ATASAY KUYUMCULUK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Değerli Metaller Tedarik Zinciri Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATASAY KUYUMCULUK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Değerli Metaller Tedarik Zinciri Politikası"

Transkript

1 ATASAY KUYUMCULUK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Değerli Metaller Tedarik Zinciri Politikası 1

2 1) Hedefimiz Türkiye den LBMA (Londra Külçe Piyasası Birliği) ne üye olan ilk altın rafinerisi olan, Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Atasay Kuyumculuk) her zaman en yüksek etik, ahlaki, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk standartlarına uygun bir şekilde hareket etmesinin yanısıra LBMA Sorumlu Altın Yönergesi nde belirlenen Değerli Metaller Tedarik Zinciri Politikaları nı tam olarak uygulamayı da hedeflemektedir. Bizim de uygulamayı taahhüt ettiğimiz bu politikalar LBMA ya kayıtlı tüm rafinerilerin ciddi insan hakları ihlallerini, kara para aklanmasının önüne geçilmesini ve terörist faaliyetlerin finansmanının önlenmesi amaçlarına yardımcı olmalarını sağlamak için gerekli özeni göstermelerine ve ilgili denetim mekanizmalarını oluşturmalarına hizmet etmektedir. 2) Taahhütlerimiz ve Katılımımız Atasay olarak, rafine ettiğimiz altının yasal kaynaklardan ve etik değerlere uygun olarak edinilmesini, suç teşkil edecek kaynaklarla ilişkisi olmamasını, silahlı çatışmaları finanse etmeyi amaçlayan ya da insan haklarını ihlal eden kaynaklardan gelmemesini sağlamaya amaçlayan ve bu doğrultuda dünyaca uygulanmasına çalışılan politikaları destekliyoruz. Atasay group şirketleri, rafine ettikleri, ürettikleri, ticaretini yaptıkları ve dağıtımını yaptıkları tüm değerli metaller için bu politikaya ve LBMA Sorumlu Altın Yönergesi ne uygun hareket etmeyi amaçlamaktadır. Yukarıda bahsedilen değerli metaller tedarik zinciri politikaları konusundaki hassasiyetimizi ve bağlılığımızı göstermesi bakımında ayrıca belirtmek isteriz ki, yurtiçinde ve yurtdışında satış mağazaları da olan Atasay Kuyumculuk olarak bu noktalarda satışa sunulan tüm elmaslar Kimberley Sürecine dahil olan ülkelerdeki lisanslı firmalardan temin edilmektedir. Kimberley Süreci Sertifikasyon Düzenlemesi, Güney Afrika Cumhuriyeti nin liderliğinde 5 Kasım 2002 tarihinde Interlaken Deklarasyonu ile oluşturulmuştur. Amacı ise elmas ticaretini kontrol altına almak ve ihtilaflı bölgelerden çıkarılan elmasların yasadışı ticaretine engel olmaktır. Bu sistemin çatısı altında, belirli kriterleri karşılamayan elmasların ticareti ve deklarasyonda yer almayan ülkelerden elmas ithalatı yapılması ve bu ülkelere elmas ihracatı yapılması yasaklanmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik 2

3 Konseyi ve Genel Kurulu birçok toplantısında almış oldukları kararlarda ve bu organların tavsiyelerine atıfta bulunarak bu düzenlemeye destek vermişlerdir. Đçlerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye nin de bulunduğu kırk yedi ülke ve aralarında Avrupa Birliği nin de olduğu bölgesel ekonomik oluşum bu anlaşmaya taraftırlar. Bu nedenle, halihazırda bir mücevherat şirketi olarak kuruluşumuzu izleyen 75 yıldır yürürlükte olan mevcut politikalarımıza ve iş ahlakı ilkelerimize ilave olarak Değerli Madenler Tedarik Zinciri Politikamızın, uygulamalarımızın ve ilgili taahhüdümüzün LBMA Sorumlu Altın Yönergesi ve aynı zamanda Avrupa Ekonomik Đşbirliği Teşkilatı OECD nin ihtilaflı madenlerle ilgili değerlendirme yönergesine uyumlu olmasını temin etme kararlılığındayız. Atasay ın yaklaşımı ve risk politikası, taahhütlerimiz ve iş yapış şeklimiz OECD Đhtilaflı ve Yüksek Riskli Bölgelerden Tedarik Edilecek Minerallerle ilgili Sorumlu Tedarik Zinciri Değerlendirme Yönergesi, bu yönergenin Altın hakkındaki Ekleri ve LBMA nın insan hakları ihlalleri ile mücadele, ihtilafın sürmesine katkıda bulunmaktan kaçınma, para aklamaya karşı uygulanan yüksek standartlara uyum ve terörizmin finansmanı ile mücadele etme amaçlı Sorumlu Altın Yönergesi ne uyumlu olarak dizayn edilip, uygulanmaktadır. Atasay, uygulamakta olduğu Müşterini Tanı Politikası doğrultusunda; Đş yaptığı taraflarla uygun ve düzgün iş ilişkilerini desteklemeyi, Sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleri ile mücadele etmeyi, Yolsuzluk, dolandırıcılık ve diğer her yasadışı aktiviteyi desteklemekten kaçınmayı, Đhtilafların sürmesine herhangi bir katkıda bulunmaktan kaçınmayı, Kara Para Aklama (AML) karşıtı yüksek standartlara uymayı, Terörizmin finansmanı (CFT) ile mücadele etmeyi, Sahip olduğu yüksek, ahlaki, etik ve sosyal standartları sürdürmeyi, Devlet dışı hiçbir silahlı grubu ve/veya yasadışı hareket eden devlet ya da özel silahlı güçlere doğrudan ya da dolaylı olarak destekte bulunmamayı, 3

4 Rüşvetten ve altının menşei hakkında yanıltıcı bilgi verilmesinden sakınılması için çalışmayı, Đlgili tüm Birleşmiş Millettler yaptırımlarına, resmi kararkarına ve ulusal yasalara uymayı, Devlet ve devlet dışı denetim organları ile şeffaf ilişkiler kurmayı ve muhafaza etmeyi, taahhüt eder. Atasay, tedarik zincirindeki riskleri belirler ve bunları değerlendirir. Aynı zamanda, yüksek riskli durumlar LBMA Sorumlu Altın Yönergesi ile uyumlu olarak aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılmaktadır: - Madenlerden çıkarılmış altının ya da geri dönüşümden gelen hurda altının menşei ülke, transit ülke ya da nakliyesi sırasında kullanılan ülkelerden birisinin ihtilaflı durumlardan muzdarip ya da insan hakları ihlalleri olan yüksek riskli bölgelerden birisi olması; - Madenden çıkarılmış altının, bilinen sınırlı altın rezervlerine, muhtemel kaynaklara ya da gelecekte beklenen üretim seviyelerine sahip bir ülkeden geldiğinin iddia edilmesi; - Geri dönüşüm vasıtasıyla gelen hurda altının ihtilaftan etkilenen ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı yüksek riskli bölgelerden ya da bu gibi bölgelerin transit bölge olarak kullanılarak gönderildiğinden makul bir şüphe duyulması; - Altın tedarikçisi muhatabın ya da tedarik zincirinin devamındaki diğer bilinen şirketlerin para aklama, suç ve yolsuzluk konusunda yüksek riskli ülkelerde ikamet etmeleri; - Altın tedarikçisi muhatabın ya da tedarik zincirinin devamındaki diğer bilinen şirketlerin ya da diğer maliklerden birisinin siyasi nüfuz sahibi bir kişi olması; - Altın tedarikçisi muhatabın ya da tedarik zincirinin devamındaki diğer bilinen şirketlerin silah, kumarhane işletmeciliği, antika ve sanat tacirliği, elmas ticareti, tarikat yöneticisi olma gibi yüksek riskli bir alanda veya konumda faal olması. 4

5 Bu kriterler ölçütünde değerlendirildiği zaman, halihazırda hiçbir yüksek riskli müşteriye sahip bulunmamaktayız ve bu kriterlere sahip herhangi bir taraftan gelecek teklifleri de aktif olarak izlemekte ve tedbir almaktayız. Yukarıda tanımı yapılan şekilde yüksek risk profiline sahip muhtemel müşteri adayları için aşağıdaki ek bilgilerin edinilmesi gereklidir: - Yerinde ziyaret ya da araştırma - Kimlik doğrulaması, maliğin tespiti, tedarik zincirinde yer alan her şirketin devlet izleme listesinde olup olmadığının araştırılması (Büyük Ölçekli Madencilik: Madenden Rafineriye / Küçük Ölçekli Madencilik: altın ihracatçısından Rafineriye); -Yüksek riskli tedarik zinciri ya da zincirlerinin yönetim tarafında onay bilgilerinin tutulması ve her sene bu ticarete devam edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi Bunun dışında kalan ve yukarıda belirtilen kriterlere uymayan tüm muhtemel ve mevcut müşteriler düşük risk profiline sahip olarak değerlendirilirler. Tüm taahhütlerimiz, Atasay ın yönetişim sistemleri, süreçleri ve prosedürlerinin uygulanması, idamesi ve devamlı olarak geliştirilmesi sayesinde gerçekleştirilmektedir. Atasay değerli madenler zincirinde yer alan tüm personelinin bu Politikaya uymasını ve ilgili yönetimsel sistemleri tatbik ederek yürütülmesini takip etmesini zorunlu tutmaktadır. Üst yönetim risk kategorisine bakılmaksızın tüm yeni altın tedarikçilerinin onayından sorumludur. Uyum Müdürü, bu Politikanın standartlarının korunmasından ve buradaki bilgileri her yıl tekrar inceleyerek düzeltmeye ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespitinden ve gerek duyuluyorsa bu değişikliklerin yapılmasını üst yönetimin onayına sunmaktan sorumludur. Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın e-posta adresi aracılığıyla Değerli Metaller Tedarik Zinciri Politikamız ve diğer her türlü beklenmedik ilgili risk hakkındaki görüşlerini ve kaygılarını bizimle paylaşmalarını teşvik etmekteyiz. Tüm iş ortaklarımız ve ilgili çalışanlarımızın bu gerekliliklerden ve uygulamalardan haberdar olmaları için kendilerine internet sitemizde yer alacak 5

6 bu Politika belgesine ulaşmaları için gerekli bilgilendirme düzenli olarak yapılacak ve ihtiyaç duyulması halinde dizayn edilecek ek eğitimlerle bu bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır. 3) Taahhüdümüz Değerli metaller ile ilgili tedarik zinciri politikamıza istinaden rafinerimizde işlemek üzere temin ettiğimiz altın içerikli materyaller hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz taahhütlerimiz doğrultusunda hareket etmekteyiz; 1. Hiçbir şekilde: a. herhangi bir şekilde işkence, zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı davranışa; b. herhangi bir şekilde zorunlu ya da zorla çalıştırma şekline; c. her türlü yasadışı çocuk işçi çalıştırılması şekline; d. cinsel istismar ve benzeri diğer ağır insan hakları ihlalleri ve suistimallerine; e. savaş suçlarına veya diğer uluslararası insani kanunların ciddi olarak ihlaline, insanlığa karşı işlenmiş suçlara veya soykırıma; f. doğaya ve çevresindeki yaşayanlara zarar veren her türlü kabul edilemez ve sorumsuz madencilik uygulamalarına tolerans göstermemek, bundan kar elde etmemek, katkıda bulunmamak, yardımcı olmamak veya hiçbir kurum ya da kişinin bunları yapmasına aracılık etmemek. 2. Yukarıda bahsedilen ciddi suistimallerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan ya da daha sonra olduğu hakkında makul bir şüphe tespit edilen her tedarikçi ile çalışmayı bunun tespiti anında durdurmak. 3. Altının çıkarılması, nakliyesi, ticareti, aracılığı veya ihracı konusunda; a. yasadışı olarak maden sahalarını ya da nakliye yollarını ve değerli maden ticareti yapılan noktaları kontrol eden, tedarik zincirinin içerisinde yer alan ve/veya b. yasadışı olarak maden sahalarına giriş noktalarında ya da nakliye yollarını ve değerli maden ticareti yapılan noktaları kontrol ederek, 6

7 yasadışı olarak vergi alan, para ya da değerli maden sızdıran ve/veya c. ihracat yapan şirketlerden, aracılardan ya da uluslararası tacirlerden yasadışı olarak vergi alan, para ya da değerli maden sızdıran yasadışı silahlı gruplara doğrudan ya da dolaylı olarak destekte bulunmamak. 4. Yukarıda bahsedilen şekilde yasadışı silahlı gruplarla doğrudan ya da dolaylı oalrak bağlantılı olduğu belirlenen veya bu grupları tedarikçi olarak kullanan ya da bu bağlantıları sonradan keşfedilen mevcut ya da potensiyel her tedarikçi ile bağlantı kurmamak ya da mevcut ilişkiyi derhal sonlandırmak. 5. Bu şekilde şüphe uyandıran madencilik faaliyetleri ve bunların temsilcileri ile çalışmaktan kaçınmak. 6. Mevcut Müşterini Tanı Politikamız uyarınca ve burada belirtilen prosedürleri ve değerlendirme gerekliliklerini herhangi bir iş yapmadan önce tamamlamak. Tüm mevcut tedarikçilerimiz sürekli olarak Değerli Metaller Tedarik Zinciri Politikamıza uygun hareket etmekle yükümlüdürler. 7. Hiçbir şekilde rüşvet almamak, rüşvet ve rüşvet sözü vermemek, madenlerin menşeinin gizlenmesi ya da değiştirilmesi hakkındaki rüşvet tekliflerini reddetmek, devletlere maden çıkarılması, ticareti, kullanımı, nakliyesi ve ihracından dolayı ödenmesi gereken işletme paylarının, ücretlerin ve vergilerin eksik verilmesi için menfaat karşılığı yapılan teklifleri reddetmek. 8. Sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmak ve bunu desteklemek için değerli metal tedarikçileri ve müşterilerimizle uzun ömürlü iş ilişkileri tesis etmek. 9. Đş ortaklarımızı ve ilgili personelimizi Politikamızdan haberdar olmaları ve buna uygun hareket etmeleri için teşvik etmek ve onlarla iletişim içerisinde olmak. 10. Rafine edilecek değerli madenler hakkında yeterli kayıt tutmak ve belge bulundurmak, mevcut tedarikçilerimiz hakkında değerlendirme raporları oluşturmak ve bunları yıllık olarak güncellemek. 7

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu MASAK-TBB Çalışma Grubu Bankalarımız tarafından

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYUM PROGRAMI İÇİNDEKİLER

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYUM PROGRAMI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Giriş. Amaç. Dayanak ve Kapsam..... Kurum Politikası Risk Yönetimi... Müşteri Kabul Politikası... Risk Tanımlaması. Risk Derecelendirme, Sınıflandırma Yöntemleri... Yüksek Risk Grubuna Uygulanacak

Detaylı

Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi

Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi Alparslan Çakır * 1. Giriş Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünya geneli

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI MART 2014 1.GİRİŞ.1 1.1.AMAÇ...1 1.2.KAPSAM...1 2.RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 Değerli Paydaşlarımız, Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerimiz, her zaman iş yapış biçimimizin önemli bir belirleyicisi

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları 1. UYUM PROGRAMI 1.1. Kapsam 1.2. Uyum Görevlisi 2. KURUM POLİTİKASI VE PROSEDÜRLERİ 2.1.

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 10 Mayıs 2013 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI Talepkar bir etik standardı 4 Her düzeyde birleştirici uygulamalar 6 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? 14 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı 18 Talepkar

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi

Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Ocak 2009 Yayın Adı : Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Hazırlayan : Av. Aslı Özkan Yayın No. : 40 Bu kitap Türkiye Sermaye Piyasası

Detaylı

IFC nin. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası

IFC nin. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası IFC nin Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası İÇİNDEKİLER I. Politikanın Amacı..... 1 II. IFC nin Taahhütleri 2 III. IFC nin Görev ve Sorumlulukları 4 Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum Değerlendirmesi..

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155 Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta B irliğimizin VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2007

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı