Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 1. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 1. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi"

Transkript

1 Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 1 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi M. Querci, G. Van den Eede, M. Jermini WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE WELTGESUNDHEITSORGANISATION REGIONALBÜRO FÜR E UROPA ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

2 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 2 İçindekiler Bölüm 1 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi Giriş 3 Bitkilerde genetik mühendisliği 4 AB Kanunları 5 Modern biyoteknoloji yaklaşımı ile üretilen gıdaların güvenlik ve etiketlendirilmesi - WHO yaklaşımı 13 EK-1. GDO ların pazarda yer alması ile ilgili belli kontrol programları ve ilgili etiketlendirmeyi de içeren AB mevzuatı 17

3 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 3 Giriş Dünyada belli bolgelerde yetistirilen genetiği değiştirilmiş tahıl hatları dışında, günümüzde ekilmekte olan bütün tahıl ürünleri, zararlı hayvanlara direnç sağlamak veya daha önceki yabani hallerinden daha kaliteli ya da farklı ürün üretebilmek için yoğun biçimde ıslah edilerek geliştirilmistir. İnsanların kullanımı için bitkilerin ilk ıslahından beri süregelen bu tip değişiklikler,ayni türün uzun süreler boyunca iç çaprazlanmasi yahut aralarında üreme bariyeri bulunmayan yakın türler arasi istenen özelliklerin (genlerin) aktarımını veya değiş tokusunu içerir. Son yıllarda, sadece doğal olarak gen çaprazlaması mümkün olan yakın türlerde değil doğada çaprazlanmaya karşı steril olan türlerde de gen değişimi yapmak mümkün olmuştur. Bu amaçla kullanılan tekniklerden bazıları embriyo-kurtarma metodları, in vitro in vivo embryo kültürü, yumurta ve yumurtalık kültürleri, in vitro tozlaşma ve in vitro fertilizasyondur. Buna ek olarak, mutasyonel değişiklikler, örneğin tohumların radyasyona maruz bırakılması gibi yollarla da elde edilebilir. Geleneksel hibridizasyon ve seçme prosedürlerinin bir takım zorlukları mevcuttur. Bunların başında, ıslahçıların bütün bir genomu transfer ederek çaprazlamak yerine seçilmiş tek özelliği transfer etmek istemesi gelmektedir. Ayrıca genetik olarak sabit çeşitlerin seçilimi ve ayrımı çok yavaş bir işlemdir. Bu tarz engellerin rekombinant DNA ve transformasyon teknolojileri kullanılarak aşılabileceği görülmektedir. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) terimi, genetik materyali doğada çaprazlama veya doğal rekombinasyon yolları dışında değişikliğe uğramış organizmaları tanımlamak için kullanılmaktadır. GDO, kendi başına çoğalıp genetik materyalini transfer edebilen biyolojik bir sistem olmalıdır. Tahıllara uygulandığında bu terim, farklı türlerden gen ya da genlerin genetik mühendisliği yöntemleri ile alıcı genomuna kalıcı olarak aktarıldığı ve birçok durumda aktarılan genlerin protein sentezlediği bitkileri ifade eder. Birbiri ile ilişiksiz türler arasında gen aktarımı ve onlardan fonksiyon elde etme işlemi genetik transformasyon olarak tanımlanır. Avrupada deneysel amacli salınım bildirimleri incelendiginde en sık test edilen özelliklerin herbisit toleransı, erkek sterilite/fertilite yenilemesi, Bt-kaynaklı böcek direnci, virüs direnci, mantar direnci, ve nişasta biyosentezinin değişikliği olduğu görülmektedir (daha detaylı bilgi için

4 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 4 Bitkilerde genetik mühendisliği Bitki transformasyonu konusunda pek çok farklı yaklaşım olmakla birlikte, bitkilerde genetik modifikasyon sağlamak için kullanılan için bir kac temel yöntem vardır. Bu teknolojilerden en eskisi, 1980 lerde geliştirilmiş olup ilgilenilen genin alıcı bitkiye aktarılmasında bir bakteri türünü (Agrobacterium tumefaciens) kullanmaktadır. Agrobakter, 20. yüzyıl başlarından beri bilinen ve bitkilerde crown gall hastalığına sebep olan bir mikro organizmadır. Doğada Agrobacterium tumefaciens, tümör oluşumuna sebep olan (Ti) plazmidinden belirli bir DNA parçasını (T-DNA) enfekte olan hücrenin çekirdeğine aktararak alıcı genomuna kalıcı olarak entegre olup eşlenmesi ile tümör oluşturma yeteneğine sahiptir. Aktarılan bu T-DNA parçasının her iki yanında transfer için cis element sinyali olarak görev yapan 25 baz dizilik (bp) tekrarlar yer alır. Bilim adamları, T-DNA sınırları arasına yerleştirilmiş herhangi bir yabancı DNA nın bitki hücrelerine transfer edilebilmesi avantajını kullanarak, normalde yer alan hastalığa sebep olan genleri, aktarımı istenen özel DNA dizisi ile değiştirerek modifiye Agrobakter suşları geliştirmislerdir. Bitki biliminin gelişimiyle birlikte, Agrobakter yoluyla bitki hücrelerine gen transferinin anlaşılması hakkında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak doğada Agrobakter yalnızca çift çenekli bitkileri enfekte etmektedir. Bu nedenle tahılları (tek çenekli) da içine alan ekonomik önemi olan bitki uzun süre genetik manipulasyona ile erişilmez olarak kalmıştır. Bunun için, polietilen glikol-yoluyla transfer, mikroenjeksiyon, protoplast ve sağlam hücre elektroporasyonu ve gen silahı (gen bombardımanı) teknolojisi gibi alternatif direkt transfer metodları geliştirilmiştir. Ancak Agrobakter yoluyla gen transferinin direk gen transferi yöntemlerine göre önemli avantajları vardır. Transgenin kopya sayısını azaltarak transgenin ko-supresyonu ve sabit (kalıcı) olmaması ile ilgili problemleri azaltır. Her iki durumda da, hücreler (Agrobakterle enfekte olanlar veya biolistik uygulananlar) yeni geni veya genleri taşıyan bitkilere rejenere olurlar. Bu bitkiler test edilir, yogun bicimde cogaltilir ve nihayetinde, yeni nesil genetiği değiştirilmiş bitki hatlarinin eldesi için tohum sağlar.

5 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 5 AB Kanunları 1,2 Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların kullanımı çevreye salınımı, ekimi, ithalatı ve özellikle gıda ve gıda katkısı olarak kullanımı Avrupa Birliği icinde titizlikle uygulanan bir dizi işlemle düzenlenmiştir. İlk hukuksal birlik dayanağı (Konsey Direktifi 90/220/EEC ve Konsey Direktifi 90/219/EEC) 1990 da insan ve hayvan sağlığını ve çevreyi korumak özel amacı ile oluşturulmuştur. Günümüzde temel hukuksal birlik dayanağı, Avrupa Birliği içinde biyoteknoloji ile ilgili yatay kanuni çerçeve olarak kabul gören ve GDO ların onceden tasarlanmış olarak çevreye salınımını da içeren Avrupa parlementosunun ve Konseyinin 12 Mart 2001 tarihli 2001/18/EC Direktifidir. Konsey Direktifi 2001/18/EC, Konsey Direktifi 90/220/EEC yi fesh ederek GDO ların çevreye salınımı ile ilgili daha önceki kuralları kuvvetlendirmekte ve bu kapsamda çevresel risk değerlendirme prensipleri, pazara salınımından sonraki zorunlu (cevresel) gözlemleme, halkın bilgilendirilmesi zorunlulugu, pazara salınım için bütün safhaların etiketleme ve izlenebilirliği zorunlulugu ve moleküler kayıt envanterlerinin oluşturulması konularında yeni prensipler getirmektedir. Direktif 2001/18/EC, Konsey Direktifi 90/220/EEC altında varolan muvafakatnamelerin uygunsuzluklardan kaçınmak için 2001/18/EC Direktifinin koşulları göz önünde tutularak yenilenmesini gerektirmektedir.muvafakat yayınlandığı günden itibaren 10 yıl süre için geçerlidir. GDO yahut GDO içeren bir ürünün pazarda yer almasının ardından, muvafakat basvurusunu yapmis olan taraf ( bildiren) muvafakat koşulları çerçevesinde pazara salınım sonrası izleme ve raporlama ile mükelleftir. Ulusal kanunlar kapsamında her üye ülkede uygulanan Direktif 2001/18/EC, hem küçük ölçekli tarla denemeleri (deneysel amaçlar için gönüllü salınımlar, direktiftin B bölümü) hem de GDO ların pazarlama koşulları (direktifin C bölümü) ile ilgilidir. Tablo 1 de gösterildiği gibi daha önceki 90/220/EEC prosedürü kapsaminda onay almış18 GDO bulunmaktadır(15 i bitki kökenli, 3 tanesi icin üye ülkeler muvafakatı). Bu güne dek Direktif 2001/18/EC kapsamında GDO ların pazarda yer alması ile ilgili 25 den fazla muvafakiyet başvurusu yapılmıştır (Dosyaların son durumu için 1 EK-1 de GDO lar ile ilgili AB düzenlemelerinin detaylı olmayan tam listesine bakınız statüsü

6 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 6 Tablo 1. 90/220/EEC Direktifi altında AB de pazarlanması onaylanan genetik olarak değiştirilmiş organizmalar Ürün Hat Tebliğ eden Bildirilen ana özellik Komisyon kararı Sayı / Tarih Karanfil Florigene Değiştirilmiş çiçek rengi Karanfil Florigene Değiştirilmiş çiçek ömrü Karanfil Florigene Değiştirilmiş çiçek rengi Mısır Zea mays L. MON810 Monsanto BtcryIA(b) geninin ifadesi Mısır* Zea mays L. Novartis Glufosinat amonyuma tolerans ve BtcryIA(b) geninin ifadesi Mısır Zea mays L. Hat T25 İlkbahar Swede Kolza Swede Kolza Swede Kolza Brassica napus L. ssp oleifera Brassica napus L. oliefera metzg, MS1, RF1 Brassica napus L. oliefera metzg, MS1, RF2 Mısır Zea mays L. Hat Bt176 Steril erkek hindiba** Soya Fasülyesi* Swede Kolza Cicharium intybus L. AgrEvo AgrEvo Plant Genetic Systems Plant Genetic Systems CibaGeigy Bejo-Zaden BV Glufosinat amonyuma tolerans Glufosinat amonyuma tolerans Glufosinat amonyuma tolerans Glufosinat amonyuma tolerans Glufosinat amonyuma tolerans Glufosinat amonyuma tolerans MS muvafakat MS muvafakat 01/12.97 MS muvafakat 98/294/EC 22 Nisan /292/EC 22 Nisan /293/EC 22 Nisan /291/EC 22 Nisan /393/EC 6,6, /392/EC /98/EC /424/EC Glycine Max L. Monsanto Glifosinata tolerans 96/281/EC 3 Nisan 1996 Brassica napus. L. oliefera Metzg. MS1BnxRF1Bn Plant genetic Systems Glufosinat amonyuma tolerans 96/158/EC Tütün TB100x çeşit SETTA Bromoxynil toleransı 94/385/EC *Avrupa Birliğinde ekimi onaylanmamıştır. **Yanlızca tohum üretimi içindir.

7 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 7 Kardeş bir direktif genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların kapalı kullanımını kontrol eder (26 Kasım 1998 tarihli 98/81/EC Konsey Direktifi, daha önce Konsey Direktifi 90/219/EEC ile düzenlenen genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların kapalı kullanımına tashih). Yukarıda bahsedilen direktiflere ek olarak, insan tüketimi için hedeflenen GDO ların güvenli kullanımı ve onayı ile ilgilenen bir dizi yatay hukuki dayanak yıllar boyunca uygulanmış ve detaylandırılmıştır. Yakin bir zamana dek birlik içinde pazara yeni gıda ve yeni gıda içeriklerinin sunulmasi, dikey kanuni çerçeve ile düzenlenmiştir. 258/97 nolu kanun (AB) özellikle aşağıdaki durumlarda uygulanır: -90/220/EEC Direktifi içinde GDO içeren yahut GDO olan gıda ve gıda içerikleri -GDO lardan üretilen fakat GDO içermeyen gıda ve gıda içerikleri -Yeni ve-veya primer molekül yapısı ozellikle değiştirilmiş gıda ve gıda içerikleri -Bakteri, mantar veya alg den izole edilmiş ya da bunları içeren gıda ve gıda içerikleri -Güvenilir gıda kullanımına sahip ve geleneksel ıslah veya üretim yöntemleri ile elde edilmiş gıda ve gıda içerikleri dışında, hayvanlardan izole edilen gıda içerikleri ve bitkilerden izole edilen gıda ve gıda içerikleri -Gıdanın besin değeri, metabolizması veya istenmeyen maddelerin seviyesini etkileyebilecek şekilde gıda ve gıda içeriklerinin yapısında önemli değişiklikler yaratabilecek bicimde, yaygın olarak kullanılamayan yahut yeni üretim işlemleri uygulanmış gıda ve gıda içerikleri Genetiği değiştirilmiş gıdaların etiketlenmesindeki özel konular birden fazla yasal dayanak ile ele alınmıştır. Etiketleme ihtiyaçlarına ilk olarak 258/97(EC) kanununda (Orijinal Gıda Kanunu) değinilmiştir. Fakat bazi GM mısır ve soya hatları ozel olarak Konsey Direktifi 1139/98(EC) ile etiketlendirilmişlerdir. Esasında bu iki GDO (Roundup Ready soya ve Maximizer Mısır), 258/97(EC) düzenlemesinden önce pazarda yer almış olup, bu GDO lar için özel etiketleme düzenlemesi sonradan 1139/98 Konsey Direktifi ile yapılmıştır. 258/97 Direktifi, gıda içeriği veya varolan gıdanın eşdeğeri olmayan gıda içeriği ya da yeni gıda haline gelen besinlerin yaygın kullanımı veya besin değeri ya da içeriğinde değişiklik yapılan gıdalardaki herhangi bir farklılığın son kullanıcı tarafından bilinmesini sağlamak amacı ile geliştirişmiştir. Günümüzde, genetiği değiştirilmiş vakalardan üretilen 17 gıda ürünü onaylanmış ve Avrupa Birliğinde resmi olarak satışa sunulabilmektedir (Tablo 2). Bunlardan bir GD Soya ve bir GD Mısır, Orijinal Gıda Yasası zorunlu olmadan önce 90/220/EC direktifi çerçevesinde onay almıştır. Diğerleri (7 GD Kolza ve 5 GD Mısır dan türetilen işlenmiş gida

8 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 8 ve 2 GD Pamuk tohumundan üretilen yağ) Orijinal Gıda Direktifine uygun olarak tebliğ edilmiş ve sadelestirilmiş prosedür ile onaylanmıstir. 1139/98 Konsey Direktifi, herhangi bir genetiği değiştirilmiş gıda veya gıda içeriğinde genetik modifikasyon sonucu ortaya çıkan DNA veya protein belirlenebilir ise, bu ürünün GDO olmayan eşdeğeri ile eşit kabul edilmediği prensibine dayanır. Katkı maddeleri, Komisyon Direktifi 50/2000 devreye girene dek etiketleme düzenlemesi dışında değerlendirilmiştir. 1139/98 Direktifi, 10 Ocak 2000 tarihli Komisyon düzenlemesi (EC) 49/2000 ile tashih edilerek eşik kavramı tanımı getirilmiştir. Kasıtsız kontaminasyon probleminin üstesinden gelmek icin konulan eşik düzenlemesi ile kanun iyileştirilmiştir. Bu yasa, gıda içeriğinde GDO dan elde edilen materyaller bulunan gıda ürünlerinde, her bir ayrı materyal için %1 den fazla olmayacak oranda GDO taşıyan gıdalar için ek etiketleme zorunluluğu olmadığını taahhüt eder. Buna ek olarak, bu materyalin varlığının tesadüfi olduğunun ispatı için operatörler, GDO kullanımından kaçınmak için gerekli tedbirlerin uygulandığının kanıtını sağlamak zorundadır. GDO lar ile ilgili çeşitli kullanıcı birliklerinin farklı ve çakışan görüşlere sahip olmasi, süreç boyunca yayınlanan yasal dayanakların yorumlanması ve uygulanmasındakı sıkıntılar, diğerlerinin yanında genetiği değiştirilmiş yemler icin özel bir AB düzenlemesinin olmaması gibi sebepler bu konuda birleştirilmis, güncellenmiş ve bütünsel yasal dayanaklara olan ihtiyaca dikkat çekmiştir. Sonuç olarak Ekim 2003 de daha önceki yasal dokümanları iptal edip iyileştiren ve daha açık bilgi veren iki yeni düzenleme yayımlanmıştır.

9 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 9 Tablo 2. Avrupa Birliğinde onaylanan genetiği değiştirilmiş (GD) gıdalar 3 Vaka Tahıl Başvuran Özellik Potansiyel gıda kullanımı 1 GTS40/3/2 Soya Monsanto Böcek koruma ve herbisit dayanıklılığı 2 Bt 176 Mısır Ciba-Geigy Böcek koruma ve herbisit dayanıklılığı 3 TOPAS 19/2 Kolza AgrEvo Herbisit toleransı 4 MS/1/RF2 Kolza Plant Genetic Systems 5 MS1/RF1 Kolza Plant Genetic Systems Herbisit toleransı Herbisit toleransı 6 GT73 Kolza Monsanto Herbisit toleransı Soya gıdaları, soya içecekleri, tofu, soya yağı, soya unu, lesitin Mısır gıdaları, tane içeren mısır gıdaları,mısır unu, şeker, şurup Kolza tohumu yağı, kolza yağında yapılan kızartmalar, aperatifler Tarih Kanuni dayanak Dir. 90/220/EEC Madde Dir. 90/220/EEC Madde Reg(EC) 258/ Reg(EC) 258/ Reg(EC) 258/ Reg(EC) 258/97 7 MON810 Mısır Monsanto Böcek direnci Mısır türevleri, mısır yağı, mısır unu, Reg(EC) 258/97 şeker ve şurup, 8 T25 Mısır Agr/Evo Herbisit mısırdan yapılan Reg(EC) 258/97 toleransı aperatifler, fırınlanmış ya da 9 Bt11 Mısır Novartis Böcek direnci kızartılmış gıdalar, şekerlemeler Reg(EC) 258/97 10 MON809 Mısır Pioneer Böcek direnci Reg(EC) 258/97 11 Falcon GS 40/90 Kolza Hoechst / AgrEvo 12 Liberator L62 Kolza Hoechst / AgrEvo Herbisit toleransı Herbisit toleransı Kolza tohumu yağı, kolza yağında yapılan kızartmalar, aperatifler Reg(EC) 258/ Reg(EC) 258/97 13 MS8/RF3 Kolza Plant Genetic Systems Herbisit toleransı Reg(EC) 258/ Pamuk Monsanto Herbisit toleransı Pamuk Monsanto Böcek direnci Pamuk yağı, pamuk yağından yapılan kızartmalar, aperatifler Reg(EC) 258/ Reg(EC) 258/97 16 prf69/prf93 Bacillus subtilis F.Hoffmann - La Roche Riboflavin Vitamin B Reg(EC) 258/97 17 Bt11 Mısır Syngenta Böcek direnci Tatlı mısır Reg(EC) 258/97 3 Kaynak Avrupa Komisyonu (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.- accessed January 2010) Haziran 2004

10 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 10 Bu iki yeni düzenleme; genetiği değiştirilmiş gıda ve yem hakkında 22 Eylül 2003 tarihli Konsey Avrupa Birliği Direktif (EC) 1829/2003 ve izlenebilirlik ve etiketleme ve GDO lardan üretilen gıda ve yem ürünlerinin izlenebilirliği ve iyileştirilen Direktif 2001/18/EC ile ilgili 22 Eylül 2003 tarihli Konsey Avrupa Birliği Direktifi 1830/2003 tür. 1829/2003 (EC) Kanunda, güvenlik değerlendirmesi ile ilgili kurallar kuvvetlendirilmiş ve genişletilmistir. Bu kanun, ilk defa GD yem ile ilgili özel kuralları belirler ve bugüne kadar 1139/98 ve 49/2000 (EC) komisyon düzenlemesinin içinde kapsanan GD gıda ve GD yem için etiketleme ihtiyaçlarını kapsar. Temel özellik olarak bu kanun bir anahtar bir kapı yaklaşımını taşır. Tek bir yetki, hem gıda hem de yem kullanımını kapsar. Böylece yem ürünlerinin eşdeğerlik kavramına dayalı basitleştirilmiş prosedürü terk edilirken, yem ürünlerinin onayı durumunda ortaya çıkan yasal boşluğu doldurur. 1829/2003 EC Kanunu altında (18 Nisan 2004 den itibaren zorunlu) onay için başvuran kişikurum, sorgulama altındaki vaka için bir tayin metodunu da içeren tam bir dosya sunmalıdır. Dosya ve özellikle çevre ve gıda güvenliği risk değerlendirme bölümleri Avrupa Gıda Güvenlik otoritesi tarafından değerlendirilir (28 Ocak 2002 tarihli Konsey ve Avrupa parlamentosu 178/2002 Kanunu). Aday tarafından sunulan tayin yöntemleri AB Referans Laboratuarları (1829/2003 Kanunu ile kurulan) tarafından değerlendirilir ve onaylanır. Kanunda etiketlendirme için minimal seviye belirlenmiştir. 49/2000 Komisyon Düzenlemesi kapsamında, resmi onayı bulunan bir GDO nun tesadüfi varliği için belirlenen %1 sınır seviyesi %0,9 a düşürülmüştür. Buna ek olarak, onaylanmamış GDO ların tesadüfi varlığında, ilgili bilimsel kurul(lar)ın olumlu görüş belirtmesi durumunda %0,5 sınır seviyesi, geçici kural olarak belirlenmiştir. AB, bilgilendirme ve etiketlemeyi, tüketicilerin bilgili tercih yapması için bir araç olarak tanımlar den itibaren bir ürünün GDO olduğu veya ürün içinde GDO varlığının etiketlendirilme ile belirtilmesi zorunludur. 1830/2003 (EC) Kanunu GDO gıdaların şu anki etiketlendirme kurallarını sağlamlaştırır. Zorunlu etiketlendirme bütün gıda ve yemlerde, tayin edilebilirliğe bakılmaksızın genişletilmiş ve izlenebilirlik tanımı, pazarda yer alan GDO, GDO dan türetilen ve/veya GDO içeren tüm ürünlerin üretim ve dağıtım zincirleri boyunca her aşamada izlenebilirliği olarak yeniden düzenlenmiştir.

11 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 11 Dolayısıyla artık gıdalardaki GDO varlığını tayin eden yöntemlerin yanı sıra,her bir ozel GDO vakasını tespit edebilen ve değişik gıda ve yem içeriklerindeki GDO miktarını belirleyen yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda ürünlerinde nitel analiz, herhangi bir ürünün yahut içeriğinin GDO olup olmadığını tespit için tarama amaçlı olarak uygulanabilir. Bu testler ile ürün muhteviyatında GDO ya ait (DNA ve/veya protein) varlığı tayin edilir. Bu analizler süpermarket raflarındaki ürünler, tedarikçi stokları yahut satış zinciri boyunca herhangi bir noktada gerçekleştirilebilir. Eğer nitel analiz GDO varlığını işaret ediyorsa, etiketleme zorunluluğu kapsamında karar verilebilmesi için nicel testler yapılır. Daha önce bahsedildiği gibi yasama işleminin yeni iç elemanı: Birlik Referans Laboratuarı (European Union Reference Laboratory, EURL) resmi olarak sisteme girer. 1829/2003 (EC) Kanun şartlarında Avrupa GDO laboratuarı ağı tarafından desteklenen Ortak Araştırma Merkezi JRC (Joint Research Center) Gıda ve Yem de Birlik Referans Laboratuarı (EURL) olarak tayin edilmiştir (http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/). Bu laboratuarlar ihtilaf durumunda teknik ve bilimsel yardım sağlamak ve mevzuat muvafakatı amacını sağlayacak analitik yöntemleri değerlendirme ve onaylama vekaletine sahiptir. Yasanın temel içeriği, hassas ve sağlıklı analiz yöntemleri bulunmasını gerektirmektedir. Bu durum, AB deki bütün GDO yürürlülük ve kontrol laboratuarlarında, analitik prosedür ve performansları harmonize eden ve standart yaklaşımı garanti altına alan bilimsel araştırma aktivitelerini gerektirir. AB kontrol laboratuar prosedür ve performanslarının standartizasyonu ve harmonizasyonu, JRC tarafindan bundan bir kaç sene önce kontrol mevzuatının herhangi bir aşamasının başarısı için olmazsa olmaz olarak işaret edilmiştir. JRC Sağlık ve Tüketici Koruma Enstitüsünün Molekuler Biyoloji ve Genomik Birimi, 1999 dan beri GDO lar ile ilgili konularda çalışan yetkili kontrol laboratuarlari arasinda zorunlu bir ağ oluşturulmasını önermiş ve halihazırda da desteklemektedir. Aralık 2002 den beri Avrupa Birliğinde resmi olarak GDO laboratuarları için zorunlu bir ağ bulunmaktadır. Bu ağ ENGL (European Network of GMO Laboratories olarak adlandırılmıştır ve Avrupa Komisyonu (DG Joint

12 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 12 Research centre JRC) tarafından koordine edilmekte ve AB uyesi tum ulkelerin yani sira Isvicre ve Norvec de dahil olmak uzere kontrol laboratuarlarını temsil eden yaklaşık 100 laboratuarı içine almaktadır. Bu ağ için başkanlık ve genel sekreterlik görevleri JRC Sağlık ve Tüketici Koruma Enstitüsünün bir birimi olan Molekuler Biyoloji ve Genomik Birimi nin sorumluluğu altındadır. Amaç, GDO ların çevre örnekleri, gıda, yem ve tohumda örnekleme, tanı, belirleme ve ölçümü konularında uzmanlaşmış birimler için ortak bir platform yaratmak ve böylelikle Nitel ve nicel analizler için yöntem geliştirilmesi Moleküler biyoloji teknoloji transferi ve kapasite geliştirimi Var olan GDO miktarlarının tespiti veya çeşitli ortamlarda GDO taraması ve varlığının tayini için uygun yöntemlerin yeterlilik ve geçerliliğinin sağlanması Referans materyaller (Bu çalışma paketi için sorumluluk JRC Referans materyaller ve Ölçümler Enstitüsünde bulunmaktadır.) Farklı GDO hammaddeleri için örnekleme stratejileri ve prosedürleri (tohumlar, tahıllar, ham materyal, son tüketici ürünleri, vb.) Moleküler verileri içeren veritabanlarının kurulması ve GDO'ların birim tanımlaması için ihtiyaçlar ve veritabanı ve biyoinformatik yaklaşımları gibi alanlarda ihtiyaçların belirlenmesi ve gderilmesi adına ortak bir tanım ve tartışma zemini oluşturmaktır.. Network (ağ) aktiviteleri çerçevesinde yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için en önemli araçlardan biri de eğitim kurslarıdır.

13 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 13 Modern biyoteknoloji yaklaşımı ile üretilen gıdaların güvenlik ve etiketlendirilmesi - WHO yaklaşımı 4 GDO ların çevreye salınımı ve GDO iceren gıda ürünlerinin pazarda yer alması dünyanın bir çok yerinde toplum tarafından tartışma konusudur. Biyoteknolojinin diğer yaygın kullanım alanları (örneğin beşeri ilaçlar) ve bunların toplum üzerinde yarattığı sonuçlar düşünüldüğünde bu tartışmaların daha da kapsamlı olarak devam etmesi hayli muhtemeldir. Tartışma altındaki konuların (maliyet ve yararlar, güvenlik konuları) oldukça benzer olmasına rağmen, tartışmaların sonuçları ülkeden ülkeye değişmektedir. Günümüzde halen tüketici kaygılarının giderilmesinin bir yolu olarak GDO gıdalarının etiketlendirilmesi ve izlenmesi uzerine genelgeçer ortak bir karar yoktur. Bu durum son bir kaç yılda Codex Alimentarious komisyonundaki tartışmalarla açığa çıkmıştır. Codex Alimentarius komisyonu (Codex; FAO/WHO ortak yapılanması olarak (Codex Alimentrius u oluşturan uluslararası gıda kodu) standartların derlenmesinden, pratik kodlardan, rehberlerden ve tavsiyelerden sorumludur. Bu başlıklarda ortak görüş eksikliğine rağmen, risk değerlendirmesi ile ilgili görüşlerin harmonizasyonu üzerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Codex uluslararası düzeyde daha kapsamlı bir anlayışla pazara salınım öncesi risk değerlendirmesi uzerine bir dizi prensibi benimsemek üzeredir. (Bakınız: Modern biyoteknolojiden ile elde edilen gıdaların risk analizi prensipleri "Principles for the risk analysis of foods derived from modern biotechnology" CAC/GL ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/princ_gmfoods_en.pdf). Farklı GDO lar, belli bir organizmaya farklı organizmalardan, değişik yollarla eklenen farklı genleri içerir. Bu GD gıdaların ve güvenliğinin her vakada ayrı değerlendirilmesi gerekliliği ve bütün GD gıdaların güvenliği hakkında genel değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı anlamına gelir. Dünya sağlık örgütüne göre şu anda uluslararası pazarda yer alan GD gıdalar risk değerlendirmesinden geçmiştir ve insan sağlığı için bir risk taşıma ihtimalleri muhtemelen yoktur. Buna ek olarak, GDO tüketimini onaylanan ülkelerde, geniş kitleler tarafından bu tip gıdaların tüketilmesi sonucunda insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi gösterilmemiştir. Codex prensiplerine göre risk değerlendirmelerinin, (uygun olduğunda) pazara salınım sonrası izlemeyi de içerecek biçimde daimi kullanımı, GD gıdaların güvenliğinin değerlendirilmesinde temel oluşturmalıdır. 4 For exhaustive information on the activity of WHO and other UN agencies on Foods derived from Modern Biotechnologies see

14 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 14 Biyoteknoloji yoluyla elde edilen gıdaların etiketlenmesi bizzat gıda güvenliği ile ilgili olabilir veya olmayabilir. Her halükarda bu yaklaşım WHO tarafından gıda üretim işlemlerinin şeffaflığının arttırılması için bir araç olarak görülmektedir. Etiketlendirme uygulamaları ulusal gıda güvenlik programlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak izlenebilirlik stratejilerinin geliştirilmesini destekler ve böylece dolaylı yoldan gıda güvenliğine olumlu katkı yapar. Analiz ve örnekleme için uygun yöntemlerin olmasının önemi açıktır. WHO biyoteknoloji yoluyla elde edilen gıdaların risk değerlendirme ve güvenliği için tavsiye ve prensiplerin geliştirilmesinde aktif olarak yer alir. Çeşitli uzman konsultasyonları sonucunda geliştirilen sonuçlar, ulusal seviyede temel rehberleri oluşturmaktadır. Günümüzde bu rehberler, uluslararası tanımlanan rehberlerle birleştirilmektedir. Eş değerlik prensibine dayalı olan yaklaşım ilk nesil GDO ların güvenlik değerlendirilmesi için geliştirilmiş ve birçokları tarafından yeterli bir yaklaşım olarak bulunmuştur. Bununla beraber, bu yaklaşım devam eden eleştirilerin konusudur. Güncel yaklaşım bu tartışmaları dikkate almalı ve bilime dayalı düzenlemelerin ve ilerlemelerin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır. FAO/WHO Genetiği değiştirilmiş gıda ve bitki güvenlik komisyonu uzmanları, 2000 yılındaki kararlarında eş değerlik prensibinin, bir GDO ile doğal halinin benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırmak için kullanılabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca eş değerlik prensibi kavramının, başlı başına bir gıda güvenliği aşamasi yahut güvenlik değerlendirmesinin son basamağı değil, kapsamlı sürecin ilk basamağı olarak görülmesi gerektigi görüşü ifade edilmistir. (http://www.fao.org/ag/agn/food/risk_biotech_aspects_en.stm). Yeni nesil GD gıdalar,hayli muhtemeldir ki geliştirilmiş besin değerine sahip olan tahıllar olacaktır. Dolayısıyla doğal gıdalar ile fonksiyonel gıdalar yahut sağlık katkılı arasındaki fark açılacaktır. Gelecekte gıda güvenliği değerlendirme stratejileri, yapilan genetik modifikasyon sonucunda orataya cikacak daha karmaşık metabolik değişiklikleri göz önünde bulundurmak zorunda kalacaktır. Değerlendirmeler giderek artan biçimde, bir GDOlu gıda ürününün gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin farklı beslenme ihtiyaçları üzerindeki etkisini de dikkate almayı gerektirecektir. Halihazırda uygulamada olan hiç bir özel uluslararası düzenleme sistemi bulunmamaktadır. Ancak, bir takım uluslararası organizasyonlar, GDO lar için protokol geliştirilmesinde yer almaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi Codex, GD gıdaların insan sağlığı açısından risk analizleri için kullanılacak prensipleri geliştirmektedir. Bu prensiplerin öncülleri her bir vaka icin ayri olarak yapılan pazara sunulum öncesi değerlendirmenin, aktarılan genin direkt etkilerinin yanısıra, (yeni genin aktarılması sonucu ortaya çıkan) beklenmeyen/öngörülmeyen etkilerin de icerilmesini gerektirir. Tam olarak

15 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 15 benimsenmemekle beraber, geliştirilen pernsipler ileri seviyededir. (Bakınız : Modern biyoteknoloji ile elde edilen gıdaların risk analizi prensipleri (Principles for the risk analysis of foods derived from modern biotechnology CAC/GL ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/princ_gmfoods_en.pdf). Bunlar ve geliştirilmekte olan diğer Codex prensiplerinin (analiz ve örnekleme yöntemlerinin prensipleri dahil olmak üzere) ulusal kanunlarla bağlayıcılığı yoktur. Fakat özel olarak Dunya Ticaret Orgutu WTO (World Trade Organization) nun sağlık ve bitki sağlığı anlaşması içeriğinde yer almaktadır ve ticaret anlaşmazlıklarında referans olarak kullanılabilir. Biyoteknolojik olarak üretilen gıdalar içinde yılları arasında AdHoc hükümetler arası Codex görev gücü (http://www.fao.org/ag/agn/agns/biotechnology_codex_en.asp), gıda etiketlenmesinde Codex komitesi ve analiz ve numunelendirme yöntemleri için Codex komitesinde yapılan çalışmalar göz önüne alınarak, biyoteknolojik olarak elde edilen gıdaların güvenlik değerlendirmesi için genel olarak kabul edilen rehberlerin geliştirilmesi, risk iletişim konuları (etiketlendirme gibi) ve böylece uygun analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, WHO aktivitelerinin odağı olarak devam edecektir. WHO bu nedenle biyoteknoloji yoluyla elde edilen gıdaların risk iletişim, risk yönetimi, ve risk değerlendirmesi için prensip ve yöntem geliştirmek üzere uzman konsultasyonu belirlemeye devam etmektedir (http://www.who.int/foodsafety/biotech/consult/en/). WHO, tanı yöntemleri alanında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini de koordine eder. WHO içindeki Gıda Güvenlik Birimi, modern gıda biyoteknolojisinin insan sağlık ve gelişimi üzerindeki etkisi hakkında kanıta dayalı bir çalışmayı sonuçlandırmak üzeredir. Bu calışma kararı, 2000 yılı Mayıs ayında 53. Dünya Sağlık Kongresinde, WHO ya üye ülkelerin modern gıda biyoteknolojisi hakkında kararlar için bilimsel temeller oluşturulmasını desteklemek ve ortaya çıkan düşüncelerin şeffaf, doğru ve bağımsız olduğundan emin olmak için kapasite arttırımı konularında WHO nun daha etkin olması yolundaki ifadeler üzerine alınmıştır. Çalışma (http://www.who.int/foodsafety/biotech/who_study/en/index.html) WHO vekaletinde varolan bilgiyi karşılaştırarak uygun bir biçimde analiz etmeyi ve diğer uluslar arası ajansların çabalarını tamamlamayı hedeflemektedir. İşlemdeki şeffaflığı arttırmak için WHO, FAO ile işbirliği yapar ve diger paydaşları ve ilgili grupları süreçlere dahil eder. Temel amaç üye ülkeler, uluslararası standardizasyon kurumları ve diğer paydaşlar için, biyoteknoloji uygulama ve değerlendirmesi konularında kapsamlı görüş birliği ve şeffaflık sağlamak üzere erişilebilir bir bilgi dayanağı oluşturmaktır. Sonuç olarak, WHO gelecekte biyoteknolojinin bütünsel değerlendirmesi için kanıta dayalı alt yapı oluşturmayı istemektedir.

16 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 16 Bu çalışma modern gıda biyoteknolojisinin insan sağlığı ve gelişimine ne tür katkılar sağlayabileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Modern gıda biyoteknolojisinin mikroorganizma, bitki ve hayvanlarda uygulanmasını içermektedir. İnsan sağlığı ve gelişimi için direkt ya da dolaylı olarak etkili anahtar konularını belirlemek ve mevcut bilgi ile geçerli kanıt oluşturabilmek için bütünleştirilmiş yaklaşım benimsenmiştir.kanıtlanmış bilgi istenen ana konular: Araştırma ve geliştirme İnsan sağlığı üzerine etkiler (gıda güvenliği ve çevresel etkiler) Gıda güvenliği,maliyet, teknolojiye erişim Etik, yasal ve sosyal konular Kapasite arttırma girişimleri Veriler, Mayıs 2002 de yaygın literatür, internet ve paydaş ve uzmanları içerecek biçimde derlenmiş kaynaklardan, 120 soruluk sorgulamaya dayalı araştırma yolu ile toplanmıştır. Haziran ve Nisan 2003 tarihleri arasında elektronik paydaş tartışmasından alınan yorumlara, 5-6 Haziran Cenevre de paydaş toplantısına katılan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hükümet temsilcileri, tüketici, endüstri, araştırmacı, ve sivil toplum örgütlerini de kapsayan katılımcıların fikirleri de dahil edilmiştir. Bu müzakere işleminden elde edilen rapor WHO tarafından modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve gelişiminde kullanımı ve uygulanması hususunda gelecekteki faaliyetleri planlamak icin kullanılacaktır.

17 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 17 EK-1. GDO ların pazarda yer alması ile ilgili kontrol programları ve ilgili etiketlendirmeyi de içeren AB mevzuatı GDO ların çevreye kasıtlı salınımı ile ilgili Konsey Direktifi 90/220/EEC (OJ L 117, , p. 15) Yürürlükten kaldırma: Avrupa Parlamentosu ve 12 Mart 2001 tarihli GDO ların çevreye salınımı ile ilgili 2001/18/EEC Direktifi, 90/220/EEC Konsey Direktifini yürürlükten kaldırmıştır (OJ L. 106, , p.1) Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların kullanımı hakkında 90/219/EEC 23 Nisan 1990 tarihli Konsey Direktifi (OJ L 117, , p.1) Tashih: 26 Ekim 1998 tarihli Konsey Direktifi 98/81/EC, 90/219/EEC Direktifini iyileştirmiştir (OJ L 330, , p.13) Avrupa Parlementosunun 258/97(EC) düzenlemesi ve orijinal gıda ve gıda içerikleri hakkında 27 Ocak 1997 tarihli Konsey kararı (OJ L 43, , p.1) Gıda güvenliği ile ilgili prosedürleri şart koşan ve Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesini kuran, gıda yasalarının ihtiyaç ve prensiplerini şart koşan 28 Ocak 2002 tarihli Konsey ve Avrupa Parlementosunun 178/2002 (EC) Düzenlemesi (OJ L 31, , p. 1) Direktif 79/112/EEC de sağlananlar dışında kalanlara, hususi genetiği değiştirilmiş organizmalardan elde edilen yiyecek maddelerinin etiketlenmesi zorunluluğu ile ilgili 26 Mayıs /98 Konsey Düzenlenmesi (EC) (OJ L 159, ,p.4) Yiyecek maddelerinin reklamı, tanıtımı ve etiketlenmesi ile ilgili üye ülkelerin kanunlarının yaklaşımı hakkında 79/112/EEC Direktifi iyileştiren 27 Ocak 1997 tarihli Konsey ve Avrupa Parlamentosunun 97/4/EC Direktifi (OJ L 43, , p.21)

18 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 18 Direktif 79/112/EEC ile ilgili olanlar dışında bazı gıda maddelerinin etiketlenmesi zorunluluğu ile ilgili olan 94/54/EC Komisyon direktifini iyileştiren 29 Mart 1996 tarihli 96/21/EC komisyon direktifi (OJ L. 88, , p.5) Direktif 79/112/EEC ile ilgili olanlar dışında bazı gıda maddelerinin etiketlenmesi zorunluluğu ile ilgili olan 94/54/EC Komisyon Direktifi (OJ L 300, , p.14) Direktif 79/112/EEC ile ilgili olanlar dışında GDO lardan üretilen bazı yiyecek maddelerinin etiketlenme zorunluluğu ile ilgili (EC) No 1139/98 nolu Konsey düzenlemesini iyileştiren 10 Ocak 2000 tarihli 49/2000 Komisyon Düzenlemesi (EC) (OJ L. 006, , p.13) Genetiği değiştirilmiş veya genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilmiş tatlandırıcı veya katkı maddelerini içeren gıda maddeleri ve içeriklerinin etiketlendirilmesi ile ilgili 10 Ocak 2000 tarihli 50/2000 Komisyon Düzenlemesi (EC) (OJ L 006, , p.15) Gıda maddelerinin resmi kontrolü ile ilgili 14 Haziran 1989 tarihli 89/397/EEC Konsey Direktifi (OJ L 186,30,06,1989, p.23) Gıda maddelerinin resmi kontrolü ile ilgili ek ölçümleri içeren 19 Ekim 1993 tarihli 93/99/EEC Konsey Direktifi (OJ L 290, , p. 14) 2002 için gıda içeriklerinin resmi kontrolü hakkında eşgüdümlü programı ile ilgili 25 Ocak 2002 tarihli Komisyon Tavsiyesi (2002/66/EC) (OJ L 26, , p.8) Genetiği değiştirilmiş gıda ve yem hakkında 22 Eylül 2003 tarihli konsey ve Avrupa Parlamentosunun 1829/2003 (EC) Düzenlemesi (OJ L 268, , p.1)

19 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, AB Kanunları Hakkında Genel Bilgi 19 Direktif 2001/18/EC iyileştiren ve genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen gıda ve yem ürünlerinin izlenebilirliği ve genetiği değiştirilmiş organizmaların etiketlemesi ve izlenebilirliği ile ilgili 22 Eylül 2003 tarihli konsey ve Avrupa Parlamentosunun 1830/2003 (EC) Düzenlemesi ( OJ L 268, , p.24) Olumlu risk değerlendirmesinden yararlanan genetiği değiştirilmiş materyalin teknik olarak beklenmedik ya da zorunlu varlığı ve var olan ürünlerin bildirilmesi, genetiği değiştirilmiş yeni gıda ve yem yetkisi için uygulama hakkında Konseyin ve Avrupa Parlamentosunun 1829/2003 No lu Düzenlemesinin yerine getirilmesi için detaylı kuralların 6 Nisan /2004 (EC) Komisyon Düzenlemesi (OJ L 102, , p.14) Yiyecek maddelerinin reklamı, tanıtımı ve etiketlenmesi ile ilgili üye ülkelerin kanunlarının yaklaşımı hakkında 18 Ocak 1978 tarihli 79/112/EEC Direktifi (OJ L 33, , p.1) Genetiği değiştirilmiş organizmaların özgün belirleyicilerinin atanması ve geliştirilmesi için sistem kurulması hakkında 14 Ocak 2004 tarihli 65/2004(EC) Komisyon Düzenlemesi (OJ L 10, , p.6) Gıda ve Yem Yasası, Hayvan Sağlığı ve Hayvanlara iyi muamele kurallarına uygunluğu denetlemek için yapılan yasal kontrollere ilişkin Avrupa parlamentosu ve Konseyinin 29 Nisan 2004 tarihli No.882/2004 Düzenlemesı (EC) (OJ L 165, , p.141)

KURS ELKİTABI. Editörler: Maddalena Querci, Marco Jermini ve Guy Van den Eede

KURS ELKİTABI. Editörler: Maddalena Querci, Marco Jermini ve Guy Van den Eede EĞİTİM KURSU GIDA ÖRNEKLERİNDE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA ANALİZLERİ KURS ELKİTABI Editörler: Maddalena Querci, Marco Jermini ve Guy Van den Eede Bu yayına elektronik ortamda ulaşmak için: http://mbg.jrc.ec.europa.eu/capacitybuilding/documentation.htm

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

SOUTH PERSPECTIVES GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HALK SAĞLIĞI KONULARINI PATENT MEVZUATI İLE BÜTÜNLEŞTİRME SOUTH CENTRE

SOUTH PERSPECTIVES GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HALK SAĞLIĞI KONULARINI PATENT MEVZUATI İLE BÜTÜNLEŞTİRME SOUTH CENTRE SOUTH PERSPECTIVES GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HALK SAĞLIĞI KONULARINI PATENT MEVZUATI İLE BÜTÜNLEŞTİRME SOUTH CENTRE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HALK SAĞLIĞI KONULARINI PATENT MEVZUATI İLE BÜTÜNLEŞTİRME Carlos

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Hakkındaki Tartışmanın Boyutları I.GİRİŞ Modern biyoteknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek, Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

. "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ...

. ' '... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ... . "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS,, ORGANilMALAR (GDO) j 1 -::...:::: -_... Doc. Dr. Muzaffer DENLi, SEKTÖREL ETÜTLER VE ARASli RMALAR, YAYlN NO: 2010-90 istanbul... ~ TiCARET ODASI. "". "".... GENEllGI

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 DÜZELTME Avrupa Parlamentosunun ve bir Avrupa Kimyasal Ajansı kurulmasına yönelik olarak Kimyasalların Tescil Edilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı