ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU"

Transkript

1

2

3 ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU KASIM 2013 KONYA

4

5 SUNUŞ KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversitesanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla; Selçuk Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, ve Necmettin Erbakan Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı nın desteği ve koordinasyonu ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ni kurmuştur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi nin koordinasyonu ve ev sahipliğinde 8 Aralık 2012 tarihinde ilk kez bir araya gelen beş devlet ve iki vakıf üniversitemizin rektörleri, imzaladıkları mutabakat zaptı ile birliğin kuruluşunu deklare etmiş ve Birlik, 1 0cak 2013 tarihi itibariyle Kurucu Başkan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hakkı Gökbel önderliğinde çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda, öncelikli olarak, bölge üniversitelerinin sahip olduğu kaynakların, altyapı olanaklarının ve akademik-idari personel profilinin çıkarılması amacıyla bir envanter çalışması başlatılmış, böylelikle Birlik üniversitelerinin fiziksel donanım, kaynak, imkan, kısıt, insan kaynakları ve Ar-Ge potansiyelinin tespit edilmesi planlanmıştır. Envanter çalışmaları Dönem Başkanlığını yürüten Selçuk Üniversitesi tarafından tamamlanmış ve Birliğin web sayfasında (www. unikop.org) yayınlanmak üzere gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bölgesel Kalkınma Bilim Kurulları ve üniversite öğretim üyelerinden oluşacak bir hakem heyeti ile yılda iki sayı yayımlanması planlanan KOP Bölgesel Kalkınma Dergisi nde, KOP Bölgesi ile ilgili yapılmış özgün araştırmalar ve derlemeler ile bölgenin kalkınmasına yardımcı olacak modeller üzerine yapılmış araştırmalar yayınlanacaktır. Çalışmalar salt akademik alanları değil KOP Bölgesi ni ilgilendiren ve ilgilendirmesi gereken akademi-dışı alanları da kapsayacak; eğitim ve istihdam, enerji ve doğal kaynaklar, tarım-orman ve kırsal kalkınma, haberleşme ve bilişim, kültür-sanat-turizm, sağlık, sanayi, spor, ulaştırma ve lojistik, siyaset ve sosyal bilimler gibi konulara odaklanacaktır. Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamayı amaçlayan Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Kasım 2013 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi nin dönem başkanlığında, Dışişleri Bakanımız Sayın Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu ve Kalkınma Bakanımız Sayın Dr. Cevdet Yılmaz ın Onursal Başkanlıklarında Konya da gerçekleştirilecektir. 3

6 KOP Bölgesi nin doğal ve kültürel varlıkları ile ekonomik, sosyal ve manevi değerlerinin ulusal düzeyde bilinirliğini artırmanın yanı sıra bölgenin varlık ve sorunlarının tartışma zeminini genişletecek olan bu ulusal sempozyum, KOP Bölgesi bağlamında yedi temel alanda yapılmış çalışmaların tartışma zemini oluşturulacaktır. KOP Bölge Kalkınma İdaresi nin koordinasyonu ve maddi-teknik desteği ve sponsor katkıları ile gerçekleştirilecek olan bu sempozyum; kamu, sivil toplum, özel sektör, yerel yönetimler, medya ve üniversite temsilcilerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını olanaklı kılacak ve bölgesel kalkınmaya yönelik yeni işbirliklerinin oluşturulması için zemin sağlayacaktır. Sempozyuma makale gönderen, sunumlara katılan, maddi-manevi destek sağlayan ve organizasyonda görev alan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, sempozyumun öncelikle KOP Bölgesi, dolayısı ile Ülkemiz sorunlarının çözümüne katkı sağlaması dileğiyle saygılar sunarız. Prof.Dr. Mehmet BABAOĞLU KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof.Dr. Hakkı GÖKBEL Selçuk Üniversitesi Rektörü UNİKOP Kurucu Başkanı 4

7 İÇİNDEKİLER SÖZLÜ SUNUMLAR KOP Bölgesi Ekonomi k Kalkınmasında Doğal Kaynaklar Ve Enerji Sektörünün Rolü M. Suat DELİBALTA, Ö. Yusuf TORAMAN...12 Sürdürülebilir Su Yönetimi Namık CEYHAN...13 KOP Bölgesi Çevresel Altyapı Tesi sleri ni n Değerlendi rilmesi Bilgehan NAS, Ali BERKTAY...14 KOP Bölgesi ne Havza Dışından Su Temi ni Öneri leri Mevlüt PINARKARA, İhsan BOSTANCI, Gül Ayten İNAN, Mehmet ŞAHİN, Mevlüt Vanoğlu Konya Ovasında Su Kali tesi ve Toprak Tuzluluğu İsmail TAŞ, Yusuf Ersoy YILDIRIM, İsmail ARAS, Fatma ÖZKAY...16 Köy Kanali zasyon Sularının Doğal Arıtma Si stemleri İle Arıtılması Zeki GÖKALP, Mehmet ŞAHİN, Belgin ÇAKMAK KOP Bölgesi Toprak Ve Su Kaynakları Potansi yeli ve Sürdürülebi li rliği Mehmet ŞAHİN, Mevlüt PINARKARA, Mevlüt VANOĞLU, İhsan BOSTANCI, Bayram SADE...18 Bi yodi zel Üreti mi ni n Yağ Bi tki leri Tarımına Etki si ni n İncelenmesi Hidayet OĞUZ, Hüseyin ÖĞÜT, Seda ŞAHİN Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya (Twi tter) Kullanımı: Gençli k Ve Spor Bakanlığı Örneği Mete KAZAZ, Elif TÜMEN...20 Kablosuz Algılayıcı Ve Eyleyi ci Ağlar Yardımıyla Konya Ovasında Tarımsal Su Tüketi mi ni n Azaltılması Hakkı SOY, Yusuf DİLAY, Cevat AYDIN, Mehmet BAYRAK Konya daki Tarım Maki naları İmalat Sektörünün Bi li şi m Altyapısının Beli rlenmesi M. Nevzat ÖRNEK, A. Yavuz ŞEFLEK, Osman ÖZBEK, Hasan ARISOY, Haydar HACISEFEROĞULLARI Tavuk Eti Talebi ni Etki leyen Faktörleri n Tobi t Modeli İle Anali zi : Deni zli Rüveyda KIZILOĞLU, Halil KIZILASLAN, Tuğçe HAMARAT KOP Bölgesi ni n Et Üreti m Potansi yeli Kübra ÜNAL, Mustafa KARAKAYA KOP Bölgesi Aksaray Ve Ni ğde İlleri ; Tarım Sektörü Üreti m Potansi yelleri Ve Sorunlar Zekeriya AY Kırsal Kalkınmada Bi yoekonomi Uygulamaları; Usul Ve Esasları Kenan PEKER Sürdürülebi li r Kırsal Kalkınma İçi n Kırsal Alan Planlaması Genel Modeli Ve KOP Bölgesi Kırsal Kalkınma Önerileri Esra KUT KOP Bölgesi nde Tarımı Yapılabi lecek Yeni Bi r Yağ Bi tki si Ketenci k [Camelina(L.) Crantz] Mustafa ÖNDER

8 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı Tarımsal Arazi Kullanım Durumunun Beli rlenmesi Alptekin KARAGÖZ, Eyüp YÜKSEL, Kürşad ÖZBEK Tuz Gölü Çevresi ndeki Bi tki sel Bi yoloji k Çeşi tli li k Unsurlarının Tarımsal Kullanim Potansi yelleri ve Tehdi t Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi Alptekin KARAGÖZ...30 Bazı At Di şi Mısır Çeşi tleri ni n Yarı-Kurak İkli m Koşularında Veri m Performansları Yalçın COŞKUN, Ayşe COŞKUN, İslim KOŞAR Ni ğde İli nde Buğday Çeşi tleri ni n Yaygınlığının Beli rlenmesi Fatih ÖZDEMİR, Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN KOP Bölgesi Büyükbaş Hayvancılığında Geneti k İlerlemeni n Sağlanması Şükrü DURSUN, Fatih ÖZDEMİR, Oktay OKUR, N. Kürşat AKBULUT KOP Doğal Alanlarda Bulunan Bozkır Otu (Kochia Prostrata (L.) Schrad.) Biṫkiṡi Önemi ve Mer Islahinda Kullanımının Avantajları Ramazan ACAR Bölgesel Kalkınmada Yeni Biṙ Anlayış Pb Unit Yaklaşımı. Pb Unit Yaklaşımı Uygulama Sonuçlarının Yerel Katılımın Sağlanmasında Mali Saydamlık Açısından Değerlendi ri lmesi Cumhur DÜLGER Sürdürülebi li r Arazi Yöneti mi : Karapınar Örneği Çetin PALTA, Erdal GÖNÜLAL, Durmuş Ali ÇARKACI...36 Ulusal Çölleşme Ve Erozyon Araştırma Merkezi Durmuş Ali ÇARKACI, Çetin PALTA, Ufuk KARADAVUT KOP Bölgesi nde Veri m ve Kali teyi Etki leyen Önemli Bi tki Hastalıkları Nuh BOYRAZ...38 Arpa Doku Kültüründe Explant Kaynağı Olarak Embri yoların Kullanımı Münüre TANUR ERKOYUNCU, Mustafa YORGANCILAR...39 Sorgum Sudanotu Melezi ni n Yeti şti rme Avantajları ve KOP ta Yem Üreti mi ne Katkısı Ramazan ACAR, Bayram SADE KOP Bölgesi nde Balıkçılığın Önemi Gül Ayten İNAN, Mevlüt PINARKARA KOP Bölgesi Tarım Topraklarının Problemleri Ve Çözüm Yolları Mehmet ZENGİN, Sait GEZGİN...42 KOP Bölgesi nde Tam Buğday Unu Ve Ürünleri ni n Yaygınlaştırılması Mustafa Kürşat DEMİR...43 Baklagi l ve Baklagi l Ürünleri ni n Gıda Endüstri si nde Kullanımı Nilgün ERTAŞ...44 Konya İli Süt Sektörü Sorunları ve Çözüm Öneri leri Durmuş SERT, Mustafa CIVELEK, Emin MERCAN...45 KOP Bölgesi ni n Tohumculuktaki Yeri ve Önemi Süleyman SOYLU, Bayram SADE

9 Sulama Mekani zasyonu ve KOP Sedat ÇALIŞIR Konya ve Karaman İlleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Hasan BAHAR...48 Kültür Turi zmi Kapsamında Yer Alan Festi val Etki nli kleri ni n Yerel Kalkınmaya Katkısı: Uluslararası Beyşehi r Göl Festi vali Üzeri ne Bir Araştırma Müşerref KÜÇÜK Yaş Grubu Taekwondo ve Atleti zm Sporcularının Di key Sıçrama Kapasi teleri ni n Karşılaştırması Özgür GÜL, Evrim ÇAKMAKÇI, Ali SERÇE Basketbol ve Badmi nton Sporu Yapan Yaş Arasındaki Erkek Çocuklarinin Bazı Fi zi ksel Özelli kleri ni n Beli rlenmesi Özgür GÜL, Onur DEMİREL...51 Yerel Seçi mlerde Sporti f Hi zmetleri n Seçmen Terci hi ne Olan Etki si (Konya, Karaman, Aksaray ve Ni ğde İli Örneği Yusuf BARSBUĞA...52 Karaman da Kültürel ve Tarihsel Değer Taşıyan Mimari Yapıların Bölge Kalkınmasındaki Yeri Seda DİLAY...53 Yerel Halk Gözüyle Konya da Turi zmi n Önemi ve Ekonomi k, Sosyal, Çevresel Etki leri Yasin BİLİM, Özgür ÖZER...54 Ortaöğreti m Öğrenci leri ni n Sosyalleşme Süreci nde Beden Eği ti mi Ve Spor Akti vi teleri ni n Rolünün Ci nsi yet Deği şkeni Açısındaki İncelemesi Özgür TUNÇALP, İ.Bülent FİŞEKÇİOĞLU, Nazmi BAYKÖSE KOP Bölgesi Yerel Kültürünü Ulusallaştırma Çabalarında Deği şi m ve Yabancılaşma Ali GÜLER Kirsal Alanlarda Yapilan Rekreati f Faali yetleri n Bölgede Yaşayanlara Etki si Ezgi ERTÜZÜN, Bülent FİSEKÇİOGLU Ortaöğreti m Öğrenci leri ni n Sosyalleşme Süreci nde Beden Eği ti mi ve Spor Akti vi telerinin Rolü İ. Bülent FİŞEKÇİOĞLU, Özgür TUNÇALP, Metin ŞAHİN, Fahri AKÇAKOYUN...58 İnsanlarda Açlık Ve Tokluk Hi ssi ni n Oluşumu Şükran ARIKAN Türki ye de Bölgesel Sürdürülebi li r Kalkınma ve Sağlik Demet AKARÇAY...60 Meram Tıp Fakültesi ni n Tıp Eği ti mi ve Bölge Sağlık Hi zmetleri ne Etkisi Rahmi ÖRS, Ahmet ÖZKAĞNICI...61 Kalkınma Aracı Olarak Endüstri yel Tasarım: Türki ye İçi n Göreli Üstünlük Bazlı Bi r Bölgesel Kalkınma Model Önerisi Serkan GÜNEŞ, Çiğdem GÜNEŞ

10 KOP Bölgesindeki Büyümeye Bir Cevap: Konya Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, Şehir İçi Toplu Taşıma Personeli Eğitim Projesi Ercan USLU, Mustafa EŞGİ, Haluk YILMAZ, Dr.Kemal KARAYORMUK Trafi k Kazaları ve KOP Değerlendi rmesi Mehmet Ali LORASOKKAY, Osman Nuri ÇELİK, Neslihan ATASAĞUN...64 Türki ye de Sürdürülebi li r Sosyo-Ekonomi k Kalkınmada Si vi l Toplum Kuruluşlarının Rolü: Akşehi r İlçesi Ali Fatih UYSAL, Handan ERDAL, Murat TOMAN Evrensel Bi rer Di l Olan İngi li zce ve Matemati ği n Bölgesel Kalkınmaya ve Küreselleşmeye Etkisi Habip Mehmet SEVGİ, Soykan UYSAL Kalkınma Ajansları ve Gi ri şi mci li ği n Desteklenmesi nde Yeni Yöntemler Davut YEŞİL...67 Konya Ovası Projesi nde Yeni Bi r Vi zyon: Aksaray Naciye AYDEMİR...68 Organi ze Sanayi Bölgesi nde Gi ri şi mci li k Ve İnovasyon Düzeyi ni n Beli rlenmesi Üzeri ne Bi r Araştırma: Karaman İli Örneği M.Arif ŞAHİNLİ, Nazan ŞAHBAZ, Yavuz ÇAKMAK...69 Coğrafi İşaretleri n Yerel Kalkınma Potansi yeli ni n Değerlendi ri lmesi ; Akşehi r Ki razı Araştırması Bulguları Mustafa KAN, Bülent GÜLÇUBUK Dai mi İkametgâha Göre Türki ye İç Göçleri nde Konya İli ni n Yeri ( ) Abdurrahman DİNÇ Bölgesel Kalkınmada İnovasyon Si stemleri Yaklaşımı: KOP Bölgesi Üzeri ne Bi r İnceleme Birol MERCAN, Mustafa GÖMLEKSİZ Üni versi te-sanayi İşbi rli ği ni n Sağlanmasında Ortak Eği ti m Modeli ve Bu Modeli n Katkıları Nurullah EKMEKÇİ, Kazım KARABOĞA, Mahmut TEKİN...73 Tari hi Ve Edebi Dokümanlardan Faydalanarak Bölgesel Kalkınmaya Farklı Bi r Bakış Açısı Geli ştirme Osman OKUMUŞ, Kudret Safa GÜMÜŞ, İbrahim Emre GÖKTÜRK, Mutlu UYGUN...74 KOP Bölgesi İlleri nde Üstün Yetenekli Öğrenci leri n Eği ti mi ni n Mevcut Durumu Ve İleri ye Yönelik Öneriler Ahmet KURNAZ Kalkınmada Eği ti mi n Rolü: Sayısal Veri ler Işığında KOP Bölgesi Eği ti m Gösterileri Vehbi ÇELİK, Etem YEŞİLYURT...76 Konya Kapalı Havzasının Meteoroloji si Ve Kuraklık Durumu Selim DOĞAN, Ali BERKTAY...77 Fati h Projesi Kapsamında Akıllı Tahta Kullanan Öğretmen ve Öğrenci leri n E- Öğrenmeye Yöneli k Tutumları: Konya İli Örneği Fatih KALECİ

11 Şehi rleri mi zde Sosyal Ri ski Azaltma Projesi Cemil PASLI Üni versi teleri n Bölgesel Kalkınmaya Potansi yel Katkısının Si stemati k ve Anali ti k Bi r Değerlendi rmesi : KOP Bölgesi Üni versi teler Bi rli ği Envanter Çalışması Hakkı GÖKBEL, Hasan Kürşat GÜLEŞ, Mehmet ŞAHİN, Ömür Hakan KUZU POSTER SUNUMLAR Necmetti n Erbakan Üni versi tesi Kampüs Alanı Hibrit Elektri k Santralı Uygulaması Mustafa YAĞCI, Şerafettin EREL...82 Konya Kapalı Havzasındaki Arazi Yüzey Sıcaklığı Deği şi mleri ni n Landsat-5 Tm Uydu Veri leri Ve Eş-Zamanlı Yersel Ölçmeler İle Analizi Semih EKERCİN, Osman ORHAN, R. Hale TOPALOĞLU Bazı Ekmekli k Buğday Genoti pleri ni n Kök Çürüklüğü Etmeni Fusari um Culmorum a Karşı Reaksi yonlarının Beli rlenmesi İlker TOPAL, Birol ERCAN, Fatih ÖZDEMİR, Murat Nadi TAŞ KOP Bölgesi Tarımına Yeni Bi r Alternati f Karabuğday Ahmet GÜNEŞ, Hasan KOÇ, Şeref AKSOYAK, Şaban IŞIK, İlker TOPAL...85 Yağlı Tohumlu Bi tki lerde KOP Bölgesi ne Uygun Eşit Geliştirme Çalışmaları Hasan KOÇ, Oğuz GÜNDÜZ, Gönül GÜMÜŞÇÜ, Ahmet GÜNEŞ, Rıza ÜLKER...86 Orta Anadolu İçi n Yaygın Bi r Mısır Zararlısı Zyginidia Sohrab Zac. ve Konya İli ndeki Populasyon Geli şimi Birol ERCAN, Meryem UYSAL, Bayram SADE...87 Bazı Ekmekli k Buğday Genoti pleri ni n Sari Pas (Pucci ni a Stri i formi s F. Sp. Tri ti ci ) ve Kara Pas (Pucci ni a Grami ni s F. Sp. Tri ti ci ) Hastalıklarına Karşı Tepki lerinin Belirlenmesi Murat Nadi TAŞ, Birol ERCAN, Fatih Özdemİr, İlker TOPAL...88 Sulu Koşullara Uygun Makarnalık Buğday Islah Materyalleri ni n Konya Şartlarında Sarı Pas (Puccinia Striiformis F. Sp. Tritici) Ve Kara Pas (Puccinia Graminis F. Sp. Tritici) Hastalıklarına Karşı Tepki leri ni n Beli rlenmesi Birol ERCAN, İlker TOPAL, Fatih ÖZDEMİR, Murat Nadi TAŞ KOP Bölgesi nde Kurak Alanların Tatmi nkar Bitkileri Nohut Ve Mercimek Tarımının Ve Üretiminin Artırılabi lme Olanakları Hakan BAYRAK, Ramazan KELEŞ Baharatlar, Tibbi ve Aromati k Bi tki leri n İşlenmesi nde Teknoloji k Gereksi nimler Ahmet ÜNVER...91 KOP Yöresi İllerinin Turistik Potansiyelinin Çeşitli Parametrelerle Analizi Kadir ÖZTAŞ

12 Sempozyum Bilim Kurulları ÜNİVERSİTE / KURULLAR Enerji-Doğal Kaynaklar Bilim Kurulu Gıda-Tarım- Orman-Kırsal Kalkınma Bilim Kurulu Haberleşme- Bilişim Bilim Kurulu Kültür- Sanat-Spor- Turizm Bilim Kurulu Sağlık Bilim Kurulu Sanayi- Ulaştırma -Lojistik Bilim Kurulu Sosyal- Eğitim -Beşeri Bilimler Bilim Kurulu SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Koordinatör Prof.Dr. Ahmet Gülce Koord.Yrd. Yrd.Doç.Dr. A.Afşin Kulaksız Koordinatör Prof.Dr. Süleyman Soylu Koord.Yrd. Prof.Dr. İsmail Şen Koordinatör Prof.Dr. Aytekin Can Koord.Yrd. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Babalık Koordinatör Prof.Dr. Hüseyin Elmas Koord.Yrd. Doç.Dr. Hamdi Pepe Koordinatör Prof.Dr. Oktay Sarı Koord.Yrd. Prof. Dr. Ahmet Ak Koordinatör Prof.Dr. Ahmet Avcı Koord.Yrd. Doç.Dr. Orhan Engin Koordinatör Prof.Dr. Adem Öğüt Koord.Yrd. Prof.Dr. Başak Solmaz NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Yüksel Kaplan Prof. Dr. Ayhan Gökçe Yrd. Doç. Dr. Fuat Karakaya Doç. Dr. Mustafa Talas Yrd. Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer Doç. Dr. Yusuf Toraman Doç. Dr. Kamil İşeri AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Yrd. Doç. Dr. Necmettin Erdoğan Doç. Dr. Alptekin Karagöz Prof. Dr. Atilla Elçi Doç. Dr. Adem Öcal Yrd. Doç. Dr. Neşe Hayat Aksoy Doç. Dr. Necmettin Şahin Doç. Dr. Erşan Sever KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Yrd. Doç. Dr. Cem Tozlu Doç. Dr. Nevzat Aydın Yrd. Doç. Dr. Özlem Sadi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Akpınar Prof. Dr. Ali Şahin Doç. Dr. Savaş Sönmezoğlu Prof. Dr. Osman Çevik KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Mehmet Çelik Prof. Dr. Selçuk Soyupak Prof. Dr. Ali Okatan Prof. Dr. Çağatay Ünüsan Doç. Dr. Kamil Alptekin Yrd. Doç. Dr. Ali Naili Tunaboylu Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan MEVLANA ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Hossein Valizadeh Doç. Dr. Özgen Korkmaz Doç. Dr. Şadi Aydın Yrd. Doç. Dr. Cenk Ahmet Andaç Doç. Dr. Halis Altun Yrd. Doç. Dr. Ayşe Işık NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Hidayet Oğuz Prof. Dr. Selman Türker Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken Doç. Dr. Ferhan Nizamlıoğlu Prof. Dr. Nazmi Zengin Doç. Dr. Mehmet Aktan Doç. Dr. Birol Mercan 10

13 SÖZLÜ SUNUMLAR

14 KOP BÖLGESİ EKONOMİK KALKINMASINDA DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ROLÜ M. Suat DELİBALTA * Ö. Yusuf TORAMAN ** Enerji sektörü, ülke ve bölgelerin kalkınma politikalarında hayati önem taşıyan stratejik bir alan niteliğindedir. Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yapılan projeksiyonlar, mevcut enerji politikaları ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya birincil enerji talebinin yılları arasında %40 oranında artacağına işaret etmektedir. Ülkemizin enerji arz güvenliği bağlamında son yıllarda, enerji sektörünün rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı, enerji verimliliği ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması gibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalarla önemli aşamalar kat edilmiştir. Ülkemiz, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının bir sonucu olarak dünyada kendi hammadde gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen, doğal kaynak çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden biridir. Dünyada toplam maden üretimi itibarı ile 28 inci, üretilen maden çeşitliliği açısından da 10 uncu sırada yer almaktadır. Dünya genelinde ticareti yapılan 90 çeşit madenden bugüne kadar sadece 13 ünün varlığı ülkemizde belirlenememiştir. Ülkemiz, geri kalan 50 çeşit maden açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından ise yetersiz kaynaklara sahiptir. Rezerv yönünden, başta bor, trona, mermer, feldspat, manyezit, alçıtaşı, pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit olmak üzere Türkiye dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi konumundadır. Bu araştırmada; KOP Bölgesi illerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray) ekonomik kalkınmasında enerji ve doğal kaynaklar potansiyelinin rolü ortaya konulmakta, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bu alanlarda yapılan yatırımlar ve yeni stratejik gelişmeler değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar, Ekonomik Kalkınma * Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü, ** Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü, 12

15 SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ Namık CEYHAN * Su, bütün canlıların yaşam kaynağıdır. Hayatın her alanında kullanılan suyun en çok bulunduğu yer, yer altı su kaynaklarıdır. Su, her ne kadar yenilenebilir bir doğal kaynak olsa da diğer doğal kaynaklar gibi sonsuza kadar tükenmeyecek değildir. Nitekim geçen yüz yılın ikinci yarısında yaşanan teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, aşırı nüfus artışı, plansız kentleşme ve israf çılgınlığına dönüşen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de su kirliliği, yer altı su rezervlerinin azalması ve sulak alanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıdır. Dünya üzerinde bu gerçeği bizzat yaşayan ve yaşaması muhtemel olan ülkeler, hukuki, sosyal ve teknik düzenlemeler yapmışlardır. Bu çerçeve de çevre mevzuatları adı altında bir dizi yasal düzenlemelere gidilerek, devlet kademelerinin ilgi alanlarına göre yetkili otoritelere sorumluluklar dağıtılmış, koruma ve kullanma statüleri belirlenmiştir. Ayrıca uluslar arası işbirliği antlaşmalarına imza atılmıştır. Su ile ilgili pek çok uluslararası antlaşma, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge mevcuttur. Ancak temel bir su koruma kanunu henüz yoktur. Bir tarafta devletin ilgili kurumları, bir tarafta sivil toplum örgütleri ile duyarlı vatandaşlar hepsi konuyu gündemde tutmaya çalışmakta ama Konya Kapalı Havzası örneğinde görüldüğü gibi sonuç değişmemektedir. O halde bir yerlerde aksayan veya sürdürülemez bir durum vardır. Suyu kontrol edip istediğimiz şekilde kullanmanın yollarını nasıl bulduysak, su ile akılcı ve dengeli bir beraberliği yürütebilmenin yolunu yani sürdürülebilir su yönetiminin yolunu da aynı şekilde bulmamız gerekmektedir. Çok geç olmadan Anahtar kelimeler: Su Yönetimi, Çevre Mevzuatları, Konya Kapalı Havzası, Sürdürülebilirlik * Meteoroloji Yüksek Mühendisi, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 13

16 KOP BÖLGESİ ÇEVRESEL ALTYAPI TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilgehan NAS * Ali BERKTAY ** Kop Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde) Konya Kapalı Havzası içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde su yönetiminde havza bazlı yaklaşım artık benimsenmiş ve entegre havza yönetimi için kurumsallaşma ve mevzuat açılarından önemli adımlar atılmıştır. Konya kapalı havzası içerisinde yer alan KOP Bölgesinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İl lerindeki çevresel altyapı tesislerinin (içmesuyu arıtma tesisleri, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon şebekesi, katı atık depolama sahası) değerlendirildiği bu bildiri de KOP Bölgesinin mevcut durumu ortaya konulacak, yapılması gereken yatırımlara ilişkin önerilerde bulunulacaktır. Konya Kapalı Havzası Havza Koruma Eylem Planı değerlendirilerek eylem planında öngörülen eylemlerin zaman planlamasına göre uygunluğu tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Çevre, Altyapı, İçmesuyu, Atıksu Arıtma, Havza Koruma Eylem Planı * Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ** Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 14

17 KOP BÖLGESİ NE HAVZA DIŞINDAN SU TEMİNİ ÖNERİLERİ Mevlüt PINARKARA * İhsan BOSTANCI ** Gül Ayten İNAN *** Mehmet ŞAHİN **** Mevlüt VANOĞLU **** Devlet Su İşleri (DSİ) 4. ve 18. Bölge Müdürlüklerinin verilerine göre, KOP Bölgesi nin yıllık su potansiyeli milyar m 3, kullanılabilir su miktarı milyar m 3 tür. KOP Bölgesinin tarım alanlarının tamamının ortalama 500 mm su kullanım hesabıyla sulanması halinde; milyar m 3 sulama suyuna ihtiyaç olduğu gözükmektedir. Bu nedenle havza içinde kullanılabilir su miktarı ile ancak sınırlı miktarda bir alanın sulanmasına yetmektedir. Öte yandan bölgenin mevcut sulanan alanlarında kullanılan suyun %60 ı yeraltı kuyularından karşılanmaktadır. Son yıllarda Bölge de yağışların azlığı ve geliri yüksek olması nedeniyle çiftçinin suyu çok tüketen bitkilere yönelmesi bölgede yeraltı su kullanımına olan baskıyı artırmıştır. Bölge de her yıl yeraltı su seviyesi ortalama 3 m civarında düşmektedir. Yeraltı sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra su çekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, mevcut sulanan alanların büyük bir kısmının, ileride sulanamama riskini ortaya çıkarmaktadır. Bölgede sürdürülebilir tarım ve sulama suyu temini için dış havzalardan yeni su getirme projelerinin hızlıca planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla KOP BKİ Başkanlığı birinci proje olarak, Göksu Havzasındaki mevcut su potansiyelinin bir kısmının, Mavi Tünel projesine ilave olarak Ermenek çayından cazibeli olarak Konya Kapalı Havzasına aktarılmasını. İkinci proje olarak da Kulu ve Cihanbeyli Ovalarına Kızılırmak kaynaklı Hirfanlı Barajından su temin edebilecek önerileri DSİ Genel Müdürlüğümüz ve ilgili tarafların dikkatine sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, sulama suyu, su transferi, Kızılırmak Havzası, Göksu Havzası * Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı *** Dr., Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, **** Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 15

18 KONYA OVASINDA SU KALİTESİ VE TOPRAK TUZLULUĞU İsmail TAŞ * Yusuf Ersoy YILDIRIM** İsmail ARAS*** Fatma ÖZKAY**** Sürdürülebilir tarımsal üretimde, su kalitesi ve toprak tuzluluğu dikkate alınması gereken en önemli konulardandır. Son yıllarda, gerek iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle gerekse artan taleplerden kaynaklı olarak yeraltı su kaynakları, büyük baskılara maruz kalmaktadır. Su kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip yeraltı su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Optimum işletme, genellikle yeraltı suyu ve yüzey suyunun birlikte kullanımını, mevcut su kaynaklarının yeniden kazanımını ve yeniden kullanımı içermektedir. Sulamayla birlikte toprak tuzluluğu da oluşacaktır. Bu durum dikkate alındığında sulanan alanlarda tuzluluk ve alkalilik problemleri zaman içerisinde meydana gelerek tarımsal üretimi kısıtlayacak yada ortadan kaldıracaktır. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında en büyük alan Konya Ovasıdır. Toprak tuzluluğu ve alkaliliğinin en belirgin görüldüğü alanlarda bu bölgede yer almaktadır. Hazırlanan bu çalışmada, Konya Ovasında sulamada kullanılan suların kaliteleri ve ova genelindeki torakların tuzluluk problemlerine ilişkin çözüm önerilerine yer verilecektir. Çalışma sonunda sıralanan problemler ve bunların çözümüne yönelik öneriler tüm KOP alanı için geçerliğe sahiptir. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için anahtar role sahip bu önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi KOP ta üretkenliğini devamlılığının sağlanması konusunda son derece önemlidir. Anahtar Kelimeler: Konya, Su Kalitesi, Tuzluluk, Sürdürebilirlik * Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Çanakkale. ** Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara *** Ziraat Yük. Müh. Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya. **** Çevre Yük. Müh. Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 16

19 KÖY KANALİZASYON SULARININ DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİ İLE ARITILMASI Zeki GÖKALP* Mehmet ŞAHİN** Belgin ÇAKMAK*** Atıkların bilinçsiz bir şekilde çevreye atılması, dere ve ırmaklara arıtılmamış suların deşarjı hava, su ve toprak kirliğine neden olup insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlikeler oluşturmaktadır. Geleneksel arıtma yöntemlerine göre çok daha düşük maliyetle inşa edilebilen, işletme ve bakım masrafları son derece düşük ve kalifiye iş gücü gerektirmeyen doğal arıtma sistemleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Özelikle kırsal alanda köy kanalizasyon sularının arıtılmasında doğal sulak alanları taklit eden yapay sulak alan (doğal arıtma) sistemlerinin sayısı her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesinde öncelikli alanlar kapsamında Kırsal Altyapının Geliştirilmesi önceliği altında Kanalizasyon altyapısı ihtiyaçlarının giderilmesinde, yapım ve işletme giderleri düşük olan doğal arıtma tesislerinin yapımına öncelik verilecektir ibaresi yer almaktadır. Bu araştırmada doğal arıtma sistemlerinin özellikle kırsal kesimde köy kanalizasyon sularının arıtımında kullanılma olasılıkları ve başarılı bir sistem tasarımı için dikkat edilmesi gereken unsurlar ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Doğal arıtma, yapay sulak alan, evsel atık su, arıtma. * E.R.Ü. Seyrani Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü-Kayseri, ** S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Konya, *** A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara, 17

20 KOP BÖLGESİ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Mehmet ŞAHİN* Mevlüt PINARKARA** Mevlüt VANOĞLU*** İhsan BOSTANCI**** Bayram SADE***** KOP Bölgesi km 2 yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %8,3 ünü; ha tarım alanı ile Türkiye tarım alanlarının %12,14 ünü oluşturmaktadır. Bölge tarım alanlarının %32 sini sulu tarım ( ha, ruhsatsız kuyu alanları dahil), %68 ini kuru tarım alanları ( ha) oluşturmaktadır. KOP Bölgesinin 2011 yılı sulu tarım alanlarındaki bitki desenine göre yapılan hesaplamalarda sulama suyu ihtiyacının yıllık yaklaşık 4,319 milyar m 3 /yıl olduğu hesaplanmış; ancak fiili çekimin ise yine aynı yıl bitki desenine göre 6,628 milyar m 3 /yıl olduğu tahmin edilmektedir. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre ise, bölgenin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin 4,365 milyar m 3 olduğu bilinmektedir. Bölgede uygun bitki deseni ve modern sulama sistemleri uygulansa bile mevcut tarım alanlarının tümünün sulanabilmesi için yıllık 15 milyar m 3 civarında sulama suyuna ihtiyaç bulunmasına karşın; Bölgede 1,930 milyar m 3 ü yerüstü, 2,435 milyar m 3 ü de yeraltı su kaynağı olmak üzere toplam yıllık kullanılabilir su kaynağı 4,365 milyar m 3 tür. Bu rakamlar gösteriyor ki, tarım alanlarının tümünün sulanması için gerekli ilave su miktarı yaklaşık milyar m 3 tür. Sonuç olarak; Bölge su kaynaklarının mutlak suretle tasarruflu kullanılması gerekmektedir. Bunun için de; öncelikle arazi toplulaştırması ve kapalı sulama alt yapı hizmetlerinin tamamlanmasının yanında; doğal kazancımız olan ancak her yıl biraz daha azalmakta olan yer altı sularının (YAS) ve büyük bütçeler ayrılarak ihtiyaç alanlarına ulaştırılan yer üstü sularının(yüs) faydalanıcı tarafından kullanımı da bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla su kaynaklarının, su yönetimi anlayışı ile kullanılmasında günümüz teknolojisinin imkanları içerisinde azami gayret gösterilerek, mevcut su kaynaklarının (YÜS ve YAS) yüksek oranda faydaya dönüşmesini sağlamak bölge tarımının geleceği açısından son derece önemlidir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen tedbirler alınsa bile bölge su kaynakları mevcut tarım alanlarının sulanması için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, iç ve dış havzalardan su transferi de bölge ve ülke için hayatı öneme sahiptir. Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, Toprak ve Su kaynakları, Sulama Yönetimi, Havza su transferi * Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi, ** İnşaat Mühendisi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, *** Ziraat Mühendisi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, **** Yük.Müh. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, ***** Prof. Dr., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi, 18

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

KOP BÖLGESĠ'NDE DSĠ YERALTISUYU (YAS) EYLEM PLANI VE KUYULARA SU TAHSĠSĠ UYGULAMASI

KOP BÖLGESĠ'NDE DSĠ YERALTISUYU (YAS) EYLEM PLANI VE KUYULARA SU TAHSĠSĠ UYGULAMASI ARALIK 2012 KONYA KOP BÖLGESĠ'NDE DSĠ YERALTISUYU (YAS) EYLEM PLANI VE KUYULARA SU TAHSĠSĠ UYGULAMASI 'GENEL DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLER' RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU HATAY'IN ÇEVRE HATAY 28-30 Mayıs 2015 Editörler Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL Doç.Dr. Alpaslan KAYA Arş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ ISBN : 978-605-65131-3-8 Basım Yeri ARI Baskı Merkezi-Antakya Tel: 0326 216

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM

Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM Hüyük ilçemizin son 7 yılda Kırmızı Altın ı haline gelen doğal, lezzetli ve bağımlılık yapan cennet meyvesi Hüyüklü vatandaşlarımızın sofradaki tuzu, giydiği kıyafeti,

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 50 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE STB BAŞKANLARI TOBB HİZMET ŞEREF BELGESİ ve PLAKET TÖRENİ NE KATILDI. STB heyeti, Bosna Hersek te Suların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı FINDIKTA HASAT

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM III. ORMANCILIKTA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ 18-20 EKİM 2012 İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı