BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. C- Diğer Hususlar... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. 4- Diğer Hususlar. B- Performans Bilgileri.. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.. EKLER

2 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU Üniversitemizin 2012 Stratejik Planı çerçevesinde öngörülen hedeflere ulaşmak ile birimimize ayrılan bütçenin etkin ve verimli kullanmak üzere faaliyetlerimizi değerlendirmek adına bu faaliyet raporu hazırlanmıştır. Çok hızlı gelişen bilişim dünyasındaki gelişmeleri anında takip ederek Üniversitemizin bilgisayar altyapısını güncel tutmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemizin ağ ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Öğrencilere mesai saatleri içerisinde internete girebilecekleri ve araştırmaları hakkında çıktı alabilecekleri laboratuvar hizmeti verilmektedir. Üniversitemiz bilgisayar cihazlarına teknik servis hizmeti verilmektedir. Tüm bunlara ilaveten devamlı büyüyen Üniversitemizin internet altyapısını hızlı ve güvenli tutmak üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Tüm bu faaliyetlerin ve beklenmeyen durumların ortaya çıkması halinde oluşacak faaliyetlerin yürütülmesinde kullandığımız fiziki mekânların, personelin, araç ve gereçlerin niteliğini ve niceliğini göstermek amacıyla bu rapor hazırlanmıştır. Şakir SELVİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon MİSYON Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyacağı teknolojiyi, günümüzün en son bilişim tekniklerini kullanarak onlara sürdürülebilir bir şekilde sunmaktır. VİZYON Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda örnek alınan lider bir eğitim kurumu olabilmesinin sağlanmasında ihtiyaç duyacağı bilişim teknolojilerin kendisinin önünü açan bir araç olmasını sağlamak amacı ile bilişim alanında gerekli planlamayı yapan, uygulayan ve desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar YETKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizde sürdürülebilir bir bilgi sistemleri alt yapısı kurmak ve bütün organizasyonun bundan faydalanması amacı ile diğer birimlerle koordinasyonu sağlamakla yetkilidir. Bu çerçevede aşağıda ifade edilen görevleri ifa eder. GÖREV Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı124 sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK nın 34 maddesinde ifade edilen a)üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, b) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek. görevleri verilmiş olup Üniversite içerisinde Network, sistem ve yazılım alt yapılarının planlanması, uygulanması ve sürdürülebilir şekilde bakım ve onarım tedbirlerinin alınması ile yedeklenmesi ve korunması çalışmalarını yürütmektir. SORUMLULUKLAR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 124 sayılı Yüksek öğretim üst kuruluşları ile Yüksek öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesive Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ve diğer mevzuatın Üniversitemize Yüklemişolduğu Bilişim ve Teknoloji alanında alınması gereken tedbirleri almakla sorumludur.

4 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Eğitim Kapasitesi Alanı 0 50 Anfi Sınıf Bilgisayar 2 Lab. Diğer Lab. Toplam 2 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri 1.2- Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Başkanlık Makamı Teknik Servis Çalışma Odası Sistem Odası G.K Sistem Odası M.K Sistem Odası Ü.K Toplam Kullanan Sayısı 1.3- Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2Adet Ambar Alanı: 55 m2

5 2- Örgüt Yapısı Şakir SELVİ Daire Başkanı Şube Müdürü Şef Programcı Programcı Programcı Programcı Programcı Programcı Çözümleyici Çözümleyici Memur Bilgisayar İşl. Bilgisayar İşl. Veri Haz. ve Kont. İşl. Teknisyen Yrd. Teknisyen Yrd. Hizmetli

6 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar sayısı: 3 Adet Taşınabilir bilgisayar sayısı: 100 Adet 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Projeksiyon Faks 2 Fotoğraf makinesi 3 Tarayıcılar 1 Yazıcılar 5 İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) 4- İnsan Kaynakları 4.1- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluklarına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Yardımcı Hizmetleri Sınıfı Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 1 1 Yüzde %50 % İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde %50 %50

7 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde %50 %50 5- Sunulan Hizmetler 5.1. Network Alt Yapısı Entegre Hale Geldi Göztepe, Ünalan ve Maltepe laboratuvarı tek bir çatı halinde birleştirildi. Gözete, Ünalan arası FSO (Free Space Optics) ile 1000 Mega bit olarak çalışmaktadır. Maltepe binası merkeze 15 Mega bit ile bağlı. Bütün network Göztepe lokasyonu üzerinden toplanmakta ve dışarıya güvenli bir şekilde bu noktadan çıkış yapılmaktadır Ulakbim Bağlantısında POP Noktası Olduk Ulakbim omurgası fiber bir bant üzerinden TÜBİTAK Gebze merkezi Gebze Yüksek Teknolojileri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray üniversitesi ve Boğaziçi üniversitesi üzerinde çalışmakta iken Marmara Üniversitesi ve Üniversitemizin ortak girişimleri neticesinde TÜBİTAK ulakbim tarafından 2012 senesinde yapılan yatırım ile yukarda ifade edilen fiber ile ayrı bir kol oluşturularak Üniversitemize TÜBİTAK ulakbimin fiberi getirilerek sonlandırılmış, POP noktası olarak Üniversitemiz ulakbim omurgasına entegre olmuştur.

8 5.3. İnternet Bant Genişliğimiz Üç Kat Arttırıldı 2012 senesi içerisinde hem Maltepe yerleşkemizde hem de Göztepe yerleşkemizin internet bant genişliği 3 kat arttırılarak Maltepe Yerleşkemiz 5 Mega bitten 15 Mega bite, Göztepe Yerleşkemiz 10 Mega bitten 30 Mega bite yükseltilmiştir Sunucu Sistemleri Kuruldu Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı sunucular için yapılan planlama çerçevesinde 3 yıllık sunucunun ihtiyacını karşılayacak sunucular temin edilerek bu sunucular üzerinde oluşturulan sanallaştırma mimarisi ile hali hazırda kurulması zorunlu olan sunucular yedekli bir şekilde hizmete alınmıştır. Toplamda 40 adet sunucu mevcut olup aktif çalışmaktadır.

9 5.5. Depolama Sistemleri ve Afet Yönetim Sistemleri Kuruldu Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı depolama sistemleri 3 yıllık planlama neticesinde temin edilerek merkez Göztepe yerleşkesi olacak şekilde Maltepe yerleşkesinde konuşlandırılarak yedekli bir şekilde sanal mimari kullanılarak yapılandırılmıştır. Bu sistem aynı zamanda afet yönetim sistemini de içinde barındıracak şekilde tasarlanarak hizmete alınmıştır. Ayrıca Göztepe yerleşkesinde kritik verilerin periyodik yedeğini almak üzere online bir yedekleme sistemi de temin edilerek sisteme entegre edilmiştir Öğrenci İşleri Otomasyonu Kuruldu Öğrencilerin iş ve işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında günümüz teknolojisi ile yürütebilmesini sağlayacak bir öğrenci işleri otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır. Bu otomasyon aynı zamanda WEB sayfamız aracılığıyla bütün öğrencilerimize de hizmet vermektedir.

10 5.7. Personel Otomasyonu Kuruldu Personel Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve Akademik ve İdari personelin özlük işlerinin sistematik güvenli, hızlı ve teknolojik olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla personel otomasyonumuz devreye alınmıştır Maaş Otomasyonu Kuruldu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve Akademik ve İdari personelin maaş işlemlerinin güvenli ve sürdürülebilir yürütülebilmesi amacı ile maaş otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır.

11 5.9. Hakediş Otomasyonu Kuruldu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve yapım işlerinde hak edişlerin sistematik ve doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilebilmesi amacı ile hakediş otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır Kütüphane Otomasyonu Kuruldu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan kütüphanemizin envanterinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, dijital dokümanların sisteme entegre edilmesi ve kütüphane dokümanlarına uzaktan erişimin sağlanarak sağlıklı bir şekilde kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesini sağlayan kütüphane otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır.

12 5.11. İhtiyaç Duyulan Lisanslar Temin Edildi Üniversitemiz ihtiyacı olan yazılım lisanslarının bir kısmı temin edilerek diğer bir kısmı kiralanarak gerekli lisanslar temin edilmiştir. Bu sayede kullanılan yazılımlar lisanslanarak hem verilerin güvenliği sağlandı hem de hukuki olarak üniversitemiz risk altında olmaktan kurtarılmıştır Güvenlik Sistemleri Kuruldu Üniversitemizin sanal ortamda güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanın da gereklerini sağlayan bu çerçevede log kaydı, güvenli uzak bağlantı, spam, antivirüs ve firewall hizmetlerini sağlayan bütüncül bir güvenlik sistemi temin edilerek hizmete alınmıştır.

13 5.13. Sarf Malzemeleri Temini Yapılarak Sürdürülebilir Şekilde Karşılandı Üniversitemiz ihtiyacı olan toner, kartuş, cd, mausevb bilgisayar ve çevre birimlerine ait sarf malzemeleri temin edilerek üniversitemiz genelinde bu ihtiyaç karşılanmıştır UPS Sistemleri Kuruldu Elektrik kesilmelerinde Üniversitemizde hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duyulacak kesintisiz güç kaynakları temin edilerek hizmete alınmıştır. Bu bağlamda Göztepe Yerleşkesi için 160 kwa ( elektrik kesilmesi durumunda normal yükte en az 2 saat mevcut sistemi besleyebilecek kapasitede), Maltepe yerleşkesi için 125 kwa ( elektrik kesilmesi durumunda normal yükte en az 2 saat mevcut sistemi besleyebilecek kapasitede), Göztepe sistem odası 15 kwa (sadece sistem kabinlerini beslemek üzere yapılandırılmış durumda güç kesilmesi durumunda sistemi en az 4 saat besleyebilecek kapasitede) ve Ünalan Yerleşkesi için 15 kwa (elektrik kesilmesi durumunda normal yükte en az 30 dakika mevcut sistemi besleyebilecek kapasitede) kesintisiz güç kaynağı ilgili lokasyonlarda sisteme bağlanmıştır. Göztepe ve Maltepe Yerleşkelerinde hali hazırda jeneratör de bulunduğu için elektrik kesintisi riski çok düşük seviyelere çekilmiştir Ünalan Kampüsünün Alt Yapısı Yapıldı Ünalan binamızda bulunan Akademisyenlerimizin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan network altyapısının yapılması bağlamında data, tel, wifi, ups ve şebeke alt yapılarının tasarlanarak uygulamaları gerçekleştirilmiş olup yıllara sarih hizmet verilecek

14 hale getirilmiştir. Tasarlanmış bütün lokasyonlar sistem odasında sonlandırılarak yönetilebilir bir mimari hayata geçirilmiştir Akıllı Tahtalar Üniversitemizde eğitime başlanmasından dolayı oluşturulan sınıflarımız için 28 adet akıllı tahta temin edilerek sınıflarımıza montajları yapılmıştır. 6- Göztepe Binası Network Altyapısı Göztepe binasının Devlet Malzeme Ofisi tarafından üniversitemize devrini mutakip tüm birimlerinin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan network alt yapısının yapılması bağlamında data, tel, wifi, ups ve şebeke alt yapılarının tasarlanarak uygulamaları gerçekleştirilmiş olup hizmet sürdürülebilir bir şekilde yürütülür hale getirilmiş, ek ihtiyaçlar karşılanarak mevcut alt yapının yürütülmesi sağlandı. Bütün lokasyonlar Rektörlükte bulunan sistem odasında sonlandırılarak yönetilebilir bir mimari hayata geçirilmiştir. 6. Maltepe Binası Network Altyapısı Maltepe binasının kiralanmasına mutakip akademik faaliyetlerin yapılabilmesi için kiralanan Maltepe binası eğitim öğretime hazır hale getirilerek Devlet Malzeme Ofisi tarafından üniversitemize devrini mutakip tüm birimleri sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan

15 network altyapısının yapılması bağlamında data, tel, wifi, ups ve şebeke alt yapılarının tasarlanarak uygulamaları gerçekleştirilmiş olup ek ihtiyaçlar karşılanarak mevcut alt yapının yürütülmesi sağlanmış, yıllara sarih hizmet verilecek hale getirilmiştir. Tasarlanmış bütün lokasyonlar. Sistem odasında. Sonlandırılarak yönetilebilir bir mimari hayata geçirilmiştir. 7. Web Partalı Kurulumu Kurumumuzun dışarı acılan penceresi olan web sayfası yönetilebilir bir mimaride tasarlanarak alt birimlerinde entegre sayfaları ile hizmete alınmıştır. Yeni portalımız içerisinde enteraktif uygulamalara da sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunuma hazırlanmış, geliştirilerek sürdürülebilir şekilde Web sayfası 2012 yılı boyunca yayında kalması sağlanmıştır. 8. Sanal Santral Kurulumu Türk Telekom ile yapılan protokol çerçevesinde üniversitemize geliştiriciliğini Türk Telekom un yürüttüğü (ip) mimarisine sahip sanal santral devreye alınmıştır bu bağlamda temin edilen 3000 numaranın maliyet unsuru da göz önüne alınarak yıllara sarih birimler bazındaki planlamasıyapılarakkuruluşaşamasında276 adedi aktif hale getirilmiştir. Bu süreç

16 2012 yılı içerisinde de devam ederek toplamda 380 adet telefonumuz dağıtılarak hizmete sunulmuştur. 9. Wireless Göztepe hizmet binamız ve Maltepe hizmet binamız da oluşturulan alt yapımızda yüksek hızda ve geniş alanlarda wireless yayınını yapabilen kontrollü yönetilebilir bir wireless mimarisi hayata geçirilmiştir.2012 yılı içerisinde de desteği verilen alan geliştirilerek sürdürülebilir şekilde devam sağlandı.

17 Maltepe binasını etkin Eğitim-Öğretim başlayabilmesi amacıyla 3 noktada fotokopi hizmeti veren alanlar oluşturulmuştur. 10. Exchange Mail sisteminin kurulması yapılandırıldı. Mail domaini üzerinde yayın yapan mail sistemimiz kurularak devreye alınmıştır. Bu bağlamda kurumda görev yapan bütün personelimize mail

18 hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz domaini üzerinde yayın yapan mail sistemimiz kurularak devreye alınmıştır. 11. Yabancı Dil Laboratuvarı sürdürülebilirliği genişletilerek aktif edildi. Yüksek Öğretim Kurulu nun Üniversitemize tahsis ettiği 2 adet yabancı dil Laboratuvarı kurularak eğitim dönemine yetiştirilmiştir. 12. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Destek Hizmet Birimi olarak harcamalarımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüldüğünden iç kontrol sistemi kurulmamıştır. D- Diğer Hususlar Başkanlığımızda 2 Teknisyen görevlendirilmiştir. Başkanlığımızda 1 Tekniker görevlendirilmiştir. Başkanlığımızda 1 Mühendis görevlendirilmiştir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

19 Stratejik Amaçlar Üniversitenin Fiziki Altyapısını Öğrenciye Hizmet Verecek Düzeye Ulaştırmak Stratejik Hedefler Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek B. Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar Kütüphaneden Yararlanma Imkanları Teknolojik Alt Yapı Kurularak Daha Geniş Bir Kullanım Alanına Kavuşturulacaktır.

20 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2012 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,00 96, PERSONEL GİDERLERİ , ,34 99, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ , ,30 56,35 GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,36 97, CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar

21

22 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER Teknolojik Değişime kolay adapta olan, ekip çalışması yapabilen bir birimdir. VLAN destekli Gigabit omurga üzerinde uzaktan yönetilebilen network aktif cihazlarıyla domain yapısının sağlam bir yapıya oturtulması mümkün olmuştur. Sanallaştırma teknolojisi kullanılarak enerji ve yer tasarrufu sağlanması, kaynakların daha verimli kullanılması, yönetimsel işlemlerin kolaylaştırılması sağlanılmıştır. Cloud Computing (Bulut Bilgi İşlem), "yeni nesil BT kaynak" olarak nitelendirilen bu teknoloji ile yakında ilgileniyoruz ve geçiş işlemleri için çalışmalarımız sürüyor. B- ZAYIFLIKLAR Fiziksel mekân problemi, Kalifiye personel eksikliği, Maddi imkânların kısıtlılığı. C- DEĞERLENDİRME Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak Main Frame, Network, Web, Bakım ve programlar ile ilgilenmekteyiz. Main Frame ve ağ yapıları konusunda maddi imkânsızlıklara ve akademik müdahale taleplerine rağmen Üniversitemiz diğer Üniversite ve kamu kuruluşları ile kıyaslandığında çok iyi durumdadır. Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin tamir ve bakımı konusunda yetki ve sorumluluk Başkanlığımızda olduğu için problemsiz ve seri bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Programlarımızın(Kütüphane,Personel,Tahakkuk,Öğrenci İşleri) dışarıdan satın alınması bir dezavantajdır. Sanallaştırma teknolojisini etkin kullanarak mevcut BT kaynaklarımızı daha verimli kullanılması sağlanılmıştır. Bu konuda ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 5018 sayılı Kanun la getirilen değişiklikler sonucunda birimler kendi mali yönetimi baş başa bırakılmıştır. Dolayısıyla bundan sonra bilgisayar ve sarf malzemeleri alımında yol gösterici faaliyetlerimiz olacaktır. Zaten birimler kendi istekleri ve görüşleri doğrultusunda hareket ederek kendi beğenilerine göre mal aldığından kuruma mal olmuş bir bilgisayar ve malzeme alımı standardı oluşturulamamıştır. Stratejik planda ulaşılmak istenen hedeflere sağlam ve standart bir bilgisayar donanımı yapısıyla ulaşılacağı aşikârdır. Standardın oluşturulmasında ve uygulanmasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na aktif ve etkin bir görev verilip denetleme mekanizması oluşturulması ve birimlerin alımlarını yaparken buna uymasının sağlanması stratejik hedeflere ulaşmamızda etkin bir rol oynayacaktır.

23 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (İstanbul ) Şakir SELVİ Bilgi İşlem Daire Başkanı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 MİSYON... 4 VİZYON... 4 B. Yetki, Görev ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 31.01.2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A Misyon ve Vizyon 3 I.A.1 Misyon 3 I.A.2 Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Bilgi İşlem Daire

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde internet hizmeti verilmektedir. Bunun yanında ağ cihazlarının bakımı, internet alt yapısı, sunucu

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 15.03.2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 1- GENEL BİLGİLER 3 1-1 Misyon ve Vizyon 3 1.1.1 Misyon 3 1.1.2 Vizyon 3 1-2- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Şubat 2014 Baskı Hakkari Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: (0438) 212 12 12 Dahili - 1150 E-Posta: bilgiislem@hakkari.edu.tr http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Ülkelerin bilim politikalarını

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2014

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2014 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 03 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 04 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.f3f68gpg0 Hazırlayan Kilis

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU ŞUBAT 2014 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 1-Misyon ve Vizyon... 3 2- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımı... 3 3-

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Mayıs 2014 ADIYAMAN Sayfa 1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Web: www.adiyaman.edu.tr

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ. 2 2 I.GENEL BİLGİLER 3 18 A- Misyon ve Vizyon 3 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 4 C-

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017) Ankara 2013 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı bu

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- İdareye İlişkin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU AYRINTILI FAALİYET RAPORU BİRİMİN YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aktif olarak

Detaylı