ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN: 978-9944-0203-7-4"

Transkript

1 ISBN:

2 8th INTERNATIONAL KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS ULUSLAR ARASI 8. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLERİ ULUSLARARASI 8. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLERİ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekim 2010 / İstanbul 8th INTERNATIONAL KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS Istanbul University Faculty of Economics October 28-31, 2010 / Istanbul-Türkiye ii

3 8th INTERNATIONAL KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS ULUSLAR ARASI 8. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLERİ ULUSLARARASI 8. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 8th INTERNATIONAL KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS Ekim 2010 / İstanbul October 28-31, 2010 / Istanbul-Türkiye Yayıncı: İbrahim Güran Yumuşak Editör: İbrahim Güran Yumuşak Editör Yardımcıları: D. Çağrı Yıldırım Özlem Tosuner Armağan Türk E posta: Basım: Sera Manyetik Bant Sanayi A.Ş. Publisher: İbrahim Güran Yumuşak Editor: İbrahim Güran Yumuşak Asistans of Editor: D. Çağrı Yıldırım Özlem Tosuner Armağan Türk E mail: Printed by Sera Manyetik Bant Sanayi A.Ş. Yayın Yılı: EKİM 2010 Publishing Year: OCTOBER, 2010 Basım Yeri: İstanbul-Türkiye Dili: Türkçe ve İngilizce Yayın Türü: Elektronik Yayın (CD) Publishing Locate: Istanbul-Türkiye Language: Turkish and English Publication Type: Electronical Publishing (CD) Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. ISBN: iii

4 ĐSTANBUL DAKĐ BĐLGĐ EVLERĐNĐN SOSYAL ĐÇERME BOYUTU AÇISINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVĐ * Yrd. Doç. Dr. Orhan KOÇ AK * Özet: Günümüzde sadece bilginin üretilmesi değil, bilginin amaca uygun ve doğru sunulması da oldukça önemlidir. Bununla birlikte, bilgi kaynaklarının kontrol edilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşması söz konusu olduğunda bu durum daha da önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, bilgiye ulaşım noktasında fırsat eşitsizlikleri söz konusu olabilir. Bu nedenle, bilgiye ulaşma imkanının arttırılarak sadece ekonomik gücü olanların bu haktan yararlanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Tüm bunların sağlanması için de bilginin, toplumsal çıkarlar doğrultusunda üretileceği ve sunulacağı ortamların olması gerekmektedir. Ülkemizde ise, özellikle belediyelerin öncülük yaptığı bilgi evi adı altında bilgiye ulaşma noktaları mevcuttur. Bu ortamlar, özellikle, bilgiye ulaşma noktasında kısıtlı imkanı olan gelir seviyesi düşük yada orta düzeydeki ailelerin çocuklarına hizmet ederek sosyal ve ekonomik fayda sağlamaktadır. Ayrıca, bilgiye ulaşma ortamları olarak kurulan ancak, farklı amaçlara hizmet eden internet kafelerin alternatifi olması açısından da çocukların ve gençlerin faydalı olmayan ortamlara girmesini engellemektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada Đstanbul ilinde faaliyet gösteren ilçe belediyelerine bağlı bilgi evleri ele alınarak, özellikle topluma sağladığı toplumsal fayda üzerinde durulacaktır. Ayrıca, sosyal dışlanmanın eğitim boyutu ele alınarak, bilgi evlerinin bu açıdan bir sosyal içerme yönünün olduğuna dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Bilgi Evleri, Sosyal Đçerme, Sosyal Dışlanma, Bilgi Teknolojileri THE EVULATION OF THE KNOWLEDGE HOUSES IN ĐSTANBUL IN TERMS OF SOCIAL INCLUSION Abstract: Today, not only the production of knowledge but also relevant of knowledge and the usage of it is much important. However, it is needed to control the knowledge resources as well. Especially, it is becoming much more important when children and youths are subjected to reach knowledge resources. In addition, there may be possible inequalities in terms of opportunities to reach knowledge. Therefore, by increasing opportunities in reaching for knowledge will provide that not only rich people s reach but also poor people and vulnerable who are children and youths. The environment, in which the knowledge is produced and offered for the benefit of society, is required in order to provide these opportunities. In Turkey, there are some places, where there are computers and other devices to reach knowledge and are called knowledge houses in cities, are founded and organized by municipalities. These organizations serve the children who their families incomes level either low or medium and restricted opportunities in reaching for the knowledge in order to provide for them the benefits both socially and economically. The knowledge houses are aimed for the children and youths who are in poverty and socially excluded and thought as an alternative to the internet cafes which were founded to reach knowledge and information and improve computer skills, but couldn t be used for the aim by children and youths. In this sense, it is investigated all the benefits for the society of all knowledge houses operate in the different districts of Istanbul. Also, by studying the education approach of social exclusion, it is to be attracted attention the benefits of these knowledge houses in terms of social inclusion. Key Words: Knowledge Houses, Social Inclusion, Social Exclusion, Knowledge Technologies. * * Yalova Üniversitesi, ĐĐBF, Çalışma Ekonomisi ve End. Đlişkileri Bölümü, Yalova Üniversitesi, ĐĐBF, Çalışma Ekonomisi ve End. Đlişkileri Bölümü, 567

5 Giriş Günümüz bilgi çağıdır ve bilgiye ulaşmak artık oldukça kolaydır. Ancak, bilgiye doğru ulaşmak gibi doğru ortamlarda ulaşmak da önem arz etmektedir. Özellikle, Büyükşehirlerde yetersizlikler nedeniyle çok sayıda internet kafe denetlenememekte ve bu mekanlar çocuklarımız ve gençlerimiz için tehlike saçmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, çocuklarımız, uzman kontrolünde ders çalışabilecekleri ve internete ulaşabilecekleri mekanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte, hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde yaşanan sınav maratonu ve rekabeti sonucunda, birçok aile çocuğunu ya dershaneye göndermekte yada çocuğuna özel ders aldırmaktadır. Ancak, ekonomik yetersizlikleri nedeniyle bu imkanlardan yoksun olan ailelerin sayısı da az değildir. Dolayısıyla, bu fırsat eşitsizliğinin asgariye indirilmesi için de derslerin ücretsiz anlatıldığı ortamlara ihtiyaç vardır. Bu çerçevede, çocukların hem internete sağlıklı ulaşımı, hem de okulda gördüğü ancak anlayamadığı konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti almaları, sosyal içerme yönü olan bir eylem olacaktır. Bununla birlikte, çocuk, bu ortamlara giderek, alternatif ortamlardan uzaklaşacak, kötü arkadaşlıklar edinmeyecek yada zamanını boş uğraşlarla harcamayacaktır. Bu açıdan da sağlıklı nesillerin yetişmesine bir katkı sağlanacaktır. Bu çerçevede, sadece ders çalışmak değil, gerektiğinde sosyal etkinliklerin de yer aldığı böylesine ortamlarda çocuk ve gençler sosyalleşme imkanı edinecekler, kendilerin sanatın yada sporun bir dalında geliştirme fırsatı bulacaklardır. Sonuç olarak, bu bahsedilen çerçevede, Đstanbul ilçe belediyelerine bağlı 97 bilgi evi bu faaliyetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Tabi ki, bazı ilçe belediyeleri bu konularda daha etkin iken bazıları ise, daha yeni gelişme göstermektedir. Ama her ne olursa olsun, bilgi evleri büyük bir ihtiyaca cevap vermekte, Đstanbul daki yaş aralığındaki yaklaşık 2 milyon çocuk ve gencin 100 binlercesinin bilgiye sağlıklı ulaşımında öncülük yapmaktadırlar. Bu çalışmada da, bilgi evi kavramı genel özellikleri itibariyle ele alınmış ve yerine getirdiği hizmetlerin sosyal içerme yönüne dikkat çekilmiştir. Son kısımda ise, ilçe belediyelerinin internet sitelerinde yer alan bilgiler ölçüsünde önemli görülen faaliyetlerden bahsedilmiştir. 1.Kavramsal Açıdan Bilgi Evleri 1.1. Bilgi Evlerinin Tarihçesi Đslam Dünyası'nda Beytü'l-Hikme adıyla anılan oluşumların bugünkü bilgi evlerinin temeli olduğu düşüncesi hakimdir. Đlk defa Bağdat'ta Abbasiler döneminde 11. yüzyılda kurulan Bilgi Evi o çağlarda ilk astronomi kitabını Đslam Dünyası'nda kaleme alan Müeyyed Bin Bermek, ilk ansiklopediyi kaleme alan Zekeriyya Kazvini ve büyük felsefeci Nasreddin Tusi gibi bilginlerin yetişmesini sağlamış ve bu ilim ışığı Bağdat'tan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar bütün bir Đslam coğrafyasına yayılmıştır. Abbasiler'den Selçuklular'a ve oradan da Osmanlı Devleti ile sürdürülen bilim ışığı medreseler aracılığıyla imparatorluğun gelişme çağında Bilgi Evlerinin mirası üzerinde şekillenmiş ve anatomiden mimariye, felsefeden coğrafyaya kadar pek çok sahada yetkin ilim adamları yetişmiştir (http://www.bagcilar.bel.tr/tr/icerikdetay/75/106/tarihcesi.aspx). Ülkemizdeki sürece baktığımızda ise, 2004 Martındaki yerel seçimden sonra Türkiye genelinde yüzlerce belediye başkanlığı kazanan AK Parti belediye başkanları, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ın organize ettiği bir toplantıda bir araya gelmişlerdir. 568

6 Bu toplantıda, sosyal hizmetlere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, bir de proje önerisinde bulunur ve gençlerin, özellikle ilköğretim öğrencilerinin internet kafelerden uzak tutulması amacıyla bilgi evlerinin kurulması gerektiğini ifade eder. Başbakan ın bu düşüncesi çerçevesinde, yerel yöneticiler bilgi evleri projesine hemen başlamışlar ve pilot bölge seçilen Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde ilk bilgi evi açılışını gerçekleştirmişlerdir. Şubat 2005 tarihindeki Seyitnizam Mahallesi ndeki bilgi evi açılışına 25 belediye başkanı katılmıştır. Daha sonra ise, bu belediye başkanları kendi ilçe belediyeleri bünyesinde bilgi evleri açarak bilgi evlerinin sayısını arttırmışlardır (Gülmez,2006,51). 1.2.Bilgi Evleri Projesi Bilgi evleri projesi, Bilgi Kuşakları Đçin Adım Adım sloganıyla yola çıkılan ve Đstanbul daki birçok ilçe sakininin, özellikle de öğrencilerin sağlıksız kafe ortamlarından çekilmesini amaç edinen ve modern teknolojiyle donatılmış ortamlarda bilgiye ulaşma imkanı tanıyan bir proje olma özelliği taşımaktadır. Böylece, kontrol altında güvenli ortamlarda ve ücretsiz olarak bilgiye ulaşma olanağı tanınmaktadır (http://www.beykoz.bel.tr/icerik.asp?is=199q15 52q10q1hdq1q1arama%20yap%FDn). Bu projenin amacı, Bağcılar Belediyesi tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı hayatın gerçeklerine göre yetiştirip, onları geleceğe, çağın teknik bilgi ve teknolojileriyle hazırlamaktır. Bu projenin hedef kitlesi; ülkemizin ekonomik farklılıkları nedeniyle teknolojiye ulaşma zorluğu çeken alt-orta gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarıdır. Bir yanda her türlü ekonomik imkânlara sahip aile çocukları; diğer tarafta evinde bırakın bilgisayarı, ısınacak kömürü bile olmayan aile çocukları. Bu toplumsal farklılık toplumda kırılmalara neden olmaktadır. Bu projeyle herkese eşit eğitim imkânı sağlanmaktadır. Ancak böylece sağlıklı bir nesil yetiştirilebilir. Bilgi evleriyle; mevcut olan ve her türlü olumsuzluğu içinde barındıran ve de cafe olarak adlandırılan garip mekânların yerini, gençlerimizi bu ortamlardan kurtaracak, onları bilgi ve beceriyle donatacak mekânlar alacaktır (http://www.bagcilar.bel.tr/tr/icerikdetay/72/102/bilgi-evleri-projesi.aspx). Belediyelerin Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü ne bağlı bu kuruluşlar, özellikle ilköğretim çağındaki çocukların çağımızın getirdiği teknolojik imkanlardan faydalanabileceği, ödevlerini eğiticiler gözetiminde yapabileceği, sıcak ve bir takım olumsuz mekanlarla temasını engelleyecek ortamlardır (http://www.erguvanim.net/blog/istabul-bilgi-evleri/). Ayrıca, gençlerin bilgi teknolojilerine kolay ulaşmasının yanı sıra, bu teknolojiyi en verimli şekilde nasıl kullanacaklarını bilmeleri önemli olduğundan bilgi evleri bünyesinde bilgisayar eğitimlerinin de verilmesine önem verilmiştir. Bu eğitimlerin M.E.B. tarafından onaylanan sertifika ile son bulması, eğitimlerin mesleki eğitimler olması özelliğini de sağlamıştır. Bununla birlikte, bilgi evleri, okumayı sevdirmek ve araştırma yapmayı sağlamak amacıyla geniş bir kitap arşivine de sahiptirler. Ayrıca, bu kütüphanelerde büyükler için de düzenlenen kitap okuma programları söz konusu olduğu gibi çocukların ailelerine yönelik seminerler de düzenlenmekte ve danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.ayrıca, kamuoyunda bazı dershaneler ve etüt merkezleri, belediyelerin kendilerine bu kurumlarla rakip duruma geldiklerini düşünmüşlerdir. Ancak, bilgi evlerinin amacı sadece bu kurumlara destek mahiyetinde faaliyet göstermektir (Gülmez,2006,51). 2. Bilgi, Eğitim Ve Sosyal Đçerme Đlişkisi 2.1. Eğitim ve Sosyal Dışlanma Sosyal dışlanma, yoksulları, zihinsel ve fiziksel engellileri, intihar eğilimli insanları, çok yaşlı ve sakatları, sokak çocuklarını, madde bağımlılarını, eski mahkumları, asosyal kişileri vb. 569

7 ifade etmekte kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, ilk olarak Fransa da ortaya çıkmış ve daha sonra ise Avrupa Birliği literatürüne girmiştir. Genel olarak, yoksulluk kavramı ile birlikte ele alınan bir kavramdır. Bununla birlikte, sosyal dışlanma, belirli kesimlerin toplumsal bütünün ve sermaye birikim sürecinin dışında kalması ve ekonomik büyümeye yaptığı katkıdan adil ölçülerde yararlanmaması üzerine odaklanmaktadır (Sapancalı, 2003, 13). Sosyal dışlanmayı ortadan kaldırmaya dönük politikalara da sosyal içerme denmektedir. Sosyal içerme politikalardan biri de eğitim politikalarıdır. Çünkü, eğitim, çocukluk döneminden başlama üzere bireyin gelişimini belirleyen en önemli aşamalardan biridir ve bireyin geleceğini şekillendirir. Eğitim, aynı zamanda toplumsal bütünleşmeyi sağlayan katılımcı bir süreci içerir. Dolayısıyla, bu süreç sağlıklı gelişmediğinde, yani eşit katılım ve yararlanma gerçekleşmediğinde, eğitim dışlanmanın kaynağı olabilir. Bu doğrultuda, çocukluk döneminde eğitimden dışlanma yetişkinlik döneminde sosyal dışlanmaya zemin hazırlamaktadır. Eğitim sisteminden kaynaklanan nedenlerle temel eğitimin başarıyla tamamlanamaması, yetişkinlik döneminde sosyal dışlanmaya neden olmaktadır. Dolayısıyla, gerçekten, iyi eğitim almamış birey, meslek edinememekte, dolayısıyla işgücü piyasasının dışında kalmaktadır. Ayrıca, bu tür kişiler, toplumla bağlarını koparmakta, suça yönelmektedir. Aynı zamanda, güdüleyici olmayan öğretim, çocuğun kısmi süreli çalışmasına neden olmakta, o da aşırı yorgunluk ve tükenmeye sebep olmaktadır. Bu durum da, okulda dikkatsizliğe, ve başarısızlığa neden olmakta, öğrencinin okulu terk etmekle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır (Sapancalı, 2003,178) Eğitim faaliyetlerinin gerek sosyal politika gerekse sosyal dışlanma açısından üç önemli etkisinden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, eğitim düzeyinin arttırılmasıyla emeğin yüksek bir vasıf düzeyine ulaşması sağlanacak ve eğitimli kişilerin hem iş bulması kolaylaşacak hem de verimliliği artacaktır. Đkincisi, eğitimin geniş kitlelere yayılması gelir dağılımını olumlu yönde etkilemektedir. Böyle bir durum orta sınıfın güçlenmesini sağlayacaktır. Üçüncüsü ise, eğitim, bazı grupların sosyal hayattan dışlanmasını engellemektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmaması gelirin eşit verilmemesinden daha önemlidir (Şenkal, 2005,381). Sonuç olarak, eğitim faaliyetlerinin yetersizliği ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin söz konusu olması, çocukları ve gençleri hem bulundukları dönem içersinde hem de gelecekte sosyal dışlanma ile karşı karşıya bırakacaktır. Dolayısıyla, kaliteli eğitim imkanlarının yada alternatif eğitim ortamlarının sunulması bu açıdan birer sosyal içerme politikası olacaktır. 2.2.Bilgi Evleri ve Eğitim Modern çağın belediyeciliği, gerek uluslararası kanunlarla ve gerekse bu kanunlara göre hazırlanmış yerel yasalarla "sosyal belediyecilik" ana eksenine oturtulmuştur. Bu eksen dahilinde yerel yönetimlerin ana görevlerinden biri sosyal dönüşüm programları hazırlamak ve uygulamaktır. Evrensel anlayış bu görevi yaparken de yerel yönetimlerle, sivil kuruluşların işbirliğini esas kabul etmektedir(http://www.bagcilar.bel.tr/tr/icerikdetay/72/102/bilgi-evleriprojesi.aspx). Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde eğitim faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle, mesleki eğitimler ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Đstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ĐSMEK, önemli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra bilgi evleri kanalıyla gerçekleştiren eğitim faaliyetleri de söz konusudur. Öyle ki, bilgi evlerinde, ilköğretim ve ortaöğretim çağında bulunan öğrenciler için günlük ödevlerini, dönem ödevlerini, yıllık ödevlerini ve projelerini bilgisayar ortamında 570

8 hazırlayabilme olanağı sunulmaktadır. Ayrıca, aşağıdaki imkanlar da bilgi evi üyelerine tanınmıştır.. Đnternet ortamında araştırma yapabilme imkanı, Bilgisayar bilgilerini geliştirme ve pratik yapma imkanı, Kütüphaneden roman, hikaye vb. ödünç kitap alıp faydalanabilme imkanı, Okul çıkışından sonra ders çalışma imkanı, Sinema filmi izleme imkanı, Düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılma imkanı, Satranç kurslarına ve diğer sosyal etkinliklere katılma imkanı. Bilgi evleri, ücretsiz sunduğu eğitimler yoluyla, dershaneye gidemeyen yada özel öğretmen ile çalışamayan çocuk ve gençlerin uzman öğretmenler yoluyla başarısız oldukları yada kendini geliştirmek istedikleri alanlarda fırsatlar elde etmesine olanak tanımaktadır. Böylece, eğitimde maddi olanaklara dayanan fırsat eşitsizliğinin biraz olsun önüne geçilmektedir. Ayrıca, mahallelerde çocukların bilgiye ulaşma ve boş zamanlarını değerlendirilmesini sağlayarak, okullarda sınıfların kalabalıklığı sebebiyle anlaşılamayan konuların yeniden anlatılması, okul öğretmenleri tarafından verilen günlük, aylık, yıllık ödevlerini hazırlama rehberliğinde bulunulması, zekalarını, yeteneklerin ve becerilerini geliştirmeleri için ihtiyaç olan imkanların konularında uzman branş öğretmenler tarafından sunularak öğrencinin başarısına katkıda bulunulması bilgi evlerinin başta gelen fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Bunula birlikte, bilgisayar ve internete yada şehir merkezlerinde bulunan kütüphanelere ulaşma imkanı olmayan çocuklara destek olmak da bilgi evlerinin öne çıkan görevlerindendir. Bu doğrultuda, çocuk ve gençlerin aileleri dışında, internete ulaşma, interneti doğru amaçlar doğrultusunda ve ölçülü bir biçimde kullanma noktasında bir rehbere ihtiyaç duydukları da bir gerçektir. Dolayısıyla, internet kafelerde bu tür bir rehberlik hizmeti söz konusu değildir. Bu açıdan bilgi evlerinde internete öğretmenler nezaretinde girilmesi büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, "Öğrenmeyi öğretme" artık öğretmenlerin temel görevi olmuştur. Öğrencilerini iyi tanıyan, öğrenme stillerini bilen ve onların ilgi ve bilgi düzeylerini bilen öğretmenlerin, öğrencilerini etkin öğrenme ortamına taşıması söz konusudur. Öğretmenlerin, üstlenmiş oldukları öğretme faaliyetlerini yerine getirebilmesinde bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olması da büyük önem taşımaktadır. Günümüzde öğretmenler teknoloji ve bilgisayar okuryazarı olma, bilgi teknolojilerini iyi tanıma, ders ortamlarında teknolojiyi kullanabilme ve internet ten faydalanma, öğrencilerini teknoloji kullanmaya güdüleme, öğrencilerinin derinlemesine araştırma yapabilmelerini sağlamak amacıyla internet kaynaklı olmak şartıyla ödev verme ve internet ortamında ortak proje geliştirme gibi fonksiyonları icra etmektedirler (Taşpınar, 2004,4) Bilgi evleri genel olarak 3 bölüm paralelinde eğitim faaliyeti sunmaktadır: 1-Etüd Bölümü: Okullarında veya evlerinde ders çalışma imkanı bulamayan öğrencilere etüd bölümünde, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknolojileri, Sosyal Bilgiler ve Đngilizce derslerinde branş öğretmenleri nezaretinde çalışma ortamı sunulmaktadır. 2-Kütüphane Bölümü: Bu bölümde, genel olarak hedef kitlenin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte ve sayıda kitap bulundurulmaktadır ve kitaplar raflara üyelerin rahatlıkla ulaşıp alabilecekleri şekilde dizilmiştir. Rehber öğretmenler üyelerin talepleri doğrultusunda kitap 571

9 bulma veya ödev araştırma konularında yardımcı olmaktadır. Okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için öğrenciler öncelikle kütüphane bölümüne yönlendirilmektedir. 3-Bilgisayar ve Đnternet Bölümü: Çocuklar, bu bölümde bilgisayar sınıflarında internete rehber öğretmenler eşliğinde girmektedir. Bu rehber öğretmenler öğrencilere; öncelikle temel bilgisayar kullanımı, web sitesi kullanma hatta web sayfası hazırlama, ödev ve araştırma konularında yön vermektedirler. Ayrıca, bilgisayarlara çocukların gelişimine zararlı sitelere girişi engelleyici programlar yüklenmiştir Bilgi Evleri ve Đnternet Kafeler Günümüzde, çocuklar ve gençler ödev yapmak için Türkiye geneline yayılmış ruhsatlı 20 bin kadar internet kafeden yararlanmaktadır. Ancak, bu internet kafeler, bu tür çalışmalar yapmak için pek de uygun değildir. Bu mekanlar,daha çok oyun oynanan, sanal sohbet yapılan ve bazen de gayri ahlaki faaliyetlerde bulunulan mekanlar haline gelmiştir. Dolayısıyla, ailelerin çocuklarının bu tür ortamlardan yararlanmasını engellemeye çalıştığı bilinen bir gerçektir. Ancak, bu ailelerin evlerinde bilgisayar ve internet olanağına sahip olmaması, bu tür imkanlara sahip olanlara göre, çocuklarını da dezavantajlı konuma sokmaktadır. Öyle ki, TÜĐK verilerine göre, 2010 yılında Türkiye genelinde hane halklarının masa üstü ve diz üstü bilgisayar sahiplik oranı toplam %24 ler civarında olduğu görülmektedir (http://www.tuik.gov.tr/veribilgi.do?tb_id=60&ust_id=2). Bu oran dikkate alındığında, çocukların bilgi teknolojilerine ulaşımda dışarı bağımlılığı söz konusudur. Bununla birlikte yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Türkiye de internet kafelere gidenlerin %95 gibi büyük bir çoğunluğunu 30 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, internet kafeye gitmesi yasak olan 12 yaş ve altındaki çocukların oranı ise %15 ler civarındadır. Tabi ki, bu yasağa uymayan çocukların ticari amaç dışındaki bir ortamda internete bağlanma olanağının tanınması gerekmektedir (Yıldız, 2005,41). Yapılan bir diğer araştırma ise en önemli internet erişim ortamının internet kafeler olduğu ve bu mekanların en yoğun yararlanıcılarının da genellikle internet kafeye arkadaşlarıyla birlikte gelme eğiliminde olan öğrenciler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, gene bu araştırmaya göre internet kafelerin öncelikli kullanım amaçlarının oyun, daha sonra eğlence ve son olarak da eğitim-bilgi amaçlı olarak sıralandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara ek olarak, internet kafelerin ışıklandırma, havalandırma ve gürültü gibi fiziksel özelliklerinin internet kafelerin en yoğun kullanıcıları olan öğrenciler için uygun olmadığı da ulaşılan sonuçlardan birisidir (Odabaşı, 2007,5). Türkiye Bilişim Şurası (2002) raporuna göre, 7-15 yaş grubundaki çocukların %90 ının interneti eğlence ve yararlı olamayan siteleri incelemek için kullandığı belirtilmektedir. Bu raporda da çocuklar için internetin tehlikeleri şu şekilde sıralanmıştır : Pornografik ya da olumsuz ve tehlikeli inanç içerikli web siteleri gibi zararlı sitelerin kolayca ulaşılabilir olması. bulunmaması. Çocuklar için yararlı olabilecek içerikteki sitelere kolay ulaşılabilecek kaynakların Đnternetin aile içi çatışmalara neden olması. Ekonomik yönden (telefon ve alışveriş faturaları gibi) zararlı olması. Günlük işleri aksatacak yönde zaman kaybına neden olması. 572

10 sebep olması. Đnternette kişinin kendisini olduğu gibi yansıtmaması nedeniyle kimlik kargaşasına Đnternetin yararlı amaçlarla kullanılmaması. Đnternetin bağımlılık yaratması. (Đnternet Kurulu, 2002,2). Bu doğrultuda, içerdiği olumsuzluklar nedeniyle kız çocuklarının internet kafelerden daha az yararlandığı görülmektedir. Bu durumu, 2002 yılında Diyarbakır ilinde yapılan bir çalışmada desteklemektedir. Öyle ki, internet kafe kullanıcılarının sadece %5 i bayandır (Bölükbaş,2005,21). Dolayısıyla, hem güvensizlik hem de toplumsal bakış açısı nedeniyle genç kızlar ve kız çocukları internetin imkanlarından yararlanamamaktadır ve böylece bu durum, cinsiyete dayalı bir ayrımcılığa neden olmaktadır. Ayrıca, internet kafeler ücretli olması, dar yada düşük gelirli aileler için ayrı bir sorun teşkil etmektedir. 3.ĐSTANBUL ĐLÇE BELEDĐYELERĐNE AĐT BĐLGĐ EVLERĐNĐN GENEL GÖRÜNÜMÜ Đstanbul ilinde 39 ilçe belediyesi mevcuttur. Bu belediyelerin 24 ünde bilgi evi adı altında faaliyet gösteren kuruluşlar söz konusudur. Bilgi evi mevcut olmayan dört belediyede ise, bilgi evi çalışmaları devam etmektedir. Bunlar, Eyüp, Başakşehir, Fatih ve Gaziosmanpaşa belediyeleridir. Ayrıca, bilgi evi kapsamında ele alınabilecek Eğitim evleri (Maltepe Belediyesi) ve Kültür evleri (Silivri Belediyesi) gibi merkezler söz konusudur. Bunlar da bilgi evleri kapsamında çalışmaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla, Đstanbul ili genelinde toplam 97 bilgi evi tespit edilmiştir. 14 bilgi evi ile en fazla bilgi evi Ümraniye Belediyesi sınırları içindedir (%14,5). Üsküdar belediyesi ise, 11 bilgi evi ile ikinci sıradadır ve toplam içindeki oranı %11,4 tür. Dolayısıyla tüm bilgi evlerinin dörtte biri bu iki ilçede toplanmıştır. Ayrıca, Anadolu yakasındaki bilgi evlerinin %48 ini oluşturmaktadır. Tablo 1: Đstanbul Avrupa Yakası Bilgi Evleri Arnavutköy 3 Kağıthane 2 Bağcılar 3 Küçükçekmece 4 Bahçelievler 4 Sarıyer 9 Bayrampaşa 3 Silivri 1 Beyoğlu 1 Sultangazi 1 Esenler 2 Zeytinburnu 5 Fatih 1 Toplam 45 Güngören 6 Tablo 2: Đstanbul Avrupa Yakası Bilgi Evleri Ataşehir 3 Beykoz 6 Çekmeköy 5 Maltepe 7 Pendik 1 Sultanbeyli 1 Tuzla 1 Ümraniye 14 Üsküdar 11 Sancaktepe 3 Toplam

11 Bazı ilçe belediyelerine ait sayısal veriler ve uyguladıkları faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Bağcılar Belediyesi internet sayfasında, aralığında, bilgi evlerinden ne kadar sayıda çocuğun ne sıklıkla, hangi amaçla yararlandığına yer vermiştir. Tablo 3: Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Kullanıcı Sayıları( ) Kazım Karabekir Fevzi Çakmak Fatih SIRA AMAÇ Toplam 1 Etüd Eğitiminden Yararlanan Öğrenciler (1 Günde) Bilgisayar Dersliğinden Yararlanan Öğrenciler ( 1 Haftada ) Cumartesi Kulüp ve Etkinliklerden Yararlanan Öğrenciler (Cumartesi Günü ) Kütüphaneden Ödünç Kitap Alan Öğrenciler ( 1 Haftada ) Kütüphanelerden Kitap Okuyarak Yararlanan Öğrenciler (1 Haftada ) Genel Toplam Kaynak:http://www.bagcilar.bel.tr/tr/icerikdetay/79/108/ogrencilerin-faydalanma-istatistigi.aspx Ancak, Bağcılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençlerin 2009 nüfus verilerine göre sayısı 135 bin civarındadır (tuik.gov.tr, 2009). Dolayısıyla, bilgi evlerinden yararlanan kullanıcı sayısı yeterli düzeyde değildir. Bunda bilgi evi sayısının nüfusa göre az olması da etkili olabilir. Bağcılar Belediyesi nin hafta sonu klüp faaliyetlerine bakıldığında ise, tiyatro, drama, Đngilizce drama, matematik olimpiyatları ve fen-teknoloji projeleri gibi etkinlikler söz konusudur. Bu faaliyetlere bakıldığında sadece çocukların ders çalışmadığı, bunun ötesinde daha ciddi etkinliklerde bulunduğu görülmektedir. Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri nde ise, 1860 kayıtlı üye mevcuttur. Bunların 250 tanesi etütlerden yararlanmaktadır.benzer şeklide, Bayrampaşa da da ilgili yaş aralığında 43 bin kişi vardır. Dolayısıyla, bilgi evlerinden yararlananların sayısı yeterli değildir Ayrıca, bilgisayar kulübünde, 17 bilgisayarla, günde dört ayrı grupla ders yapılmaktadır. Bunun dışında, Edebiyat ve Basın Yayın Kulübü, Bilgisayar Kulübü, Tarih Sofrası, Gezi Kulübü, Spor Kulübü, Sinema Kulübü çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, Altıntepsi Mahallesi nde açılan Bilgi Merkezi nde voleybol, basketbol ve tenis gibi spor alanları da mevcut bulunmaktadır. (http://www.bayrampasa.bel.tr/hizmetlerimiz/detay.aspx? SectionID=ryj56ZUAFjjiW05lCOuaZA%3d%3d&ContentID=uZ8Ay1geK1cXHpRxURSWa w%3d%3d) Beykoz Belediyesi Bilgi Evlerinden ise, 5 yıl boyunca yaklaşık 130 bin civarında kişi yararlanmıştır. 574

12 Tablo 4: Beykoz Belediyesi Kullanıcı Sayısı Yıllar Bilgi evi Kullanıcı Sayı (ocakmart) Toplam Kaynak:http://www.beykoz.bel.tr/icerik.asp?is=199q1987q10q1hdq17q10q11q1arama%20yapın Beykoz da yaşayan genç nüfusa baktığımızda ise, ve15-19 yaş aralıklarında toplam kişi bulunmaktadır(tuik.gov.tr, 2009). Dolayısıyla, özellikle 2008 yılı dikkate alındığında, bu yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin büyük bir bölümünün(%85) bilgi evlerinden yararlandığı görülmektedir. Bununla birlikte, internet ve bilgisayar kullanımı sırasında, üyelerden herhangi biri huzur bozucu hareketlerde bulunduğunda, yönetici, bilgisayar aracılığıyla veritabanı üzerine birinci uyarı olarak bunu işlemektedir. Her üyenin 3 uyarı hakkı bulunmaktadır ve 3. uyarı hakkı dolan üye, bir daha hak verilmemek üzere üyelikten çıkarılır. Bu şekilde huzur ve asayiş sağlanmaktadır. Ayrıca, internet cafelerde kullanılan chat ve oyun programlarını kullanılması yasaklanmıştır. Bu şekilde sadece bilgiye yönelik hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Beyoğlu Belediyesi ne ait Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi nde ise, Beyoğlu Belediyesi nin gençlik politikaları kapsamında Beyoğlu ndaki yaş arası gençlerin kültürel ve sosyal gelişimleri desteklenmekte, hayat becerileri kazandırılmakta, gönüllü gençlik ekipleri ile aktiviteler düzenlenmektedir. (http://www.beyoglu.bel.tr/markalarimiz/ default.aspx? SectionId=134) Esenler Belediyesi ile Küçükçekmece Belediyesi, bilgi evlerinde klüp faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu doğrultuda, Esenler Belediyesi nde, ebru, izcilik, müzik, gezi klüpleri dikkat çekmektedir (http://www.esenler.bel.tr/index.php?c=page&page=bilgievleri). Küçükçekmece Belediyesi nde ise aşağıdaki klüpler yer almaktadır: 1-Satranç Kulübü 2- Küçük Hanımefendiler ve Küçük Beyefendiler Kulübü 3- Sihirli Eller Kulübü 4- Hobilerim ve Ben Kulübü 5- Proje Kulübü 6- Đngilizce Çeviri Kulübü 7- Okuma Saati Kulübü 8- Şiir Kulübü 9- Matematik Kulübü 10- Kompozisyon Kulübü 11- Tiyatro Saati 12- Bir Dergi Oluşturalım 13- Bilişim Kulübü 14- Puzzle Kulübü 575

13 15- Tarihte Bu Hafta 16- Küçük Mucitler Kulübü 17- On Parmak Klavye 18- Masal Kulübü 19- Oyun Atölyesi 20- Çocuk Oyunları Kulübü 21- Müzik Kulübü 22- Pratik Đngilizce 23- Pratik Đspanyolca Kulübü 24- Pratik Almanca Kulübü 25- Pratik Fransızca Kulübü 26- Folklor Kulübü 27- Grafik Tasarım Kulübü 28- Đyilik Kulübü 29- Dijital Fotoğrafçılık Kulübü 30- Doğa Kulübü Bu kulüpler vasıtasıyla, çocuklar ve gençler sosyalleşme imkanı bulmaktadır. Ayrıca, Küçükçekmece Belediyesi, çocukların hayata hazırlanmasını sağlamak için Hayat Okulu projesini hayata geçirmiştir (http://kucukcekmecebilgievleri.com/2010/ Bu doğrultuda, 1- Karakter Eğitimi, 2- Deha Eğitimi, 3- Duygu Eğitimi, 4- Sosyal Beceri Eğitimi olmak üzere dört farklı eğitim alanı bulunmaktadır. Bu uygulamayla, hayatın sadece ders ve sınavlardan ibaret olmadığı, farkına varılması gereken başka şeylerin de olduğu vurgusu yapılmaktadır. Sarıyer Belediyesi nde ise, Bilişim gençlik evleri (BĐGEV) söz konusudur ve kurumlar, ilçedeki genç nüfusun kültürel ve sosyal gelişimlerine destek olmaktadır. Bu evlerin, günümüz bilgi çağında bölge halkının kütüphane ve internet kullanımı gibi bilgiye ulaşma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açıldığı ifade edilmektedir.bđgev de uzman eğitmenler eşliğinde, 7-14 yaş grubu öğrencilere Matematik, Türkçe, Sosyal, Bilgisayar ve Đngilizce etüt dersleri verilmektedir. Ayrıca Satranç ve Sinema Kulüpleri ile öğrencilere sosyal ortam oluşturulmaktadır. Silivri Belediyesi Kültür Evi ise, daha çok yetişkin ve çocukların sanatsal yönlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda, ud, gitar, keman, ebru, vitray-mozaik-hat, çocuk tiyatro kursları alanında hizmetler verilmektedir (http://www.silivri.bel.tr/index.php/ anasayfa/sayfa/53). Ümraniye Belediyesi ise, diğer belediyelerden farklı ve gerekli olarak bilgievi.gen.tr adlı bir internet sitesi kanalıyla, çocukların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi yönünde ek bir faaliyette bulunmaktadır (http://www.bilgievi.gen.tr/frmcontent.aspx?contentid=7837) Bununla birlikte, Üsküdar Belediyesi nin bilgi evlerinin üye sayısı kişi olarak verilmiştir. Üsküdar ilçesinin genç ve çocuk nüfusu da yaklaşık olarak civarındadır. Dolayısıyla, en az her 3 çocuktan biri bilgi evine üye konumundadır (http://www.uskudarbld.gov.tr/portal/bilgievi_/t1.jsp?pagename=main) 576

14 Zeytinburnu Belediyesi bilgi evleri ise, 8-18 yaş grubu öğrencileri ve gençleri hedef kitle olarak belirlemiştir. Bu sayede, birçok çocuk hayatında ilk defa bilgisayarla tanıştırılmıştır. Ayrıca, bilgi evleri inşa edilirken mimari tarzda ve geleneksel çizgileri yansıtan mekanlar oluşturulmuştur ve bilgi evlerinin yerleri seçilirken özellikle mahallelerin merkezleri tercih edilmiştir. Bununla birlikte, okul yakınlarına kurulan bilgi evleri hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştırmıştır (http://www.zeytinburnu-bld.gov.tr/bilgievleri/index.cfm). Sonuç Ülkemizde, genel eğitim sistemimizin tüm ihtiyaçları karşılayamaması, özellikle, gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarını eğitim açısından fırsat eşitsizliğine sürüklemekte, bu durum da beraberinde bir sosyal dışlanmaya neden olmaktadır. Bu açıdan hiçbir kabahatleri olmayan bu çocuk ve gençlerin sosyal içerme politikaları vasıtasıyla, rekabet edebilir hale getirmek gerekmektedir. Bu çerçevede, Đstanbul daki ilçe belediyelerinin büyük bir bölümü üzerine düşen görevi yerine getirmiş, değişik mahallelerde kurdukları bilgi evleri vasıtasıyla, bir sosyal içermeyi hayata geçirmişlerdir. Bu çerçevede, hem eğitim-öğretime kattıkları katma değer, hem de sosyal etkinlikler açısından bilgi evleri büyük bir açığı doldurmaktadır. Ancak, bilgi evlerinin faaliyetleri yeterli düzeyde olmasına rağmen, sayıları yeterli düzeyde değildir. Öyle ki, yaklaşık Đstanbul da 100 e yakın bilgi evi söz konusu iken, bu bilgi evlerinden yararlanma potansiyeline sahip 2 milyon çocuk ve genç vardır. Bu sayının yarısı bile bu kurumlardan yararlanmak istese, her bir bilgi evine ortalama 10 bin çocuk düşmektedir ki, hiçbir bilgi evi bu sayıda üyeyi kaldıracak güçte değildir. Dolayısıyla, acilen bilgi evlerinin sayısı arttırılmalıdır. Bunun için de özellikle, bünyesinde bilgi evi barındırmayan belediyeler gerekli faaliyetlere başlamalıdır. Ayrıca, sayıca az bilgi evine sahip olan belediyeler de bu sayıyı arttırmalıdırlar. Bununla birlikte, her ne kadar araştırmamızın dışında kalsa da diğer şehirlerde de bilgi evlerinin daha yaygın olarak yer alması önemlidir. Çünkü, özellikle, eğitimde fırsat eşitsizliği, daha çok doğu ve güneydoğudaki şehirlerimizdedir. Buralarda da belediyelerin bilgi evi faaliyetlerinin olması gerekli ve zorunludur. Kaynaklar Bağcılar Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, ryj56zuafjjiw05lcouaza%3d%3d&contentid=uz8ay1gek1cxhprxurswaw%3d%3d Beykoz Belediyesi,http://www.beykoz.bel.tr/icerik.asp?is=199q1987q10q1hdq17q10q11q1 arama%20yapın. Bilgievi.gen.tr/frmContent.aspx?ContentID=7837. Bölükbaş Kenan, Đnternet Kafeler, Đnternet ve Toplum, Anı Yay., Ankara, 2005 Gülmez Sedat, Tayyip Amca Bilgi Evleri, Aksiyon Dergisi, Sayı:588, Esenler Belediyesi, İnternet Kurulu, Gençlerin İnternet Kullanımı. Çalıştay Raporu, Küçükçekmece Belediyesi, Odabaşı H.Ferhan, Ahmet Naci Çoklar, Işıl Kabakçı(2007), Yeni Dünya: Đnternet - Ailelerin Yeni Dünyadaki Sorumlulukları Nelerdir?,, 8. Aybastı-Kabataş Kurultayı, 2-3 Temmuz

15 Sapancalı Faruk (2003),Sosyal Dışlanma, Dokuz Eylül Üniv.Yay., Đzmir. Silivri Belediyesi, Şenkal Abdulkadir (2005), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Alfa Yay., Đstanbul. Taşpınar Mehmet, Çetin Gümüş(2004), Öğrenmeyi Öğrenme Kapsamında Đnternet Kafelerin Eğitsel Bir Araç Olarak Kullanımı, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Đnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. TÜĐK, Üsküdar Belediyesi, Yıldız M.Cengiz, Bölükbaş Kenan (2005), Đnternet Kafeler, Gençlik ve Sosyal Sapma, Đnternet ve Toplum, Anı Yay., Ankara. Zeytinburnu Belediyesi, 578

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Eğitim, yeni kuşakların hayata hazırlanmasında gereken bilgi, beceri ve anlayışlar

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

İstanbul Analizi - I

İstanbul Analizi - I Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi - I -Tarihçe ve Coğrafi Konum -Nüfus Analizi -Sosyal Yaşam Analizi -Teknik ve Sosyal Altyapı

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015 SAAT 11:00 SPOR HİZMETLERİ EKİBİ

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2014 Ocak 2013-14 İSTANBUL EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Sayfa 2 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ HAZIRLAYANLAR: M. Nurettin

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003369495) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir. Türkiye İş Kurumu BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ İSTANBUL İLMİLLİ

Detaylı

2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ

2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ SGB 1 2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2012 I Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Telefon 0(212) 520 05 62 (243) İnternet http://istanbul.meb.gov.tr

Detaylı

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ?

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? 78 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Gürcistan, bir Güney Kafkasya ülkesi. Güney batısında Türkiye ile sınır komşusu olan Gürcistan, okuma yazma oranının yüksek olması

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2015/ 16 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2016 OCAK

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

2-İstanbul-Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi ne sınavla 50 (Elli) genel

2-İstanbul-Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi ne sınavla 50 (Elli) genel T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ 2014 ÖZEL VEYA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için; 1-Ataşehir-İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 KARANLIK DÜNYALARI AYDINLATALIM PROJESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Küçükçekmece FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ BİLGE YILDIZ YAŞAR ÇAYANOĞLU A Ğ

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

1. Özürlülere Yönelik Hizmetler

1. Özürlülere Yönelik Hizmetler 1. Özürlülere Yönelik Hizmetler Özürlülerin; kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak üretime

Detaylı

NEDEN ÖZLÜCE NURETTİN TOPÇU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ?

NEDEN ÖZLÜCE NURETTİN TOPÇU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ? ÖZLÜCE NURETTİN TOPÇU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ NEDEN ÖZLÜCE NURETTİN TOPÇU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ? 4. ve 8.sınıfı başarıyla bitiren sevgili öğrenciler ve saygıdeğer veliler, eğitim-öğretim yılı sona

Detaylı

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti www.reidin.com KONUT AİDATLARINDA TÜRKİYE REKORU BEŞİKTAŞ TA İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti İstanbul Avr. Ankara O,33 18 Gayrimenkul sektörü ile ilgili

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Burcu YILMAZ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dr. Tuğba ÖZTÜRK Öğretim Görevlisi öğrencileri hayata hazırlamak İlgi, istidat(yetenek)

Detaylı

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve akademikleştirme yolu ile kalıcı temeller üzerine kurulmaktadır.

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK?

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? Kasım 2008 İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Halk Kimi Görmek İsteyecek? Genar Araştırma 29 Mart 2009 Yerel

Detaylı

UYG 100 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ IUL 100 INTRODUCTION TO UNIVERSITY LIFE DERSİ

UYG 100 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ IUL 100 INTRODUCTION TO UNIVERSITY LIFE DERSİ UYG 100 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ IUL 100 INTRODUCTION TO UNIVERSITY LIFE DERSİ SEVGİLİ ÖĞRENCİ- LERİMİZ... Liselerinizden mezun olup Üniversiteye başladığınız şu günler sizler için çok heyecan verici

Detaylı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Suriye Arap Cumhuriyeti nde yaşanan iç karışıklık neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay ın Yayladağ İlçesi nden Türkiye ye girişler

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ MALZEME DAĞITIM YERİ VE ADRESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015

Detaylı

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL KURUM BİLGİLERİ KURUMUN ADI ADRESİ :Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü : Komando Mahallesi İlçe Jandarma Taburu yanı Kozluk TELEFON : 0488 411 22 00-0488 411 21 65 FAKS : 0488 411 21 65 MAİL WEB ÖĞRETİM

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

BÖLÜM MATEMATİK BÖLÜM FİZİK BÖLÜM ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, BOSTANCI

BÖLÜM MATEMATİK BÖLÜM FİZİK BÖLÜM ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, BOSTANCI 1-2-3- ATAŞEHİR 1, BOSTANCI ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, ÇAMLICA, KURTKÖY, TUZLA ACIBADEM, ÜSKÜDAR KARTAL, YAKACIK SARIYER, ŞİŞLİ, BEYOĞLU GÜNEŞLİ, FLORYA, BAŞAKŞEHİR, CEVİZLİBAĞ BEYKENT, AVCILAR, BAHÇEŞEHİR

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları. İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı

Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları. İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Suriye Acil Durum Müdahalesi Psiko-Sosyal Destek Programı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 22.10.2011 TOPLANTI PLANI 14:00 Veli Bilgilendirme Semineri Okul Müdürü 14:30 14:45 15:30 Sınıf Öğretmenleri Toplantısı Her sınıf kendi sınıfının dersliğinde

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

ODTÜ HAFTA SONU KURSLARI ODTÜ HAFTA SONU KURSLARI SPORTİF ETKİNLİKLERİMİZ SPORTİF ETKİNLİKLERİMİZ. Voleybol. Okçuluk

ODTÜ HAFTA SONU KURSLARI ODTÜ HAFTA SONU KURSLARI SPORTİF ETKİNLİKLERİMİZ SPORTİF ETKİNLİKLERİMİZ. Voleybol. Okçuluk Voleybol Voleybol, uzun ve kısa vadede hedef belirleyip, bu hedeflere ulaşma konusunda yöntem geliştirmeyi öğretir. Hem bireysel hem de takım olarak hedef koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için grupla birlikte

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür.

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür. 3.7. EKONOMİK YAPI Sosyal ve ekonomik politikalar üzerinde güçlü bir etkisi olan yaşam kalitesi kavramı, şehir ve bölge planlaması, sosyal ve/veya ekonomik göstergelere ilişkin araştırmalar, zihinsel ve

Detaylı

Ülkemizde Tehlikenin yeni adı sentetik uyuşturucular

Ülkemizde Tehlikenin yeni adı sentetik uyuşturucular SAĞLIKLI YAŞAM Ülkemizde Tehlikenin yeni adı sentetik uyuşturucular NELER YAPTIK METRUK BİNALAR Kötü alışkanlıklara eğilimi olan kişilerin barınmasına müsait, harabe halindeki metruk binalar tespit edilip

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

Başarının Adresi ORTAOKUL. r Ça. ğrı da

Başarının Adresi ORTAOKUL. r Ça. ğrı da Başarının Adresi Nesiller, 2 emli 6Y Erd ğrı da r Ça ıldı şarıyla Yetişe n Ba ORTAOKUL 26 Öğrencilerimizin Enerjilerini Atmalarına Olanak Sağlayan Fiziki Mekânlar Mimarisiyle geniş aktivite sahalarıyla

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE GELİŞTİRİLEN OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 10/04/2012 1/7 Amaç

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu Bilge kentin yeni sesi SAYI: 17 MAYIS 2013 Etkinlik ÖZEL SAYI BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Önemli icraat ve etkinliklerimiz ilçemizin dört bir yanında start

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 UYGULAMALARIMIZ Çoklu Zeka Yetenek Yönelim Çalışmaları Kulüp/Kurs Memnuniyet Anketleri Veli Memnuniyet Anketleri Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00002984713) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD.

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD. İşgücü İstemi (00002687275) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı www.fmv.edu.tr kisokulu@fmv.edu.tr Önce İyi İnsan Yetiştirir. Sayın Velimiz, Günümüzde şehir yaşantısının olumsuz koşulları, teknolojik gelişime bağlı olarak bilgisayar kullanımı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı www.fmv.edu.tr kisokulu@fmv.edu.tr Önce İyi İnsan Yetiştirir. Sayın Velimiz, Günümüzde şehir yaşantısının olumsuz koşulları, teknolojik gelişime bağlı olarak bilgisayar kullanımı

Detaylı

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye, son yıllarda çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hayata geçirilen projeler ve reformlarla

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA]

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] BİRİM ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU [TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] [26.01.2017] Gazi Üniversitesi

Detaylı

"Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için..." Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için... Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. "Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için..." Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. İyi İnsan yetiştirme yarışında siz değerli gönüllülerimizin de bir tuzu olsun istedik.

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI

28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI 28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI 3. ULUSLARARSI SERTİFİKALI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI 28 Haziran -4 Temmuz 2010 -KUŞADASI İngilizce eğitimi için İngiltere ya da Amerika ya gitme imkanı olmayanlar için

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

DEVAM EDEN ULUSAL ( SODES) PROJELERİ Proje No:1 Proje Tipi: SODES Proje Adı: Gençlik Eğitim ve Etüt Merkezleri Projesi Proje No: 2013-49-128 Kurum

DEVAM EDEN ULUSAL ( SODES) PROJELERİ Proje No:1 Proje Tipi: SODES Proje Adı: Gençlik Eğitim ve Etüt Merkezleri Projesi Proje No: 2013-49-128 Kurum DEVAM EDEN ULUSAL ( SODES) PROJELERİ Proje No:1 Proje Tipi: SODES Proje Adı: Gençlik Eğitim ve Etüt Merkezleri Projesi Proje No: 2013-49-128 Kurum Adı: Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortak Kurum Adı: Mehmet

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

Bilgisayarın Yararları ve Zararları

Bilgisayarın Yararları ve Zararları BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Yararları ve Zararları ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Yararları ve Zararları Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir? 2006

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Kepenk; dükkan, mağaza, depo, garaj vs.. gibi yerlerin hem emniyetini sağlayan hemde kullanılan kepenk'in şekline bağlı olarak gece leri mağaza ve showroom larınızda

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı