TEMEL İŞLEMLER-1 DOÇ. DR. SENAR AYDIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL İŞLEMLER-1 DOÇ. DR. SENAR AYDIN"

Transkript

1 TEMEL İŞLEMLER-1 DOÇ. DR. SENAR AYDIN 1

2 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Gerçek çökeltme tankları dairesel, dikdörtgen veya kare yüzey alanına sahip olabilir. En tercih edilen dairesel olanlardır. Masrafları diğerlerine göre daha azdır. 2

3 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Fakat birden çok sayıda çökeltme tankı yapılacaksa dikdörtgen veya kare havuzlar tercih edilir. Hem yerden tasarruf sağlanır, hem de ortak duvar yapımı mümkün olacağından maliyet düşer. Tank şeklinin seçimi maliyet, müsait alan, bir önceki ve bir sonraki ünitenin yapısı ve mühendisin tasarım konusundaki bilgi ve deneyimine bağlıdır. 3

4 Dikdörtgen Çökeltme Tankları 4

5 5

6 6

7 Dairesel Çökeltme Tankları 7

8 8

9 9

10 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Yaklaşık boyutlandırma: Su derinliği : 2-5 m, ortalama 3 m Dairesel tank çapı : m Dikdörtgen tanklar : 30 x 10 m Kare tanklar : 25 x 25 m Taban eğimi : % 2-6 Dipte çamur toplamayı kolaylaştıracak mekanik çamur sıyırıcılar kullanılır. Dikdörtgen şekilli çökeltme tankları içme suyu arıtımında, flokülasyon sonrasında kullanılır. 10

11 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Şekil Önünde flokülasyon, çıkışta delikli savak bulunan dikdörtgen bir çökeltme tankının giriş ve çıkış ayrıntıları 11

12 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Şekil Girişte delikli savak, çıkışta oluk kanalı bulunan dikdörtgen bir çökeltme tankının giriş ve çıkış ayrıntıları 12

13 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları İçme suyu arıtımındaki çökeltme tanklarında savak, akımda bir türbülans oluşturacağından sudaki flokların bozunmasına ve verimin düşmesine yol açabilir. Bu yüzden çökeltme tankı giriş yapısında orifis kullanılır. 13

14 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Şekil 6.27 de atıksu arıtımında kullanılan tipte bir dikdörtgen çökelme tankının ayrıntıları gösterilmiştir. Tank, çamur için mekanik toplama ve yüzey sıyırma araçlarına sahiptir. Su arıtımında yüzeysel sıyırıcılar gerekli değildir. Tankların kapasitesi 2 Mgal/gün, uzunluğun genişliğe oranı genellikle 2/1 dir. 14

15 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Şekil Dikdörtgen çökeltme tankı 15

16 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Dairesel tanklarda akış ya tankın merkezinden yada tankın çevresinden girer. Şekil 6.28 de merkezden beslenen bir tanka giriş gösterilmiştir. Tank çapı <30 ft ise giriş borusu duvardan geçip, çap > 30 ft ise giriş borusu tankın altından geçip perdeli hazneye suyu boşaltır. Tank hacmi ve bekleme süresinin belirlenmesinde tanktaki su yüksekliği olarak yan su yüksekliği kullanılır. 16

17 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Şekil Dairesel tanklar için giriş ve çıkış ayrıntıları 17

18 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Şekil Dairesel çökeltme tankı (duvardan geçen boruyla merkezden beslenen) 18

19 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Şekil Dairesel çökeltme tankı (tankın altından geçen boruyla merkezden beslenen) 19

20 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Perde sayesinde suyun yüzeyde kalması önlenir, çıkışa kadar ki yolu uzatılır. Çıkış suyu savaklanarak toplanır. Dipteki sıyırıcı mekanizma çamur toplamayı kolaylaştırır. Tasarımda tank hacmi bulunurken dip koninin hacmi ihmal edilir. V = plan alanı x yan duvardaki su yüksekliği Biyolojik arıtım çökeltmesinde kullanılan dairesel tankların çapı ön arıtımdakilerden küçüktür. Taban eğimleri de yatayla 30 0 lik açı yapar. İçme suyu arıtımında kullanılan dairesel tankların taban eğimleri ise 1:12 dir. 20

21 6.2. Gerçek Çökeltme Tankları Şekil Dairesel bir tankta giriş ve çıkış ayrıntıları 21

22 İdealden-Gerçeğe Geçiş: İdeal çökeltme tankında bütün suyun bekleme süresi, teorik bekleme süresine, eşittir. Gerçek çökeltme tankları ise ölü alanlardan, girdaplardan, rüzgar akıntıları ve termal akıntılardan etkilenir. Bu sebeple, bazı akışkan elementleri (suyun bir kısmı) daha kısa süre tankta kalırken, bir kısmı daha uzun sürede tankı terk eder. 22

23 İdealden-Gerçeğe Geçiş: Ölü alanlar ve girdaplar akımın şeklini değiştirdiklerinden gerçek anlamda çökelme olmasını önlerler. Böylece çökelme için kullanılan hacim daha az olur. Bu ölü alanların değişik yönlerde akımların etkisini araştırmak ve tankın hidrolik karakteristiğini belirlemek için suyu boyayarak tank içerisinde su hareketi izlenir. Çıkış suyunda düzenli boya konsantrasyonu ölçümü yapılır ve çizilen grafikten tanktaki akım hareketleri değerlendirilir. 23

24 c i : i numunesinde belirteç konsantrasyonu n: numune sayısı t i : i numunesinin alındığı zaman t i : bir önceki numuneyle zaman farkı n i i i n i i i i t c t t c c dt c dt t t İdealden-Gerçeğe Geçiş: 24

25 İdealden-Gerçeğe Geçiş: Ölü alanları ve kısa devreyi önlemek için perde kullanılır. 25

26 İdealden-Gerçeğe Geçiş: Şekil Reaktör akım türlerine göre gözlenen tipik eğriler. A: ideal tam karışımlı reaktör (CSTR), B: çok fazla dispersiyonun olduğu reaktör, C: daha az dispersiyon ve daha çok kısa devrenin olduğu reaktör, D: hem dispersiyon hem de kısa devrelerin olduğu, piston akımlıya yakın reaktör, E: ideal piston akımlı reaktör (PFR) 26

27 İdealden-Gerçeğe Geçiş: Tam karışımlı reaktörlerde reaktöre giren madde anında tüm hacme uniform bir şekilde dağılır. Reaktör düz akımlı ise giriş konsantrasyonu tank boyunca hiç dağılmadan hareket eder ve çıkıştaki boya konsantrasyonu enjeksiyondan uzun bir süre sonra ve birden artan şekilde görülür. A tam karışımlı E ideal doğru akımlı E için bekleme süresi: t t V Q Şekil 6.33 de üç tip çökeltme havuzunda yapılan iz çalışmalarının sonuçları görülmektedir. Dikdörtgen havuzların dairesel havuzlara göre ideale daha fazla yaklaştığı görülebilir. Dairesel tiplerde çevresel besleme merkezden beslemeye göre daha iyi işletme verimi sağlar. 27

28 İdealden-Gerçeğe Geçiş: Şekil Dairesel ve dikdörtgen tanklarda iz çalışmaları 28

29 6.3. Çökeltme Tanklarında Giriş ve Çıkış Yapıları Giriş Yapıları Çökeltim tanklarında istenen verimde bir çökelme elde edilebilmesi için çökeltim tanklarına giriş ve çıkış yapıları ilave edilir. Şekil Giriş debisinin kanallar yardımı ile homojen dağılımının şematik gösterimi 29

30 6.3. Çökeltme Tanklarında Giriş ve Çıkış Yapıları Giriş Yapıları Giriş yapıları hızlı su girişini, türbülans oluşumunu, yoğunluk tabakalanmasını önler. Gelen akış şiddetini düşürmek ve homojen bir yatay hız elde edilebilmesi için difüzör duvarlı, eşit yük kayıplı giriş yapıları inşa edilir. Şekil Giriş debisinin kanallar yardımı ile homojen dağılımının şematik gösterimi 30

31 Giriş Yapıları Çökeltim tanklarında giriş yapıları, Giriş kanalları, Giriş ağızlıkları, olarak kullanılmaktadır. Giriş Kanalları: Dikdörtgen yapılı çökeltim tanklarında, hız dengeleyici giriş kanalları inşa edilmezse çökeltim verimini düşüren çevrimler oluşur. Şekil Giriş debisinin homojen olmayan dağılım nedeniyle çökeltim bölgesinde oluşan çevrintiler 31

32 Giriş Yapıları Giriş kanallarında katı maddelerin çökelmemesi için havalandırmalı giriş kanalları, giren katı maddelerin giriş kanalında birikmeyecek şekilde inşa edilen dik taban eğimli giriş kanalları bazı durumlarda hem havalandırma ile karışımı sağlayan hem de dik taban eğimle çamuru çökeltim tankına ileten iki olanaklı çift kanallı giriş yapıları inşa edilmektedir. Şekil Havalandırmalı giriş kanalının şematik görünüşü 32

33 Giriş Yapıları Giriş kanallarında katı maddelerin çökelmemesi için havalandırmalı giriş kanalları, giren katı maddelerin giriş kanalında birikmeyecek şekilde inşa edilen dik taban eğimli giriş kanalları bazı durumlarda hem havalandırma ile karışımı sağlayan hem de dik taban eğimle çamuru çökeltim tankına ileten iki olanaklı çift kanallı giriş yapıları inşa edilmektedir. Şekil Dik taban eğimli giriş kanalının şematik görünüşü 33

34 Giriş Yapıları Şekil Çift kanallı giriş yapısının şematik görünüşü 34

35 Giriş Yapıları Giriş Ağızlıkları: Çöktürme havuzlarında giriş kanallarının yerine aynı amacı sağlayan giriş ağızları inşa edilmektedir. Genelde silindirik çökeltim tanklarında merkezden beslemeli giriş ağızlıkları inşa edilmekte, böyle merkezden verilen su, çamurunu merkeze yakın bölgelerde bırakırken, berraklaşan su kanallarda savaklanarak çökeltim tankını terk etmektedir. Şekil Dairesel çökeltim havuzu için giriş borusu 35

36 Giriş Yapıları Şekil Stuttgart tipi giriş ağzı detayı Şekil Clifford tipi giriş ağzı detayı 36

37 Çıkış Yapıları Su ve atıksu arıtma sistemlerinde kullanılan çökeltim tanklarında çıkış sularının hızını ayarlayan çıkış yapıları inşa edilmektedir. Çıkış yapıları çıkış suyundaki yatay hızı ayarlamakta, çökelen maddelerin tekrar hareketlenmesine de engel olduklarından arıtma verimini artırmaktadır. Şekil Çöktürme tanklarında tek çıkış savağı 37

38 Çıkış Yapıları Yatay akışlı dikdörtgen havuzlarda genelde tek savak yeterli olmaktadır. Savak yükü (m 3 /m.sn) çok yüksek olursa dibe çökelen maddeler tekrar yükselir ve çökeltim verimi düşer. Şekil Çöktürme tanklarında tek çıkış savağı 38

39 Çıkış Yapıları z gibi bir yükseklikteki, yukarıya doğru sürüklenme hızı, V z = Q B. π 2.z Tank dibinde (z) yüksekliğindeki sürüklenme hızından daha düşük bir sürüklenme hızı vardır ve tank dibindeki sürüklenme hızı (V z ) hızın (1/3) seviyelerindedir. V H = 1 3. V z = 1 3. Q B. π 2.H = 2.Q 3.π.B.H Q U o 5.B.H 5 39

40 Çıkış Yapıları Dipte oluşan (V H ) hızın, yüzeysel hidrolik yükten (S o ) küçük olması gerektiği durumlarda izin verilebilen savak yükü, Q B < 5. H. S o S o = Q B.L Q L < 5. H. Q B.L L H < 5 40

41 Çıkış Yapıları Ancak uygulamalarda genelde L/H > 5 değerini almaktadır. Bunu gidermek için, Q < 5. H. S n.b o n.b = İstenen savak yükünü sağlayan tank uzunluğu Şekil Çöktürme havuzunda birden çok çıkış savağının bulunması 41

42 Çıkış Yapıları Merkezden beslemeli, dairesel çökeltim havuzlarında savak yükleri: Q < 5. H. S π.d o veya D < 20 H Su ve atıksuların arıtımında genel olarak savak yükleri (2-3).10-3 m 3 /m 2.s mertebelerindedir. Bu savak yükleri düz savaklarda çok küçük bir yükseklik (10-14 mm) oluşmasında neden olur. Savak üstü su yüksekliklerinde 1 mm lik bir sapma debilerde %10-15 lik bir değişikliğe neden olur. Bu nedenle genelde üçgen veya dikdörtgen kesitli savaklar tercih edilmekte ve dairesel çökeltim havuzlarının üzerinde çelik yapı olarak inşa edilmektedir. 42

43 Çıkış Yapıları Üçgen ve dikdörtgen kesitli savaklarda, değişik debide meydana gelen değişme savak üstündeki su yüksekliğinin değişimine neden olmaktadır. Şekil Üçgen ve dikdörtgen kesitli savaklar 43

44 Çıkış Yapıları Üçgen kesitli bir savakta (90 o ) debi (q o ) değişimine karşı yükseklik değişimi, q o = 1.4. h 5 2 Burada: h: savak üstündeki su yüksekliği, q o : her bir üçgen savaktan geçen debi, Dikdörtgen kesitli savaklarda, q o = 1.8. b. h 3 2 Burada: b: her bir savağın genişliği, 44

45 Çıkış Yapıları Çevre Mühendisliği su ve atıksuların arıtımında dikdörtgen tip çökeltim havuzlarında çıkış yapıları dalgıç perdeli, dişli savakları, havuz kenarına yerleştirilmiş çıkış savakları, konsola asılı havuz içine yerleştirile çıkış savakları, çökeltim bölgesine ve havuz kenarına yerleştirilen çıkış savağı kombinasyonları ve dalgıç perdeli çıkış savakları kullanılmaktadır. Bunların haricinde yükseklik ayarlı çıkış savakları da bazı tesislerde tercih edilmektedirler. Şekil Dikdörtgen tipi çöktürme havuzlarında çıkış yapısı örneği 45

46 Çıkış Yapıları Şekil Dikdörtgen tipi çöktürme havuzlarında çıkış yapısı örneği 46

47 Çıkış Yapıları Şekil Havuz kenarına ve havuz içine yerleştirilmiş çıkış savağı Şekil Dalgıç perde 47

48 6.4. Su Arıtımında Çökeltme Bulanıklığı > 1000 mg/l olan hiç arıtılmamış sular için basit çökeltme Kimyasal koagülasyon uygulanan suların çökeltilmesi Çok yüksek bulanıklığa sahip olan özellikle yüzey suları basit çökeltmeye tabi tutulur. Bazı nehirlerde yılın bazı dönemlerinde bulanıklık aşırı artış gösterebilir. Bu tür durumlarda sudaki kumu ayırmak gerekir. Bekleme süresi yaklaşık 30 gündür. Kimyasal olarak pıhtılaştırılmış suyun çökeltilmesi flokların çökme özelliklerine yani suyun özelliklerine, kullanılan pıhtılaştırıcıya ve yumaklaşma derecesine bağlıdır. 48

49 6.4. Su Arıtımında Çökeltme Alum veya demir tuzları ile pıhtılaştırılmış sular ve hızlı kum filtresi tesislerinden sonra: SLR = gal/gün.ft 2 t d = 2-8 sa savak yükü = gal/gün.ft Alum kullanılıyorsa: SLR = gal/gün.ft 2 t d = 2-8 sa savak yükü = gal/gün.ft 49

50 6.4. Su Arıtımında Çökeltme Demir tuzları kullanılıyorsa: SLR = gal/gün.ft 2 t d = 2-8 sa savak yükü = gal/gün.ft Kireç-soda yumuşatma tesislerinde: SLR = gal/gün.ft 2 t d = 4-8 sa savak yükü = gal/gün.ft 50

51 6.5. Atıksu Arıtımında Çökeltme Ön Çökeltim Ön çökeltim havuzlarında amaç; Çökebilen katıların çamur formda tabanda toplanarak uzaklaştırılması, Serbest yağ ve gres ile diğer yüzebilir maddelerin havuz yüzeyinden sıyrılarak uzaklaştırılması, Girişteki atıksuyla beraber gelen organik içeriğin bir kısmının giderimidir. 51

52 6.5. Atıksu Arıtımında Çökeltme Ön Çökeltim Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtımında 3-5 dak arasında çökebilen katı maddeler değişik yapıdaki kum tutucularda çökeltilerek uzaklaştırılırken sa süre içerisinde kendiliğinden çökebilen katı maddeler ön çökeltim tanklarında çökeltilerek ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Ön çökeltim havuzları atıksuyun özelliğine bağlı olarak büyük çapta katı madde giderimi sağlarlar. Genellikle kendinden sonra gelen ünitelere girebilecek AKM ve KOİ (BOİ) yükünü azaltmak amacıyla kullanılırlar. 52

53 6.5. Atıksu Arıtımında Çökeltme Ön Çökeltim Ön çöktürme tanklarında %50-65 arasında katı madde giderimi sağlamak mümkündür. Giderilen katı maddelerin bir kısmı biyolojik olarak parçalanabildiklerinden bu esnada %25-40 oranında BOİ ve KOİ giderimi de sağlanmaktadır. 53

54 6.5. Atıksu Arıtımında Çökeltme Ön Çökeltim Genellikle sa arasında değişir. Daha uzun bekleme süreleri arıtma verimini artırmayacağı gibi anaerobik koşullara neden olarak çöktürme verimini azaltabilmektedir. 54

55 6.5. Atıksu Arıtımında Çökeltme Ön Çökeltim Diğer önemli iki parametre ise yüzeysel hidrolik yük ve hidrolik bekleme süresi dir. 55

56 6.5. Atıksu Arıtımında Çökeltme Ön Çökeltim Ön çöktürme tankları dikdörtgen veya dairesel olarak inşa edilebilirler. Dikdörtgen planlı tanklarda akış türbülansı Re sayısı ile akımın stabilitesi ise Fr sayısı ile kontrol edilmektedir. Bu tip tanklarda Re < 2000 ve Fr > 10-5 olmalıdır. 56

57 6.5. Atıksu Arıtımında Çökeltme Ön Çökeltim Tablo 6.5. Ön çökeltim havuzları için boyutlandırma kriterleri 57

58 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu boyutlandırması: S o = Q / A A = L. b b/l = 1/4 ile 1/8 arasında genellikle ¼ A = 4.b.b. Tecrübelere göre b genişliği 10 m den fazla olursa 2 adet çöktürme havuzu yapılması uygundur. Debi 2 ye bölünerek yeni alan, genişlik, uzunluk bulunur. Derinlik h=3-5 arasında seçilir. 58

59 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu boyutlandırması: Havuzdaki yatay hız, V y = Q b.h V y 10 mm/s olduğu zaman h yüksekliği uygundur. Dikdörtgen çöktürme tankının giriş yüksekliği h 2, çıkış kısmının yüksekliği h 1 olsun. Havuzu eğimi 1/100 ile 1/200 arasındadır. Şekil Dikdörtgen havuzu kesit boyutlarının şematik gösterimi 59

60 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu boyutlandırması: Eğim 1/100 seçilirse, 100 m de 1 m ise L/2 m de x m olur. h 1 = h - x y = (L/2) (b/n) Şekil Dikdörtgen havuzu kesit boyutlarının şematik gösterimi 60

61 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu boyutlandırması: b: havuz genişliği n: çamur konisi sayısı 100 m de 1 m ise y m de z m olur. h 2 = h + z Şekil Dikdörtgen havuzu kesit boyutlarının şematik gösterimi 61

62 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu boyutlandırması: Çamur konisi boyutlandırmak için: V çamur = A+a 2. h çamur Burada: V çamur : Çamur hacmi, A: Koninin tavan alanı (A = (b/n) 2 ) a: Koninin taban alanı (genellikle 1 m alınır) h çamur : Koninin yüksekliği 62

63 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu boyutlandırması: Akım koşullarını belirlemek için Re ve Fr sayılarına bakılır. Giriş yapısı olarak genellikle orifisler inşa edilir. Giriş yapısı tasarımında orifis sayısı (n) kabul edilerek, debiye bağlı olarak aşağıdaki formülden orifisteki su yüksekliği hesaplanır. Orifisleriçin delik çapı m arasında seçilebilmektedir. q = C. A. (2. g. h) 1 2 Burada: q: bir delikten geçen debi (m 3 /s) C: orifisler için belirlenen debi katsayısı (C = 0.62) A: orifisteki bir deliğin alanı (m 2 ) g: yerçekimi ivmesi (m/s 2 ) h: orifisteki su yüksekliği (m) 63

64 Dikdörtgen çöktürme havuzlarının giriş yapılarının detayları: (a) giriş borularının bir engele karşı deşarjı, (b) U şeklinde dirsek boruyla duvara karşı giriş; (c) havuz genişliği boyunca sıralanan dirsek şeklinde giriş borularıyla deşarj, (d) açılı bir savağın karşısında engelle suyun girişi, (e) delikli engel, (f) altında açıklığı olan bir durağanlaştırma havuzuyla giriş, (g) bir engele karşı birçok açıklığı bulunan bir kanalla giriş, (h) çan şeklinde açılan bir boru ve karşısında bir engelle giriş, (i) taşarak savaklanarak bir engele karşı giriş 64

65 Dikdörtgen çöktürme havuzlarının çıkış yapısı savaklarının çeşitli dizilişleri: (a) tek savaklı; (b) çift savaklı; (c) çıkış kanalı ortada bulunan birden çok savaklı; (d) çıkış kanalı kenarda olan birden çok savaklı 65

66 Dikdörtgen çöktürme havuzlarında konveyör ve çamur sıyırma sistemi 66

67 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu boyutlandırması: Çıkış yapısı olarak savak kullanılmaktadır. En çok kullanılan üçgen (V tipi) ve dikdörtgen savaklardır. Şekil Dikdörtgen ve üçgen savak şekilleri 67

68 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu boyutlandırması: Dikdörtgen savaklarda su yüksekliği:h = q2 b 2.g 1 3 Burada: q: birim savak debisi (m 3 /s) b: birim savak genişliği (m) g: yerçekimi ivmesi (m/s 2 ) h: savaktaki su yüksekliği (m) Üçgen savaklarda su yüksekliği:q = μ. L(2g)1 2. h 5 2 Burada: L: birim savak uzunluğu (m) µ: Sabit bir katsayı (0.59) 68

69 Kimyasal Çöktürme Kimyasal çöktürme havuzları kimyasal çöktürme prosesinin gerçekleştiği üniteler olup hızlı ve yavaş karıştırma üniteleri sonunda kullanılırlar. Bu tanklarda yüzeysel yükleme hızları 1-2 m 3 /m 2.sa arasındadır. Genelde dairesel planlı olarak inşa edilirler. Tank çapları 3-60 m arasında değişmektedir. Tank çıkışında %98 oranında AKM, %60 oranında BOİ 5, %70 oranında KOİ, %50 oranında yağ-gres giderilmektedir. 69

70 Son Çökeltim Son çökeltim havuzları yani biyolojik çöktürme havuzları havalandırma havuzlarında üreyen aktif çamurun fazla olan kısmının ve ölü organizma çamurlarının çöktürülerek uzaklaştırıldığı ünitelerdir. Genellikle daire planlı olarak inşa edilir. Tipik bekleme süresi 3 sa. SLR m 3 /m 2.sa arasındadır. Genelde 0.6 m 3 /m 2.sa tercih edilir. 70

71 Son Çökeltim Tablo 6.6. Son çökeltim havuzları için boyutlandırma kriterleri 71

72 Son Çökeltim Son çökeltim havuzlarında yüzeysel hidrolik yükün yanında katı madde yükü de önemlidir. Katı madde yükü genelde 3-6 kg AKM/m 2.sa. Son çökeltim tankları boyutlandırılırken ayrıca çamur toplama alanları da dikkate alınır. Şekil Son çökeltim havuzunun şematik gösterimi 72

73 Son Çökeltim 1 nolu bölge silindirik bir yapıdan meydana gelmektedir. V 1 = π d 1 2. h 4 1 Burada: d 1 : çökeltim tankının silindirik kısmının çapı (m) h 1 : silindirik kısmın yüksekliği (m) Konik kısım 2 parçadan meydana gelmiştir. Birinin eğimi 1/10, yüksekliği h 2, diğerinin eğimi 2/1, yüksekliği h 3. V 2 = πh 2 (d d 1. d 2 + d 2 2 ) V 3 = πh 3 2 (d d 2. d 3 + d 2 3 ) 73

74 Son Çökeltim Kesik koni için çamur yükü, V = Q max.x.svi A Ç Burada: V: kesik koni için çamur yükü, (m 3 /m 2.sa) Q max: maksimum saatlik debi, (m 3 /sa) X: MLSS derişimi, (kg/m 3 ) SVI: çamur hacim indeksi, (ml/g, m 3 /kg) Konik alanlardaki çamur yükü 0.3 m 3.çamur/m 2.sa seçilmelidir. 74

75 Sığ Derinliklerde Çökelme İdeal çökeltme tankında: V b V s h V b h 0 V t V s < V t olan parçacıklar oranında çökerdi. Buna göre h yüksekliğine bir perde konsa, V s hızındaki parçacıkların da tümü giderilecek. h sıkıştıkça aynı giderim verimine ulaşmak için gereken alan azalacaktır. 75

76 Sığ Derinliklerde Çökelme Yüzey alanını iki katına çıkarırsak tank kapasitesi de iki katına çıkacak. Bu mantıktan hareketle Camp 1946 da yeni bir tür çökeltme tankı oluşturmuş. t d 1-4 saatten birkaç dakikaya düşüyor Yatırım maliyeti azalıyor Çökeltme alanı azalıyor İki temel sığ derinlik sedimantasyonu kullanılır: 1. Yatay konumda tüp çökeltici Geri yıkama suyu son kısmı Geri yıkama suyu ilk kısmı koagülasyon flokülasyon 5 0 Filtre sedimanlarla birlikte yıkama suyu Tüp kesit alanı kare veya dikdörtgen 76

77 Sığ Derinliklerde Çökelme 2. Dik eğimli tüp çökeltici koagülasyon Filtre flokülasyon 60 0 Çamur 77

78 Sığ Derinliklerde Çökelme Eğimli tüp çökeltici H V s H ı V 1 θ L Y ü ks e kli k θ =

79 Sığ Derinliklerde Çökelme Eğimli tüp çökeltici: Yatay akımlı çökeltmeye göre, eğimli tüp çökeltme 3.2 kat daha fazla debiyi aynı sürede arıtabiliyor. Kesit alanı küçük tüplerin kullanılmasıyla SLR 3-6 kata daha fazla olur. Laminer akım gereklidir. Küçük tüpler bunu sağlar. Lamella Separatör: Giriş Çıkış 79

80 Sığ Derinliklerde Çökelme Lamella Separatör: 5 ft genişliğinde 8 ft uzunluğunda plakalar 1.5 in aralıklarla, açıyla yerleştirilmiştir. Koagülasyon sonrasında kullanılır. 3 tür kullanış şekli vardır: Su ve çamur zıt yönde akımlı Su ve çamur aynı yönde akımlı Su ve çamur birbirine dik akımlı Değişik şekillere sahip plakaların kullanımı mümkündür. 80

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI Son çökeltim havuzları, havalandırma havuzlarında teşekkül eden biyokütlenin çöktürülmesi maksadıyla yapılır. Son çökeltim havuzu hesapları daire planlı, merkezden beslenen

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Reynolds Transport Teoremi (RTT) Temel korunma kanunları (kütle,enerji ve momentumun korunumu) doğrudan sistem yaklaşımı ile türetilmiştir. Ancak, birçok akışkanlar

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA JFIZIKSEL ARITIM Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA Atıksu antma tesislerinde üç grup temel işlem ve süreç vardır. Bunlar : _ Fiziksel işlemler Kimyasal süreçler

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No: Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 05.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Bahar yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru Çözümleri 30.05.2017 Adı- Soyadı: Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Proses Tekniği 3.HAFTA 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Sürekli Akışlı Açık Sistemlerde Enerji Korunumu de = d dt Sistem dt eρdv + eρ V b n A Bu denklemde e = u + m + gz Q net,g + W net,g = d dt eρdv

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TC ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEBİ ÖLÇÜM DENEYİ Hazırlayan DoçDr Bahattin TOPALOĞLU SAMSUN DEBİ ÖLÇÜM DENEYİ DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı dört farklı

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

ÇÖZÜMLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VII

ÇÖZÜMLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VII Soru 1 : Şekildeki hazne boru sisteminde; a- 1, 2, 3 noktalarındaki akışkanın basınçlarını bulunuz. b- Rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz. Sonuç: p 1=28.94 kn/m 2 ; p 2=29.23 kn/m 2 ; p

Detaylı

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Bu tür akışölçerlerde, akışta kısıtlama yapılarak yaratılan basınç farkı (fark basınç), Bernoulli denkleminde işlenerek akış miktarı hesaplanır. Bernoulli denkleminin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında belirtilen şartları sağlayacak biçimde, Müessesemiz Ömerler Harici Karo Tesisleri Mevkiinde bulunan Paket Evsel Atıksu

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN Döner bir pervane kanatları tarafından hava veya gazları hareket ettiren basit makinalardır. Eksenel fan: Döner bir mil üzerine pervane

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER-1 DOÇ. DR. SENAR AYDIN

TEMEL İŞLEMLER-1 DOÇ. DR. SENAR AYDIN TEMEL İŞLEMLER-1 DOÇ. DR. SENAR AYDIN 1 2 4. KUM TUTUCU (GRIT REMOVAL) Kum tutucu üniteleri, özellikle birleşik sistem kanalizasyon sistemine sahip yerleşim bölgelerinin atıksularının arıtımında kullanılmakla

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 Hız: Baca içerisinde

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar SU YAPILARI 2.Hafta Genel Tanımlar Havzalar-Genel özellikleri Akım nedir? ve Akım ölçümü Akım verilerinin değerlendirilmesi Akarsularda katı madde hareketi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

Detaylı

AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Akım Ölçümleri GİRİŞ Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

SORU #1. (20 p) (İlişkili Olduğu / Ders Öğrenme Çıktısı: 1,5,6 Program Çıktısı: 1)

SORU #1. (20 p) (İlişkili Olduğu / Ders Öğrenme Çıktısı: 1,5,6 Program Çıktısı: 1) Süre 90 dakikadır. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ 2015-2016 GÜZ FİNAL SINAVI (Prof.Dr. Tahsin ENGİN - Doç.Dr. Nedim Sözbir - Yrd.Doç.Dr. Yüksel KORKMAZ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 SORU 1) Şekildeki sistemde içteki mil dönmektedir. İki silindir arasında yağ filmi vardır. Sistemde sızdırmazlık sağlanarak yağ kaçağı önlenmiştir. Verilen değerlere göre sürtünme yolu ile harcanan sürtünme

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

. KUM TUTUCULAR 12.03.2012. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.

. KUM TUTUCULAR 12.03.2012. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf. . KUM TUTUCULAR Kum, çakıl gibi atıl maddeleri sudan ayırmak maksadıyla kum tutucular teşkil edilir. Bu çeşit atıl maddeler ekseriya yağmur suyu ile sürüklenerek mecralara geldiğinden kum tutucular esas

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

Temel İşlemler I. Doç. Dr. Senar AYDIN

Temel İşlemler I. Doç. Dr. Senar AYDIN Temel İşlemler I Doç. Dr. Senar AYDIN 1 2. IZGARA (SCREEN) Gerek içme suyu gerekse evsel veya endüstriyel nitelikli atıksu arıtımında ızgaralar vazgeçilmez arıtma üniteleridir ve ön arıtımın ilk aşamasıdır.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete..

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete.. Hakkımızda Başlangıç, Enes Kutluca, evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Gelişme, Enes Kutluca ve Enver Mısırlı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

SU YAPILARI. Su alma yapısı nedir?

SU YAPILARI. Su alma yapısı nedir? SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ Bu sayfada mekanikte en fazla kullanılan formülleri bulacaksınız. Formüllerde mümkün olduğunca SI birimleri kullandım. Parantez içinde verilenler değerlerin birimleridir. GÜÇ-TORK T: Tork P: Güç N: Devir

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI Açık kanallarda akış, yerçekimi-eğim ortak bileşeni nedeniyle oluşur, bu nedenle kanal taban eğiminin sertliği (dikliği), kesinlikle akışın hızını

Detaylı

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları 2 2 KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi içindekiler BAŞKAN DAN KOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİKSEL ARITMA KİMYASAL

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi VANTİLATÖR DENEYİ Deneyin amacı Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi Deneyde vantilatör çalışma prensibi, vantilatör karakteristiklerinin

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example A-PRESSURE FORCES FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES Consider a duct as shown in figure. First identify the control volume on which to conduct a force balance. The inner passage is filled with

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Basınç Kuvvetleri

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Basınç Kuvvetleri İnşaat Mühendisliği ölümü kışkanlar Mekaniği asınç Kuvvetleri Soru 1 : Şekildeki mafsal altındaki yüzeylere etkiyen yatay ve düşey kuvvetleri bulunuz. (Şekil düzlemine dik derinlik 1 m dir.) h 1.5 m 1

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Reynolds Sayısı ve Akış Türleri Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1 SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1. Giriş Deney düzeneği tank, su dolaşımını sağlayan boru sistemi ve küçük ölçekli bir santrifüj pompadan oluşmaktadır. Düzenek, üzerinde ölçümlerin yapılabilmesi için elektronik

Detaylı