KUYUMCULUK KÜMELERİ: İSTANBUL KAPALIÇARŞI İLE DÜNYA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUYUMCULUK KÜMELERİ: İSTANBUL KAPALIÇARŞI İLE DÜNYA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 20, Sayı : 70, ss KUYUMCULUK KÜMELERİ: İSTANBUL KAPALIÇARŞI İLE DÜNYA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ Tanyel ÖZELÇİ ECERAL 1 Bilge ARMATLI KÖROĞLU 2 Aysu UĞURLAR 3 Özet Son yıllarda küme kavramına dayalı ekonomik gelişme yaklaşımları, araştırmacılar ve ekonomik gelişme politikalarını yönlendirenler tarafından sıklıkla tartışılan ve uygulamada yerini alan güncel ve önemli bir konu haline gelmiştir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bir başarı modeli olarak sunulan sanayi kümelenmeleri genel olarak mekansal yakınlık ile sektörel uzmanlaşmanın yer aldığı; aynı altyapıyı, müşteriyi ya da deneyimleri paylaşan; ilişkilerin rekabet gücünü artırdığı; kurumsal yapı ile ortak kimliğin gelişmiş olduğu ekonomik yığılmalar olarak tanımlanmaktadır. Kuyumculuk kümeleri, uzmanlaşmış zanaata dayalı üretim yapısı gereği kümelenme biçimindeki üretim örgütlenmesine uygun bir sektör olarak farklı coğrafyalardan örneklerle ilgili yazında yerini almıştır. Kapalıçarşı, köklü tarihi ve kendine özgü özellikleri ile incelenmesi gereken en eski ve en büyük kuyumculuk küme örneklerinden birisidir. Bu çerçevede, makale kapsamında, Kapalıçarşı Kuyumculuk Kümesinin yapısı ve dinamikleri, kuyumculuk kümelenmesi yazınında başarılı kuyumculuk kümeleri olarak yer alan; Los Angeles Kuyumculuk Kümesi, Bangkok Kuyumculuk Kümesi, İtalyan Kuyumculuk Kümeleri (Arezzo, Valenza, Vicenza), Birmingham Kuyumculuk Kümesi (Birmingham Jewelry Quarter), Johannesburg Kuyumculuk Kümesi, Hindistan Kuyumculuk Kümeleri örnekleri ile karşılaştırılarak ortaya konmaktadır. Bu yaklaşım, özelde 1 Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Şeh.ve Bölge Pl. Böl. 2 Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Şeh.ve Bölge Pl. Böl. 3 Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Şeh.ve Bölge Pl. Böl.

2 122 Tanyel ÖZELÇİ ECERAL-Bilge ARMATLI KÖROĞLU-Aysu UĞURLAR Kapalıçarşı nın genelde ise kuyumculuk kümelerinin yapısının, farklılaştıkları alanların ve dinamiklerinin değerlendirilmesini sağlamaktır. Anahtar Sözcükler: Kümeler, Kuyumculuk Kümesi, Kapalıçarşı, Dünya Örnekleri JEWELLERY CLUSTERS: COMPARATIVE EVALUATION OF ISTANBUL KAPALIÇARŞI AND WORLD CASES Abstract Recently economic development approaches depending on the cluster concept have become an important and popular subject which is discussed frequently by scholars and economy politicians. Industry clusters which are presented as success model both in developing and developed countries have generally defined as: economic agglomerations characterized by spatial proximity, sectoral specialization, developed institutional structure and corporative identity; with firms sharing the same infrastructure, experiences and clients; where network relations increase the competitive advantages. Jewellery clusters have been a part of the discussions in the related literature with many different cases from different geographies due to the specialized artisanal production organization of the sector which is highly suitable for clustering. Kapalıçarşı (Grand Bazaar) can be defined as one of the world s oldest and largest jewelry agglomeration, being the centre of craft and trade activity for more than five centuries and deserves to do a research on. In this context, this article puts forward the structure and the dynamics of the Kapalıçarşı Jewellery Cluster by a comparative evaluation with success cases of jewellery clusters which take place in the literature, such as, Los Angeles Jewellery Cluster, Bangkok Jewellery Cluster, Italian Jewellery Clusters (Arezzo, Valenza, Vicenza), Birmingham Jewellery Cluster (Birmingham Jewelry Quarter), Johannesburg Jewellery Cluster, Indian Jewellery Clusters. This approach helps to understand the characteristics, dynamics, differences of the jewellery clusters in general and Kapalıçarşı Jewellery Cluster in particular. Keywords: Clusters, Jewellery Cluster, Kapalıçarşı, World Cases Giriş Son yıllarda küme temelli ekonomik gelişme konusu, araştırmacılar ve ekonomik gelişme politikalarını yönlendirenler tarafından üzerinde sıklıkla çalışılan güncel bir konu olmuştur. Çok sayıda ülke ve bölge kümeleri geliştirmek veya

3 Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin 123 güçlendirmek için hareket başlatmış, bu kapsamda artan küme uygulamaları da kavramın popülerliğini arttırmıştır. Küme uygulamaları ve desteklerinde son yıllarda yaşanan bu artış akademik çalışmalara da yansımıştır ve kümeler üzerine çok sayıda akademik makale ilgili yazında yerini almıştır. Küme kavramı üzerine gelişen bilimsel yazında öncü rol oynayan Porter (1998) kümeyi, belirli bir konuda uzmanlaşmış, aralarında tamamlayıcılık ve ortaklık ilişkileri olan firma ve kurumların belirli bir coğrafi yakınlıkta bir araya gelmesi olarak tanımlamaktadır. Kümelerin temel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda araştırmanın temel sektörü olan kuyumculuk sektörünün kümelenme eğilimi yüksek, hatta kümelenme yoluyla varlığını sürdürebilen bir sektör olduğu ortaya çıkmaktadır. İşlem-yoğun bir sektör olan kuyumculuk yoğun bir ağ yapısında faaliyet göstermektedir. Toplam işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla firmalar birbirine yakın olarak yerleşmeye eğilimlidirler. Kuyumculuk kümeleri dünyanın her yerinde büyük şehirlerin (metropoliten alanların) merkezlerine yakın yerlerde (New York, Amsterdam, Paris, Hong Kong, Tokyo, Los Angeles, Bangkok) ve çoğunlukla diğer bölgelerde daha yayılmış bir düzendeki büyük firmalarla ilişki halinde bulunmaktadır (Scott, 2000). El sanatlarına dayalı geleneksel sektörler içinde kuyumculuk sektörü Türkiye de gelişmiş ve uluslararası pazarlarda sesini duyurabilmiş bir sektör olmasına karşın, Türkiye de ekonomik coğrafya yazınında yeterince yer almamış ve nitelikleri, üretim ilişkileri ortaya konulmamıştır. Bu makale kapsamında Türkiye de kuyumculuk sektörünün üretim ve ticaretinde yüzyıllardır söz sahibi olmuş, üretim kültürünün birikimini sağlamış bir mekan olarak Kapalıçarşı bir kuyumculuk kümesi olarak ele alınmaktadır. Kapalıçarşı nın bir Kuyumculuk kümesi olarak yapısını anlamak bugün karşı karşıya olduğu problemleri tanımlamak ve geleceğe dönük bir vizyon geliştirebilmek amacıyla Kapalıçarşı nın tarihi geçmişi, üretim yapısı ve ilişkileri ile kurumsal yapısı incelenmektedir. Ayrıca ilgili yazında yer almış dünya örnekleri ile benzer ve farklı yönleri tarihsel gelişim süreci, mekansal yer seçimi, sektörün kümelenmenin yer aldığı ülke ekonomisindeki yeri, üretim yapısı, kurumsal yapısı ve gelişme süreçleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Sonuç olarak, kuyumculuk kümelerinin genel özelliklerine yönelik saptamalar ile Kapalıçarşı için geleceğe dönük bir vizyon geliştirmek için gerekli olan geçmişi ve bugünü anlamada belirli bir açılım sağlanmaktadır.

4 124 Tanyel ÖZELÇİ ECERAL-Bilge ARMATLI KÖROĞLU-Aysu UĞURLAR Kuyumculuk Sektörü ve Kuyumculuk Kümelerinin Yapısal Özellikleri En genel tanımıyla kuyumculuk altın gümüş gibi kıymetli metal ve alaşımlarının eritilerek dökülmesi ile plaka veya tel haline getirildikten sonra kıymetli taşlarla işlenmesine ve ziynet eşyasına dönüştürülmesine denilmektedir. Üretimin doğası gereği ortaya çıkan ayrıntıdaki çok sayıda iş nedeniyle fason üretim, sektörde çok yaygın olarak yer almaktadır. Ayrıca sektör, makine tamiratı, güvenlik sistemleri, kurye hizmetleri, ticari borç yönetimi gibi zengin çeşitli girdi sağlayan hizmet birimleri tarafından da desteklenmektedir. İmalat ve toptancılık işlevlerinin değişen ölçülerde ve sıklıkla üst üste çakışması durumu ile ve hatta perakendeciliğin dahi bu süreçlerden belirgin bir sınırla ayrılamamasından dolayı sektörün yapısının karmaşıklığı daha da artmaktadır (Scott, 2000a). Sektörün bütünü için işgücü yoğun ve son dönemdeki bilgisayar destekli üretim girişimlerine rağmen, geleneksel teknolojileri kullanan bir sektör olduğunu söylemek mümkündür. Diğer kültürel sanayiler (mobilya, tekstil vb.) gibi moda ve zevklerdeki değişimlere duyarlı, yüksek derecede rekabetçi, istikrarsız ve piyasanın çok sayıda farklı bölümlerine yoğunlaşmanın yaşandığı bir sektördür. Scott (2000a) kuyumculuk sektörünün özelliklerini üç başlık altında toplamaktadır. Birincisi sektörün üretiminin yerel sanayi bölgeleri formunda mekânda yer seçtiği ve bu bölgelerin küresel ağ ilişkilerinin önemli noktaları olduğudur. İkincisi firmalar arası ilişkileri ve işgücü istihdamının yönetilmesinde temel kültürel ve sosyal kurumların sektörü desteklemesidir. Üçüncüsü ise el sanatlarına dayalı olması ve emek yoğun olma özellikleri ile sektörün bölgesel gelişme için önemli bir potansiyel oluşturmasıdır. Sektörün yukarıda özetlenen yapısal özelliklerinin önemli bir sonucu sektörün son derece işlem-yoğun olması ve bireysel üreticilerin her zaman firmalar arası bağlantıların tanımladığı yoğun ağlar içinde yer alması gerekliliğidir (Scott, 2000a). Tüm bu yoğun ilişkiler sistemi çerçevesinde üreticiler de işlem maliyetlerini düşürmek için birbirlerine yakın olma eğilimindedir. Böylece bir araya gelen üreticiler yoğun yığılmalar oluşturarak dışsallıkların da potansiyelini artırmaktadır. Dolayısıyla bu sektör genellikle büyük kentlerin merkezine yakın alanlarda ve sıklıkla daha dağınık bir örüntü içinde diğer yerleşimlerde yer alan daha büyük firmalarla işbirliği içinde yer seçmektedir. Bununla birlikte, sektörün ürünleri ve hizmetleri küresel piyasalarda dolaşımı kolay ve böylece farklı bölgelerdeki sektörün yığılma alanları, girift iş ilişkileri ağları şeklinde birbirlerine bağlanarak tüm dünyaya yayılan bir etki alanına sahip olabilmektedirler. Her bir yığılma alanı

5 Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin 125 çok sayıda çalışan için istihdam odağı olurken, girift yerel işgücü piyasası tarafından ortaya çıkan dinamikler (çalışanların sürekli vardiyaları, ev işyeri arasındaki günlük rutin gidip gelmeler, vs.) üreticilerin mekânsal olarak yoğunlaşmasını ayrıca desteklemektedir. Vurgulanması gereken diğer bir nokta ise sektörün değerli hammadde ve çıktıya sahip olması nedeniyle emniyet ve güvenilirlik konularının ilişkiler ve işgücünün istihdamında önem kazanmasıdır. Sonuç olarak, kuyumculuk sektörünün özellikleri gereği üretimin mekanda kümelenme biçiminde örgütlenmesi doğal bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. İstanbul da Tarihi bir Kuyumculuk Kümesi: Kapalıçarşı Kuyumculuk sektörünün Türkiye de gelişimine bakıldığında, Anadolu da köklü bir geçmişe sahip olan sektörün tarihinde ve günümüzde İstanbul un önemli bir merkez olduğu görülmektedir. İstanbul da kuyumculuk sektörünün gelişmesinde Kapalıçarşı nın kurulması ve üretim ilişkilerinin burada başlaması sektör için önemli bir başlangıç olarak belirtilmektedir. Kapalıçarşı kuyumculuk sektöründe hem üretim hem de ticari ilişkilerde belirleyici bir merkez olma özelliğini bugün de sürdürmektedir. Kapalıçarşı da yaşanan değişim ve dönüşümler sektör için de belirleyici dönüm noktalarını oluşturmaktadır. 500 yıllık tarihi geçmişi ve bu sürecin farklı aşamalarında sahip olduğu köklü kurumsal yapılar ve geçirdiği dönüşümler Kapalıçarşı yı kendi alanında tek ve benzersiz bir örnek olarak ortaya çıkarmaktadır yılında kurulan Kapalıçarşı kuruluşundan günümüze geleneksel el sanatlarında üretimin yer aldığı önemli bir merkez olmuştur. Geleneksel el sanatları içinde kuyumculuk Kapalıçarşı da önemli bir yer tutmakta, tarihi gelişim sürecinde Kapalıçarşı kimliğinin oluşmasında belirleyici rol oynamaktadır. Tarihi geçmişi Kapalıçarşı kadar eski olan kuyumculuk sektörü üretim organizasyonu ve üretim ilişkilerinde kökleri tarihe dayalı özgün bir organizasyon yapısı sunmaktadır. Bugün kuyumculuk üretiminin Kapalıçarşı dan taşınma süreci ise önemli bir dönüşüme işaret etmektedir. Kapalıçarşı nın tarihsel süreç içindeki gelişimi kabaca dört tarihsel dönemde incelenebilir (Köroğlu, Eceral, Uğurlar, 2007). İlk dönem, kuruluşundan 20.yy başına kadar olan Osmanlı İmparatorluğu Dönemidir. Osmanlı İmparatorluğu nda her dönemde her mesleğin en üst düzeyindeki gerçek ustalarından oluşan bir grup olan Ehl-i Hıref Cemaati nin elemanlarının büyük bir çoğunluğu Kapalıçarşı dandır (Küçükerman ve Mortan, 2008). Kapalıçarşı İmparatorluğun

6 126 Tanyel ÖZELÇİ ECERAL-Bilge ARMATLI KÖROĞLU-Aysu UĞURLAR merkezinde kurulmuş büyük bir merkezi araştırma geliştirme kurumu ve sürekli bir sanayi sergisi rolü oynamaktadır. İkinci donem, 1980 lere kadar olan Modernlesme dönemi olarak tanımlanmaktadır. Modernleşme dönemi, lonca üretim örgütlenmesinin kapitalist üretim organizasyonuna dönüşmesi ile tanımlanmaktadır 19. yy. da, Turkiye nin ve Kapalıçarşı nın içine girdiği Batılılaşma Süreci, yeni fonksiyonların oluşmasına neden olurken, mevcut fonksiyonların da yapılarını etkilemiştir (Sönmez, 1993:11). Kapalıçarsı da özellikle 1960 lardan sonra, uluslararası turizm hareketlerinin artması ile Kapalıçarşı nın en kalabalık ve en eski esnafları olan kuyumcuların sayısı 1960 yılında 273 den, 1972 de 364 e çıkmıştır (Sönmez, 1993:18) lerde liberalleştirme politikalarının etkisi ile üretim sürecinde el işçiliğinin ve yerel kültürün etkisinin azaldığı el yapımı üretimi temsil eden geleneksel yapıdan imalata kayıldığı görülmektedir ler Kapalıçarşı için geleneksel üretimin terkedilmeye başlandığı bir süreç olsa da bu dönemde, Kapalıçarşı da yeni bir fonksiyon olarak serbest piyasanın kalbinin attığı döviz piyasası ve altın piyasası doğmuştur. Kapalıçarşı da altın piyasasının doğduğu bu dönemde, altın ve gümüş işçiliği, zengin bir ticaret ve üretim fonksiyonu olmuştur yılında kuyumcuların sayısı 538 e çıkmıştır. Dördüncü ve son evre ise 2000 sonrası ve halen devam etmekte olan, çok sayıda kuyumcu üreticilerin kentin kuzeybatısı nda (Yenibosna) yer seçen Kuyumcukent e taşındığı ancak halen Kapalıçarşı ve çevresindeki yoğun üretim sürecinin de devam ettiği bir dönüşüm süreci olarak tanımlanabilir. Bir kuyumculuk kümesi olarak ele alınan Kapalıçarşı da 2006 yılında bir alan araştırması 4 yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Kapalıçarşı bir kuyumcu kümesi olarak kendine özgü bazı özellikleri temsil etmektedir. Büyük oranda bir araya toplanmış küçük firmalarla ve uzmanlaşmış işlerle, farklı derecelerde dikey bütünleşme ve ayrışma ile ayrıntılı işler için yoğun fason ilişkiler ve makine tamiri, güvenlik sistemleri gibi çok çeşitli girdiler sunan hizmet tedarikçilerine yakınlığı ile Kapalıçarşı işlem-yoğun kümenin niteliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, kümede üretim, toptan satış ve perakende satış fonksiyonları iç içedir. Üretim büyük oranda emek-yoğun nitelikte ve teknolojik olarak basittir. İşgücü, kümede yüksek vasıflıdan 4 Gazi Üniversitesi nin no lu bilimsel araştırma projesi çerçevesinde Eylül 2006 da gerçekleştirilen alan araştırmasında 33 girişimciye anket uygulanmıştır.. Anket uygulanan girişimciler Kapalıçarşı da bugün üretime devam edenler içinde farklı büyüklükte olanlar (çalışan sayılarına göre), üretimin farklı aşamalarını gerçekleştirenler (sadekarlar, kakmacılar, vb.) olmak üzere sektörün farklı gruplarını temsil etmektedir. Ayrıca, Kapalıçarşı Derneği Başkanı ve uzun süredir çarşıda üretim yapan 7 firma sahibi kuyumcu ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Derinlemesine görüşmelerde çarşının ve sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine, sorunlarına ve çözüm önerilerine üreticilerin taşınma sürecine ilişkin konular yer almıştır.

7 Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin 127 vasıfsıza çeşitlidir. Bununla birlikte özellikle yaldızcılık, mücevher yuvası, kakma, oyma, mine vb. uzman üretim süreçlerinde vasıflı işgücü yer almaktadır. Ürünlerin önemli bir bölümü ihraç edilmektedir. Üreticilerin küçük bölümü yaptıkları işler için patent alırken bazı ticari markalar ve büyük üreticiler hariç olmak üzere bugün Kapalıçarşı da tasarım işleminde kopyalama oldukça yaygın bir tutumdur (Köroğlu, Eceral, Uğurlar, 2007). Kapalıçarşı yı kuyumculuk sektöründe bilinen bir markaya dönüştüren en önemli etken Kapalıçarşı nın tarihi geçmişi ve yüzyıllara dayanan üretim kültürüdür. Bu kültür Kapalıçarşı da köklü bir kurumsal yapının gelişmesinde gerekli ortamı sunmuştur. Kapalıçarşı da formel örgütlenmenin çok güçlü olmadığı, bunun yanı sıra enformel kurumların ve ilişkilerin sürdüğü görülmektedir. Güçlü aile bağları, topluluk bilinci ve etnik kimliklerin karakterize ettiği sosyal ağlar, artan farklılaşma ve çeşitlilikle Kaplıçarşı da etkisini yitirmektedir. İstanbul kökenli üreticilerin azalıp doğudan gelenlerin artmasıyla hemşehrilik ilişkileri önem kazanmaktadır. Dünyadan Kuyumculuk Küme Örnekleri ile Kapalıçarşı nın Karşılaştırılması Dünyanın farklı bölgelerinde konumlanan kuyumculuk sektöründeki kümeler ile Kapalıçarşı nın bazı noktalarda benzer özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu kapsamda üzerinde akademik çalışma yapılmış ve literatürde yer almış dünya kuyumculuk kümelerinden Los Angeles Kuyumculuk Kümesi, İtalya Kuyumculuk Kümeleri (Arezzo, Vicenza, Valenza), Birmingham Kuyumculuk Mahallesi (Birmingham Jewelry Quarter), Bangkok Kuyumculuk Kümesi, Hindistan Kuyumculuk Kümeleri (Surat, Rajkot, Jaipur) ve Johannesburg Kuyumculuk Kümesi örnekleri ele alınarak Kapalıçarşı Kuyumculuk Kümesi ile olan benzerlikler ve farklılıklar incelenecektir. Bu çerçevede bu bölümde öncelikle kuyumculuk küme örneklerinin bulundukları ülkenin ekonomisi içindeki yeri, mekansal konumları, tarihsel gelişimleri, üretim yapıları, kurumsal yapıları ile dönüşüm süreçlerine yönelik temel özellikleri ele alınacaktır. Küme Örneklerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri Türkiye, dünyada kuyumculuk üretiminde ilk beş ülke arasında, ihracatta ise İtalya dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye de kuyumculuk sektörü son on yılda çok gelişmiştir larda 12.7 milyon dolar olan ihracat değeri, 2006 yılında 1.17 milyar dolara ulaşmıştır. Kapalıçarşı nın yer aldığı İstanbul ise geçmişte ve

8 128 Tanyel ÖZELÇİ ECERAL-Bilge ARMATLI KÖROĞLU-Aysu UĞURLAR günümüzde Türkiye de kuyumculuk üretim ve ticaretinin merkezi konumundadır. TÜİK in yıllık imalat sanayi istatistiklerine göre, İstanbul da 1995 ile 2001 yılları arasında firma sayısı % 133 oranında, işçi sayısı % 143 oranında artmış ve bu altı yıllık dönem boyunca katma değer 12 misli yükselmiştir. İstanbul da, binlerce kuyumcu dükkanı, imalathane, mağaza ve galeriler ile en geniş ve en eski kuyumcu yığılması Kapalıçarşı ve çevresinde yer almaktadır işyeri bulunan Kapalıçarşı da, 370 kuyumcu dükkanı yer almaktadır. Bugün İstanbul da gerçekleşen kuyumculuk imalatının %10 u, kuyumculuk ticaretinin ise %50 den fazlası Kapalıçarşı da gerçekleşmektedir (Kapalıçarşı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ile yapılan görüşme, 2006). Kapalıçarşı da olduğu gibi incelenen örneklerin tümü kuyumculuk sektöründe dünyada ön sıralarda bulunan ülkelerde yer almakta ve aynı zamanda bulundukları ülkenin de en önemli yığılmaları olarak ortaya çıkmaktadır. ABD de kuyumculuk sektöründe New York dan sonra Los Angeles önemli bir yere sahiptir. Los Angeles da sektörde çalışanların oranı göreceli olarak düşük olmakla birlikte bölgede çok sayıda firma yer almaktadır. Los Angeles da kuyumculuk ve değerli metaller üretimi ve ticaretinde yer alan çalışanların tüm ülke içindeki oranı 1974 de %4.4 iken bu oran 1996 yılında %9.2 ye ulaşmıştır (Scott, 2000b) yılı verilerine göre İtalya da kuyumculuk sektöründe satıcılar ve üreticiler dahil çalışanı olan firma bulunmaktadır. Dünyada kuyumculuk sektöründe ihracatta birinci sırada yer alan İtalya da toplam kuyumculuk ihracatının %38 i Vicenza dan, %33 ü Arezzo dan, %12 si Milano dan ve %10 u Valenza dan yapılmakta, böylece bu dört küme sektördeki ihracatın %92 sini oluşturmaktadır. (The Indo-Italian CCI, 2005) Tayland kıymetli taşlar ve kuyumculuk sektöründe dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçılarından biridir. Tayland daki bu sektör ucuz işgücü avantajını kullanarak düşük fiyatlı piyasa çerçevesinde işlemektedir. Bangkok un kuyumculuk sektöründe ülke içindeki yerini %10 luk ihracat payı ile değerlendirmek mümkündür (Scott, 2000b). Değerli taşlar ve kuyumculuk sektörü hem uluslararası pazara entegre olma kapasitesi, hem de önemli oranda istihdam sağlamasıyla Hindistan ekonomisinde en önemli sektörlerden biridir. Ülke elmas ve elmas işçiliğinde dünya markası konumundadır. İtalya kuyumculuk tasarımında ve sade ürün tasarımında, HongKong ve Çin elmasa dayalı kuyumculukta, Tayland renkli taş üretiminde uzmanlaşmışken,

9 Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin 129 Hindistan bunların tümünde ve gümüş takıda uzmanlaşmıştır (The Indo-Italian CCI, 2005). Avrupa nın en büyük ve en hızlı büyüyen altın kuyumculuk pazarı olan İngiltere nin kuyumculuk üretiminin üçte biri Birmingham da gerçekleşmektedir. Birmingham Kuyumculuk Mahallesi ise buradaki en önemli kuyumculuk merkezidir. Güney Afrika değerli metal ve madenler ile bunların işlenmesinde dünya lideri konumundadır. Güney Afrika nın Altın Şehri olarak adlandırılan Johannesburg bu sektördeki en önemli merkezdir (Silva, 1999). Küme Örneklerinin Mekansal Konumu Kuyumculuk kümelerini de içeren kültürel endüstri bölgelerinin performansını açıklamak için Jacobs ve Marshallyan yaklaşımlarından yararlanılmaktadır (Vang J.ve Chaminade C., 2007). Bu yaklaşımlar kültürel endüstrilerin kentle olan ilişkisini ortaya koymakta, mekansal yer seçimini anlamakta yönlendirici olmaktadır. Kentsel yığılma kavramı ile açıklanan Jacobs kümelenmesi yaklaşımı kültürel endüstrilerin yığılmasını ya da kümelenmesini büyük ve hatta en büyük metropoliten alanlarda açıklamaktadır. Kültürel endüstri bölgesini Marshallyan Kümelenme (1920) çerçevesinde ele alan yaklaşım ise küçük firmalar ile sosyal ve kültürel koşulları temel alan içsel büyüme modeline dayanmaktadır. Bu yaklaşımlar incelenen örneklerin mekansal yer seçimi ile kentle olan ilişkisini değerlendirmede yönlendirici olmaktadır. Bu kapsamda İtalya Kuyumculuk Kümelenmeleri dışındaki tüm örnekleri Jacobs yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Los Angeles, Bangkok, Birmingham, Kapalıçarşı, Hindistan Kümelenme örnekleri Metropoliten Bölgenin merkezinde konumlanmış iken Johannesburg örneğinin zamanla merkezden çepere doğru kaydığı görülmektedir. İtalyan Kuyumculuk Kümeleri ise ilgili yazında da oldukça geniş yer alan özellikle tekstil, mobilya gibi sektörlere ait küçük ve orta ölçekli işletmelerin yığıldığı bölgeler olarak Marshallyan yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kapalıçarşı Osmanlı İmparatorluğu nun başkenti İstanbul un yönetim, ticaret ve üretiminin merkezinde konumlanmıştır. Bölge, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de ticaret ve üretimin merkezi konumunda iken günümüzde, üretim merkezi işlevinden turizm ve ticaret merkezi işlevine doğru dönüşüm süreci içinde olan bir merkez konumundadır.

10 130 Tanyel ÖZELÇİ ECERAL-Bilge ARMATLI KÖROĞLU-Aysu UĞURLAR Harita 1. Kapalıçarşı Eminönü Tarihi Yarımadası / İstanbul. Los Angeles kuyumculuk kümelenmesi kentin merkezinde tekstil kümelenmesinin hemen kuzeyinde birkaç bloktan oluşan küçük bir alanda yığılmıştır. Los Angeles kuyumculuk sektörüne ait firmaların büyük bir çoğunluğu bu küçük fakat yoğun gelişmiş alanda yer almaktadır. Harita 2. Los Angeles Kuyumculuk Kümesi

11 Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin 131 Geleneksel olarak Bangkok un Çinli Mahallesinde yoğunlaşmış olan kuyumculuk kümelenmesi ise bugün birbirine komşu iki kuyumcu kümesi olarak kentin merkezinde konumlanmıştır. Bunlardan bir tanesi, esas olarak yerel pazar için üretim ve satış yapan küçük atölyelerin yer aldığı eski geleneksel kümelenme, diğeri ise değerli taş ve tasarım ağırlıklı kuyumculuk üretimi yapan, uluslar arası pazara hitap eden daha yeni ve dinamik kümelenmedir. Johannesburg da kuyumculuk kümelenmesi kendiliğinden gelişim süreci içinde önceleri merkezi iş alanında yer almışken, 1970 lerden sonra ekonomide yaşanan sıkıntılar sonucu kümelenme yapısının çözülmesi ve 1990 larda ise sanayinin yeniden canlandırılması için geliştirilen Jewel City adlı özel sektör girişimi yeni bir proje ile yeni bir kümelenmenin oluşturulması sürecini ortaya çıkarmıştır. Harita 3. Johannesburg Jewel City Birmingham Kuyumculuk Mahallesi, kentin merkezinin hemen yanında 107 ha. alanda yer almaktadır (Warburton, 2002). Bölgede Big Peg adında yüzlerce küçük kuyumcu ve sanatçının stüdyolarının yer aldığı bir kule blok yer almaktadır. Birçok atölyenin 19. yüzyıl görünümünü koruduğu kümelenme Birmingham ın en önemli turistik çekim bölgelerinden biridir.

12 132 Tanyel ÖZELÇİ ECERAL-Bilge ARMATLI KÖROĞLU-Aysu UĞURLAR Harita 4. Birmingham-Kuyumculuk Mahallesi(Tarihi bölge) Hindistan daki önemli kuyumculuk kümeleri Gujarat Eyaletinin iki önemli kentsel yığılması olan Surat ve Rajkot ile Rajatsan Eyaletinin başkenti olan Jaipur da yer almaktadır. Her üç kümelenme de kentlerin merkezinde konumlanmaktadır. Harita 5. Hindistan Jaipur Kuyumculuk Kümesi

13 Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin 133 Dünya da kuyumculuk sektöründe en geniş ihracat ve ithalat hacmine sahip olan İtalya da Vicenza, Valenza, Arezzo, Milan ve Torre del Greco Bölgesi kuyumculuk sektöründe uzmanlaşmış sanayi odaklarıdır (The Indo-Italian CCI,2005),(Harita 3.). Bu bölgelerde de kuyumculuk kümeleri kent merkezlerinde yer almaktadır (The Indo-Italian CCI, 2005, Lazzeretti, 2006). Marshallyan Küme özelliklerinin en önemli örneklerinden olan bu bölgelerde küçük ve orta ölçekli firmalar arası işbirliğinin ve formel ve enformel kurumsal yapının ağlar biçiminde örgütlendiği bir yapı görülmektedir. Harita 6. İtalya kuyumculuk kümeleri Yapılan araştırmalarda kuyumculuk kümelenmelerinin sağladığı mekansal yakınlığın üreticilerin birbirini tanımasına, genel olarak bilgi akışının hızlanmasına ve güven ortamının sağlanmasına katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Küme Örneklerinin Tarihsel Gelişim Süreci Kuyumculuk küme örneklerinin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde hemen tümünün yüzyıldan fazla bir tarihi geçmişe sahip olduğu görülmekle beraber Los Angeles, Bangkok ve Johannesburg örneklerinin göreceli olarak daha yeni kümelenmeler olduğunu söylemek mümkündür. Örneklerin tümü tarihsel süreç içinde firmaların yığılması sonucu kendiliğinden gelişmiş kümelenmelerdir. Ve yine

14 134 Tanyel ÖZELÇİ ECERAL-Bilge ARMATLI KÖROĞLU-Aysu UĞURLAR örneklerin tümü kümelenmelerin başarısında tarihsel üretim kültürünün ve tarihsel süreçte gelişmiş kurumsal yapının önemini ortaya koymaktadır. Tüm örnekler içinde en köklü tarihi geçmişe sahip, 500 yıldan fazla el sanatlarının ve ticari aktivitelerin merkezi olan Kapalıçarşı, dünyanın en eski ve en büyük kuyumcu kümesi olarak tanımlanabilir. 15. yy da gelişen Kapalıçarşı gibi, Birmingham Kuyumculuk Mahallesi de İngiliz Sanayi Devriminin yaşandığı bölgenin merkezinde, tarihsel bir bölgede yer almaktadır. Birmingham da kuyumculuk zanaatının tarihçesi 1308 lere kadar gitmekte ise de Birmingham daki ilk kuyumcu yığılması yıllarında Nevhall ve Colmore bölgeleri civarında oluşmuştur (Le Propis, Lazeretti, 2007). 19.yüzyılın ilk yarısında üretimin gittikçe dışsal işbölümü ile küçük atölyeler ile bağlantılı olarak örgütlenmesi sonucu Birmingham Kuyumculuk Mahallesi coğrafi olarak genişlemiştir. (Le Propis, Lazeretti, 2007). Arezzo da kuyumculuk sektörü 14. ve 15. yüzyıllarda gelişmiş, 20.yüzyılla beraber özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra modern kuyumculuk gelişmiştir. Kuyumculuğun ilk gelişimi 1950 lerde büyük firmaların öncülüğünde gerçekleşirken, 1960 larda küçük ölçekli üreticilerin önemi artmış, bölge yalnız yerel pazar için değil yurtdışına ihracat yapmak için de üretim yapmaya başlamıştır (Lazzeretti, 2006). Valenza da ise kuyumculuk sektörü 19. yy ortalarında genç bir İtalyan ın altın işlemeciliği sanatını öğrenmek için Amerika ya gitmesiyle ve Valenza ya dönüp küçük bir işletme kurarak el yapımı mücevherlerini satmaya başlamasıyla gelişmiştir. Zaman içinde dünya pazarlarında tanınan çok sayıda üretici bölgede yer almıştır. (The Indo-Italian CCI, 2005) Hindistan da takı ve mücevher toplumda güç, prestij ve konumu tanımladığından kültürün önemli bir parçasıdır ve takı üretiminin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Surat kuyumculuk kümesinin geçmişi 17. yy ın başlarına dayanmaktadır. Rajasthan da yer alan Jaipur ise 18.yüzyılda gelişmeye başlamıştır. Johannesburg da kuyumculuk sektörü, altının keşfedilmesinden sonra kentin büyümesi ile 19 yy. sonu ile 20. yy başında gelişmiştir. Johannesburg da bir sanayi kümesi olarak kuyumculuk endüstrisinin ilk gelişimi 1930 ların sonunda şehir merkezinde gerçekleşmiştir (Silva, 1999). 20. yüzyılda Bangkok kuyumculuk sektörünün merkezi olmuş lerin sonlarına kadar sektör ölçek olarak küçük kalmış, 1980 ler ve 1990 larda ise olağandışı bir hızla büyümüştür (Scott, 2000b).

15 Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin 135 Los Angeles Kuyumculuk Kümelenmesinin de 20.yüzyılın ilk yarısından itibaren oluşmaya başladığı, 1970 li yıllardan önce kümelenmenin gelişmiş olması ile birlikte 1980 ve 1990 lı yıllarda firma kuruluşlarında bir ivme yaşandığı, bu ivmenin 2000 li yıllarda etkisini kaybettiği görülmektedir. Küme Örneklerinin Üretim Yapısı Kuyumculuk sektöründe, tarihsel süreç içinde zenaata dayalı üretim organizasyondan kapitalist üretim örgütlenmesine dönüşüm yaşansa da sektörün özellikleri nedeniyle, fason üretim, el işçiliği, yaratıcılık, tasarım, uzmanlaşmış işgücü bütün örnekler için belirleyici olmaktadır. Firma büyüklükleri büyük oranda küçük ve orta ölçekli ancak bütün örneklerde sürükleyici olan büyük ölçekli ve uluslar arası bağlantıları kuvvetli firmalar önem kazanmaktadır. Los Angeles Kuyumculuk Kümesi nde 1996 yılında çalışan sayısı 7906 kişi, sektörde yer alan firma sayısı ise 1065 tir yılında LosAngeles ta 55 anket ve 29 farklı kuyumcu-üretici ile yapılan görüşmelerin sonucu elde edilen veriler (Scott, 2000b) değerlendirildiğinde; sektörün yapısında genellikle küçük ölçekli firmaların olduğu, geniş ulusal ve uluslar arası bağlantılara rağmen üretimin %54 oranında yerel pazara satıldığı, işin %24 oranında fason verildiği görülmektedir. Valenza kuyumculuk kümesinde 2003 yılı verilerine göre 1300 firma ve 7000 çalışan bulunmaktadır. Altın mücevher üretiminde el işçiliği yaygın olmakla birlikte modern teknolojinin araçlarından yararlanılmaktadır. (The Indo-Italian CCI, 2005) Arezzo kuyumculuk kümesinde 2003 yılı verilerine göre firma, çalışan bulunmaktadır. Üretim sistemi küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Bölge kuyumculuğun ikincil üretiminde uzmanlaşmıştır, bu da ona rekabet gücü kazandırmaktadır. (The Indo-Italian CCI, 2005). Vicenza kuyumculuk kümesinde 2003 yılı verilerine göre 1150 firma ve çalışan bulunmaktadır. Bölgede sınırlı hacimde üretim yapan küçük işletmelerle birlikte büyük hacimde üretim yapan orta ölçekli işletmeler de bulunmaktadır. Firmaların %35 i tamamen fason çalışmaktadır (The Indo-Italian CCI, 2005) yılında yaklaşık 1000 firma ile bu firmalarda çalışan kişi olduğu belirtilen Birmingham Kuyumculuk Mahallesi ndeki firma sayıları 1999 yılında 322 ye, çalışanların sayısı ise 3800 e düşmüştür. Buna rağmen Birmingham Kuyumculuk Mahallesi halen büyük firmalar için yüksek kalitede özel tasarımlar

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

Kümelenme ile İlgili Kavramlar

Kümelenme ile İlgili Kavramlar Program 25 Ağustos 2014 Kümelenme Kümelenme İle İlgili kavramlar Türkiye de kümelenme politikaları Başarılı küme örnekleri Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi İnegöl Mobilya Kümelenmesi Yalova Saksılı

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ AB PROJELER ŞUBESİ ARALIK, 2016 1 SUNUM İÇERİĞİ İHKİB 01 KÜMELERİMİZ İHKİB olarak 2014 yılından günümüze 5 URGE projesi yürüttük. 02 KÜMEMİZ Örme Konfeksiyon Kümemizin Yapısı KÜME

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ Hazırlayan: Zeynep HAS İZMİR KASIM 2013 PORTER ELMAS MODELİ Giriş Günümüz ekonomi dünyasında, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kümelenme ve kümelenme

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı YILBAŞI, KUYUMCULUK ÜNE HAREKET GETiRECEK! İstanbul Kuyumcular Odası ve Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş birlikteliğiyle

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

EGE BÖLGESİ İLLERİ EKONOMİK GÖRÜNÜM

EGE BÖLGESİ İLLERİ EKONOMİK GÖRÜNÜM EGE BÖLGESİ İLLERİ EKONOMİK GÖRÜNÜM Türkiye nin 3. büyük ekonomisi İzmir in, birçok makroekonomik gösterge incelendiğinde; ülkemize İstanbul ve Ankara dan sonra en çok katkı koyan şehir olduğu ve Ege Bölgesi

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi başta eti için kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler olmak üzere her türlü hayvanın derileri ve kürklerinin imalatı ile bu

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

Bir işletmenin temel hedefi nedir?

Bir işletmenin temel hedefi nedir? Bir işletmenin temel hedefi nedir? Para Kazanmak Para kazanma mekanizmasını koruma altına almak ve geliştirmek Sürdürülebilir şekilde büyümek İş Hayatının Temel Denklemi Müşteri Değeri = Faydalar Fiyat

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

MOBİLYA İMALATI; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT Hazırlayan Ahmet KANDEMİR Kıdemli Uzman

MOBİLYA İMALATI; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT Hazırlayan Ahmet KANDEMİR Kıdemli Uzman MOBİLYA İMALATI; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT Hazırlayan Ahmet KANDEMİR Kıdemli Uzman 696 1. SEKTÖRÜN TANIMI İnsanların çalışma, oturma, dinlenme, yemek yeme, eşyalarını depolama, sergileme

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME 2013 yılında gelişen inşaat ve konut piyasası sayesinde ABD ekonomisi ve özellikle seramik kaplama malzemeleri endüstrisinde ilerleme kaydedilmiştir. Konut

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman 422 1. SEKTÖRÜN TANIMI Ana metal sanayii ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 27 no lu gruplandırma içinde yer almaktadır.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 24 Ekim 2014 İstanbul Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve n E-ihracatın Türkiye için manası è

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr ANALİZ 2014/2 2013 YILI ALTIN ANALİZİ Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomistlerin çoğu zaman yanıldığı ve nedenini tahmin etmekte zorlandığı bir

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI İçindekiler MOBİLYA SEKTÖRÜ... 2 DÜNYA MOBİLYA İHRACATI... 3 TÜRKİYE DE MOBİLYA SEKTÖRÜ... 3 Türkiye de Mobilya Üretimi ve Tüketimi... 3 Türkiye de Mobilya İhracatı... 5 Türkiye de Mobilya İthalatı...

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ortaklığı ile 1-3 Şubat 2017 tarihlerinde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı TOBB

Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı TOBB Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı Proje Başlığı Tekirdağ da Şarap Kümelenmesi Tekirdağ da Şarap Kümelenmesi Ortaklar Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ, Türkiye Castellon Ticaret ve Sanayi Odası,

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR?

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR? DEĞERLENDİRME NOTU Ocak2017 N201701 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Taşöz Düşündere 1 Politika Analisti İnovasyon Çalışmaları Programı Bölge Çalışmaları Programı TÜRKİYE DE İLERİ

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU

KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ Prof. Dr. SADİ UZUNOĞLU Dünya Ekonomisinde Büyüme Performansı 02 uzunoglusadi@gmail.com 03 uzunoglusadi@gmail.com 04 uzunoglusadi@gmail.com

Detaylı

SANAYİ KÜMELERİNDE AĞLARIN MEKANSAL ÖRÜNTÜSÜ: İSTANBUL KUYUMCULUK SEKTÖRÜ ÜRETİM AĞLARI (1)

SANAYİ KÜMELERİNDE AĞLARIN MEKANSAL ÖRÜNTÜSÜ: İSTANBUL KUYUMCULUK SEKTÖRÜ ÜRETİM AĞLARI (1) METU SANAYİ JFA KÜMELERİNDE 2012/1 AĞLARIN MEKANSAL ÖRÜNTÜSÜ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2012.1.7 2012/1 119 (29:1) 119-138 SANAYİ KÜMELERİNDE AĞLARIN MEKANSAL ÖRÜNTÜSÜ: İSTANBUL KUYUMCULUK SEKTÖRÜ ÜRETİM

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri YÖNETİCİ ÖZETİ Sunu planı Sunu Planı Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri 9-11 Tekstil ve Hazır Giyim İstihdamı 12 İşyeri Sayısı 13 Sektörün

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Dönüşümün Dinamikleri

Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Dönüşümün Dinamikleri Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Dönüşümün Dinamikleri Ozan ACAR* Giriş 1) Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümün temelleri, ilk olarak, 1980 li yılların başındaki liberalleşmeye dönük adımlarla atılmıştır.

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı