LUTEAL FAZ DESTEĞİ. PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LUTEAL FAZ DESTEĞİ. PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD"

Transkript

1 LUTEAL FAZ DESTEĞİ PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

2 IVF TE LUTEAL FAZ DESTEĞİ İHTİYACI o Estradiolün suprafizyolojik düzeyde oluşu o LH nın azalması o Korpus luteumun yetersiz fonksiyonu o Estradiol ve Progesteron oranının (E/P) asenkronize olması o Granuloza hücrelerinin aspirasyonu P üretimini etkilemesi

3 o Normal luteal fonsiyonu, gebeliğin devamı için gereklidir. Çeşitli çalışmalar, korpus luteumun erken gebelik döneminde ortadan kaldırılmasının düşüklere yol açtığını göstermiştir (Csapo et al, 1974)

4 o 1980 lerde, over uyarma rejiminde GnRH agonisti kullanımı IVF sonrasında artan başarıyı sağlamıştır.

5 o Agonistler, kendi başlarına ya da suprafizyolojik hormon profilleri ile kullanıldıklarında, iyatrojenik luteal faz eksikliğine yol açabilir (Macklon ve Fauser, 2000)

6 o Luteal faz eksikliği halen YÜT de önemli bir sorundur ve bu sorun hem GnRH antagonisti hemde GnRH agonisti ile hipofiz down-regulasyon yapılan sikluslarda tanımlanmıştır. (Macklon ve Fauser, 2000; Kolibianakis et al., 2003)

7 o Luteal faz desteği erken gebeliğe olumsuz etki edebilecek herhangi bir luteal yetersizliğe karşı koymak için gerekli görülmektedir. (Smitz et al., 1992, 1993)

8 o Yardımcı Üreme Tekniklerinde Luteal Faz Desteği ile ilgili pek çok protokol bulunmaktadır. o Luteal Faz Desteği hcg, P, P+hCG, P+E, ve bunlara askorbik asit, aspirin veya prednisolonun eklenmesini içerir. o Farklı kombinasyonlar, dozlar, süreler ve formüller kullanılmaktadır ancak en iyi doz, süre veya tedavi formülasyonu hala tartışmalıdır.

9 o döneminde yapılan YÜT de Luteal Faz Desteği ile ilgili meta analizler ve RCT ler gözden geçirilmiştir.

10 o Yıllardan beri, luteal faz desteğinin sonuçlara olumlu etkisi çok açıktır yılında yapılan randomize meta analiz çalışmasında hcg veya progesteron kullanımı, plaseboya göre daha yüksek gebelik oranı sağlamıştır (Soliman et al., 1994)

11 o Progesteron luteal faz desteği için tek seçenek olmuştur çünkü hcg, yüksek OHSS riski ile ilişkilidir (MacDougall et al 1992).

12 UZUN PROTOKOL PROGESTERON 1. YALNIZCA PROGESTERON ve KONTROL GRUBUNUN KARŞILAŞTIRMASI -Hiç Tedavi edilmeyenlere göre IM veya oral P ile tedavi gören hastalarda gebelik oranları anlamlı ölçüde artmıştır (Soliman et al, 1994)

13 o Prospektif randomize bir çalışma, parenteral progesteron ile Crinone %8 in luteal faz desteğinde benzer bir etki yaptığını göstermiştir (Anserini et al., 2001).

14 o Cicinelli et al (2000), endometrial progesteron düzeylerinin vajinal jel sonrası önemli ölçüde yüksek olduğunu,buna karşın serum progesteron düzeylerinin i.m. sonrası daha yüksek olduğunu bulmuştur.

15 o IVF te luteal faz desteği: randomize metaanaliz (Nosarka et al., 2005) 18 çalışma kriterlere uymuştur. Luteal faz desteği IVF tedavi sikluslarında kesinlikle endikedir. Bu metaanaliz, gebelik oranları açısından progesterona göre hcg kullanımını tercih etmiştir.

16 UZUN PROTOKOL PROGESTERON KULLANILIŞ ŞEKLİ 1. IM Oral karşılaştırması o IM P, Oral P e göre daha etkili bulunmuştur. (Prittis ve Atwood, 2002) IM P (50 mg/gün), oral P (600 mg/gün) e göre anlamlı ölçüde yüksek implantasyon oranı sağlamıştır (Casini et al, 2003)

17 o Prospektif randomize bir çalışmada i.m. Progesteron ve oral mikronize progesteron preparatı alan kadınlar arasındaki implantasyon oranlarının önemli ölçüde farklı olduğunu ortaya koymuştur (Licciardi et al., 1999)

18 o Randomize çalışmaların metaanalizi im progesteron veya im hcg ile luteal faz desteğinin aynı sonucu verdiğini göstermiştir. o IM progesteron oral ve vajinal yollara göre daha üstündür. o Oral estrojen eklenmesi implantasyon oranını arttırır. o hcg OHSS riski taşır. o Çalışmaya göre im progesteron luteal faz desteğinde en iyi seçenektir (Pritts ve Atwood 2002).

19 UZUN PROTOKOL PROGESTERON KULLANILIŞ ŞEKLİ 3. Oral vs Vajinal o Oral formulasyonla klinik ve devam eden gebelik oranları anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur (Pouly et al, 1996; Frieder et al, 1999; Sucedo et al, 2000) P nin vajinal kulanımı daha fazla biyo yararlanıma ve oral P ye göre göreceli olarak daha az değişkenliğe sebep olmuştur (Levine ve Watson, 2000) Oral P ilk-geçiş etkisiyle pre hepatik ve hepatik metabolizmaya tabi olmuştur.

20 o Vajinal ve oral luteal faz desteği kaşılaştırması (Friedler et al 1999) 64 ICSI hastası prospektif randomize oral ve vajinal tedavi edilmiştir. Vajinal tedavide implantasyon oranı anlamlı bir ölçüde yüksek çıkmıştır (%30.7 vs. %10.7 P<0.01) ama benzer gebelik oranı (%47 vs %33.3) ve devam eden gebelik oranı (%41.1 ve %20) gözlemlenmiştir.

21 UZUN PROTOKOL PROGESTERON DOZ o 1. ORAL: mg Mikronize P. Klinik gebelik oranlarında farklılık yoktur. (Chanson et al, 1996) o mg IM P 100 mg P ile karşılaştırılmış ve klinik gebelik oranlarında farklılık bulunmamıştır. (Check et al, 1991)

22 o Penzias (2000), yaptığı bir çalışmada, βhcg sonucu çıktıktan sonra progesterone desteğine gerek olmadığını belirtmiştir. Vajinal ve im progesteron sonuç üzerinde eşit etkiye sahiptir.

23 UZUN PROTOKOL PROGESTERON FORMULASYON o 1. Vajinal: Pezino et al (2004), Jel (90mg/gün, Crinone %8), Kapsül (200 mg x 2 gün, Utragestan) ve Supposituar (200 mg/gün, Cyclogest) i karşılaştırmış ve klinik gebelik oranlarında bir farklılık bulmamıştır. Maliyet ve minör yan etkiler açısından kapsül ve supposituar, jele oranla daha üstün bulunmuştur.

24 o IVF te rendomize kontrollu bir çalışmada Crinone %8 ile IM progesteron desteği karşılaştırılmış (Propst et al 2001) IVF tedavisi gören kadınlarda oosit toplama sonrasından başlamak üzere, IM progesteron ile karşılaştırıldığında, Crinone %8 ile günde bir kez progesteron desteğinin göreceli olarak daha düşük embryo implantasyonu, klinik gebelik oranı ve canlı doğum oranı sağladığı gösterilmiştir.

25 o Randomize bir çalışmada, vajinal progesteron jeli (Crinone %8), 90 mg/gün, oral progesteron preparatı (Utrogestan, 400 mg/gün ve IM progesteron yağı, 50 mg/gün) karşılaştırılmıştır. Klinik ve devam eden gebelik oranları vajinal jel ve IM gruplar arasında benzer bulunmuştur ama oral formulasyonda bu oranlar daha düşük çıkmıştır (Saucedo et al, 2000)

26 UZUN PROTOKOL PROGESTERON BAŞLAMA ZAMANI o 6. gün vs 3. gün OPU sonrası: 3. gün ile kıyaslandığında, 6. gün başlamak gebelik oranlarını anlamlı ölçüde düşürmüştür (Williams et al, 2001) o OPU günü vs ET günü: Bir farklılık bulunmamıştır (Baruffi et al, 2002).

27 o Prospektif randomize bir çalışmada, progesteron desteğini yumurta toplamadan 6 gün sonraya ertelemek daha düşük gebelik oranına sebep olmuştur (Shaun et al., 2001).

28 o GnRH agonist down regule IVF sikluslarında luteal faz desteğinin zamanlaması (Mochtar et al 2006) hcg tedavisi sonrasında (hcg grup) oosit toplama gününde (OR grup) veya transfer gününde (ET grup) hcg grubunda devam eden gebelik oranı %20.8 olarak bulundu, bu oran OR grubunda %22.7 ve ET grubunda %23.6 olarak saptandı

29 UZUN PROTOKOL PROGESTERON BİTİRME ZAMANI o Gebelik testi günü (Stelling et al, 1999; Penzias, 2002; Jacobs ve Balen, 2003) o 8. haftada (Costabile et al, 2001) o haftada (Check et al, 1991)

30 o 2000 hastada yapılan retrospektif bir çalışmada pozitif βhcg li IVF hastalar, 3 hafta boyunca 600 mg vajinal supposituar progesteron aldılar ve progesteron almayan pozitif βhcg li 200 kadın ile karşılaştırıldılar. o Her iki grupta da doğum oranı aynı idi. o Pozitif βhcg sıonrası progesteron desteği hiçbir fayda sağlamamıştır. (Schmidt 2001).

31 o IVF sonrası 303 gebe kadında yapılan bir prospektif çalışmada, pozitif gebelik test sonucu sonrası progesteron bırakan kadınlar 3 hafta daha progesteron alan kadınlarla randomize olarak iki ayrı grupta karşılaştırıldı. o İki grupta düşük oranı birbirinden farklı bulunmadı o Pozitif βhcg sonrası progesteron kullanımı rahatlıkla bırakılabilir (Andersen et al, 2002).

32 UZUN PROTOKOL PROGESTERON o Bir çok tedavi protokolü, P nin birinci trimester boyunca kullanımını önermektedir. Shamma et al,10 haftaya kadar devam eden korpus luteum aktivitesini göstermek amacıyla 17-OH progesteronu marker olarak kullanmıştır.

33 UZUN PROTOKOL PROGESTERON o Stelling et al (1999), pozitif gebelik testi sonrası luteal desteğin devamı ve durdurulması arasında klinik ve devam eden gebelik oranları ile spontan abortus açısından bir fark bulamamıştır. o Gebelik testi sonrası luteal faz desteği gerekli olmayabilir (Penzias, 2002; Jacobs ve Balen, 2003).

34 hcg hcg - TEDAVİSİZ SEÇENEK o hcg s.c. her 2-5 günde. Daha yüksek gebelik oranı (5 RCT lerin meta analizi) (Soliman et al, 1994) o OHSS riskinden dolayı pek çok klinik hcg vermeyi durdurmuştur. (Jacobs ve Balen, 2003)

35 o Daya ve Gumby (2004), hcg veya progesteron ile YÜT sonrası luteal faz desteği daha yüksek gebelik oranı sağlar, hcg progesterona göre daha iyi sonuç vermez ve yüksek oranda OHSS riski taşır. Optimal progesteron kullanım yolu henüz belli değildir.

36 PROGESTERON +ESTROGEN Oral estrojen dozu 2-6 mg/gün o 1. Avantajı yoktur (Lenvin et al, 1994; Smitz et al, 1993; Tay ve Lenton, 2003; Rashidi et al, 2004) o 2. İmplantasyon oranları ve gebelik oranlarına faydalı etkileri saptanmıştır(fahri et al,2000; Görkemli et al, 2004) o 3. E2 düşüşü olan hastalarda gebelik oranlarında faydalı etkileri bulunmuştur (hcg günü E2/ET günü E2>%50) (Lakkis et al, 2002; Gleicher et al, 2000).

37 Gelbaya, et al., 2008 Fertil Steril, 2008 An electronic search was conducted targeting all reports published between January 1960 and March RCTs met the criteria for inclusion in the metaanalysis.

38 Luteal phase support E 2 Gelbaya, et al., 2008

39 PROGESTERON + PREDNİSOLON VE DÜŞÜK DOZ ASPİRİN o PR ye yararı yoktur fakat spontan abortus oranını azaltır (Mollo et al, 2003)

40 PROGESTERON + PREDNISOLON o Prednislon (15 mg/gün ET i takiben) klinik gebelik ve implantasyon oranlarını arttırmaz (Ezzeldin et al, 2003) o Bu çalışmanın örneklem sayısı düşüktür.

41 PROGESTERON+hCG o 5000 IU/3 gün: klinik gebelik oranlarında istatistiksel olarak farklılık yoktur (Ludwig et al, 2001) o 2500 IU midluteal. Gebelik oranlarına etkisi yoktur ancak korpus luteum fonksiyonunu korumaya yardım eder ve erken gebelik döneminde daha fazla destek ihtiyacını ortadan kaldırır (Herman et al, 1996)

42 o Luteal faz GnRH kullanımı ICSI klinik verilerini agonist veya antagonist protokolleri sonrası belki de embryo ve korpus luteum üzerindeki kombine etkisi ile iyileştirir (Tesarik et al., 2006)

43 SONUÇLAR o I. UZUN PROTOKOLDE: IM P oral P den daha etkindir. Vajinal P, oral P den daha etkilidir. P a E eklenmesi, E2 düşüşü olan hastalarda implantasyon ve gebelik oranlarını yükseltir.

44 Aşağıdaki durumlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır: pim P - Vajinal P pfarklı dozlarda P pfarklı formlarda Vajinal veya IM P pet veya OPU esnasında P a başlamak Askorbik asit, prednisolon ve aspirinin P a eklenmesi fayda sağlamamaktadır

45 LPD i Ne Zaman Başlanmalı o OPU dan önce o OPU günü o ET o OPU dan önce vs OPU günü -IM P- klinik gebelik oranı Sohn et al Fertil Steril 1999 o OPU günü ve ET günü fark yok Barrufi et alj Assist Reprod Genet 2003

46 o LP ın 3.günü vs 6.cı günü. 6cı gün gebelik ve implantasyon oranları Williams SC et al Fertil Steril 2001 o OPU dan önce, OPU günü, ET günü -per VP P- fark yok Mochtar et al Hum Reprod 2006

47 SONUÇ: plpd e OPU dan sonra, ET önce başlanmalıdır. poptimal zaman?

48 LPD Ne Süre İle Devam Etmeli o 4.-7.ci haftaya kadar devam arasında fark yok Stovall et al Fertil Steril 1998 Schmidt et al Fertil Steril 2001 Nyobe et al Hum Reprod 2002 o Gebelik testi (+) oluncaya kadar

49 GnRH ile LPD o Ovulasyonu tetiklemek için GnRH kullanımı pbenzer matur oosit sayısı, fertilizasyon oranı, embriyo kalitesi pdüşük gebelik oranı pneden: LPY Humaidan et al Hum Reprod 2005 Kolibianakis et al Hum Reprod 2005 o Oosit donör sikluslarıda başarı benzer Acevedo et al Fertil Steril 2006

50 GnRH ile LPD o Oosit donasyonu vakalarında 6.cı luteal günde 0.1 mg triptorelin başarıyı arttırdı Tesarik et al Hum Reprod 2004 o Aynı protokol IVF sikluslarında gebelik oranlarını arttırdı Tesarik et al Hum Reprod 2006

51 GnRH ile LPD Pirard et al Hum Reprod 2005

52 GnRH ile LPD Pirard et al Hum Reprod 2006

53 GnRH ile LPD Pirard et al Hum Reprod 2006

54 GENEL DEĞERLENDİRME o Luteal Faz Desteği Gereklidir o LFD süresi tartışmalıdır o hcg verilmesi en faydalıdır. Ancak OHSS riski yüzünden kullanımı sınırlıdır. o P en etkili seçenektir. IM ve vajinal kullanım arasında fark yoktur ancak IM kullanımının yan etkisi açısından (apse) vajinal yol tercih edilmektedir. Oral kullanımın faydası sınırlıdır.

55 GENEL DEĞERLENDİRME o Farklı vaginal yol tercihlerinin başarı oranları benzer o Major randomize çalışmalarda yalnız P4, P4 ve HCG, P4 ve E2, ve yalnız HCG arasında fark yok. o LPD, OPU dan sonra ET den önce başlanılmalı o Gebelik testinin (+) olmasından sonra LPD nin devam etmesi gerektiğine dair kanıt yok o Antagonist protokollerinde LPD de GnRH agonistlerinin kullanımı ümit vermektedir

56 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA

Detaylı

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni YIL:1 SYI:1 OK-ŞUBT/2014 ISSN: 2148-3361 Derlemeler Guideline ULUSL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09 KSIM 2014 Maxx Royal Otel

Detaylı

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m REVIEW GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m Cihat ÜNLÜ, Ifl k ÜSTÜNER, Murat SÖNMEZER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD, Ankara, Türkiye GnRH

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Bir kartuş, 1.08 ml sulu solüsyonda net toplam 900 IU

Detaylı

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Yazarlar: M. Niinima ki 1, A.-M. Suikkari 2, S. Ma kinen 2, V. So derstro m-anttila 2, and H. Martikainen 1 1 Department

Detaylı

PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş

PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Bir kartuş, 0.72 ml sulu solüsyonda 600 IU rekombinant

Detaylı

Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON

Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON FORMÜLÜ 1 flakon 0.5ml sulu solüsyon; 100 IU FSH aktivitesi, 25mg sukroz, 7.35mg sodyum sitrat, 0.1mg polisorbat 20, 0.25mg L-metionin ve y.m. enjeksiyonluk su içerir.

Detaylı

evgili Tüp Bebek Adayları, Tüp bebek ve ICSI (mikroenjeksiyon) gibi yardımcı üreme tekniklerinin günümüzde ulaştığı nokta, birçok çifte gebeliğe

evgili Tüp Bebek Adayları, Tüp bebek ve ICSI (mikroenjeksiyon) gibi yardımcı üreme tekniklerinin günümüzde ulaştığı nokta, birçok çifte gebeliğe S evgili Tüp Bebek Adayları, Tüp bebek ve ICSI (mikroenjeksiyon) gibi yardımcı üreme tekniklerinin günümüzde ulaştığı nokta, birçok çifte gebeliğe ulaşma şansı sunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin yansıması

Detaylı

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ Puregon kartuş, 0.36 ml lik enjeksiyonluk solüsyonda, net olarak toplam 300 IU rekombinant folikül uyarıcı hormon (FSH) (follitropin beta) aktif maddesini

Detaylı

PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY

PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY TEKRARLAYAN AÇIKLANAMAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA KRONİK ENDOMETRİT

Detaylı

PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar

PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar Doç.Dr.Mesut ÖKTEM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Tıbbı ve İnfertilite Seksiyonu

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yakan B, Başak EB ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen.

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Trisequens Film Tablet Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Formülü: Her bir film tablet: Mavi Tablet: Östradiol 2 mg (östradiol hemihidrat olarak) Beyaz Tablet

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Endometriozis, Fertilite ve Gebelik

Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis ve fertilite Endometriozis yaygın görülen bir jinekolojik problemdir. Her zaman kısırlığa ya da ağrıya sebep olmayabilir. Hafif şiddette endometriozis

Detaylı

ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda

ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda 414 Bölüm Dört Üreme Endokrinolojisi ve nfertilite rapotik etkinli i de olabilen tubal patensinin (histerosalpingogram) radyolojik de erlendirmesinin yap lmas n içerir De erlendirme aflamas n ak lda tutmak

Detaylı

h o ş g e l d i n i z 3

h o ş g e l d i n i z 3 Çocuk arzusu Broşür hoş geldiniz 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. Çocuk arzunuza ilişkin bir kaç söz 6 5.2 Tüp bebek tedavisi 19 İstediğimiz halde çocuğumuz olmuyor. Neden biz? Sorun bende mi? Sorun sende

Detaylı

Bir draje, 2 mg Siproteron asetat ve 0.035 mg Etinilestradiol içerir.

Bir draje, 2 mg Siproteron asetat ve 0.035 mg Etinilestradiol içerir. Diane 35 draje Formülü Bir draje, 2 mg Siproteron asetat ve 0.035 mg Etinilestradiol içerir. Yardımcı maddeler Şeker Demir oksid pigmenti, sarı Titanyum dioksid Farmakolojik özellikleri Farmakodinamik

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi. Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi. Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Kanserler Hormonlarla ilişkili olanlar Endometrium Ca Meme

Detaylı

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Tıbbi

Detaylı

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar Derlemeler Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar A. BAKIRTAŞ*, İ. TÜRKTAŞ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, ANKARA Astımın fizyopatolojisi, genetiği ve klinik fenotipleri

Detaylı

SİGARA VE İNFERTİLİTE

SİGARA VE İNFERTİLİTE Hazırlayanlar Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Arş.Gör. Çiğdem Yücel Arş.Gör. Gülnaz Karatay Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Bayer Türk Climara. Climara Patch 3.9 mg/12.5 cm 2 Transdermal estradiol sistemi. Formülü

Bayer Türk Climara. Climara Patch 3.9 mg/12.5 cm 2 Transdermal estradiol sistemi. Formülü Climara Patch 3.9 mg/12.5 cm 2 Transdermal estradiol sistemi Formülü 24 saatte nominal 50 mikrogram salgılayan, 3.8 mg estradiol (3.9 mg estradiol hemihidrat a eşdeğer) içeren 12.5 cm 2 lik flaster. Farmakolojik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde (ler): Hormon içeren 26 adet ve hormon içermeyen 2 adet film kaplı tablet, aşağıdaki

Detaylı