ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU"

Transkript

1

2

3 ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU KASIM 2013 KONYA

4

5 SUNUŞ KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversitesanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla; Selçuk Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, ve Necmettin Erbakan Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı nın desteği ve koordinasyonu ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ni kurmuştur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi nin koordinasyonu ve ev sahipliğinde 8 Aralık 2012 tarihinde ilk kez bir araya gelen beş devlet ve iki vakıf üniversitemizin rektörleri, imzaladıkları mutabakat zaptı ile birliğin kuruluşunu deklare etmiş ve Birlik, 1 0cak 2013 tarihi itibariyle Kurucu Başkan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hakkı Gökbel önderliğinde çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda, öncelikli olarak, bölge üniversitelerinin sahip olduğu kaynakların, altyapı olanaklarının ve akademik-idari personel profilinin çıkarılması amacıyla bir envanter çalışması başlatılmış, böylelikle Birlik üniversitelerinin fiziksel donanım, kaynak, imkan, kısıt, insan kaynakları ve Ar-Ge potansiyelinin tespit edilmesi planlanmıştır. Envanter çalışmaları Dönem Başkanlığını yürüten Selçuk Üniversitesi tarafından tamamlanmış ve Birliğin web sayfasında (www. unikop.org) yayınlanmak üzere gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bölgesel Kalkınma Bilim Kurulları ve üniversite öğretim üyelerinden oluşacak bir hakem heyeti ile yılda iki sayı yayımlanması planlanan KOP Bölgesel Kalkınma Dergisi nde, KOP Bölgesi ile ilgili yapılmış özgün araştırmalar ve derlemeler ile bölgenin kalkınmasına yardımcı olacak modeller üzerine yapılmış araştırmalar yayınlanacaktır. Çalışmalar salt akademik alanları değil KOP Bölgesi ni ilgilendiren ve ilgilendirmesi gereken akademi-dışı alanları da kapsayacak; eğitim ve istihdam, enerji ve doğal kaynaklar, tarım-orman ve kırsal kalkınma, haberleşme ve bilişim, kültür-sanat-turizm, sağlık, sanayi, spor, ulaştırma ve lojistik, siyaset ve sosyal bilimler gibi konulara odaklanacaktır. Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamayı amaçlayan Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Kasım 2013 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi nin dönem başkanlığında, Dışişleri Bakanımız Sayın Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu ve Kalkınma Bakanımız Sayın Dr. Cevdet Yılmaz ın Onursal Başkanlıklarında Konya da gerçekleştirilecektir. 3

6 KOP Bölgesi nin doğal ve kültürel varlıkları ile ekonomik, sosyal ve manevi değerlerinin ulusal düzeyde bilinirliğini artırmanın yanı sıra bölgenin varlık ve sorunlarının tartışma zeminini genişletecek olan bu ulusal sempozyum, KOP Bölgesi bağlamında yedi temel alanda yapılmış çalışmaların tartışma zemini oluşturulacaktır. KOP Bölge Kalkınma İdaresi nin koordinasyonu ve maddi-teknik desteği ve sponsor katkıları ile gerçekleştirilecek olan bu sempozyum; kamu, sivil toplum, özel sektör, yerel yönetimler, medya ve üniversite temsilcilerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını olanaklı kılacak ve bölgesel kalkınmaya yönelik yeni işbirliklerinin oluşturulması için zemin sağlayacaktır. Sempozyuma makale gönderen, sunumlara katılan, maddi-manevi destek sağlayan ve organizasyonda görev alan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, sempozyumun öncelikle KOP Bölgesi, dolayısı ile Ülkemiz sorunlarının çözümüne katkı sağlaması dileğiyle saygılar sunarız. Prof.Dr. Mehmet BABAOĞLU KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof.Dr. Hakkı GÖKBEL Selçuk Üniversitesi Rektörü UNİKOP Kurucu Başkanı 4

7 İÇİNDEKİLER SÖZLÜ SUNUMLAR KOP Bölgesi Ekonomi k Kalkınmasında Doğal Kaynaklar Ve Enerji Sektörünün Rolü M. Suat DELİBALTA, Ö. Yusuf TORAMAN...12 Sürdürülebilir Su Yönetimi Namık CEYHAN...13 KOP Bölgesi Çevresel Altyapı Tesi sleri ni n Değerlendi rilmesi Bilgehan NAS, Ali BERKTAY...14 KOP Bölgesi ne Havza Dışından Su Temi ni Öneri leri Mevlüt PINARKARA, İhsan BOSTANCI, Gül Ayten İNAN, Mehmet ŞAHİN, Mevlüt Vanoğlu Konya Ovasında Su Kali tesi ve Toprak Tuzluluğu İsmail TAŞ, Yusuf Ersoy YILDIRIM, İsmail ARAS, Fatma ÖZKAY...16 Köy Kanali zasyon Sularının Doğal Arıtma Si stemleri İle Arıtılması Zeki GÖKALP, Mehmet ŞAHİN, Belgin ÇAKMAK KOP Bölgesi Toprak Ve Su Kaynakları Potansi yeli ve Sürdürülebi li rliği Mehmet ŞAHİN, Mevlüt PINARKARA, Mevlüt VANOĞLU, İhsan BOSTANCI, Bayram SADE...18 Bi yodi zel Üreti mi ni n Yağ Bi tki leri Tarımına Etki si ni n İncelenmesi Hidayet OĞUZ, Hüseyin ÖĞÜT, Seda ŞAHİN Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya (Twi tter) Kullanımı: Gençli k Ve Spor Bakanlığı Örneği Mete KAZAZ, Elif TÜMEN...20 Kablosuz Algılayıcı Ve Eyleyi ci Ağlar Yardımıyla Konya Ovasında Tarımsal Su Tüketi mi ni n Azaltılması Hakkı SOY, Yusuf DİLAY, Cevat AYDIN, Mehmet BAYRAK Konya daki Tarım Maki naları İmalat Sektörünün Bi li şi m Altyapısının Beli rlenmesi M. Nevzat ÖRNEK, A. Yavuz ŞEFLEK, Osman ÖZBEK, Hasan ARISOY, Haydar HACISEFEROĞULLARI Tavuk Eti Talebi ni Etki leyen Faktörleri n Tobi t Modeli İle Anali zi : Deni zli Rüveyda KIZILOĞLU, Halil KIZILASLAN, Tuğçe HAMARAT KOP Bölgesi ni n Et Üreti m Potansi yeli Kübra ÜNAL, Mustafa KARAKAYA KOP Bölgesi Aksaray Ve Ni ğde İlleri ; Tarım Sektörü Üreti m Potansi yelleri Ve Sorunlar Zekeriya AY Kırsal Kalkınmada Bi yoekonomi Uygulamaları; Usul Ve Esasları Kenan PEKER Sürdürülebi li r Kırsal Kalkınma İçi n Kırsal Alan Planlaması Genel Modeli Ve KOP Bölgesi Kırsal Kalkınma Önerileri Esra KUT KOP Bölgesi nde Tarımı Yapılabi lecek Yeni Bi r Yağ Bi tki si Ketenci k [Camelina(L.) Crantz] Mustafa ÖNDER

8 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı Tarımsal Arazi Kullanım Durumunun Beli rlenmesi Alptekin KARAGÖZ, Eyüp YÜKSEL, Kürşad ÖZBEK Tuz Gölü Çevresi ndeki Bi tki sel Bi yoloji k Çeşi tli li k Unsurlarının Tarımsal Kullanim Potansi yelleri ve Tehdi t Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi Alptekin KARAGÖZ...30 Bazı At Di şi Mısır Çeşi tleri ni n Yarı-Kurak İkli m Koşularında Veri m Performansları Yalçın COŞKUN, Ayşe COŞKUN, İslim KOŞAR Ni ğde İli nde Buğday Çeşi tleri ni n Yaygınlığının Beli rlenmesi Fatih ÖZDEMİR, Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN KOP Bölgesi Büyükbaş Hayvancılığında Geneti k İlerlemeni n Sağlanması Şükrü DURSUN, Fatih ÖZDEMİR, Oktay OKUR, N. Kürşat AKBULUT KOP Doğal Alanlarda Bulunan Bozkır Otu (Kochia Prostrata (L.) Schrad.) Biṫkiṡi Önemi ve Mer Islahinda Kullanımının Avantajları Ramazan ACAR Bölgesel Kalkınmada Yeni Biṙ Anlayış Pb Unit Yaklaşımı. Pb Unit Yaklaşımı Uygulama Sonuçlarının Yerel Katılımın Sağlanmasında Mali Saydamlık Açısından Değerlendi ri lmesi Cumhur DÜLGER Sürdürülebi li r Arazi Yöneti mi : Karapınar Örneği Çetin PALTA, Erdal GÖNÜLAL, Durmuş Ali ÇARKACI...36 Ulusal Çölleşme Ve Erozyon Araştırma Merkezi Durmuş Ali ÇARKACI, Çetin PALTA, Ufuk KARADAVUT KOP Bölgesi nde Veri m ve Kali teyi Etki leyen Önemli Bi tki Hastalıkları Nuh BOYRAZ...38 Arpa Doku Kültüründe Explant Kaynağı Olarak Embri yoların Kullanımı Münüre TANUR ERKOYUNCU, Mustafa YORGANCILAR...39 Sorgum Sudanotu Melezi ni n Yeti şti rme Avantajları ve KOP ta Yem Üreti mi ne Katkısı Ramazan ACAR, Bayram SADE KOP Bölgesi nde Balıkçılığın Önemi Gül Ayten İNAN, Mevlüt PINARKARA KOP Bölgesi Tarım Topraklarının Problemleri Ve Çözüm Yolları Mehmet ZENGİN, Sait GEZGİN...42 KOP Bölgesi nde Tam Buğday Unu Ve Ürünleri ni n Yaygınlaştırılması Mustafa Kürşat DEMİR...43 Baklagi l ve Baklagi l Ürünleri ni n Gıda Endüstri si nde Kullanımı Nilgün ERTAŞ...44 Konya İli Süt Sektörü Sorunları ve Çözüm Öneri leri Durmuş SERT, Mustafa CIVELEK, Emin MERCAN...45 KOP Bölgesi ni n Tohumculuktaki Yeri ve Önemi Süleyman SOYLU, Bayram SADE

9 Sulama Mekani zasyonu ve KOP Sedat ÇALIŞIR Konya ve Karaman İlleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Hasan BAHAR...48 Kültür Turi zmi Kapsamında Yer Alan Festi val Etki nli kleri ni n Yerel Kalkınmaya Katkısı: Uluslararası Beyşehi r Göl Festi vali Üzeri ne Bir Araştırma Müşerref KÜÇÜK Yaş Grubu Taekwondo ve Atleti zm Sporcularının Di key Sıçrama Kapasi teleri ni n Karşılaştırması Özgür GÜL, Evrim ÇAKMAKÇI, Ali SERÇE Basketbol ve Badmi nton Sporu Yapan Yaş Arasındaki Erkek Çocuklarinin Bazı Fi zi ksel Özelli kleri ni n Beli rlenmesi Özgür GÜL, Onur DEMİREL...51 Yerel Seçi mlerde Sporti f Hi zmetleri n Seçmen Terci hi ne Olan Etki si (Konya, Karaman, Aksaray ve Ni ğde İli Örneği Yusuf BARSBUĞA...52 Karaman da Kültürel ve Tarihsel Değer Taşıyan Mimari Yapıların Bölge Kalkınmasındaki Yeri Seda DİLAY...53 Yerel Halk Gözüyle Konya da Turi zmi n Önemi ve Ekonomi k, Sosyal, Çevresel Etki leri Yasin BİLİM, Özgür ÖZER...54 Ortaöğreti m Öğrenci leri ni n Sosyalleşme Süreci nde Beden Eği ti mi Ve Spor Akti vi teleri ni n Rolünün Ci nsi yet Deği şkeni Açısındaki İncelemesi Özgür TUNÇALP, İ.Bülent FİŞEKÇİOĞLU, Nazmi BAYKÖSE KOP Bölgesi Yerel Kültürünü Ulusallaştırma Çabalarında Deği şi m ve Yabancılaşma Ali GÜLER Kirsal Alanlarda Yapilan Rekreati f Faali yetleri n Bölgede Yaşayanlara Etki si Ezgi ERTÜZÜN, Bülent FİSEKÇİOGLU Ortaöğreti m Öğrenci leri ni n Sosyalleşme Süreci nde Beden Eği ti mi ve Spor Akti vi telerinin Rolü İ. Bülent FİŞEKÇİOĞLU, Özgür TUNÇALP, Metin ŞAHİN, Fahri AKÇAKOYUN...58 İnsanlarda Açlık Ve Tokluk Hi ssi ni n Oluşumu Şükran ARIKAN Türki ye de Bölgesel Sürdürülebi li r Kalkınma ve Sağlik Demet AKARÇAY...60 Meram Tıp Fakültesi ni n Tıp Eği ti mi ve Bölge Sağlık Hi zmetleri ne Etkisi Rahmi ÖRS, Ahmet ÖZKAĞNICI...61 Kalkınma Aracı Olarak Endüstri yel Tasarım: Türki ye İçi n Göreli Üstünlük Bazlı Bi r Bölgesel Kalkınma Model Önerisi Serkan GÜNEŞ, Çiğdem GÜNEŞ

10 KOP Bölgesindeki Büyümeye Bir Cevap: Konya Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, Şehir İçi Toplu Taşıma Personeli Eğitim Projesi Ercan USLU, Mustafa EŞGİ, Haluk YILMAZ, Dr.Kemal KARAYORMUK Trafi k Kazaları ve KOP Değerlendi rmesi Mehmet Ali LORASOKKAY, Osman Nuri ÇELİK, Neslihan ATASAĞUN...64 Türki ye de Sürdürülebi li r Sosyo-Ekonomi k Kalkınmada Si vi l Toplum Kuruluşlarının Rolü: Akşehi r İlçesi Ali Fatih UYSAL, Handan ERDAL, Murat TOMAN Evrensel Bi rer Di l Olan İngi li zce ve Matemati ği n Bölgesel Kalkınmaya ve Küreselleşmeye Etkisi Habip Mehmet SEVGİ, Soykan UYSAL Kalkınma Ajansları ve Gi ri şi mci li ği n Desteklenmesi nde Yeni Yöntemler Davut YEŞİL...67 Konya Ovası Projesi nde Yeni Bi r Vi zyon: Aksaray Naciye AYDEMİR...68 Organi ze Sanayi Bölgesi nde Gi ri şi mci li k Ve İnovasyon Düzeyi ni n Beli rlenmesi Üzeri ne Bi r Araştırma: Karaman İli Örneği M.Arif ŞAHİNLİ, Nazan ŞAHBAZ, Yavuz ÇAKMAK...69 Coğrafi İşaretleri n Yerel Kalkınma Potansi yeli ni n Değerlendi ri lmesi ; Akşehi r Ki razı Araştırması Bulguları Mustafa KAN, Bülent GÜLÇUBUK Dai mi İkametgâha Göre Türki ye İç Göçleri nde Konya İli ni n Yeri ( ) Abdurrahman DİNÇ Bölgesel Kalkınmada İnovasyon Si stemleri Yaklaşımı: KOP Bölgesi Üzeri ne Bi r İnceleme Birol MERCAN, Mustafa GÖMLEKSİZ Üni versi te-sanayi İşbi rli ği ni n Sağlanmasında Ortak Eği ti m Modeli ve Bu Modeli n Katkıları Nurullah EKMEKÇİ, Kazım KARABOĞA, Mahmut TEKİN...73 Tari hi Ve Edebi Dokümanlardan Faydalanarak Bölgesel Kalkınmaya Farklı Bi r Bakış Açısı Geli ştirme Osman OKUMUŞ, Kudret Safa GÜMÜŞ, İbrahim Emre GÖKTÜRK, Mutlu UYGUN...74 KOP Bölgesi İlleri nde Üstün Yetenekli Öğrenci leri n Eği ti mi ni n Mevcut Durumu Ve İleri ye Yönelik Öneriler Ahmet KURNAZ Kalkınmada Eği ti mi n Rolü: Sayısal Veri ler Işığında KOP Bölgesi Eği ti m Gösterileri Vehbi ÇELİK, Etem YEŞİLYURT...76 Konya Kapalı Havzasının Meteoroloji si Ve Kuraklık Durumu Selim DOĞAN, Ali BERKTAY...77 Fati h Projesi Kapsamında Akıllı Tahta Kullanan Öğretmen ve Öğrenci leri n E- Öğrenmeye Yöneli k Tutumları: Konya İli Örneği Fatih KALECİ

11 Şehi rleri mi zde Sosyal Ri ski Azaltma Projesi Cemil PASLI Üni versi teleri n Bölgesel Kalkınmaya Potansi yel Katkısının Si stemati k ve Anali ti k Bi r Değerlendi rmesi : KOP Bölgesi Üni versi teler Bi rli ği Envanter Çalışması Hakkı GÖKBEL, Hasan Kürşat GÜLEŞ, Mehmet ŞAHİN, Ömür Hakan KUZU POSTER SUNUMLAR Necmetti n Erbakan Üni versi tesi Kampüs Alanı Hibrit Elektri k Santralı Uygulaması Mustafa YAĞCI, Şerafettin EREL...82 Konya Kapalı Havzasındaki Arazi Yüzey Sıcaklığı Deği şi mleri ni n Landsat-5 Tm Uydu Veri leri Ve Eş-Zamanlı Yersel Ölçmeler İle Analizi Semih EKERCİN, Osman ORHAN, R. Hale TOPALOĞLU Bazı Ekmekli k Buğday Genoti pleri ni n Kök Çürüklüğü Etmeni Fusari um Culmorum a Karşı Reaksi yonlarının Beli rlenmesi İlker TOPAL, Birol ERCAN, Fatih ÖZDEMİR, Murat Nadi TAŞ KOP Bölgesi Tarımına Yeni Bi r Alternati f Karabuğday Ahmet GÜNEŞ, Hasan KOÇ, Şeref AKSOYAK, Şaban IŞIK, İlker TOPAL...85 Yağlı Tohumlu Bi tki lerde KOP Bölgesi ne Uygun Eşit Geliştirme Çalışmaları Hasan KOÇ, Oğuz GÜNDÜZ, Gönül GÜMÜŞÇÜ, Ahmet GÜNEŞ, Rıza ÜLKER...86 Orta Anadolu İçi n Yaygın Bi r Mısır Zararlısı Zyginidia Sohrab Zac. ve Konya İli ndeki Populasyon Geli şimi Birol ERCAN, Meryem UYSAL, Bayram SADE...87 Bazı Ekmekli k Buğday Genoti pleri ni n Sari Pas (Pucci ni a Stri i formi s F. Sp. Tri ti ci ) ve Kara Pas (Pucci ni a Grami ni s F. Sp. Tri ti ci ) Hastalıklarına Karşı Tepki lerinin Belirlenmesi Murat Nadi TAŞ, Birol ERCAN, Fatih Özdemİr, İlker TOPAL...88 Sulu Koşullara Uygun Makarnalık Buğday Islah Materyalleri ni n Konya Şartlarında Sarı Pas (Puccinia Striiformis F. Sp. Tritici) Ve Kara Pas (Puccinia Graminis F. Sp. Tritici) Hastalıklarına Karşı Tepki leri ni n Beli rlenmesi Birol ERCAN, İlker TOPAL, Fatih ÖZDEMİR, Murat Nadi TAŞ KOP Bölgesi nde Kurak Alanların Tatmi nkar Bitkileri Nohut Ve Mercimek Tarımının Ve Üretiminin Artırılabi lme Olanakları Hakan BAYRAK, Ramazan KELEŞ Baharatlar, Tibbi ve Aromati k Bi tki leri n İşlenmesi nde Teknoloji k Gereksi nimler Ahmet ÜNVER...91 KOP Yöresi İllerinin Turistik Potansiyelinin Çeşitli Parametrelerle Analizi Kadir ÖZTAŞ

12 Sempozyum Bilim Kurulları ÜNİVERSİTE / KURULLAR Enerji-Doğal Kaynaklar Bilim Kurulu Gıda-Tarım- Orman-Kırsal Kalkınma Bilim Kurulu Haberleşme- Bilişim Bilim Kurulu Kültür- Sanat-Spor- Turizm Bilim Kurulu Sağlık Bilim Kurulu Sanayi- Ulaştırma -Lojistik Bilim Kurulu Sosyal- Eğitim -Beşeri Bilimler Bilim Kurulu SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Koordinatör Prof.Dr. Ahmet Gülce Koord.Yrd. Yrd.Doç.Dr. A.Afşin Kulaksız Koordinatör Prof.Dr. Süleyman Soylu Koord.Yrd. Prof.Dr. İsmail Şen Koordinatör Prof.Dr. Aytekin Can Koord.Yrd. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Babalık Koordinatör Prof.Dr. Hüseyin Elmas Koord.Yrd. Doç.Dr. Hamdi Pepe Koordinatör Prof.Dr. Oktay Sarı Koord.Yrd. Prof. Dr. Ahmet Ak Koordinatör Prof.Dr. Ahmet Avcı Koord.Yrd. Doç.Dr. Orhan Engin Koordinatör Prof.Dr. Adem Öğüt Koord.Yrd. Prof.Dr. Başak Solmaz NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Yüksel Kaplan Prof. Dr. Ayhan Gökçe Yrd. Doç. Dr. Fuat Karakaya Doç. Dr. Mustafa Talas Yrd. Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer Doç. Dr. Yusuf Toraman Doç. Dr. Kamil İşeri AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Yrd. Doç. Dr. Necmettin Erdoğan Doç. Dr. Alptekin Karagöz Prof. Dr. Atilla Elçi Doç. Dr. Adem Öcal Yrd. Doç. Dr. Neşe Hayat Aksoy Doç. Dr. Necmettin Şahin Doç. Dr. Erşan Sever KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Yrd. Doç. Dr. Cem Tozlu Doç. Dr. Nevzat Aydın Yrd. Doç. Dr. Özlem Sadi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Akpınar Prof. Dr. Ali Şahin Doç. Dr. Savaş Sönmezoğlu Prof. Dr. Osman Çevik KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Mehmet Çelik Prof. Dr. Selçuk Soyupak Prof. Dr. Ali Okatan Prof. Dr. Çağatay Ünüsan Doç. Dr. Kamil Alptekin Yrd. Doç. Dr. Ali Naili Tunaboylu Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan MEVLANA ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Hossein Valizadeh Doç. Dr. Özgen Korkmaz Doç. Dr. Şadi Aydın Yrd. Doç. Dr. Cenk Ahmet Andaç Doç. Dr. Halis Altun Yrd. Doç. Dr. Ayşe Işık NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Hidayet Oğuz Prof. Dr. Selman Türker Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken Doç. Dr. Ferhan Nizamlıoğlu Prof. Dr. Nazmi Zengin Doç. Dr. Mehmet Aktan Doç. Dr. Birol Mercan 10

13 SÖZLÜ SUNUMLAR

14 KOP BÖLGESİ EKONOMİK KALKINMASINDA DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ROLÜ M. Suat DELİBALTA * Ö. Yusuf TORAMAN ** Enerji sektörü, ülke ve bölgelerin kalkınma politikalarında hayati önem taşıyan stratejik bir alan niteliğindedir. Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yapılan projeksiyonlar, mevcut enerji politikaları ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya birincil enerji talebinin yılları arasında %40 oranında artacağına işaret etmektedir. Ülkemizin enerji arz güvenliği bağlamında son yıllarda, enerji sektörünün rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı, enerji verimliliği ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması gibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalarla önemli aşamalar kat edilmiştir. Ülkemiz, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının bir sonucu olarak dünyada kendi hammadde gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen, doğal kaynak çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden biridir. Dünyada toplam maden üretimi itibarı ile 28 inci, üretilen maden çeşitliliği açısından da 10 uncu sırada yer almaktadır. Dünya genelinde ticareti yapılan 90 çeşit madenden bugüne kadar sadece 13 ünün varlığı ülkemizde belirlenememiştir. Ülkemiz, geri kalan 50 çeşit maden açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından ise yetersiz kaynaklara sahiptir. Rezerv yönünden, başta bor, trona, mermer, feldspat, manyezit, alçıtaşı, pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit olmak üzere Türkiye dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi konumundadır. Bu araştırmada; KOP Bölgesi illerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray) ekonomik kalkınmasında enerji ve doğal kaynaklar potansiyelinin rolü ortaya konulmakta, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bu alanlarda yapılan yatırımlar ve yeni stratejik gelişmeler değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar, Ekonomik Kalkınma * Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü, ** Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü, 12

15 SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ Namık CEYHAN * Su, bütün canlıların yaşam kaynağıdır. Hayatın her alanında kullanılan suyun en çok bulunduğu yer, yer altı su kaynaklarıdır. Su, her ne kadar yenilenebilir bir doğal kaynak olsa da diğer doğal kaynaklar gibi sonsuza kadar tükenmeyecek değildir. Nitekim geçen yüz yılın ikinci yarısında yaşanan teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, aşırı nüfus artışı, plansız kentleşme ve israf çılgınlığına dönüşen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de su kirliliği, yer altı su rezervlerinin azalması ve sulak alanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıdır. Dünya üzerinde bu gerçeği bizzat yaşayan ve yaşaması muhtemel olan ülkeler, hukuki, sosyal ve teknik düzenlemeler yapmışlardır. Bu çerçeve de çevre mevzuatları adı altında bir dizi yasal düzenlemelere gidilerek, devlet kademelerinin ilgi alanlarına göre yetkili otoritelere sorumluluklar dağıtılmış, koruma ve kullanma statüleri belirlenmiştir. Ayrıca uluslar arası işbirliği antlaşmalarına imza atılmıştır. Su ile ilgili pek çok uluslararası antlaşma, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge mevcuttur. Ancak temel bir su koruma kanunu henüz yoktur. Bir tarafta devletin ilgili kurumları, bir tarafta sivil toplum örgütleri ile duyarlı vatandaşlar hepsi konuyu gündemde tutmaya çalışmakta ama Konya Kapalı Havzası örneğinde görüldüğü gibi sonuç değişmemektedir. O halde bir yerlerde aksayan veya sürdürülemez bir durum vardır. Suyu kontrol edip istediğimiz şekilde kullanmanın yollarını nasıl bulduysak, su ile akılcı ve dengeli bir beraberliği yürütebilmenin yolunu yani sürdürülebilir su yönetiminin yolunu da aynı şekilde bulmamız gerekmektedir. Çok geç olmadan Anahtar kelimeler: Su Yönetimi, Çevre Mevzuatları, Konya Kapalı Havzası, Sürdürülebilirlik * Meteoroloji Yüksek Mühendisi, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 13

16 KOP BÖLGESİ ÇEVRESEL ALTYAPI TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilgehan NAS * Ali BERKTAY ** Kop Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde) Konya Kapalı Havzası içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde su yönetiminde havza bazlı yaklaşım artık benimsenmiş ve entegre havza yönetimi için kurumsallaşma ve mevzuat açılarından önemli adımlar atılmıştır. Konya kapalı havzası içerisinde yer alan KOP Bölgesinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İl lerindeki çevresel altyapı tesislerinin (içmesuyu arıtma tesisleri, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon şebekesi, katı atık depolama sahası) değerlendirildiği bu bildiri de KOP Bölgesinin mevcut durumu ortaya konulacak, yapılması gereken yatırımlara ilişkin önerilerde bulunulacaktır. Konya Kapalı Havzası Havza Koruma Eylem Planı değerlendirilerek eylem planında öngörülen eylemlerin zaman planlamasına göre uygunluğu tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Çevre, Altyapı, İçmesuyu, Atıksu Arıtma, Havza Koruma Eylem Planı * Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ** Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 14

17 KOP BÖLGESİ NE HAVZA DIŞINDAN SU TEMİNİ ÖNERİLERİ Mevlüt PINARKARA * İhsan BOSTANCI ** Gül Ayten İNAN *** Mehmet ŞAHİN **** Mevlüt VANOĞLU **** Devlet Su İşleri (DSİ) 4. ve 18. Bölge Müdürlüklerinin verilerine göre, KOP Bölgesi nin yıllık su potansiyeli milyar m 3, kullanılabilir su miktarı milyar m 3 tür. KOP Bölgesinin tarım alanlarının tamamının ortalama 500 mm su kullanım hesabıyla sulanması halinde; milyar m 3 sulama suyuna ihtiyaç olduğu gözükmektedir. Bu nedenle havza içinde kullanılabilir su miktarı ile ancak sınırlı miktarda bir alanın sulanmasına yetmektedir. Öte yandan bölgenin mevcut sulanan alanlarında kullanılan suyun %60 ı yeraltı kuyularından karşılanmaktadır. Son yıllarda Bölge de yağışların azlığı ve geliri yüksek olması nedeniyle çiftçinin suyu çok tüketen bitkilere yönelmesi bölgede yeraltı su kullanımına olan baskıyı artırmıştır. Bölge de her yıl yeraltı su seviyesi ortalama 3 m civarında düşmektedir. Yeraltı sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra su çekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, mevcut sulanan alanların büyük bir kısmının, ileride sulanamama riskini ortaya çıkarmaktadır. Bölgede sürdürülebilir tarım ve sulama suyu temini için dış havzalardan yeni su getirme projelerinin hızlıca planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla KOP BKİ Başkanlığı birinci proje olarak, Göksu Havzasındaki mevcut su potansiyelinin bir kısmının, Mavi Tünel projesine ilave olarak Ermenek çayından cazibeli olarak Konya Kapalı Havzasına aktarılmasını. İkinci proje olarak da Kulu ve Cihanbeyli Ovalarına Kızılırmak kaynaklı Hirfanlı Barajından su temin edebilecek önerileri DSİ Genel Müdürlüğümüz ve ilgili tarafların dikkatine sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, sulama suyu, su transferi, Kızılırmak Havzası, Göksu Havzası * Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı *** Dr., Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, **** Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 15

18 KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU İsmail TAŞ * Yusuf Ersoy YILDIRIM** İsmail ARAS*** Fatma ÖZKAY**** Sürdürülebilir tarımsal üretimde, su kalitesi ve toprak tuzluluğu dikkate alınması gereken en önemli konulardandır. Son yıllarda, gerek iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle gerekse artan taleplerden kaynaklı olarak yeraltı su kaynakları, büyük baskılara maruz kalmaktadır. Su kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip yeraltı su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Optimum işletme, genellikle yeraltı suyu ve yüzey suyunun birlikte kullanımını, mevcut su kaynaklarının yeniden kazanımını ve yeniden kullanımı içermektedir. Sulamayla birlikte toprak tuzluluğu da oluşacaktır. Bu durum dikkate alındığında sulanan alanlarda tuzluluk ve alkalilik problemleri zaman içerisinde meydana gelerek tarımsal üretimi kısıtlayacak yada ortadan kaldıracaktır. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında en büyük alan Konya Ovasıdır. Toprak tuzluluğu ve alkaliliğinin en belirgin görüldüğü alanlarda bu bölgede yer almaktadır. Hazırlanan bu çalışmada, Konya Ovasında sulamada kullanılan suların kaliteleri ve ova genelindeki torakların tuzluluk problemlerine ilişkin çözüm önerilerine yer verilecektir. Çalışma sonunda sıralanan problemler ve bunların çözümüne yönelik öneriler tüm KOP alanı için geçerliğe sahiptir. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için anahtar role sahip bu önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi KOP ta üretkenliğini devamlılığının sağlanması konusunda son derece önemlidir. Anahtar Kelimeler: Konya, Su Kalitesi, Tuzluluk, Sürdürebilirlik * Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Çanakkale. ** Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara *** Ziraat Yük. Müh. Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya. **** Çevre Yük. Müh. Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 16

19 KÖY KANALİZASYON SULARININ DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİ İLE ARITILMASI Zeki GÖKALP* Mehmet ŞAHİN** Belgin ÇAKMAK*** Atıkların bilinçsiz bir şekilde çevreye atılması, dere ve ırmaklara arıtılmamış suların deşarjı hava, su ve toprak kirliğine neden olup insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlikeler oluşturmaktadır. Geleneksel arıtma yöntemlerine göre çok daha düşük maliyetle inşa edilebilen, işletme ve bakım masrafları son derece düşük ve kalifiye iş gücü gerektirmeyen doğal arıtma sistemleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Özelikle kırsal alanda köy kanalizasyon sularının arıtılmasında doğal sulak alanları taklit eden yapay sulak alan (doğal arıtma) sistemlerinin sayısı her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesinde öncelikli alanlar kapsamında Kırsal Altyapının Geliştirilmesi önceliği altında Kanalizasyon altyapısı ihtiyaçlarının giderilmesinde, yapım ve işletme giderleri düşük olan doğal arıtma tesislerinin yapımına öncelik verilecektir ibaresi yer almaktadır. Bu araştırmada doğal arıtma sistemlerinin özellikle kırsal kesimde köy kanalizasyon sularının arıtımında kullanılma olasılıkları ve başarılı bir sistem tasarımı için dikkat edilmesi gereken unsurlar ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Doğal arıtma, yapay sulak alan, evsel atık su, arıtma. * E.R.Ü. Seyrani Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü-Kayseri, ** S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Konya, *** A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara, 17

20 KOP BÖLGESİ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Mehmet ŞAHİN* Mevlüt PINARKARA** Mevlüt VANOĞLU*** İhsan BOSTANCI**** Bayram SADE***** KOP Bölgesi km 2 yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %8,3 ünü; ha tarım alanı ile Türkiye tarım alanlarının %12,14 ünü oluşturmaktadır. Bölge tarım alanlarının %32 sini sulu tarım ( ha, ruhsatsız kuyu alanları dahil), %68 ini kuru tarım alanları ( ha) oluşturmaktadır. KOP Bölgesinin 2011 yılı sulu tarım alanlarındaki bitki desenine göre yapılan hesaplamalarda sulama suyu ihtiyacının yıllık yaklaşık 4,319 milyar m 3 /yıl olduğu hesaplanmış; ancak fiili çekimin ise yine aynı yıl bitki desenine göre 6,628 milyar m 3 /yıl olduğu tahmin edilmektedir. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre ise, bölgenin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin 4,365 milyar m 3 olduğu bilinmektedir. Bölgede uygun bitki deseni ve modern sulama sistemleri uygulansa bile mevcut tarım alanlarının tümünün sulanabilmesi için yıllık 15 milyar m 3 civarında sulama suyuna ihtiyaç bulunmasına karşın; Bölgede 1,930 milyar m 3 ü yerüstü, 2,435 milyar m 3 ü de yeraltı su kaynağı olmak üzere toplam yıllık kullanılabilir su kaynağı 4,365 milyar m 3 tür. Bu rakamlar gösteriyor ki, tarım alanlarının tümünün sulanması için gerekli ilave su miktarı yaklaşık milyar m 3 tür. Sonuç olarak; Bölge su kaynaklarının mutlak suretle tasarruflu kullanılması gerekmektedir. Bunun için de; öncelikle arazi toplulaştırması ve kapalı sulama alt yapı hizmetlerinin tamamlanmasının yanında; doğal kazancımız olan ancak her yıl biraz daha azalmakta olan yer altı sularının (YAS) ve büyük bütçeler ayrılarak ihtiyaç alanlarına ulaştırılan yer üstü sularının(yüs) faydalanıcı tarafından kullanımı da bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla su kaynaklarının, su yönetimi anlayışı ile kullanılmasında günümüz teknolojisinin imkanları içerisinde azami gayret gösterilerek, mevcut su kaynaklarının (YÜS ve YAS) yüksek oranda faydaya dönüşmesini sağlamak bölge tarımının geleceği açısından son derece önemlidir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen tedbirler alınsa bile bölge su kaynakları mevcut tarım alanlarının sulanması için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, iç ve dış havzalardan su transferi de bölge ve ülke için hayatı öneme sahiptir. Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, Toprak ve Su kaynakları, Sulama Yönetimi, Havza su transferi * Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi, ** İnşaat Mühendisi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, *** Ziraat Mühendisi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, **** Yük.Müh. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, ***** Prof. Dr., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi, 18

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

KOP İDARESİ TARIM VİZYONU

KOP İDARESİ TARIM VİZYONU KOP İDARESİ TARIM VİZYONU Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU¹, Abdurrahman AYAN² ¹Başkan, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya ²Ziraat Müh., Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,Konya,

Detaylı

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ ¹Uzman, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU Abdurrahman AYAN Mevlüt VANOĞLU KOP İdaresi Başkanlığı NEVŞEHİR - 2011 KONYA KAPALI HAVZASI Aksaray Konya Niğde Karaman KOP

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 17-18 ŞUBAT 2015/KIRKLARELİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Türkiye nin ilk yerli şekerinin üretim merkezi

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

KONYA OVASINDA SU YÖNETİM VE AĞAÇLANDIRMA STRATEJİSİ

KONYA OVASINDA SU YÖNETİM VE AĞAÇLANDIRMA STRATEJİSİ KONYA OVASINDA SU YÖNETİM VE AĞAÇLANDIRMA STRATEJİSİ Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU¹, Abdurrahman AYAN² ¹Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, ² Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Özet:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SULAMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (I. YARIYIL) SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SULAMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (I. YARIYIL) SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA SULAMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (I. YARIYIL) Çevre Kirliliği (S) Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY Bilgisayar ları Öğr. Gör. Zübeyde BÜLBÜL MYO 205 İklim Bilgisi (S) Prof. Dr. Ferhat GÖKBULAK Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

KOP BÖLGESİNİN ET ÜRETİM POTANSİYELİ

KOP BÖLGESİNİN ET ÜRETİM POTANSİYELİ KOP BÖLGESİNİN ET ÜRETİM POTANSİYELİ Kübra ÜNAL Mustafa KARAKAYA ÖZET Ülkemizde tarım sektörü, nüfusumuzun büyük bir bölümüne geçim kaynağı olması, gıda sanayine hammadde sağlaması nedeniyle önemli bir

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE KASIM 2015 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE KASIM 2015 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve Biyosistem Mühendisliği Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için sadece toprak, su ve hava gibi etmenlerin bir arada olması yeterli olmamakta, bunlarla beraber bitki ve hayvanlarla olan ortak yapılanma en

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Eyüp Selim Köksal Ersoy Yıldırım Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı

Detaylı

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Uluslararası ve Ulusal Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Global Mal Ticareti, 2010 yılı itibariyle US$15 trilyon

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞTAYI OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞTAYI OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI: ÇANAKKALE İLİNDE OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI: KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ANAFARTALAR KAMPUSU SÜLEYMAN

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular Mevzuat, Arge ve Inovasyon ekonomiye Umut Sofradan Can Topraktan gelir. NÜFUS %25 İSTİHDAM %20 KIRSAL KALKINMA BÜYÜKLÜK / ÖLÇEK EKONOMİSİ VERİMLİLİK

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 21. Yüzyılda Planlama- Kaynaklarımız Su KaynaklarıYönetimi ve

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı