Av. Eser RÜZGAR. Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Av. Eser RÜZGAR. Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi"

Transkript

1 Av. Eser RÜZGAR Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ REKLAMLAR VE İNTERNET REKLAMCILIĞI...5 I. Genel Olarak Reklam...5 A. Reklam Kavramı ve Hukuki Niteliği...5 B. Reklamın Unsurları ve Çeşitleri...7 C. İnteraktif Reklamcılık...10 II. İnternet Reklamcılığı ve Uygulama Modelleri...15 A. Genel Olarak...15 B. Uygulama Modelleri Hedef Web Sitesi (Destination Web Site) Arama Motoru Reklamcılığı Banner Reklamcılığı Reklamları İstenmeyen ler (Spamming) Online Sponsorluk Oyun reklamcılığı (Advergame) MARKANIN REKLAMLARDA KULLANIMI...21 I. Marka Kavramı ve Hakkı...21 A. Marka Kavramı...21

3 X 1. Markanın Unsurları a. Markada Esaslı Unsur b. Markada Yardımcı Unsur c. Betimleyici İşaretler d. Serbest İşaretler...27 e. Kullanılma Sonucu Ayırt Edici Hale Gelen İşaretler Bütünlük İlkesi B. Marka Hakkı ve Hukuki Niteliği...31 II. Markanın Reklam İşlevi ve Koruma Kapsamı...33 A. Genel Olarak Markanın İşlevleri Ayırt Etme İşlevi Köken Belirtme İşlevi Garanti İşlevi...39 B. Reklam İşlevi C. Markanın Koruma Kapsamı Koruma Kapsamındaki İşaretler Bağlantı İhtimali ve Karıştırma Tehlikesi Kavramı...43 a. Karıştırma Tehlikesi Türleri aa. Doğrudan (dar anlamda) karıştırma tehlikesi bb. Dolaylı karıştırma tehlikesi...45 cc. Geniş Anlamda Karıştırma Tehlikesi...45 dd. Bağlantı İhtimali ve Karıştırma Tehlikesi Arasındaki İlişki b. Karıştırma Tehlikesinin Unsurları aa. Aynı/Benzer İşaretler bb. Aynı/Benzer Mal veya Hizmetler cc. Alıcı Kitlesi dd. Markanın Tanınmışlık Düzeyi c. Avrupa Adalet Divanı Kararlarında Karıştırılma Tehlikesi Kavramı d. Yargıtay Kararlarında Karıştırılma Tehlikesi Kavramı Tescilli Markanın Ticari Etki Yaratacak Şekilde İnternet Ortamında Kullanılması...67

4 a. Genel Olarak...67 b. Markanın İnternette Meşru Bağlantı Olmaksızın Kullanımı c. İnteretnette İşaretin Markasal Kullanımı ve Markanın Ticari Etki Doğurması...70 aa. Genel Olarak...70 bb. Ticari Söylem Doktrini ve Örtülü Reklamlarda Marka Kullanımı...71 cc. Markanın İnternette Ticari Kullanımı Kavramı.75 dd. Marksal Kullanımıma İlişkin Avrupa Adalet Divanı Kararları...79 ee. Markanın İnternette Dürüst Ticari Uygulamalara Uygun Kullanımı ff. Markanın İfade Özgürlüğü Kapsamında Kullanılması d. Markanın Aynısının veya Benzerinin İnternet Üzerinde Kullanılması e. İnternet Üzerinde Kullanılan İşaret ile Markanın Aynı veya Benzer Mal veya Hizmet Sınıflarına Hitap Etmesi Tanınmış Marka Bakımından Korumanın Kapsamı a. Ayırt Etme Gücünün İstismarı...91 b. Marka İtibarının İstismarı c. İmaj Transferi...93 d. Sonuç...95 III. Marka Hakkının Tükenmesi İlkesinin İstisnası Olarak Markanın Reklamlarda Kullanılması A. Tanımı B. Çeşitleri Ülkesel Tükenme İlkesi Bölgesel Tükenme İlkesi Uluslararası Tükenme İlkesi Türk Hukukundaki Durum C. Koşulları XI

5 XII 1. Ticaret Markası Olma Zorunluluğu Marka Sahibinin İzniyle Piyasaya Sunulması a. Markalı Malın Piyasaya Sunulması ve Sunulduğu Yer Kavramları b. Marka Sahibinin İzni aa. İkinci El Yazılımların Satışı Marka Sahibinin İzni Olmadığı Gerekçesiyle Engellenebilir mi? D. İstisnaları: Markanın Reklamlarda Kullanılmasının Tükenme İlkesi Açısından Bir Sınırı Var mıdır? Markanın Reklamlarda Kullanılması a. Mal ve Reklam Arasında Orantılılık Olması b. Reklamların Markanın Saygınlığına Uygun Olması Malın Değiştirilmesi veya Kötüleştirilmesi Malların Yeniden Paketlenmesi SORUMLULUK REJİMİ I. İnternet Alanında Hukuken Sorumlu Tutulabilecek Süjeler A. Genel Olarak B. Erişim Sağlayıcı C. Yer Sağlayıcı D. İçerik Sağlayıcı II. Sorumluluk Rejimi A. AB Hukuku Açısından B. ABD Hukuku Açısından C. Türk Hukuku Açısından Sayılı TTK Açısından Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Tasarı) Açısından D. İnternet Yer Sağlayıcılara Genel Bir Yükümlülük Yüklenemeyeceğine İlişkin Bir Karar İncelemesi: Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, composireurs et éditeurs SCRL (SABAM)

6 XIII a. Genel Olarak İnternet Servis (Yer) Sağlayıcıların Denetim Yükümlülüğü b. Divan Kararı III. Arama Motoru Reklamcılığı A. Genel Olarak AdWords (Keyword Advertising) a. Genel Olarak b. AdWords Megatag Ayrımı c. Adwords ün Marka Hukuku Açısından Kullanımı aa. İşaretin Ticari Etki Doğuracak Şekilde Kullanımı bb. AdWords ün Dürüst Ticari Uygulama İçinde Kullanımı d. AdWords Reklamların Karşılaştırmalı Reklamdan Farkı B. İşaretin AdWords Olarak Markasal Kullanımı ve Sorumluluk Rejimi Reklam Veren Açısından a. Markanın İşlevi Açısından Adwords Kullanımı b. Sorumluluğun Normatif Dayanakları Arama Motoru Açısından a. İşaretin Arama Motorunca Marka Olarak Kullanımı Nedeniyle Arama Motorunun Sorumluğu b. İşaretin Müşteriler (Reklam Veren) Tarafından Arama Motoru Aracılığıyla Kullanımı Nedeniyle Arama Motorunun Sorumluğu aa. AB Hukuku Açısından bb. ABD Hukuku Açısından cc. Türk Hukuku Açısından C. Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Verilmiş Bazı İlk Derece Mahkemeleri Kararları Road Tech Computer Systems Limited v. Mandata davası Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA

7 XIV 3. Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günther Guni ve trekking. at Reisen GmbH, Portakabin Ltd, Portakabin B.V. v Primakabin B.V. davası D. ABD Federal ve Bölge Mahkemeleri Kararı Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label, Calvin Fuller, and Calvin Merit, davası Niton Corp. v. Radiation Monitoring Devises, Inc. davası Brookfield Commc ns, Inc. v. West Coast Entm t Corp. davası Playboy Enterprises, Inc. v. Welles davası, Contacts, Inc. v. WhenU.com and Vision Direct, Inc., davası JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc Designer Skin LLC v. S & L Vitamins, Inc., Google Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc Google Inc. v. American Blind & Window Factory, Inc. davası Merck & Co., Inc., et al. v. Mediplan Health Consulting, Inc., davası Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., Rescuecom Corp. v. Google, Inc Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., IV. İstenmeyen Seri ler (Spamming) A. Genel Olarak ABD Hukuku Açısından a. ABD Georgia Eyalet Mahkemesinde görülen Biblio Tech Ltd v Benckmark Print Suplly davası

8 XV b. United States of America v. Cyberheat, Inc. davası AB Hukuku Açısından Türk Hukuku Açsından V. İnternet Alanında Marka İhlallerinin Tespiti İle İlgili Bir Uygulama Önerisi: Sleekcraft Faktörleri A. Markanın Gücü B. Malların Çeşidi C. Alıcı Kitlesinin Özellikleri D. Fiili Karışıklık İhtimali Reklamların Niteliği İlk Merak/İlgi Karışıklığı Teorisi (Inital Interest Confution Theory) E. Malların Yakınlığı F. Ciro Artışı G. Markaların Benzerliği H. Niyet I. İnternet Ortamında Bulunan Fikri ve Sınai Hak Süjelerine Sağlanacak Korunmanın Özel Sınırları Özel Mülkiyet Dijital Ortamda Korumanın Kapsamı HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI I. Hukuk Davaları A. Marka Hakkında Tecavüzün Tespiti Davası B. Marka Hakkında Tecavüzün Durdurulması/Önlenmesi Davası C. Marka Hakkında Tecavüzün Refi/Kaldırılması Davası D. D. Maddi/Manevi Tazminat Davası Maddi Tazminat Davası a. Genel olarak b. Şartları c. Tazminat Miktarının Belirlenmesi Manevi Tazminat Davası

9 XVI E. İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti İhtiyati Tedbir a. İhtiyati Tedbir Yoluyla İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi Talebi b. Mahkeme Hükmünün İlgililere Tebliği ile Kamuya İlan Yoluyla Duyurulması Talebi Delil Tespiti ve Belgelerin İbrazı Mecburiyeti (HMK m. 216 vd.) F. Yetkili Mahkeme - Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi ve Görevli Mahkeme G. Uygulanacak Hukuk SONUÇ TABLOLAR KAYNAKÇA

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN TÜKETİLMESİ İLKESİ VE İSTİSNALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN TÜKETİLMESİ İLKESİ VE İSTİSNALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN TÜKETİLMESİ İLKESİ VE İSTİSNALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6 İÇİNDEKİLER içindekiler Kaynakça Kısaltmalar v XIII XXIX BIRINCI BÖLÜM GIRIŞ YERINE 1. ESERİN SUNUMU, TARİHÇE, MEVZUAT 1 I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET I. BİLGİSAYARLAR... 9 A. Bilgisayarın Tanımı...9 B. Bilgisayarın

Detaylı

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU

KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen 1019 H TESCİL EDİLMİŞ TANINMIŞ MARKANIN KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi)

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZE KARŞI SAĞLANAN KORUNMA YOLLARI (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Doç. Dr. Rauf

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI

TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI Av. Vedat CANBOLAT TANINMIŞ MARKA KAVRAMI Genel Olarak Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER. -Genel Hükümler-

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER. -Genel Hükümler- TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER -Genel Hükümler- Prof.Dr. Tekin Memiş İstanbul Şehir Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, TBMM

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN. (youtube facebook twitter) HAKSIZ REKABET KARŞISINDAKİ DURUMU

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN. (youtube facebook twitter) HAKSIZ REKABET KARŞISINDAKİ DURUMU SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN (youtube facebook twitter) HAKSIZ REKABET KARŞISINDAKİ DURUMU Doç. Dr. Vural SEVEN * GİRİŞ Sosyal paylaşım sitelerine olan ilgi ve bunların aktif/engelsiz/yasaksız kullanılabilip

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİNDE HAKKIN TÜKENMESİ PRENSİBİ

MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİNDE HAKKIN TÜKENMESİ PRENSİBİ MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİNDE HAKKIN TÜKENMESİ PRENSİBİ Ülgen ASLAN DÜZGÜN * ÖZET Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma nın 30. maddesi ile, fi krî mülkiyet hakkı sahiplerinin menfaatleri korunmuştur. Ancak,

Detaylı

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Hazırlayan Mehmet Mesut

Detaylı

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Canan KÜÇÜKALİ Program: Özel Hukuk Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK DİRİKKAN İstanbul

Detaylı

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ Av. Zeynep Seda ALHAS* Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU** * İstanbul Barosu. ** Ankara Barosu. Av. Zeynep Seda ALHAS, Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R I- İÇİNDEKİLER II- KISALTMALAR 1.Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi 1.1. Bilgisayarın Tanımı 1.2. Bilgisayarların Tarihi Gelişimi 1.3. Donanım (Hardware)

Detaylı

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET Dr. ESER US Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EVRENSEL HİZMET KAVRAMININ DOĞUŞU I.

Detaylı

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI Yüksek Lisans Tezi GÖKHAN SAYAR İSTANBUL, 2011 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU YÜKSAK LİSANS PROGRAMI TÜRK HUKUKUNDA

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

Adwords Reklam Sİstemİnde

Adwords Reklam Sİstemİnde makaleler İrfan AKIN Adwords Reklam Sİstemİnde Marka Kullanımı İrfan AKIN * I. Giriş Önemi ve kapsamı giderek büyüyen internet, işlevlerine her geçen gün bir yenisini eklemektedir. Bu genişlemeyle beraber

Detaylı