ÖZEL İZİN ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL İZİN ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİNLERİ"

Transkript

1 ÖZEL İZİN ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİNLERİ 8 MAYIS 2014 İSTANBUL Hüseyin Hüsnü İLGÜN Mak. Müh. Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

2 Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle yol olsun, tekerlek dönsün anlayışıyla yol yapılırken,

3 Bugün geldiğimiz noktada artık uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yapılmaktadır.

4 Yapılan bu yolları korumak, uzun süre dayanımını sağlamak görevi hepimize düşmektedir.

5 Bu bakımdan yollarımızın planlanan ekonomik ömrü içerisinde kullanılmasında, bir yoldan geçen dingil yükleri ile yolun ömrü arasında doğrudan bir bağıntı vardır. Dingil yükünün artması ve tekrar sayısına bağlı olarak yoldaki yıpranma da artış göstermektedir.

6 Dingil yükünün yola verdiği zarar, tüm dingil ya da dingil grubu yüklerinin standart dingil yüküne dönüştürülerek bulunan zarar faktörü ile hesaplanmaktadır.

7 Zarar faktörü P= Fiili dingil yükü olmak üzere, Tek (Single) dingilde = ( P / 8.2 ) 4, İkili (Tandem) dingil grubunda = ( P / ) 4.06 Üçlü (Tridem) dingil grubunda = ( P / 21.8 ) 3.88 formülü ile hesaplanmaktadır.

8 Görüldüğü üzere yükün lineer artışına karşın zarar; ortalama dördüncü kuvveti ile artmaktadır. Bu durumda günde 1000 adet 8,2 tonluk dingil geçeceği kabulüne göre 20 yıllık ömür ile projelendirilmiş yolun ömrü; üzerinden günde 1000 adet 13 tonluk dingil geçmesi halinde 2,6 yıla inmektedir.

9 Ağır taşıtların otomobil trafiğine göre yola etkileri farklıdır. 8,2 tonluk altı adet dingil yükü otomobilin etkilerini doğurmaktadır. Dingil yüklerinin kontrol altına alınmaması, yani aşırı yükleme yapılması durumunda yol ömrünün kısalması yanında üst yapısı bozulan yollarda trafik güvenliği önemli ölçüde azalmaktadır.

10 Bu bağlamda Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128.maddesi Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar, Avrupa Birliğinin 96/53/EC sayılı direktifine uygun hale getirilmiştir.

11 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 33. Maddesinde Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması zorunludur.

12 Bu yasa gereği Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen Özel İzin/ Özel Yük Taşıma istatisklere bakıldığında

13 Yıllara göre verilen Özel İzin/ Özel Yük Taşıma İzin Belgesi sayıları

14 Yıllara göre verilen Özel İzin/ Özel Yük Taşıma İzin Belgesi değerlendirme 2013 YIL SONU İTİBARİYLE YILLARA GÖRE BELGE SAYILARI MÜRACAAT SAYISI DEĞELENDİRİLEN SAYI VERİLEN SAYI

15 Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgelerinden 2013 yılı itibariyle ,00 TL. harç tahsil edilmiştir.

16 2014 yılı itibari ile; adet Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi verileceği tahmin edilmektedir yılı Harcı: 643,40 TL. dır X 643,40 = TL Harç Tahsil edileceği düşünülmektedir.

17 Özel İzin/ Özel Yük Taşıma yük taşımacılığı ile ilgili verilerden yararlanılarak bir özet çıkarılmaya çalışılmıştır yılı içerisinde adet belge verilmiştir.

18 En kısa yük taşıma mesafesi ve en uzun yük taşıma mesafesi, ortalama taşıma mesafesi üzerinde çalışma yapılmıştır.

19 Yük Taşıma Mesafesine Göre Taşıma Bilgileri SIRA NO YÜK TAŞIMA MESAFESİ (Km) TOPLAM TAŞINAN YÜK (TON) % YÜK TAŞIMA MESAFESİNE GÖRE TOPLAM TON-KM % TOPLAM YÜK TAŞIMA SAYISI % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 11 0% % TOPLAM % % %

20 Buradan En kısa yük taşıma mesafesi 35 Km, En uzun yük taşıma mesafesi 2046 Km, Ortalama yük taşıma mesafesi 718 Km olarak tespit edilmiştir.

21 Tablo ve Grafiklerde desteklenen sonuç; Özel Yük Taşımacılığının ilk 5 sınıfta yoğunlaştığıdır. Açıkça görülmektedir ki 800 Km ye kadar olan taşımalar taşınan yük miktarının % 69 unu oluşturmaktadır.

22 Bu değer Ton-Km dikkate alındığında ise % 41 dir. Ayrıca iller arası taşınan yük miktarı ilk 5 il başlangıç noktasına göre; İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Hatay ve varış noktasına göre; Şırnak, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara olarak gerçekleşmiştir.

23 Bu verilerden hareketle; Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgelerinden alınan bu harcın 492 sayılı Harçlar Kanundan çıkarılarak; ton x km. üzerinden ücret tahsili halinde taşıma sektörünün bütçesine katkıda bulunacağı, gibi adaletli bir taşımanın gerçekleşeceği düşünülmektedir.

24 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 65.MADDESİ f) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, taşınması ve taşıttırılması, bendine aykırılığın tespiti halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünden alınacak Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ibraz edilinceye veya ilgili kayıtlardan tespit edilinceye kadar araç trafikten men edilir.

25 Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Taşınması Özel İzne Bağlı Yükler Madde 66- Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıpta, taşınması zorunlu olan yüklerin taşınmasında, bu Yönetmeliğin128. maddesi hükümlerine göre, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması ve taşımanın bu izindeki esaslara göre yapılması mecburidir.

26 g) Karayolundan başka bir ulaşım imkanının olmadığı, zorunlu ve istisnai hallerde; bölünemeyen özel yüklerin taşınması aşağıdaki şartlarla mümkündür. Yükü taşıyacak aracın seçiminde, bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bendi hükümlerine uygunluğunun sağlanması imkanı aranır. Bu imkanın bulunup bulunmadığı Karayolları Genel Müdürlüğünce takdir olunur.

27 Bu imkan bulunmadığı taktirde ağırlık veya boyutları bakımından bu maddenin (a), (b), (c ) ve (d) bentlerinden en az birine uymayan bölünemeyen özel yüklerin taşınması, yol ve köprülerin durumu göz önünde tutulmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemek ve gösterilecek güzergah üzerinde, istenecek gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla mümkündür.

28 Ancak bunun için Karayolları Genel Müdürlüğünden, 1) Karayollarında trafiğe çıkışın devamlı olarak yapılmasının gerekli görülmesi halinde, bu işe ayrılacak her bir araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma sınırları ile süre belirtilerek süreli,

29 2) Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak yapılması halinde, bu işe ayrılacak araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma şartları ile taşıma zamanı belirtilerek, her çıkış için ayrı, bir Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alınması mecburidir.

30 h) Tescilli veya tescilsiz olup, bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinden en az birine uymayan araç, yarı römorklu araç, katar, iş makineleri ve benzerlerinin yüksüz olarak karayollarında trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğünden, bu maddenin (g) bendinde belirtilen esaslara göre özel izin belgesi alınması mecburidir. Bu maddenin (e) ve (f) bentleri bu hükmün dışındadır.

31 ÖZEL İZİN/ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGELERİNİ ALMAK İÇİN MÜRACAATLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN sitesinden kabul edilmektedir.

32 ÖZEL İZİN ALARAK TRAFİĞE ÇIKABİLECEK ARAÇLAR

33 ÖZEL İZİN ALARAK TRAFİĞE ÇIKABİLECEK ARAÇLAR

34 ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ ALARAK TRAFİĞE ÇIKABİLECEK ARAÇLAR

35 ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ ALARAK TRAFİĞE ÇIKABİLECEK ARAÇLAR

36 Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi kabul edilen başvurular, Mernis üzerinden T.C. kimlik numarası ile kullanıcı kaydı oluşturulmaktadır. Kullanıcılar firma veya şahıs olarak tanımlanarak sisteme kayıt edilmektedir. Araç plakaları EGM üzerinden kontrol edilmektedir.

37 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sitesi üzerinden araç dingil sayıları ile araç muayenesinin bulunup bulunmadığı kontrol edilerek sisteme girişi sağlanmaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre içerisinde bulunan mali yıl için belirlenen harç ilgili Bakanlıkça tahsis edilen 9156 kodu ile online olarak yatırılabilme imkanı sağlanmıştır.

38 Başvurunun detayının ve KGM tarafından belirlenmiş durumunun izlenmesi (sonuçlanmadı, onay aşamasında, görsel bekleniyor, iptal, vs). imkan sağlanmıştır. Başvurunun KGM tarafından onayı veya red edilmesi halinde e-posta ya da SMS ile ilgilisine bildirim sağlanmıştır. Güzergahın seçilmesi Türkiye Haritası üzerinde yapılması sağlanmıştır.

39 YENİ YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI Gelişen çağın gereklerine göre taşıma sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve yollarımızın korunması amaçlanarak Özel İzin/ Özel Yük Taşıma İzinleri için bir Yönetmelik hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.

40 YENİ YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI AB ülkelerinde yapılan taşımalar araştırılmaya başlanmış, mukayese cetvelleri oluşturulmuştur. Ülkemiz koşullarına uygun olan ülkeler seçilerek konu yerinde araştırılacaktır. Konu UND ile paylaşılmış, UND tarafından bir komisyon oluşturularak çalışmalar başlatılmıştır.

41 DİĞER ÇALIŞMALAR 150 ton ve üzerindeki bölünemez yüklerin taşınması sırasında uyulması gereken koşullar tespit edilmiş olup, Taşınması planlanan güzergâhtaki köprülerin gözle muayene yapılarak incelenmesi, fotoğraflarının çekilmesi, Taşıma esnasında köprülerin statik açıdan taşımaya müsait olup olmadığının tahkikinin yapılması ve rapor halinde idareye sunulması,

42 Aynı güzergâhta 3 ayı geçen aralıklarla yapılacak taşımalarda güzergâhın tekrar gezilerek, gözle Muayene El Kitabında belirtilen esaslara göre köprülerin incelenmesi, Hasar meydana gelmişse bu durumun tespit edilmesi, her geçiş öncesinde köprülerin gözle muayene edilmesi, aksi bir durum olması halinde İdare nin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

43 Hazırlanan raporun geçerlilik süresi, 1 yıl olarak tespit edilmiş olup, rapor hazırlandıktan sonra, aynı güzergahta yapılacak yeni bir taşıma öncesi, yeni bir köprü trafiğe açıldıysa vb. durumlarda ek rapor tanzim edilmesi, İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bir Üniversiteden ayrıca onay istenebilecektir.

44 İSTİSNAİ TAŞIMALAR Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinde; Karayolunda başka bir ulaşım imkanının olmadığı, zorunlu ve istisnai hallerde, bölünemeyen özel yüklerin taşınması aşağıdaki şartlarda mümkün olmaktadır. Yükü taşıyacak araçların seçiminde, bu maddenin (a), (b), (c), (d) bendi hükümlerine uygunluğunun sağlanması imkanı aranır. Bu imkanın bulunup bulunmadığı Karayolları Genel Müdürlüğünce takdir olunur. Denilmektedir.

45 İSTİSNAİ TAŞIMALAR

46 İSTİSNAİ TAŞIMALAR İlgili denetim birimleri tarafından yapılan denetimlerde istisnai çoklu taşımalarda sektörün karşılaştığı sıkıntıları aşmak amacıyla yeni bir genelge düzenlenme ihtiyacı doğmuş ve bu gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

47 İSTİSNAİ TAŞIMALAR Hazırlanma aşamasında olan bu genelge ile ; süreli veya bir taşımalarda yüke uygun araç/araçlar seçilmesi kaydıyla, anılan yönetmeliğin sadece gabari ölçülerini aşmak suretiyle, belge almaya gerek duyulduğunda; bir adet malzeme yüklendiğinde hangi ölçü/ölçüleri ihlal ediyor ise birden fazla aynı cins malzeme yüklenmesi durumunda belgesinde sayı belirtilerek,

48 İSTİSNAİ TAŞIMALAR başka ihlallere sebep olmamak, (128/d-2) toplam ağırlıkları geçmemek, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek kaydı ile taşınabilmesi için izin verilmesi Karayolları Genel Müdürlüğünce takdir olunur. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen Özel İzin/ Özel Yük Taşıma İzin Belgeleri taşınan yükün niteliğine göre düzenlenir ve bu husus belgelerde belirtilir. Şeklinde bir düzenleme yapılması hedeflenmektedir.

49 VİNÇLER KONUSU

50 VİNÇLER KONUSU

51 VİNÇLER KONUSU Vinçlerin Trafikteki Hızları Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. maddesinde 20Km/saat olarak belirtilmiştir. Gelişen teknoloji ve yapılan bölünmüş yol çalışmaları sonucunda, trafiği tehlikeye düşürmemek kaydıyla, vinçler için hız sınırının makul bir seviyeye getirilmesine yeni yönetmelik çalışmalarında yer verilecektir.

52 VİNÇLER KONUSU Vinçler için verilen izin sürelerinin artırılması, güzergah tespiti konusu yeni yönetmelik çalışması kapsamına özellikle değerlendirilmeye alınacaktır.

53 TEŞEKKÜRLER

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi:

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Araçların Ölçü ve Ağırlıkları : Madde 128 - Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı