisine teslim etmesi zorunludur. Aksi halde kaydınız geçersiz olacaktır. 5- Ders ücretini ödemeyen öğrenciler sistemde ders kaydını yapmıģ olsa da kayıt sorumlusuna Yaz Okulu BaĢvuru Formu ve banka dekontu teslim edilmemiģ ise kayıt onaylanmayacak ve geçersiz sayılacaktır. 6-Yaz okulunda alacağınız bir dersin toplam saati, aynı dersin, güz/bahar yarıyılındaki topl am saatine eģittir. Ücretlendirme toplam saat üzerinden yapılmaktadır. DĠĞER ÜNĠVERSĠTELERĠN ÖĞRENCĠLERĠ; 1- Yaz Okulunda Açılan Dersleri bu duyuruda yer alan Açılan Dersler baģlığı altında görebilirsiniz. Açılan Dersler Formunda ki S sütununda gösterilen ders saati, ders ücretinin hesaplamalarında esas alınmaktadır. 2- Kaç saate ne kadar ödeme yapacağınız ve ücret yatıracağınız hesap numaraları bir çizelge halinde, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Üniversitemiz web sayfası üzerinde duyurulacaktır.bu çizelgede yer alan Diğer Üniversitelerin Öğrencileri için belirlenen sütunda yer alan saat ücretine göre kaç saatlik ders seçecekseniz, seçeceğiniz toplam ders saatinin karģılığı olarak çizelgede gösterilen ücreti, bankaya yatırmanız gerekir. 3- Bankadan alacağınız banka dekontunda, ad, soyad ve T.C. Kimlik numaranızın da mutlaka bulunması gereklidir. 4- Diğer Üniversitelerinin öğrencileri için hazırlanan Yaz Okulu BaĢvuru Formuna, seçeceğiniz dersin kodunu, adını, grubunu, kredisi ve haftalık ders saatini, hatasız yazınız. DoldurmuĢ olduğunuz Yaz Okulu BaĢvuru Formu ile Ziraat Bankasına yatırmıģ olduğunuz yaz okulu ücret dekontundan birer fotokopi alınız, Yaz Okulu BaĢvuru Formu ile banka dekontunun aslını ve kayıtlı olduğunuz üniversitede almıģ olduğunuz öğrenci belgesini fakültenin/yüksekokulun kayıt görevlisine teslim ediniz. Sizde kalan Yaz Okulu BaĢvuru Formunu da kayıt görevlisine onaylatırınız ve bu form ile banka dekont suretini yaz okulu bitimine kadar saklayınız. 5- AlmıĢ olduğunuz dersler Öğrenci Otomasyon Sistemine kayıt görevlisi tarafından girilecektir. Formu teslim ettikten sonra baģka bir iģlem yapmanıza gerek kalmayac aktır DĠĞER ÜNĠVERSĠTELERDEN GELEN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN GENEL AÇIKLAMALAR; Diğer Yüksek Öğretim Kurumu öğrencileri, Erasmus ve Farabi DeğiĢim Programı öğrencileri veya özel öğrenci statüsünde değerlendirilir. Özel Öğrenci Yönergesi çerçevesinde iģlem görürle r. Özel öğrencilerin, Yaz Okuluna kayıt yaptırabilmeleri için;

8 1-Üniversitemiz yaz okulunda alacağınız derslerin, kendi üniversitenizde uygulanan kurallar çerçevesinde(seçmek istediğiniz dersin üniversitemizdeki ders/derslere içerik bakımından eģdeğer olduğuna ve üniversitemizden söz konusu ders(ler) i alabileceğinize iliģkin belge) ile birlikte, kendi üniversitenizin diğer üniversitelerin yaz okullarında ders alma ile ilgili herhangi bir sınırlaması olmaması halinde ise bulunduğunuz sınıfı belirten öğrenci belgesi ile Üniversitemizde ders almak istediğiniz fakültenin/yüksekokulun kayıt görevlisine baģvurmanız yeterlidir. 2-Ödeyeceğiniz Yaz Okulu ücreti, (Ġ.Ü.) Yönetim Kurulunca belirlenir. 3- Ġ.Ü. tarafından BaĢka Yüksek Öğretim Kurumuöğrencileri için hazırlanan Yaz Okulu BaĢvuru Formunu doldurarak onaylı öğrenci belgeleri ile birlikte belirlenen süre içinde ilgili kayıt görevlisine baģvurmanız gerekmektedir. 4- Ġ.Ü. Yaz Okulunda alacağınız derslerin toplamı, çakıģmaması koģuluyla, 12 (oniki) saati geçemez. 5- Ġ.Ü. Yaz Okulunakayıt yaptıran özel öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS (ECTS) kredisini ve baģarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili kurul yetkilisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili yüksek öğretim kuru muna gönderilir. Talebi halinde belgenin onaylı bir kopyası öğrenciye verilir. 8-Yaz okulunda alacağınız bir dersin toplam saati, aynı dersin, üniversitemizdeki güz/bahar yarıyılındaki toplam saatine eģittir. Ücretlendirme toplam saat üzerinden yapılmaktadır. 9-Kapatılan dersler dıģında herhangi bir dersten çekilme isteği ve para iade isteği kabul edilmeyeceğinden ders seçimi dikkatli yapılmalıdır. KAPATILAN DERSLER VE EKLE/SĠL ĠġLEMLERĠ 1-Yaz Okulunda açılan ve kapatılan dersler, ilgili birim tarafından ders ekle -sil ilk günü sonuna kadar ilan edilir. Açılan derslerden ders bırakma (çekilme) / ders silme iģlemi uygulanmaz, para iadesi yapılmaz. 2- Sadece kapatılan derslerin para iadesi yapılır. 3- Ders kayıt haftasında seçtiğiniz dersler arasında kapatılan ders var ise, Ekle-Sil günlerinde dersin yerine yeni bir ders seçebilirsiniz öğrenciden daha az baģvuru olan dersler, (özel durumlar dıģında) dersiaçan bölüm tarafından kapatılır. Bu nedenle ekle/sil süresi içerisinde kapatılan dersleri mutlaka öğreniniz. 5- Kapatılan dersler için ekteki Para Ġade ve Ders Ekle-Sil Formu düzenlenmiģtir. Kapatılan dersin yerine yeni bir ders seçmek isteyenler veya ders seçmek istemeyip para iadesi isteyenler bu formu dolduracaklardır.para iadesi banka aracılığıyla yapılacağından, Form üzerine yazacağınız banka hesap numarasının size ait olması gereklidir. Aksi durumda ödeme yapılamaz. 6- Kapatılan dersin yerine yeni ders seçmek istiyorsanızve kapatılan ders içinödediğiniz ücret, yeni seçmek istediğiniz ders için ödeyeceğiniz ücreti karģılıyorise, ders ekleme/silme iģlemi için Para Ġade ve Ders Ekle-Sil Formunu doldurarak ilgili bölüm kayıt görevlisine teslim ediniz. 7- Kapatılan dersin yerine yeni ders seçmek istiyorsanız ve kapatılan ders içinödediğiniz ücret, yeni seçmek istediğiniz ders için ödeyeceğiniz ücretikarģılamıyor ise, farkını bankaya yatırdıktan sonra banka dekontu ve (doldurduğunuz) Para Ġade ve Ders Ekle-Sil Formu ile birlikte Form ve banka dekontunun birer kopyasının kendinize alınız formun ve banka dekontunun aslını kayıt görevlisine teslim ediniz.kayıt görevlisi yeni aldığınız dersi sisteme iģleyecektir.

9 8- Kapatılan dersin yerine yeni ders almayacak öğrenciler para iadesi için banka dekontunun fotokopisi ve onaylı Para Ġade ve Ders Ekle-Sil Formu ile birlikte 02 Temmuz 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili kayıt görevlisine teslim ediniz. ĠNÖNÜ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN MÜRACAAT FORMU ĠNÖNÜ OTOMASYON SĠSTEMĠ DIġINDA KALAN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN MÜRACAAT FORMU PARA ĠADE VE EKLE-SĠL FORMU

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEÜ. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT DUYURUSU

DEÜ. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT DUYURUSU DEÜ. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT DUYURUSU DEÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Kayıt İşlemleri Başlangıç : 09 Temmuz 2014 saat:10:00 Bitiş : 14 Temmuz 2014 saat 17:30

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ

GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ Ġsim 1. Bu Tüzük, Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Metin başka

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĠ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENĠM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN VERĠLECEK EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Senato Esasları; Yalova Üniversitesi Enstitülerince yürütülen Lisansüstü Eğitim

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

Başvuru Şartları: Kontenjanlar:

Başvuru Şartları: Kontenjanlar: 20 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınana kararla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Karadeniz Teknik

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İLANI KAYIT YENİLEME VE EKLE-SİL TARİHLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İLANI KAYIT YENİLEME VE EKLE-SİL TARİHLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME VE EKLE-SİL TARİHLERİ FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL KAYIT YENİLEME EKLE-SİL

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı Kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye kesin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. REKTÖR ÜN MESAJI Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Evrensel bilgi ve beceriyle donanmış,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı