BALIKLARDA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR VE HİBRİDASYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKLARDA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR VE HİBRİDASYON"

Transkript

1 Doğal Alabalık Çalıştayı Ekim 2009 BALIKLARDA BİYOTEKOLOJİK UYGULAMALAR VE HİBRİDASYO Yrd.Doç.Dr.adir Başçınar 1, *, Fatma Delihasan Sonay 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fak., Balıkçılık Tekn. Müh. Bölümü, Çamburnu, Trabzon. 2 Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Fener, Rize. * Özet Diğer sektörlerde olduğu gibi su ürünlerinde de temel amaç kısa sürede, verimli ve sağlıklı ürünler elde etmektir. Günümüzde kaliteli bireyler için üreme teknolojisi ve genetik mühendislik uygulamalarından yararlanılır. Bunlar biyoteknolojik uygulamalar ve hibridasyondur. Biyoteknoloji; su ürünlerinde birkaç farklı şekilde kullanılır. Bunlar cinsiyet kontrolü, kromozom manipulasyonu ve gen transferidir. Hibridasyon ise, farklı cins ve türlerin eşleştirilmesi ile yeni bireyler elde edilmesidir. Balık yetiştiricileri tarafından bu tekniğin uygulanmasındaki ana amaç, üstün özelliklerin (çevresel şartlara uygunluk, büyüme, yem değerlendirme, hastalıklara direnç, yüksek et verimi, vb) ön plana çıkarıldığı bireylerin üretilmesidir. Biyoteknolojik uygulamalar ve hibridasyonla elde edilen yavrular, yaygın olarak ebeveynlerine göre daha iyi karakterler göstermektedir. Bu bildiride adı geçen uygulamalara ait bilgilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Balık yetiştiriciliği, biyoteknoloji, cinsiyet kontrolü, hibridasyon. Giriş Biyoteknoloji; hücre, doku ve organ kültürü, moleküler biyoloji, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler genetik gibi doğa bilimleri ile temel mühendislik ve bilgisayar bilimlerinden yararlanarak, genetik ve moleküler DA teknikleriyle, canlıların genetik haritalarını çıkartmak, çoğaltmak, ıslah etmek, değiştirmek, geliştirmek, yeni ve az bulunan ürünleri yine canlılara (organizma, hücre ve dokulara) ürettirmek veya bunların daha fazla elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür (www.biyoteknoloji.gen.tr/ biyoteknoloji.htm). Birçok sektörde olduğu gibi su ürünlerinde de amaç; mümkün olan kısa sürede verimli ve sağlıklı ürün elde etmektir. Bu verimliliği elde etmek için ise daha iyi yem, büyüme hormonları, sağlık koşullarına özen gösterme, üreme teknolojisi ve genetik mühendislik uygulamalarından yararlanılır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyoteknoloji birçok farklı noktada daha fazla ürün elde etmeye katkı sağlar; eşeysel olgunlaşma yaşını düşürür, organizmaların büyüme hızını, yumurta verimini ve larval safhadaki yaşama oranını artırır (Özdemir vd., 2007). Genetik mühendislik; kültürü yapılan canlının hastalıklara direncini, yemin ete dönüşüm etkinliğini ve etin kalitesini yükseltebilir ve bu nedenle su ürünlerinde biyoteknolojinin kullanılması gerekli olmaktadır (Şahin, 2003). Modern biyoteknoloji çalışmaları 1973 yılında Cohen ve arkadaşları tarafından (Diaz ve eira, 2005), su ürünleri yetiştiriciliğinde ise, 1980 li yılların ortasında, sentetik büyüme hormonları kullanılması ile başlamıştır (Şahin, 2003). Biyoteknolojik kullanımının yaygın şekli, hibridizasyon, tekcins ve steril (triploid) balık üretmede kullanılan genetik manipulasyonlardır. Tekcins populasyonun yetiştiricilikte tercih edilen bazı avantajları vardır: Kültürü yapılan bir çok türde dişi bireyler erkeklerden daha hızlı büyür ve daha az saldırgandır, bu nedenle dişi populasyon daha az stresli, dolayısıyla daha sağlıklı ve hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Bu özelliklerinden ötürü birçok türün yetiştiriciliğinde tüm dişi populasyonlar tercih edilir. Ancak tüm dişi 67

2 Balıklarda Biyoteknolojik Uygulamalar ve Hibridasyon populasyonların eşeysel olgunlaşma sürecinde aldıkları enerjinin büyük bölümünü gonad gelişimine harcaması et veriminde azalmaya yol açar. Bireyler steril hale getirilerek enerjinin üreme faaliyetlerine harcanması önlenebilir. Balık kültüründe uygulanan biyoteknolojik yöntemler üç başlığa ayırabilir (Özden vd., 2003): Cinsiyet kontrolü Kromozom manipulasyonu Gen manipulasyonu Cinsiyet Kontrolü Cinsiyetlerden birinin veya her ikisinin erken cinsi olgunluğa ulaşması ve bunun sonucu; büyüme, yem değerlendirme oranı, davranış, sağlık, vücut ve et renginde meydana gelen olumsuz değişikler nedeniyle cinsiyet kontrolü uygulamaları yapılır (Okumuş, 2008). Yetiştiricilikte tekcins veya steril populasyonlar üretmek için çeşitli teknikler kullanılabilir. Tek cinsiyetlilik, sterilizasyon, hibridizasyon, gynogenesis, androgenesis, poliploidi, cinsiyet dönüşümü bunlara örnek verilebilir (Dunham, 2004). Balıklarda embriyonik gelişme dış ortamda meydana geldiğinden yetiştiriciler suya veya yeme anabolik steroidler ilave ederek fenotipik cinsiyet elde edebilirler. Erken embriyolojik dönemde bir embriyo fenotipik olarak ovaryumlara, testislere veya her iki karakteri de ihtiva eden üreme sistemlerine sahip değildir ve bundan dolayı ne dişi ne de erkektir. Bu dönemde embriyo, testislerin ve ovaryumların embriyonal yapı taşlarını ihtiva eder. Bu aşamada embriyo totipotent olarak adlandırılır. Çünkü bu dönemde embriyo hem erkeğe hem de dişiye dönüşebilir. Embriyolojik gelişme esnasındaki belli bir dönem (bu dönem türler için farklılık gösterebilmektedir) bir veya birkaç gen serilerinden kimyasal bir işaret gelir ve bu işaret totiponent dokuyu hangi cinsiyete dönüştüreceğini bildirir. Bu meydana geldiğinde balık fenotipik dişi veya fenotipik erkek olur. Bundan sonra cerrahi müdahale gibi radikal teknikler dışında fenotipik cinsiyeti değiştirmek imkansızdır. Eğer balık bu periyot esnasında anabolik steroidleri absorbe eder veya yutarsa totiponent hücrelerin gelişimi sağlanmış olur (Mısıroğlu vd., 2000). Balıklarda cinsiyet kontolü üç farklı metotla yapılır. Bunlar; Dişileştirme Erkekleştirme Kısırlaştırma 1. Dişileştirme : Dişileştirme, yavruların ilk beslenmesinde 17β Estradiol uygulanması ile gerçekleştirilmektedir. Dişileştirme için diğer oestrojenler (ethyl-oesradiol) de kullanılmaktadır, ancak oestradiol ve oestron doğal olarak balıklarda bulunduğu için tercih edilen bir steroid değildir. Cinsiyet değişiminde oestradiol, genellikle oestrondan daha etkilidir. Çeşitli oestradiol seviyeleri ve uygulama periyotları kullanılmaktadır. Bir kg yem içindeki 20 mg lık hormon düzeyi birçok salmonid yavrusunun dişileştirilmesini temin etmektedir. Bütün uygulamalardaki en önemli nokta yavrunun yeterli düzeydeki hormonu ilk yemlemeden başlayarak eşeysel farklılaşma periyodu boyunca almasıdır. Bu period salmonidlerde muhtemelen 10 C de ilk beslenmeden sonraki 50 gündür (Emre ve Kürüm, 1998). Örneğin, Johnsone vd. (1978) gökkuşağı alabalıklarında yeme estrodiol katarak yaptıkları besleme sonucu %89 dişi, %9 erkek ve %2 hermafrodit birey elde etmişlerdir. Yine Johstone vd. (1979) kaynak alabalıklarında yapmış oldukları çalışmada ise yeme 20 mg kg -1 oranında 17-β Estradiol katarak yapmış oldukları çalışmada %99 dişi ve %1 hermafrodit birey 68

3 Doğal Alabalık Çalıştayı Ekim 2009 bulduklarını bildirmişlerdir. Salmon yetiştiriciliğinde, olgunlaştıktan sonra ölen erkekleri elemine etmek için tümü dişi olan populasyonlar üretilmektedir (Turan, 2000). 2. Erkekleştirme: Endirekt cinsiyet değiştirme yönteminde tamamı dişi bireyleri elde etmek için fonksiyonel erkek (XX) bireylere ihtiyaç olduğundan, yumurtadan çıkmış ve besin kesesini tüketmiş olan balıkların kan dolaşımına 17α-metiltestosteron vermek gerekmektedir ve larvanın yediği ilk yeme karıştırılması ile sağlanmaktadır (Özden vd., 2003). Cinsiyet değişimi uygulanmış gökkuşağı alabalıklarında döl testi gereksizdir. Cinsiyet dönüşümü yapılmış erkek bireyler (XX erkekler) sperm kanalına sahip olmasına rağmen, bu balıklardan sperm alımı testis kesilerek yapılmalıdır. Cinsiyeti değişmiş ergin balığın rengi diğerlerinden daha koyudur. Yine cinsiyeti değişmiş balıkta genellikle bir tek testis bulunur ve normal erkeğin testisinden daha büyük yapıdadır ve normal erkeğin testisi kadar sperm üretecek durumdadır (Mısıroğlu, 2000). 3. Kısırlaştırma : Kısır balık üretimi kromozom sayılarının değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Döllenmeden kısa bir süre sonra yumurtalara çevresel şoklardan birinin uygulanmasıyla meydana getirilir. Triploidizasyon ve radyasyon uygulamaları içinde geçerli kısırlaştırma metodu triploidizasyon işlemidir. Kısırlaştırmada amaç metabolik enerjinin gamet gelişimi yerine büyümeye harcanmasını sağlamaktır. Bunun sonucunda balıklarda üreme aktivitesinin büyüme, yaşama ve et kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenebilmektedir (Yeşilayer vd., 2008). Kromozom Manipulasyonu Balıklarda dış döllenme meydana geldiğinden kromozom setlerinin manipulasyonuyla kromozom sayısını kısmen değiştirmek kolaydır (Turan, 2000). Balık hücrelerinin çoğu ebeveynlerinden gelen 2 kromozom setine sahiptir. Gametlerde bu sayı yarıya düşer, ebeveynlerden gelen setlerden sadece biri döllere geçer. Bu indirgeme işlemi, kromozom manipulasyonlarının anlaşılmasında temel noktadır. ormal fertilizasyonda haploid sperm yumurtayı döllerken maternal setlerden birisi ikinci mayotik bölünmenin tamamlanmasıyla kaybolur ve böylece başlangıçtaki embriyonik hücre 1 anneden ve 1 babadan olmak üzere 2 kromozom seti içerir (Özden vd., 2003). Kromozomlara bölünme esnasındaki mayotik ve mitotik olaylara farklı amaçlar doğrultusunda yapılan çeşitli manipulasyon işlemleri vardır. Bu manipulasyon işlemleri; ginogenez (mayoginogenez ve mitoginogenez), androgenez, triploidizasyon ve tetraploidizasyon teknikleridir (Şekil 1). Kromozom sayılarını değiştirmek için kullanılan çeşitli çevresel şoklar vardır. Bunlar; sıcaklık şoku (soğuk veya sıcak), hidrostatik basınç, kimyasallar (kolşisin (Colchicine), Sitokalasin B (Cytochalasin B), 2 O (Diazot Monoksit)) dır. Bu yöntemlerden en verimlisi basınç şokudur (Okumuş, 2008). 1. Ginogenez : Ginogenez, balıkların kromozomlarını sadece anneden almasının sağlanmasıdır ve yumurtalarda embriyonik gelişimin sperm tarafından tetiklenip hiçbir şekilde sperm kalıtım materyalinin katkısı olmadan sürdürmesidir (Şekil 2). Ginogenezdeki amaç, akraba hatların ve tek cinsiyetli populasyonların üretimidir. Ginogenezde yumurtaların döllenmesinde genetik materyali yok edilmiş spermatozoitler kullanılır. Spermatozoitlerin genetik materyalinin nötralize edilmesinde, γ-ışınları, X-ışınları ve Ultraviyole (UV) kullanılır. Bunlardan en çok, ucuz ve kullanışlı olması nedeniyle ultraviyole tercih edilmektedir (Chourrout 1982; Özden, vd., 2003). 69

4 Balıklarda Biyoteknolojik Uygulamalar ve Hibridasyon Spermlerin kalıtım materyali yok edildiğinden farklı balık türlerinden alınan spermler de yumurtaların döllenmesinde kullanılabilir. Yumurtaların aktive edilmesi için UV radyasyonlu sperm kullanımıyla yapay bir üreme gereklidir ve ardından embriyonun diploidlik durumunu tekrar sağlamak için fiziksel veya kimyasal şok uygulamaları gerekmektedir. Bu şoklar, mikrotübülleri tahrip ederek çekirdeksel bölünmeyi engeller. Çevresel şokun uygulanmadığı durumlarda haploit embriyolar deforme özellikte olur (Özden vd., 2003). Şekil 1. Balıklarda kromozom set manipulasyonu (Bromage ve Roberts, 1995). Sperm Şok: Sıcaklık, basınç veya kimyasal Yumurta 2 Şekil 2. Mayotik ginogenez üretimi (Lutz, 2001). Bu tür çalışmalarda mayoginogenez ve mitoginogenez olmak üzere iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Mayoginogenez, ikinci kutup hücresinin çıkışının önlenmesiyle gerçekleşir. Yumurta, kromozom materyali elimine edilmiş olan spermatozoa tarafından döllenir. Bir müddet sonra 70

5 Doğal Alabalık Çalıştayı Ekim 2009 ikinci kutup hücresinin çıkışının önlenmesi amacıyla şoka tabi tutulur ve böylece iki kromozom setli mayotik ginogenot embriyolar meydana gelir (Şekil 2) (Galbusera vd., 2000). Mitoginogenez tamamıyla homozigot döller üretir, çünkü genomun dublikasyonundan sonra ilk mitotik bölünmenin engellenmesiyle gerçekleştirilir (Şekil 3). Bu üreme metodu kullanılarak iki nesil sonrasında genetiksel olarak benzer balıkların homozigot akrabalı hatları sağlanabilmektedir (Özden vd., 2003). 2. Androgenez : Androgenez, ginogenesden farklı olarak yumurtanın genetik materyalinin elimine edilmesinin ardından, döllenip embriyo gelişiminin spermatozoanın kromozom setinden devam etmesidir (Purdom, 1993). Androgenetik zigot ilk bölünmeyi geçireceği zaman şok uygulanır ve hücre bölünmesi engellenir (Şekil 4). Böylece bireylerde babadan gelen kromozom setlerine sahip olmuş olur (Lutz, 2001). Döllenmiş yumurtada anneden gelen nükleer DA iyonize veya ultraviyole radyosyonla başarıyla yok edilir (Devlin ve agahama, 2002). Örneğin; alabalık (Thorgaard, 1992), mersin balığı (Grunina ve ejfakh, 1991), sazan (Bongers vd., 1994). 2 Polar cisimcik Mitotik Ginogenez 2 Şok: Sıcaklık, basınç veya kimyasal. Mitos bölünme Şekil 3. Mitotik Ginogenez üretimi (Lutz, 2001). 2 Polar cisimcik 2 Şok: Sıcaklık, basınç veya kimyasal. Mitos bölünme Şekil 4. Androgenetik üretim (Lutz, 2001). 71

6 Balıklarda Biyoteknolojik Uygulamalar ve Hibridasyon Kendi kendini eşleyen kromozomlar tek bir kromozom takımından geldiğinden yüksek derecede akrabadır ve %100 homozigottur. Böyle balıklarda ölüm oranı yüksektir, çünkü herhangi bir mutant çekinik allel mevcut ise açığa çıkmaktadır (Özden, vd., 2003). 3. Triploidizasyon : Triploidizasyon tekniğinde ana hedef normal spermatozoalar kullanılarak steril balığı üretmektir. Döllenmeden hemen sonra çevresel şok ile triploid üretilerek kısırlık sağlanabilir (Dunham, 2004). Triploidliğin sağlanması, ikinci mayoz bölünme bloke edilip, ikinci kutup hücresinin döllenmeden sonra tutulması ile sağlanabilmektedir (Şekil 5) (Yeşilayer vd., 2008). Sperm Şok: Sıcaklık, basınç veya kimyasal Yumurta 3 Şekil 5. Triploid üretimi (Lutz, 2001). Triploid uygulaması esnasında yapılan şoklamada, sıcak veya soğuk şok, hidrostatik basınç ve kolşisin, sitokalasin B, 2 O gibi kimyasallar kullanılır. Triploidler ayrıca tetraploid ve diploid çiftleşmesinden de üretilebilir (Okumuş, 2008). Yetiştiricilikte triploid balıkların diploidlere kıyasla bazen önemli derecede daha iyi yaşama oranı, büyüme oranı ve yem dönüşüm oranı sergiler. Ayrıca gonad gelişimi olmadığı için gonad gelişimi için harcanacak olan enerji büyümeye harcanır (Thorgaard, 1986), ancak bu özellikler eşeysel olgunlaşmanın başlangıcına dek kendini göstermemektedir. Arai ve Wilkins (1987), Salmo trutta da farklı sıcaklıklarda, döllenmeden sonra farklı dakikalarda ve faklı sürelerde şok uygulamışlar ve farklı triploid oranları elde edilmişlerdir. Döllenmeden 10 dakika sonra 32 C de 6 dakika şok uygulamasında %100; 29 C de 5, 15 ve 30. dakikalarda 10 dakika şok uygulamasında ise sırasıyla %88.2, 90.9 ve 81.8 başarı bildirilmiştir (Tablo 1) (Arai ve Wilkins, 1987). Triploidizasyon uygulamaları yetiştiriciliği yaygın olan salmonlarda steril birey üretimi için kullanılmaktadır ve akuakültür endüstrisi açısından birçok pratik avantajlar sunmaktadır. Aynı zamanda kısır balıklar parlak gümüşi renklerini korurlar ve tüketici tarafından daha yüksek bir kalite olarak kabul görür. Triploidizasyon ayrıca, eşeysel olgunluğa ulaşan salmonlarda üreme sonrası görülen ölümleri ve düşük et kalitesini engelleyebilir. Ayrıca, triploidizasyon yoluyla üretilen steril salmonlar, ergin boya geldiklerinde morfolojik olarak diploid balıklarla aynıdır ve entansif kültür şartları altında fonksiyonları normaldir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, erkek triploid balıklar olgunlaşmakta ve gamet üretmektedir, ancak bu spermler anöploid kromozom komplementleri taşıdığından yaşayabilir döl verme yeteneğinden uzaktır. Triploid dişiler 72

7 Doğal Alabalık Çalıştayı Ekim 2009 kısırdır ve çoğunlukla bağ dokudan ibaret olan ovaryumlarında birkaç olgunlaşmamış yumurta hücresi bulunur (Özden, 2003). Tablo 1. Salmo trutta da sıcaklık şoku ile triploid yumurta üretimi (Arai ve Wilkins, 1987). Deney Sıcaklık ( C) Süre (dakika) Yumurta sayısı Döllenme oranı (%) Ploidi düzeyi Döllenme sonrası süre (dakika) n 2n 3n Toplam Triploid oranı (%) 1 Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Triploidlerin tanımlanmasında birkaç metot vardır: Triploitlerin kromozom sayısının belirlenmesi. Hücrelerin ve nukleuslarının boyutları (en yaygın kullanılan kırmızı kan hücresi yani eritrositlerin büyüklüğüdür). Eritrosit çekirdek hacminin incelenmesi ve hücre yoğunluğunun analizi (Coulter sayıcı kullanılması). Eritrosit çekirdeğindeki DA içeriğinin flow sitometri yoluyla belirlenmesi. Elektroforez kullanılması. Gonad dokusunun histolojik olarak analiz edilmesi. 4. Tetraploidizasyon : Tetraploidizasyonda amaç dört kromozoma sahip balık üretim işlemidir. Ayrıca tetraploid balıklar diploid balıklarla çaprazlandığına triploid bireylerin elde edilebilir. ormal bir yumurtanın aktif bir spermatozoa tarafından döllendikten sonra ilk mitotoik bölünme esnasında şok uygulanması ile 4 kromozomlu bireyler elde edilir (Şekil 6). Diploid dişilerin tetraploid erkekler tarafından döllenme oranı normal erkeklere kıyasla daha düşüktür. Bu, spermatozoitin çapıyla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla tetraploid dişilerin diploid erkekler tarafından döllenmesi daha mantıklıdır. Bununla birlikte, tetraploid üretimi kolay değildir, ancak gökkuşağı alabalıklarında tetraploid üretimi gerçekleştirilebilmiştir (Dunham, 2004). 73

8 Balıklarda Biyoteknolojik Uygulamalar ve Hibridasyon Gen Manipulasyonu Gen manipulasyonu, bir veya birkaç genin bir hayvandan diğerine transfer edilmesiyle yapılan moleküler bir tekniktir. Transgenik organizma oluşturmak için bir türden başka bir türe gen transferi yapılır. Amaç; daha büyük ve daha iyi büyüyen, yemi ete daha iyi dönüştüren, hastalıklara dirençli, düşük oksijen seviyesine dayanıklı bireyler elde etmektir. Örneğin; bazı balık türleri kutuplarda hayatta kalmalarına olanak sağlayan bir protein bulundururlar. Bu gen diğer balıklara transfer edildiğinde soğuk sulara dayanıklı olurlar (Ag- West Biotech Inc., 1998). Balık genetik materyalinin transferi için iki temel teknik vardır. Birincisi mikroenjeksiyondur; genetik materyal yeni döllenmiş yumurta içerisine enjekte edilir. Ancak bu yöntem oldukça zaman alıcıdır. Bu yüzden araştırmacılar elektroporasyon yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntemde ise genetik materyal veya DA aktarılması balık embriyoları içerine bir elektrik akımının kullanılması ile yapılmaktadır (Ag-West Biotech Inc., 1998; Assem ve El-Zaeem, 2005). Balıklar, transgenik hayvan çalışılmasına oldukça uygun canlı materyallerdir, çünkü tek bir dişi balık türe göre değişmekle birlikte binlerce farksız yumurta üretir, yumurtalarda dış döllenme olur, makroskobik elle müdahaleye toleranslıdır, mikroenjeksiyonda standart mikromanipulatörler kullanılır ve inkübe edilmesi kolay olduğundan enjekte edilen embriyolar, memelilerde gerektiği gibi kompleks manipulasyonlar gerektirmez. Ayrıca, DA sitoplazma içine enjekte edilmesine karşın transgenik balıklarda DA entegrasyon oranı (%10-70) oldukça yüksektir (Özden vd., 2003). 2 Polar cisimcik 2 Tetraploid 4 Yumurta Şok: Sıcaklık, basınç veya kimyasal. Mitos bölünme 2 2 Şekil 6. Tetraploid üretimi (Lutz, 2001). Hibridasyon Hibridasyon, farklı cins ve türlerin eşleştirilmesi ile yeni bireyler elde edilmesidir. Balık yetiştiricileri tarafından bu tekniğin uygulanmasındaki ana amaç, üstün özelliklerin (çevresel şartlara uygunluk, büyüme, yem değerlendirme, hastalıklara direnç, yüksek et verimi, vb) ön plana çıkarıldığı bireylerin üretilmesidir. Yaygın olarak yavrular, ebeveynlerine göre daha iyi karakterler göstermektedir (Bartley vd., 2001). Hibridasyon üzerine ilk yapılan çalışmalar çoğunlukla Salmonidler üzerinedir, ancak bu türler yatiştiricilik açısından ticari avantaj sağlayamamıştır. Ancak ilerleyen biyoteknolojik teknikler sayesinde bu türlerin öne çıkan özellikleri üzerine çalışmalar sürmektedir (Bartley vd., 2001). 74

9 Doğal Alabalık Çalıştayı Ekim 2009 Alabalıklarda uygulanan hibridasyonlar aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 2). Ancak yetiştiricilikte kullanılan hibrid bireylere yaygın olarak rastlanmamaktadır. Ülkemizde Salmonidler üzerine yapılan türler arası hibridasyon çalışmaları, Alp alası (Salvelinus alpinus) ile dere alabalığının (Salmo trutta fario) (Hisar vd., 2003) ve Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax) ile kaynak alabalığının (Salvelinus fontinalis) eşleştirilmesi (Şekil 7) (Başçınar vd., 2010a) olarak görülmektedir. Karadeniz alabalığı ile kaynak alabalığı eşleştirmesi ile elde edilen hibrid yumurtaların yaşama oranının düşük olduğu, yumurtadan çıkış süresinin kaynak alabalığı ile benzer olduğu (Başçınar vd., 2010b), net et veriminin ise kaynak alabalığına oranla yüksek olduğu belirlenmiştir (Başçınar vd., 2010a). Tablo 2. Hibrid salmonidler (Bartley vd., 2001). Türler Açıklama Salmo trutta x Salvelinus fontinalis Kaplan alabalığı olarak bilinir. Doğal ortamda da gerçekleşebilmektedir. Kısırdır. Kuluçkada yaşama oranı düşüktür. İyi büyüyebilmektedir. Et verimi yüksektir. Balıklandırma amaçlı kullanılmaktadır. Salmo salar x Salmo trutta Triploid yumurtanın yaşama oranı yüksektir. Kısırdır. Salvelinus namaychus x Salvelinus fontinalis Yaygın adı Splake. Hızlı büyüyebilmektedir. Asidik sulara toleranslıdır. Oncorhynchus mykiss x Salvelinus sp Hastalıklara karşı dirençlidir. Oncorhynchus mykiss x Salmo trutta - a b c Şekil 7. Dişi Karadeniz alabalığı (a), erkek kaynak alabalığı (b) ve hibrid balık (c) (Başçınar vd., 2010a). Kaynaklar Ag-West Biotech Inc., Biotechnology in Aquaculture: The Future of Fish Farming. The Agbiotech Infosourse. Issue: 33, February Arai, K. ve Wikins,.P., Triplodization brown trout (Salmo trutta) by Heat Shocks. Aquaculture 64 (2) Assem, S.S., El-Zaeem, S.Y., Application of biotechnology in fish breeding. II: production of highly immune genetically modified redbelly tilapia, Tilapia zilli. African Journal of Biotechnology, 4 (5)

10 Balıklarda Biyoteknolojik Uygulamalar ve Hibridasyon Bartley, D.M., Rana, K., Immink, A.J., The use of inter-specific hybrids in aquaculture and fisheries. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 10, Başçınar,., Okumuş, İ., Öğüt, H., Kocabaş, M., Şahin, Ş.A, 2010a. Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis) ve Doğal Alabalık (Salmo trutta) Hibridlerinin Yetiştiricilik Potansiyelinin İrdelenmesi, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje no: , Trabzon (Basılmamış). Başçınar,., Kocabaş, M., Şahin, Ş.A., Okumuş, İ., 2010b. Comparison of hatching performances and yolk sac absorptions of Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811), brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) and their hybrids, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. (Baskıda). Bromage,.R., Roberts, R.J., Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Blackwell Science, Oxford, UK, pp Bongers, A.B.J., Veld, E.P.C., Abo-Hashema, K., Bremmer, I.M., Eding, E.H., Komen, J., Richter, C.J.J., Androgenesis in common carp (Cyprinus carpio L.) using UV irradiation in a synthetic ovarian fluid and heat shocks. Aquaculture, 122, 2 3. Bye, V.J., Lincoln, R.F. (1986) Commercial methods for the control of sexual maturation in rainbow trout (Salmo gairdneri R.). Aquaculture, 57, Chourrout, D., Gynogenesis caused by ultraviolet irradiation of salmonid sperm. J. Exp. Zool. 223, Devlin, R. H., agahama, Y., Sex determination and sex differentiation in fish: an overview of genetic, physiological and environmental influences. Aquaculture, 208, Díaz,.F., eira, R., Biotechnology Applied to Aquaculture I. Classic Biotechnologies Applied to the Reproduction of Cultivated Species, Cien. Inv. Agr. 32 (1) Dunham, R.A Aquaculture and Fisheries Biotechnology. Genetic approach. CABI Publishing. USA. Emre, Y., Kürüm, V., Havuz ve Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Teknikleri. MİPA Matbaacılık, Ankara. Galbusera, P., Volckaert, F.A.M., Ollevier, F., Gynogenesis in the African catfish Claris gariepinus (Burchell, 1822) III. Induction of endomitosis and the presence of residual genetic variation. Aquaculture, 185, Grunina, A.S., ejfakh, A.A., Induction of androgenetic diploid in Siberian sturgeon Acipenser baeri Brandt. Ontogenez, 1, Hisar, S. A., Yanik, T., Hisar, O., Hatchery and growth performance of two trout pure breeds, Salvelinus alpinus and Salmo trutta fario, and their hybrid. The Israeli Journal of Aquaculture- Bamidgeh, 55 (3), Johnstone, R., Simpson, T.H., Youngson, A.F., Sex reversal in salmonid culture. Aquaculture, 13: Johnstone, R., Simpson, T.H., Walker, A.F., Sex reversal in salmonid culture. Part III. The production and performance of all female populations of brook trout. Aquaculture, 18, Lutz, C. G Practical genetics for aquaculture. Blackwell Science, 235 p. Marengoni,.G., Onoue, Y., Ultraviolet-induced androgenesis in ile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), and hybrid ile_blue tilapia, O. aureus (Steindachner). Aquacult. Res., 29, Mısıroğlu, F., Akyurt, İ. ve Yılmaz, E Damızlık balık yönetiminde biyoteknoloji. Su Ürünleri Sempozyumu Eylül, Sinop, Okumuş, İ., Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Ders otları, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi, Trabzon. Özden, O., Güner, Y., Kızak, V., Tatlısu balık kültüründe uygulanan bazı biyoteknolojik yöntemler. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (3-4) Özdemir,., Alak, G., Çiltaş, A Rotifer Kültüründe Biyoteknolojik Çalışmalar. Ulusal Su Günleri, Rothbard, S., Rubinshtein, I., David, L., Shelton, W.L., Ploidy manipulations aimed to produce androgenetic Japanese ornamental (koi) carp, Cyprinus carpio L. The Israeli Journal of Aquaculture- Bamidgeh, 51, Şahin, T., Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyoteknoloji. SUMAE Yunus Bülteni, 3,1, 2-5. Thorgaard, G.H., Ploidy manipulation and performance. Aquaculture, 57, Thorgaard, G.H., Application of genetic technologies to rainbow trout. Aquaculture, 100, Turan, C., Su ürünlerinde biyoteknoloji ve kullanım alanları. IV. Su Ürünleri Sempozyumu Haziran, Erzurum. Yeşilayer,., Doğan, G., Karslı, Z., Aral, O., Triploid alabalık üretimi. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu Ekim, Isparta. 76

Tatlısu Balık Kültüründe Uygulanan Bazı Biyoteknolojik Yöntemler

Tatlısu Balık Kültüründe Uygulanan Bazı Biyoteknolojik Yöntemler E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 563 574 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Tatlısu

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu:

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon.

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon. Doğal Alabalık Çalıştayı 22-23 Ekim 2009 ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon. KARADENİZ ALABALIĞI (Salmo trutta labrax) NIN KÜLTÜRE ALMA

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1 GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Telat YANIK 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 25240-Erzurum. Atlantik

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP SERAP USTAOĞLU TIRIL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP Telefon : 3682876265-3116 E-posta : serapt@sinop.edu.tr Doğum Tarihi :

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ

FEN ve TEKNOLOJİ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ 1 Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisleri

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

İrfan Uysal 1, Atilla Alpbaz 2

İrfan Uysal 1, Atilla Alpbaz 2 E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 95 101 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Abant Alabalığı (Salmo

Detaylı

FERTİLİZASYON-Döllenme

FERTİLİZASYON-Döllenme FERTİLİZASYON-Döllenme Tanım Spermatozoon ile Oosit II nin birleşerek yeni bir canlı olan ZİGOT u şekillendirmesi Ovulasyonla yumurta yoluna atılan Oosit korona radiata hücreleri ile sarılıdır. - Oosit

Detaylı

Yemleme Sıklığının Karadeniz Alabalığı (SalmotruttalabraxPallas, 1811) nın Sperm ve Yumurta Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi

Yemleme Sıklığının Karadeniz Alabalığı (SalmotruttalabraxPallas, 1811) nın Sperm ve Yumurta Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 11-16, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Yemleme Sıklığının Karadeniz Alabalığı (SalmotruttalabraxPallas, 1811) nın Sperm ve Yumurta

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Aygül EKİCİ Doğum Tarihi/Yeri: 1978 / İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Yetiştiricilik Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir.

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir. Embriyoloji, genel anlamıyla canlıların oluşmasını ve gelişmesini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan ve memeli hayvanların doğumdan önceki, kanatlı hayvanların ise kuluçka dönemindeki hayatını inceler.

Detaylı

Model Organizmalar. Yusuf DOĞAN

Model Organizmalar. Yusuf DOĞAN Model Organizmalar Yusuf DOĞAN Model Organizma Nedir? Model organizmalar çeşitli biyolojik olayların anlaşılması için üzerinde çalışılan bir türdür. Bu organizmaları laboratuvar ortamında üretmek ve üretimlerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: İhsan AKYURT Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu - 1947 Unvanı: Prof. Dr. e-mail: ihsan.akyurt@giresun.edu.tr 2. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN SİNOP RECEP BİRCAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN SİNOP Telefon : 3682876265-3308 E-posta : rbircan@sinop.edu.tr Doğum Tarihi : 01.07.1950

Detaylı

BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI

BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI MAKALE BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ, SUMAE Giriş Dünya üzerinde türleri temsil eden balık popülasyonlarının bir çoğu her geçen gün küçülme göstermektedir. Aşırı avcılığın yanı

Detaylı

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Döllenmiş yumurta fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Yaşam boyu devam eden biyolojik, bilişsel, sosyal gelişim ve kişilik gelişiminin bilimsel incelemesi Gelişim psikolojisinin başlıca

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

Rotifer (Brachionus plicatilis Müller, 1786) Kültüründe Kış Yumurtası Oluşumu Üzerine Sıcaklığın Etkisi

Rotifer (Brachionus plicatilis Müller, 1786) Kültüründe Kış Yumurtası Oluşumu Üzerine Sıcaklığın Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 13 17 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Rotifer (Brachionus plicatilis

Detaylı

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KROMOZOM SAYISININ LÖKOSİTLERİNDEN TESPİTİ Hasan YILDIRIM Yüksek Lisans Tezi Su Ürünleri Mühendisliği

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KROMOZOM SAYISININ LÖKOSİTLERİNDEN TESPİTİ Hasan YILDIRIM Yüksek Lisans Tezi Su Ürünleri Mühendisliği GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KROMOZOM SAYISININ LÖKOSİTLERİNDEN TESPİTİ Hasan YILDIRIM Yüksek Lisans Tezi Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Halil İbrahim HALİLOĞLU 2015 Her

Detaylı

Çevresel Faktörlerin Balıklarda Cinsiyet Dönüşümüne Etkisi

Çevresel Faktörlerin Balıklarda Cinsiyet Dönüşümüne Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 247 251 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Çevresel Faktörlerin Balıklarda

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda gen kaynaklarının uzun süreli korunması ve daha fazla

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1 Kalıtım : Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayına kalıtım denir. Genetik: Canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

Dere Alabalığının (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) Deniz Suyunda Yetiştiriciliği

Dere Alabalığının (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) Deniz Suyunda Yetiştiriciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 539 544 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Dere

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir?

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir? This information (1) on Autosomal Dominant genetic disorders is in Turkish Otozomal Baskın Genetik Hastalıklar (Kadınlar İçin) (İngilizce si Autosomal Dominant Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalığa,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 2, No: 3, 2015 (14-22)

www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 2, No: 3, 2015 (14-22) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 2, No: 3, 215 (14-22) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 2, No: 3, 215 (14-22) ECJSE Makale / Research Paper Boyunca

Detaylı

ALABALIKLARDA GEN TRANSFERİ

ALABALIKLARDA GEN TRANSFERİ ALABALIKLARDA GEN TRANSFERİ Mesut YILMAZ 1* Mehmet ÖZBAŞ 1 Mehmet Akif KILIÇ 2 1 Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 07058 Antalya 2 Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak.,

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30 23 GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN İLLERİNDE SU KAYNAKLARI VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ WATER RESOURCES AND AQUCULTURE PRODUCTION IN GÜMÜŞHANE AND ERZİNCAN PROVINCES Hamdi AYDIN * Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

Hormonal Cinsiyet Dönüşüm Metodu Kullanarak Monoseks Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Üretimi

Hormonal Cinsiyet Dönüşüm Metodu Kullanarak Monoseks Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Üretimi Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (Suppl-B): S361-S368, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.2678 RESEARCH ARTICLE Hormonal Cinsiyet Dönüşüm Metodu Kullanarak Monoseks Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Üretimi

Detaylı

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi.

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi. Bilim dünyası, yaşamı alt üst edecek yeni bir gelişmeye daha imza atarak insan DNA'sının şifresini çözmeyi başardı. Çıkarılan 'gen haritası' sayesinde kalp ve kanser hastalığı tarihe karışacak ve insan

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLB RLİĞİ EGE İHRACATÇI I BİRLB RLİKLERİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, i, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan

Detaylı

İBRAHİM OKUMUŞ 3 MAYIS

İBRAHİM OKUMUŞ 3 MAYIS İBRAHİM OKUMUŞ 3 MAYIS 1960 Konya da doğdu. Adana da Ziraat Fakültesi nden zooteknist olarak mezun oldu, ancak Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye de hidrobiyoloji duayenlerinden

Detaylı

HAFTA II Mendel Kanunları

HAFTA II Mendel Kanunları Biyoteknoloji ve Genetik I HAFTA II Mendel Kanunları Prof. Dr. Hilal Özdağ hilalozdag@gmail.com 2225826/125 1822 de doğdu. Lise den sonra felsefe okudu. 1843 te manastıra kabul edildi. 1849 ta papazlık

Detaylı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Döl almaşı Angiospermlerde; Baskın döl sporofit, Gametofit indirgenmiş, Sporofit üreme yapısı olan çiçeği oluşturur. Ovaryum

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

HÜCRESEL FARKLILAŞMASI

HÜCRESEL FARKLILAŞMASI HÜCRESEL FARKLILAŞMASI Embriyo çevresi ile etkileşim halindedir ve gelişimi çevresinden gelen bilgiler yoluyla yönlendirilir. Bir embriyonik hücrenin çevresi ise embriyo içindeki çevreleyen dokudan oluşur

Detaylı

β-estradiol ün Zebra Çiklit (Cichlasoma nigrofasciatum Günter,1868) de Büyüme Üzerine Etkisi

β-estradiol ün Zebra Çiklit (Cichlasoma nigrofasciatum Günter,1868) de Büyüme Üzerine Etkisi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 335-341, 2005 β-estradiol ün Zebra Çiklit (Cichlasoma nigrofasciatum Günter,1868) de Büyüme Üzerine Etkisi Funda TURAN, İhsan AKYURT, Yasemin YILDIRIM,

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik Anabilim D alı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik Anabilim D alı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Güneş YAMANER Doğum Tarihi/Yeri: 1979/ Tekirdağ Yazışma Adresi: Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim D alı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57 00 16462

Detaylı

Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Yumurtalarının Açılması ve Larvaların Yaşama Oranı Üzerine Suyun ph Değerinin Etkisi

Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Yumurtalarının Açılması ve Larvaların Yaşama Oranı Üzerine Suyun ph Değerinin Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 319 324 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Aynalı Sazan (Cyprinus

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: FERİT RAD DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların. (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve

Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların. (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve Hepatosomatik İndeksleri Üzerine Etkileri* Suat DİKEL N.Burak

Detaylı

GELİŞMENİN GENETİK TEMELİ

GELİŞMENİN GENETİK TEMELİ GELİŞMENİN GENETİK TEMELİ Birçok çok hücreli canlıda gelişme döllenmiş yumurta ile başlar.bu hücre bölünmelerle devamlı yeni hücreler oluştururken aynı zamanda hücrelerarası farklılaşma oluşur. Hücreler

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek.

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. 19.11.2014/Çarşamba Lab 6 KONU: Hücre Bölünmesi ve Kromozom Morfolojisi AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. KAZANIMLAR: Ökaryotik hücrelerin nasıl çoğaldıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 26/6/2009 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ

ÖZGEÇMİŞ. 26/6/2009 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ 18/02/2011 T.C. KİMLİK NO 15770373216 ÜNVANI ADI SOYADI YAZIŞMA ADRESİ Yrd. Doç. Dr. DERYA GÜROY Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Yalova Türkiye DOĞUM YILI

Detaylı

KLONLAMA (the cloning)

KLONLAMA (the cloning) KLONLAMA (the cloning) Klonlama Nedir? Moleküler biyoloji teknikleri kullanarak bir DNA dizisine eş DNA üretmek veya bir hücreden yola çıkarak hücre bölünmesi ile genetik olarak birbirine eş hücre grubunun

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

Eksik baskınlık sığırlarda da görülür. Kırmızı bir sığır ile beyaz bir sığır çiftleştirilirse, meydana gelen yavrular demir kırı rengin de olur.

Eksik baskınlık sığırlarda da görülür. Kırmızı bir sığır ile beyaz bir sığır çiftleştirilirse, meydana gelen yavrular demir kırı rengin de olur. ALELLER ARASINDAKİ DOMİNANTLIĞIN DERECESİ 1. EKSİK BASKINLIK Bazı özelliklerin ortaya çıkmasında genlerden biri diğerine tam baskınlık kuramaz. Bu nedenle heterozigot bireylerde her iki genin özelliği

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 22 (1), 55-59, 2010 22 (1), 55-59, 2010 Orta Karadeniz Kıyısal Bölgesi ndeki (Sinop) Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L., 1758) Yıllık

Detaylı

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 349-359, 2005 Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu Muharrem Aksungur 1,*, Cevat Yılmaz 2, İlyas

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce YDS KPDS ÜDS 75 65. İŞ DENEYİMİ Kurum Unvan Yıl YAYINLAR

YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce YDS KPDS ÜDS 75 65. İŞ DENEYİMİ Kurum Unvan Yıl YAYINLAR Adı Soyadı: Unvanı: Doç. Dr. İlhan AYDIN Enstitü Müdürü Bölümü E-Posta: ilhan.aydin@gthb.gov.tr Telefon 0462 341 10 53 / 203 Mezun Olunan Üniversite Atatürk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / 1993 Yüksek

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES MAKALE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES Ercan KÜÇÜK - SUMAE Giriş Organizma seviyesinde stres ilk olarak insanlar dahil tüm memelilerin, uyarıcıların farklı oranlardaki uyarılarına genel tepkisi olarak (Selye,

Detaylı

Turkuaz Ege de Yemden Balığa

Turkuaz Ege de Yemden Balığa Turkuaz Ege de Yemden Balığa UZANAN yolculuk... Denİz dostu olduğumuzu DÜNYA BİLİYOR! Türkiye nin en güçlü ve büyük topluluklarından biri olan Yaşar Grubu nun tam entegrasyon felsefesi ile 1983 yılında

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ MAKALE NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Orhan AK, SUMAE Giriş Hidroelektrik enerji kaynakları temiz ve yenilenebilir olmaları, yerli doğal kaynak kullanılması,

Detaylı

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması [1]

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6): 915-920, 2010 RESEARCH ARTICLE DOI:10.9775/kvfd.2010.1875 Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi BİYOLOJİDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ÖNCELİKLERİMİZ Dr. Aslı Tolun Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi KLONLAMA / KOPYALAMA Tanım Yöntem Amaç: Kopya birey yaratma Kök hücre oluşturma

Detaylı

İSMİHAN KARAYÜCEL PROFESÖR

İSMİHAN KARAYÜCEL PROFESÖR İSMİHAN KARAYÜCEL PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 16.12.2014 Adres Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop Telefon E-posta 3682876263-3336 Doğum Tarihi 21.10.1970 Faks ismihank@hotmail.com

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):7-12 Geliş Tarihi : 22.05.2001 Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi*

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 4: 143-147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

KLONLAMA. Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz

KLONLAMA. Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz KLONLAMA Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz Tek yumurta ikizleri doğal klonlardır. Araştırıcılar ilk önceleri bu doğal olayı taklit ederek klonlama çalışmalarına başlamışlardır. Tek yumurta ikizlerinde embriyo

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ) TANIM Tarımsal Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve mikrobiyal organizmaların genleri, hücreleri, proteinleri, kültürleri ve dokuları üzerinde çalışarak, tarımsal üretimi, kaliteyi, verimi arttırmayı amaçlayan

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı